Rosemount 3051HT tryktransmitter til sanitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosemount 3051HT tryktransmitter til sanitet"

Transkript

1 Installationsvejledning , rev. BD Rosemount 3051HT tryktransmitter til sanitet Bemærk Inden transmitteren installeres, skal det kontrolleres, at den rette Device Driver er indlæst i hostsystemerne. Se side 3 for oplysninger om, hvordan det kontrolleres, at systemet er klar.

2 Installationsvejledning MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount transmitter model 3051HT. Den indeholder ikke anvisninger angående konfiguration, diagnosticering, vedligeholdelse, service, fejlfinding, eksplosionssikre, flammesikre eller egensikre installationer. ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne transmitter i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter og praksis. Inden en HART -baseret kommunikator tilsluttes i eksplosive omgivelser, skal det sikres, at instrumenterne i loopet er installeret i overensstemmelse med praksis for kabelføringer, der er egensikre eller ikke er antændingsfarlige. Transmitterens dæksler må ikke fjernes fra en eksplosionssikker/brandsikker installation, når der er strøm på enheden. Proceslækager kan forårsage personskade eller dødsulykker. For at undgå proceslækager må der kun anvendes den pakning, som er konstrueret til at tætne med den tilsvarende flangeadapter. Elektrisk stød kan medføre død eller alvorlige kvæstelser. Undgå kontakt med ledninger og klemmer. Højspænding, som kan være til stede i ledningerne, kan forårsage elektrisk stød. Installationsgennemføringer/kabelindgange Medmindre andet er angivet, skal der bruges en 1 /2-14 NPT gevindform i installationsgennemføringerne/ kabelindgangene i transmitterhuset. Der må kun anvendes propper, adaptere, kabelforskruninger eller installationsrør med en kompatibel gevindform til lukning af disse indgange. Indhold Sådan kontrolleres det, om systemet er klar Transmitterinstallation Montering af transmitteren Indstilling af kontakterne Tilslutning af ledninger og strømforsyning Bekræftelse af konfigurationen Trimning af transmitteren Produktcertificeringer

3 Installationsvejledning 1.0 Sådan kontrolleres det, om systemet er klar 1.1 Bekræftelse af kompatibilitet med HART-versionen Hvis der anvendes HART-baserede kontrol- eller Asset Management-systemer, skal det sikres, at disse systemer er kompatible med HART, inden transmitteren installeres. Ikke alle systemer kan kommunikere med HART-protokolversion 7. Denne transmitter kan konfigureres til HART-version 5 eller 7. Se side 10 for vejledning i ændring af transmitterens HART-version. 1.2 Bekræftelse af korrekt Device Driver For at sikre korrekt kommunikation skal det bekræftes, at den seneste version af Device Driver (DD/DTM ) er installeret på systemerne. Hent den sidste nye Device Driver på EmersonProcess.com eller hartcomm.org. Rosemount 3051 enhedsrevisioner og drivere I Tabel 1 findes de informationer, der skal bruges for at sikre, at man har den rette Device Driver og dokumentation til enheden. Tabel 1. Rosemount 3051 enhedsrevisioner og filer Identificer enheden Find device driver Gennemgå funktionerne Softwarens udgivelsesdato HARTsoftwareversion Universel HART-version Enheds version (1) Ændringer isoftware (2) Dec Se Fodnote 2 for en liste over ændringer. 1. Filnavnene til enhedsdriverne bruger Device- og DD-version, f.eks. 10_01. HART-protokollen er udviklet til at muliggøre fortsat kommunikation mellem gamle Device Driver-versioner og nye HART-enheder. Det er nødvendigt at hente nye drivere til enheden for at få adgang til nye funktioner. Det anbefales at hente de nye filer til enhedens drivere for at få adgang til alle funktioner. 2. Valgfrihed mellem HART-revision 5 og 7, fejlfinding af strøm, sikkerhedscertificeret, lokal brugergrænseflade, procesalarmer, skaleret variabel, konfigurerbare alarmer, udvidede tekniske enheder. 3

4 Installationsvejledning 2.0 Transmitterinstallation 2.1 Montering af transmitteren Vend transmitteren i den ønskede retning før montering. Transmitteren må ikke være fastmonteret eller sidde fast, når dens retning skal ændres. Installationsgennemføringens retning Ved montering af en Rosemount 3051HT anbefales det at montere, så installationsrøret vender nedad eller parallelt med gulvet for at maksimere afløb ved rengøring. Placering af in-line måletransmitter Atmosfærisk reference på en in-line måletransmitter er placeret hele vejen rundt i kanten under transmitteren med en beskyttet åbning (se Figur 1). Hold åbningens kant fri for urenheder, herunder bl.a. maling, støv og smøremidler, ved at montere transmitteren, så procesmaterialet kan løbe af. Figur 1. Atmosfærisk reference på en in-line måletransmitter med beskyttet åbning Aluminium Poleret 316 SST A. Atmosfærisk reference A Fastspænding Ved montering af klemmen, skal de tilspændingsværdier, der anbefales af pakningens producent, følges. (1) 1. For at opretholde transmitterens ydeevne skal der tilspændes med 1,5-in. Tri Clamp ud over 50 in-lb anbefales ikke til på trykintervaller under 20 psi. 4

5 Installationsvejledning 2.2 Indstilling af kontakterne Konfigurer alarm- og sikkerhedskontakterne inden installation som vist på Figur 2. Alarmkontakten indstiller den analoge udgangsalarm til høj eller lav. - Standardindstillingen er høj. Sikkerhedskontakten tillader (ulåst symbol) eller forhindrer (låst symbol) konfiguration af transmitteren. - Som standard er sikkerheden slået fra (ulåst symbol). Kontakternes konfiguration ændres som følger: 1. Hvis transmitteren er installeret, skal loopen sikres, og strømmen afbrydes. 2. Tag husdækslet modsat siden med klemmerne af. Transmitterdækslet må ikke fjernes i eksplosive omgivelser, når kredsløbet er strømførende. 3. Skub sikkerheds- og alarmkontakterne ind i den ønskede position med en lille skruetrækker. 4. Sæt transmitterdækslet på plads. For at overholde gældende almindelige krav til placeringer må dækslerne kun kunne åbnes eller aftages ved hjælp af et værktøj. Dækslet skal være helt lukket for at imødekomme eksplosionssikringskravene. Figur 2. Transmitterens elektronikkort Uden LCD-display Aluminium Med lokal brugergrænseflade (LOI) eller LCD-display A B Poleret 316 SST A B A. Alarm B. Sikkerhed 5

6 Installationsvejledning 2.3 Tilslutning af ledninger og strømforsyning Figur 3. Transmitterens ledningsdiagrammer (4-20 ma) Aluminium A C B Poleret 316 SST A B A. 24 VDC forsyning B. R L 250 C. Strømmåler (ekstraudstyr) Det bedste resultat opnås med et skærmet, parsnoet kabel. Brug en ledning, som er 24 AWG eller større, og som ikke er længere end 1500 m (5000 ft.). Monter ledningerne med et dryploop, hvis det er relevant. Den nederste del af dryploopet skal være lavere end kabelgennemføringerne og transmitterhuset. FORSIGTIG Installation af de transientbeskyttede terminalklemmer yder ikke transient beskyttelse, medmindre huset til Rosemount 3051HT er korrekt jordet. Før ikke signalledningsnettet igennem installationsrør eller åbne bakker med strømledningsnet eller i nærheden af stærkstrømsudstyr. Den strømførende signalledning må ikke tilsluttes testklemmerne. Strømmen kan beskadige testdioden iklemmerækken. 6

7 DP DP Installationsvejledning Transmitteren tilkobles på følgende måde: 1. Tag husdækslet af på den side, hvor der står FIELD TERMINALS. 2. Forbind den positive ledning til + klemmen (PWR/COMM) og den negative ledning til - klemmen. 3. Forbind huset til jord for at opfylde de lokale lovbestemmelser omkring jording. 4. Sørg for korrekt jordforbindelse. Det er vigtigt, at instrumentkabelafskærmningen: Trimmes tæt og isoleres, så den ikke rører ved transmitterens hus Forbindes med den næste afskærmning, hvis kablet trækkes gennem en forgreningsdåse Forbindes til en god jordforbindelse ved strømforsyningsenden 5. Hvis der er behov for transientbeskyttelse, henvises til afsnit Jording af transient klemmerække for anvisninger om jordforbindelse. 6. Tildæk og forsegl kabelgennemføringer, der ikke anvendes. 7. Sæt transmitterdækslerne på plads. For at overholde gældende almindelige krav til placeringer må dækslerne kun kunne åbnes eller aftages ved hjælp af et værktøj. Dækslet skal være helt lukket for at imødekomme eksplosionssikringskravene. Figur 4. Ledningsføring Aluminium A B C E D FELTKLEMMER Poleret 316 SST A B C E D A. Minimer afstanden B. Trim afskærmningen og isoler C. Beskyttende jordklemme D. Isoler afskærmningen E. Kobl afskærmningen til jordforbindelsen igen 7

8 Installationsvejledning Jording af transient klemmerække Der er jordforbindelse udvendigt på elektronikhuset og indvendigt i klemmerummet. Disse jordforbindelser bruges, når der er monteret klemmerækker med transient beskyttelse. Det anbefales at benytte en ledning på 18 AWG eller større til at forbinde husets stelforbindelse til jord (intern eller ekstern). Hvis transmitteren ikke p.t. er udstyret med ledninger til strømforsyning og kommunikaton, følges Tilslutning af ledninger og strømforsyning, trin 1 til 7. Når transmitteren er ledningsført korrekt, henvises til Figur 4 for ind- og udvendige placeringer af transientbeskyttende jordforbindelser. Bemærk Huset til Rosemount 3051HT i poleret 316 SST har kun jordterminering indvendigt i klemmerummet. 2.4 Bekræftelse af konfigurationen Bekræft konfigurationen med et HART-kombatibelt konfigurationsværktøj eller den lokale brugergrænseflade udstyrskode M4. Dette trin inkluderer også konfigurationsvejledning for en Field Communicator og brugergrænseflade. Bekræftelse af konfiguration med en Field Communicator Der skal være installeret en Rosemount 3051 DD på Field Communicator for at bekræfte konfigurationen. Genvejstastesekvenser for den nyeste DD er vist i Tabel 2 på side 8. Kontakt den lokale repræsentant for Emerson Process Management for at rekvirere genvejstastesekvenserne for ældre DD er. Bemærk Emerson anbefaler, at man installerer den seneste DD for at få adgang til alle funktioner. Gå ind på EmersonProcess.com/Field-Communicator for at få flere oplysninger om opdatering af DD-biblioteket. 1. Bekræft enhedskonfiguration ved hjælp af genvejstastesekvensen Tabel 2. Et flueben ( ) angiver de grundlæggende konfigurationsparametre. Disse parametre skal som minimum bekræftes som en del af konfigurationen og opstarten. Tabel 2. Enhedsrevision 9 og 10 (HART 7), DD-revision 1, genvejstastesekvens Funktion Genvejstastesekvens HART 7 HART 5 Alarm- og mætningsniveauer 2, 2, 2, 5, 7 2, 2, 2, 5, 7 Dæmpning 2, 2, 1, 1, 5 2, 2, 1, 1, 5 Områdeværdier 2, 2, 2 2, 2, 2 Mærkat 2, 2, 7, 1, 1 2, 2, 7, 1, 1 Overførselsfunktion 2, 2, 1, 1, 6 2, 2, 1, 1, 6 Enheder 2, 2, 1, 1, 4 2, 2, 1, 1, 4 8

9 Installationsvejledning Tabel 2. Enhedsrevision 9 og 10 (HART 7), DD-revision 1, genvejstastesekvens Funktion Genvejstastesekvens HART 7 HART 5 Burst-tilstand 2, 2, 5, 3 2, 2, 5, 3 Brugertilpasset displaykonfiguration 2, 2, 4 2, 2, 4 Dato 2, 2, 7, 1, 4 2, 2, 7, 1, 3 Deskriptor 2, 2, 7, 1, 5 2, 2, 7, 1, 4 Digital til analog trim (4 20 ma output) 3, 4, 2 3, 4, 2 Deaktiver konfigurationsknapper 2, 2, 6, 3 2, 2, 6, 3 Skift måleområde med tastatur 2, 2, 2, 1 2, 2, 2, 1 Looptest 3, 5, 1 3, 5, 1 Nedre følertrim 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 Meddelelse 2, 2, 7, 1, 6 2, 2, 7, 1, 5 Skaleret digital-analog trim (4-20 ma output) 3, 4, 2 3, 4, 2 Følertemperatur/-retning (3051S) 3, 3, 3 3, 3, 3 Øvre følertrim 3, 4, 1, 1 3, 4, 1, 1 Digital nulpunktsindstilling 3, 4, 1, 3 3, 4, 1, 3 Adgangskode 2, 2, 6, 5 2, 2, 6, 4 Skaleret variabel 3, 2, 2 3, 2, 2 Kontakt til skift fra HART-version 5 til HART-version 7 2, 2, 5, 2, 3 2, 2, 5, 2, 3 Langt mærke (1) 2, 2, 7, 1, 2 - Find enhed (1) 3, 4, 5 - Simuler digitalt signal (1) 3, 4, 5-1. Fås kun i HART-version 7 tilstand. Bekræftelse af konfiguration med brugergrænseflade Brugergrænsefladen (ekstraudstyr) kan anvendes til idriftsættelse af enheden. Brugergrænsefladen har to knapper og har hhv. ind- og udvendige knapper. På et hus i poleret, rustfrit stål sidder knapperne indvendigt både på displayet og transmitterens klemmeside. På et hus af aluminium sidder knapperne på displayet og udvendigt under det øverste metalskilt. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for brugergrænsefladen. Funktionaliteten for knapperne til brugergrænsefladen vises i de nederste hjørner på displayet. Tabel 3 og Figur 5 forklarer betjening af knapperne og menuindhold. 9

10 Installationsvejledning Tabel 3. Betjening af knapperne på brugergrænsefladen Knap Venstre Nej RUL Højre Ja ENTER Figur 5. Menu på den lokale brugergrænseflade SE KONFIG Gennemgå alle relevante parametre, der er indstillet i transmitteren NULPUNKTSINDSTILLING ENHEDER ÆNDRING AF MÅLEOMRÅDE LOOPTEST DISPLAY Konfigurer display Indstil tryk- og temperaturenheder Indstil det analoge output for at teste, om loopet er intakt Indstil 4-20 maværdier ved at påføre tryk Indstil 4-20 maværdier ved at indtaste værdier Fuld kalibrering Dæmpning Overførselsfunktion Assign Tildel PV UDVIDET MENU Skaleret variabel Mærkat Alarm og mætning FORLAD MENU Adgangskode Simulering HART-revision Revision Skift HART-versionstilstand Hvis konfigurationsværktøjet til HART ikke kan kommunikere med HART revision 7, indlæser model 3051 en generisk menu med begrænsede funktioner. Der kan skiftes HART-versionstilstand som følger i den generiske menu: 1. Manual Setup (Manuel opsætning) > Device Information (Informationer om enheden) > Identification (Identifikation) > Message (Meddelelse) a. For at ændre til HART revision 5 indtastes: HART5 i meddelelsesfeltet. b. For at ændre til HART revision 7 indtastes: HART7 i meddelelsesfeltet. Bemærk Se Tabel 2 på side 8 angående ændring af HART-versionen, når den rigtige Device Driver er installeret. 10

11 Installationsvejledning 2.5 Trimning af transmitteren Enhederne kalibreres af fabrikken. Efter installation anbefales det at køre en nultrimning på føleren for at fjerne eventuelle fejl pga. monteringsposition eller statiske trykpåvirkninger. En nulpunktsindstilling kan enten udføres ved hjælp af en Field Communicator eller konfigurationsknapperne. Bemærk Når der udføres en nulpunktsindstilling, skal det sikres, at udligningsventilen er åben, og at alle våde ben er fyldt op til det rette niveau. FORSIGTIG Det anbefales ikke at nulstille en absolut tryktransmitter (Rosemount model 3051HTA). 1. Vælg indstillingsprocedure. a. Analog nulpunktsindstilling indstiller det analoge output til 4 ma. Denne metode omtales også som ændring af måleområde og indstiller den nedre områdeværdi (LRV), så den er lig det målte tryk. Displayet og den digitale HART-udgang ændres ikke. b. Digital nulpunktsindstilling genkalibrerer følerens nulpunkt. LRV påvirkes ikke. Trykværdien vil være nul (på displayet og HART-outputtet). 4 ma punktet må ikke være nul. Det kræver, at det fabrikskalibrerede nultryk ligger inden for 3 % af den øvre grænseværdi (0 ± 3 % URL). Eksempel URV = 250 inh 2 O Påført nultryk = ± 0, inh 2 O = ± 7,5 inh 2 O (sammenlignet med fabriksindstillingen). Værdier uden for dette område vil blive afvist af transmitteren Indstilling med en Field Communicator 1. Tilslut Field Communicator, se Tilslutning af ledninger og strømforsyning på side 6 for vejledning. 2. Følg HART-menuen for at udføre den ønskede nulpunktsindstilling. Tabel 4. Genvejstaster til nulpunktsindstilling Analog nulpunktsindstilling (indstil 4 ma) Digital nulpunktsindstilling Genvejstastesekvens 3, 4, 2 3, 4, 1, 3 Indstilling med konfigurationsknapper Der kan udføres en nulpunktsindstilling med et af de tre mulige udvendige sæt konfigurationsknapper, som er placeret over klemmeblokken eller under det øverste skilt. For at få adgang til konfigurationsknapperne på et hus i poleret, rustfrit stål fjernes husets dæksel på klemmesiden. 11

12 Installationsvejledning For at få adgang til konfigurationsknapperne på et hus af aluminium løsnes skruen på det øverste skilt, og skiltet oven på transmitteren skubbes til side. Figur 6. Udvendige konfigurationsknapper eller konfigurationsknapper bagpå/på klemmesiden Brugergrænseflade Analog nulpunktsindstilling og måling Digital nulpunktsindstilling Aluminium A Poleret 316 SST A - (1) A. Konfigurationsknapper 1. Knapper til brugergrænsefladen (udstyrskode M4) sidder kun foran på SST-huse (udstyrskode 1). Udstyrskode D4 og DZ kan stadig købes med knapper bagpå/på siden af klemmen. Brug følgende procedure til at udføre en nulpunktsindstilling: Udfør indstillingen med brugergrænsefladen (udstyrskode M4) 1. Indstil transmitterens tryk. 2. Se betjeningsmenuen i Figur 5 på side 10. a. Udfør en analog nulpunktsindstilling ved at vælge Rerange (Ændring af måleområde). b. Udfør en digital nulpunktsindstilling ved at vælge Zero Trim (Nulpunktsindstilling). 12

13 Installationsvejledning Udfør en nulpunktsindstilling med analogt nulpunkt og måleområde (udstyrskode D4). 1. Indstil transmitterens tryk. 2. Hold knappen Zero (Nulpunktsindstilling) nede i to sekunder for at udføre en analog nulpunktsindstilling. Udfør en nulpunktsindstilling med digitalt nulpunkt (udstyrskode DZ) 1. Indstil transmitterens tryk. 2. Hold knappen Zero (Nulpunktsindstilling) nede i to sekunder for at udføre en digital nulpunktsindstilling. 3.0 Produktcertificeringer 3.1 Informationer om EU-direktiver Et eksemplar af EF-overensstemmelseserklæringen kan findes bagest i installationsvejledningen. Den seneste udgave af EF-overensstemmelseserklæringen kan findes på EmersonProcess.com/Rosemount. 3.2 Certificeringer vedrørende placering i almindeligt miljø Transmitteren er som standard blevet undersøgt og afprøvet for at afgøre, om konstruktionen overholder grundlæggende krav til elektrisk, mekanisk og brandmæssig beskyttelse af et landsdækkende anerkendt testlaboratorium akkrediteret af Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA) i USA. Højde Maks m Forureningsgrad 4 (metalindkapslinger) 2 (ikke-metallisk displaydæksel) 3-A Alle Rosemount 3051HT transmittere er 3-A-godkendte og -mærkede. Der fås også et certifikat vedr. overholdelse (udstyrskode QA). EHEDG Alle Rosemount 3051HT transmittere med huse i poleret, rustfrit stål (husmateriale udstyrskode1) er EHEDG-godkendte og -mærkede. Der fås også et certifikat vedr. overholdelse (udstyrskode QE). ASME-BPE Alle Rosemount 3051HT transmittere med udstyrskode F2 og følgende tilslutninger er konstrueret iht. ASME-BPE SF4-standarder: T32: 1 1 /2-in. Tri-Clamp T42: 2-in. Tri-Clamp Der fås også et selvcertificeret certifikat vedr. overholdelse iht. ASME-BPE (udstyrskode QB). 13

14 Installationsvejledning Figur 7. Rosemount 3051HT Overensstemmelseserklæring 14

15 Installationsvejledning 15

16 Installationsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Nr.: RMD 1106 rev. B Vi, Rosemount, Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA erklærer hermed at være eneansvarlig for, at produktet der er fremstillet af Rosemount, Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA Rosemount 3051HT tryktransmitter og som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i Den Europæiske Unions direktiver, inklusive de seneste ændringer, som ses i vedlagte oversigt. Det er en forudsætning for overensstemmelse, at der foreligger harmoniserede standarder og, hvor det er relevant eller påkrævet, certificering af et organ, der er bemyndiget dertil af Den Europæiske Union, som det ses i vedlagte oversigt. Vice President of Global Quality (funktion) Kelly Klein (navn) 19. april 2016 (udstedelsesdato) Side 1 af 2 16

17 Installationsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Nr.: RMD 1106 rev. B EMC-direktivet (2004/108/EF) Dette direktiv er gyldigt indtil 19. april 2016 EMC-direktivet (2014/30/EU) Dette direktiv er gyldigt fra 20. april 2016 Harmoniserede standarder: EN :2013, EN :2013 Side 2 af 2 17

18 Installationsvejledning China RoHS Rosemount 3051HT List of Rosemount 3051HT Parts with China RoHS Concentration above MCVs / Hazardous Substances Part Name Lead (Pb) Mercury (Hg) Cadmium (Cd) Hexavalent Chromium (Cr +6) Polybrominated biphenyls (PBB) Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) Electronics Assembly X O O O O O Housing Assembly X O O X O O Sensor Assembly X O O X O O SJ/T11364 This table is proposed in accordance with the provision of SJ/T O: GB/T O: Indicate that said hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T X: GB/T X: Indicate that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T

19 Installationsvejledning 19

20 * * Installationsvejledning , rev. BD Globale hovedkontorer Emerson Process Management 6021 Innovation Blvd. Shakopee, MN 55379, USA eller Emerson Process Management Generatorvej 8A, 2.sal 2860 Søborg Danmark North America Regional Office Emerson Process Management 8200 Market Blvd. Chanhassen, MN 55317, USA eller Latin America Regional Office Emerson Process Management 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise, FL 33323, USA Europe Regional Office Emerson Process Management Europe GmbH Neuhofstrasse 19a P.O. Box 1046 CH 6340 Baar Schweiz +41 (0) (0) Asia Pacific Regional Office Emerson Process Management Asia Pacific Pte. Ltd. 1 Pandan Crescent Singapore Middle East and Africa Regional Office Emerson Process Management Emerson FZE P.O. Box 17033, Jebel Ali Free Zone - South 2 Dubai, Forenede Arabiske Emirater Linkedin.com/company/Emerson-Process-Management Twitter.com/Rosemount_News Facebook.com/Rosemount Youtube.com/user/RosemountMeasurement Google.com/+RosemountMeasurement Standard vilkår og betingelser for salg kan findes på Emerson-logoet er et varemærke og servicemærke tilhørende Emerson Electric Co. Rosemount og Rosemount-logoet er varemærker tilhørende Emerson Process Management. DTM er et varemærke tilhørende FDT Group. HART er et registreret varemærke tilhørende FieldComm Group. 3-A er et registreret varemærke tilhørende 3-A Sanitary Standards, Inc. Alle andre mærker tilhører de respektive ejere Emerson Process Management. Alle rettigheder forbeholdes.

Rosemount 5400 niveautransmitter

Rosemount 5400 niveautransmitter 00825-0608-4026, Rev AA Rosemount 5400 niveautransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder anvisninger for niveautransmitter Rosemount

Læs mere

Rosemount 214C føler. Installationsvejledning , Rev AD Juli 2016

Rosemount 214C føler. Installationsvejledning , Rev AD Juli 2016 Rosemount 214C føler 00825-0408-2654, Rev AD BEMÆRK Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følermodeller 214C. Hvis føleren blev bestilt monteret på en temperaturtermolomme

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien 00825-0308-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne enhed

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning 00825-0108-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning, udstyrskode WU Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere 00825-0308-4408, rev. AA Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere Parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount transmittere

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller 00825-0108-4841, Rev BA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller Installationsvejledning ADVARSEL Følges retningslinjer for sikker installation ikke, kan det resultere i død eller alvorlige

Læs mere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere 00825-0108-4408, re v. AB Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere Kegleantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount transmittere

Læs mere

Emerson Plantweb Insight. Installationsvejledning , rev. BA December 2016

Emerson Plantweb Insight. Installationsvejledning , rev. BA December 2016 Emerson Plantweb Insight 00825-0108-4541, rev. BA 1.0 Oversigt Tak fordi du har valgt Plantweb Insight. Dette dokument giver vejledning om, hvordan systemplatformen først sættes op. Flere detaljer og yderligere

Læs mere

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre 00825-0108-4601, Rev AA Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre Monteringsvejledning for valgmulighed XC Sikkerhedsmeddelelser Procedurer og instruktioner i dette dokument kan kræve særlige forholdsregler

Læs mere

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning 00825-0108-4952, Rev BA Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed IP2030-DA/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed Installationsvejledning ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller

Læs mere

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Start Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Bekræft transmitterens konfiguration Produktcertificeringer

Læs mere

Rosemount 3051 tryktransmitter og Rosemount flowmålere i 3051CF-serien

Rosemount 3051 tryktransmitter og Rosemount flowmålere i 3051CF-serien Installationsvejledning 00825-0108-4007, Rev. CB Rosemount 3051 tryktransmitter og Rosemount flowmålere i 3051CF-serien med 4-20 ma HART -protokol, revision 5 og 7 Bemærk Inden transmitteren installeres,

Læs mere

Produktetfåsikkemere

Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 sanitetstryktransmitter Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Indstil kontakterne Trin 3: Forbind

Læs mere

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien 00825-0208-4308, rev. AD 3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Kontroller, at måleenhedens driftsmiljø

Læs mere

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Vejledning til hurtig installation Indikator Rosemount 753R Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Start Oversigt Rosemount 753R med indbygget tryktransmitter model 3051S Rosemount 753R med

Læs mere

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner www.rosemount.com Referencemanual Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner Disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter September 2007 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs diskret transmitter Start Trin 1: Fysisk installation Trin 2: Kontrol af drift Trin 3: Referenceinformation Slut www.rosemount.com Rosemount 702 September

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Installationsvejledning P/N MMI-20011737, Rev. A Februar 2009 ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises

Læs mere

Rosemount føler Volume 1. Installationsvejledning , Rev CB Maj 2017

Rosemount føler Volume 1. Installationsvejledning , Rev CB Maj 2017 Rosemount føler Volume 1 00825-0308-2654, Rev CB BEMÆRK Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følere model 0068, 0078 og 0183. Den indeholder ikke anvisninger

Læs mere

Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter

Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter 00825-0108-4108, Rev AB Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter med 4 20 ma HART- og 1 5 Vdc HART-protokol med lav effekt (version 5 og 7) Bemærkninger MEDDELELSE Denne installationsvejledning

Læs mere

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring Supplement til brugervejledning 00809-0408-4130, Rev. AA Maj 2009 Rosemount 2130 Rosemount 2130 ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring www.rosemount.com Rosemount 2130 Supplement til brugervejledning

Læs mere

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014 Rosemount 0065/0185 føler 00825-0208-2654, Rev BB_dan MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følere, model 0065 og 0185. Den indeholder ikke anvisninger

Læs mere

Rosemount 415 brandpumpe

Rosemount 415 brandpumpe Vejledning til hurtig installation 0025-010-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brandpumpe Rosemount 15 brandpumpe Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Bor huller i røret Trin 3: Svejs monteringsdelene

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

Produktetfåsikkemere

Produktetfåsikkemere Installationsvejledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 Analog Tryktransmitter Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Tag højde for husets rotation Trin 3: Tilslutning

Læs mere

Micro Motion model 775

Micro Motion model 775 Tillæg vedr. ledningsopkobling P/N MMI-20016033, Rev. AA September 2009 Micro Motion model 775 Smart trådløs indbygget THUM -adapter Indhold Oversigt over THUM-adapteren.....................................

Læs mere

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning , Rev EA Oktober 2016

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning , Rev EA Oktober 2016 Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter 00825-0208-4248, Rev EA Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter Trådløs Rosemount 248, hardwareversion HART enhed, version Installationssæt/drivere til enheden

Læs mere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Konfigurer transmitteren Trin 2: Monter transmitteren

Læs mere

Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol

Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol Installationsvejledning Rosemount 752 Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol Start Trin 1: Ledningsføring Trin 2: Konfigurering af transducerblokken Produktcertificeringer Slut www.rosemount.com

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed 00825-0208-4841, Rev AA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller alvorlige kvæstelser.

Læs mere

Installationsvejledning , Rev BB August Emerson Smart Wireless Field Link

Installationsvejledning , Rev BB August Emerson Smart Wireless Field Link Installationsvejledning 00825-0108-4421, Rev BB Emerson Smart Wireless Field Link Installationsvejledning MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Field Link.

Læs mere

SmartPower Solutions. Installationsvejledning 00825-0108-4701, Rev BA December 2014

SmartPower Solutions. Installationsvejledning 00825-0108-4701, Rev BA December 2014 SmartPower Solutions 00825-0108-4701, Rev BA MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for produkter i SmartPower-serien. Den indeholder ikke anvisninger angående detaljeret konfiguration,

Læs mere

Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien

Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien Rosemount flowmålertransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051SF-serien Start Trin 1: Montering af transmitteren

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Januar 2015. Emerson Smart Wireless Gateway 1410

Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Januar 2015. Emerson Smart Wireless Gateway 1410 Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Emerson Smart Wireless Gateway 1410 Installationsvejledning MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Gateway

Læs mere

Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter. Installationsvejledning , Rev BB Januar 2015

Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter. Installationsvejledning , Rev BB Januar 2015 Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter Installationsvejledning 00825-0208-4708, Rev BB Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende anvisninger til Rosemount

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA December 2014

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA December 2014 Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for

Læs mere

Rosemount 3095FC MultiVariable -masseflowtransmitter

Rosemount 3095FC MultiVariable -masseflowtransmitter Vejledning til hurtig installation MultiVariable -masseflowtransmitter Trin 1: Installer transmitteren Trin 2: Tilslut ledninger Trin 3: Indstil kontakter og sæt strøm til Trin 4: Opret forbindelse Trin

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Juli ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Juli ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500 Installationsvejledning P/N MMI-20011731, Rev. A Juli 2008 ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200 Hurtig start Powerline 1200 Model PL1200 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver en alternativ måde at udvide

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller

Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller Lynvejledning P/N 3300747, Rev. C April 2003 Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller Installationsvejledning for feltmontering For online teknisk support, brug EXPERT 2 systemet på

Læs mere

475 Field Communicator

475 Field Communicator 475 Field Communicator 2 Introduktion 3 ADVARSEL Eksplosioner kan medføre død eller alvorlige kvæstelser: Brug i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Rosemount 3051 tryktransmitter

Rosemount 3051 tryktransmitter 00825-0108-4001, rev. JA Rosemount 3051 tryktransmitter med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC-protokol med lav effekt Flowtransmitter i Rosemount 3051CF-serien med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC-protokol med lav effekt

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Rosemount 751 feltsignalindikator. Installationsvejledning , Rev. AB Februar 2014

Rosemount 751 feltsignalindikator. Installationsvejledning , Rev. AB Februar 2014 Rosemount 751 feltsignalindikator Installationsvejledning 00825-0108-4378, Rev. AB Installationsvejledning FORSIGTIG Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

INSTALLATION OG ANVENDELSE AF DØRTELEFONEN «RENO INTERCOM»

INSTALLATION OG ANVENDELSE AF DØRTELEFONEN «RENO INTERCOM» INSTALLATION OG ANVENDELSE AF DØRTELEFONEN «RENO INTERCOM» GENERELT Visio dørtelefonen «Reno Intercom» (ref.: 02-0126) er på størrelse med et kodetastatur og kan nemt udskifte et sådant i forbindelse med

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Rosemount 285 Annubar Kanalmonteret

Rosemount 285 Annubar Kanalmonteret Vejledning til hurtig installation Kanalmonteret 285 nnubar Rosemount 285 nnubar Kanalmonteret Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Klargøring til installation Trin 3: Installation Trin 4: Installer

Læs mere

Micro Motion Klargøring og installation af 9-leder flowmålerkabel

Micro Motion Klargøring og installation af 9-leder flowmålerkabel Brugsvejledning P/N 1004399, Rev. H Marts 2005 Micro Motion Klargøring og installation af 9-leder flowmålerkabel Installationsvejledning 2005, Micro Motion, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Micro Motion

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200)

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning. N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd

N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning. N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd Varemærker NETGEAR, NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede

Læs mere

Installation af Micro Motion følere. Vejledning i CE-krav MMI , Rev AB April 2014

Installation af Micro Motion følere. Vejledning i CE-krav MMI , Rev AB April 2014 Installation af Micro Motion følere Vejledning i CE-krav MMI-20014854, Rev AB April 2014 Sikkerheds- og godkendelsesoplysninger Dette Micro Motion-produkt overholder alle gældende europæiske direktiver

Læs mere

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Indhold Pakkens indhold....................................... 3 Hardwarefunktioner..................................... 4 Indikator-beskrivelser....................................

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Installationsvejledning 00825-0508-809, Rev DB 85 Annubar med Rosemount 85 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Svejsning af monteringsdele Trin 3: Montering af afspærringsventil

Læs mere

Rosemount 1151 tryktransmitter med 4 20 ma HART-protokol

Rosemount 1151 tryktransmitter med 4 20 ma HART-protokol Installationsvejledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 tryktransmitter med 4 20 ma HART-protokol Dette produkt tages snarligst ud af produktion. Kun en begr nset antal af instrumenterne er til

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetektor HC-150 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014 Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0108-4810, Rev FF MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 405 primærelementer. Den indeholder ikke anvisninger angående

Læs mere

Rosemount 644 temperaturtransmitter

Rosemount 644 temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0208-4728, rev. DB Rosemount 644 temperaturtransmitter med 4-20 ma HART -protokol (revision 5 og 7) Bemærk Inden transmitteren installeres, skal det kontrolleres, at den rette

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

VIGTIG MEDDELELSE ADVARSEL

VIGTIG MEDDELELSE ADVARSEL IBRUGTAGNING DAN 2 Introduktion 3 VIGTIG MEDDELELSE Ibrugtagningsdokumentet indeholder elementære retningslinjer for 375 feltkommunikatorer. Den indeholder ikke dybdegående anvisninger angående konfiguration,

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Installationsvejledning P/N MMI-20011735, Rev. AA Juli 2009 ATEXinstallationsvejledning til Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter

Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter Installationsvejledning 00825-0208-4705, Rev AA Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter En installationsklar løsning, som muliggør enkel tilslutning til en turbinemåler Måler gennemsnitligt flow

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

ADVARSEL MEDDELELSE. Juni 2014. Installationsvejledning

ADVARSEL MEDDELELSE. Juni 2014. Installationsvejledning Installationsvejledning 00825-0208-4101, rev FA Rosemount tryktransmitter i 2051-serien og Rosemount flowmålere i 2051CF-serien med FOUNDATION Fieldbus-protokol Inden transmitteren installeres, skal det

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2 -1 og -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) SENSORKONSTRUKTION. Elektronik. B. Øvre kabinet med tætning.. Nedre hus med tætning.. dapterplade med pakning. E. Optisk røgsensor. F. Gummibøsning (kun til isolerede eller

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Rosemount trådløs trykmåler

Rosemount trådløs trykmåler 00825-0108-4045, vers. AC Rosemount trådløs trykmåler med trådløs HART -protokol FORSIGTIG Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount trådløse trykmålere. Den indeholder ikke

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere