Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmiljøvurdering maj 2010"

Transkript

1 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato :00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø. Du bedes besvare alle spørgsmål. Undersøgelsens resultater vil blive grundlag for handlingsplaner for de områder, der spørges til. 1.1 Klassetrin Hvilken klassetrin går du på? 1g (153-41,6%) 2g (110-29,9%) 3g (105-28,5%) Ubesvaret (3-0,8%) 1.2 Studieretning Hvilken type studieretning går du på? Sproglig / musisk (142-38,5%) Samfundsvidenskabelig (109-29,5%) Naturvidenskabelig (118-32%) 2 Fysisk undervisningsmiljø De næste spørgsmål drejer sig om skolens fysiske undervisningsmiljø. 2.1 Stole og borde i klasseværelserne (nr. 2-16). Stole og borde fungerer tilfredsstillende i klasseværelserne. Meget enig (55-14,9%) Delvist enig (206-55,8%) Delvist uenig (86-23,3%) Helt uenig (22-6%) 2.2 Møbler i laboratoriefløjen (nr ) Møblerne fungerer tilfredsstillende. Meget enig (59-16%)

2 2.3 Lugt Delvist enig (179-48,5%) Delvist uenig (102-27,6%) Helt uenig (29-7,9%) Der lugter ubehageligt i de naturvidenskabelige lokaler. 2.4 Auditoriet Meget enig (64-17,3%) Delvist enig (147-39,7%) Delvist uenig (116-31,4%) Helt uenig (43-11,6%) Indretning og faciliteter fungerer tilfredsstillende. Meget enig (153-41,4%) Delvist enig (151-40,8%) Delvist uenig (45-12,2%) Helt uenig (14-3,8%) Har ikke været der (7-1,9%) 2.5 Musikhuset Indretning og faciliteter fungerer tilfredsstillende. Meget enig (20-5,5%) Delvist enig (81-22,1%) Delvist uenig (57-15,6%) Helt uenig (17-4,6%) Kommer der ikke (191-52,2%) Ubesvaret (5-1,4%) 2.6 Billedkunstlokalet Indretning og faciliteter fungerer tilfredsstillende. Meget enig (17-4,6%) Delvist enig (72-19,7%)

3 Delvist uenig (58-15,8%) Helt uenig (17-4,6%) Kommer der ikke (202-55,2%) Ubesvaret (5-1,4%) 2.7 Idrætslokaler og anlæg Indretning og faciliteter fungerer tilfredsstillende. Meget enig (98-26,6%) Delvist enig (183-49,7%) Delvist uenig (64-17,4%) Helt uenig (23-6,2%) Ubesvaret (3-0,8%) 2.8 Idrætsudstyr (bolde, redskaber mv) Idrætsudstyret fungerer tilfredsstillende. Meget enig (114-31%) Delvist enig (187-50,8%) Delvist uenig (56-15,2%) Helt uenig (11-3%) Ubesvaret (3-0,8%) 2.9 Bogbestand Skolens bogbestand er i god stand. Meget enig (38-10,4%) Delvist enig (148-40,4%) Delvist uenig (116-31,7%) Helt uenig (64-17,5%) Ubesvaret (5-1,4%) 2.10 Adgang til skolens computere Jeg kan komme til en af skolens computere, når jeg har brug for det. Meget enig (77-20,8%) Delvist enig (156-42,2%) Delvist uenig (93-25,1%) Helt uenig (23-6,2%)

4 Har ikke brug for det (21-5,7%) 2.11 Strømforsyning Jeg kan altid få strøm til min egen computer. Meget enig (16-4,3%) Delvist enig (58-15,7%) Delvist uenig (100-27,1%) Helt uenig (156-42,3%) Har ikke brug for det (39-10,6%) 2.12 Udprintning af opgaver Jeg kan altid få printet mine opgaver. Meget enig (38-10,3%) Delvist enig (108-29,2%) Delvist uenig (135-36,5%) Helt uenig (82-22,2%) Har ikke brug for det (7-1,9%) 2.13 Scannet materiale af begrænset omfang Jeg foretrækker tekster scannet og lagt som dokumenter på Lectio. Meget enig (180-49,3%) Delvist enig (102-27,9%) Delvist uenig (59-16,2%) Helt uenig (24-6,6%) Ubesvaret (6-1,6%) 2.14 Kantinen som opholdssted Kantinen er et rart sted at opholde sig. Meget enig (156-42,6%) Delvist enig (159-43,4%) Delvist uenig (42-11,5%) Helt uenig (9-2,5%)

5 Ubesvaret (5-1,4%) 2.15 Kantinens prisniveau Marker det udsagn du er mest enig i. Priserne er for høje (123-33,5%) Priserne er rimelige (236-64,3%) Det er billigt at købe i kantinen (8-2,2%) Ubesvaret (4-1,1%) 2.16 Kantinens udbud Kantinens udbud har en passende variation Toiletter Meget enig (53-14,4%) Delvist enig (125-34,1%) Delvist uenig (105-28,6%) Helt uenig (73-19,9%) Handler ikke i kantinen. (11-3%) Ubesvaret (4-1,1%) Skolens toiletter er pæne og rene. Meget enig (5-1,4%) Delvist enig (73-19,7%) Delvist uenig (113-30,5%) Helt uenig (179-48,4%) 2.18 Plads til gruppearbejde Det er altid muligt at finde et sted til gruppearbejde. Meget enig (111-30,1%) Delvist enig (187-50,7%) Delvist uenig (66-17,9%) Helt uenig (5-1,4%) 2.19 Miljøerne (blåt, rødt og grønt)

6 Miljøerne fungerer fint som kombinerede hygge og arbejdssteder. Meget enig (232-62,9%) Delvist enig (123-33,3%) Delvist uenig (12-3,3%) Helt uenig (2-0,5%) 2.20 Borde og bænke i skolegården Borde og bænke fungerer fint som hyggested i sommerperioden. Meget enig (246-66,7%) Delvist enig (111-30,1%) Delvist uenig (10-2,7%) Helt uenig (2-0,5%) 2.21 Elevskabe Hvilket af følgende udsagn gælder for dig? Jeg har et elevskab (27-7,3%) Jeg ønsker et elevskab, men kan (17-4,6%) ikke få et. Jeg vidste ikke at der findes elevskabe. (175-47,3%) Jeg er ikke interesseret. (151-40,8%) 2.22 Cykelparkering Hvordan vurderer du skolens parkeringsforhold for cykler? I orden (167-45,4%) Mindre problemer (80-21,7%) Ikke i orden (16-4,3%) Ikke relevant for mig (105-28,5%) Ubesvaret (3-0,8%) 3 Psykisk undervisningsmiljø De følgende spørgsmål drejer sig primært om hvordan du har det på skolen i forhold til kammerater, lærere og andet personale.

7 3.1 Forventninger I hvilken grad lever uddannelsen på Helsingør Gymnasium op til dine forventninger? I høj grad (185-50,3%) I nogen grad (164-44,6%) I mindre grad (16-4,3%) Slet ikke (3-0,8%) Ubesvaret (3-0,8%) 3.2 Forholdet til dine klassekammerater Hvordan vurderer du dit forhold til dine klassekammerater? Rigtig godt (209-56,6%) Godt (122-33,1%) OK (34-9,2%) Mindre godt (4-1,1%) 3.3 Forholdet til skolens andre elever Hvordan vurderer du dit forhold til skolens andre elever? Rigtig godt (104-28,2%) Godt (180-48,8%) OK (72-19,5%) Mindre godt (13-3,5%) 3.4 Samarbejde I hvilken grad arbejder du sammen med andre om opgaver? I høj grad (102-27,8%) I nogen grad (199-54,2%) I mindre grad (53-14,4%) Helst ikke (13-3,5%) Ubesvaret (4-1,1%) 3.5 Forholdet til lærerne Hvordan vurderer du dit forhold til lærerne? Rigtig godt (82-22,2%) Godt (211-57%) OK (69-18,6%)

8 Mindre godt (8-2,2%) 3.6 Information om lektier Hvor tilfreds er du med den daglige information om lektier? Meget tilfreds (59-16%) Tilfreds (252-68,5%) Utilfreds (49-13,3%) Meget utilfreds (8-2,2%) Ubesvaret (3-0,8%) 3.7 Information om skemaændringer Hvor tilfreds er du med den daglige information om ændringer i skemaet? Meget tilfreds (54-14,6%) Tilfreds (246-66,7%) Utilfreds (61-16,5%) Meget utilfreds (8-2,2%) 3.8 Information om aktiviteter på skolen Hvor tilfreds er du med informationen (ved f.eks.morgensamlinger, opslag, lectio-beskeder) om forskellige aktiviteter på skolen? Meget tilfreds (115-31,1%) Tilfreds (229-61,9%) Utilfreds (21-5,7%) Meget utilfreds (5-1,4%) 3.9 Administrationen Hvor tilfreds er du med betjeningen i administrationen (kontakten med sekretærer, inspektorer og rektor)? Meget tilfreds (90-24,3%) Tilfreds (204-55,1%) Utilfreds (13-3,5%) Meget utilfreds Har ikke haft brug for at (6-1,6%) (57-15,4%) henvende mig

9 3.10 IT-support Hvor tilfreds er du med IT-supporten på skolen? Meget tilfreds (26-7,1%) Tilfreds (147-40,2%) Utilfreds (56-15,3%) Meget utilfreds (20-5,5%) Har ikke haft brug for den (117-32%) Ubesvaret (5-1,4%) 3.11 Biblioteket Hvor tilfreds er du med betjeningen på skolens bibliotek (udlån og hjælp til informationssøgning)? Meget tilfreds (17-4,6%) Tilfreds (130-35,2%) Utilfreds (35-9,5%) Meget utilfreds (13-3,5%) Har ikke brugt skolens bibliotek (174-47,2%) 3.12 Studievalg København Hvor tilfreds er du med vejledningen fra Studievalg København? Meget tilfreds (39-10,5%) Tilfreds (173-46,8%) Utilfreds (29-7,8%) Meget utilfreds (11-3%) Jeg er usikker på hvad det er (118-31,9%) 3.13 Skolens studievejledning Hvor tilfreds er du med skolens individuelle studievejledning om studieretning, valgfag, evt. skoleskift ved BO og TS? Meget tilfreds (104-28,2%) Tilfreds (233-63,1%) Utilfreds (20-5,4%) Meget utilfreds (12-3,3%)

10 3.14 Skolens studievejledning Hvor tilfreds er du med skolens individuelle studievejledning om personlige ting (stress, fravær, andre personlige problemer) ved BO og TS? Meget tilfreds (61-16,6%) Tilfreds (89-24,2%) Utilfreds (18-4,9%) Meget utilfreds (7-1,9%) Har ikke haft brug for vejledning (193-52,4%) Ubesvaret (3-0,8%) 3.15 Fravær Går du i skole, selv om du er syg, fordi du ikke vil have fravær? Nej, aldrig (69-18,6%) Ja, det hænder en sjælden gang (216-58,4%) Ja, ofte (85-23%) 3.16 Fester Hvor tilfreds er du med festerne på på Helsingør Gymnasium? Meget tilfreds (112-30,4%) Tilfreds (181-49,1%) Utilfreds (44-11,9%) Meget utilfreds (6-1,6%) Jeg deltager ikke i festerne (26-7%) 3.17 Caféaftener Hvor tilfreds er du med caféaftenerne på Helsingør Gymnasium? Meget tilfreds (74-20,1%) Tilfreds (196-53,1%) Utilfreds (47-12,7%) Meget utilfreds (4-1,1%) Jeg deltager ikke i caféaftenerne (48-13%)

11 3.18 Frivillige aktiviteter Har du deltaget i frivillige aktiviteter ( Frivillig idræt frivillig musik, frivillig billedkunst, studiekredse) i dette skoleår? Ofte (31-8,4%) Flere gange (40-10,8%) Enkelte gange (101-27,3%) Aldrig (198-53,5%) 3.19 Frivillige aktiviteter, udbud Hvis du svarede "Aldrig" i forudgående spørgsmål, hvilket udsagn paser da bedst for dig? Jeg har ikke tid (134-62%) Aktiviteterne interesserer mig (47-21,8%) ikke Niveauet passer mig ikke (2-0,9%) Jeg har ikke lyst (33-15,3%) Ubesvaret (155-71,8%) 3.20 Frivillige aktiviteter Skriv her hvad du evt. savner som frivillig aktivitet. Respondent #2 Respondent #10 Respondent #25 Respondent #44 Respondent #57 Respondent #59 Respondent #60 Respondent #65 Respondent #71 Respondent #76 Respondent #80 Frivillig matematik... ej... Jeg savner noget mere frivillig musik drama. Jeg har prøvet at starte en studiekreds med drama, men timmingen fungerede ikke. Så jeg prøver igen næste år. Ligesom der engang var en filosofi - studiekreds kunne jeg rigtig godt tænke mig, at der kom en psykologi-studiekreds, da jeg stærkt overvejer at læse psykologi efter gymnasiet men har desværre ikke mulighed for at tage det som valgfag. Sammenspil for IKKE musikelever. Flere musik arrangementer + basket turneringer. SPRINGGYMNASTIK!!!!!! :-)))) (savnede!) Synes godt om aktiviteterne, men har ikke tid til det. dans Hvor blev badminton af? Musik, f.eks. kor Respondent #81 Jeg bor i Gilleleje, så det er derfor svært at nå det... Respondent #86...

12 Respondent #89 MUSIK!! Respondent #90? Respondent #92 måske lidt fodbold Respondent #100 Intet svar. Respondent #108 Frivillig psykologi, Respondent #123 Respondent #124 Respondent #139 Respondent #149 Respondent #154 Respondent #173 Respondent #176 Respondent #177 Respondent #178 Respondent #182 Respondent #196 Respondent #200 Respondent #217 Respondent #221 Respondent #225 Respondent #234 Respondent #237 Respondent #239 Respondent #240 Respondent #244 Respondent #252 Skrive-øvelser (hvis man har problemer med at skrive, så som: Formulere sig præcis med et pænt sprog Problemer med at man konstant går i stå. Staveproblemer Lave noget teater. Yoga! Og genoptag endelig vild med HG-dans næste år! Spring/Rytme-gymnastik henvendt til piger, Tror det kunne være en god ide, hvis man overvejede at lave en studiekreds for folk der er i alt for dårlig fysisk form og gerne ville prøve at tabe sig/komme i bedre form - altså hjælp til måske at droppe de dårlige vaner. Aner det ikke. Jeg ved i forvejen ikke hvad man overhovedet kan melde sig til Undervisning i at skrive studierapport efter AT forløb!!! Det mangler i høj grad i undervisningen!! madlavning Drama En af mine veninder ønsker sangundervisning. mediefag en studiekreds der omhandler litteratur lektie hjælp og et skole-blad Sang Studiekreds i hvordan man skriver skønlitteratur. Jeg har ikke nogen.. jeg har 2 svar på spørgsmål 3.25: - Jeg er træt af min klasse - Jeg bryder mig ikke om stemningen på HG Jeg har ikke tid til det.. De kreative fag udover billedkunst (fx mediefag og øvemuligheder for band) it is very good savner flere oplysninger omkring det medie-grafik-layout-agtigt. en kombination af billedkunst og mediefag, dans, En naturfilosofisk studiekreds. Mere basketball!

13 Respondent #254 Respondent #261 Respondent #275 Respondent #279 Respondent #290 Respondent #295 Respondent #296 Respondent #303 Respondent #306 Respondent #308 Respondent #312 Respondent #319 Respondent #324 Respondent #328 Respondent #333 Respondent #340 Respondent #341 Respondent #345 Respondent #353 Respondent #365 Respondent #366 Respondent #367 Respondent #369 Respondent #370 Parkour fedt - men har ikke tid Jeg vil meget gerne have yoga studiekredsen tilbage! Datalogi, som ikke er blevet oprettet for flere år i træk, kunne være MEGET interessant! Jeg har ikke lagt mærke til nogen frivillige aktiviteter udover ekstern Basket, så ved ikk lige hvad det skulle være. Jeg syntes det kunne være spændende med flere aktiviteter som et skoleblad eller lign. jeg syens der er mange gode tilbud, så jeg er godt tilfreds!! En journalistisk studiekreds, politisk studiekreds, mere fodbold, muligvis få amerikansk fodbold på skolen:) Frivillig engelsk, så man kunne blive bedre til det mundtlige. Bowling Savner noget mere information om de aktiviteter der er. Parkour er jeg specielt interesseret i. film og design Jeg savner, at der er lidt mere reklame om de frivillige aktiviteter. Det er ikke altid jeg ved hvornår de foregår. Derudover synes jeg at skolens idrætsfaciliteter er så dårlige indendørs, at jeg ikke gider. MUSIK!!! Film og drama studiekreds/aktivitet Det ville helt sikket være et stort hit at lave fotografi noget frivillig musik, for os der har interessen Er frivilligt badminton droppet i år? Der har ihvertfald ikke været reklame for det og jeg benyttede det personligt sidste år. Vil også gerne have filosofi studiekreds igen. mediefag, musik etc. bedre tidspunkter. Frivillig musik Her ville jeg bare sige at skolens internet er Drama, fuldstændigt men det UBRUGELIG ved jeg kommer!!! Der er til en næste del elever år. Yoga skattejagt 3.21 Tyveri Har du været udsat for tyveri i dette skoleår i forbindelse med undervisningen i klasselokalerne? Nej (342-93,4%) Ja (24-6,6%)

14 Ubesvaret (5-1,4%) 3.22 Tyveri Har du været udsat for tyveri i dette skoleår i forbindelse med undervisningen i idræt? Nej (356-97,3%) Ja (10-2,7%) Ubesvaret (5-1,4%) 3.23 Tyveri Har du været udsat for tyveri i dette skoleår i forbindelse med en fest på skolen? Nej (334-91%) Ja (33-9%) Ubesvaret (4-1,1%) 3.24 Skoleskift Har du seriøst overvejet at skifte gymnasium i dette skoleår? Nej (330-89,2%) Ja (40-10,8%) 3.25 Årsager til skoleskift Hvis du svarede Ja i forudgående spørgsmål, hvilken årsag passer så bedst? HG opfylder ikke mit studieretningsønske (7-14%) Jeg er træt af min klasse (5-10%) Jeg bryder mig ikke om (9-18%) stemningen på HG Et andet gymnasium ligger tættere på min bopæl (1-2%) Min familie flytter fra området (1-2%) Andet (27-54%) Ubesvaret ( %) 4 Tak for din besvarelse! Husk at trykke "Send", inden du afslutter.

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 11 Brøndby Gymnasium 2011/12 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006 Bilag 1 frekvensanalyse Baggrundsoplysninger Hvilken klasse går du i? 9.a 11.0 15,49 9.b 12.0 16,9 9.c 15.0 21,13 10.a 16.0 22,54 10.b 17.0 23,94 Hvilket køn: Dreng 37.0 52,11 Pige 34.0 47,89 Hvor godt

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium Side 1 af 3 Munkensdam Gymnasium 2011/12 Bruger: HK Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11

Undervisningsevaluering på NÅE 2010/11 Vi har i år gennemført en undersøgelse af skolens undervisning. Dette er foregået ved brug af spørgeskemaer, der er blevet uddelt i klasserne. På de følgende sider kan undersøgelsen gennemlæses, både statistisk

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE Sædding Efterskole Juni 2011

UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE Sædding Efterskole Juni 2011 UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE Sædding Efterskole Juni 2011 www.termometeret.dk Dansk Center For Undervisningsmiljø Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen:

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Hvad er dit køn? Alle svarpersoner (N=98) 1/18

Hvad er dit køn? Alle svarpersoner (N=98) 1/18 Hvad er dit køn? 8 6 58 4 4 2 Dreng Pige 1/18 Hvad klasse går du i?: Klasse 8 6 4 2 19 2 16 22 21 1. A 1. B 1. C 1. D 1. E 2/18 Af hvilke grunde valgte du efterskole? Du må gerne benytte flere valg. 8

Læs mere

Friskolen i Starreklinte

Friskolen i Starreklinte FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, marts 2013 UMV Undervisningsmiljøvurdering på Friskolen i Starreklinte Indholdsfortegnelse: 1. Indledning, baggrund og struktur for Undervisningsmiljøvurderingen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende.

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. 2, Hvilken uddannelse er du tilmeldt? - Sygeplejerskeuddannelsen = 32 % - Grundforløbet = 0 - Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Skolens nye tiltag omkring er linjer og valgfag er evalueret ud fra et spørgeskema til eleverne. Evalueringen tager punkt i skolens værdigrundlag Glamsbjerg Fri-

Læs mere

UMV. Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011

UMV. Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011 UMV Dato: 25. marts 2011 Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Evaluering af grundforløbet 2006-12-29

Evaluering af grundforløbet 2006-12-29 Evaluering af grundforløbet -1- Eleverne i grundforløbet har besvaret et elektronisk spørgeskema i dagene lige før juleferien. Besvarelserne er sket tidsmæssigt umiddelbart efter prøverne i NV og AP. Det

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) 1.1 Køn. 1.2 Årgang. 1.3 Klasse. 1.4 Klasserumskultur

Rapportering (undersøgelsens resultater) 1.1 Køn. 1.2 Årgang. 1.3 Klasse. 1.4 Klasserumskultur Sankt Annæ Gymnasium 2010/11 Bruger: BL Forside Hovedmenu Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Spørgeskema stamoplysninger Vis spørgeskema

Læs mere

Velkommen til vores verden

Velkommen til vores verden Egå Gymnasium Velkommen til vores verden Hvis du netop er trådt ind ad døren på Egå Gymnasium for første gang, vil vi allerførst give dig lejlighed til at fornemme vores bygning. Stil dig i et hjørne og

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014/15

Undervisningsmiljøvurdering 2014/15 Undervisningsmiljøvurdering 2014/15 Undervisningsmiljøvurderingen 2014-2015 er på Skovbo Efterskole gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor eleverne har besvaret en række spørgsmål vedrørende fysiske,

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10:

Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10: Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10: Afd. I: Det er fremover vigtigt at have fokus på: Sproget, at man taler pænt til hinanden. Drillerier, at sikre at man ikke gør hinanden

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Skolen ved Skoven. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: april 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Skolen ved Skoven. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: april 2014 UMV Sådan! Dato:19.4.2012 Undervisningsmiljøvurdering for Skolen ved Skoven Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: april 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 2009 stx, hhx htx og hf Dette er en særlig udgave, som kun medtager spørgsmål til stx, hhx, htx og 2-årigt hf på ungdomsuddannelser. Der

Læs mere

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse I slutningen af skoleåret 2010/1011 gennemførte vi en undervisningsmiljøundersøgelse blandt alle skolens elever. 126 elever deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole.

Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole. Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole. Gennemført i uge 35 af 2011 som var den 4. uge af skoleåret 2011/2012. Eleverne har svaret med et kryds til hvert

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00. Valgfag 2012-13

Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00. Valgfag 2012-13 Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00 Valgfag 2012-13 I valgfaget billedkunst er formålet at du skaber, oplever og analyserer billeder og derved dygtiggøres i at anvende

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2006

Undervisningsmiljøvurdering 2006 Undervisningsmiljøvurdering 2006 Social- og Sundhedsskolen, Århus Udarbejdet af Sikkerhedsudvalget og Elevrådet Indhold Forord side 3 Anvendt metode side 4 Deltagere i undersøgelsen side 5 Hvad viser undersøgelsen

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Nakskov Gymnasium og HF

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Nakskov Gymnasium og HF Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF 2013/14 Bruger: OS Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger RØDKILDE 2012 Skolen Valgfag Studieretninger 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vi bruger fjorden meget i undervisningen og hjælper bl.a. Miljøcentret Hvert 3. år opfører vi et stort teaterstykke, som spilles for ca.

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012).

Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012). Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012). UMVén er gennemført i samarbejde med sikkerhedsudvalget, elevråd og skolens

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere