MODEL FOR TEMASAMARBEJDE PÅ DE DANSKE BIBLIOTEKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODEL FOR TEMASAMARBEJDE PÅ DE DANSKE BIBLIOTEKER"

Transkript

1 MODEL FOR TEMASAMARBEJDE PÅ DE DANSKE BIBLIOTEKER

2

3 At spille sammen som et hold Som biblioteker vil vi gerne være med til at sætte dagsordenen i Danmark, vi vil understøtte et aktivt medborgerskab og positionere biblioteket som aktuelt og debatskabende. Derfor arbejder alle biblioteker i Danmark hver eneste dag med formidling til borgerne. Formidling i det fysiske rum, gennem aktiviteter, på skærme, på hjemmeside, på de sociale medier. Bibliotekerne arbejder sammen med en masse forskellige samarbejdspartnere om at udvikle og nytænke den måde, som vi formidler på. Bibliotekerne er rigtig gode til deres formidlingsarbejde, men det kan være svært at performe 100% i en travl hverdag, som er presset på ressourcerne. Ligedan kan det være udfordrende for bibliotekerne at slå igennem hos borgerne i et samfund, hvor tilbud dukker op overalt. Hvad vil der ske, hvis vi begyndte at spille sammen som et hold? Hvis vi brugte de forskellige kompetencer, som vi har på bibliotekerne og supplerede med andre spillere med de kompetencer, som vi mangler? Hvis vi økonomiserede med vores ressourcer ved at bruge hinandens? Hvis vi ved at stå sammen kunne opnå en større gennemslagskraft og kvalitet i vores formidling, så brugernes oplevelse på biblioteket blev forbedret? 3

4 Det har vi undersøgt i projekt Model for temasamarbejde på de danske biblioteker, som er støttet af Kulturstyrelsen. Projektet har udviklet denne model for, hvordan vi som biblioteker kan blive bedre til at samarbejde om eksponering af aktuelle temaer på de kanaler, som biblioteket råder over (Fysiske rum, aktiviteter, skærme, web). Projektet har testet 2 temasamarbejder i 2015: Ensomhed, som vi har kørt i foråret og Iværksætteri og innovation i efteråret. 56 biblioteker har været med i kampagnerne (heraf 25, som deltagere i projektet), herunder alle 6 centralbiblioteker og Aalborg Bibliotekerne, som koordinerer samarbejdet. Projektet samarbejder med Danmarks Radio og reklamebureauet Det nye sort og 10 netmedier (Bibliotek.dk, Dansk Filminstitut, E-reolen, E-kurser, Faktalink, Filmstriben, Forfatterweb, Litteratursiden, Palles Gavebod og Statsbibliotekets Artikelservice) har deltaget i kampagnerne. Udviklingen i projektet er i høj grad baseret på løbende evaluering hos både biblioteker, samarbejdspartnere og især hos brugerne. Der er benyttet kvantitative målinger (spørgeskemaer til gæster og biblioteker), kvalitative undersøgelser (mini-interviews og fokusgrupper med gæster samt interviews med DR og det nye sort) samt fælles dialog på evaluerings-workshops. Spørgeskemaerne er udarbejdet i samarbejde med Herning Bibliotekerne og fokusgruppeinterviews er gennemført af Gentofte Bibliotekerne i samarbejde med koordinator. Der er evalueret efter begge temaer. Evalueringen af tema 1 har givet gode input til arbejdet med tema 2 og evalueringerne af begge temaer danner baggrund for modellen. 4

5 Der blev oprettet nye virksomheder i første kvartal i Det er en stigning på 15,6% sammenlignet med 1. kvartal i (Kilde experian.dk) 5

6 Hvordan gik kampen? Projektet har testet to meget forskelligartede tema-kampagner. Tema 1 Ensomhed Første tema Tabubelagt og emotionelt emne Stort tværgående tema hos DR, som er blevet dækket bredt på alle deres kanaler Fælles grafisk identitet DR og biblioteker Fysiske produkter fra DR Brugerne blev interesseret i temaet, når de i besøgte biblioteket med andet formål Tema 2 Iværksætteri og innovation Andet tema bygger på erfaringer fra første tema Faktuelt og handlingspræget emne Mindre tema hos DR, som primært var bygget op omkring en udsendelse på DR1 Digitale produkter fra DR Mange (nye) brugere har målrettet besøgt biblioteket i forbindelse med kampagnen Alt tyder på, at gennemslagskraften og synergien ved samarbejdet er størst på de temaer, som kører på flere forskellige kanaler hos fx DR. Samarbejdet med reklamebureauet og DR har fungeret bedre på Ensomhed ligesom 84% af brugerne har lagt mærke til temaet andre steder end på biblioteket (specielt hos DR) ved temaet ensomhed mod 58% på temaet Iværksætteri og innovation. 58% har opdaget, at biblioteket har fokus på et tema ved temaet Ensomhed mod 36% ved temaet omkring Iværksætteri og innovation. 6

7 Jeg blev ringet op af en 80-årig kvinde, der havde set på vores hjemmeside og hørt i P4, at vi havde et tema om ensomhed. Hun ringede og sagde Det kunne jeg godt tænke mig at høre noget mere om. For jeg må sige jeg er faktisk ensom Herefter talte jeg med hende i ca. 20 minutter Jeg opfordrede hende derfor til at komme til vores fællesspisningsarrangement i samarbejde med P4. Hun cyklede herind, sad ved bord med et par andre kvinder og blev interviewet af en af journalisterne fra P4 Østjylland. Da hun gik sagde hun, at hun havde haft en helt vidunderlig aften. Fra spørgeskemaundersøgelsen til biblioteker på tema I 50% Af gæsterne synes de får en anderledes biblioteksoplevelse 75% Af gæsterne finder temaet relevant og inspirerende 31% 33% Af gæsterne finder det relevant i forhold til eget liv Af gæsterne føler at de er blevet klogere på emnerne 83% Af gæsterne mener at emnerne er samfundsrelevante 75% Af adspurgte biblioteker finder det meningsfuldt og givende at arbejde med temaer 7

8 To halvlege At køre temaer kvalificerer den oplevelse, som brugerne har på biblioteket. I snit mener 43%, at temaerne har givet dem en anderledes biblioteksoplevelse. 79% mener, at temaerne er samfundsrelevante. 54% finder at temaerne i høj grad gør dem klogere eller sætter tanker i gang. Kun 37% forventer at møde et tema på biblioteket, alligevel mener 57%, at det er bibliotekets opgave at formidle udvalgte temaer. Brugerne tænker, at biblioteket arbejder med temaer for at understøtte aktualitet, inspiration, debat og information. De mener, at bibliotekerne har mulighed for at sætte en helt anden dagsorden end andre institutioner, at folde et emne sagligt og seriøst ud og perspektivere det ligesom det fremhæves, at man lettere opnår viden om ting, man ikke ville opsøge ellers. Brugerne mener, at biblioteket via temaerne fremstår med en skarpere samfundsprofil, virker levende og nærværende, får kant og at biblioteket i højere grad påtager sig en ny rolle med omdrejningspunkt i inspiration, refleksion og debat. Enkelte brugere giver udtryk for, at de kommer på biblioteket udelukkende for at låne bøger. For den ældre målgruppe er det vigtigt, at bibliotekerne er skarpe på, hvilke emner som sættes på dagsordenen og at der bør fokuseres mere på kunst og kultur. Hos de yngre er en bred vifte af temaer oplagte på biblioteket og særligt temaer, der opbygger fællesskaber. 8

9 Hvad siger spillerne? Bibliotekerne Alle biblioteker, som har deltaget i temasamarbejdet, ønsker at fortsætte i fremtidige samarbejder. På temaet Ensomhed oplevede 60% af bibliotekerne det meget meningsfyldt og givende at arbejde med temaet. Det tal steg til 75% på temaet omkring iværksætteri og innovation. Igennem projektet er der også sket en udvikling ift. om bibliotekerne synes temasamarbejdet har skabt en større helhed mellem deres aktiviteter og forskellige kanaler. På temaet omkring ensomhed svarede 22% af bibliotekerne meget, hvor det på temaet omkring iværksætteri og innovation steg til 48%. Skal temasamarbejdet lykkes, nævner de fleste biblioteker en stærk koordination af temasamarbejdet som afgørende for gennemførelsen. 9

10 Jeg synes det er rigtig fedt, når biblioteket interagerer med andre instanser (i dette tilfælde DR). Det er inspirerende, når man via forskellige institutioner møder det samme tema berørt på forskellig måde Biblioteket er på mange måder det rigtige sted at gøre det, da det netop kan være et sted, der samler os. Fra fokusgruppeinterviews 10

11 Temasamarbejdet giver bibliotekerne en følelse af det store vi, det at løfte i flok og en stor faglig stolthed. Det professionaliserer formidlingsarbejdet lokalt og især den grafiske pakke, som bibliotekerne modtager, er med til at give kampagnerne et professionelt og ensartet udtryk, der dog stadig kan tilpasses lokale forhold. Den store fleksibilitet og at niveauet for kampagnen kan tilpasses bibliotekerne er vigtigt, især for de mindre biblioteker. Bibliotekerne kommer gennem samarbejdet og de fælles idegenereringsworkshops på nye ideer, som de ellers ikke ville have tænkt, de når andre og nye målgrupper, de får udvidet deres lokale netværk og bliver udfordret ift. det at lave brugergenererede aktiviteter. Der opstår nye samarbejder og det at bibliotekerne står sammen, gør dem til en mere attraktiv samarbejdspartner især ift. andre store nationale aktører. 50% af bibliotekerne har oplevet det anderledes at arbejde med temaer end ellers og mange biblioteker har også udviklet nye interne arbejdsformer. Samtidig med er den lokale måde at arbejde på især ift. lokale tidsfrister til fx programmer udfordret gennem de centralt styrede kampagner i temasamarbejdet. Flere biblioteker nævner det dog, som et plus, at de bliver udfordret på det at være aktuelle. En anden udfordring for de deltagende biblioteker har været den lokale forankring og ejerskab lokalt samt det at have ressourcerne til at gennemføre temaet. For mange biblioteker bunder det måske i det faktum, at de aktiviteter som bibliotekerne har lavet i forbindelse med temaet for 95% vedkommende har suppleret øvrige aktiviteter i stedet for at erstatte disse. Det at samarbejde med en stor mediepartner, som Danmarks Radio vurderer bibliotekerne som en kæmpe gevinst. DR er en stærk og positiv samarbejdspartner, men der har også været udfordringer som sen udmelding af tema, mangel på fælles grafisk identitet på tema II samt bibliotekernes manglende synlighed på DR s kanaler. Flere biblioteker mener dog, at det har større værdi for bibliotekerne at understøtte og perspektivere samfundsrelevant tema/debat end det at få vist sit logo på TV ift. bibliotekernes synlighed hos DR. 11

12 Hvad siger spillerne? Danmarks Radio Bibliotekerne har i projektet samarbejdet med Danmarks Radio og især deres kampagne-afdeling. Bibliotekerne opleves som meget attraktive samarbejdspartnere, ifølge DR især fordi bibliotekerne har et fysisk rum i den virkelige verden, hvor borgere fra alle dele af samfundet kommer uden, at de behøver at have specielle forudsætninger og DR har et stort ønske om at komme mere ud i landet der, hvor borgerne er. Bibliotekerne har nogle kvaliteter ift. at oplyse og danne borgerne og det er oplagt at sammentænke den public service forpligtigelse, som både DR og bibliotekerne har. Bibliotekerne har desuden rigtig mange ildsjæle ansat og deres store engagement har ifølge DR været afgørende for samarbejdet. For DR er det vigtigt, at samarbejdet opleves ligeværdigt og at de bliver en integreret partner, hvor synergi og fælles engagement skaber de bedste forudsætninger for vellykkede kampagner. Det er især lykkes i den første kampagne omkring ensomhed, hvor der i kampagnen omkring innovation og iværksætteri mere blev kørt parallelle forløb. Det er for DR mest optimalt at samarbejde omkring større satsninger, idet det giver DR bedre mulighed for at være til stede med både event, materialer og økonomisk. Et tættere og mere målrettet samarbejde, hvor vi bruger hinandens styrker bedre, kan forbedre kampagnerne. Det er imidlertid tydeligt, at den forståelse for de forskellige kulturer og vilkår, som hersker i de forskellige organisationer er blevet større og større i løbet af projektet. Hvad siger spillerne? Det nye sort Projektet har samarbejdet med Det nye sort, som er et lokalt prisvindende reklamebureau, der har leveret den grafiske pakke til bibliotekerne og DR. I begge kampagner er det lykkes for Det nye sort at udvikle en grafisk identitet, som er fleksibel, som fungerer på tværs af online og offline medier og som let kan bruges af og tilpasses de deltagende biblioteker. Det nye sort lægger vægt på at lave en grafisk identitet med enkelte virkemidler med fokus på kvalitet og som fungerer mange steder. For det nye sort har det været en fornøjelse at se, hvordan bibliotekerne har taget den grafiske pakke til sig og brugt den, så der skabes en rød tråd i kampagnerne. Det fungerer især rigtig godt, når DR anvender identiteten, som de gjorde ved ensomheds-kampagnen. Det er vigtigt at den grafiske pakke hele tiden evalueres og udvikles, så den både matcher temaet, men i høj grad også bibliotekernes behov. Der kan sagtens arbejdes mere med at udvikle simple værktøjer og materialer, der kan skabe synlighed omkring temaet i det fysiske rum. Bibliotekerne kan fx inden for rammen af den grafiske identitet selv udvikle standardmaterialer og Det nye sort kan koncentrere sig omkring udviklingen af nye formater. 12

13 Når DR sætter fokus på et emne som ensomhed, er det fordi vi gerne vil bidrage til at bryde et tabu. Et tabu som berører flere hundrede tusinde danskere. Vi skal turde tage snakken også om det der er svært. Og jo flere rum den samtale kan foregå i, jo bedre Danmarks Radio Pil Gundelach Brandstrup, Kanalchef 13

14 Hvordan sætter vi holdet? Stor mediepartner Danmarks Radio En stor mediepartner er afgørende for den nationale udbredelse af temaet. Partneren vil have en volumen, en bred målgruppe, en stor gennemslagskraft og kan nå borgerne gennem andre kanaler end bibliotekerne kan fx TV. DR, som der er samarbejdet med i projektet har desuden en public service forpligtigelse ligesom bibliotekerne. Mediepartneren kan være en ny indgang til andre og større partnerskaber. Skal samarbejdet fungere er det vigtigt med en gennemgående kontaktperson, der løbende kommunikerer med koordinatoren (og ikke direkte med de enkelte biblioteker). Ligesom en god dialog fra starten er med til at afstemme forventninger og kan skabe rum for en tidlig ideudvikling, som kan understøtte ejerskabet senere i forløbet. Jo før indsatserne fra de forskellige partnere bliver kendt, jo mere kan de indgå i kampagnen. Partneren kan via det arbejde, som de i forvejen laver med aktuelle indsatser, komme med bud på temaer. Ligeledes kan partneren udvikle produkter, som kan bruges på bibliotekerne såvel som andre steder. Det kan fx være små film, Go Cards, udstillinger eller rettigheder til at bruge trailers og andet pressemateriale på de udsendelser, som sendes. 14

15 Reklamebureau Det nye sort Reklamebureauet har til opgave at skabe en synlig rød tråd i formidlingen i temakampagnerne. De udarbejder en grafisk identitet med logo, grafiske elementer, billeder, farver og skrifttyper, laver eksempler på brug af den grafiske identitet, skabeloner og vejledninger til at bruge identiteten. De kan sætte materialer op, som fx plakater, flyers, bogmærker, emnelister, men deres kompetencer skal især bruges der, hvor bibliotekernes slipper sådan, at de ud fra identiteten også kan udvikle mere skæve og anderledes kampagne-elementer, der kan skabe synlighed på bibliotekernes kanaler især i det fysiske rum. Skal identiteten kunne bruges af mange biblioteker, er det vigtigt, at den er enkel og fleksibel. Det er vigtigt med en god dialog med koordinator og mediepartneren, sådan at identiteten bliver så brugbar som mulig og jo tidligere bureauet inddrages gerne allerede i idegenereringsfasen jo bedre. Koordinatoren Aalborg Bibliotekerne Alle undersøgelser peger på en stærk koordinator som afgørende for gennemførsel af temasamarbejdet. Koordinatoren koordinerer mellem mediepartneren, reklamebureauet, bibliotekerne, netmedierne og evt. andre nationale partnere. Det er koordinatoren, der i samarbejde med centralbibliotekerne og mediepartneren beslutter temaerne, ligesom koordinatoren er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af temaerne. Det indebærer afholdelse af fælles idegenereringsworkshops for alle parter, udvikling af idekatalog med forslag til aktiviteter på bibliotekernes forskellige kanaler, udvikling og fordeling af fællestiltag sammen med bibliotekerne, aftaler med mediepartner, reklamebureau og andre nationale partnere, produktion af supplerende grafiske produktioner, vedligeholdelse og opdatering af videndelingsportal, hvor bibliotekerne kan dele ideer og finde den grafiske pakke, distribution af materialer og tilbud fra de forskellige partnere, evaluering, der sikrer udvikling ift. næste kampagne og ikke mindst en velovervejet kommunikation til partnerne. Kommunikationen kan med fordel ske gennem løbende nyhedsbreve/-mails. Koordinatoren kan producere materiale omkring kampagnen, som bibliotekernes kontaktpersoner kan videresende til kollegaer lokalt, sådan at der lokalt skabes større forståelse for og ejerskab til temakampagnen. Koordinatoren fungerer også som sparringspartner for bibliotekerne og det er derfor vigtigt, at koordinatoren altid kan træffes. Centralbibliotekerne Alle centralbibliotekerne deltager i tema-kampagnerne og på den måde sikres opbakning og national spredning af kampagnerne. På vegne af bibliotekerne i centralbibliotekernes områder vælger centralbibliotekerne ud fra de fra mediepartnerens forslåede liste, hvilket tema, der skal arbejdes videre med og der afholdes et formøde (videokonference) forud for tema-kampagnens start mellem alle centralbibliotekerne. Centralbibliotekerne fungerer desuden som sparringspartnere for temakoordinator og egen region og kan også koordinere aktiviteter på regionalt niveau. 15

16 Bibliotekerne Bibliotekerne har modsat mediepartneren fysiske huse spredt ud over hele landet og er organiseret med en veludbygget infrastruktur. På bibliotekerne kommer en bred målgruppe, alle slags mennesker uden, at de behøver at have specielle forudsætninger. Bibliotekerne har ofte en rigtig god kontakt til lokalsamfundet. Desuden har bibliotekerne mulighed for gennem deres fysiske og digitale materialesamling at perspektivere temaet og tilføje nye vinkler. Det er på bibliotekerne at, kampagnen virkelig kommer til at leve, det er dem, der løfter kampagnen og jo flere biblioteker, der deltager, jo større volumen får kampagnen dels ift. brugerne, til eventuelle større nationale partnere men også ift. andre biblioteker. Det betyder selvfølgelig også, at der som flere biblioteker også har understreget ligger en stor forpligtigelse i at deltage i samarbejdet. De lokale bibliotekerne bidrager med deltagelse i idegenerering, deling af ideer, evt. udarbejdelse af produkter, som kan være fælles for kampagnen fx en liste med link til e-ressourcer, en emneliste med forslag til materialer om emnet og så kører bibliotekerne selvfølgelig kampagnen i kampagne-ugerne, ligesom de bidrager til evalueringen. Hos 95% af bibliotekerne har temasamarbejdet suppleret øvrige aktiviteter. Skal vi hente den største gevinst af temasamarbejdet er det imidlertid vigtigt at kampagnerne går ind og erstatter aktiviteter, som alligevel skulle igangsættes på biblioteket. Ligedan opnås den største effekt, hvis kampagnen kører på alle kanaler i biblioteket og mange biblioteker angiver netop værdien i det tværfaglige samarbejde lokalt på bibliotekerne imellem forskellige afdelinger som en styrke. Disse to faktorer kalder på en ledelsesmæssig prioritering, forankring og opfølgning på tema-kampagnerne. Bibliotekerne skal organisere sig med en gennemgående kontaktperson, som kommunikerer med koordinatoren for kampagnen, som er ambassadør for kampagnen lokalt og som står for lokal afholdelse og planlægning. Skal modellen fungere er det vigtigt, at kontaktpersonen er tilgængelig og hurtigt kan svare på forespørgsler fra koordinatoren. Nogle biblioteker har i forvejen en koordinator, som kører tema-kampagner på biblioteket fx en leder eller person, der arbejder med kommunikation, udstillinger eller aktiviteter. Den lokale temakoordinator har overblik over, samt beslutningskompetence på tværs af bibliotekets forskellige kanaler (aktiviteter, web, udstillinger osv.) og sikrer på den måde en gennemgående kampagne på tværs af afdelinger i huset. 16

17 Netmedierne Netmedierne har en klar styrke i de digitale platforme, hvor deres materialer formidles, så de kan nå ud til de mange. Indholdet har en anden karakter end de fysiske materialer og supplerer den formidling, som bibliotekerne og mediepartneren laver, ligesom de dækker, når og hvis bibliotekernes fysiske materialer slipper op. Brugerne får formidlet indholdet i netmedierne omkring et bestemt og aktuelt tema og der bliver en tydelig sammenhæng til bibliotekernes fysiske tilbud. Netmedierne kan blandt andet byde ind med emnelister, artikler, nyheder på deres portaler og kan på lige fod som bibliotekerne anvende den grafiske pakke i deres arbejde. Koordinatoren understøtter formidlingen af deres tilbud ved at videregive links og lister til bibliotekerne. Hvordan fortsætter vi det gode samspil? Der er stor begejstring og vilje til at fortsætte temasamarbejdet blandt alle parter. 100% af både biblioteker, netmedier, mediepartnere og reklamebureau er interesserede i fortsat at deltage. På de næste sider (s ) er opstillet en model over temasamarbejdets forløb. 17

18 Spillerne: 4 MÅNEDER FØR 2-3 MÅNEDER FØR CENTRAL- BIBLIOTEKERNE REKLAMEBUREAU KOORDINATOR BIBLIOTEKER STOR MEDIEPARTNER Valg af tema Videokonference Invitere biblioteker Kontakt mediepartner Finde øvrige partnere Planlægning af workshop Opsætning af videndelingsportal Møde med stor mediepartner og reklamebureau Workshop Finde øvrige partnere Planlægning af fælles tiltag Idekatalog Møde: Koordinator, reklamebureau & stor mediepartner Workshop NETMEDIER Forslag til temaer Møde: Koordinator, reklamebureau & stor mediepartner Workshop Workshop Workshop FORLØBET Tema-opstart Idégenerering 18

19 1-2 MÅNEDER FØR KAMPAGNEUGER 2-4 UGER EFTER Sparring med biblioteker i regionen Sparring med biblioteker i regionen Evaluering Møde: Reklamebureau og bibliotekets grafikere om grafisk pakke. Fælles tiltag Koordinators grafikere: Plakater, Flyers, Rollup Hjælpe bibliotekerne med opsætning af fælles tiltag Sparring Temakampagnen kører Evaluering og opsamling Nyt tema Evaluering Levering af materiale Film, trailers etc. Temakampagnen kører Evaluering Møde med koordinator om grafisk pakke. Identitet, logo elementer etc. Temakampagnen kører Evaluering Fælles tiltag Lokalproduktion (frivilligt) Evaluering Egen produktion Produktion Kampagnen Evaluering 19

20 Skal du spille med på vinderholdet? Dit bibliotek har nu muligheden for at sætte aktuelle og debatskabende temaer på dagsordenen i Danmark sammen med alle andre biblioteker i landet og sammen med en stor mediepartner. Forhåbentlig kan I se styrken i at udnytte de forskellige kompetencer og ressourcer, som vi alle sammen bidrager med i et fælles nationalt temasamarbejdet. Et samarbejde, der fokuserer på professionalitet og kvalitet i leverancerne til partnerne i samarbejdet, i sidste ende og ikke mindst til borgerne, et samarbejde fuld af muligheder: For at hente og bruge ideer fra andre biblioteker og partnere dels gennem den fælles idegenerering, idekataloget og videndelingsportalen For at byde ind med produkter. Fx emnelister, gode anbefalinger, top 10 til glæde for andre biblioteker For at hente fælles tiltag, der kan afholdes på eget bibliotek. Fx eksponeringer, quizzer, aktiviteter For at hente grafisk materiale fra den grafiske pakke. Fx logo, billeder, skabeloner, filmklip, emnelister For støtte, sparring og netværk 20

21 gevinsterne (for os internt og for mig som leder) er, at man får udvidet sit netværk og at medarbejderne får andre medarbejderes syn på forskellige udfordringer og de vil kunne smitte positivt af på kulturen hernede. Og så er den eneste vej frem i et biblioteksvæsen, der bliver stadigt mere ressourceknapt, at vi etablerer store nationale samarbejder, så ressourceforbruget giver mest mulig gevinst for borgerne (i stedet for, vi hele tiden skal opfind den dybe tallerken på hvert vores lille bibliotek) Fra mail-undersøgelse blandt de biblioteker, som ikke deltog i selve projektet, men i kampagnerne 21

22 Jeg vil gerne rose det nationale initiativ og synes, det giver god mening, at bibliotekerne arbejder sammen på tværs. Genbrug, øget synlighed og synergi giver mening, vil jeg tro. Fra mail-undersøgelse blandt netmedierne Det giver bare så god mening, at tingene hænger sammen ift. udtryk/brand og det har været en fornøjelse at kunne præsentere et grafisk design på alle platforme, i biblioteket, på opslag, på hjemmesiden, etc. Og igen synes vi, det giver rigtig meget at løfte i flok på landsplan [...] Fra spørgeskemaundersøgelsen til biblioteker - Tema II

23 Det er ikke tanken, at I skal bruge ekstra ressourcer på kampagnerne, men tænke dem ind i jeres program og konvertere nogle af de ressourcer, som I i forvejen bruger til aktiviteter, udstillinger og web til temasamarbejdet. Er det gratis? Ikke helt. Aalborg Bibliotekerne koordinerer temasamarbejdet som en del af deres centralbiblioteksopgave. Koordineringen dækker alle landets biblioteker uanset centralbiblioteks-område. Det koster kr. at udvikle og producere den grafiske pakke. Det vil sige jo flere biblioteker, vi er med i temasamarbejdet, jo billigere bliver det. Ved 20 biblioteker bliver det kr., ved 40 biblioteker kr. og ved 80 biblioteker 625 kr. pr. bibliotek. Eventuel deltagelse i workhops er for egen regning. Forud for hvert tema kontakter koordinatoren de lokale kontaktpersoner på bibliotekerne for at høre, om de har lyst til at deltage i temaet. Koordinatoren vil tage imod en førstehånds tilmelding og herefter vende tilbage med den endelige pris på deltagelse i kampagnen, hvorefter tilmeldingen vil være bindende. Alle centralbibliotekerne deltager som udgangspunkt i tema-kampagnerne. 23

24 Du er altid velkommen til at kontakte Aalborg Bibliotekerne Koordinator Sonja Ibach Nissen Udviklingschef Tina Bang Jakobsen Et temasamarbejde mellem 25 biblioteker, Danmarks Radio. Støttet af udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen. Design: Det nye sort 2016

Model for temasamarbejde på de danske biblioteker

Model for temasamarbejde på de danske biblioteker Model for temasamarbejde på de danske biblioteker Hvorfor? Andre Samarbejdspartnere Være med til at påvirke dagsordenen i dagens Danmark Stå stærkt og skabe en sammenhængskraft i hele landet via fælles

Læs mere

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS.

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS. EN AF OS-håndbog Indhold Om EN AF OS... 3 Kampagnens forløb... 4 Vær aktiv i kampagnen... 5 Kampagnesite... 5 Facebook... 6 Events... 6 Materialer... 7 Mobilisering... 9 Design og sprog... 9 Side 2 af

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1 Aktivering af netværket omkring Landsstævnet Netværksstrategi del 1 Indledning Dette dokument er første del af netværksstrategien. Her præsenteres det strategiske fundament for en mere netværksbaseret

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse

Revideret projektbeskrivelse Revideret projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Pædagogiske Læringscentre Institutionens navn Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder Projekttitel (Max. 50 tegn og ingen

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 hvorfor DDB? hvad er DDB? økonomi organisation centralbibliotekernes rolle licenser, netbiblioteker og apps CMS hvorfor DDB? fælles udviklingskraft og udviklingsmiljø

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Gentofte Centralbibliotek 11. december 2015

Gentofte Centralbibliotek 11. december 2015 Projekt Newsgerrige børn Gentofte Centralbibliotek 11. december 2015 Undersøgelser viser at ca. 40% af børn der har set Ultra Nyt er nysgerrige efter at vide mere efter en udsendelse DR Medieforskning

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer,

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer, Drejebog til ordstyreren Kære ordstyrer, Tak fordi du vil være med til at støtte op om DR Romanprisen med en romanlæsekreds på biblioteket. Uden læsere ville der nemlig ikke være nogen pris. Måske er det

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling?

1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling? Workshop 1A Netværksstrategier 1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling? - Mere samarbejde med

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Når begivenheden går online

Når begivenheden går online Når begivenheden går online Agenda Formål og set-up Facebook cases Brugerdrevne blogs og twitter Målemuligheder Next step Bilag blandet info Formål Opbygning af ambassadørnetværk Øget produktion af indhold

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg

Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg Udgangspunkt Hvordan formidler vi en stor og kompliceret alliance indeholdende mange forskellige forskningsvinkler

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse. om borgerretet kommunikation. en opsamling

KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse. om borgerretet kommunikation. en opsamling KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse om borgerretet kommunikation en opsamling Maj 2012 1 KLIKOVAND maj 2012 2 KLIKOVAND maj 2012 Indhold Hvad ville vi opnå?... 3 Hvilke erfaringer afdækkede vi?... 4 Hvilke

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle!

Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle! Tale til Repræsentantskabsmødet i Sund By Netværket Kære alle! Til jer, der ikke lige kender mig, så hedder jeg Otto Ohrt, og jeg er til daglig leder af vores Sundhedsudviklingsenhed i Aarhus Kommune.

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Danskernes Digitale Bibliotek den 2. december 2013 i Nyborg 1 Disposition 1. Undersøgelsen

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket

Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket Slutrapport fra projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket Indholdsfortegnelse Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Målgruppen... 4 Kort beskrivelse af delprojekterne... 4 Mål og succeskriterier...

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Få de unge med i planlægningen Inspirationsdag 10.12 2012. Anne Tortzen

Få de unge med i planlægningen Inspirationsdag 10.12 2012. Anne Tortzen Få de unge med i planlægningen Inspirationsdag 10.12 2012 Anne Tortzen Inddragelse af unge: Erfaringer og dilemmaer Unge, demokrati og deltagelse Inddragelse af unge et dobbelt formål De to spor: Ungeråd

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI TAL OG TILGANG Fakta: Ca. 47.000 indbyggere Ingen hovedby, 3 lige store byer, alle med kulturhuse. Et mindre bibliotek. Ca. 21 årsværk biblioteker, ca. 2 kulturhuse

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag

Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag Pressemeddelelse, 23. april 2017 Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag offentliggør i morgen en ny undersøgelse af danskernes digitale biblioteksbrug. Den viser,

Læs mere

InfoGalleri Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum

InfoGalleri Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum Agenda Introduktion af Baggrund Demo Udvikling / muligheder Spørgsmål Koncept Interaktivt system til at eksponere digitale informationer på en

Læs mere

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 2 af 6 Kommunikationsdrejebog med informationer og hjælpemidler til kommunikationen omkring BITE, november

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Tak, fordi I vil være en del af Rigtige Mænd-projektet og fordi I vil være med til at arrangere Rigtige Mænd Løbet, som er det første mandeløb,

Læs mere

Organdonationsdag opsamling og evaluering

Organdonationsdag opsamling og evaluering Organdonationsdag 2017 - opsamling og evaluering Dagens formål At skabe dialog og debat om organdonation. At anerkende dem, der har organdonation tæt på i deres personlige liv eller professionelle virke.

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere