Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014."

Transkript

1 Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november Valg af dirigent. Henrik Nielsen bliver valgt som dirigent. Henrik Nielsen konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt på lovlig vis og at forsamlingen er lovlig. 2.Beretningen af formanden og udvalgsformændene Adam starter med meddelelsen at medlem Bjørn Hjorth er afgået ved døden. Vi holder et minuts stilhed. Formandens beretning følger nedenunder. Beretning: Generalforsamling Sidst vi mødtes til generalforsamling var den 18. november 2013, deltager antallet lidt flere end i aften, ca medlemmer deltog i generalforsamling, gule ærter og Sønderjysk optrækkeri, en ganske fornøjelig aften. Efter valg og genvalg og efterfølgende konstituering kom bestyrelsen til at se ud som følger: Jeg selv som formand Poul Erik Borg kasserer Morten Kjær best. medlem og næstformand Dan Lillebæk- best. medlem Hans Oluf Andersen best. medlem Arthur Wierema best. medlem og sekretær Kristian Kristiansen best. medlem Flemming Lytken suppleant Vi har ved fælles hjælp og kreativitet, i årets løb søsat følgende arrangementer: Havjagter Havjagter i januar, Kristian vil fortælle lidt mere om det senere.

2 Ulfborg 26. april, riffelskydning i Ulfborg, Dan vil komme nærmere ind på det lidt senere. Inkl. de muligheder der har været for at træne med riflen i Skibby. Undervisning Undervisningen Dan vil også fortælle lidt om det senere. Og måske også sige lidt mere om den nye jagtprøve som trådte i kraft i Og ikke mindst de erfaringer man har gjort sig. Flugtskydning 10. august havde vi lejet os ind på flugtskydningsbanen i Hummeluhre. 1 serie 24 duers jagtskydning og 1 kasse patroner, gratis til foreningens medlemmer, det var et tilbud en af foreningens medlemmer ikke kunne stå for. Så de mødte op til en fin og fornøjelig eftermiddag, og fik vel også noget skydelærdom med hjem. Det gør vi igen til næste år. Kokkeaften 29. august, kokkeaften på Ny Mølle I røg og damp havde Morten, Hans Oluf og Arthur sat os i stævne, med røgvare, brød bagt over bål, muslingesuppe og andet godt. Det var et arrangement som godt 20 medlemmer sluttede op om, et brag af et arrangement. Det gør vi nok også igen. Nyjæger jagt Vi annoncerede på vores Web Site efter nyjægere, der kunne tænke sig at deltage i en jagt specielt for den kategori af jægere. Men de må have nok jagt selv, for der var ingen der meldte sig. Det er lidt mærkeligt synes jeg. Rågeregulering Derudover har vi haft mulighed for, at deltage i den kommunale rågeregulerig. Riffeljagt i Lisbjerg Skov Vi har haft 4 medlemmer på riffeljagt i Lisbjerg Skov, i foråret og efteråret.

3 Et fint og fornemt initiativ og tilbud til de Aarhusianske jægere, fra Aarhus Kommunens side. Fællesjagt på Kommunale arealer Vi har også haft eller får 4 medlemmer på fællesjagt på de kommunale arealer, her i efteråret. Igen på initiativ af Aarhus Kommune. Når jeg siger de nævnte jagt og regulerings muligheder vi har haft, er på initiativ af Aarhus Kommune, skal det tydeligt også siges, at jagtforeningerne, tidligere JFAK og nu JKF har et væsentligt ansvar for at dette lykkedes og at det forhåbentlig vil fortsætte. WEB Site Vores WEB site, er oppe at stå, og der fyldes løbende på. Egenhændigt gjort af Richard det er f, noget jeg tager hatten af for. Så brug den, send ind, meld jer til, så I får en mail når der er nyt. Eller bare tjek den løbende. DJ arrangementer På kreds og regions plan har der også været rigeligt med aktiviteter og kurser at deltage i, så man kan sige, at det ikke har været tilbud, det har skortet på. Kommende arrangementer. Alle kommende arrangementer vil blive annonceret i Jæger og på vores WEB Site. Så følg med og læs her og der. Hvad er der ellers sket omkring os? Medlemstal Vores medlemstal ligger stabilt på ca. 275, og vi prøver, stadig efter bedste evne, at lave jagtrelaterede arrangementer af interesse, som kan holde på vores medlemmer og trække nye til. Og husk, vi er altid åbne for nye forslag.

4 Nyt domicil Så er det ganske vist. Danmarks Jægerforbund flytter domicil. Den nye adresse i løbet af 2015 bliver på Kalø ved Rønde, hvor også Skolen og forskningen har hjemme. Så alt under 1 tag og en adresse. Det skal nok blive godt, selv om der også i denne sammenhæng har været sure miner, og efter nogens mening for lidt information. Men de lærer det vel efterhånden i forbundets ledelse. Stor ståhej da der ikke mere blev trykt foreningsmeddelelser i bladet eller i det tynde tillæg. Og det varede ikke så længe inden hovedbestyrelsen og andre af beslutningstagerne måtte overgive sig, og genindføre de trykte meddelelser. Vi var ikke klar til at gå elektronikkens vej endnu. Så alt er ved det gamle en tid endnu. Bladet Jæger Som I sikkert eller muligvis har læst i nr. 11 af bladet, vil man kigge nærmere på bladets layout og indhold i det hele taget. Det kunne nok også godt tåle lidt fornyelse og opstramning her og der. Det bliver spændende, at se hvad der findes ud af. Så måtte man føre retssag mod forbundets tidligere formand Ole Roed Jacobsen, om penge og godtgørelser. Ja, det tager ingen ende, men Forbundet vandt retssagen, så nu kan vi vel også lægge låg på den tvist. Ja, lige indtil forleden da Ole Roed besluttede at anke byrettens afgørelse til landsretten, så nu kører det igen. Våben og andre tilladelser Vær opmærksom på at politiet har centraliseret behandlingen af ansøgninger og tilladelser for krudt, våben og kugler. I vores del af landet er det politiet i Holstebro der sørger for tingene. Men kun det der kan ordnes pr. brev eller elektronisk. Ved fysisk fremmøde for at vise våben eller andet er det stadig Aarhus Politi Mågeplage i Århus Ja igen og

5 Ja, de er flyttet fra havnen og ind i byen eller til markerne lige i udkanten af byen, for at fouragere. Det kan vi ikke gøre noget ved. Kommunen vil ikke regulere, og byen ligner stadig en svinesti lørdag og søndag morgen, og mågerne indtager i ro og fred deres morgen mad på strøg og torve. Så vi kan fra jægerside ikke afhjælpe de støjgener de måtte forårsage, det er det svar, vi kan give når vi bliver ringet op af støjplagede beboere. Markvildt Hjortevildt - Trækvildt Der er mange tiltag og forvaltningsplaner i gang, for at gøre levebetingelserne bedre for vores forskellige vildtgrupper. Landbruget, jordbrugere og ejere skal være med, det er dem der skal lægge jord og arealer til. Problemet er, at det altid er produktionsjord, de skal tage ud af driften og dermed penge. Hvem skal kompensere for det?? Jagtlejer? Jeg synes vi betaler nok, staten sikkert ikke, landmanden??. Det er ikke helt så lige til, når det hele skal gå op i penge - men sådan er dagens Danmark. Men tal med jeres landmand, om der ikke er mulighed for et hjørne eller en stribe her og der, der kan lægges ud til fordel for vildtet. Det er det bedste råd jeg kan give lige nu. Lyddæmpere Med lidt forsinkelse i den endelige vedtagelse, kom tilladelsen til brug af lyddæmper til jagt. Så fik vi nok en jungle af jagtgrej at vælge imellem. Hvilket mærke og model der er bedst, skal jeg ikke gøre mig klog på. Anskydningsdebatten I slipper ikke! Anskydningsdebatten lever stadig og desværre i bedste velgående, og det skal vi være opmærksomme på under vores jagtudøvelse. Gæs, ænder og ræv er der stadig stort fokus på. Overhold de anbefalede skudafstande, få vildtet vi skyder til på paraden. Der er sat en kampagne i gang, med foldere, plakater og meget andet. Det menes alvorligt, og vi skal agere derefter. Skovdue reguleringen.

6 Ja, så kom reguleringen i september og oktober måned til debat. Igen følelsesladet kritik med tal på hvor mange tusinde unger der går til i reden, fordi forældrefuglene skydes. Afhængig af kilde og bruger nævnes der tal mellem 3000 og unger. Tal er noget taknemmeligt eller utaknemmeligt noget, afhængig af hvilke hænder de kommer i og hvordan de bruges. Men der er fokus på det, så nu må vi se om vi helt mister reguleringsmuligheden og måske hele jagten. Hvis nu nogen påstår og kan dokumentere at skovduerne ruger hele året, hvis vejr og temperatur er til det, så er det ikke helt utænkeligt at den forsvinder desværre. Vildudbytte Husk også at indberette jeres vildtudbytte, det betaler sig også i det lange og korte løb. På det punkt er der stadig for mange der hænger i bremsen. Sidste nyt, er at vores miljøminister Kirsten Brosbøl, vil lade det få konsekvenser hvis der ikke indberettes. Nægtelse af jagttegn for den kommende sæson. Ja, det er barske midler, men hvis det er det der skal til, for at løse det problem, så er det vel ok, at gøre det til en lovfæstet del af at have jagttegn. Mandat fornyelse Inden jeg lukker og slukker, vil jeg gerne have et gammelt bestyrelsesmandat fornyet eller genopfrisket. Vi har tidligere talt om sammenlægning af nogle af de Aarhusianske jagtforeninger, de forhandlinger fik vi mandat til. Men tiden var ikke moden, så det blev ikke til noget. Nu begynder det, at røre lidt på sig igen, der har været følere ude fra forskellige sider. Så vi vil gerne bede om, at få fornyet mandatet til at sætte os til forhandlingsbordet om det kommer så vidt. Det var hvad jeg havde. Der er muligvis noget, I mener, jeg ikke har fået med i beretningen, hvis det er tilfældet så spørg, vi kan muligvis kommentere eller svare på det.

7 Også kan jeg i øvrigt kun opfordre til at der bakkes op om vores arrangementer, og der følges med i bladet Jæger, så man kan holde sig orienteret om, hvad der sker på jagt og jægerfronten. Ikke mindst husk at læse vores Web Site, noter datoer for arrangementerne og deltag i dem. De bliver i øvrigt også annonceret i bladet. De enkelte udvalgsformænd vil redegøre nærmere for de enkelte aktiviteter og komme med datoer for de kommende aktiviteter. Til slut vil jeg sige bestyrelsen og suppleanter tak for et super godt samarbejde, hyggelige timer, god forplejning, stor indsats og ikke mindst konstruktive møder i året der gik. Afslutningsvis beder formanden om et fornyet mandat til at kunne forhandle sammenlægningen af de århusianske jagtforeninger til én stor århusiansk jagtforening. Afstemningen følger efter alle beretninger. Dan Lillebæk holder beretningen for riffeludvalget og hagelskydningsudvalget: Riffeludvalg Årets skydning i Ulborg den 26/4-14 gennemført som vanligt med godt vejr og god deltagelse. 65 mand mødte op og leverede 94 skydninger. Datoen for 2015 bliver 25. april. Haglskydningsudvalg Der var skydedag på skydebanen Hummeluhre ved Sabro den 10. august 2014 Vi har fået uddannet 2 nye flugtskydningsinstruktører JKF Samarbejdet kører rigtig fint. Der er kommet gang i riffelskydningen igen på Skibbybanen. Kommunal jagt er kommet igang med både bukkejagt i Lisbjerg samt markjagt på udvalgte arealer. Undervisningsudvalg Jagttegnskursus gennemført med få deltagere.

8 Kristian Kristiansen holder beretningen for havjagtudvalget: Vi startede med at planlægge 2 ture i januar, desværre gik skibets motor sig en tur, hvilket betød, at den skulle på værft og have motoren ud, så ingen havjagt i januar. Båden er nu klar, vi havde en rigtig flot tur d. 2. oktober, flot solskin og ingen vind, vi skød 24 ænder, det er ret godt. I øvrigt synes jeg, at I skulle gå ind på vores flotte hjemmeside, hvor Richard har lagt nogle flotte billeder ind lige netop fra den tur. Vi havde en ny tur den 23. oktober, forventningerne var store, vi havde en god formiddag, hvor vi skød 7 ænder, men så begyndte vinden at friske op, ænderne blive vilde og én fra jægerne blev søsyg, så vi måtte sejle ham i land i Norsminde, og så kan der ikke siges ret meget om den tur, vi hoppede lidt omkring de næste par timer, hvorefter vi sejlede hjem. Nu ser vi så frem til januar, hvor vi har planlagt 2 ture, en tur fra Hov den 3. januar 2015, og en fra Århus havn den 24. januar 2015, der er stadig ledige pladser, men med en god tur i mente er der nok mange der vil med, så kontakt mig, hvis det har jeres interesse. Bestyrelsen beder om mandat til at indgå i forhandlinger om nævnte sammenlægninger af de århusianske jagtforeninger. Mandatet gives enstemmigt af forsamlingen. 3. Kassereren fremlægger regnskab. Ingen bemærkninger. 4. Forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag. 5. Indkomne forslag. Ingen forslag. 6. Forelæggelse af budget samt kontingentfastsættelse. Ved Poul Erik. Uændret kontingent. Ingen spørgsmål/bemærkninger. Budgettet blev vedtaget. 7. Valg af formand. Adam Nathansen blev valgt som formand.

9 8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer, Morten Kjær, Hans Oluf Andersen og Arthur Wierema. Alle tre blev genvalgt. 9. Valg af bestyrelsessuppleant Flemming Lytken. Flemming blev genvalgt. 10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Niels Krabbe og Kirsten Rosenlund bliver valgt som revisorer. Finn Østergaard Nielsen og Allan Frengler bliver valgt som revisorsuppleanter. 11. Eventuelt. Opfordring fra Jens Maler til at prøve igen med at arrangere et kursus i håndtering af klovbærende vildt (veterinærkursus). Adam siger at vi vil prøve igen. Henrik lukker generalforsamlingen ved at takke for god ro og orden. Næste bestyrelsesmøde hos Adam torsdag den 29. januar 2015 kl. 19.

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Efterår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR.

MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR. MEDLEMSBLAD FOR STORKØBENHAVNS JAGTFORENING EFTERÅR 2012 NR. 2 www.sjf.dk Skydevogn på Kalvebod skydeterræn Lån Kreds 7 skydevogn Giv medlemmer og dig selv en rigtig fornøjelig og lærerig skydedag med

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Indkomne

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 11. årgang nr. 2. www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2011 Bladsponsor: Aalborg Jagt Aps. FORMANDENS SIDE Vi har gennem sommeren haft en masse gode og spændende aktiviteter, bl.a.

Læs mere

Ommersyssel Jagtforening

Ommersyssel Jagtforening Ommersyssel Jagtforening Medlemsblad Årgang 2015 nr. 1 www.ommersysseljagtforening.dk 1 Friskbagt Brød Hver dag Fra egen ovn Det går aldrig galt, - når man handler lokalt Åbent alle ugens dage OK-benzintanken

Læs mere

3 stemmetællere blev valgt, én pr bord: Steen Hansen, Gitte Olsson og Hans Viggo Rasmussen.

3 stemmetællere blev valgt, én pr bord: Steen Hansen, Gitte Olsson og Hans Viggo Rasmussen. Onsdag den 28. november 2012 kl 19:00 afholdtes i klubhuset, Hovedgaden 610C, 2640 Hedehusene, ordinær generalforsamling i Hedehusene-Fløng Jagtforening Formand Dan Goldmann bød velkommen. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Låne og leje ting i foreningen

Låne og leje ting i foreningen Jagtposten 2015 Låne og leje ting i foreningen Foreningen har følgende rekvisitter som vores medlemmer kan låne kvit og frit ved Hans Kristian Nielsen, tlf. 29 23 08 11 Ting til leje 1 Mobil skydevogn

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

Ind i såten. Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970

Ind i såten. Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang. Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Ind i såten Nummer 1 Februar 2014 11. Årgang V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Nr. 4 23. årg. Oktober 2013. Hørsholm & Omegns Jagtforening

Nr. 4 23. årg. Oktober 2013. Hørsholm & Omegns Jagtforening Nr. 4 23. årg. Oktober 2013 Hørsholm & Omegns Jagtforening Medlemsblad for 4. kvartal 2013 Sponsor Bestyrelse og udvalg Formand Næstform. Kasserer Suppleant Suppleant Bestyrelse Max Elbæk Lundtoftegårdsvej

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Efterår 2014 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Valg af dirigent. Valg af stemmetællere. Bestyrelsens beretning

Valg af dirigent. Valg af stemmetællere. Bestyrelsens beretning Onsdag den 26. november 2014 kl 19:00 blev afholdt i klubhuset, Hovedgaden 610C, 2640 Hedehusene, ordinær generalforsamling i Hedehusene-Fløng Jagtforening Formand Dan Goldmann bød velkommen. Valg af dirigent

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 Januar Juli 2011 29. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Husudvalg Jan Møller, Lundager 41 Hans Vetter 40758692 2670 Greve, 43697478-40680929

Læs mere

Referat af SGIF hovedgeneralforsamling 25-3-2015 i foreningslokalet, Sengeløse skole

Referat af SGIF hovedgeneralforsamling 25-3-2015 i foreningslokalet, Sengeløse skole Sengeløse d. 27. marts 2015 Referat af SGIF hovedgeneralforsamling 25-3-2015 i foreningslokalet, Sengeløse skole 1: Valg af dirigent Hans Christian Ellegaard er valgt som dirigent. Hans Christian konstaterer,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere