NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters"

Transkript

1 Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S REPORT - An empirical analysis of the addition of Key Audit Matters Forfatter: Sieu David Yung Mac Vejleder: Censor: Marianne Zander Svenningsen Afleveringsdato: 28/ Antal anslag: Antal normalsider: 79

2 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Executive)summary) Since the awakening of the financial crisis back in 2008 many users of the financial statements, and particularly the Auditor s Report, have questioned the value of the audit performed by the auditors. The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) - an independent auditing standard-setting body that serves the public s interest by setting high-quality international standards for auditing, will try to meet user demands for a more understandable and informative Auditor s Report. They have launched several research programmes and studies since 2009, to get an insight as to what the users are requesting, and by doing this formed a new proposal of improving the Auditor s Report. One of the most innovative changes is the implementation of Key Audit Matters. This thesis deals with the new term Key Audit Matters in the new Auditor s Report. Based on the commentaries the IAASB have received from a range of respondents, covering the world s top professional auditors and investors, this thesis will examine their attitudes by doing an empirical study. This method will give a true and fair view of the capacity of Key Audit Matters, as well as how its implementation can meet user expectations of a more valuable Auditor s Report. Results of the empirical study showed that a huge number of the respondents are supporting this proposal, and believe it will be an improvement from the current pass/fall model. The aim of Key Audit Matters is to give auditors a tool, which they can use and provide users of the Auditor s Report with more insight in the matters that are most significant under the audit. Since Key Audit Matters always are selected from matters communicated with those charged with governance, it can provide more information about the entity and give users a better understanding of the audit and more transparency of the financial statements. However, there are some concerns about the definition of Key Audit Matters, which are highly based on auditor s subjective judgments. I believe users of the Auditor s Report will find it challenging to understand why a reported matter is a Key Audit Matters, when it is in the user s mind-set just an ordinary matter. Another concern is that the description of each Key Audit Matters will be too difficult to understand for some users, since it is requiring a strong professional understanding to get the full value of Key Audit Matters. Therefore, this thesis suggests that the definition of Key Audit Matters can be improved, and the descriptions of each Key Audit Matter can be simplified and understandable for all users. 1/85

3 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Indholdsfortegnelse- Executive)summary)...)1! Figuroversigt)...)4! Kapitel)1)Indledning)...)5! 1.1)Indledning)...)5! 1.2)Problemformulering)...)6! 1.3)Afgrænsning)...)7! 1.3.1!Anvendte!forkortelser!og!begreber!...!8! 1.4)Metode)...)8! 1.4.1!Videnskabelig!metode!...!8! 1.5)Afhandlingens)struktur)...)10! 1.5.1!Analysestrategi!...!10! 1.6)Målgruppe)...)12! 1.7)Litteratur)og)kildekritik)...)12! Kapitel)2)Historien)bag)forslaget)...)13! 2.1)Baggrunden)for)forslaget)...)13! 2.2)Præsentationen)af)den)nye)påtegning)...)15! 2.3)Tilføjelsen)af)ISA)701:)Key)Audit)Matters)...)17! 2.4)Opsamling)...)20! Kapitel)3)Revisors)påtegning)...)21! 3.1)Lovgrundlag)...)21! 3.2)Revisionsstandarderne)...)22! 3.2.1!ISA!700!Udformning!af!en!konklusion!og!afgivelse!af!erklæring!om!et!regnskab!...!23! 3.3)Opsamling)...)27! Kapitel)4)Revisionsteori)...)28! 4.1)Principal)Uog)agentteorien)...)28! 4.1.1!Opsamling!...!31! 4.2)Forventningskløften)...)31! 4.2.1!Opsamling!...!33! 4.3)Revisionsrisikomodellen)...)34! 2/85

4 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters 4.3.1!Opsamling!...!36! 4.4)Sammenfatning)...)36! Kapitel)5))Empiri)...)37! 5.1)Dataindsamling)...)37! 5.1.1!Respondenterne!...!40! 5.1.2!Databehandling!...!40! Kapitel)6)Analyse)af)Key)Audit)Matters)...)44! 6.1)Key)Audit)Matters)i)revisors)påtegning)...)44! 6.1.1!Analyse!af!respondenternes!holdninger!til!spørgsmål!1!...!45! 6.1.2!Opsummering!...!48! 6.2)Er)standarden)vejledende)nok)til)fastlæggelsen)af)KAM?)...)49! 6.2.1!Analyse!af!respondenternes!holdninger!til!spørgsmål!2!...!50! 6.2.2!Opsummering!...!53! 6.3)Hvad)skal)revisor)inkludere)i)beskrivelserne)af)de)enkelte)KAM s)...)54! 6.3.1!Analyse!af!respondenternes!holdninger!til!spørgsmål!3!...!55! 6.3.2!Opsummering!...!57! 6.4)Frivillig)kommunikation)af)Key)Audit)Matters)...)57! 6.4.1!Analyse!af!respondenternes!holdninger!...!58! 6.4.2!Opsummering!...!61! 6.5)Ingen)Key)Audit)Matters)i)revisionen)...)61! 6.5.1!Analyse!af!respondenternes!holdninger!...!62! 6.5.2!Opsummering!...!64! 6.6)Key)Audit)Matters)fra)tidligere)perioder)...)64! 6.6.1!Analyse!af!respondenternes!holdninger!...!65! 6.6.2!Opsummering!...!66! 6.7)Supplerende)oplysninger)og)andre)oplysninger)...)67! 6.7.1!Analyse!af!respondenternes!holdninger!...!68! 6.7.2!Opsummering!...!69! Kapitel)7)Diskussion)...)71! 7.1)Diskussion)af)analysen)...)71! 7.2)Regnskabsbrugerne)og)deres)forventninger)...)71! 7.3)KAM,)EOM)og)modifikation)af)revisors)påtegning)...)73! 7.4)Relevante)informationer)...)75! 3/85

5 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Kapitel)8)Konklusion)...)78! Kapitel)9)Perspektivering)...)81! Kapitel)10)Litteraturliste)...)83! Bilag...Se vedlagte hæfte Figuroversigt- Figur&1:&Afhandlingens&struktur,&egen&tilvirkning& &10! Figur&2&kilde:&Rolf&Elm&Larsen& Revision&i&agentteoretisk&belysning & &30! Figur&3:&Brenda&Porters&forventningskløft,&egen&tilvirkning& &32! Figur&4:&Revisionsrisikomodellen,&kilde:&"Revision&i&praksis"&og&egen&tilvirkning& &34! Figur&5&kilde:&Et&udsnit&af& Oversigt&over&regelsættet&om&erklæringer & &22! Figur&6:&Fortolkning&af&de&enkelte&afsnit&i&den&nye&påtegning,&egen&tilvirkning& &17! Figur&7:&Fordeling&af&kommentarerne&efter&sortering,&egen&tilvirkning& &42! Figur&8:&Udsnit&af&arbejdsskema,&egen&tilvirkning& &43! Figur&9:&Respondenternes&holdninger&til&spørgsmål&1,&kilde:&egen&tilvirkning& &44! Figur&10:&Respondenternes&meninger&til&spørgsmål&1,&egen&tilvirkning& &49! Figur&11:&Respondenternes&holdninger&til&spørgsmål&2,&egen&tilvirkning& &50! Figur&12:&Eksempel&på&struktur&af&KAM& &53! Figur&13:&Respondenternes&meninger&til&spørgsmål&2,&egen&tilvirkning& &54! Figur&14:&Respondenternes&holdninger&til&spørgsmål&3,&egen&tilvirkning& &55! Figur&15:&Respondenternes&meninger&til&spørgsmål&3,&egen&tilvirkning& &57! Figur&16:&Respondenternes&holdninger&til&spørgsmål&3,&egen&tilvirkning& &58! Figur&17:&Respondenternes&meninger&til&spørgsmål&5,&egen&tilvirkning& &61! Figur&18:&Respondenternes&holdninger&til&spørgsmål&6,&egen&tilvirkning& &62! Figur&19:&Respondenternes&meninger&til&spørgsmål&6,&egen&tilvirkning& &64! Figur&20:&Respondenternes&holdninger&til&spørgsmål&7,&egen&tilvirkning& &65! Figur&21:&Respondenternes&meninger&til&spørgsmål&7,&egen&tilvirkning& &67! Figur&22:&Respondenternes&holdninger&til&spørgsmål&8,&egen&tilvirkning& &67! Figur&23:&Respondenternes&meninger&til&spørgsmål&8,&egen&tilvirkning& &70& 4/85

6 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Kapitel)1)Indledning 1.1-Indledning- Revisionsbranchen har i de seneste år været udsat for en del kritik. Medierne stiller spørgsmålstegn ved revisors rolle og værdien af revisionen. Dette sker i kølvandet af de mange konkurser, som den finansielle krise har bragt med sig. Offentlighedens tillid til revisorerne er faldet i takt med de mange konkurser, og revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant står for skud. Kritikken er især rettet mod revisors påtegning, som regnskabsbrugerne ikke mener, giver nok informationer der kan bruges i deres beslutningsprocesser 1. Revisionspåtegningen anses som et vigtig redskab, til at genskabe omverdens tillid til revisionsbranchen, da påtegningen er den eneste måde, hvor revisor kan kommunikere om det udførte revision, og er i realiteten det eneste synlige offentligheden har på revisors arbejde. Revisionspåtegningen er derfor en meget vigtig del af forventningsafstemningen hos regnskabsbrugerne. Problemet har længe været kendt og Internatonal Federation of Accountants (IFAC), har gennem deres uafhængige standardsætter enhed International Auditing and Assurance Standards Boards (IAASB) iværksat en række undersøgelser omkring revisor rapportering. Resultatet var tydeligt, en ændring af revisionspåtegningen er nødvendig, for at imødekomme kritikken. Denne afhandling omhandler emnet revisionspåtegning, som har en signifikant indflydelse på regnskabsbrugernes tillid til revisionsbranchen. Afhandlingen er rettet mod IAASB s nye innovative forslag om en ny revisionspåtegning, som er sendt til høring i Juni Forslaget har længe været et af IAASB mål, om at imødekomme regnskabsbrugernes informationsbehov og efterspørgsel efter mere relevante informationer. Et af de nyeste tiltag i revisors påtegning, er tilføjelsen af Key Audit Matters (KAM) centrale revisionsforhold. Det er interessant at undersøge, hvorvidt KAM kan imødekomme regnskabsbrugernes informationsbehov og styrke regnskabsbrugernes tillid til revisor. 1 IFAC.Auditor reporting. Retrieved from priority 2 Nr. 9 - Ny revisionspåtegning på vej 5/85

7 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters 1.2-Problemformulering- Som det fremgår af indledningen, betyder tilføjelsen af et Key Audit Matters-afsnit, at det nu er påkrævet af revisor, at foretage en professionel vurdering af de forhold, som revisor har identificeret under revisionen. Revisor skal vurdere hvilke(n) forhold de mener er mest signifikant og væsentligt for revisionen, og kommunikere dette gennem deres påtegning. Formålet er, at skabe mere relevant og subjektiv information i revisors påtegning, for at imødekomme regnskabsbrugernes informationsbehov. Jeg mener at det er interessant, at undersøge hvad tilføjelsen af KAM kan bidrage med. I dén forbindelse, er det væsentligt at undersøge, hvad de involverede parter 3 mener om tilgangen af KAM. Hovedformålet med denne afhandling er, at undersøge om IAASB s forslag, med fokus på KAM, kan imødekomme regnskabsbrugernes informationsbehov og hvorvidt KAM skaber mere informationsværdi. For at løse ovenstående problemstilling, har jeg udarbejdet følgende problemformulering og medfølgende arbejdsspørgsmål: Hvordan- vil- tilføjelsen- af- KAM- i- den- nye- revisionspåtegning,- ændre- påregnskabsbrugernes- behov- for- mere- relevant- information- i- revisors- påtegning,- herunder-deres-forventninger-til-revisors-arbejde? - For at besvare ovenstående problemformulering, er disse arbejdsspørgsmål udarbejdet, og vil danne grundlag for konklusionen. Redegørende del: L Er der behov for revisors påtegning? L Hvad indebærer revisors påtegning i dag, herunder hvilke love og standarder der danner grundlag for revisors erklæringer? L Hvorledes skal begrebet KAM forstås og hvordan præsenteres denne under påtegningen? 3 Her menes, regnskabsbrugere (investorer, analytiker m.m.), revisorer (revisionsfirmaer -og foreninger) og lovregulerende foreninger (tilsynsmyndighed og standardsætter) 6/85

8 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Analyse del: L Hvordan vil tilføjelsen af KAM, imødekomme regnskabsbrugernes behov efter mere relevante informationer? L Kan KAM styrke regnskabsbrugernes tillid til revisor? L Skal KAM-sektionen implementeres i revisors påtegning? 1.3-Afgrænsning- Dette afsnit har til formål at belyse en række afgrænsninger, jeg har valgt. Det er en nødvendighed at foretage afgrænsningerne, for at denne afhandling kan være mere specifik målrettet mod løsningen af problemformuleringen. Det forventes, at læseren af denne afhandling har en vis forståelse for revisionsfaget, da der i afhandlingen vil indeholde begreber, som jeg ikke finder relevant, at uddybe. Det vil i nogle tilfælde være nødvendigt, at beskrive enkelte begreber, for at læseren kan forstå afhandlingen. Jeg finder det naturligt, at redegøre for revisors virke, herunder lovgrundlaget. Jeg har valgt at redegøre for den danske lovgivning, og vil derfor se bort fra de øvrige landes reguleringssystemer 4. Dette betyder, at jeg i afhandlingen vil foretage en kort redegørelse for sammenhængen mellem Revisorloven (RL), Erklæringsbekendtgørelsen (BEK) og International Standards on Auditing (ISA). Det vurderes, at lovgrundlaget ikke er en essentielt part i forhold til afhandlingens problemformulering, men en nødvendighed for at forstå revisors virke. I dén forbindelse, ser jeg ikke en anledning til, at redegøre for revisors og ledelsens ansvar. Da IAASB s udsendte forslag indeholder en bred vifte af forbedringer, vil jeg i denne afhandling kun behandle emnet Key Audit Matters. Dette er valgt på baggrund af den begrænsede tilladte omfang på afhandlingen. Endvidere er KAM foretrukket over en anden relevant emne, nemlig Going koncern i den nye påtegning. I min analyse, vil jeg se bort fra kommentarerne, udsendt af virksomheder og universiteter, herunder professorer. Det vurderes, at de har en begrænset indflydelse på afhandlingens problemstilling, samt det forhold, at de ikke vil være repræsentativ på baggrund af de få kommentarer. 4 Dette er valgt på baggrund af afhandlingens fokus, som er rettet mod KAM, hvor en diskussion af lovgrundlaget ikke er afgørende. 7/85

9 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Afhandlingen fokuserer udelukkende på IAASB s forslag, og jeg vil derfor ikke komme ind på EU kommissionens krav til revisors erklæringer og øvrige standarder udsendt af andre tilsynsmyndigheder Anvendte-forkortelser-og-begreber- I den resterende del af afhandlingen, vil jeg anvende følgende forkortelser: L IAASB International Auditing and Assurance Standards Boards L IFAC International Federation of Accountants L ISA International Standards on Auditing L ISA 700: Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab L Foreslåede ISA 701: Kommunikation af Key Audit Matters L RL Revisorloven L BEK Erklæringsbekendtgørelsen L ÅRL - Årsregnskabsloven Regnskabsbruger har samme definition som ÅRL 12, stk. 2 jf. afsnit Metode-- Dette afsnit har til formål, at redegøre for den videnskabelige og analytiske metode jeg har valgt til løsningen af problemformuleringen. Hensigten er at præsentere de anvendte forskningsteknikker Videnskabelig-metode-- Ud fra en videnskabelig vinkel, vil afhandlingens vidensproduktion, tage udgangspunkt i den induktive metode 5. Induktion, som det også kaldes, er en fremgangsmåde som tager afsæt i empirien, sammenholdt med teorien, for at komme frem til en generel holdning. Jeg vil i hele afhandlingen, forholde mig kritisk til de teorier og data der er anvendt. Målet er, at opnå en så høj grad af validitet og reliabilitet 6 som muligt. Validiteten opnås ved, at sikre mig, at der er en generel overensstemmelse mellem teorien og empirien. Teorien der anvendes i denne afhandling, er skrevet af eksperter med høj faglig viden, der skal kunne belyse afhandlingens emne. Empirien hentes fra IFAC s hjemmeside. Her indsamles forslaget og standarderne der anvendes i den redegørende del af afhandlingen. Respondenternes 5 (Andersen!Ib,!2008) S (Andersen!Ib,!2008) S. 83 8/85

10 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters kommentarer til IAASB Exposure Draft, der skal være afhandlingens empiri og datagrundlag indsamles ligeledes fra IFAC s hjemmeside. Jeg har sorteret i respondenternes kommentarer for at fjerne bias, der kan svække afhandlingens troværdighed. IFAC, vurderes som en gyldig og relevant kilde i forbindelse med løsningen af afhandlingens problemformulering. Reliabiliteten opnås ved, at datagrundlaget består af respondenternes kommentarer til IAASB s udsendte Exposure draft. Det forventes derfor, at respondenterne er nøje udvalgt af IAASB, således at undersøgelsen ikke bliver påvirket af tilfældigheder 7. Min metodiske behandling af respondenternes kommentarer, herunder vurderingen af respondenternes holdninger kan være subjektive, men jeg vil så vidt muligt forholde mig objektivt til kommentarerne for at styrke reliabiliteten 8. Afhandlingens dataindsamling, tager både afsæt fra den kvalitative og kvantitative metode 9. Af kvalitative data kan nævnes, love og standarder, herunder IAASB udsendte Exposure draft og de af IAASB s modtagne kommentarer. De data jeg får indsamlet i forbindelse med den empiriske analyse af respondenternes kommentarer til spørgsmål 1-8 (minus 4), er centralt for besvarelsen af afhandlingens problemformulering. Respondenterne til høringsoplægget, må anses at være top professionelle fagfolk, inden for de respektive segmenter. Derfor vil deres kommentarer indeholde en vis form for kvalitet og de er i stand til at forholde sig kritisk til forslaget. Dette vil styrke afhandlingens robusthed og samtidig fremhæve de væsentligste sider af forslaget. Respondenternes kommentarer er af en sekundær karakter, og vurderes til at være pålidelige og essentielle for afhandlingen 10. Afhandlingens kvantitative data, består af min analyse af kommentarerne og på den måde udlede deres holdninger. På baggrund af den empiriske analyse, vil jeg præsentere respondenternes holdninger på en præsentabel og overskuelig måde i form af diagrammer. 7 Tilfældige respondenter, som ikke har nær så meget fagligt indsigt 8 jf. afsnit Databehandling 9 (Andersen!Ib,!2008) S (Andersen!Ib,!2008) S /85

11 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters 1.5-Afhandlingens-struktur- Dette afsnit har til formål, at vejlede læseren gennem afhandlingens struktur og opbygning. Figuren herunder, skal give læseren et illustrativt overblik over afhandlingens dispositioner. Kapitel)2)Historien)bag) forslaget:!redegøre!for! udviklingen!i!forslaget) Kapitel)3)Revisors) påtegning:)redegøre!for! lovgrundlaget!og!isa!700!) Kapitel)4)Revisionsteori:) Redegøre!for!"Principal!Log! agentteorien",! Forventningskløften!og! Revisionisikomodellen! Redegørelse)for)IAASB's)forslag)samt)) revisionsteorier)7og)standarder) Kapitel)5)Empiri:)Redegøre!for! datagrundlaget!og!dataindsamlingsmetoden! Kapitel)6)Analyse)af)Key)Audit)Matters:) Analyse!af!respondenternes!kommentarer! til!iaasb's!7!spørgsmål!om!kam,!herunder! centrale!problemstillinger! Analyse)af) respondenternes) kommentarer)af)kam) Kapitel)7)Diskussion:)Diskutere!centrale! problemstillinger!identiziceret!under!analysen,!og!! sammenholde!det!med!overordnet! problemformulering! Diskussion) af)kam) Kapitel)8)Konklusion:)På!baggrund!af!analysen!og! diskussionen,!vil!jeg!konkludere!på!azhandlingens! problemformulering) Kapitel)9)Perspektivering! Konklu7 sion) Figur 1: Afhandlingens struktur, egen tilvirkning Analysestrategi-- Kapitel 2 har til hensigt, at redegøre for forslagets historiske udvikling. Det skal give læseren forståelse af, hvorfor IAASB har udarbejdet spørgsmålene til KAM og hvad disse skal bruges til. Kapitel 3 skal redegøre for revisors virke. Dette inkluderer en redegørelse af lovgrundlaget og revisionsstandarderne, som revisor skal følge i forbindelse med en påtegning. Dette indebære en kort redegørelse for Revisorloven og Erklæringensbekendtgørelsen, som regulerer godkendte revisorer i Danmark. 10/85

12 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Da afhandlingen omhandler den nye revisionspåtegning, er det nærliggende og væsentligt at introducere læseren for den nuværende revisionsstandard, ISA 700 og ISA 701 (KAM) 11. Dette vil styrke sammenligningsgrundlaget om hvorvidt, foreslåede ISA 701 vil tilføre regnskabsbrugerne flere informationer. Kapitel 4 skal belyse, hvorvidt der er behov for revisors påtegning og hvilke værdier påtegningen har. For at tydeliggøre påtegningens værdi, vil jeg tage udgangspunkt i kendte teorier inden for revisionsfaget. Af revisionsteorier, vil jeg komme ind på Principal og agentteorien, Forventningskløften af Brenda Porter og Revisionsrisiko-modellen. L L L Principal og agentteorien skal belyse, hvorvidt der er for behov for revisor, herunder påtegningens værdi. Forventningskløften er valgt til, at belyse sammenhængen mellem regnskabsbrugernes forventninger til revisors arbejde og dét revisor reelt skal udfører. Revisionsrisiko-modellen er med til, at anskueliggøre revisors udfordringer, i forbindelse med revisors konklusion. Det er endvidere interessant, at undersøge sammenhængen mellem revisionsrisikomodellen og KAM. I kapitel 5, vil jeg redegøre for afhandlingens empiri, herunder hvordan jeg har behandlet de indsamlede data. Kapitel 6 har til formål, at analysere respondenternes kommentarer til de forskellige spørgsmål IAASB har stillet i deres Exposure Draft. Disse spørgsmål som IAASB har stillet, må betragtes som særdeles gennemtænkte af flere eksperter, hvilket vil gavne afhandlingens værdi, ved at udlede respondenternes holdninger til KAM. I kapitel 7 vil diskutere tilføjelsen af KAM sammenholdt med problemformuleringen. Her vil jeg inddrage de væsentligste forhold identificeret under analysen og diskutere dette i forhold til afhandlingens problemformulering. Afslutningsvis i kapitel 8, vil jeg besvare selve problemformuleringen, ved at inddrage analysen og diskussionen, for at drage den endelige konklusion på problemformuleringen. 11 Da denne ISA, kun eksisterer i en engelsk version, har jeg nøje valgt de rette formuleringer, således der vil være mindst muligt informationstab som muligt. 11/85

13 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Denne afhandling er udarbejdet i forbindelse med mit afsluttende projekt under Cand.merc.aud - studiet på CBS. I den forbindelse, vil afhandlingen være nyttig læsning for: undervisere, studerende, erhvervslivet og øvrige regnskabsbrugere, som har interesse for revisors påtegning og i særdeleshed, indblik i KAM i den fremtidige påtegning. Det forventes derfor, at læseren kender til de grundlæggende revisionsteorier, samt indsigt i revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. 1.6-Målgruppe- 1.7-Litteratur-og-kildekritik- I afhandlingen anvendes hovedsageligt gældende lovgivning om revisors virke, herunder RL, BEK og ISA 700. Disse formodes at være pålidelige og valide kilder. I afhandlingen har jeg medtaget ISA 701, som på nuværende tidspunkt ikke er trådt i kraft, men er en nødvendighed for, at give læseren en forståelse af KAM. ISA 701, eksistere kun i en engelsk udgave, hvorfor jeg i afhandlingen har taget højde for min personlige tolkning af denne ISA. Afhandlingen indeholder også litteratur fra teoretikere, bestående af bøger og artikler. Faglitteraturen vil indeholde forfatternes egne subjektive holdninger, men forventes at være brugbare i analysen på baggrund af forfatternes faglighed og ekspertise. Jeg har forsøgt, så vidt muligt, at forholde mig objektivt og kritisk til litteraturen og har kun anvendt pålidelige kilder i afhandlingen. Jeg har bl.a. set bort fra internetsider som kan være svært farvede, f.eks. Børsen, Euroinvester, Ekstrabladet, Wikipedia m.m. - 12/85

14 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Hensigten med dette kapitel er, at redegøre for forslagets udvikling. Dette er særdeles vigtig for forståelsen af hele problematikken omkring revisors påtegning. Endvidere vil det give læseren en bedre forståelse for forslaget og dermed have en bedre forudsætning for, at kunne sætte sig ind i afhandlingens kerne, Key Audit Matters, som præsenteres sidst i kapitlet. Kapitel-2-Historien-bag-forslaget- 2.1-Baggrunden-for-forslaget- Som jeg nævnte i indledningen, har revisors påtegningen været udsat for offentlighedens kritik. Man mente simpelthen, at revisors påtegning ikke er så informativ og værdiskabende for regnskabsbrugerne. Dette er kulmineret under finanskrisen hvor revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant står for skud. Nedenstående citat, belyser få kritikpunkter som revisorerne bliver udsat for. Så skete det igen. Medierne stiller spørgsmål ved revisors rolle og værdien af revision. Hvad kan revisors påtegning på regnskabet bruges til, når vi ser det ene bankkrak og virksomhedsnedbrud efter det andet? Hvorfor svinger revisorernes værdiansættelser fra den ene dag til den anden? Og hvad kan vi i det hele taget bruge revisors arbejde til? 12 Så kontante kan spørgsmålene lyde, alle rettet mod revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. Disse problemstillinger er blevet mere synlige, i takt med finanskrisens indtræden og har længe været et fokusområde for offentligheden, standardsætterne og de øvrige lovregulerende instanser. Disse problemstillinger har medført til, at IAASB 13 har udarbejdet et forslag om en ny og banebrydende forbedring af revisionspåtegningen. Den nye påtegning skal anerkendes som en ny global standardsæt for børsnoterede virksomheder. Det er IAASB s klare formål, at skabe fælles godkendte revisionsstandarder, der skal give regnskabsbrugerne mere gennemsigtighed i revisors påtegning samt reducere forvirringen omkring påtegningen. Det vil alt andet lige være lettere at gennemskue revisors påtegning, hvis påtegningerne alle sammen havde de samme formelle krav og opbygning. 12 (Morten!S.!Renge!FSR,!2011) s IAASB er en uafhængig standardsætter enhed, hvis formål et at sikre høje revisionsstandarder. Mere om IFAC og IAASB kan læses i afsnit /85

15 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Den nye påtegning står højt på IAASB dagsorden og tiltrækker en del opmærksomhed blandt fagfolkene. Morten Speitzer, formand for FSR 14, har følgende kommentarer til IAASB udsendte forslag: Den ny revisionspåtegning er en reaktion på ændringer i revisionsmiljøet herunder stigende kompleksitet og kvalitative oplysninger. Hertil kommer et længe næret ønske fra regnskabsbrugerne om, at revisor oplyser mere i revisionspåtegningen samt den finansielle krise, som har udløst kritiske spørgsmål om revisors uafhængighed og professionelle skepsis og dermed kvaliteten af revisors arbejde og troværdighed. Alt sammen har det sammen med politisk pres fra EU-kommissionen ført til, at IAASB har fremlagt et forslag til en ny revisionspåtegning. 15 Morten Speitzer, har med ovenstående citat, belyst flere af de problemstillinger IAASB prøver at løse. Det er interessant at undersøge, hvorledes det nye forslag skal kunne øge regnskabsbrugernes tillid til revisor og samtidig tilfredsstille regnskabsbrugernes informationsbehov. Forslaget er ikke en prompte reaktion på markedets efterspørgsel, men en længerevarende proces, der blev igangsat tilbage i 2009, på baggrund af regnskabsbrugernes efterspørgsel på mere relevant informationer i revisors påtegning. Herunder ses de tidligere undersøgelser og deres formål: L L L 2009: Foretog IAASB i fællesskab, en international akademisk forskning på brugernes opfattelse af en standard revisors påtegning. Maj 2011: Udsendte IAASB et høringsoplæg om at øge værdien af revisors rapportering, herunder undersøge mulighederne for ændringer. Dette er sket på baggrund af ovenstående forskning, hvor IAASB har modtaget input fra interessenter fra hele verden. Juni 2012: Udsendte IAASB Invitation to Comment (ITC). Her ønskede IAASB, at modtage kommentarer til deres forslag om, at forbedre revisors påtegning. De fik en del kommentarer, som bidrog med en vejledende retning for, hvordan en fremtidig påtegning skal udformes. 16 " Resultatet af de forskellige undersøgelser har været tydeligt, en ændring af revisionspåtegningen er nødvendig for at genskabe regnskabsbrugernes tillid til revisor igen FSR Danske revisorer 15 (Morten!Speitzer!FSR,!2013) s (IAASB!ED,!2013) S (IAASB!ED,!2013) S. 7 14/85

16 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Takket være de mange respondenter lokaliseret over hele kloden og med forskellige indgangsvinkler, har IAASB modificeret deres forslag fra ITC til den nuværende Exposure Draft. Forslaget skal øge informationsmængden i revisors påtegning, som skal bidrage til at minimere forventningskløften af regnskabsbrugernes forventninger til revisors arbejde og deres påtegning. 2.2-Præsentationen-af-den-nye-påtegning- Jeg vil beskrive de enkelte punkter i den nye påtegning for at give læseren et helhedsindtryk af forslaget. IAASB er ikke selv i tvivl om, at dette forslag giver en forbedret kommunikationsværdi i revisionspåtegningen. Overordnet set, skal den nye revisionspåtegning give regnskabsbrugerne mere gennemsigtighed i revisionen 18. Dette kommer til udtryk af den øgede dialog med den øverste ledelse samt at KAM vurderes ud fra revisors egne subjektive vurderinger. På baggrund af den øgede dialog med den øverste ledelse, vil ledelsen også være mere opmærksom på revisors arbejde og de oplysninger revisor forventes at give gennem den nye påtegning, via sektioner som KAM og Going Concern m.fl. 19 Endvidere kan det forventes, at ledelsen selv gør en indsats i, at forbedre årsrapporten og udarbejde en bedre og mere informativ ledelsesberetning. Den nye påtegning skal indføres internationalt, for at sikre, at revisors påtegning er ensartet og for at undgå forvirringer, såfremt revisors påtegning er forskellige. Derfor er det vigtigt for IAASB, at udforme et globalt anerkendt revisionspåtegning, som kan imødekomme regnskabsbrugernes informationsbehov. Herunder vil jeg forklare de væsentligste punkter i den nye påtegning og denne forventes at have følgende struktur: INDEPENDENT AUDITOR S REPORT Til aktionærerne i ABC virksomhed Report on the audit of the Consolidated Financial Statements Opinion Revisor skal i dette afsnit redegøre for deres konklusion på regnskabet. F.eks. kan konklusionen have følgende ordlyd: Det er vores opfattelse at koncernregnskabet er retvisende i alle væsentlige henseender I overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). 18 (IAASB!ED,!2013) S (IAASB!ED,!2013) S. 7 15/85

17 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Formålet er, at rykke konklusionen helt forrest i den nye påtegning, således regnskabsbrugerne ikke er i tvivl om indholdet. Basis for Opinion Dette afsnit har til formål at redegøre for, at revisor har udført revisionen i overensstemmelse med International Standards on Auditing (ISA). Heriblandt, at revisor er uafhængig og har fulgt de etiske regler. Revisor skal udtrykke en konklusion på baggrunden af revisionen, i tilfælde af en modifikation af påtegningen, redegøre for beslutningen. Key Audit Matters Afsnittet skal sikre yderligere informationer i revisors påtegning. Det skal fremhæve områder, der efter revisors professionelle vurderinger, har været mest signifikante i revisionen af regnskabet. Centrale revisionsforhold (KAM) er udvalgt fra de forhold, som revisor har kommunikeret med den øverste ledelse. Disse informationer er indtil videre påkrævet for børsnoterede virksomheder. Revisor skal præsentere de identificerede KAM med en passende overskrift og redegøre for baggrunden for vurderingen og forholdets omfang. Going Concern I dette afsnit, skal revisor give en forklaring på deres vurdering af om Going Concern forudsætningen er passende. Afgive en erklæring på, at ledelsens brug af Going Concern til udarbejdelsen af årsrapporten er relevant, samt en erklæring på, at der ikke er identificeret væsentlig usikkerhed, der kan kaste en betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Endvidere skal revisor påpege, at hverken ledelsen eller revisor kan garantere virksomhedens evne til at forsætte driften 20. Other Information Dette afsnit vedrører revisors ansvar til andre informationer. Andre informationer skal ikke sidestilles med supplerende oplysninger, da det er to vidt forskellige begreber. Other information tager udgangspunkt i proposed ISA 720 fra april 2014 (ikke en del af den nuværende forslag) 21. Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements 20 (IAASB!EM,!2013) S Proposed!ISA!720,!(2014).! 16/85

18 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Afsnittet har til formål, at belyse ledelsens ansvar for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab i overensstemmelse med IFRS. Herunder for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde regnskabet, der er uden væsentlige fejlinformation, uanset om det skyldes besvigelser eller fejl. Auditor s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements Dette afsnit skal redegøre for revisors ansvar. Revisor skal opnå høj grad af sikkerhed om, hvorvidt regnskabet i sin helhed er uden væsentlige fejlinformationer om, det skyldes besvigelser eller fejl. Dette er ikke ensbetydende med en garanti for, at ISA erne (revisor) er i stand til at opdage væsentlige fejl/besvigelser. Report on Other Legal and Regulatory Requirements Dette afsnit vil variere på baggrund af de nationale reguleringer for revisors påtegning. Dette betyder, at national lov eller standard kan kræve en anden form for formulering og ansvar Figur 2: Fortolkning af de enkelte afsnit i den nye påtegning, egen tilvirkning Det skal påpeges, at ovenstående er en forklaring på strukturen af den nye påtegning og ikke et decideret eksempel på et praktisk eksempel. Der henvises til bilag 4 for at se IAASB udsendte eksempel på den nye påtegning. 2.3-Tilføjelsen-af-ISA-701:-Key-Audit-Matters- Formålet med dette afsnit er, at beskrive de grundlæggende principper omkring KAM og redegøre for, hvorfor KAM kan give regnskabsbrugerne flere informationer. Dette afsnit er skrevet på baggrund af IAASB ED s afsnit omkring KAM og foreslåede ISA KAM er udviklet på baggrund af regnskabsbrugernes opfordringer til yderligere åbenhed omkring væsentlige forhold, som revisor har identificeret under revisionen. Denne tilgang er i høj grad i overensstemmelse med den opfattelse af ITC 23 respondenterne - at det ville være hensigtsmæssigt for revisor at signalere centrale revisionsforhold i revisionspåtegningen. KAM er et begreb, som er videreudviklet fra IAASB s ITC, hvor de har ændret deres forslag omkring et afsnit med Auditor Commentary (IAASB!ED,!2013) S ( 35-79) og s Invite To Comment IAASB ED. (2013). Exposure draft, Reporting on audited financial statements: Proposed new and revised international standards on auditing. ().IAASB. s /85

19 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters IAASB vurderer, at KAM afsnittet kan tilføje de informationer, som regnskabsbrugerne har behov for i deres beslutningsprocesser, set i forhold til Auditor Commentary, som er revisors kommentarer, er KAM målrettet mod centrale revisionsforhold og vil derfor give regnskabsbrugerne mere gennemsigtighed i revisionsprocessen. IAASB mener endvidere, at revisors kommunikation af KAM ikke kun vil assistere regnskabsbrugerne i deres forståelse af disse betydelige forhold, som revisor identificerer under revisionen, men også til en forståelse for virksomheden og ledelsens vurderinger af de finansielle opgørelser. IAASB har udarbejdet ISA 701, som omhandler revisors ansvar om at kommunikere KAM s i revisors påtegning 25. Formålet med denne ISA er, at give flere informationer til brugerne af årsregnskabet og assistere dem til at forstå de forhold, som revisor vurderer til at have mest betydning for revisionen. Endvidere vil regnskabsbrugerne få en bedre forståelse for virksomheden samt have indblik i revisors kommunikation med den øverste ledelse 26. Kommunikationen af KAM er på nuværende tidspunkt kun et krav for børsnoterede virksomheder. Selvom KAM betragtes som en ny kilde til informationer, er der stadig stor uvished omkring, hvilke forhold der kan betragtes som KAM, og det er derfor et område, der kræver yderligere vejledning. Definitionen har følgende ordlyd ifølge foreslåede ISA : Key audit matters Those matters that, in the auditor s professional judgment, were of most significance in the audit of the financial statements of the current period. Key audit matters are selected from matters communicated with those charged with governance. 28 Ud fra ovenstående definition er KAM forhold, som efter revisors professionelle vurdering, betragtes som mest signifikant under revisionen af regnskabet. Der er endvidere tale om de forhold, som revisor og den øverste ledelse havde mest dialog omkring. Hvorvidt et forhold betragtes som mest signifikant, er op til revisors egne vurderinger. Det er ikke respondenternes og IAASB ønske om at have et sæt af KAM s, som skal rapporteres, men nærmere enhedsspecifikke og relevante ud fra revisors egen vurdering. Foreslåede ISA (IAASB!Proposed!ISA!701,!2013) 1 26 (IAASB!Proposed!ISA!701,!2013) (IAASB!Proposed!ISA!701,!2013) 7 28 (IAASB!ED,!2013) S /85

20 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters skal vejlede revisor i fastlæggelsen af KAM. For at fastlægge KAM, skal revisor vurdere følgende områder, som har krævet signifikante revisionsvurderinger: L L L Områder hvor revisor har identificeret signifikant risiko, ifølge den reviderede ISA 315, eller det som revisor har vurderet som signifikant. Områder hvor revisor i deres revision er stødt ind på betydelige vanskeligheder, herunder med hensyn til, at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Omstændigheder, der krævede betydelige ændringer i revisors planlagte tilgang til revisionen, som følge af identifikationen af en væsentlig mangel i den interne kontrol 29. Revisor skal afgøre, hvilke af de forhold kommunikeret med den øverste ledelse, der er de vigtigste revisionsmæssige forhold. Ved denne bestemmelse skal revisor tage hensyn til områder med betydelig revisionsrisiko 30 under revisionen. Dette lægger i højere grad op til revisors egen professionelle vurdering af, hvad der er most significance, hvilket ifølge IAASB er mest værdiskabende. Rent formelt, skal revisor i deres påtegning have et afsnit med overskriften Key Audit Matters. I afsnittet skal revisor forklare, at KAM er bestemt ud fra revisors egen professionel vurdering af, hvad revisor mener er mest væsentlig i forbindelse med revisionen 31. IAASB mener, at det vil være nyttigt i overensstemmelse med eksemplerne i ITC, at beskrivelserne af KAM skal inkluderer en reference til det forbundne sted i årsrapporten, for at øge regnskabsbrugernes forståelse af forholdet. På denne måde vil revisor ikke være kilde til original information omkring virksomheden, da det er den øverste ledelses rolle 32 at informerer om disse. Der kan være dog tilfælde, hvor revisor er nødsaget til at være kilde til originale og følsomme informationer omkring virksomheden. Det kan være følsomme KAM, som f.eks. besvigelser, defekt i de interne kontroller m.fl., som revisor kan være tvungen til at rapportere. Som udgangspunkt bør revisor undgå at rapporterer disse KAM medmindre, det er en del af revisors vurdering, at det er afgørende for revisors beskrivelse af KAM og at give sådanne oplysninger ikke er forbudt ved lov eller øvrig regulering (IAASB!Proposed!ISA!701,!2013) 8 30 Afsnit 4.3 behandler revisionsrisikomodellen hvor begrebet uddybes 31 Se evt. bilag 4 under afsnittet Key audit Matters 32 Vil blive belyst i afsnit 4.1 om Principal og agent teorien 33 I Danmark reguleres godkendte revisorer af Revisorloven og Erklæringsbekendtgørelsen, som afhandlingen kommer ind på i næste kapitel. 19/85

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning An empirical analysis of

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster,

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Beskrivelse af centrale forhold ved revisionen

Beskrivelse af centrale forhold ved revisionen Copenhagen Business School Institut for Regnskab og revision Cand.merc.aud studiet Beskrivelse af centrale forhold ved revisionen Communication of key audit matters Forfattere: Malene Bech Larsen Simon

Læs mere

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

IAASB s forslag til en ny revisionserklæring - og dennes indflydelse på forventnings- og forståelseskløften

IAASB s forslag til en ny revisionserklæring - og dennes indflydelse på forventnings- og forståelseskløften Cand.merc.aud.-studiet Copenhagen Business School 2012 Kandidatafhandling Afleveringsdato 21. december 2012 IAASB s forslag til en ny revisionserklæring - og dennes indflydelse på forventnings- og forståelseskløften

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

Revision 1 Placering Type og sprog Omfang og forventning Deltagere Deltagerforudsætninger Læringsmål Revision Indhold

Revision 1 Placering Type og sprog Omfang og forventning Deltagere Deltagerforudsætninger Læringsmål Revision Indhold Revision 1 5 ECTS Fagansvarlig: Hans Henrik Berthing Placering 1. semester Type og sprog Obligatorisk Dansk Omfang og forventning Undervisning: ca. 50 timer Forberedelse: Du må normalt regne med at skulle

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

ISA 580 Skriftlige udtalelser

ISA 580 Skriftlige udtalelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Skriftlige udtalelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

ISA 501 Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder

ISA 501 Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Endelig udgave April, December 2015 ISA 720 International standard om revision Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Denne standard er udarbejdet og godkendt af International Auditing and

Læs mere

NYE REVISIONSSTANDARDER IHT. ISA 700 & ISA EN ANALYSE AF REVISORS PÅTEGNING

NYE REVISIONSSTANDARDER IHT. ISA 700 & ISA EN ANALYSE AF REVISORS PÅTEGNING Aarhus Universitet Business & Social Sciences Institut for Økonomi Cand. merc. aud. NYE REVISIONSSTANDARDER IHT. ISA 700 & ISA 701 - EN ANALYSE AF REVISORS PÅTEGNING Forfatter: Vejleder: Casper Ejlerskov

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse Foreningen af

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

ANALYSE AF FORBEDRINGSFORSLAG TIL REVISORS EKSTERNE

ANALYSE AF FORBEDRINGSFORSLAG TIL REVISORS EKSTERNE Kandidatafhandling ANALYSE AF FORBEDRINGSFORSLAG TIL REVISORS EKSTERNE RAPPORTERING I FREMTIDEN ANALYSIS OF SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT OF AUDITOR'S EXTERNAL REPORTING IN THE FUTURE Copenhagen Business

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 De seneste standarder og vejledninger Anders Bisgaard, Beierholm Dagsorden Clarity-projektet Præmissen

Læs mere

Cand.merc.aud+studiet/ Kandidatafhandling// / / / Revisors(rolle( (!"nu"og"i"fremtiden" / / / / / Afleverings"dato:""Fredag/den/7.

Cand.merc.aud+studiet/ Kandidatafhandling// / / / Revisors(rolle( (!nuogifremtiden / / / / / Afleveringsdato:Fredag/den/7. Cand.merc.aud+studiet Kandidatafhandling Revisors(rolle( ( "nu"og"i"fremtiden" Afleverings"dato:""Fredagden7.Juni2013 "normal"sider:242.039anslaginkl.mellemrum=107normalsider Afhandlingens"forfattere:"

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Ny revisionspåtegning

Ny revisionspåtegning Ny revisionspåtegning En analyse af hvorvidt ISA 700 Revised bidrager til øget værdi for regnskabsbruger samt reduktion af informations- og forventningskløften Aarhus Universitet Business and Social Sciences

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Revisors skriftlige erklæringer

Revisors skriftlige erklæringer Revisors skriftlige erklæringer Kim Füchsel Martin Lunden Ole Tjørnelund Thomsen Lars Engelund 4. udgave Kim Füchsel, Martin Lunden, Ole Tjørnelund Thomsen og Lars Engelund Revisors skriftlige erklæringer

Læs mere

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing Udover ændri and Assurance Standards Board ISAE 3400 DK Januar 2012 International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Effekten af indførslen af Key Audit Matters i den nye revisionspåtegning - Med fokus på implementeringsovervejelser i Danmark i

Effekten af indførslen af Key Audit Matters i den nye revisionspåtegning - Med fokus på implementeringsovervejelser i Danmark i Forfatter: Camilla Louise Wedell-Wedellsborg Cpr.nr.: Vejleder: Karsten Andersen Censor: Dato for aflevering: 3. december 2015 Antal anslag: 181.722 Antal normalsider: 79,9 Copenhagen Business School -

Læs mere

ISA 505 Eksterne bekræftelser

ISA 505 Eksterne bekræftelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Eksterne bekræftelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Pr. email: hem@ftnet.dk 6. november 2014 Kære Helene Miris Møller Revisionsbekendtgørelsen

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder

Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder 20. januar 2017 Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (FSR danske revisorers Finansielle

Læs mere

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr G/F Sophienlund Vinkelvej 3 4000 Roskilde CVR-nr. 32 90 24 80 Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Indehavernes påtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2 Indehaverberetning

Læs mere

Revisionsprotokollat af 15. april 2011

Revisionsprotokollat af 15. april 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 15. april 2011 om ansvarsforhold

Læs mere

Vejleder: Lars Kiertzner Anslag: Normsider: 118. Censor:

Vejleder: Lars Kiertzner Anslag: Normsider: 118. Censor: Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Vejleder: Lars Kiertzner Anslag: 267.791 Normsider: 118 Censor: Frederiksberg, den 8. august 2012 Danny Krath Knudsen Simon Rejnhold

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1 Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1 I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 2 i lov nr. 1232 af 18. december 2012

Læs mere

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S CVR nr. 15 46 59 72 Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Læs mere

Analyse og vurdering af "Key Audit Matters"

Analyse og vurdering af Key Audit Matters Kandidatafhandling Analyse og vurdering af "Key Audit Matters" 23. december 2016 Aalborg Universitet Cand.merc.aud.-studiet Forfattere: Vejleder: Michael Dalbjerg Jensen Daniel Krabbe Jesper Seehausen

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Troværdig rapportering om. BÆRE- DYGTIGHED og revisors erklæring

Troværdig rapportering om. BÆRE- DYGTIGHED og revisors erklæring Troværdig rapportering om BÆRE- DYGTIGHED og revisors erklæring Alle typer af virksomheder, offentlige og frivillige organisationer, investorer, regeringer, skattemyndigheder, markedsdeltagere og deres

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer BEK nr 385 af 17/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0031910 Senere ændringer

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

BUDGET-ERKLÆRINGER Budget erfa-møde

BUDGET-ERKLÆRINGER Budget erfa-møde BUDGET-ERKLÆRINGER Budget erfa-møde 28.01.2016 v./ Statsaut. revisor Kim Wegener AGENDA Generelt om budgetudarbejdelse Konsulentens ansvar Konkrete review- og assistancehandlinger Krav til dokumentation

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

Key Audit Matters. En undersøgelse af, om nytteværdien af årsrapporten øges for regnskabsbrugerne, når der gives større indsigt i revisors arbejde

Key Audit Matters. En undersøgelse af, om nytteværdien af årsrapporten øges for regnskabsbrugerne, når der gives større indsigt i revisors arbejde Key Audit Matters En undersøgelse af, om nytteværdien af årsrapporten øges for regnskabsbrugerne, når der gives større indsigt i revisors arbejde Copenhagen Business School Kandidatafhandling Cand.merc.aud.

Læs mere

Velkommen til Bankseminar 2017

Velkommen til Bankseminar 2017 www.pwc.dk Velkommen til Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Revisors fokus 2017 What is hot? Revisors kommunikation med Finanstilsynet Certificering Uafhængighed Centrale forhold ved revisionen/kam 2 Revisors

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Revisionspåtegningen!-!fra!standard!til!skræddersyet!

Revisionspåtegningen!-!fra!standard!til!skræddersyet! Forfattere JesperBaunsgaardJensen& MikkelBrejnbjerg ( Vejleder ClausHolm Revisionspåtegningen-frastandardtilskræddersyet Analyse(af(baggrunden(for(og(konsekvenserne(af(IAASB s(ændringer(af( revisionspåtegningen(

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø CVR-nr. 10 66 62 95 Årsrapport for 2016 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.04.17 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

Informative revisorpåtegninger

Informative revisorpåtegninger Informative revisorpåtegninger Analyse af opdaterede ISA er Forfatter: Jeanette Tost Dam Vejleder: Henrik Trangeled Kristensen Aarhus Universitet, Aarhus BSS Cand.merc.aud Juni 2015 Antal anslag: 131.924

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016 ÅRSREGNSKAB 2016 Til medlemmerne i Hasseris Grundejerforening Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Hasseris Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar 2016-31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Revisionspåtegningens udformning ved usikkerhed om going concern forudsætnigen

Revisionspåtegningens udformning ved usikkerhed om going concern forudsætnigen KANDIDATAFHANDLING 2016 Århus Universitet Cand.merc.aud Revisionspåtegningens udformning ved usikkerhed om going concern forudsætnigen En analyse baseret på førske forhold Petur Sigurd Johannesen Vejleder:

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016 Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november 2015-1. august 2016 Indsamlingsnævnet, Journal nr. 15-920-01201 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

Revisionspåtegning. Going Concern. Kandidatafhandling. Copenhagen Business School Cand. merc. aud. Institut for Regnskab og Revision

Revisionspåtegning. Going Concern. Kandidatafhandling. Copenhagen Business School Cand. merc. aud. Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2014 Cand. merc. aud. Institut for Regnskab og Revision Antal anslag inkl. mellemrum: 206.866 Antal sider: 117 Revisionspåtegning Going Concern Vejleder: Peter

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere