Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget"

Transkript

1 Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver, heller ikke men nogen form for passiv godkendelse. Et par enkelte kommentarer: Sætningen "Han ønsker ikke sin henvendelse offentliggjort" kan næppe have andet formål end en eller anden form for mistænkeliggørelse af enten indhold, motiver eller begge dele, og den er helt unødvendig, med mindre det er netop for at give en sådan klang. Der er ikke noget mærkeligt i at jeg skriver en mail til dig, som ikke ment til offentliggørelse. For min skyld kan du offentliggøre vores fulde korrespondance, inklusive min påpegning af hvordan du manipulerer ord og mening efter forgodtbefindende - du kan også lade være med at offentliggøre noget af korrespondancen - men selve den manipulation at indføje et "Han ønsker ikke sin henvendelse offentliggjort" - eller for den sags skyld offentliggøre af dig udvalgte dele - vil jeg foreslå dig ikke at lægge oven i. Videre: jeg har udtalt til vores eget nyhedsbrev, helt i overensstemmmelse med ord og fakta, at vi, da vi meldte ud om bortfald af sponsering af dækningen af Kaas & Mulvads løbende udgifter til Åbenhedstinget i brevet, var indstillet på at dække såvel hosting som medarbejdertid til styregruppe og projektaktiviteter som vores fortsatte støtte - men at vi i lyset af det passerede vil revurdere dette, og den proces er i gang.

2 Jeg har bedt om synspunkter på projektets perspektiver fra de fra højskolen involverede i styregruppen, og vil så vurdere sagen. Hvis den generelle melding er den at der ikke er perspektiv i projektet, når højskolen alene vil støtte med hosting og medarbejderes deltagelse i styregruppe og ad hoc tid på aktiviteter, er der jo ingen grund til at fortsætte støtte i nogen som helst form. Hvis det generelle billede er at der kan gives mening uden at dette forudsætter skolen som hoved eller enesponsor, som det nu har været tilfældet i ni år, finder vi nok en rimelig løsning på dette. Venlig hilsen Jens Otto skrev: Til: Jens Otto Kjær Hansen Fra: Mulvad Sendt af: Dato: :05 Cc: Thomas Rasmussen Lars Poulsen Emne: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jeg har ikke modtaget svar på dette udspil og går derfor ud fra, at du ikke har bemærkninger til denne løsning. Jeg lægger en lettere redigeret version af mit udspil på under artiklen på Åbenhedstinget senere i dag. mvh On Sunday, March 15, 2015, Mulvad wrote: Jeg kan forstå, at du ikke ønsker en indsigelse. Men har en række bemærkninger, som jeg forventes at gøre et eller andet ved. Nuvel. Mit udspil er, at jeg under artiklen skriver således:

3 "Skolens rektor Jens Otto Kjær Hansen har efter artiklens offentliggørelse gjort opmærksom på nogle forhold, han ønsker korrigeret. Han ønsker ikke sin henvendelse offentliggjort, men han understreger bl.a. at skolen tilbyder fortsat at yde støtte til Åbenhedstinget ved at hoste sitet og ved at lade ansatte på skolen deltage i Åbenhedstingets aktiviteter. Det fremgår ikke, om og hvilke medarbejdere det drejer sig om, og om de for eksempel må overtage de opgaver, som jeg har løst til og med den 12. marts Det ligger også fast, at skolen med en dags varsel og uden forudgående forhandling fjernede sin økonomiske støtte til aktindsigtssager, aflønning af redaktør og bidrag til undersøgelser, konferencer mv. Dette bidrag følger efter en aftale mellem Update og Kaas & Mulvad fra begyndelsen af 2007, hvor skolen videreførte arbejdet om aktindsigt og dataudtræk som journalistisk metode, som indtil udgangen af 2006 foregik i Dicar - Danish International Center for Analytical Reporting. Dicar lukkede med udgangen af Gennem otte år har der været et ganske glimrende samarbejde mellem skolen og Kaas & Mulvad om dette. Den gennemsnitlige udgift for skolen til dette samarbejde har årligt udgjort kr. Jens Otto Kjær Hansen påpeger desuden, at han ønsker overskriften på artiklen ændret, idet han mener, at skolens beslutning ikke trækker støtten til Åbenhedstinget. Jeg vurderer, at der er dækning for overskriften. Mulvad" Hvis du ikke er tilfreds, er du velkommen til at skrive en artikel om ledelsens afgørelse, som Åbenhedstinget vil bringe. mvh :46 GMT+01:00 Jens Otto Kjær Hansen Kære Tak for genfremsendelse.

4 Hensigten med min mail har ikke været at formulere noget til offentliggørelse, hverken med eller uden dine kommentarer tilføjet om hvad du måtte finde misforstået. Jeg har påpeget nogle forhold jeg finder forkerte og som du som redaktør har ansvar for, og det finder jeg ikke på nogen måde tilfredsstillende løst ved at du bringer hverken den sendte mail eller andet formuleret af mig. Du har ret i, at min datering er forkert. Ligeledes at der i brevet ikke står fuldtidsansatte det står der i et udkast jeg havde fået til orientering. Det blev rettet inden fremsendelse, fordi en af de medarbejdere, som vi havde forstillet os skulle fortsætte med at deltage i arbejdet omkring åbenhedstinget, faktisk ikke er fuldtidsansat. Det var ikke hensigten at forhindre vedkommende i det, så derfor står ordet ikke i den endelige version. Ingen af disse to formelle fejl har dog nogen betydning for substansen. Det har det derimod, når du manipulerer med ord. Du refererer i din svarmail til Thomas Rasmussens brev med følgende: Thomas Rasmussen lover ikke i sin skrivelse at hoste Åbenhedstinget. Det er kun medarbejdernes tid, skolen fortsat kan dække, skriver han. (Fremhævningen af kun er min). Men det skriver han ikke. Der står ikke kun i brevet fra Thomas, og hans formulering levner uden problemer plads til den fortsatte hjælp med hosting, som ledelsen havde i tankerne. Du læser/tolker det tilsyneladende som om der står kun (og reagerer derefter i et medie uden at efterprøve om det er sådan, f.eks. ved at spørge) og så sætter du endog efterfølgende et ikke eksisterende kun ind i teksten, når du foregiver at citere fra et brev, så formuleringen nu passer til din udlægning. Du skriver at retssagerne er en af årsagerne til en ekstraordinært høj omkostning afholdt af højskolen i Kan du uddybe dette? Venlig hilsen

5 Jens Otto skrev: Til: Jens Otto Kjær Hansen Fra: Mulvad Sendt af: Dato: :09 Emne: Re: Vedr. Åbenhedstinget Her kommer mailen igen. Vær i øvrigt også opmærksom på, at artiklen blev lagt på Åbenhedstinget den 12/3 og ikke 13/3. mvh :18 GMT+01:00 Mulvad Tak for din henvendelse. Åbenhedstinget er kun interesseret i at belyse dette så præcist og dækkende som muligt. Jeg bringer gerne din mail som en kommentar til artiklen. Der er dog et par forhold, som du har misforstået, og som jeg vil foreslå, at du retter inden. Thomas Rasmussen lover ikke i sin skrivelse at hoste Åbenhedstinget. Det er kun medarbejdernes tid, skolen fortsat kan dække, skriver han. Thomas Rasmussen skriver ikke, at det kun er fuldtidsansatte medarbejdere, sådan som du gør. Og endelig er udgifterne til Kaas & Mulvad ikke årligt. Kun i 2014 har det været ekstraordinært højt på grund af retssager og MRSA-aktindsigtssagernes særlige karakter og enorme tidsforbrug, hvoraf meget ikke er faktureret. I de tidligere år har beløbet været betydeligt lavere. Du er velkommen til selv at korrigere disse forhold, hvorefter jeg bringer din kommentar i forbindelse med den oprindelige artikel. Hvis ikke du ønsker at korrigere, bringer jeg bare din indsigelse som en kommentar i dens nuværende form, hvorefter jeg gør opmærksom på disse tre misforståelser. Desuden er der overskriften. Skolen har truffet disse dispositioner med en dags varsel, hvad der gør det svært for Åbenhedstinget at fortsætte. Jeg vurderer derfor, at der er dækning for overskriften. mvh og god weekend

6 :23 GMT+01:00 Jens Otto Kjær Hansen Chefredaktør Mulvad, Åbenhedstinget Kære Jeg skriver dette til dig ene og alene i din egenskab af ansvarshavende chefredaktør for Åbenhedstinget. På Åbenhedstingets hjemmeside bringer du en artikel med titlen Journalisthøjskolen trækker støtten til Åbenhedstinget. I den artikel viderebringer du faktuelt forkerte informationer om forhold, der vedrører Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Det er i strid med kendsgerningerne, når der i overskriften og i artiklen anføres, at højskolen trækker støtten". Dette fremgår af højskolens brev til Åbenhedstinget (som der henvises til), hvori det tilkendegives, at højskolen fremover vil støtte Åbenhedstingets arbejde med den tid fuldtidsansatte medarbejdere bruger i styregruppen og i konkrete aktiviteter. Selv uden brug af ordet støtte i højskolens brev ville den citerede formulering være nok til, at artiklens fremstilling er forkert. At stille ressourcer aflønnet af højskolen til rådighed for et projekt er efter al sædvanlig sprogbrug at støtte et projekt. Videre anvendes i artiklen formuleringen: Årligt har skolen haft udgifter i størrelsesordenen kr., der har dækket konferencer, undersøgelser, det løbende arbejde med at søge aktindsigt, hosting og administration af netværket. Det er det, der forsvinder nu. Det anførte beløb er forkert. Højskolens støtte har de seneste par år udgjort 1) aflønning af fuldtidsansatte medarbejderes anvendte arbejdstid i forbindelse med projektet, 2) hosting inkl. både IT-mæssige og andre direkte og indirekte udgifter og 3) dertil ca kr. om året i eksterne omkostninger, størstedelen som betaling til Kaas & Mulvad. Den samlede værdi af disse støtteformer overstiger betragteligt det i artiklen anførte beløb.

7 Videre rummer ovennævnte citat den hævdelse, at vi indstiller støtten til hosting med de direkte og indirekte omkostninger, dette medfører. I højskolens brev til Åbenhedstinget anføres det intet om, at vi ikke fortsat har villet stille hosting af hjemmesiden til rådighed, og det har da heller ikke været en del af højskolens beslutning. Du kan mene, at det nævnte er småting. Det er imidlertid min opfattelse, at når Danmarks Medie- og Journalisthøjskole hoster et medie, der er anmeldt efter medieansvarsloven, og har en (deltids)ansat medarbejder registreret som ansvarshavende chefredaktør, så forudsætter det i særlig grad opretholdelse af en meget høj standard i den journalistiske praksis. Og de principper, der udtrykkes i de presseetiske regler er netop principper - ikke noget, der må gradbøjes og anvendes efter forgodtbefindende eller egne interesser. Jeg skal anmode dig om asap at korrigere behørigt på Åbenhedstinget. Venlig hilsen Jens Otto Jens Otto Kjær Hansen Rektor OLOF PALMES ALLE 11 DK-8200 AARHUS N EMDRUPVEJ 72 DK-2400 KØBENHAVN NV TEL MOB MAIL

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12534 Klagen vedrører: Reparation af bil. Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens klage 2. Virksomhedens kommentarer 3. Øvrige dokumenter modtaget i perioden

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0036307) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18)

Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18) Bilag 2 Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18) Sagen skitseret fra ABs synspunkt Afdelingsbestyrelsen (AB) for beboerforeningen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

LPD AVISEN. LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark. August 2007 Nr. 67

LPD AVISEN. LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark. August 2007 Nr. 67 LPD AVISEN August 2007 Nr. 67 FAGLIG TALT: Svar til patientrådgiver fra Statsforvaltningen Sjælland. Svar til patientrådgiver fra Sundheds- og Indenrigsministeriet DEBAT: Indlæg om beskyttelsesfiksering

Læs mere

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT BERETNING OM ADVOKATUNDERSØGELSEN AF DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT Advokat Per Magid og advokat Erik Kjær-Hansen 2. april 2013 INDHOLD 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund 5 1.2 Kommissorium 5 1.3 Tidsplan

Læs mere

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion Slagslunde Fjernvarmelaug Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse. Tlf.: 4818 3884 e-mail: SFL@SlagslundeFjernvarmelaug.dk Formandsberetning til generalforsamlingen den 26.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde 140 DECEMBER 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere