14 Designsucceser En kvalitativ analyse af designbranchens udfordringer og muligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14 Designsucceser En kvalitativ analyse af designbranchens udfordringer og muligheder"

Transkript

1 14 Designsucceser En kvalitativ analyse af designbranchens udfordringer og muligheder April 2009

2 14 DESIGNSUCCESER En kvalitativ analyse af designbranchens udfordringer og muligheder Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Fri Agent Eskild Hansen, april 2009

3 14 DESIGNSUCCESER En kvalitativ analyse af designbranchens udfordringer og muligheder Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Tlf: Fax: Publikationen kan også hentes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside Oplag stk. Pris Publikationen er gratis ISBN Trykt udgave: Elektronisk udgave: Design og tryk Schultz Grafisk Trykt i Danmark, april 2009 Foto Colourbox.com Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf

4 Forord Danmark skal tilbage i verdenseliten for design. Det er visionen i regeringens designpolitik DesignDanmark fra Visionen bygger på, at godt design er et stadigt vigtigere middel til at klare sig godt i den internationale konkurrence. En af forudsætningerne for at nå regeringens vision er, at vi har en designbranche, der sprudler af vækst og udvikling. En stærk designbranche er med til at skabe indtægter og arbejdspladser i Danmark, og en stærk og kompetent designbranche er en vigtig forudsætning for, at det øvrige erhvervsliv kan og vil efterspørge design. Selvom der igennem de seneste år har været en positiv udvikling i designbranchen, er branchen fortsat præget af mange små virksomheder, der ikke vokser. Designbranchen står dermed over for en række udfordringer i forhold til at få vækst og øget indtjening i virksomhederne. Heldigvis er der virksomheder, der bryder med dette mønster. I analysen 14 designsucceser, som er udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Fri Agent Eskild Hansen, er der portrætteret 14 dynamiske og succesfulde designvirksomheders forretningsmodeller, organisationsstruktur, internationalisering m.v. Analysen portrætterer også en branche, der forretningsmæssigt breder sig til nye forretningsområder som innovations-, management- og it-branchen og dermed oplever en brancheglidning og nye udfordringer. De 14 designsucceser er designvirksomheder, der har klaret sig godt og som i høj grad kan fungere som forbilleder for nye designvirksomheder med vækstambitioner. Det er derfor mit håb, at analysen vil inspirere flere designvirksomheder til at komme ind i et vækstforløb og få kommerciel succes. God læselyst! Finn Lauritzen Direktør, Erhvervs- og Byggestyrelsen 3

5 Indhold Indledning og resumé...6 Formål: deling af viden og professionel udfordring... 6 Analyse: 14 tværgående observationer... 8 Syntese: 14 succesfaktorer for designvirksomheder Erhvervspolitik: udvalgte temaer Tværgående observationer...13 Overblik Økonomiske resultater Vækstmål Ydelser Forretningsmodeller Konkurrence Salg og afsætning Internationalisering Kernekompetencer Organisationsstruktur Medarbejdere Projektledelse...43 Forretningssystemer Ledelse og ejerskab Finansiering Ipr (intellektuel ejendomsret) Lokalisering Succeskriterier for designvirksomheder...55 Overblik Klare spidskompetencer Et stærkt koncept Globale værdikæder Digitale forretningsløsninger Strategiske behov Taktiske behov Bredt markedsfokus Dybt markedsfokus Salg Internationalisering Producing manager Team Partnere Mentorer/inspiratorer

6 Appendiks: 14 designsucceser...65 Overblik En fokuseret vækstvirksomhed PART realistisk og træfsikker jysk ydmyghed Bosch & Fjord forretning i at give kunsten konkret betydning Bysted designkæmpe i gradvis omstilling CPH Design med professionelle brugere ind i den globale kapitalgodeindustri Creuna fra teknologiudvikler til strategisk konceptudvikler Designit fra dansk designbureau til international designstrateg E-types professionel undergrund Hatch & Bloom innovationsagenter i en klar niche Make - professionel opstart og seriøs udfordring af branchens store spillere Prevas innovationspartner for erhvervslivet Rumfang forretningsmæssig genrejsning og nye vækstlinier Seidenfaden Design Copenhagen netto gav os nøglerne til et globalt leverandørnetværk Space Architecture & Design specialist i rumidentitet

7 Indledning og resumé Formål: Deling af viden og professionel udfordring Denne analyse af 14 designsucceser er udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen i december februar Formålet med analysen er at samle og formidle viden om, hvad succesfulde designvirksomheder bygger deres vækst på. Håbet er, at analysen kan inspirere og udfordre andre designvirksomheder i deres overvejelser om fremtidig vækst. Foruden denne tværgående analyserapport er der for hver af de 14 virksomheder i analysen udarbejdet en case. Disse cases er samlet i en samlet baggrundsrapport. Undersøgelsen kunne ikke være gennemført uden et meget åbent og interesseret medspil fra lederne i de 14 designvirksomheder. Direktør Gitte Just, Danish Design Association, har sammen med teamet i Erhvervsog Byggestyrelsen været en meget aktiv medspiller i forberedelsen og gennemførelsen af analysen. Tak for det! Interviewpersoner Partner og administrerende direktør Line Rix, 1508 Partner og administrerende direktør Simon Skafdrup og teamleder Tina Holm Sørensen, 3PART Partner, adm. direktør Rune Fjord, Bosch & Fjord Underdirektør Ulla Hovgaard Ramlau, Bysted Partner og administrerende direktør Lars Thøgersen og bestyrelsesformand Sam K. Steffensen, CPH Design Kreativ direktør Solvejg Fjord, Creuna Partner og administrerende direktør David Fellah, Designit Partner og administrerende direktør Søren Skafte Overgaard, e-types Partner og strategidirektør Jacob Holm Øe, Hatch & Bloom Partner og direktør Morten Brudholm samt partner og direktør Kristoffer Gudbrand, Make Vice President Technology Rune Domsten, Prevas Partner og direktør Lise Nielsen, Rumfang Partner og kreativ direktør Troels Parslov Seidenfaden, Seidenfaden Copenhagen Design Partner Peter Bundgaard, SPACE Architecture and Design Kilde: Baggrundsrapporten Udvalg: 14 designsucceser De 14 designsucceser er udvalgt ud fra både kvantitative og kvalitative kriterier. Udgangspunktet har været medlemmerne af Danish Design Association og en sortering af disse efter regnskabsmæssige præstationer (bruttoavance pr. medarbejder, 2007). Virksomhederne i undersøgelsen er blandt de virksomheder, der klarer sig bedst. Men i udvælgelsen er der også lagt vægt på at få repræsenteret virksomheder inden for 6

8 alle designdiscipliner, både små og store virksomheder samt både nye og veletablerede virksomheder. Resultatet er et felt af virksomheder, der afspejler hele designbranchen og omfatter virksomheder med flotte regnskabsmæssige resultater. Det skal imidlertid understreges, at udvælgelsen ikke må læses som en kåring af de allerbedste designvirksomheder i Danmark. Hensigten har alene været at udvælge virksomheder, der klarer sig godt, og som andre kan lære af. Tabellen herunder indeholder udvalgte fakta om de 14 virksomheder: De 14 designsucceser i undersøgelsen Ansatte, 2007 Bruttoavance pr. ansat, 2007, kr. Etableringsår Kerneydelse Grafisk design, web, servicedesign 3PART Industriel design, service design, interface design Bosch & Fjord Rumdesign Bysted Grafisk design, web design, branding, kommunikation CPH Design Industrielt design, service design, interaktionsdesign Creuna Digitale forretningsløsninger Designit Grafisk design, web design, industrielt design, service design, instruktions design, industriel produktion e-types Grafisk design, branding Hatch & Bloom Innnovation, servicedesign Make Grafisk design, branding, web design Prevas Mikroelektroniske systemer (software og hardware) Rumfang Grafisk design Seidenfaden Design Copenhagen Industriel design og produktion SPACE Architecture & Design Rumdesign Kilde: Baggrundsrapporten. Anm.: Identifikation af kerneydelser efter konsulentens skøn. De fleste selskaber har en længere liste med ydelsesområder I/S siden Hidtidige aktiviteter overført til selskabet. 3 Første regnskab dækker 18 måneder; her omregnet til 12 måneder. 4 Men først for alvor operativ fra

9 Analyse: 14 tværgående observationer Den tværgående analyse af de 14 designsucceser er sammenfattet i følgende hovedobservationer: Økonomiske resultater: Generelt set er værdiskabelsen og lønsomheden i designbranchen kendt for at være lavere end i andre rådgivningsbrancher. Analysen viser, at der er designvirksomheder, der bryder dette mønster og realiserer særdeles flotte resultater. Der er også små/nye virksomheder med toppræstationer. Vækstmål: Der er betydelig forskel på forretningsrationalet blandt de 14 designsucceser. For nogle er det fundamentalt et ønske om personlig/faglig selvrealisering, der motiverer forretningsudviklingen. For andre er forretningsmæssig vækst den styrende målsætning. Ydelser: I deres ydelsesprofil positionerer designvirksomhederne sig i fht. tre fundamentale behovsområder, som kan sammenfattes i overskrifterne iscenesættelse, digitalisering og forretningsudvikling. I spændet mellem disse markeds-drivere har analysen tentativt identificeret 7 strategiske virksomhedsgrupper i designbranchen; grupper af virksomheder, der konkurrerer med distinkt forskellige kombinationer af ydelser, kernekompetencer m.v. Forretningsmodeller: Analysen viser, at de traditionelle forretningsmodeller i designbranchen, royalties af fremtidigt salg af designprodukter og indtjening på implementering af udviklede designelementer, stadig lever i bedste velgående, men samtidig suppleres de af to nye modeller: Honorarbetalt konsulentarbejde og produktion i eget regi (evt. i partnerskab) af udviklede produkter m.v. Konkurrence: Designbranchen er kendt som en branche med stor dynamik og ekstrem konkurrence især i bunden af markedet, blandt de mindste udbydere med de mest standardiserede ydelser. Analysen tyder på, at konkurrencen også blandt de større, mere avancerede udbydere fremadrettet vil være hård og tiltagende. Nye udbydere bl.a. med stærke digitale profiler entrer branchen, udenlandske konkurrenter er allerede aktive i Danmark, og sidst men ikke mindst har designbranchen langt fra patent på strategisk design her vil andre rådgiverbrancher også meget gerne ind. Næsten alle designvirksomheder positionerer sig på 1) forretningsforståelse, 2) faglighed, 3) teknologi, 4) organisation og 5) totalløsninger. Salg og afsætning: En række af virksomhederne i analysen praktiserer blødt eller indirekte salg via udgivelse af egne publikationer, egne professionelle arrangementer, deltagelse i netværksaktiviteter, foredrag m.v. Men der er længere imellem virksomheder med mere struktureret, opsøgende salg. Internationalisering: Hovedparten af virksomhederne i analysen er enten slet ikke eksportaktive eller såkaldte sporadiske eksportører, hvor eksportafsætningen sker til mere eller mindre tilfældige kunder evt. via mere eller mindre tilfældige kontakter. Analysen har dog identificeret tre distinkte internationaliseringsstrategier: 1) piggyback marketing, 2) globale aftagere/partnere og 3) etablering af produktion og salg i udlandet. Kernekompetencer: For alle virksomhederne i analysen er design en vigtig kernekompetence. Alle virksomhederne lægger samtidig vægt på, at de har en mere eller mindre speciel eller unik stil, kultur, grundindstilling, opgavetilgang m.v. Analysen tegner et billede af de tilpasninger af virksomhedernes kernekompetencer, der er igangsat for at tilpasse sig nye efterspørgsels- og konkurrenceforhold. Tre udviklingsområder synes 8

10 særligt markante: 1) Kompetence i digitalisering/øget anvendelse af IT, 2) kompetence i strategisk rådgivning samt 3) kompetence i systemløsning. Organisationsstruktur: Analysen viser, at udvikling og implementering af effektive og hensigtsmæssige organisationsstrukturer måske er den største enkeltstående udfordring i designvirksomhedernes vækstproces. Der er mange fordele ved en simpel organisationsstruktur, hvor partnerne som producing managers direkte overvåger salg og produktion, og det er tydeligvis denne organisationsform, som mange ledere og medarbejdere i designbranchen intuitivt foretrækker. Omvendt er der også klare vækstbarrierer i den simple struktur; partnerne bliver flaskehalse. I vækstprocessen er der derfor også tale om et udfordrende organisatorisk identitetsskifte, når virksomheden bevæger sig fra simple til komplekse organisationsstrukturer med øget formalisering, delegering af ansvar, mellemledelse m.v. Medarbejdere: Virksomhederne rekrutterer uddannelsesmæssigt meget bredt, men som hovedregel blandt de allerbedst uddannede kandidater ofte med erhvervsmæssig erfaring. Hyppigt håndplukkes egnede kandidater fra konkurrenter/ tilgrænsende virksomheder. I det omfang, virksomhederne ansætter nyuddannede, sker det ofte efter en praktikperiode, hvor kandidaterne bliver set an. Der er ingen eksempler på virksomheder, der systematisk prioriterer internationale kandidater/international rekruttering. Foruden snævre faglige kvalifikationer rekrutteres der efter personlige egenskaber/kommunikationskompetencer, ligesom kompetencebredde ( funktionel fleksibilitet ) ofte også er en parameter. Projektledelse: Effektiv projektledelse anses generelt som nøglen til en høj kapacitetsudnyttelse og dermed som en kritisk parameter for lønsomhed. Der er meget stor forskel på projektledelsesmodellen i de forskellige virksomheder. I nogle virksomheder er det nogle få ledende medarbejdere, der løbende overvåger projekterne. I andre virksomheder er projektledelsen delegeret bredt ud blandt en kreds af medarbejdere. I de fleste virksomheder tager medarbejderne selv en meget aktiv rolle i projektstyringen, både i fht. deres egne opgaver og i fht. helheden. Forretningsprocesser: Hovedindtrykket er, at virksomhederne grundlæggende har styr på deres forretningsprocesser, samt at der er gode muligheder for at outsource mange forretningssystemer, og derigennem hindre væsentlige investeringsspring i vækstprocessen. Naturligvis vil der være forskelle i kvalitetsniveauet af de interne processer, men generelt set er det ikke her, de mest kritiske udfordringer og barrierer ligger. Samtidig er det åbenbart, at designvirksomheder kan positionere sig positivt i markedet på professionelle processer. Ledelse og ejerskab: De fleste af virksomhederne er etableret og ledet af ejerne, og det giver et meget stærkt commitment. Antallet af stiftende partnere varierer fra 2-4, og det giver ofte en god ledelsesmæssig synergi, hvor partnerne supplerer hinandens kompetencer. Samtidig er billedet, at partnerne i høj grad personificerer virksomhedernes kernekompetencer. En række virksomheder forbereder partnerprogrammer for kernemedarbejdere, men der er ingen eksempler på virksomheder, der har eksekveret dette. Ekstern ledelsessparring til partnerne kommer dels fra bestyrelsesmedlemmer, dels fra eksterne mentorer/ressourcepersoner. Måske er der her en tendens til lidt lukkethed. Finansiering: Designvirksomhederne er i altovervejende grad selvfinansierende. Der er ikke store faste investeringer forbundet med etablering af designvirksomhed og heller ikke store investeringsspring i vækstprocessen. IPR (intellektuel ejendomsret): Designvirksomhederne er gennemgående opmærksomme på behovet for at beskytte navne, logoer, produktdesigns m.v. De anvender selv aktivt beskyttelsesmulighederne og henviser også gerne, hvor der er særlige behov, til professionelle rådgivere m.v. IPR betragtes således som en naturlig del af en professionel ydelsespakke. 9

11 Lokalisering: Designvirksomhederne er primært lokaliseret i København og Århus. Det skyldes først og fremmest, at det er her, virksomhederne kan rekruttere de højt kvalificerede specialister, som er en forudsætning for virksomhedernes vækst og overlevelse. Endvidere er mange af virksomhedernes kunder men ikke alle - også lokaliseret i de store byer. Syntese: 14 succesfaktorer for designvirksomheder Som nævnt er et af formålene med projektet at indsamle og formidle viden om, hvad det ér, de dygtige virksomheder gør godt. Forhåbentlig har de 14 tværgående observationer ovenfor allerede givet stof til eftertanke i fht., hvordan designvirksomhed kan drives og udvikles. Samtidig står det forhåbentlig klart, at der ikke er én simpel opskrift på succes i designbranchen. Tværtimod dokumenterer analysen forskellige veje til succes. Alligevel vover vi pelsen i det følgende og præsenterer med udgangspunkt i analysen, men også noget frit fra leveren, en checkliste med 14 forhold, som vi håber designvirksomheder kan have glæde af at overveje. Opskriften på succes i designbranchen kan på baggrund af analysen sammenfattes i følgende punkter: Klare spidskompetencer: Succes kræver faglig og professionel dybde. Man skal kunne måle sig med de bedste inden for nogle klart afgrænsede områder. Det er her, man skal fundere sin forretning. Og det er her, man skal befæste og udbygge sin stilling. Et stærkt koncept: Succes kræver forretningsmæssig afklaring. Man skal vælge, hvilke processer hos kunden, man som leverandør vil være en del af, og sammensætte en ydelsespakke, der passer til den proces. Man skal også vælge sin rolle; er man designrådgiver (drevet af kundebehov) eller designekspert (drevet af kreative kompetencer). Globale værdikæder: Fragmentering og løbende omkalfatring af de globale værdikæder, som de fleste internationalt orienterede danske virksomheder er en del af, er én central markedsdriver for designbranchen. Man kan få succes ved at rådgive erhvervslivet om forretningsskabelse i globale værdikæder. Man kan også få succes med selv at gå ind i forretningsskabelsen. Digitale forretningsløsninger: Digitalisering af forretningsprocesser i og omkring virksomhederne er en anden central markedsdriver for designbranchen. Man kan få succes ved at rådgive erhvervslivet om digitale forretningsløsninger. Strategiske behov: Snart sagt alle virksomheder taler om, at de vil op i værdikæden og servicere mere strategiske behov hos kunderne. For de allerfleste designvirksomheder er det vigtigt at arbejde med dette som en gradvis proces, hvor man skridt for skridt gør sig mere strategisk. Men naturligvis kan der også være mulighed for større spring, med gennembrud for den strategiske rolle. Taktiske behov: Samtidig med, at alle designvirksomheder taler om at komme op i værdikæden, kæmper de fleste med næb og kløer for at fastholde/forny den forretning, de har i fbm. de mere taktiske og implementeringsorienterede kundebehov. Igen er der ikke tale om et enten-eller, men om et både-og. Bredt markedsfokus: Hvis man vil have succes i designbranchen, må man have en bred kundeportefølje for at genere tilstrækkeligt volumen og for at sprede risiko. 10

12 Dybt markedsfokus: Hvis man vil have succes i designbranchen, er det en fordel at få dybde inden for nogle prioriterede brancheområder. Især hvis der er tale om erhverv med vækst, betalingsvilje og status. Salg: Alle professionelle servicevirksomheder herunder også designvirksomheder elsker at fortælle, at kunderne bare kommer af sig selv. Sandheden er, at det er en rigtig god idé at kunne sælge, og derigennem dels kunne sikre virksomheden dels aktivt kunne påvirke sin opgave- og kundeportefølje. Internationalisering: Vi er vant til at tænke på internationalisering ret endimensionalt som salg til udenlandske kunder. Men internationalisering er også at bygge kompetencer i at agere i internationale forretningsmiljøer på hjemmemarkedet og at betjene danske kunder, der opererer internationalt. For mange små designvirksomheder er det i virkeligheden her, internationaliseringen kan og bør starte. Producing Manager : Som ejer/partner i en designvirksomhed skal man på godt og ondt være indstillet på, at man ér forretningen. Det er en fantastisk motivation og en garanti for at spille hovedrollen i virksomheden - hver dag. Udfordringen er at skaffe sig plads til ledelse og forretningsudvikling samtidig med, at man har hånden dybt nede i salg og opgaveløsning. Man kan aldrig slippe dobbeltrollen (med et engelsk fagudtryk; the producing manager ), men man kan balancere den. Team: Uanset partnerens/lederens vigtige rolle, så kan en designvirksomhed aldrig fungere uden et godt team. Og det er netop ét af kendetegnene ved de bedste designvirksomheder, at teamet er uhyre stærkt og sammentømret. Dét ligger dels i rollen, hvor man træder op foran kunder, får direkte respons og derigennem bliver rystet sammen, dels i værdierne og selvforståelsen, som ofte understreger teamets helst specielle egenskaber og uniqueness. Som designvirksomhed skal man virkelig have styr på sin profil og sit employer brand. Dét kan bære teamet langt. Partnere: Hvis man vil have succes i designbranchen, er det nødvendigt at være flere end én partner. Det giver bredere kompetencer og større kapacitet i ledelse af opgaveløsning m.v. For at fastholde succesen kan det også være hensigtsmæssigt at udvide/ forny partnerkredsen. Mentorer/inspiratorer: Undersøgelsen viser, at de succesfulde designvirksomheder er dygtige til at involvere ekstern ledelsesekspertise i arbejdet med at udvikle forretningen. Nogle virksomheder formår endda at udskifte/variere de eksterne ressourcepersoner afhængig af, hvilke strategiske hovedtemaer der optager virksomheden. Det er vigtigt at trække på flere eksterne ressourcepersoner både fleksibelt og situationsbestemt. Erhvervspolitik: Udvalgte temaer I et erhvervspolitisk perspektiv viser analysen, at der fremadrettet kan være behov for opmærksomhed på to niveauer; a) rammer for professionalisering af designvirksomheder og b) rammer for designvirksomheders og andre professionelle rådgivningsvirksomheders nye rolle som agenter i udvikling af globale værdikæder. Rammer for professionalisering af designvirksomheder: Her er det vigtigt at gøre det klart, at designvirksomheder i vid udstrækning står overfor udfordringer, som er parallelle til små og mellemstore virksomheder inden for andre erhverv. Derfor er der også en bred vifte af rammebetingelser, som designbranchen umiddelbart kan trække på. Det gælder bl.a. ydelserne fra de regionale væksthuse. Udvikling af hensigtsmæssig organisationsstruktur, udvikling af partneres rolle som producing managers, udvikling af programmer for optagelse af nye partnere, udvik- 11

13 ling af professionel bestyrelse, udvikling af struktureret salg og udvikling af strategi for international afsætning er nogle af de klareste professionaliseringsbehov blandt designvirksomheder, som analysen har afdækket. Brancheorganisationer o.a. relevante aktører kan på dette område spille en vigtig rolle som omdrejningspunkt for medlemmernes professionalisering og som oversætter / formidler af relevante rammebetingelser til designbranchen. Rammer for agenter i udvikling af globale værdikæder: Globalisering og digitalisering skaber en ny markedsvirkelighed for dansk erhvervsliv, hvor vækst og innovation i høj grad sker i globale værdikæder, og hvor vekslende koncentration og fragmentering hele tiden skaber nye udfordringer og muligheder for virksomhederne. For at kunne fastholde eksisterende markedspositioner og vinde nye nicher i de globale værdikæder er mange virksomheder tvunget til at praktisere åben innovation og involvere eksterne partnere i innovation og forretningsskabelse både tidligere og dybere end hidtil. Udviklingen skaber - som analysen også dokumenterer - fantastiske nye afsætningsmuligheder for designvirksomhederne. Hvis designvirksomhederne skal have succes som agenter i udvikling af globale værdikæder, kræver det imidlertid en række nye kompetencer og ydelser. Det gælder fx dyb viden om konkurrencen i specifikke værdikæder, stærkere kompetencer i konceptudvikling og forretningsskabelse, øget kompetence i operationalisering/implementering af nye koncepter, herunder dyb teknologisk kompetence, kompetence og netværk inden for strukturering og styring af global produktion og afsætning m.v. 5 Det er vigtigt at gøre sig klart, at designvirksomheder her er i meget skarp konkurrence med managementkonsulenter, teknologitunge udviklere, innovationsbureauer og andre typer rådgivere, så der er ingen garanti for, at designvirksomheder kan opnå en succesfuld position som agenter i udviklingen af globale værdikæder. Via professionel dialog, fælles analyse- og udviklingsprojekter m.v. er det imidlertid en mulighed for designbranchen at bringe sig selv på omgangshøjde i forståelsen af de nye markedsmuligheder og de krav, som rådgivere skal honorere for at få succes i de nye nicher. På tværs af ovenstående er det overordnet set svært at pege på nogle åbenbare markedsfejl i relation til designbranchen. Grundlæggende fungerer markedet, der er masser af konkurrence/dynamik, og der er udsigt til vækst inden for den del af designbranchen, der kan levere ydelser med høj værdi. Analysen giver også indblik i en imponerende branchemæssig fornyelsesproces, hvor de store etablerede udbydere målbevidst flytter deres ydelses- og kompetenceprofil i fht. ændrede markedskrav, og hvor nye virksomheder ofte udbrydere fra etablerede virksomheder i branchen udvikler nye nicher i markedet. Det er bemærkelsesværdigt, at mange af de 14 designsucceser er unge/yngre virksomheder. Designbranchen er i meget høj grad præget af kreativ destruktion, og denne tilpasningsevne lover godt for fremtiden. Overvejelserne om de erhvervspolitiske perspektiver i analysen handler derfor også om at understøtte/accelerere de udviklinger/forandringer, som markedet allerede har igangsat. 5 Se også OECD, 2008: Enhancing the Role of SME s in Global Value Chains. 12

14 14 TVÆRGÅENDE OBSERVATIONER Overblik Analysen af de 14 designsucceser har bredt afdækket virksomhedernes strategiske mål og resultater, forretningsgrundlag og strukturgrundlag. De tre niveauer i analysen hænger tæt sammen, og den enkelte virksomhed er naturligvis en helhed, hvor strukturen følger de strategiske mål, og hvor resultaterne påvirker behov og muligheder for videreudvikling af forretnings- og strukturgrundlag. Derfor ligger der også en masse inspiration og læring i de individuelle virksomhedshistorier, der er dokumenteret i baggrundsrapporten. I dette kapitel ser vi imidlertid på tværs af de enkelte virksomheder og analyserer virksomhederne på 14 udvalgte parametre, som er nævnt i figuren herunder. 14 udvalgte parametre i den tværgående analyse STRATEGISKE MÅL >Økonomiske resultater >Vækstmål FORRETNINGSGRUNDLAG >Ydelser >Forretningsmodeller >Konkurrence >Salg og afsætning >Internationalisering STRUKTURGRUNDLAG >Kernekompetencer >Organisationsstruktur >Medarbejdere >Projektledelse >Forretningssystemer >Ledelse og ejerskab >Finansiering >IPR >Lokalisering Analysen viser, at forretningen i de 14 virksomheder er opbygget og udviklet på meget forskellig vis. Samtidig giver analysen et spændende kig ind i den løbende tilpasning og forandring af forretningsopbygningen, som virksomhederne hele tiden befinder sig i, og hvor forandringer på én parameter trækker forandringer på andre parametre med sig. Analysen giver mange vidnesbyrd om en fantastisk dynamik og kapacitet til forandring i virksomhederne. 13

15 Økonomiske resultater Resumé: Generelt set er værdiskabelsen og lønsomheden i designbranchen kendt for at være lavere end i andre rådgivningsbrancher. Analysen viser, at der er designvirksomheder, der bryder dette mønster, og realiserer særdeles flotte resultater. Der er også små/nye virksomheder med toppræstationer. Som det også andetsteds er fremhævet 6, kan de relativt svage regnskabspræstationer for designbranchen skyldes det forholdsmæssigt store antal små og relativt uprofessionelle virksomheder i branchen, m.a.o. strukturelle årsager. Analysen af de 14 designsucceser viser, at en række designvirksomheder leverer særdeles tilfredsstillende resultater. Det gælder også nye virksomheder som fx Make og Seidenfaden. Et check af branchekoder viser i øvrigt, at ca. halvdelen af de 14 designsucceser ikke er registreret i designbranchen, men i andre brancher. Det viser, at man skal fortolke regnskabsstatistikken med en vis forsigtighed. Regnskabsmæssige præstationer 14 designsucceser og udvalgte brancher Selskab Ordinært resultat pr. ansat (årsværk), mio.kr. 14 designsuccesser, ,1 3PART 0,1 Bosch & Fjord 0,2 Bysted 0,2 CPH Design -0,1 Creuna 0,0 Designit 0,0 e-types 0,2 Hatch & Bloom 0,0 Make 0,6 Prevas 0,1 Rumfang 0,3 Seidenfaden Design Copenhagen 0,4 SPACE Architecture & Design 0,2 Brancher, 2006: It-service 0,1 Advokat 0,4 Ingeniører og advokater 0,1 Reklame og markedsføring 0,1 Anden forretningsservice 0,1 Kilde: Baggrundsrapporten samt statistikbanken 6 Bl.a. Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2007: Et billede af dansk design udfordringer og perspektiver 14

16 Vækstmål Resumé: Der er betydelig forskel på forretningsrationalet blandt de 14 designsucceser. For nogle er det fundamentalt et ønske om personlig/faglig selvrealisering, der motiverer forretningsudviklingen. For andre er forretningsmæssig vækst den styrende målsætning. Naturligvis er billedet langt fra sort-hvidt, men indtrykket fra analysen er alligevel klart, at forretningsudvikling og vækst i nogle virksomheder primært er et middel til at sikre mulighed og kapacitet for spændende opgaver og løbende professionel udfordring af partnerne. Her er det de personlige og faglige mål, der primært styrer forretningsudviklingen. Designforretningen er igen meget forenklet sagt primært en adgangsbillet til den kulturelle elite. I andre virksomheder er det derimod ønsket om forretningsmæssig overlevelse og vækst, der er den styrende motivationsfaktor. Heri ligger naturligvis ikke, at personlige/faglige ambitioner ikke spiller en rolle i disse virksomheder, men det er et middel til forretningsmæssig succes snarere end et mål i sig selv. Vækstmål medarbejdere (i dag 58) 3PART Fokus på øget indtjening pr. medarbejder inden yderligere vækst (i dag 14) Bosch & Fjord 15 ansatte (i dag 7) Bysted Udvikle det integrerede koncept (i dag 43) CPH Design 30 medarbejdere (i dag 18) Creuna Designit e-types Konsolidere nuværende størrelse mhp. efterfølgende vækst 20 pct. vækst om året (i dag 53 medarbejdere) medarbejdere (i dag 18). Endvidere ønskes medarbejdere i nyetableret produktionsdatterselskab. Hatch & Bloom Forventer yderligere vækst, men vil ubetinget fastholde nichekoncept (i dag 11) Make medarbejdere (i dag 6) Prevas 200 medarbejdere (i dag 80) Rumfang Konsolidere nuværende størrelse (i dag 6) Seidenfaden Design Copenhagen medarbejdere (i dag 5) SPACE Architecture & Design 6-7 medarbejdere (i dag 3) Kilde: Baggrundsrapporten. Det kan nævnes, at mønsteret med delte motivationsfaktorer genfindes i mange andre brancher, både kreative og ikke kreative brancher 7. Tænk fx på restaurationsbranchen, filmbranchen og musikbranchen. 7 Inden for mere traditionelle brancher taler man om BMW-syndromet, når indehaveren har skabt en virksomhed, der skaber grundlag for køb af den rigtige bil. Så stopper incitamentet til yderligere vækst. 15

17 Ydelser Resumé: I deres ydelsesprofil positionerer designvirksomhederne sig i fht. tre fundamentale behovsområder, som kan sammenfattes i overskrifterne iscenesættelse, digitalisering og forretningsudvikling. I spændet mellem disse markeds-drivere har analysen identificeret en række strategiske virksomhedsgrupper i designbranchen; grupper af virksomheder, der konkurrerer med distinkt forskellige kombinationer af ydelser, kernekompetencer m.v. Analysen viser, at designbranchens traditionelle rolle som iscenesætter - og i et vist omfang også italesætter - af virksomheder, produkter m.v. i en stadig mere informationsoverbelastet og emotionelt styret markedsvirkelighed er udvidet betydeligt i to retninger: I takt med, at erhvervslivets identitets- og forretningsskabelse i stigende omfang sker på Internettet, har designbranchen udvidet sit scope til i langt højere grad end tidligere at omfatte digitale forretningsløsninger. Designbranchen spiller nu en rolle i digitaliseringen af dansk erhvervsliv. I takt med den løbende koncentration/fragmentering af de globale værdikæder, som internationalt orienterede danske virksomheder i vid udstrækning opererer inden for, opstår der hele tiden nye nicher og åbninger, som virksomhederne via deres innovation og forretningsskabelse forfølger. Analysen viser, at designbranchen spiller en rolle i erhvervslivets forretningsudvikling, og at rollen i fht. tidligere indebærer øget medansvar for strategisk innovation, partnering, produktion, sourcing, logistik m.v. Ifølge en af respondenterne i undersøgelsen har vi hidtil kun set begyndelsen på den nye udvikling. Hun formulerede det på følgende vis: I de kommende år vil der komme endnu stærkere fokus på anvendelsen af design i strategisk rådgivning og forretningsskabelse. Samtidig vil samspillet mellem teknologi og design blive langt mere forfinet/udviklet end hidtil. Det er hér, dynamikken vil ligge. På de følgende sider præsenteres observationer vedrørende virksomhedernes scope. Inden da skal der knyttes et par kommentarer til de forskellige designprodukter og specialiseringsmønstre. Kommentar I de senere år har der i designbranchen været meget opmærksomhed på nye designområder og -metoder som servicedesign, interaktionsdesign, rumdesign, brugerdreven design, kommunikationsdesign m.v. Som tidligere nævnt er disse nye designteknologier i vid udstrækning indoptaget i sortiment m.v. blandt de 14 designsucceser i undersøgelsen. Især for nogle af de mindre, nicheorienterede virksomheder indgår disse faglige specialer i ydelses- og kompetence-konceptet. Men en række af de større virksomheder har også taget fx servicedesign op. Det tyder på, at der er en kommerciel værdi i de nye områder. Samtidigt er det imidlertid vigtigt at slå fast, at disciplin- og metodeudvikling ikke i sig selv er vejen frem for designvirksomhederne. Især ikke, hvis udvikling og fornyelse alene sker mere eller mindre inden for den traditionelle design-boks. Analysen viser, at det især er i grænsefladen og fællesmængden mellem design og digitale forretningsløsninger hhv. innovation/forretningsskabelse/produktion, at den potentielle værdiskabelse er størst. Det er først og fremmest her, designvirksomhederne skal ud og vise, hvad de duer til. Og her er det naturligvis vigtigt, at den løbende designdisciplinære interesse og metodeudvikling ikke står i vejen for den mere markedsorienterede ydelsesudvikling. Kilde: Fri agent Eskild Hansen 16

18 Som nævnt har analysen identificeret en række strategiske virksomhedsgrupper i designbranchen: Strategiske virksomhedsgrupper i designbranchen I spændet mellem de tre markeds-drivere ; iscenesættelse, digitalisering og forretningsudvikling kan man forsøge at gruppere virksomhederne i forskellige strategiske virksomhedsgrupper, d.v.s. grupper af virksomheder, der konkurrerer med forskellige kombinationer af ydelser m.v. (såkaldt scope ). En sådan meget overordnet og ufuldkommen rubricering kunne omfatte: 1. Virksomheder, der mere eller mindre bliver i iscenesætter-boksen, men differentierer sig vidt forskelligt inden for denne: e-types, Make, Rumfang 2. Virksomheder i krydsfelt mellem arkitektur og design med fokus på rumdesign: Bosch & Fjord, SPACE Architecture and Design 3. Virksomheder, der udspringer af design og går ind i web/digitalisering (relativ dybt): 1508, Bysted 4. Virksomheder, der udspringer af design og lægger produktion på /går dybt ind i forretningsudvikling: CPH Design, Seidenfaden Design Copenhagen, 3PART 5. Teknologivirksomheder, der lægger design på : Creuna, Prevas 6. Virksomheder, der går efter hele paletten; grafisk design, web, produktdesign, produktion: Designit 7. Innovationsbureau: Hatch & Bloom Kilde: Egen analyse på baggrund af baggrundsrapporten. Observationer 1508: Den digitale del af forretningen er selskabets kerneområde. Efterspørgslen efter digitale løsninger skifter karakter i disse år. Løsningerne bliver langt mere komplekse og forretningskritiske for kunderne. Det er tydeligt, at de digitale medier for mange virksomheder ikke længere er en støttefunktion, men en primær aktivitet i værdiskabelsen. 3PART: 3PART oplever en tendens til, at markedet i stigende omfang efterspørger ydelser, der går dybere ind i kundernes værdikæde. Det gælder fx en aftager, der efterspørger en samlet produktpakke med produktudvikling, salgs- og marketingmateriale, logistik, koordinering af produktion i Kina m.v. En stor dansk koncern inden for Life Science har spurgt 3PART, om de ikke kunne tage en større del af totalleverancen. Og generelt efterspørges i stigende grad strategisk rådgivning og en masse tal. Bosch & Fjord: Selskabets hovedforretningsområde er formgivning af fysiske rum. Herudover yder selskabet rådgivning, foredrag og censorvirksomhed. Selskabet opererer i feltet mellem arkitektur, design og kunst. Begge partnere har en individuel karriere som kunstnere. Kunsten har den egenskab, at den kan gøre det uforudsete, dét der kan redefinere - hop og se, hvad der sker. En vigtig markedsdriver er, at mange virksomheder (bl.a. videnbaserede virksomheder) og institutioner (bl.a. biblioteker og skoler) efterspørger nye rumligheder, der kan understøtte mobilitet, nye sociale og arbejdsmæssige processer m.v. og give mennesker nye muligheder. Nogle af overskrifterne i den forbindelse er rum som udviklingsredskab og rum som identitet. Bysted: Med introduktionen af CMS et GlobalSite for otte år siden blev webområdet en del af forretningsgrundlaget. Efterfølgende opnåede selskabet en position som markedsleder inden for on-line-rapportering, som selskabet siden har forsvaret med succes. Gennem andre tiltag bl.a. en revideret partnerstrategi har selskabet bragt sig i en gunstig situation i fht. at udnytte væksten inden for web-løsninger m.v. 17

19 CPH Design: CPH Design er specialist i industrielt design m.v. Som andre designvirksomheder søger selskabet at øge sin andel af den værdiskabelse, som selskabets kunder realiserer fra selskabets designarbejde, ud over de honorarer og royalties, som kan realisere i den kendte forretningsmodel. Selskabet har således valgt at kommercialisere nogle af de bedste og mest lovende designs. Det er en model, som selskabets deler med en del andre designvirksomheder. Det mest opsigtsvækkende ved selskabets nye forretningsmodel er imidlertid, at selskabets strategi omfatter kapitalgoder til industrien m.v. Her adskiller selskabet sig fra andre designvirksomheder, der satser på produktion af forbrugsgoder som briller, køkkenudstyr m.v. Foreløbig har selskabet i tæt samarbejde med industrielle brugere skabt nye koncepter for håndtering af bagage i lufthavne samt gipsplader i byggeriet. I begge tilfælde har indgangsvinklen været arbejdsmiljøudfordringer, men løsningerne indebærer også betydelige produktivitets- og serviceforbedringer. Det er selskabets erfaring, at der er et kæmpe potentiale for procesinnovation inden for mange industrier. Ofte lægges kræfterne nemlig i optimering af eksisterende systemer og flows, mens der alt for sjældent ses på mulighederne for innovation og redesign af processer og proceselementer. Den igangværende lean-bølge øger blot fokus på optimering inden for eksisterende rammer/ systemer. Creuna: Creuna konceptudvikler, designer og implementerer forretningsløsninger på tværs af internet, intranet, ekstranet og nye medier. Selskabets koncept er at kunne tage et projekt hele vejen fra den tidlige bløde start over udvikling til slut-implementering. For et par år siden etablerede selskabet en egentlig designafdeling. Målet er, at afdelingen inden for få år skal beskæftige medarbejdere (m.a.o. svarende til volumen i de større danske designbureauer). Parallelt hermed har selskabet foruden den tekniske kernekompetence opbygget dybe kompetencer inden for kommunikation, userability og forretningsudvikling. Igennem disse tiltag udvider selskabet sit rådgivnings scope fra det teknologiske og dybere ind i strategisk konceptudvikling og implementering af nye digitale forretningsløsninger. Forventningen er, at selskabets ydelsesmodel vil være en markant udfordring til den etablerede designbranche. Designit: Selskabet yder multidisciplinære designløsninger via ydelser inden for brand og kommunikation, interaktiv design, produktdesign og instruktionsdesign. e-types: På tværs af forretningsområderne er identitet den røde tråd. Selskabets værdiløfte er, at grafiske løsninger altid tænkes ind i en strategisk sammenhæng designet skal være bærer af en stærk idé samt en stil og en stemning, der er med til at understøtte virksomhedens eller mærkets identitet og positionering. Strategiydelsen leveres som regel - men ikke altid sammen med designydelsen og varierer betydeligt fra opgave til opgave. Ofte er det strategiydelsen, kunden mener man kan spare på. I de senere år har brandstategi dog vokset som selvstændigt forretningsområde. Hatch & Bloom: Selskabets rådgivningskoncept kombinerer design research, innovation management og kommunikation. Fokus er klart forretnings- og løsningsorienteret. Selskabet tager sig også gerne af taktiske behov for kunder, ofte via underleverandører/partnere, men det er den strategisk-kreative fase, der er selskabets niche. Selskabet insisterer således på åbent at diskutere kundernes strategiske mål og er god til at holde fast i/udmønte idéer til nyudvikling i form af et nyt koncept, et nyt produkt, en ny service, et ny website m.v. Som regel har kunden et organisk behov, som selskabet medvirker til at skille ad ofte lidt ad gangen og dermed gradvist nærmer sig den strategiske kerne. Nogle opgaver er lige på det strategiske, men ofte skal der først løses indledende mere taktiske opgaver, før der bliver lukket mere op. Der er m.a.o. ofte en udviklingsproces i kundeforholdet, hvor opgaveindholdet gradvist bliver mere strategisk. Make: Selskabets forretningsområder omfatter brand strategi, visuel identitet, corporate kommunikation, marketing kommunikation og interaktive medier. Forretningsområderne udgør en sammenhængende proces, der matcher kundens værdikæde (som regel, men ikke altid, leveres ydelser inden for flere ydelsesområder). Selskabet lægger vægt på at kunne tage en leverance fra start til slut. Det er let for kunden, og det sikrer kvaliteten i implementeringen. 18

20 Prevas: Med udgangspunkt i selskabets styrke i indlejrede mikro-elektroniske systemer rådgiver selskabet både store internationale koncerner og mindre virksomheder i globale nicher om innovation. Selskabet tager del i de tidligste faser i innovations- og designprocesser og virker her ofte i tæt samarbejde med industrielle designere. Her er der således konvergens mellem ingeniørrådgivning og industrielt design. Markedet for rådgivning om innovation, design og teknisk rådgivning er ifølge selskabet i hastig forandring. På tværs af brancher og størrelsesgrupper åbner virksomhederne i markant stigende omfang deres fornyelsesprocesser og engagere professionelle rådgivere. Det afspejler både en stigende kompleksitet i fornyelsesprocesserne og en øget strategisk betydning af disse processer. Flere og flere virksomheder inviterer populært sagt rådgiverne stadigt tidligere og dybere ind i deres fornyelsesprocesser. Samtidig ønsker flere og flere kunder at fastholde rådgiverne som partnere i implementeringen af nye produkter og ydelser. Den proces åbner kolossale nye muligheder for professionelle rådgivere. Men den fordrer også markant nye kompetencer af rådgiverne, der både skal kunne tænke strategisk for kunden og skal kunne levere på forskellige niveauer i innovationskæden. Rumfang: Selskabets strategi er at være et specialiseret grafisk designbureau. Inden for denne ramme arbejder selskabet med udvikling af nye ydelser bl.a. inden for kommunikation. Seidenfaden Design Copenhagen: Fra 2006 er det lykkedes at skabe et gennembrud for selskabets nye forretningsområde; totalleverance af designede, produktudviklede, producerede og emballerede produktserier til industrielle aftagere, der afsætter livsstilsprodukter til bord og køkken. På dette område har selskabet i dag ca. 10 kunder; nogle er veletablerede kunder, mens andre fortsat er under udvikling. Kunderne tæller bl.a. danske Eiersen, Patent Design og amerikanske Weber. SPACE Architecture & Design: Selskabets kerneydelse er artikulering af karakterfulde rum. Selskabets koncept er yderst fokuseret; det er den kreative idé- og konceptudvikling i fbm. rumindretning, der er selskabets metier. Undertiden går selskabet også ind i opgaver relateret til implementering/udrulning, men det er den konceptuelle udvikling, selskabet foretrækker og efterspørges på. Kilde: Baggrundsrapporten. 19

14 designsucceser - findings. 5 hurtige budskaber 5 tunge observationer 1 opskrift på succes

14 designsucceser - findings. 5 hurtige budskaber 5 tunge observationer 1 opskrift på succes 14 designsucceser - findings 5 hurtige budskaber 5 tunge observationer 1 opskrift på succes Hvem er jeg? Selvstændig siden 2001 Ledelsesrådgiver for erhvervspolitiske aktører Inden da embedsmand i ØEM

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 7. Marts 2016 Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Dagsorden Velkomst ved Anna Maria Sønderholm, Væksthus Midtjylland Gennemgang af programmets ydelses beskrivelse ved

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Fremtiden mødesteder: Mere software tak!

Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Projekt fremtidens mødekoncepter Hidtil har forretningsmodellen for den danske mødebranche kort sagt været: Vi leverer alt det praktiske (læs: rammer og logistik)

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Store og små virksomheders innovation

Store og små virksomheders innovation Store og små virksomheders innovation Hellere lille og vågenv gen? Oplæg g til Teknologirådets workshop om Innovationsprocessens tandhjul 6. juni 2008 v/ Torben Vad, Partner i DAMVAD København Århus Temaerne

Læs mere

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag.

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Virksomheder i vækst Århus 16. september 2015 1 Disposition 1. Profil af det

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

14 Designsucceser. Baggrundsrapport

14 Designsucceser. Baggrundsrapport 14 Designsucceser Baggrundsrapport April 2009 14 DESIGNSUCCESER Baggrundsrapport Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Fri Agent Eskild Hansen, april 2009 14 DESIGNSUCCESER Baggrundsrapport Publikationen

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

NEXT LEVEL WORKSHOP TAG NÆSTE SKRIDT MOD VÆKST SAMMEN MED VÆKSTHJULET OG ANDRE VÆKSTIVÆRKSÆTTERE MED SAMME UDFORDRINGER KØBENHAVN

NEXT LEVEL WORKSHOP TAG NÆSTE SKRIDT MOD VÆKST SAMMEN MED VÆKSTHJULET OG ANDRE VÆKSTIVÆRKSÆTTERE MED SAMME UDFORDRINGER KØBENHAVN NEXT LEVEL WORKSHOP TAG NÆSTE SKRIDT MOD VÆKST SAMMEN MED VÆKSTHJULET OG ANDRE VÆKSTIVÆRKSÆTTERE MED SAMME UDFORDRINGER INSTRUKTØR: DAVID MADIÉ KAPITALTILFØRSEL: ONSDAG DEN 4. NOVEMBER 2009 SALGSORGANISATION:

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Dorthe Riget. Tina Lindstam

Dorthe Riget. Tina Lindstam Dorthe Riget Tina Lindstam Vi har forenet vores kræfter og tilbyder nu vores kompetencer som en samlet pakke, når det gælder markedsføring og kommunikation. Det fælles samarbejde kalder vi... RIGET Marketing

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Kommentarer til notat af 26. november 2007 om TEKO og erhvervsakademidannelsen

Kommentarer til notat af 26. november 2007 om TEKO og erhvervsakademidannelsen Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 18 Offentligt 28. januar 2008 Kommentarer til notat af 26. november 2007 om TEKO og erhvervsakademidannelsen Institutionsstyrelsen har med notatet

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Sammen kan vi inspirere verden.

Sammen kan vi inspirere verden. Sammen kan vi inspirere verden. Leander A/S er en international virksomhed, der er kendetegnet ved en række unikke produkter, en stærk designfilosofi, passionerede medarbejdere og et kæmpe potentiale.

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt 2016-2018 - Mellem uddannelses- og forskningsministeren og Alexandra Instituttet den / den / Steen Lynenskjold Bestyrelsesformand, Alexandra Instituttet Ole Lehrmann Madsen Direktør,

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

Hvad er meningen? Har de store virksomheder en underleverandørpolitik?

Hvad er meningen? Har de store virksomheder en underleverandørpolitik? Hvad er meningen? Har de store virksomheder en underleverandørpolitik? Lidt baggrund Verden er af lave WTF syndromet? Kernefamiliens relevans? Og hvad med erhvervslivet? Og det kommunale Danmark? Udfordringer

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere