Mennesket. Det normative univers: Det åndelige. Det eksistentielle. Det humanistiske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mennesket. Det normative univers: Det åndelige. Det eksistentielle. Det humanistiske"

Transkript

1 Mennesket Det normative univers: Det åndelige Det eksistentielle Det humanistiske

2 Det gode Det skønne friheden Det retfærdige Det sande

3 Eksempel på en individuel aksiologi Retfærdighed Generøsitet Redelighed Anstændighed Oprigtighed Lydhørhed Nøgtern vurderingsevne Åbenhjertighed

4 Eksempel på en individuel aksiologi Retfærdighed Lovlydighed Rethaveriskhed Strenghed Nidkærhed Selvhævdelse Kompromisløshed Ubarmhjertighed

5 At vinde krigen mod sig selv Krigsmetaforer spiller en stor rolle i Platons filosofi, især fremhævelsen af dialogen som en krig, der overvinder krigens negative sider, ikke mindst i dialogen Staten. Dialogen er eristisk (Eris er krigens gudinde) og rettes mod elenchos, gendrivelse af argumenter. Hvis mennesket ikke er i stand til at adskille det godes idé fra alt andet, og at udskille det igennem argumentationen, og til at gennemgå hver udprøvning som om det var i krig - opsat på at møde udfordringen (elenchein) ved at have netop denne mening og ikke en anden - kommer det ikke gennem alt dette med argumentet, stående på begge fødder; vil I nægte, at et sådant menneske kender det gode i sig selv, eller ethvert andet gode? ( Lovene, 534b-c).

6 Protreptikken Protreptik Trépo: dreje, vende, omvende Trópos: drejning, retning, måde, skik, livsform, karakter, holdning, indstilling, mening Tropé: omvending, solhverv, nederlag, sejr, forandring. Epistrephein/converto-conversio: skifte tro

7 Phronesis Det er indlysende at skabelsen og udviklingen af phronesis er målet for protreptikken. Phronesis er begivenhedssansen per excellence, men en normativt ledet sans. Phronesis må derfor også betegne selvrefleksionens princip, når den er rettet mod udviklingen af selvet, og leder dermed også indgangen til selvet, som nævnt tidligere betyder ho phronema selvfølelse. I den forstand inkorporeres phronesis i en selvskabelsesproces, som Aristitoles i Den nikomacheiske etik betegner som hexis, en selvvalgt, handlingsrettet tropos, en tilstand, der permanent skabes af en kraft indefra.

8 Phronesis Ifølge Aristoteles er: Der fem veje, hvorigennem sjælen når til bekræftelse eller benægtelse kan nå til sandheden: Kunnen (téchne); viden (episteme); phronesis; teoretisk viden(sophia) og intuition (nous) ((Nic.Et, VI,3).

9 Phronesis Phronesis er ikke en færdighed i snæver forstand, men en species af praxis. Handlen (praxis) og produktion/performance, (poiesis) er dermed forskellige, særligt fordi normativ handlen ikke behøver have et andet mål end normen selv, og altså ikke vil skabe noget udenfor sig selv, således som poiesis. Phronesis er forbundet med evnen til at overveje normativt og med det, der kan gøres (to prakton), den indebærer dermed etisk fantasi, en radikal mulighedssans, der forbinder den med erfaringen. Phronesis handler om det, der kan være anderledes. Phronesis er derfor grundlaget for det erkendelsesteoretiske begreb for selvformning, hexis, styret af maksimen epimeleia heautu, at tage vare på sig selv..

10 Ledelsesbehovet At lede dem, der skal lede sig selv At lede ligemænd At lede eksperter At styrke og styre åbne opgaver At udnytte begivenheder optimalt At lede operative fællesskaber At muliggøre brugerdreven innovation At sætte kunden i centrum

11 Intimteknologisk dilemma NEGATIVT: Meta-kontrol gennem intim-teknologier: At kontrollere dem, der er forpligtet til at kontrollere sig selv Det, der overskrider den fag-professionelle identitet og griber efter personens inderste gennem ideologi, manipulation, hjernevask Kontrol gennem ideologi Kontrol gennem individualisering

12 Intimteknologi POSITIVT Leder-autenticitet, -integritet og nærvær At tilbyde symmetrisk samvær gennem dialoger, der forudsætter og forstærker nærvær på tværs af magtpositioner og kontrolhierarkier Kritisk-analytisk dialog Åbenhed omkring værdiforskelle

13 6 intimledelses-teknologier Værdiledelse Face-to-face kontrakten Anerkendelses/feed-back/tillids-ledelse Etho-poietisk kontrol: Ledelse gennem selvskabelse og selvledelse Teamet som mikro-kontrol-apparat Dialogiske ledelse gennem coaching

14 Opmærksomhedens hexis Prosoché attentio 1. at være opmærksom på sig selv 2. at være opmærksom på andre 3. at være opmærksom på den egne og fælles performance 4. at vække opmærksomhed 5. at være opmærksom på opmærksomhed

15 Den nye leder At tænke på organisationen før man tænker på sig selv At tænke på hver enkelt medarbejder, før man tænker på sig selv At have givet sig tid til at lære sine medarbejdere at kende, både deres styrker og svagheder At have klare kriterier af faglig og saglig art

16 FRIHED Frihed til at reflektere og kritisere Frihed til at blive den du er Frihed til at lade den Anden blive den, hun har mulighed for at blive Frirum Arbejde som frigørelse

17 Coaching ASYMMETRISK: Evaluering af selvledelse Dialogisk forbedringsanstalt (potenseret og intensiveret medarbejdersamtale) Forhør, skriftestol, hjernevask, mentalitetsprøvning, engagements-måling, Mental olieboring, ressource-scanning, Kode-støbning

18 Coaching Guided selvevaluering Overstyret konstruktion af et funktionelt selv Frynsegode: license to selfdevelopment Erhvervelse af teknisk information Erhvervelse af overblik Erhvervelse af viden om sociale relationer

19 Coaching MELLEM SYMMETRI OG ASYMMETRI: Afdækning af medarbejderes personlige behov og ønsker Afdækning af talent Afdækning af problemfelter Ændring af fordomme og projektioner Styrkelse af loyalitet

20 Coaching SYMMETRISK: Protreptikken: At søge mennesket i den Anden gennem de eksistentielle og normative dimensioner

21 Den humaniserede coaching At se organisationen ovenfra At gen-forstå og vælge sin egen rolle At skabe sig selv (etho-poiesis) At erstatte rivalisering med solidarisk generøsitet At gen-opfinde loyaliteten ved at udvikle dens muligheder i praksis At med-trives

22 Akroasis/ausculatio: lytten At lytte som gjaldt det livet Indre stilhed At være redebon: beredt til beredskab rede, klar, klarhed, ride, rejseberedskab, at skabe plamager i samtalens rum

23 Mentoren Filosofien er selve bevægelsen på denne rejse, selve passagen, mønstret i begivenhedernes flow, OG Den er den, der ledsager os på rejsen, mentoren, rejsekammeraten At rejse ind i organisationen er, at rejse ind i sig selv, og at rejse ind i sig selv er, at rejse ind i det sociale rum

24 Mentoren Mentoren fører os, ligesom Vergil førte Dante, fra et helvede mod et paradis, der kun findes i vore forestillinger Filosofien genererer landskaber, mens vi vandrer ad tankens vej, gennem de begreber, som vi udforsker sammen Til hvert betydningsladet ord svarer en uprøvet mulighed

25 Mentoren Mentoren er Hodeget, vejviser OG Katechet, genlydens varetager, fortolker. Kanonens og fugaens billeder i talens dimension, at tænke sammen som om man sang, at gen- og modlytte

26 Protreptikken Protreptik Trépo: dreje, vende, omvende Trópos: drejning, retning, måde, skik, livsform, karakter, holdning, indstilling, mening Tropé: omvending, solhverv, nederlag, sejr, forandring. Epistrephein/converto-conversio: skifte tro

27 Protreptikken Paideia: Livslang læring Humanitas: Almen-dannelse og generøsitet Protreptik: De græske executive academies filosofiske program for lederuddannelse (400 f.k.) Fyrstespejler, kongevejen, at mildne tyrannen

28 Protreptikkens program FILOSOFI: At skabe refleksiv bevidsthed om egne grundholdninger At udvikle idealet for det gode liv At skabe sit eget værdisæt på baggrund af fællesskabet (reelt/virtuelt) At lære at gøre værdier virkelige gennem viljestyrke, konsekvens, klogskab, empati, etisk fantasi og visionær kraft

29 Protreptikkens program At lære af sin erfaring At vælge sine nederlag med omhu At vælge sine rådgivere med omhu At tro på mennesket At turde tænke selv At forme sig selv i det godes billede At forvandle samfundet og virkeligheden til alles bedste

30 Protreptikkens metode Udgangspunkt i ord og begreber Spørger til den menneskelige dimension, ikke til rollen Spørger efter de personlige holdninger, idealer, værdier og ideer Søger spørgsmål og paradokser, ikke bekendelser og biografiske data Arbejder med stemninger og følelsestilstande

31 At bestemme dialogen Første metafor: Spejlet Det protreptiske spejl viser os ikke, som vi er, men åbner til en mulig, navnløs anonymitet, en skabende spejling Men for at virkeliggøre denne tilblivelsens spejling, så den, der spejler den anden selv træde frem som menneske

32 Platon: Alkibiades Sæt, at dette Ord ( kend dig selv!) gav vort Øje, som om det var et Menneske, det Råd: Se dig selv! Hvordan skulde vi så forklare Meningen med den Opfordring? Maatte Meningen ikke være, at Øjet skulde se på det, hvori det kunde se sig selv? Er nu ikke Øjet, hvormed vi ser, selv sådan en Slags Spejl? Har du nogensinde lagt Mærke til, at, når man ser ind i en andens Øje, viser Ansigtet sig i den andens Blik som i et Spejl? Det er det, vi kalder Pupillen (kóre), fordi det er en slags Billede af den, der ser ind i Øjet Hvis nu Sjælen, kære Alkibiades, nogensinde skal erkende sig selv, må den så ikke se ind i en anden Sjæl, og frem for alt i den Del af den, hvori det, der gør Sjælen til det, den er altså Sjælens Godhed, som er Visdom.132D.

33 At spejle den anden Senecas (død 65 e.kr.) indledning til kejser Nero i brevet Om Mildhed: At skrive om mildheden, Kejser Nero, har jeg besluttet ( institui ) mig til, for i en vis forstand at være et spejl, og at vise dig dig selv som et menneske, der vil blive til den største glæde for alle mennesker. Det er sikkert ikke uden omtanke at Seneca vælger verbet instituo, og det er nok i højere grad i dette ord end i selve ordet spejl at selve spejlingen ligger. Instituo betyder både jeg beslutter mig til, jeg indstifter, jeg underviser men også jeg planter (f.eks. et træ eller en spire). Seneca siger derfor ikke blot: Jeg hilser dig store kejser for at være dig et spejl. I det usagte siger Seneca nemlig også: I spejlets tavshed vover jeg at udfordre din magt med en magt, der er langt større end din, fordi den kommer fra et sted, hvor enhver magt må bryde sammen. Det afgørende er at Senecas protreptiske hilsen langt fra at bekræfte Nero spejler ham fra et sted, hvor han er tvunget til at se sig selv i et andet lys.

En ny dialogkultur i det offentlige

En ny dialogkultur i det offentlige En ny dialogkultur i det offentlige Kort historisk rids Kongeloven fra 1665 frigør embedsstanden fra adelen. Der indførtes et meritokratisk princip, hvor embedsmænd ikke indsattes efter blod og byrd men

Læs mere

Opdateret Lederskab. Inspirationskilder til det gode lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Fra skyggeteater til real life

Opdateret Lederskab. Inspirationskilder til det gode lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Fra skyggeteater til real life ISSN 1901- Nr. 4 2008 Tema: Godt lederskab Inspirationskilder til det gode lederskab Godt lederskab udfordres i dag. Udfordringen kommer fra mange gode cases og erfaringer opsamlet som dokumentation for,

Læs mere

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009)

Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) Hanne V. Moltke & Asbjørn Molly (2009) den 09-03-2012 kl. 10:07 Søren Moldrup side 1 af 15 sider Forord Forfatternes overordnede ambition med bogen er at udfolde en systemisk forståelse af coaching på

Læs mere

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG.

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. ORGANISATIONER I TEORIHISTORISK PERSPEKTIV 3 POULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDGAVE 4 KAPITEL 1 Poula Helth

Læs mere

Den menneskelige leder

Den menneskelige leder Den menneskelige leder - et filosofisk bidrag til en moderne ledelsesprofil Jes Jessen Udviklingskonsulent, cand.rer.soc. og MEVO Co-pilot 1 Indholdsfortegnelse Indledning...... 3 Nye forudsætninger for

Læs mere

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer Hvad mon m ø r k e t gemmer? Inspireret af Eva Matjekas seneste bog Hvad mon mørket gemmer? satte jeg mig ned og begyndte at formulere nogle betragtninger om et af de mest spændende aspekter i mit liv

Læs mere

FORTÆLLINGER I ORGANISATIONER

FORTÆLLINGER I ORGANISATIONER Kit Sanne Nielsen (2006) FORTÆLLINGER I ORGANISATIONER den 21-01-2013 kl. 8:03 Søren Moldrup side 1 af 15 sider I denne bog introduceres idéen om, at organisationsudvikling og udvikling af menneskelige

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Artikel i Psykologi nr. 2 2013 om uddannelsen Coaching i Organisationer - CoachingManagement

Artikel i Psykologi nr. 2 2013 om uddannelsen Coaching i Organisationer - CoachingManagement Artikel i Psykologi nr. 2 2013 om uddannelsen Coaching i Organisationer - CoachingManagement Se mere om uddannelsen på www.orsted.dk og www.orsted.dk/coachingmanagement Vi har også et hold for ledige med

Læs mere

Stå sammen og bevæg jer

Stå sammen og bevæg jer Rosenkvist Consult www,rosenkvistconsult.dk Stå sammen og bevæg jer Indledning Først vil jeg gerne anerkende Brinkmanns intention i hans opgør med tidens udviklingstvang og fremhæve nogle af de synspunkter,

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

GRUNDSYN PÅ MENNESKER OG TERAPI

GRUNDSYN PÅ MENNESKER OG TERAPI Af Ruth Hansen Cand.psych., specialist i psykoterapi og supervision, MPF Direktør og partner, Dansk Familieterapeutisk Institut Når vi arbejder med familie- og psykoterapi, forholder vi os til, hvordan

Læs mere

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Af Poula Helth, ledelsesforsker, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS Med en instrumentel og hierarkisk ledelseskultur får vi aldrig frigjort det

Læs mere

Følelsesmæssig Intelligens i LEDERSKAB

Følelsesmæssig Intelligens i LEDERSKAB Daniel Colemann m.fl. (2002) Følelsesmæssig Intelligens i LEDERSKAB den 21-01-2013 kl. 8:16 Søren Moldrup side 1 af 10 sider 1. Grundlæggende lederskab DEL 1: STYRKEN I FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS Store

Læs mere

Musikalitet og lederskab

Musikalitet og lederskab ERFARINGSBASERET ARTIKEL DET DANSKE LEDELSESAKADEMI 2014: Musikalitet og lederskab Allan Gardersøe, Musikskoleleder, Guldborgsund Musikskole; aga@guldborgsund.dk Michael Højlund Larsen, Studieleder, Erhvervsakademi

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Den autentiske skoleleder 1

Den autentiske skoleleder 1 Thomas Kirkegaard Peter Franklin Jensen Studium: Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensenhed: Afgangsprojektet Juni 2006 Den autentiske skoleleder 1 Indhold: 1) Indledning s. 2-4 2) Problemformulering s.

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

dette med en form. I denne mellemzone synes loyaliteten at blive aktuel og relevant som et brud, der samler sig på ny.

dette med en form. I denne mellemzone synes loyaliteten at blive aktuel og relevant som et brud, der samler sig på ny. bringe en ærlighed frem i én og et ønske om en tæthed og fylde. Gamle venner og bekendte står pludselig i skærende kontrast hertil. Når man oplever dette kan det være fordi det er vigtige mennesker i ens

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere