Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering oktober kvartal 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering oktober kvartal 2009"

Transkript

1 Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. i det gamle Rådhus, Rådhusvej 1, 1. sal tv Holbæk Afrapportering oktober kvartal 2009 Antal henvendelser til borgervejlederfunktionen 4. kvartal Samlet antal henvendelser (inkl. sager). Oktober November December I alt NB: Opgørelsen er lavet efter samme model som i * se nedenfor Af de 466 henvendelser er der rejst 36 sager. Rejste sager i borgervejlederfunktionen 4. kvartal Oktober November December I alt Møder i 4. kvartal Møder i Borgervejlederfunktionen 54 Hjemmebesøg 6 Øvrige møder, afdelinger, netværk m.v. 9 Borgervejlederen som bisidder 5 Møder i alt 74

2 Daginstitutionsomr. Social psyk. Børnekonsulenter Børnespecialcenter2 Borgervejledning A-klassen Tandpleje Ungdomsområdet Pleje og omsorg Jura og ejendomme Holbæk Forsyning CSU Hjemmepleje Kultur og Fritid Andet Skoleområdet Teknik og Miljø Holbæk kommune Familiecenter Social og Sundhed Borgerservice Jobcenter Grafisk opgørelse over henvendelser: Henvendelser i 4. kvt. fordelt på afdelinger Serie1 De 466 henvendelser fordelt som tal: Daginstitutionsomr. 1 Social psyk. 1 Børnekonsulenter 1 Børnespecialcenter2 1 Borgervejledning 1 A-klassen 1 Tandpleje 2 Ungdomsområdet 2 Pleje og omsorg 3 Jura og ejendomme 3 Holbæk Forsyning 4 CSU 4 Hjemmepleje 6 Kultur og Fritid 5 Andet 17 Skoleområdet 17 Teknik og Miljø 25 Holbæk kommune 34 Familiecenter 63 Social og Sundhed 65 Borgerservice 94 Jobcenter 116 Af de 466 henvendelser var de 337 af kategorien lette, som afklares uden sag. De 337 lette henvendelser fordeler sig på følgende kategorier: 20 henvendelser af kategorien a) Vejledning om forståelse af information. 20 henvendelser af kategorien a-f) Vejledning, rådgivning, formidling og henvisning. 1 henvendelse af kategorien b) Rådgivning om juridiske rettigheder og evt. yderligere klagemuligheder. 55 henvendelser af kategorien c) Alm. rådgivning og vejledning om yderligere tiltag. når sager er gået i hårknude. 104 henvendelser af kategorien e) Henvisning og vejledning om "rette instans" i den kommunale organisation. 2

3 137 henvendelser af kategorien f) Formidling af kontakt til instanser/ enheder/ medarbejdere. 129 henvendelser krævede en nærmere undersøgelse inden afklaring eller oprettelse af egentlig sag. Der blev oprettet 36 sager, der fordeler sig som: a) Vejledning om forståelse af information og afgørelser fra den kommunale org. og vilkårene herfor c) Almindelig rådgivning og vejledning om yderligere tiltag, når en sag er gået i hårknude f) Formidling af kontakt til instanser/enheder/ medarbejdere 1 sag i Borgerservice, 1 sag i Socialcenter 3 sager i Jobcentret, 3 sager i Familiecentret, 1 sag i Kultur og Fritid, 1 sag i Børnekonsulentcenter 13 sager i Jobcentret, 2 sager i Socialcenter, 1 sag i Familiecentret, 5 sager i Borgerservice, 1 sag i Teknik og Miljø og 1 sag i Holbæk Forsyning, 2 sager i skoleområdet og 1 sag i plejeomsorg. Lukkede sager: Der er 38 sager, der er blevet afsluttet i oktober kvartal. Afdeling emne/sagsforhold afgørelse Dialog genskabt andet Skoleområdet Flytning flyttet skole Skoleområdet Mobning/skoleflytning x Borgerservice Pladsanvisning/dato borger medhold Boligsikring for svært Borgerservice gangbesværlig ej medhold ej baggrund for ændring af procedure Borgerservice Emnesag - pensionsoplysninger "ej medhold" Borgerservice Kontanthjælp ej medhold udredt Borgerservice Bolig m.v. sanktion fandt selv løsning Borgerservice Boligindskud x hjælp til skrivelse Teknik og Miljø Skimmelsvamp ej medhold Jobcentret Fyldt 18 år - Førtidspension? x Familien tilfreds Jobcentret Afklaring flexjob x Jobcentret Ressourceprofil - Førtidspens. x Jobcentret Ledsageordning x Jobcentret Mistanke om socialt bedrageri Borger medhold Sagen frafaldet Jobcentret Sanktionering kontanthjælp ej medhold Jobcentret Afklaring til flexjob x Jobcentret Sygedagpenge ej medhold 3

4 Jobcentret Kontanthjælp borger medhold Jobcentret Sanktionering ej medhold Jobcentret Integrationsaftale borger medhold Jobcentret Sygedagpenge x hjælp til partshøring Jobcentret Syg borger/førtidspens. x Jobcentret hjælp til kontakt og dialog Tilbagebetaling af kontanthjælp medhold hjælp til skrivelse Holbæk Forsyning Affaldstømning borger ej medhold Holbæk Forsyning Forbrugsafgift - betaling borger medhold hjælp til dialog og afgørelse i sagen Socialcentret Ang. merudgifter m.v. bevilling givet x Socialcentret Afklaring af gæld x udredt Socialcentret Ledsageordning ej medhold Socialcentret Efterskoleophold x bevilling givet Socialcentret Kørestolsbruger - hjælpemiddel x Social/Familiecentret Tabt arbejdsfortjeneste x Social/Familiecentret Anbringelse - mangl. dialog x Social/Familiecentret Specialskole x Social/Familiecentret Efterskole - hjælp til dialog x afslag Pleje og omsorg Isolation fastholdes Borgervejledningens oplevelser og iagttagelser i dette kvartal: Krisen med mere arbejdsløshed og borgere med behov for hjælp/støtte har også kunne mærkes i Borgervejledningen. Herunder borgere, der ikke tidligere har haft kontakt med systemet. Psykisk sårbare, misbrugere m.v. kan løbe ind i store problemer, når de har deres ustabile perioder. Det kan medføre store menneskelige og økonomiske omkostninger for den enkelte. Nogle borgere kan have behov for en mere socialfaglig tilgang end den mere arbejdsmarkedsrettede eller administrative sagsbehandling, der naturligt sker i f.eks. Jobcentret eller Borgerservice. Snitfladen mellem Borgerservice og Social og Sundhedscentret, når en borger får afslag på enkeltydelse til f. eks. husleje, strømregning etc., kan ende med ankesag, der skal afgøres i Statsforvaltningen, hvilket tager lang tid. Hvis det betyder at borgeren og evt. børn smides ud af bolig eller der slukkes for strømmen, er det svært for Social- og Sundhedscentret at hjælpe, når der er givet afslag og forholdet er 4

5 anket. Også her kan der i nogle sager være brug for en mere socialfaglig sagsbehandling. Tilgangen til Social- og Sundhedscentret, tilbagemelding, svartider m.v. er blevet mærkbart bedre i dette kvartal. Samarbejdet med de forskellige afdelinger, ledere og medarbejdere omkring de enkelte sager har fungeret godt. Der er afholdt nogle konstruktive møder med de afdelinger, hvorom borgervejledningen har modtaget flest henvendelser, med henblik på videndeling etc. Det har været et travlt kvartal med mange henvendelser, undersøgelser, udredninger, møder m.v., hvor rigtig mange borgere er mødt personligt op på kontoret til hjælp, råd og vejledning, hvilket forhåbentligt aflaster de forskellige afdelinger. Der er afprøvet et tilfredshedskoncept for brugernes oplevelse af borgervejlederfunktionen i dette kvartal. Pr. 1. januar 2010 sættes målinger i gang ved Analyseafdelingen, der dels undersøger tilfredsheden ved almindelige henvendelser og undersøgelser og dels tilfredsheden ved sagsforløb, når disse afsluttes. Borgervejlederen henleder desuden opmærksomheden på at årsrapporten forventes fremlagt for Byrådet i løbet af februar * Forklaring til opgørelse: Opgørelserne er lavet på samme måde som i 2007 og 2008 af hensyn til sammenligning. Dog optælles fejlopkald, opkald til forkert afdeling, besøgende, der ikke kan finde rundt på politistationen, retten eller til gratis retshjælp etc. ikke i denne opgørelse. Holbæk den 21. januar 2010 Lars Roost Dinesen borgervejleder Lis Møller administrativ medarbejder. 5

Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering juli kvartal 2009

Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering juli kvartal 2009 Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune i det gamle Rådhus, Rådhusvej 1, 1. sal tv. - 4300 Holbæk Afrapportering juli kvartal 2009 Hermed borgervejledningens 3. kvartalsrapport til Byrådet. Borgervejledningens

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Borgerrådgiverens årsrapport 2014

Borgerrådgiverens årsrapport 2014 Borgerrådgiverens årsrapport 2014 1 FORORD Dette er den tredje skriftlige årsrapport siden borgerrådgivningen i Odsherred Kommune den 1. august 2011 åbnede for henvendelser. Formålet med rapporten er først

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail.

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail. Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 47 Offentligt (01) BORGERE I KLEMME.. MEDARBEJDERE ANSAT I DEN KOMMUNALE YDELSE OG BORGERSERVICE HAR INDSENDT DISSE EKSEMPLER PÅ PROBLEMER I FORHOLD TIL UDBETALING

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER

STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER Landsforeningen Autisme April 2010 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune 1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune Oversigt: 1. Baggrund for stillingen 2. Uddannelsesguide i praksis 3. Placeringen dels i Jobcenter og dels i UU Vejen 4. Resultater 5. Cases

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE

PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE UNGE, SOM ER STOPPET ELLER UDENFOR UDDANNELSE BAGGRUND OG LIVSSITUATION Peter er 23 år og opvokset på Fyn i en mindre by, hvor han også har gået i gymnasiet.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en social retssikkerhedskommission

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en social retssikkerhedskommission Beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2011-12 Fremsat den 10. april 2012 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL) og Pernille Skipper (EL) Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en social retssikkerhedskommission

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere