Formandsberetning 12. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning 12. marts 2012"

Transkript

1 Formandsberetning 12. marts 2012 Bestyrelsesmøder: Konstituerende møde i marts - juni, september, oktober og februar = 5 i alt. Bestyrelses-kursus-dag: De 3 nordjyske afd. holdt fælles kursusdag for afd.bestyrelser og provsti-tillidsmænd i Gjøl Sognegård, d. 10. marts, hvor Ulrik Hauger kom med oplæg omkring arbejdsmiljø og Bjarne Rødkjær kom ind omkring arbejds- og opgavefordeling mellem provsti-tillidsmænd og afdelingsbestyrelserne. Fælles-bestyrelsesmøde: De 3 nordjyske afd. har også hvert andet år, et fællesmøde, som denne gang blev afholdt d. 9. februar 12, i Fjerritslev. De 3 formænd fortalte lidt om nyt fra de respektive afd. og hvilke aktiviteter vi hver især har. Derefter tog vi en snak omkring hvor meget de forskellige afd. hjælper medlemmer med lønforhandling, vi er vist den afd. i landet der har ydet mest hjælp indtil videre. Vi havde også lidt erfaringsudveksling om samarbejde, sammenlægninger, stillingsbeskrivelser. Et af de faste punkter på vores fællesmøde er altid: Delegeret møde for mødet afholdes altid forud for det kommende delegeret møde. Mere herom under DM. Antal medlemmer: Feb = 85 medlemmer + 12 passive medlemmer Nye 2011: 9 Overgået til passiv medlemskab: 5 Udmeldt 2011: 7 Arrangementer: Lønforhandling 2011: Sidste år blev der afholdt 4 graverhuse-møder, hvor ca. 25 medlemmer mødte op, for at snakke om og få lidt hjælp til udfyldelse af lønforhandlingsskemaerne. Nogle rigtig givtige samvær synes jeg! Er det noget som vi skal gentage? Udflugt: Enemærkets Hosta-have ved Ringkøbing, hvor vi fik bestyrelsens medbragte formiddagskaffe og rundvisning ved ejeren - + spiste vores medbragte frokost. Videre til Hangårds Have, hvor vi også fik en guidet rundvisning ved ejeren, som noget af det sidste inden haven ville blive lukket for offentligheden. Derefter til Videbæk kirke, hvor vi så hvordan en gammel kirke var blevet udvidet med ny tilbygning. Flot og spændende. Aftensmaden blev nydt på Humlum Kro, på turen hjemover. Godt tilrettelagt af kursusudvalget og tak til 33 deltagere. Tur til Lodbjerg Fyr og Vandreklitten Lodbjerg Mile: Det var en rigtig god aften, med en god guidet rundvisning ved og i Fyr et og ud til Vandreklitten. Det var virkelig en interessant aften, med en god afslutning med medbragt kaffe i haven ved Fyr et. Studietur til Have- og Landskab i Slagelse og København: Arrangeret af Kaj Emil og Inger Marie. 26 deltagere havde meldt sig til denne tur. Den er svær at beskrive for dem som ikke oplevede turen, Det var så fantastisk en oplevelse, at den er svær at

2 beskrive med ord. Man følte sig helt høj ved hjemkomsten og det var bl.a. på grund af deltagere, vejr, arrangører, buschauffør, hotel, og ja, oplevelser af alle mulige og umulige slags Det var SÅ dejlig en tur. Tak til jer der arr. og jer der deltog. I var alle med til at gøre turen fantastisk. Mini-grandækning: på Sjørring kirkegård med deltagere ingen i Bejstrup. Grandækningskursus : på Ørding kirkegård på Mors, og uden egentlig bedømmer. Vi havde denne gang valgt at prøve en helt ny måde af, til bedømmelse, nemlig ved at udfærdige skema til point. Det gav en god snak rundt omkring, jeg ved ikke om det gjorde, at standarden blev bedre, men jeg tror det var godt at få muligheden for at snakke sammen om de andres dækninger i små hold. Hvis nogen har idéer og forslag til løsning af bedømmelsen, er bestyrelsen meget åben. Vi vil stadig tænke kreative løsninger. Grandæknings-kursus 2012: Er der nogen der har lyst til, at det skal afholdes på jeres kirkegård i 2012 Sydthy? Bowlingaften: i Thisted bowlingcenter, hvor vi havde en hyggelig aften med de ikke så mange tilmeldte, men til gengæld rigtig hyggelige mennesker. En sjov, hyggelig og uforpligtende måde at være sammen med gode kolleger på, synes jeg, og en god buffet bagefter. Førstehjælps-kursus: Blev aflyst pga. manglende deltager-tilmeldinger, kun 6 tilmeldte! Måske fordi mange kirker/sogne selv har afholdt tilsvarende arr. og nye gravere får førstehjælps-kursus på de obligatoriske kurser i Svendborg. Studietur til Holland: Aflyst på grund af manglende tilmeldinger. Der var meldt 20 deltagere til, men vi havde et minimum deltagerantal der hed 30. Så øv! Og desværre! Kommende aktiviteter: Udflugt d.????? aftentur til Rosen-planteskolen Højgård Planteskole, på Salling, måske d Mærkedage: Vi møder stadig op (eller en fra bestyrelsen), så vidt muligt det kan lade sig gøre, på dagen, når et af vore medlemmer runder de samt 25 års jubilæum, med en lille hilsen fra afd. - 9 gange i Arbejdsskader: Der kører til stadighed nogle få arbejdsskadesager, det være sig mest de fysiske, heldigvis, men også et par psykiske. HUSK!!!! Når du får en arbejdsskade, eller tænker om du kan have været ude for noget som evt. kan være en arbejdsskade, kontakt altid Forbundskontoret eller din afdelingsformand og husk, det er arbejdsgivers ansvar at anmelde arbejdsskader. Afskedigelse: Desværre har vi været involveret i en afskedigelses-sag, som i første omgang handlede om dårligt psykisk arbejdsmiljø (en sag som en del af jer nok kender fra medierne!!!! DET med medierne er IKKE en måde der er anbefalelses-

3 værdig at ty til det forringer i den grad en sag!!!!!!). Sagen er nu afsluttet fra Forbundets side. Her skal så lige indskydes: Hører I om nogen af vore kolleger, eller snakker med nogen, hvor I tænker: Hvad sker der lige her????? Find ud af om de ønsker hjælp, eller er på vej så langt ud at I er nødt til at gøre noget for at hjælpe dem. Kontakt gerne et medlem af bestyrelsen, eller mig og fortæl om det. Vi har folk tilknyttet forbundet, som vi kan trække på. Der er mange indenfor kirken, der bukker under for et psykisk dårligt arbejdsmiljø, og det er bestemt ikke ok!!!!! Søg hjælp det er ingen skam at bede om hjælp, tværtimod det er en skam at lade være med at bede om hjælp. Lønforhandling: Til første års lønforhandling indkom der ca. 30 skemaer i vores afdeling, som er ca. 1/3 af aktive medlemmer, vist lidt over gennemsnittet på landsplan her ved sidste års lønforhandling ved jeg ikke hvor mange fra vores område der søgte, men jeg har en formodning om, at tallet nok ligger på nogenlunde det samme. Jeg ved ikke p.t. hvor mange af jer der har fået noget positivt ud af lønforhandlingen hverken første gang eller nu her sidste gang. Men jeg ved fra Benny, at på landsplan er der et gennemsnit der hedder pr. aftale. (Altså den årlige). Men der er meget stor spredning på resultaterne, hvad der forhandles hjem, og det er meget uforudsigeligt, der er intet der tegner et billede, hverken erfaring eller??????? 4 lønforhandlinger her fra afd. kørte videre i fase 2 stiftet. Sidste gang var der en enkelt afdeling der kørte elektronisk, mht. lønforhandling, måske kan det blive fremtiden. Jeg fornemmer at korrespondancen denne gang har været væsentlig bedre end første gang. I må godt selv føre lønforventnings-samtaler med menighedsrådet men husk at få det skrevet ned, så det er skriftlig det der er aftalt, både fra medarbejderside og arbejdsgiverside. Altid skriftlige aftaler!!!!!! Men den egentlige lønforhandling skal ske gennem organisationen. Erfa-grupper: 46 deltagere fordelt på 7 grupper (Husk at kontakte os, hvis du hører om nye der gerne vil være med i en gruppe, så vi kan få fyldt grupper op igen, efter at gamle gravere går på efterløn/pension). Opmålinger: 11 kirkegårde der er lavet opmåling på, i løbet af det sidste år og det er stadig Jørgen Toft og mig der tager ud til opmålinger fordi.. M.h.t. opmålinger, er det jo nu sådan, at vi foretager opmålinger sammen med menighedsrådet og pågældende graver og lægger opmålingen ind i vores system, og de tal giver vi tilbage til menighedsrådet, som så kan handle ud fra det, som

4 vejledende. Ikke noget med at det skal igennem provsti og stift længere kun vejledende. OG til ALLE gravere: HUSK AT DET ER MENIGHEDSRÅDET der er jeres arbejdsgiver. De har altså både ledelsesret og ledelsespligt. I er ansat og skal gøre det I bliver bedt om at lave, og sørg for at skive jeres timer op/ned!!!! For jeres egen skyld. I skal arbejde de timer I er ansat til og må ikke nægte at udføre arbejde, I skal arbejde de timer I er ansat til at arbejde altså fuld tid = 37 timers arbejde om ugen/gennemsnitligt, og det er nemmest at kontrollere for jer selv, når I skriver timerne op. Mht. vores faglige stolthed: at kirkegården helst skal se ud som vores egen have! Det er ikke vores have, vi er kun ansat til at passe kirkegården, og det er MHR der bestemmer standarden. Bestemmer menighedsrådet at noget skal være anderledes end hidtil, er det dem der bestemmer, men I må da godt forklare dem, at I kun kan bruge timerne én gang, altså: er der noget nyt eller andet I skal lave, så er der noget af det I plejer, der ikke skal laves, og det må de så fortælle jer hvad det er. Det er der, ledelsesret og ledelsespligt går side om side. Nogen gravere ringer til mig, fordi de er frustrerede og kede af det/eller vrede som oftest over noget de har fået at vide/eller har hørt fra menighedsrådet. Nogen, også bare fordi de har hørt en enkelt person og ofte ikke engang kontaktpersonen sige noget til dem om, hvad der er blevet snakket om i menighedsrådet, og som ikke engang er blevet besluttet. Men bare det at folk menige menighedsrådsmedlemmer går rundt og siger noget som de tror skaber mange frustrationer blandt vore kolleger. Og det er SÅ ærgerligt, at MHRmedlemmer ikke forstår at tie stille, indtil de kan sige noget fornuftigt og brugbart. Så hvis nogen af jer synes jeg stiller stormen eller holder med menighedsrådet, er det fordi min erfaring har lært mig, at vi, gravere, nogen gange føler os jaget uden grund og at noget af det som frustrerer os, bare er noget som en eller anden har sagt, uden at vedkommende ved noget særligt om det. Man siger noget, man tror man har hørt. SÅ lad være med at tage snak for mere end det er! FU og HB møder: Jeg har været til 3 hovedbestyrelsesmøder og 5 møder i forretningsudvalget. Alle på kontoret i Sdr. Omme. Der har været afholdt et en-dags kursus for tillidsrepræsentanter på Forbundskontoret i Sdr. Omme, hvor jeg deltog. (Jørgen kunne ikke). Medlemstallet på landsplan er 1495, hvoraf de 93 er gravermedhjælpere. Ansættelsesbreve er endnu ikke kommet helt på plads alle steder endnu, jeg ved dog ikke helt hvordan det ser ud for vores afdeling.

5 Der har igen i det forløbne år været rigtig mange fratrædelsessager på landsplan uhyggeligt mange, mange pga. dårlig psykisk arbejdsmiljø, - heldigvis har der ikke været mange her hos os, endnu!!!!! Jeg tror dog at nogle steder kan graveren godt selv være skyld i at det går som det gør, altså ender med afskedigelse. Vi kan jo ikke forvente at få løn for noget vi ikke gør, altså man er nødt til at være på arbejde for den løn man får, og i den tid man er ansat til. Udvalget omkring projekt intro-kursus for nyansatte i Folkekirken: Et 1-dages kursus for ALLE nyansatte i Folkekirken, er kørt som prøve i 3 provstier i februar måned og vil blive formentlig blive obligatorisk og indkaldelse vil måske komme til at foregå via FLØS. Et muligt sekretariatssamarbejde, er under drøftelse, og vil måske blive aktuelt senere på året. Forbundets økonomi: Forbundet har en dårlig økonomi, bl.a. pga. store udgifter til advokat-bistand, + at Miljø-konsulent Ulrik Hauger er en dyr person, og han har desværre været ret meget involveret i nogen sager, samt at der er ret stor rejseaktivitet/kørselsaktivitet i forbindelse med lønforhandlinger og fratrædelsessager. Der mangler penge for at oppebære den standard vi har lagt for dagen, og det er derfor besluttet at fremlægge på DM, at kontingentet til Forbundet skal hæves med 50,-. Også her kommer det mulige sekretariatssamarbejde i betragtning, ved at kunne give lidt i kassen + at det forhåbentlig kan give til lidt mere faglig bistand, ved ansættelse af mere personale på kontoret. Kiropraktor/Fysioterapeut: HB besluttede at der ikke skal skæres der husk, der kan du søge om tilskud til hel- eller delvis dækning. Fagblad: Vi har på møder i Forbundet, snakket rigtig meget om bladet, både pris, uddeling og manglende indkomne forslag er der slet ikke nogen der har noget som ønskes formidlet ud til kollegaer? Brug bladet!!!!!!! Det er VORES blad, og vi må godt selv være lidt aktive for et bedre blad. Har nogen ideér til artikler dertil kan jeg evt. kontaktes. Alle forslag og ideér modtages med glæde!!! Et godt sted at søge: = Personalestyrelsens hjemmeside, er et godt sted at søge, hvis der er noget man er i tvivl om, i sin ansættelse. er også en udmærket hjælpe-side. Delegeret møde: afholdes i år, 19. juni på Nyborg Strand. Vi får nok en delegeret mindre end førhen,herfra afdelingen, vi er gået nedad i medlemsantal og er nu

6 under 90. Så vi forventer kun 3 delegerede, men er jo så så heldig at Kaj Emil er Forbundets interne revisor, så han bliver inviteret fra Forbundet. Vores Forbundsformand Jørgen Andersen, har jo som nok en del af jer er bekendt med, meldt ud, at han stopper som Formand ved kommende DM, pga. sygdom. Bjarne Rødkjær er villig til at stille op til formandsposten, men vi skal jo så altså ud og finde en ny næstformand. Der vil blive indlagt faglige emner i dette års DM som oplæg til diskussioner. De obligatoriske kurser i Svendborg: Har I ris eller ros til dem, skriv dem gerne ned på en mail, og send dem til mig. Kursusudvalget under Folkekirkens kurser vil gerne høre både ris og ros i forhold til evt. kommende ændringer. Tak for alle samtaler med jer medlemmer, når I ringer til mig både med det ene og det andet. Det er helt ok at I ringer til mig, også når det kun er for at få luft! Jeg vil gerne høre på jeres frustrationer, og jeg må indrømme at jeg ofte også føler jeg kommer til kort, når jeg ikke kan videregive noget særligt brugbart, men hvor er det dejligt, så at høre når en siger: Men TAK fordi du gad høre på mig, det var godt bare at få det lukket ud og vendt med en. Og det er jo netop det vi har hinanden til. Bare menighedsrådene havde læst hvad Jørgen Andersen skrev før jul: SÅ LA DA VÆR! (med at blande jer for meget) de fleste gravere vil jo gøre deres allerbedste, så la dem da gøre det! MEN, det er menighedsrådet der er arbejdsgiver og bestemmer og så må vi gå ud i vores egen have når vi kommer hjem, der er det os selv der bestemmer! Vi er nødt til at lære, at på kirkegården er vi PÅ ARBEJDE! Det er godt når vi godt kan lide vores arbejde men det er KUN vores arbejde! Og til sidst: Tak til jer alle for et dejligt år i FAKK Thisted. Der har været mange opgaver for bestyrelsen, men det har været et godt år, når vi ser tilbage. Og tak til jer i bestyrelsen fordi I har arbejdet med på opgaverne! Når I sidder og snakker med hinanden over kaffekopperne: prøv at tænke over om der er nogen aktiviteter I kunne tænke jer vi skal arrangere og skriv det ned på en seddel, og aflever den til bestyrelsen inden I går hjem! + hvis der er nogen der kunne tænke sig at have grandækning og også gerne ideér til bedømmelse eller gennemgang af grandækning.

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023),

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Efterår 2013 Bilagsmappe Projektnavn: Jobcenter København Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Mette Nielsen (47986) og Heidi á Lakjuni (47973) Vejleder: Christian la Coir

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Mit eventyr med Diplomuddannelsen

Mit eventyr med Diplomuddannelsen Mit eventyr med Diplomuddannelsen Oplæg til HK konferencen d. 24. 25. september 2009 i Fåborg Jeg vil starte med kort at præsentere mig selv. Jeg hedder Maria Bagge Nielsen, jeg er 36 år, gift og har to

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub udkommer omkring: 1. April 15. September 15. december DEADLINES: SENEST en måned før berammet udgivelse 1. Marts 15. August 15. november

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere