Konkurrencebetingelser for konkurrencen "Selfie med den nye 10 "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrencebetingelser for konkurrencen "Selfie med den nye 10 ""

Transkript

1 Konkurrencebetingelser for konkurrencen "Selfie med den nye 10 " ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 23. september 2014 kl til 30. november 2014 kl afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB") konkurrencen "Selfie med den nye 10 " (herefter "konkurrencen"). Deltagelse er kun mulig på dette websted: (herefter "webstedet"). Følgende bemærkes: Aktieselskabet Havas Media France med en aktiekapital er på euro og registreret i Nanterre handels- og selskabsregister med nr og beliggende på adressen 2 Bis, rue Godefroy, Puteaux, Frankrig, vil fungere som teknisk leverandør i forbindelse med konkurrencen (herefter "Havas Media France" eller "leverandøren"). ARTIKEL 2 ACCEPT AF REGLERNE Med sin deltagelse i konkurrencen accepterer konkurrencedeltageren (herefter "deltageren") disse konkurrenceregler og -principper. Såfremt en deltager overtræder en eller flere artikler i disse regler, udelukkes den pågældende fra konkurrencen og fratages muligheden for at vinde en præmie og/eller diskvalificeres. ARTIKEL 3 BETINGELSER FOR DELTAGELSE Konkurrencen er åben for enhver fysisk, myndig person med bopæl i et land i euroområdet 1 (herefter "deltageren") med: - adgang til internet, - en Twitter- og/eller Instagramkonto konfigureret som "public", - en adresse. Ansatte i ECB og hos leverandøren, som er direkte involveret i tilrettelæggelsen og administrationen af konkurrencen, samt disses nærmeste familiemedlemmer (ægtefælle, partner, forældre, børn, søskende) er udelukket fra deltagelse i konkurrencen. 1 Medlemsstaterne i euroområdet er: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Nederlandene, Irland, Italien, Letland, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tyskland og Østrig.

2 Deltagere, som ikke opfylder en eller flere af de i disse regler fastsatte betingelser for deltagelse, diskvalificeres automatisk. Deltagere giver tilladelse til verificering af deres identitet, postadresse og/eller e- mailadresse. Såfremt der er anvendt falsk identitet og/eller falsk adresse og/eller falsk adresse eller opgivet fejlagtige oplysninger bliver deltagelsen og en eventuel præmie erklæret for ugyldige. ARTIKEL 4 ANDEN FASE: PRINCIP OG GENNEMFØRELSE For at deltage i konkurrencen skal følgende trin følges: - Deltageren tager en selfie af sig selv alene sammen med den nye 10-euroseddel (herefter "bidraget" og/eller "selfien"). - Han/hun poster sin selfie på sin Twitter- eller Instagramkonto med hashtag "#mynew10". Selfien skal integreres direkte i tweeten eller meddelelsen og må ikke indsættes i et link. - Deltageren går ind på webstedet. - Han/hun udfylder tilmeldingsformularen (brugernavn og password til Twitter og/eller Instagram samt adresse), accepterer disse regler og accepterer formularen, hvor der gives tilladelse til at bruge hans/hendes billede og navn. - Leverandøren kontrollerer, at den indsendte selfie opfylder konkurrencebetingelserne, før den postes på webstedet. - Deltageren modtager en , der bekræfter, at hans/hendes selfie er godkendt. - Efter slutdatoen 30. november udvælger den notar, der er udpeget i medfør af artikel 5, ved lodtrækning 100 vilkårlige bidrag, som præmieres. Deltagelse anses for at have fundet sted, når deltageren har godkendt tilmeldingsformularen, accepteret formularen, der giver tilladelse til at anvende hans/hendes billede og navn, og bidraget er godkendt af leverandøren. Hver deltager kan kun deltage én gang i konkurrencen. Kun bidrag, som viser den nye 10-euroseddel ledsaget af hashtag #mynew10, vil komme i betragtning. Bidragene kan vise identificerbare eller ikke-identificerbare personer. I så fald kan kun den person, som deltager i konkurrencen og har godkendt tilmeldingsformularen på de ovenfor anførte betingelser, optræde i den relevante selfie, og den pågældende skal bekræfte, at det er hans/hendes ansigt på denne selfie. Hvis en selfie viser andre personer end deltageren, vil den ikke blive lagt online, og deltageren vil blive anmodet om at indsende en ny selfie, der opfylder konkurrencebetingelserne. 2

3 Såfremt et bidrag viser en deltager, der umiddelbart kan identificeres, før deltagelse i konkurrencen, skal deltageren give tilladelse til brug af hans/hendes billede ved at acceptere tilladelsen til at bruge billedet på webstedet. En selfie må under ingen omstændigheder vise den nye 10-euroseddel i en situation, som kan påvirke ECB's omdømme og ære negativt, som anses for at være krænkende, injurierende, racistisk, for at støde den offentlige moral og anstændighed, for at være pornografisk eller diskriminerende eller opfordre til kriminelle handlinger og forbrydelser samt had på grundlag af race, religion, køn, udseende eller andet. Såfremt leverandøren anser en selfie for at være upassende, vil den ikke blive postet, og deltageren vil hermed blive diskvalificeret. Alle selfier, som godkendes af leverandøren på de ovenfor anførte betingelser, vil blive postet på webstedet i form af en mosaik af selfier. Af tekniske grunde forbeholder leverandøren sig ret til at ændre på selfiernes størrelse, så de passer ind i mosaikken. Den enkelte selfie vil dog blive vist i det oprindelige format, når der klikkes på den. ECB og leverandøren kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige i denne henseende. Hvis der postes ufuldstændige bidrag på Twitter eller Instagram, vil deltagelsen være ugyldig. Bidrag, der indsendes før eller efter de ovennævnte datoer, vil ikke blive taget i betragtning. Deltagelse ved brug af andre midler end de ovennævnte vil ikke blive taget i betragtning. Leverandøren stiller om nødvendigt sådanne trafikdata til rådighed for tredjemand eller offentlige myndigheder på de ved lov fastsatte betingelser. Når deltagerne accepterer disse betingelser for konkurrencen, accepterer de samtidig, at kun de informationer, som findes på leverandørens computersystemer og filer, har beviskraft, for så vidt angår de indbyrdes forbundne elementer til Twitter- og Instagramplatformene, deltagelse og udnævnelsen af vinderne. ARTIKEL 5 UDNÆVNELSE AF VINDERNE Vinderne af konkurrencen udvælges vilkårligt ved en lodtrækning foretaget af notar Eric Crussard, 16, rue du pont neuf 75001, Paris, Frankrig. De 100 (et hundrede) vilkårligt udvalgte deltagere kan udnævnes som vindere og vil modtage en af de i artikel 6 nedenfor anførte præmier. De deltagere, der udtrækkes i lodtrækningen, udnævnes som vindere efter en kontrol af, at de opfylder betingelserne for deltagelse. De deltagere, der udtrækkes som vindere i lodtrækningen, underrettes pr. og skal inden for 10 (ti) hverdage fra datoen for afsendelsen af en med meddelelsen om, 3

4 at de har vundet, oplyse deres postadresse til leverandøren i det link, som er indeholdt i denne , samt vedhæfte en elektronisk kopi af deres id-kort eller pas. ECB og leverandøren kontrollerer, at deltageren opfylder betingelserne for at modtage præmien. Efter denne kontrol udnævnes de deltagere, som opfylder betingelserne i disse regler, endegyldigt som vindere (herefter "vinderne"). Deltagere, der ikke opfylder de i disse regler fastsatte betingelser for at blive udnævnt til vinder, vil blive diskvalificeret. ECB og leverandøren kan ikke holdes ansvarlige, såfremt vinderne ikke kan kontaktes pr. . Såfremt vinderne ikke reagerer på en med meddelelse om, at de har vundet, inden for det ovenfor anførte tidsrum, bliver præmietildelingen erklæret ugyldig. En vinder giver alene med sin accept af præmien ECB og leverandøren tilladelse til at anvende personlige oplysninger, som vinderen har udleveret i forbindelse med sin deltagelse i konkurrencen. Oplysningerne anvendes til at sende præmien, og denne anvendelse udløser på ingen måde andre rettigheder eller anden form for belønning end præmien. ARTIKEL 6 BESKRIVELSE AF PRÆMIEN De vindere, der er blevet udtrukket i henhold til artikel 5, vinder følgende præmier: - 5 (fem) ipad mini til en værdi af 599,00 euro pr. stk (femoghalvfems) nye 10-eurosedler indsat i akryl til en værdi af 20,00 euro pr. stk. Der er 100 (et hundrede) præmier, hvilket indebærer, at hver vinder kun kan vinde én præmie. Præmierne tildeles i den rækkefølge, vinderne udtrækkes, således at de første 5 (fem) vindere vinder en ipad, og de efterfølgende 95 (femoghalvfems) (dvs. fra den vinder, der udtrækkes som nr. 6, til den vinder, der udtrækkes som nr. 100), vinder en ny 10-euroseddel indsat i akryl. ECB forbeholder sig ret til at erstatte præmien/præmierne med præmier af en tilsvarende værdi, uden at dette udløser nogen krav. Præmierne accepteres som anført i disse regler. De kan ikke byttes eller returneres eller udløse nogen form for finansiel kompensation eller finansiel ækvivalent. Hvis vinderne ikke ønsker eller ikke er i stand til at modtage præmien, er de ikke berettiget til kompensation. Præmien vil i så fald ikke blive udleveret, og ECB vil beholde den. 4

5 ARTIKEL 7 LEVERING AF PRÆMIEN Præmien sendes til vinderen til den adresse, der er meddelt leverandøren, inden for ca. 2 (to) måneder efter den dato, hvor leverandøren er blevet meddelt postadressen. Præmier, som ikke har kunnet leveres og er blevet returneret til ECB, fordi vinderen har givet en ufuldstændig eller forkert adresse, kan ikke sendes til vinderen og forbliver ECB's ejendom, idet ECB ikke kan holdes ansvarlig. På samme måde kan en vinder ikke få tilsendt en præmie igen, som ikke er blevet afhentet på posthuset, og den forbliver ECB's ejendom. ECB kan generelt ikke holdes ansvarlig for skader, tyveri eller tab i forbindelse med fremsendelse og levering af præmien. ECB påtager sig heller ikke noget ansvar for uheld eller ulykker, der måtte opstå under brugen af en præmie. Det bemærkes, at ECB og leverandøren ikke tilbyder nogen service eller garanti i forbindelse med brug af præmierne. ARTIKEL 8 OPBEVARING AF REGLERNE Disse regler stilles gratis til rådighed for deltagerne på webstedet, hvor de kan tilgås ved at klikke på linket "Konkurrencebetingelser". Reglerne opbevares af den i artikel 5 anførte notar. ECB forbeholder sig ret til under konkurrencen at ændre disse betingelser med hensyn til ændringer af webstedet og brugen af dette. ARTIKEL 9 ANSVAR Enhver person, der opretter forbindelse til webstedet og deltager i konkurrencen, bærer selv det fulde ansvar herfor. Den enkelte deltager har ansvar for at træffe alle de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at beskytte de data og/eller den software, der ligger gemt på hans/hendes computerudstyr, mod angreb. Deltagelse i konkurrencen forudsætter kendskab til og accept af internettets karakteregenskaber og begrænsninger, navnlig med hensyn til teknisk kapacitet, svartider ved undersøgelse af, forespørgsel vedrørende eller overførsel af informationer, risici for afbrydelser, risici knyttet til forbindelsen, mangel på beskyttelse af visse data mod misbrug og risici for at blive angrebet af vira, der cirkulerer på internettet. 5

6 Deltagerne accepterer at overholde alle gældende love og regler, navnlig ikke at uploade, kommunikere eller overføre informationer, indhold, billeder, herunder særligt bidrag, som kan føre til diskvalifikation i henhold til de i artikel 4 nævnte betingelser. ECB og/eller leverandøren forbeholder sig ret til: i) at træffe alle de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at standse problemer som følge af offentliggørelsen af selfierne på internettet, ii) at anlægge sag mod deltageren med krav om erstatning til godtgørelse af den skade, som ECB/leverandøren har lidt som følge af offentliggørelsen af de pågældende selfier. Deltagerne forpligter sig til at respektere tredjeparters rettigheder, navnlig immaterielle ejendomsrettigheder og retten til privatlivets fred, som er nærmere beskrevet i artikel 10 nedenfor. ECB og leverandøren ifalder intet ansvar for misbrug af eller hændelser relateret til en deltagers computer, eller i tilfælde af funktionsfejl i forbindelse med oprettelse af forbindelse til internettet og/eller selve internettet (afbrydelse, sletning, mangelfuld overførsel, etc.), som måtte føre til fejl i administrationen, sikkerheden, retfærdigheden, integriteten eller forvaltningen af konkurrencen. ECB og leverandøren kan heller ikke holdes ansvarlige for nogen som helst form for skade, det være sig materiel som immateriel, som måtte blive påført deltagerne, deres computerudstyr og de data, der ligger gemt herpå, eller nogen som helst form for direkte eller indirekte konsekvenser heraf, herunder for deres personlige, professionelle eller erhvervsmæssige aktiviteter. Leverandøren gør sig alle anstrengelser for at gøre det muligt at opnå adgang til konkurrencen fra webstedet på et hvilket som helst tidspunkt, men har ingen pligt hertil. Leverandøren kan til enhver tid, navnlig af tekniske årsager eller i forbindelse med opdatering eller vedligehold, afbryde adgangen til webstedet og/eller konkurrencen. ECB og leverandøren ifalder på ingen som helst måde ansvar for disse afbrydelser og følgerne heraf. ECB kan annullere hele eller dele af konkurrencen, hvis det viser sig, at der på nogen som helst måde er foregået svindel, herunder ved hjælp af elektroniske midler som led i deltagelsen i konkurrencen eller i forbindelse med udpegningen af vinderen/vinderne. ECB forbeholder sig i så fald ret til ikke at præmiere en svindler/svindlere og/eller at retsforfølge dem, der er ansvarlige for svindlen. ECB ifalder dog intet ansvar af nogen som helst art over for deltagerne for begået svindel. ARTIKEL 10 IMMATERIELLE EJENDOMSRETTIGHEDER Hver enkelt deltager bekræfter og accepterer, at hans/hendes deltagelse i konkurrencen indebærer, at hans/hendes bidrag og alt indhold, som lægges på internettet (dvs. 6

7 indhold, som postes af deltageren), kan offentliggøres gratis af ECB og alle de nationale centralbanker i Det Europæiske System af Centralbanker (herefter "de nationale centralbanker"), i alle medier i forbindelse med oplysningskampagner om euroen i en periode på 10 (ti) år. Ved at deltage i konkurrencen giver hver enkelt deltager derfor ECB og de nationale centralbanker en gratis og eksklusiv, global licens til at bruge bidraget og det pågældende indhold i 10 (ti) år efter, at bidraget blev postet første gang. Licensen giver navnlig ECB og de nationale centralbanker ret til: - at gengive indhold med henblik på lagring på værtsapplikationens tekniske platforme, - at gengive det indhold, som bidraget består af, i alle medier, - at vise hele eller dele af offentligheden al eller dele af indholdet, uanset om det er knyttet til andre elementer, i alle pressemeddelelser og avisartikler, salgsfremmende materiale og brochurer. Det er også aftalt, at deltageren bemyndiger ECB og de nationale centralbanker på de samme betingelser som de ovenfor nævnte til at bruge hans/hendes billede, som vises på den selfie, han/hun har indsendt. I den forbindelse giver deltageren tilladelse til brug af hans/hendes billede ved at acceptere licensen til brug af billeder, som findes på webstedet. ECB og leverandøren forbeholder sig ret til at ændre pengesedlen på selfien og at erstatte den med en pengeseddel med en anden pålydende værdi. Endelig garanterer den enkelte deltager ECB og de nationale centralbanker en uforstyrret nydelsesret til hans/hendes bidrag og holder ECB og de nationale centralbanker skadesløse for ethvert krav over for eller søgsmål mod denne/disse som følge af brugen af det pågældende bidrag. ARTIKEL 11 FORCE MAJEURE ECB og leverandøren ifalder intet ansvar i det tilfælde, at konkurrencen annulleres som følge af force majeure eller svindel. ECB forbeholder sig ret til til enhver tid at indstille konkurrencen uden at ifalde såvel ikke-økonomisk som økonomisk erstatningsansvar over for deltagerne. ARTIKEL 12 PERSONOPLYSNINGER ECB og leverandøren indsamler de i artikel 4 og 5 omhandlede personoplysninger direkte fra deltagerne som en forudsætning for at kunne deltage. Personoplysningerne vil kun blive brugt til de i artikel 4 og 5 nævnte formål. 7

8 ECB og leverandøren gør sig størst mulige anstrengelser for at forhindre uberettiget adgang til eller videregivelse af de indsamlede oplysninger og vil i den forbindelse anvende fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige procedurer for at sikre og fortroligholde disse. Deltagerne har i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger ret til indsigt i de personoplysninger, som behandles af ECB og leverandøren. Disse oplysninger må opbevares i højst 5 (fem) år fra konkurrencens afslutning. Herefter slettes oplysningerne. Deltagerne har ret til at få adgang til deres personoplysninger, til at anmode om berigtigelse af urigtige eller ufuldstændige personoplysninger og til at anmode om sletning af deres oplysninger ved at kontakte leverandøren. Hvad angår alle andre anmodninger, kan deltagerne kontakte ECB. Deltagerne kan indgive klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Kontaktoplysninger i ECB: Olivier Radelet Afdelingen for Information og Protokol Generaldirektoratet for Kommunikation & Sprogtjenester Den Europæiske Centralbank Kaiserstrasse Frankfurt am Main Tyskland Tlf.: Leverandørens kontaktoplysninger: Registerførere for generelle oplysninger Laurent Lé 8

9 Havas /30 quai de Dion Bouton Puteaux Cedex Frankrig Tlf.: Fax: Jerome Ospitaletche CetSI (Siège social) 93/105 rue Veuve Lacroix NANTERRE Tlf.: Frankrig ARTIKEL 13 ANVENDELIG RET Denne konkurrence er underlagt tysk ret. Alle tilfælde, som ikke fremgår af disse betingelser, afgøres af ECB, og disse afgørelser betragtes som endelige. Skulle der opstå en tvist i forbindelse med denne konkurrence, vil der blive søgt opnået en mindelig afgørelse. Kan en sådan mindelig afgørelse ikke opnås, vil sagen blive henvist til de kompetente myndigheder. Alle krav skal fremsættes senest to måneder efter konkurrencens sidste fristdag. 9

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. februar 2015 kl. 10.00 til 31. marts 2015 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB")

Læs mere

Konkurrencen er åben for enhver fysisk, myndig person med bopæl i et land i Den Europæiske Union 1 med:

Konkurrencen er åben for enhver fysisk, myndig person med bopæl i et land i Den Europæiske Union 1 med: Konkurrencebetingelser for konkurrencen "Tetris med den nye 50 " ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. juli 2016 kl. 09.00 CET til 29. august 2016 kl. 23.59 CET afholder Den Europæiske Centralbank (herefter

Læs mere

Konkurrencen "Euro Run"

Konkurrencen Euro Run Konkurrencen "Euro Run" ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Den Europæiske Centralbank (ECB) afholder en konkurrence, "Euro Run" (herefter "konkurrencen"), som løber fra 25.11.2015, kl. 0.01 CET til 25.2.2016 kl.

Læs mere

Almindelige betingelser for fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?«

Almindelige betingelser for fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?« Almindelige betingelser for fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?«1. MÅLSÆTNINGER I fotokonkurrencen»hvad betyder naturfag for dig?«kan hold på tre unge fra EU indsende deres bud på et svar på

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 9.7.2003 Den Europæiske Unions Tidende C 160/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK SKABELON TIL AFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG [tiltrædende stats nationale centralbank] ( 1 ) DENNE AFTALE er indgået

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Konkurrenceregler for "Time to Perpetual Licences"

Konkurrenceregler for Time to Perpetual Licences Konkurrenceregler for "Time to Perpetual Licences" Artikel I: Organisation Firmaet TAMENTO Sarl med en kapital på 15.000 euro, registreret i handelsregistret i Lyon under nummer B 502 832 413, med hovedkontor

Læs mere

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger.

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger. Persondatapolitik: Persondatapolitikken beskriver hvordan vi benytter de personlige oplysninger, du giver os som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. På www.denleendeko.dk kan man

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrencen arrangeres af: Coca-Cola Nordic Services ApS Tuborg Havnevej 4-8, 1. 2900 Hellerup Partnere: MARVELOUS, IUM mediebureau København Konkurrencen er på

Læs mere

Betingelser. Samsung Electronics Nordic AB Samsung Curved Monitor bonusspilkampagne ( kampagnen )

Betingelser. Samsung Electronics Nordic AB Samsung Curved Monitor bonusspilkampagne ( kampagnen ) Betingelser Samsung Electronics Nordic AB Samsung Curved Monitor bonusspilkampagne ( kampagnen ) Samsung Curved Monitor bonusspilkampagnen giver forbrugere mulighed for at gøre krav på et gratis PC-spil

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

OFFICIELLE REGLER. 4. Gå til webstedet www.laroche-posay.dk/100familer og klik på linket "Deltag".

OFFICIELLE REGLER. 4. Gå til webstedet www.laroche-posay.dk/100familer og klik på linket Deltag. OFFICIELLE REGLER 1. Programmet LIPIKAR-FAMILIER administreres af La Roche-Posay, som udgør en del af L Oréal Danmark A/S. Programmet kan benyttes af indbyggere i Danmark og begynder den 01.10.2014 klokken

Læs mere

Betingelser for brug af Consilium Tendering

Betingelser for brug af Consilium Tendering 1. Registrering: Ved registreringen og før brug af funktionerne i Consilium Tendering skal brugeren acceptere brugerbetingelserne. Sammen med brugervejledningen for Consilium Tendering, der er offentliggjort

Læs mere

FACEBOOK SPIL-KONKURRENCENS REGLEMENT STORT Pink Lady SOMMERSPIL

FACEBOOK SPIL-KONKURRENCENS REGLEMENT STORT Pink Lady SOMMERSPIL FACEBOOK SPIL-KONKURRENCENS REGLEMENT STORT Pink Lady SOMMERSPIL Artikel 1: Det organiserende selskab Fra den 15. juni til og med den 19 juli 2015 organiserer Association Pink Lady Europe, med bopæl 145,

Læs mere

Zalando SE (herefter "Zalando") Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et

Zalando SE (herefter Zalando) Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et Betingelser Zalando SE (herefter "Zalando") Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et tysk firma registreret ved byretten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer HRB 158855 B. Zalando

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN Page 1 sur 10 Vælg sprog Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2016 Velkommen til webstedet for Dedicateds online undersøgelse. Den webbaserede metodologi garanterer fortroligheden

Læs mere

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1 Booking 2 Ombooking/aflysning 3 Deltagelse i prøverne 4 Nyttige links 2 1) Booking Du skal booke en dato for de computerbaserede

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 29.03.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Arbejdsgruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger. Henstilling 1/99

Arbejdsgruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger. Henstilling 1/99 5093/98/DA/endelig udg. WP 17 Arbejdsgruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger Henstilling 1/99 om usynlig og elektronisk behandling af personoplysninger

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU) L 35/26 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2011 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (omarbejdning) (ECB/2010/29) (2011/67/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V HANDELSBETINGELSER GENEREL INFORMATION Denne hjemmeside ("Hjemmesiden") udbydes af BroBizz A/S, CVR-nr. 31854822, Vester Søgade 10, 1601 København V, e-mail: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Hvis

Læs mere

Den cubanske quiz Officielle regler

Den cubanske quiz Officielle regler Den cubanske quiz Officielle regler Denne quiz er ikke købsbetinget. 1. ORGANISATION Organisator er Pernod Ricard Denmark, importøren af Havana Club rom i Danmark (PRD), hvis hovedsæde ligger på Kanonbådvej

Læs mere

INTRAEUROPÆISK STIPENDIUM (EURATOM)

INTRAEUROPÆISK STIPENDIUM (EURATOM) BILAG III SÆRLIGE BESTEMMELSER INTRAEUROPÆISK STIPENDIUM (EURATOM) III. 1 Definitioner Ud over definitionerne i artikel II.1 gælder følgende definitioner for denne kontrakt: 1. Aftale: en skriftlig aftale

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES Vi beskytter dine oplysninger og giver dig fuld gennemsigtighed og kontrol over dem Dette er erklæringen om personoplysninger og cookies for webstedet http://dk.wavin.com/

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Konkurrencen»#StarlockMoment«Deltagelsesbetingelser

Konkurrencen»#StarlockMoment«Deltagelsesbetingelser Konkurrencen»#StarlockMoment«Deltagelsesbetingelser Introduktion Fortæl os om dit #StarlockMoment, og opdag unikke momenter fra mange andre lande! Som tak får du en (1) ud af tusind (1000) Starlock AIZ

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN 31.7.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 219 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Offentliggørelse af ledig stilling

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere

Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere 1. Betingelser og vilkår for garanti Version: Maj 2015 1.1 Garant DELTA Energy Systems (Tyskland) GmbH (i det følgende: "DELTA")

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Konkurrenceregler 40 år 40 projekter 1 / 5

Konkurrenceregler 40 år 40 projekter 1 / 5 Konkurrenceregler 40 år 40 projekter 1 / 5 Konkurrenceregler for Parador-konkurrencen "40 år 40 projekter" Parador GmbH med hovedkontor i 48653 Coesfeldm Tyskland (i det følgende kaldt "Parador ) fylder

Læs mere

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag.

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag. Justitsministeriet Statsretskontoret jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni 2012 J.NR.

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

(EFT L 337 af , s. 52) nr. side dato M1 Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2003/23 af 18. december L

(EFT L 337 af , s. 52) nr. side dato M1 Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2003/23 af 18. december L 2001D0913 DA 01.01.2009 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 6. december 2001 om udstedelse

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

SMARTBOX JULEQUIZ. Konkurrencen vil være tilgængelig fra flere partner-websteder, på forskellige sociale netværk og vil være tilgængelig på mobil.

SMARTBOX JULEQUIZ. Konkurrencen vil være tilgængelig fra flere partner-websteder, på forskellige sociale netværk og vil være tilgængelig på mobil. SMARTBOX JULEQUIZ PUNKT 1 - TILRETTELÆGGELSE AF KONKURRENCEN Firma SMARTBOX GROUP DENMARK ApS (herefter "arrangøren"), med hjemsted Frederiksberg Alle 52, DK-1820 Frederiksberg C, Danmark, registreret

Læs mere