Kultur og Folkelig Deltagelse i Mellemøsten Styrkelse af uafhængige kulturoperatører, kapacitetsopbygning og netværk i civilsamfundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur og Folkelig Deltagelse i Mellemøsten Styrkelse af uafhængige kulturoperatører, kapacitetsopbygning og netværk i civilsamfundet"

Transkript

1 Kultur og Folkelig Deltagelse i Mellemøsten Styrkelse af uafhængige kulturoperatører, kapacitetsopbygning og netværk i civilsamfundet Programdokument januar december 2013 Udarbejdet af Center for Kultur og Udvikling (CKU) 6. Januar 2012 Budget: DKK 8,0 Million 1

2 INDHOLD Resumé 1. Introduktion 3 2. Kulturens rolle i Mellemøsten CKUs vigtigste erfaringer og resultater fra regionen 7 4. Formål Strategi Geografisk fokus Indsatsområder og partnere Strategisk ramme Projektledelse, information og afrapportering Budget Risici og forudsætninger

3 Resumé Lande Projektnavn Arabiske partnere Danske partnere Egypten, Libyen, Tunesien, Jordan og Syrien Kultur og Folkelig Deltagelse i Mellemøsten Townhouse Gallery, Darb 1718, La Musica, I-Act, Studio Emmad Eddin, Mobadroon Association for Cultural Development and Media, Libyan Arts and Music Association, Tunesian Association of Bloggers, PEN center Morocco, Immortal Productions, CDC Zarqa, + partnere under kulturfonden C:NTACT, Dansk PEN, Turntables in the camps, Roskilde festival, Designskolen, Asterions Hus, Dansk Dramatikerforbund, Henning Larsens Tegnestue, Opgang 2, + andre partnere under kulturfonden Overordnede mål Støtte til civilsamfund og uafhængige kulturelle operatører de såkaldte forandringsagenter, der er med til at kæmpe for og forme - de nye demokratier i regionen Styrkelse den folkelige deltagelse med særlig vægt på unge og kvinder gennem aktiv involvering i kulturaktiviteter, så de kan få en stærkere stemme og position i deres lokale samfund Opbygning af faglige og mellemfolkelige relationer mellem Danmark og Mellemøsten baseret på et ligeværdigt og kreativt samarbejde Ansøgt beløb 8 millioner DKK Projektperiode 2 år. 1. Januar december Introduktion Nærværende programansøgning er udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra MENA-kontoret på tidligere indsendte koncept noter og senest den strategiske og økonomiske ramme for programmet, som blev aftalt på møde med MENA den 28. november Der er således tale om en toårig programansøgning på 8 millioner DKK. Det skal dog nævnes, at i og med at kulturprogrammet satser på de mere robuste og langsigtede partnerskaber fremfor de kortere lad mange blomster blomstre initiativer - ja så er der et stort ønske fra CKUs side om at arbejde med en treårig bevilling. En tidshorisont på 2 år er meget kort, da det i praksis kun giver godt 1 år til selve implementeringen af projekterne (de skal jo også både designes, godkendes, afrapporteres mv.). Det er derfor CKUs forståelse af dialogen med MENA kontoret, at man med dette kulturprogram ser et treårigt strategisk perspektiv, men at det af bevillingsmæssige årsager, kun var muligt at dække de første to år nu og her. Afhængigt af udviklingen i regionen og programmets fremdrift og potentiale, vil CKU derfor i løbet af programperioden tage kontakt til MENA kontoret med henblik på en forlængelse til Det nye program bygger videre på de stærke resultater og positive erfaringer, der er skabt i den foregående periode Dette gælder bl.a. inden for ungdomsteater, hvor CKU og C:NTACT sammen med den jordanske partner CDC Zarqa har gennemført intensive træningskurser og forestillinger med 220 unge, hvor hovedformålet er at lade dem fortælle deres egne historier og styrke deres selvtillid, 3

4 kreativitet og personlige netværk. Forestillingerne munder ud i en dialog med tilskuerne på skoler og i community centres og projektet har hidtil nået ud til ca børn og unge. En ekstern evaluering har dokumenteret projektets meget positive resultater i forhold til empowerment og opbygning af lifetime skills igennem en relevant og innovativ tilgang og ungdomsteater vil være en af hjørnestenene i det nye kulturprogram. Et andet hovedprojekt bliver netværksdannelse for kvindelige bloggere i regionen. Her har CKU sammen med Dansk PEN i sidste periode arbejdet med en kernegruppe på ca. 30 unge kvindelige bloggere fra regionen igennem seminarer, uformelle møder, konferencer, skrivekurser mv. Deltagerne har i deres årlige tilbagemelding understreget vigtigheden af projektet, hvilket er med til at skabe en tæt kontakt, samarbejde og inspiration bloggerne imellem. Det er afgørende - ikke blot for udvikle og udbrede deres blogs - men også for at give dem et sikkerhedsnet af ligesindede, da flere af bloggerne spiller en fremtrædende rolle i det arabiske forår. Som et led i projektet deltog bloggerne i en stor konference i København i maj 2011 om sociale medier og forandringer i Mellemøsten, arrangeret af CKU, KVINFO og PEN, som havde 260 deltagere. Deltagerne skal mødes i februar 2012 for at lægge de nye spor for næste fase, som forventes at etablere en tættere kontakt til relevante sammenslutninger af bloggere i bl.a. Marokko og Tunesien. Desuden vil støtten til kultur og civilsamfund i demokratiprocessen i Egypten også blive videreført og forstærket i den næste fase. Tilgangen er at skabe uafhængige og frie platforme for analyser, kritisk refleksion og diskussioner af moderne, demokratiske temaer. Indsatsen er her påbegyndt i den sidste halvdel af 2011, hvor der er etableret 4 kernegrupper med 20 personer i hver intellektuelle, aktivister, kunstnere m.fl.- som arbejder i dybden med hver deres tema med input fra en række eksterne specialister. Et konkret eksempel er kvinderettigheder og dokumentation af overgreb og chikane med mobiltelefoner. Processen munder ud i informationsmateriale og værktøjskasser, som skal bruges overfor en bredere målgruppe af NGOer, studerende, græsrodsbevægelser for at engagere den bredere befolkning i diskussioner om værdier og visioner for et fremtidigt, demokratisk samfund. CKU ser et særligt potentiale her for at arbejde i områder væk fra Cairo og forankre det hos lokale organisationer, hvilket vil være strategien i den nye fase. Endelig vil kulturfonden også blive videreført i den næste fase. Erfaringerne fra den seneste fase viser, at fonden er et relevant, fleksibelt og dynamisk instrument til at respondere på de forandringer og den efterspørgsel, som der opstår i Mellemøsten for et kulturelt samarbejde med Danmark. Det er lykkes med relativt små budgetter at tiltrække en række dygtige specialister fra Danmark, som stiller deres ekspertise og engagement til rådighed, og giver inspiration og faglig støtte til kunstnere i regionen. I sidste fase er der således etableret 25 partnerskaber under kulturfonden mellem danske og mellemøstlige kulturorganisationer og operatører, som i mange tilfælde har et samarbejde, der rækker langt udover selve projektet. CKU anslår, at man over kulturfonden har nået en primær målgruppe på ca. 200 kulturspecialister i Mellemøsten plus ca børn og unge (herunder halvdelen piger) i form af træning inden for cirkus, DJ/rap-træning, børneteater mv. og en sekundær målgruppe på ca tilskuere og brugere gennem kulturproduktionerne. Det er også med til at skabe et positivt billede af Danmark i regionen. Det geografiske fokus vil blive justeret i forhold til de overordnede prioriteringer for Det Arabiske Initiativ og den seneste udvikling i regionen. Dette betyder bl.a. at indsatsen i Egypten forstærkes og i højere grad rykkes uden for Cairo, samt at Tunesien og Libyen kommer med. Tunesien forventes at blive et af omdrejningspunkterne for indsatsen inden for blogs og sociale medier, hvilket vil ske i tæt samarbejde med DAI programkontoret i landet. CKU gennemførte en fact-finding mission til Benghazi i oktober 2011, som pegede på mange muligheder for et kulturelt samarbejde, bl.a. inden for musik og teater, men situationen i Libyen er stadig ustabil, så CKU vil i første omgang koncentrere sig om 4

5 Benghazi og gå mere lempeligt frem med pilotprojekter som omhandler kapacitetsstøtte til enkelte kulturelle organisationer. Jordan og Syrien vil blive fastholdt som samarbejdslande, dog med Syrien på stand by indtil der forhåbentlig sker en udvikling i retning af en demokratisk transitionsproces. Indsatsen i Jordan vil blive koordineret med DAI programkontoret i landet og bygge på nogle af de positive erfaringer som CKU har inden for ungdomsteater og DJ/rap træning for piger. De særlige indsatser i Libanon udgår, men landet vil dog stadig kunne fungere som værtsland for regionale aktiviteter og aktiviteter som retter sig mod syriske dissidenter sidstnævnte så længe situationen i Syrien er fastlåst og diktaturet brutalt holder fast i magten. 2. Kulturens rolle i Mellemøsten Over det seneste år har såvel danske som danske og internationale medier dokumenteret den centrale rolle som uafhængige og progressive kulturoperatører spiller i det arabiske forår og i udviklingen af de nye demokratier. Der er givet mange eksempler på, hvordan kunstnere udgør en spydspids i kampen for åbenhed, pluralisme og rettigheder - herunder at skabe frie rum for refleksion, kritik og debat om aktuelle temaer såsom modernitet, identitet, kønsroller, religion, korruption, etc. Betydningen af kulturområdet er bl.a. beskrevet i Financial times (9. juli 2011), hvor professor Khalid Fahmy, historiker fra det Amerikanske Universitet i Cairo understreger betydningen af den dynamiske kunstscene i metropolen således: Art opens minds and where there are open minds, reaction follows. What appear to be strange and self-indulgent blasts of free expression are as mortars to those who seek to curb fundamental liberties. In a country where basic freedoms cannot be taken for granted, the opening of an art gallery exhibition becomes a charged affair even a rallying point. Ligeledes beskriver en ledende artikel i Foreign Policy Magazine (4. august 2011), hvad de ser som den kulturelle revolution i Egypten og hvorledes kunstnerne har kæmpet mod de repressive regimer og nu har sat sig nye mål og spiller en central rolle i transitionsperioden mod et nyt demokrati: Now, however, Egyptian artists suddenly have a new chance to connect with audiences, and to stake a new claim on public space. The ongoing revolution has inspired and enabled an unregulated explosion of cultural activity, a great outpouring of artistic energy that takes a great many forms: Between attending rallies and protests, artists in Egypt are organizing "culture caravans" to poor neighbourhoods, launching online magazines and new publishing ventures, putting on photo exhibitions in subway stations, and holding open-mic nights. Some are simply celebrating the chance to create freely; some are wondering what role art should play in the transitional period; and others are busy using their talents to wage a critique of the country's military authorities, fighting a revolution that seems destined to carry on into the foreseeable future. Dette bliver også beskrevet i april 2011 udgaven af nyhedsbrevet for PDR. Her fremgår det, hvor vigtig en rolle kunsten og kulturen har spillet i selve revolutionen - og hvordan den fortsat kan bidrage til opbygning af et demokrati. CKUs to hovedpartnere - Townhouse Gallery og Darb fremhæves eksplicit i denne sammenhæng. Det hedder bl.a. "Kunst spiller helt afgjort en enorm rolle i revolutionen. Hvis du gik over pladsen, så var der kunst alle vegne. Det er som om folk føler, at de endelig kan udtrykke sig" (Citat Dina Kafafi, Townhouse Gallery"). Og videre om Townhouses nuværende rolle: "Mange af de politiske grupper holder stadig til kulturhuset. Der er grupper af unge der vil støtte opbygningen af civilsamfundsgrupper, en gruppe der arbejder med awareness, professionelle grupper af advokater, læger mv. Indtil nu er alle dem der kommet og spurgt blevet lukket ind og Townhouse mener heller ikke, at det er deres opgave at sortere. Det handler om at opbygge et civilsamfund". I nyhedsbrevet indgår også et citat fra lederen af Darb Moataz Nasreldin, som rammer deres strategi ind: "Mange lokale kom og spurgte hvad de skulle mene om situationen. Men vi vil ikke fortælle dem hvad de skal mene og 5

6 svarede med vores tanker og synspunkter". I stedet arbejder Darb 1718 med kommunikationen den anden vej som er mindst lige så vigtig, ifølge Moataz. De intellektuelle har brug for steder hvor de kan møde almindelige mennesker. Også i danske medier har der været flere eksempler på kunsternes og kulturoperatørernes vigtige betydning i kampen for demokrati i Mellemøsten, eksempelvis artikler om rap-musik i Tunesien (2. marts 2011) og TV-soap serier i Syrien (Politiken 7. Sept. 2010). Artiklerne dokumenterer hvordan hip hop musik er blevet et talerør og en hel bevægelse for den unge generation, bl.a. for at kritisere og stille krav om reformer overfor magthaverne. Soap-serier retter sig ikke på samme måde direkte mod magthaverne men snarere de konservative religiøse overbevisninger. Serierne tager fat om aktuelle temaer og tabuer, eksempelvist moderne livsformer og kvinderoller - og er med til at skubbe censuren tilbage og udvide grænserne for ytringsfriheden. Efter Tahrir opstanden i februar i Egypten har kunstnerne og bloggerne været særdeles aktive i kampen for at fortsætte processen mod frihed, reformer og demokrati. Det har over de seneste måneder været tydeligt, at militærrådet har forsøgt at sætte sig tungt på magten - det har sat hårdt ind mod fredelige demonstranter og kulturelle events og samtidigt tilsyneladende forsøgt at forhale valgprocessen. Det er således kommet til blodige overgreb mod befolkningen hvorunder særligt kvinder er blevet slået, ydmyget og udsat for seksuel chikane i Cairos gader og særligt en episode fra slutningen af december har påkaldt sig international vrede, idet en gruppe soldater trak en kvinde så voldsomt i hendes skørt, at hun halvnøgen blev slæbet hen af gaden og sparket på. Også bloggerne protesterede skarpt her i blandt Alia Mahdy, der poserede nøgen på sin blog, til stor furore, hvilket fik Mellemøst journalisten og lektoren Mona Eltahawy til at konkludere (Politiken ): Aliaa Mahdy har fået nok af hykleriet og den seksuelle undertrykkelse. Hun er en molotovcocktail, som er blevet kastet mod mubarakkerne i vores hoveder diktatorerne i vores sind. Denne molotovcocktail understreger at revolutioner ikke kan lykkes uden en flodbølge af kulturelle forandringer, der skyller kvindehad og seksuelt hykleri bort. Pointen her minder om den egyptiske journalist Khaled Diab, der kort før revolutionen i magasinet Quantara også talte om the million mubaraks som et symbol på den udbredte konservatisme og indbyggede modstand i det egyptiske samfund mod kreativitet, innovation og kritisk tænkning ja alle former for "non-konformitet" som bliver forhindrede - om ikke bandlyst og straffet. Det er en konservatisme og systematisk kvindeundertrykkelse, som ikke automatisk forsvinder med et demokratisk valgt regering og det er netop denne værdikamp, som de kulturelle operatører går i felten for. Ikke nødvendigvis med direkte provokationer som Alia Mahdy, der kan være counterproduktive, men også mere kreative og subtile former som eksemplevist Ahmed Basiony og hans installation 30 years of running in place fra Cairo Biennalen. Endelig er kulturens rolle nævnt i flere at de baggrundsanalyser, som MENA kontoret har iværksat over de seneste par år. Senest i Syrien landeanalysen (December 2010) hvori det hedder at: "Indirect forms of (arts) expressions compensate the lack of open discussions" og der fremhæves igen populære soap serier om kontroversielle temaer som et konkret eksempel. Tidligere hed det også i landeanalysen fra Marokko (Februar 2009) at "det er de alternative kultur og musikfestivaler - arrangeret af uformelle ungdomsgrupper - som ofte skubber til eksisterende grænser for hvem og hvordan man udtrykker sig i det offentlige rum". Der er således en bred anderkendelse i medier og blandt mellemspecialister af den vigtige rolle progressive kulturoperatører spiller som forandringsagenter i Mellemøsten. En af de helt centrale prioriteringer for CKUs partnere i denne sammenhæng er begrebet space. Altså det åbne, frie og neutrale rum for kunstnere og uafhængige organisationer for diskussioner, præsentationer, formulering af visioner, fredelige møder mellem forskellige grupper og religioner mv. som en helt central del af et åbent, dynamisk og reflekterende civilsamfund. I tiden efter revolutionen i Egypten har der været en tendens til, at diverse grupper og fraktioner kæmper for deres egne ultimative krav 6

7 - og det er kommet til sammenstød bl.a. mellem religiøse grupper. Ved brug af det åbne og frie rum arbejder lokale kunstnere og organisationer imidlertid for at skabe plads til mangfoldighed, fredelig sameksistens og opbygning af en fælles identitet. Både Townhouse Gallery og Darb 1718 har i siden januar 2011 oplevet en massiv efterspørgsel efter sådanne rum, hvor folk kan mødes, både i form af lukkede og mere fortrolige møder og til offentlige arrangementer. På samme måde søger kunstnere, interessegrupper og foreninger i mange af de andre arabiske lande mod lignende fora, eksempelvis kultur -og ungdomshuse, hvor kulturelle udtryk bobler frem og sætter fokus på menneskelige, sociale og politiske spørgsmål. Det er en vigtig del af demokratiopbygningen at skabe platforme til sådanne kritiske og innovative stemmer. Derudover giver kulturområdet helt særlige muligheder for empowerment af grupper af unge, herunder især pigerne, igennem deltagelse i aktiviteter, som giver dem mulighed for at udfolde sig kreativt og frit. Demokratiopbygning handler ikke kun om strukturelle reformer og om at give befolkningen de formelle muligheder for at deltage i frie valg det er også afgørende at give de udsatte grupper redskaberne til selv at søge indflydelse og kæmpe for sine rettigheder og synspunkter i familien, lokalt og i bredere sammenhænge. Gennem alternative og kunstneriske udtryksformer såsom musik, dans, teater, cirkus, poesi, blogs mv. får de unge mulighed for at udfolde sig frit og blive hørt og anerkendt. Det styrker deres selvtillid, personlige netværk, tro på egne evner og fremtiden. Og det er samtidig med til at bryde stigmaer og konservatisme i lokalsamfundet, som bl.a. beskrevet i citaterne ovenfor. Endelig rummer kulturområdet helt unikke muligheder for opbygning af relationer mellem den arabiske verden og Danmark. Mødet mellem professionelle kulturoperatører samt præsentationer af nyskabende kulturproduktioner for et bredt publikum er med til at nedbryde fordomme og stereotyper og skabe en mellemfolkelig forståelse. Det handler både om at bygge på de ting vi har til fælles gennem kunsten faglig inspiration, åbenhed, innovation, metoder etc., men også om at anerkende de forskelle, der måtte være, og skabe gensidig respekt og tolerance for hinandens kulturer på tværs af grænserne gennem det ligeværdige og fordomsfrie kulturmøde. 3. CKU s vigtigste erfaringer og resultater fra Mellemøsten Siden den store "Images of the Middle East" festival i 2006, hvor ca. 400 kunstnere og kulturpersoner fra regionen deltog, har CKU haft et tæt kultursamarbejde med Mellemøsten. I første omgang med et pilot program i 2006 og dernæst med egentlige kulturprogrammer i og med støtte fra Det Arabiske Initiativ. For indeværende har CKU således et treårigt kulturprogram med fokus på unge, kvinder og alternative medier, som udløber med årets udgang. Kulturprogrammet styrke er bl.a. illustreret ved det den store interesse og efterspørgsel, det har skabt i regionen. I indeværende periode er det lykkedes CKU at fordoble sit budget for kultursamarbejde med Mellemøsten i forhold til PDR bevillingen. Dette er sket gennem supplerende bevillinger fra de danske ambassader, MENA, Kunststyrelsen, m.fl. og samarbejde med andre PDR partnere mv. Endvidere har de lokale partnere på de to store projekter i Jordan og Syrien med egne midler sikret en fortsættelse af aktiviteterne. Det viser at vores arbejde er relevant og giver resultater. CKU har derfor et skabt et stærkt fundament i Mellemøsten at arbejde videre ud fra. CKUs projekter rummer mange konkrete eksempler på, hvordan kulturelle aktiviteter inden for de tre hovedområder kvinder, unge og alternative medier - har understøttet vigtige forandringsagenter, ført til empowerment af udsatte grupper og skabt gode relationer mellem Mellemøsten og Danmark. Dette er primært sket gennem opbygning af et tæt og direkte samarbejde med 25 civilsamfundsorganisationer, netværk og grupper i regionen og med involvering af dygtige fagpersoner og deres organisationer fra Danmark. Det er et bærende princip for CKU at sådanne partnerskaber skal være ligeværdige, 7

8 efterspørgselsdrevne og med et højt kunstnerisk kvalitetsniveau og altid funderede i et konkret, fagligt samarbejde. Derved opnås også det bedste kulturmøde og dialog. Resultaterne er udførligt beskrevet i CKUs statusrapporter og også omtalt i diverse medier - primært radio og aviser i Danmark, og vil kort blive opsummeret her: Støtte til forandringsagenter og skabelse af frie rum Hovedindsatsen har her været et netværksprojekt for 30 kvindelige bloggere i Mellemøsten. Det startede med en serie workshops og kulminerede med en stor konference den 9. maj i København, hvor til udenrigsministeriet ydede en særbevilling. Projektet har bidraget til at forstærke skrivefærdigheder og metoder hos bloggerne og ikke mindst givet dem et fysisk- samt internet baseret netværk, som de kan trække på i deres i kamp for demokrati og kvinders rettigheder i regionen. Der er tale om en uhyre motiveret og ressourcestærk gruppe men også meget udsatte individer qua deres kritik af politiske og samfundsmæssige forhold, som derfor har brug for et sikkerhedsnet af ligesindede. Flere af kvinderne fra projektet såsom Lina Attalah og Mona Seif spillede en vigtig rolle i revolution, som bl.a. beskrevet af Al Jazeera i et portræt af 19. september 2011 i deres egenskab af hhv. redaktør for et internet baseret nyhedsmagasin og researcher. Bloggerne spiller også en helt central rolle for i den aktuelle kamp og proces mod demokratiske reformer, rettigheder og kvindefrigørelse som beskrevet ovenfor. Udover bloggerne har CKU støttet en række uafhængige og visionære kulturoperatører i regionen, som arbejder bevidst på at skubbe censuren tilbage og skabe et større frihedsrum eksempelvist Le Pont Gallery i Aleppo, uformelt netværk af syriske manuskriptforfattere, Maqamat Dance Company og teatret La Musica i Egypten. Sidstnævnte har haft et længerevarende samarbejde med Teatret Asterions Hus fra Danmark omkring udviklingen af et teaterstykke Maybe om drømme, håb og virkeligheder fra revolutionen - og partnerne har netop i fælles skab gennemført en turné i Egypten, som bl.a. bragte dem til Port Said og Alexandria. Turneen fandt sted under oprørsbølgen i november og blev tæt vævet ind i opstanden da skuespillerne også var aktivister og med i gadedemonstrationerne mellem forestillingerne (projektet er omtalt i en stor artikel i Politiken ). Med de sidste midler i det indeværende Mellemøst kulturprogram har CKU desuden iværksat tre aktuelle initiativer, som netop sigter på at støtte uafhængige spaces og kulturelle forandringsagenter i regionen: Et af disse er et projekt med Townhouse Gallery i Egypten, som CKU har samarbejdet med over de seneste 5 år og som spiller i den indeværende transitionsperiode mod demokrati, som en uafhængig platform for diskussioner og refleksioner blandt civilsamfundsorganisationer og med input fra kunstnere. Projektet kaldet the Workshop Series omhandler workshop forløb inden for 4 aktuelle socio-politiske temaer herunder Tackling Sexual Harassment through mobile phones hvilket er et område i kraftig vækst efter at Cairo Festival for Mobile Film i 2007 satte fokus på brugen af mobil telefon kameraer til at dokumentere chikane, overgreb og politivold og senest den omfattende brug af sådanne optagelser i forbindelse med revolutionen. Et andet tema er Multiple Truths, som søger at bagom begrebet ytringsfrihed og ser på det ansvar som det indebærer for taleren og lytteren, bl.a. i forhold til at undgå rygtespredning og de elementer af forvirring, konfrontationer og vold som også har karakteriseret den seneste udvikling i Egypten. Andre er Stories from our Generation som med afsæt i hverdagsoplevelser diskuterer rettigheder og social retfærdighed og endelig The Fluidity of Symbols om symboler og nationale ikoner, deres overlagte og passive meninger, hvordan de bruges og opfattes, herunder også for propaganda formål. Disse workshops løber over en 1-årig periode og Townhouse vil etablere 4 kernegrupper på unge aktivister, studerende og kunstnere, som arbejder med hvert tema. Der vil være ugentlige workshops med specialist input udefra og hver gruppe vil arbejde intensivt med at formidle og diskutere overfor en bredere offentlighed. Det betyder, at projektet er lokaliseret hos Townhouse, men grupperne vil arbejde ud af huset hos NGO er, associationer, uformelle grupper, skoler, lokalsamfund etc. med 8

9 udstillinger, kampagner, debatmøder mv. Projektet har opnået samfinansiering fra DeDI på kr. Desuden har CKU netop afholdt et større arrangement i Egypten kaldet Voices of the Revolution med partnerne fra Turntables in the camps projektet. Eventen samlede de vigtigste rap musikere fra det arabiske forår fra Libyen, Tunesien, Egypten, Syrien i en stor koncert og blev fulgt op af et internt netværksmøde for musikerne omkring musik og ytringsfrihed og indspilning af en fælles revolutionshymne. Forud for koncerten i det centrale Cairo have arrangørerne uddelt flyers og lavet happenings i de fattige bydele for at tiltrække et stort og bredt publikum. Flere tusind mennesker var da også mødt frem, men desværre blev koncerten lukket i sidste øjeblik af myndighederne angiveligt pga. sikkerhedsproblemer. Det lykkedes da at flytte arrangementet ud til Darb 1718 hvor den blev gennemført med deltagelse af ca. 400 mennesker. Endelig har CKU, i samarbejde med den danske ambassade i Libanon og det danske institut i Damaskus, startet planlægningen af et en græsrodsevent i Beirut kaldet Underground expressions bl.a. med deltagelse af syriske kunstnere, som står i opposition til det nuværende regime. Formålet er derfor at give kunstnere hip hop, rap, gadekunst, film, poesi, installationer mv. som engagerer sig i samfundsmæssige spørgsmål - en platform at udtrykke sig frit fra. Der vil her være tale om produktioner og visninger som udspringer af et længevarende samarbejde med danske kunstnere og altså en overbygning/kulmination på et eksisterende samarbejde. Eventen finder sted 24. februar 2012 og der forventes over deltagere. Empowerment af udsatte grupper De største indsatser har her været cirkusprojektet i Syrien samt ungdomsteater i Jordan og Syrien, hvilke alle har fået supplerende midler fra nærområdeinitiativet, da ca. halvdelen af målgruppen har haft en flygtningebaggrund. Derudover har CKU arbejdet med hip hop og rap træning for piger i flygtningelejre i Libanon og Jordan. Disse projekter har været en meget stor succes, idet de kreative og alternative instrumenter har vist sig særdeles egnede til at give de udsatte grupper en stemme, nye færdigheder og en tro på egne evner, som de bruger aktivt i mange facetter af deres liv (familierelationer, netværk med andre unge, job, uddannelse, etc.). I alt har ca børn og unge været direkte involverede i træning og optræden inden for disse områder herunder halvdelen piger. CKU har arbejdet med ungdomsteater i Mellemøsten siden 2006 i samarbejde med C:NTACT afdelingen hos Betty Nansen teatret. C:NTACT har lang erfaring fra Danmark med at arbejde med integration og uddannelse af unge, og flere af deres trænere har selv en arabisk baggrund. Dette kombineret med en stærk tradition for story telling i Mellemøsten har skabt et unikt projekt hvor forskellige kulturer, metoder og traditioner smelter sammen. Formålet er at give udsatte unge en stemme, en mulighed for at blive hørt og styrke deres identitet og selvværd. Det sker ved at de unge fortæller deres egne livshistorier med personlige erfaringer, tanker og drømme gennem forskellige kreative udtryksformer teater, dans, hip hop, rap, poesi mv. efterfulgt af en debat med publikum. Selve forestillingerne er kulminationen på et langt workshop forløb, hvor de unge har gennemgået intensiv træning inden for de forskellige kunstarter fra C:NTACTs professionelle instruktører, task force og trænere. Når de unge står i rampelyset på en teaterscene får de pludselig en anden status. Der bliver lyttet til dem og deres tanker og erfaringer bliver taget alvorligt. Hermed er projekterne med til at nedbryde de stigmaer, fordomme og den isolation som de unge kæmper imod og dermed forstærke deres personlige netværk, sociale relationer samt uddannelse- og karriere muligheder. Specielt for pigernes vedkommende gælder det også om at løsne de snærende bånd som familien og lokalsamfundet sætter op for deres frie og kreative udfoldelse. 9

10 Projektet i Jordan, hvor i alt 220 unge deltog, er nu afsluttet og en ekstern evaluering har netop dokumenteret de meget positive resultater: The project has reached people who are often ignored in conventional Danish initiatives in the Middle East. In large part due to CDC s efforts, the project succeeded in including the relevant target groups, with most participants being young, marginalized Palestinian and Iraqi refugees. Through the project, participants have been strongly empowered in terms of improved skills, self-confidence and knowledge, and for many of them, this was a lifetime experience. Likewise, C:NTACT s unique teaching methods have introduced the young people to new ways of learning and participating, helping them formulate their stories, ideas and thoughts. Finally, despite initial obstacles, the project managed to include a substantial number of girls, something which is clearly an accomplishment in a traditional community such as Zarqa s. Projektet køres nu videre af den lokale partner CDC Zarqa på deres community centers for palæstinensiske flygtninge. Sideløbende med projektet i Jordan, har samarbejdet med C:NTACT også bredt sig til Palæstina og Syrien og der er gennemført et lille pilotprojekt i det nordlige Irak, finansieret af UNDP, hvilket CKU håber, kan udvikle sig til et egentligt projekt. Ligeledes har partneren på cirkusprojektet, Røde Halv Måne i Syrien, siden internaliseret metoderne i deres normale arbejde med irakiske flygtninge, og med egne midler gennemført projekt med Gøglerskolen i Århus på sine community centers. Endelig har rap projektet haft et tæt samarbejde med UNWRA i Amman og deres centre om at videreudvikle hip hop og rap, som en metode til at arbejde med de unge piger. Det afgørende er derfor, at CKU ikke blot har arbejdet direkte med intensive træningsforløb og forestillinger for ca. 500 børn og unge, men også at den kreative indgang og metoderne bliver brugt af de lokale partnere, hvilket gør den totale målgruppe langt større. Relationer mellem Mellemøsten og Danmark Erfaringerne har desuden vist, at kulturområdet er særdeles velegnet til at bryde stereotyper samt at opbygge åbne og ligeværdige samarbejdsrelationer, der bidrager til øget tolerance og gensidig forståelse mellem Danmark og den arabiske verden. Det sker bl.a. gennem events og et professionelt samarbejde mellem kunstnere og kulturorganisationer - herunder projekter, som giver arabiske unge en stemme og sætter dem i stand til selv at optræde inden for populære genrer som ungdomsteater, musik, DJ/Rap og cirkus. Herigennem når CKUs kulturprogram ud til den almindelige, brede befolkning i Mellemøsten og bidrager til at skabe et mere positivt og nuanceret billede af Danmark. I det indeværende program har vi igennem 42 udvekslingsprojekter nået en direkte målgruppe på 200 professionelle kulturoperatører og ca brugere og tilskuere i Mellemøsten. Strategien er ikke at fortælle og søge at overbevise befolkningen om Danmarks fortræffeligheder men at vise Danmark som et dynamisk og innovativt land, der rækker hånden ud til dialog. Dermed yder kulturprogrammet et meget væsentligt bidrag til den danske public diplomacy indsats i Mellemøsten. CKUs kulturprogram medvirker desuden til at øge kendskabet til den arabiske verden og dens kultur i Danmark. Senest er der med delfinansiering fra kulturfonden og involvering af CKUs partnere fra MØ kulturprogrammet - gennemført en stor og spektakulær Carsten Niebuhr fejring i DR koncerthuset med 1700 deltagere. Eventen var et overflødighedshorn af bazar, digteoplæsning, dans og ikke mindst koncerter mellem danske og mellemøstlige musikere, der rakte fra klassisk musik over eksperimenterende R&B til rap. Eventen, der havde deltagelse af kronprinseparret, fremhæves i medier og blandt deltagerne og partnerne som en markant succes. Det skal også nævnes, at CKU i forlængelse af eventen arrangerede en workshop række på danske skoler med deltagelse af de to kvindelige rappere fra Mellemøsten. Her skulle de dels fortælle om deres hjemland og kultur og dels optræde sammen med de danske børn. I alt nåede man ud til 11 skoler og klubber i Danmark og involverede over børn. 10

11 Ovenstående viser med al tydelighed CKUs unikke kompetencer i at skabe kulturmøder og opbygge relationer mellem Danmark og Mellemøsten. Det flugter både med målsætningerne i DAI programmet og den Danske Public Diplomacy indsats. En afgørende forudsætning for at kunne nå disse resultater har været, at CKUs kulturprogram indeholdt en kulturfond. Kulturfonden giver fleksibilitet og dynamik i samarbejdet med Mellemøsten og CKU har kunnet udnytte de mange muligheder og det frivillige engagement, som kompetente danske kulturoperatører stiller til rådighed. Ligesom CKU har kunnet respondere på den store efterspørgsel, der er i Mellemøsten for samarbejder på det kulturelle område. 4. Formål Den overordnede målsætning med CKUs kulturprogram i Mellemøsten er: at bidrage til en reformagenda og en kultur, der er baseret på grundlæggende frihedsrettigheder og demokratiske kerneværdier såsom ytringsfrihed, tolerance samt konstruktiv debat og kritisk refleksion omkring menneskelige, sociale og politiske temaer. Hvilket sker igennem støtte til: Opbygningen af et kritisk, aktivt og inkluderende civilsamfund, hvor progressive kunstnere og kulturoperatører spiller en vigtig rolle ikke blot som demokratiets vagthunde men også som aktive medspillere til at formulere visioner og løsninger i samarbejde med aktivister, NGO er, intellektuelle m.fl. Nærmere bestemt, sigter det nye på program på at: At styrke de progressive kunstnere som forandringsagenter i regionen gennem faglige udvekslinger, inspiration, netværk og støtte til frie fora og platforme for kunstneriske udtryk, refleksion og debat At styrke netværksdannelse og kapacitetsopbygning mellem bloggere og andre brugere af alternative og sociale medier i Mellemøsten og medvirke til at beskytte deres ytringsfrihed At give udsatte grupper i Mellemøsten, herunder særligt unge piger, en stærkere stemme og position i deres lokale samfund, herunder muligheder for at udtrykke sig frit og kræve deres basale rettigheder At forstærke det faglige samarbejde, dialog og mellemfolkelige relationer mellem Danmark og Mellemøsten baseret på et ligeværdigt og kreativt samarbejde 5. Strategi CKU vil videreudvikle og skærpe det strategiske spor som blev lagt med programmet. Dette betyder, CKU arbejder derfor for et åbent og inkluderende demokrati i Mellemøsten hvor et aktivt og uafhængigt kulturmiljø spiller en central rolle både i kampen for reformer og transitionsperioden i lande som Egypten, Tunesien og Libyen. Dette handler bl.a. om at opbygge en demokratisk kultur baseret på en række universelle kerneværdier såsom tolerance, forhandlinger, kritiske debatter, søgen efter kompromisser, formulering af visioner, dialog mellem befolkningsgrupper, refleksioner mv. Fokus vil være på at støtte de kulturelle forandringsagenter samt at sikre en bred folkelig deltagelse med særligt fokus på unge og kvinder hvilket vil ske med brug af kunst og alternative medier som 11

12 udtryksmidler. Kulturfonden vil blive videreført men med klar prioritering af større samt mere målrettede og mere langsigtede partnerskaber fremfor de kortere udvekslinger. Dette betyder, at de bærende indsatsområder for et CKU kultur- og ungdomsprogram bliver følgende: 1) Ungdomskultur med fokus på udsatte grupper 2) Netværk og støtte til Sociale medier aktivister 3) Frirum for kultur og civilsamfund 4) Partnerskaber og kapacitetsopbygning (kulturfonden) 5.1. Geografisk fokus Som nævnt i indledningen vil det geografiske fokus vil blive justeret jvf. de overordnede prioriteringer for Det Arabiske Initiativ. Dette betyder følgende: At indsatsen i Egypten forstærkes og i høj grad rykkes uden for Cairo. CKU har arbejdet i Egypten siden 2006, men primært i Cairo og Alexandria, og det er en klar prioritering at nå udenfor de to metropoler og engagere den almindelige befolkning i kunst, kultur og debatter om demokrati og værdier i et moderne samfund. Indsatsen vil blive båret af lokale partnere, med inspiration og støtte fra CKUs partnere i Cairo som har en særlig erfaringer på området og i tæt kontakt med DeDI. At Libyen kommer med. Her har CKU gennemført en fact-finding mission i oktober 2011 som pegede på et nybrud og en dynamik inden for kultur og civilsamfund. Et væld af nye initiativer skyder frem, bl.a. indenfor musik, gadekunst og teater, men kunsterne står også med en udfordring i forhold til at omsætte deres visioner og nye politiske bevågenhed til en post-ghadaffi æra samt at forstærke deres organisering. De kulturelle operatører arbejder meget bevidst for at fastholde momentum fra befrielsen og kræve ytringsfrihed og demokratiske rettigheder. Der er der en stor efterspørgsel efter et samarbejde med omverdenen, men CKU vil i første omgang satse på pilotaktiviteter for at vinde erfaringer og fodfæste og se hvordan situationen i Libyen udvikler sig - inden større initiativer eventuelt sættes i gang. At Tunesien kommer med primært i forhold til projektet for sociale medier. Dette skyldes, at der i Tunesien er stærke partere inden for dette område bl.a. Association of Bloggers og et PEN center, som CKU forventer, vil blive det regionale omdrejningspunkt for projektet. Indsatsen vil blive designet i tæt samarbejde med DAI kontoret i Tunesien. At Syrien vil blive fastholdt som et muligt samarbejdsland og CKU følger situationen nøje. CKU har mange erfaringer og kontakter i Syrien, bl.a. fra det store cirkusprojekt, og en række vigtige interessenter peger på, at hvis diktaturet afsættes og situationen i landet forbedres, så vil der i høj grad være brug for indsatser som når ud bredt i befolkningen og giver den mulighed for at deltage aktivt i et nyt og demokratisk samfund. CKU ønsker derfor ikke pt. at opgive Syrien, men det er klart, at hvis der ikke sker en bevægelse mod en demokratisk transition i landet i første halvdel af 2012, så må ungdomsteaterprojektet, som er planlagt til sommer 2012, gennemføres i et andet land. Der vil dog stadig være muligheder under kulturfonden, hvis Syrien på et senere tidspunkt åbner op, og gør det muligt at styrke progressive kræfter i civilsamfundet. At Jordan vil blive fastholdt som et samarbejdsland. CKU vil her være i tæt dialog med DAI programkonteret i landet om mulige projekter. Flere af CKUs projekter, såsom Ungdomsteater og Turntables in the Camps, er udviklet i Jordan og strategien har været at videreføre disse i Syrien. 12

13 Det vil derfor være en option at arbejde videre med disse projekter men nye målgrupper i Jordan som et alternativ til Syrien. At de særlige indsatser i Libanon udgår, men landet vil dog stadig kunne fungere som værtsland for regionale aktiviteter og aktiviteter som retter sig mod syriske dissidenter sidstnævnte så længe situationen i Syrien ikke gør det muligt og meningsfyldt at arbejde i landet Indsatsområder og partnere De enkelte indsatsområder er yderligere uddybet nedenfor: A) Ungdomskultur Baseret på de meget positive erfaringer fra ungdomsteaterprojekterne i Jordan og Palæstina, vil samarbejdet med C:NTACT blive omdrejningspunktet inden for temaet ungdomskultur. C:NTACT er etableret i 2004 og er den afdeling hos Betty Nansen teatret, som arbejde med integration og uddannelse med et særligt fokus på unge med en anden etnisk baggrund. Igennem forskellige, kunstneriske udtryksformer lader de unge fortælle deres egne historier. Formålet med projektet er empowerment af udsatte unge og særligt pigerne gennem aktiv deltagelse i kreative workshops og optræden inden for forskellige kunstarter teater, dans, poesi, rap, musik, story telling etc. CKU forventer at kunne nå en direkte målgruppe på ca. 250 unge, som gennemgår et meget intensivt trænings og produktionsforløb på minimums 3 måneders varighed inden for teater, radio og dokumentationsfilm. Der vil blive gennemført en stor forestilling og dernæst etableret en lokal task force med de dygtigste unge, som vil turnere rundt i landet med en showcase, hvilken vil blive set og debatteret af ca unge på skoler, community centers mv. CKU overvejer pt. i samarbejde med C:NTACT hvor næste fase af ungdomsteaterprojektet skal placeres rent geografisk. En mulighed er at fastholde Syrien som fokusland, da CKU her har fået supplerende nærområdemidler fra den danske ambassade, som er med til at dække de faste udgifter. Projektet er blevet grundigt forberedt over det sidste år, og alle aftaler er for længst indgået med den lokale partner, Massar, hvilket er en social udviklingsorganisation med NGO status etableret i Den har et fokus på uformel uddannelse af unge syrere med henblik på at informere, involvere og inspirere de unge til at blive aktive medborgere. Massar har en samlet målgruppe på 1,8 million unge syrere, som den over tiden har nået igennem deres centre i Damaskus og tre andre byer. Det har imidlertid været nødvendigt at udskyde projektet til sommeren 2012 pga. situationen i landet og samarbejdet med Massar er pt. lagt i dvale. Hvis situationen forbedres i Syrien og vi vælger at fortsætte i landet, må CKU sammen med C:NTACT også gøre op, hvilke nye muligheder der findes og herunder om Massar fortsat er den mest egnede partner. Hvis situationen i Syrien ikke forbedres i løbet af det første kvartal af 2012, hvilket pt. virker som det mest realistiske scenario, vil CKU og C:NTACT i stedet satse på en kombination af Jordan og Egypten. Dette betyder, at CKU vil indgå i en dialog med den danske ambassade i Damaskus om brug af nærområdemidlerne i Jordan. Dette vil i givet fald ske med den eksisterende partner, Community Development Committee in Zarqa Governorate ( CDC-Zarqa), og strategien her være at søge at involvere syriske teaterfolk i størst muligt omfang. CDC Zarqa er en uafhængig NGO, som med støtte fra UNWRA arbejder med sociale udviklingsprojekter primært for unge palæstinensere i flygtningelejren Zarqa. CDC Zarqa er inspirerede af C:NTACTs metoder og arbejder selvstændigt med at internalisere dem i deres arbejde. CDC Zarqa har signaleret et klart 13

14 ønske om et fortsat samarbejde herunder dels en fortsat træning af deres lokale trænere og også arbejde med en ny målgruppe af unge. Sideløbende med Jordan, vil CKU starte et nyt projekt op i Egypten. CKU er her i tæt dialog med to mulige partnere fra Alexandria - teater ensemblet Lamusica og NGOen International Association for Creation and Training (I-Act) omkring et sådant projekt. Det er tanken, at projektet skal forankres i Alexandria men arbejde i et bredere geografisk område. I-Act arbejder med teater, kreativitet og uformel uddannelse og de er forbundet med Alternative Theatre Group samt en nyetableret scene i Alexandria, kaldet Teatro Alexandria. Teatret satser på en kombination af musik, sang, poesi og skuespil, bl.a. med en nylig forestilling om social retfærdighed og unges drømme, hvilket ser ud til at være et godt match til C:NTACT. Lamusica er en uafhængig teater trup som arbejder med egne opsætninger og træning af unge performere i Alexandria, Port Said og Minia. Det anses for at være en af de vigtigste enheder på den uafhængige teater scene i Egypten med 34 produktioner og uddannelse af mere end 300 skuespillere over de seneste 10 år. Den kunstneriske profil er en stærk social og politisk refleksion og kritik. CKU vil træffe de endelige beslutninger i den første halvdel af 2012 og dernæst udarbejde et projektdokument som opstiller mål, aktiviteter og indikatorer mv. B) Netværk og støtte til sociale medier aktivister Indsatsen vil bygge videre på det succesfulde projekt med kvindelige bloggere som CKU har kørt sammen med PEN og KVINFO over det seneste år med seminarer, netværksmøder, etablering af en hjemmeside og konferencen i København i maj Der er blevet skabt et godt netværk med erfaringsudveksling, fælles skriveprocesser og inspiration bloggerne imellem - og dermed et solidt fundament at arbejde videre på. Bloggerne er nu i gang med at identificere fremtidige behov og aktiviteter, hvilket bl.a. vil indebære et aktivt brug af den nye hjemmeside. Ud af projektet har udkrystalliseret sig to grupper af bloggere, hvor den oprindelige gruppe er fokuseret mere på personlige og sociale problemstillinger, hvor blogs åbner små vinduer til deres dagligdag, eksponerer dem bredt og skaber kontakter ud i verden. Modsat har en række af de nytilkomne bloggere et mere direkte politisk fokus og kæmper for ytringsfrihed, rettigheder og demokrati i bredere forstand. Det er da blevet aftalt med KVINFO og PEN at dele det nye projekt op i to komponenter, hvor den ene vil omhandle støtte til den oprindelige gruppe af kvindelige bloggere, mens den anden tager fat om forsvar af basale frihedsrettigheder for bloggere i regionen. Der er mange eksempler på chikane og uretmæssige fængslinger af bloggere som udtaler sig politisk bl.a. den unge marokkanske blogger Mohammed Erraji som efter en kritik af kongehuset blev idømt to års fængsel i Eller den unge kvindelige blogger, Tal Dosr al-mallouhi fra Syrien, som efter at have skrevet digte om Palæstina og sociale problemstillinger i februar 2011 blev anklaget for at være amerikansk spion og idømt 5 års fængsel af de syriske myndigheder. Aktuelt sidder også 3 egyptiske bloggere i administrativ detention Karim Amer, Mosad Abu Fagr og Hani Nazeer alle sammen uden en egentlig rettergang og udsat for chikane og overgreb. Karim Amer er anklaget for at have kritiseret konservative, religiøse figurer på Cairos Al-Azhar University samt den tidligere præsident Hosni Mubarak. Den internationale PEN organisation arbejder intensivt på at få ham frigivet og inkluderet i den såkaldte Fri-by ordning. Projektet vil derfor sigte på at fremme ytringsfrihed og yde støtte til udsatte bloggere mere generelt og samtidig arbejde videre med det mere personlige netværk for de kvindelige bloggere. Det 14

15 forventes, at projektet vil blive forankret i Tunesien og blive designet og gennemført i tæt samarbejde med DAI programkontoret i Tunis. Kerneaktiviteterne vil være en netværksskabelse, erfaringsudveksling og kapacitetsopbygning mellem Associations of Bloggers og PEN centre på tværs af Mellemøsten. Hovedpartneren i Mellemøsten forventes at blive Association of Bloggers i Tunesien eventuelt i samarbejde med samme organisation i Marokko, som CKU tidligere har haft et tæt samarbejde med, bl.a. omkring NOMAD udstillingen på den sorte diamant. Der er i begge tilfælde tale om et uformelt netværk af bloggere og en løsere struktur uden en legal status som organisation hvilket i Tunesiens tilfælde blev nægtet af det gamle regime. Formålet er således at styrke blogger foreningerne som organisationer og sætte disse aktører i stand til bedre at monitorere og forsvare friheden og rettighederne for de bloggere i regionen, som bliver angrebet af myndighederne pga. af indhold og kommentarer på deres blogs. CKU vil her gøre en særlig indsats for også at få Libyiske bloggere og forfattere med i netværket også disse har været ret isolerede fra omverdenen under Ghadaffi regimet, og har et stort behov for at blive koblet på regionale netværk. Under sin fact-finding mission til Libyen i oktober 2011 mødtes CKU med en sammenslutning af digtere, som netop arbejder for at sikre ytringsfrihed i et nyt og demokratisk Libyen. Det nærmere indhold vil blive nærmere klarlagt gennem forberedende missioner i starten af det nye år. I første omgang er der aftalt et netværksmøde for bloggerne i Beirut i februar 2012, hvor strategien og indholdet skal fastlægges. CKU, PEN og KVINFO vil dernæst udarbejde et projektdokument som opstiller mål, aktiviteter og indikatorer mv. C) Frirum for kunst og civilsamfund Formålet er her at støtte lokale og regionale initiativer som sigter på at skabe frie rum og fysiske platforme ( space ). Dette skal ske med aktiv inddragelse af civilsamfundsgrupper, aktivister og uafhængige kunstnere til analyser, refleksioner, spejlinger og debat om temaer relateret til den politiske udvikling, temaer i det moderne samfund såsom kvinder og sociale roller og vejen mod demokrati. Konkret påtænker CKU initiativer særligt i Egypten omkring dette tema, men afhængigt af den politiske udvikling i Mellemøsten og de muligheder og behov som opstår, kan øvrige initiativer i de andre lande Libyen, Tunesien, Syrien, Jordan - komme på tale. I Egypten er det CKUs klare strategi, så vidt som muligt, at nå udenfor Cairo og engagere den bredere befolkning i kultur, demokrati og reform temaer. Dette behov er klart belyst i de seneste analyser af Hans Christian Korsholm Nielsen - den danske antropolog, der de seneste måneder har rejst rundt i de egyptiske provinser og målt den demokratiske effekt af 25. Januar-revolutionen og i hvor høj grad den har bredt sig. Hans konklusion er, at den ikke har bredt sig. På hans blog på Det danske Dialoginstituts hjemmeside skildrer han, hvordan stamme- og familiebånd er en langt vigtigere faktor for folks politiske valg, end de politiske partiers programmer. Der er altså et stort behov for at engageret den bredere befolkning i diskussioner og refleksioner omkring den demokratiske proces. Kunst er her nyttigt som en øjenåbner og et kritisk spejl på udviklingen. CKUs hovedpartnere i Egypten er de to uafhængige kulturhuse, Townhouse Gallery og Darb 1718, hvilke generelt anses for at være nogle af de vigtigste platforme i civilsamfundet for ytringsfrihed, debat og refleksion om demokrati, kunst og modernisering i Egypten. De meget begrænsede muligheder for at udvikle reelle civil samfundsorganiseringer under det tidligere regime har medført, at de mest dynamiske miljøer er blevet til i kraft af netop kulturhusene, da disse har udgjort en form for neutralt rum, hvor der er plads til innovation, fri tænkning og til at udfordre og nytænke strukturer. Processen over de seneste måneder har tilmed vist, hvor stor og vigtig en rolle 15

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek Rummelig Rummelighed Mangfoldighed novation Innovation ssionalisme Professionalisme Dialog Empowerment Vollsmose Medborgercenter på Vollsmose Bibliotek Vollsmose Medborgercenter er et tilbud til borgerne

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK WORKSHOPS OG UNDERVISNING FOR UNGE I DK FOKUS PÅ KUNST OG KULTUR, KREATIVT SAMARBEJDE OG GLOBALE PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Kulturpakker - en kulturel løftestang

Kulturpakker - en kulturel løftestang Kulturpakker - en kulturel løftestang Evaluering af Kulturpakker 2011-12 Nærværende evaluering er skrevet ud fra besvarelser maj 2012 fra kulturpakkekontakter og skoleledere i Haderslev, Kalundborg og

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Dansk Kunstnerråds Visions & Policy-Paper 2016

Dansk Kunstnerråds Visions & Policy-Paper 2016 Dansk Kunstnerråds Visions & Policy-Paper 2016 I 2016 ønsker Dansk Kunstnerråd - som paraplyorganisation for i alt 24 medlemsorganisationer med samlet ca. 18.000 skabende og udøvende professionelle kunstnere

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden

Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade 5 DK-1571 København V Tlf. (+45) 33 77 93 93 www.bikubenfonden.dk C:NTACT fra organisation

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Unge burkinere, der øver sig på et teaterstykke om miljøbeskyttelse (foto: Foreningen Baobab)

Unge burkinere, der øver sig på et teaterstykke om miljøbeskyttelse (foto: Foreningen Baobab) Unge burkinere, der øver sig på et teaterstykke om miljøbeskyttelse Projekt & Kultur nr. 118, februar 2014 side 13 Unge burkinere øver sig på et teaterstykke om miljøbeskyttelse Kunstnerisk skabelse en

Læs mere

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet?

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet? Indholdsfortegnelse: 1. Vision. 2. Hvorfor have en ungdomspolitik? 3. Ungdomspolitikkens målgruppe. 4. Mål. 5. Hvordan føres de fire mål ud i livet? 5.1. Sådan får unge medbestemmelse i eksisterende institutioner

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Godmorgen. nu skal I med på en rejse!

Godmorgen. nu skal I med på en rejse! Godmorgen nu skal I med på en rejse! Integration? Rettigheder Social og kulturel tilpasning Økonomisk Lad os starte med en ultrakort video Refugees Welcome Zone (Australien) Hvad er en RWZ? Etableres

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Kristoffer Thurøe +45 2980 8128

Kristoffer Thurøe +45 2980 8128 Wonderful Copenhagen Gammel Kongevej 1 1610 København V Danmark MED KØBENHAVN I HJERTET OG KOMMUNIKATION I HJERNEN Lige siden jeg startede på Journalisthøjskolen, har jeg ønsket at komme i praktik hos

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere