Det er ligesom at have sin fysioterapeut i nærheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er ligesom at have sin fysioterapeut i nærheden"

Transkript

1 Det er ligesom at have sin fysioterapeut i nærheden Bruger undersøgelse af den Digitale Patientpjece Fysio- og Ergoterapien, Hvidovre Hospital Projektledelse: Jette Christensen, ledende terapeut Robert-Jan Nienhuis, afdelingsterapeut Arbejdsgruppe: Søren Tang Lauridsen, BSc Fysioterapi, Stud. Cand.scient. teknoantropologi Jose Manuel Cerdan de Las Heras, BSc- og MSc Physiotherapy, Cand. IT.E-Buss Brugerundersøgelsen er udarbejdet af: Hanne Peoples, MSc. OT, PhD stud. Louise Laursen, Ergoterapeut, MSc Sundhedsantropologi

2 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR DEN DIGITALE PATIENTPJECE FORMÅL MED BRUGERUNDERSØGELSEN DESIGN & METODE RESULTATER OPSAMLING REFERENCER BILAG Bilag 1: Interviewguide - Lymfødem Bilag 2: Interviewguide overrevet achillessene... 22

3 1. BAGGRUND FOR DEN DIGITALE PATIENTPJECE En undersøgelse foretaget af Enheden for Brugerundersøgelser har vist, at patienter lægger vægt på, at være tilstrækkeligt informeret om deres forløb, så de er godt forberedt på, hvad der skal ske og hvorfor. Samtidig viser undersøgelsen, at de fleste patienter ønsker, at mundtlig information suppleres med skriftligt materiale: Dette begrundes med, at mange ikke kan rumme og huske alt der bliver sagt og at de igennem den skriftlige materiale får mulighed for at genfinde information de tidligere har fået. For nogle patienter kan mængden af skriftlig information virke overvældende. Dog sorterer patienterne ofte i informationsstrømmen og udvælger de informationer som de finder relevante i forhold til deres eget forløb (Jensen & Villadsen 2010:17-8). En intern tilfredsundersøgelse blandt patienter i fysio- og ergoterapien på Hvidovre Hospital har vist tilsvarende resultater. Ovenstående mener vi kan gøres muligt gennem den Digitale Patientpjece. Den Digitale Patientpjece er et pilotprojekt som, gennem brug af interaktive digitale medier, sigter efter at øge vidensniveauet hos patienter i og efter et forløb i Fysio- og ergoterapien på Hvidovre Hospital. Tanken bag den Digitale Patientpjece er, at den skal fungere som et supplement til den behandling som patienterne modtager. Målet med pjecen er at give patienterne mulighed for at kunne sortere i informationsstrømmen samt få gentaget sundhedsfaglige informationer hvor og når patienterne ønsker det. Samtidig giver pjecen mulighed for, at patienterne kan tilegne sig grundlæggende viden om det kommende eller igangværende forløb, så de kan forberede sig på, hvad der kommer til at ske. Patient Empowerment er et af fire fokusområder for Regionernes Sundheds-it. Dette udmøntes bl.a. i en fællesregional strategi for it-understøttelse af patient empowerment. Udgangspunktet for strategien er et fokus på Regionernes indsats for at it-understøtte den enkelte patients muligheder for at være en ligeværdig og aktiv part i eget forløb. Visionerne bag strategien er at opnå en tilfreds, tryg og involveret patient (Regionernes sundheds-it 2011:7). Den Digitale Patientpjece er i god tråd med Regionernes fokus på patient empowerment og itunderstøttelsen heraf, da et af målene med pjecen er, at involvere patienten aktivt ved at sikre let tilgængelig information og træningsinstruktion gennem hele patientforløbet, så patienterne ikke bliver passive modtagere af information. Derved bidrager den Digitale Patientpjece til at understøtte og fremme patientens handlekompetencer og aktive deltagelse i genoptræningen. Samtidig sikres et mere ligeværdigt forhold mellem patienter og fysioterapeuter, idet forskellen i vidensniveauer gøres mindre og patienternes mulighed for, at træffe bedre kvalificerede valgt ift. deres forløb fremmes. 1

4 1.2. Udvikling af Digitale Patientpjecer Der er på nuværende tidspunkt udviklet digitale patientpjecer for følgende 6 områder: Vejledning i stokkegang med to albue stokke Genoptræning efter overrivning af achillessene Vejledning i forbindelse med lymfødembehandling Genoptræning af bækkenbund efter fødsel Forebyggelse af skævt hoved hos spædbørn Vejledning om det lille barn 0-6 måneder Yderligere 3 er under udarbejdelse: Vejledning til KOL patienter Vejledning til hjertepatienter Genoptræning efter brud 2. FORMÅL MED BRUGERUNDERSØGELSEN Den Digitale Patientpjece er fortsat under udvikling. Projektgruppen havde dedrfor en interesse i at lære af patienternes erfaringer, med henblik på fortsat udvikling og forbedring. Der blev derfor iværksat en brugerundersøgelse indenfor følgende to områder: Vejledning i forbindelse med lymfødembehandling Genoptræning efter overrivning af achillessene 3. DESIGN & METODE 3.1. Fokusgruppeinterview Hensigten med denne brugerundersøgelse er, at belyse deltagernes oplevelser med Den Digitale Patientpjece. Det kvalitative fokusgruppeinterview er en egnet metode, da man igennem fokusgruppeinterviewet på relativ kort tid kan opnå forskellige perspektiver på et givent emne herunder også modsatrettede oplevelser og synspunkter. Dette sker gennem gruppedynamikken og gruppemedlemmernes fælles drøftelse, der giver anledning til og mulighed for nye refleksioner. Det kan bidrage til yderligere og mere dybdegående oplevelser (Kvale & Brinkmann 2009:170) Interviewene blev styret af hver sin moderator. Noter af samspil mellem deltagerne, kropssprog mv. blev yderligere registeret undervejs. Interviewene blev optaget digitalt. Alle deltagere havde 2

5 givet et mundtlig samtykke til deltagelse på baggrund af et informationsbrev samt mundtlig information om undersøgelsen formål. Overrevet achillessene Interviewet vedr. den Digitale Patientpjece omhandlende overrevet achillessene, var planlagt som et fokusgruppeinterview med 7 deltagere. Da der på dagen for interviewet kun mødte 2 deltagere op, må dette interview snarere blot betegnes som et semistruktureret interview. Interviewet tog dog udgangspunkt i principperne for et fokusgruppeinterview, hvor deltagerne diskuterede emner forelagt af intervieweren og udvekslede deres meninger og holdninger til disse (Vallgårda & Koch 2007: 64) Sampling Der er blevet gennemført to fokusgruppeinterviews, med deltagelse af i alt 7 deltagere. Alle deltagerne var kvinder, hvilket var tilfældigt. Udvælgelsen af deltagerne er sket i samarbejde med de behandlende fysioterapeuter. Selve kontakten til deltagerne i de to fokusgruppeinterview foregik forskelligt: Lymfødem Interviewet blev gennemført med 5 deltagere med lymfødem. Deltagerne til interviewet blev fundet igennem deres behandlende fysioterapeut der informerede om formålet med interviewet og indhentede samtykke til deltagelse. Deltagerne der blev udvalgt havde alle erfaring med brugen af den Digitale patientpjece. Overrevet achillessene Interviewet blev gennemført med 2 deltagere med overrevet achillessene. Deltagerne til interviewet blev fundet ud fra en liste over patienter med overrevet achillessene der aktuelt var i gang med et genoptræningsforløb i Fysio- og ergoterapien. En af holdets fysioterapeuter hjalp med at fravælge patienter der havde gennemgået operation (og derfor ikke er målgruppe for pjecen) og deltagere der ikke talte dansk. De øvrige deltagere blev kontaktet af intervieweren enten telefonisk eller i forbindelse med genoptræningen, mhp. forespørgsel om deltagelse Analyse Interviewene blev transskriberet ordret af den sammen person som havde gennemført de respektive interviews. Meningskondensering blev benyttet som metode til analyse af data (Kvale & 3

6 Brinkmann 2009:227-30). Faglige drøftelser blev kontinuerligt gennemført mellem de to dataindsamlere, eksempelvis i relation til gruppering af resultater, med henblik på at øge valideringen. 4. RESULTATER Interviewene varede ca. 90 minutter, afbrudt af en kort pause. Begge interview blev afholdt i et undervisningslokale i Hospitalets undervisningsbygning. Samlet set viser resultatet fra begge fokusgruppeinterview at deltagerne oplever den Digitale Patientpjece som meget anvendelig og som noget de vil anbefale andre patienter at bruge. Begge grupper havde dog konstruktive forslag til forbedringer og tilføjelser. I det følgende præsenteres resultaterne fra de to fokusgruppeinterview. Resultaterne er suppleret med udvalgte citater fra deltagerne Lymfødem Der var forskel på hvor længe deltagerne havde levet med lymfødem. En enkelt patient havde udviklet lymfødem indenfor den sidste måned og i umiddelbart forbindelse med hendes kræftsygdom. En anden patient havde udviklet lymfødem 20 år efter sin kræftsygdom. Fire af deltagerne havde lymfødem i arm og hånd og en enkelt i ben og fod. I forbindelse med resultatopgørelsen grupperede resultaterne sig under et overordnet tema: Det er ligesom at have sin fysioterapeut i nærheden med fem undergrupper (se tabel 1): Godt med (levende) billeder Den daglige rutine Computeren som træningsredskab Det er nemt at bruge hjemmesiden Endvidere havde deltagerne flere konkrete og konstruktive forslag til udvikling af Den Digitale Patientpjece. Disse forslag er grupperet i en selvstændig gruppe: Plads til forbedring Det overordnede tema Det er ligesom at have sin fysioterapeut i nærheden afspejler deltagernes oplevelse af, at de med den Digitale Patientpjece føler sig i stand til at videreføre behandlingen 4

7 hjemme. De beskrev bl.a. hvordan de, ved hjælp af den Digitale Patientpjece, i fred og ro derhjemme kunne gennemgå øvelser og repetere den information de havde modtaget af fysioterapeuten på hospitalet. 5

8 Overordnet tema Grupper Undergrupper Ligesom at have sin fysioterapeut i nærheden Godt med (levende) billeder Man får det i et stille tempo Øvelserne var lidt for korte Hvis sekvenser bliver i fuld længe bliver det for langtrukkent Vigtigt at vide hvor mange gange og hvor hårdt og med hvilken del af hånden Det er et godt supplement til behandling Fysioterapeut giver den første instruktion, så gør man efter Manglede noget information af fysioterapeuten, men med videosekvenserne kan man klare sig selv. Den daglige rutine Man kan bruge det til at holde det ved lige Pludselig går det så godt at man glemmer at gøre det. Så ups skal man til det igen Det er en daglig indsats Om aftenen er der tid til at træne Udfører øvelserne foran fjernsynet Man kan gøre meget selv, hvis man ved hvad Vigtigt med fleksibilitet ift. træningstider Computeren som træningsredskab Man kan gå ind når som helst Man kan ikke huske det hele godt at sidde og kigge på det der hjemme Computeren bruges ikke på den måde Computeren gir struktur til træningen Man skal ikke blive afhængig af computeren, man skal jo lære det selv. Det kan være svært for ældre at bruge det Det er nemt at bruge hjemmesiden Hjemmesiden er et nødvendigt onde Hjemmesiden virker motiverende Man vil først søge via hospitalets hjemmeside og derefter på fysio- eller ergoterapeut Bruger det mest i starten Fornuftigt med en feedback del Beskrivelsen af behandlingsforløbet passer ikke på alle Plads til forbedring Troede (klokke)lyden var en defekt computer Jeg savner lidt tale, lidt forklaring Programmet gør at man ikke glemmer noget Fejl i kode Der er mange stavefejl Musik vil være ok Behov for at kunne zoome så man kan se detaljer Det betyder noget at man kan grine af det samtidig Der er lidt gravkammer stemning over videosekvenserne Ingen smil Signalere alvor Vi har brug for lidt POW! Der er ting man ikke må, når man har lymfødem Man skal vide hvad man skal handle på Viden er nødvendig Blev overrasket da fysioterapeuten fortalte hvad jeg skulle passe på. Læger og sygeplejersker informerer ikke Har manglet instruktion af fysioterapeuten Søger viden (hos fagpersoner) og går hjem og læser videre. Tabel 1: Forholdet mellem tema og undergrupper 6

9 Godt med (levende) billeder Deltagerne fortalte hvor vigtigt det var, at de var i stand til at se hvordan øvelserne skulle udføres. De oplevede den Digitale Patientpjece, som et godt supplement til den behandling de havde modtaget på hospitalet, hvor fysioterapeuten havde givet den første instruktion, som de så efterfølgende kunne repetere i fred og ro, når de kom hjem. De var alle overraskede over hvor blidt selvdrænagen skal udføres og her var de levende billeder en hjælp til at holde tempoet: det her med at man får det vist, synes jeg har fungeret rigtig godt. At man ligesom kan efterligne, så man ikke er i tvivl om hvordan tegningen eller teksten skal forstås. det her stille tempo, det har hjulpet mig at se det på film. Fysioterapeutens introduktion til øvelserne ex. selvdrænage var vigtig for at deltagerne selv kunne videreføre behandlingen hjemme. Der var dog forskel på omfanget og indholdet af den information de havde modtaget på hospitalet. En enkelt patient oplevede ikke at have fået den information af fysioterapeuten som hun havde behov for. I det tilfælde blev den Digitale patientpjece udleveret uden en egentlig introduktion. Jeg havde ikke fået vist selvdrænagen hos min fysioterapeut. ( ) jeg fik folderen (om den Digitale Patientpjece) udleveret og så ku jeg jo gå hjem og forsøge at fortsætte. Jeg manglede lidt introduktion. Den daglige rutine Deltagerne fortalte, at det kunne være svært at huske at udføre øvelserne, men også at finde tid til det i en travl hverdag. De forsøgte derfor at indarbejde øvelserne som en fast del af deres daglige rutine. Det kunne eksempelvis være som en del af et fast ritual inden sengetid, foran fjernsynet om aftenen eller som en defineret træningstid på et bestemt tidspunkt. Jeg går ind og kigger på det (den Digitale Patientpjece) en gang om ugen. Så prøver jeg at huske det. Jeg gør det faktisk når jeg går i seng, så tar jeg lige en tur. Den Digitale Patientpjece gjorde det endvidere muligt for deltagerne at træne på de tider de havde behov for. Det er vigtigt at kunne træne når det passer en. Det er lidt ligesom at have sin fysioterapeut i nærheden. 7

10 Deltagerne fortalte, at den Digitale patientpjece mest blev benyttet i starten af deres forløb, men at de også brugte den til at holde træningen ved lige og ligeledes forebygge lymfødem. ( )når man stopper (på hospitalet), så kan man selv være med til at holde det ved lige, ved at man kan gå ind og fortsætte selv. Computeren som træningsredskab En af deltagerne benyttede computeren til at skabe en fast struktur for sin træning. Den Digitale Patientpjece fungerede derfor som en slags træningsguide, hvor hun satte sig foran computeren med det formål at træne. Jeg er elendig til de her ting (huske at træne). Der er det virkelig godt at tage computeren og så sætte sig. Så er man bundet til det og så ved man at okay så skal man igennem det her og så er det slut. For en anden af deltagerne var computeren ikke noget hun brugte dagligt. Hun tog kun computeren frem, når hun havde et specifikt behov for at bruge den. Hun oplevede det derfor som nemmere at bruge en papirpjece i det daglige. Men samtidig understregede hun, at der ved papirpjecen var en risiko for at komme til at udføre øvelserne forkert. ( ) (i hverdagen) har jeg brugt papirpjecen, så har jeg lavet lidt. Men der kan jeg godt se, at noget af det jo ikke var helt som det skulle være. Flere af deltagerne mente at computeren kunne være en barriere for ældre personer. En af deltagerne som var hjemmehjælper havde erfaret, at der blandt de ældste borgere stadig er en stor gruppe som aldrig har benyttet en computer. Det er nemt at bruge den Digitale Patientpjece Deltagerne oplevede alle, at det var nemt at bruge den Digitale Patientpjece, både at finde de ønskede øvelser, men også at skifte mellem pjecens forskellige dele. De fleste deltagere brugte den Digitale Patientpjece til at repetere nogle af de mange informationer de havde modtaget på hospitalet, som ellers kunne være vanskelige at huske. Jeg synes det er fint at man kan gå ind og læse noget om det (lymfødem). Man har måske hørt noget i forvejen. Men så kan man stille og roligt selv sidde og kigge på det. 8

11 Generelt kunne deltagerne bruge de oplysninger som lå i den Digitale Patientpjece, men der var dog en af deltagerne hvis forløb ikke svarede sig til det der var beskrevet under overskriften: Her har du mulighed for at se hvordan et lymfødem forløb foregår på Hvidovre Hospital. For hende blev informationen mere en bekræftelse af, at hendes behandling og den information hun havde modtaget, havde været mangelfuld. Med hensyn til placering af den Digitale Patientpjece, mente deltagerne, at det ville være en fordel hvis de kunne få adgang til den via Hvidovre Hospitals hjemmeside. Herefter ville det være naturligt at søge videre efter Fysio- og Ergoterapien, hvor der kunne være et direkte link til den Digitale Patientpjece. Plads til forbedring Selvom deltagerne overvejende var positive i forhold til den Digitale Patientpjece, havde de også flere konstruktive forslag til hvordan materialet kunne forbedres og videreudvikles. En af de ting som deltagerne savnede var, at der var lidt tale på hjemmesiden, f.eks. i forbindelse med øvelserne. De havde alle haft en forventning om, og havde ventet på, at der skulle komme en stemme med lidt forklaring der kunne understøtte videosekvenserne. De oplevede, at den manglende tale medførte, at stemningen blev lidt dunkel og trist og de savnede lidt smil hos personerne på videosekvenserne. Der er lidt gravkammerstemning over videosekvenserne ( ) det er alvorligt det her meget alvorligt Vi har sgu brug for lidt POW! Den tunge stemning blev understreget af en ensformig pling-lyd, som de oplevede som meget irriterende. Jeg blev idiot af den der klokkelyd, der kom hele tiden. Deltagerne var overraskede over, at en del af den information de fik af fysioterapeuten, ikke var givet til dem tidligere i deres forløb. Det drejede sig om praktiske ting som forholdsregler og hvad de skulle være opmærksomme på i forbindelse med deres lymfødem. Denne viden er afgørende for at deltagerne bliver i stand til både at forebygge og reagere hvis lymfødemet ændrer sig. Jeg var ved at falde ned af stolen da fysioterapeuten fortalte mig alt det jeg skulle passe på. ( ) Vi kan gøre rigtig meget selv, hvis vi ved hvad vi skal handle på. 9

12 Deltagerne lagde vægt på at den Digitale Patientpjece fremstod professionelt og havde ikke noget i mod at dens layout virkede lidt klinisk, da det var forventet. Men de blev meget irriterede når de oplevede fejl i indholdet på hjemmesiden, eksempelvis fejl i koder og stavefejl, da det flyttede fokus fra indholdet. det irriterer mig grænseløst. Jeg gider ikke at læse sådan noget. Ikke på en offentlig hjemmeside Overrevet achillessene Interviewet blev gennemført med to kvindelige deltagere. Begge deltagere i interviewet var erhvervsaktive kvinder med hjemmeboende børn. Den ene af kvinderne var først i sit genoptræningsforløb mens den anden var i slutningen af forløbet. Begge havde fået udleveret den Digitale Patientpjece af fysioterapeuten ved første kontakt. Dog havde en af deltagerne også fået adgang til pjecen via en bekendt der arbejder på Hospitalet. I forbindelse med resultatopgørelsen grupperede resultaterne sig under et overordnet tema: Sammenhængen mellem dagligdagen og træningen med 5 undergrupper (Se tabel 2): Spørgsmål og svar Træningsforløbet Brugervenlighed og layout Brugbar med lidt tilføjelser og justeringer Manglende koblingen til hverdagen 10

13 Overordnet tema Grupper Undergrupper Sammenhæng mellem dagligdagen og træningen Spørgsmål og svar Træningsforløbet Brugervenlighed og Layout Brugbar med lidt justeringer og tilføjelser Manglende kobling til dagligdagen Tabel 2: Forholdet mellem temaer og undergrupper Spørgsmål fysioterapeuten har fået før Lægen sagde ikke noget Erfaringsudveksling Familien med støttestrømperne Holdet & træningen Forvirrende informationer For meget eller for lidt? Mere struktur At kunne søge Sprog Oversete funktioner Videoerne Brugervenlighed Ideer til brugervenlighed, layout & struktur Et godt startindblik Gode råd og fif fra starten De første 8 uger Øvelser Hvordan? Fysioterapeuterne har ikke selv prøvet det Gode ideer til løsning af hverdagens udfordringer Strømpen Hvad sker der med foden og hvilken træning skal man igennem? Rette øvelser til rette tid Information til arbejdsgiver Mere om. Praktiske Oplysninger der ville have været gode at have Deltagelse i dagligdagen Alt tager tid At være forberedt på hverdagen Arbejde Individuelle behov ift. arbejde Transport At forsvare sig Fodvask & hudpleje Risiko vs. Hverdag Forberedelse på tiden efter støvlen At se normal ud Synlighed 11

14 Spørgsmål og svar Deltagerne fortæller, at de primært har samarbejdet med fysioterapeuterne i forbindelse med deres forløb på hospitalet. Altså det er fysioterapeuterne vi har samarbejdet med. Der har været en læge inde og kigge på om den var revet over, og så har der været en læge inde da jeg skulle have gips på tror jeg. Og han sagde ikke noget, han kiggede bare på det. Så der er ingen information fra lægen. Intet. Man får udleveret den der arbejdsplan (af lægen) Pga. den manglende information fra lægen oplever deltagerne at den Digitale Patientpjece har givet adgang til den information de ikke oplever at have fået fra lægen: Hvis ikke jeg havde haft patientpjecen ville jeg ikke vide hvad det var der var sket med mig, med mindre jeg pressede et svar ud af dem. De er ikke særligt informative Begge deltagere forklarer, at de har været glade for at have den Digitale Patientpjece, men at de til trods for pjecen har haft en del ubesvarede spørgsmål. For en af deltagerne har det betydet, at hun flere gange har måtte ringe til fysioterapeuten for at få svar: Jeg tror også jeg ringede med: Hvor meget må jeg bære i mine hænder? ( ) Hvad må jeg? Må jeg lægge mig ned på gulvet og rejse mig op igen? Eller er det for meget? Eller er der for meget vægt på foden? Og må jeg tage en spand vand I hånden når jeg skal gøre rent? Må jeg i det hele taget løfte noget? Sådan nogle små dagligdags ting der fyldte oppe i hovedet. Jeg var bange for at skade senen Når patienten ringede for at få svar på sine spørgsmål, fik hun besked på, at det var fint hun ringede og at det var spørgsmål der var blevet stillet af andre deltagere tidligere. Hun undrede sig derfor over, at denne information ikke var tilgængelig i den Digitale Patientpjece. Så siger jeg så: Hvorfor har I så ikke gjort svarene tilgængelige? Så kunne jeg have sparet jer for noget arbejde. For jeg var jo inde for at søge efter svarene på spørgsmålene først inden jeg belemrede fysioterapeuterne herude ( ) Der synes jeg ikke, at den der patientpjece har kunnet give mig svarene Træningsforløbet Begge deltagere fortæller omkring træningsforløbet, at det var rart at møde andre deltagere i samme situation. Deltagerne fortæller, at deres gang var markant anderledes da de fik walkerstøvlen af end før skaden, hvilket de ikke havde været forberedt på. På den baggrund 12

15 efterlyser de en kort videosekvens fra træningen hvor man ser andre deltagere gå efter fjernelse af walkerstøvlen: det kunne være rart at se, at andre også går på samme måde. Da jeg kom ud første gang til genoptræning, jeg kiggede bare ( ) De (deltagerne) gik på samme måde og de havde alle sammen støttestrømpe på og åh, jeg er ikke unormal!? Det var bare ligesom at komme hjem. Deltagerne oplever, at træningsforløbet rummer flere udfordringer. En af udfordringerne er, at huske øvelser og informationer: Og man fik så meget at vide, man kunne ikke huske halvdelen ( ). Hvad var det forresten nogle øvelser jeg skulle lave? Og hvad var det han sagde omkring det med støvlen og forsikringen? ( ) Jeg fik så mange informationer. De er alle sammen relevante, men man kan jo ikke huske det. Sådan noget skal stå inde i en pjece også, synes jeg. Så man kan slå det op efterfølgende og kigge på øvelserne Når fysioterapeuterne instruerer i hjemmeøvelserne kan det være svært for deltagerne at vide, hvor meget de kan forvente at deres fod kan bevæges når de laver øvelsen derhjemme. En af deltagerne forklarer, at hun har set fysioterapeuten udføre øvelsen og at hun derfor var bekymret for sin egen fod, da hun forsøgte at lave øvelsen derhjemme. Den anden patient havde set øvelsen udført af en medpatient, hvilket havde givet hende en god fornemmelse af, hvor meget bevægelse hun kunne forvente. Deltagerne har derfor overvejelser omkring, at eventuelle øvelsesvideoer fremstilles med en rigtig patient. En anden udfordring deltagerne peger på er manglen på klare retningslinjer for balancegangen mellem for meget og for lidt belastning: Det er en balancegang. Jeg synes at det er svært. For de siger, at man selv kun kan blive ved med at presse sig senen til at det gør ondt. Men hvornår gør det ondt og hvornår er den øm? Altså hvad må jeg helt præcis? ( ) Altså, jeg mangler nogle retningslinjer 13

16 Brugervenlighed og layout Begge deltagere efterlyser mere struktur, idet de fandt at der var byttet rundt på flere af videosekvenserne ift. det kronologiske forløb. Samtidig oplevede en af deltagerne pjecen som værende lidt uoverskuelig pga. de mange videosekvenser: Jeg synes, at det var lidt uoverskueligt ( ) Hvis der er 5 videoer, så kigger jeg dem alle sammen igennem. Jeg er sådan lidt puh er der så meget hvor lang tid mon de tager? Og skal jeg virkelig kigge det hele igennem? og nu bliver det for mange informationer på en gang. Da jeg så fik klikket igennem var det jo ikke så slemt. ( ) Et af deltagernes forslag til mere struktur og overskuelighed er, at skrive hver videos varighed og eventuelt nummerere videoerne. Desuden foreslår de, at det gøres mere tydeligt hvornår det er lægen og hvornår det er fysioterapeuten der taler. En af deltagerne efterlyser bedre muligheder for at søge informationer i pjecen: for at spare et telefonopkald tænkte jeg: Jeg går lige ind og ser om ikke jeg kan få svar på alle de her ting. Og jeg klikkede rundt og det kunne jeg ikke. Der var mest generel information om hvordan tager du støvlen på og hvordan den fungerer og med kilen når den skulle ud. Så jo, jeg har prøvet at være inde og søge Deltagerne beskriver et tydeligt og forståeligt sprog i pjecen uden brug af fagtermer eller lignende: Der bliver talt langsomt, klart og tydeligt ( ) og det synes jeg er fint. Der er stille og rolige bevægelser også Da deltagerne blev spurgt til hvilke dele af den Digitale Patientpjece de havde foretrukket at bruge (videoer, tekst, grafik) er det udelukkende videoerne de har anvendt, da de ikke har været opmærksomme på pjecens øvrige funktioner: Altså jeg har været inde og søge og så har jeg klikket rundt. Men jeg kan jo ikke rigtig huske hvad jeg klikkede på og sådan ( ) Jeg kan bare huske, at der var kun lige det der med de videoer ( ) Brugbar med lidt justeringer og tilføjelser Deltagerne oplever den Digitale patientpjece som værende brugbar: For der fik jeg jo det der link og sad og så alle de der videosekvenser igennem som gav mig et rigtig, rigtig godt start indblik i hvad det var jeg skulle igennem ( ) 14

17 Særligt synes de, at beskrivelsen af de første 8 uger af forløbet indtil walkerstøvlen kommer af er godt beskrevet og at der her er en god og tilpas alvorlig understregning af vigtigheden af at overholde restriktionerne. Deltagerne er enige om, at de vil anbefale andre deltagere at anvende den Digitale Patientpjece, men dog med noget mere information: Men helt klart vil jeg anbefale andre at læse den, gerne med lidt mere info. Bl.a. fortæller deltagerne, at de ikke har været klar over, hvad de kunne forvente i forbindelse med fjernelse af walkerstøvlen: Jeg fik også et chok. Jeg havde ikke engang krykkerne med herud da jeg skulle have støvlen af. Jeg tænkte bare: jeg har taget mine sko med. Fint, nu får jeg støvlen af, på med skoene ( )Og så kunne jeg ikke stå på mine ben Derfor efterlyser deltagerne også noget praktisk information omkring forløbet Fx sig til folk, at de skal have deres krykker med. Sig at de skal have sko med, med en god hæl på, som de har god støtte i. Det havde jeg da heller ikke fået at vide. Jeg havde bare tænkt: Man skal nok have et par sko med. Og krykkerne tog jeg kun med fordi min mand sagde Dem må du nok hellere tage med. Altså, man har intet fået at vide altså I tråd med dette fortæller deltagerne også, at de godt kunne have tænkt sig noget information om, hvordan de skulle vaske og tørre den udleverede sok til at have på i walkerstøvlen samt pleje af huden på foden efter walkerstøvlen ikke længere benyttes. Manglende kobling til hverdagen Deltagerne efterlyser primært oplysninger om hvordan de skal få hverdagen, arbejde og træning til at fungere og hænge sammen: Begge deltagere beskriver en hverdag fyldt med udfordringer umiddelbart efter de har pådraget sig skaden: ( )Jeg kunne ingenting, det var så frustrerende. Jeg sad bare og kiggede jeg kunne læse lektier med børnene, det var sådan set det jeg kunne. Alt det andet hang han på (hendes mand). Den stakkels mand, jeg kunne ikke engang hente et glas vand. Jeg måtte have vand stillet ind hver morgen på sofabordet. Vand og the og frokosten smurte han og lagde ind i køleskabet og så havde jeg sådan et net jeg 15

18 puttede rundt om halsen. Så kunne jeg hoppe ud på mine krykker og tage den der madpakke ned i og hoppe ind igen på sofaen. Det er sådan nogle ting man finder ud af. Hvordan skal hverdagen køre? Man har jo hænderne fulde med de der krykker, så du kan jo ingenting. Særligt perioden efter walkerstøvlen er taget af beskriver deltagerne som vanskelig, da de ikke har været i stand til at udføre de samme aktiviteter som tidligere. Det har betydet, at deres ægtefæller har måtte hjælpe dem en del i løbet af dagen. Gældende for begge deltagere er, at de ikke har oplevet sig ordentligt forberedt på de vanskeligheder der ville opstå i denne periode. Så jeg synes at de første 14 dage (efter walkerstøvlen er taget af) var et chok og det var kritisk og det var nok noget af det mest frustrerende i det forløb jeg har haft, for jeg var ikke forberedt på det Men i og med de (fysioterapeuterne) ikke selv har prøvet sådan et forløb, så mangler koblingen til hverdagen. Pjecen er jo fin, den er bare mangelfuld. Jeg måske der er for meget man selv skal finde ud af ( ). Der mangler fra man får walkerstøvlen af og de første2 uger efter også. Hvad sker der? Det vil man meget gerne læse om. Og også lidt, hvornår er jeg klar til at komme ud i den virkelige verden? Og hvornår kan jeg klare min hverdag? For det er det vi alle sammen higer efter, at komme ind i rytmen igen Deltagerne har selv været opfindsomme i forhold til at løse de aktivitetsproblematikker der er opstået i forbindelse med skaden, men synes begge at det kunne være rart med nogle gode råd omkring dagligdags problematikker fra forløbets start. Det kunne være rart hvis man havde fået de gode råd fra starten. For nu, gik der fx nogle uger før det gik op for mig at jeg faktisk godt kunne sidde på sådan en stol (peger på en kontorstol) og så kunne jeg deltage mere i det daglige. Jeg er ikke så god til at få ideer. Hvis jeg nu havde fået det at vide fra starten af, så havde jeg kunne lette lidt derhjemme ved at hjælpe til Foruden de daglige udfordringer i hjemmet beskriver begge deltagere udfordringer i forhold til deres arbejde. Deltagerne oplever, at de, i kraft af de arbejder på kontor, har fået besked på, at kunne gå på arbejde efter 14 dage. De efterlyser begge nogle mere individuelle hensyn fremfor ensartede retningslinjer ift. erhverv. 16

19 Det er meget den der med at de første fjorten dage efter eller i det hele taget i forløbet Nå, men du kan bare gå på arbejde hvis du er på kontor. Tak skal du have! hvordan skal jeg komme der hen? skal jeg have en deltidssygemelding? Eller skal jeg bare sidde ned med benet i 8 timer? Du siger til mig, at så snart det gør ondt, så skal det op og det skal over hjertehøjde. Altså er tingene ikke rigtig forenelige synes jeg. Så man står også meget selv i en forhandlingssituation med sit arbejde ( ) Så jeg synes måske, lidt mere støtte og lidt mere vent lige med at melde ud at I kommer på arbejde. Gør det hvis I kan klare det og hvis I har nogle gode ordninger Ingen af deltagerne har anvendt den Digitale Patientpjece i forhold til deres arbejdsgiver, men efterlyser begge mere information til arbejdspladsen. Men jeg tror bare at arbejdsgiverne ikke er helt klar over forløbet og det ville være rigtig godt man havde sådan en arbejdsgiver pjece hvor der står det her 5. Opsamling Samlet set viser resultatet fra begge fokusgruppeinterview at deltagerne oplever den Digitale Patientpjece som anvendelig. Deltagerne fortæller at: De har fundet nogle af de informationer omkring deres sygdom/skade de har manglet De i nogen grad har haft mulighed for at genfinde oplysninger de tidligere har modtaget De har fået viden om hvordan de bedst forebygger at deres tilstand udvikler sig uhensigtsmæssigt Videosekvenserne gav dem et billede af, hvordan og i hvilket tempo øvelserne skulle udføres (lymfødem) og hvordan walker støvlen skulle håndteres (overrevet achillessene) Den digitale Patientpjece giver frihed til at træne (lymfødem) og søge information på de tider de har behov for 17

20 5.1. Forslag til forbedringer og tilføjelser Deltagerne har en række konstruktive forslag til forbedringer og tilføjelser: Lymfødem Deltagerne i interviewet foreslår følgende forbedringer: Undgå stavefejl og fejl i koder Undgå at stemningen i videosekvenserne bliver for tung Understøt gerne videosekvenserne med tale Undgå elementer der kan forekomme ulogiske, som fx lyden af en klokke Det kan overvejes om det skal være muligt at få adgang til den Digitale Patientpjece via hospitalets hjemmeside Overrevet achillessene Deltagerne i interviewet foreslår at der tilføjes: Videosekvenser af træningen samt af de øvelser der skal laves igennem hele forløbet. Ved videosekvenser af øvelser vil det være fordelagtigt at bruge en rigtig patient som model Praktiske informationer i relation til forløbet Mere information om tiden efter walkerstøvlen er taget af - hvad patienterne kan forvente i denne periode? Bedre kobling til hverdagen Forslag til hvordan aktivitetsproblematikker, forårsaget af skaden, kan løses 18

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

En brugerrejser fastholder fokus på brugernes behov, og giver således et billede af brugernes oplevelse af kommunal service.

En brugerrejser fastholder fokus på brugernes behov, og giver således et billede af brugernes oplevelse af kommunal service. Tværkommunal genoptræning d. 11/3 2015 Opsamling brugerrejser metodedel Det er nu 3. gang, at der gennemføres brugerundersøgelser i det tværkommunale genoptræningssamarbejde imellem Albertslund, Brøndby

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 7: Spørgeguide til brug for interview Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs.

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs. Genoptræning ning Udført af: Forebyggelse og Sundhed (Forebyggelse og Sundhed) Antal besvarelser: 29 Udførelsestidspunkt: 7-6-2 8:2:28 Info: Dataindsamlingen afsluttet. Genoptræning ning Hvor foregik din

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Brugerundersøgelse af borgere på genoptræningshold i Fåborg-Midtfyn Kommune FOKUSGRUPPEINTERVIEWS AF HOLDDELTAGERE 2015

Brugerundersøgelse af borgere på genoptræningshold i Fåborg-Midtfyn Kommune FOKUSGRUPPEINTERVIEWS AF HOLDDELTAGERE 2015 Brugerundersøgelse af borgere på genoptræningshold i Fåborg-Midtfyn Kommune FOKUSGRUPPEINTERVIEWS AF HOLDDELTAGERE 2015 Louise Nymann Pedersen, fysioterapeut, Cand. Scient. San. Susanne Valbjørn Nielsen,

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet

Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet Afrapportering af fokusgruppeinterview med patienter, pårørende og sundhedspersonale Ved Kamille Samson Rapin BAGGRUND UNDERSØGELSENS FORMÅL Hvad

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Af Kristine Pedersen Opsætningen af sensorgulve på Tistrup Plejecenter skete på initiativ fra Varde Kommune, da det nye plejecenter på Yderikvej skulle bygges.

Læs mere

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015

Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015 Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015 Antal tilbagemeldinger: 155 ud af 167 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 Der er forskel på, hvordan multipel sklerose påvirker den enkeltes mobilitet. For at få bedre viden om emnet, gennemførte man for nogle år siden en stor international undersøgelse.

Læs mere

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler Dilemmakort Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende Vejledning og udvalgte eksempler Januar 2013 Version 1.02 Kontakt os vi modtager gerne feedback:

Læs mere

Personas. Horsens på forkant med sundhed

Personas. Horsens på forkant med sundhed Personas Horsens på forkant med sundhed Materiale og metode Baggrundsmateriale Interviews af borgere Feltstudier på hospital og i hjemmeplejen Egne erfaringer (tidligere ansættelser i hjemmeplejen og på

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25)

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 4 Nu kan jeg se! Ugens tekst og referencer: Joh 9,1-38. Den store Mester, kap. 51. Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) Hovedformålet er,

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Sådan træner du armen efter syning af supraspinatus

Sådan træner du armen efter syning af supraspinatus Sådan træner du armen efter syning af supraspinatus med abduktionsbandage Du er blevet opereret i skulderen, hvor du har fået syet din supraspinatussene. De første 6 uger efter operationen må du ikke bruge

Læs mere

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagog Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen dit

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud T R Æ N I N G S G U I D E til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud Træningsguide til patienter med hoftebrud Det er vigtigt, at du så hurtigt som muligt kommer i gang med

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder i lysken Du er blevet opereret og har fået fjernet lymfeknuder i din lyske. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til, hvordan du træner

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Samlet status. Månedsopdeling. Distribueret. Nogen svar 100% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100%

Samlet status. Månedsopdeling. Distribueret. Nogen svar 100% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Samlet status Ny % Distribueret % Nogen svar % Gennemført % Frafaldet % Månedsopdeling % 5% 5% 5% % Maj % Juni % Juli % August % September % Oktober % November % December % nuar % Februar % Marts % April

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Sådan træner du, når du er blevet opereret for hoftebrud

Sådan træner du, når du er blevet opereret for hoftebrud Sådan træner du, når du er blevet opereret for hoftebrud En afgørende forudsætning for et godt resultat efter operationen er den efterfølgende indsats med træningen. Træning er ikke kun, når du træner

Læs mere

Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014

Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014 Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014 M = Moderator Gruppemedlemmerne er nævnt som respondenter. Vores egne kommentarer, til det vi observerer, er markeret med parenteser. Moderator

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ambulatorium for Ortopædkirurgiske Ryglidelser Silkeborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder i lysken Du er blevet opereret og har fået fjernet lymfeknuder i din lyske. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til, hvordan du træner

Læs mere

Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB

Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. (...) - Minimal tilpasning for tydelighed (G) - Latter I forbindelse med transskribering

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret

Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gode resultater

Læs mere

Sådan træner du skulderen, når du har fået en skulderprotese

Sådan træner du skulderen, når du har fået en skulderprotese Sådan træner du skulderen, når du har fået en skulderprotese Du er blevet opereret i skulderen og har fået en skulderprotese. Årsagen kan være gener efter et kompliceret brud, slidgigt eller andet, der

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Tablet-teknologi i Fysioterapi. Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune.

Tablet-teknologi i Fysioterapi. Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune. Tablet-teknologi i Fysioterapi Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune. 1 Præsentation af deltagerne. Projektansvarlige: Fysioterapeut Lene

Læs mere

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn BORGERENS PLAN Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP Projektleder Matilde Rytter Bockhahn matilde@isitabird.dk Den samlede løsning Den samlede løsning Borgerens plan Et digitalt

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Du er blevet opereret i hjertet og har fået dit brystben skåret op. Det betyder, at din vejrtrækning er påvirket efter

Læs mere

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bilag J Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 Kursiv:

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Du har fået indsat et halvt kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

På spørgsmålet; Hvordan har du oplevet dit personlige forhold til din gåmakker?

På spørgsmålet; Hvordan har du oplevet dit personlige forhold til din gåmakker? Bilag 6 I: Interviewer IPA: IPP: Interviewperson Interviewperson Den personlige relation Udskrift af Interviewsekvens I: Synes du, du kan tale om personlige ting med din gåmakker? IPA: Ikke så meget. Jo

Læs mere

Sådan træner du skulderen efter operation af skulderbrud sat sammen med skinne

Sådan træner du skulderen efter operation af skulderbrud sat sammen med skinne Sådan træner du skulderen efter operation af skulderbrud sat sammen med skinne Du er blevet opereret i skulderen, hvor dit knoglebrud er blevet opereret med en aluminiumsskinne, en såkaldt Philosskinne.

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Patientoplevet fejl. Kvalitetskonsulenter Eva N. Glassou og Jeanette Henriksen Kvalitet og Udvikling Hospitalsenheden Vest

Patientoplevet fejl. Kvalitetskonsulenter Eva N. Glassou og Jeanette Henriksen Kvalitet og Udvikling Hospitalsenheden Vest Patientoplevet fejl Kvalitetskonsulenter Eva N. Glassou og Jeanette Henriksen Kvalitet og Udvikling Hospitalsenheden Vest www.regionmidtjylland.dk Patientoplevet fejl-baggrunden for undersøgelsen Datamaterialet

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere