Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed"

Transkript

1 Bilag 13

2 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Claus Kirkegaard DGE Group

3 Indhold INDLEDNING BAGGRUND FORMÅLET MED DEMONSTRATIONSPROJEKTET DEMONSTRATIONSPROJEKTETS HOVEDAKTIVITETER FORMÅL MED DEN AKTUELLE AKTIVITET 1 2 UNDERSØGELSER OG RESULTATER UNDERSØGELSER DET KEMISKE MILJØ I HØFDE DEPOTET INDSAMLEDE ERFARINGER INFORMATIONER FRA LITTERATUR OG LIGNENDE 4 3 KONKLUSION 6 4 REFERENCER 7

4

5 Indledning 1.1 Baggrund I 2006 gennemførte Ringkjøbing Amt og Miljøstyrelsen en systematisk vurdering af 6 forskellige afværgeteknologier overfor sediment- og grundvandsforureningen i depotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange. De undersøgte afværgeteknologier var basisk hydrolyse, biologisk nedbrydning, termisk assisteret oprensning, kemisk oxidation, anvendelse af nul-valent jern samt bortgravning. På basis af resultater fra disse vurderinger blev basisk hydrolyse /1/ og biologisk nedbrydning /2/ udvalgt til det videre forløb. Derfor inviterede Miljøstyrelsen, Region Midtjylland og Aktor Innovation udvalgte firmaer til et møde den 30. januar 2007 om det videre forløb. DGE, Watertech (senere ALECTIA) og DHI blev anmodet om at indlede et samarbejde med henblik på demonstration af en afværgeforanstaltning bestående af en kombination af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning. Det nuværende notat indgår i afrapportering af denne demonstration. 1.2 Formålet med demonstrationsprojektet Formålet med projektet var at udføre en demonstration i pilotskala under realistiske feltforhold på lokaliteten med henblik på at danne grundlaget for projektering af fuldskala afværgeforanstaltninger og præcise vurderinger af anlægsøkonomien. 1.3 Demonstrationsprojektets hovedaktiviteter Hovedaktiviteterne til dette arbejdet blev fastlagt via en række skrivelser og møder (en opfordringsskrivelse /3/, to møder /4/ og /5/, separate oplæg fra hhv. DGE/Watertech og DHI, et fællesoplæg, et revideret fællesoplæg /6/ og opfølgende skrivelser /7/, /8/ og /9/). Dette resulterede i følgende 11 hovedaktiviteter, der var opdelt i 3 faser: Fase 1 Fase 2 - Borearbejde/hydrologiske tests - Kolonnetests - Batchtests - Ludinfiltration - Materialebestandighed - Biologisk vandrensning - Påvirkning af geokemi - Bufferkapacitet Fase 3 - Infiltrationtests - Skitseprojekt - Vurdering af redoxforhold 1.4 Formål med den aktuelle aktivitet Ved den basiske hydrolyse udsættes materialer for meget højt ph. Dette sammenholdt med, at der er lavt ph i magasinet for nuværende, betyder, at alle materialer, der kommer i kontakt med jord og vand, skal være robuste overfor syre-/basepåvirkning i et bredt ph interval. Desuden findes der høje koncentrationer af opløsningsmidler i depotet. I forbindelse med etablering af endeligt anlæg er det meget afgørende at forholde sig til bestandighed af 1

6 materialer, som kommer i kontakt med forureningen i forbindelse med diverse installationer. I forbindelse med at skabe basisk hydrolyse i depotet, skal der introduceres base med ph værdi op til 14. Efter den indledende behandling med base skal der skabes neutrale ph forhold i depotet for at sikre optimale forhold for den biologiske omsætning i depotet. Analysen omfatter: Oplysninger fra tidligere undersøgelser i forbindelse med Høfde 42 Erfaringer fra andre undersøgelser på Rønland Viden og erfaringer indhøstet af Cheminova Generel information for syre-/basebestandighed og bestandighed overfor opløsningsmidler for relevante materialer 2

7 2 Undersøgelser og resultater 2.1 Undersøgelser Til belysning af problemstillinger er der foretaget følgende undersøgelser: Indsamlet erfaringer med materialer for arbejde på Høfde 42 i forbindelse med demonstrationsprojektet Indhentning af litteraturoplysninger for plast, gummi og rustfrit stål Information fra Cheminova via deres erfaringer fra håndtering af tilsvarende kemikalier Oplysninger fra leverandører for anvendelse af filterrør, pakninger og lignende under stærkt basiske forhold. Informationer fra litteratur om materialer er primært indsamlet via følgende kilder: Rislund E., Korrosionsbestandigt Rustfrit Stål. Industriens Forlag 1996 /10/ Hastrup K. et al, Plast og gummi ståbi. Teknisk Forlag 1992 /11/ Plastindustrien i Danmark. En verden i plast Plastens ABZ /12/ Foged N. J., et al. Rustfrit stål i levnedsmiddelindustrien, Guideline no. 4 Rustfri Ståls Kompetencecenter. Teknologisk Institut /13/ Materialedatablade om gummi. DAFA /14/ Kjær, Ulla. Beton i aggressivt miljø. Beton-Teknik 3/ /18/ 2.2 Det kemiske miljø i Høfde depotet I 2004 har Ringkjøbing Amt lavet en oversigt over stoffer, som er konstateret i Høfde depotet /15/, /16/. Fra denne liste kan følgende problemgivende stoffer og parametre i relation til påvirkning af materialer fremhæves som vist i tabel 2-1. Stof/parameter Chloroform Chlorerede opløsningsmidler Benzen Toluen Ethylbenzen Xylen Napthalen Phenol Hexan Cresoler NaCl (saltvandpåvirkning) Målte maximale niveauer 44 μg/l 59 μg/l 7 mg/l 20 mg/l 3 mg/l 6 mg/l 7 mg/l 0,3 mg/l 7 mg/l 155 mg/l Saltvandpåvirkning i koncentrationer som i havet ph 2,6 8.8 Tabel 2-1 Udvalgte stoffer og koncentrationer målt i depotet ved Høfde 42 I forbindelse med den basiske hydrolyse kan ph blive bragt op på 13. Det betyder, at anvendte materialer, der skal være bestandige under hele processen, skal kunne 3

8 klare et ph interval fra 2,6-13 samt betydelige koncentrationer af organiske opløsningsmidler. Endvidere kan der være varierende indhold af salt på grund af tidligere saltvandspåvirkning fra havet. 2.3 Indsamlede erfaringer I forbindelse med demonstrationsprojektet er erfaringerne fra udførte slugtests, at filtre i boringer ikke er bestandige i grundvandsmiljøet. Tilsyneladende ændres den målte hydrauliske ledningsevne med størrelsesordener, efter at boringen har været installeret 6 måneder i depotet. Der er observeret fald i målt hydraulisk ledningsevne typisk med en faktor 6-18 jf. delrapport om boringer, slugtest mm. Problemer med tillukning med filtre i PVC og PEHD er også velkendt fra arbejder med undersøgelser og oprensning på Cheminova. Der er ikke afklaret i hvilket omfang, at der er tale om tillukning af formation eller gruskastning /17/. I forbindelse med vandprøvetagning under demonstrationsprojektet har der været installeret Whale pumper i filtre. Flere steder har disse vist sig ikke at være bestandige under de givne betingelser, jf. figur 2-1. Figur 2-1 Foto af Whale pumper efter at de har været installeret i grundvand på Høfde 42 depotet 2.4 Informationer fra litteratur og lignende Ofte anvendes plast og gummi i form af rørforbindelser, filterrør, slanger, fittings etc. i forbindelse med undersøgelser og afværgeforanstaltninger i jord og grundvand. Imidlertid findes der et stort antal kvaliteter og typer af disse materialetyper med meget forskellige egenskaber hvad angår styrke, formbarhed, holdbarhed og bestandighed osv. I tabel 2-2 er givet en oversigt over plastmaterialers egenskaber i relation til forhold, som de kan blive udsat for i Høfdedepotet. Relevante plasttyper Syrebestandig Bestandig Bestandig 4

9 (Saltsyre 30%, svovlsyre 10%) for stærk base (NaOH) Ja overfor opløsningsmidler (BETX m.fl.) Nej Termoplast (flere typer) Betinget bestandig Polyvinylchlorid (PVC) Ja Ja Nej Polyethylen, høj densitet Ja Ja Nej (PEHD) Polypropylen (PP) Ja Ja Nej Polyamid/Nylon (PA) Nej Betinget Ja bestandig Polytetrafluorethylen Ja Ja Ja (PTFE) Hærdeplast (flere typer) Ja (de fleste) Nej Ja Tabel 2-2. Udvalgte plastmaterialers bestandighed, /11/, /12/. Gummi anvendes som hovedregel i forbindelse med pakninger, fittings og lignende. Mange gummityper er bestandige overfor base og syre, men kun flourgummi (FPM) er bestandig overfor de organiske oplysningsmidler (BTEX). Rustfrit stål er velegnet overfor syre, base og opløsningsmidler, hvis der vælges en stål i tilstrækkelig kvalitet /10/. Endvidere bør stål være af en kvalitet, der er bestandig i saltvand. Cheminova har erfaring for, at syrefast stål efter EN-norm (316 L) er holdbar over for de fleste kemikalier. Er vilkårene lidt mere aggressive, fx. i form af klorider, er næste skridt at anvende syrefast stål efter EN-norm (904 L). Ifølge /18/ er beton bestandig overfor for natriumhydroxid i op til 10% opløsninger, men ikke i stærkere opløsninger. Generelt er beton ikke bestandig overfor syre. Derimod er beton bestandig overfor benzen, benzin og trichlorethylen og kan dermed også forventes at være bestandig overfor opløsningsmidler af samme type. 5

10 3 Konklusion På grundlag af de indsamlede erfaringer fra arbejder ved Høfde 42 samt information fra litteratur, kan der generelt konkluderes følgende vedrørende materialer i form af rør, slanger, fittings, pumper og lignende, som kommer i kontakt med forurening i eller fra depotet ved Høfde 42: Af plastmaterialer er flourplast herunder Polytetrafluorethylen (PTFE) tilsyneladende det eneste relevante plastmateriale, som generelt kan forventes at være, hvor der er høje koncentrationer af opløsningsmidler. Af gummimaterialer er flourgummi (FPM) tilsyneladende det eneste bestandige Af stål kræves syrefast stål af kvalitet efter EN-norm (316 L) eller bedre Beton er ikke bestandig under sure og stærkt basiske forhold. Ovenstående bestandigheder er vurderet efter, at de skal være holdbare under hele de påtænkte forløb af oprensning fra oppumpning af forurenet vand under de nuværende betingelser, etablering af stærkt basiske forhold, neutralisering, ventilering og monitering af biologisk omsætning mm. Såfremt materiale kun skal anvendes under f.eks. den sidste del af forløbet, vil materialer blive udsat for mindre aggressive forhold. Det kan således vise sig attraktivt at anvende andre mindre robuste materialer under de forskellige aktiviteter, men materialegenskaber bør i givet fald vurderes specifikt i hvert tilfælde. 6

11 4 Referencer /1/ Watertech & DGE, Basis Hydrolyse Indledende Laboratorieforsøg & Forslag til Demonstration i Pilotskala. Høfde 42, Harboøre Tange. December /2/ DHI, Biologisk nedbrydning. Høfde 42. /3/ Miljøstyrelsen, Opfordringsskrivelse vedr. fase 1: projektbeskrivelse og forundersøgelse, 7 sider. /4/ DGE, Watertech & DHI, Mødereferat af møde d. 30. januar 2007 hos Miljøstyrelsen om demonstrationsforsøg i pilotskala på Høfde 42, Harboøre Tange. Fremsendt d. 2. februar /5/ Watertech, Mødereferat af møde d. 12. juni, Intern. Dateret 13. juni /6/ DGE, Watertech & DHI, Oplæg: Basis hydrolyse/biologisk nedbrydning. Demonstration i laboratorie- og pilotskala. Høfde 42, Harboøre Tange, april /7/ Region Midtjylland, Kommentarer/forslag/spørgsmål til oplægget. Dateret 25. maj, /8/ DGE, Watertech & DHI, Svar på kommentarer/forslag/spørgsmål fra Region Midtjylland og Miljøstyrelsen vedr. oplægget. Dateret /9/ Ramsay, Brev vedr. Opfølgning af møde d.12. juni Dateret 15. juni /10/ Rislund E., Korrosionsbestandigt Rustfrit Stål. Industriens Forlag /11/ Hastrup K. et al, Plast og gummi ståbi. Teknisk Forlag 1992 /12/ Plastindustrien i Danmark. En verden i plast Plastens ABZ /13/ Foged N. J., et al. Rustfrit stål i levnedsmiddelindustrien, Guideline no. 4. Rustfri Ståls Kompetencecenter. Teknologisk Institut /14/ Materialedatablade om gummi. DAFA /15/ Ringkjøbing Amt. Notat med bruttoliste over relevante parametre for høfdedepotet. April 2004 /16/ HOH Vand & Miljø A/S. Notat. Vurdering af geologi og hydrogeologi ved Høfde /17/ Lars Elkjær. Pers. kommunikation. Erfaringer fra andre undersøgelser på Rønland /18/ Kjær, Ulla. Beton i aggressivt miljø. Beton-Teknik 3/

Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg

Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg Bilag 10 Notat om Høfde 42, April 2009 Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg Claus Jørgensen og Anke Oberender DHI Indhold 1 INDLEDNING 8 1.1

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Vandrensning- revideret udgave

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Vandrensning- revideret udgave Bilag 12 1 Notat om Høfde 42, Januar 2009 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Vandrensning- revideret udgave Peter Balslev ALECTIA 2 Indhold 1 INDLEDNING 6 1.1 BAGGRUND 6 1.2 FORMÅLET

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration Bilag 11 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration Loren Ramsay ALECTIA Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED DEMONSTRATIONSPROJEKTET

Læs mere

DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER

DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER Civilingeniør Claus Kirkegaard Geolog, ph.d. Lars Elkjær Dansk Geo-servEx

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Afdampning fra fugemasser som anvendes til tætningsprojekter i boliger. Teknologiudviklingsprogrammet for jordog grundvandsforurening

Afdampning fra fugemasser som anvendes til tætningsprojekter i boliger. Teknologiudviklingsprogrammet for jordog grundvandsforurening Afdampning fra fugemasser som anvendes til tætningsprojekter i boliger Teknologiudviklingsprogrammet for jordog grundvandsforurening Miljøprojekt nr. 1597, 2015 Titel: Afdampning fra fugemasser som anvendes

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand. Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport

Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand. Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1 1.1 Baggrund...1 1.2 Formål...1 1.3 Håndbogens opbygning...2 1.4 Håndbogens

Læs mere

Arsen i dansk grundvand og drikkevand. Bind 1: Arsen i dansk grundvand

Arsen i dansk grundvand og drikkevand. Bind 1: Arsen i dansk grundvand Arsen i dansk grundvand og drikkevand Bind 1: Arsen i dansk grundvand Titel: Forfatter: Anden bidragyder: URL: Emneord: Arsen i dansk grundvand og drikkevand - Bind 1: Arsen i dansk grundvand Flemming

Læs mere

Forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger fra tre parallelle studier

Forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger fra tre parallelle studier Rapport til den tværministerielle arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af beslutningsgrundlag med henblik på etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald Forstudier til slutdepot for lav-

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter. Miljøprojekt nr. 1662, 2015

Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter. Miljøprojekt nr. 1662, 2015 Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter Miljøprojekt nr. 1662, 2015 Titel: Klassificering af shredderaffald ud fra indhold af kulbrinter Redaktion: Jiri Hyks, DHI Ole Hjelmar, DHI

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Aalborg Universitet Esbjerg Sektion for Kemi- og Bioteknologi Kolloid- og Overfladekemi Forskningsgruppe Niels Bohrs

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Projektbeskrivelse Tab Ud Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Version 3, 25. februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Deltagende kommuner...

Læs mere

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde?

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? - en overbliksanalyse på tværs af brancher og erhvervsuddannelser Udarbejdet for Undervisningsministeriet Februar 2009 Bruno Clematide Rikke Fog-Møller Michael

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere