Rosemount 2051 tryktransmitter og Rosemount flowmåler i 2051CF-serien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosemount 2051 tryktransmitter og Rosemount flowmåler i 2051CF-serien"

Transkript

1 , rev. CC Rosemount 2051 tryktransmitter og Rosemount flowmåler i 2051CF-serien med 4 20 ma HART - og 1-5 VDC HART-protokol med lav effekt (version 5 og 7)

2 MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount tryktransmittere model Den indeholder ikke anvisninger angående konfiguration, diagnosticering, vedligeholdelse, service, fejlfinding, eksplosionssikre, brandsikre eller egensikre installationer. Se referencemanualen til Rosemount model 2051 for at få flere oplysninger. Denne manual findes også i elektronisk udgave på EmersonProcess.com/Rosemount. ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne transmitter i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter og praksis. Gennemgå godkendelsesafsnittet i referencemanualen til Rosemount 2051 for eventuelle restriktioner i forbindelse med sikker installation. Inden den HART-baserede kommunikator tilsluttes i eksplosive omgivelser, skal det sikres, at instrumenterne i loopet er installeret i overensstemmelse med praksis for kabelføringer, der er egensikre eller ikke er antændingsfarlige. Transmitterens dæksler må ikke fjernes fra en eksplosionssikker/flammesikker installation, når der er strøm på enheden. Proceslækager kan forårsage personskade eller dødsulykker. For at undgå proceslækager må der kun anvendes den O-ring, som er konstrueret til at tætne med den tilsvarende flangeadapter. Elektrisk stød kan medføre død eller alvorlige kvæstelser. Undgå kontakt med ledninger og klemmer. Højspænding, som kan være til stede i ledningerne, kan forårsage elektrisk stød. Installationsgennemføringer/kabelindgange Medmindre andet er angivet, skal der bruges en 1 /2-14 NPT gevindform i installationsgennemføringerne/ kabelindgangene i transmitterhuset. Indgange mærket M20 er M20 x 1,5 gevindformede. På enheder med flere installationsgennemføringer vil alle indgange have samme gevindform. Der må kun anvendes propper, adaptere, stopbøsninger eller installationsgennemføringer med en kompatibel gevindform til lukning af disse indgange. Indhold Sådan kontrolleres det, om systemet er klar... 3 Montering af transmitteren Vigtigt vedrørende husets rotation Indstilling af kontakterne Tilslutning af ledninger og strømforsyning Verify transmitter configuration Trimning af transmitteren Systemer med sikkerhedsinstrumenter Produktcertificeringer

3 Installationsvejledning 1.0 Sådan kontrolleres det, om systemet er klar 1.1 Bekræftelse af kompatibilitet med HART-versionen Hvis man anvender HART-baserede kontrol- eller Asset Management-systemer, skal det sikres, at disse systemer er kompatible med HART, inden transmitteren installeres. Ikke alle systemer kan kommunikere med HART-protokolversion 7. Denne transmitter kan konfigureres til HART-version 5 eller 7. Se side 15 for vejledning i ændring af transmitterens HART-version. 1.2 Bekræftelse af korrekt Device Driver For at sikre korrekt kommunikation skal det bekræftes, at den seneste version af Device Driver (DD/DTM ) er installeret på systemerne. Download den sidste nye Device Driver på EmersonProcess.com eller HARTComm.org. 1.3 Rosemount 2051 enhedsrevisioner og drivere For at sikre korrekt kommunikation skal det bekræftes, at den seneste version af Device Driver (DD/DTM) er installeret på systemerne. 1. Download den seneste DD på EmersonProcess.com eller HARTComm.org. 2. På rullemenuen Browse by Member (Søg efter medlem) vælges Rosemounts forretningsenhed for Emerson Process Management. 3. Vælg det ønskede produkt. Brug de overordnede HART-versions- og Device Revision-numrene i Tabel 1 til at finde den rette Device Driver. Tabel 1. Rosemount 2051 enhedsrevisioner og filer Identificer enheden Find driverfiler til enheden Gennemgå anvisningerne Gennemgå funktionerne Softwarens udgivelsesdato NAMURsoftwareversion (1) HARTsoftwareversion (2) April Januar 1998 Overordnet HARTversion Enhedsrevision (2) Dokumentnummer for manual AA Ændringer til software (3) Se Fodnote 3 for en liste over ændringer NAMUR-softwareversionen står på enhedens typeskilt. HART-softwareversionen kan læses ved hjælp af et HART-kompatibelt konfigurationsværktøj. 2. Filnavnene til enhedsdriverne bruger Device- og DD-version, f.eks. 10_01. HART-protokollen er udviklet til at muliggøre fortsat kommunikation mellem gamle Device Driver-versioner og nye HART-enheder. Det er nødvendigt at hente nye drivere til enheden for at få adgang til nye funktioner. Det anbefales at hente de nye filer til enhedens drivere for at få adgang til alle funktioner. 3. Der kan vælges mellem HART-version 5 og 7, sikkerhedscertificeret. Lokal brugergrænseflade, procesalarmer, skaleret variabel, konfigurerbare alarmer, udvidede tekniske enheder. 3

4 2.0 Montering af transmitteren 2.1 Væskeapplikationer 1. Anbring tilslutningerne på siden af rørledningen. 2. Monter ved siden af eller under tilslutningerne. 3. Monter transmitteren, så dræn-/udluftningsventilerne vender opad. Figur 1. Væskeapplikationer Flow A A. Coplanar B. In-line B 2.2 Gasapplikationer 1. Anbring tilslutningerne oven på eller på siden af rørledningen. 2. Monter ved siden af eller over tilslutningerne. Figur 2. Gasapplikationer Flow A A. Coplanar B. In-line B 2.3 Dampapplikationer 1. Anbring tilslutningerne på siden af rørledningen. 2. Monter ved siden af eller under tilslutningerne. 3. Fyld impulsrørene op med vand. Figur 3. Dampapplikationer Flow A A. Coplanar B. In-line B 4

5 Installationsvejledning Figur 4. Rør- og panelmontering Rosemount 2051C Panelmonteret (1) Coplanar-flange Rørmonteret Traditionel flange Rosemount 2051T 1. Panelbolte skal købes separat. 5

6 2.4 Overvejelser i forbindelse med fastboltningen Såfremt transmitterens montering kræver samling af procesflangerne, manifolderne eller flangeadapterne, følges disse samlingsanvisninger, så der sikres en tæt pakning, hvilket gør, at transmitterne fungerer optimalt. Brug kun de bolte, der følger med transmitteren, eller som Emerson Process Management sælger som reservedele. Figur 5 illustrerer almindelige transmittersamlinger med den fornødne boltlængde til at samle transmitteren korrekt. Figur 5. Almindelige anvendelser af transmitteren A C D in. mm (4 (57 2,25-in.) mm) 44 4 mm 1.75-in. (4 (44 1,75-in.) mm) B in. mm (4(44 1,75-in.) mm) in. mm (4(44 1,75-in.) mm) 44 4 mm 1.75-in. (4 (44 1,75-in.) mm) 734 mm 2.88-in. (4 2,88-in.) (73 mm) A. Transmitter med coplanar-flange B. Transmitter med coplanar-flange og flangeadaptere som ekstraudstyr C. Transmitter med traditionel flange og flangeadaptere som ekstraudstyr D. Transmitter med coplanar-flange med manifold og flangeadaptere som ekstraudstyr Bolte er typisk af kulstofstål og rustfrit stål. Kontrollér materialet ved at se på mærkningerne på bolthovedet og sammenligne med Tabel 2. Hvis boltmaterialet ikke er vist i Tabel 2, kontaktes den lokale repræsentant for Emerson Process Management for at få flere oplysninger. Monter boltene som følger: 1. Bolte af kulstofstål skal ikke smøres, og bolte i rustfrit stål er belagt med smøremiddel for at gøre montagen nemmere. Der skal således ikke påføres yderligere smøremiddel ved montage af nogen af disse typer bolte. 2. Spænd boltene med fingrene. 3. Spænd boltene til det indledende tilspændingsmoment i et krydsmønster. Se Tabel 2 for at finde det indledende tilspændingsmoment. 4. Spænd boltene til det endelige tilspændingsmoment i det samme krydsmønster. Se Tabel 2 for at få det endelige tilspændingsmoment. 5. Kontrollér, at flangeboltene stikker ud gennem isoleringspladen, før der påføres tryk. 6

7 Installationsvejledning Tabel 2. Momentværdierne for flangens og flangeadapterens bolte Boltmateriale Hovedmærker Indledende tilspænd. -moment Endeligt tilspænd. - moment Kulstofstål (CS) B7M 300 in-lb 650 in-lb 316 Rustfrit stål (SST) 150 in-lb 300 in-lb 316 R B8M STM SW 316 ADVARSEL Hvis ikke de rigtige O-ringe monteres på flangeadapterne, kan det medføre procesudslip, hvilket igen kan føre til dødsfald eller alvorlige kvæstelser. De to flangeadaptere adskiller sig fra hinanden ved unikke riller til O-ringene. Brug kun den O-ring, der er konstrueret til den konkrete flangeadapter, som vist nedenfor: Rosemount 3051S/3051/2051/3095 A B Rosemount 1151 A C D B C D A. Flangeadapter B. O-ring C. PTFE-baseret (firkantet profil) D. Elastomer (rund profil) 2.5 Tætning af huset i forhold til omgivelserne Sæt tætningstape (PTFE) omkring hangevindet på installationsgennemføringen for at sikre, at installationsgennemføringen bliver vand/støvtæt, og at den lever op til kravene i henhold til NEMA type 4X, IP66 og IP68. Forhør nærmere hos fabrikken, hvis der er brug for andre indkapslingsgrader. For M20 gevind skal installationsgennemføringens propper skrues helt ind på gevindet, eller til der mødes mekanisk modstand. 7

8 2.6 Placering af in-line måletransmitter Atmosfærisk reference på en in-line måletransmitter er placeret hele vejen rundt i kanten under huset. Frigangen er 360 rundt om transmitteren mellem huset og føleren. (Se Figur 6.) FORSIGTIG Hold frigangen fri for eventuelle urenheder, herunder bl.a. maling, støv og smøremidler ved at montere transmitteren, så urenhederne kan løbe af. Figur 6. Atmosfærisk reference på en in-line måletransmitter A A. Atmosfærisk reference 3.0 Vigtigt vedrørende husets rotation For at forbedre adgangen til kabelføringen eller bedre at kunne se det valgfri LCD-display: 1. Løsn låseskruen til rotation af huset vha. en 5 /64-in. unbrakonøgle. 2. Drej huset maksimalt op til 180 mod venstre eller højre fra dets oprindelige position. (1) Bemærk Hvis det drejes for meget, kan transmitteren tage skade. 3. Efterspænd låseskruen til rotation af hus til maks. 7 in-lb, når den ønskede placering er nået. Figur 7. Transmitterhusets låseskrue A A. Husrotationens låseskrue ( 5 /64-in.) 1. Oprindelig position for Rosemount 3051C flugter med H -siden; den oprindelige position for Rosemount 3051T er på modsatte side af beslagets huller. 8

9 Installationsvejledning 4.0 Indstilling af kontakterne Konfigurer alarm- og sikkerhedskontakterne inden installation som vist på Figur 8. Alarmkontakten indstiller den analoge udgangsalarm til høj eller lav. - Standardindstillingen er høj. Sikkerhedskontakten tillader ( ) eller hindrer ( ) konfiguration af transmitteren. - Som standard er sikkerheden slået fra ( ). Kontakternes konfiguration ændres som følger: 1. Hvis transmitteren er installeret, skal loopet sikres, og strømmen afbrydes. 2. Tag husdækslet modsat siden med klemmerne af. Transmitterdækslet må ikke fjernes i eksplosive omgivelser, når kredsløbet er strømførende. 3. Skub sikkerheds- og alarmkontakterne ind i den ønskede position med en lille skruetrækker. 4. Sæt transmitterdækslet på plads. Dækslet skal være helt lukket for at imødekomme eksplosionssikringskravene. Figur 8. Transmitterens elektronikkort Uden LCD-skærm Med lokal brugergrænseflade/lcd-skærm A B A. Alarm B. Sikkerhed 9

10 5.0 Tilslutning af ledninger og strømforsyning Det bedste resultat opnås med et skærmet, parsnoet kabel. Brug en ledning, som er 24 AWG eller større, og som ikke er længere end 1500 meter (5,000 feet). Monter ledningerne med et dryploop, hvis det er relevant. Den nederste del af dryploopet skal være lavere end kabelgennemføringerne og transmitterhuset. Figur 9. Ledningsføring af transmitteren (4-20 ma HART) B A A. VDC-forsyning B. R L 250 (kun nødvendigt til HART-kommunikation) Figur 10. Ledningsføring af transmitteren (1-5 VDC med lav effekt) B A A. Strømforsyning B. Voltmeter FORSIGTIG Installation af de transientbeskyttede terminalklemmer yder ikke transient beskyttelse, medmindre huset til Rosemount 2051 er korrekt jordet. Før ikke signalledninger igennem installationsgennemføringer eller åbne bakker med forsyningsledninger eller i nærheden af stærkstrømsudstyr. Den strømførende signalledning må ikke tilsluttes testklemmerne. Strømmen kan beskadige testdioden i klemmerækken. 10

11 DP Installationsvejledning Transmitteren tilkobles på følgende måde: 1. Tag husdækslet af på feltklemmesiden. 2. Forbind kablerne som vist på Figur 9 eller Figur Spænd klemmeskruerne, så der er fuld kontakt mellem klemmerækkens skrue og spændeskiven. Ved direkte ledningsføring vikles ledningen rundt med uret for at sikre, at den sidder på plads, når klemmerækkens skrue strammes. Bemærk Det anbefales ikke at bruge en tap eller ledningsklemme i form af en rørring, da der i så fald er større risiko for, at forbindelsen løsnes med tiden eller i forbindelse med vibrationer. 4. Forbind huset til jord for at opfylde de lokale lovbestemmelser omkring jording. 5. Sørg for korrekt jordforbindelse. Det er vigtigt, at instrumentkabelafskærmningen: a. Er skåret helt til og isoleret, så den ikke kan komme i kontakt med transmitterens hus. b. Er forbundet til den næste afskærmning, hvis kablet er ført gennem en forgreningsdåse. c. Er forbundet til en god jordforbindelse ved strømforsyningsenden. 6. Hvis der er behov for transientbeskyttelse, henvises til afsnit Jording af transient klemmerække på side 11 for anvisninger om jordforbindelse. 7. Tildæk og forsegl kabelgennemføringer, der ikke anvendes. 8. Sæt husdækslet på igen. Figur 11. Jording A D C B A. Trim afskærmningen og isoler B. Isoler afskærmningen C. Terminer kabelafskærmningens drænledning til jord E D. Intern placering af jordforbindelse E. Ekstern placering af jordforbindelse 5.1 Jording af transient klemmerække Der er jordforbindelse udvendigt på elektronikhuset og indvendigt i klemmerummet. Disse jordforbindelser bruges, når der er monteret klemmerækker med transient beskyttelse. Det anbefales at benytte en ledning på 18 AWG eller større til at forbinde husets stelforbindelse til jord (intern eller ekstern). 11

12 Hvis transmitteren ikke p.t. er udstyret med ledninger til strømforsyning og kommunikation, følges procedure Trin 1 til 8 af Tilslutning af ledninger og strømforsyning på side 10. Når transmitteren er ledningsført, som den skal, henvises til Figur 11 for interne og eksterne placeringer af transientbeskyttende jordforbindelser. 6.0 Bekræftelse af transmitterens konfiguration Bekræft konfigurationen med et HART-kompatibelt konfigurationsværktøj eller brugergrænsefladen udstyrskode M4. Dette trin inkluderer også konfigurationsvejledning for en Field Communicator og brugergrænseflade. Se referencemanualen til Rosemount 2051 for konfigurationsvejledning ved brug af AMS Device Manager. 6.1 Bekræftelse af konfiguration med en Field Communicator Der skal være installeret en Rosemount 2051 DD på Field Communicator for at bekræfte konfigurationen. Genvejstastesekvenser for den nyeste DD er vist i Tabel 3 på side 12. Kontakt den lokale repræsentant for Emerson Process Management for at rekvirere genvejstastesekvenserne for ældre DD er. Bemærk Emerson anbefaler, at man installerer den seneste DD for at få adgang til alle funktioner. Gå ind på EmersonProcess.com eller HARTComm.org. 1. Bekræft enhedskonfigurationen ved hjælp af genvejstastesekvensen i Tabel 3. a. Et flueben (P) angiver de grundlæggende konfigurationsparametre. Disse parametre skal som minimum bekræftes som en del af konfigurationen og opstarten. b. Et (7) angiver, at funktionen kun er tilgængelig med HART-revision 7. Tabel 3. Enhedsrevision 9 og 10 (HART 7), DD-revision 1, genvejstastesekvens Funktion Genvejstastesekvens HART 7 HART 5 P Alarm and Saturation Levels (Alarm- og mætningsniveauer) 2, 2, 2, 5, 7 2, 2, 2, 5, 7 P Damping (Dæmpning) 2, 2, 1, 1, 5 2, 2, 1, 1, 5 P Range Values (Områdeværdier) 2, 2, 2, 2, 2, 2 P Tag (Mærkat) 2, 2, 7, 1, 1 2, 2, 7, 1, 1 P Transfer Function (Overførselsfunktion) 2, 2, 1, 1, 6 2, 2, 1, 1, 6 P Units (Enheder) 2, 2, 1, 1, 4 2, 2, 1, 1, 4 Burst Mode (Burst-tilstand) 2, 2, 5, 3 2, 2, 5, 3 Custom Display Configuration (Brugertilpasset displaykonfiguration) 2, 2, 4 2, 2, 4 Date (Dato) 2, 2, 7, 1, 4 2, 2, 7, 1, 3 Descriptor (Deskriptor) 2, 2, 7, 1, 5 2, 2, 7, 1, 4 12

13 Installationsvejledning Tabel 3. Enhedsrevision 9 og 10 (HART 7), DD-revision 1, genvejstastesekvens Funktion Digital to Analog Trim (4 20 ma Output) (Digital til analog trim (4 20 ma output)) Genvejstastesekvens HART 7 HART 5 3, 4, 2 3, 4, 2 Disable Configuration Buttons (Deaktiver konfigurationsknapper) 2, 2, 6, 3 2, 2, 6, 3 Rerange with Keypad (Skift måleområde med tastatur) 2, 2, 2, 1 2, 2, 2, 1 Loop Test (Looptest) 3, 5, 1 3, 5, 1 Lower Sensor Trim (Nedre følertrim) 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 Message (Meddelelse) 2, 2, 7, 1, 6 2, 2, 7, 1, 5 Scaled D/A Trim (4 20 ma Output) (Skaleret digital-analog trim (4 20 ma output)) 3, 4, 2 3, 4, 2 Sensor Temperature/Trend (Følertemperatur/-retning) 3, 3, 3 3, 3, 3 Upper Sensor Trim (Øvre følertrim) 3, 4, 1, 1 3, 4, 1, 1 Digital Zero Trim (Digital nulpunktsindstilling) 3, 4, 1, 3 3, 4, 1, 3 Password (Adgangskode) 2, 2, 6, 5 2, 2, 6, 4 Scaled Variable (Skaleret variabel) 3, 2, 2 3, 2, 2 HART Revision 5 to HART Revision 7 switch (Kontakt til skift fra HART-version 5 til HART-version 7) 2, 2, 5, 2, 3 2, 2, 5, 2, 3 P Long Tag (Langt mærke) 2, 2, 7, 1, 2 - P Find Device (Find enhed) 3, 4, 5 - P Simulate Digital Signal (Simuler digitalt signal) 3, 4, Bekræftelse af konfiguration med brugergrænseflade Brugergrænsefladen (ekstraudstyr) kan anvendes til idriftsættelse af enheden. Den lokale brugergrænseflade har hhv. interne og eksterne knapper. De interne knapper er placeret på transmitterens display, mens de eksterne knapper er placeret under det øverste metalskilt. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for brugergrænsefladen. Funktionaliteten for knapperne til brugergrænsefladen vises i de nederste hjørner på displayet. Tabel 4 og Figur 13 forklarer betjening af knapperne og menuindhold. 13

14 Figur 12. Interne og eksterne brugergrænsefladeknapper A B A. Interne knapper B. Eksterne knapper Bemærk Se Figur 14 på side 17 for at bekræfte de eksterne knapfunktionaliteter. Tabel 4. Betjening af knapperne på brugergrænsefladen Knap Venstre Nej RUL Højre Ja ENTER 14

15 Installationsvejledning Figur 13. Menu på den lokale brugergrænseflade SE KONFIG Gennemgå alle relevante parametre, der er indstillet i transmitteren NULPUNKTSINDSTILLING ENHEDER ÆNDRING AF MÅLEOMRÅDE LOOPTEST DISPLAY Konfigurer display Indstil tryk- og temperaturenheder Indstil det analoge output for at teste, om loopet er intakt INDSTIL 4-20 ma-værdier ved at påføre tryk INDSTIL 4-20 ma-værdier ved at indtaste værdier Fuld kalibrering Dæmpning Overførselsfunktion Tildel PV UDVIDET MENU FORLAD MENU Skaleret variabel Mærkat Alarm og mætning Adgangskode Simulering HART-revision 6.3 Skift HART-version Hvis HART-konfigurationsværktøjet ikke kan kommunikere med HART-version 7, indlæser Rosemount 2051 en generisk menu med begrænsede funktioner. Der kan skiftes HART-revision som følger i den generiske menu: 1. Manual Setup (Manuel opsætning) > Device Information (Informationer om enheden) > Identification (Identifikation) > Message (Meddelelse) a. For at ændre til HART revision 5 indtastes: HART5 i meddelelsesfeltet b. For at ændre til HART revision 7 indtastes: HART7 i meddelelsesfeltet 15

16 7.0 Trimning af transmitteren Enhederne kalibreres af fabrikken. Efter installation anbefales det at køre en nulpunktsindstilling på måler- og differenstryktransmitterne for at fjerne eventuelle fejl pga. monteringsposition eller statiske trykpåvirkninger. En nulpunktsindstilling kan enten udføres ved hjælp af en Field Communicator eller konfigurationsknapperne. For anvisninger om brug af AMS Device Manager henvises til referencemanualen for Rosemount Bemærk Når der udføres en nulpunktsindstilling, skal det sikres, at udligningsventilen er åben, og at alle våde ben er fyldt op til det rette niveau. FORSIGTIG Det anbefales ikke at nulstille en absolut tryktransmitter (Rosemount model 2051TA). 1. Vælg indstillingsprocedure a. Analog nulpunktsindstilling indstiller det analoge output til 4 ma. Denne metode omtales også som ændring af måleområde og indstiller den nedre områdeværdi (LRV), så den er lig det målte tryk. Displayet og den digitale HART-udgang ændres ikke. b. Digital nulpunktsindstilling genkalibrerer følerens nulpunkt. LRV påvirkes ikke. Trykværdien vil være nul (på displayet og HART-outputtet). 4 ma-punktet må ikke være nul. Det kræver, at det fabrikskalibrerede nultryk ligger inden for 3 % af den øvre grænseværdi (URL) (0 ± 3 % URL). Eksempel Øvre områdeværdi (URV) = 250 inh 2 O Påført nultryk = +0,03 x 250 inh 2 O = +7,5 inh 2 O (sammenlignet med fabriksindstillingerne). Værdier uden for dette område vil blive afvist af transmitteren. 7.1 Indstilling med en Field Communicator 1. Tilslut Field Communicator, se Tilslutning af ledninger og strømforsyning på side 10 for vejledning. 2. Følg HART-menuen for at udføre den ønskede nulpunktsindstilling. Tabel 5. Genvejstaster til nulpunktsindstilling Analog nulpunktsindstilling (indstil 4 ma) Digital nulpunktsindstilling Genvejstastesekvens 3, 4, 2 3, 4, 1, 3 16

17 Installationsvejledning 7.2 Indstilling med konfigurationsknapper Der kan udføres en nulpunktsindstilling med et af de tre mulige eksterne sæt konfigurationsknapper, som er placeret under det øverste skilt. For at få adgang til konfigurationsknapperne løsnes skruen, og skiltet oven på transmitteren skubbes til side. Bekræft funktionen vha. Figur 12. Figur 14. Eksterne konfigurationsknapper Brugergrænseflade Analog nulpunktsindstilling og måling Digital nulpunktsindstilling A A. Konfigurationsknapper Brug følgende procedure til at udføre en nulpunktsindstilling: Udfør indstillingen med brugergrænsefladen (udstyrskode M4) 1. Indstil transmittertrykket. 2. Se betjeningsmenuen i Figur 13 på side 15. a. Udfør en analog nulpunktsindstilling ved at vælge Rerange (Ændring af måleområde). b. Udfør en digital nulpunktsindstilling ved at vælge Zero Trim (Nulpunktsindstilling). Udfør en nulpunktsindstilling med analogt nulpunkt og måleområde (udstyrskode D4). 1. Indstil transmittertrykket. 2. Hold knappen Zero (Nulpunktsindstilling) nede i to sekunder for at udføre en analog nulpunktsindstilling. Udfør en nulpunktsindstilling med digitalt nulpunkt (udstyrskode DZ) 1. Indstil transmittertrykket. 2. Hold knappen Zero (Nulpunktsindstilling) nede i to sekunder for at udføre en digital nulpunktsindstilling. 8.0 Systemer med sikkerhedsinstrumenter Ved installation af sikkerhedscertificerede systemer henvises til referencemanualen for Rosemount 2051 vedr. installationsprocedure og systemkrav. 17

18 9.0 Produktcertificeringer Rev Informationer om EU-direktiver Et eksemplar af EF-overensstemmelseserklæringen kan findes bagest i installationsvejledningen. Den seneste udgave af EF-overensstemmelseserklæringen kan findes på EmersonProcess.com/Rosemount. 9.2 Certificeringer vedrørende placering i almindeligt miljø Transmitteren er som standard blevet undersøgt og afprøvet for at afgøre, om konstruktionen overholder grundlæggende krav til el-, mekanik- og brandbeskyttelse af et landsdækkende anerkendt testlaboratorium akkrediteret af Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA) i USA. 9.3 Nordamerika E5 I5 USA eksplosionssikker (XP) og støveksplosionssikker (DIP) Certifikat: Standarder: FM klasse , FM klasse , FM klasse , FM klasse , ANSI/NEMA , ANSI/IEC Mærkninger: XP CL I, DIV 1, GP B, C, D; DIP CL II, DIV 1, GP E, F, G; CL III; T5( 50 C T o +85 C); fabriksforseglet; type 4X USA egensikker (IS) og ikke antændingsfarlig (NI) Certifikat: Standarder: FM klasse , FM klasse , FM klasse , FM klasse , ANSI/NEMA Mærkninger: IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D; CL II, DIV 1, GP E, F, G; klasse III; DIV 1 ved tilslutning iht. Rosemounts tegning ; klasse I, zone 0; AEx ia IIC T4; NI CL 1, DIV 2, GP A, B, C, D; T4( 50 C T o +70 C); type 4x IE USA FISCO Certifikat: Standarder: FM klasse , FM klasse , FM klasse , FM klasse Mærkninger: IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D ved tilslutning iht. Rosemounts tegning ( 50 C T a +60 C); type 4x E6 Canada eksplosionssikker og støveksplosionssikker Certifikat: Standarder: CAN/CSA C22.2 nr. 0-10, CSA std. C22.2 nr , CSA std. C22.2 nr. 30-M1986, CAN/CSA-C22.2 nr. 94-M91, CSA std. C22.2 nr.142-m19087, CAN/CSA-C22.2 nr , CSA std. C22.2 nr. 213-M1987, CAN/CSA-E :07, CAN/CSA-E :07, CAN/CSA-E , CAN/CSA-C22.2 nr :05, ANSI/ISA Mærkninger: Eksplosionssikker for klasse I, division 1, gruppe B, C og D. Støveksplosionssikker for klasse II og klasse III, division 1, gruppe E, F og G. Egnet til klasse I, division 2, gruppe A, B, C og D for indendørs og udendørs farlige placeringer. Klasse I, zone 1, Ex d IIC T5. Indkapslingstype 4X, fabriksforseglet. Enkelt forsegling 18

19 Installationsvejledning I6 9.4 Europa Canada egensikker Certifikat: Standarder: CSA std. C22.2 nr M1987, CSA std. C22.2 nr M1987, CSA std. C22.2 nr , CSA std. C22.2 nr M1987, ANSI/ISA , CAN/CSA-E :07, CAN/CSA-E :02 Mærkninger: Egensikker for klasse I, division 1, gruppe A, B, C og D ved tilslutning iht. Rosemounts tegning Ex ia IIC T3C. Enkelt forsegling. Indkapslingstype 4X E1 ATEX flammesikker Certifikat: KEMA 08ATEX0090X Standarder: EN :2006, EN :2007, EN :2007 Mærkninger: II 1/2 G Ex d IIC T6 IP66 ( 50 C T o 65 C); II 1/2 G Ex d IIC T5 IP66 ( 50 C T o 80 C) Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Ex d skruepropper, kabelforskruninger og ledningsnet skal kunne klare en temperatur på 90 C. 2. Denne enhed indeholder en membran med tynde vægge. I forbindelse med installation, vedligeholdelse og brug skal der tages højde for de omgivende forhold, som membranen bliver udsat for. Producentens vedligeholdelsesvejledning skal overholdes til punkt og prikke, så sikkerheden er i orden gennem hele den forventede levetid. 3. I tilfælde af reparationer kontaktes producenten for at få oplysninger om målene på de flammesikre samlinger. I1 ATEX egensikker Certifikat: Baseefa08ATEX0129X Standarder: EN :2012, EN :2012 Mærkninger: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga ( 60 C T o +70 C) Tabel 6. Indgangsparametre Parameter HART Fieldbus/PROFIBUS Spænding U i 30 V 30 V Strøm I i 200 ma 300 ma Effekt P i 1 W 1,3 W Kapacitans C i 0,012 μf 0 μf Induktans L i 0 mh 0 mh Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Hvis der er monteret en 90 V transientdæmpning (ekstraudstyr) på udstyret, kan det ikke modstå 500 V isoleringen i forbindelse med jordtesten, hvilket der skal tages højde for under installationen. 2. Indkapslingen kan være fremstillet af en aluminiumslegering og afslutningsvist være behandlet med en beskyttende polyurethanmaling. Udstyret skal dog stadig beskyttes, således at det ikke udsættes for stød eller afskrabninger, hvis det befinder sig i en 0-zone. 19

20 IA ATEX FISCO Certifikat: Baseefa08ATEX0129X Standarder: EN :2012, EN :2012 Mærkninger: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga ( 60 C T o +60 C) Tabel 7. Indgangsparametre Parameter Spænding U i Strøm I i Effekt P i Kapacitans C i Induktans L i FISCO 17,5 V 380 ma 5,32 W 0 μf 0 mh Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Hvis der er monteret en 90 V transientdæmpning (ekstraudstyr) på udstyret, kan det ikke modstå 500 V isoleringen i forbindelse med jordtesten, hvilket der skal tages højde for under installationen. 2. Indkapslingen kan være fremstillet af en aluminiumslegering og afslutningsvist være behandlet med en beskyttende polyurethanmaling. Udstyret skal dog stadig beskyttes, således at det ikke udsættes for stød eller afskrabninger, hvis det befinder sig i en 0-zone. N1 ATEX type n Certifikat: Baseefa08ATEX0130X Standarder: EN :2012, EN :2010 Mærkninger: II 3G Ex na IIC T4 Gc ( 40 C T o +70 C) Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Hvis der er monteret en valgfri 90 V transientdæmpning på udstyret, kan det ikke modstå en 500 V elektriske styrketest som defineret i paragraf i EN :2010. Det skal der tages højde for ved installationen. ND ATEX støv Certifikat: Baseefa08ATEX0182X Standarder: EN :2012, EN :2009 Mærkninger: II 1 D Ex ta IIIC T95 C T C Da ( 20 C T o +85 C) Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Hvis der er monteret en 90 V transientdæmpning (ekstraudstyr) på udstyret, kan det ikke modstå 500 V isoleringen i forbindelse med jordtesten, hvilket der skal tages højde for under installationen. 9.5 Internationalt E7 IECEx flammesikker Certifikat: IECExKEM X Standarder: IEC :2004, IEC : , IEC :2006 Mærkninger: Ex d IIC T6/T5 IP66, T6( 50 C T o +65 C), T5( 50 C T o +80 C) Tabel 8. Procestemperatur Temperaturklasse Procestemperatur T6 50 C til +65 C T5 50 C til +80 C 20

21 Installationsvejledning Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Enheden indeholder en membran med tynde vægge. I forbindelse med installation, vedligeholdelse og brug skal der tages højde for de omgivende forhold, som membranen bliver udsat for. Producentens vedligeholdelsesvejledning skal overholdes til punkt og prikke, så sikkerheden er i orden gennem hele den forventede levetid. 2. Ex d skruepropper, kabelforskruninger og ledningsnet skal kunne klare en temperatur på 90 C. 3. I tilfælde af reparationer kontaktes producenten for at få oplysninger om målene på de flammesikre samlinger. I7 IECEx egensikker Certifikat: IECExBAS X Standarder: IEC :2011, IEC :2011 Mærkninger: Ex ia IIC T4 Ga ( 60 C T o +70 C) Tabel 9. Indgangsparametre Parameter HART Fieldbus/PROFIBUS Spænding U i 30 V 30 V Strøm I i 200 ma 300 ma Effekt P i 1 W 1,3 W Kapacitans C i 0,012 μf 0 μf Induktans L i 0 mh 0 mh Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Hvis der er monteret en 90 V transientdæmpning (ekstraudstyr) på udstyret, kan det ikke modstå 500 V isoleringen i forbindelse med jordtesten, hvilket der skal tages højde for under installationen. 2. Indkapslingen kan være fremstillet af en aluminiumslegering og afslutningsvist være behandlet med en beskyttende polyurethanmaling. Udstyret skal dog stadig beskyttes, således at det ikke udsættes for stød eller afskrabninger, hvis det befinder sig i en 0-zone. IG IECEx FISCO Certifikat: IECExBAS X Standarder: IEC :2011, IEC :2011 Mærkninger: Ex ia IIC T4 Ga ( 60 C T o +60 C) Tabel 10. Indgangsparametre Parameter Spænding U i Strøm I i Effekt P i Kapacitans C i Induktans L i FISCO 17,5 V 380 ma 5,32 W 0 μf 0 mh Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Hvis der er monteret en 90 V transientdæmpning (ekstraudstyr) på udstyret, kan det ikke modstå 500 V isoleringen i forbindelse med jordtesten, hvilket der skal tages højde for under installationen. 2. Indkapslingen kan være fremstillet af en aluminiumslegering og afslutningsvist være behandlet med en beskyttende polyurethanmaling. Udstyret skal dog stadig beskyttes, således at det ikke udsættes for stød eller afskrabninger, hvis det befinder sig i en 0-zone. 21

22 N7 IECEx type n Certifikat: IECExBAS X Standarder: IEC :2011, IEC :2010 Mærkninger: Ex na IIC T4 Gc ( 40 C T o +70 C) Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Hvis der er monteret en valgfri 90 V transientdæmpning på udstyret, kan det ikke modstå den 500 V elektriske styrketest som defineret i paragraf i EN :2010. Det skal der tages højde for ved installationen. 9.6 Brasilien E2 INMETRO flammesikker Certifikat: UL-BR X Standarder: ABNT NBR IEC : Errata 1:2011, ABNT NBR IEC : Errata 1:2011, ABNT NBR IEC : Errata 1:2009 Mærkninger: Ex d IIC T6/T5 Gb IP66, T6( 50 C T o +65 C), T5( 50 C T o +80 C) Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Enheden indeholder en membran med tynde vægge. I forbindelse med installation, vedligeholdelse og brug skal der tages højde for de omgivende forhold, som membranen bliver udsat for. Producentens instruktioner om installation og vedligeholdelse skal overholdes i alle enkeltheder for at sikre sikkerheden igennem hele enhedens forventede levetid. 2. Ex d skruepropper, kabelforskruninger og ledningsnet skal kunne klare en temperatur på 90 C. 3. I tilfælde af reparationer kontaktes producenten for at få oplysninger om målene på de flammesikre samlinger. I2 INMETRO egensikker Certifikat: UL-BR X Standarder: ABNT NBR IEC : Errata 1:2011; ABNT NBR IEC :2009 Mærkninger: Ex ia IIC T4 Ga ( 60 C T o +70 C) Tabel 11. Indgangsparametre Parameter HART Fieldbus/PROFIBUS Spænding U i 30 V 30 V Strøm I i 200 ma 300 ma Effekt P i 1 W 1,3 W Kapacitans C i 12 nf 0 Induktans L i 0 0 Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Hvis der er monteret en 90 V transientdæmpning (ekstraudstyr) på udstyret, kan det ikke modstå 500 V isoleringen i forbindelse med jordtesten, hvilket der skal tages højde for under installationen. 2. Indkapslingen kan være fremstillet af en aluminiumslegering og afslutningsvist være behandlet med en beskyttende polyuretanmaling. Enheden skal dog stadig beskyttes, således at den ikke udsættes for stød eller afskrabninger, hvis den befinder sig i områder, der kræver EPL Ga. 22

23 IB Installationsvejledning INMETRO FISCO Certifikat: UL-BR X Standarder: ABNT NBR IEC : Errata 1:2011; ABNT NBR IEC :2009 Mærkninger: Ex ia IIC T4 Ga ( 60 C T o +60 C) Tabel 12. Indgangsparametre Parameter Spænding U i Strøm I i Effekt P i Kapacitans C i Induktans L i FISCO 17,5 V 380 ma 5,32 W 0 nf 0 μh Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Hvis der er monteret en 90 V transientdæmpning (ekstraudstyr) på udstyret, kan det ikke modstå 500 V isoleringen i forbindelse med jordtesten, hvilket der skal tages højde for under installationen. 2. Indkapslingen kan være fremstillet af en aluminiumslegering og afslutningsvist være behandlet med en beskyttende polyuretanmaling. Enheden skal dog stadig beskyttes, således at den ikke udsættes for stød eller afskrabninger, hvis den befinder sig i områder, der kræver EPL Ga. 9.7 Kina E3 Kina, flammesikker Certifikat: GYJ X; GYJ X (flowmålere) Standarder: GB , GB , GB Mærkninger: Tryktransmitter: Ex d IIC Gb, T6( 50 C T o +65 C), T5( 50 C T o +80 C) Flowmåler: Ex d IIC Ga/Gb, T6( 50 C T o +65 C), T5( 50 C T o +80 C) Særlige betingelser for brug (X): 1. Symbolet "X" anvendes til at angive særlige betingelser for brug: Ex d skruepropper, kabelforskruninger og ledningsnet skal kunne klare en temperatur på 90 C. Denne enhed indeholder en membran med tynde vægge. I forbindelse med installation, vedligeholdelse og brug skal de omgivende forhold, som membranen bliver udsat for, tages i betragtning. 2. Forholdet mellem T-kode og omgivende temperaturområde er: T o Temperaturklasse 50 C T o +80 C T5 50 C T o +65 C T6 3. Jordforbindelsen i indkapslingen skal sluttes forsvarligt til. 4. Under installation, brug og vedligeholdelse af tryktransmitteren, skal advarslen Don t open the cover when the circuit is alive (Dækslet må ikke åbnes, når kredsløbet er strømførende) overholdes. 5. Under installation må det brandsikre hus ikke udsættes for skadelige blandinger. 6. Der skal anvendes en kabelindgang og en kabelgennemføring, der er certificeret af NEPSI med beskyttelsestype Ex d IIC Gb og egnet gevindform, ved installation i et farligt område. Der skal anvendes blindpropper på de redundante kabelindgange. 23

24 7. Slutbrugere må ikke ændre interne komponenter, men skal løse problemet sammen med producenten for at undgå skader på produktet. 8. Vedligeholdelse skal foretages et sted uden eksplosionsfare. 9. Ved installation, brug og vedligeholdelse af dette produkt skal følgende standarder overholdes: GB , GB , GB , GB I3 Kina, egensikker Certifikat: GYJ X; GYJ X (flowmålere) Standarder: GB , GB , GB Mærkninger: Ex ia IIC T4 Ga ( 60 C T o +70 C) Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Symbolet "X" anvendes til at angive særlige betingelser for brug: a. Hvis apparatet er udstyret med en 90 V transientdæmpning (ekstraudstyr), kan det ikke modstå 500 V isoleringstesten i 1 minut. Dette skal der tages højde for, når enheden installeres. b. Indkapslingen kan være fremstillet af en aluminiumslegering og afslutningsvist være behandlet med en beskyttende polyurethanmaling. Enheden skal dog stadig beskyttes, således at den ikke udsættes for stød eller afskrabninger, hvis den befinder sig i en 0-zone. 2. Forholdet mellem T-kode og omgivende temperaturområde er: 3. Egensikre parametre: Model T-kode Temperaturområde HART, Fieldbus, PROFIBUS og Low Power T4 60 C T o +70 C Parameter HART Fieldbus/PROFIBUS Spænding U i 30 V 30 V Strøm I i 200 ma 300 ma Effekt P i 1 W 1,3 W Kapacitans C i 0,012 μf 0 μf Induktans L i 0 mh 0 mh Bemærkning 1 FISCO-parametre overholder kravene til FISCO-feltenheder i GB (Flowmålere) Når Rosemount 644 temperaturtransmitteren anvendes, bør dette ske med Ex-certificeret tilbehør for at sikre et eksplosionsbeskyttelsessystem, som kan bruges i eksplosive gasatmosfærer. Ledningsføring og klemmer skal være i overensstemmelse med instruktionsmanualen til Rosemount 644. Kablerne mellem Rosemount 644 og tilknyttet udstyr skal være afskærmede (kablerne skal have isolationsafskærmning). Det afskærmede kabel skal være omhyggeligt jordet i et ikke-eksplosionsfarligt område. 4. Produktet skal bruges sammen med Ex-certificeret tilbehør for at etablere et eksplosionsbeskyttelsessystem, der kan bruges i eksplosive gasatmosfærer. Ledningsføring og klemmer skal være i overensstemmelse med produktets og tilbehørets instruktionsmanual. 5. Kablerne mellem dette produkt og tilbehøret skal være afskærmede (kablerne skal have isolationsafskærmning). Det afskærmede kabel skal være omhyggeligt jordet i et ikke-eksplosionsfarligt område. 6. Slutbrugere må ikke ændre interne komponenter, men skal løse problemet sammen med producenten for at undgå skader på produktet. 24

25 Installationsvejledning 7. Ved installation, brug og vedligeholdelse af dette produkt skal følgende standarder overholdes: GB , GB , GB , GB , GB Japan E4 Japan, flammesikker Certifikat: TC20598, TC20599, TC20602, TC20603 [HART]; TC20600, TC20601, TC20604, TC20605 (Fieldbus) Mærkninger: Ex d IIC T5 9.9 Technical Regulations Customs Union (EAC) EM EAC flammesikker Certifikat: RU C-US.GB05.B Mærkninger: Ga/Gb Ex d IIC X, T5( 50 C T o +80 C), T6( 50 C T o +65 C) Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Læs om særlige betingelser i certifikatet. IM EAC egensikker Certifikat: RU C-US.GB05.B Mærkninger: 0Ex ia IIC T4 Ga X ( 60 C T o +70 C) Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Læs om særlige betingelser i certifikatet Kombinationer K1 Kombination af E1, I1, N1 og ND K2 Kombination af E2 og I2 K5 Kombination af E5 og I5 K6 Kombination af E6 og I6 K7 Kombination af E7, I7, N7 og IECEx støv IECEx støv Certifikat: IECEx BAS X Standarder: IEC :2011, IEC :2008 Mærkninger: Ex ta IIIC T95 C T C Da ( 20 C T o +85 C) Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Hvis der er monteret en 90 V transientdæmpning (ekstraudstyr) på udstyret, kan det ikke modstå en 500 V isolering i forbindelse med jordtesten, hvilket der skal tages højde for under installationen. KA Kombination af E1, I1 og K6 KB Kombination af K5 og K6 KC Kombination af E1, I1 og K5 KD Kombination af K1, K5 og K6 KM Kombination af EM og IM 25

26 9.11 Yderligere certificeringer SBS Typegodkendelse fra American Bureau of Shipping (ABS) Certifikat: 09-HS446883B-3-PDA Tilsigtet brug: Marine- og offshore-applikationer - måling af enten overtryk eller absoluttryk på væske, gas og damp. ABS-regler: 2013 Regler for fartøjer af stål 1-1-4/7.7, 1-1-tillæg 3, 4-8-3/1.7, 4-8-3/13.1 SBV Typegodkendelse fra Bureau Veritas (BV) Certifikat: 23157/B0 BV BV-regler: Bureau Veritas-regler til klassificering af skibsinstallationer af stål Anvendelse: Klassebetegnelser: AUT-UMS, AUT-CCS, AUT-PORT og AUT-IMS; tryktransmittertype 2051 kan ikke installeres på dieselmotorer SDN Typegodkendelse fra Det Norske Veritas (DNV) Certifikat: TAA000004F Tilsigtet brug: DNV's GL-regler for klassificering - skibe og offshore-enheder Anvendelse: Placeringsklasser Type 2051 Temperatur Fugtighed Vibration EMC Indkapsling D B A B D SLL Typegodkendelse fra Lloyds Register (LR) Certifikat: 11/60002 Anvendelse: Miljøkategori ENV1, ENV2, ENV3 og ENV5 26

27 Installationsvejledning Figur 15. Rosemount 2051 Overensstemmelseserklæring 27

28 28

29 Installationsvejledning 29

30 30

31 31

32 Dette direktiv er gyldigt indtil 19. april 2016 Dette direktiv er gyldigt fra 20. april 2016 Dette direktiv er gyldigt indtil 18. juli 2016 Dette direktiv er gyldigt fra 19. juli 2016 Dette direktiv er gyldigt indtil 19. april 2016 Dette direktiv er gyldigt fra 20. april

33 Installationsvejledning 33

34 34

35 Installationsvejledning China RoHSRosemount 2051 List of Rosemount 2051 Parts with China RoHS Concentration above MCVs / Hazardous Substances Part Name Lead (Pb) Mercury (Hg) Cadmium (Cd) Hexavalent Chromium (Cr +6) Polybrominated biphenyls (PBB) Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) Electronics Assembly X O O O O O Housing Assembly X O O X O O Sensor Assembly X O O X O O SJ/T11364 This table is proposed in accordance with the provision of SJ/T O: GB/T O: Indicate that said hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T X: GB/T X: Indicate that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T

36 * * Installationsvejledning , rev. CC Globale hovedkontorer Emerson Process Management 6021 Innovation Blvd. Shakopee, MN 55379, USA eller Emerson Process Management Generatorvej 8A, 2.sal 2860 Søborg, Danmark North America Regional Office Emerson Process Management 8200 Market Blvd. Chanhassen, MN 55317, USA eller Latin America Regional Office Emerson Process Management 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise, FL 33323, USA Europe Regional Office Emerson Process Management Europe GmbH Neuhofstrasse 19a P.O. Box 1046 CH 6340 Baar Schweiz +41 (0) (0) Asia Pacific Regional Office Emerson Process Management Asia Pacific Pte. Ltd. 1 Pandan Crescent Singapore Middle East and Africa Regional Office Emerson Process Management Emerson FZE P.O. Box 17033, Jebel Ali Free Zone - South 2 Dubai, Forenede Arabiske Emirater Linkedin.com/company/Emerson-Process-Management Twitter.com/Rosemount_News Facebook.com/Rosemount Youtube.com/user/RosemountMeasurement Google.com/+RosemountMeasurement Standard vilkår og betingelser for salg kan findes på Emerson-logoet er et vare- og servicemærke tilhørende Emerson Electric Co. AMS, Rosemount og Rosemount-logoet er varemærker tilhørende Emerson Process Management. HART er et registreret varemærke tilhørende FieldComm Group. DTM er et varemærke tilhørende FDT Group. NEMA er et registreret varemærke og servicemærke tilhørende National Electrical Manufacturers Association. PROFIBUS er et registreret varemærke tilhørende PROFINET International (PI). Alle andre mærker tilhører de respektive ejere Emerson Process Management. Alle rettigheder forbeholdes.

Rosemount 5400 niveautransmitter

Rosemount 5400 niveautransmitter 00825-0608-4026, Rev AA Rosemount 5400 niveautransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder anvisninger for niveautransmitter Rosemount

Læs mere

Rosemount 214C føler. Installationsvejledning , Rev AD Juli 2016

Rosemount 214C føler. Installationsvejledning , Rev AD Juli 2016 Rosemount 214C føler 00825-0408-2654, Rev AD BEMÆRK Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følermodeller 214C. Hvis føleren blev bestilt monteret på en temperaturtermolomme

Læs mere

Rosemount 3051HT tryktransmitter til sanitet

Rosemount 3051HT tryktransmitter til sanitet Installationsvejledning 00825-0108-4091, rev. BD Rosemount 3051HT tryktransmitter til sanitet Bemærk Inden transmitteren installeres, skal det kontrolleres, at den rette Device Driver er indlæst i hostsystemerne.

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning 00825-0108-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning, udstyrskode WU Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere

Læs mere

Rosemount 3051 tryktransmitter og Rosemount flowmålere i 3051CF-serien

Rosemount 3051 tryktransmitter og Rosemount flowmålere i 3051CF-serien Installationsvejledning 00825-0108-4007, Rev. CB Rosemount 3051 tryktransmitter og Rosemount flowmålere i 3051CF-serien med 4-20 ma HART -protokol, revision 5 og 7 Bemærk Inden transmitteren installeres,

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien 00825-0308-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne enhed

Læs mere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere 00825-0308-4408, rev. AA Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere Parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount transmittere

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere

Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere 00825-0108-4408, re v. AB Rosemount 5408 og 5408:SIS niveautransmittere Kegleantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount transmittere

Læs mere

ADVARSEL MEDDELELSE. Juni 2014. Installationsvejledning

ADVARSEL MEDDELELSE. Juni 2014. Installationsvejledning Installationsvejledning 00825-0208-4101, rev FA Rosemount tryktransmitter i 2051-serien og Rosemount flowmålere i 2051CF-serien med FOUNDATION Fieldbus-protokol Inden transmitteren installeres, skal det

Læs mere

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning 00825-0108-4952, Rev BA Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller 00825-0108-4841, Rev BA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller Installationsvejledning ADVARSEL Følges retningslinjer for sikker installation ikke, kan det resultere i død eller alvorlige

Læs mere

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre 00825-0108-4601, Rev AA Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre Monteringsvejledning for valgmulighed XC Sikkerhedsmeddelelser Procedurer og instruktioner i dette dokument kan kræve særlige forholdsregler

Læs mere

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Start Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Bekræft transmitterens konfiguration Produktcertificeringer

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Installationsvejledning P/N MMI-20011737, Rev. A Februar 2009 ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises

Læs mere

Rosemount føler Volume 1. Installationsvejledning , Rev CB Maj 2017

Rosemount føler Volume 1. Installationsvejledning , Rev CB Maj 2017 Rosemount føler Volume 1 00825-0308-2654, Rev CB BEMÆRK Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følere model 0068, 0078 og 0183. Den indeholder ikke anvisninger

Læs mere

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014 Rosemount 0065/0185 føler 00825-0208-2654, Rev BB_dan MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følere, model 0065 og 0185. Den indeholder ikke anvisninger

Læs mere

Emerson Plantweb Insight. Installationsvejledning , rev. BA December 2016

Emerson Plantweb Insight. Installationsvejledning , rev. BA December 2016 Emerson Plantweb Insight 00825-0108-4541, rev. BA 1.0 Oversigt Tak fordi du har valgt Plantweb Insight. Dette dokument giver vejledning om, hvordan systemplatformen først sættes op. Flere detaljer og yderligere

Læs mere

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Vejledning til hurtig installation Indikator Rosemount 753R Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Start Oversigt Rosemount 753R med indbygget tryktransmitter model 3051S Rosemount 753R med

Læs mere

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter September 2007 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs diskret transmitter Start Trin 1: Fysisk installation Trin 2: Kontrol af drift Trin 3: Referenceinformation Slut www.rosemount.com Rosemount 702 September

Læs mere

Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter

Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter 00825-0108-4108, Rev AB Rosemount 2088 med valgbar HART-tryktransmitter med 4 20 ma HART- og 1 5 Vdc HART-protokol med lav effekt (version 5 og 7) Bemærkninger MEDDELELSE Denne installationsvejledning

Læs mere

Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter. Installationsvejledning , Rev BB Januar 2015

Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter. Installationsvejledning , Rev BB Januar 2015 Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter Installationsvejledning 00825-0208-4708, Rev BB Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende anvisninger til Rosemount

Læs mere

Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol

Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol Installationsvejledning Rosemount 752 Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol Start Trin 1: Ledningsføring Trin 2: Konfigurering af transducerblokken Produktcertificeringer Slut www.rosemount.com

Læs mere

Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien

Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien Installationsvejledning 00825-0308-4801, Rev BA Marts 2016 Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien med avanceret HART -diagnostik Bemærk Inden transmitteren installeres,

Læs mere

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed IP2030-DA/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed Installationsvejledning ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller

Læs mere

Rosemount 3051 tryktransmitter

Rosemount 3051 tryktransmitter 00825-0108-4001, rev. JA Rosemount 3051 tryktransmitter med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC-protokol med lav effekt Flowtransmitter i Rosemount 3051CF-serien med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC-protokol med lav effekt

Læs mere

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning , Rev EA Oktober 2016

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning , Rev EA Oktober 2016 Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter 00825-0208-4248, Rev EA Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter Trådløs Rosemount 248, hardwareversion HART enhed, version Installationssæt/drivere til enheden

Læs mere

Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien

Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien Rosemount flowmålertransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051SF-serien Start Trin 1: Montering af transmitteren

Læs mere

Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien

Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien Installationsvejledning 00825-0208-4802, rev GA Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien med WirelessHART -protokol Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning

Læs mere

Installationsvejledning , rev. GA September Rosemount 248 temperaturtransmitter

Installationsvejledning , rev. GA September Rosemount 248 temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0108-4825, rev. GA Rosemount 248 temperaturtransmitter Installationsvejledning BEMÆRK Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 248. Den indeholder

Læs mere

Rosemount 751 feltsignalindikator. Installationsvejledning , Rev. AB Februar 2014

Rosemount 751 feltsignalindikator. Installationsvejledning , Rev. AB Februar 2014 Rosemount 751 feltsignalindikator Installationsvejledning 00825-0108-4378, Rev. AB Installationsvejledning FORSIGTIG Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Rosemount 3144P temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus-protokol. Installationsvejledning 00825-0108-4834, Rev.

Rosemount 3144P temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus-protokol. Installationsvejledning 00825-0108-4834, Rev. Rosemount 3144P temperaturtransmittere med FOUNDATION Fieldbus-protokol 00825-0108-4834, Rev. CA MEDDELELSE MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Produktetfåsikkemere

Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 sanitetstryktransmitter Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Indstil kontakterne Trin 3: Forbind

Læs mere

Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter

Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter Installationsvejledning 00825-0208-4705, Rev AA Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter En installationsklar løsning, som muliggør enkel tilslutning til en turbinemåler Måler gennemsnitligt flow

Læs mere

Rosemount 848T FOUNDATION Fieldbus kompakt temperaturtransmitter

Rosemount 848T FOUNDATION Fieldbus kompakt temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0108-4697, Rev EA Rosemount 848T FOUNDATION Fieldbus kompakt temperaturtransmitter Enhed revision 7 kræver ny DD/CFF-revision Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning

Læs mere

Rosemount MultiVariable-transmitter i flowmålerserien 3051SF

Rosemount MultiVariable-transmitter i flowmålerserien 3051SF 00825-0108-4803, Rev. DA Rosemount 3051S MultiVariable transmitter Rosemount MultiVariable-transmitter i flowmålerserien 3051SF MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for referencemanualen

Læs mere

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Speciel sikkerhedsanvisning da RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Indhold TankRadar Pro information om det europæiske ATEX-direktiv....................... 2 ATEX-mærkning og Ex-certificeringskode............................................

Læs mere

Installationsvejledning , Rev EB Februar Rosemount 248 temperaturtransmitter

Installationsvejledning , Rev EB Februar Rosemount 248 temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0108-4825, Rev EB Rosemount 248 temperaturtransmitter Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien 00825-0208-4308, rev. AD 3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Kontroller, at måleenhedens driftsmiljø

Læs mere

Installationsvejledning , Rev BB August Emerson Smart Wireless Field Link

Installationsvejledning , Rev BB August Emerson Smart Wireless Field Link Installationsvejledning 00825-0108-4421, Rev BB Emerson Smart Wireless Field Link Installationsvejledning MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Field Link.

Læs mere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Konfigurer transmitteren Trin 2: Monter transmitteren

Læs mere

Installationsvejledning , Rev. BA November Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoller

Installationsvejledning , Rev. BA November Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoller 00825-0208-4088, Rev. BA Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoller MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount-transmitter 4088

Læs mere

Rosemount 415 brandpumpe

Rosemount 415 brandpumpe Vejledning til hurtig installation 0025-010-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brandpumpe Rosemount 15 brandpumpe Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Bor huller i røret Trin 3: Svejs monteringsdelene

Læs mere

Installationsvejledning , Rev BA November Rosemount 3051S ERS (Electronic Remote Sensors) med HART -protokol

Installationsvejledning , Rev BA November Rosemount 3051S ERS (Electronic Remote Sensors) med HART -protokol Installationsvejledning 00825-0108-4804, Rev BA Rosemount 3051S ERS (Electronic Remote Sensors) med HART -protokol Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende

Læs mere

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring Supplement til brugervejledning 00809-0408-4130, Rev. AA Maj 2009 Rosemount 2130 Rosemount 2130 ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring www.rosemount.com Rosemount 2130 Supplement til brugervejledning

Læs mere

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner www.rosemount.com Referencemanual Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner Disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Installationsvejledning P/N MMI-20011735, Rev. AA Juli 2009 ATEXinstallationsvejledning til Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

Flowmålertransmitter i Rosemount 2051CF-serien med PROFIBUS PA

Flowmålertransmitter i Rosemount 2051CF-serien med PROFIBUS PA Installationsvejledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 tryktransmitter med PROFIBUS PA Flowmålertransmitter i Rosemount 2051CF-serien med PROFIBUS PA Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Tag

Læs mere

475 Field Communicator

475 Field Communicator 475 Field Communicator 2 Introduktion 3 ADVARSEL Eksplosioner kan medføre død eller alvorlige kvæstelser: Brug i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter

Læs mere

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Installationsvejledning P/N MMI-20010130, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering

Læs mere

Produktetfåsikkemere

Produktetfåsikkemere Installationsvejledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 Analog Tryktransmitter Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Tag højde for husets rotation Trin 3: Tilslutning

Læs mere

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA December 2014

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA December 2014 Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Juli ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Juli ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500 Installationsvejledning P/N MMI-20011731, Rev. A Juli 2008 ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0108-4728, Rev BD Maj 2014. Rosemount 644H og 644R intelligente temperaturtransmittere

Installationsvejledning 00825-0108-4728, Rev BD Maj 2014. Rosemount 644H og 644R intelligente temperaturtransmittere Installationsvejledning 00825-0108-4728, Rev BD Rosemount 644H og 644R intelligente temperaturtransmittere Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Installationsvejledning P/N MMI-20010180, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk:

Læs mere

Rosemount 5400-serien Højtydende niveautransmitter uden kontakt med radar og to ledninger

Rosemount 5400-serien Højtydende niveautransmitter uden kontakt med radar og to ledninger 00825-0108-4026, rev. FB Rosemount 5400-serien Højtydende niveautransmitter uden kontakt med radar og to ledninger Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer

Læs mere

VIGTIG MEDDELELSE ADVARSEL

VIGTIG MEDDELELSE ADVARSEL IBRUGTAGNING DAN 2 Introduktion 3 VIGTIG MEDDELELSE Ibrugtagningsdokumentet indeholder elementære retningslinjer for 375 feltkommunikatorer. Den indeholder ikke dybdegående anvisninger angående konfiguration,

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed 00825-0208-4841, Rev AA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller alvorlige kvæstelser.

Læs mere

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Anvisninger til sikker brug i eksplosionsfarlige områder 1 Anvendelse Apparater, der indeholder egensikrede kredsløb, bruges til at drive

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien

Micro Motion -sensorer i F-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010093, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751.

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751. Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751 Teknisk Brochure Egenskaber Ex ll 1G EEx ia llc T4 - T6 i overensstemmelse med ATEX

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller

Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller Lynvejledning P/N 3300747, Rev. C April 2003 Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller Installationsvejledning for feltmontering For online teknisk support, brug EXPERT 2 systemet på

Læs mere

Rosemount 1151 tryktransmitter med 4 20 ma HART-protokol

Rosemount 1151 tryktransmitter med 4 20 ma HART-protokol Installationsvejledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 tryktransmitter med 4 20 ma HART-protokol Dette produkt tages snarligst ud af produktion. Kun en begr nset antal af instrumenterne er til

Læs mere

Rosemount 285 Annubar Kanalmonteret

Rosemount 285 Annubar Kanalmonteret Vejledning til hurtig installation Kanalmonteret 285 nnubar Rosemount 285 nnubar Kanalmonteret Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Klargøring til installation Trin 3: Installation Trin 4: Installer

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Rosemount 3051S MultiVariable transmitter. Rosemount MultiVariable transmitter i flowmålerserie 3051SF

Rosemount 3051S MultiVariable transmitter. Rosemount MultiVariable transmitter i flowmålerserie 3051SF 00825-0108-4803, Rev. CA Rosemount 3051S MultiVariable transmitter Rosemount MultiVariable transmitter i flowmålerserie 3051SF MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Installationsvejledning 00825-0508-809, Rev DB 85 Annubar med Rosemount 85 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Svejsning af monteringsdele Trin 3: Montering af afspærringsventil

Læs mere

Micro Motion -sensorer i H-serien

Micro Motion -sensorer i H-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010104, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i H-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

Micro Motion model 775

Micro Motion model 775 Tillæg vedr. ledningsopkobling P/N MMI-20016033, Rev. AA September 2009 Micro Motion model 775 Smart trådløs indbygget THUM -adapter Indhold Oversigt over THUM-adapteren.....................................

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Rosemount 644 temperaturtransmitter

Rosemount 644 temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0208-4728, rev. DB Rosemount 644 temperaturtransmitter med 4-20 ma HART -protokol (revision 5 og 7) Bemærk Inden transmitteren installeres, skal det kontrolleres, at den rette

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere Installationsvejledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere med 4-20 ma HART- og 1-5 VDC HART-protokol med lav effekt Start Trin 1: Monter transmitteren Trin

Læs mere

SmartPower Solutions. Installationsvejledning 00825-0108-4701, Rev BA December 2014

SmartPower Solutions. Installationsvejledning 00825-0108-4701, Rev BA December 2014 SmartPower Solutions 00825-0108-4701, Rev BA MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for produkter i SmartPower-serien. Den indeholder ikke anvisninger angående detaljeret konfiguration,

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0108-4530, Rev. EC Marts 2013. Guidet niveau- og grænsefladetransmitter til bølgeradar med overlegen ydeevne

Installationsvejledning 00825-0108-4530, Rev. EC Marts 2013. Guidet niveau- og grænsefladetransmitter til bølgeradar med overlegen ydeevne 00825-0108-4530, Rev. EC Guidet niveau- og grænsefladetransmitter til bølgeradar med overlegen ydeevne Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount-transmittere

Læs mere

Installationsvejledning , rev. HA September Guidet niveau- og grænsefladetransmitter til bølgeradar i Rosemount 3300-serien

Installationsvejledning , rev. HA September Guidet niveau- og grænsefladetransmitter til bølgeradar i Rosemount 3300-serien 00825-0108-4811, rev. HA Guidet niveau- og grænsefladetransmitter til bølgeradar i Rosemount 3300-serien Om denne vejledning Denne startvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Rosemount 2051 tryktransmitter og Rosemount flowmålere i 2051CF-serien

Rosemount 2051 tryktransmitter og Rosemount flowmålere i 2051CF-serien 00825-0108-4107, Rev CA Rosemount 2051 tryktransmitter og Rosemount flowmålere i 2051CF-serien med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC HART-protokol med lav effekt (version 5 og 7) Bemærkninger MEDDELELSE Denne installationsvejledning

Læs mere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual - HBDF afrimningssensor (001-DK) 1 / 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3 Introduktion...

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Rosemount 3051S High Static-differenstryktransmitter. Installationsvejledning , vers. AB Januar 2016

Rosemount 3051S High Static-differenstryktransmitter. Installationsvejledning , vers. AB Januar 2016 Rosemount 3051S High Static-differenstryktransmitter 00825-0108-4851, vers. 2 MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for High Static-differenstryktransmitteren Rosemount 3051S.

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-xxx Levelsensor (004-DK) 1 / 12 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Rosemount magnetiske flowmålersystem (transmitter og flowrør)

Rosemount magnetiske flowmålersystem (transmitter og flowrør) Rosemount magnetiske flowmålersystem (transmitter og flowrør) Start Trin 1: Inden installation Trin 2: Håndtering Trin 3: Montering Trin 4: Installation (flowrør med flanger) Trin 4: Installation (flowrør

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Micro Motion Klargøring og installation af 9-leder flowmålerkabel

Micro Motion Klargøring og installation af 9-leder flowmålerkabel Brugsvejledning P/N 1004399, Rev. H Marts 2005 Micro Motion Klargøring og installation af 9-leder flowmålerkabel Installationsvejledning 2005, Micro Motion, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Micro Motion

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

Rosemount 3244MVF MultiVariable temperaturtransmitter

Rosemount 3244MVF MultiVariable temperaturtransmitter F MultiVariable temperaturtransmitter Start Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Tilslut ledningerne og sæt strøm til Trin 3: Kontrollér mærkaterne Trin 4: Bekræft transmitterkonfiguration Slut www.rosemount.com

Læs mere

Micro Motion -sensorer type D og DL

Micro Motion -sensorer type D og DL Installationsvejledning P/N MMI-20010145, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer type D og DL Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

Rosemount 3095FC MultiVariable -masseflowtransmitter

Rosemount 3095FC MultiVariable -masseflowtransmitter Vejledning til hurtig installation MultiVariable -masseflowtransmitter Trin 1: Installer transmitteren Trin 2: Tilslut ledninger Trin 3: Indstil kontakter og sæt strøm til Trin 4: Opret forbindelse Trin

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber BETJENINGSVEJLEDNING Niveauregistrering til Sikkerhedsforskrifter Montering, ledningsføring, indledende opstart og vedligeholdelse skal udføres af uddannede teknikere. Apparatet må kun tilsluttes til kredsløb,

Læs mere

Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Januar 2015. Emerson Smart Wireless Gateway 1410

Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Januar 2015. Emerson Smart Wireless Gateway 1410 Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Emerson Smart Wireless Gateway 1410 Installationsvejledning MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Gateway

Læs mere

Temperaturføler til måling af udstødningsgas type MBT 5113 og MBT 5116

Temperaturføler til måling af udstødningsgas type MBT 5113 og MBT 5116 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Temperaturføler til måling af udstødningsgas type og MBT 5116 MBT 5116 B-head MBT 5116 Slim-line Kraftige følere, der anvendes til måling og regulering af

Læs mere

Rosemount Vortex flowmåler i serie 8800D. Installationsvejledning , Rev FA Januar 2015

Rosemount Vortex flowmåler i serie 8800D. Installationsvejledning , Rev FA Januar 2015 Rosemount Vortex flowmåler i serie 8800D 00825-0108-4004, Rev FA MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende vejledning for Rosemount 8800D Vortex flowmåler. Den indeholder ikke anvisninger

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Rosemount 3095 masseflowmålerelektronik. Start

Rosemount 3095 masseflowmålerelektronik. Start Vejledning til hurtig installation Rosemount 3095 MultiVariable Rosemount 3095 MultiVariable masseflowtransmitter med HART eller FOUNDATION feltbusprotokol Rosemount 3095 masseflowmålerelektronik ProductDiscontinued

Læs mere