Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmiljøvurdering maj 2010"

Transkript

1 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato :00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø. Du bedes besvare alle spørgsmål. Undersøgelsens resultater vil blive grundlag for handlingsplaner for de områder, der spørges til. 1.1 Klassetrin Hvilken klassetrin går du på? 1g (153-41,6%) 2g (110-29,9%) 3g (105-28,5%) Ubesvaret (3-0,8%) 1.2 Studieretning Hvilken type studieretning går du på? Sproglig / musisk (142-38,5%) Samfundsvidenskabelig (109-29,5%) Naturvidenskabelig (118-32%) 2 Fysisk undervisningsmiljø De næste spørgsmål drejer sig om skolens fysiske undervisningsmiljø. 2.1 Stole og borde i klasseværelserne (nr. 2-16). Stole og borde fungerer tilfredsstillende i klasseværelserne. Meget enig (55-14,9%) Delvist enig (206-55,8%) Delvist uenig (86-23,3%) Helt uenig (22-6%) 2.2 Møbler i laboratoriefløjen (nr ) Møblerne fungerer tilfredsstillende. Meget enig (59-16%)

2 2.3 Lugt Delvist enig (179-48,5%) Delvist uenig (102-27,6%) Helt uenig (29-7,9%) Der lugter ubehageligt i de naturvidenskabelige lokaler. 2.4 Auditoriet Meget enig (64-17,3%) Delvist enig (147-39,7%) Delvist uenig (116-31,4%) Helt uenig (43-11,6%) Indretning og faciliteter fungerer tilfredsstillende. Meget enig (153-41,4%) Delvist enig (151-40,8%) Delvist uenig (45-12,2%) Helt uenig (14-3,8%) Har ikke været der (7-1,9%) 2.5 Musikhuset Indretning og faciliteter fungerer tilfredsstillende. Meget enig (20-5,5%) Delvist enig (81-22,1%) Delvist uenig (57-15,6%) Helt uenig (17-4,6%) Kommer der ikke (191-52,2%) Ubesvaret (5-1,4%) 2.6 Billedkunstlokalet Indretning og faciliteter fungerer tilfredsstillende. Meget enig (17-4,6%) Delvist enig (72-19,7%)

3 Delvist uenig (58-15,8%) Helt uenig (17-4,6%) Kommer der ikke (202-55,2%) Ubesvaret (5-1,4%) 2.7 Idrætslokaler og anlæg Indretning og faciliteter fungerer tilfredsstillende. Meget enig (98-26,6%) Delvist enig (183-49,7%) Delvist uenig (64-17,4%) Helt uenig (23-6,2%) Ubesvaret (3-0,8%) 2.8 Idrætsudstyr (bolde, redskaber mv) Idrætsudstyret fungerer tilfredsstillende. Meget enig (114-31%) Delvist enig (187-50,8%) Delvist uenig (56-15,2%) Helt uenig (11-3%) Ubesvaret (3-0,8%) 2.9 Bogbestand Skolens bogbestand er i god stand. Meget enig (38-10,4%) Delvist enig (148-40,4%) Delvist uenig (116-31,7%) Helt uenig (64-17,5%) Ubesvaret (5-1,4%) 2.10 Adgang til skolens computere Jeg kan komme til en af skolens computere, når jeg har brug for det. Meget enig (77-20,8%) Delvist enig (156-42,2%) Delvist uenig (93-25,1%) Helt uenig (23-6,2%)

4 Har ikke brug for det (21-5,7%) 2.11 Strømforsyning Jeg kan altid få strøm til min egen computer. Meget enig (16-4,3%) Delvist enig (58-15,7%) Delvist uenig (100-27,1%) Helt uenig (156-42,3%) Har ikke brug for det (39-10,6%) 2.12 Udprintning af opgaver Jeg kan altid få printet mine opgaver. Meget enig (38-10,3%) Delvist enig (108-29,2%) Delvist uenig (135-36,5%) Helt uenig (82-22,2%) Har ikke brug for det (7-1,9%) 2.13 Scannet materiale af begrænset omfang Jeg foretrækker tekster scannet og lagt som dokumenter på Lectio. Meget enig (180-49,3%) Delvist enig (102-27,9%) Delvist uenig (59-16,2%) Helt uenig (24-6,6%) Ubesvaret (6-1,6%) 2.14 Kantinen som opholdssted Kantinen er et rart sted at opholde sig. Meget enig (156-42,6%) Delvist enig (159-43,4%) Delvist uenig (42-11,5%) Helt uenig (9-2,5%)

5 Ubesvaret (5-1,4%) 2.15 Kantinens prisniveau Marker det udsagn du er mest enig i. Priserne er for høje (123-33,5%) Priserne er rimelige (236-64,3%) Det er billigt at købe i kantinen (8-2,2%) Ubesvaret (4-1,1%) 2.16 Kantinens udbud Kantinens udbud har en passende variation Toiletter Meget enig (53-14,4%) Delvist enig (125-34,1%) Delvist uenig (105-28,6%) Helt uenig (73-19,9%) Handler ikke i kantinen. (11-3%) Ubesvaret (4-1,1%) Skolens toiletter er pæne og rene. Meget enig (5-1,4%) Delvist enig (73-19,7%) Delvist uenig (113-30,5%) Helt uenig (179-48,4%) 2.18 Plads til gruppearbejde Det er altid muligt at finde et sted til gruppearbejde. Meget enig (111-30,1%) Delvist enig (187-50,7%) Delvist uenig (66-17,9%) Helt uenig (5-1,4%) 2.19 Miljøerne (blåt, rødt og grønt)

6 Miljøerne fungerer fint som kombinerede hygge og arbejdssteder. Meget enig (232-62,9%) Delvist enig (123-33,3%) Delvist uenig (12-3,3%) Helt uenig (2-0,5%) 2.20 Borde og bænke i skolegården Borde og bænke fungerer fint som hyggested i sommerperioden. Meget enig (246-66,7%) Delvist enig (111-30,1%) Delvist uenig (10-2,7%) Helt uenig (2-0,5%) 2.21 Elevskabe Hvilket af følgende udsagn gælder for dig? Jeg har et elevskab (27-7,3%) Jeg ønsker et elevskab, men kan (17-4,6%) ikke få et. Jeg vidste ikke at der findes elevskabe. (175-47,3%) Jeg er ikke interesseret. (151-40,8%) 2.22 Cykelparkering Hvordan vurderer du skolens parkeringsforhold for cykler? I orden (167-45,4%) Mindre problemer (80-21,7%) Ikke i orden (16-4,3%) Ikke relevant for mig (105-28,5%) Ubesvaret (3-0,8%) 3 Psykisk undervisningsmiljø De følgende spørgsmål drejer sig primært om hvordan du har det på skolen i forhold til kammerater, lærere og andet personale.

7 3.1 Forventninger I hvilken grad lever uddannelsen på Helsingør Gymnasium op til dine forventninger? I høj grad (185-50,3%) I nogen grad (164-44,6%) I mindre grad (16-4,3%) Slet ikke (3-0,8%) Ubesvaret (3-0,8%) 3.2 Forholdet til dine klassekammerater Hvordan vurderer du dit forhold til dine klassekammerater? Rigtig godt (209-56,6%) Godt (122-33,1%) OK (34-9,2%) Mindre godt (4-1,1%) 3.3 Forholdet til skolens andre elever Hvordan vurderer du dit forhold til skolens andre elever? Rigtig godt (104-28,2%) Godt (180-48,8%) OK (72-19,5%) Mindre godt (13-3,5%) 3.4 Samarbejde I hvilken grad arbejder du sammen med andre om opgaver? I høj grad (102-27,8%) I nogen grad (199-54,2%) I mindre grad (53-14,4%) Helst ikke (13-3,5%) Ubesvaret (4-1,1%) 3.5 Forholdet til lærerne Hvordan vurderer du dit forhold til lærerne? Rigtig godt (82-22,2%) Godt (211-57%) OK (69-18,6%)

8 Mindre godt (8-2,2%) 3.6 Information om lektier Hvor tilfreds er du med den daglige information om lektier? Meget tilfreds (59-16%) Tilfreds (252-68,5%) Utilfreds (49-13,3%) Meget utilfreds (8-2,2%) Ubesvaret (3-0,8%) 3.7 Information om skemaændringer Hvor tilfreds er du med den daglige information om ændringer i skemaet? Meget tilfreds (54-14,6%) Tilfreds (246-66,7%) Utilfreds (61-16,5%) Meget utilfreds (8-2,2%) 3.8 Information om aktiviteter på skolen Hvor tilfreds er du med informationen (ved f.eks.morgensamlinger, opslag, lectio-beskeder) om forskellige aktiviteter på skolen? Meget tilfreds (115-31,1%) Tilfreds (229-61,9%) Utilfreds (21-5,7%) Meget utilfreds (5-1,4%) 3.9 Administrationen Hvor tilfreds er du med betjeningen i administrationen (kontakten med sekretærer, inspektorer og rektor)? Meget tilfreds (90-24,3%) Tilfreds (204-55,1%) Utilfreds (13-3,5%) Meget utilfreds Har ikke haft brug for at (6-1,6%) (57-15,4%) henvende mig

9 3.10 IT-support Hvor tilfreds er du med IT-supporten på skolen? Meget tilfreds (26-7,1%) Tilfreds (147-40,2%) Utilfreds (56-15,3%) Meget utilfreds (20-5,5%) Har ikke haft brug for den (117-32%) Ubesvaret (5-1,4%) 3.11 Biblioteket Hvor tilfreds er du med betjeningen på skolens bibliotek (udlån og hjælp til informationssøgning)? Meget tilfreds (17-4,6%) Tilfreds (130-35,2%) Utilfreds (35-9,5%) Meget utilfreds (13-3,5%) Har ikke brugt skolens bibliotek (174-47,2%) 3.12 Studievalg København Hvor tilfreds er du med vejledningen fra Studievalg København? Meget tilfreds (39-10,5%) Tilfreds (173-46,8%) Utilfreds (29-7,8%) Meget utilfreds (11-3%) Jeg er usikker på hvad det er (118-31,9%) 3.13 Skolens studievejledning Hvor tilfreds er du med skolens individuelle studievejledning om studieretning, valgfag, evt. skoleskift ved BO og TS? Meget tilfreds (104-28,2%) Tilfreds (233-63,1%) Utilfreds (20-5,4%) Meget utilfreds (12-3,3%)

10 3.14 Skolens studievejledning Hvor tilfreds er du med skolens individuelle studievejledning om personlige ting (stress, fravær, andre personlige problemer) ved BO og TS? Meget tilfreds (61-16,6%) Tilfreds (89-24,2%) Utilfreds (18-4,9%) Meget utilfreds (7-1,9%) Har ikke haft brug for vejledning (193-52,4%) Ubesvaret (3-0,8%) 3.15 Fravær Går du i skole, selv om du er syg, fordi du ikke vil have fravær? Nej, aldrig (69-18,6%) Ja, det hænder en sjælden gang (216-58,4%) Ja, ofte (85-23%) 3.16 Fester Hvor tilfreds er du med festerne på på Helsingør Gymnasium? Meget tilfreds (112-30,4%) Tilfreds (181-49,1%) Utilfreds (44-11,9%) Meget utilfreds (6-1,6%) Jeg deltager ikke i festerne (26-7%) 3.17 Caféaftener Hvor tilfreds er du med caféaftenerne på Helsingør Gymnasium? Meget tilfreds (74-20,1%) Tilfreds (196-53,1%) Utilfreds (47-12,7%) Meget utilfreds (4-1,1%) Jeg deltager ikke i caféaftenerne (48-13%)

11 3.18 Frivillige aktiviteter Har du deltaget i frivillige aktiviteter ( Frivillig idræt frivillig musik, frivillig billedkunst, studiekredse) i dette skoleår? Ofte (31-8,4%) Flere gange (40-10,8%) Enkelte gange (101-27,3%) Aldrig (198-53,5%) 3.19 Frivillige aktiviteter, udbud Hvis du svarede "Aldrig" i forudgående spørgsmål, hvilket udsagn paser da bedst for dig? Jeg har ikke tid (134-62%) Aktiviteterne interesserer mig (47-21,8%) ikke Niveauet passer mig ikke (2-0,9%) Jeg har ikke lyst (33-15,3%) Ubesvaret (155-71,8%) 3.20 Frivillige aktiviteter Skriv her hvad du evt. savner som frivillig aktivitet. Respondent #2 Respondent #10 Respondent #25 Respondent #44 Respondent #57 Respondent #59 Respondent #60 Respondent #65 Respondent #71 Respondent #76 Respondent #80 Frivillig matematik... ej... Jeg savner noget mere frivillig musik drama. Jeg har prøvet at starte en studiekreds med drama, men timmingen fungerede ikke. Så jeg prøver igen næste år. Ligesom der engang var en filosofi - studiekreds kunne jeg rigtig godt tænke mig, at der kom en psykologi-studiekreds, da jeg stærkt overvejer at læse psykologi efter gymnasiet men har desværre ikke mulighed for at tage det som valgfag. Sammenspil for IKKE musikelever. Flere musik arrangementer + basket turneringer. SPRINGGYMNASTIK!!!!!! :-)))) (savnede!) Synes godt om aktiviteterne, men har ikke tid til det. dans Hvor blev badminton af? Musik, f.eks. kor Respondent #81 Jeg bor i Gilleleje, så det er derfor svært at nå det... Respondent #86...

12 Respondent #89 MUSIK!! Respondent #90? Respondent #92 måske lidt fodbold Respondent #100 Intet svar. Respondent #108 Frivillig psykologi, Respondent #123 Respondent #124 Respondent #139 Respondent #149 Respondent #154 Respondent #173 Respondent #176 Respondent #177 Respondent #178 Respondent #182 Respondent #196 Respondent #200 Respondent #217 Respondent #221 Respondent #225 Respondent #234 Respondent #237 Respondent #239 Respondent #240 Respondent #244 Respondent #252 Skrive-øvelser (hvis man har problemer med at skrive, så som: Formulere sig præcis med et pænt sprog Problemer med at man konstant går i stå. Staveproblemer Lave noget teater. Yoga! Og genoptag endelig vild med HG-dans næste år! Spring/Rytme-gymnastik henvendt til piger, Tror det kunne være en god ide, hvis man overvejede at lave en studiekreds for folk der er i alt for dårlig fysisk form og gerne ville prøve at tabe sig/komme i bedre form - altså hjælp til måske at droppe de dårlige vaner. Aner det ikke. Jeg ved i forvejen ikke hvad man overhovedet kan melde sig til Undervisning i at skrive studierapport efter AT forløb!!! Det mangler i høj grad i undervisningen!! madlavning Drama En af mine veninder ønsker sangundervisning. mediefag en studiekreds der omhandler litteratur lektie hjælp og et skole-blad Sang Studiekreds i hvordan man skriver skønlitteratur. Jeg har ikke nogen.. jeg har 2 svar på spørgsmål 3.25: - Jeg er træt af min klasse - Jeg bryder mig ikke om stemningen på HG Jeg har ikke tid til det.. De kreative fag udover billedkunst (fx mediefag og øvemuligheder for band) it is very good savner flere oplysninger omkring det medie-grafik-layout-agtigt. en kombination af billedkunst og mediefag, dans, En naturfilosofisk studiekreds. Mere basketball!

13 Respondent #254 Respondent #261 Respondent #275 Respondent #279 Respondent #290 Respondent #295 Respondent #296 Respondent #303 Respondent #306 Respondent #308 Respondent #312 Respondent #319 Respondent #324 Respondent #328 Respondent #333 Respondent #340 Respondent #341 Respondent #345 Respondent #353 Respondent #365 Respondent #366 Respondent #367 Respondent #369 Respondent #370 Parkour fedt - men har ikke tid Jeg vil meget gerne have yoga studiekredsen tilbage! Datalogi, som ikke er blevet oprettet for flere år i træk, kunne være MEGET interessant! Jeg har ikke lagt mærke til nogen frivillige aktiviteter udover ekstern Basket, så ved ikk lige hvad det skulle være. Jeg syntes det kunne være spændende med flere aktiviteter som et skoleblad eller lign. jeg syens der er mange gode tilbud, så jeg er godt tilfreds!! En journalistisk studiekreds, politisk studiekreds, mere fodbold, muligvis få amerikansk fodbold på skolen:) Frivillig engelsk, så man kunne blive bedre til det mundtlige. Bowling Savner noget mere information om de aktiviteter der er. Parkour er jeg specielt interesseret i. film og design Jeg savner, at der er lidt mere reklame om de frivillige aktiviteter. Det er ikke altid jeg ved hvornår de foregår. Derudover synes jeg at skolens idrætsfaciliteter er så dårlige indendørs, at jeg ikke gider. MUSIK!!! Film og drama studiekreds/aktivitet Det ville helt sikket være et stort hit at lave fotografi noget frivillig musik, for os der har interessen Er frivilligt badminton droppet i år? Der har ihvertfald ikke været reklame for det og jeg benyttede det personligt sidste år. Vil også gerne have filosofi studiekreds igen. mediefag, musik etc. bedre tidspunkter. Frivillig musik Her ville jeg bare sige at skolens internet er Drama, fuldstændigt men det UBRUGELIG ved jeg kommer!!! Der er til en næste del elever år. Yoga skattejagt 3.21 Tyveri Har du været udsat for tyveri i dette skoleår i forbindelse med undervisningen i klasselokalerne? Nej (342-93,4%) Ja (24-6,6%)

14 Ubesvaret (5-1,4%) 3.22 Tyveri Har du været udsat for tyveri i dette skoleår i forbindelse med undervisningen i idræt? Nej (356-97,3%) Ja (10-2,7%) Ubesvaret (5-1,4%) 3.23 Tyveri Har du været udsat for tyveri i dette skoleår i forbindelse med en fest på skolen? Nej (334-91%) Ja (33-9%) Ubesvaret (4-1,1%) 3.24 Skoleskift Har du seriøst overvejet at skifte gymnasium i dette skoleår? Nej (330-89,2%) Ja (40-10,8%) 3.25 Årsager til skoleskift Hvis du svarede Ja i forudgående spørgsmål, hvilken årsag passer så bedst? HG opfylder ikke mit studieretningsønske (7-14%) Jeg er træt af min klasse (5-10%) Jeg bryder mig ikke om (9-18%) stemningen på HG Et andet gymnasium ligger tættere på min bopæl (1-2%) Min familie flytter fra området (1-2%) Andet (27-54%) Ubesvaret ( %) 4 Tak for din besvarelse! Husk at trykke "Send", inden du afslutter.

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Elevtrivselsundersøgelse 2013 Elevtrivselsundersøgelse 2013 STX Campus Bornholm Svarprocent: 90% (610 besvarelser ud af 675 mulige) Åbne kommentarer-rapport (Bilag til Skolerapporten) Er der noget på uddannelsen, der er bedre eller

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium Side 1 af 3 Munkensdam Gymnasium 2011/12 Bruger: HK Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006 Bilag 1 frekvensanalyse Baggrundsoplysninger Hvilken klasse går du i? 9.a 11.0 15,49 9.b 12.0 16,9 9.c 15.0 21,13 10.a 16.0 22,54 10.b 17.0 23,94 Hvilket køn: Dreng 37.0 52,11 Pige 34.0 47,89 Hvor godt

Læs mere

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11 Vi har i år gennemført en undersøgelse af skolens undervisning. Dette er foregået ved brug af spørgeskemaer, der er blevet uddelt i klasserne. På de følgende sider kan undersøgelsen gennemlæses, både statistisk

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 1 Evaluanden Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget, at emnet for årets evalueringsobjekt

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier:

De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier: 1 Evaluering 3.g april 2005 Spørgsmål 1 til 13: De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier: 5 = meget tilfredsstillende/i høj grad 3 = tilfredsstillende/i acceptabel grad 1 = ikke

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses 00 82 last 4 days 0 0 4 2 November, 202 November 8, 202 November, 202 November 22, 202 November 2, 202 Studieretning? Arkitekt (2%) Design (0.%) Konservator (.4%) to this question 2 Studieretning? Arkitekt

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Læreruddannelsen i Jelling

Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Læreruddannelsen i Jelling Undervisningsmiljøundersøgelse 2010 Undervisningsmiljøundersøgelse 2010... 3... 3 Baggrundsdata... 3 Angående studium... 4 Samlet vurdering af studiet... 4 Overvejelser om at opgive studiet... 10 Det psykiske

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere