TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brugervejledning v. 1.02

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brugervejledning v. 1.02"

Transkript

1 TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v. 1.02

2 LEGAL NOTICE Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Copyright 2008 Teltonika Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse, overførsel, distribuering eller lagring af indholdet eller dele af indholdet af dette dokument uden forudgående tilladelse fra TELTONIKA er forbudt. Produkt- og firmabetegnelser, som nævnes i dokumentet, kan være varemærker eller firmanavne, som tilhører deres respektive ejere. BEMÆRK! Vi anbefaler på det stærkeste at læse denne brugervejledning, før apparatet tages i brug. Bræk ikke apparatet op. Rør ikke ved apparatet, hvis det ikke længere er helt, eller hvis strømledningen har mistet sin isolering. Alle apparater til trådløs overførsel af data kan rammes af forstyrrelser, som kan påvirke ydeevnen. Apparatet er ikke vandtæt. Hold det tørt. Apparatet kræver 230V AC. VIGTIGE ANMÆRKNINGER! Noterne og vejledningen skal læses før apparatet tages i brug. 2

3 Indholdsfortegnelse Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v SIKKERHEDSINFORMATIONER AT KOMME I GANG OVERSIGT OVER TELEFONEN Beskrivelse af telefonen LCD-symboler DPH200 menu OPKALDSFUNKTIONER At foretage opkald At tage imod opkald At afslutte opkald SMS At læse SMS er At sende SMS er At slette SMS er Meddelelsesopsætning ØVRIGE FUNKTIONER Dato- og tidsopsætning Adressebogen Hurtigkald Lydopsætning Alarmen Valg af sprog Indtastningsforsinkelse Babyopringning Sikkerhedsindstillinger At gendanne fabriksindstillingerne TILLÆGSTJENESTER (AFHÆNGER AF NETVÆRKET) Viderestilling af opkald Spærring af opkald Opkald venter Overføring af opkald TEKNISKE SPECIFIKATIONER FEJLFINDING

4 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v SIKKERHEDSINFORMATIONER I dette dokument vil du blive instrueret i sikker brug af din GSM bordtelefon. Vi henstiller til, at du overholder de følgende anvisninger for at undgå skade på personer og ejendele. Du skal have gjort dig bekendt med sikkerhedskravene, før du tager apparatet i brug! Apparatet kræver en strømkilde, som lever op til alle sikkerhedskrav, som er opført i standarden LST EN Hver enkelt strømkilde bør ikke overstige 15VA. Apparatets indbyggede software opgraderes via en RJ45- indgang. Kun uddannet personale med det rette værktøj må opgradere apparatet. Tilslut og benyt ikke apparatet under lynnedslag. Gør følgende for at afbryde strømmen til apparatet: Træk strømforsyningen ud af stikkontakten. Sluk apparatet ved at trykke på tænd/sluk-knappen. For at undgå mekanisk skade på apparatet anbefales det at transportere apparatet i en sikkerhedsindpakning. Beskyttelse mod overspænding, kortslutninger og jordfejl bør være en del bygningens installationer. En ekstra 2-pols beskyttelsesanordning er påkrævet for at beskytte mod kortslutninger og jordfejl. Den frie del af apparatet forsynes med strøm via den tilsluttede del af apparatet. Krybeafstanden mellem kontakterne bør ikke være mindre end 3 mm. Når apparatet er i brug, bør det være placeret således, at det er muligt at trække strømforsyningen ud af stikkontakten. Apparatets signalniveau afhænger af de omgivelser, det er placeret i. Hvis apparatet fungerer utilfredsstillende, må det kun repareres af uddannet personale. Vi anbefaler at sende det til en reparatør eller til producenten. 4

5 2 AT KOMME I GANG Emballagens indhold A. Telefonrør med ledning B. Telefonapparat C. Batteri D. Strømforsyning E. Ekstern GSM-antenne F. Brugervejledning Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Bemærk: Kontakt venligst detailhandleren eller den videreformidler, hos hvem produktet er købt, hvis komponenter mangler eller er beskadigede. At indsætte et SIM-kort Bemærk: Et SIM-kort er påkrævet for at etablere forbindelse til GSM-netværket. Kontakt venligst til telefonudbyder, hvis du ikke har et SIM-kort. 1. Træk strømforsyningen ud af stikkontakten. 2. Åbn dækslet. 3. Vip kortholderen op, og indsæt forsigtigt SIM-kortet i åbningen. 4. Luk kortholderen. 5

6 At tilslutte back up-batteriet Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Batteriet har plads under det samme dæksel som SIM-kortet. Forbind batteriets ledning med batterikontakten for at tilslutte batteriet. At tilslutte telefonrøret Tilslut den ene ende af telefonrørets ledning til røret og den anden til indgangen på telefonen. Indgang på telefonen Telefonrøret At tilslutte antennen Skru antennen i med uret. Telefonrørets ledning Lad antennen pege opad fra dens tilslutningspunkt. Dette vil sikre optimal modtagelse. 6

7 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Vægmontering GSM bordtelefonen kan monteres på væggen. Apparatet har to monteringshuller som vist på figuren nedenfor. Sådan monteres apparatet på væggen: 1. Marker på væggen placeringen af to huller med en horisontal afstand på 115 mm. Bor de to huller. 2. Skru skruer (medfølger ikke) i hullerne, idet du lader dem stikke ca. 3 mm ud fra væggen. 3. Monter GSM bordtelefonen på skruerne. At tænde for GSM bordtelefonen Kontroller følgende, før telefonen tændes: - - at der er indsat et SIM-kort. - - at batteriet er tilsluttet (ikke nødvendigt) - - at antennen er tilsluttet. - - at røret er forbundet med telefonen. - - at strømforsyningen er sluttet til. Efter at alle disse operationer er udført, kan du tænde for telefonen ved at trykke på tænd/sluk-knappen på bagpanelet. Efter at der er tændt for apparatet, vil det starte op. LCD-skærmen vil informere om, at telefonen er ved at starte op. Tryk på den samme knap igen for at slukke for telefonen. 7

8 3 OVERSIGT OVER TELEFONEN 3.1 Beskrivelse af telefonen Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v GSM-antenne LCD Piletaster Indikatorlamper Funktionstaster Håndfri-tast Nummer-taster 3.2 LCD-symboler Signalstyrke. Angiver GSMsignalets styrke. Jo flere streger, des stærkere signal. Højtaler. Angiver, at ringetonen er slået fra. Alarm. Angiver, at alarmen er indstillet. Batteri. Angiver batteriniveauet. Jo flere streger, des højere batteriniveau. Meddelelse. Angiver, at der er modtaget en eller flere sms er. Tallet angiver, hvor mange sms er, der er modtaget. Højtaler. Angiver, at håndfri-funktionen er slået til. Dato og tid Opkald. Angiver mistede opkald. Tallet angiver antallet af mistede opkald. 8

9 3.3 DPH200 menu Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Brugervenlig navigation gennem menuen gør det muligt at få adgang til alle GSM bordtelefonens funktioner. Navigation gennem menuen Tryk på MENU-tasten for at komme ind i menuen. Menu-tast Menuens punkter vælges ved at trykke på tasterne pil op og pil ned, som er placeret under LCD-skærmen. Piletaster Tryk på den venstre piletast for at komme ind på en valgt menufunktion (skærmen viser OK). Tryk på den højre piletast for at forlade en menufunktion (Skærmen viser Aflsut). Menuens struktur er vist nedenfor Meddelelser: Skriv meddelelse Inbox Slet inbox Meddelelsesopsætning Registrerede opkald: Mistede opkald Modtagne opkald Kaldte numre Nulstil lister Kontakter: Telefonbog Hurtigkald Ny kontakt Opsætning: Sprog Lyd Opkaldstjenester Tid og dato Sikkerhed Diverse Gendan fabriks- indstill. 9

10 4 OPKALDSFUNKTIONER 4.1 At foretage opkald Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Løft røret, og tryk på højtaler-tasten. Vent på ringetonen. Indtast telefonnummeret, og tryk på Dial-tasten, eller vent i 5 sekunder. Brug alternativt Telefonbog til at vælge en kontakt, og tryk derefter Ring. Bemærk: Tryk på 0, og hold tasten nede for at indtaste +. At rette i indtastede numre Tryk en gang på Slet for at slette et tegn. Tryk på Slet, indtil alle tegn er slettet, for at slette hele nummeret. At foretage genopkald til det sidst indtastede nummer Tryk på DIAL-tasten. Brug piletasterne til at vælge et nummer. Løft røret. 4.2 At tage imod opkald At besvare opkald Løft røret, og tryk på højtaler-tasten for at besvare et opkald. At afvise et opkald Tryk på Afbryd for at afvise et opkald. Bemærk: Ved indkommende opkald vises på LCD-skærmen, hvilket nummer der ringes fra. Hvis personen, der ringer, er lagret i telefonbogen, vises navn og telefonnummer. Bemærk: Hvis der er mistede opkald, vises symbolet Opkald på LCD-skærmen. Tallet ved siden af symbolet angiver, hvor mange opkald, der er mistet. 4.3 At afslutte opkald Læg røret på for at afslutte et opkald, eller tryk på højtaler-tasten, hvis håndfrifunktionen benyttes. 10

11 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v SMS GSM bordtelefonen gør det muligt at sende og modtage SMS er. Hver SMS kan højst være på 160 tegn. Kontakt din telefonudbyder for at aktivere SMS-funktionen. 5.1 At læse SMS er At læse en modtaget meddelelse Når en ny meddelelse er modtaget, vises symbolet Meddelelse på LCD-skærmen. Tryk på Læs for at læse meddelelsen. At læse meddelelser i inboxen Vælg Meddelelser, og tryk OK. Vælg Inbox, og tryk OK. Vælg en besked fra listen ved hjælp af piletasterne, og tryk Læs. At svare på modtagne meddelelser Åbn den meddelelse, du ønsker at svare på. Tryk Muligheder, og tryk OK. Vælg Svar, og tryk OK. Indtast teksten ved hjælp af nummer-tasterne, og tryk Send. Tryk Send igen. At videresende en meddelelse Åbn den meddelelse, du ønsker at videresende. Tryk Muligheder, og tryk OK. Vælg Videresend, og tryk OK. Indtast telefonnummeret, eller brug Telefonbog.en til at vælge en kontakt. Tryk Send. 5.2 At sende SMS er Tryk på SMS-tasten. Indtast teksten ved hjælp af nummer-tasterne, og tryk Send. Indtast telefonnummeret, eller brug Telefonbog.en til at vælge en kontakt. Tryk Send. 5.3 At slette SMS er Vælg Meddelelser, og tryk OK. Vælg Inbox, og tryk OK. Vælg en meddelelse fra listen, og tryk Læs. Tryk Muligheder, vælg Slet, og tryk OK. 11

12 5.4 Meddelelsesopsætning Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Pranešimų centras Vælg Meddelelser, og tryk OK. Vælg Meddelelsesopsætning, og tryk OK. Vælg Servicecenter, og tryk OK. Indtast det nummer, du har fået fra din telefonudbyder, og tryk OK. Bemærk: Tryk OK, hvis nummeret allerede er indtastet. Meddelelsers gyldighedstid Vælg Meddelelser, og tryk OK. Vælg Meddelelsesopsætning, og tryk OK. Vælg Gældende periode, og tryk OK. Brug piletasterne til at vælge den ønskede gyldighedstid, og tryk OK. Bemærk: Meddelelsers gyldighedstid er det stykke tid, som en ulæst meddelelse vil forblive på netværkets server, før den slettes. 6 ØVRIGE FUNKTIONER 6.1 Dato- og tidsopsætning At indstille tiden Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Indstil tid, og tryk OK. Indstil tiden ved hjælp nummertasterne eller piletasterne, og tryk OK. At ændre tidsformatet Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Tidsformat, vælg det foretrukne tidsformat, og tryk OK. At indstille datoen Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Indstil dato, og tryk OK. Indstil datoen ved hjælp nummertasterne eller piletasterne, og tryk OK. 12

13 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v At ændre datoformatet Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Datoopsætning, og tryk OK. Vælg Datoformat, vælg datoformat ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. At tænde og slukke for dato-displayet på LCD-skærmen Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Datoopsætning, og tryk OK. Vælg Vis dato, vælg Tændt eller Slukket, og tryk OK. 6.2 Adressebogen GSM bordtelefonen lagrer alle kontakter på SIM-kortet. Afhængigt af SIM-kortet (SIM-kort kan have forskellig hukommelseskapacitet) kan telefonbogen lagre op til 240 telefonnumre med tilhørende navne. Bemærk: Løft røret, og tryk Telefonbog for at ringe til et nummer fra telefonbogen. At tilføje en ny kontakt Vælg Kontakter, og tryk OK. Vælg Ny kontakt, og tryk OK. Indtast navn ved hjælp af nummer-tasterne, og tryk OK. Indtast nummer ved hjælp af nummer-tasterne, og tryk OK. Bemærk: Tryk på 0 og hold tasten nede for at indtaste +. At redigere kontakter i telefonbogen Tryk på NAMES-tasten Vælg kontakt ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. Tryk Muligheder, vælg derefter Rediger kontakt, og tryk OK. Rediger navnet, og tryk OK, rediger derefter nummeret, og tryk OK. At slette en kontakt Tryk på NAMES-tasten Vælg kontakt ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. Tryk Muligheder, vælg derefter Slet, og tryk OK. 13

14 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Hurtigkald Hurtigkald-funktionen giver mulighed for hurtigt at vælge et gemt nummer ved hjælp af nummer-tasterne (1-9). Gør følgende for at programmere nummer-tasterne: Vælg Kontakter, og tryk OK. Vælg Hurtigkald, og tryk OK. Vælg den ønskede nummertast, og tryk Muligheder. Vælg Rediger nr., og tryk OK. Indtast nummeret, og tryk OK. 6.4 Lydopsætning At skrue op/ned for ringetonen Vælg Lyd, og tryk OK. Vælg Ringestyrke, og tryk OK. Indstil ringestyrken ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. At ændre ringetonen Vælg Lyd, og tryk OK. Vælg Ringetone, og tryk OK. Vælg den foretrukne ringetone ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. At skrue op/ned for meddelelsesstyrken Vælg Lyd, og tryk OK. Vælg Meddelelsesstyrke, og tryk OK. Indstil meddelelsesstyrken ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. At vælge tonen ved meddelelse Vælg Lyd, og tryk OK. Vælg Tone ved meddelelse, og tryk OK. Vælg den foretrukne meloditone ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. At skrue op/ned for talestyrken 14

15 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Vælg Lyd, og tryk OK. Vælg Talestyrke, og tryk OK. Indstil talestyrken ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. At tænde og slukke for tastetonen Vælg Lyd, og tryk OK. Vælg Tastetone, og tryk OK. Vælg Tændt eller Slukket ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. 6.5 Alarmen Alarmfunktionen kan bruges som vækkeur. Alarmtiden og alarmtonen kan sættes, så alarmen ringer en enkelt gang eller dagligt. At indstille alarmtiden Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Alarm, og tryk OK. Vælg Alarmtid, og tryk OK, vælg derefter Tændt, og tryk OK. Indstil tiden ved hjælp af nummertasterne eller piletasterne, og tryk OK Vælg evt. gentagen alarm (Tændt eller Slukket). I fald gentagen alarm er valgt - vælg ved hjælp af piletasterne og ved at trykke Skift de dage, hvor alarmen skal gentages. Afslut ved at trykke OK. At indstille alarmstyrken Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Alarm, og tryk OK. Vælg Alarmmuligheder, og tryk OK. Vælg Alarmstyrke, og tryk OK. Indstil alarmstyrken ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. At vælge alarmtone Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Alarm, og tryk OK. Vælg Alarmmuligheder, og tryk OK. Vælg Alarmtone, og tryk OK. Vælg den foretrukne alarmtone ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. 15

16 6.6 Valg af sprog Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Vælg sprog på følgende måde: Vælg Sprog, og tryk OK. Vælg det foretrukne sprog ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. 6.7 Indtastningsforsinkelse Indtastningsforsinkelsen er det stykke tid, der går, inden telefonen automatisk foretager et opkald, når der er indtastet et nummer. Gør følgende for at indstille tiden: Vælg Opkaldstjenester, og tryk OK. Vælg Indtastningsforsinkelse, og tryk OK. Vælg forsinkelsestiden ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. 6.8 Babyopringning Funktionen Babyopringning giver mulighed for automatisk opkald, efter at røret er løftet. Tiden og nummeret er forprogrammeret. Gør følgende for at slå denne funktion til: Vælg Opkaldstjenester, og tryk OK. Vælg Babyopringning, og tryk OK. Vælg Forsinkelse v. babyopk. og tryk OK. Vælg forsinkelsestiden, og tryk OK. Vælg Babyopkaldsnr., og tryk OK. Indtast telefonnummeret, eller brug Telefonbog til at vælge en kontakt. Bemærk: Vælg Deaktivér i menuen Forsinkelse v. babyopk. for at slå babyopringning fra. 6.9 Sikkerhedsindstillinger At skifte PIN-kode Vælg Sikkerhed, og tryk OK. Vælg Skift PIN kode, og tryk OK. Indtast PIN-koden, og tryk OK. Indtast den nye PIN-kode, og tryk OK. Bemærk: PIN-koden kan kun skiftes, når PIN-kodeforespørgsel er slået til. 16

17 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v PIN-kodeforespørgsel Vælg Sikkerhed, og tryk OK. Vælg PIN-kodeforespørgsel, og tryk OK. Indtast PIN-koden, og tryk OK. Tænd eller Sluk for PIN-kodeforespørgsel ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. Vis IMEI-kode Vælg Diverse, og tryk OK. Vælg Vis IMEI-kode, og tryk OK. Vis softwareversion Vælg Diverse, og tryk OK. Vælg Vis softwareversion, og tryk OK At gendanne fabriksindstillingerne Vælg Gendan fabriks-indstill, og tryk OK. Bekræft gendannelsen af fabriksindstillingerne ved at trykke OK. 7 TILLÆGSTJENESTER (AFHÆNGER AF NETVÆRKET) 7.1 Viderestilling af opkald Funktionen Viderestilling af opkald giver mulighed for at videredirigere indkommende opkald til et andet telefonnummer, selv når apparatet er slukket. Mulighederne for viderestilling inkluderer: Alle - alle opkald Hvis optaget - opkald, som indgår, mens linjen er optaget. Hvis intet svar - opkald, som ikke besvares efter et bestemt antal sekunder. Hvis uden for dækning - opkald, som indgår, mens DPH200 ikke kan nås (intet signal eller telefonen er slukket). At tænde/slukke for viderestillingsfunktionen Vælg Opkaldstjenester, og tryk OK. Vælg Viderestilling af opkald, og tryk OK. 17

18 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Vælg den ønskede form for viderestilling, og tryk OK. Vælg Aktivér eller Deaktivér ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. Indtast telefonnummeret, eller brug Telefonbog.en til at vælge en kontakt. At annullere al viderestilling Vælg Opkaldstjenester, og tryk OK. Vælg Viderestilling af opkald, og tryk OK. Vælg Alle, og vælg derefter Deaktivér, og tryk OK. 7.2 Spærring af opkald Funktionen Spærring af opkald giver mulighed for at spærre indkommende og udgående opkald. Der er følgende muligheder for spærring af opkald: Alle udgående - tillader ikke, at der foretages nogen form for opkald. Udgående udlandskald - tillader ikke internationale opkald. Int. ex. til hjemland - tillader ikke internationale opkald, undtagen til hjemlandet. Alle indkommende - tillader ikke indkommende opkald. Indkommende ved roam. - tillader ikke indkommende opkald under roaming. Afslut alt - tillader ikke, at der foretages eller modtages nogen form for opkald. Skambučių draudimo funkcijos Įjungimas/Išjungimas Vælg Opkaldstjenester, og tryk OK. Vælg Spærring af opkald, og tryk OK. Vælg den ønskede type spærring. Vælg Aktivér/Deaktivér ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. 7.3 Opkald venter Funktionen Opkald venter giver meddelelse om indkommende opkald, mens DPH200-telefonen benyttes. Reager på Opkald venter ved at trykke Svar for at svare på det indkommende opkald eller Afvis for at afvise det. Tryk Muligheder, og derefter Vent for at skifte mellem indkommende opkald. Kontakt din telefonudbyder for at aktivere Opkald venter. At tænde/slukke for funktionen Opkald venter Vælg Opkaldstjenester, og tryk OK. Vælg Opkald venter, og tryk OK. Vælg Aktivér/Deaktivér ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. 18

19 7.4 Overføring af opkald Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Funktionen Overføring af opkald giver mulighed for at overføre igangværende opkald til en anden telefon. Kontakt din telefonudbyder for at aktivere Overføring af opkald. Overføring af opkald Tryk på Vent under et opkald. Tryk på Muligheder. Vælg Nyt opkald, og tryk OK. Indtast telefonnummeret, og tryk på DIAL-tasten, eller brug Telefonbog til at vælge en kontakt, og tryk derefter Ring. Tryk på Muligheder, vælg Overfør, og tryk OK. Bemærk: Tryk på tasten og hold den nede i 2 sekunder for at bruge hurtigkald. Bemærk: Tryk på Muligheder og derefter på Vent for at skifte mellem indkommende opkald. 19

20 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v TEKNISKE SPECIFIKATIONER GSM Interface GSM-bånd: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz (Quad-band) Udgangseffekt: Klasse 4 (2 W) for EGSM 850/900 Klasse 1 (1 W) for GSM 1800/1900 Hukommelse Adressebog på op til 240 poster (afhænger af SIM-kort) SMS-hukommelse på op til 30 poster (afhænger af SIM-kort) Opkaldshukommelse: De 10 sidst foretagne De 10 sidst modtagne De 10 sidst mistede Strømforsyning Lysnetadapter: V AC / 5.2V 1A Indbygget lynbeskyttelse Batteri: NiMH 3.6V 1600 mah Strømforbrug under samtale: 2W (spidsværdi) Strømforbrug under standby: 100mW Opladningstid for batteriet: 120 timer Taler tid: 90 minutter Temperatur og luftfugtighed Temperatur ved brug: 0 til 55 C Temperatur ved opbevaring: -20 til 80 C Luftfugtighed ved brug: 10 % til 90 % Luftfugtighed ved opbevaring: 5 % til 95 % Dimensioner/vægt Ca. 220 x 170 x 65 mm Vægt: Ca. 920 g Andet Ekstern omni-direktional antenne (SMA) Antenneforstærkning: 2dBi Port til FW-opdatering: RJ45 (UART) 20

21 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v FEJLFINDING Meddelelse Beskrivelse Løsning Intet netværk 1. Antennen er ikke tilsluttet. 2. Intet signal fra netværket, eller signalet er for svagt. 1. Tilslut antennen, og vent, indtil netværket er fundet. 2. Kontakt din telefonudbyder. Fejl Generel fejlmeddelelse Kontakt din telefonudbyder, hvis meddelelsen bliver ved med at komme. Netværk afbrudt En forespørgsel kunne ikke udføres. Kontakt din telefonudbyder, hvis meddelelsen bliver ved med at komme. Fejl i afsendelse Forkert format Der opstod en fejl under afsendelse af SMS Formatet på den modtagne SMS understøttes ikke. 1. Kontroller nummeret på servicecenteret. Intet SIM-kort Der er ikke indsat et SIM-kort. Sluk for apparatet, indsæt et SIM-kort, og tænd for apparatet. Fejl på SIM-kort SIM-kortet er i stykker eller mangler. Sluk for apparatet, indsæt et gyldigt SIM-kort, og tænd for apparatet. SIM-kort optaget SIM-kortet er optaget. 1. Vent på, at SIM-kortet bliver frit. 2. Indsæt et gyldigt SIM-kort. 3. Kontakt din telefonudbyder. Forkert SIM-kort Der er indsat et forkert SIM-kort. Sluk for apparatet, indsæt et gyldigt SIM-kort, og tænd for apparatet. Indtast PIN-kode PIN-kode er påkrævet. 1. Indtast den korrekte PIN-kode. 2. Kontakt din telefonudbyder. Indtast PIN2-kode PIN2-kode er påkrævet. 1. Indtast den korrekte PIN2-kode. 2. Kontakt din telefonudbyder. Indtast PUK-kode PUK-kode er påkrævet. 1. Indtast den korrekte PUK-kode. 2. Kontakt din telefonudbyder. Indtast PUK2-kode PUK2-kode er påkrævet. Service ikke tilgængelig Service ikke aktiveret Servicekodefejl Telefonbogsfejl Inboxfejl Den service, der anmodes om, er ikke tilgængelig. Den service, der anmodes om, er ikke aktiveret. Der opstod en fejl under anmodning om en service. Der opstod en fejl under opstart af telefonbogen. Der opstod en fejl under opstart af inboxen til SMS er. 1. Indtast den korrekte PUK2-kode. 2. Kontakt din telefonudbyder. Kontakt din telefonudbyder angående tilgængelige servicer. Kontakt din telefonudbyder angående tilgængelige servicer. Kontakt din telefonudbyder angående tilgængelige servicer. Udskift SIM-kortet, hvis fejlen varer ved. Udskift SIM-kortet, hvis fejlen varer ved. 21

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Quick Guide. Version 1.0. www.protectglobal.com

Quick Guide. Version 1.0. www.protectglobal.com Quick Guide Version 1.0 www.protectglobal.com PROTECT ZOLO Pakken indeholder: Enhed Antal ZOLO GSM Alarmsystem/PIR-sensor... 1 Fjernbetjening... 1 ZOLO Kommunikationskort... 1 PIR-sensor... 1 USB-kabel...

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M DANSK Quick-guide til Konftel 300M Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB). På www.konftel.com/300m finder du en håndbog med

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide fra Telecom FM Installations & Bruger Guide Version 02 Maj 2013 1 1. Indhold 1. Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Noter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Anbefalinger... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til T560 telefonnummer læser Projekt PRJ167 Version 2.0 Revision 150206 Telefonnummer læser T560 er en GSM modtager, som aflæser en opkalders telefonnummer og videresender dette

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere