Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL. Birthe Bækgaard og Lise Lotte Sørensen deltog fra punkt 1 til og med punkt 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL. Birthe Bækgaard og Lise Lotte Sørensen deltog fra punkt 1 til og med punkt 9."

Transkript

1 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line Færgevej 1 Dato: Fredag den 5. februar 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 13:10 Medlemmer: Fraværende: Jens Johan Richardy (formand) Steen Therkel Jensen (O) Erik Knudsen Tommy Glindvad Peter Schack Poulsen Birthe Bækgaard, Anholt Lise Lotte Sørensen, Anholt Steen Therkel Jensen (O) Klaus Henriksen, skipper Birthe Bækgaard og Lise Lotte Sørensen deltog fra punkt 1 til og med punkt 9. Endvidere deltog følgende i mødet: Annagrethe Poulsen, overfartsleder Christina Lundbergh, sekretær Susanne Peters, sekretær Norddjurs Kommune

2 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning pr Godkendelse af regnskab SMS Orientering Sandbanken ved indsejlingen til Anholt havn Ansøgning om dispensation Orientering om ventefaciliteter Anholtfærgen Færgesekretariatets temadag 14. januar Orientering - nyt fra Færgesekretariatet Orientering og eventuelt Fastsættelse af ny mødedato...11 Bilagsoversigt...12 Norddjurs Kommune

3 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Budgetopfølgning pr P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Regnskab pr. 31. december 2015 er vedhæftet, og gennemgås på mødet. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben GAF - Regnskab 2015 med bemærkninger.xls 16411/16 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Til efterretning. 1

4 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Godkendelse af regnskab P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Godkendelse af regnskabet 2015, se bilag punkt 1. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Sekretariatet indstiller, at regnskabet for 2015 godkendes. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Godkendt. 2

5 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart SMS Orientering P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Der vil på mødet blive givet en aktuel orientering. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den I januar 2016 var der auditering med Søfartsstyrelsen, hvor udvalgsformand, Jens Johan Richardy, driftsleder, Annagrethe Poulsen og skibsfører Klaus Henriksen deltog. Det var Søfartsstyrelsens vurdering, at rederiet drives i fuld overensstemmelse med principperne i ISM koden. 3

6 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Sandbanken ved indsejlingen til Anholt havn P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Sekretariatet informerer om status på sagen ved mødet. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Der er p.t. ikke problemer med indsejlingen, men der skal arrangeres et møde med Grenaa Havn A/S til afklaring af bestemmelserne i besejlingsaftalen. 4

7 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Ansøgning om dispensation P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Anholt Cykeludlejning har i den sagen vedlagte ansøgning anmodet om specialaftale eller dispensation til at få firmaets erhvervsbil omfattet af de nedsatte godstakster. Ifølge bekendtgørelsen om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer 5 omfatter ordningen følgende: 5. Ordningen omfatter følgende former for godstransport og godshåndtering: 1) Lastbiler og påhængskøretøjer til lastbiler. 2) Varevogne og lignende på ikke over 4 ton, der er registreret på gule plader. 3) Arbejdsmaskiner. 4) Bure, paller og containere beregnet til godstransport. 5) Løst gods i øvrigt. 6) Godshåndtering, herunder trailerhåndtering, hvis der er tale om en forpligtelse for færgeoperatøren. Stk. 2. Kommunen kan beslutte at lade chauffører af køretøjer, der er omfattet af stk. 1, pkt. 1-3, indgå i ordningen. Da der ikke er tale om en bil på ikke over 4 ton, der er indregistreret på gule plader, er spørgsmålet, om der kan opnås en anden erhvervsaftale. Der vil på mødet blive redegjort for spørgsmålet om erhvervsaftale. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Sekretariatet indstiller, at sagen drøftes. 5

8 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Bilag: 1 Åben Ansøgning om specialaftale - Anholt Cykeludlejning 16776/16 2 Åben Bekendtgørelse færgetakster 16852/16 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Ansøgningen om specialaftale afslås med henvisning til lovgivningens intentioner og ligebehandlingsprincipper. 6

9 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Orientering om ventefaciliteter Anholtfærgen P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Tirsdag d. 19. januar blev der afholdt et møde med direktøren for Grenaa Havn A/S med henblik på at informere om de planlagte ventefaciliteter til Anholtfærgen. Sekretariatet orienterer på mødet Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Til efterretning. 7

10 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Færgesekretariatets temadag 14. januar P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Den 14. januar var der temadag i Færgesekretariatet, og der var 6 deltagere fra Færgeudvalget Grenaa Anholt færgefart. Se vedlagte bilag med præsentationer fra dagen. Orientering og drøftelse om temadagen. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at sagen drøftes. Bilag: 1 Åben Projektgrupper i Færgesekretariatet 13729/16 2 Åben Kommunens fokus på ø-færgefart 13727/16 3 Åben Færgerederens ansvar og pligter.pdf 13725/16 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Drøftet. 8

11 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Orientering - nyt fra Færgesekretariatet P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Sekretariatet orienterer om nyheder fra Færgesekretariatet. Se bilag med nyt fra færgesekretariatet. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Notat - nyt fra Færgesekretariatet 15493/16 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Til efterretning. 9

12 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Orientering og eventuelt P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Orientering og eventuelt. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Lise Lotte Sørensen orienterede om arbejdet med bosætning og opfordrede til, at der ved stillingsannoncer gøres opmærksom på bosætningsmulighederne på Anholt for børnefamilier. Annagrethe Poulsen orienterede om drøftelser med Sørens Rejser om endagsture, hvilket Sørens Rejser ikke vil gentage. På borgermødet på Anholt blev det foreslået, at GAF selv arrangerer endagstur. Dette koster kr. Borgerforeningen bedes komme med et udspil til et muligt program for en sådan dag. Det skal endvidere undersøges, om godstakstmidlerne kan bruges til en erhvervsfremmetur i form af en endagstur, der kan arrangeres i ydersæsonen. Peter Schack Poulsen ønskede undersøgt, hvor meget af brændstofforbruget, der bliver brugt på at opvarme færgen. Formanden orienterede om, at det drejer sig om 10%. 10

13 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Fastsættelse af ny mødedato P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Fastsættelse af ny mødedato. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at udvalget fastsætter næste mødedato. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Birthe Bækgaard og Lise Lotte Sørensen deltog ikke i sagens behandling. Næste mødedato er 10. juni

14 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Bilagsoversigt 1. Budgetopfølgning pr GAF - Regnskab 2015 med bemærkninger.xls (16411/16) 5. Ansøgning om dispensation 1. Ansøgning om specialaftale - Anholt Cykeludlejning (16776/16) 2. Bekendtgørelse færgetakster (16852/16) 7. Færgesekretariatets temadag 14. januar 1. Projektgrupper i Færgesekretariatet (13729/16) 2. Kommunens fokus på ø-færgefart (13727/16) 3. Færgerederens ansvar og pligter.pdf (13725/16) 8. Orientering - nyt fra Færgesekretariatet 1. Notat - nyt fra Færgesekretariatet (15493/16) 12

15 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Underskriftsside Jens Johan Richardy (formand) Steen Therkel Jensen (O) Erik Knudsen Tommy Glindvad Peter Schack Poulsen Birthe Bækgaard, Anholt Lise Lotte Sørensen, Anholt 13

16 Bilag: 1.1. GAF - Regnskab 2015 med bemærkninger.xls Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 05. februar Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16411/16

17 Regnskab 2015 Resultatopgørelse for tiden GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Artskonto Regnskab Regnskab Budget Indtægter Indgået for fragt , , Indgået fra DONG , , Indgået for passagerer , , Indgået for ture til Havmølleparken , , Indgået for 1-dages tur til Anholt , , Indgået for køretøjer , , Indgået for post , , Ændringsgebyrer , , Renteindtægter 1.204,56 49, Statstilskud gratis færge , , , , Planlagt og gennemført 520 enkeltture. 6 ture til Anholt Havmøllepark ( aflyst/udsat til 2016),( betalt i 2015) 1 dagstur til Anholt - Sørens Rejser Godstakster og takster for erhvervskøretøjer er nedsat med 80% i.h.t. bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster til og fra øer. Tilskud til dækning af takstnedsættelserne for 2015 = kr Regnskab 2015 Resultatopgørelse for tiden GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Artskonto

18 Udgifter: Regnskab Regnskab Budget Færgens driftsudgifter Hyre , , Lønsumsafg , , Personaleomkostninger (søfartsattes 3.057, , Personaleomkostninger 575, , Personaleomkostninger , , Diæter (udbetalt via lønkontor) , , Kørsel (udbetalt via lønkontor) 2.036, , Kursus , , Uniformer , , El-afgift Anholt , , Olie , , Forsikringer , , Forsikringer 0, , Forsikringer (AES) 0, , Vedligeholdelse/stores , , Vedligeholdelse/stores 0, , Vedligeholdelse/stores 0, , Vedligeholdelse/stores 0, , Vedligeholdelse/stores 0, , Vedligeholdelse/stores 0, , Haveri , ,57 ( ) Telefon , , Kontormaterialer , , Besejlingsaftale , , Andre udgifter , , Lejeindtægter (a.c.forbrug) , ,00 ( ) Lejeindtægter (a.c.forbrug) 0, , Tjenesteboliger,olie , , Tjenesteboliger, vand , , Tjenesteboliger, renovation , , Tjenesteboliger, el , , Tjenesteboliger, huslejer , , Tjenesteboliger, rep./vedli , , Tjenesteboliger, varekøb , , Tjenesteboliger, tlf.data.m.v , , , , ,00 1) stabil personalesituation 2) lønsumsafgift ej budgetteret 3) diæter udbetalt i.f.m. dokning 4) l á kr. 4,44 5) havari (ref. fra forsikring, udgifter med i 2014) Regnskab 2015

19 Resultatopgørelse for tiden GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Artskonto Udgifter: Regnskab Regnskab Budget Administrationsudgifter Løn Anholt , , Annoncer, sejlplan, web , , Fragt + porto + gebyr , , Kontormaterialer , , Telefon , , Datakommunikation , , Repræsentation , , Møder, rejser , , Prov. Stena/adm , , El færgeleje/grenaa+anholt , , Terminal Anholt, vedligehold , , Truck, vedligehold , , Vogne og containere , , Personaleomkostninger 2.982, , Adm.udgifter , , Færgens driftsudgifter , , Total , , Minus indtægter , , Ej forbrugt i 2013 overført 0,00 0,00 Resultat , , ,00 Underskud , , ,00 Anlæg/dok , , ,00 Underskud i alt , , ,00 Grenaa, den Jens Johan Richardy Annagrethe Poulsen GRENAA ANHOLT FÆRGEFART STATUS pr. 31.december 2015 Anlægsaktiver: Færge M/F Anholt DKK ,70 DKK ,70 Omsætningsaktiver Byttepenge, Anholt DKK 5.000,00 Byttepenge, kasse, Grenaa DKK 3.000,00 Tilgodehavende hos debitorer DKK ,06 Tilgodehavende slutopgørelse DKK ,65

20 Djurslands Bank A/S, konto DKK ,35 Tilgodehavende/afregninger DKK 808,00 Indskud, Bygaden 4B DKK 9.980,00 Indskud, Bygaden 4 C DKK ,00 Indskud, Bygaden 4 E DKK 9.000,00 DKK ,06 AKTIVER I ALT DKK ,76 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART STATUS pr. 31.december 2015 skyldige feriepenge DKK ,85 Skyldige omkostninger DKK ,73 Egenkapital PASSIVER I ALT DKK ,58 DKK ,18 DKK ,76 Grenaa, /agp

21 Bilag: 5.1. Ansøgning om specialaftale - Anholt Cykeludlejning Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 05. februar Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16776/16

22 Til Dato Grenå Anholt Færgefart Færgevej 1, 8500 Grenå Att.: Christina Lundbergh Ansøgning om specialaftale el. dispensation fra gældende reglerne om færgetakster for erhvervsbiler til Anholt Jeg har pr. juli 2015 fået afslag fra GAF for nedsættes af overfartspris på min erhvervsbil for Anholt Cykeludlejning. Afslaget fra Grenå Anholt færgefart, begrundes med lov teksten vedrørende godstransport, den er jeg bekendt med, det er derfor at jeg hermed ansøger om en specialaftale eller dispensation til at få min erhvervsbil omfattet af de nye takster. Målsætning for Danske små øer, en sammenslutning som også Grenå Anholt færgen er en del af, står der: Ø-sammenslutningen skal arbejde for at sikre eksisterende erhverv og for etableringen af nye virksomheder. Rammebetingelserne for erhverv skal sikres, bl.a. inden for områderne handel, industri, service, håndværk, fødevareproduktion og turismen. En sæsonmæssig udvidelse og spredning af turismen, der ud fra den enkeltes ønsker sikrer øen en harmonisk turistudvikling. Jeg føler mig i høj grad diskrimineret som erhvervsdrivende på Anholt ved både at skulle betale moms og fuld overfartspris for min erhvervsbil, blot fordi jeg følger reglerne! For mig er det ikke logisk, og ej heller retfærdigt at jeg som udøvende erhvervsdrivende på Anholt skal betale 2450,- i overfartspris hos GAF for min erhvervsbil, mens håndværkere fra fastlandet kun betaler 450,-. Jeg antager at prisreguleringen primært har til formål at fremme vækst og udvikling på Danmarks små-øer, hvilket netop er formålet med mit erhverv. Det giver derfor ingen mening at jeg ikke skal omfattes af prisreguleringen, og jeg tror heller ikke at det har været hensigten med prisreguleringen. I tilfælde af at I ikke vil bevillige mig en specialaftale eller dispensation søger jeg svar på følgende spørgsmål: 1. Kan I begrunde rimeligheden i, at min erhvervsbil ikke kan omfattes af de nye færgetakster? 2. Hvorfor er en momsregistreret erhvervs ikke godkendt til nedsat overfartspris, når den tydeligvis er erhvervsbil på Anholt og kun benyttes som sådan på øen? 3. Er det indregistreringen af erhvervs bilen som skal være afgørende for overfartsprisen eller oprigtigheden af hvorvidt håndværkeren med behov for erhvervsbil udfører reelt momsbelagt arbejde? 4. Jfr. jeres bilag vedr. færgetakster pr (bilagsnr: 79934/15) fremgår det, at håndværkere der skal udfører momsbelagt arbejde på Anholt opnår rabat. Og der er tilføjet Derudover er der en række kunder (erhverv), der har nogle specialaftaler der vil priserne også blive nedsatte. Hvem er det der har specialaftaler? Og hvordan indgår jeg sådan en aftale? Forhistorie Jeg er ejer af Anholt Cykleudlejning og har en regulær firmabil Volkswagen Caddy Van. Cykleudlejningen drives som sæsons erhverv, og idet jeg ellers er fastboende i Nordjylland, er min firmabil momsregisteret, således at jeg kan benytte bilen i vinteråret på fastlandet. På Anholt er jeg afhængig af en erhvervsbil til cykleudlejningen for at kunne servicere cykler på øen, bringe og fragte cykler rundt, bl.a. også til turister, som kommer til Anholt med fly.

23 Jeg har start juni 2015 kontaktet GAF kontoret i Grenaa vedr. de nye prisændringer for færgepriser på erhvervsbiler til Anholt. Den nye takstregulering betyder, en prisreduktion fra 2450,- til 450,- for erhvervsbiler. Svaret fra GAF kontoret i Grenå var, at jeg ikke kan få min erhvervsbil til Anholt for 450,- da den ikke er på helgule plader og jeg betaler moms af den. GAF har lavet særaftale for fastboende på Anholt således at ø-boer får reduktion på deres overfartspris for biler til 500,-. Jeg har ansøgt folkeregister DK og tilladelse til at ænder bopælsadresse til Anholt, idet jeg optil 3 måneder af året er tilknyttet øen. Folkeregisteret har fastslået, at jeg har bopælspligt i Nordjylland, grundet jeg har tre børn som er boende og skoletilknyttet Aalborg kommune. Hermed kan jeg ikke opnå øbo status ved GAF med særlig ø-pris på færgebillet til bil. Start juni 2015 mødes jeg med Annagrethe Poulsen på GAF kontor i Grenå, med ønske om en dispensation for min erhvervsbil, idet jeg som erhvervsdrivende, med momspligtig bil og bopælspligt på fastlandet, føler mig forbigået. Annagrethe viste forståelse for min henvendelse og augmentation, og efterfølgende fremførte Annegrethe, via mail, mine synspunkter og ønske om dispensation for færgeudvalget. Jeg accepterede overfor Annegrethe en begrænsning på 5 overfarter med min erhvervsbil pr. sæson til reduceret pris, og undtaget for juli måned. Jeg har d modtaget følgende mailsvar fra Annagrethe: Hej Mette Marie. I forlængelse af den samtale vi havde her på kontoret, skal jeg hermed meddele jer, at det desværre ikke er muligt for os, at give jer rabat på overførsel af jeres bil. I lovteksten står der helt klart og tydeligt, at nedsættelse kun gælder for køretøjer på gule plader. Se uddrag fra lovteksten: Kapitel 2 Godstransport: 4. Ordningen omfatter godstransport på færger, som er i rutefart året rundt. 5. Ordningen omfatter følgende former for godstransport og godshåndtering: 1) Lastbiler og påhængskøretøjer til lastbiler. 2) Varevogne og lignende på ikke over 4 ton, der er registreret på gule plader. 3) Arbejdsmaskiner. 4) Bure, paller og containere beregnet til godstransport. 5) Løst gods i øvrigt. 6) Godshåndtering, herunder trailerhåndtering, hvis der er tale om en forpligtelse for færgeoperatøren. Stk. 2. Kommunen kan beslutte at lade chauffører af køretøjer, der er omfattet af stk. 1, pkt. 1-3, indgå i ordningen. Jeg beklager meget, men kan desværre ikke gøre mere i denne omgang. Jeg ser frem til fortsat godt samarbejde og ønsker jer en rigtig god sommer. Med venlig hilsen Annagrethe Poulsen Grenaa - Anholt Færgefart Office: Mobil: Grenaa Anholt Færgefart, Færgevej 1, 8500 Grenaa Jeg ser frem til jeres svar. I er velkommen til at kontakte mig for yderligere informationer eller et kort møde. Med venlig hilsen Anholt Cykleudlejning Mette-Marie Bolther Rasmussen Nordstrandvej 167 Mobil: Mail:

24 Bilag: 5.2. Bekendtgørelse færgetakster Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 05. februar Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16852/16

25 BEK nr 670 af 21/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer I medfør af 21 a, stk. 5 og 6, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013, som ændret ved lov nr. 582 af 4. maj 2015, fastsættes: Kapitel 1 Tilrettelæggelse af ordningen 1. Økonomi- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune. Private færgeoperatører kan modtage tilskud gennem en kommune. Stk. 2. Tilskuddet udgør 20 mio. kr. i 2015 og 35 mio. kr. årligt fra Tilskuddet reguleres fra tilskudsåret 2016 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Stk. 3. Økonomi- og Indenrigsministeriet beregner en forholdsmæssig fordeling af tilskuddet mellem kommunerne på grundlag af godsomsætningen på de enkelte ruter, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene, baseret på et gennemsnit over tre år fra 2011 til Økonomi- og Indenrigsministeriet evaluerer fordelingsnøglen i Stk. 4. Økonomi- og Indenrigsministeriet giver senest den 1. juli i året forud for tilskudsåret kommunalbestyrelsen meddelelse om tilskudsbeløbet til nedsættelse af færgetakster for godstransport. Stk. 5. Tilskuddet kan alene anvendes til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer, jf. dog Det påhviler kommunalbestyrelsen at tilrettelægge en ordning, som giver færgeoperatøren mulighed for at nedsætte færgetakster for godstransport med maksimalt 80 pct., ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene. Stk. 2. Ved indførelsen af ordningen skal nedsættelsen af færgetaksterne for godstransport ske med en ligelig procentvis nedsættelse af færgetakster for de enkelte billettyper og rabatordninger, der vedrører godstransport, pr. 1. januar 2015, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at opkræve en mindstetakst på 20 kr. for godstransport. Stk. 4. Det påhviler kommunalbestyrelsen inden udgangen af juni 2015 at indsende følgende oplysninger om færgetakster og tilskuddets anvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet: 1) Færgetakster for godstransport pr. 1. januar 2015, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene. 2) Færgetakster for godstransport pr. 1. juni 2015, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene. 3) Forventet anvendelse af tilskuddet i 2015 specificeret på de enkelte billettyper. 3. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre, at eventuelt overskydende midler anvendes i det efterfølgende kalenderår til nedsættelse af øvrige færgetakster eller andre serviceforbedringer på færgeområdet. Kapitel 2 Godstransport 4. Ordningen omfatter godstransport på færger, som er i rutefart året rundt. 1

26 5. Ordningen omfatter følgende former for godstransport og godshåndtering: 1) Lastbiler og påhængskøretøjer til lastbiler. 2) Varevogne og lignende på ikke over 4 ton, der er registreret på gule plader. 3) Arbejdsmaskiner. 4) Bure, paller og containere beregnet til godstransport. 5) Løst gods i øvrigt. 6) Godshåndtering, herunder trailerhåndtering, hvis der er tale om en forpligtelse for færgeoperatøren. Stk. 2. Kommunen kan beslutte at lade chauffører af køretøjer, der er omfattet af stk. 1, pkt. 1-3, indgå i ordningen. Kapitel 3 Opfølgningsredegørelse 6. Det påhviler kommunalbestyrelsen hvert år at udarbejde en opfølgningsredegørelse om, hvordan tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport er anvendt i det regnskabsår, som ligger forud for det år, hvor tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport udmeldes. 7. Kommunalbestyrelsens opfølgningsredegørelse skal indeholde følgende oplysninger: 1) Færgetakster pr. 1. januar i tilskudsåret for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene. 2) Antal solgte billetter for de enkelte billettyper. 3) Årsomsætning for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene. 4) Gennemsnitlig, vægtet tilskudsprocent for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene, samt redegørelse for eventuelle forskelle i tilskudsprocenter. 5) Ændringer i færgetakster for de enkelte billettyper i forhold til seneste opfølgningsredegørelse, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene. 6) Ændringer i billetstruktur i forhold til seneste opfølgningsredegørelse. 7) Anvendelse af eventuelt overskydende midler, ekskl. moms. 8) Eventuelt nye færgeruter eller færgeoperatører. 9) Andre oplysninger, som kommunen finder relevante. Stk. 2. Opfølgningsredegørelsen skal for kommunale færgeruter være ledsaget af en erklæring fra kommunens revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, pkt. 1-7, er opgjort korrekt. Stk. 3. Opfølgningsredegørelsen skal for private færgeruter være ledsaget af en erklæring fra den private færgeoperatørs revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, pkt. 1-7, er opgjort korrekt. Stk. 4. Opfølgningsredegørelsen og revisorerklæringerne, jf. stk. 2 og 3, indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden udgangen af marts måned. 8. Økonomi- og indenrigsministerens tildeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport forudsætter, at kommunalbestyrelsens opfølgningsredegørelse på tilfredsstillende vis godtgør, at tilskuddet i det regnskabsår, der ligger forud for det år, hvor tilskuddet udmeldes, er anvendt efter formålet. 9. Opfølgningsredegørelsen skal første gang udarbejdes for regnskabsåret Kapitel 4 Redegørelse om anvendelse af det forhøjede generelle tilskud i henhold til 20, stk Det påhviler kommunalbestyrelsen i kommuner med mindre øer hvert år at redegøre for, hvorledes kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner er anvendt i det regnskabsår, som ligger forud for det år, hvor tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport udmeldes. Stk. 2. Redegørelsen indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden udgangen af marts måned. 2

27 11. Økonomi- og indenrigsministerens tildeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport er betinget af, at kommunalbestyrelsens redegørelse på tilfredsstillende vis godtgør, at kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til 20, stk. 1, er anvendt til finansiering af initiativer på færgeområdet. 12. Økonomi- og indenrigsministeren foretager en modregning i tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport i det omfang, at kommunalbestyrelsen ikke på tilfredsstillende vis kan godtgøre, at kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til 20, stk. 1, er anvendt til finansiering af initiativer på færgeområdet. 13. Redegørelsen om anvendelse af det forhøjede generelle tilskud i henhold til 20, stk. 1, skal første gang udarbejdes for regnskabsåret Kapitel 5 Ikrafttræden 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 639 af 11. maj 2015 om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer ophæves. Stk. 3. Udbetaling af tilskud sker med virkning fra ikrafttrædelsestidspunktet. Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 21. maj 2015 MORTEN ØSTERGAARD / Niels Jørgen Mau Pedersen 3

28 Oversigt over omfattede kommuner og færgeruter pr. 1. juni 2015 Bilag 1 Kommune Holbæk Holbæk Kalundborg Kalundborg Slagelse Slagelse Lolland Lolland Lolland Assens Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn Samsø Svendborg Svendborg Langeland Ærø Ærø Ærø Ærø Haderslev Fanø Aabenraa Horsens Struer Norddjurs Odder Hedensted Skive Læsø Aalborg Færgerute Orø-Holbæk Orø-Hammer Bakke Sejerø - Havnsø Nekselø-Havnsø Agersø-Stigsnæs Omø-Stigsnæs Fejø-Kragenæs Femø-Kragenæs Askø-Bandholm Baagø-Assens Bjørnø-Faaborg Lyø-Avernakø-Faaborg Samsø-Hou Hjortø-Svendborg Skarø-Drejø-Svendborg Strynø-Rudkøbing Birkholm-Marstal Ærøskøbing-Svendborg Søby-Faaborg Søby-Fynshav Aarø-Aarøsund Fanø-Esbjerg Barsø-Barsø-Landing Endelave-Snaptun Venø-Kleppen Anholt-Grenaa Tunø-Hou Hjarnø-Snaptun Fur-Branden Læsø-Frederikshavn Egholm-Aalborg 4

29 Bilag 2 Oversigt over årligt tilskud til de omfattede kommuner i 2015 og i 2016 og frem (2015-pl) til nedsættelse af færgetakster for godstransport (i kr.) Kommune og frem Holbæk Kalundborg Slagelse Lolland Assens Faaborg-Midtfyn Fanø Svendborg Langeland Ærø Haderslev Aabenraa Hedensted Struer Norddjurs Samsø Horsens Odder Aalborg Læsø Skive I alt

30 Bilag 3 Oversigt over de enkelte kommuners andel af det forhøjede, generelle tilskud på 15 mio. kr. (2014- pl) i henhold til 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (i kr.) Kommune Holbæk Kalundborg Slagelse Lolland Assens 311 Faaborg-Midtfyn 944 Svendborg 957 Langeland 526 Ærø 145 Haderslev 523 Aabenraa 274 Hedensted 354 Struer 499 Norddjurs 998 Horsens Odder 428 Aalborg 283 Skive 928 I alt Andel af det forhøjede tilskud i 2015 (2015-pl) Anm. : Kommunernes andel af det forhøjede generelle tilskud på 15 mio. kr.(2014-pl) er beregnet på grundlag af den ændrede fordelingsnøgle for tilskudsfordeling i Esbjerg Kommunes andel af det forhøjede tilskud fremgår ikke af tabellen. Esbjerg Kommune er ikke omfattet af bekendtgørelsen, da der ikke er en færgeforbindelse til Mandø. 6

31 Bilag: 7.1. Projektgrupper i Færgesekretariatet Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 05. februar Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13729/16

32

33 PROJEKTGRUPPER Kommissorium for Projektgruppe I: Statistik/fakta Formål: Indsamle data, erfaringer (bl.a. med aktuel lovgivning) og afdække udgiftsniveauer i dag for at kunne måle eventuelle besparelser/forbedringer. Opgave: Samle tilgængelig statistik og uden unødig belastning af medlemmer at indsamle oplysninger via spørgeskemaer og telefonisk henvendelse. Viden vil også blive opsamlet i forbindelse med Sekretariatets netværks-besøg hos medlemmerne og der vil blive trukket på erfaringerne opsamlet i Småøernes Færgeselskaber. Som udgangspunkt søges 5-års oversigter om færgetrafikken, sejladsplanerne, belægningsprocenter, skibenes alder, besætningerne, antallet af øboere, brændstofudgifter, catering, forsikringer, reparation, billetpriser, tilskud etc. Deltagere: Sekretariatslederen (projektansvarlig) samt ekstern konsulent; navigatør Kamma Sørensen (15 timer mdl.) Tidstermin: Første afrapportering/rapport til Styregruppen, januar Kommissorium for Projektgruppe II: Fælles indkøb/samdrift Formål: Undersøge mulighederne for fælles indkøb og samdrift i relation til bunkers, smøreolier, assurance, (fælles) booking/billetsystemer, teknisk rådgivning etc. Opgave: Afdække potentialet og i givet fald facilitere konkrete indkøbsaftaler, herunder også samdriftsmuligheder. Deltagere: Keld M. Møller (Ærø), Lasse Olsen (Faaborg/Midtfyn), chefskipper Robert Jacobsen (Svendborg) og Peter Schack Poulsen (Norddjurs). Sekretariatslederen (projektansvarlig) samt ekstern indkøbs-konsulent Espen Kristiansen, Krisjak Consulting. Underleverandører kan være tre bookingfirmaer og tre tekniske konsulentfirmaer, som sekretariatet er i kontakt med. Endvidere undersøges et muligt samarbejde med indkøbsportalen Seamall. Tidstermin: Afdækning af potentiale til primo 2016 og eventuel konkret opstart af fælles aftaler i løbet af foråret 2016.

34 Kommissorium for Projektgruppe III: Afløserfærge Formål: Afdække behov og muligheder for afløser/reservefærger. Se på mulighederne for i fællesskab at investere i en traditionel, mindre færge. Alternativt se på muligheden for et mere forskningsbaseret projekt, hvor flere står for medfinansieringen, og hvor projektet kan ses som et første skridt mod en fremtidig standardiseret ø-færge. Opgave: Samle interesserede kommuner, innovations/vækstfonde samt staten i et fælles investerings-projekt. Designe og udvikle et brugbart afløserfærgeprojekt - og udbyde dette til konstruktion. Sideløbende se på om investering i en mere traditionel færge er en alternativ økonomisk mulighed. Deltagere: Overfartsleder Lasse Olsen (Faaborg/Midtfyn), overfartsleder Max Møller Christensen (Lolland), Klaus Henriksen (Norddjurs). Sekretariatslederen (projektansvarlig). Samarbejdspartnere: Konsulenthuset Kilo, Tuco Værft, Søby Værft, Marstal Navigationsskole og Københavns Maskinmesterskole samt DTU. Tidstermin: Rapport om muligheder/finansiering primo 2016 Kommissorium for Projektgruppe IV: Færgeturisme Formål: Fremme anvendelsen af ø-færgerne særlig i relation til besøgende og turister. Opgave: I samarbejde med relevante turisme- og beboerforeninger se på mulige tiltag for at øge passagervolumen på færgerne. Gennemføre en "Temadag" om bord på en færge for at høre og involvere interesserede beslutningstagere samt efterfølgende pege på konkrete forslag til at turistfremme. Deltagere: Hans Søby (Svendborg), Signe Møller (Svendborg), overfartsleder Lars Wolfgang Hansen (Holbæk), Lise Lotte Sørensen (Norddjurs). Sekretariatslederen (projektansvarlig) samt ekstern fundraiser/eventmaker Steen Sabinsky. Tidstermin: Afrapportering medio 2016

35 Kommissorium for Projektgruppe V: Færgepersonale Formål: Benchmarke/modernisere overenskomster, sikre rekruttering og uddannelse til færgerne. Opgave: Analysere overenskomster og se på overenskomstforberedelsen sammen med KL. Søge at "brande" ø- færgerne på søfartsskolerne og se på mulighederne for at etablere en egentlig mere færgerettet uddannelse. Analysere mulighederne for etablering af en pulje af vikarer/afløsere til færgerne. Deltagere: Overfartsleder Lasse Olsen (Faaborg/Midtfyn), overfartsleder Max Møller Christensen (Lolland), overfartsleder Lars Wolfgang Hansen (Holbæk og overfartsleder Søren Adsersen (Struer). Sekretariatslederen (projektansvarlig) i samarbejde med Marstal Navigationsskole, Københavns Maskinmesterskole, FOA, SØLE, Metal Søfart, KL, Søfartsstyrelsen samt Ministeriet for Forskning og Uddannelse. Tidstermin: I løbet af 2016 Kommissorium for Projektgruppe VI: Rammevilkår Formål: Sikre medlemmerne de rigtige rammevilkår i form af regler, tilskud og ikke bureaukratisk regulering. Finde de gode argumenter for fremme af ø-færgefarten overfor politikere og andre beslutningstagere. Opgave: Overordnet sikre en god "story-telling" om færgerne som kvalitets-søfart. Understøtte en smidig implementering af godstakstreduktionerne, landevejs-princippet etc. Sikre fleksibilitet i forhold til dispensationer og tekniske regler fra Søfartsstyrelsen. Assistere ved fælles høringssvar til statslige myndigheder. Tilbyde medlemmerne delvis betaling af en lavpraktisk gennemgang af deres færger med henblik på forslag til eksempelvis miljø-og energioptimering; også for at kunne dokumentere at der løbende optimeres i sektoren. Deltagere: Styregruppen og sekretariatslederen (projektansvarlig) samt evt. ad-hoc tekniske konsulenter. Tidstermin: Afrapportering til årsmødet, maj 2016

36

37 Bilag: 7.2. Kommunens fokus på ø-færgefart Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 05. februar Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13727/16

38 Kommunens fokus på ø-færgerne Tom Heron Direktør, Teknik og Miljø Anders Bech Frandsen Frode Frederiksen Overfartsleder Specialkonsulent

39 Kommunen som driftsoperatør Styrker Optimere driften med det aktuelle materiel Sikkerhed Sikrer punktlighed Driftsstabilitet Blik for løbende vedligehold Udfordringer / Svagheder Udbud af større vedligehold Indkøb; fremdriftsmidler mv. Kioskdrift Rekruttering Efter-/videreuddannelse Vikarer Benchmarking

40 Kommunen som skibsreder Styrker God forankring i det politiske niveau, stort fokus på serviceniveau Dialog med øboerne Samlet indkøb af drivmidler Udfordringer / Svagheder Ikke grundlæggede indsigt i færgedrift Risiko for utilstrækkeligt optimeringsfokus og viden om optimeringsmuligheder Dialog med øboerne Svagt fokus på kommende regulering, krav, fartøjsklassifikation, tidspunkt for opgradering/udskiftning Står svagt ved indkøb af ny færge

41 Færgesekretariatet Formål: At effektivisere færgedriften, Styrke kommunalt samarbejde Fælles tilgængeligt kompetencecenter med viden om færgedrift Overblik over danske småfærger mhbp erfaringsudveksling, og benchmarking Overblik over kommende regler mv. Viden om teknologispring ; materialer, skrogtyper, drivmidler mv. Viden om, hvad der sker ude i verden Fælles indkøb/indkøbsaftaler Viden og fælles analyser Evt. en rolle ift. efter-/videreuddannelse, vikarformidling mv.

42 Spørgsmål eller kommentarer?

43 Bilag: 7.3. Færgerederens ansvar og pligter.pdf Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 05. februar Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13725/16

44 FÆRGEREDERENS PLIGTER OG ANSVAR Philip Cossen - SIMAC

45 Rederens pligter og ansvar på 35 minutter

46 SØLOVEN LBK 75 17/ Rederen hæfter for skade, der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse i tjenesten af skibsfører, mandskab, lods eller andre, der udfører arbejde i skibets tjeneste.

47 OBJEKTIVT ANSVAR

48

49 LBK Lov om sikkerhed til søs Kap 4 Almindelige pligter 9. (1) Rederen skal sikre, at reglerne i denne lov og regler udstedt i medfør af loven vedrørende skibet og dets drift overholdes.

50 LBK Lov om sikkerhed til søs Kap 4 Almindelige pligter 9.(2) Rederen skal sørge for, at skibet gennemgår de lovpligtige syn og er forsynet med gyldige certifikater.

51 LBK Lov om sikkerhed til søs Kap 4 Almindelige pligter 9. (3) Rederen skal tillige sørge for, at skibsføreren har mulighed for at opfylde de forpligtelser, der påhviler denne.

52 Lov om sikkerhed til søs 10. Skibsføreren skal sørge for, at skibet er i sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig stand, og at arbejdet om bord kan tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Skibsføreren skal tillige sørge for, at foreskrevne konstruktionsmæssige og tekniske indretninger til beskyttelse mod forurening er i forsvarlig stand og kan benyttes efter formålet.

53 LBK Lov om sikkerhed til søs Kap 4 Almindelige pligter 9. Forpligtelserne efter 1-3. pkt. påhviler rederen, uanset om andre organisationer, virksomheder eller personer opfylder visse af opgaverne eller pligterne på rederens vegne.

54 Lov om sikkerhed til søs Kap 4 Almindelige pligter 9 Stk. 2. Har rederen helt eller delvis overladt de pligter og ansvarsområder, som er omfattet af den kode om sikker skibsdrift, som er fastsat af FN s Internationale Maritime Organisation, til en anden organisation eller person, finder stk. 1 tillige anvendelse for den pågældende, for så vidt angår de overtagne pligter og ansvarsområder

55 den kode om sikker skibsdrift, som er fastsat af FN s Internationale Maritime Organisation ISM Koden International Management Code for the Safe Operation of Ships and Pollution Prevention

56 The Herald of Free Enterprise

57 Hvorfor ISM Koden 6. marts Herald of Free Enterprise 139 menneskeliv gik tabt De officielle undersøgelse resulterede i følgende udsagn om rederiet: the disease of sloppiness at all levels

58 ISM Kodens baggrund November 1987, IMO s Secretary General proposed guidelines for the use of officers and crews aboard vessels in the management of safety and pollution prevention measures. "what we need now are clear and well established shipboard operating procedures coupled with periodic unscheduled inspections to ensure compliance." IMO SG

59 Hvad er formålet med ISM Koden?...at skabe en international standard for sikkerhedsledelse / skibsoperationer samt forurenings forebyggelse

60 Virker ISM Koden? 1987 Herald of Free Enterprise capsize 139 lives lost 1989 Exxon Valdez - grounding 37,000t HFO 1990 Scandinavian Star fire 158 lives lost 1992 Nagasaki Spirit collision & oil spill Malacca 13,000t HFO 1993 Braer - grounding Shetland 85,000 crude spilt 1994 Estonia - bow visor failure 852 lives lost 1996 Sea Empress - grounding & oil spill at Milford Haven 74,000 Crude 1999 Erika Oil spill Brittany 20,000t HFO 2002 Prestige Oil spill 64,000t HFO 2002 Hebei Spirit Oil spill in S. Korea 10,800 HFO 2003 Tasman Spirit Oil spill Karachi 12,000t HFO 2010 Deepwater Horizon Gulf of Mexico oil leak from well head 2012 Costa Concordia - Giglio 32 lives lost 2014 Sewol Korea 300 lives lost

61

62 Hvordan overholder vi ISM Koden? Culture of Punishment Who s to blame? Culture of Compliance Adherence to rules Culture of Self regulation Walk the talk

63

64 Søfartens lovgrundlag De store konventioner M A R P O L S O L A S S T C W M L C

65 Internationale vs. Nationale love SOLAS Søfartsstyrelsens Medd. D MARPOL Havmiljøloven STCW Uddannelse af Søfarende MLC (ILO) Sømandsloven LSAF

66 Flagstatskontrol - Søfartsstyrelsen SFS har ansvaret for at indføre og håndhæve søfartslovgivning i alle Danske skibe SFS har udddelegeret noget af dette arbejde til anerkendte klassifikationsselskaber for alle skibe undtagen passagerskibe

67 Hvad er et klassifikationsselskab? A classification society is an NGO that establishes and maintains technical standards for the construction and operation of ships The society validate that construction is according to these technical standards and carry out regular surveys in service to ensure compliance with the standards Kilde:DNV/GL

68 Hvilke tekniske standarder? 2 regelsæt: 1. Lovbestemte regler står i loven 2. Klasseregler skal overholdes for at forblive klasset

69 Point of Contact: SFS / Klassen Class Agreement Annex

70 Anerkendte klasseselskaber i IACS American Bureau of Shipping (ABS) Bureau Veritas (BV) Class NK (Nippon Kaiji Kyokai) DNV GL Lloyd s Register (LR) Polish Register of Shipping (PRS) RINA Korean Register (KR)

71

72 Ansvar over for tredjemand Athencertifikatet Søretslige Krav Bunkerscertifikat Over 12 Pax Over 300Bt Over 1000Bt

73 HSEQ DS/EN ISO 9001 : 2008 Quality Management System DS/ISO14001 : 2004 Environmental Management System DS/OHSAS : 2008 Occupational Health and Safety Management System

74 ISM koden Fælles ISM system og fælles DOC? As it is recognized that no two ships are the same, the code is based on general principles.

75 REDERENS BERØRINGSFLADER Interne HSEQ Bemanding Regnskab Teknisk afdeling Indkøb Billettering Nybygning Eksterne Søfartsstyrelsen Klassifikationsselskabet Assurandøreren Værft Skibsingeniørerne SKAT Færgesekretariatet

76

77 Bilag: 8.1. Notat - nyt fra Færgesekretariatet Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 05. februar Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 15493/16

78 Notat: Nyt fra Færgesekretariatet Udviklingsforvaltningen/Reference: Christina Lundbergh, Opdateret: Acadrenr.: 14/2323 -kort drøftet landevejsprincip og rammevilkår med Radikales landdistriktsordfører -skrevet artikel med formanden om Færgesekretariatet til KTC-magasinets marts temanummer -møde med hotel Ærøhus om kontrakt for Færgesekretariatets Årsmøde -medvirket til at få sat Hov/Tunø på EUs TEN-T liste for prioriterede færgehavne -tilmeldt Færgesekretariatet til Folkemødet på Bornholm -udgivet og distribueret pjece om Færgesekretariatet, ialt eks. -møde 8/1 med Hauschildt Marine om modulopbyggede færgetegninger og mulige sejladsruter -møde i Helsingør 11/1 med Mariconhouse om færgeturisme og særlig Temadag -Tuco Værft og DTU 12/1 i Faaborg om ansøgning til innovationsfonden om letvægtsfærge -interview 13/1 med Radio Diablo, Svendborg om Færgesekretariatet (se evt. link på hjemmesiden) -Færgesekretariatets Temadag 14/1 i Horsens med 40 deltagere (materiale ligger på hjemmesiden og Styregruppen vil blive konsulteret om de nye forslag til arbejdsopgaver) -fået underskrevet 14/1 samarbejdsaftale med Småøernes Færgeselskaber -drøftelse med Søfartens Ledere 15/1 i København bl.a. om færgeuddannelse

79 -møde med Forsknings-og Uddannelsesministeriet 18/1 i København om uddannelse rettet mod færgefarten -møde med Social-og Indenrigsministeriet 25/1 i København om Færgesekretariatet og vore projekter (særskilt rapport følger) -foretræde i morgen 27/1 for Folketingsudvalget for Landdistrikter og Øer på Christiansborg (særskilt rapport følger; vores pjece nu lagt som officielt Udvalgsbilag) -drøftelse af hjemmeside 28/1 med Demand Production -fastlagt besøgsrunde til medio marts blandt Limfjordsrederierne med fagjournalist og fotograf For februar er der udover vinterferien foreløbig kalendersat: -deltager med indlæg 1/2 på Småøernes Kommunekonference i Odense -møde med Job2Sea 2/1 i København om vikarpool til færgerne -formandsmøde 4/2 i Svendborg særlig om det kommende Styregruppemøde -indkøbskonsulent om Projekt Fælles Indkøb starter op 11/2 på Ærø, i Faaborg og Svendborg -medsejlads Horsens Kommune 12/2 for færgeoptimering med Færgesekretariatets ad hoc skibsingeniører -møde med FÆRGEN og Sammenslutningen af Danske Småøer 22/2 i Odense om færgeturisme -møde Søfartsstyrelsen 26/2 i Valby om eventuel ny færgeuddannelse

FÆRGEREDERENS PLIGTER OG ANSVAR. Philip Cossen - SIMAC

FÆRGEREDERENS PLIGTER OG ANSVAR. Philip Cossen - SIMAC FÆRGEREDERENS PLIGTER OG ANSVAR Philip Cossen - SIMAC Rederens pligter og ansvar på 35 minutter SØLOVEN LBK 75 17/01-2014 151. Rederen hæfter for skade, der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse i tjenesten

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer BEK nr 639 af 11/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2015 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-2167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB/SWLE Koordineret med Sagsnr. 2015-2167 Doknr. 218775 Dato 26-03-2015 UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer I medfør af

Læs mere

PROJEKTGRUPPER Kommissorium for Projektgruppe I: Statistik/fakta Kommissorium for Projektgruppe II: Fælles indkøb/samdrift

PROJEKTGRUPPER Kommissorium for Projektgruppe I: Statistik/fakta Kommissorium for Projektgruppe II: Fælles indkøb/samdrift PROJEKTGRUPPER Kommissorium for Projektgruppe I: Statistik/fakta Formål: Indsamle data, erfaringer (bl.a. med aktuel lovgivning) og afdække udgiftsniveauer i dag for at kunne måle eventuelle besparelser/forbedringer.

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer BEK nr xxx 2016 (Udkast) Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-5754 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer

Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer Koordineret med Sagsnr. 2016-2980 Doknr. 343223 Dato

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line Færgevej 1 Dato: Fredag den 10. juni 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: Jens Johan Richardy (A) (formand)

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart REFERAT

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart REFERAT REFERAT Sted: Stena-terminalen, Færgevej, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 21. februar 2013 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Jens Johan Richardy (formand) Allan Dantoft Erik Knudsen Jørgen Vest

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart REFERAT

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart REFERAT REFERAT Sted: Stena Line, Grenaa Øvrige deltagere: Anna Grethe Poulsen, StenaLine Inge Lise Riis, StenaLine Klaus Henriksen, skipper Jørgen Carlsen, medarbejder Mogens Caspersen, sekretær Christina Lundbergh,

Læs mere

- Afdække potentialet og i givet fald facilitere konkrete indkøbsaftaler, herunder også samdriftsmuligheder.

- Afdække potentialet og i givet fald facilitere konkrete indkøbsaftaler, herunder også samdriftsmuligheder. Færgesekretariatets arbejdsprogram 2016-17 Bilag 1 Arbejdet i Projektgrupperne Færgesekretariatets arbejde er især koncentreret om seks indsatsområder og til disse er der tilknyttet Projektgrupper med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner 2014/1 LSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-20733 Fremsat den 11. marts 2015 af økonomi-

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Admpol Høringsudkast Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2014-20733 Doknr. 180907 Dato 19-01-2015 Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line Færgevej 1, Grenaa Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 15. marts 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Johan Richardy (formand) Steen

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line, Grenaa Dato: Tirsdag den 2. juni 2015 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jens Johan Richardy (formand) Steen Therkel

Læs mere

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag.

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. 2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrignsmin., j.nr. 2015-6327 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 276602 Dato 29-02-2016 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Budget 2014: Indtægter + 1,35% i.h.t. kommunens budgetramme

Budget 2014: Indtægter + 1,35% i.h.t. kommunens budgetramme GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Regnskab Budget Budget Indtægter 2013 2.014 2015-2017 Indgået for fragt 1.750.310 1.870.000 1.722.950 Indgået for passagerer 3.832.394 3.782.500 3.765.038 Indgået for vindmølleture

Læs mere

Modtagne høringssvar Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 19 høringssvar.

Modtagne høringssvar Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 19 høringssvar. Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB Koordineret med Høringsnotat til Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer om forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads.

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads. Vedr. evt. færgesejlads Rudkøbing - Strynø - Marstal Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø behandlede på sit møde den 20. april 2015 første gang et forslag om at undersøge muligheden for etablering af sejlads

Læs mere

Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. til

Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. til Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

A. Modtagne høringssvar Social- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 24 høringssvar.

A. Modtagne høringssvar Social- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 24 høringssvar. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 L 179 Bilag 1 Offentligt Enhed Opgaver og Struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 338379 Dato 15-04-2015 Høringsnotat til Folketingets

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. december 2016 Oversigt over svar fra kommuner m.fl. om anvendelsen

Læs mere

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Uddrag af Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Færgesekretariatet er et nyt samarbejde, der startede med etablering af sekretariatet pr. 1. marts 2015. Sekretariatet er etableret af landets 18 ø-kommuner.

Læs mere

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Kommunikationsplan for Færgesekretariatet (Opdateret Marts 2018) Færgesekretariatet er et samarbejde, der startede med etablering af sekretariatet pr. 1. marts 2015. Sekretariatet er etableret af landets

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line, Grenaa Dato: Torsdag den 19. marts 2015 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jens Johan Richardy (formand) Steen Therkel

Læs mere

Referat fra Færgesekretariatets Styregruppemøde 6. september 2016 i Svendborg

Referat fra Færgesekretariatets Styregruppemøde 6. september 2016 i Svendborg Referat fra Færgesekretariatets Styregruppemøde 6. september 2016 i Svendborg Formanden bød kl. 9.30 velkommen til mødet. Udover formanden, Kjeld Bussborg Johansen, Svendborg deltog Michel van der Linden

Læs mere

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2008 3 002. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 5 003. Budget 2010 6 004. Takster

Læs mere

31. august 2012. Fm. Jørgen Løje. Søfartspolitik og Jura. Søfartsstyrelsen

31. august 2012. Fm. Jørgen Løje. Søfartspolitik og Jura. Søfartsstyrelsen 31. august 2012 Fm. Jørgen Løje Søfartspolitik og Jura Søfartsstyrelsen Danmark ratificerer MLC - 23. juni 2011 Disposition MLC, og dens forhistorie samt EU-reglerne De danske lovændringer og de administrative

Læs mere

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-215 Senere

Læs mere

afs i rapporten: Kommunal udligning og generelle tilskud 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Juni 2013

afs i rapporten: Kommunal udligning og generelle tilskud 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Juni 2013 Dokumentation Avisartikler De avisartikler, der er refereret i brevet finder du i Bilag 7 nedenfor. Driftstilskud og investeringsstøtte for 2014 fremgår af: Bilag 1: Sammensætning af Ø-tilskuddet i 2014

Læs mere

1. FanøFærgen a. Indledende orientering Jørgen Jensen indledte med en generel orientering om FanøFærgens planer for Fanøoverfarten.

1. FanøFærgen a. Indledende orientering Jørgen Jensen indledte med en generel orientering om FanøFærgens planer for Fanøoverfarten. Notat fra møde med Færgen den 27.4.2017 kl. 10. Deltagere: Jørgen Jensen, Lindy Kjøller, Jonny Hansen, Jørgen Boutrup, Kim Riis Sørensen, Erik Nørreby, Niels Heinel, Kristine Kaas Krog, Kjeld Nielsen,

Læs mere

REFERAT Færgesekretariatets interne Årsmøde 4. maj 2017 kl , Scandic Copenhagen

REFERAT Færgesekretariatets interne Årsmøde 4. maj 2017 kl , Scandic Copenhagen REFERAT Færgesekretariatets interne Årsmøde 4. maj 2017 kl. 8.30-12.00, Scandic Copenhagen Der var godt 40 deltagere til mødet og 14 af medlemskommunerne var repræsenteret, jfr. vedlagte deltagerliste.

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line Færgevej 1, Grenaa Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 15. marts 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Analyse om brugen af flexboligordningen i yder- og landkommuner

Analyse om brugen af flexboligordningen i yder- og landkommuner Analyse om brugen af flexboligordningen i yder- og landkommuner Anders Nedergaard Lassen & Niels Gadegaard Indledning: Denne analyse undersøger, hvor mange flexboligtilladelser der fra. maj til 3. december

Læs mere

Det fælles Færgesekretariat Årsmøde 2015

Det fælles Færgesekretariat Årsmøde 2015 Referat fra Årsmødet 6. maj 2015 kl. 10-16 på Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg Deltagere: Direktør Thomas Barfoed Sekretariatsleder Jan Fritz Hansen Teknisk chef Lars-Bo Johansen Færgeansvarlig

Læs mere

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes:

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes: BEK nr 1266 af 06/11/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 22. september 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2648

Læs mere

Referat fra Færgesekretariatets Styregruppemøde 3. marts 2016, Maribo

Referat fra Færgesekretariatets Styregruppemøde 3. marts 2016, Maribo Uddrag af Referat fra Færgesekretariatets Styregruppemøde 3. marts 2016, Maribo Mødet startede kl. 10.00. I mødet deltog formanden Kjeld Bussborg Johansen, Bjarne Hansen og Søren Adsersen. Michel van der

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark BEK nr 566 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012

Læs mere

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s.

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. MLC 2006 Implementering Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. Agenda Regelsættet Regeleksempler Implementering Udfordringer Status MLC 2006 Formål Yderligere sikring af søfarendes

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 - ÅBENT 19 12. - Budget 2016 - ÅBENT

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith Samfundsbegrundede ruter Staten () er ansvarlig for de samfundsbegrundede færgeruter: Rønne-Ystad og Rønne-Køge Samsø-Kalundborg Bøjden-Fynshav

Læs mere

Ø-Færgerne. Passagertal. Styregruppen. Sejerøfærgen Kom med om bord. Færgesekretariatet. maj Samarbejde giver resultater

Ø-Færgerne. Passagertal. Styregruppen. Sejerøfærgen Kom med om bord. Færgesekretariatet. maj Samarbejde giver resultater maj 2016 Færgesekretariatet õ Status efter første år Sejerøfærgen Kom med om bord Styregruppen Samarbejde giver resultater Passagertal Søfartsstyrelsen laver forsøgsordning Ø-Færgerne (Egholm) (Fur) (Venø)

Læs mere

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio.

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt 10. november 2016 J.nr 16-1557282. Moms, Afgifter og Told KER, AFL Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

HR og CREW MANAGEMENT KONFERENCE. 7. februar 2012. Fm. Jørgen Løje. Skibsregistrering og Jura. Søfartsstyrelsen

HR og CREW MANAGEMENT KONFERENCE. 7. februar 2012. Fm. Jørgen Løje. Skibsregistrering og Jura. Søfartsstyrelsen HR og CREW MANAGEMENT KONFERENCE 7. februar 2012 Fm. Jørgen Løje Skibsregistrering og Jura Søfartsstyrelsen Disposition MLC og dens forhistorie EU-reglerne Handlingsplanen og de danske lovændringer De

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Kim Nguyen, Enis Mallopolci, Fadil Bucan, Kobra Karimi, Ahmet Corap, Greily Mikkelsen, Bente Kjær, Curt Sørensen,

Læs mere

(2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt

(2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt 2004-05 (2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt Folketingets Lovsekretariat Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 4. august 2005 003-000239 Folketingsmedlem Morten Homann (SF) har den 18. juli

Læs mere

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes:

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes: Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål herunder Pulje til Landsbyfornyelse og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt.,

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 320 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Transport-, bygnings-

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2009-5019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Regnskab 2008...1. 2. Budget 2009 oliepris...2. 3. Lønsumsafgift...3. 4. Moms på persontransport...4. 5. Dokning af færge...

Indholdsfortegnelse. 1. Regnskab 2008...1. 2. Budget 2009 oliepris...2. 3. Lønsumsafgift...3. 4. Moms på persontransport...4. 5. Dokning af færge... Færgeudvalget Grenaa Anholt færgefart DAGSORDEN Møde nr. : 01/2009 Sted : Anholt Færgen, Grenaa Havn Dato : 13. marts 2009 Start kl. : 11.30 Slut kl. : 13.00 Medlemmer Jens Johan Richardy (Formand) John

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) 2010 Indhold 1. Formålet med puljen...3 2. Hvem kan søge puljen...3

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014! Horsens Kommune Endelave Overfarten Tonnage optimering 02 maj 2014 A/S JØRGEN PETERSEN - RÅDGIVENDE SKIBSINGENIØRER - 8700 HORSENS INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 1 Konklusion... 2 Beskrivelse af metode...

Læs mere

Da den selvejende institution ikke også varetager opgaver, som kommunen ikke selv kan løse, er Styrelsesloven 2 om kommunale anliggender relevant.

Da den selvejende institution ikke også varetager opgaver, som kommunen ikke selv kan løse, er Styrelsesloven 2 om kommunale anliggender relevant. Notatark Sagsnr. 00.01.00-A00-19- 11 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 06.01.2016 Organisering af Hjarnø Færgefart Organisering p.t. Hjarnø Færgefart er organiseret som en selvejende institution. Bestyrelsen

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme

Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme ULR Til kommunaldirektøren Kopi til økonomichefen samt kommunens it-/digitaliseringschef og programleder for monopolbruddet Ang. udbetaling af provenu fra KMD-ejendomme 16.marts 2016 KOMBIT orienterede

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne

ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (2. samling) ULØ Alm.del Bilag 18 Offentligt ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne 1. September 2015 V 59 om konkurrencevilkår for økommuner og småøer

Læs mere

MLC og dens betydning på de danske skibe

MLC og dens betydning på de danske skibe MLC og dens betydning på de danske skibe v/ kontorchef Jan Gabrielsen Søfartsstyrelsen MSSM 27. august 2010 Vedtaget i ILO i 2006 Lidt om konventionen Samler mere end 30 konventioner på søfartsområdet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 1 Beboermødet den 20. maj 2014 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Beboermødet den 20. maj

Læs mere

Etablering af Færgesekretariat

Etablering af Færgesekretariat Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 29 Offentligt 2012-06-14 Notat Etablering af Færgesekretariat Gennem en årrække har foreningen Småøernes Færgeselskaber og samarbejdspartnere

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere