Brugsbetingelser Spilxl.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsbetingelser Spilxl.dk"

Transkript

1 Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe meddelelser. Der er også forskellige måder at indsamle points på. Og med disse points kan du blandt andet anskaffe dig nye funktionaliteter til din profil i butikken på Hjemmesiden. For at kunne udnytte alt hvad Hjemmesiden har at byde på, skal du respektere og overholde et par regler. Disse regler, samt de øvrige regler og pligter, der gælder for Spilxl.dk, står beskrevet nedenfor. Vi anbefaler dig at læse nedenstående brugsbetingelser for Spilxl.dk grundigt igennem. Spilxl.dk udgør del af Admeen B.V. og er registreret i Handelskammeret under nummer Disse betingelser findes også i form af en PDF-fil, som er nem at bevare og printe. Artikel 1. Hvornår gælder brugsbetingelserne? Brugsbetingelserne gælder for hver enkelt overenskomst mellem Spilxl.dk og en bruger af hjemmesiden. Herunder falder under alle omstændigheder spil af spil, oprettelse og anvendelse af en profil, samt rekvirering og modtagelse af nyhedsbrevet. Enhver der slutter en overenskomst med Spilxl.dk, enhver der spiller spil på hjemmesiden, og enhver der besøger profildelen er en Bruger af Hjemmesiden. Brugeren kan både være en fysisk person og en juridisk person. Disse brugsbetingelser gælder ikke for tredjeparters hjemmesider. Hjemmesiden omfatter links til tredjeparters hjemmesider. Det er tydeligt, at du forlader når du klikker på en link til en tredjeparts hjemmeside. Fra det øjeblik hvor du forlader gælder betingelserne for den nye hjemmeside. Vi råder dig derfor til også at læse disse betingelser grundigt igennem. Artikel 2. Hvordan sluttes en overenskomst? Overenskomsten sluttes ved, at du Brugeren registrerer dig via Hjemmesiden. Overenskomsten sluttes også ved, at du Brugeren bruger hjemmesiden. Spilxl.dk forbeholder sig retten til at afvise en Bruger uden at anføre nogen grund eller årsag. Artikel 3. Betingelserne for brugen af Hjemmesiden Du skal være mindst 16 år, eller have dine forældres (herefter Forældre) eller din værges tilladelse til at bruge Hjemmesiden. Hjemmesiden gør dig opmærksom på dette. Spilxl.dk går ud fra, at alle Brugere er 16 år eller ældre, eller at deres forældre har givet dem tilladelse til at bruge Hjemmesiden. For at kunne oprette og bruge en profil har du brug for et brugernavn og et kodeord. Du må selv vælge disse. Brugernavnet må ikke være det samme som andre Brugeres. Efter registrering og verificering af din adresse har du adgang til din profil med dit brugernavn og dit kodeord, så længe overenskomsten varer. Du skal holde dit kodeord hemmeligt. Spilxl.dk skal kunne regne med at en Bruger, der melder sig på Hjemmesiden, er den ægte Bruger. Spilxl.dk er ikke ansvarlig for misbrug af kodeord. Du skal

2 advare Spilxl.dk, hvis du har mistanke om, at dit kodeord bliver brugt af andre. I den slags tilfælde har Spilxl.dk ret til at træffe målrettede foranstaltninger. Spilxl.dk kan fjerne en Bruger eller deaktivere ham/hende uden at anføre nogen grund hertil. Spilxl.dk har ret til at ændre softwaret henblik på at forbedre funktionaliteten og reparere fejl. Du skal sørge for at oplysningerne i din profil er up to date. Hvis du får en ny adresse, skal du udskifte din gamle adresse med den nye. Du skal holde dig fra ikke-tilladt brug af Hjemmesiden, og du skal opføre dig i overensstemmelse med hvad Spilxl.dk kan forvente af en omhyggelig Bruger af Hjemmesiden. Dette vil i hvert fald sige, at du ikke må skade Hjemmesiden eller anvende den til egen fordel. Hvis du alligevel handler i strid med Brugsbetingelserne har Spilxl.dk ret til at nægte dig adgang til Hjemmesiden, fjerne dig fra Hjemmesiden og blokere din adgang til Hjemmesiden og dens muligheder, uden at anføre nogen grund. Artikel 4. Profilregler Disse regler gælder for alle profilens funktionaliteter. Du skal holde dig fra ikke-tilladt brug af din profil på Hjemmesiden, og du skal opføre dig i overensstemmelse med hvad der forventes af en omhyggelig Bruger af Hjemmesiden. Hermed henvises der mindst til, at du skal overholde alle de på Hjemmesiden anførte forskrifter, eller de forskrifter/påbud med hensyn til din profil som er rettet mod dig, herunder påbud fra Spilxl.dk s personale /moderatorer. Derudover må du ikke forstyrre andre Brugere. Dette vil også sige, at du ikke må anbringe upassende oplysninger, ikke må ændre, slette eller ubrugeliggøre meddelelser fra Spilxl.dk eller fra andre Brugere. Upassende oplysninger er oplysninger, som er i strid med den nederlandske lov, almindelig sædelighed, den offentlige orden og/eller tredjeparters rettigheder. Herunder falder især - men ikke kun - oplysninger som tilbydes uden tilladelse fra de retslige ophavsmænd, samt oplysninger som er krænkende, truende, fornærmende, racistiske, hadske eller diskriminerende, spam, information der omfatter børnepornografi, og information som krænker tredjeparters privatliv, eller som udgør en form for stalking, samt hyperlinks, trusler eller andre henvisninger til denne slags information på tredjeparters hjemmesider uanset hvor i verden (selv hvis de pågældende informationer er legale i den pågældende jurisdiktion). Da der også er børn blandt Hjemmesidens Brugere, er det forbudt at anbringe pornografiske eller på anden vis seksuelt insinuerende afbildninger eller tekster på Hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for de meddelelser, som du anbringer via din profil. Hvis indholdet i din meddelelse er ulovligt kan du blive stillet til ansvar for dette. Spilxl.dk kan ikke garantere at indholdet i Brugerens meddelelser er lovligt og/eller korrekt. Du anerkender at Spilxl.dk ikke er forpligtet til selv på hvilken som helst måde at kontrollere eller bearbejde Brugernes meddelelser, hverken før anbringelsen af meddelelsen eller derefter. Hvis Spilxl.dk opdager, at særlige meddelelser ikke overholder Brugsbetingelserne har Spilxl.dk ret til at fjerne eller tilpasse de pågældende meddelelser efter egen overbevisning. Spilxl.dk er også beføjet til at ændre meddelelserne med henblik på at øge og forbedre Hjemmesidens og/eller profilsidernes generelle kvalitet og/eller læsbarhed. Spilxl.dk skal i den forbindelse bestræbe sig på at bevare meddelelsernes generelle indtryk og/eller betydning. Du fritager Spilxl.dk fra ansvaret for alle tiltaler, der kan stamme fra krænkelse af tredjeparters rettigheder, som du har forårsaget gennem brugen af din profil på Hjemmesiden, eller der stammer fra krænkelse af nærværende Brugsbetingelser. Du giver gratis Spilxl.dk alle rettigheder og/eller tilladelser som er nødvendige for at kunne

3 anbringe dine meddelelser. I hvert fald gives der en uindsigelig, verdensomspændende, sublicentierbar ikke-eksklusiv tilladelse til at offentliggøre værket/arbejdet. Alle Brugere kan gøre Spilxl.dk opmærksom på andre Brugeres adfærd eller meddelelser som forekommer ulovlige. Disse henvendelser skal helst foregå via , Når du opretter en profil, står den automatisk i privatfunktion. Det er muligt at offentliggøre din profil. Det er op til dig. Hvis du vælger at offentliggøre din profil, er du selv ansvarlig for offentliggørelsen af dine oplysninger. I tilfælde af gentagne klager og/eller gentagen overtrædelse af disse Brugsbetingelser har Spilxl.dk ret til at nægte dig adgang til Hjemmesiden. Hvis du til trods for ovenstående alligevel skulle støde på ulovligt eller uønsket indhold på en profilside kan du gøre brug af Spilxl.dk s såkaldte Notice & Takedown procedure (se også artikel 10). Artikel 5. Intellektuel ejendomsret Hjemmesiden omfatter mange spil. Der hviler ophavsret på spillene på Hjemmesiden Spilxl.dk. Ophavsretten tilhører generelt Spilxl.dk eller leverandørerne til Spilxl.dk. I sidstnævnte tilfælde har vi fået tilladelse af de pågældende leverandører til at anbringe spillene på Hjemmesiden. I enkelte tilfælde har det ikke været muligt at opspore de berettigede til ophavsretten. Hvis du er den berettigede ophavsmand til et af spillene, og hvis du ikke har givet os tilladelse til at bruge spillene, kan du altid gøre brug af vores Notice & Takedown procedure (se også artikel 10). Spilxl.dk anbringer også direkte links (deeplinks) til spil på tredjeparters hjemmesider. Hvis du ikke ønsker en direkte link til dit spil, kan du altid anvende vores Notice & Takedown procedure. Som Bruger har du kun ret til at spille spillene på Hjemmesiden. Der findes en enkelt undtagelse på ovenstående regel. Spilxl.dk omfatter (blandt andet) spil som er lavet af Admeen B.V.. Spillene fra Admeen må kopieres og offentliggøres på ny på følgende betingelser: de kopierede spil skal publiceres på en spil-hjemmeside; spillene må ikke ændres; de anbragte logoer må ikke fjernes. Admeen B.V. kan tilbagetrække førnævnte tilladelse uden at anføre nogen grund. Der hviler også intellektuelle ejendomsretter på Hjemmesidens udseende og sammensætning. Disse rettigheder tilhører Spilxl.dk. Du må ikke overtage nogen dele af Hjemmesiden uden forudgående tilladelse fra Spilxl.dk. Artikel 6. Vedligeholdelse af og ændringer på Hjemmesiden Spilxl.dk forbeholder sig retten til at sætte Hjemmesiden eller dele af denne ud af brug med henblik på vedligeholdelse, ændring eller forbedring af Hjemmesiden og Spilxl.dk s servere. Spilxl.dk kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader, som du selv eller andre Brugere har lidt som følge af nedlæggelsen af tjenesterne. Artikel 7. Ansvar Spilxl.dk er ikke ansvarlig for nogen form for skade som Brugeren har lidt, af hvilken grund også, herunder også inklusiv følgeskade, tab af profil og/eller de dermed forbundne oplysninger, eller immateriel skade. Spilxl.dk er ikke ansvarlig for nogen form for skade der lides som følge af et besøg på tredjeparters hjemmesider.

4 Spilxl.dk bestræber sig på at sørge for, at der ikke forekommer upassende spil, reklamer eller meddelelser på Hjemmesiden. Det er imidlertid ikke muligt at overvåge alt, og Spilxl.dk har ikke altid kontrol over reklamerne. Spilxl.dk påtager sig derfor intet ansvar for nogen form for skade, som du har lidt som følge af uventet tilstedeværelse af denne slags informationer. Du kan altid henvende dig til Spilxl.dk, hvis du skulle støde på denne slags informationer. Brug i den forbindelse venligst kontaktformularen. Artikel 8. Overenskomstens varighed og afslutning Overenskomsten indgås på ubestemt tid. Overenskomsten kan opsiges af Spilxl.dk og af dig uden anførelse af grund eller motivering. Overenskomsten kan opsiges ved at fjerne din profil, eller ved at forlade Hjemmesiden hvis du (Brugeren) ikke har nogen profil. Ved overenskomstens afslutning forbliver de følgende (dele af) artikler gældende: -Linje 12 i artikel 4: Profilregler, licensklausul -Artikel 7: Ansvar Artikel 9. Ændring af Brugsbetingelserne Spilxl.dk forbeholder sig retten til at ændre eller udvide disse Brugsbetingelser. Ændringerne gælder også for de allerede sluttede overenskomster, idet der skal tages højde for en periode på 30 dage efter offentliggørelsen af ændringen på Hjemmesiden. Ændringer af underordnet karakter kan altid gennemføres. Hvis du ikke ønsker at acceptere en ændring i Brugsbetingelserne, har du mulighed for at afbryde overenskomsten i perioden indtil de nye betingelser træder i kraft. Artikel 10. Notice & Takedown procedure Spilxl.dk anvender en procedure, hvorigennem Brugerne af Hjemmesiden, herunder også Forældre til børn under 16 år, ophavsberettigede til spil, samt andre Brugere af Hjemmesiden kan foretage en anmeldelse af tilbudte eller offentliggjorte informationer, som efter deres mening er uønskede eller ulovlige. Hvis Spilxl.dk eller sidstnævntes juridiske rådgivere mener, at klagen er begrundet, har Spilxl.dk ret til at fjerne det pågældende materiale eller gøre det utilgængeligt. Derudover har Spilxl.dk ret til at overdrage dine personlige oplysninger til anmelderen, eller til de beføjede instanser, hvis du selv har anbragt materialet på Hjemmesiden, eller hvis det ser ud til at du har anbragt det. Spilxl.dk oplyser dig om procedurens forløb. Hvis der er tale om eventuelt strafbart materiale har Spilxl.dk ret til at anmelde dette til politiet. Spilxl.dk har i den forbindelse ret til at overdrage alle oplysninger om dig og andre eventuelt involverede Brugere til de beføjede instanser, samt til at udføre alle andre handlinger som sidstnævnte instanser beder Spilxl.dk om at udføre indenfor rammerne af undersøgelsen. I tilfælde af gentagne klager over de informationer, som du tilbyder, har Spilxl.dk ret til at opsige og/eller afbryde overenskomsten og fjerne dig fra Hjemmesiden. Du fritager Spilxl.dk fra ansvaret for al skade som følge af ovenstående. Spilxl.dk er ikke ansvarlig for nogen form for skade som du må lide på grund af Spilxl.dk indenfor rammerne af en

5 klageprocedure, heller ikke hvis klagen viser sig at være ubegrundet og informationerne ikke er i strid med nederlandsk lov. Artikel 11. Afsluttende bestemmelser Nederlandsk lov gælder for overenskomsten. For så vidt de tvingende retsforskrifter ikke foreskriver andet, skal alle uoverensstemmelser, som måtte opstå i anledning af overenskomsten, forelægges for den beføjede nederlandske dommer i Zwolle. Delvis ugyldighed: hvis en bestemmelse i overenskomsten og/eller i Brugsbetingelserne viser sig at være ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af hele overenskomsten og/eller brugsbetingelserne. Overenskomstparterne skal fastsætte nye erstattende bestemmelser, i hvilken forbindelse den oprindelige overenskomst/bestemmelse så vidt muligt skal genoprettes. Kontakt Hvis du efter læsningen af vores Brugsbetingelser har spørgsmål, klager eller bemærkninger vedrørende disse Brugsbetingelser, er du velkommen til at henvende dig til os. I den forbindelse bedes du venligst anvende kontaktformularen. Vi er registreret i Handelskammeret under nummer:

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

(2) Ved "medlemmerne" skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse ("tilbydende part"), og medlemmer, der søger en ydelse ("søgende part").

(2) Ved medlemmerne skelnes der mellem medlemmer, der tilbyder en ydelse (tilbydende part), og medlemmer, der søger en ydelse (søgende part). Dette er de almindelige forretningsbetingelser gældende for: www.dk.care.com i det efterfølgende benævnt "hjemmeside", "Care.com Europe" og "dk.care.com" og repræsenteret ved ejeren "Care.com Europe GmbH".

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Indledning Denne juridiske meddelelse gælder for alt indhold på denne reservationsside. Læs disse vilkår og betingelser for brug ( Brugervilkår ) grundigt

Læs mere

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet)

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Alle varer sælges som beset uden nogen form for garanti og reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL SPIL 1 10 lykkespil. Kompas giver gevinst. Opsparingsslysene står tændt fra spil til spil. Søjle 1: Man starter i søjle 1. Flash i alle felter. Søjle 1 opsparingslys tændes ved stop på tilsvarende felt.

Læs mere

WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR

WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR Disse generelle vilkår gælder for dele af Saunalahti Group Plc, eller et firma der tilhører samme koncern som Wipppies ( Wippies, vi e.d.), og leverer Wippies-produkter

Læs mere

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge.

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. Handelsbetingelser Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. I Handelsbetingelserne finder du Zalandos generelle vilkår, der gør

Læs mere

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014 Brugsbetingelser Senest opdateret 10. juli 2014 Disney Interactive er glad for at kunne præsentere sine websteder, software, applikationer, indhold, produkter og tjenester ( Disney Services ), der kan

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere