Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol :00 16:00 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.:

2 Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsordenen (Offentlig) Drøftelse af samarbejde med a-kasser om fælles samtaler (Offentlig) Godkendelse af tilbagetrækning af investeringsprojekt (Offentlig) Orientering om møde i EUB (Offentlig) Orientering om tilsyn med Sprogcenter Midt (Offentlig) Orientering om udvikling i ledighed og beskæftigelse (Offentlig) Orientering om status for investeringsprojekter (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner pr. 31. marts (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler pr. 31. marts (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 61 Arbejdsmarked - service pr. 31. marts (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 67 Sociale overførsler pr. 31. marts (Offentlig) Drøftelse af ministerbrev om klausuler i almene byggerier (Offentlig) Drøftelse af Arbejdsmarkedsudvalgets mål for (Offentlig) Til orientering...41 Side 2

3 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsordenen Sagsbehandler: Dr24960 SagsID: EMN Indstilling Job- og Borgerservicechefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at dagsordenen godkendes Beslutning Godkendt Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Dagsordenen skal godkendes. Side 3

4 2 (Offentlig) Drøftelse af samarbejde med a-kasser om fælles samtaler Sagsbehandler: Dr15236 SagsID: EMN Resume Beskæftigelsesreformen for de forsikrede ledige indeholder et nyt kontaktforløb, som blandt andet betyder, at a-kasser og jobcenter skal holde fælles samtaler med de ledige. De første fælles samtaler skal finde sted fra den 1. juli Udvalget orienteres om processen for indgåelse af samarbejdsaftaler mellem Jobcentret og a-kasserne om de fælles samtaler. Indstilling Job- og Borgerservicechefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at processen for samarbejdsaftale med a-kasserne drøftes. Beslutning Drøftet Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Med beskæftigelsesreformen skal a-kasserne og Jobcenter Silkeborg samarbejde tættere om jobsøgning og indsats til de ledige a-dagpengemodtagere. Blandt andet ved at holde fælles samtaler med de ledige. Fra den 1. juli 2015 skal der holdes fælles samtaler efter 5-6 måneders ledighed og efter senest 16 måneder med offentlig forsørgelse. Fra den 1. juli 2016 skal der også holdes fælles samtale efter 1 måneds ledighed. De nye fælles samtaler supplerer de samtaler, som de ledige skal holde med a-kasser og jobcenter hver for sig. Beskæftigelsesreformen indfører et intensivt samtaleforløb de første 6 Side 4

5 måneder, hvor de ledige skal deltage i samlet set 9 samtaler hos jobcentret, a-kassen eller som fælles samtaler. RAR Østjylland har beregnet, at Jobcenter Silkeborg skal deltage i gennemsnitligt 151 fælles samtaler om måneden i halvåret fra den 1. juli 2015 til 31. december De mange fælles samtaler er en udfordring, som kræver tæt samarbejde og fælles afstemning om planlægning og afvikling, så de reelt hjælper de ledige tættere på job eller uddannelse og samtidig er praktisk håndterbare for både a-kasser og jobcenter. En del af udfordringen er, at én a-kasse skal medvirke i samtaler med flere forskellige jobcentre i regionen eller hele landet. De fælles samtaler kræver blandt andet aftaler om, hvor samtalerne foregår, hvornår de finder sted, hvor længe de varer, hvordan de forberedes og afholdes, hvem der indkalder og hvordan der følges op. Jobcenter Silkeborg arbejder på at indgå en samarbejdsaftale med a-kasserne ud fra følgende køreplan: KL, A-kassernes Samvirke og Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord holder et arbejdsmøde den 28. april 2015 om aftaler om det fælles kontaktforløb. Deltagerne er jobcentre og a-kasser i RAR Østjyllands dækningsområde. Målet er blandt andet at sikre koordinering på tværs af jobcenter-områder. Jobcenter Silkeborg deltager i mødet. Jobcenter Silkeborg har inviteret a-kasserne til møde om en konkret samarbejdsaftale. Jobcentret holder to møder: - Et møde den 13. maj 2015 med a-kasserne som deltog i det fælles projekt om én indgang i de første 6 måneders ledighed, da der her er gjort fælles erfaringer, som samarbejdet kan bygge videre på. A-kasserne er FTF-A, 3F, HK, FOA og Dansk Metal. - Et møde den 21. maj 2015 for resten af de a-kasser, som Jobcentret samarbejder med. Snarest muligt herefter indgås konkret samarbejdsaftale med a-kasserne, så der etableres en model for afvikling af fælles samtaler fra den 1. juli Side 5

6 3 (Offentlig) Godkendelse af tilbagetrækning af investeringsprojekt Sagsbehandler: Dr15236 SagsID: EMN Resume Job- og Borgerservice foreslår, at investeringsprojektet Stressless uge trækkes tilbage på grund af ændret strategi i indsatsen for sygedagpengemodtagere. Indstilling Job- og Borgerservicechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at investeringsprojekt Stressless uge trækkes tilbage. Beslutning Indstillingen godkendt Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt 11 investeringsprojekter, der gennem en intensiveret indsats skal bringe flere i job eller uddannelse og reducere kommunens udgifter til offentlig forsørgelse. Ét af disse projekter er Stressless uge for ca. 14 sygemeldte borgere med stress, som blev godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. oktober 2015 og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november Projektet består af en uges træning, hvor kursisterne f.eks. skal tilbydes Mindfulness, Body Awareness Therapy, bevægelse, hvile, refleksionsøvelser og sund kost. Ugen gennemføres uden for Silkeborg Kommune for at bryde med borgernes vante rammer. Hensigten Side 6

7 har været at gennemføre 2 kursusforløb i henholdsvis efteråret 2015 og foråret Job- og Borgerservice har revurderet ønsket om at igangsætte projekt Stressless uge. Siden forslaget blev udarbejdet, har Job- og Borgerservice ændret strategien ift. indsatser for sygedagpengemodtagere, hvor vejledning og opkvalificering reduceres for til gengæld at satse mere på virksomhedsrettede tilbud. Stressless uge er et tilbud, som indebærer overnatning og mange timers arbejde for de deltagende medarbejdere. Det vil blive så dyrt, at det på baggrund af ovennævnte strategi ikke vil være realistisk at bevare tilbuddet i den fremtidige tilbudsvifte på sygedagpengeområdet. Derfor foreslår Job- og Borgerservice at trække projektet tilbage. Side 7

8 4 (Offentlig) Orientering om møde i EUB Sagsbehandler: Dr15236 SagsID: EMN Resume Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om møde i Erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesforum. Indstilling Job- og Borgerservicechefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Silkeborg Kommunes Erhvervs-, Uddannelses- og Beskæftigelsesforum (EUB) har holdt møde den 28. april Til orientering vedlægges dagsorden, bilag og dias fra mødet Bilag Dagsorden til EUB møde 28. april 2015 ( EMN ) Side 8

9 Notat til EUB om unge og uddannelse ( EMN ) Fuldtidsbeskæftigede på brancher ( EMN ) Side 9

10 5 (Offentlig) Orientering om tilsyn med Sprogcenter Midt Sagsbehandler: Dr15236 SagsID: EMN Resume På vegne af Horsens, Silkeborg, Odder og Skanderborg kommuner, har Skanderborg Kommune ført tilsyn med Sprogcenter Midts virksomhed i Tilsynsrapporten viser en tilfredsstillende udvikling og status på alle de områder, som tilsynet omfatter. Indstilling Job- og Borgerservicechefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at tilsynsrapporten tages til efterretning. Beslutning Til efterretning Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. indeholder en forpligtigelse om tilsyn med sprogundervisningen. På vegne af Horsens, Silkeborg, Odder og Skanderborg kommuner, har Skanderborg Kommune ført tilsyn med Sprogcenter Midts virksomhed i Tilsynet konkluderer en tilfredsstillende udvikling og status på alle områder, som tilsynet omfatter. Tilsynsområderne er: Uddannelsestilbud, fysiske rammer, kursistforhold, organisation og administration, økonomisk effektivitet, eksternt samarbejde samt værdier og holdninger. Tilsynsrapporten konkluderer overordnet, at Sprogcenter Midt fremstår som en robust og driftssikker virksomhed med stort engagement i det faglige og pædagogiske arbejde. Side 10

11 Rapporten peger på 9 områder, hvor Sprogcentret kan fortsætte sin udvikling. Det gælder bl.a. et fortsat fleksibelt undervisningstilbud, dokumentation af kvalitet og brugertilfredshed og inddragelse af ny forskning i undervisningen. Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag. Bilag Tilsynsrapport Sprogcenter Midt 2014 ( EMN ) Side 11

12 6 (Offentlig) Orientering om udvikling i ledighed og beskæftigelse Sagsbehandler: Dr15236 SagsID: EMN Resume Arbejdsmarkedsudvalget drøfter udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i de seneste 3 år. Hovedtendensen er faldende ledighed og en lille stigning i beskæftigelsen Indstilling Job- og Borgerservicechefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at udviklingen i ledighed og beskæftigelse tages til efterretning. Beslutning Til efterretning Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Arbejdsmarkedsudvalget ønsker orientering om udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i de seneste år. Udviklingen er beskrevet i vedlagte bilag. Tendenser i udviklingen er blandt andet: Ledigheden, korrigeret for sæsonledighed, har været faldende fra ca til ca fuldtidsledige. I februar 2015 var der godt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med bopæl i Silkeborg Kommune, hvilket svarer til niveauet i februar Side 12

13 De seneste 3 år er antal fuldtidsbeskæftigede med arbejdssted i Silkeborg Kommune steget med 1,3 %. Stigningen ses blandt andet inden for bygge- og anlæg, finansiering og forsikring, erhvervsservice samt offentlig administration, undervisning og sundhed. Bilag Notat om ledighed og beskæftigelse ( EMN ) Side 13

14 7 (Offentlig) Orientering om status for investeringsprojekter Sagsbehandler: Dr15236 SagsID: EMN Resume Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt 11 projekter, der gennem en investering skal medvirke til at støtte borgernes vej i job eller uddannelse og reducere kommunens udgifter til forsørgelse. Udvalgene ønsker løbende opfølgning på projekterne. Her præsenteres en status for tre af investeringsprojekterne. Indstilling Job- og Borgerservicechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at status for de tre projekter tages til efterretning. Beslutning Til efterretning Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget har i 2014 og 2015 godkendt 11 investeringsprojekter, der gennem en intensiveret indsats skal hjælpe flere i job eller uddannelse og reducere udgiften til offentlig forsørgelse over en årrække. Den samlede investering er på ca. 25 mio. kr. Heraf afholder Job- og Borgerservice i alt ca. 2,35 mio. kr. til tre af projekterne inden for den nuværende økonomiske ramme. Udvalgene ønsker en halvårlig opfølgning på hvert af projekterne og godkendte i april 2015 en plan for projektopfølgningerne. Planen er vedlagt som bilag og giver et overblik over bl.a. tidsplan og økonomi i de enkelte projekter. De fleste projekter har en investeringshorisont, som betyder, at økonomiske resultater ikke kan dokumenteres allerede ved den første opfølgning i Side 14

15 I april 2015 fik udvalgene en konkret opfølgning på de første fire projekter. Med denne sag får udvalgene en opfølgning på de næste tre projekter. Som bilag er vedlagt en oversigt med status for de tre investeringsprojekter. Oversigten beskriver: Antal borgere i projektet indtil nu Resultater opnået indtil nu Eventuelle justeringer i projektet Udvalgene får en status for de sidste 4 projekter i juni Bilag - Opfølgningsplan for godkendte investeringsprojekter ( EMN ) - Første opfølgning på tre investeringsprojekter ( EMN ) Side 15

16 8 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner pr. 31. marts 2015 Sagsbehandler: Dr22807 SagsID: EMN Resume Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. marts 2015 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål. Indstilling Job- og Borgerservicechefen indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget tager status på bevillingsmål til efterretning at byrådet tager det forventede regnskab til efterretning Beslutning Til efterretning Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget). Side 16

17 Overordnet status på bevillingsmål Bevillingsmål Anvendelse af virksomhedspraktik som det primære redskab i den beskæftigelsesfaglige indsats i Silkeborg Kommune for alle målgrupper, som Jobkompagniet håndterer. Tidlig indsats i forhold til sygedagpengemodtagere gennem tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. Målet er at fastholde flere sygemeldte på deres arbejdsplads og forebygge langvarige sygedagpengeforløb. Fast track. Gennemføre mindst et projekt, der kvalitetsudvikler de faglige metoder i indsatsen over for de borgere, der har behov for en særlig indsats for at komme i uddannelse eller job. Projekterne skal være medskabende af evidens for, hvad der virker over for denne målgruppe Øget sammenhæng i indsatsen for unge mandlige kontanthjælpsmodtagere: Erfaringer viser, at gruppen af unge mænd på kontanthjælp ofte har mangeartede og sammensatte problemstillinger. Problemstillingerne spænder f.eks. fra brug af rusmidler og alkohol til depressioner, stress og andre mentale udfordringer, dårlig hygiejne mv. Silkeborg Kommune skal derfor tilbyde målgruppen en styrket tværfaglig, sammenhængende og helhedsorienteret indsats for at hjælpe dem til højere livskvalitet og til selvforsørgelse gennem uddannelse eller ordinær beskæftigelse. NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Side 17

18 Drift Forventet regnskab Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Centrale udgifter I alt Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige Øvrig drift 0 I alt øvrig drift 0 Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Der forventes budgetoverholdelse på bevillingen. Jobkompagniet har en tæt kontakt til jobcentret via partnerskabsaftaler. Partnerskaberne giver jobkompagniet mulighed for, at følge jobcenterets strategier for indsatsen tæt, og lave de nødvendige justeringer i de tilbud der udbydes. Bilag Detaljeret budgetopfølgning - bevilling 69 ( EMN ) Side 18

19 9 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler pr. 31. marts 2015 Sagsbehandler: Dr22807 SagsID: EMN Resume Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. marts 2015 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål. Indstilling Job- og Borgerservicechefen indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget tager status på bevillingsmål til efterretning at byrådet tager det forventede regnskab til efterretning Beslutning Til efterretning Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget). Side 19

20 Overordnet status på bevillingsmål Bevillingsmål Flere unge skal have en uddannelse: Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet: Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikkevestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Side 20

21 Langtidsledigheden skal bekæmpes: Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne: Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. Jobcentret videreudvikler den målrettede hjælp til borgere, der ønsker at blive iværksættere. Metodeudvikling af indsatsen for de mest udsatte borgere: De mest udsatte borgere er også de sværeste at hjælpe i job og selvforsørgelse, hvilket fordrer kontinuerlig faglig metodeudvikling. Silkeborg Kommune satser derfor på at udvikle projekter, der kan skabe mere viden om, hvordan denne gruppe kan hjælpes tættere på arbejdsmarkedet. Øget sammenhæng i indsatsen for unge mandlige kontanthjælpsmodtagere: Erfaringer viser, at gruppen af unge mænd på kontanthjælp ofte har mangeartede og sammensatte problemstillinger. Problemstillingerne spænder f.eks. fra brug af rusmidler og alkohol til depressioner, stress og andre mentale udfordringer, dårlig hygiejne mv. Silkeborg Kommune skal derfor tilbyde målgruppen en styrket tværfaglig, sammenhængende og helhedsorienteret indsats for at hjælpe dem Side 21

22 til højere livskvalitet og til selvforsørgelse gennem uddannelse eller ordinær beskæftigelse. NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Drift Forventet regnskab Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Centrale udgifter I alt Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige Øvrig drift 0 I alt øvrig drift 0 Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Job- og Borgerserviceafdelingen forventer et samlet mindreforbrug på 18,9 mio.kr. Forsikrede ledige: Beskæftigelsesreformen for forsikrede ledige trådte i kraft den 1. januar Reformen betyder, at har været ændringer i tilrettelæggelsen af indsatsen for de forsikrede ledige. Af væsentlige ændringer kan nævens afskaffelse af gentagen aktivering, omlægning af driftsrefusion, målretning af jobrotation og løntilskud. Antallet af forsikrede ledige og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse forventes reduceret fra budgetteret til årspersoner. Der forventes en mindre udgift til a-dagpenge, samt beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Side 22

23 Integrationsprogram og introduktionsforløb: Der er budgetteret med 100 kvoteflygtninge i Udlændingestyrelsen har øget forventningerne til, hvor mange flygtninge Danmark skal modtage i Kvoten er forhøjet til 266 kvoteflygtninge. Hertil kommer familiesammenføringer. Vi forventer øgede indtægter i form af grundtilskud. Driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats: Vi forventer et mindreforbrug på driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats. Mindreforbruget kan primært henføres til, vi ikke forventer at anvende puljen afsat til at imødegå udsving indenfor målgrupperne. Der er udarbejdet en økonomisk analyse af driftsudgifter, med fokus på effekter og redskabssammensætning. Analysen behandles i partnerskaber mellem jobcentret og jobkompagniet. Finansieringsordninger: Udgifterne er omfattet af statens finansieringsordninger, som kompenserer alle kommuner under et. Mer/mindreforbrug som kan tilskrives nationale tendenser vil udløse en regulering af bloktilskuddet (midtvejs- og/eller endelig regulering). Bilag Detaljeret budgetopfølgning - bevilling 66 ( EMN ) Side 23

24 10 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 61 Arbejdsmarked - service pr. 31. marts 2015 Sagsbehandler: Dr22807 SagsID: EMN Resume Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. marts 2015 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål. Indstilling Job- og Borgerservicechefen indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget tager status på bevillingsmål til efterretning at økonomi- og erhvervsudvalget godkender de foreslåede bevillingsflytninger at byrådet tager det forventede regnskab til efterretning Beslutning Bevillingsmålene og regnskabet til efterretning. Bevillingsflytningerne anbefales Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget). Side 24

25 Overordnet status på bevillingsmål Bevillingsmål Flere unge skal have en uddannelse: Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Øget sammenhæng i indsatsen for unge mandlige kontanthjælpsmodtagere: Erfaringer viser, at gruppen af unge mænd på kontanthjælp ofte har mangeartede og sammensatte problemstillinger. Problemstillingerne spænder f.eks. fra brug af rusmidler og alkohol til depressioner, stress og andre mentale udfordringer, dårlig hygiejne mv. Silkeborg Kommune skal derfor tilbyde målgruppen en styrket tværfaglig, sammenhængende og helhedsorienteret indsats for at hjælpe dem til højere livskvalitet og til selvforsørgelse gennem uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet: Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere Side 25

26 en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikkevestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Langtidsledigheden skal bekæmpes: Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne: Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet.jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. Jobcentret videreudvikler den målrettede hjælp til borgere, der ønsker at blive iværksættere. Metodeudvikling af indsatsen for de mest udsatte borgere: De mest udsatte borgere er også de sværeste at hjælpe i job og selvforsørgelse, hvilket fordrer kontinuerlig faglig metodeudvikling. Silkeborg Kommune satser derfor på at udvikle projekter, der kan skabe mere viden om, hvordan denne gruppe kan hjælpes tættere på arbejdsmarkedet. NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Side 26

27 Drift Forventet regnskab Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Serviceudgifter Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Centrale udgifter I alt Serviceudgifter Øvrig drift 0 I alt øvrig drift 0 Bevilling 61 Arbejdsmarked - service i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Der forventes et mindreforbrug på bevilling 61 på 718 t.kr. Mindreforbruget kan primært henføres til mindre anvendelse af kommunalt løntilskud til forsikrede ledige. I forbindelse med beskæftigelsesreformen er reglerne omkring løntilskud ændret, og tilskuddet pr. time er reduceret. Samtidig er der ændret i, hvilke typer af tilbud de ledige har ret og pligt til. F.eks. er den gentagne aktivering afskaffet. Disse tiltag har betydet en væsentlig mindre anvendelse af kommunalt løntilskud. Bevillingsflytninger Drift Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 61 Arbejdsmarked - service vedrørende: udbetaling af tjenestemandspension 169 Side 27

28 Bilag Detajeret budgetopfølgning - bevilling 61 ( EMN ) Side 28

29 11 (Offentlig) Budgetopfølgning for bevilling 67 Sociale overførsler pr. 31. marts 2015 Sagsbehandler: Dr22807 SagsID: EMN Resume Jf. Styringsmodellen for Silkeborg Kommune er der pr. 31. marts 2015 gennemført opfølgning på økonomi, aktivitet og mål Indstilling Job- og Borgerservicechefen indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget tager status på bevillingsmål til efterretning at arbejdsmarkedsudvalget drøfter og godkender de korrigerende handlinger at byrådet tager det forventede regnskab til efterretning Beslutning Til efterretning. De korrigerende handlinger godkendt Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen På baggrund af budgetopfølgningen forventes følgende bevillingsmål ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på bevillingsmålene findes i bilaget). Side 29

30 Overordnet status på bevillingsmål Bevillingsmål Flere unge skal have en uddannelse: Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet: Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikkevestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Side 30

31 Langtidsledigheden skal bekæmpes: Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne: Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet.jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. Jobcentret videreudvikler den målrettede hjælp til borgere, der ønsker at blive iværksættere. Metodeudvikling af indsatsen for de mest udsatte borgere: De mest udsatte borgere er også de sværeste at hjælpe i job og selvforsørgelse, hvilket fordrer kontinuerlig faglig metodeudvikling. Silkeborg Kommune satser derfor på at udvikle projekter, der kan skabe mere viden om, hvordan denne gruppe kan hjælpes tættere på arbejdsmarkedet. Øget sammenhæng i indsatsen for unge mandlige kontanthjælpsmodtagere: Erfaringer viser, at gruppen af unge mænd på kontanthjælp ofte har mangeartede og sammensatte problemstillinger. Problemstillingerne spænder f.eks. fra brug af rusmidler og alkohol til depressioner, stress og andre mentale udfordringer, dårlig hygiejne mv. Silkeborg Kommune skal derfor tilbyde målgruppen en styrket tværfaglig, sammenhængende og helhedsorienteret indsats for at hjælpe dem Side 31

32 til højere livskvalitet og til selvforsørgelse gennem uddannelse eller ordinær beskæftigelse. NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Drift Forventet regnskab Forventninger til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab kr. Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Afvigelse* Centrale udgifter I alt Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige Øvrig drift 0 I alt øvrig drift 0 Bevilling 67 Sociale overførsler i alt *- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug Bemærkninger til afvigelse i forhold til korrigeret budget Job- og Borgerserviceafdelingen forventer et samlet merforbrug på 14,6 mio. kr. Integrationsprogram og introduktionsforløb: Der er budgetteret med 100 kvoteflygtninge i Udlændingestyrelsen har øget forventningerne til, hvor mange flygtninge Danmark skal modtage i Kvoten er forhøjet til 266 kvoteflygtninge. Hertil kommer familiesammenføringer. Vi forventer øgede udgifter til kontanthjælp til flygtninge omfattet af integrationsprogrammet. Sygedagpenge og jobafklaringsydelse: Sygedagpengereformen trådte i kraft pr Ifølge lovforarbejdningerne forventes antallet af sygedagpengemodtagere at falde på landsplan. Vores budget er udarbejdet med udgangspunkt i KL s skøn til antallet af borgere, der flyttes fra sygedagpenge til jobafklaringsydelse. Side 32

33 Budgetopfølgningen viser, at antallet af sygedagpengemodtagere er øget med 42 årspersoner, og antallet af borgere på jobafklaringsforløb er øget med 58 årspersoner. Vi har nedenfor beskrevet en korrigerende handling, for at identificere årsagerne til den øgede mængde borgere på disse ydelser. Kontant- og uddannelseshjælp: Vi forventer et merforbrug på 1,9 mio. kr. Vi har budgetteret med årspersoner, dette skøn er øget til årspersoner, mens vi i 2014 havde årspersoner. Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er ikke faldet så meget som forventet. I RAR Østjylland, er antallet samlet steget mod forventningerne. Der arbejdes med målgruppen gennem en række businesscases, hvor der iværksættes særlige initiativer for forskellige grupper af ledige. Arbejdet er iværksat i år, effekterne følges løbende, og det forventes at der vil være et faldende antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i løbet af 2015 og Reformerne på kontanthjælp og sygedagpenge har også stor betydning for den forventede udgift til kontanthjælp. Regeringen har besluttet, at rulle en del af kontanthjælpsreformen retur, via afskaffelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende. Vi har ca. 250 borgere, der er berørte af gensidig forsørgelsespligt. Ved risikoanalysen havde vi forventet et større fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere efter sygedagpengereformen, hvor der blev indført jobafklaringsydelse til borgere der ikke længere var omfattet af sygedagpengeloven. Vi forventede, at dette ville give et større fald i kontanthjælp. Dette undersøges ligeledes i den korrigerende handling. Ledighedsydelse: Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den at etablere 100 nye kommunale fleksjobs med en effektiv ugentlig arbejdstid mellem 3 og 9 timer. Afdelingerne er samlet blevet tilført 3,5 mio. kr. i deres driftsbudgetter til etablering af fleksjobstillinger. Der er indtil nu kun etableret ca. 50 fleksjob via denne ordning. Finansieringsordninger: Udgifterne er omfattet af statens finansieringsordninger, som kompenserer alle kommuner under et. Mer/mindreforbrug som kan tilskrives nationale tendenser vil udløse en regulering af bloktilskuddet (midtvejs- og/eller endelig regulering). Korrigerende handlinger Side 33

34 Sygedagpenge og jobafklaringsydelse Antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsydelse er steget mere end forventet. Der er etableret et minipartnerskab mellem jobcentret og jobkompagniet, som skal kigge på, hvorfor antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsydelse er steget og hvordan indsatserne tilrettelægges bedst for målgruppen. Bilag Detaljeret budgetopfølgning - bevilling 67 ( EMN ) Side 34

35 12 (Offentlig) Drøftelse af ministerbrev om klausuler i almene byggerier Sagsbehandler: DR15236 SagsID: EMN Resume Ministeren for by, bolig og landdistrikter har sendt brev til kommunerne om ny lovgivning, som åbner for øget brug af klausuler i almene byggerier. Målet er at skabe flere praktikpladser og modvirke social dumping, det vil sige at arbejdet udføres under normale danske løn- og arbejdsvilkår. Indstilling Job- og Borgerservicechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at kommunen og boligorganisationerne på baggrund af den nye lovgivning drøfter, hvordan der kan samarbejdes om at skabe flere uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med byggeopgaver i de almene boligforeninger. Beslutning Indstillingen følges. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Ministeren for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen har sendt brev til kommunerne om politiske aftaler og ny lovgivning om klausuler i forbindelse med bl.a. almene byggerier. Brevet informerer om, at Folketinget den 3. marts 2015 vedtog lovgivning, som udmønter en politisk aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Side 35

36 Konservative Folkeparti om anvendelsen af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene boligsektor. Lovgivningen trådte i kraft den 15. marts Sociale klausuler: Krav om uddannelses- og praktikaftaler Lovgivningen giver mulighed for, at almene boligorganisationer kan bruge sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser. Klausulerne er kontraktvilkår, som den almene boligorganisation indarbejder i udbudsmaterialet og som betyder, at entreprenøren/leverandøren skal benytte elever i opgaveløsningen. De sociale klausuler er tænkt som supplement til frivillige partnerskabsaftaler. Lovændringen giver også kommunalbestyrelsen mulighed for i forbindelse med økonomisk støtte til nybyggeri - at stille krav til boligorganisationen om, at boligorganisationen bruger sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser i udbuddet af opgaven. Arbejdsklausuler: Modvirke social dumping Ministeren ønsker med sit brev også at tydeliggøre overfor boligorganisationer og kommuner, at de gældende regler giver mulighed for at kræve, at byggearbejder i den almene boligsektor foregår under normale danske løn- og arbejdsvilkår. Landsbyggefondens støtte til renovering er betinget af, at arbejdet foregår under normale danske løn- og arbejdsvilkår. Boligorganisationerne har også mulighed for at stille sådan et krav i forbindelse med udbud at byggearbejder, og kommunalbestyrelserne har mulighed for det i forbindelse med nybyggeri. Handlinger Ejendomsafdelingen oplyser, at de ikke kender til boligforeninger, som bruger klausuler. Job og Borgerservice foreslår, at kommunen og boligorganisationerne på baggrund af den nye lovgivning drøfter, hvordan der kan samarbejdes om at skabe flere uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med byggeopgaver i de almene boligforeninger. Silkeborg Kommunes klausuler Silkeborg Kommune arbejder i egen organisation allerede med tre former for klausuler: Uddannelsesklausul Uddannelsesklausuler handler om at skabe praktikpladser. Byrådet har besluttet, at Kommunens afdelinger som udgangspunkt skal benytte uddannelsesklausuler ved udbud af bygge- og anlægsopgaver. Derudover kan afdelingerne vælge at benytte uddannelsesklausuler ved udbud af andre opgaver. Ved bygge- og anlægsopgaver skal uddannelsesklausulerne bruges, hvis opgaven forventes at have: 1) En varighed på 3 måneder eller derover og 2) Lønomkostninger skønnes at være på minimum 4 mio. kr. og en kontraktværdi på minimum 10 mio. kr. eks. moms eller derover. Arbejdsklausul Side 36

37 Arbejdsklausulerne handler om at skabe ordentlige vilkår for medarbejderne hos leverandørerne. Arbejdsklausulerne er godkendt af Byrådet i maj 2011 og anvendes altid i forbindelse med udbud og er en fast del af udbudsmaterialet. Social klausul Sociale klausuler handler om at hjælpe udsatte grupper i beskæftigelse. Det kan f.eks. være langtidsledige eller borgere med varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne. Sociale klausuler bruges kun ved udbud af tjenesteydelser. Kommunens indkøbs- og udbudspolitik lægger op til, at leverandørerne så vidt muligt har mindst 10 % ansatte med nedsat arbejdsevne, f.eks. som fleksjobansættelse. Ministerens brev og ministeriets uddybende notat om klausuler i forbindelse med almene byggerier mv. er vedlagt som bilag. Desuden er vedlagt bilag om Silkeborg Kommunes klausuler. Bilag Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier mv., ministerbrev ( EMN ) Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier mv., notat ( EMN ) Silkeborg Kommunes klausuler ( EMN ) Side 37

38 13 (Offentlig) Drøftelse af Arbejdsmarkedsudvalgets mål for 2016 Sagsbehandler: Dr15236 SagsID: EMN Resume Arbejdsmarkedsudvalget skal formulere et antal bevillingsmål, som kommer med i budget Job- og Borgerservice foreslår 3 konkrete mål til drøftelse i Udvalget. Indstilling Job- og Borgerservicechefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at Udvalgets mål for 2016 drøftes. Beslutning Drøftet Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Arbejdsmarkedsudvalget skal som del af budget 2016 formulere et antal bevillingsmål på beskæftigelsesområdet. I sagen foreslås en første drøftelse, hvorefter forslag til endelig formulering foreslås til udvalgets junimøde. Silkeborg Kommunes koncept for bevillingsmål definerer, at målene også skal indeholde succeskriterier og handlinger, der kan føre til målopfyldelse. For at sikre inddragelse af forskellige perspektiver, input fra den faglige viden og størst mulig opbakning til målene, er dette målforslag udarbejdet med input fra følgende kilder: Arbejdsmarkedsudvalgets mission og vision Beskæftigelsespolitikken for Side 38

39 Arbejdsmarkedsudvalgets samarbejdsparter på beskæftigelsesområdet. Udvalget har holdt et idémøde med en række samarbejdsparter den 14. april Medarbejderne fra Jobcentret og Jobkompagniet, som har givet deres input på et fyraftensmøde den 16. marts For at sikre en fokuseret målstyring foreslår Job og Borgerservice, at Udvalget arbejder med relativ få målsætninger, som til gengæld kræver stor forpligtigelse og engagement for at blive opfyldt. Ud fra disse input foreslår Job- og Borgerservice, at Arbejdsmarkedsudvalget arbejder med nedenstående bevillingsmål for Mål Handlinger Succeskriterium Praktikpladser til alle Mangel på praktikpladser til elever på erhvervsuddannelserne afskaffes. Styrket samarbejde med erhvervsskolerne om skabelse af praktikpladser i lokalområdet, herunder også på de mindre uddannelsesretninger. Alle elever kan gennemføre deres uddannelse. Nyankomne flygtninge skal hurtigere i job eller uddannelse Langtidsledigheden skal bekæmpes Nyankomne flygtninge hjælpes hurtigere i job eller uddannelse gennem bl.a.: - tidlig ressourceafdækning - tværfaglig indsats - tidlig og øget brug af virksomhedsrettede tilbud med integreret sprogstøtte og mentorstøtte Langtidsledigheden bekæmpes gennem: - Tidlig og intensiv indsats for borgere med risiko for langtidsledighed. - Intensiv og håndholdt indsats i slutningen af ledighedsperioden. - For de forsikrede ledige gennem tæt samarbejde med de enkelte a-kasser om en målrettet og specialiseret indsats for deres medlemmer - Et samspil af Ved udgangen af 2016 skal Silkeborg Kommune være bedre end landsgennemsnittet til at hjælpe nyankomne flygtninge fra ikke-vestlige lande i job indenfor et år. Ved udgangen af 2016 er Silkeborg Kommune blandt den tredjedel af sammenlignelige kommuner (klyngen), som har den lavest andel af langtidsledige. Dette opgøres som andelen af langtidsledige ud af arbejdsstyrken. Side 39

40 virksomhedsrettede tilbud og uddannelse Arbejdsmarkedsudvalget skal vedtage bevillingsmålene endeligt på mødet den 1. juni 2015 i forbindelse med behandling af budgetforslaget. Beskæftigelsesministeren udmelder hvert forår mål for det kommende års beskæftigelsesindsats. Ministerens vejledende mål for 2016 forventes udmeldt i begyndelsen af maj og kan således tænkes med i de endelige målformuleringer i juni. Job- og Borgerservice vurderer, at ministermålene vil ligge tæt op af de nuværende mål for 2015, som er: Flere unge skal have en uddannelse Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Langtidsledigheden skal bekæmpes En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Udvalgets samarbejdsparter inviteres til et opfølgningsmøde den 13. august 2015 med det formål, at hver enkelt samarbejdspartner forpligtiger sig til at bidrage til målopfyldelse og udvikler en konkret handlingsplan for, hvordan de skal gøre det. Side 40

41 14 (Offentlig) Til orientering Sagsbehandler: Dr24960 SagsID: EMN Resume Eventuelle emner til udvalgets orientering Indstilling Job- og Borgerservicechefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at eventuelle punkter under orientering tages til efterretning Beslutning Taget til efterretning. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Invitation til KL konferencen Lokal Uddannelsespolitik campus, erhvervsuddannelser, vækst og beskæftigelse. Konferencen afholdes 19. maj i Odense Bilag Invitation til konference.pdf ( EMN ) Side 41

42 Side 42

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Kvalitetsaftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Kvalitetsaftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Kvalitetsaftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 04-08-2014 17:00 Rådhuset lokale D116 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig] Godkendelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

7 Budgetopfølgning for bevilling 61 Arbejdsmarked - service pr. 31. oktober 2015

7 Budgetopfølgning for bevilling 61 Arbejdsmarked - service pr. 31. oktober 2015 7 Budgetopfølgning for bevilling 61 Arbejdsmarked - service pr. 31. oktober 2015 7.1 - Bilag: Budgetopfølgning for bevilling 61 detaljeret DokumentID: 4673464 Budgetopfølgning for bevilling 61 Arbejdsmarked

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 01-12-2014 15:30 Rådhuset, Søvej 1, lokale D116 Afbud fra: Jørgen Madsen, Peter Nyegaard Jensen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 18-02-2015 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 07-09-2015 13:00 D116 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden...3

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument NOTAT ØDC Økonomistyring 21-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere