TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brugervejledning v. 1.02

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brugervejledning v. 1.02"

Transkript

1 TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v. 1.02

2 LEGAL NOTICE Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Copyright 2008 Teltonika Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse, overførsel, distribuering eller lagring af indholdet eller dele af indholdet af dette dokument uden forudgående tilladelse fra TELTONIKA er forbudt. Produkt- og firmabetegnelser, som nævnes i dokumentet, kan være varemærker eller firmanavne, som tilhører deres respektive ejere. BEMÆRK! Vi anbefaler på det stærkeste at læse denne brugervejledning, før apparatet tages i brug. Bræk ikke apparatet op. Rør ikke ved apparatet, hvis det ikke længere er helt, eller hvis strømledningen har mistet sin isolering. Alle apparater til trådløs overførsel af data kan rammes af forstyrrelser, som kan påvirke ydeevnen. Apparatet er ikke vandtæt. Hold det tørt. Apparatet kræver 230V AC. VIGTIGE ANMÆRKNINGER! Noterne og vejledningen skal læses før apparatet tages i brug. 2

3 Indholdsfortegnelse Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v SIKKERHEDSINFORMATIONER AT KOMME I GANG OVERSIGT OVER TELEFONEN Beskrivelse af telefonen LCD-symboler DPH200 menu OPKALDSFUNKTIONER At foretage opkald At tage imod opkald At afslutte opkald SMS At læse SMS er At sende SMS er At slette SMS er Meddelelsesopsætning ØVRIGE FUNKTIONER Dato- og tidsopsætning Adressebogen Hurtigkald Lydopsætning Alarmen Valg af sprog Indtastningsforsinkelse Babyopringning Sikkerhedsindstillinger At gendanne fabriksindstillingerne TILLÆGSTJENESTER (AFHÆNGER AF NETVÆRKET) Viderestilling af opkald Spærring af opkald Opkald venter Overføring af opkald TEKNISKE SPECIFIKATIONER FEJLFINDING

4 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v SIKKERHEDSINFORMATIONER I dette dokument vil du blive instrueret i sikker brug af din GSM bordtelefon. Vi henstiller til, at du overholder de følgende anvisninger for at undgå skade på personer og ejendele. Du skal have gjort dig bekendt med sikkerhedskravene, før du tager apparatet i brug! Apparatet kræver en strømkilde, som lever op til alle sikkerhedskrav, som er opført i standarden LST EN Hver enkelt strømkilde bør ikke overstige 15VA. Apparatets indbyggede software opgraderes via en RJ45- indgang. Kun uddannet personale med det rette værktøj må opgradere apparatet. Tilslut og benyt ikke apparatet under lynnedslag. Gør følgende for at afbryde strømmen til apparatet: Træk strømforsyningen ud af stikkontakten. Sluk apparatet ved at trykke på tænd/sluk-knappen. For at undgå mekanisk skade på apparatet anbefales det at transportere apparatet i en sikkerhedsindpakning. Beskyttelse mod overspænding, kortslutninger og jordfejl bør være en del bygningens installationer. En ekstra 2-pols beskyttelsesanordning er påkrævet for at beskytte mod kortslutninger og jordfejl. Den frie del af apparatet forsynes med strøm via den tilsluttede del af apparatet. Krybeafstanden mellem kontakterne bør ikke være mindre end 3 mm. Når apparatet er i brug, bør det være placeret således, at det er muligt at trække strømforsyningen ud af stikkontakten. Apparatets signalniveau afhænger af de omgivelser, det er placeret i. Hvis apparatet fungerer utilfredsstillende, må det kun repareres af uddannet personale. Vi anbefaler at sende det til en reparatør eller til producenten. 4

5 2 AT KOMME I GANG Emballagens indhold A. Telefonrør med ledning B. Telefonapparat C. Batteri D. Strømforsyning E. Ekstern GSM-antenne F. Brugervejledning Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Bemærk: Kontakt venligst detailhandleren eller den videreformidler, hos hvem produktet er købt, hvis komponenter mangler eller er beskadigede. At indsætte et SIM-kort Bemærk: Et SIM-kort er påkrævet for at etablere forbindelse til GSM-netværket. Kontakt venligst til telefonudbyder, hvis du ikke har et SIM-kort. 1. Træk strømforsyningen ud af stikkontakten. 2. Åbn dækslet. 3. Vip kortholderen op, og indsæt forsigtigt SIM-kortet i åbningen. 4. Luk kortholderen. 5

6 At tilslutte back up-batteriet Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Batteriet har plads under det samme dæksel som SIM-kortet. Forbind batteriets ledning med batterikontakten for at tilslutte batteriet. At tilslutte telefonrøret Tilslut den ene ende af telefonrørets ledning til røret og den anden til indgangen på telefonen. Indgang på telefonen Telefonrøret At tilslutte antennen Skru antennen i med uret. Telefonrørets ledning Lad antennen pege opad fra dens tilslutningspunkt. Dette vil sikre optimal modtagelse. 6

7 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Vægmontering GSM bordtelefonen kan monteres på væggen. Apparatet har to monteringshuller som vist på figuren nedenfor. Sådan monteres apparatet på væggen: 1. Marker på væggen placeringen af to huller med en horisontal afstand på 115 mm. Bor de to huller. 2. Skru skruer (medfølger ikke) i hullerne, idet du lader dem stikke ca. 3 mm ud fra væggen. 3. Monter GSM bordtelefonen på skruerne. At tænde for GSM bordtelefonen Kontroller følgende, før telefonen tændes: - - at der er indsat et SIM-kort. - - at batteriet er tilsluttet (ikke nødvendigt) - - at antennen er tilsluttet. - - at røret er forbundet med telefonen. - - at strømforsyningen er sluttet til. Efter at alle disse operationer er udført, kan du tænde for telefonen ved at trykke på tænd/sluk-knappen på bagpanelet. Efter at der er tændt for apparatet, vil det starte op. LCD-skærmen vil informere om, at telefonen er ved at starte op. Tryk på den samme knap igen for at slukke for telefonen. 7

8 3 OVERSIGT OVER TELEFONEN 3.1 Beskrivelse af telefonen Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v GSM-antenne LCD Piletaster Indikatorlamper Funktionstaster Håndfri-tast Nummer-taster 3.2 LCD-symboler Signalstyrke. Angiver GSMsignalets styrke. Jo flere streger, des stærkere signal. Højtaler. Angiver, at ringetonen er slået fra. Alarm. Angiver, at alarmen er indstillet. Batteri. Angiver batteriniveauet. Jo flere streger, des højere batteriniveau. Meddelelse. Angiver, at der er modtaget en eller flere sms er. Tallet angiver, hvor mange sms er, der er modtaget. Højtaler. Angiver, at håndfri-funktionen er slået til. Dato og tid Opkald. Angiver mistede opkald. Tallet angiver antallet af mistede opkald. 8

9 3.3 DPH200 menu Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Brugervenlig navigation gennem menuen gør det muligt at få adgang til alle GSM bordtelefonens funktioner. Navigation gennem menuen Tryk på MENU-tasten for at komme ind i menuen. Menu-tast Menuens punkter vælges ved at trykke på tasterne pil op og pil ned, som er placeret under LCD-skærmen. Piletaster Tryk på den venstre piletast for at komme ind på en valgt menufunktion (skærmen viser OK). Tryk på den højre piletast for at forlade en menufunktion (Skærmen viser Aflsut). Menuens struktur er vist nedenfor Meddelelser: Skriv meddelelse Inbox Slet inbox Meddelelsesopsætning Registrerede opkald: Mistede opkald Modtagne opkald Kaldte numre Nulstil lister Kontakter: Telefonbog Hurtigkald Ny kontakt Opsætning: Sprog Lyd Opkaldstjenester Tid og dato Sikkerhed Diverse Gendan fabriks- indstill. 9

10 4 OPKALDSFUNKTIONER 4.1 At foretage opkald Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Løft røret, og tryk på højtaler-tasten. Vent på ringetonen. Indtast telefonnummeret, og tryk på Dial-tasten, eller vent i 5 sekunder. Brug alternativt Telefonbog til at vælge en kontakt, og tryk derefter Ring. Bemærk: Tryk på 0, og hold tasten nede for at indtaste +. At rette i indtastede numre Tryk en gang på Slet for at slette et tegn. Tryk på Slet, indtil alle tegn er slettet, for at slette hele nummeret. At foretage genopkald til det sidst indtastede nummer Tryk på DIAL-tasten. Brug piletasterne til at vælge et nummer. Løft røret. 4.2 At tage imod opkald At besvare opkald Løft røret, og tryk på højtaler-tasten for at besvare et opkald. At afvise et opkald Tryk på Afbryd for at afvise et opkald. Bemærk: Ved indkommende opkald vises på LCD-skærmen, hvilket nummer der ringes fra. Hvis personen, der ringer, er lagret i telefonbogen, vises navn og telefonnummer. Bemærk: Hvis der er mistede opkald, vises symbolet Opkald på LCD-skærmen. Tallet ved siden af symbolet angiver, hvor mange opkald, der er mistet. 4.3 At afslutte opkald Læg røret på for at afslutte et opkald, eller tryk på højtaler-tasten, hvis håndfrifunktionen benyttes. 10

11 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v SMS GSM bordtelefonen gør det muligt at sende og modtage SMS er. Hver SMS kan højst være på 160 tegn. Kontakt din telefonudbyder for at aktivere SMS-funktionen. 5.1 At læse SMS er At læse en modtaget meddelelse Når en ny meddelelse er modtaget, vises symbolet Meddelelse på LCD-skærmen. Tryk på Læs for at læse meddelelsen. At læse meddelelser i inboxen Vælg Meddelelser, og tryk OK. Vælg Inbox, og tryk OK. Vælg en besked fra listen ved hjælp af piletasterne, og tryk Læs. At svare på modtagne meddelelser Åbn den meddelelse, du ønsker at svare på. Tryk Muligheder, og tryk OK. Vælg Svar, og tryk OK. Indtast teksten ved hjælp af nummer-tasterne, og tryk Send. Tryk Send igen. At videresende en meddelelse Åbn den meddelelse, du ønsker at videresende. Tryk Muligheder, og tryk OK. Vælg Videresend, og tryk OK. Indtast telefonnummeret, eller brug Telefonbog.en til at vælge en kontakt. Tryk Send. 5.2 At sende SMS er Tryk på SMS-tasten. Indtast teksten ved hjælp af nummer-tasterne, og tryk Send. Indtast telefonnummeret, eller brug Telefonbog.en til at vælge en kontakt. Tryk Send. 5.3 At slette SMS er Vælg Meddelelser, og tryk OK. Vælg Inbox, og tryk OK. Vælg en meddelelse fra listen, og tryk Læs. Tryk Muligheder, vælg Slet, og tryk OK. 11

12 5.4 Meddelelsesopsætning Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Pranešimų centras Vælg Meddelelser, og tryk OK. Vælg Meddelelsesopsætning, og tryk OK. Vælg Servicecenter, og tryk OK. Indtast det nummer, du har fået fra din telefonudbyder, og tryk OK. Bemærk: Tryk OK, hvis nummeret allerede er indtastet. Meddelelsers gyldighedstid Vælg Meddelelser, og tryk OK. Vælg Meddelelsesopsætning, og tryk OK. Vælg Gældende periode, og tryk OK. Brug piletasterne til at vælge den ønskede gyldighedstid, og tryk OK. Bemærk: Meddelelsers gyldighedstid er det stykke tid, som en ulæst meddelelse vil forblive på netværkets server, før den slettes. 6 ØVRIGE FUNKTIONER 6.1 Dato- og tidsopsætning At indstille tiden Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Indstil tid, og tryk OK. Indstil tiden ved hjælp nummertasterne eller piletasterne, og tryk OK. At ændre tidsformatet Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Tidsformat, vælg det foretrukne tidsformat, og tryk OK. At indstille datoen Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Indstil dato, og tryk OK. Indstil datoen ved hjælp nummertasterne eller piletasterne, og tryk OK. 12

13 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v At ændre datoformatet Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Datoopsætning, og tryk OK. Vælg Datoformat, vælg datoformat ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. At tænde og slukke for dato-displayet på LCD-skærmen Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Datoopsætning, og tryk OK. Vælg Vis dato, vælg Tændt eller Slukket, og tryk OK. 6.2 Adressebogen GSM bordtelefonen lagrer alle kontakter på SIM-kortet. Afhængigt af SIM-kortet (SIM-kort kan have forskellig hukommelseskapacitet) kan telefonbogen lagre op til 240 telefonnumre med tilhørende navne. Bemærk: Løft røret, og tryk Telefonbog for at ringe til et nummer fra telefonbogen. At tilføje en ny kontakt Vælg Kontakter, og tryk OK. Vælg Ny kontakt, og tryk OK. Indtast navn ved hjælp af nummer-tasterne, og tryk OK. Indtast nummer ved hjælp af nummer-tasterne, og tryk OK. Bemærk: Tryk på 0 og hold tasten nede for at indtaste +. At redigere kontakter i telefonbogen Tryk på NAMES-tasten Vælg kontakt ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. Tryk Muligheder, vælg derefter Rediger kontakt, og tryk OK. Rediger navnet, og tryk OK, rediger derefter nummeret, og tryk OK. At slette en kontakt Tryk på NAMES-tasten Vælg kontakt ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. Tryk Muligheder, vælg derefter Slet, og tryk OK. 13

14 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Hurtigkald Hurtigkald-funktionen giver mulighed for hurtigt at vælge et gemt nummer ved hjælp af nummer-tasterne (1-9). Gør følgende for at programmere nummer-tasterne: Vælg Kontakter, og tryk OK. Vælg Hurtigkald, og tryk OK. Vælg den ønskede nummertast, og tryk Muligheder. Vælg Rediger nr., og tryk OK. Indtast nummeret, og tryk OK. 6.4 Lydopsætning At skrue op/ned for ringetonen Vælg Lyd, og tryk OK. Vælg Ringestyrke, og tryk OK. Indstil ringestyrken ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. At ændre ringetonen Vælg Lyd, og tryk OK. Vælg Ringetone, og tryk OK. Vælg den foretrukne ringetone ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. At skrue op/ned for meddelelsesstyrken Vælg Lyd, og tryk OK. Vælg Meddelelsesstyrke, og tryk OK. Indstil meddelelsesstyrken ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. At vælge tonen ved meddelelse Vælg Lyd, og tryk OK. Vælg Tone ved meddelelse, og tryk OK. Vælg den foretrukne meloditone ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. At skrue op/ned for talestyrken 14

15 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Vælg Lyd, og tryk OK. Vælg Talestyrke, og tryk OK. Indstil talestyrken ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. At tænde og slukke for tastetonen Vælg Lyd, og tryk OK. Vælg Tastetone, og tryk OK. Vælg Tændt eller Slukket ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. 6.5 Alarmen Alarmfunktionen kan bruges som vækkeur. Alarmtiden og alarmtonen kan sættes, så alarmen ringer en enkelt gang eller dagligt. At indstille alarmtiden Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Alarm, og tryk OK. Vælg Alarmtid, og tryk OK, vælg derefter Tændt, og tryk OK. Indstil tiden ved hjælp af nummertasterne eller piletasterne, og tryk OK Vælg evt. gentagen alarm (Tændt eller Slukket). I fald gentagen alarm er valgt - vælg ved hjælp af piletasterne og ved at trykke Skift de dage, hvor alarmen skal gentages. Afslut ved at trykke OK. At indstille alarmstyrken Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Alarm, og tryk OK. Vælg Alarmmuligheder, og tryk OK. Vælg Alarmstyrke, og tryk OK. Indstil alarmstyrken ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. At vælge alarmtone Vælg Tid og dato, og tryk OK. Vælg Alarm, og tryk OK. Vælg Alarmmuligheder, og tryk OK. Vælg Alarmtone, og tryk OK. Vælg den foretrukne alarmtone ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. 15

16 6.6 Valg af sprog Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Vælg sprog på følgende måde: Vælg Sprog, og tryk OK. Vælg det foretrukne sprog ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. 6.7 Indtastningsforsinkelse Indtastningsforsinkelsen er det stykke tid, der går, inden telefonen automatisk foretager et opkald, når der er indtastet et nummer. Gør følgende for at indstille tiden: Vælg Opkaldstjenester, og tryk OK. Vælg Indtastningsforsinkelse, og tryk OK. Vælg forsinkelsestiden ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. 6.8 Babyopringning Funktionen Babyopringning giver mulighed for automatisk opkald, efter at røret er løftet. Tiden og nummeret er forprogrammeret. Gør følgende for at slå denne funktion til: Vælg Opkaldstjenester, og tryk OK. Vælg Babyopringning, og tryk OK. Vælg Forsinkelse v. babyopk. og tryk OK. Vælg forsinkelsestiden, og tryk OK. Vælg Babyopkaldsnr., og tryk OK. Indtast telefonnummeret, eller brug Telefonbog til at vælge en kontakt. Bemærk: Vælg Deaktivér i menuen Forsinkelse v. babyopk. for at slå babyopringning fra. 6.9 Sikkerhedsindstillinger At skifte PIN-kode Vælg Sikkerhed, og tryk OK. Vælg Skift PIN kode, og tryk OK. Indtast PIN-koden, og tryk OK. Indtast den nye PIN-kode, og tryk OK. Bemærk: PIN-koden kan kun skiftes, når PIN-kodeforespørgsel er slået til. 16

17 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v PIN-kodeforespørgsel Vælg Sikkerhed, og tryk OK. Vælg PIN-kodeforespørgsel, og tryk OK. Indtast PIN-koden, og tryk OK. Tænd eller Sluk for PIN-kodeforespørgsel ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. Vis IMEI-kode Vælg Diverse, og tryk OK. Vælg Vis IMEI-kode, og tryk OK. Vis softwareversion Vælg Diverse, og tryk OK. Vælg Vis softwareversion, og tryk OK At gendanne fabriksindstillingerne Vælg Gendan fabriks-indstill, og tryk OK. Bekræft gendannelsen af fabriksindstillingerne ved at trykke OK. 7 TILLÆGSTJENESTER (AFHÆNGER AF NETVÆRKET) 7.1 Viderestilling af opkald Funktionen Viderestilling af opkald giver mulighed for at videredirigere indkommende opkald til et andet telefonnummer, selv når apparatet er slukket. Mulighederne for viderestilling inkluderer: Alle - alle opkald Hvis optaget - opkald, som indgår, mens linjen er optaget. Hvis intet svar - opkald, som ikke besvares efter et bestemt antal sekunder. Hvis uden for dækning - opkald, som indgår, mens DPH200 ikke kan nås (intet signal eller telefonen er slukket). At tænde/slukke for viderestillingsfunktionen Vælg Opkaldstjenester, og tryk OK. Vælg Viderestilling af opkald, og tryk OK. 17

18 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Vælg den ønskede form for viderestilling, og tryk OK. Vælg Aktivér eller Deaktivér ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. Indtast telefonnummeret, eller brug Telefonbog.en til at vælge en kontakt. At annullere al viderestilling Vælg Opkaldstjenester, og tryk OK. Vælg Viderestilling af opkald, og tryk OK. Vælg Alle, og vælg derefter Deaktivér, og tryk OK. 7.2 Spærring af opkald Funktionen Spærring af opkald giver mulighed for at spærre indkommende og udgående opkald. Der er følgende muligheder for spærring af opkald: Alle udgående - tillader ikke, at der foretages nogen form for opkald. Udgående udlandskald - tillader ikke internationale opkald. Int. ex. til hjemland - tillader ikke internationale opkald, undtagen til hjemlandet. Alle indkommende - tillader ikke indkommende opkald. Indkommende ved roam. - tillader ikke indkommende opkald under roaming. Afslut alt - tillader ikke, at der foretages eller modtages nogen form for opkald. Skambučių draudimo funkcijos Įjungimas/Išjungimas Vælg Opkaldstjenester, og tryk OK. Vælg Spærring af opkald, og tryk OK. Vælg den ønskede type spærring. Vælg Aktivér/Deaktivér ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. 7.3 Opkald venter Funktionen Opkald venter giver meddelelse om indkommende opkald, mens DPH200-telefonen benyttes. Reager på Opkald venter ved at trykke Svar for at svare på det indkommende opkald eller Afvis for at afvise det. Tryk Muligheder, og derefter Vent for at skifte mellem indkommende opkald. Kontakt din telefonudbyder for at aktivere Opkald venter. At tænde/slukke for funktionen Opkald venter Vælg Opkaldstjenester, og tryk OK. Vælg Opkald venter, og tryk OK. Vælg Aktivér/Deaktivér ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. 18

19 7.4 Overføring af opkald Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v Funktionen Overføring af opkald giver mulighed for at overføre igangværende opkald til en anden telefon. Kontakt din telefonudbyder for at aktivere Overføring af opkald. Overføring af opkald Tryk på Vent under et opkald. Tryk på Muligheder. Vælg Nyt opkald, og tryk OK. Indtast telefonnummeret, og tryk på DIAL-tasten, eller brug Telefonbog til at vælge en kontakt, og tryk derefter Ring. Tryk på Muligheder, vælg Overfør, og tryk OK. Bemærk: Tryk på tasten og hold den nede i 2 sekunder for at bruge hurtigkald. Bemærk: Tryk på Muligheder og derefter på Vent for at skifte mellem indkommende opkald. 19

20 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v TEKNISKE SPECIFIKATIONER GSM Interface GSM-bånd: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz (Quad-band) Udgangseffekt: Klasse 4 (2 W) for EGSM 850/900 Klasse 1 (1 W) for GSM 1800/1900 Hukommelse Adressebog på op til 240 poster (afhænger af SIM-kort) SMS-hukommelse på op til 30 poster (afhænger af SIM-kort) Opkaldshukommelse: De 10 sidst foretagne De 10 sidst modtagne De 10 sidst mistede Strømforsyning Lysnetadapter: V AC / 5.2V 1A Indbygget lynbeskyttelse Batteri: NiMH 3.6V 1600 mah Strømforbrug under samtale: 2W (spidsværdi) Strømforbrug under standby: 100mW Opladningstid for batteriet: 120 timer Taler tid: 90 minutter Temperatur og luftfugtighed Temperatur ved brug: 0 til 55 C Temperatur ved opbevaring: -20 til 80 C Luftfugtighed ved brug: 10 % til 90 % Luftfugtighed ved opbevaring: 5 % til 95 % Dimensioner/vægt Ca. 220 x 170 x 65 mm Vægt: Ca. 920 g Andet Ekstern omni-direktional antenne (SMA) Antenneforstærkning: 2dBi Port til FW-opdatering: RJ45 (UART) 20

21 Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v FEJLFINDING Meddelelse Beskrivelse Løsning Intet netværk 1. Antennen er ikke tilsluttet. 2. Intet signal fra netværket, eller signalet er for svagt. 1. Tilslut antennen, og vent, indtil netværket er fundet. 2. Kontakt din telefonudbyder. Fejl Generel fejlmeddelelse Kontakt din telefonudbyder, hvis meddelelsen bliver ved med at komme. Netværk afbrudt En forespørgsel kunne ikke udføres. Kontakt din telefonudbyder, hvis meddelelsen bliver ved med at komme. Fejl i afsendelse Forkert format Der opstod en fejl under afsendelse af SMS Formatet på den modtagne SMS understøttes ikke. 1. Kontroller nummeret på servicecenteret. Intet SIM-kort Der er ikke indsat et SIM-kort. Sluk for apparatet, indsæt et SIM-kort, og tænd for apparatet. Fejl på SIM-kort SIM-kortet er i stykker eller mangler. Sluk for apparatet, indsæt et gyldigt SIM-kort, og tænd for apparatet. SIM-kort optaget SIM-kortet er optaget. 1. Vent på, at SIM-kortet bliver frit. 2. Indsæt et gyldigt SIM-kort. 3. Kontakt din telefonudbyder. Forkert SIM-kort Der er indsat et forkert SIM-kort. Sluk for apparatet, indsæt et gyldigt SIM-kort, og tænd for apparatet. Indtast PIN-kode PIN-kode er påkrævet. 1. Indtast den korrekte PIN-kode. 2. Kontakt din telefonudbyder. Indtast PIN2-kode PIN2-kode er påkrævet. 1. Indtast den korrekte PIN2-kode. 2. Kontakt din telefonudbyder. Indtast PUK-kode PUK-kode er påkrævet. 1. Indtast den korrekte PUK-kode. 2. Kontakt din telefonudbyder. Indtast PUK2-kode PUK2-kode er påkrævet. Service ikke tilgængelig Service ikke aktiveret Servicekodefejl Telefonbogsfejl Inboxfejl Den service, der anmodes om, er ikke tilgængelig. Den service, der anmodes om, er ikke aktiveret. Der opstod en fejl under anmodning om en service. Der opstod en fejl under opstart af telefonbogen. Der opstod en fejl under opstart af inboxen til SMS er. 1. Indtast den korrekte PUK2-kode. 2. Kontakt din telefonudbyder. Kontakt din telefonudbyder angående tilgængelige servicer. Kontakt din telefonudbyder angående tilgængelige servicer. Kontakt din telefonudbyder angående tilgængelige servicer. Udskift SIM-kortet, hvis fejlen varer ved. Udskift SIM-kortet, hvis fejlen varer ved. 21

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS CT8598/00SBEURO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7250I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder.

* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning Smartphone SGH-i600 Brugervejledning Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 Kom godt i gang Hvad indeholder æsken?......................... 8 Lær telefonen at kende......................... 9 Installation

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Velkommen. I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport.

Velkommen. I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport. Be inspired U15 Velkommen I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport Højre valgtast Udfør de funktioner, der vises i prompten Højttaler

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator 9230568 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RA-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere