Vurdering efter ABCDE-princippet SE LYT FØL- revurder ved ændring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering efter ABCDE-princippet SE LYT FØL- revurder ved ændring"

Transkript

1 Vurdering efter ABCDE-princippet SE LYT FØL- revurder ved ændring A(airway): SE LYT FØL Monitorering Tiltag B(breathing): SE LYT FØL Monitorering Er der frie luftveje? Er der sikre luftveje? Ses hævelse af mund, slimhinder, hals? Er vejrtrækningen lydløs eller snorkende? Er der hoste, stridor, rallelyde, ronchi? Er der hævelse eller ømhed? Saturation Ilttilskud Hvordan er vejrtrækningen? Hvordan er ventilationen/thoraxbevægelser? Observer for cyanose Patientens kropsholdning/stilling Er respirationsbevægelserne egale? Respirationsfrekvens, arteriepunktur, saturation C(circulation): Hvordan er kredsløbet? SE Hvordan er bevidstheden? Huden (bleg, cyanotisk, rød, hævelse) LYT Huden (kølig/klam, varm og tør) FØL Kapillærrespons Monitorering Puls, blodtryk Tiltag IV adgang D(disability): SE LYT FØL Monitorering Tiltag Bevidsthedsniveau og neurologiske forhold Observation af pupiller, øjne, reaktion på lys Glasgow comaskala Blodsukker, medicinliste E(exposure and environment): SE Er der skader eller andet? LYT FØL Sår og trykskader eller brud Monitorering Temperatur

2 ISBAR IDENTIFIKATION - Dit navn, din funktion og afdeling - Patientens navn, CPR og afdeling SITUATION - Jeg ringer fordi..(beskriv) - Jeg har målt følgende værdier: - BT, puls, resp.frekvens, SAT, tp. - Jeg har observeret væsentlige ændringer i følgende værdier. (- Jeg har brug for din hjælp nu!!!) BAGGRUND - Indlæggelsesdiagnose og dato - Kort referat af sygehistorie indtil nu ANALYSE RÅD - Jeg mener, at problemet er..(beskriv) - Jeg kender ikke problemet, men patienten har fået det værre - Patienten er ustabil - vi må gøre noget - Jeg er bekymret - Skal vi ikke..? - Hvad synes du, jeg skal gøre? - Hvilke undersøgelser vil du foreslå? - Hvornår skal vi tales ved igen?

3 ACTIONCARD SKADESTUETRAUMESYGEPLEJERSKE I PERSONSØGER Kaldes på personsøger via omstillingen. Tilbagemelding til omstilling, lokal 60015, meld: skadestuesygeplejerske, kode Går til traumestuen (eller efter anvisning fra omstilling) 3. Iføre sig røntgenforklæde + ID label 4. Overvejelse mht. fremstilling - ud fra given melding 5. Klargør intravenøst drop 2 x ½ l NaCl med blå dropsæt og 3-vejs hane og forlængerstykker på begge dropsæt. Begge forsynet med trykposer. 250 ml 7,2 % hyperton NaCl ligger på hylde på samme dropstativ, klar til at anbrydes. 6. Klargøring af procedurebakke til blærekateter 7. Ved patientankomst - opklipning af tøj (deponering af værdigenstande - kasse til opbevaring) - patientidentifikation højre håndled - overvågningsudstyr påsættes (O2-saturation, BT manchet, højre arm (automatisk måling hvert 2. min.) og EKG) - Efter rektaleksploration ved læge anlæggelse af KAD 8. Varetager og assisterer patientforløbet - Medicin, der gives, meddeles og noteres af traumeanæstesisygeplejerske på anæstesiskema og sygeplejejournal 9. Udfører ordinationer fra traumeortopædkirurgen og evt. tilkalde specialeorienterede teams (SOT) via omstillingen, lokal Sikre optimal lejring af patienten 11. Undgå unødig afkøling traumelagen (TT-cover) - varmetæpper - stanniol 12. Sikre patientens integritet 13. Anbringe defibrillatoren over sengens fodende 14. Oprydning og klargøring af traumestuen 15. Vurdering af evt. ekstra rengøring 16. Overtagelse af traumekoder indbefatter ansvar for traumestuens skadestuerelaterede udstyr

4 ACTIONCARD SKADESTUETRAUMESYGEPLEJERSKE II 1. Udvælges og tilkaldes af forløbsleder 2. Går til traumestuen (eller efter anvisning fra omstilling) 3. Overtager kommunikationen bl.a via telefon, lokal Sørger for gipsebord fra stue 23 er tilstede og klargjort + Braunskinne 5. Iføre sig røntgenforklæde + ID label 6. Varetager bogføring af al dokumentation i sygeplejejournal og pårørendeskema 7. Ved patientankomst være skadestuetraumesygeplejerske I behjælpelig med opklipning af patientens tøj 8. Stille frem til forskellige specialeorienterede procedurer. Medicin, der gives, meddeles til traumeanæstesisygeplejerske og noteres i sygeplejejournal 9. Kalde OP-sygeplejerske til assistance efter behov via omstillingen 11. Deponering af værdigenstande og tøj i informationen 12. Samle alle papirer, når patienten forlader traumestuen, så disse følger patienten 13. Efter endt behandling deltage i oprydning og opfyldning 14. Melde tilbage til forløbslederen om der ønskes debriefing 15. Ansvar for rengøring og genetablering (fikseringsbånd) af traumemadras

5 Vurdering af bevidsthedsplan Glasgow Coma Skala Voksne Øjenåbning Spontant åbne 4 På tiltale 3 På smertestimulaiton 2 Ingen 1 Verbale respons Orienteret (Egne data, tid og sted) 5 Konfus, desorienteret 4 Usammenhængende, men forståelige ord 3 Uforståelige ord, grynt, jamren 2 Intet 1 Motorisk respons Ved uens respons scores den bedste side Efterkommer opfordringer 6 Lokaliserer 5 Afværger (Flekterer) 4 Abnorm fleksion med supination (udad-drejning af hånd) 3 Ekstension med pronation (indaddrejning af hånd) 2 Intet 1 Total

6 Vurdering af bevidsthedsplan Glasgow Coma Skala Børn Øjenåbning Verbale respons Motorisk respons Ved uens respons scores den bedste side Spontant åbne 4 På tiltale 3 På smertestimulaiton 2 Ingen 1 Smiler, vender sig mod lyde, følger genstande, medvirker 5 Græder Medvirker Kan trøstes 4 Ikke relevant 4 Kan indimellem Jamrer, grynter trøstes 3 klager sig 3 Kan ikke trøstes 2 Irritabel 2 Intet 1 Intet 1 Bevæger sig spontant efterkommer opfordringer 6 Lokaliserer 5 Afværger (flekterer) 4 Abnorm fleksion med suponation (udaddrejning af hånd) 3 Ekstension med pronation (indaddrejning af hånd) 2 Intet 1 Total

7 AVANCERET GENOPLIVNING 1. Den bevidstløse patient Skab frie luftveje og undersøg herefter om der er normal respiration Hvis ja: Vedligehold frie luftveje Hvis nej: Påbegynd hjertemassage med 30 kompressioner efterfulgt af 2 indblæsninger (30/2), som fortsættes indtil defibrillator er påmonteret Hastighed: kompressioner/minut 2. Påmonter defibrillator Ved ikke-stødbar rytme Hjertelungeredning (HLR)(30 kompressioner/2 indblæsninger) i 2 minutter (når pt. er intuberet gives indblæsninger uafhængigt af hjertemassage) Herefter kontrol af hjerterytme Ved fortsat ikke-stødbar rytme fortsættes HLR som anført ovenfor Giv 1 mg Adrenalin i.v. hvert minut (1. dosis gives så hurtigt som muligt) Adrenalin kan evt. gives intraossøst ved manglende i.v.- adgang Ved stødbar rytme Giv 1 DC-stød (bifasisk 200 J/monofasisk 360 J) Efterfølges af HLR (30 kompressioner/2 indblæsninger) i 2 minutter (når pt. er intuberet gives indblæsninger uafhængigt af hjertemassage) Herefter kontrol af hjerterytme Ved fortsat stødbar rytme gives fornyet DC-stød efterfulgt af 2 minutters HLR (30/2) Ved fortsat stødbar rytme gives 3. DC-stød, og der genoptages HLR i 2 minutter Giv 1 mg Adrenalin i.v. hvert minut (1. dosis gives umiddelbart efter 3. DC-stød) Giv 300 mg Cordarone i.v. -kan om nødvendigt suppleres med 150 mg i.v. og efterfølgende infusion (900 mg/24 timer) 3. Ved ankomst af hjertestophold assisteres med hjertemassage efter anvisning

8 ACTIONCARD VED HJERTESTOP PÅ AAS. SKADESTUE SYGEPLEJERSKE 1. Slå stop-uret til 2. Gør ilt, ventilationspose og sug klar til brug 3. Tænd overvågningsapparat 4. Tænd defibrillator - find pads frem 5. Stil skammel frem 6. Gør klar til anlæggelse af venflon og NaCI til infusion 7. Klargør 2 stk. 5ml. sprøjter, 1 stk. 10ml. sprøjte til optrækning af medicin. Stil Adrenalin og Cordarone frem Når patienten ankommer: Start avanceret genoplivning (se bagside)

9 1 Rød 2 Orange 3 Gul 4 Grøn Livstruende Haster Haster mindre Haster ikke A Ikke fri luftvej Inspiratorisk stridor B SpO₂<90% med O₂ SpO₂<80% uden O₂ RF>35 eller <8 SpO₂<95% med O₂ SpO₂<90% uden O₂ RF>30 SpO₂<95% uden O₂ RF>25 SpO₂ 95% uden O₂ RF: 8 25 C Puls > 140 BT sys <80mmHg Puls > 120 eller <40 BT sys <90mmHg Puls > 110 eller <50 Puls: BT sys 90mmHg D GCS 8 GCS: 9-13 GCS = 14 GCS = 15 E Tp < 32 C Tp > 40 C Tp: C Tp > 38 C Tp< 35 C Tp: C For patienter med kendt KOL nedsættes saturations-grænsen med 5% B SpO₂<85% med O₂ SpO₂<75% uden O₂ SpO₂<90% med O₂ SpO₂<85% uden O₂ SpO₂<90% uden O₂ SpO₂ 90% uden O₂

10 A B 1 Rød 2 Orange 3 Gul Livstruende Haster Haster mindre Potentiel truet luftvej Skader i luftvej (brand, ætsning eller traume) Trækker ikke vejret Kraftig åndenød Hævelse af læber og/eller mundhule Følelse af hævet hals Røginhalation i lukket rum Moderat åndenød Åndenød ved anstrengelse C Frisk blødning løbende Frisk blødning Dryppende D Pågående kramper Neurologiske udfald <4,5 time Stærke smerter VAS 8-10 Brystsmerter Kramper, nu ophørte Besvimelse ved anstrengelse Gentagne besvimelses tilfælde Pludselig indsættende voldsom hovedpine Neurologiske udfald 4,5-24 timer Bevidsthedssløret E Akut nedsat følesans på ekstremitet Moderate smerter VAS 5-8 Ophørte kramper og kendt epilepsi Anstrengelsesudløst hovedpine Forbigående neurologiske udfald <24 timer K Forgiftning Eksposition for farlige stoffer Selvdestruktiv adfærd Mistanke om hypotermi

11 Triagefarve Lægevurdering Observation Rød Lægen er tilstede ved patientens ankomst eller tilkaldes straks Kontinuerlig monitorering, sygeplejerske forbliver på stuen Orange Gul Grøn Indenfor 15 minutter Indenfor 60 minutter Indenfor 180 minutter Revurdering minimum hvert 15. minut Revurdering minimum hver time (voksne) Revurdering minimum hver 3. time (voksne) BLÅ TRIAGE Den blå kategori af patienter omfatter patienter med mindre skader uanset om der er tale om medicinske eller kirurgiske skader. En patient tildeles farvekoden blå, hvis han/hun har pådraget sig en pludselig opstået skade og opfylder alle tre nedenstående kriterier: 1. Almen tilstand patienten skal være vågen og klinisk upåvirket 2. Skadestype patienten skal have en eller flere simple isolerede skader og der skal være sket en vurdering af skadesmekanisme 3. Ko-morbiditet der må ikke være mistanke om, at patienten har betydende ko-morbiditet Patienter i blå kategori skal ikke have målt vitalparametre eller scores efter symptom- og kontaktårsagskort.

12 Mindst to af følgende symptomer skal være til stede: TP>38 eller <36 Puls >90 slag/minut Respirationsfrekvens >20/min eller pco₂ <4,3 kpa Leukocyttal >12x109/1, <4x109/1 eller >10% stavkernede grannulocytter + Klinisk mistanke om eller påvist infektion (bakteriel, viral, fungal eller parasitisk) + Hypotension (BT <90mmHg) Hypoperfusion (laktatacidose, oliguri, ændret mental status) Akut organdysfunktion + Vedvarend hypotension <90mmHg til trods for volumensubstitution SIRS Systemisk Inflammatorisk Respons Syndrom SEPSIS Infektion samt SIRS Svær SEPSIS Setisk Shock

13 ASA SCORE SKEMA SEDATION AF PATIENTER UDEN MEDVIRKEN AF ANÆSTESIOLOGISK PERSONALE ASA Klassifikation: ASA I ASA II Patienter som, fraset det planlagte, er fuldstændig raske Patienter med let systemisk lidelse uden begrænsning af funktionsniveau. F.eks velreguleret diabetes uden følgesygedomme, velreguleret hypertension, let kronisk bronckitis eller astma eller let fedme (BMI 25-30) ASA III Patienter med systemisk lidelse, som virker begrænsende på funktionsniveau. F.eks. angina pectoris, lettere nyreinsufficens, alderdomssvækkelse, moderat fedme(bmi 30-35) ASA IV Patienter med svær systemisk lidelse, som er vedvarende livstruende. F.eks. ustabil anginapectoris, arytmier, sepsis, hjertesvigt, nyresvigt eller udtalt fedme (BMI > 35) ASA V Den svært syge patient, som ikke forventes at overleve et døgn med eller uden indgrebet

14 base flow chart (Fig. 11) is an aid in the description/interpretation of the acid-base status of blood NORMAL -5 0 A-PUNKTUR Base (Ecf) mmol/l pco 2 in arterial blood (mm Hg) (kpa) BICARBONATE in plasma (mmol/l) 10 ACUTE METABOLIC ACIDOSIS ACUTE RESPIRATORY ACIDOSIS G CHRONIC RESPIRATORY ACIDOSIS CHRONIC METABOLIC ACIDOSIS A F B NORMAL AREA N E CHRONIC RESPIRATORY ALKALOSIS D CHRONIC METABOLIC C ALKALOSIS ACUTE RESPIRATORY ALKALOSIS HYPERCAPNIA NORMAL HYPOCAPNIA ph in arterial plasma HYDROGEN ION in plasma ACIDEMIA NORMAL ALKALEMIA (mano mol/l) A FIG. akut 10: The hyperkapni Siggaard-Andersen chart shows E kronisk the normal hypokapni values and values to B be expected kronisk in hyperkapni typical acid-base disturbances, F kronisk i.e. acute metabolisk and chronic acidose respiratory C kronisk metabolisk alkalose G akut metabolisk acidose acidosis and alkalosis. Abscissa: ph, ordinate: pco 2, oblique: cbase(ecf). The HCO D akut hypokapni N referenceområde 3 is indicated on the scale in the middle of the chart.

Mobilt Akut Team Vejle Sygehus

Mobilt Akut Team Vejle Sygehus Mobilt Akut Team Vejle Sygehus Samarbejde om den kritisk syge patient Version oktober 2013 1 Plan for MAT undervisningen Hvem er MAT arbejdsgruppen Hvad er MAT MAS RRT Basisobservationer og målefrekvens

Læs mere

Triage-Manual. RegH-Hillerød-Herlev? triage (revideret 4/5 kl. 16.30) Team. Læge+spl. Spl(læge) Spl/læge. Beh.spl /læge

Triage-Manual. RegH-Hillerød-Herlev? triage (revideret 4/5 kl. 16.30) Team. Læge+spl. Spl(læge) Spl/læge. Beh.spl /læge Triage-Manual RegH-Hillerød-Herlev? triage (revideret 4/5 kl. 16.30) RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min GRØN Haster

Læs mere

Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave version 3.

Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave version 3. Vejledende instruks Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet 2. udgave version 3., Oktober 2014 Forord Denne 2. udgave er en revideret udgave af ACCESSinstruksbogen,

Læs mere

Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print

Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print Dette materiale er en del af e-learningkurset Modtagelse og behandling af akut syg patient, udarbejdet af DIMS og E-learningenheden i samarbejde

Læs mere

Dansk Indeks for Akuthjælp. AMK - vagtcentralernes værktøj for visitation til præhospitale ressourcer

Dansk Indeks for Akuthjælp. AMK - vagtcentralernes værktøj for visitation til præhospitale ressourcer Dansk Indeks for Akuthjælp AMK - vagtcentralernes værktøj for visitation til præhospitale ressourcer Landsudgaven, version 1.4 - revideret august 2013 Dansk Indeks for Akuthjælp - Version 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SEDASJON OG MONITORERING

SEDASJON OG MONITORERING SEDASJON OG MONITORERING Jacob Rosenberg (DK), Kirsti Myre (N), februar 2014. Den teknologiske udvikling indenfor radiologi og minimal invasiv kirurgi har de senere år været næsten utrolig. Procedurer

Læs mere

Akutte situationer i tandlægestolen

Akutte situationer i tandlægestolen Akutte situationer i tandlægestolen MERETE AABOE og BRIAN LERCHE Sammensætningen af befolkningen har ændret sig, således at mængden af ældre er stigende. Mængden af behandlingstilbud er ligeledes stigende,

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Indholdsfortegnelse Introduktion til de retningslinier, vejledninger og tjeklister der vedlægges

Læs mere

Retningslinjer for genoplivning 2010. Guidelines 2010 (G2010)

Retningslinjer for genoplivning 2010. Guidelines 2010 (G2010) Retningslinjer for genoplivning 2010 Guidelines 2010 (G2010) Dansk introduktion De nye internationale retningslinjer for genoplivning guidelines 2010 - blev offentliggjort den 18. oktober 2010 på ERC s

Læs mere

Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Velkomstmappen...2 Introduktionsprogram for nyansat plejepersonale...3 Første dag på afdelingen... 3 Introduktionsperiode 4 uger (sidemandsoplæring)...

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Ambulancebehandlere. Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende 2003-2005

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Ambulancebehandlere. Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende 2003-2005 Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende Ambulancebehandlere 2003-2005 November 2006 Fuldmægtig, cand. jur. Karen Thormann Fuldmægtig, cand. jur. Stine Kenneth Larsen

Læs mere

Førstehjælp. Førstehjælp. Trinvis Førstehjælp. Priotering. Skab Overblik Hvad er der sket, priotering, hvem kan hjælpe?

Førstehjælp. Førstehjælp. Trinvis Førstehjælp. Priotering. Skab Overblik Hvad er der sket, priotering, hvem kan hjælpe? Førstehjælp Skab Overblik Hvad er der sket, priotering, hvem kan hjælpe? Stands Ulykken Er personerne i livsfare. HUSK DIN EGEN SIKKERHED! Livreddende førstehjælp Trinvis førstehjælp Tilkald hjælp Ring

Læs mere

Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg

Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af afdelingen 3 1.1 Organisatorisk 3 1.2 Sygeplejefagligt 4 1.3 Uddannelsesmæssige forhold i afdelingen 4 1.4

Læs mere

Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Introduktionsprogram til Vikarkorpset på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Introduktionsprogram til på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Velkommen til s timelønnede team vi ser frem til et konstruktivt og positivt samarbejde. Du bedes læse dette introduktionsprogram og derefter

Læs mere

Vejledning i undervisning af sygehuspersonale. Niveau 2

Vejledning i undervisning af sygehuspersonale. Niveau 2 Vejledning i undervisning af sygehuspersonale Niveau 2 2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Indholdsoversigt... 7 Bilag... 7 Noter... 8 Formål... 8 Læringsmanual... 9 Modul 1: Introduktion... 9 Modul

Læs mere

Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer

Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer 1. udgave 24. juni 2014 Udarbejdet af De Offentlige Tandlægers Hovedbestyrelse

Læs mere

BUD PÅ EN BEDRE INDSATS

BUD PÅ EN BEDRE INDSATS BUD PÅ EN BEDRE INDSATS Bud på en BEDRE INDSATS Forord Alle borgere har ret til fri og lige adgang til sundhedsydelser, uanset hvor i Danmark, de bor eller befinder sig. Det gælder naturligvis også en

Læs mere

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU)

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Komplet træningsmanual Revideret: oktober 2010 Dette er en træningsmanual for læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, der ønsker at bruge

Læs mere

Vejledning i undervisning af undervisere. Niveau 1

Vejledning i undervisning af undervisere. Niveau 1 Vejledning i undervisning af undervisere Niveau 1 2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Indholdsoversigt... 7 Bilag... 7 Noter... 8 Undervisningens målgruppe... 8 Formål... 8 Læringsmanual... 11 Modul

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Behandlingssted: Overordnet ansvarlig læge: ØRE NÆSE HALS KLINIKKEN I/S Trangstræde 15 8900 Randers C Danmark Morten Christian Grøn Besøgsdato: 20.

Læs mere

Ny Lægebog for Søfarende

Ny Lægebog for Søfarende Ny Lægebog for Søfarende Autoriseres af Søfartsstyrelsen Udgives primo 2015 Bog Videoer E-bog Website Mentor Instituttet v./institutleder og læge Philipp Skafte-Holm Autoriseres af Søfartsstyrelsen Udgives

Læs mere

60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2. Organdonation. Manual til nøglepersoner

60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2. Organdonation. Manual til nøglepersoner 60673_Organ-for+ryg_2002 16/12/02 17:06 Side 2 Organdonation Manual til nøglepersoner 2003 60673 Faneblade 16/12/02 17:07 Side 1 Forord Introduktion Del 1 Nøglepersonernes opgaver Hvordan udføres opgaven?

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG VED ORGANDONATION

VEJLEDNING TIL BRUG VED ORGANDONATION Anæstesiologisk afdeling R Nr.: RIT.15 Udarbejdet af: Allan Engquist Godkendt af: Ansvar: Allan Engquist VEJLEDNING TIL BRUG VED ORGANDONATION Målgruppe: Læger og sygeplejersker RIT Sidst ajourført den:

Læs mere

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12 Indhold Side Introduktion 3 Information til pårørende, venner og besøgende 4 Dit forløb på intensivafdelingen 9 Når du forlader intensivafdelingen 12 Hjemme igen hvordan bliver mit liv nu? 13 Hvordan alvorlig

Læs mere

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Værktøjskasse vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen 2. reviderede udgave Februar 2009. Forord Som en del af Hammel

Læs mere

Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald

Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Omslag -procedurer og skemaer 17.09.01 8:42 Side 1 Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Forebygge faldulykker Tværfagligt samarbejde Tværsektorielt

Læs mere

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører.

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører. INDHOLDSFORTEGNELSE LÆGEINSTRUKS...2 AMI DIAGNOSTISK...3 ANTIKOAGULATIONSBEHANDING...4 BLODDYRKNING...9 DELIRIUM...10 DIABETES MELLITUS HOS ÆLDRE...13 ENDOSKOPI rektoskopi-sigmoideoskopi-koloskopi...18

Læs mere

Modul J. Respiration Den døende

Modul J. Respiration Den døende Modul J Respiration Den døende Plan for i dag Teori om respiration Respiration funktioner Hvordan fungere lungerne (anatomi / fysiologi) Den normale respiration Den unormale respiration Vitalværdier Lungesygdomme

Læs mere

Læs denne pjece, hvis dit barn netop har haft feberkramper.

Læs denne pjece, hvis dit barn netop har haft feberkramper. Feberkramper 1 Feberkramper er forfattet af Finn Ursin Knudsen, overlæge, dr.med., og opdateret af Peter Uldall, professor, dr.med., Rigshospitalets børneafdeling og udgivet af Dansk Epilepsiforening med

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere