Indholdsfortegnelse - Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse - Bilag"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Udviklingsstrategi det sociale område Bilag 1: Udkast til udviklingsstrategi International Citizen Service...14 Bilag 1: ICS Ufinansieret opgaveoverdragelse ved tidlig udskrivning fra sygehus...17 Bilag 1: Ufinansieret opgaveoverdragelse Samarbejdsinitiativer og status på målopfyldelse på sundhedsområdet...24 Bilag 1: Samarbejdsinitiativer i de syddanske kommuner...24 Bilag 2: Målopfyldelse sundhedsområdet Dimensionering af SOSU-uddannelserne Bilag 1: Sosu dimensionering Syddanmark Orientering om vækstplan for dansk turisme...60 Bilag 1: Vækstplan for dansk turisme...60 Bilag 2: Vækstplan overblik Udpegelse til bestyrelsen for Syddansk Uddannelsesaftale Bilag 1: Kommissorium for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale...107

2 2.2 Udviklingsstrategi det sociale område 2015

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 2.4 International Citizen Service

15

16

17 2.5 Ufinansieret opgaveoverdragelse ved tidlig udskrivning fra sygehus

18 NOTAT SYGEPLEJE RÅDHUSPASSAGEN 3 Side 1 af VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Ufinansieret opgaveoverdragelse i den kommunale sygepleje BAGGRUND På sit møde den 7. oktober 2013 anmodede KKR Syddanmark Sundhedsstrategisk Forum om at indsamle eventuel dokumentation for ufinansieret opgaveglidning i forbindelse med tidligere udskrivning fra sygehusene. OPRETTET: :30 11:03 REF.: BRUNO LANGDAHL BRUNO LANGDAHL Metode I begyndelsen af 2012 udarbejdede Sundhedsstrategisk Forum en samlet oversigt over, hvilke sygeplejeindsatser kommunerne varetog på dette tidspunkt. I efteråret har vi bedt kommunerne om at opdatere oversigten ud fra den aktuelle status. Vi har modtaget svar fra 20 af de 22 kommuner. Tre af de 20 kommuner har ikke indgivet data for Hvor der sammenlignes mellem årene, tages der alene udgangspunkt i de 17 kommuner, som har indleveret besvarelser i begge år. Hvor der er sket ændringer fra 2012 til efteråret 2013, har kommunerne vurderet, om der er tale om ufinansieret opgaveoverdragelse. På denne vis har det været muligt at kortlægge omfanget og arten af hhv. nye opgaver i den kommunale sygepleje samt nye opgaver, som vurderes at være udtryk for ufinansieret opgaveoverdragelse. Desuden har kommunerne beskrevet erfaringer med ufinansieret opgaveoverdragelse inden for de seneste to år.

19 NYE OPGAVER I DEN KOMMUNALE SYGEPLEJE RESULTATET AF KORTLÆGNINGEN Blandt de 17 kommuner, som har indgivet svar både i 2012 og 2013 kan der registreres i alt 62 nye ydelser. Det svarer gennemsnitligt til tre-fire nye ydelser pr. kommune. Side 2 af 6 Opgaver, som vurderes at have karakter af ufinansieret opgaveoverdragelse Kommunerne vurderer, at i alt 39 af de 62 nye ydelser er udtryk for ufinansieret opgaveoverdragelse. Der er generelt tale om de opgaver, som ligger tættest på det behandlende sundhedsvæsen. Ydelserne vedrører hovedsageligt, at ernæringspræparater eller medicin i form af væsker indgives via blodbanen. De ydelser, der oftest vurderes som overdraget ufinansieret, er: - Intravenøs injektion - Væske via CVK - Parenteral ernæring via CVK - Væske via perifær venflon - Pleje af PICC-line - Anlægge perifær venflon - Pleje af Port-a-Cath - Udvikle/fastholde behandling ANDRE ERFARINGER MED UFINANSIERET OPGAVEOVERDRAGELSE Kommunerne har desuden indgivet skriftlige besvarelser på, hvordan man inden for de seneste to år har erfaret ufinansieret opgaveoverdragelse. En række svar bekræfter den ovenstående liste og påpeger en stigning i ydelserne inden for disse områder. Til listen føjes bl.a. afsluttende kemobehandling hos patienter i eget hjem. Endelig nævner en række kommuner opgaver, som ikke er nye, men som er blevet mere komplekse eller steget betydeligt i omfang. Det gælder bl.a. - Overblik over borgerens samlede medicinstatus, specielt efter indlæggelse og når borgeren får ordineret medicin flere steder fra. - Stor stigning i antal af borgere, der udskrives til intravenøs behandling. - Større koordineringsopgave med særligt sygehuset, når borgeren oftere stadig er patient ved udskrivelsen og fortsætter sin behandling i hjemmet.

20 Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa SKEMA 1: OPGAVER, SOM VURDERES AT VÆRE UFINANSIERET OPGAVEOVERDRAGELSE Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke sygeplejeindsatser kommunerne udførte i oktober markerer, at kommunen udførte opgaven, mens 0 markerer, at kommunen ikke udførte den. - Røde felter markerer, at der er sket en ændring fra primo 2012 til oktober 2013, som ifølge kommunens vurdering er udtryk for ufinansieret opgaveoverdragelse. - Gule felter markerer, at kommunen enten ikke har angivet, hvorvidt der er tale om opgaveoverdragelse, eller det er angivet Side for en 1 opgave, af 6 som kommunen tidligere har udført (kan vedrøre stigning eller delopgave). - Grønne felter markerer, at der er sket en ændring fra primo 2012 til oktober 2013, som ifølge kommunens vurdering ikke er udtryk for ufinansieret opgaveoverdragelse. Af- og udspænding? ? Af- og påklædning Bad Faldudredning Forflytning Istandgørelse ved mors Personlig pleje Vending og lejring Toiletbesøg Anrette/servere mad Anlægge nasalsonde Skift af ventrikelsonde ? Blodsukkermåling Ernæringsscreening HVEM 0?? Hjælp til indtagelse af mad Kostvejledning og opfølgning 1 1? Pleje af nasalsonde Pleje af ventrikelsonde Sondeernæring via ventrikelsonde Sondeernæring via nasal sonde Væske via CVK Parenteral ernæring via CVK Væske via perifær venflon Anlægge perifær venflon 0? Anlægge subcutan kanyle Anlæggelse af kompres.forbinding Anlæggelse af stumpforbinding Cancer sår Decubitus Diabetiske fodsår Fjernelse af agraffer og suturer Kirurgiske sår Kompressionsstrømper af og på Lægeordineret hudpleje Pinn-pleje Pleje af CVK 1 1 1? Pleje af perifær venflon Pleje af PICC-line

21 Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa Pleje af Broviac / Hickmann kateter ? 1 1 1? 1 1 0? Pleje af Port-a-Cath ? Side 2 af Sår andet Traumatiske sår Udredning af sår ? 1 0? 1 1 1? Ulcus cruris Forventningsafklaring m/ borger Oplæring teknologi /hjælpemidler Rådgive/vejlede adfærd Samtale pårørende efter dødsfald Tværfagligt teammøde v/borger Dispensering Dosisdispensering opfølgning Inhalation Injektion sommerfugl Intramuskulær injektion Intravenøs injektion Medicinliste tjek uden tabletter ? Medicinadministration Medicingennemgang med egen ? læge Medicinsk plaster Opfølgning Pause-medicin Opfølgning PN medicin Subcutan injektion Suppositorie/klyx/vagitorie Øjendråber/øredråber Opfølgning behandlingsdom/retspsyk ? Borgermøde med psykiatrien ? Struktur på borgerens hverdag Behandling med aflastende sug i ? svælg Blodtryksmåling C-pap / B-pap ? Dopplermåling 0? Lungesekretprøve ? Peep-maske Pleje af trachealstomi Pleje i forbindelse med ilt Respirationsmåling Respirationsøvelse Speciel mundpleje System ?? ? 1 1 Temperatur / pulsmåling Rådgivning seksualitet 1? 1 1? 1 1 1? Udredning af seksuelle følger 0? Igangsætning af smertepumpe Opfølgning af smertebehandling Smerteudredning ? Udredning søvn ?

22 Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa Opfølgning søvn og hvile ? Afføringsprøve Side 3 af Anlægge blærekateter kvinder Anlægge blærekateter mænd ? Ballontjek Drænpleje Kateterpleje Opsætning posedialyse ? RIK SIK ? Stomiposeskift/tømning Stomipleje- og behandling Til- og frakobling dialyse 1 1 1? ? Urinposeskift/tømning Urinprøve Faglig udredning Opfølgende besøg udskrivelse ? Oplæring borger Udvikle/fastholde behandling ? 1? ?

23 SKEMA 2: UDVIKLINGEN I SYGEPLEJEOPGAVER I KOMMUNERNE SAMLET SET Side 1 af 6 Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange af de 17 kommuner, som har indgivet svar både i 2012 og 2013, som har udført en given ydelse i hhv og Stigninger fra er markeret med rødt. Fald er markeret med grønt. Af- og udspænding 3 5 Af- og påklædning Bad Faldudredning 5 10 Forflytning Istandgørelse ved mors Personlig pleje Vending og lejring Toiletbesøg Anrette/servere mad Anlægge nasalsonde Skift af ventrikelsonde Blodsukkermåling Ernæringsscreening HVEM 8 9 Hjælp til indtagelse af mad Kostvejledning og opfølgning Pleje af nasalsonde Pleje af ventrikelsonde Sondeernæring via ventrikelsonde Sondeernæring via nasal sonde Væske via CVK Parenteral ernæring via CVK Væske via perifær venflon 6 7 Anlægge perifær venflon 1 3 Anlægge subcutan kanyle Anlæggelse af kompressionsforbinding Anlæggelse af stumpforbinding Cancer sår Decubitus Diabetiske fodsår Fjernelse af agraffer og suturer Kirurgiske sår Kompressionsstrømper af og på Lægeordineret hudpleje Pinn-pleje Pleje af CVK Pleje af perifær venflon Pleje af PICC-line Pleje af Broviac / Hickmann kateter 7 8 Pleje af Port-a-Cath Sår andet Traumatiske sår Udredning af sår Ulcus cruris Forventningsafklaring m/ borger Oplæring teknologi /hjælpemidler Rådgive/vejlede adfærd Samtale pårørende efter dødsfald Tværfagligt teammøde v/borger Dispensering Dosisdispensering opfølgning Inhalation Injektion sommerfugl Intramuskulær injektion Intravenøs injektion 6 9 Medicinliste tjek uden tabletter Medicinadministration Medicingennemgang med egen læge Medicinsk plaster Opfølgning Pause-medicin Opfølgning PN medicin Subcutan injektion Suppositorie/klyx/vagitorie Øjendråber/øredråber Opfølgning behandlingsdom/retspsyk Borgermøde med psykiatrien Struktur på borgerens hverdag Behandling med aflastende sug i svælg Blodtryksmåling C-pap / B-pap Dopplermåling 8 8 Lungesekretprøve Peep-maske Pleje af trachealstomi Pleje i forbindelse med ilt Respirationsmåling Respirationsøvelse 4 7 Speciel mundpleje System Temperatur / pulsmåling Rådgivning seksualitet Udredning af seksuelle følger 2 5 Igangsætning af smertepumpe Opfølgning af smertebehandling Smerteudredning Udredning søvn Opfølgning søvn og hvile Afføringsprøve Anlægge blærekateter kvinder Anlægge blærekateter mænd Ballontjek Drænpleje Kateterpleje Opsætning posedialyse RIK SIK Stomiposeskift/tømning Stomipleje- og behandling Til- og frakobling dialyse Urinposeskift/tømning Urinprøve Faglig udredning Opfølgende besøg udskrivelse Oplæring borger Udvikle/fastholde behandling 7 12

24 2.6 Samarbejdsinitiativer og status på målopfyldelse på sundhedsområdet

25 NOTAT: SAMARBEJDSINITIATIVER I DE SYDDANSKE KOMMUNER Fælleskommunalt Sundhedssekretariat den 10. februar Baggrund På KKR Syddanmarks møde den 7. oktober 2013 blev Sundhedsstrategisk Forum bedt om at igangsætte indsamlingen af samarbejdsinitiativer med henblik på den næste generations sundhedsaftale, således at det kan drøftes i KKR primo På den baggrund er der udsendt et spørgeskema til kommunerne med hovedspørgsmålet: Hvilke væsentlige samarbejdsinitiativer med relevans for den kommende sundhedsaftale har kommunen iværksat eller påtænkt iværksat på baggrund af økonomiaftalens løft på 300 mio. kr.? Samarbejdsinitiativerne er sammenholdt med KKR Syddanmarks fire overordnede politiske målsætninger for det nære sundhedsvæsen: 1) Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser 2) Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge 3) Alle kommuner skal arbejde med rehabilitering 4) Alle kommuner skal arbejde med systematisk ledelsesinformation på sundhedsområdet. Formål og afgrænsning Undersøgelsens formål er en kvalitativ afdækning af væsentlige nye samarbejdsinitiativer på baggrund af de i økonomiaftalen 2014 afsatte midler til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne og understøttelse af indsatsområderne i de nye sundhedsaftaler. Det er vigtigt at understrege, at kataloget dermed ikke indeholder alle væsentlige kommunale initiativer til realisering af målsætningerne for det nære sundhedsvæsen. Kommunerne har allerede i de foregående år iværksat initiativer, der er med til at sikre opfyldelse af KKR s politiske målsætninger på sundhedsområdet. Mens kommunerne arbejder dedikeret frem mod de samme mål, kan fx forskellige udgangspositioner give anledning til variationer i hvilke indsatser, der prioriteres. Samtidig er flere kommuner endnu ved at afdække, hvordan midlerne fra økonomiaftale 2014 bedst anvendes under hensyn til KKR Syddanmarks målsætninger og dialogen med Region Syddanmark om den kommende sundhedsaftale, som pågår. Endelig er det forventeligt, at en række af initiativerne vil blive videreudviklet i løbet af 2014.

26 Temaopdeling Der er indkommet i alt 84 initiativer. Initiativerne, som fremgår af det følgende katalog, er på baggrund af de indsendte besvarelser opdelt efter de fire KKR-målsætninger i følgende temaer: 1) Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser - Tidlig opsporing (5 initiativer) - Den ældre medicinske patient (6 initiativer) - Medicin mv. (2 initiativer) 2) Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge - Kronikerindsatser og patientuddannelse (10 initiativer) Indsatser vedr. målsætning 1 og 2 - Indsatser vedr. forebyggelse, herunder KRAM (7 initiativer) 3) Alle kommuner skal arbejde med rehabilitering - Rehabilitering (23 initiativer) Indsatser vedr. målsætning 1 og 3 - Akutte og subakutte tilbud (9 initiativer) - Opfølgende hjemmebesøg (4 initiativer) - Nye samarbejdsformer og sektorovergange (5 initiativer) 4) Alle kommuner skal arbejde med systematisk ledelsesinformation på sundhedsområdet. - Ledelsesinformation og IT (4 initiativer) Øvrig understøttelse af målsætningerne - Andre indsatser (9 initiativer)

27 OVERSIGT - INDSATSER Tidlig opsporing... 5 Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse...5 Tidlig opsporing...5 Tidlig opsporing...5 Tidlig opsporing...5 Tidlig opsporing - triagemodel...6 Den ældre medicinske patient... 6 Kvalitetssikring af ernæringscreening...6 Styrket genoptræning til den ældre medicinske borger...6 Demenskonsulent...6 Faldforebyggelse...7 Styrket genoptræning og faldforebyggelsestræning...7 Faldforebyggelse på seniorområdet...7 Medicin mv UTH/medicin...8 Samarbejde med sygehuset og almen praksis omkring polyfarmaci-patienter...8 Kronikerindsatser og patientuddannelse... 9 Kronikerforløb...9 Kronikerindsats...9 Patientuddannelse til borgere med kronisk sygdom...9 Forløbsprogram diabetes, KOL og kræftrehabilitering...9 Systematiserede faglige tilbud til kronikere på ældreområdet...9 Yderligere fokus på kronikerindsats og kræftrehabilitering Patientuddannelse på rygområdet...10 Udvidelse af Mit liv tilbage til hverdagen med flere diagnoser...11 Samarbejde med Jobcenter om patientuddannelse...11 Forskningsprojekt omkring KOL...11 Indsatser vedr. forebyggelse, herunder KRAM Akut rygestopvejledning og diætetisk vejledning for borgere, der udskrives efter sygehusindlæggelse...12 Forebyggende indsats for borgere, som er særlig udsatte...12 Samarbejde med voksenteamet omkring misbrug og alkohol...12 Fastholdelse af indsat i forhold til kommunens førtidspensionister...12 Øget sundhedsfremme til borgere med psykiske lidelser...13 Forebyggelsespakke på psykiatri- og udsatteområdet...13 KRAM-indsats på voksen/handicapområdet...14 Rehabilitering Rehabiliterende tilgang i Aabenraa Kommune...14 Aktiv Pleje og hverdagsrehabilitering...14 I drift med 4 tværfaglige teams inden for Trænende Hjemmehjælp...15 Trivsel i hverdagen...15 Rehabiliterende team...15 Fokus på udvikling af neurologisk-geriatrisk team på træningsområdet...15 Projekt Sund i job...16 Sundhedskonsulent til det rehabiliterende team...16 Styrkelse af terapeuter i hjemmeplejen...16 Rehabiliteringspladser og akutteam på seniorområdet...17 Styrkelse af den sygeplejefaglige bemanding i hverdagrehabiliteringen ekstra rehabiliteringspladser...17 Special- og rehabiliteringscenter...17

28 Etablering af Rehabiliteringscenter...18 Kompetencecenter...18 Projekt styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden i Langeland Kommune samt heraf affødte indsatser...18 Permanentgørelse af hjerneskadekoordinatoren...18 Permanent koordinatorfunktion på senhjerneskadeområdet...19 Styrket kræftrehabilitering...19 Implementering og udvidelse af kræftrehabilitering og palliation...19 Rehabiliteringsforløb for unge med psykiske problemstillinger...19 Recovery indsatser på socialområdet...19 Akutte og subakutte tilbud Akutstuer...20 Akutstuer på rehabiliteringscenter Bakkegården...20 ACCESS...20 Udvidelse af Hannerup Pleje og døgnrehabilitering...20 Etablering af akutteam i hjemmesygeplejen...21 Forebygge uhensigtsmæsssige indlæggelser og genindlæggelser...21 Hjemmeplejen bemandes med sygeplejersker alle døgnets 24 timer...21 Visitation til pladser til midlertidigt ophold på kommunens plejecentre er omlagt fra visitationen til hjemmesygeplejerskerne...21 Akutsygepleje...21 Opfølgende hjemmebesøg Opfølgende sygepleje hjemmebesøg...22 Opfølgende hjemmebesøg...22 Opfølgende hjemmebesøg...22 Opfølgende hjemmebesøg...22 Nye samarbejdsformer og sektorovergange Integrated care...23 Samarbejde med OUH Svendborg Sygehus...23 Fremrykket visitation...23 Modtagerkoordinator...23 Etablering af virtuelle mødefora...24 Ledelsesinformation og it Synlighed om resultater...24 Ansættelse af sundhedsanalytiker...24 IT-system til kvalitetssikring på sundheds- ældre og specialområdet...24 Forbedret IT journalføringssystem...25 Andre indsatser Reduktion i uhensigtsmæssige indlæggelser...25 Akkreditering af sygeplejen...25 Obligatorisk kompetenceudvikling for SOSU-hjælpere og -assistenter...25 IKOS...25 Kompetenceudvikling indenfor smertehåndtering...26 Sundhedseksperimentarium...26 Revision af sundhedspolitikken...26 Styrkelse til efterforsorgen på Center Bøgely...26 Velfærdsteknologi...27

29 TIDLIG OPSPORING Indsatserne vedrører særligt KKR-målsætningen: Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Indsatserne er særligt relevante for sundhedsaftalens obligatoriske afsnit om forebyggelse og behandling og pleje og målsætningen om at undgå uhensigtsmæssige (gen-)indlæggelser. Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse Haderslev Kommune har øremærket en ganske lille del af midlerne til samarbejde med Region Syddanmark omkring Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse, hvor vi fra 1. januar 2014 sammen med Esbjerg og Varde Kommuner skal være pilotkommuner. Formålet med projektsamarbejdet er at udvikle og afprøve et systematisk og helhedsorienteret forskningsbaseret koncept, der er velegnet til at fremme sunde vaner samt opspore og forebygge livsstilssygdomme i den primære sundhedssektor i Danmark. Konceptet målrettes almenbefolkningen, men afprøves i projektperioden på målgruppen årige, som vurderes at besidde det største potentiale for forebyggelse af livsstilssygdomme. Almen praksis er en væsentlig samarbejdspart omkring projektet. Haderslev Kommune i samarbejde med Region Syddanmark, almen praksis og andre syddanske kommuner. Tidlig opsporing I 2013 er der implementeret smartphones og tablet i hjemmeplejen og sygeplejen, samt undervist i dokumentation. Drejehjulet + ISBAR tjekliste er implementeret i hjemmeplejen, på plejecentre og i sygeplejen; I 2014 skal vi køre projekt vedr. tidlig opsporing. Kolding Kommune i samarbejde med almen praksis Tidlig opsporing Projekter er stadig under udvikling Middelfart Kommune i samarbejde med almen praksis Tidlig opsporing Tidlig opsporing af risikofaktorer hos ældre borgere, der bor hjemme. Opsporingen dokumenteres elektronisk. Nyborg Kommune GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN Side 5

30 Tidlig opsporing - triagemodel Består af to redskaber, der skal være med til at iværksætte handling og forebygge og genoprette borgernes habituelle tilstand, når denne ændrer sig. De to redskaber er triagetavle og refleksionskort. Assens Kommune DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT Indsatserne vedrører særligt KKR-målsætningen: Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Indsatserne er særligt relevante for sundhedsaftalens obligatoriske afsnit om behandling og pleje og målsætningen om at undgå uhensigtsmæssige (gen-)indlæggelser. Kvalitetssikring af ernæringscreening Arbejdet indebærer en analyse af eksisterende praksis ift. ernæringsscreening af ældre borgere i kommune samt efterfølgende kompetenceudviklling af personalet. Faaborg-Midtfyn Kommune Styrket genoptræning til den ældre medicinske borger (Ikke beskrevet yderligere). Nyborg Kommune i samarbejde med almen praksis Demenskonsulent Demenskonsulenten skal: - Medvirke til at forebygge konfliktsituationer i familierne i samarbejde med personale og borgere. - Forbedre vejledningen til personalet så den løftes fra at gælde den enkelte situation til at kunne anvendes mere generelt. - Forebygge eller begrænse antallet af sygdomme hos pårørende, ved en tidlig indsats. - Videreudvikle begrebet pårørendegrupper, således at flere ægtefæller, har mulighed for at deltage, finde styrke og danne netværk i dette. - Fortsat fokus på udvikling/nytænkning. Her tænkes på de projekter, der fortsat gerne skulle sættes i gang, for til stadighed at forbedre de dementes vilkår i Varde Kommune. - Samarbejdet med frivillige og bred offentlig information er også et udviklings punkt Varde Kommune GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN Side 6

31 Faldforebyggelse I 2014 iværksættes en indsats for at forebygge faldulykker blandt ældre. Indsatsen forventes at bestå i at tilbyde borgere et forebyggende hjemmebesøg med særligt fokus på at forebygge faldulykker, hvis en borger har været i kontakt med sygehuset pga. et fald. Aabenraa Kommune i samarbejde med Region Syddanmark Styrket genoptræning og faldforebyggelsestræning Tendensen går i retning mod kortere indlæggelser, og flere opgaver som kommunerne kan varetager i/tæt på borgerens hjem som alternativ til indlæggelse. Det mærkes også på genoptræningsområdet. Konkret forventes det at vi indenfor de næste par år vil opleve flere genoptræningsforløb hvor en meget hurtig (indenfor ganske få dage) og intensiv indsats (daglig træning) er nødvendigt. Det stiller os for nye udfordringer og krav om anderledes organisering så store terapeutressourcer kan mobiliseres på meget kort tid. En hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne skal sikre, at der ikke opstår flaskehalse og ventetid da det vil forhale træningsforløbet i den anden ende Dette betyder, at der er behov for efteruddannelse og ressourcer til implementering af kliniske retningslinjer for fortsat kvalitet i opgaven. Det anbefales at alle kommuner påbegynder implementering af multifaktoriel faldudredning og intervention inden udgangen af 2013, og alle kommuner har indsats i drift i Sker med en kobling til et faldforebyggelsesprojektet på ældreområdet. Vejen Kommune Faldforebyggelse på seniorområdet Iflg. en mini-mtv fra SOF-Fyn fra 2009 er der blandt ældre hvert år skadestuekontakter som følge af fald, hvoraf efterfølgende indlægges, ca af dem fordi de har pådraget sig lårbensbrud. Estimeres dette tal for Vejle Kommune svarer det til ca. 300 indlæggelser årligt, hvor 120 kan relateres til lårbensbrud. Et ældre studie fra 2003 viser i øvrigt, at skader som følge af fald tegner sig som den femte hyppigste dødsårsag. Faldulykker udløser skadestuebesøg, indlæggelser, ambulante besøg med mere. Systematisk faldforebyggelse kan derfor have effekt på indlæggelser og andre træk på sundhedsydelser. En systematisk indsats skal afdække årsagerne til faldet (herunder om der er tale om osteoporose) og dermed sikre, at det ikke kun er resultatet af faldet, der handles på. Dette kan gøres gennem et pilotprojekt med det mål at lave et screeningsværktøj som personalet kan bruge til: - at identificere borgere i risikogruppen for fald - at iværksatte handlinger, der kan forebygge fald - at følge op på årsager til fald, GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN Side 7

32 Indsatsen iværksættes i plejecentrerne og udbredes derefter til at omfatte relevante grupper af ældre borgere. Der er evidens for at fysisk træning og tilstrækkeligt med D-vitamin reducerer faldhyppighed. Interventionen skal derfor foregå i samarbejde med eksempelvis praktiserende læger og frivillige idrætsforeninger eller lign. Vejle Kommune i samarbejde med Region Syddanmark, almen praksis m.fl. MEDICIN MV. Indsatserne vedrører særligt KKR-målsætningen: Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Indsatserne er særligt relevante for sundhedsaftalens obligatoriske afsnit om behandling og pleje samt sundheds-it og digitale arbejdsgange. UTH/medicin Der er sat fokus på indberetning og bearbejdning af UTH i forbindelse med medicinhåndtering i hjemmeplejen/sygeplejen og ved sektorovergange. Ud fra indberettede UTH er udpeges op til 4 fokusområder, som man skal arbejde målrettet med i 2014 mhp. at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Kolding Kommune i samarbejde med Region Syddanmark. Samarbejde med sygehuset og almen praksis omkring polyfarmaci-patienter Svendborg Kommune har indgået et samarbejde med OUH Svendborg Sygehus vedr. igangsættelse af et projekt, der har til formål at styrke samarbejdet mellem sygehus, kommune og almen praksis vedr. bedre håndtering af borgere, der får flere forskellige slags medicin. Svendborg Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis. GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN Side 8

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Oplæg til. Sundhedsydelser i den kommunale sygepleje

Oplæg til. Sundhedsydelser i den kommunale sygepleje Oplæg til Sundhedsydelser i den kommunale sygepleje Kortlægning af sundhedsydelser i kommunerne i region Syddanmark til inspiration ved forhandling om opgaveoverdragelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3

Læs mere

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Dette spørgeskema er en central del af KL's opfølgningsproces på sundhedsområdet. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om kommunens indsats

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen

Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen 01-05-2015 Vejen Kommune Jette Kynde Schøtz 1 Indsatser 2015 til udvikling af det nære sundhedsvæsen Følgende prioritering af nye projekter og

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Sundhed & Ældre. Indsatser i det nære sundhedsvæsen. Sammenfatning. Baggrund

Sundhed & Ældre. Indsatser i det nære sundhedsvæsen. Sammenfatning. Baggrund Sundhed & Ældre Indsatser i det nære sundhedsvæsen Sammenfatning I budget 2013, og i overslagsårene, er der afsat 1.1 millioner kr. til at styrke det nære sundhedsvæsen med henblik på at reducere indlæggelser

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Serviceområde SO 18, Sundhed og Ældre og SO 19, Forebyggelse Det nære sundhedsvæsen - den del af sundhedsvæsenet som

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Årsrapport 2014. 01-05-2015 Vejen Kommune Jette Kynde Schøtz

Årsrapport 2014. 01-05-2015 Vejen Kommune Jette Kynde Schøtz Årsrapport 2014 01-05-2015 Vejen Kommune Jette Kynde Schøtz 1 Årsrapport for 2014 og indstilling til direktion og de politiske udvalg for år 2015. Beskrivelser af indsatser og projekter år 2014. Afdelingerne

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer.

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer. Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser Formål, opgaver og personalekompetencer. Der er tale om 4 akutpladser i tilknytning til de 16 midlertidige pladser, der er beliggende på områdecentret Kristianslyst.

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen. Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen. Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Den 5. februar 2013 Jnr Sagsid Kommunerne har i en årrække haft

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 august 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1 God dag ved egen kraft på plejecentrene.

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen 26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i 2014-2015 Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Forløbsprogrammer om hjerneskaderehabilitering Arbejdsgruppens formål: Afdække den nuværende indsats Sammenholde med Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 3 Indhold

Læs mere

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet Baggrund NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet 26-04-2016 I relation til Ballerup Kommunes overordnede indsats med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt evidens

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken Ansvars- og kompetenceområde for sygeplejersken Ældreområdet Guldborgsund Kommune Sygeplejerskens arbejdsområde/ kompetence i Ældreområdet, i Guldborgsund Kommune. Formålet med den kommunale hjemmesygepleje,

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

NOTAT. Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Genoptræning i Solrød Kommune Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.:12/16 383 Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb

Læs mere

Hvordan udvælger vi målgruppen?

Hvordan udvælger vi målgruppen? Hvordan udvælger vi målgruppen? Guide til startsamtale med mennesker med kronisk sygdom Oplæg på ERFA-møde på MarselisborgCentret den 23. november 2011 om monitorering og kvalitetssikring af patientuddannelse

Læs mere

26. MAJ 2014 Opfølgning på rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

26. MAJ 2014 Opfølgning på rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen 26. MAJ 2014 Opfølgning på rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Indledning I foråret 2013 udarbejdede kommunerne i hovedstadsregionen et fælleskommunalt strategipapir

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014 Det nære sundhedsvæsen Dansk Industri 24.Oktober 2014 Ældre medicinske patienter Sundhedsudgifter pr. indbygger fordelt på aldersgrupper, 2010 Udviklingen i antal korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET

KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET Program for dagen 10.00-10.50 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen Chefkonsulent Jacob Meller Jacobsen, KL, lokale 1-1+3 10.50-11.00 Pause 11.00-12.00

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Det sammenhængende borgerforløb i praksis

Det sammenhængende borgerforløb i praksis Det sammenhængende borgerforløb i praksis Et kommunalt perspektiv på det sammenhængende borgerforløb Hvilke visioner har kommunen? Hvordan har kommunen grebet det an i praksis? Udfordringerne Betydningen

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark

Afrapportering KKR Syddanmark Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Den central udmelding om voksne med kompleks

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

BILAG 1 ANALYSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I NORDFYNS KOMMUNE. Rammerne. Dato 25.09.2009

BILAG 1 ANALYSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I NORDFYNS KOMMUNE. Rammerne. Dato 25.09.2009 BILAG 1 ANALYSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I NORDFYNS KOMMUNE Dato 25.09.2009 Rammerne Sundhedslov: I forbindelse med kommunesammenlægningen overtog kommunerne ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere