14 Designsucceser. Baggrundsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14 Designsucceser. Baggrundsrapport"

Transkript

1 14 Designsucceser Baggrundsrapport April 2009

2 14 DESIGNSUCCESER Baggrundsrapport Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Fri Agent Eskild Hansen, april 2009

3 14 DESIGNSUCCESER Baggrundsrapport Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Tlf: Fax: Publikationen kan også hentes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside Oplag stk. Pris Publikationen er gratis ISBN Trykt udgave: Elektronisk udgave: Design og tryk Schultz Grafisk Trykt i Danmark, april 2009 Foto Colourbox.com Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf

4 Forord Danmark skal tilbage i verdenseliten for design. Det er visionen i regeringens designpolitik DesignDanmark fra Visionen bygger på, at godt design er et stadigt vigtigere middel til at klare sig godt i den internationale konkurrence. En af forudsætningerne for at nå regeringens vision er, at vi har en designbranche, der sprudler af vækst og udvikling. En stærk designbranche er med til at skabe indtægter og arbejdspladser i Danmark, og en stærk og kompetent designbranche er en vigtig forudsætning for, at det øvrige erhvervsliv kan og vil efterspørge design. Selvom der igennem de seneste år har været en positiv udvikling i designbranchen, er branchen fortsat præget af mange små virksomheder, der ikke vokser. Designbranchen står dermed over for en række udfordringer i forhold til at få vækst og øget indtjening i virksomhederne. Heldigvis er der virksomheder, der bryder med dette mønster. I analysen 14 designsucceser, som er udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Fri Agent Eskild Hansen, er der portrætteret 14 dynamiske og succesfulde designvirksomheders forretningsmodeller, organisationsstruktur, internationalisering m.v. Analysen portrætterer også en branche, der forretningsmæssigt breder sig til nye forretningsområder som innovations-, management- og it-branchen og dermed oplever en brancheglidning og nye udfordringer. De 14 designsucceser er designvirksomheder, der har klaret sig godt og som i høj grad kan fungere som forbilleder for nye designvirksomheder med vækstambitioner. Det er derfor mit håb, at analysen vil inspirere flere designvirksomheder til at komme ind i et vækstforløb og få kommerciel succes. God læselyst! Finn Lauritzen Direktør, Erhvervs- og Byggestyrelsen 3

5 4

6 Indhold 1508 en fokuseret vækstvirksomhed...6 3PART realistisk og træfsikker jysk ydmyghed...12 Bosch & Fjord forretning i at give kunsten konkret betydning...17 Bysted designkæmpe i gradvis omstilling...21 CPH Design med professionelle brugere ind i den globale kapitalgodeindustri...25 Creuna fra teknologiudvikler til strategisk konceptudvikler...31 Designit fra dansk designbureau til international designstrateg...34 e-types professionel undergrund...39 Hatch & Bloom innovationsagenter i en klar niche...44 Make professionel opstart og seriøs udfordring af branchens store spillere...48 Prevas innovationspartner for erhvervslivet...52 Rumfang forretningsmæssig genrejsning og nye vækstlinjer...56 Seidenfaden Design Copenhagen Netto gav os nøglerne til et globalt leverandørnetværk...59 SPACE Architecture and Design specialist i rumidentitet

7 1508 en fokuseret vækstvirksomhed RESUMÉ: Selskabet blev etableret den 15/ på toppen af dot-com-boblen med webdesign som hovedforretning. Siden da er det i et kontinuerligt vækstforløb lykkedes at skabe en flyvefærdig virksomhed med i dag 58 ansatte, men gearet til 80 ansatte inden for få år. Vækstforløbet er sket i en række klare strategiske sekvenser; etableringsfasen ( ), en faglig konsolideringsfase ( ) og en professionaliseringsfase ( ). I dag står virksomheden på tærsklen til en ny fase bl.a. med fokus på international vækst primært via internationale danske aftagervirksomheder. I hver af vækstforløbets sekvenser har selskabet mødt og tacklet et sæt specifikke udfordringer. Det ledelsesmæssige fokus i vækstprocessen har partnerne selv defineret og styret via den rullende forretningsplanlægning. Under de formelle processer er den røde tråd i selskabet et klart forretningsfokus; både i tilgangen til markedet og i udviklingen af organisation og ledelse. Fremadrettet ser selskabet store kommercielle udviklingsmuligheder. Inden for kerneforretningen ligger potentialet i at komme dybere ind i kundernes service- og forretningsudvikling. Driveren er her, at webkanaler for mange kunder ikke længere er en støttefunktion men en primær værdiskaber. Ydelserne inden for visuel identitet herunder grafisk design og servicedesign forventes fremover at konvergere yderligere med ydelserne inden for webløsninger. Forretningsområder: 1) Webløsninger (corporate websites og intranet), 2) visuel identitet herunder grafisk design, 3) service- og konceptdesign Etableret 2000 Juridisk form Ejerskab Bestyrelse A/S 3 partnere Niels Hermansen (fmd.), Niels Appel, Pia Porse Wett Jørgensen Regnskabstal, mio. kr Nettoomsætning 37,9 28,6 17,7 16,6 13,0 Bruttofortjeneste 25,1 21,3 12,7 10,8 8,1 Driftresultat 5,8 6,4 2,6 2,5 1,2 Antal medarbejdere Eksportgrad (pct.) Under 5% Under 5% Under 5% Under 5% Under 5% Afsætningsmarkeder Afsætningskanaler Markedsposition Differentieringsfaktorer Hovedkonkurrenter Bedrifter Strategiske partnere Vækstmål Danmark Direkte salg i vid udstrækning via kunders egen henvendelse I den pris- og kvalitetsmæssigt høje ende af markedet 1) forretningsforståelse, 2) kunde- og brugerinvolvering, 3) fagligt niveau, 4) totalleverandør Både store og små især danske men også udenlandske udbydere med aktiviteter i Danmark Kontor i København Sitecore o.a. web-platforms leverandører 80 ansatte. Forventer især vækst inden for selskabets tekniske kompetencer samt inden for konceptdesign og servicedesign. 6

8 FORRETNINGSGRUNDLAG Ydelser: Selskabet har tre forretningsområder; webløsninger 1 (ca. 2/3 af forretningen), visuel identitet herunder grafisk design (ca. 1/4 af forretningen) og servicedesign (ca. 1/10 af forretningen). Den digitale del af forretningen er selskabets kerneområde. Efterspørgslen efter digitale løsninger skifter karakter i disse år. Løsningerne bliver langt mere komplekse og forretningskritiske for kunderne. Det er tydeligt, at de digitale medier for mange virksomheder ikke længere er en støttefunktion, men en primær aktivitet i værdiskabelsen. På web-området er der fremadrettet især fokus på udvikling af nye indholdselementer som flash, spil, nye præsentationsformer, interaktivitet m.v. Servicedesign er et nyt forretningsområde, åbnet i 2006 via deltagelse i et udviklingsinitiativ iværksat af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Selskabet har investeret betydelige midler i det nye forretningsområde, bl.a. via udgivelse af en bog om servicedesign; 1508: Kan man designe en service?. Satsningen har skabt stor offentlig bevågenhed om selskabet, og der har været en efterspørgsel fra især offentlige kunder. Indtil nu har der ikke på det nye forretningsområde været kommercielt gennembrud på det private marked. Balancen mellem de tre forretningsområder forventes fastholdt i de kommende år. Webløsninger og visuel identitet ses i stigende grad som en integreret ydelse både blandt offentlige og private kunder. Servicedesign er ofte en særskilt ydelse, men de mest avancerede webbrugere er i stigende grad interesserede i at udvikle nye services, og her kommer servicedesign så ind. Omvendt kan opgaver inden for servicedesign der som regel gives en digital vinkel også åbne for opgaver inden for web. Fremadrettet arbejder selskabet på at skabe større synergi mellem forretningsområderne. Ved etableringen af servicedesign som nyt forretningsområde var der en klar risiko for, at forretningen ville dele sig. Forretningsmodeller: Inden for visuel identitet og grafisk design er udviklingsarbejdet ofte blevet leveret til en billigere pris, fordi man kunne hive forretningen hjem på den efterfølgende udrulning i printmaterialer m.v. Især på grund af digitaliseringen er dette nu ikke længere muligt. Kunderne må derfor betale fuld pris for udviklingsarbejdet, og det kræver tilvænning. Ca. 2/3 af indtjeningen er fastpristilbud og ca. 1/3 løbende timer (herunder bl.a. honorering for support til tidligere udviklede design- og webløsninger). Større fastprisopgaver har typisk et budget på 1-1½ mio. kr. Konkurrence: Konkurrenterne varierer afhængigt af forretningsområde. Der er ingen konkurrenter, som selskabet møder på alle forretningsområder. De vigtigste konkurrenter er: Web: Creuna, Valtech, Bysted, Framfab samt udenlandske leverandører med aktiviteter i Danmark. Identitet: E-types, Kontrapunkt, Designit, Make og andre små bureauer. Servicedesign: Hatch & Bloom, Via Design m.fl. 1 Web branchen eller den digitale kommunikationsbranche er nu næsten lige så stor som den traditionelle reklamebranche. Det skyldes bl.a. et stort skift i annoncørernes marketingbudgetter, hvor nettet som annoncemedie vinder frem på bekostning af andre medier. Samtidig implementerer mange virksomheder også webløsninger i funktioner som salg, HR og kommunikation. 7

9 I fht. konkurrenterne differentierer selskabet sig især på følgende parametre: Forretningsforståelse: Det har været et mantra fra starten, at selskabet skulle være dygtig til at analysere og forstå kundebehov. Det indebærer bl.a., at forarbejdet i det salg, selskabet vælger at gå ind i, bliver prioriteret højt. Kunde- og brugerinvolvering: Selskabet er åbent overfor, interesseret og erfarent i at involvere kunder og brugere i opgaveløsningen. Fagligt niveau: Selskabet placerer sig upmarket, både når det gælder pris og kvalitet. Satsninger på det nye som fx servicedesign er også led i selskabets ambitiøse faglige positioneringsstrategi. Totalleverandør: Det er klart en fordel at levere både web og identitet. Som nævnt efterspørger kunderne i stigende grad dette som en integreret ydelse. Inden for web er det tids- og omkostningsmæssigt tungt at skifte leverandør, og det giver en fordel, når man én gang er kommet ind som leverandør. Salg og afsætning: Kundemassen er både offentlig og privat. På det offentlige marked sælges alle opgaver over kr. efter licitation. SKI har skabt en markant bedre indkøbspraksis på det offentlige marked. På det private marked er tre-fem år den typiske samarbejdsfrekvens. Herefter tester kunden markedet og inviterer typisk flere potentielle leverandører i tilbudsrunde. Igennem de seneste 3-4 år har selskabet stort set ikke gennemført opsøgende salg opgaverne er kommet af sig selv. Med konjunkturomslaget er der nu behov for en proaktiv salgsindsats. Selskabet følger ikke en nichestrategi med specialisering over for bestemte brancher m.v. Markedet i Danmark er for lille til at bære en sådan strategi, og som regel er det også vanskeligt at have flere kunder inden for samme branche. I den nuværende konjunktursituation er selskabet glad for den horisontale strategi med bredt kundemix, herunder med både offentlige og private kunder. Internationalisering: For ca. 1½ år siden opprioriterede selskabet sin indsats i fht. internationale danske virksomheder. Carlsberg var den første større kunde inden for denne kategori, og samarbejdet med Carlsberg har krævet et løft på mange områder, bl.a. foregår al kommunikation i samarbejdet med Carlsberg på engelsk. For Carlsberg løses opgaven for hovedkvarteret i Danmark, og selskabet bistår i udrulningen af de centralt udviklede koncepter i datterselskaberne. Andre kunder i denne kategori er Sauer Danfoss, GN ReSound og Novozymes. Fremadrettet fastholdes selskabets fokus på de internationale danske kunder mhp. opgradering af selskabets internationale kompetencer og relationer. Internationaliseringsstrategien er således gradvist at følge store danske aftagere ud på de internationale markeder. Betjeningen af internationale opgaver vil ske fra kontoret i København. Vækstmålet er 80 medarbejdere; med ny ledelsesstruktur m.v. (se næste afsnit) er virksomheden gearet til denne størrelse. Konjunktur: Konjunkturomslaget har påvirket selskabet negativt i nogen grad. I september 2008 havde selskabet omsætningsrekord, men i november 2008 måtte selskaber for første gang nogensinde indskrænke medarbejderstaben for at tilpasse kapaciteten. Mange kunder fryser budgetterne for at vente og se, hvad der vil ske. Især inden 8

10 for web mærker selskabet en skærpet konkurrencesituation i de seneste måneder. Flere tilbud er mod sædvane tabt, og begrundelsen har bl.a. været for høj pris (små web udviklere kan være op til 40% billigere end selskabet, hvis der bliver strategisk underbudt i et presset marked). Det er nye meldinger fra markedet. STRUKTURGRUNDLAG Kernekompetencer: Selskabet tilkøbte i 2008 et teknisk web bureau. Hermed foretog selskabet en strategisk investering mhp. at bringe sig på forkant inden for teknisk udvikling og implementering. Ifølge selskabet er det en stor fordel at have den tekniske kompetence inhouse. Det giver et langt tættere og mere værdiskabende samspil med designerne. Selskabet undervurderede arbejdet med at integrere det tilkøbte selskab. Men efter vellykket integration er vurderingen, at selskabet nu er godt rustet til fremtidige tilkøb. Både servicedesign og webindhold er potentielle fremtidige opkøbsområder. Visse meget standardiserede programmeringsopgaver er udlagt til leverandører i Indien og Ukraine. Selskabet udvikler mange webløsninger, der er baseret på et Content Management System. Selskabet implementerer overvejende på Sitecore, Umbraco og Microsoft. Selskabet er Sitecore Certified Solution Partner certificeret af Sitecore til at implementere løsninger baseret på Sitecore produkter. Selskabet er endvidere uddannelsespartner med Sitecore og kan varetage certificering af andre partnere i uddannelse i Sitecore teknologi og produkter. Nogle kunder beder selskabet om inputs til deres eget arbejde med udvikling af business case på investeringer i web m.v., mens selskabet på nuværende tidspunkt ikke udarbejder egentlige business cases for kunder. Organisationsstruktur: Organisatorisk har selskabet undergået betydelige forandringer siden starten af Indtil da ledede partnerne selskabet via direkte involvering af alle projekter og processer. Modellen kulminerede i 2006, da selskabet med ca. 30 medarbejdere præsterede det indtil videre højeste resultat pr. medarbejder. Det stod imidlertid klart for partnerne, at modellen var for krævende og risikabel. Partnerne var selskabets absolutte hovedpersoner med direkte ansvar for alle processer. Modellen lagde et meget stort arbejdspres på partnerne, forretningen var helt afhængig af partnerne, og det ville ikke være muligt for partnerne på et senere tidspunkt at træde ud af modellen, uden at forretningen ville lide meget mærkbart. Denne struktur var ligeledes begrænsende for virksomhedens fortsatte vækst. Derfor besluttede partnerne at reorganisere virksomheden og etablere mellemledelse af hhv. projektledelse, strategi-analyse, teknik og design. Endvidere ansatte selskabet en økonomisk-administrativ leder. 2 To af mellemlederne blev rekrutteret internt, mens tre blev rekrutteret eksternt (for at tilføre nye kompetencer og ledelseserfaring). En af de eksternt rekrutterede mellemledere er siden udskiftet ellers er teamet intakt. Uanset indførelsen af den nye mellemledelse er partnerne stadig dybt engageret i salg, opgaveløsning, administration m.v. Ifølge partnerne må topledelsen i en kreativ videnvirksomhed aldrig fjerne sig fra forretningen. Det er afgørende for medarbejdernes syn på ledelsen, at ledelsen nyder stor faglig/professionel anerkendelse. Den hastige udvikling på webområdet betyder også, at ledelsen meget hurtigt mister følingen med forretningen, hvis den ikke er direkte involveret i opgaveløsningen. 2 Bogholderi/økonomistyring varetages dog fortsat af revisor, og selskabet har ikke foretaget investeringer i eget nyt økonomistyringssystem. Time-sagsstyringen foregår i TimeLog. 9

11 Den nye organisation indebærer således ikke, at partnerne har opgivet deres rolle som producing managers. Men indførelsen af mellemledere giver både en mere langtidsholdbar, en mindre risikobehæftet og en mere kompetent ledelsesmodel. Vurderingen er således, at de nye mellemledere ubetinget har bidraget til at løfte den faglige ledelse i virksomheden. Medarbejdere: Selskabet beskæftiger kandidater med meget forskellige kompetencer; cand.com., cand.merc., cand.mag. (projektledere), antropologer, sociologer, medievidenskab fra Århus (analytikere), arkitekter, designskoleuddannede og multimediedesignere (design) samt civilingeniører, datateknikere og autodidakte (teknik). I de senere år har der været en vis personaleomsætning dygtige medarbejdere har haft mange attraktive beskæftigelsesmuligheder. I de seneste måneder er det stilnet af. Bl.a. grundet høj personaleomsætning er selskabet i gang med en klar replacement strategi på alle jobs, så der ikke opstår for store huller i fbm. personaleomsætning. Alle medarbejdere har to årlige udviklingssamtaler, selskabet har principper/politikker for stress, feed back m.v. Der er en permanent trivselsgruppe. Senest har selskabet etableret en egentlig intern HR-funktion i form af en dedikeret HR-medarbejder. Alle medarbejdere er dansktalende. Lønmæssigt ligger selskabet i den høje ende af skalaen. Fremadrettet ønsker selskabet at rekruttere flere seniorer og nedbringe andelen af medarbejdere i første job. Projektledelse: Udvikling af projektledere står højt på selskabets dagsorden. Flere medarbejdere har formel ekstern projektlederuddannelse. Senest har selskabet med bistand fra en ekstern konsulent etableret egen projektlederuddannelse med en projektledermanual og et kursus over 8 arbejdsdage medarbejdere har indtil nu været omfattet af uddannelsen. Selskabets investering i bedre projektledelse har både løftet kundetilfredsheden (via bedre dialog, facilitering, styring m.v.) og indtjeningsmargin på projekter. I løbet af det seneste år er det lykkedes at løfte margin med ca. 100 kr. pr. time. Fastprisopgaver er meget vanskelige at kalkulere på forhånd. Derfor kræver det tæt projektledelse at sikre ordentlig indtjening i opgaverne. Inden for de seneste år har selskabet indført fast efterkalkulation af alle leverede opgaver. Selskabets gode lønsomhed bygger primært på en rigtig god kapacitetsudnyttelse. Nøglen til succes er i høj grad at få planlagt og løbende gen-planlagt de enkelte projekter og på tværs af projekterne at få den samlede kapacitetskabale til at gå op. Ledelse og ejerskab: Selskabet blev startet som A/S i august 2000 af de nuværende tre partnere. Kort tid efter etableringen revnede dot-com-boblen. Det medførte ganske anderledes markedsbetingelser end forventet, hvilket selskabet dog overkom. På etableringstidspunktet havde partnerne (hhv. cand.com., cand.scient.soc. og cand. merc.), der mødtes i kommunikationsvirksomheden Advice, hver 4-5 års erfaring fra branchen. Visionen var at etablere et professionelt digitalt designbureau med stor forretningsforståelse og høj grad af brugervenlighed. Partnerne havde således ikke alle dyb designkompetence, men brede generalistuddannelser. Det har vist sig at være en kæmpe fordel i fht. den vækstproces, som partnerne har ledet selskabet igennem. 10

12 I fbm. etableringen udarbejdede partnerne en detaljeret forretningsplan, som også var meget udbygget på økonomi- og jura-siden. Partnernes stærke faglige netværk bidrog væsentligt til forretningsplanen. Forretningsplanen er siden revideret i hhv. 2003, 2006 og for øjeblikket arbejdes på en ny plan, som besluttes endeligt primo Partnernes forretningsplanlægning har skabt et styret vækstforløb i en række klare strategiske sekvenser; etableringsfasen ( ), en faglig konsolideringsfase ( ) og en professionaliseringsfase ( ). I dag står virksomheden på tærsklen til en ny fase bl.a. med fokus på international vækst og integrerede designløsninger. I 2003 fik selskabet en professionel bestyrelse. Den første bestyrelse skulle understøtte en faglig opgradering og konsolidering af selskabet og talte derfor bl.a. professor i design Anders Brix fra Arkitektskolen. I 2006 skete der udskiftninger i bestyrelsen som led i fokuseringen på professionalisering, idet erhvervsprofiler bl.a. Niels Hermansen med styrker i forretningsledelse, salg og organisationsudvikling kom ind i bestyrelsen. Der arbejdes på, at udvalgte medarbejdere i selskabet skal tilbydes partnerprogrammer. Samtidig er der på medarbejderniveau ved at blive introduceret karriereveje i form af en junior-senior-niveaudeling, en niveaudeling mellem projektleder og kundeansvarlig samt en ny kategori af fagansvarlige, der på udvalgte områder varetager fagligt projektansvar. Forretningssystemer: Som led i salgsarbejdet arbejder selskabet løbende på at styrke sin effekt-dokumentation både kvantitativt og kvalitativt. Den kvantitative effektdokumentation er lettest inden for digitale medier. Ved etableringen af projekter forsøger selskabet altid at få defineret kvantitative succeskriterier for opgaveløsningen. For det Kgl. Teater var én målsætning fx, at 50% af billetsalget efter 2 år skulle ske via nettet kunden nåede 62% efter 6 måneder. I den kvalitative kategori af effektdokumentation præsenterer selskabet altid udvalgte relevante referencer (cases, hvor selskabets opgaveløsning har skabt dokumenterede resultater) ved salg af nye opgaver. Case samlingen udvikles løbende. Der opereres både med profilcases, som anvendes i generelle præsentationer, og relationscases, som spilles ind over for specifikke kunder. Som led i den almindelige strømlining af forretningen er der inden for de seneste år indført en kundescreening, hvor prioriterede kunder skal opfylde mindst 2 á 5 kriterier; et fagligt kriterium, et økonomisk, et referencemæssigt, et profilmæssigt samt et mersalgsmæssigt. Screeningen giver selskabet et klarere fokus i salg og opgaveløsning og bidrager i øvrigt også til selskabets troværdighed over for kunden, idet der aktivt dokumenteres match. IPR (intellektuel ejendomsret) er ikke et strategisk kompetenceområde for selskabet. Inden for visuel identitet og grafisk design har kunden den intellektuelle ejendomsret og dermed også beskyttelses/håndhævelsesopgaven. Inden for web kan der være diskussion om adgang til kildekoder m.v. Finansiering: Selskabets vækst er 100% selvfinansieret. Kilder: Interview med adm. direktør, partner og ejer Line Rix, 1508: Kan man designe en service?, diverse baggrundsmaterialer, Børsen 10/09/2008, cvr.dk 11

13 3PART realistisk og træfsikker jysk ydmyghed RESUMÉ: 3PART har på 10 år skabt en stærk markedsposition inden for industriel design. Kernemarkedet er de jyske produktionserhverv. Her færdes 3PART hjemmevant og med stor gennemslagskraft. Men virksomheden er også stærk inden for design af både serviceydelser og livsstilsprodukter. Design af hjælpemidler en særlig spidskompetence for virksomheden, men blot én blandt mange industrier, som virksomheden betjener. Med afsæt i det private marked har virksomheden nu fået godt tag i det offentlige marked og oplever her at kunne yde et markant bidrag til fornyelse af offentlige serviceydelser. Internationalisering er ikke en hovedprioritering for virksomheden, men der ér en række internationale kunderelationer, som primært er udviklet via internationale danske kunder. Efter et markant omkostningsmæssigt gearskift i 2004 med flytning til og indretning af nye lokaler, investeringer i IT, forretningssystemer m.v. har virksomheden senest omlagt organisationen, så partnerne er trådt lidt mere i baggrunden og ansvar delegeret ud til teamlederne i to parallelle designteams. Virksomheden er således klædt godt på til fornyet vækst. Den nuværende størrelse er i dag 14 medarbejdere (har på et tidspunkt været 20). Fokus er på øget indtjening pr. medarbejder inden yderligere vækst. Forretningsområder: 1) Designresearch og konceptudvikling 2) Industriel design, herunder interface design og produktkommunikation, 3) servicedesign 4) innovativ produktudvikling Etableret 1998 Juridisk form Ejerskab Bestyrelse A/S 3 partnere Partnerne, en medarbejder repræsentant, en ekstern ressourceperson Regnskabstal, mio. kr Bruttofortjeneste 7,4 5,2 6,4 5,7 6,9 Driftresultat 0,9 0,4 1,3-1,0 0,8 Antal medarbejdere Eksportgrad (pct.) Afsætningsmarkeder Afsætningskanaler Markedsposition Differentieringsfaktorer Hovedkonkurrenter Bedrifter Strategiske partnere Vækstmål Primært Danmark, sekundært udlandet især via internationale danske kunder Direkte salg. Mailing med opfølgende nysalg ca. hvert andet år. Markedsleder inden for design af hjælpemidler. 1) Totalleverandør, 2) stil (jysk state of the art ), 3) størrelse, 4) pris Både store og små produktdesignere, ingeniørhuse, innovationsbureauer næsten udelukkende danske. Tegnestue i Århus, kontor i København En række samarbejdspartnere, men ingen egentlige partnerskaber. Fokus på øget indtjening pr. medarbejder inden yderligere vækst 12

14 FORRETNINGSGRUNDLAG Ydelser: 3PARTs ydelser udgør et samlet, typisk faseopdelt koncept: Design Research innovation via observation TM: Udvikling af produktløsninger ved hjælp af brugerdrevet design og innovation. Industriel design fra tegnebræt til skærebræt: Industrielle designløsninger med høj teknisk-ingeniørmæssig forståelse. Kreative ingeniører fra tekniske elementer til kreativ helhed: Ingeniørmæssige løsninger, der sikrer, at designløsningerne holder rent teknisk, og omvendt, at viden om produktionsvilkår, teknologi og materialer befrugter designprocessen. Fra år til år varierer fordelingen mellem de forskellige ydelsesområder betydeligt, men over årene er der kritisk masse i alle ydelsesområder. Fremadrettet er det især inden for servicedesign, 3PART forventer at udvide staben. Tidligere havde 3PART egen grafisk afdeling, men den er nu afknoppet. Grafisk design er dog fortsat en del af 3PARTs ydelseskoncept. Efter behov suppleres egne kompetencer i grafisk design med underleverandører. Selskabet oplever en tendens til, at markedet i stigende omfang efterspørger ydelser, der går dybere ind i kundernes værdikæde. Det gælder fx en aftager, der efterspørger en samlet produktpakke med produktudvikling, salgs- og marketingmateriale, logistik, koordinering af produktion i Kina m.v. En stor dansk koncern inden for Life Science har spurgt selskabet, om de ikke kunne tage en større del af totalleverancen. Og generelt efterspørges i stigende grad strategisk rådgivning og en masse tal. Endvidere forventes vækst i efterspørgslen efter designresearch. Selskabet forventer kort sagt fremover at skulle tidligere og dybere ind i kundernes innovationsproces. Forretningsmodeller: Honorarformen er typisk fastprisaftaler undertiden med en præstationsbestemt bonus. 3PART har også altid haft en sund indtjening på royalties. Forholdet mellem honorarer og royalties varierer; i nogle år er det 50:50 og i andre år 75:25. Fremadrettet er strategien at udvikle royalty-forretningen. En af de to partnere koncentrerer nu en stor del af sin tid om at udvikle royaltyhonorerede løsninger og trækker så på organisationen primært i de perioder, hvor honorarbetalte kundeopgaver ikke tager al kraft i organisationen. På den måde sikres maksimal kapacitetsudnyttelse. Opgavestørrelsen varierer fra kr. til 2 mio. kr., men der er rigtig mange opgaver i størrelsesorden kr. For mange kunder er fornyelsesfrekvensen ikke så høj; der går ofte 2-3 år imellem projekterne, hvilket naturligvis direkte påvirker købsmønsteret. Konkurrence: 3PART møder en bred vifte af konkurrenter i markedet; fra andre industrielle designere som fx CBD til egentlige ingeniørmæssige udviklingsfirmaer og innovationsbureauer som fx RED Associates. Og så en stor gruppe små rådgivere med varierende profil. 3PART møder meget sjældent udenlandske konkurrenter på det danske marked. I fht. konkurrenterne differentierer 3PART sig især på følgende parametre: 13

15 Totalleverandør: 3PART kan levere i hele innovationskæden fra research/konceptudvikling til teknisk implementering. Stil (jysk state of the art ): 3PART kombinerer jysk ydmyghed med designmæssig state of the art. Stilen er neddæmpet og forretningsorienteret; mindre poleret end konkurrenterne. Vi er dem, der er til at snakke med vi kommer selv fra landet. Størrelse: 3PART er større og mere kapabel, professionel og leveringssikker end de små konkurrenter. Og samtidig er 3PART mindre end de større konkurrenter, hvilket giver færre lag i kundekontakten. Pris: Gennemsnitlig timepris på 995 kr Salg og afsætning: Kernemarkedet er de jyske, teknisk orienterede produktionserhverv; både de store koncerner og de mindre/mellemstore virsomheder (h.u. også førstegangskøbere). Her færdes 3PART hjemmevant, med stor gennemslagskraft og ofte dybt inde i forretningsskabelsen. Ofte agerer 3PART mere eller mindre udviklingsafdeling for de mindre og mellemstore kunder. Men 3PART er også stærk inden for design af både serviceydelser og livsstilsprodukter. Design af hjælpemidler en særlig spidskompetence for 3PART, men blot én blandt mange industrier, som 3PART betjener. Blandt de private kunder er der også en del opstartsvirksomheder fx PowerLynx, der på 3 år har skabt en forretning i 200 mio. kr. og nu er købt af Danfoss. Også i dette segment oplever 3PART at kunne yde et meget væsentligt bidrag til værdiskabelsen. Det er også end del af baggrunden for etableringen på Katrinebjerg (giver bl.a. muligheder for samspil med opstartsvirksomheder i it-forskerparken). Med afsæt i det private marked har 3PART nu fået godt tag i det offentlige marked og oplever her at kunne yde et markant bidrag til servicefornyelse. Kunder på dette område er bl.a. Århus Kommune (borgerservice), DSB. Det offentlige marked forventes at vokse fremover. 3PART oplever en tendens til, at markedet i stigende omfang efterspørger ydelser, der går dybere ind i kundernes værdikæde. Det gælder fx en aftager, der efterspørger en samlet produktpakke med produktudvikling, salgs- og marketingmateriale, logistik, koordinering af produktion i Kina m.v. En stor dansk koncern har spurgt 3PART, om de ikke kunne tage en større del af totalleverancen. Og generelt efterspørges i stigende grad strategisk rådgivning og en masse tal. Endvidere forventes vækst i efterspørgslen efter designresearch. 3PART forventer kort sagt fremover at skulle tidligere og dybere ind i kundernes innovationsproces. Alle opgaver efterkalkuleres og 3PART er klart blevet bedre til at vurdere, prioritere og kalibrere de forskellige opgaver inden opstart. Hovedkilden til nye kunder er anbefalinger fra nuværende kunder, samt henvendelser via hjemmesiden og kontakter fra foredrag. Aktivt salgsarbejdet foregår lidt i bølger. Ca. hvert andet år har 3PART mailet en profilbrochure til kundedatabasen (nu ca. 750 emner) og efterfølgende fulgt op med direkte henvendelser. Nye emner til databasen identificeres via dagblade, deltagelse i branchemøder og workshops m.v. 14

16 3PART har ca. 80 key accounts, som hidtil er blevet plejet af partnerne. Som noget nyt er en del af disse nu uddelegeret til 2 team-ledere. 3PART ønsker ikke at tilknytte en egentlig sælger. Vurderingen er, at salg af professionel service bedst forestås af dem, der skal levere ydelsen. Internationalisering er ikke en hovedprioritering for 3PART, men der er en række internationale kunderelationer, som primært er udviklet via internationale danske kunder. Fx flyttede direktøren fra en dansk kunde til Sverige og tog 3PART ind som leverandør til den svenske virksomhed. Direktøren er nu taget til Sydamerika og har også taget 3PART med til den nye virksomhed der. Efter omtale i international fagpresse er 3PART på det seneste blevet kontaktet af en potentiel engelsk kunde inden for hjælpemidler. 3PART har tidligere via tre besøgsrunder afdækket mulighederne for etablering i Japan inden for design af hjælpemidler, men det viste sig at være for stor en mundfuld. Besøgsrunderne blandt mulige japanske aftagere blev arrangeret via en japansk brancheforening, typisk med ca. 10 virksomhedsbesøg pr. besøg, og støttet via eksportforberedelsesprogrammet. Vækstmål: Den nuværende størrelse er i dag 14 medarbejdere (har på et tidspunkt været 20). Fokus er på øget indtjening pr. medarbejder inden yderligere vækst. Konkjunktur: 3PART vurderer selv, at man for 3-4 år siden havde været mere risikoudsat i fbm. konjunkturændringer. Dengang var der flere små kunder i porteføljen. STRUKTURGRUNDLAG Kernekompetencer: Da 3PART ikke er regnedrenge, må det undertiden melde tilbage, at tal m.v. ikke kan leveres. Men 3PART er klart blevet dygtigere til at tale med om det forretningsmæssige, tilbagebetalingstider m.v. 3PART overvejer at ansætte en medarbejder med en klar forretningsmæssig/strategisk profil, der kan sætte økonomi på cases, kalkulere tilbud m.v. 3PART er åbent overfor muligheden for vækst via opkøb (firmaer i 3-5 medarbejder størrelsen), men intet konkret er på tapetet. 3PART har tidligere flere gange fået købstilbud fra meget mere teknisk orienterede udenlandske selskaber, der var interesseret i en velsmurt designmaskine. Organisationsstruktur: For ca. et år siden omlagde 3PART organisationen. Partnerne, der var blevet flaskehalse, er trådt lidt mere i baggrunden, og ansvar for produktion/ projektledelse og salg til keyaccounts er delvist delegeret ud til lederne af to parallelle designteams. Hvert designteam omfatter ingeniører og designere samt en eller flere praktikanter. Det er det typiske hold på opgaver. Den permanente teamstruktur er valgt for at give optimalt kundeansvar og projektledelse dybt nede i projekterne. Modellen kan vokse ved tilføjelse af 1-2 yderligere teams. 15

17 Ved siden af de to teams har 3PART en antropolog, der forestår research m.v. for begge teams. Endvidere er der stabsfunktioner i økonomi m.v. Medarbejdere: Hidtil har 3PART i et vist omfang rekrutteret nyuddannede ofte efter en praktikperiode i 3PART. Det giver gode muligheder for at præge folk som rigtige 3PARTer. Nye medarbejdere henvender sig oftest af sig selv. Erfaringen er, at 3PART i den forbindelse er konkurrencedygtigt på både løn og arbejdsvilkår h.u. bl.a. arbejdstid; det er ikke en del af 3PARTs kultur, at medarbejdere skal arbejde aften og weekend. 3PART oplever, at det faglige niveau blandt nyuddannede designere bl.a. fra arkitektskolen i Århus er hastigt for nedadgående. De personlige egenskaber er meget vigtige ved rekruttering; medarbejdere skal kunne fungere som konsulenter og have en god personlig profil. Fremover vil 3PART gerne i højere grad rekruttere folk med internationale kompetencer/potentialer. Forretningssystemer: Efter opstarten i centrum af Århus foretog 3PART i 2004 et omkostningsmæssigt gearskift i 2004 med flytning til og indretning af nye lokaler på Katrinebjerg, investeringer i IT, forretningssystemer m.v. Teamlederne er i gang med lederuddannelse (hos Mannaz; det tidligere DIEU). En af teamlederne har været ankerperson på udvikling af en ny 3PART-håndbog ; en slags intern ISO. 3PART har for nyligt implementeret ERP-systemet TimeLog. IT-mæssigt har der været større investeringsrunder i 2004 og Dokumentation er en historisk styrke for 3PART. 3PART er meget synligt i pressen og godt repræsenteret i diverse fag-case-sammenhænge (DDC, servicedesign m.v.). 3PART overvejer at iværksætte et analyseprojekt på bagkataloget af guld-cases, med opfølgning og dokumentation af de forretningsmæssige resultater, som kunder har realiseret 3-5 år efter designprojektet. Ledelse og ejerskab: 3PART har altid arbejdet efter 5-årsplaner, som erfaringsmæssigt er nået på 3 år undtagen på indtjeningen. I den fremadrettede planlægning er systematik, lønsomhed og konsolidering blandt kodeordene. Organisationen er udviklet med bistand fra et af bestyrelsesmedlemmerne, der er ressourceperson inden for organisationsudvikling. Inden for alt for længe overvejer selskabet at iværksætte et partnerprogram; kernemedarbejdere er tidligere brudt ud af virksomheden og taget kunder med, fordi man ikke fik dem forankret via partnerskab m.v. Det må helst ikke ske igen. IPR (intellektuel ejendomsret): Inden for IPR er 3PART særdeles erfarent. 3PART går hyppigt selv ind i beskyttelsessager, men er i fht. kunder meget bevidst om, hvornår man selv skal rådgive, og hvornår man skal involvere andre, endnu mere professionelle rådgivere. 3PART har også selv været ude i håndhævelsessager. Kilder: Interview med partner, adm. direktør Simon Skafdrup, teamleder Tina Holm Sørensen, diverse baggrundsmaterialer, cvr.dk 16

18 Bosch & Fjord forretning i at give kunsten konkret betydning RESUMÉ: Kunstnerduoen Bosch & Fjord har løftet kunstnerrollen over i et visionært og succesfuldt koncept for rumdesign. Selskabet er lykkedes med at positionere sig i en niche i markedet, som konkurrenterne ikke kan matche. Succesopskriften er en kerne af kunstnerisk kompetence kombineret med stærke designfaglige kompetencer omkring kunde- og brugerinvolvering m.v. For at styrke udviklingskapaciteten har partnerne via opbygning af en egentlig virksomhed suppleret egne kreative kompetencer med kompetencer i arkitektur, kommunikation og akademisk analyse/præsentation. Samtidig satser selskabet på markedsudvikling, både internationalt og i markedet for større opgaver, hvor adgangsvejen typisk er en arkitektkonkurrence. Begge indsatser kræver store investeringer, men forfølges i den seneste fase af selskabets udvikling relativt systematisk. Forretningsområder: Formgivning og rådgivning omkring innovation, identitet og nytænkning; 1) kontorindretning, 2) indretning af uddannelsesinstitutioner/biblioteker, 3) byudvikling. Etableret 2003 i nuværende form; inden da I/S siden 2001 Juridisk form Ejerskab Bestyrelse Aps 2 partnere Partnerne Regnskabstal, mio. kr Bruttofortjeneste 3,2 1,8 1,3 0,8 Driftresultat 0,9 0,4 0,1 0,0 Antal medarbejdere Eksportgrad (pct.) Under 5-10 Under 5-10 Under 5-10 Under 5-10 Afsætningsmarkeder Afsætningskanaler Markedsposition Danmark Direkte salg; ariktektkonkurrencer Førende inden for kreativ rumindretning Differentieringsfaktorer 1) Kunstelement, 2) tæt kundedialog/proces, 3) træder ned fra kunstens tinde, 4) totalleverandør Hovedkonkurrenter Bedrifter Strategiske partnere Vækstmål Kontorindretningsselskaber, arkitekter, kunstnere/kunstnergrupper Tegnestue i København Inventarproducenter, arkitekter o.a. rådgivere, men åbent spil 15 ansatte 17

19 FORRETNINGSGRUNDLAG Ydelser: Selskabets hovedforretningsområde er formgivning af fysiske rum. Herudover yder selskabet rådgivning, foredrag og censorvirksomhed. En vigtig markedsdriver er, at mange virksomheder (bl.a. videnbaserede virksomheder) og institutioner (bl.a. biblioteker og skoler) efterspørger nye rumligheder, der kan understøtte mobilitet, nye sociale og arbejdsmæssige processer m.v. og give mennesker nye muligheder. Nogle af overskrifterne i den forbindelse er rum som udviklingsredskab og rum som identitet. Forretningsområderne er 1) kontorindretning (fx for Coloplast), 2) indretning af uddannelsesinstitutioner/biblioteker (fx skoler for Gentofte og bibliotek for Hjørring Kommune) samt 3) byudviklingsprojekter (fx The Copenhagen Mile og havneudvikling i Køge og Horsens). Omsætningsfordelingen på de tre områder varierer betydeligt fra år til år; i det seneste år har fordelingen været nogenlunde jævn. Projektforløb består typisk af a) konceptoplæg med overordnede tanker/ideer, b) design/formgivning, c) produktionstegninger, implementering m.v., d) efterevaluering, hvor partnerne observerer og dokumenterer, hvad der sker efter ibrugtagning. Forretningsmodeller: Ca. 90 pct. af omsætningen er honorarbetaling efter fastpristilbud. Der er ofte opgaver i størrelsesorden 1-1½ mio. kr. Salg og afsætning: Omsætningen er nogenlunde ligeligt fordelt imellem offentlige og private kunder. I 2008 har selskabet investeret meget i markedsudvikling. Det er bl.a. sket via deltagelse i 3 store arkitektkonkurrencer. Selskabet har været på det vindende hold i alle tre sammenhænge. Konkurrencerne er den eneste vej ind i rigtig store indretningsopgaver med en volumen for selskabet i størrelsesorden ca. 5+ mio. kr. Tidligere har selskabet afstået fra dette marked, idet det var for investeringskrævende. En af de store ulemper ved konkurrence-afsætning er, at det ikke er muligt at have tæt dialog med kunden/ brugere. I Danmark sker salget herudover bl.a. via meget aktiv deltagelse i mange forskellige former for netværksaktiviteter. Internationalisering: Samme metode anvendes internationalt, fx deltager selskabet aktuelt i en konference i England om skoleindretning. Selskabet kigger også på mulighederne i Sydsverige. Via Index har selskabet fået kontakt til et innovationsbureau i Singapore, som bl.a. kan være en god indgang til markedet for skoleindretning i Singapore/Asien. Selskabet har været i Singapore 2 gange og haft 3 delegationsbesøg af potentielle købere fra Singapore på besøg i Danmark. Øget internationalt salg er en klar prioritering hos selskabet. Dels for at løfte selskabets produkt ved at gøre det til en del af en større verden. Dels for at forbygge evt. svigtende salg i Danmark på et tidspunkt i fremtiden. 18

20 Konkurrence: Selskabet har ingen direkte konkurrenter i Danmark. Men indirekte er både kontorindretningsselskaber, arkitekter og kunstnere/kunstnergrupper konkurrenter. I fht. kontorindretningsselskaber og arkitekter differentierer selskabet sig på kunstelementet, og i fht. kunstnerne/kunstgrupperne differentierer selskabet sig bl.a. ved at arbejde meget tæt sammen med kunden/brugerne og ved populært sagt at træde ned fra kunstens tinde og applikere gængse designmetoder. Samtidig varetager selskabet hyppigt rollen som totalleverandør. Succesopskriften er således en kerne af kunstnerisk kompetence kombineret med stærke designfaglige kompetencer omkring kunde- og brugerinvolvering m.v. Flere af de store arkitekfirmaer m.v. har prøvet at opbygge parallelle kompetencer, men de er endnu ikke lykkedes med at præstere løsninger, der kan konkurrere med selskabets kreativitet. Vækstmålet er 15 ansatte; i dag er der 7. Så der er kapacitet til at gå efter større opgaver samtidig med, at selskabet kan bevare en position som lille og hurtig. Det er også vigtigt for partnerne at fastholde, at de selv har fingrene i kødet. Konjunktur: Selskabet har klart mærket konjunkturomslaget, både positivt og negativt. Nogle kunder har udskudt opgaver, mens andre bliver i deres nuværende domicil og i stedet investerer i at redefinere de fysiske rammer på stedet. Krisen opfattes som et interessant område at være i, med mulighed for og nye incitamenter til udvikling. STRUKTURGRUNDLAG Kernekompetencer: Selskabet opererer i feltet mellem arkitektur, design og kunst. Begge partnere har en baggrund som kunstnere. Kunsten har den egenskab, at den kan gøre det uforudsete dét der kan redefinere og se problemstillinger fra nye og uforudsete persperspektiver. Samtidig har kunstnere i foranalysen en markant anderledes tilgang end fx arkitekter. Arkitekter analyserer som regel udefra og ind, mens kunstnere ofte har en mere dybdeborende og kritisk tilgang med flere perspektiver. For at lykkes er der ekstremt meget kommunikation i arbejdsprocessen, hvor man dels tager kunderne/brugerne med helt ud på det dybe vand, dels får dem sikkert i mål. Fagligt er der således tre kernekompetencer i selskabet; udviklingskompetencen (som partnerne primært løfter), arkitektkompetencen samt kommunikations-/ akademikerkompetencen. Sidstnævnte er bl.a. vigtig, fordi der som regel skal argumenteres/ dokumenteres omkring de udviklede løsninger. Selskabet arbejder i opgaveløsningen tæt sammen med partnere; på biblioteksområdet fx BCI Eurobib og andre inventarproducenter på skoleområdet. Der er enkelte eksempler på udviklet inventar, som selskabet selv har sat i produktion. Inden for byudvikling arbejder selskabet bl.a. sammen med schmidt hammer lassen, men partnerkredsen omfatter også fx en landskabsarkitekt og Zentropa Interaction det er et helt åbent spil og varierer fra opgave til opgave. Medarbejdere: Selskabet beskæftiger i dag 7 medarbejdere, herunder arkitekter, designere og akademikere (bl.a. en kunsthistoriker). Hertil kommer praktikanter og freelancers. 19

14 DESIGNSUCCESER. Baggrundsrapport

14 DESIGNSUCCESER. Baggrundsrapport 14 DESIGNSUCCESER Baggrundsrapport Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Fri Agent Eskild Hansen, februar 2009 Indhold 1508 en fokuseret vækstvirksomhed...3 3PART realistisk og træfsikker jysk

Læs mere

14 Designsucceser En kvalitativ analyse af designbranchens udfordringer og muligheder

14 Designsucceser En kvalitativ analyse af designbranchens udfordringer og muligheder 14 Designsucceser En kvalitativ analyse af designbranchens udfordringer og muligheder April 2009 14 DESIGNSUCCESER En kvalitativ analyse af designbranchens udfordringer og muligheder Udarbejdet for Erhvervs-

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Illumi bidrager til dansk softwareeksport

Illumi bidrager til dansk softwareeksport Case Systematic Illumi bidrager til dansk softwareeksport Illumi leverer software til Danmarks største privatejede softwareproducent. Globalt ekspanderende Systematic kunne have bygget sit eget website,

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Vinderstrategi med FiSH! - fra teori til praksis Onsdag den 24. marts 2010

Vinderstrategi med FiSH! - fra teori til praksis Onsdag den 24. marts 2010 Onsdag den 24. marts 2010 Vinderstrategi er kendt for at være Danmarks mest attraktive strategiske sparringspartnere, der i samarbejde med ambitiøse, modige og viljestærke virksomhedsledere sikrer unik

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Industrielle forretningsmodeller

Industrielle forretningsmodeller Industrielle forretningsmodeller Erfaringer som privat konsulent på FIF v. partner Karsten Vind, Pluss Leadership A/S 1 Pluss ydelser over for vækstvirksomheder 25 konsulenter Århus og København Private

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING

EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING Mit perspektiv på forretningsmodeller: Strategisk / organisatorisk Kort om EnergiMidt Vores arbejde med forretningsmodeller Vores strategiske

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

CASE. Roskilde Handelsskole tiltrækker flere nye elever med en klar visuel identitet

CASE. Roskilde Handelsskole tiltrækker flere nye elever med en klar visuel identitet Krogh&Co er udvalgt SKI leverandør til det offentlige. Vil du vide mere om hvordan vi kan hjælpe jer? Kontakt Dorte Krogh på tlf. 3264 2030 eller dk@krogh.dk CASE Roskilde Handelsskole tiltrækker flere

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD HVORFOR FOODBOOSTER? Analyser (fx MAPP, Aarhus Universitet, 2014) peger bl.a. på følgende kompetencebehov i forhold

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles Kommunikation af forandringer NOV Flexibles Fra kabler til fleksible rør-systemer I Etableret i 1995 som en del af NKT Cables I Etableret som selvstændigt selskab i 1999 - NKT Flexibles I Producerer fleksible

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere