14 Designsucceser. Baggrundsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14 Designsucceser. Baggrundsrapport"

Transkript

1 14 Designsucceser Baggrundsrapport April 2009

2 14 DESIGNSUCCESER Baggrundsrapport Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Fri Agent Eskild Hansen, april 2009

3 14 DESIGNSUCCESER Baggrundsrapport Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Tlf: Fax: Publikationen kan også hentes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside Oplag stk. Pris Publikationen er gratis ISBN Trykt udgave: Elektronisk udgave: Design og tryk Schultz Grafisk Trykt i Danmark, april 2009 Foto Colourbox.com Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf

4 Forord Danmark skal tilbage i verdenseliten for design. Det er visionen i regeringens designpolitik DesignDanmark fra Visionen bygger på, at godt design er et stadigt vigtigere middel til at klare sig godt i den internationale konkurrence. En af forudsætningerne for at nå regeringens vision er, at vi har en designbranche, der sprudler af vækst og udvikling. En stærk designbranche er med til at skabe indtægter og arbejdspladser i Danmark, og en stærk og kompetent designbranche er en vigtig forudsætning for, at det øvrige erhvervsliv kan og vil efterspørge design. Selvom der igennem de seneste år har været en positiv udvikling i designbranchen, er branchen fortsat præget af mange små virksomheder, der ikke vokser. Designbranchen står dermed over for en række udfordringer i forhold til at få vækst og øget indtjening i virksomhederne. Heldigvis er der virksomheder, der bryder med dette mønster. I analysen 14 designsucceser, som er udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Fri Agent Eskild Hansen, er der portrætteret 14 dynamiske og succesfulde designvirksomheders forretningsmodeller, organisationsstruktur, internationalisering m.v. Analysen portrætterer også en branche, der forretningsmæssigt breder sig til nye forretningsområder som innovations-, management- og it-branchen og dermed oplever en brancheglidning og nye udfordringer. De 14 designsucceser er designvirksomheder, der har klaret sig godt og som i høj grad kan fungere som forbilleder for nye designvirksomheder med vækstambitioner. Det er derfor mit håb, at analysen vil inspirere flere designvirksomheder til at komme ind i et vækstforløb og få kommerciel succes. God læselyst! Finn Lauritzen Direktør, Erhvervs- og Byggestyrelsen 3

5 4

6 Indhold 1508 en fokuseret vækstvirksomhed...6 3PART realistisk og træfsikker jysk ydmyghed...12 Bosch & Fjord forretning i at give kunsten konkret betydning...17 Bysted designkæmpe i gradvis omstilling...21 CPH Design med professionelle brugere ind i den globale kapitalgodeindustri...25 Creuna fra teknologiudvikler til strategisk konceptudvikler...31 Designit fra dansk designbureau til international designstrateg...34 e-types professionel undergrund...39 Hatch & Bloom innovationsagenter i en klar niche...44 Make professionel opstart og seriøs udfordring af branchens store spillere...48 Prevas innovationspartner for erhvervslivet...52 Rumfang forretningsmæssig genrejsning og nye vækstlinjer...56 Seidenfaden Design Copenhagen Netto gav os nøglerne til et globalt leverandørnetværk...59 SPACE Architecture and Design specialist i rumidentitet

7 1508 en fokuseret vækstvirksomhed RESUMÉ: Selskabet blev etableret den 15/ på toppen af dot-com-boblen med webdesign som hovedforretning. Siden da er det i et kontinuerligt vækstforløb lykkedes at skabe en flyvefærdig virksomhed med i dag 58 ansatte, men gearet til 80 ansatte inden for få år. Vækstforløbet er sket i en række klare strategiske sekvenser; etableringsfasen ( ), en faglig konsolideringsfase ( ) og en professionaliseringsfase ( ). I dag står virksomheden på tærsklen til en ny fase bl.a. med fokus på international vækst primært via internationale danske aftagervirksomheder. I hver af vækstforløbets sekvenser har selskabet mødt og tacklet et sæt specifikke udfordringer. Det ledelsesmæssige fokus i vækstprocessen har partnerne selv defineret og styret via den rullende forretningsplanlægning. Under de formelle processer er den røde tråd i selskabet et klart forretningsfokus; både i tilgangen til markedet og i udviklingen af organisation og ledelse. Fremadrettet ser selskabet store kommercielle udviklingsmuligheder. Inden for kerneforretningen ligger potentialet i at komme dybere ind i kundernes service- og forretningsudvikling. Driveren er her, at webkanaler for mange kunder ikke længere er en støttefunktion men en primær værdiskaber. Ydelserne inden for visuel identitet herunder grafisk design og servicedesign forventes fremover at konvergere yderligere med ydelserne inden for webløsninger. Forretningsområder: 1) Webløsninger (corporate websites og intranet), 2) visuel identitet herunder grafisk design, 3) service- og konceptdesign Etableret 2000 Juridisk form Ejerskab Bestyrelse A/S 3 partnere Niels Hermansen (fmd.), Niels Appel, Pia Porse Wett Jørgensen Regnskabstal, mio. kr Nettoomsætning 37,9 28,6 17,7 16,6 13,0 Bruttofortjeneste 25,1 21,3 12,7 10,8 8,1 Driftresultat 5,8 6,4 2,6 2,5 1,2 Antal medarbejdere Eksportgrad (pct.) Under 5% Under 5% Under 5% Under 5% Under 5% Afsætningsmarkeder Afsætningskanaler Markedsposition Differentieringsfaktorer Hovedkonkurrenter Bedrifter Strategiske partnere Vækstmål Danmark Direkte salg i vid udstrækning via kunders egen henvendelse I den pris- og kvalitetsmæssigt høje ende af markedet 1) forretningsforståelse, 2) kunde- og brugerinvolvering, 3) fagligt niveau, 4) totalleverandør Både store og små især danske men også udenlandske udbydere med aktiviteter i Danmark Kontor i København Sitecore o.a. web-platforms leverandører 80 ansatte. Forventer især vækst inden for selskabets tekniske kompetencer samt inden for konceptdesign og servicedesign. 6

8 FORRETNINGSGRUNDLAG Ydelser: Selskabet har tre forretningsområder; webløsninger 1 (ca. 2/3 af forretningen), visuel identitet herunder grafisk design (ca. 1/4 af forretningen) og servicedesign (ca. 1/10 af forretningen). Den digitale del af forretningen er selskabets kerneområde. Efterspørgslen efter digitale løsninger skifter karakter i disse år. Løsningerne bliver langt mere komplekse og forretningskritiske for kunderne. Det er tydeligt, at de digitale medier for mange virksomheder ikke længere er en støttefunktion, men en primær aktivitet i værdiskabelsen. På web-området er der fremadrettet især fokus på udvikling af nye indholdselementer som flash, spil, nye præsentationsformer, interaktivitet m.v. Servicedesign er et nyt forretningsområde, åbnet i 2006 via deltagelse i et udviklingsinitiativ iværksat af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Selskabet har investeret betydelige midler i det nye forretningsområde, bl.a. via udgivelse af en bog om servicedesign; 1508: Kan man designe en service?. Satsningen har skabt stor offentlig bevågenhed om selskabet, og der har været en efterspørgsel fra især offentlige kunder. Indtil nu har der ikke på det nye forretningsområde været kommercielt gennembrud på det private marked. Balancen mellem de tre forretningsområder forventes fastholdt i de kommende år. Webløsninger og visuel identitet ses i stigende grad som en integreret ydelse både blandt offentlige og private kunder. Servicedesign er ofte en særskilt ydelse, men de mest avancerede webbrugere er i stigende grad interesserede i at udvikle nye services, og her kommer servicedesign så ind. Omvendt kan opgaver inden for servicedesign der som regel gives en digital vinkel også åbne for opgaver inden for web. Fremadrettet arbejder selskabet på at skabe større synergi mellem forretningsområderne. Ved etableringen af servicedesign som nyt forretningsområde var der en klar risiko for, at forretningen ville dele sig. Forretningsmodeller: Inden for visuel identitet og grafisk design er udviklingsarbejdet ofte blevet leveret til en billigere pris, fordi man kunne hive forretningen hjem på den efterfølgende udrulning i printmaterialer m.v. Især på grund af digitaliseringen er dette nu ikke længere muligt. Kunderne må derfor betale fuld pris for udviklingsarbejdet, og det kræver tilvænning. Ca. 2/3 af indtjeningen er fastpristilbud og ca. 1/3 løbende timer (herunder bl.a. honorering for support til tidligere udviklede design- og webløsninger). Større fastprisopgaver har typisk et budget på 1-1½ mio. kr. Konkurrence: Konkurrenterne varierer afhængigt af forretningsområde. Der er ingen konkurrenter, som selskabet møder på alle forretningsområder. De vigtigste konkurrenter er: Web: Creuna, Valtech, Bysted, Framfab samt udenlandske leverandører med aktiviteter i Danmark. Identitet: E-types, Kontrapunkt, Designit, Make og andre små bureauer. Servicedesign: Hatch & Bloom, Via Design m.fl. 1 Web branchen eller den digitale kommunikationsbranche er nu næsten lige så stor som den traditionelle reklamebranche. Det skyldes bl.a. et stort skift i annoncørernes marketingbudgetter, hvor nettet som annoncemedie vinder frem på bekostning af andre medier. Samtidig implementerer mange virksomheder også webløsninger i funktioner som salg, HR og kommunikation. 7

9 I fht. konkurrenterne differentierer selskabet sig især på følgende parametre: Forretningsforståelse: Det har været et mantra fra starten, at selskabet skulle være dygtig til at analysere og forstå kundebehov. Det indebærer bl.a., at forarbejdet i det salg, selskabet vælger at gå ind i, bliver prioriteret højt. Kunde- og brugerinvolvering: Selskabet er åbent overfor, interesseret og erfarent i at involvere kunder og brugere i opgaveløsningen. Fagligt niveau: Selskabet placerer sig upmarket, både når det gælder pris og kvalitet. Satsninger på det nye som fx servicedesign er også led i selskabets ambitiøse faglige positioneringsstrategi. Totalleverandør: Det er klart en fordel at levere både web og identitet. Som nævnt efterspørger kunderne i stigende grad dette som en integreret ydelse. Inden for web er det tids- og omkostningsmæssigt tungt at skifte leverandør, og det giver en fordel, når man én gang er kommet ind som leverandør. Salg og afsætning: Kundemassen er både offentlig og privat. På det offentlige marked sælges alle opgaver over kr. efter licitation. SKI har skabt en markant bedre indkøbspraksis på det offentlige marked. På det private marked er tre-fem år den typiske samarbejdsfrekvens. Herefter tester kunden markedet og inviterer typisk flere potentielle leverandører i tilbudsrunde. Igennem de seneste 3-4 år har selskabet stort set ikke gennemført opsøgende salg opgaverne er kommet af sig selv. Med konjunkturomslaget er der nu behov for en proaktiv salgsindsats. Selskabet følger ikke en nichestrategi med specialisering over for bestemte brancher m.v. Markedet i Danmark er for lille til at bære en sådan strategi, og som regel er det også vanskeligt at have flere kunder inden for samme branche. I den nuværende konjunktursituation er selskabet glad for den horisontale strategi med bredt kundemix, herunder med både offentlige og private kunder. Internationalisering: For ca. 1½ år siden opprioriterede selskabet sin indsats i fht. internationale danske virksomheder. Carlsberg var den første større kunde inden for denne kategori, og samarbejdet med Carlsberg har krævet et løft på mange områder, bl.a. foregår al kommunikation i samarbejdet med Carlsberg på engelsk. For Carlsberg løses opgaven for hovedkvarteret i Danmark, og selskabet bistår i udrulningen af de centralt udviklede koncepter i datterselskaberne. Andre kunder i denne kategori er Sauer Danfoss, GN ReSound og Novozymes. Fremadrettet fastholdes selskabets fokus på de internationale danske kunder mhp. opgradering af selskabets internationale kompetencer og relationer. Internationaliseringsstrategien er således gradvist at følge store danske aftagere ud på de internationale markeder. Betjeningen af internationale opgaver vil ske fra kontoret i København. Vækstmålet er 80 medarbejdere; med ny ledelsesstruktur m.v. (se næste afsnit) er virksomheden gearet til denne størrelse. Konjunktur: Konjunkturomslaget har påvirket selskabet negativt i nogen grad. I september 2008 havde selskabet omsætningsrekord, men i november 2008 måtte selskaber for første gang nogensinde indskrænke medarbejderstaben for at tilpasse kapaciteten. Mange kunder fryser budgetterne for at vente og se, hvad der vil ske. Især inden 8

10 for web mærker selskabet en skærpet konkurrencesituation i de seneste måneder. Flere tilbud er mod sædvane tabt, og begrundelsen har bl.a. været for høj pris (små web udviklere kan være op til 40% billigere end selskabet, hvis der bliver strategisk underbudt i et presset marked). Det er nye meldinger fra markedet. STRUKTURGRUNDLAG Kernekompetencer: Selskabet tilkøbte i 2008 et teknisk web bureau. Hermed foretog selskabet en strategisk investering mhp. at bringe sig på forkant inden for teknisk udvikling og implementering. Ifølge selskabet er det en stor fordel at have den tekniske kompetence inhouse. Det giver et langt tættere og mere værdiskabende samspil med designerne. Selskabet undervurderede arbejdet med at integrere det tilkøbte selskab. Men efter vellykket integration er vurderingen, at selskabet nu er godt rustet til fremtidige tilkøb. Både servicedesign og webindhold er potentielle fremtidige opkøbsområder. Visse meget standardiserede programmeringsopgaver er udlagt til leverandører i Indien og Ukraine. Selskabet udvikler mange webløsninger, der er baseret på et Content Management System. Selskabet implementerer overvejende på Sitecore, Umbraco og Microsoft. Selskabet er Sitecore Certified Solution Partner certificeret af Sitecore til at implementere løsninger baseret på Sitecore produkter. Selskabet er endvidere uddannelsespartner med Sitecore og kan varetage certificering af andre partnere i uddannelse i Sitecore teknologi og produkter. Nogle kunder beder selskabet om inputs til deres eget arbejde med udvikling af business case på investeringer i web m.v., mens selskabet på nuværende tidspunkt ikke udarbejder egentlige business cases for kunder. Organisationsstruktur: Organisatorisk har selskabet undergået betydelige forandringer siden starten af Indtil da ledede partnerne selskabet via direkte involvering af alle projekter og processer. Modellen kulminerede i 2006, da selskabet med ca. 30 medarbejdere præsterede det indtil videre højeste resultat pr. medarbejder. Det stod imidlertid klart for partnerne, at modellen var for krævende og risikabel. Partnerne var selskabets absolutte hovedpersoner med direkte ansvar for alle processer. Modellen lagde et meget stort arbejdspres på partnerne, forretningen var helt afhængig af partnerne, og det ville ikke være muligt for partnerne på et senere tidspunkt at træde ud af modellen, uden at forretningen ville lide meget mærkbart. Denne struktur var ligeledes begrænsende for virksomhedens fortsatte vækst. Derfor besluttede partnerne at reorganisere virksomheden og etablere mellemledelse af hhv. projektledelse, strategi-analyse, teknik og design. Endvidere ansatte selskabet en økonomisk-administrativ leder. 2 To af mellemlederne blev rekrutteret internt, mens tre blev rekrutteret eksternt (for at tilføre nye kompetencer og ledelseserfaring). En af de eksternt rekrutterede mellemledere er siden udskiftet ellers er teamet intakt. Uanset indførelsen af den nye mellemledelse er partnerne stadig dybt engageret i salg, opgaveløsning, administration m.v. Ifølge partnerne må topledelsen i en kreativ videnvirksomhed aldrig fjerne sig fra forretningen. Det er afgørende for medarbejdernes syn på ledelsen, at ledelsen nyder stor faglig/professionel anerkendelse. Den hastige udvikling på webområdet betyder også, at ledelsen meget hurtigt mister følingen med forretningen, hvis den ikke er direkte involveret i opgaveløsningen. 2 Bogholderi/økonomistyring varetages dog fortsat af revisor, og selskabet har ikke foretaget investeringer i eget nyt økonomistyringssystem. Time-sagsstyringen foregår i TimeLog. 9

11 Den nye organisation indebærer således ikke, at partnerne har opgivet deres rolle som producing managers. Men indførelsen af mellemledere giver både en mere langtidsholdbar, en mindre risikobehæftet og en mere kompetent ledelsesmodel. Vurderingen er således, at de nye mellemledere ubetinget har bidraget til at løfte den faglige ledelse i virksomheden. Medarbejdere: Selskabet beskæftiger kandidater med meget forskellige kompetencer; cand.com., cand.merc., cand.mag. (projektledere), antropologer, sociologer, medievidenskab fra Århus (analytikere), arkitekter, designskoleuddannede og multimediedesignere (design) samt civilingeniører, datateknikere og autodidakte (teknik). I de senere år har der været en vis personaleomsætning dygtige medarbejdere har haft mange attraktive beskæftigelsesmuligheder. I de seneste måneder er det stilnet af. Bl.a. grundet høj personaleomsætning er selskabet i gang med en klar replacement strategi på alle jobs, så der ikke opstår for store huller i fbm. personaleomsætning. Alle medarbejdere har to årlige udviklingssamtaler, selskabet har principper/politikker for stress, feed back m.v. Der er en permanent trivselsgruppe. Senest har selskabet etableret en egentlig intern HR-funktion i form af en dedikeret HR-medarbejder. Alle medarbejdere er dansktalende. Lønmæssigt ligger selskabet i den høje ende af skalaen. Fremadrettet ønsker selskabet at rekruttere flere seniorer og nedbringe andelen af medarbejdere i første job. Projektledelse: Udvikling af projektledere står højt på selskabets dagsorden. Flere medarbejdere har formel ekstern projektlederuddannelse. Senest har selskabet med bistand fra en ekstern konsulent etableret egen projektlederuddannelse med en projektledermanual og et kursus over 8 arbejdsdage medarbejdere har indtil nu været omfattet af uddannelsen. Selskabets investering i bedre projektledelse har både løftet kundetilfredsheden (via bedre dialog, facilitering, styring m.v.) og indtjeningsmargin på projekter. I løbet af det seneste år er det lykkedes at løfte margin med ca. 100 kr. pr. time. Fastprisopgaver er meget vanskelige at kalkulere på forhånd. Derfor kræver det tæt projektledelse at sikre ordentlig indtjening i opgaverne. Inden for de seneste år har selskabet indført fast efterkalkulation af alle leverede opgaver. Selskabets gode lønsomhed bygger primært på en rigtig god kapacitetsudnyttelse. Nøglen til succes er i høj grad at få planlagt og løbende gen-planlagt de enkelte projekter og på tværs af projekterne at få den samlede kapacitetskabale til at gå op. Ledelse og ejerskab: Selskabet blev startet som A/S i august 2000 af de nuværende tre partnere. Kort tid efter etableringen revnede dot-com-boblen. Det medførte ganske anderledes markedsbetingelser end forventet, hvilket selskabet dog overkom. På etableringstidspunktet havde partnerne (hhv. cand.com., cand.scient.soc. og cand. merc.), der mødtes i kommunikationsvirksomheden Advice, hver 4-5 års erfaring fra branchen. Visionen var at etablere et professionelt digitalt designbureau med stor forretningsforståelse og høj grad af brugervenlighed. Partnerne havde således ikke alle dyb designkompetence, men brede generalistuddannelser. Det har vist sig at være en kæmpe fordel i fht. den vækstproces, som partnerne har ledet selskabet igennem. 10

12 I fbm. etableringen udarbejdede partnerne en detaljeret forretningsplan, som også var meget udbygget på økonomi- og jura-siden. Partnernes stærke faglige netværk bidrog væsentligt til forretningsplanen. Forretningsplanen er siden revideret i hhv. 2003, 2006 og for øjeblikket arbejdes på en ny plan, som besluttes endeligt primo Partnernes forretningsplanlægning har skabt et styret vækstforløb i en række klare strategiske sekvenser; etableringsfasen ( ), en faglig konsolideringsfase ( ) og en professionaliseringsfase ( ). I dag står virksomheden på tærsklen til en ny fase bl.a. med fokus på international vækst og integrerede designløsninger. I 2003 fik selskabet en professionel bestyrelse. Den første bestyrelse skulle understøtte en faglig opgradering og konsolidering af selskabet og talte derfor bl.a. professor i design Anders Brix fra Arkitektskolen. I 2006 skete der udskiftninger i bestyrelsen som led i fokuseringen på professionalisering, idet erhvervsprofiler bl.a. Niels Hermansen med styrker i forretningsledelse, salg og organisationsudvikling kom ind i bestyrelsen. Der arbejdes på, at udvalgte medarbejdere i selskabet skal tilbydes partnerprogrammer. Samtidig er der på medarbejderniveau ved at blive introduceret karriereveje i form af en junior-senior-niveaudeling, en niveaudeling mellem projektleder og kundeansvarlig samt en ny kategori af fagansvarlige, der på udvalgte områder varetager fagligt projektansvar. Forretningssystemer: Som led i salgsarbejdet arbejder selskabet løbende på at styrke sin effekt-dokumentation både kvantitativt og kvalitativt. Den kvantitative effektdokumentation er lettest inden for digitale medier. Ved etableringen af projekter forsøger selskabet altid at få defineret kvantitative succeskriterier for opgaveløsningen. For det Kgl. Teater var én målsætning fx, at 50% af billetsalget efter 2 år skulle ske via nettet kunden nåede 62% efter 6 måneder. I den kvalitative kategori af effektdokumentation præsenterer selskabet altid udvalgte relevante referencer (cases, hvor selskabets opgaveløsning har skabt dokumenterede resultater) ved salg af nye opgaver. Case samlingen udvikles løbende. Der opereres både med profilcases, som anvendes i generelle præsentationer, og relationscases, som spilles ind over for specifikke kunder. Som led i den almindelige strømlining af forretningen er der inden for de seneste år indført en kundescreening, hvor prioriterede kunder skal opfylde mindst 2 á 5 kriterier; et fagligt kriterium, et økonomisk, et referencemæssigt, et profilmæssigt samt et mersalgsmæssigt. Screeningen giver selskabet et klarere fokus i salg og opgaveløsning og bidrager i øvrigt også til selskabets troværdighed over for kunden, idet der aktivt dokumenteres match. IPR (intellektuel ejendomsret) er ikke et strategisk kompetenceområde for selskabet. Inden for visuel identitet og grafisk design har kunden den intellektuelle ejendomsret og dermed også beskyttelses/håndhævelsesopgaven. Inden for web kan der være diskussion om adgang til kildekoder m.v. Finansiering: Selskabets vækst er 100% selvfinansieret. Kilder: Interview med adm. direktør, partner og ejer Line Rix, 1508: Kan man designe en service?, diverse baggrundsmaterialer, Børsen 10/09/2008, cvr.dk 11

13 3PART realistisk og træfsikker jysk ydmyghed RESUMÉ: 3PART har på 10 år skabt en stærk markedsposition inden for industriel design. Kernemarkedet er de jyske produktionserhverv. Her færdes 3PART hjemmevant og med stor gennemslagskraft. Men virksomheden er også stærk inden for design af både serviceydelser og livsstilsprodukter. Design af hjælpemidler en særlig spidskompetence for virksomheden, men blot én blandt mange industrier, som virksomheden betjener. Med afsæt i det private marked har virksomheden nu fået godt tag i det offentlige marked og oplever her at kunne yde et markant bidrag til fornyelse af offentlige serviceydelser. Internationalisering er ikke en hovedprioritering for virksomheden, men der ér en række internationale kunderelationer, som primært er udviklet via internationale danske kunder. Efter et markant omkostningsmæssigt gearskift i 2004 med flytning til og indretning af nye lokaler, investeringer i IT, forretningssystemer m.v. har virksomheden senest omlagt organisationen, så partnerne er trådt lidt mere i baggrunden og ansvar delegeret ud til teamlederne i to parallelle designteams. Virksomheden er således klædt godt på til fornyet vækst. Den nuværende størrelse er i dag 14 medarbejdere (har på et tidspunkt været 20). Fokus er på øget indtjening pr. medarbejder inden yderligere vækst. Forretningsområder: 1) Designresearch og konceptudvikling 2) Industriel design, herunder interface design og produktkommunikation, 3) servicedesign 4) innovativ produktudvikling Etableret 1998 Juridisk form Ejerskab Bestyrelse A/S 3 partnere Partnerne, en medarbejder repræsentant, en ekstern ressourceperson Regnskabstal, mio. kr Bruttofortjeneste 7,4 5,2 6,4 5,7 6,9 Driftresultat 0,9 0,4 1,3-1,0 0,8 Antal medarbejdere Eksportgrad (pct.) Afsætningsmarkeder Afsætningskanaler Markedsposition Differentieringsfaktorer Hovedkonkurrenter Bedrifter Strategiske partnere Vækstmål Primært Danmark, sekundært udlandet især via internationale danske kunder Direkte salg. Mailing med opfølgende nysalg ca. hvert andet år. Markedsleder inden for design af hjælpemidler. 1) Totalleverandør, 2) stil (jysk state of the art ), 3) størrelse, 4) pris Både store og små produktdesignere, ingeniørhuse, innovationsbureauer næsten udelukkende danske. Tegnestue i Århus, kontor i København En række samarbejdspartnere, men ingen egentlige partnerskaber. Fokus på øget indtjening pr. medarbejder inden yderligere vækst 12

14 FORRETNINGSGRUNDLAG Ydelser: 3PARTs ydelser udgør et samlet, typisk faseopdelt koncept: Design Research innovation via observation TM: Udvikling af produktløsninger ved hjælp af brugerdrevet design og innovation. Industriel design fra tegnebræt til skærebræt: Industrielle designløsninger med høj teknisk-ingeniørmæssig forståelse. Kreative ingeniører fra tekniske elementer til kreativ helhed: Ingeniørmæssige løsninger, der sikrer, at designløsningerne holder rent teknisk, og omvendt, at viden om produktionsvilkår, teknologi og materialer befrugter designprocessen. Fra år til år varierer fordelingen mellem de forskellige ydelsesområder betydeligt, men over årene er der kritisk masse i alle ydelsesområder. Fremadrettet er det især inden for servicedesign, 3PART forventer at udvide staben. Tidligere havde 3PART egen grafisk afdeling, men den er nu afknoppet. Grafisk design er dog fortsat en del af 3PARTs ydelseskoncept. Efter behov suppleres egne kompetencer i grafisk design med underleverandører. Selskabet oplever en tendens til, at markedet i stigende omfang efterspørger ydelser, der går dybere ind i kundernes værdikæde. Det gælder fx en aftager, der efterspørger en samlet produktpakke med produktudvikling, salgs- og marketingmateriale, logistik, koordinering af produktion i Kina m.v. En stor dansk koncern inden for Life Science har spurgt selskabet, om de ikke kunne tage en større del af totalleverancen. Og generelt efterspørges i stigende grad strategisk rådgivning og en masse tal. Endvidere forventes vækst i efterspørgslen efter designresearch. Selskabet forventer kort sagt fremover at skulle tidligere og dybere ind i kundernes innovationsproces. Forretningsmodeller: Honorarformen er typisk fastprisaftaler undertiden med en præstationsbestemt bonus. 3PART har også altid haft en sund indtjening på royalties. Forholdet mellem honorarer og royalties varierer; i nogle år er det 50:50 og i andre år 75:25. Fremadrettet er strategien at udvikle royalty-forretningen. En af de to partnere koncentrerer nu en stor del af sin tid om at udvikle royaltyhonorerede løsninger og trækker så på organisationen primært i de perioder, hvor honorarbetalte kundeopgaver ikke tager al kraft i organisationen. På den måde sikres maksimal kapacitetsudnyttelse. Opgavestørrelsen varierer fra kr. til 2 mio. kr., men der er rigtig mange opgaver i størrelsesorden kr. For mange kunder er fornyelsesfrekvensen ikke så høj; der går ofte 2-3 år imellem projekterne, hvilket naturligvis direkte påvirker købsmønsteret. Konkurrence: 3PART møder en bred vifte af konkurrenter i markedet; fra andre industrielle designere som fx CBD til egentlige ingeniørmæssige udviklingsfirmaer og innovationsbureauer som fx RED Associates. Og så en stor gruppe små rådgivere med varierende profil. 3PART møder meget sjældent udenlandske konkurrenter på det danske marked. I fht. konkurrenterne differentierer 3PART sig især på følgende parametre: 13

15 Totalleverandør: 3PART kan levere i hele innovationskæden fra research/konceptudvikling til teknisk implementering. Stil (jysk state of the art ): 3PART kombinerer jysk ydmyghed med designmæssig state of the art. Stilen er neddæmpet og forretningsorienteret; mindre poleret end konkurrenterne. Vi er dem, der er til at snakke med vi kommer selv fra landet. Størrelse: 3PART er større og mere kapabel, professionel og leveringssikker end de små konkurrenter. Og samtidig er 3PART mindre end de større konkurrenter, hvilket giver færre lag i kundekontakten. Pris: Gennemsnitlig timepris på 995 kr Salg og afsætning: Kernemarkedet er de jyske, teknisk orienterede produktionserhverv; både de store koncerner og de mindre/mellemstore virsomheder (h.u. også førstegangskøbere). Her færdes 3PART hjemmevant, med stor gennemslagskraft og ofte dybt inde i forretningsskabelsen. Ofte agerer 3PART mere eller mindre udviklingsafdeling for de mindre og mellemstore kunder. Men 3PART er også stærk inden for design af både serviceydelser og livsstilsprodukter. Design af hjælpemidler en særlig spidskompetence for 3PART, men blot én blandt mange industrier, som 3PART betjener. Blandt de private kunder er der også en del opstartsvirksomheder fx PowerLynx, der på 3 år har skabt en forretning i 200 mio. kr. og nu er købt af Danfoss. Også i dette segment oplever 3PART at kunne yde et meget væsentligt bidrag til værdiskabelsen. Det er også end del af baggrunden for etableringen på Katrinebjerg (giver bl.a. muligheder for samspil med opstartsvirksomheder i it-forskerparken). Med afsæt i det private marked har 3PART nu fået godt tag i det offentlige marked og oplever her at kunne yde et markant bidrag til servicefornyelse. Kunder på dette område er bl.a. Århus Kommune (borgerservice), DSB. Det offentlige marked forventes at vokse fremover. 3PART oplever en tendens til, at markedet i stigende omfang efterspørger ydelser, der går dybere ind i kundernes værdikæde. Det gælder fx en aftager, der efterspørger en samlet produktpakke med produktudvikling, salgs- og marketingmateriale, logistik, koordinering af produktion i Kina m.v. En stor dansk koncern har spurgt 3PART, om de ikke kunne tage en større del af totalleverancen. Og generelt efterspørges i stigende grad strategisk rådgivning og en masse tal. Endvidere forventes vækst i efterspørgslen efter designresearch. 3PART forventer kort sagt fremover at skulle tidligere og dybere ind i kundernes innovationsproces. Alle opgaver efterkalkuleres og 3PART er klart blevet bedre til at vurdere, prioritere og kalibrere de forskellige opgaver inden opstart. Hovedkilden til nye kunder er anbefalinger fra nuværende kunder, samt henvendelser via hjemmesiden og kontakter fra foredrag. Aktivt salgsarbejdet foregår lidt i bølger. Ca. hvert andet år har 3PART mailet en profilbrochure til kundedatabasen (nu ca. 750 emner) og efterfølgende fulgt op med direkte henvendelser. Nye emner til databasen identificeres via dagblade, deltagelse i branchemøder og workshops m.v. 14

16 3PART har ca. 80 key accounts, som hidtil er blevet plejet af partnerne. Som noget nyt er en del af disse nu uddelegeret til 2 team-ledere. 3PART ønsker ikke at tilknytte en egentlig sælger. Vurderingen er, at salg af professionel service bedst forestås af dem, der skal levere ydelsen. Internationalisering er ikke en hovedprioritering for 3PART, men der er en række internationale kunderelationer, som primært er udviklet via internationale danske kunder. Fx flyttede direktøren fra en dansk kunde til Sverige og tog 3PART ind som leverandør til den svenske virksomhed. Direktøren er nu taget til Sydamerika og har også taget 3PART med til den nye virksomhed der. Efter omtale i international fagpresse er 3PART på det seneste blevet kontaktet af en potentiel engelsk kunde inden for hjælpemidler. 3PART har tidligere via tre besøgsrunder afdækket mulighederne for etablering i Japan inden for design af hjælpemidler, men det viste sig at være for stor en mundfuld. Besøgsrunderne blandt mulige japanske aftagere blev arrangeret via en japansk brancheforening, typisk med ca. 10 virksomhedsbesøg pr. besøg, og støttet via eksportforberedelsesprogrammet. Vækstmål: Den nuværende størrelse er i dag 14 medarbejdere (har på et tidspunkt været 20). Fokus er på øget indtjening pr. medarbejder inden yderligere vækst. Konkjunktur: 3PART vurderer selv, at man for 3-4 år siden havde været mere risikoudsat i fbm. konjunkturændringer. Dengang var der flere små kunder i porteføljen. STRUKTURGRUNDLAG Kernekompetencer: Da 3PART ikke er regnedrenge, må det undertiden melde tilbage, at tal m.v. ikke kan leveres. Men 3PART er klart blevet dygtigere til at tale med om det forretningsmæssige, tilbagebetalingstider m.v. 3PART overvejer at ansætte en medarbejder med en klar forretningsmæssig/strategisk profil, der kan sætte økonomi på cases, kalkulere tilbud m.v. 3PART er åbent overfor muligheden for vækst via opkøb (firmaer i 3-5 medarbejder størrelsen), men intet konkret er på tapetet. 3PART har tidligere flere gange fået købstilbud fra meget mere teknisk orienterede udenlandske selskaber, der var interesseret i en velsmurt designmaskine. Organisationsstruktur: For ca. et år siden omlagde 3PART organisationen. Partnerne, der var blevet flaskehalse, er trådt lidt mere i baggrunden, og ansvar for produktion/ projektledelse og salg til keyaccounts er delvist delegeret ud til lederne af to parallelle designteams. Hvert designteam omfatter ingeniører og designere samt en eller flere praktikanter. Det er det typiske hold på opgaver. Den permanente teamstruktur er valgt for at give optimalt kundeansvar og projektledelse dybt nede i projekterne. Modellen kan vokse ved tilføjelse af 1-2 yderligere teams. 15

17 Ved siden af de to teams har 3PART en antropolog, der forestår research m.v. for begge teams. Endvidere er der stabsfunktioner i økonomi m.v. Medarbejdere: Hidtil har 3PART i et vist omfang rekrutteret nyuddannede ofte efter en praktikperiode i 3PART. Det giver gode muligheder for at præge folk som rigtige 3PARTer. Nye medarbejdere henvender sig oftest af sig selv. Erfaringen er, at 3PART i den forbindelse er konkurrencedygtigt på både løn og arbejdsvilkår h.u. bl.a. arbejdstid; det er ikke en del af 3PARTs kultur, at medarbejdere skal arbejde aften og weekend. 3PART oplever, at det faglige niveau blandt nyuddannede designere bl.a. fra arkitektskolen i Århus er hastigt for nedadgående. De personlige egenskaber er meget vigtige ved rekruttering; medarbejdere skal kunne fungere som konsulenter og have en god personlig profil. Fremover vil 3PART gerne i højere grad rekruttere folk med internationale kompetencer/potentialer. Forretningssystemer: Efter opstarten i centrum af Århus foretog 3PART i 2004 et omkostningsmæssigt gearskift i 2004 med flytning til og indretning af nye lokaler på Katrinebjerg, investeringer i IT, forretningssystemer m.v. Teamlederne er i gang med lederuddannelse (hos Mannaz; det tidligere DIEU). En af teamlederne har været ankerperson på udvikling af en ny 3PART-håndbog ; en slags intern ISO. 3PART har for nyligt implementeret ERP-systemet TimeLog. IT-mæssigt har der været større investeringsrunder i 2004 og Dokumentation er en historisk styrke for 3PART. 3PART er meget synligt i pressen og godt repræsenteret i diverse fag-case-sammenhænge (DDC, servicedesign m.v.). 3PART overvejer at iværksætte et analyseprojekt på bagkataloget af guld-cases, med opfølgning og dokumentation af de forretningsmæssige resultater, som kunder har realiseret 3-5 år efter designprojektet. Ledelse og ejerskab: 3PART har altid arbejdet efter 5-årsplaner, som erfaringsmæssigt er nået på 3 år undtagen på indtjeningen. I den fremadrettede planlægning er systematik, lønsomhed og konsolidering blandt kodeordene. Organisationen er udviklet med bistand fra et af bestyrelsesmedlemmerne, der er ressourceperson inden for organisationsudvikling. Inden for alt for længe overvejer selskabet at iværksætte et partnerprogram; kernemedarbejdere er tidligere brudt ud af virksomheden og taget kunder med, fordi man ikke fik dem forankret via partnerskab m.v. Det må helst ikke ske igen. IPR (intellektuel ejendomsret): Inden for IPR er 3PART særdeles erfarent. 3PART går hyppigt selv ind i beskyttelsessager, men er i fht. kunder meget bevidst om, hvornår man selv skal rådgive, og hvornår man skal involvere andre, endnu mere professionelle rådgivere. 3PART har også selv været ude i håndhævelsessager. Kilder: Interview med partner, adm. direktør Simon Skafdrup, teamleder Tina Holm Sørensen, diverse baggrundsmaterialer, cvr.dk 16

18 Bosch & Fjord forretning i at give kunsten konkret betydning RESUMÉ: Kunstnerduoen Bosch & Fjord har løftet kunstnerrollen over i et visionært og succesfuldt koncept for rumdesign. Selskabet er lykkedes med at positionere sig i en niche i markedet, som konkurrenterne ikke kan matche. Succesopskriften er en kerne af kunstnerisk kompetence kombineret med stærke designfaglige kompetencer omkring kunde- og brugerinvolvering m.v. For at styrke udviklingskapaciteten har partnerne via opbygning af en egentlig virksomhed suppleret egne kreative kompetencer med kompetencer i arkitektur, kommunikation og akademisk analyse/præsentation. Samtidig satser selskabet på markedsudvikling, både internationalt og i markedet for større opgaver, hvor adgangsvejen typisk er en arkitektkonkurrence. Begge indsatser kræver store investeringer, men forfølges i den seneste fase af selskabets udvikling relativt systematisk. Forretningsområder: Formgivning og rådgivning omkring innovation, identitet og nytænkning; 1) kontorindretning, 2) indretning af uddannelsesinstitutioner/biblioteker, 3) byudvikling. Etableret 2003 i nuværende form; inden da I/S siden 2001 Juridisk form Ejerskab Bestyrelse Aps 2 partnere Partnerne Regnskabstal, mio. kr Bruttofortjeneste 3,2 1,8 1,3 0,8 Driftresultat 0,9 0,4 0,1 0,0 Antal medarbejdere Eksportgrad (pct.) Under 5-10 Under 5-10 Under 5-10 Under 5-10 Afsætningsmarkeder Afsætningskanaler Markedsposition Danmark Direkte salg; ariktektkonkurrencer Førende inden for kreativ rumindretning Differentieringsfaktorer 1) Kunstelement, 2) tæt kundedialog/proces, 3) træder ned fra kunstens tinde, 4) totalleverandør Hovedkonkurrenter Bedrifter Strategiske partnere Vækstmål Kontorindretningsselskaber, arkitekter, kunstnere/kunstnergrupper Tegnestue i København Inventarproducenter, arkitekter o.a. rådgivere, men åbent spil 15 ansatte 17

19 FORRETNINGSGRUNDLAG Ydelser: Selskabets hovedforretningsområde er formgivning af fysiske rum. Herudover yder selskabet rådgivning, foredrag og censorvirksomhed. En vigtig markedsdriver er, at mange virksomheder (bl.a. videnbaserede virksomheder) og institutioner (bl.a. biblioteker og skoler) efterspørger nye rumligheder, der kan understøtte mobilitet, nye sociale og arbejdsmæssige processer m.v. og give mennesker nye muligheder. Nogle af overskrifterne i den forbindelse er rum som udviklingsredskab og rum som identitet. Forretningsområderne er 1) kontorindretning (fx for Coloplast), 2) indretning af uddannelsesinstitutioner/biblioteker (fx skoler for Gentofte og bibliotek for Hjørring Kommune) samt 3) byudviklingsprojekter (fx The Copenhagen Mile og havneudvikling i Køge og Horsens). Omsætningsfordelingen på de tre områder varierer betydeligt fra år til år; i det seneste år har fordelingen været nogenlunde jævn. Projektforløb består typisk af a) konceptoplæg med overordnede tanker/ideer, b) design/formgivning, c) produktionstegninger, implementering m.v., d) efterevaluering, hvor partnerne observerer og dokumenterer, hvad der sker efter ibrugtagning. Forretningsmodeller: Ca. 90 pct. af omsætningen er honorarbetaling efter fastpristilbud. Der er ofte opgaver i størrelsesorden 1-1½ mio. kr. Salg og afsætning: Omsætningen er nogenlunde ligeligt fordelt imellem offentlige og private kunder. I 2008 har selskabet investeret meget i markedsudvikling. Det er bl.a. sket via deltagelse i 3 store arkitektkonkurrencer. Selskabet har været på det vindende hold i alle tre sammenhænge. Konkurrencerne er den eneste vej ind i rigtig store indretningsopgaver med en volumen for selskabet i størrelsesorden ca. 5+ mio. kr. Tidligere har selskabet afstået fra dette marked, idet det var for investeringskrævende. En af de store ulemper ved konkurrence-afsætning er, at det ikke er muligt at have tæt dialog med kunden/ brugere. I Danmark sker salget herudover bl.a. via meget aktiv deltagelse i mange forskellige former for netværksaktiviteter. Internationalisering: Samme metode anvendes internationalt, fx deltager selskabet aktuelt i en konference i England om skoleindretning. Selskabet kigger også på mulighederne i Sydsverige. Via Index har selskabet fået kontakt til et innovationsbureau i Singapore, som bl.a. kan være en god indgang til markedet for skoleindretning i Singapore/Asien. Selskabet har været i Singapore 2 gange og haft 3 delegationsbesøg af potentielle købere fra Singapore på besøg i Danmark. Øget internationalt salg er en klar prioritering hos selskabet. Dels for at løfte selskabets produkt ved at gøre det til en del af en større verden. Dels for at forbygge evt. svigtende salg i Danmark på et tidspunkt i fremtiden. 18

20 Konkurrence: Selskabet har ingen direkte konkurrenter i Danmark. Men indirekte er både kontorindretningsselskaber, arkitekter og kunstnere/kunstnergrupper konkurrenter. I fht. kontorindretningsselskaber og arkitekter differentierer selskabet sig på kunstelementet, og i fht. kunstnerne/kunstgrupperne differentierer selskabet sig bl.a. ved at arbejde meget tæt sammen med kunden/brugerne og ved populært sagt at træde ned fra kunstens tinde og applikere gængse designmetoder. Samtidig varetager selskabet hyppigt rollen som totalleverandør. Succesopskriften er således en kerne af kunstnerisk kompetence kombineret med stærke designfaglige kompetencer omkring kunde- og brugerinvolvering m.v. Flere af de store arkitekfirmaer m.v. har prøvet at opbygge parallelle kompetencer, men de er endnu ikke lykkedes med at præstere løsninger, der kan konkurrere med selskabets kreativitet. Vækstmålet er 15 ansatte; i dag er der 7. Så der er kapacitet til at gå efter større opgaver samtidig med, at selskabet kan bevare en position som lille og hurtig. Det er også vigtigt for partnerne at fastholde, at de selv har fingrene i kødet. Konjunktur: Selskabet har klart mærket konjunkturomslaget, både positivt og negativt. Nogle kunder har udskudt opgaver, mens andre bliver i deres nuværende domicil og i stedet investerer i at redefinere de fysiske rammer på stedet. Krisen opfattes som et interessant område at være i, med mulighed for og nye incitamenter til udvikling. STRUKTURGRUNDLAG Kernekompetencer: Selskabet opererer i feltet mellem arkitektur, design og kunst. Begge partnere har en baggrund som kunstnere. Kunsten har den egenskab, at den kan gøre det uforudsete dét der kan redefinere og se problemstillinger fra nye og uforudsete persperspektiver. Samtidig har kunstnere i foranalysen en markant anderledes tilgang end fx arkitekter. Arkitekter analyserer som regel udefra og ind, mens kunstnere ofte har en mere dybdeborende og kritisk tilgang med flere perspektiver. For at lykkes er der ekstremt meget kommunikation i arbejdsprocessen, hvor man dels tager kunderne/brugerne med helt ud på det dybe vand, dels får dem sikkert i mål. Fagligt er der således tre kernekompetencer i selskabet; udviklingskompetencen (som partnerne primært løfter), arkitektkompetencen samt kommunikations-/ akademikerkompetencen. Sidstnævnte er bl.a. vigtig, fordi der som regel skal argumenteres/ dokumenteres omkring de udviklede løsninger. Selskabet arbejder i opgaveløsningen tæt sammen med partnere; på biblioteksområdet fx BCI Eurobib og andre inventarproducenter på skoleområdet. Der er enkelte eksempler på udviklet inventar, som selskabet selv har sat i produktion. Inden for byudvikling arbejder selskabet bl.a. sammen med schmidt hammer lassen, men partnerkredsen omfatter også fx en landskabsarkitekt og Zentropa Interaction det er et helt åbent spil og varierer fra opgave til opgave. Medarbejdere: Selskabet beskæftiger i dag 7 medarbejdere, herunder arkitekter, designere og akademikere (bl.a. en kunsthistoriker). Hertil kommer praktikanter og freelancers. 19

14 DESIGNSUCCESER. Baggrundsrapport

14 DESIGNSUCCESER. Baggrundsrapport 14 DESIGNSUCCESER Baggrundsrapport Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Fri Agent Eskild Hansen, februar 2009 Indhold 1508 en fokuseret vækstvirksomhed...3 3PART realistisk og træfsikker jysk

Læs mere

14 designsucceser - findings. 5 hurtige budskaber 5 tunge observationer 1 opskrift på succes

14 designsucceser - findings. 5 hurtige budskaber 5 tunge observationer 1 opskrift på succes 14 designsucceser - findings 5 hurtige budskaber 5 tunge observationer 1 opskrift på succes Hvem er jeg? Selvstændig siden 2001 Ledelsesrådgiver for erhvervspolitiske aktører Inden da embedsmand i ØEM

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

14 Designsucceser En kvalitativ analyse af designbranchens udfordringer og muligheder

14 Designsucceser En kvalitativ analyse af designbranchens udfordringer og muligheder 14 Designsucceser En kvalitativ analyse af designbranchens udfordringer og muligheder April 2009 14 DESIGNSUCCESER En kvalitativ analyse af designbranchens udfordringer og muligheder Udarbejdet for Erhvervs-

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING 27. JANUAR 2017 1. Kompetencer i virksomheder med vækstambitioner 2. Stil krav til eksterne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere 3. Hvordan og hvor? 4. Bestyrelse

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

SERVICE design. Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb. Dansk Design Center

SERVICE design. Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb. Dansk Design Center SERVICE design Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb Dansk Design Center SERVICEdesign et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb Udgivet af: Dansk Design Center HC Andersens Boulevard 27

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Bloggigant køber Mascha Vangs millionvirksomhed: Blognetværket Blogly bliver en del af Bloggers Delight

Bloggigant køber Mascha Vangs millionvirksomhed: Blognetværket Blogly bliver en del af Bloggers Delight Pressemeddelelse København, d. 9.11.2017 Bloggigant køber Mascha Vangs millionvirksomhed: Blognetværket Blogly bliver en del af Bloggers Delight Efter to år med stor vækst er Blogly, som hidtil har været

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Virksomhedssimuleringer

Virksomhedssimuleringer Virksomhedssimuleringer IntHRface benytter sig ofte af virksomhedssimuleringer til at udforske, udvikle og kvalificere nye muligheder og løsninger til en virksomheds udfordringer. Vi benytter os af virksomhedssimuleringer

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI ØKONOMI ADMINISTRATIONSØKONOM FINANSØKONOM LOGISTIKØKONOM ADGANGSKRAV: Gymnasial uddannelse Uddannelse inden for hvordan samarbejdet mellem borger og forvaltninger samt kunder og virksomheder fungerer.

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Videnmedarbejder. 3. april Værdi for fremtiden

Videnmedarbejder. 3. april Værdi for fremtiden Videnmedarbejder 3. april 2017 Værdi for fremtiden På agendaen Velkomst Thomas Damkjær Petersen Finn Helmer Joyce Duncan Kim Engmark Pause Brian Mikkelsen Per Bennetsen Afslutning før networking Networking

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI Erhvervsudviklingsdøgn 14. maj 2014 Brands4kids A/S, Erik Andreæ 1 AGENDA 4Brands4kids A/S 4Fra drøm til virkelighed.! 4Et strategisk valg 4Innovation i tøjbranchen findes

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Stillingsprofil. Kommerciel direktør

Stillingsprofil. Kommerciel direktør Stillingsprofil Kommerciel direktør August 2016 1 Kommerciel direktør med solid erfaring i forandringsledelse og udvikling af B2B og B2C segmenter søges til velkonsolideret virksomhed indenfor energisektoren.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

2Adecco. IT Consulting

2Adecco. IT Consulting 2 Svært ved at rekruttere rutinerede IT-specialister? Ikke længere... IT er i dag så specialiseret, at det kan være svært for mange virksomheder at besætte vigtige IT-funktioner. Det gælder både for faste

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ADMINISTRATIVE UDDANNELSER SERVICEØKONOM erhvervsuddannelse + specifikke krav SPORTSMANAGEMENT, PROF.BA (overbygning) ADGANGSKRAV: Markedsføringsøkonom, serviceøkonom, finansøkonom INTERNATIONAL HOSPITALITY

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Nye kundekrav til fremtidens videnrådgivere

Nye kundekrav til fremtidens videnrådgivere Nye kundekrav til fremtidens videnrådgivere Danske såvel som internationale virksomheder gearer i stigende grad deres forretning til fremtidens udfordringer. Globaliseringen og den internationale konkurrence

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 7. Marts 2016 Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Dagsorden Velkomst ved Anna Maria Sønderholm, Væksthus Midtjylland Gennemgang af programmets ydelses beskrivelse ved

Læs mere

7-dobling 75% 40 mio. Fra 96 materialer til. der bruges aktivt. af omsætningen på halvandet år. New-biz kundeopkald blev effektiviseret og

7-dobling 75% 40 mio. Fra 96 materialer til. der bruges aktivt. af omsætningen på halvandet år. New-biz kundeopkald blev effektiviseret og NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 7-dobling af omsætningen på halvandet år Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% New-biz kundeopkald blev effektiviseret og 75% blev til møder

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36 1 af 5 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Illumi bidrager til dansk softwareeksport

Illumi bidrager til dansk softwareeksport Case Systematic Illumi bidrager til dansk softwareeksport Illumi leverer software til Danmarks største privatejede softwareproducent. Globalt ekspanderende Systematic kunne have bygget sit eget website,

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Sammen kan vi inspirere verden.

Sammen kan vi inspirere verden. Sammen kan vi inspirere verden. Leander A/S er en international virksomhed, der er kendetegnet ved en række unikke produkter, en stærk designfilosofi, passionerede medarbejdere og et kæmpe potentiale.

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles Kommunikation af forandringer NOV Flexibles Fra kabler til fleksible rør-systemer I Etableret i 1995 som en del af NKT Cables I Etableret som selvstændigt selskab i 1999 - NKT Flexibles I Producerer fleksible

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Afklaringsproces for Dansk Vandrelaug

Afklaringsproces for Dansk Vandrelaug Afklaringsproces for Dansk Vandrelaug Det digitale DVL VISION Dansk Vandrelaug skal formidle natur, fællesskab og vandreture i et moderne digitalt setup MISSION DVL skal skabe en ny digital identitet og

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet Med den fælles ledelsespolitik sættes der ekstra fokus på ledelse i Fødevareministeriet for at sikre, at ledelsesopgaven overalt i koncernen varetages

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Jobprofil. RGS 90 Sverige AB. Vice VD. (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970. SQ@TVMskills.dk

Jobprofil. RGS 90 Sverige AB. Vice VD. (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970. SQ@TVMskills.dk Jobprofil RGS 90 Sverige AB Vice VD (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970 SQ@TVMskills.dk Der søges en vice VD, der i tæt samarbejde med den nuværende danske VD kan videreudvikle RGS

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Højgaard Holding. Præsentation den 31. august 2010

Højgaard Holding. Præsentation den 31. august 2010 Højgaard Holding Præsentation den 31. august 2010 » Investorpræsentation August 2010 » Indhold Økonomien Præsentation af Q2, 2010 Forretningen/-erne Præsentation af MT Højgaard-porteføljen Retningen Den

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere