centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog"

Transkript

1 centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog 1

2 m Idekatalog over Skolesamarbejder Idekataloget er udgivet af Centralbibliotekerne Redaktionel bearbejdelse: Karen Myhre Jensen og Tine Schrøder Lunøe, Gentofte Centralbibliotek Udgivet: Oktober 2014 Layout: Henrik Dybdahl, The Dybdahl Co. Oplag: 1000 stk. Trykt på svanemærket papir. 2

3 Folkeskolereformen lægger op til et tættere samarbejde mellem folkeskolen og lokale kulturinstitutioner gennem Åben Skole og Understøttende Undervisning. Bibliotekerne har de fleste steder mangeårig erfaring med skolesamarbejder, og at folkeskolen nu er forpligtet til at invitere andre aktører til at bidrage til at eleverne oplever læring i nye omgivelser og med andre fagligheder, er en løftestang til at få et endnu tættere og mere udbygget samarbejde med folkeskolen. I denne fase, hvor folkeskolerne er ved at finde deres ben i forhold til udmøntning af reformen, er bolden primært på bibliotekernes banehalvdel i initieringen af nye samarbejder og ideer at samarbejde omkring. Det er nu, at vi skal vise, at folkeskolerne skal satse på os til at løfte nogle af de målsætninger, der ligger i reformen. I udviklingen af nye initiativer skal der tages udgangspunkt i et behov, som folkeskolerne har, og som løses bedst med kompetencer fra biblioteket. Hvilke nye samarbejder der etableres, vil med stor sandsynlighed variere meget fra kommune til kommune, men forhåbentlig bliver det indenfor en bred forståelse af, hvad det moderne bibliotek rummer. Du åbner nu et katalog med beskrivelser af samarbejder mellem skoler og biblioteker. Vi håber, at idekataloget kan give inspiration til at udvikle nye typer af samarbejder med skolerne ved at vise den variation i ideer og samarbejdsformer, der allerede nu eksisterer rundt om i landet. God læselyst! Med venlig hilsen fra Centralbibliotekerne 3

4 9 Under støttende Under visning Med skolereformen skal skolerne i højere grad samarbejde med andre af samfundets institutioner. Her kan biblioteket blive en vigtig samarbejdspartner. Den understøttende undervisning giver mulighed for alternative indslag og nye fysiske rammer. I det følgende afsnit vises eksempler på vidt forskellige undervisningstilbud om alt fra Leonardo da Vinci over rollespil til musikforståelse. 4

5 I begyndelsen var Biblioteket Rdet er mit bibliotek Esbjerg Kommunes Biblioteker, Kvaglund Bibliotek Projektet er et samarbejde mellem Kvaglund Bibliotek og Kvaglund skole. Det består af et rollespil, hvor børn i løbet af en temadag på biblioteket er med til en fiktiv skabelse af et nyt bibliotek. Formålet er at fremme forståelsen for samfundets kompleksitet og bibliotekets betydning i det moderne samfund. I rollespillet repræsenterer eleverne forskellige interessegrupper, som ønsker at trække beslutningerne i en bestemt retning. Projektet understøtter formålet med den åbne skole og bidrager til at klæde eleverne på til at indgå i samfundet og gøre dem til livsduelige børn og unge. Målgruppen er 8. klasse på Kvaglund skole og senere på flere af kommunens skoler. Projektets mål er, at der på sigt bliver udviklet et koncept for rollespillet, der kan anvendes af andre biblioteker i landet. Biblioteket står for udviklingen af rollespillet i samarbejde med en ekstern konsulent. Projektet bidrager til at synliggøre hvad biblioteket kan tilbyde de unge og har skabt et bredere netværk til skolerne i kommunen. Christina Rotbøll, 5

6 Genreforståelse Whøjtlæsningsforløb Gentofte Bibliotekerne Gentofte Bibliotekerne har i samarbejde med lærere og pædagoger på Skovgårdsskolen udarbejdet et læseforløb for 0. og 1. klasser, hvor der sætte fokus på genreforståelse gennem højtlæsning. Børnebibliotekarerne udvælger eksempler indenfor forskellige genre og står for undervisningen. Forløbet, over fire uger, består af 4 møder med eleverne og foregår både i skolen og på biblioteket. Forløbet udspringer af et fælles ønske fra skole og bibliotek om at skabe nye samarbejdsformer. Forløbet har været en stor succes, og i det kommende skoleår tilbydes 8 forløb til kommunens skoler. Maria Bruun, 6

7 Fra håndværk til hus LKlog på Husbyggeri Silkeborg Bibliotek Projektet går ud på at introducere folkeskolens ældste klasser for alle stadier af et husbyggeri. Forud er der etableret samarbejdsaftaler med lokale aktører i relation til et husbyggeri, såsom murer, tømrer, elektriker, VVS, indretningsarkitekt, entreprenør, kommunen, bank, jord-, sol- og vindvarmefirma o.l. Derudover har den lokale Tekniske Skole holdt workshops og eleverne udført praktiske opgaver på Teknisk Skole og i klassen. Klog på Husbyggeri har fundet sted 2 gange med to års mellemrum. Målgruppen er 8. klasse, men projektet kan også omsættes til både 7. og 9. klasse. Der har været afsat en hel uge, og vi har haft ca. 90 elever med hver gang. Målet er, at eleverne producerer noget, som kan fremvises på en messestand for forældrene og skolens yngre klasser. Med biblioteket som brobygger til lokalsamfundet og ekspert inden for informationssøgning kombinerer projektet teori med praksis. Idéen bag projektet er, at praktiske fag har betydning for elevernes trivsel og er inspireret af undersøgelser, der viser, at flere unge påbegynder en ungdomsuddannelse, når undervisningen kombineres med praktiske fag. Dette projekt udskifter ikke blot bøgerne med arbejdshandsker, men bestræber sig på at vise eleverne, hvordan viden, bøger og biblioteker sammen med faglærte eksperter, kan omsætte viden til praksis og noget brugbart. Anne Tvedesøe, 7

8 Emusic Hvad siger musikken? Talks Gladsaxe Bibliotekerne Music Talks et tilbud, hvor to musikbibliotekarer besøger skoleklasser og diskuterer musik med eleverne. Musikken tilpasses et specifikt emne eller undervisningsforløb. Emnet kan fx være engelsksproget folk-music eller protestsange. Biblioteket står for undervisningen, som eksempelvis kan være tekstanalyse eller at sætte sangene ind i en samfundsmæssig og historisk kontekst. Læreren bidrager med perspektiver fra anden undervisning og til diskussionen i klassen. Formålet med Music Talks er, at eleverne bliver i stand til at diskutere både det musikalske og det tekstmæssige indhold. Eleverne får kendskab til spændende musikeksempler inden for forskellige genrer og lærer, hvilke muligheder de har for at bruge biblioteket til at dyrke deres musikinteresse. Musik talks bidrager til en varieret skoledag og kan inspirere eleverne til at lytte til musik på en anden måde efter undervisningen. Målgruppen er elever i klasse. Der samarbejdes med en række skoler i kommunen, og projektet har stået på i to år. Tobias Enevoldsen, 8

9 Læring med Leonardo Aleonardo da vinci Vejle Bibliotekerne Forløbet henvender sig til mellemtrinnet i skolerne, og går ud på at indføre eleverne i da Vincis mangefacetterede verden. Forløbet sætter fokus på det hele menneske og på at man kan blive god til mange ting, hvis man engagerer sig. Fagligt spænder projektet meget bredt, men fagene billedkunst og naturvidenskab er vigtige elementer. Til at introducere da Vinci kommer biblioteket og det historiske museum ud i klassen. Her fortæller de eleverne om da Vinci og hans tid. Der præsenteres forskellige bøger og læses op af en børneroman om da Vinci som dreng. Næste aktivitet er et besøg på Kunstmuseet, hvor eleverne præsenteres for da Vincis billeder og stil. Herefter skal de selv i gang med at tegne. Dernæst går turen til det Historiske Museum, hvor eleverne skal lave en opfindelse ud fra en kædereaktion. Til sidst kommer eleverne på Teaterskolen og laver drama ud fra da Vincis læringsprincipper. Tilbuddet foregår en gang årligt i et afgrænset tidsrum og er gratis for skolerne. Jim Højberg, 9

10 d Læse lyst Et af bibliotekets mål er at give børn lyst til at læse. Vi deler skolernes ambition om at lære børn at læse, men i endnu højere grad fokuserer vi på lysten. Denne lyst kan vækkes på mange måder. I det følgende afsnit er der eksempler på, hvordan man inddrager andre medier og udtryksformer som lego, rap, rollespil og ipads i forsøg på at stimulere læselysten. 10

11 Samarbejde med PLC og læsevejledere om læselyst Dlæselyst for 5. klasser Hvidovre Bibliotekerne På Hvidovre Bibliotekerne har man i samarbejde med læsevejledere samt skolernes Pædagogiske Lærings Centre designet og afprøvet et forløb for skolernes 5. klasser med fokus på at understøtte, at eleverne fortsætter med at læse lystlitteratur. Undersøgelser viser, at eleverne stopper med at læse eller læser genremæssigt meget snævert på dette klassetrin. Derfor er det ekstra vigtigt at denne læsegruppe fastholdes som læsere og får inspiration til at læse bredere og fortsætte med at læse lystlitteratur. Genrelæsning er en del af FællesMål på 5. klassetrin, og forløbet taler derfor ind i det, som lærere og elever i forvejen skal arbejde med. Bibliotekarernes rolle har været at fyre op under læselysten hos eleverne. De har i samarbejde med læsevejledere og PLC medarbejdere udvalgt 6 genrer, hvorefter bibliotekarerne har udvalgt bøgerne i de genrer, som de erfaringsmæssigt ved kan interessere eleverne. De bøger laver de booktalks over. PLC erne indkøber bøgerne fra folkebibliotekarernes booktalks - ofte i flere eksemplarer - og laver en speciel hylde med bøgerne, hvor 5. klasserne kan kigge i dem og låne dem. Til at understøtte booktalks ene udarbejdes der desuden boglister med titelforsider, som børnene kan krydse af undervejs og gemme, så de kan låne bøgerne sidenhen. Projektet har kørt i to sæsoner. Evalueringen begge år viser, at både lærere og bibliotekarer har haft stort udbytte af projektet, elevernes læselyst er blevet forøget, og eleverne er blevet mere vante biblioteksbrugere. De har opdaget hvad bibliotekarerne kan tilbyde, og hvor stor samlingen er i forhold til de lokale skolebiblioteker. Lone Skovgaard, 11

12 Digital læselyst f Horsens Projektet handler om at fremme læselyst hos børn i alderen 4-12 år. Den digitale udvikling går rigtig stærkt i disse år, og for nogle børnehavebørn er det mere naturligt at sidde med en ipad end en bog. Især nogle drenge viger tilbage fra at læse, men er glade for at spille ipad, og derfor er der særlig fokus på dem i dette projekt. Formålet er at fremme børns læselyst, læseridentitet og synet på læsning. Tre årgange, 0., 3. og 5. klasse arbejder på tværs om 4 forskellige emner. Emnerne er rim og remser, ud i det blå, forfatterlæsning og lommefilm. Alle aktiviteterne dokumenteres ved hjælp af ipads. Der er to ambassødører for projektet, som skal fungere som rollemodeller. Det er hhv. en fodboldspiller og en forfatter/dramatiker, som kommer og fortæller om hvad de læser, og hvad der inspirerer dem. Skolerne skal på baggrund af den nye skolereform mere ud af huset, hvilket de kan få opfyldt ved deltagelse i dette projekt. Der samarbejdes med lærere, pædagoger og pædagogiske konsulenter. Marianne Bjergø, 12

13 Lego og litteratur z Københavns Biblioteker På Nørrebro Bibliotek er der opstartet et samarbejde med Rådmandsgade Skole, der skal styrke drenges læsevaner og gøre biblioteket til et positivt læringssted for målgruppen. Aktiviteterne har til formål at punktere forestillingen om at læsning er for piger ved at udmønte læseoplevelsen kreativt gennem Lego. Sammen med bibliotekets huskunstner Birgitte Søvsø bygger drengene fortolkninger af tekster i lego. Teksterne vælges fra genrer, der appellerer til drengene. De færdige kunstværker udstilles i børnebiblioteket, hvorefter forældrene inviteres til fernisering. Endelig fotograferes udstillingerne og uploades til børnebibliotekernes hjemmeside Palles Gavebod til inspiration for børn og biblioteker i resten af landet. Hanne Sass Jensen, 13

14 Læs med rap & rollespil U Stjerneskud Frederiksberg Bibliotek Frederiksberg Bibliotek vil gerne understøtte regeringens målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Derfor er der igangsat forskellige initiativer, der kan bidrage til at målsætningen realiseres. Stjerneskud er et samarbejde med Contact (Betty Nansen Teatret) og Frederiksbergs skoler og handler om at styrke læselyst og -evner hos 8-12-årige læsesvage drenge. Dette gøres gennem fortællinger om emner,der optager målgruppen. Eleverne præsenteres for forskellige formater, som de reflekterer over og videreformidler. Det sker gennem en række workshops, der hvert har fokus på et relevant fortællemedie som fx computerspil, rap-tekster, tegneserier og rollespil. Forløbet er for ca. 20 drenge, og der vil være mellem 6 og 10 workshops i løbet af efteråret Forløbet foregår primært på biblioteket, og undervisningen varetages både af Contact og bibliotekarer. Udover at varetage dele af undervisningen, fremskaffer biblioteket materialer til forløbet, og de introduceres på en elegant måde til drengene. Uffe Ølgaard Haris, 14

15 Bibliotekets & skolens fælles mål TSamarbejde med 0.b på Borup Skole Borup Bibliotek På Borup Bibliotek arbejder man med kontinuerlige biblioteksbesøg for 0.klasse på Borup Skole. Her får børnene læst historier højt i små grupper på 5-6 elever. Klassen låner de oplæste bøger med hjem, hvilket betyder, at alle børn ved årets slutning har bøger som fælles referenceramme. Udover højtlæsningen, låner børnene hver især én bog med hjem hver gang. Efter højtlæsningen spiller børnene på ipads, computer, lytter til musik og leger på biblioteket. Formålet er at introducere børnene til en af de lokale kulturinstitutioner. Aktiviteten bidrager til bibliotekernes og skolernes fælles mål om at styrke lytning, forståelse, fortolkning og meddigtning. Britta Overgaard Jensen, 15

16 Litteraturformidling på tværs af landegrænser Wbølgelængder Hjørring Bibliotekerne I Hjørring sættes der fokus på nordisk litteratur ved at etablere bibliotekarudveksling mellem Norge og Danmark. En dansk 6. og 8. klasse får besøg af en norsk bibliotekar fra Kristiansand Bibliotek. Samtidig besøger to bibliotekarer fra Hjørring Bibliotek en norsk 6. og 8. klasse. Formålet er at øge kendskabet til hinandens sprog og litteratur. De danske klasser skal læse korte tekster på norsk, læse bøger af norske forfattere oversat til dansk. Desuden får de formidlet bøgerne af de to norske bibliotekarer på norsk. Forløbet afsluttes med et forfatterbesøg, som foregår på biblioteket. Anne Heidmann, 16

17 Læselyst og INformationskompetence RMit rum for læring og oplevelse Skive Bibliotek På Skive bibliotek arbejder man på at styrke elevernes læseevne, læselyst og søgekompetencer. Der udbydes tre forløb til tre forskellige målgrupper klasse på Friskolen i Skive tilbydes et forløb med fokus på læseudvikling. Projektet omkring læseudvikling blive udmøntet i nogle læsekufferter, som biblioteket sammensætter. 0. og 1. klasse får læsekufferter, der er sammensat omkring et bogstav. Heri kan være forskellige ting og bøger, der knytter sig til et bogstav. 2. og 3. klasse får emnekufferter fx. over emnet efterår. Elever i klasse på Breum Skole tilbydes et forløb for at fremme læselyst. Her tages udgangspunkt i nationale læsekampagner og samarbejdes med lokale læsekonsulenter. De sidste forløb tilbydes elever i klasse på Aakjærskolen og handler om at udvikle elevernes kompetencer i informationssøgning i forbindelse med projektopgaver. Projektet er affødt af kravene i den nye skolereform, og formålet er at styrke børns kulturelle dannelse og evne til at bruge og navigere i forskellige medier. Desuden støtter det op om reformens tanke om den åbne skole, hvor skolerne skal samarbejde med andre af samfundets institutioner. Biblioteket er en anderledes læringsplatform og kan bruges som led i det nye tiltag understøttende undervisning, hvor der åbnes op for, at undervisningen kan foregå andre steder end i klasselokalet. Skive Bibliotek er ét ud af 8 biblioteker, som er med i hovedprojektet Mit rum for læring og oplevelser. Ejvind Mikkelsen, 17

18 e digital dannelse Digital dannelse er ikke en trend, det er en nødvendighed. Det er i dag et krav, at vi kan navigere digitalt. Selvom den unge generation er digitale indfødte, så er der alligevel områder som fx NemID og digital post, der langt fra er en selvfølge for de unge. Internettet er stadig uoverskueligt, og det kræver kritisk sans og gode søgekompetencer at kunne finde de rigtige informationer, når der skal skrives opgave. 18

19 At finde noget på nettet Mediekompetence og information literacy på skemaet Y Fredensborg Bibliotekerne Fredensborg bibliotekerne sætter fokus på digitale kompetencer for udskolingen gennem et undervisningsforløb, der sætter eleverne i stand til at håndtere forskellige digitale platforme og medier på en sikker og hensigtsmæssig måde. Projektet er et samarbejde mellem alle kommunens skoler og folkebibliotekerne og Skolen i Virkeligheden. Udviklingsarbejdet er sket i et tæt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer. Der er udviklet en helhedsindsats med tre spor; undervisningsforløb for eleverne, undervisning af lærer og udarbejdelse af undervisningsmateriale, som lærerne kan gøre brug af i deres undervisning med fokus på informationssøgning og kildekritik. Undervisningen til eleverne varetages af både lærere, skole- og folkebibliotekarer. Arendse Ørding, 19

20 Klar til digital kommunikation Wkend din digitale abc Borgerservice og Biblioteker & Børn og Unge, Aarhus Kommune Projektet handler om at gøre folkeskolens ældste elever klar til at kommunikere digitalt med det offentlige. Udgangspunktet for indsatsen er den fælles offentlige digitaliseringsstrategi og lovgivningen, som siger, at alle borgere, der er fyldt 15 år pr. 1. november 2014, skal have en digital postkasse, så de kan modtage information og henvendelser fra det offentlige digitalt. Samtidig går udviklingen i retning af flere og flere digitale selvbetjeningsløsninger, som de unge også forventes at kunne anvende. Grundlæggende handler projektet om at sikre et aktivt medborgerskab for de unge og ikke lade dem i stikken, fordi de misser en mulighed, en rettighed eller en forpligtelse, som kan have mere eller mindre vidtrækkende konsekvenser for den enkelte. Indsatsen er udarbejdet i et samarbejde mellem skoler, biblioteker og Borgerservice i erkendelsen af, at målsætningen kun kan nås, hvis der løftes i flok. Bibliotekerne i Aarhus har været med i udviklingsarbejdet omkring kampagne, undervisningskoncept og materialer, herunder hjemmesiden i samarbejde med Borgerservice, lærere og elever i kommunen. Der skydes en kampagne i gang i september, hvor bibliotekerne sætter ressourcer, kompetencer og lokaler til rådighed, så skoleklasser kan komme forbi og få oprettet deres digitale postkasse og NemID. Målgruppen er klasse og potentielt også elever på ungdomsuddannelserne. Der samarbejdes med folkeskolelærere, it-vejledere og borgerservice. Helene Bruhn Schvartzman, 20

21 Digitale JK fodspor workshop Gladsaxe Bibliotekerne Gladsaxe Bibliotekerne inviterer alle klasser og deres lærere til en workshop dag omkring digital adfærd arrangeret i samarbejde med Center for Digital Dannelse. På dagen er der fokus på dialog og medinddragelse af de unge, som selv skal give input til diskussioner i løbet af mødet. Ideen opstod ved et brainstormmøde med lærere fra forskellige skoler i kommunen og bibliotekarer. Tanken er, at temadagen er en kickoff dag og starten på et samarbejde mellem bibliotek og lærere. Fokus for det videre forløb er især på at få engageret og uddannet digitale unge ambassadører, som skal gå videre til deres klasser med fokus på digital dannelse og digital uddannelse af deres klassekammerater. Lotte Pedersen, 21

22 Informationssøgning for skoleklasser DSØG! for 4. klasser Herning Bibliotekerne Bibliotekarerne på Herning Bibliotekerne tager ud på skolerne og underviser 4.klasseselever i informationssøgning. Forløbet introducerer til leksika online, søgeværktøjer og DK5. Desuden behandles forskellen mellem fag- og skønlitteratur. Der tales om vurdering af kvalitet, sikkerhed på nettet og web-etik. Kurset har et omfang af 3-4 timer og arrangeres som en tema-formiddag. Kurset følges op af et aftenarrangement for eleverne og deres forældre med rundvisning på biblioteket og en online skattejagt, som skal løses familievis. Familierne introduceres også til bibliotekernes online tilbud som del af aftenarrangementet. Formålet er at gøre eleverne i stand til at finde informationer på biblioteket og online og kunne begå sig på nettet. Kurset blev udviklet i 2005 og udbydes til skolerne i en halvårlig kadence. Indhold i kurset justeres løbende for at være et tidssvarende tilbud. Line Frømann Ehlers, 22

23 r Kreative børn Man lærer på mange måder, men en af de måder, hvor man lærer bedst er ved selv at producere noget. I disse projekter kommer eleverne selv på banen og får afprøvet deres kreativitet inden for fx dans, billedkunst og novelleskrivning. 23

24 Kreativ læring A den kreative vinkel Københavns Biblioteker Københavns Biblioteker vil gerne bidrage til at understøtte den kreative læringsproces i folkeskolerne. Der er iværksat forskellige projekter i bydelene, der på forskellig vis understøtter målsætningen. Følgende projekter er eksempler fra forskellige bydele. På Hovedbiblioteket var projektet en alternativ formidling af klassikere (Hamlet, Candide og Den Unge Werthers Lidelser) gennem dramaturgi. Projektet blev støttet af huskunstner-ordningen og Dansklærerforeningen. 20 skoler deltog i minimum 2 workshops hver i en periode på et halvt år. På Bispebjerg har man arbejdet med Kulturcrew, som er en udvalgt gruppe af børn fra 4. klasse og op, der udvælges til at varetage opgaver ved kulturarrangementer. Formålet er at gøre børnene til kulturambassadører og rammeskabere for kulturelle arrangementer. Det kræver en stor grad af ansvar for dem, og involverer dem i kulturtilbuddet, så de føler ejerskab med det. På Blågården er der arbejdet med en kreativ formidling af naturfag og biologi gennem dans. Dette var et samarbejde med BUF og Dansekapellet. I Valby/Vigerslev har man tilbudt en forlænget skoledag i FabLab, hvor eleverne blandt andet kunne printe deres virtutelle minecraftprojekt i 3D. Marie-Louise Hoffmann, 24

25 Yøjeblikkets At sanse og udtrykke rum Hillerød Elever fra klasse bliver vist rundt i udstillingen Øjeblikkets rum af de to billedkunstnere Linda Lilholdt og Marina Pagh. Eleverne får mulighed for at møde kunstnerne bag værket og lejlighed til at spørge ind til deres arbejde. Efterfølgende arbejder børnene i en billedworkshop, hvor de laver egne værker. De lærer forskellige teknikker og materiale at kende. Forløbet med kunstnerne er betalingsbelagt for skolerne. Der tilbydes også en omvisning med bibliotekets kulturkonsulent, og efterfølgende workshop er gratis for skolerne. Formålet er at give eleverne øvelse i billedsamtale og omsætte indtryk i egne kreative fremstillinger. Biblioteket sætter rammen om arrangementet, og forløbet har til formål at bidrage ind i den åbne skole og synliggøre bibliotekernes mange tilbud gennem at arbejde med en anden kunstart end litteratur. Karen Elsebeth Jensen, 25

26 Uskriveworkshops Smsnoveller Hillerød Projektet er et samarbejde med forfatter Merete Pryds Helle, som tilbyder skriveworkshops med udgangspunkt i sms-noveller. Eleverne bliver introduceret til forskellige perioders skrift, fra medier som sten, ler og papyrus til mobiltelefonen. Det sprog, som eleverne bruger, når de skriver sms er er i fokus for diskussionen. Forløbet afsluttes med en praktisk del, hvor eleverne selv skal skrive en sms-novelle. Formålet med projektet er at inddrage digitale medier som alternativ læringsform, give nye vinkler på litteratur og etablere et direkte møde mellem elever og forfatter. Projektet er målrettet elever i klasse. Karen Elsebeth Jensen, 26

27 Fotografiet som universelt sprog LLove the frame Hørsholm Bibliotek Projektet er et læringsforløb, hvor børn i 4. klasse lærer at fotografere og formidle deres verden gennem fotografier. Imens udfører en venskabsklasse i Brasilien samme opgaver, og derefter udveksler de to klasser fotografier. Formålet er dels at lære børnene at fotografere og dels at udveksle erfaringer med børn fra andre lande. Fotografiet bliver et universelt sprog, som kan forbinde børn på tværs af nationale skel. Når projektet er afsluttet, udstilles det på Hørsholm Bibliotek. Bibliotekets rolle har været at facilitere kontakten mellem deltagere i projektet og stille lokaler til rådighed for projektet. Projektet har affødt en model for samarbejde og vil gentages i andre forløb. Morten Skovvang Jensen, 27

28 Teater i den åbne skole Venskab og drama 4ever! M Favrskov Bibliotekerne, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Projektet er et 4-ugers projekt om venskab. Temaet venskab undersøges igennem drama. Den første uge deltager lærerne i en 4-timers workshop, hvor de tilegner sig dramapædagogiske værktøjer. Samtidig arbejder eleverne med venskabsbegrebet. De besøger biblioteket og får vejledning til at finde bøger om venskab. I anden uge ser eleverne teaterforestillingen 4ever! opført af ungdomsteatret Opgang2. Derefter skal eleverne selv udvikle en scene om venskab. I uge tre lægger eleverne deres dramaprojekt på skoletube. I uge fire samles alle elever og lærere på Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, hvor skuespillerne fra Opgang2 giver professionel respons på udvalgte elevprojekter. Undervejs fører eleverne elektronisk dagbog, hvor de skal reflektere over projektet. Logbøgerne skal efterfølgende bruges til at lave en e-bog, der skal fungere som både præsentation og evaluering af projektet. Det primære formål med projektet er at introducere eleverne for teatrets arbejdsgange og dramaets muligheder, og det sekundære formål er at skabe relationer mellem skolerne, biblioteket og teatret. Samtidig får skolerne opfyldt skolereformens krav om samarbejde med lokalsamfundets institutioner. Målgruppen for projektet er elever i 8. klasse. To medarbejdere fra biblioteket og fire fra Turnéteatret Opgang 2 har deltaget i projektet. Bibliotekets rolle i projektet er som facilitator. Biblioteket har udviklet projektet og lægger lokaler til. Desuden er Hinnerup Bibliotek også et kulturhus, som nomalt rummer teaterforestillinger, og som det lokale kulturtilbud er det vigtigt, at biblioteket rummer en opgave som denne. Frederik Shøler, 28

29 Et socialt bidrag u Biblioteket har mulighed for at være med til at løfte opgaver med sociale udfordringer. Vi ved, hvor vigtigt sprogforståelse er for at klare sig godt i skolen. Forståelse for egen og andres kulturer kan være med til at reducere fordomme og racisme. De unge tumler med helt særlige problemstillinger, og der kan litteraturen være med til at sætte ord på følelser og temaer, som optager de unge. 29

30 Børns tanker om superhelte og fællesskaber Uprojekt crossroads Sædding Bibliotek, Esbjerg Projekt Crossroads er et samarbejde mellem Fourfeldtskolen og Ådalsskolen og Sædding Bibliotek i Esbjerg. Samarbejdet har bestået af forskellige workshops om temaet fællesskaber. Samarbejdet er opstået, fordi man har valgt at samle overbygningen klasse på én skole. Dette skaber nye møder mellem de unge og voksne og unge imellem. Projektet skal hjælpe de unge til at danne nye gode relationer på tværs af de to skoler, som også repræsenterer to forskellige boligområder. Formålet har været at skabe større sammenhæng i beboerområdet. For 6. klasserne er der blevet afholdt workshops om fordomme og fællesskaber. For 7. og 8. klasserne er der blevet afholdt workshops, hvor eleverne skulle samle deres tanker om fællesskab i små bøger (Zines). Bøgerne er lavet i samarbejde med designskolen i Kolding. Nogle workshops har været afholdt på biblioteket, andre på skolerne. Bibliotekets rolle i projektet har været at facilitere og koordinere aktiviteterne, og de unges Zines har været udstillet i sommeren 2014 under overskriften Børns tanker om superhelte og fællesskaber. Projektet har bidraget til at udvide bibliotekets netværk, og det skaber grobund for, at biblioteket bliver inviteret med i andre projekter i lokalområdet. Videre har projektet bidraget til at få indblik i de unges livsverden og fået trukket den brugergruppe ind på biblioteket. Gevinsten for skolerne har været et større kendskab til bibliotekerne og en bredere forståelse af, hvad bibliotekerne rummer og kan inddrages i af aktiviteter, og dermed er vejen banet for fremtidige samarbejder. Poul Høst Pedersen, 30

31 Ungdomsroman giver oplæg til debat B Dig og mig ved daggry Uglen Herfølge Fællesbibliotek Samarbejdets omdrejningspunkt er romanen Dig og mig ved daggry og har til formål at få eleverne til at reflektere over de temaer, der behandles i bogen. Temaerne er aktuelle for de unge og spænder over kærlighed, svigt, tilgivelse, identitet, misbrug, sex, forældre-barn forhold og selvmord. Det tematiserede samarbejde er mellem Uglen -Herfølge Fællesbibliotek, Herfølge Skoles 9. årgang og lokale SSP-folk. Eleverne skal arbejde dybdegående med disse temaer og sætte dem i relation til sig selv og deres omgivelser. Projektet består udover elevernes selvstændige arbejde - dels af et forfatterforedrag om romanen Dig og mig ved daggry, dels af en fælles forældre- og ungetema-aften med udgangspunkt i romanen og med deltagelse af SSP-leder og - gademedarbejdere. Afslutningsvis er det tanken, at bibliotekarerne booktalker i klassen over bøger med samme tematikker. Det er første gang, at der samarbejdes med afsæt i en roman, og ønsket er at lave nogle sammenhængende indsatser, der tager udgangspunkt i undervisningsforløb og materiale skoleklasserne bruger. Pia Knudsen, 31

32 Dansk for tosprogede YSprogene bygger bro biliteracy i partnerskab Lyngby Stadsbibliotek Projektet handler om at udvikle tosprogede førskolebørns danskkundskaber igennem forskellige aktiviteter. Formålet er at reducere den sociale baggrunds betydning for faglige præstationer, som er et af de tre overordnede mål for Folkeskolereformen. Biblioteket skaber rammerne om aktiviteterne, indholdet udvikles af Center for uddannelse og pædagogik i Lyngby (der er tilknyttet skolerne), som er samarbejdspartner i projektet. Biblioteket leverer litteratur og biblioteksorientering. Formålet er at give tosprogede børn, der skal starte i 0.klasse de bedste forudsætninger for at lære at læse. Projektet er også en konkretisering af Danmark Læser, som har fokus på at få voksne til at læse. Gennem kontakten til børnene håber biblioteket at få kontakt til deres forældre, som er en gruppe, der bruger biblioteket meget lidt. Jane Birkmann, 32

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere

Tilbud fra AssensBibliotekerne til skolerne i Assens Kommune 2016/17

Tilbud fra AssensBibliotekerne til skolerne i Assens Kommune 2016/17 Tilbud fra AssensBibliotekerne til skolerne i Assens Kommune 2016/17 VELKOMMEN Formålsbeskrivelse for samarbejdet mellem skoler og folkebiblioteket i Assens Kommune Sammen vil vi: motivere og understøtte

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek Læring og læselyst på Gladsaxe Bibliotekerne gladsaxe.dk/bibliotek skoleåret 2014/2015 Kære skoler i Gladsaxe På Gladsaxe Bibliotekerne har vi som noget nyt lavet en samlet oversigt over de aktiviteter,

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen

Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen Hvordan opstod ideen? Skolen har altid været en samarbejdspartner Biblioteksloven 7. Kommunens folkebiblioteker samarbejder med kommunens skolebiblioteker.

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Opdateret juni 2017 Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Bibintro Databaser og Webetik side 6 side 7 Overbygningen Informationssøgning

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret

Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret Velkommen Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret 2015/16. Biblioteket ønsker at styrke samarbejdet med folkeskolerne i Svendborg til gavn og glæde for alle parter ikke mindst

Læs mere

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek Læring og læselyst på Gladsaxe Bibliotekerne gladsaxe.dk/bibliotek Skoleåret 2015/2016 4 1. klasse 5 3. klasse Bogåbner 6 4.-6. klasse 7 6. klasse Tips til let sommerlæsning Lær dit lokalbibliotek at kende

Læs mere

LUK OP FOR FREDERICIA

LUK OP FOR FREDERICIA LUK OP FOR FREDERICIA BIBLIOTEKS SKOLETILBUD 2016-17 Velkommen til Bibliotekets skoletilbud Alle børn skal opleve biblioteket - og gerne som en naturlig forlængelse af skolen. Vi har rammerne, fagligheden

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse følg gymnasiet på de sociale medier Invitation Silkeborg Gymnasium inviterer hermed grundskolerne til et samarbejde baseret på

Læs mere

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April ET SAMARBEJDE IMELLEM PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTRE OG FOLKEBIBLIOTEKER Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER/ FOLKEBIBLIOTEK FRA LÆRINGSVEJLEDER TIL BIBLIOTEKAR Oplæg

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Velkommen Kære SSP-kontakt Velkommen til dette skoleårs første Nyhedsbrev. I dette nummer kan du læse om:

Læs mere

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 INTRODUKTION Med vedtagelsen af Københavns Kommunes bibliotekspakke Styrk Borgerne og Biblioteksstrategien 2014-2019 blev der skabt en ramme og

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.:

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: Flodvej 68 2765 Smørum Tlf.: 72597700 Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: 72597750 Mandag til torsdag 7-21 Fredag 7-19 Lørdag og Søndag 7-17 Med personale: Mandag 13-20 Tirsdag til fredag 13-17 Lørdag 10-14

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2016/2017 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Webetik side 6 Databaser side 7 Bibintro side 8 Booktalk side 9 Overbygningen

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Reformationsjubilæet 2017

Reformationsjubilæet 2017 Navn: Efterskolefestival 2017: Individ og fællesskab Fra Luther til 2017 v. Peter Sørensen KFUM/KFUK Emne: Læringsfestival for efterskoleelever. Målgruppe: Efterskoleelever i 8. til 10. klasse. Tid, sted

Læs mere

Ring eller skriv til kontaktpersonen for dét forløb, du ønsker. Kære lærere Her er Ballerup Bibliotekernes tilbud til klasse i skoleåret 2017.

Ring eller skriv til kontaktpersonen for dét forløb, du ønsker. Kære lærere Her er Ballerup Bibliotekernes tilbud til klasse i skoleåret 2017. BALLERUP BIBLIOTEKERNES TILBUD TIL 7.-9. KLASSE 2017 Kære lærere Her er Ballerup Bibliotekernes tilbud til 7.-9. klasse i skoleåret 2017. Tilbuddene understøtter bl.a. dansk, historie, samfundsfag samt

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Sprogligt repertoire

Sprogligt repertoire Sprogligt repertoire Projektet Tegn på sprog i København at inddrage flersprogede børns sproglige resurser Lone Wulff (lw@ucc.dk) Fokus i oplægget Målsætninger Kort præsentation af pilotprojektet, baggrund

Læs mere

Åben skole. Herning Bibliotekernes tilbud til folkeskolen

Åben skole. Herning Bibliotekernes tilbud til folkeskolen Åben skole Herning Bibliotekernes tilbud til folkeskolen Velkommen til Herning Bibliotekernes undervisningstilbud til folkeskolen Folkeskolereformen lægger op til et tættere samarbejde mellem folkeskole

Læs mere

Koordinationsgruppen og Arbejdsgruppen for børn, DDB, august 2015

Koordinationsgruppen og Arbejdsgruppen for børn, DDB, august 2015 1 Den digitale udvikling skaber nye rammer og muligheder, men også udfordringer for bibliotekernes formidling til tweens og børnefamilier. Børnene er digitale indfødte og stiller derfor naturligt store

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017 Åben skole s tilbud til skolerne 2016/2017 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Vandringer på fortællingens hovedvej

Vandringer på fortællingens hovedvej Vandringer på fortællingens hovedvej To skoler M C Holms Skole, Nykøbing og Hem Børne have og Skole, Skive har gennem det sidste halvandet år samarbejdet om udvikling af et fælles kulturprojekt. Pædagoger,

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

FDF og skolereformen. et positionspapir 2013. Skolereformen er startet. Dét giver FDF en fornyet position.

FDF og skolereformen. et positionspapir 2013. Skolereformen er startet. Dét giver FDF en fornyet position. HB-møde: November 2013 Initialer: BSK Bilags.nr.: 2.5.2 SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) X Beslutningsbilag (V) X x LUKKET BILAG HB-protokol (udfyldes

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

Et projekt til styrkelse af den faglige læsning i 5. klasse

Et projekt til styrkelse af den faglige læsning i 5. klasse Et projekt til styrkelse af den faglige læsning i 5. klasse Afsluttende rapport, juni 2010 Af projektleder Henriette Ritz Kylmann HvidovreBibliotekerne 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Take Away Biblioteket

Take Away Biblioteket Take Away Biblioteket Herning Bibliotekerne er også DIT bibliotek! Vi er hele kommunens bibliotek også selvom du bor langt fra et fysisk bibliotek. Derfor har vi samlet de bedste af vores tilbud, som vi

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Note fra Slangerup Børnehave

Note fra Slangerup Børnehave Note fra Slangerup Børnehave Vi har i vores evaluering af de pædagogiske læreplaner, måtte erkende at vores mål omkring flere af temaerne ikke er blevet gennemført. Det skyldes at vi har været optaget

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Invitation Silkeborg Gymnasium inviterer hermed grundskolerne til et samarbejde baseret på gode erfaringer fra en række skolebesøg,

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og skole styrker elevernes læring og oplevelser.

Samarbejde mellem folkebibliotek og skole styrker elevernes læring og oplevelser. SKBF Årbog 2015. Projekt Mit rum for læring og oplevelser. Samarbejde mellem folkebibliotek og skole styrker elevernes læring og oplevelser. Mit rum for læring og oplevelser er titlen på et nyt nationalt

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes klasse

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes klasse Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Følg gymnasiet på de sociale medier Invitation Silkeborg Gymnasium inviterer hermed grundskolerne til et samarbejde baseret på

Læs mere

Skolens samlede evaluering

Skolens samlede evaluering Skolens samlede evaluering Som friskole er vi forpligtet til at foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgningen på evalueringen. Skolen beslutter selv, hvordan

Læs mere

FRA BRUGER TIL BRUGER

FRA BRUGER TIL BRUGER FRA BRUGER TIL BRUGER Af netværksgruppen Målgrupper og målrettet formidling Netværksgruppen Målgrupper og målrettet formidling Fokus i netværksarbejdet: Fra Bruger til Bruger Bibliotekerne er stadig et

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Hvem er vi & hvad gør vi?

Hvem er vi & hvad gør vi? Hvem er vi & hvad gør vi? KULTUR- OG SKOLETJENESTEN KULTUR- OG SKOLETJENESTEN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS OPGAVER Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland informerer om undervisningsmaterialer, pædagogiske

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT ÅRSOVERBLIK 2016/2017 TRAPHOLT er et museum for moderne dansk kunst og design beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Kolding. Åbningstider: Museum: Tirs-søn 10.00-17.00.

Læs mere

Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune

Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune + Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune Samarbejde mellem Børnekulturhuset, Kultur- og Borgerservice og Pædagogik og Integration, Børn og Unge i Aarhus Kommune + Baggrund - hvad taler

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Skoler og kulturinstitutioner Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvordan samarbejde? 6 Eksempler på aktivitetstyper 7 Hvad med

Læs mere

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT ÅRSOVERBLIK 2017 TRAPHOLT er et museum for moderne dansk kunst og design beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Kolding. Åbningstider: Museum: Tirs-søn 10.00-17.00. Onsdag:

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

KULTURENS BØRN. Kreative børn 2016-17

KULTURENS BØRN. Kreative børn 2016-17 KULTURENS BØRN Kreative børn 2016-17 Intro Kære skoler Kulturinstitutionerne, Ungdomsskolen, Børnekulturkonsulenten og Uddannelseshuset arbejder sammen om at styrke samarbejdet og formidlingen af kulturtilbud

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

ÅBEN SKOLE BIBLIOTEKETS TILBUD TIL SKOLERNE

ÅBEN SKOLE BIBLIOTEKETS TILBUD TIL SKOLERNE ÅBEN SKOLE BIBLIOTEKETS TILBUD TIL SKOLERNE Bib l Sk ole ma rbe jde iot ek Sa 2017-2018 Den åbne skole viden, læselyst, samarbejde mellem skole og bibliotek VELKOMMEN TIL VEJLE BIBLIOTEKERNES TILBUD TIL

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

BIBLIOTEKETS TILBUD TIL SKOLERNE 2016-2017

BIBLIOTEKETS TILBUD TIL SKOLERNE 2016-2017 BIBLIOTEKETS TILBUD TIL SKOLERNE 2016-2017 Bibliotek Skole Samarbejde viden, læselyst, Den åbne skole samarbejde mellem skole og bibliotek VELKOMMEN TIL VEJLE BIBLIOTEKERNES TILBUD TIL SKOLERNE Vi glæder

Læs mere