Indholdsfortegnelse - Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse - Bilag"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Udviklingsstrategi det sociale område Bilag 1: Udkast til udviklingsstrategi International Citizen Service...14 Bilag 1: ICS Ufinansieret opgaveoverdragelse ved tidlig udskrivning fra sygehus...17 Bilag 1: Ufinansieret opgaveoverdragelse Samarbejdsinitiativer og status på målopfyldelse på sundhedsområdet...24 Bilag 1: Samarbejdsinitiativer i de syddanske kommuner...24 Bilag 2: Målopfyldelse sundhedsområdet Dimensionering af SOSU-uddannelserne Bilag 1: Sosu dimensionering Syddanmark Orientering om vækstplan for dansk turisme...60 Bilag 1: Vækstplan for dansk turisme...60 Bilag 2: Vækstplan overblik Udpegelse til bestyrelsen for Syddansk Uddannelsesaftale Bilag 1: Kommissorium for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale...107

2 2.2 Udviklingsstrategi det sociale område 2015

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 2.4 International Citizen Service

15

16

17 2.5 Ufinansieret opgaveoverdragelse ved tidlig udskrivning fra sygehus

18 NOTAT SYGEPLEJE RÅDHUSPASSAGEN 3 Side 1 af VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Ufinansieret opgaveoverdragelse i den kommunale sygepleje BAGGRUND På sit møde den 7. oktober 2013 anmodede KKR Syddanmark Sundhedsstrategisk Forum om at indsamle eventuel dokumentation for ufinansieret opgaveglidning i forbindelse med tidligere udskrivning fra sygehusene. OPRETTET: :30 11:03 REF.: BRUNO LANGDAHL BRUNO LANGDAHL Metode I begyndelsen af 2012 udarbejdede Sundhedsstrategisk Forum en samlet oversigt over, hvilke sygeplejeindsatser kommunerne varetog på dette tidspunkt. I efteråret har vi bedt kommunerne om at opdatere oversigten ud fra den aktuelle status. Vi har modtaget svar fra 20 af de 22 kommuner. Tre af de 20 kommuner har ikke indgivet data for Hvor der sammenlignes mellem årene, tages der alene udgangspunkt i de 17 kommuner, som har indleveret besvarelser i begge år. Hvor der er sket ændringer fra 2012 til efteråret 2013, har kommunerne vurderet, om der er tale om ufinansieret opgaveoverdragelse. På denne vis har det været muligt at kortlægge omfanget og arten af hhv. nye opgaver i den kommunale sygepleje samt nye opgaver, som vurderes at være udtryk for ufinansieret opgaveoverdragelse. Desuden har kommunerne beskrevet erfaringer med ufinansieret opgaveoverdragelse inden for de seneste to år.

19 NYE OPGAVER I DEN KOMMUNALE SYGEPLEJE RESULTATET AF KORTLÆGNINGEN Blandt de 17 kommuner, som har indgivet svar både i 2012 og 2013 kan der registreres i alt 62 nye ydelser. Det svarer gennemsnitligt til tre-fire nye ydelser pr. kommune. Side 2 af 6 Opgaver, som vurderes at have karakter af ufinansieret opgaveoverdragelse Kommunerne vurderer, at i alt 39 af de 62 nye ydelser er udtryk for ufinansieret opgaveoverdragelse. Der er generelt tale om de opgaver, som ligger tættest på det behandlende sundhedsvæsen. Ydelserne vedrører hovedsageligt, at ernæringspræparater eller medicin i form af væsker indgives via blodbanen. De ydelser, der oftest vurderes som overdraget ufinansieret, er: - Intravenøs injektion - Væske via CVK - Parenteral ernæring via CVK - Væske via perifær venflon - Pleje af PICC-line - Anlægge perifær venflon - Pleje af Port-a-Cath - Udvikle/fastholde behandling ANDRE ERFARINGER MED UFINANSIERET OPGAVEOVERDRAGELSE Kommunerne har desuden indgivet skriftlige besvarelser på, hvordan man inden for de seneste to år har erfaret ufinansieret opgaveoverdragelse. En række svar bekræfter den ovenstående liste og påpeger en stigning i ydelserne inden for disse områder. Til listen føjes bl.a. afsluttende kemobehandling hos patienter i eget hjem. Endelig nævner en række kommuner opgaver, som ikke er nye, men som er blevet mere komplekse eller steget betydeligt i omfang. Det gælder bl.a. - Overblik over borgerens samlede medicinstatus, specielt efter indlæggelse og når borgeren får ordineret medicin flere steder fra. - Stor stigning i antal af borgere, der udskrives til intravenøs behandling. - Større koordineringsopgave med særligt sygehuset, når borgeren oftere stadig er patient ved udskrivelsen og fortsætter sin behandling i hjemmet.

20 Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa SKEMA 1: OPGAVER, SOM VURDERES AT VÆRE UFINANSIERET OPGAVEOVERDRAGELSE Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke sygeplejeindsatser kommunerne udførte i oktober markerer, at kommunen udførte opgaven, mens 0 markerer, at kommunen ikke udførte den. - Røde felter markerer, at der er sket en ændring fra primo 2012 til oktober 2013, som ifølge kommunens vurdering er udtryk for ufinansieret opgaveoverdragelse. - Gule felter markerer, at kommunen enten ikke har angivet, hvorvidt der er tale om opgaveoverdragelse, eller det er angivet Side for en 1 opgave, af 6 som kommunen tidligere har udført (kan vedrøre stigning eller delopgave). - Grønne felter markerer, at der er sket en ændring fra primo 2012 til oktober 2013, som ifølge kommunens vurdering ikke er udtryk for ufinansieret opgaveoverdragelse. Af- og udspænding? ? Af- og påklædning Bad Faldudredning Forflytning Istandgørelse ved mors Personlig pleje Vending og lejring Toiletbesøg Anrette/servere mad Anlægge nasalsonde Skift af ventrikelsonde ? Blodsukkermåling Ernæringsscreening HVEM 0?? Hjælp til indtagelse af mad Kostvejledning og opfølgning 1 1? Pleje af nasalsonde Pleje af ventrikelsonde Sondeernæring via ventrikelsonde Sondeernæring via nasal sonde Væske via CVK Parenteral ernæring via CVK Væske via perifær venflon Anlægge perifær venflon 0? Anlægge subcutan kanyle Anlæggelse af kompres.forbinding Anlæggelse af stumpforbinding Cancer sår Decubitus Diabetiske fodsår Fjernelse af agraffer og suturer Kirurgiske sår Kompressionsstrømper af og på Lægeordineret hudpleje Pinn-pleje Pleje af CVK 1 1 1? Pleje af perifær venflon Pleje af PICC-line

21 Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa Pleje af Broviac / Hickmann kateter ? 1 1 1? 1 1 0? Pleje af Port-a-Cath ? Side 2 af Sår andet Traumatiske sår Udredning af sår ? 1 0? 1 1 1? Ulcus cruris Forventningsafklaring m/ borger Oplæring teknologi /hjælpemidler Rådgive/vejlede adfærd Samtale pårørende efter dødsfald Tværfagligt teammøde v/borger Dispensering Dosisdispensering opfølgning Inhalation Injektion sommerfugl Intramuskulær injektion Intravenøs injektion Medicinliste tjek uden tabletter ? Medicinadministration Medicingennemgang med egen ? læge Medicinsk plaster Opfølgning Pause-medicin Opfølgning PN medicin Subcutan injektion Suppositorie/klyx/vagitorie Øjendråber/øredråber Opfølgning behandlingsdom/retspsyk ? Borgermøde med psykiatrien ? Struktur på borgerens hverdag Behandling med aflastende sug i ? svælg Blodtryksmåling C-pap / B-pap ? Dopplermåling 0? Lungesekretprøve ? Peep-maske Pleje af trachealstomi Pleje i forbindelse med ilt Respirationsmåling Respirationsøvelse Speciel mundpleje System ?? ? 1 1 Temperatur / pulsmåling Rådgivning seksualitet 1? 1 1? 1 1 1? Udredning af seksuelle følger 0? Igangsætning af smertepumpe Opfølgning af smertebehandling Smerteudredning ? Udredning søvn ?

22 Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa Opfølgning søvn og hvile ? Afføringsprøve Side 3 af Anlægge blærekateter kvinder Anlægge blærekateter mænd ? Ballontjek Drænpleje Kateterpleje Opsætning posedialyse ? RIK SIK ? Stomiposeskift/tømning Stomipleje- og behandling Til- og frakobling dialyse 1 1 1? ? Urinposeskift/tømning Urinprøve Faglig udredning Opfølgende besøg udskrivelse ? Oplæring borger Udvikle/fastholde behandling ? 1? ?

23 SKEMA 2: UDVIKLINGEN I SYGEPLEJEOPGAVER I KOMMUNERNE SAMLET SET Side 1 af 6 Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange af de 17 kommuner, som har indgivet svar både i 2012 og 2013, som har udført en given ydelse i hhv og Stigninger fra er markeret med rødt. Fald er markeret med grønt. Af- og udspænding 3 5 Af- og påklædning Bad Faldudredning 5 10 Forflytning Istandgørelse ved mors Personlig pleje Vending og lejring Toiletbesøg Anrette/servere mad Anlægge nasalsonde Skift af ventrikelsonde Blodsukkermåling Ernæringsscreening HVEM 8 9 Hjælp til indtagelse af mad Kostvejledning og opfølgning Pleje af nasalsonde Pleje af ventrikelsonde Sondeernæring via ventrikelsonde Sondeernæring via nasal sonde Væske via CVK Parenteral ernæring via CVK Væske via perifær venflon 6 7 Anlægge perifær venflon 1 3 Anlægge subcutan kanyle Anlæggelse af kompressionsforbinding Anlæggelse af stumpforbinding Cancer sår Decubitus Diabetiske fodsår Fjernelse af agraffer og suturer Kirurgiske sår Kompressionsstrømper af og på Lægeordineret hudpleje Pinn-pleje Pleje af CVK Pleje af perifær venflon Pleje af PICC-line Pleje af Broviac / Hickmann kateter 7 8 Pleje af Port-a-Cath Sår andet Traumatiske sår Udredning af sår Ulcus cruris Forventningsafklaring m/ borger Oplæring teknologi /hjælpemidler Rådgive/vejlede adfærd Samtale pårørende efter dødsfald Tværfagligt teammøde v/borger Dispensering Dosisdispensering opfølgning Inhalation Injektion sommerfugl Intramuskulær injektion Intravenøs injektion 6 9 Medicinliste tjek uden tabletter Medicinadministration Medicingennemgang med egen læge Medicinsk plaster Opfølgning Pause-medicin Opfølgning PN medicin Subcutan injektion Suppositorie/klyx/vagitorie Øjendråber/øredråber Opfølgning behandlingsdom/retspsyk Borgermøde med psykiatrien Struktur på borgerens hverdag Behandling med aflastende sug i svælg Blodtryksmåling C-pap / B-pap Dopplermåling 8 8 Lungesekretprøve Peep-maske Pleje af trachealstomi Pleje i forbindelse med ilt Respirationsmåling Respirationsøvelse 4 7 Speciel mundpleje System Temperatur / pulsmåling Rådgivning seksualitet Udredning af seksuelle følger 2 5 Igangsætning af smertepumpe Opfølgning af smertebehandling Smerteudredning Udredning søvn Opfølgning søvn og hvile Afføringsprøve Anlægge blærekateter kvinder Anlægge blærekateter mænd Ballontjek Drænpleje Kateterpleje Opsætning posedialyse RIK SIK Stomiposeskift/tømning Stomipleje- og behandling Til- og frakobling dialyse Urinposeskift/tømning Urinprøve Faglig udredning Opfølgende besøg udskrivelse Oplæring borger Udvikle/fastholde behandling 7 12

24 2.6 Samarbejdsinitiativer og status på målopfyldelse på sundhedsområdet

25 NOTAT: SAMARBEJDSINITIATIVER I DE SYDDANSKE KOMMUNER Fælleskommunalt Sundhedssekretariat den 10. februar Baggrund På KKR Syddanmarks møde den 7. oktober 2013 blev Sundhedsstrategisk Forum bedt om at igangsætte indsamlingen af samarbejdsinitiativer med henblik på den næste generations sundhedsaftale, således at det kan drøftes i KKR primo På den baggrund er der udsendt et spørgeskema til kommunerne med hovedspørgsmålet: Hvilke væsentlige samarbejdsinitiativer med relevans for den kommende sundhedsaftale har kommunen iværksat eller påtænkt iværksat på baggrund af økonomiaftalens løft på 300 mio. kr.? Samarbejdsinitiativerne er sammenholdt med KKR Syddanmarks fire overordnede politiske målsætninger for det nære sundhedsvæsen: 1) Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser 2) Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge 3) Alle kommuner skal arbejde med rehabilitering 4) Alle kommuner skal arbejde med systematisk ledelsesinformation på sundhedsområdet. Formål og afgrænsning Undersøgelsens formål er en kvalitativ afdækning af væsentlige nye samarbejdsinitiativer på baggrund af de i økonomiaftalen 2014 afsatte midler til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne og understøttelse af indsatsområderne i de nye sundhedsaftaler. Det er vigtigt at understrege, at kataloget dermed ikke indeholder alle væsentlige kommunale initiativer til realisering af målsætningerne for det nære sundhedsvæsen. Kommunerne har allerede i de foregående år iværksat initiativer, der er med til at sikre opfyldelse af KKR s politiske målsætninger på sundhedsområdet. Mens kommunerne arbejder dedikeret frem mod de samme mål, kan fx forskellige udgangspositioner give anledning til variationer i hvilke indsatser, der prioriteres. Samtidig er flere kommuner endnu ved at afdække, hvordan midlerne fra økonomiaftale 2014 bedst anvendes under hensyn til KKR Syddanmarks målsætninger og dialogen med Region Syddanmark om den kommende sundhedsaftale, som pågår. Endelig er det forventeligt, at en række af initiativerne vil blive videreudviklet i løbet af 2014.

26 Temaopdeling Der er indkommet i alt 84 initiativer. Initiativerne, som fremgår af det følgende katalog, er på baggrund af de indsendte besvarelser opdelt efter de fire KKR-målsætninger i følgende temaer: 1) Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser - Tidlig opsporing (5 initiativer) - Den ældre medicinske patient (6 initiativer) - Medicin mv. (2 initiativer) 2) Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge - Kronikerindsatser og patientuddannelse (10 initiativer) Indsatser vedr. målsætning 1 og 2 - Indsatser vedr. forebyggelse, herunder KRAM (7 initiativer) 3) Alle kommuner skal arbejde med rehabilitering - Rehabilitering (23 initiativer) Indsatser vedr. målsætning 1 og 3 - Akutte og subakutte tilbud (9 initiativer) - Opfølgende hjemmebesøg (4 initiativer) - Nye samarbejdsformer og sektorovergange (5 initiativer) 4) Alle kommuner skal arbejde med systematisk ledelsesinformation på sundhedsområdet. - Ledelsesinformation og IT (4 initiativer) Øvrig understøttelse af målsætningerne - Andre indsatser (9 initiativer)

27 OVERSIGT - INDSATSER Tidlig opsporing... 5 Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse...5 Tidlig opsporing...5 Tidlig opsporing...5 Tidlig opsporing...5 Tidlig opsporing - triagemodel...6 Den ældre medicinske patient... 6 Kvalitetssikring af ernæringscreening...6 Styrket genoptræning til den ældre medicinske borger...6 Demenskonsulent...6 Faldforebyggelse...7 Styrket genoptræning og faldforebyggelsestræning...7 Faldforebyggelse på seniorområdet...7 Medicin mv UTH/medicin...8 Samarbejde med sygehuset og almen praksis omkring polyfarmaci-patienter...8 Kronikerindsatser og patientuddannelse... 9 Kronikerforløb...9 Kronikerindsats...9 Patientuddannelse til borgere med kronisk sygdom...9 Forløbsprogram diabetes, KOL og kræftrehabilitering...9 Systematiserede faglige tilbud til kronikere på ældreområdet...9 Yderligere fokus på kronikerindsats og kræftrehabilitering Patientuddannelse på rygområdet...10 Udvidelse af Mit liv tilbage til hverdagen med flere diagnoser...11 Samarbejde med Jobcenter om patientuddannelse...11 Forskningsprojekt omkring KOL...11 Indsatser vedr. forebyggelse, herunder KRAM Akut rygestopvejledning og diætetisk vejledning for borgere, der udskrives efter sygehusindlæggelse...12 Forebyggende indsats for borgere, som er særlig udsatte...12 Samarbejde med voksenteamet omkring misbrug og alkohol...12 Fastholdelse af indsat i forhold til kommunens førtidspensionister...12 Øget sundhedsfremme til borgere med psykiske lidelser...13 Forebyggelsespakke på psykiatri- og udsatteområdet...13 KRAM-indsats på voksen/handicapområdet...14 Rehabilitering Rehabiliterende tilgang i Aabenraa Kommune...14 Aktiv Pleje og hverdagsrehabilitering...14 I drift med 4 tværfaglige teams inden for Trænende Hjemmehjælp...15 Trivsel i hverdagen...15 Rehabiliterende team...15 Fokus på udvikling af neurologisk-geriatrisk team på træningsområdet...15 Projekt Sund i job...16 Sundhedskonsulent til det rehabiliterende team...16 Styrkelse af terapeuter i hjemmeplejen...16 Rehabiliteringspladser og akutteam på seniorområdet...17 Styrkelse af den sygeplejefaglige bemanding i hverdagrehabiliteringen ekstra rehabiliteringspladser...17 Special- og rehabiliteringscenter...17

28 Etablering af Rehabiliteringscenter...18 Kompetencecenter...18 Projekt styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden i Langeland Kommune samt heraf affødte indsatser...18 Permanentgørelse af hjerneskadekoordinatoren...18 Permanent koordinatorfunktion på senhjerneskadeområdet...19 Styrket kræftrehabilitering...19 Implementering og udvidelse af kræftrehabilitering og palliation...19 Rehabiliteringsforløb for unge med psykiske problemstillinger...19 Recovery indsatser på socialområdet...19 Akutte og subakutte tilbud Akutstuer...20 Akutstuer på rehabiliteringscenter Bakkegården...20 ACCESS...20 Udvidelse af Hannerup Pleje og døgnrehabilitering...20 Etablering af akutteam i hjemmesygeplejen...21 Forebygge uhensigtsmæsssige indlæggelser og genindlæggelser...21 Hjemmeplejen bemandes med sygeplejersker alle døgnets 24 timer...21 Visitation til pladser til midlertidigt ophold på kommunens plejecentre er omlagt fra visitationen til hjemmesygeplejerskerne...21 Akutsygepleje...21 Opfølgende hjemmebesøg Opfølgende sygepleje hjemmebesøg...22 Opfølgende hjemmebesøg...22 Opfølgende hjemmebesøg...22 Opfølgende hjemmebesøg...22 Nye samarbejdsformer og sektorovergange Integrated care...23 Samarbejde med OUH Svendborg Sygehus...23 Fremrykket visitation...23 Modtagerkoordinator...23 Etablering af virtuelle mødefora...24 Ledelsesinformation og it Synlighed om resultater...24 Ansættelse af sundhedsanalytiker...24 IT-system til kvalitetssikring på sundheds- ældre og specialområdet...24 Forbedret IT journalføringssystem...25 Andre indsatser Reduktion i uhensigtsmæssige indlæggelser...25 Akkreditering af sygeplejen...25 Obligatorisk kompetenceudvikling for SOSU-hjælpere og -assistenter...25 IKOS...25 Kompetenceudvikling indenfor smertehåndtering...26 Sundhedseksperimentarium...26 Revision af sundhedspolitikken...26 Styrkelse til efterforsorgen på Center Bøgely...26 Velfærdsteknologi...27

29 TIDLIG OPSPORING Indsatserne vedrører særligt KKR-målsætningen: Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Indsatserne er særligt relevante for sundhedsaftalens obligatoriske afsnit om forebyggelse og behandling og pleje og målsætningen om at undgå uhensigtsmæssige (gen-)indlæggelser. Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse Haderslev Kommune har øremærket en ganske lille del af midlerne til samarbejde med Region Syddanmark omkring Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse, hvor vi fra 1. januar 2014 sammen med Esbjerg og Varde Kommuner skal være pilotkommuner. Formålet med projektsamarbejdet er at udvikle og afprøve et systematisk og helhedsorienteret forskningsbaseret koncept, der er velegnet til at fremme sunde vaner samt opspore og forebygge livsstilssygdomme i den primære sundhedssektor i Danmark. Konceptet målrettes almenbefolkningen, men afprøves i projektperioden på målgruppen årige, som vurderes at besidde det største potentiale for forebyggelse af livsstilssygdomme. Almen praksis er en væsentlig samarbejdspart omkring projektet. Haderslev Kommune i samarbejde med Region Syddanmark, almen praksis og andre syddanske kommuner. Tidlig opsporing I 2013 er der implementeret smartphones og tablet i hjemmeplejen og sygeplejen, samt undervist i dokumentation. Drejehjulet + ISBAR tjekliste er implementeret i hjemmeplejen, på plejecentre og i sygeplejen; I 2014 skal vi køre projekt vedr. tidlig opsporing. Kolding Kommune i samarbejde med almen praksis Tidlig opsporing Projekter er stadig under udvikling Middelfart Kommune i samarbejde med almen praksis Tidlig opsporing Tidlig opsporing af risikofaktorer hos ældre borgere, der bor hjemme. Opsporingen dokumenteres elektronisk. Nyborg Kommune GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN Side 5

30 Tidlig opsporing - triagemodel Består af to redskaber, der skal være med til at iværksætte handling og forebygge og genoprette borgernes habituelle tilstand, når denne ændrer sig. De to redskaber er triagetavle og refleksionskort. Assens Kommune DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT Indsatserne vedrører særligt KKR-målsætningen: Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Indsatserne er særligt relevante for sundhedsaftalens obligatoriske afsnit om behandling og pleje og målsætningen om at undgå uhensigtsmæssige (gen-)indlæggelser. Kvalitetssikring af ernæringscreening Arbejdet indebærer en analyse af eksisterende praksis ift. ernæringsscreening af ældre borgere i kommune samt efterfølgende kompetenceudviklling af personalet. Faaborg-Midtfyn Kommune Styrket genoptræning til den ældre medicinske borger (Ikke beskrevet yderligere). Nyborg Kommune i samarbejde med almen praksis Demenskonsulent Demenskonsulenten skal: - Medvirke til at forebygge konfliktsituationer i familierne i samarbejde med personale og borgere. - Forbedre vejledningen til personalet så den løftes fra at gælde den enkelte situation til at kunne anvendes mere generelt. - Forebygge eller begrænse antallet af sygdomme hos pårørende, ved en tidlig indsats. - Videreudvikle begrebet pårørendegrupper, således at flere ægtefæller, har mulighed for at deltage, finde styrke og danne netværk i dette. - Fortsat fokus på udvikling/nytænkning. Her tænkes på de projekter, der fortsat gerne skulle sættes i gang, for til stadighed at forbedre de dementes vilkår i Varde Kommune. - Samarbejdet med frivillige og bred offentlig information er også et udviklings punkt Varde Kommune GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN Side 6

31 Faldforebyggelse I 2014 iværksættes en indsats for at forebygge faldulykker blandt ældre. Indsatsen forventes at bestå i at tilbyde borgere et forebyggende hjemmebesøg med særligt fokus på at forebygge faldulykker, hvis en borger har været i kontakt med sygehuset pga. et fald. Aabenraa Kommune i samarbejde med Region Syddanmark Styrket genoptræning og faldforebyggelsestræning Tendensen går i retning mod kortere indlæggelser, og flere opgaver som kommunerne kan varetager i/tæt på borgerens hjem som alternativ til indlæggelse. Det mærkes også på genoptræningsområdet. Konkret forventes det at vi indenfor de næste par år vil opleve flere genoptræningsforløb hvor en meget hurtig (indenfor ganske få dage) og intensiv indsats (daglig træning) er nødvendigt. Det stiller os for nye udfordringer og krav om anderledes organisering så store terapeutressourcer kan mobiliseres på meget kort tid. En hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne skal sikre, at der ikke opstår flaskehalse og ventetid da det vil forhale træningsforløbet i den anden ende Dette betyder, at der er behov for efteruddannelse og ressourcer til implementering af kliniske retningslinjer for fortsat kvalitet i opgaven. Det anbefales at alle kommuner påbegynder implementering af multifaktoriel faldudredning og intervention inden udgangen af 2013, og alle kommuner har indsats i drift i Sker med en kobling til et faldforebyggelsesprojektet på ældreområdet. Vejen Kommune Faldforebyggelse på seniorområdet Iflg. en mini-mtv fra SOF-Fyn fra 2009 er der blandt ældre hvert år skadestuekontakter som følge af fald, hvoraf efterfølgende indlægges, ca af dem fordi de har pådraget sig lårbensbrud. Estimeres dette tal for Vejle Kommune svarer det til ca. 300 indlæggelser årligt, hvor 120 kan relateres til lårbensbrud. Et ældre studie fra 2003 viser i øvrigt, at skader som følge af fald tegner sig som den femte hyppigste dødsårsag. Faldulykker udløser skadestuebesøg, indlæggelser, ambulante besøg med mere. Systematisk faldforebyggelse kan derfor have effekt på indlæggelser og andre træk på sundhedsydelser. En systematisk indsats skal afdække årsagerne til faldet (herunder om der er tale om osteoporose) og dermed sikre, at det ikke kun er resultatet af faldet, der handles på. Dette kan gøres gennem et pilotprojekt med det mål at lave et screeningsværktøj som personalet kan bruge til: - at identificere borgere i risikogruppen for fald - at iværksatte handlinger, der kan forebygge fald - at følge op på årsager til fald, GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN Side 7

32 Indsatsen iværksættes i plejecentrerne og udbredes derefter til at omfatte relevante grupper af ældre borgere. Der er evidens for at fysisk træning og tilstrækkeligt med D-vitamin reducerer faldhyppighed. Interventionen skal derfor foregå i samarbejde med eksempelvis praktiserende læger og frivillige idrætsforeninger eller lign. Vejle Kommune i samarbejde med Region Syddanmark, almen praksis m.fl. MEDICIN MV. Indsatserne vedrører særligt KKR-målsætningen: Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Indsatserne er særligt relevante for sundhedsaftalens obligatoriske afsnit om behandling og pleje samt sundheds-it og digitale arbejdsgange. UTH/medicin Der er sat fokus på indberetning og bearbejdning af UTH i forbindelse med medicinhåndtering i hjemmeplejen/sygeplejen og ved sektorovergange. Ud fra indberettede UTH er udpeges op til 4 fokusområder, som man skal arbejde målrettet med i 2014 mhp. at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Kolding Kommune i samarbejde med Region Syddanmark. Samarbejde med sygehuset og almen praksis omkring polyfarmaci-patienter Svendborg Kommune har indgået et samarbejde med OUH Svendborg Sygehus vedr. igangsættelse af et projekt, der har til formål at styrke samarbejdet mellem sygehus, kommune og almen praksis vedr. bedre håndtering af borgere, der får flere forskellige slags medicin. Svendborg Kommune i samarbejde med Region Syddanmark og almen praksis. GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN Side 8

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Sundhedsaftalen 2 20018 18 G N I R Ø H 55 1 1 200 Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Det gode forløb er en fælles opgave - værdier og lederskab...4 4.4

Læs mere

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport

Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-189 Copyright Dansk

Læs mere

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 24. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 1

Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 1 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 1 Sundhed & Forebyggelse Indsatser med afsæt i forebyggelsespakkerne Bevægelsesprojekt Bevægelsesprojektet vil aktivere alle: Dem der ikke bevæger sig til at bevæge sig Dem

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Side/Farve Bind? Sundhedsudvalget - serviceområde???? 1 - Sundhedsudvalget Politikområder (serviceområde) Beløb Sundhed & Forebyggelse 133.119 Visitation & Rehabilitering

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere