Indholdsfortegnelse - Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse - Bilag"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Udviklingsstrategi det sociale område Bilag 1: Udkast til udviklingsstrategi International Citizen Service...14 Bilag 1: ICS Ufinansieret opgaveoverdragelse ved tidlig udskrivning fra sygehus...17 Bilag 1: Ufinansieret opgaveoverdragelse Samarbejdsinitiativer og status på målopfyldelse på sundhedsområdet...24 Bilag 1: Samarbejdsinitiativer i de syddanske kommuner...24 Bilag 2: Målopfyldelse sundhedsområdet Dimensionering af SOSU-uddannelserne Bilag 1: Sosu dimensionering Syddanmark Orientering om vækstplan for dansk turisme...60 Bilag 1: Vækstplan for dansk turisme...60 Bilag 2: Vækstplan overblik Udpegelse til bestyrelsen for Syddansk Uddannelsesaftale Bilag 1: Kommissorium for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale...107

2 2.2 Udviklingsstrategi det sociale område 2015

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 2.4 International Citizen Service

15

16

17 2.5 Ufinansieret opgaveoverdragelse ved tidlig udskrivning fra sygehus

18 NOTAT SYGEPLEJE RÅDHUSPASSAGEN 3 Side 1 af VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Ufinansieret opgaveoverdragelse i den kommunale sygepleje BAGGRUND På sit møde den 7. oktober 2013 anmodede KKR Syddanmark Sundhedsstrategisk Forum om at indsamle eventuel dokumentation for ufinansieret opgaveglidning i forbindelse med tidligere udskrivning fra sygehusene. OPRETTET: :30 11:03 REF.: BRUNO LANGDAHL BRUNO LANGDAHL Metode I begyndelsen af 2012 udarbejdede Sundhedsstrategisk Forum en samlet oversigt over, hvilke sygeplejeindsatser kommunerne varetog på dette tidspunkt. I efteråret har vi bedt kommunerne om at opdatere oversigten ud fra den aktuelle status. Vi har modtaget svar fra 20 af de 22 kommuner. Tre af de 20 kommuner har ikke indgivet data for Hvor der sammenlignes mellem årene, tages der alene udgangspunkt i de 17 kommuner, som har indleveret besvarelser i begge år. Hvor der er sket ændringer fra 2012 til efteråret 2013, har kommunerne vurderet, om der er tale om ufinansieret opgaveoverdragelse. På denne vis har det været muligt at kortlægge omfanget og arten af hhv. nye opgaver i den kommunale sygepleje samt nye opgaver, som vurderes at være udtryk for ufinansieret opgaveoverdragelse. Desuden har kommunerne beskrevet erfaringer med ufinansieret opgaveoverdragelse inden for de seneste to år.

19 NYE OPGAVER I DEN KOMMUNALE SYGEPLEJE RESULTATET AF KORTLÆGNINGEN Blandt de 17 kommuner, som har indgivet svar både i 2012 og 2013 kan der registreres i alt 62 nye ydelser. Det svarer gennemsnitligt til tre-fire nye ydelser pr. kommune. Side 2 af 6 Opgaver, som vurderes at have karakter af ufinansieret opgaveoverdragelse Kommunerne vurderer, at i alt 39 af de 62 nye ydelser er udtryk for ufinansieret opgaveoverdragelse. Der er generelt tale om de opgaver, som ligger tættest på det behandlende sundhedsvæsen. Ydelserne vedrører hovedsageligt, at ernæringspræparater eller medicin i form af væsker indgives via blodbanen. De ydelser, der oftest vurderes som overdraget ufinansieret, er: - Intravenøs injektion - Væske via CVK - Parenteral ernæring via CVK - Væske via perifær venflon - Pleje af PICC-line - Anlægge perifær venflon - Pleje af Port-a-Cath - Udvikle/fastholde behandling ANDRE ERFARINGER MED UFINANSIERET OPGAVEOVERDRAGELSE Kommunerne har desuden indgivet skriftlige besvarelser på, hvordan man inden for de seneste to år har erfaret ufinansieret opgaveoverdragelse. En række svar bekræfter den ovenstående liste og påpeger en stigning i ydelserne inden for disse områder. Til listen føjes bl.a. afsluttende kemobehandling hos patienter i eget hjem. Endelig nævner en række kommuner opgaver, som ikke er nye, men som er blevet mere komplekse eller steget betydeligt i omfang. Det gælder bl.a. - Overblik over borgerens samlede medicinstatus, specielt efter indlæggelse og når borgeren får ordineret medicin flere steder fra. - Stor stigning i antal af borgere, der udskrives til intravenøs behandling. - Større koordineringsopgave med særligt sygehuset, når borgeren oftere stadig er patient ved udskrivelsen og fortsætter sin behandling i hjemmet.

20 Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa SKEMA 1: OPGAVER, SOM VURDERES AT VÆRE UFINANSIERET OPGAVEOVERDRAGELSE Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke sygeplejeindsatser kommunerne udførte i oktober markerer, at kommunen udførte opgaven, mens 0 markerer, at kommunen ikke udførte den. - Røde felter markerer, at der er sket en ændring fra primo 2012 til oktober 2013, som ifølge kommunens vurdering er udtryk for ufinansieret opgaveoverdragelse. - Gule felter markerer, at kommunen enten ikke har angivet, hvorvidt der er tale om opgaveoverdragelse, eller det er angivet Side for en 1 opgave, af 6 som kommunen tidligere har udført (kan vedrøre stigning eller delopgave). - Grønne felter markerer, at der er sket en ændring fra primo 2012 til oktober 2013, som ifølge kommunens vurdering ikke er udtryk for ufinansieret opgaveoverdragelse. Af- og udspænding? ? Af- og påklædning Bad Faldudredning Forflytning Istandgørelse ved mors Personlig pleje Vending og lejring Toiletbesøg Anrette/servere mad Anlægge nasalsonde Skift af ventrikelsonde ? Blodsukkermåling Ernæringsscreening HVEM 0?? Hjælp til indtagelse af mad Kostvejledning og opfølgning 1 1? Pleje af nasalsonde Pleje af ventrikelsonde Sondeernæring via ventrikelsonde Sondeernæring via nasal sonde Væske via CVK Parenteral ernæring via CVK Væske via perifær venflon Anlægge perifær venflon 0? Anlægge subcutan kanyle Anlæggelse af kompres.forbinding Anlæggelse af stumpforbinding Cancer sår Decubitus Diabetiske fodsår Fjernelse af agraffer og suturer Kirurgiske sår Kompressionsstrømper af og på Lægeordineret hudpleje Pinn-pleje Pleje af CVK 1 1 1? Pleje af perifær venflon Pleje af PICC-line

21 Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa Pleje af Broviac / Hickmann kateter ? 1 1 1? 1 1 0? Pleje af Port-a-Cath ? Side 2 af Sår andet Traumatiske sår Udredning af sår ? 1 0? 1 1 1? Ulcus cruris Forventningsafklaring m/ borger Oplæring teknologi /hjælpemidler Rådgive/vejlede adfærd Samtale pårørende efter dødsfald Tværfagligt teammøde v/borger Dispensering Dosisdispensering opfølgning Inhalation Injektion sommerfugl Intramuskulær injektion Intravenøs injektion Medicinliste tjek uden tabletter ? Medicinadministration Medicingennemgang med egen ? læge Medicinsk plaster Opfølgning Pause-medicin Opfølgning PN medicin Subcutan injektion Suppositorie/klyx/vagitorie Øjendråber/øredråber Opfølgning behandlingsdom/retspsyk ? Borgermøde med psykiatrien ? Struktur på borgerens hverdag Behandling med aflastende sug i ? svælg Blodtryksmåling C-pap / B-pap ? Dopplermåling 0? Lungesekretprøve ? Peep-maske Pleje af trachealstomi Pleje i forbindelse med ilt Respirationsmåling Respirationsøvelse Speciel mundpleje System ?? ? 1 1 Temperatur / pulsmåling Rådgivning seksualitet 1? 1 1? 1 1 1? Udredning af seksuelle følger 0? Igangsætning af smertepumpe Opfølgning af smertebehandling Smerteudredning ? Udredning søvn ?

22 Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa Opfølgning søvn og hvile ? Afføringsprøve Side 3 af Anlægge blærekateter kvinder Anlægge blærekateter mænd ? Ballontjek Drænpleje Kateterpleje Opsætning posedialyse ? RIK SIK ? Stomiposeskift/tømning Stomipleje- og behandling Til- og frakobling dialyse 1 1 1? ? Urinposeskift/tømning Urinprøve Faglig udredning Opfølgende besøg udskrivelse ? Oplæring borger Udvikle/fastholde behandling ? 1? ?

23 SKEMA 2: UDVIKLINGEN I SYGEPLEJEOPGAVER I KOMMUNERNE SAMLET SET Side 1 af 6 Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange af de 17 kommuner, som har indgivet svar både i 2012 og 2013, som har udført en given ydelse i hhv og Stigninger fra er markeret med rødt. Fald er markeret med grønt. Af- og udspænding 3 5 Af- og påklædning Bad Faldudredning 5 10 Forflytning Istandgørelse ved mors Personlig pleje Vending og lejring Toiletbesøg Anrette/servere mad Anlægge nasalsonde Skift af ventrikelsonde Blodsukkermåling Ernæringsscreening HVEM 8 9 Hjælp til indtagelse af mad Kostvejledning og opfølgning Pleje af nasalsonde Pleje af ventrikelsonde Sondeernæring via ventrikelsonde Sondeernæring via nasal sonde Væske via CVK Parenteral ernæring via CVK Væske via perifær venflon 6 7 Anlægge perifær venflon 1 3 Anlægge subcutan kanyle Anlæggelse af kompressionsforbinding Anlæggelse af stumpforbinding Cancer sår Decubitus Diabetiske fodsår Fjernelse af agraffer og suturer Kirurgiske sår Kompressionsstrømper af og på Lægeordineret hudpleje Pinn-pleje Pleje af CVK Pleje af perifær venflon Pleje af PICC-line Pleje af Broviac / Hickmann kateter 7 8 Pleje af Port-a-Cath Sår andet Traumatiske sår Udredning af sår Ulcus cruris Forventningsafklaring m/ borger Oplæring teknologi /hjælpemidler Rådgive/vejlede adfærd Samtale pårørende efter dødsfald Tværfagligt teammøde v/borger Dispensering Dosisdispensering opfølgning Inhalation Injektion sommerfugl Intramuskulær injektion Intravenøs injektion 6 9 Medicinliste tjek uden tabletter Medicinadministration Medicingennemgang med egen læge Medicinsk plaster Opfølgning Pause-medicin Opfølgning PN medicin Subcutan injektion Suppositorie/klyx/vagitorie Øjendråber/øredråber Opfølgning behandlingsdom/retspsyk Borgermøde med psykiatrien Struktur på borgerens hverdag Behandling med aflastende sug i svælg Blodtryksmåling C-pap / B-pap Dopplermåling 8 8 Lungesekretprøve Peep-maske Pleje af trachealstomi Pleje i forbindelse med ilt Respirationsmåling Respirationsøvelse 4 7 Speciel mundpleje System Temperatur / pulsmåling Rådgivning seksualitet Udredning af seksuelle følger 2 5 Igangsætning af smertepumpe Opfølgning af smertebehandling Smerteudredning Udredning søvn Opfølgning søvn og hvile Afføringsprøve Anlægge blærekateter kvinder Anlægge blærekateter mænd Ballontjek Drænpleje Kateterpleje Opsætning posedialyse RIK SIK Stomiposeskift/tømning Stomipleje- og behandling Til- og frakobling dialyse Urinposeskift/tømning Urinprøve Faglig udredning Opfølgende besøg udskrivelse Oplæring borger Udvikle/fastholde behandling 7 12

24 2.6 Samarbejdsinitiativer og status på målopfyldelse på sundhedsområdet

25 NOTAT: SAMARBEJDSINITIATIVER I DE SYDDANSKE KOMMUNER Fælleskommunalt Sundhedssekretariat den 10. februar Baggrund På KKR Syddanmarks møde den 7. oktober 2013 blev Sundhedsstrategisk Forum bedt om at igangsætte indsamlingen af samarbejdsinitiativer med henblik på den næste generations sundhedsaftale, således at det kan drøftes i KKR primo På den baggrund er der udsendt et spørgeskema til kommunerne med hovedspørgsmålet: Hvilke væsentlige samarbejdsinitiativer med relevans for den kommende sundhedsaftale har kommunen iværksat eller påtænkt iværksat på baggrund af økonomiaftalens løft på 300 mio. kr.? Samarbejdsinitiativerne er sammenholdt med KKR Syddanmarks fire overordnede politiske målsætninger for det nære sundhedsvæsen: 1) Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser 2) Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge 3) Alle kommuner skal arbejde med rehabilitering 4) Alle kommuner skal arbejde med systematisk ledelsesinformation på sundhedsområdet. Formål og afgrænsning Undersøgelsens formål er en kvalitativ afdækning af væsentlige nye samarbejdsinitiativer på baggrund af de i økonomiaftalen 2014 afsatte midler til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne og understøttelse af indsatsområderne i de nye sundhedsaftaler. Det er vigtigt at understrege, at kataloget dermed ikke indeholder alle væsentlige kommunale initiativer til realisering af målsætningerne for det nære sundhedsvæsen. Kommunerne har allerede i de foregående år iværksat initiativer, der er med til at sikre opfyldelse af KKR s politiske målsætninger på sundhedsområdet. Mens kommunerne arbejder dedikeret frem mod de samme mål, kan fx forskellige udgangspositioner give anledning til variationer i hvilke indsatser, der prioriteres. Samtidig er flere kommuner endnu ved at afdække, hvordan midlerne fra økonomiaftale 2014 bedst anvendes under hensyn til KKR Syddanmarks målsætninger og dialogen med Region Syddanmark om den kommende sundhedsaftale, som pågår. Endelig er det forventeligt, at en række af initiativerne vil blive videreudviklet i løbet af 2014.

26 Temaopdeling Der er indkommet i alt 84 initiativer. Initiativerne, som fremgår af det følgende katalog, er på baggrund af de indsendte besvarelser opdelt efter de fire KKR-målsætninger i følgende temaer: 1) Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser - Tidlig opsporing (5 initiativer) - Den ældre medicinske patient (6 initiativer) - Medicin mv. (2 initiativer) 2) Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge - Kronikerindsatser og patientuddannelse (10 initiativer) Indsatser vedr. målsætning 1 og 2 - Indsatser vedr. forebyggelse, herunder KRAM (7 initiativer) 3) Alle kommuner skal arbejde med rehabilitering - Rehabilitering (23 initiativer) Indsatser vedr. målsætning 1 og 3 - Akutte og subakutte tilbud (9 initiativer) - Opfølgende hjemmebesøg (4 initiativer) - Nye samarbejdsformer og sektorovergange (5 initiativer) 4) Alle kommuner skal arbejde med systematisk ledelsesinformation på sundhedsområdet. - Ledelsesinformation og IT (4 initiativer) Øvrig understøttelse af målsætningerne - Andre indsatser (9 initiativer)

27 OVERSIGT - INDSATSER Tidlig opsporing... 5 Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse...5 Tidlig opsporing...5 Tidlig opsporing...5 Tidlig opsporing...5 Tidlig opsporing - triagemodel...6 Den ældre medicinske patient... 6 Kvalitetssikring af ernæringscreening...6 Styrket genoptræning til den ældre medicinske borger...6 Demenskonsulent...6 Faldforebyggelse...7 Styrket genoptræning og faldforebyggelsestræning...7 Faldforebyggelse på seniorområdet...7 Medicin mv UTH/medicin...8 Samarbejde med sygehuset og almen praksis omkring polyfarmaci-patienter...8 Kronikerindsatser og patientuddannelse... 9 Kronikerforløb...9 Kronikerindsats...9 Patientuddannelse til borgere med kronisk sygdom...9 Forløbsprogram diabetes, KOL og kræftrehabilitering...9 Systematiserede faglige tilbud til kronikere på ældreområdet...9 Yderligere fokus på kronikerindsats og kræftrehabilitering Patientuddannelse på rygområdet...10 Udvidelse af Mit liv tilbage til hverdagen med flere diagnoser...11 Samarbejde med Jobcenter om patientuddannelse...11 Forskningsprojekt omkring KOL...11 Indsatser vedr. forebyggelse, herunder KRAM Akut rygestopvejledning og diætetisk vejledning for borgere, der udskrives efter sygehusindlæggelse...12 Forebyggende indsats for borgere, som er særlig udsatte...12 Samarbejde med voksenteamet omkring misbrug og alkohol...12 Fastholdelse af indsat i forhold til kommunens førtidspensionister...12 Øget sundhedsfremme til borgere med psykiske lidelser...13 Forebyggelsespakke på psykiatri- og udsatteområdet...13 KRAM-indsats på voksen/handicapområdet...14 Rehabilitering Rehabiliterende tilgang i Aabenraa Kommune...14 Aktiv Pleje og hverdagsrehabilitering...14 I drift med 4 tværfaglige teams inden for Trænende Hjemmehjælp...15 Trivsel i hverdagen...15 Rehabiliterende team...15 Fokus på udvikling af neurologisk-geriatrisk team på træningsområdet...15 Projekt Sund i job...16 Sundhedskonsulent til det rehabiliterende team...16 Styrkelse af terapeuter i hjemmeplejen...16 Rehabiliteringspladser og akutteam på seniorområdet...17 Styrkelse af den sygeplejefaglige bemanding i hverdagrehabiliteringen ekstra rehabiliteringspladser...17 Special- og rehabiliteringscenter...17

28 Etablering af Rehabiliteringscenter...18 Kompetencecenter...18 Projekt styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden i Langeland Kommune samt heraf affødte indsatser...18 Permanentgørelse af hjerneskadekoordinatoren...18 Permanent koordinatorfunktion på senhjerneskadeområdet...19 Styrket kræftrehabilitering...19 Implementering og udvidelse af kræftrehabilitering og palliation...19 Rehabiliteringsforløb for unge med psykiske problemstillinger...19 Recovery indsatser på socialområdet...19 Akutte og subakutte tilbud Akutstuer...20 Akutstuer på rehabiliteringscenter Bakkegården...20 ACCESS...20 Udvidelse af Hannerup Pleje og døgnrehabilitering...20 Etablering af akutteam i hjemmesygeplejen...21 Forebygge uhensigtsmæsssige indlæggelser og genindlæggelser...21 Hjemmeplejen bemandes med sygeplejersker alle døgnets 24 timer...21 Visitation til pladser til midlertidigt ophold på kommunens plejecentre er omlagt fra visitationen til hjemmesygeplejerskerne...21 Akutsygepleje...21 Opfølgende hjemmebesøg Opfølgende sygepleje hjemmebesøg...22 Opfølgende hjemmebesøg...22 Opfølgende hjemmebesøg...22 Opfølgende hjemmebesøg...22 Nye samarbejdsformer og sektorovergange Integrated care...23 Samarbejde med OUH Svendborg Sygehus...23 Fremrykket visitation...23 Modtagerkoordinator...23 Etablering af virtuelle mødefora...24 Ledelsesinformation og it Synlighed om resultater...24 Ansættelse af sundhedsanalytiker...24 IT-system til kvalitetssikring på sundheds- ældre og specialområdet...24 Forbedret IT journalføringssystem...25 Andre indsatser Reduktion i uhensigtsmæssige indlæggelser...25 Akkreditering af sygeplejen...25 Obligatorisk kompetenceudvikling for SOSU-hjælpere og -assistenter...25 IKOS...25 Kompetenceudvikling indenfor smertehåndtering...26 Sundhedseksperimentarium...26 Revision af sundhedspolitikken...26 Styrkelse til efterforsorgen på Center Bøgely...26 Velfærdsteknologi...27

29 TIDLIG OPSPORING Indsatserne vedrører særligt KKR-målsætningen: Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Indsatserne er særligt relevante for sundhedsaftalens obligatoriske afsnit om forebyggelse og behandling og pleje og målsætningen om at undgå uhensigtsmæssige (gen-)indlæggelser. Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse Haderslev Kommune har øremærket en ganske lille del af midlerne til samarbejde med Region Syddanmark omkring Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse, hvor vi fra 1. januar 2014 sammen med Esbjerg og Varde Kommuner skal være pilotkommuner. Formålet med projektsamarbejdet er at udvikle og afprøve et systematisk og helhedsorienteret forskningsbaseret koncept, der er velegnet til at fremme sunde vaner samt opspore og forebygge livsstilssygdomme i den primære sundhedssektor i Danmark. Konceptet målrettes almenbefolkningen, men afprøves i projektperioden på målgruppen årige, som vurderes at besidde det største potentiale for forebyggelse af livsstilssygdomme. Almen praksis er en væsentlig samarbejdspart omkring projektet. Haderslev Kommune i samarbejde med Region Syddanmark, almen praksis og andre syddanske kommuner. Tidlig opsporing I 2013 er der implementeret smartphones og tablet i hjemmeplejen og sygeplejen, samt undervist i dokumentation. Drejehjulet + ISBAR tjekliste er implementeret i hjemmeplejen, på plejecentre og i sygeplejen; I 2014 skal vi køre projekt vedr. tidlig opsporing. Kolding Kommune i samarbejde med almen praksis Tidlig opsporing Projekter er stadig under udvikling Middelfart Kommune i samarbejde med almen praksis Tidlig opsporing Tidlig opsporing af risikofaktorer hos ældre borgere, der bor hjemme. Opsporingen dokumenteres elektronisk. Nyborg Kommune GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN Side 5

30 Tidlig opsporing - triagemodel Består af to redskaber, der skal være med til at iværksætte handling og forebygge og genoprette borgernes habituelle tilstand, når denne ændrer sig. De to redskaber er triagetavle og refleksionskort. Assens Kommune DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT Indsatserne vedrører særligt KKR-målsætningen: Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Indsatserne er særligt relevante for sundhedsaftalens obligatoriske afsnit om behandling og pleje og målsætningen om at undgå uhensigtsmæssige (gen-)indlæggelser. Kvalitetssikring af ernæringscreening Arbejdet indebærer en analyse af eksisterende praksis ift. ernæringsscreening af ældre borgere i kommune samt efterfølgende kompetenceudviklling af personalet. Faaborg-Midtfyn Kommune Styrket genoptræning til den ældre medicinske borger (Ikke beskrevet yderligere). Nyborg Kommune i samarbejde med almen praksis Demenskonsulent Demenskonsulenten skal: - Medvirke til at forebygge konfliktsituationer i familierne i samarbejde med personale og borgere. - Forbedre vejledningen til personalet så den løftes fra at gælde den enkelte situation til at kunne anvendes mere generelt. - Forebygge eller begrænse antallet af sygdomme hos pårørende, ved en tidlig indsats. - Videreudvikle begrebet pårørendegrupper, således at flere ægtefæller, har mulighed for at deltage, finde styrke og danne netværk i dette. - Fortsat fokus på udvikling/nytænkning. Her tænkes på de projekter, der fortsat gerne skulle sættes i gang, for til stadighed at forbedre de dementes vilkår i Varde Kommune. - Samarbejdet med frivillige og bred offentlig information er også et udviklings punkt Varde Kommune GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN Side 6

31 Faldforebyggelse I 2014 iværksættes en indsats for at forebygge faldulykker blandt ældre. Indsatsen forventes at bestå i at tilbyde borgere et forebyggende hjemmebesøg med særligt fokus på at forebygge faldulykker, hvis en borger har været i kontakt med sygehuset pga. et fald. Aabenraa Kommune i samarbejde med Region Syddanmark Styrket genoptræning og faldforebyggelsestræning Tendensen går i retning mod kortere indlæggelser, og flere opgaver som kommunerne kan varetager i/tæt på borgerens hjem som alternativ til indlæggelse. Det mærkes også på genoptræningsområdet. Konkret forventes det at vi indenfor de næste par år vil opleve flere genoptræningsforløb hvor en meget hurtig (indenfor ganske få dage) og intensiv indsats (daglig træning) er nødvendigt. Det stiller os for nye udfordringer og krav om anderledes organisering så store terapeutressourcer kan mobiliseres på meget kort tid. En hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne skal sikre, at der ikke opstår flaskehalse og ventetid da det vil forhale træningsforløbet i den anden ende Dette betyder, at der er behov for efteruddannelse og ressourcer til implementering af kliniske retningslinjer for fortsat kvalitet i opgaven. Det anbefales at alle kommuner påbegynder implementering af multifaktoriel faldudredning og intervention inden udgangen af 2013, og alle kommuner har indsats i drift i Sker med en kobling til et faldforebyggelsesprojektet på ældreområdet. Vejen Kommune Faldforebyggelse på seniorområdet Iflg. en mini-mtv fra SOF-Fyn fra 2009 er der blandt ældre hvert år skadestuekontakter som følge af fald, hvoraf efterfølgende indlægges, ca af dem fordi de har pådraget sig lårbensbrud. Estimeres dette tal for Vejle Kommune svarer det til ca. 300 indlæggelser årligt, hvor 120 kan relateres til lårbensbrud. Et ældre studie fra 2003 viser i øvrigt, at skader som følge af fald tegner sig som den femte hyppigste dødsårsag. Faldulykker udløser skadestuebesøg, indlæggelser, ambulante besøg med mere. Systematisk faldforebyggelse kan derfor have effekt på indlæggelser og andre træk på sundhedsydelser. En systematisk indsats skal afdække årsagerne til faldet (herunder om der er tale om osteoporose) og dermed sikre, at det ikke kun er resultatet af faldet, der handles på. Dette kan gøres gennem et pilotprojekt med det mål at lave et screeningsværktøj som personalet kan bruge til: - at identificere borgere i risikogruppen for fald - at iværksatte handlinger, der kan forebygge fald - at følge op på årsager til fald, GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN Side 7

32 Indsatsen iværksættes i plejecentrerne og udbredes derefter til at omfatte relevante grupper af ældre borgere. Der er evidens for at fysisk træning og tilstrækkeligt med D-vitamin reducerer faldhyppighed. Interventionen skal derfor foregå i samarbejde med eksempelvis praktiserende læger og frivillige idrætsforeninger eller lign. Vejle Kommune i samarbejde med Region Syddanmark, almen praksis m.fl. MEDICIN MV. Indsatserne vedrører særligt KKR-målsætningen: Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Indsatserne er særligt relevante for sundhedsaftalens obligatoriske afsnit om behandling og pleje samt sundheds-it og digitale arbejdsgange. UTH/medicin Der er sat fokus på indberetning og bearbejdning af UTH i forbindelse med medicinhåndtering i hjemmeplejen/sygeplejen og ved sektorovergange. Ud fra indberettede UTH er udpeges op til 4 fokusområder, som man skal arbejde målrettet med i 2014 mhp. at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Kolding Kommune i samarbejde med Region Syddanmark. Samarbejde med sygehuset og almen praksis omkring polyfarmaci-patienter Svendborg Kommune har indgået et samarbejde med OUH Svendborg Sygehus vedr. igangsættelse af et projekt, der har til formål at styrke samarbejdet mellem sygehus, kommune og almen praksis vedr. bedre håndtering af borgere, der får flere forskellige slags medicin. Svendborg Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis. GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN Side 8

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Oplæg til. Sundhedsydelser i den kommunale sygepleje

Oplæg til. Sundhedsydelser i den kommunale sygepleje Oplæg til Sundhedsydelser i den kommunale sygepleje Kortlægning af sundhedsydelser i kommunerne i region Syddanmark til inspiration ved forhandling om opgaveoverdragelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 OPLÆG Januar 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1. Senhjerneskade genoptræning alle hverdage

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver?

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? 20. oktober 2009 v/ Helle Nyborg Rasmussen, sundhedschef Formål og mål for Hjerterehabilitering på tværs i Kolding (I) Formål Udvikle og implementere

Læs mere

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Der er ca. 76.000 indbyggere i Sønderborg Kommune Disposition Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK?

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? 11. november 2014, journalnr.27.00.00ø34-0006 Puljen til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde den såkaldte Ældrepulje har til formål at løfte

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Baggrund Forventningerne og behovene for kommunale tilbud der kan styrke borgerens evne til at håndtere egen sundhed er steget de

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen opfølgning og revision af fælles rammepapir for somatik...2 Bilag 1: Notat Opfølgning på rammepapir

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2011

Pleje opfølgning på indsatsområder 2011 Pleje opfølgning på indsatsområder 2011 1. Ydelser til borgerne 1.1 Ombygning af Øster Elkjær Arbejdet forventes igangsat i oktober/november måned 2010 og ombygningen forventes færdig i august måned 2011.

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt Hverdagsrehabilitering: 2011 2014 På baggrund af den voksende ældrebefolkning og en forventet stigende efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Rehabiliteringsafdelingen. Årsrapport 2013

Rehabiliteringsafdelingen. Årsrapport 2013 Rehabiliteringsafdelingen Årsrapport 2013 2/10 Udarbejdet af områdeleder Karina Buhl Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Borgerforløb i tal... 4 Nye faglige og organisatoriske tiltag... 4 Visitering af

Læs mere

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Jens Peter Hegelund Jensen Direktør, Silkeborg Kommune Disposition

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland)

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) (ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) Projektet kan følges på: accessprojektet.dk 2 ACCESS-projektet Samarbejde mellem de 4 sønderjyske kommuner, almen praksis i samme område og

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 15. november 2011 12 008. TTA

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 Inddragelse af ICF som referenceramme i kompetenceprogram for træningsområdet Strategi og erfaring med implementeringen Kirsten Piltoft og Henning Holm

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers.

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers. Udover denne folder står Sundhedsstyrelsen også bag inspirations materialet Sundhed på tværs. Begge publikationer tager udgangspunkt i undersøgelsen Gør det sunde valg let, som er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet Velfærdssekretariatet Sagsnr. 262484 Brevid. 1966841 NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet 3. september 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede den 10. juni 2014 analyse af genoptræningsområdet.

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Slettet: 4. november 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen

Virksomhedsplan 2014 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Virksomhedsplan 2014 Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Virksomhedsplanen 2014 Sundhedscentret, Rehabiliteringsafdelingen og Sygeplejen Den 1. januar 2014 blev sygeplejen en del af sektionen Rehabiliteringsafdelingen

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere