TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brugervejledning v. 1.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brugervejledning v. 1.02"

Transkript

1 TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v. 1.02

2 LEGAL NOTICE Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Copyright 2008 Teltonika Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse, overførsel, distribuering eller lagring af indholdet eller dele af indholdet af dette dokument uden forudgående tilladelse fra TELTONIKA er forbudt. Produkt- og firmabetegnelser, som nævnes i dokumentet, kan være varemærker eller firmanavne, som tilhører deres respektive ejere. BEMÆRK! Vi anbefaler på det stærkeste at læse denne brugervejledning, før apparatet tages i brug. Bræk ikke apparatet op. Rør ikke ved apparatet, hvis det ikke længere er helt, eller hvis strømledningen har mistet sin isolering. Alle apparater til trådløs overførsel af data kan rammes af forstyrrelser, som kan påvirke ydeevnen. Apparatet er ikke vandtæt. Hold det tørt. Apparatet kræver 230V AC. VIGTIGE ANMÆRKNINGER! Noterne og vejledningen skal læses før apparatet tages i brug. 2

3 Indholdsfortegnelse Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v SIKKERHEDSINFORMATIONER AT KOMME I GANG OVERSIGT OVER TELEFONEN Beskrivelse af telefonen LCD-symboler DPH200 menu OPKALDSFUNKTIONER At foretage opkald At tage imod opkald At afslutte opkald SMS At læse SMS er At sende SMS er At slette SMS er Meddelelsesopsætning ØVRIGE FUNKTIONER Dato- og tidsopsætning Adressebogen Hurtigkald Lydopsætning Alarmen Valg af sprog Indtastningsforsinkelse Babyopringning Sikkerhedsindstillinger At gendanne fabriksindstillingerne TILLÆGSTJENESTER (AFHÆNGER AF NETVÆRKET) Viderestilling af opkald Spærring af opkald Opkald venter Overføring af opkald TEKNISKE SPECIFIKATIONER FEJLFINDING

4 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v SIKKERHEDSINFORMATIONER I dette dokument vil du blive instrueret i sikker brug af din GSM bordtelefon. Vi henstiller til, at du overholder de følgende anvisninger for at undgå skade på personer og ejendele. Du skal have gjort dig bekendt med sikkerhedskravene, før du tager apparatet i brug! Apparatet kræver en strømkilde, som lever op til alle sikkerhedskrav, som er opført i standarden LST EN Hver enkelt strømkilde bør ikke overstige 15VA. Apparatets indbyggede software opgraderes via en RJ45- indgang. Kun uddannet personale med det rette værktøj må opgradere apparatet. Tilslut og benyt ikke apparatet under lynnedslag. Gør følgende for at afbryde strømmen til apparatet: Træk strømforsyningen ud af stikkontakten. Sluk apparatet ved at trykke på tænd/sluk-knappen. For at undgå mekanisk skade på apparatet anbefales det at transportere apparatet i en sikkerhedsindpakning. Beskyttelse mod overspænding, kortslutninger og jordfejl bør være en del bygningens installationer. En ekstra 2-pols beskyttelsesanordning er påkrævet for at beskytte mod kortslutninger og jordfejl. Den frie del af apparatet forsynes med strøm via den tilsluttede del af apparatet. Krybeafstanden mellem kontakterne bør ikke være mindre end 3 mm. Når apparatet er i brug, bør det være placeret således, at det er muligt at trække strømforsyningen ud af stikkontakten. Apparatets signalniveau afhænger af de omgivelser, det er placeret i. Hvis apparatet fungerer utilfredsstillende, må det kun repareres af uddannet personale. Vi anbefaler at sende det til en reparatør eller til producenten. 4

5 2 AT KOMME I GANG Emballagens indhold A. Telefonrør med ledning B. Telefonapparat C. Batteri D. Strømforsyning E. Ekstern GSM-antenne F. Brugervejledning Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Bemærk: Kontakt venligst detailhandleren eller den videreformidler, hos hvem produktet er købt, hvis komponenter mangler eller er beskadigede. At indsætte et SIM-kort Bemærk: Et SIM-kort er påkrævet for at etablere forbindelse til GSM-netværket. Kontakt venligst til telefonudbyder, hvis du ikke har et SIM-kort. 1. Træk strømforsyningen ud af stikkontakten. 2. Åbn dækslet. 3. Vip kortholderen op, og indsæt forsigtigt SIM-kortet i åbningen. 4. Luk kortholderen. 5

6 At tilslutte back up-batteriet Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Batteriet har plads under det samme dæksel som SIM-kortet. Forbind batteriets ledning med batterikontakten for at tilslutte batteriet. At tilslutte telefonrøret Tilslut den ene ende af telefonrørets ledning til røret og den anden til indgangen på telefonen. Indgang på telefonen Telefonrøret At tilslutte antennen Skru antennen i med uret. Telefonrørets ledning Lad antennen pege opad fra dens tilslutningspunkt. Dette vil sikre optimal modtagelse. 6

7 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Vægmontering GSM bordtelefonen kan monteres på væggen. Apparatet har to monteringshuller som vist på figuren nedenfor. Sådan monteres apparatet på væggen: 1. Marker på væggen placeringen af to huller med en horisontal afstand på 115 mm. Bor de to huller. 2. Skru skruer (medfølger ikke) i hullerne, idet du lader dem stikke ca. 3 mm ud fra væggen. 3. Monter GSM bordtelefonen på skruerne. At tænde for GSM bordtelefonen Kontroller følgende, før telefonen tændes: - - at der er indsat et SIM-kort. - - at batteriet er tilsluttet (ikke nødvendigt) - - at antennen er tilsluttet. - - at røret er forbundet med telefonen. - - at strømforsyningen er sluttet til. Efter at alle disse operationer er udført, kan du tænde for telefonen ved at trykke på tænd/sluk-knappen på bagpanelet. Efter at der er tændt for apparatet, vil det starte op. LCD-skærmen vil informere om, at telefonen er ved at starte op. Tryk på den samme knap igen for at slukke for telefonen. 7

8 3 OVERSIGT OVER TELEFONEN 3.1 Beskrivelse af telefonen Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v GSM-antenne LCD Piletaster Indikatorlamper Funktionstaster Håndfri-tast Nummer-taster 3.2 LCD-symboler Signalstyrke. Angiver GSMsignalets styrke. Jo flere streger, des stærkere signal. Højtaler. Angiver, at ringetonen er slået fra. Alarm. Angiver, at alarmen er indstillet. Batteri. Angiver batteriniveauet. Jo flere streger, des højere batteriniveau. Meddelelse. Angiver, at der er modtaget en eller flere sms er. Tallet angiver, hvor mange sms er, der er modtaget. Højtaler. Angiver, at håndfri-funktionen er slået til. Dato og tid Opkald. Angiver mistede opkald. Tallet angiver antallet af mistede opkald. 8

9 3.3 DPH200 menu Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Brugervenlig navigation gennem menuen gør det muligt at få adgang til alle GSM bordtelefonens funktioner. Navigation gennem menuen Tryk på MENU-tasten for at komme ind i menuen. Menu-tast Menuens punkter vælges ved at trykke på tasterne pil op og pil ned, som er placeret under LCD-skærmen. Piletaster Tryk på den venstre piletast for at komme ind på en valgt menufunktion (skærmen viser OK). Tryk på den højre piletast for at forlade en menufunktion (Skærmen viser Aflsut). Menuens struktur er vist nedenfor Meddelelser: Skriv meddelelse Inbox Slet inbox Meddelelsesopsætning Registrerede opkald: Mistede opkald Modtagne opkald Kaldte numre Nulstil lister Kontakter: Telefonbog Hurtigkald Ny kontakt Opsætning: Sprog Lyd Opkaldstjenester Tid og dato Sikkerhed Diverse Gendan fabriks- indstill. 9

10 4 OPKALDSFUNKTIONER 4.1 At foretage opkald Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Løft røret, og tryk på højtaler-tasten. Vent på ringetonen. Indtast telefonnummeret, og tryk på Dial-tasten, eller vent i 5 sekunder. Brug alternativt Telefonbog til at vælge en kontakt, og tryk derefter Ring. Bemærk: Tryk på 0, og hold tasten nede for at indtaste +. At rette i indtastede numre Tryk en gang på Slet for at slette et tegn. Tryk på Slet, indtil alle tegn er slettet, for at slette hele nummeret. At foretage genopkald til det sidst indtastede nummer Tryk på DIAL-tasten. Brug piletasterne til at vælge et nummer. Løft røret. 4.2 At tage imod opkald At besvare opkald Løft røret, og tryk på højtaler-tasten for at besvare et opkald. At afvise et opkald Tryk på Afbryd for at afvise et opkald. Bemærk: Ved indkommende opkald vises på LCD-skærmen, hvilket nummer der ringes fra. Hvis personen, der ringer, er lagret i telefonbogen, vises navn og telefonnummer. Bemærk: Hvis der er mistede opkald, vises symbolet Opkald på LCD-skærmen. Tallet ved siden af symbolet angiver, hvor mange opkald, der er mistet. 4.3 At afslutte opkald Læg røret på for at afslutte et opkald, eller tryk på højtaler-tasten, hvis håndfrifunktionen benyttes. 10

11 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v SMS GSM bordtelefonen gør det muligt at sende og modtage SMS er. Hver SMS kan højst være på 160 tegn. Kontakt din telefonudbyder for at aktivere SMS-funktionen. 5.1 At læse SMS er At læse en modtaget meddelelse Når en ny meddelelse er modtaget, vises symbolet Meddelelse på LCD-skærmen. Tryk på Læs for at læse meddelelsen. At læse meddelelser i inboxen Vælg Meddelelser, og tryk OK. Vælg Inbox, og tryk OK. Vælg en besked fra listen ved hjælp af piletasterne, og tryk Læs. At svare på modtagne meddelelser Åbn den meddelelse, du ønsker at svare på. Tryk Muligheder, og tryk OK. Vælg Svar, og tryk OK. Indtast teksten ved hjælp af nummer-tasterne, og tryk Send. Tryk Send igen. At videresende en meddelelse Åbn den meddelelse, du ønsker at videresende. Tryk Muligheder, og tryk OK. Vælg Videresend, og tryk OK. Indtast telefonnummeret, eller brug Telefonbog.en til at vælge en kontakt. Tryk Send. 5.2 At sende SMS er Tryk på SMS-tasten. Indtast teksten ved hjælp af nummer-tasterne, og tryk Send. Indtast telefonnummeret, eller brug Telefonbog.en til at vælge en kontakt. Tryk Send. 5.3 At slette SMS er Vælg Meddelelser, og tryk OK. Vælg Inbox, og tryk OK. Vælg en meddelelse fra listen, og tryk Læs. Tryk Muligheder, vælg Slet, og tryk OK. 11

12 5.4 Meddelelsesopsætning Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Pranešimų centras Vælg Meddelelser, og tryk OK. Vælg Meddelelsesopsætning, og tryk OK. Vælg Servicecenter, og tryk OK. Indtast det nummer, du har fået fra din telefonudbyder, og tryk OK. Bemærk: Tryk OK, hvis nummeret allerede er indtastet. Meddelelsers gyldighedstid Vælg Meddelelser, og tryk OK. Vælg Meddelelsesopsætning, og tryk OK. Vælg Gældende periode, og tryk OK. Brug piletasterne til at vælge den ønskede gyldighedstid, og tryk OK. Bemærk: Meddelelsers gyldighedstid er det stykke tid, som en ulæst meddelelse vil forblive på netværkets server, før den slettes. 6 ØVRIGE FUNKTIONER 6.1 Dato- og tidsopsætning At indstille tiden Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Indstil tid, og tryk OK. Indstil tiden ved hjælp nummertasterne eller piletasterne, og tryk OK. At ændre tidsformatet Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Tidsformat, vælg det foretrukne tidsformat, og tryk OK. At indstille datoen Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Indstil dato, og tryk OK. Indstil datoen ved hjælp nummertasterne eller piletasterne, og tryk OK. 12

13 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v At ændre datoformatet Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Datoopsætning, og tryk OK. Vælg Datoformat, vælg datoformat ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. At tænde og slukke for dato-displayet på LCD-skærmen Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Datoopsætning, og tryk OK. Vælg Vis dato, vælg Tændt eller Slukket, og tryk OK. 6.2 Adressebogen GSM bordtelefonen lagrer alle kontakter på SIM-kortet. Afhængigt af SIM-kortet (SIM-kort kan have forskellig hukommelseskapacitet) kan telefonbogen lagre op til 240 telefonnumre med tilhørende navne. Bemærk: Løft røret, og tryk Telefonbog for at ringe til et nummer fra telefonbogen. At tilføje en ny kontakt Vælg Kontakter, og tryk OK. Vælg Ny kontakt, og tryk OK. Indtast navn ved hjælp af nummer-tasterne, og tryk OK. Indtast nummer ved hjælp af nummer-tasterne, og tryk OK. Bemærk: Tryk på 0 og hold tasten nede for at indtaste +. At redigere kontakter i telefonbogen Tryk på NAMES-tasten Vælg kontakt ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. Tryk Muligheder, vælg derefter Rediger kontakt, og tryk OK. Rediger navnet, og tryk OK, rediger derefter nummeret, og tryk OK. At slette en kontakt Tryk på NAMES-tasten Vælg kontakt ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. Tryk Muligheder, vælg derefter Slet, og tryk OK. 13

14 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Hurtigkald Hurtigkald-funktionen giver mulighed for hurtigt at vælge et gemt nummer ved hjælp af nummer-tasterne (1-9). Gør følgende for at programmere nummer-tasterne: Vælg Kontakter, og tryk OK. Vælg Hurtigkald, og tryk OK. Vælg den ønskede nummertast, og tryk Muligheder. Vælg Rediger nr., og tryk OK. Indtast nummeret, og tryk OK. 6.4 Lydopsætning At skrue op/ned for ringetonen Vælg Lyd, og tryk OK. Vælg Ringestyrke, og tryk OK. Indstil ringestyrken ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. At ændre ringetonen Vælg Lyd, og tryk OK. Vælg Ringetone, og tryk OK. Vælg den foretrukne ringetone ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. At skrue op/ned for meddelelsesstyrken Vælg Lyd, og tryk OK. Vælg Meddelelsesstyrke, og tryk OK. Indstil meddelelsesstyrken ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. At vælge tonen ved meddelelse Vælg Lyd, og tryk OK. Vælg Tone ved meddelelse, og tryk OK. Vælg den foretrukne meloditone ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. At skrue op/ned for talestyrken 14

15 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Vælg Lyd, og tryk OK. Vælg Talestyrke, og tryk OK. Indstil talestyrken ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. At tænde og slukke for tastetonen Vælg Lyd, og tryk OK. Vælg Tastetone, og tryk OK. Vælg Tændt eller Slukket ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. 6.5 Alarmen Alarmfunktionen kan bruges som vækkeur. Alarmtiden og alarmtonen kan sættes, så alarmen ringer en enkelt gang eller dagligt. At indstille alarmtiden Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Alarm, og tryk OK. Vælg Alarmtid, og tryk OK, vælg derefter Tændt, og tryk OK. Indstil tiden ved hjælp af nummertasterne eller piletasterne, og tryk OK Vælg evt. gentagen alarm (Tændt eller Slukket). I fald gentagen alarm er valgt - vælg ved hjælp af piletasterne og ved at trykke Skift de dage, hvor alarmen skal gentages. Afslut ved at trykke OK. At indstille alarmstyrken Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Alarm, og tryk OK. Vælg Alarmmuligheder, og tryk OK. Vælg Alarmstyrke, og tryk OK. Indstil alarmstyrken ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. At vælge alarmtone Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Alarm, og tryk OK. Vælg Alarmmuligheder, og tryk OK. Vælg Alarmtone, og tryk OK. Vælg den foretrukne alarmtone ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. 15

16 6.6 Valg af sprog Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Vælg sprog på følgende måde: Vælg Sprog, og tryk OK. Vælg det foretrukne sprog ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. 6.7 Indtastningsforsinkelse Indtastningsforsinkelsen er det stykke tid, der går, inden telefonen automatisk foretager et opkald, når der er indtastet et nummer. Gør følgende for at indstille tiden: Vælg Opkaldstjenester, og tryk OK. Vælg Indtastningsforsinkelse, og tryk OK. Vælg forsinkelsestiden ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. 6.8 Babyopringning Funktionen Babyopringning giver mulighed for automatisk opkald, efter at røret er løftet. Tiden og nummeret er forprogrammeret. Gør følgende for at slå denne funktion til: Vælg Opkaldstjenester, og tryk OK. Vælg Babyopringning, og tryk OK. Vælg Forsinkelse v. babyopk. og tryk OK. Vælg forsinkelsestiden, og tryk OK. Vælg Babyopkaldsnr., og tryk OK. Indtast telefonnummeret, eller brug Telefonbog til at vælge en kontakt. Bemærk: Vælg Deaktivér i menuen Forsinkelse v. babyopk. for at slå babyopringning fra. 6.9 Sikkerhedsindstillinger At skifte PIN-kode Vælg Sikkerhed, og tryk OK. Vælg Skift PIN kode, og tryk OK. Indtast PIN-koden, og tryk OK. Indtast den nye PIN-kode, og tryk OK. Bemærk: PIN-koden kan kun skiftes, når PIN-kodeforespørgsel er slået til. 16

17 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v PIN-kodeforespørgsel Vælg Sikkerhed, og tryk OK. Vælg PIN-kodeforespørgsel, og tryk OK. Indtast PIN-koden, og tryk OK. Tænd eller Sluk for PIN-kodeforespørgsel ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. Vis IMEI-kode Vælg Diverse, og tryk OK. Vælg Vis IMEI-kode, og tryk OK. Vis softwareversion Vælg Diverse, og tryk OK. Vælg Vis softwareversion, og tryk OK At gendanne fabriksindstillingerne Vælg Gendan fabriks-indstill, og tryk OK. Bekræft gendannelsen af fabriksindstillingerne ved at trykke OK. 7 TILLÆGSTJENESTER (AFHÆNGER AF NETVÆRKET) 7.1 Viderestilling af opkald Funktionen Viderestilling af opkald giver mulighed for at videredirigere indkommende opkald til et andet telefonnummer, selv når apparatet er slukket. Mulighederne for viderestilling inkluderer: Alle - alle opkald Hvis optaget - opkald, som indgår, mens linjen er optaget. Hvis intet svar - opkald, som ikke besvares efter et bestemt antal sekunder. Hvis uden for dækning - opkald, som indgår, mens DPH200 ikke kan nås (intet signal eller telefonen er slukket). At tænde/slukke for viderestillingsfunktionen Vælg Opkaldstjenester, og tryk OK. Vælg Viderestilling af opkald, og tryk OK. 17

18 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Vælg den ønskede form for viderestilling, og tryk OK. Vælg Aktivér eller Deaktivér ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. Indtast telefonnummeret, eller brug Telefonbog.en til at vælge en kontakt. At annullere al viderestilling Vælg Opkaldstjenester, og tryk OK. Vælg Viderestilling af opkald, og tryk OK. Vælg Alle, og vælg derefter Deaktivér, og tryk OK. 7.2 Spærring af opkald Funktionen Spærring af opkald giver mulighed for at spærre indkommende og udgående opkald. Der er følgende muligheder for spærring af opkald: Alle udgående - tillader ikke, at der foretages nogen form for opkald. Udgående udlandskald - tillader ikke internationale opkald. Int. ex. til hjemland - tillader ikke internationale opkald, undtagen til hjemlandet. Alle indkommende - tillader ikke indkommende opkald. Indkommende ved roam. - tillader ikke indkommende opkald under roaming. Afslut alt - tillader ikke, at der foretages eller modtages nogen form for opkald. Skambučių draudimo funkcijos Įjungimas/Išjungimas Vælg Opkaldstjenester, og tryk OK. Vælg Spærring af opkald, og tryk OK. Vælg den ønskede type spærring. Vælg Aktivér/Deaktivér ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. 7.3 Opkald venter Funktionen Opkald venter giver meddelelse om indkommende opkald, mens DPH200-telefonen benyttes. Reager på Opkald venter ved at trykke Svar for at svare på det indkommende opkald eller Afvis for at afvise det. Tryk Muligheder, og derefter Vent for at skifte mellem indkommende opkald. Kontakt din telefonudbyder for at aktivere Opkald venter. At tænde/slukke for funktionen Opkald venter Vælg Opkaldstjenester, og tryk OK. Vælg Opkald venter, og tryk OK. Vælg Aktivér/Deaktivér ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. 18

19 7.4 Overføring af opkald Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Funktionen Overføring af opkald giver mulighed for at overføre igangværende opkald til en anden telefon. Kontakt din telefonudbyder for at aktivere Overføring af opkald. Overføring af opkald Tryk på Vent under et opkald. Tryk på Muligheder. Vælg Nyt opkald, og tryk OK. Indtast telefonnummeret, og tryk på DIAL-tasten, eller brug Telefonbog til at vælge en kontakt, og tryk derefter Ring. Tryk på Muligheder, vælg Overfør, og tryk OK. Bemærk: Tryk på tasten og hold den nede i 2 sekunder for at bruge hurtigkald. Bemærk: Tryk på Muligheder og derefter på Vent for at skifte mellem indkommende opkald. 19

20 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v TEKNISKE SPECIFIKATIONER GSM Interface GSM-bånd: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz (Quad-band) Udgangseffekt: Klasse 4 (2 W) for EGSM 850/900 Klasse 1 (1 W) for GSM 1800/1900 Hukommelse Adressebog på op til 240 poster (afhænger af SIM-kort) SMS-hukommelse på op til 30 poster (afhænger af SIM-kort) Opkaldshukommelse: De 10 sidst foretagne De 10 sidst modtagne De 10 sidst mistede Strømforsyning Lysnetadapter: V AC / 5.2V 1A Indbygget lynbeskyttelse Batteri: NiMH 3.6V 1600 mah Strømforbrug under samtale: 2W (spidsværdi) Strømforbrug under standby: 100mW Opladningstid for batteriet: 120 timer Taler tid: 90 minutter Temperatur og luftfugtighed Temperatur ved brug: 0 til 55 C Temperatur ved opbevaring: -20 til 80 C Luftfugtighed ved brug: 10 % til 90 % Luftfugtighed ved opbevaring: 5 % til 95 % Dimensioner/vægt Ca. 220 x 170 x 65 mm Vægt: Ca. 920 g Andet Ekstern omni-direktional antenne (SMA) Antenneforstærkning: 2dBi Port til FW-opdatering: RJ45 (UART) 20

21 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v FEJLFINDING Meddelelse Beskrivelse Løsning Intet netværk 1. Antennen er ikke tilsluttet. 2. Intet signal fra netværket, eller signalet er for svagt. 1. Tilslut antennen, og vent, indtil netværket er fundet. 2. Kontakt din telefonudbyder. Fejl Generel fejlmeddelelse Kontakt din telefonudbyder, hvis meddelelsen bliver ved med at komme. Netværk afbrudt En forespørgsel kunne ikke udføres. Kontakt din telefonudbyder, hvis meddelelsen bliver ved med at komme. Fejl i afsendelse Forkert format Der opstod en fejl under afsendelse af SMS Formatet på den modtagne SMS understøttes ikke. 1. Kontroller nummeret på servicecenteret. Intet SIM-kort Der er ikke indsat et SIM-kort. Sluk for apparatet, indsæt et SIM-kort, og tænd for apparatet. Fejl på SIM-kort SIM-kortet er i stykker eller mangler. Sluk for apparatet, indsæt et gyldigt SIM-kort, og tænd for apparatet. SIM-kort optaget SIM-kortet er optaget. 1. Vent på, at SIM-kortet bliver frit. 2. Indsæt et gyldigt SIM-kort. 3. Kontakt din telefonudbyder. Forkert SIM-kort Der er indsat et forkert SIM-kort. Sluk for apparatet, indsæt et gyldigt SIM-kort, og tænd for apparatet. Indtast PIN-kode PIN-kode er påkrævet. 1. Indtast den korrekte PIN-kode. 2. Kontakt din telefonudbyder. Indtast PIN2-kode PIN2-kode er påkrævet. 1. Indtast den korrekte PIN2-kode. 2. Kontakt din telefonudbyder. Indtast PUK-kode PUK-kode er påkrævet. 1. Indtast den korrekte PUK-kode. 2. Kontakt din telefonudbyder. Indtast PUK2-kode PUK2-kode er påkrævet. Service ikke tilgængelig Service ikke aktiveret Servicekodefejl Telefonbogsfejl Inboxfejl Den service, der anmodes om, er ikke tilgængelig. Den service, der anmodes om, er ikke aktiveret. Der opstod en fejl under anmodning om en service. Der opstod en fejl under opstart af telefonbogen. Der opstod en fejl under opstart af inboxen til SMS er. 1. Indtast den korrekte PUK2-kode. 2. Kontakt din telefonudbyder. Kontakt din telefonudbyder angående tilgængelige servicer. Kontakt din telefonudbyder angående tilgængelige servicer. Kontakt din telefonudbyder angående tilgængelige servicer. Udskift SIM-kortet, hvis fejlen varer ved. Udskift SIM-kortet, hvis fejlen varer ved. 21

Produkt- og firmabetegnelser, som nævnes i dokumentet, kan være varemærker eller firmanavne, som tilhører deres respektive ejere.

Produkt- og firmabetegnelser, som nævnes i dokumentet, kan være varemærker eller firmanavne, som tilhører deres respektive ejere. LEGAL NOTICE LEGAL NOTICE Teltonika 2010, GSM Desktop Phone DPH401 User Manual v1.0 Copyright 2009 Teltonika Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse, overførsel, distribuering

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL GSM-STYRESYSTEM TIL BILER WebControl BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse. SYSTEMBESKRIVELSER.... TERMER OG FORKORTELSER.... FUNKTIONER...4. Betjeningsfunktioner...4. Overvågningsfunktioner...4 4. OPSÆTNING...4

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M DANSK Quick-guide til Konftel 300M Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB). På www.konftel.com/300m finder du en håndbog med

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Dansk... 2. Deutsch... 50. English... 101

Dansk... 2. Deutsch... 50. English... 101 Dansk... 2 Deutsch... 50 English... 101 V. 1.43 Indholdsfortegnelse Indledning... 6 Tilsigtet brug... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske specifikationer... 8 Sikkerhedsvejledning... 9 Strømadapter... 10 Genopladelige

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide PARROT MINIKIT Slim Hurtig installationsguide Dansk - Hvis Parrot ikke er lige ved hånden, skal bilen standses et sikkert sted, for at et opkald kan modtages eller afsluttes. - Parrot er et højteknologisk

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Indholdsfortegnelse: Side 1. Standard sæt indeholder...2 2. AlarmLink indeholder...2 3. Udvidet sæt indeholder...2

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

PM70 MOBILE FAX AND PHONE BRUGERVEJLEDNING KÆRE KUNDE

PM70 MOBILE FAX AND PHONE BRUGERVEJLEDNING KÆRE KUNDE P M 7 0 M O B I L F A X O G T E L E F O N KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte en Possio PM70. Vi håber, at du får glæde af den i mange år fremover. Du bør nøje læse sikkerhedsinstruktionerne, licens- og garantibestemmelserne

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere