Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering juli kvartal 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering juli kvartal 2009"

Transkript

1 Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune i det gamle Rådhus, Rådhusvej 1, 1. sal tv Holbæk Afrapportering juli kvartal 2009 Hermed borgervejledningens 3. kvartalsrapport til Byrådet. Borgervejledningens oplevelser og iagttagelser i dette kvartal: Borgervejledningen oplever en del henvendelser fra borgere, der har urealistiske forventninger til, hvad kommunen kan og skal løse af opgaver/ problemer, som borgeren kommer ud for. Det medfører stor vrede og frustration, når hjælpen ikke kan gives. Manglende svar på borgerhenvendelser til kommunen og dermed manglende tilbagemelding om, hvornår borgeren kan forvente sin sag behandlet/afklaret. Borgere der oplever meget lang sagsbehandlingstid/udredning i sager om førtidspension, hvor der ikke udmeldes sagsbehandlingstid, hvilket er frustrerende for borgeren. Manglende koordinering i svære sager på grund af opdelingen i forskellige afdelinger og myndighedsområder. Dette kan give et samlet merarbejde i organisationen samt øget udgifter. F.eks. sager, hvor der er sanktion fra Jobcentret pga. udeblivelse, der giver pres i Social- og Sundhedsafdelingen i forhold til bolig, forsørgelse (børnefamilier) samt i Borgerservice i forhold til engangsydelser m.v. Et fortsat stort pres på Socialcentret og fra 1. september specielt på Familiecentret. Borgervejledningen bliver aflederfunktion i sager, hvor der ikke er enighed mellem borger og afdeling frem til ny dialog, samarbejde og sagsbehandling genoptages.

2 Samlede aktiviteter 3. kvartal: Antal henvendelser til borgervejlederfunktionen 3. kvartal Samlet antal henvendelser (inkl. sager). Juli August september I alt Af de 476 henvendelser i 3. kvartal er der rejst 40 sager. Rejste sager i borgervejlederfunktionen 2. kvartal Juli August september I alt NB: Den tidligere borgervejleder gik på pension i 2. kvartal 2008, hvorfor der i en periode kun blev arbejdet med henvendelser! Møder i 3. kvartal Borgervejlederfunktionen i alt 63 Hjemmebesøg 8 Øvrige møder, afdelinger, netværk m.v. * 5 Borgervejlederen som bisidder 2 * Borgervejledernetværket og Institut for Menneskerettigheder, indlæg på Chefgruppemøde/Direktion, Rådgivningsnetværk Ungdomsområdet, møde med lederteamet i Jobcentret, møde med Social og Sundhedsledere Pia og Asker Grafisk opgørelse over henvendelser og sager i 3. kvartal: Henvendelser 3. kvartal Borgerservice Jobcenter Socialcenter Teknik & Miljø Andet Ejendom /Jura Ældreområdet Skoleområdet Holbæk kommune Unge-området Familiecenter Holbæk forsyning SAC borgmester Dialog Serie1 2

3 De 476 henvendelser fordelt som tal: Borgerservice 81 Jobcenter 111 Socialcenter 160 Teknik & Miljø 25 Andet 32 Ejendom /Jura 1 Skoleområdet 7 Holbæk kommune 16 Unge-området 1 Familiecenter 27 Holbæk forsyning 4 SAC 6 Borgmester 1 Ældreområdet 4 Af de 476 henvendelser var de 347 af kategorien lettere, som afklares uden sag. De 347 lette henvendelser fordeler sig på følgende kategorier: 20 henvendelser af kategorien a) Vejledning om forståelse af information. 25 henvendelser af kategorien a-f) Vejledning, rådgivning, formidling og henvisning. 11 henvendelser af kategorien b) Rådgivning om juridiske rettigheder og evt. yderligere klagemuligheder. 60 henvendelser af kategorien c) Alm. rådgivning og vejledning om yderligere tiltag, når sager er gået i hårknude. 4 henvendelser af kategorien d) Belysning og uddyb. af serviceniveau, kvalitetsstand. m.v. 93 henvendelser af kategorien e) Henvisning og vejledning om "rette instans" i den kommunale organisation. 134 henvendelser af kategorien f) Formidling af kontakt til instanser/ enheder/ medarbejdere. 129 henvendelser krævede en nærmere undersøgelse inden afklaring eller oprettelse af egentlig sag. Der blev oprettet 40 sager, der fordeler sig som: a) Vejledning om forståelse af information og afgørelser fra den kommunale org. og vilkårene herfor c) Almindelig rådgivning og vejledning om yderligere tiltag, når en sag er gået i hårknude f) Formidling af kontakt til instanser/enheder/ medarbejdere a-f) 1 sag i Teknik og Miljø 11 sager i Jobcentret, 5 sager i Socialcentret, 3 sager i Familiecentret, 1 sag i Teknik og Miljø 5 sager i Jobcentret, 4 sager i Socialcenter, 2 sager i Familiecentret, 4 sager i Borgerservice, 2 sager i Teknik og Miljø og 1 sag i Holbæk Forsyning 1 sag i Socialcentret Lukkede sager i 3. kvartal: Socialcenter - juli kvt. - 7 lukkede sager. 4 sager er lukket med baggrund i at dialogen er genskabt: 1 sag ang. hjælpemiddel - bisidder 1 sag ang. boligproblemer 1 sag ang. efterværn 3

4 1 sag ang. boliglån/økonomiadm. 3 sager er lukket, da sagerne er afsluttet med afgørelse el.lign.: 1 sag ang. plejelign.forhold - delvis medhold 1 sag ang. børns skolegang/efterskole - medhold 1 sag ang.hjælpemidler - ej medhold Jobcenter - juli kvt lukkede sager. 10 sager er lukket med baggrund i at dialogen er genskabt: 4 sager ang. kontanthjælp 3 sager ang. fleksjob 1 sag ang. aktivering/udd. 1 sag ang. aktivering/adhd 1 sag ang. kommunikation i praktikforløb 3 sager er lukket, da sagerne er afsluttet med afgørelse el.lign.: 1 sag ang. sanktionering i kontanthjælp - medhold 1 sag ang. pension - ej medhold 1 sag om sagsbehandlerskifte - afslag Teknik og Miljø - juli kvt. - 2 lukkede sager: 1 sag er lukket med baggrund i at dialogen er genskabt: 1 sag ang. ophold i sommerhus 1 sag er lukket, da sagen er afsluttet med afgørelse : 1 sag ang. Parkering - medhold Borgerservice - juli kvt. - 6 lukkede sager: 5 sager er lukket med baggrund i at dialogen er genskabt: 3 sager ang. pension 1 sag ang. kontanthjælp 1 sag ang. sprogproblemer/forståelse af kommunens adm. 1 sag er lukket, da sagen er afsluttet med afgørelse: 1 erstatningssag - ej medhold Fritid og Kultur. juli kvt. - 1 lukket sag: 1 sag er lukket, da sagen er afsluttet med afgørelse: 1 sag ang. tilskud efter folkeoplysningsloven - delvis medhold Familiecenter - juli kvt. - 3 lukkede sager: 3 sager er lukket med baggrund i at dialogen er genskabt: 1 sag vedr. overgang fra barn til voksen 1 sag ang. kommunikationen og involveringen i sit barns sag. 1 sag ang. plejeforhold Konklusion: Der blev i juli kvartal 2009 lukket 32 sager: Dialogen er genskabt i 23 sager. 9 sager er afsluttet med afgørelse el.lign. 5 sager er afsluttet med at borger har fået medhold/delvis medhold. 4

5 Det drejer sig om sager i Jobcentret 1, Teknik og Miljø 1, Socialcentret 2 samt Fritid og Kultur 1 sag. Borgervejlederen henleder desuden opmærksomheden på: Holbæk Kommunes Sociale døgnvagt er ikke særlig kendt og tydelig i forhold til, hvordan den fungerer og hvem den dækker. Det er svært at finde oplysninger om hvor man, som borger, skal henvende sig, hvis der er brug for hjælp udenfor åbningstiden. Oplysningen kan ikke findes på hjemmeside eller andet sted. Det kan bevirke, at borgere i akut nød, alvorlige sager som f.eks. misbrug, og selvmord behandles gennem det almindelige beredskab, hvor der kan være ventetid på flere uger. Borgervejlederen tager dette op med administrationen med henblik på en løsning. Borgervejledningen gør meget ud af ikke at være sagsbehandlende, selvom nogle forsøger at bruge funktionen på den måde. Udleverede sagsdokumenter, mails m.v., bør jævnfør Forvaltningsloven og god forvaltningsskik låses i Acadre. Det er meget forkert at rette/ændre i disse dokumenter i løbet af sagsbehandlingen eller inden udlevering til borger. Borgervejlederen stiller sig til rådighed for Byrådet, Direktionen, Chefgruppen samt de enkelte afdelinger i forhold til dialog, læring og refleksion på baggrund af de sager og forløb borgerne har henvendt sig til borgervejlederen om. Det skal nævnes, at der har været nogle gode møder og udvekslinger i dette kvartal med blandt andet Jobcentret, Social- og Sundhedscentret, Familiecentret og Borgerservice Holbæk den 12. november 2009 Lars Roost Dinesen borgervejleder Lis Møller administrativ medarbejder. 5

Borgerrådgiverens årsrapport 2014

Borgerrådgiverens årsrapport 2014 Borgerrådgiverens årsrapport 2014 1 FORORD Dette er den tredje skriftlige årsrapport siden borgerrådgivningen i Odsherred Kommune den 1. august 2011 åbnede for henvendelser. Formålet med rapporten er først

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

hjælper dig gennem det kommunale system!

hjælper dig gennem det kommunale system! hjælper dig gennem det kommunale system! Borgerrådgiveren er til for dig: Har du brug for hjælp til at forstå en afgørelse fra Sønderborg Kommune, eller til at finde ud af hvordan du klager over en afgørelse?

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Kommunal sagsbehandling 2009. Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed

Kommunal sagsbehandling 2009. Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed Kommunal sagsbehandling 2009 Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed Dokument tilrettet 25.04.2009 4795-09 /KP Eksempler: 1. Vedrørende ledsagerordning. Synshandicap...4 2. Vedrørende hjælpemidler.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE

PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE UNGE, SOM ER STOPPET ELLER UDENFOR UDDANNELSE BAGGRUND OG LIVSSITUATION Peter er 23 år og opvokset på Fyn i en mindre by, hvor han også har gået i gymnasiet.

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune RAPPORT Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune Marts 2006 Indhold Indledning 3 Formål... 3 Undersøgelsens metode... 3 Læsevejledning... 4 Resume 6 Anbefalinger 12 Profil af de

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

SHC - Team Myndighed 29-04-2013. Referat Handicaprådsmøde torsdag d. 25. apr. 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet blev afholdt på Rådhuset i mødelokale B101

SHC - Team Myndighed 29-04-2013. Referat Handicaprådsmøde torsdag d. 25. apr. 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet blev afholdt på Rådhuset i mødelokale B101 Referat SHC - Team Myndighed 29-04-2013 Referat Handicaprådsmøde torsdag d. 25. apr. 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet blev afholdt på Rådhuset i mødelokale B101 Deltagere: Erik Petersen Erna Christensen Jørgen

Læs mere

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune 1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune Oversigt: 1. Baggrund for stillingen 2. Uddannelsesguide i praksis 3. Placeringen dels i Jobcenter og dels i UU Vejen 4. Resultater 5. Cases

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Rapport fra Borgerrådgiver

Rapport fra Borgerrådgiver Rapport fra Borgerrådgiver Indledning. På baggrund af kritik af Jobcenter Silkeborgs sagsbehandling på sygedagpengeområdet, og en periode med mangelfulde sagsbehandlingsressourcer, vedtog det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5. - En undersøgelse blandt landets jobcentre

Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5. - En undersøgelse blandt landets jobcentre Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe 4 og 5 - En undersøgelse blandt landets jobcentre 'Jobcentres praksis omkring ledige borgere med alkoholproblemer i matchgruppe

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere