Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelshaveselskabet STRANDBO. Onsdag den 19. marts 2014 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelshaveselskabet STRANDBO. Onsdag den 19. marts 2014 kl"

Transkript

1 1 Andelshaveselskabet STRANDBO Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelshaveselskabet STRANDBO. Onsdag den 19. marts 2014 kl i Sundbyøsterhallens cafeteria, Amagerbrogade 189, 2300 København S. Buslinje 5A kører næsten til døren. Gode parkeringsforhold, indkørsel via Parmagade. Dagsorden i henhold til vedtægternes 3: 1. Valg af dirigent. 2. Protokol. 3. Formandens beretning. a. Frivilligt arbejde 4. Regnskab og Budget til godkendelse. (bilag 1). 5. Indkomne forslag: a. Forslag til vedtægtsændringer af: 10 vedr. ændring af andelsbevis.(bilag 2.1). 11 vedr. ændring af opkrævningsmetode.(bilag 2.2). b. Forslag til ændring af ordensreglement: - Vedr. brændeovne. (Bilag 3.1). - Vedr. pilleovne. (Bilag 3.2). 6. Valg af ledelse, suppleanter og revisor, ifgl. vedtægterne 4 (Bilag 4, side 13). 7. Eventuelt. p.b.v. Lone Brouer

2 2 Formandens beretning marts Det er med beklagelse at bestyrelsen er blevet bekendt med at Kristian Rossen N 29 er afgået ved døden, og kun havde glæde af sin have i al al for kort tid. Jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig og i den forbindelse at iagttage et øjebliks stilhed Æret være Kristians minde. Tak. Så kan vi i år også hilse på nye medlemmer det er jo altid en glæde at byde nye medlemmer velkomne til vores dejlige koloni. Er nogen af jer til stede, så ber vi om, at i rejser jer, når i bliver nævnt, så vi kan hilse på jer. Thomas Clausen S 48. Frigerd Ejdesgaard N 53. Michael Lund og Anne Hasselbach S 21. Tove Berg og Gert Fredholm S 40. Velkommen til jer alle, - vi håber, at I får lige så meget glæde af haveforeningen, som vi andre har. Det er ligeledes med glæde, at jeg kan meddele jer, at vi i bestyrelsen ikke er bekendt med at der har været indbrud i denne vinterperiode. Hvis der er nogen som ikke ved det, vil jeg lige fortælle hvor vigtigt det er at I så hurtigt som muligt giver bestyrelsen besked m.h.t. ny adresse, telefonnumre, eller ny . Det sparer bestyrelsen i tid og Strandbo for penge. Strandbo s adresse er indtil videre formandens private: og telefon er : Strandbo s hjemmeside er: Da vi åbnede for vandet sidste år, var der, for første gang i årevis, ingen der havde glemt at lukke for deres stophaner. Det var bare så dejligt. For de nye må jeg lige forklare, at når der åbnes for vandet og en stophane i en have er åben, så løber vandet videre ind i huset og kan lave oversvømmelse her. De mennesker som frivilligt har meldt sig til at være med til at åbne må så frem og tilbage i gangene og tjekke stophanerne, så husk at lågerne ikke må være låst. Det koster 500,- kr. at have glemt at lukke sin stophane. Men sidste år var der heldigvis ingen penge til foreningen! Standerhejsningen gik næsten som den plejer, vi var ca. 30 mennesker til en halv tale, da den sidste halvdel af talen havde forputtet sig. Men ved god hjælp af glade morgenstemmer kom Strandbo flaget op, imens vi blandt andet sang I østen stiger solen op, Der er ingenting der maner og sluttede med Strandbovalsen, så ikke et øje var tørt. Bagefter fik vi, traditionen tro, en lille morgenbitter til halsen mens vi ønskede hinanden en god sommer.

3 3 Ved havevandringen blev der uddelt forskellige huskesedler, da der var en del af foreningens hække, der så ret sløje ud. Det er derfor rart at se, at mange har efterkommet vores henstillinger, og skiftet hækken ud i efteråret. Men. der mangler stadig nogle hække, så kom nu i gang her til foråret, og få det ordnet inden vor næste havevandring. Husk at luge havegangen 10 cm ind over midten, at rense hækken i bunden og at klippe hækken, så den max. er 160 cm høj mod havegangen. Der er containere til grøntaffald og storskrald d.11. maj. Fællesarbejdet gik også sidste år efter planen. Folk hyggede sig mens der blev vasket, savet, hamret, malet og snakket. Vi havde en lang liste ned nye og arvede ting der skulle laves. Vi nåede rigtigt mange ting, men der er stadigt nogle opgaver tilbage. Fællesarbejdet sparer Strandbo for mange udgifter, og er samtidigt en god mulighed for nye og gamle andelshavere at lære hinanden at kende og på denne måde at vedligeholde det sociale sammenhold i vores lille forening. Desværre var der 21 andele der ikke mødte op til fællesarbejdet. De er derfor blevet opkrævet et beløb på 500 kr. for deres fravær. Dong. Vi har haft besøg af Dong som har fjernet vores lysmaster. Så vidt jeg havde forstået ville de først have været i gang sidst i Men nu har de været her, pillet vore lysmaster og ledninger ned, nu skal vi så vænne os til ikke mere at kunne nyde fuglene i ledningerne, så hvor vil de mon nu sætte sig og skue ud over vores dejlige havekoloni. Dong startede i Engvejs afd., hvor en vandledning gav dem en hel del besvær, men nu er gangene lavet færdige og de er blevet rigtigt pæne. Da de kom over i Strandvejs afd., startede de i nordre strand, hvor de også fik ram på et vandrør, og for at komme uden om opgravningen kørte de en nyplantet hæk ned. Men ellers er gangen blevet pænt lavet. Men i hele søndre gang og i nordre mellemgang, har vi været nødt til at påpege nogle forskellige mangler. Flere er nu lavet, og vi går stærkt ud fra at de sidste bliver lavet inden 1. april. Vi har betinget os at vi vender tilbage med den nedlagte hæk, hvis den ikke kommer sig. Vi har gjort medlemmerne opmærksom på, at de skulle maile eller ringe til mig hvis der skete skade på deres hæk eller andet. Jeg har ikke hørt noget, og går derfor ud fra, at alle andre er tilfredse. Derfor håber vi at Dong snart får lavet det sidste, så vi kan afslutte og komme videre. Der har ikke været den store udlejning af klubhuset i år, men det bliver forhåbentligt bedre nu. Vi har fået sat et nyt køkken op, som er både rart og praktisk, så vi håber nogle flere vil benytte sig af det. Man kan leje klubhuset fra i dag på generalforsamlingen og herefter på åbent hus møderne, eller ved henvendelse til Jane S. 17. Husk lige at se på Strandbo s egen kalender, om det allerede er booket til et fælles arrangement den pågældende dag. Husk også vi har borde og bænke, der lånes ud til andelshavere, der fejrer fødselsdage eller lignende i deres haver.

4 4 Der er kondiaften hver torsdag fra ? Her er alle velkomne. Denne aften kan man også gå en tur ind i vores lille bibliotek, og finde sig en god bog. Eller man har mulighed for at aflevere gode sager til Strandbo s 2015 loppemarked. (dog minus møbler, tøj, tasker og sko. Jeg beklager meget at vi så at sige ikke fik sat nyhedsbreve op i udhængsskabene sidste år. Det skal vi blive bedre til, så husk at tjekke vore opslag i skabene. Vores intentioner er derudover, at de også skal bringes på vores hjemmeside. Vores tidligere formand Tom gjorde os i sensommeren 2013 opmærksom på, at der var sat penge af i Københavns Kommunes budget til at etablere en cykelsti på vestsiden af metroen. Det vil sige tværs igennem Engvejsafdelingen, hvor der ville ryge et stort stykke af de sidste 4 haver ned mod metroen, plus stien mellem Nordre og Søndre Gang. Det kunne bestyrelsen selvfølgelig ikke acceptere, da der er adskillige gode grunde til at lægge cykelstien på østsiden. Vi har derfor nedsat en cykelstigruppe bestående af i alt 7 medlemmer, heraf er to fra de berørte haver. Fra bestyrelsen sidder Jane, Søren og jeg i gruppen. Vi har haft Andreas Røhl fra Teknik- og Miljøforvaltningen ude for at forelægge ham vore argumenter om, hvorfor cykelstien ikke skal ligge på vestsiden, men på østsiden, hvor den kan fortsætte ind i Tårnby Kommune. Umiddelbart derefter skrev vi et brev til ham, men vi fik aldrig svar, og nu påstår han, at han ikke har fået vores brev. Jeg har derfor været inde og aflevere et kopi af brevet til ham personligt. Her først på året sendte vi så et brev til alle medlemmerne i Miljø- og Teknikudvalget, hvor vi forelagde dem sagen, og vi har nu fået et forholdsvis positivt brev fra teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell. Vi har sideløbende været i kontakt med flere af virksomhederne på Jorisvej, der også ligger på vest- siden af metroen, og som vil miste deres parkeringspladser til deres arbejdsvogne, hvis cykelstien føres igennem her, og de er selvfølgelig oprørte over kommunens planer, og vil også protestere over dem. Derudover har vi fuld opbakning fra Cyklistforbundets Københavnsafdeling, Østamager Lokaludvalg, Metrogruppen, og adskillige naboer og grundejere i området. Vi fortsætter arbejdet, er ved godt mod og håber stadigt, at vi undgår ekspropriationer i haveforeningen. I forbindelse med planerne om cykelstien har bestyrelsen besluttet følgende: At forlænge den dispensation i forhold til 10 i Strandbos vedtægter, der blev givet i 2009, med hensyn til at andelshavere kun kan erhverve en andel. Dispensationen blev givet til de 4 haver i Engvejafdelingen, så de i tilfælde af ekspropriation kunne erhverve en anden andel i Strandbo. Denne dispensation har en enig bestyrelse vedtaget at forlænge indtil Københavns Kommune endeligt har afgjort placeringen af cykelstien. -Og vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at placeringen bliver på østsiden. Påsken falder midt i april i år. Men hvis vejret tillader det og frosten er gået af jorden, vil vi forsøge at åbne for vandet lørdag d. 29. marts mellem 10 og 14.

5 5 Derfor sørg for at jeres stophaner er lukkede denne dag. I må ikke åbne for stophanen før efter kl. 14., hvor vi regner med at alt er i orden. Hvis frosten ikke er gået af jorden, så hold øje med vores hjemmeside eller ring til undertegnede. Jeg håber for os alle at vi får en rigtig god sæson med dejligt tørt vejr om dagen og en smule regn om natten. Lone Brouer, Tlf.: , Frivilligt arbejde. Vi takker alle dem som i årets løb har været utrolig søde og rare og hjælpe med frivilligt arbejde, og vil nu se om vi kan få lavet en liste for året Sidste år havde følgende meldt sig til de forskellige opgaver: Flaghejsning: Svend Erik S 25 og Mogens S 23. Pasning af blomsterkasser i Engvejsafdelingen: Benny N 56. Pasning af kummer på festpladsen: Sigga N 5 og Carlos mor (N 5). Rengøring af toiletter i Engvejsafdelingen: Engvejsafdelingen i fællesskab. Pasning af området ved toiletter i Engvejsafdelingen: Benny N 56. Pasning af festpladsen: Sker på fællesarbejdsdagene. Rengøring af toiletter i Strandvejsafdelingen: Anne N 32. Pasning af området ved toiletter i strandvejsafdelingen: Anne N 32. Snerydning på Engvejen: Benny N 56. Snerydning på Tovelillevej: Benny N 56. Snerydning på Amager Strandvej: Benny N 56. Vandåbning:

6 6

7 7

8 8

9 9 Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes 10 Ændring af andelsbevis Bilag 2.1 Motivation: Flere andelshavere har i løbet af året forespurgt, hvad det koster, at få indført sit/sine børn, ægtefælle eller samlever på andelsbeviset. Hertil har vi måttet svare: iflg. de nuværende vedtægter koster det kr. ligesom nye andelshavere betaler, kr. i administrationsbidrag dvs kr. Bestyrelsen er af den opfattelse, at det er for dyrt den eksisterende andelshaver har jo allerede betalt de kr. en gang. For at tilgodese andelshavernes ønske, foreslår vi, at vedtægternes 10 får følgende ordlyd, således at det fremover totalt vil koste kr. for ændring af andelsbevis: (Det der er med fed skrift er ændringen). 10 Når et nyt medlem optages i foreningen, udsteder bestyrelsen et andelsbevis med pålydende kr ,-, efter at det udtrædende medlem har afleveret sit andelsbevis til bestyrelsen. Andelshavere kan alene være fysiske personer, og andelshaver må kun erhverve en enkelt andel. Andelsbeviset giver adgang til at udøve brugsretten på det nærmere i andelsbeviset angivne areal af matr.nr. 4a eller matr. Nr Sundbyøster. Andelsbeviset kan ikke uden bestyrelsens sanktion overdrages til andre, ligegyldigt på hvilken måde, og kan aldrig pantsættes, eller gøres til genstand for kreditforfølgning undtagen for enhver form for gæld til foreningen. Ændring af et andelsbevis det være sig tilføjelse/sletning/ændring af navn/e kræver udfærdigelse af nyt andelsbevis, hvilket p.t. koster kr ,-. Er ændringen foranlediget af andelshaverens/-havernes skilsmisse eller navneskift skal kopi af dokumentation for andelshaverens rettigheder - i form af boopgørelse eller navneattest - indleveres til bestyrelsen. Ved salg eller ændring af et andelsbevis betaler sælger/andelshaver endvidere kr ,- i administrationsbidrag. Andelsbeviset er gyldigt, når det er underskrevet af formanden og kassereren. Ingen overtagelse er gyldig, før den er indført i en dertil særlig indrettet protokol, der føres af formanden og hvori optages alle vilkår for overtagelse m.v. Enhver indførelse om overtagelse underskrives af overtageren, overdrageren, formanden og kassereren.

10 10 Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes 11 Haveleje betales via Betalingsservice Bilag 2.2 Motivation: Denne ændring blev allerede vedtaget på generalforsamlingen i år 2011, men er dog aldrig blevet indarbejdet i vedtægterne. Ordlyden fra 2011 lød som følger: For at lette arbejdet for kassereren skal al haveleje fra og med havelejen pr. 1. juli 2011 betales via Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS), jfr. vedtægternes 11, stk. 2. Bestyrelsen foreslår, at 11 herefter får følgende ordlyd: (Det der er med fed skrift er ændringen). 11 Haveafgiften fastsættes hvert år af den ordinære generalforsamling, således at den er tilstrækkelig til dækning af alle udgifter vedrørende selskabets drift. Afgiften betales kvartalsvis forud med en fjerdedel pr. 1.januar, 1.april, 1.juli og 1.oktober. Afgiften, der indbetales via Betalingsservice, skal være foreningen i hænde senest den 15. i forfaldsmåneden. Betaling på anden vis end via Betalingsservice pålægges et administrationsgebyr, p.t. kr. 150,-, som opkræves det efterfølgende kvartal. Ved for sen betaling pålægges medlemmet en restanceafgift, p.t. kr. 100,-, som ligeledes opkræves det efterfølgende kvartal. Bestyrelsen beslutter på hvilken måde restancen eller anden skyld til foreningen skal indbetales. Haveafgiften udregnes i forhold til kvadratmeter have, som tidligere er opmålt.

11 11 Bilag 3.1 Ændringsforslag til Ordensreglementets stk. 3. Stillet af bestyrelsen. I dag har mere end hver 5. have i Strandbo en brændeovn, og når vi ved, at brændeovne er en af de største syndere mht. partikelforureningen i Danmark, mener vi, at vi er nødt til at sige stop nu og forbyde at der bliver installeret flere brændeovne i haveforeningen. Forslaget gælder ikke med tilbagevirkende kraft, og hvis det vedtages, vil det stadigt være muligt at udskifte en gammel brændeovn med en ny miljøgodkendt brændeovn, der forurener mindre. Ændringsforslag/tilføjelse: Det er ikke længere tilladt at installere brændeovne, dog vil det være muligt at udskifte en eksisterende brændeovn med en ny miljøgodkendt ovn. Brændeovne bør bruges med omhu, så de er til minimal gene for de omkringboende. Vedtages forslaget skal parentesen (eller installere brændeovn) i andet afsnit slettes. Nuværende ordlyd: 3. Ved anbringelse af huse, skure og lignende skal såvel Strandbo s som autoriteternes bestemmelser vedrørende kolonihavebebyggelse overholdes. Hvis et medlem ønsker at bygge nyt hus, tilbygning, skur (eller installere brændeovn) skal medlemmet først ansøge bestyrelsen, vedlagt tegning med mål og placering samt skriftlige accepter fra naboer og eventuel bagbo, inden byggeriet påbegyndes. Byggeansøgningen skal være formanden i hænde senest 3 mdr. før byggeriet tænkes påbegyndt. Der må ikke bygges tættere på foreningens gange end 5 meter, og der må højst bygges på 20% af grunden inklusiv skur ( tagudhæng over 50 cm. tæller som bebyggelse). Bestyrelsen kan dog dispensere mht. andele under 200 m2. Nye huse må ikke være højere end 4,5 m. over eksisterende jordhøjde og må kun indeholde én etage til beboelse. Tagnedløbsrørene må ikke tilsluttes kloakken med mindre kommunen har givet dispensation til den pågældende have. Tilføjelse?

12 12

13 13 Bilag 4 Valg af ledelse: Opgave: Nuværende: Bemærkninger: Bestyrelsens forslag Valgt/ vælges til: Formand Kasserer Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorsuppleant Lone Brouer S11 Else Andersen N8 Ole Olesen S35 Lizette My Jøhnke S47 Jane Ivarsen S17 Søren Lyng Winter S52 Carlos Villaro Lassen N5 Holger Andersen N36 Tonny Ellegaard Christensen N45 Margit Nielsen N56 Modtager genvalg Ej på valg Modtager ikke genvalg Ej på valg Modtager genvalg Modtager genvalg som best.medlem Modtager ikke genvalg Ej på valg Modtager genvalg Modtager genvalg Lone Brouer S11 Else Andersen N8 Søren Lyng Winter S52 Lizette My Jøhnke S47 Jane Ivarsen S17 Holger Andersen N36 Tonny Ellegaard Christensen N45 Margit Nielsen N

14 14 Kalenderen 2014: 29. marts Formiddag/eftermiddag Åbning for vand (hvis frostfrit). 2. april Morgen Dagrenovation starter. 4. maj kl Standerhejsning. 6. maj kl Åbent hus. 11. maj kl Storskrald. 29. maj (Kr.himmelfartsd.) kl Cykeltur. 1. juni kl Fællesarbejde, S Engvej/S Strand 3. juni kl Åbent hus. 15. juni kl Fællesarbejde, S mellem/n Strand 21. juni kl Afsat til privat loppemarked. 23. juni kl. 1800? Skt. Hans Fest. 24. juni kl Havevandring. 1. juli kl Åbent hus. 3. august kl Fællesarbejde,N Engvej/N mellem. 5. august kl Åbent hus. 16. august Se opslagstavlen Fødselsdagsfest. 2. september kl Åbent hus. 6. september kl Kondiafslutning. 7. september kl Storskrald. Klubhuset lukkes. 24. september Morgen Dagrenovation slutter. 2. november Formiddag/eftermiddag Vandet lukkes hvis der ikke tidligere er gået frost i jorden.

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Vedtægter. for. Andelshaveselskabet STRANDBO

Vedtægter. for. Andelshaveselskabet STRANDBO Vedtægter for Andelshaveselskabet STRANDBO 2016 1 Selskabets navn og formål. Selskabets navn er Andelshaveselskabet Strandbo, oprindelig stiftet som haveforening 13. august 1931 og overgået til andelshaveselskab

Læs mere

Andelshaveselskabet STRANDBO. Referat af Andelshaveselskabet Strandbos Generalforsamling d. 16. marts 2012.

Andelshaveselskabet STRANDBO. Referat af Andelshaveselskabet Strandbos Generalforsamling d. 16. marts 2012. Referat af Andelshaveselskabet Strandbos Generalforsamling d. 16. marts 2012. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Protokol. 3. Formandens beretning.(bilag 1). 4. Regnskab og budget til godkendelse.(bilag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Andelshaveselskabet Strandbo

Andelshaveselskabet Strandbo Andelshaveselskabet Strandbo Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelshaveselskabet Strandbo: Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.30 i Sundbyøsterhallens Cafeteria, Amagerbrogade 189, 2300 København

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014.

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Til stede: Lenesvej 2, 4, 6, 7,12,17, 32, 41, 57, 65,70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 85, 87, 90, 95, 103, 109, 111. Alfavej 6, 7,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Så nærmer tiden sig for en ny sæson i H/F Amager Strand og dermed også et informationsbrev fra bestyrelsen.

Så nærmer tiden sig for en ny sæson i H/F Amager Strand og dermed også et informationsbrev fra bestyrelsen. Så nærmer tiden sig for en ny sæson i H/F Amager Strand og dermed også et informationsbrev fra bestyrelsen. Der er kun en lille måned til portene bliver åbnet i foreningen, så her får du lidt information

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup

Søndervang nyt. Efterår H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup Søndervang nyt Efterår 2006 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer Her på sensommeren vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for en god sæson i Søndervang. Det har været

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat generalforsamling 16/3 2016

Referat generalforsamling 16/3 2016 Referat generalforsamling 16/3 2016 Tilstede fra bestyrelsen: Jane Iversen, Søren Lyng Winther, Claus Josefsen, Kamilla Bergström Aaberg (referent). Afbud fra Else Andersen og Søren Holst. Ordstyrer: Mads

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup

Søndervang nyt. Sommeren H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup Søndervang nyt Sommeren 2007 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer juni 2007 Så blev det juni og dermed sommer, jeg håber I alle allerede har haft mange gode timer i kolonihaven.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014

Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014 Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014 1: Foreningens navn er Haveforeningen Fælleshåb og dens område er ejerhaverne på matrikelnummer 176m, 176o, 177x og 177z af Rønne markjorder,

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) 1. Formål 1. Roskilde Haveselskab er en sammenslutning af de haveforeninger, der er beliggende inden for kredsens område og er medlem

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Haveforeningen Romaltparkens BERETNING 2014

Haveforeningen Romaltparkens BERETNING 2014 Haveforeningen Romaltparkens BERETNING 2014 Velkomst/indledning: På vegne af os i bestyrelsen vil jeg gerne byde velkommen til vores generalforsamling. Det er glædeligt at se, at så mange har valgt at

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Vi afholdt også Kredsfesten her i Eskelund og det var et super godt arrangement

Vi afholdt også Kredsfesten her i Eskelund og det var et super godt arrangement Referat, ordinær generalforsamling Lørdag den 28. marts 2015 kl. 09.00 Ikast Bibliotek. Dagsorden iht. vedtægterne: 1) Valg af dirigent og referent. Jan, have 111, blev valgt til dirigent. Kathy, have

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen i indkalder hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen. Generalforsamlingen foregår pinselørdag den 14. maj kl. 14.00 på Himmerlandsfondens

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Østerbrohuset Lokale 7, Århusgade 103 Lørdag den 26. april 2014 kl. 14-17 Side 1 af 9 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 26. april 2014

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Velkommen til. Generalforsamling

Velkommen til. Generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. A. Bestyrelsens beretning B. Orientering fra udvalg 3. A. Regnskab for 2011 B. Budget 2012 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Sletten 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Sletten, og dens hjemsted er Trørød By, 2950 Vedbæk. 2. Foreningens medlemmer er ejerne af de parceller fra Ellemosegårds

Læs mere

Forslag A- Vedtægtsændring 3 stk. 2. Modtaget 3/ Baggrund:

Forslag A- Vedtægtsændring 3 stk. 2. Modtaget 3/ Baggrund: Forslag A- Vedtægtsændring 3 stk. 2 Bestyrelsen har været ude for at få breve retur, fordi de ikke har modtaget en adresseændring. Derfor anbefaler bestyrelsen at det vedtages at det skrives ind i vedtægten

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BEDAHL

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BEDAHL VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BEDAHL (Begoniavej, Dahliavej & Dahliaparken) Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er BEDAHL Foreningens hjemsted er Holbæk kommune, Region Sjælland Foreningens

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt Referat Generalforsamling Hf. Rosenvang Torsdag den 6. april 2017 Energicenter Voldparken Godkendt Mødet startede med middag og efterfølgende kom den lokale skorstensfejer Henrik på besøg og gav gode råd

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2015 2016 NYE MEDLEMMER Der er solgt 12 haver i løbet af beretningsåret. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. Det drejer sig om følgende haver: 116, 120, 125,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune.

Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune. VEDTÆGTER FOR LMCK 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune. 2. FORENINGENS FORMÅL: Foreningens formål er drive motocross-klubben

Læs mere

Referat af generalforsamling 17. april 2015.

Referat af generalforsamling 17. april 2015. Referat af generalforsamling 17. april 2015. Kristian byder velkommen til årets generalforsamling, og velkommen til alle vores nye medlemmer. Inden generalforsamlingen starter, vil jeg gerne bede generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere