NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters"

Transkript

1 Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S REPORT - An empirical analysis of the addition of Key Audit Matters Forfatter: Sieu David Yung Mac Vejleder: Censor: Marianne Zander Svenningsen Afleveringsdato: 28/ Antal anslag: Antal normalsider: 79

2 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Executive)summary) Since the awakening of the financial crisis back in 2008 many users of the financial statements, and particularly the Auditor s Report, have questioned the value of the audit performed by the auditors. The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) - an independent auditing standard-setting body that serves the public s interest by setting high-quality international standards for auditing, will try to meet user demands for a more understandable and informative Auditor s Report. They have launched several research programmes and studies since 2009, to get an insight as to what the users are requesting, and by doing this formed a new proposal of improving the Auditor s Report. One of the most innovative changes is the implementation of Key Audit Matters. This thesis deals with the new term Key Audit Matters in the new Auditor s Report. Based on the commentaries the IAASB have received from a range of respondents, covering the world s top professional auditors and investors, this thesis will examine their attitudes by doing an empirical study. This method will give a true and fair view of the capacity of Key Audit Matters, as well as how its implementation can meet user expectations of a more valuable Auditor s Report. Results of the empirical study showed that a huge number of the respondents are supporting this proposal, and believe it will be an improvement from the current pass/fall model. The aim of Key Audit Matters is to give auditors a tool, which they can use and provide users of the Auditor s Report with more insight in the matters that are most significant under the audit. Since Key Audit Matters always are selected from matters communicated with those charged with governance, it can provide more information about the entity and give users a better understanding of the audit and more transparency of the financial statements. However, there are some concerns about the definition of Key Audit Matters, which are highly based on auditor s subjective judgments. I believe users of the Auditor s Report will find it challenging to understand why a reported matter is a Key Audit Matters, when it is in the user s mind-set just an ordinary matter. Another concern is that the description of each Key Audit Matters will be too difficult to understand for some users, since it is requiring a strong professional understanding to get the full value of Key Audit Matters. Therefore, this thesis suggests that the definition of Key Audit Matters can be improved, and the descriptions of each Key Audit Matter can be simplified and understandable for all users. 1/85

3 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Indholdsfortegnelse- Executive)summary)...)1! Figuroversigt)...)4! Kapitel)1)Indledning)...)5! 1.1)Indledning)...)5! 1.2)Problemformulering)...)6! 1.3)Afgrænsning)...)7! 1.3.1!Anvendte!forkortelser!og!begreber!...!8! 1.4)Metode)...)8! 1.4.1!Videnskabelig!metode!...!8! 1.5)Afhandlingens)struktur)...)10! 1.5.1!Analysestrategi!...!10! 1.6)Målgruppe)...)12! 1.7)Litteratur)og)kildekritik)...)12! Kapitel)2)Historien)bag)forslaget)...)13! 2.1)Baggrunden)for)forslaget)...)13! 2.2)Præsentationen)af)den)nye)påtegning)...)15! 2.3)Tilføjelsen)af)ISA)701:)Key)Audit)Matters)...)17! 2.4)Opsamling)...)20! Kapitel)3)Revisors)påtegning)...)21! 3.1)Lovgrundlag)...)21! 3.2)Revisionsstandarderne)...)22! 3.2.1!ISA!700!Udformning!af!en!konklusion!og!afgivelse!af!erklæring!om!et!regnskab!...!23! 3.3)Opsamling)...)27! Kapitel)4)Revisionsteori)...)28! 4.1)Principal)Uog)agentteorien)...)28! 4.1.1!Opsamling!...!31! 4.2)Forventningskløften)...)31! 4.2.1!Opsamling!...!33! 4.3)Revisionsrisikomodellen)...)34! 2/85

4 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters 4.3.1!Opsamling!...!36! 4.4)Sammenfatning)...)36! Kapitel)5))Empiri)...)37! 5.1)Dataindsamling)...)37! 5.1.1!Respondenterne!...!40! 5.1.2!Databehandling!...!40! Kapitel)6)Analyse)af)Key)Audit)Matters)...)44! 6.1)Key)Audit)Matters)i)revisors)påtegning)...)44! 6.1.1!Analyse!af!respondenternes!holdninger!til!spørgsmål!1!...!45! 6.1.2!Opsummering!...!48! 6.2)Er)standarden)vejledende)nok)til)fastlæggelsen)af)KAM?)...)49! 6.2.1!Analyse!af!respondenternes!holdninger!til!spørgsmål!2!...!50! 6.2.2!Opsummering!...!53! 6.3)Hvad)skal)revisor)inkludere)i)beskrivelserne)af)de)enkelte)KAM s)...)54! 6.3.1!Analyse!af!respondenternes!holdninger!til!spørgsmål!3!...!55! 6.3.2!Opsummering!...!57! 6.4)Frivillig)kommunikation)af)Key)Audit)Matters)...)57! 6.4.1!Analyse!af!respondenternes!holdninger!...!58! 6.4.2!Opsummering!...!61! 6.5)Ingen)Key)Audit)Matters)i)revisionen)...)61! 6.5.1!Analyse!af!respondenternes!holdninger!...!62! 6.5.2!Opsummering!...!64! 6.6)Key)Audit)Matters)fra)tidligere)perioder)...)64! 6.6.1!Analyse!af!respondenternes!holdninger!...!65! 6.6.2!Opsummering!...!66! 6.7)Supplerende)oplysninger)og)andre)oplysninger)...)67! 6.7.1!Analyse!af!respondenternes!holdninger!...!68! 6.7.2!Opsummering!...!69! Kapitel)7)Diskussion)...)71! 7.1)Diskussion)af)analysen)...)71! 7.2)Regnskabsbrugerne)og)deres)forventninger)...)71! 7.3)KAM,)EOM)og)modifikation)af)revisors)påtegning)...)73! 7.4)Relevante)informationer)...)75! 3/85

5 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Kapitel)8)Konklusion)...)78! Kapitel)9)Perspektivering)...)81! Kapitel)10)Litteraturliste)...)83! Bilag...Se vedlagte hæfte Figuroversigt- Figur&1:&Afhandlingens&struktur,&egen&tilvirkning& &10! Figur&2&kilde:&Rolf&Elm&Larsen& Revision&i&agentteoretisk&belysning & &30! Figur&3:&Brenda&Porters&forventningskløft,&egen&tilvirkning& &32! Figur&4:&Revisionsrisikomodellen,&kilde:&"Revision&i&praksis"&og&egen&tilvirkning& &34! Figur&5&kilde:&Et&udsnit&af& Oversigt&over&regelsættet&om&erklæringer & &22! Figur&6:&Fortolkning&af&de&enkelte&afsnit&i&den&nye&påtegning,&egen&tilvirkning& &17! Figur&7:&Fordeling&af&kommentarerne&efter&sortering,&egen&tilvirkning& &42! Figur&8:&Udsnit&af&arbejdsskema,&egen&tilvirkning& &43! Figur&9:&Respondenternes&holdninger&til&spørgsmål&1,&kilde:&egen&tilvirkning& &44! Figur&10:&Respondenternes&meninger&til&spørgsmål&1,&egen&tilvirkning& &49! Figur&11:&Respondenternes&holdninger&til&spørgsmål&2,&egen&tilvirkning& &50! Figur&12:&Eksempel&på&struktur&af&KAM& &53! Figur&13:&Respondenternes&meninger&til&spørgsmål&2,&egen&tilvirkning& &54! Figur&14:&Respondenternes&holdninger&til&spørgsmål&3,&egen&tilvirkning& &55! Figur&15:&Respondenternes&meninger&til&spørgsmål&3,&egen&tilvirkning& &57! Figur&16:&Respondenternes&holdninger&til&spørgsmål&3,&egen&tilvirkning& &58! Figur&17:&Respondenternes&meninger&til&spørgsmål&5,&egen&tilvirkning& &61! Figur&18:&Respondenternes&holdninger&til&spørgsmål&6,&egen&tilvirkning& &62! Figur&19:&Respondenternes&meninger&til&spørgsmål&6,&egen&tilvirkning& &64! Figur&20:&Respondenternes&holdninger&til&spørgsmål&7,&egen&tilvirkning& &65! Figur&21:&Respondenternes&meninger&til&spørgsmål&7,&egen&tilvirkning& &67! Figur&22:&Respondenternes&holdninger&til&spørgsmål&8,&egen&tilvirkning& &67! Figur&23:&Respondenternes&meninger&til&spørgsmål&8,&egen&tilvirkning& &70& 4/85

6 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Kapitel)1)Indledning 1.1-Indledning- Revisionsbranchen har i de seneste år været udsat for en del kritik. Medierne stiller spørgsmålstegn ved revisors rolle og værdien af revisionen. Dette sker i kølvandet af de mange konkurser, som den finansielle krise har bragt med sig. Offentlighedens tillid til revisorerne er faldet i takt med de mange konkurser, og revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant står for skud. Kritikken er især rettet mod revisors påtegning, som regnskabsbrugerne ikke mener, giver nok informationer der kan bruges i deres beslutningsprocesser 1. Revisionspåtegningen anses som et vigtig redskab, til at genskabe omverdens tillid til revisionsbranchen, da påtegningen er den eneste måde, hvor revisor kan kommunikere om det udførte revision, og er i realiteten det eneste synlige offentligheden har på revisors arbejde. Revisionspåtegningen er derfor en meget vigtig del af forventningsafstemningen hos regnskabsbrugerne. Problemet har længe været kendt og Internatonal Federation of Accountants (IFAC), har gennem deres uafhængige standardsætter enhed International Auditing and Assurance Standards Boards (IAASB) iværksat en række undersøgelser omkring revisor rapportering. Resultatet var tydeligt, en ændring af revisionspåtegningen er nødvendig, for at imødekomme kritikken. Denne afhandling omhandler emnet revisionspåtegning, som har en signifikant indflydelse på regnskabsbrugernes tillid til revisionsbranchen. Afhandlingen er rettet mod IAASB s nye innovative forslag om en ny revisionspåtegning, som er sendt til høring i Juni Forslaget har længe været et af IAASB mål, om at imødekomme regnskabsbrugernes informationsbehov og efterspørgsel efter mere relevante informationer. Et af de nyeste tiltag i revisors påtegning, er tilføjelsen af Key Audit Matters (KAM) centrale revisionsforhold. Det er interessant at undersøge, hvorvidt KAM kan imødekomme regnskabsbrugernes informationsbehov og styrke regnskabsbrugernes tillid til revisor. 1 IFAC.Auditor reporting. Retrieved from priority 2 Nr. 9 - Ny revisionspåtegning på vej 5/85

7 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters 1.2-Problemformulering- Som det fremgår af indledningen, betyder tilføjelsen af et Key Audit Matters-afsnit, at det nu er påkrævet af revisor, at foretage en professionel vurdering af de forhold, som revisor har identificeret under revisionen. Revisor skal vurdere hvilke(n) forhold de mener er mest signifikant og væsentligt for revisionen, og kommunikere dette gennem deres påtegning. Formålet er, at skabe mere relevant og subjektiv information i revisors påtegning, for at imødekomme regnskabsbrugernes informationsbehov. Jeg mener at det er interessant, at undersøge hvad tilføjelsen af KAM kan bidrage med. I dén forbindelse, er det væsentligt at undersøge, hvad de involverede parter 3 mener om tilgangen af KAM. Hovedformålet med denne afhandling er, at undersøge om IAASB s forslag, med fokus på KAM, kan imødekomme regnskabsbrugernes informationsbehov og hvorvidt KAM skaber mere informationsværdi. For at løse ovenstående problemstilling, har jeg udarbejdet følgende problemformulering og medfølgende arbejdsspørgsmål: Hvordan- vil- tilføjelsen- af- KAM- i- den- nye- revisionspåtegning,- ændre- påregnskabsbrugernes- behov- for- mere- relevant- information- i- revisors- påtegning,- herunder-deres-forventninger-til-revisors-arbejde? - For at besvare ovenstående problemformulering, er disse arbejdsspørgsmål udarbejdet, og vil danne grundlag for konklusionen. Redegørende del: L Er der behov for revisors påtegning? L Hvad indebærer revisors påtegning i dag, herunder hvilke love og standarder der danner grundlag for revisors erklæringer? L Hvorledes skal begrebet KAM forstås og hvordan præsenteres denne under påtegningen? 3 Her menes, regnskabsbrugere (investorer, analytiker m.m.), revisorer (revisionsfirmaer -og foreninger) og lovregulerende foreninger (tilsynsmyndighed og standardsætter) 6/85

8 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Analyse del: L Hvordan vil tilføjelsen af KAM, imødekomme regnskabsbrugernes behov efter mere relevante informationer? L Kan KAM styrke regnskabsbrugernes tillid til revisor? L Skal KAM-sektionen implementeres i revisors påtegning? 1.3-Afgrænsning- Dette afsnit har til formål at belyse en række afgrænsninger, jeg har valgt. Det er en nødvendighed at foretage afgrænsningerne, for at denne afhandling kan være mere specifik målrettet mod løsningen af problemformuleringen. Det forventes, at læseren af denne afhandling har en vis forståelse for revisionsfaget, da der i afhandlingen vil indeholde begreber, som jeg ikke finder relevant, at uddybe. Det vil i nogle tilfælde være nødvendigt, at beskrive enkelte begreber, for at læseren kan forstå afhandlingen. Jeg finder det naturligt, at redegøre for revisors virke, herunder lovgrundlaget. Jeg har valgt at redegøre for den danske lovgivning, og vil derfor se bort fra de øvrige landes reguleringssystemer 4. Dette betyder, at jeg i afhandlingen vil foretage en kort redegørelse for sammenhængen mellem Revisorloven (RL), Erklæringsbekendtgørelsen (BEK) og International Standards on Auditing (ISA). Det vurderes, at lovgrundlaget ikke er en essentielt part i forhold til afhandlingens problemformulering, men en nødvendighed for at forstå revisors virke. I dén forbindelse, ser jeg ikke en anledning til, at redegøre for revisors og ledelsens ansvar. Da IAASB s udsendte forslag indeholder en bred vifte af forbedringer, vil jeg i denne afhandling kun behandle emnet Key Audit Matters. Dette er valgt på baggrund af den begrænsede tilladte omfang på afhandlingen. Endvidere er KAM foretrukket over en anden relevant emne, nemlig Going koncern i den nye påtegning. I min analyse, vil jeg se bort fra kommentarerne, udsendt af virksomheder og universiteter, herunder professorer. Det vurderes, at de har en begrænset indflydelse på afhandlingens problemstilling, samt det forhold, at de ikke vil være repræsentativ på baggrund af de få kommentarer. 4 Dette er valgt på baggrund af afhandlingens fokus, som er rettet mod KAM, hvor en diskussion af lovgrundlaget ikke er afgørende. 7/85

9 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Afhandlingen fokuserer udelukkende på IAASB s forslag, og jeg vil derfor ikke komme ind på EU kommissionens krav til revisors erklæringer og øvrige standarder udsendt af andre tilsynsmyndigheder Anvendte-forkortelser-og-begreber- I den resterende del af afhandlingen, vil jeg anvende følgende forkortelser: L IAASB International Auditing and Assurance Standards Boards L IFAC International Federation of Accountants L ISA International Standards on Auditing L ISA 700: Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab L Foreslåede ISA 701: Kommunikation af Key Audit Matters L RL Revisorloven L BEK Erklæringsbekendtgørelsen L ÅRL - Årsregnskabsloven Regnskabsbruger har samme definition som ÅRL 12, stk. 2 jf. afsnit Metode-- Dette afsnit har til formål, at redegøre for den videnskabelige og analytiske metode jeg har valgt til løsningen af problemformuleringen. Hensigten er at præsentere de anvendte forskningsteknikker Videnskabelig-metode-- Ud fra en videnskabelig vinkel, vil afhandlingens vidensproduktion, tage udgangspunkt i den induktive metode 5. Induktion, som det også kaldes, er en fremgangsmåde som tager afsæt i empirien, sammenholdt med teorien, for at komme frem til en generel holdning. Jeg vil i hele afhandlingen, forholde mig kritisk til de teorier og data der er anvendt. Målet er, at opnå en så høj grad af validitet og reliabilitet 6 som muligt. Validiteten opnås ved, at sikre mig, at der er en generel overensstemmelse mellem teorien og empirien. Teorien der anvendes i denne afhandling, er skrevet af eksperter med høj faglig viden, der skal kunne belyse afhandlingens emne. Empirien hentes fra IFAC s hjemmeside. Her indsamles forslaget og standarderne der anvendes i den redegørende del af afhandlingen. Respondenternes 5 (Andersen!Ib,!2008) S (Andersen!Ib,!2008) S. 83 8/85

10 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters kommentarer til IAASB Exposure Draft, der skal være afhandlingens empiri og datagrundlag indsamles ligeledes fra IFAC s hjemmeside. Jeg har sorteret i respondenternes kommentarer for at fjerne bias, der kan svække afhandlingens troværdighed. IFAC, vurderes som en gyldig og relevant kilde i forbindelse med løsningen af afhandlingens problemformulering. Reliabiliteten opnås ved, at datagrundlaget består af respondenternes kommentarer til IAASB s udsendte Exposure draft. Det forventes derfor, at respondenterne er nøje udvalgt af IAASB, således at undersøgelsen ikke bliver påvirket af tilfældigheder 7. Min metodiske behandling af respondenternes kommentarer, herunder vurderingen af respondenternes holdninger kan være subjektive, men jeg vil så vidt muligt forholde mig objektivt til kommentarerne for at styrke reliabiliteten 8. Afhandlingens dataindsamling, tager både afsæt fra den kvalitative og kvantitative metode 9. Af kvalitative data kan nævnes, love og standarder, herunder IAASB udsendte Exposure draft og de af IAASB s modtagne kommentarer. De data jeg får indsamlet i forbindelse med den empiriske analyse af respondenternes kommentarer til spørgsmål 1-8 (minus 4), er centralt for besvarelsen af afhandlingens problemformulering. Respondenterne til høringsoplægget, må anses at være top professionelle fagfolk, inden for de respektive segmenter. Derfor vil deres kommentarer indeholde en vis form for kvalitet og de er i stand til at forholde sig kritisk til forslaget. Dette vil styrke afhandlingens robusthed og samtidig fremhæve de væsentligste sider af forslaget. Respondenternes kommentarer er af en sekundær karakter, og vurderes til at være pålidelige og essentielle for afhandlingen 10. Afhandlingens kvantitative data, består af min analyse af kommentarerne og på den måde udlede deres holdninger. På baggrund af den empiriske analyse, vil jeg præsentere respondenternes holdninger på en præsentabel og overskuelig måde i form af diagrammer. 7 Tilfældige respondenter, som ikke har nær så meget fagligt indsigt 8 jf. afsnit Databehandling 9 (Andersen!Ib,!2008) S (Andersen!Ib,!2008) S /85

11 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters 1.5-Afhandlingens-struktur- Dette afsnit har til formål, at vejlede læseren gennem afhandlingens struktur og opbygning. Figuren herunder, skal give læseren et illustrativt overblik over afhandlingens dispositioner. Kapitel)2)Historien)bag) forslaget:!redegøre!for! udviklingen!i!forslaget) Kapitel)3)Revisors) påtegning:)redegøre!for! lovgrundlaget!og!isa!700!) Kapitel)4)Revisionsteori:) Redegøre!for!"Principal!Log! agentteorien",! Forventningskløften!og! Revisionisikomodellen! Redegørelse)for)IAASB's)forslag)samt)) revisionsteorier)7og)standarder) Kapitel)5)Empiri:)Redegøre!for! datagrundlaget!og!dataindsamlingsmetoden! Kapitel)6)Analyse)af)Key)Audit)Matters:) Analyse!af!respondenternes!kommentarer! til!iaasb's!7!spørgsmål!om!kam,!herunder! centrale!problemstillinger! Analyse)af) respondenternes) kommentarer)af)kam) Kapitel)7)Diskussion:)Diskutere!centrale! problemstillinger!identiziceret!under!analysen,!og!! sammenholde!det!med!overordnet! problemformulering! Diskussion) af)kam) Kapitel)8)Konklusion:)På!baggrund!af!analysen!og! diskussionen,!vil!jeg!konkludere!på!azhandlingens! problemformulering) Kapitel)9)Perspektivering! Konklu7 sion) Figur 1: Afhandlingens struktur, egen tilvirkning Analysestrategi-- Kapitel 2 har til hensigt, at redegøre for forslagets historiske udvikling. Det skal give læseren forståelse af, hvorfor IAASB har udarbejdet spørgsmålene til KAM og hvad disse skal bruges til. Kapitel 3 skal redegøre for revisors virke. Dette inkluderer en redegørelse af lovgrundlaget og revisionsstandarderne, som revisor skal følge i forbindelse med en påtegning. Dette indebære en kort redegørelse for Revisorloven og Erklæringensbekendtgørelsen, som regulerer godkendte revisorer i Danmark. 10/85

12 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Da afhandlingen omhandler den nye revisionspåtegning, er det nærliggende og væsentligt at introducere læseren for den nuværende revisionsstandard, ISA 700 og ISA 701 (KAM) 11. Dette vil styrke sammenligningsgrundlaget om hvorvidt, foreslåede ISA 701 vil tilføre regnskabsbrugerne flere informationer. Kapitel 4 skal belyse, hvorvidt der er behov for revisors påtegning og hvilke værdier påtegningen har. For at tydeliggøre påtegningens værdi, vil jeg tage udgangspunkt i kendte teorier inden for revisionsfaget. Af revisionsteorier, vil jeg komme ind på Principal og agentteorien, Forventningskløften af Brenda Porter og Revisionsrisiko-modellen. L L L Principal og agentteorien skal belyse, hvorvidt der er for behov for revisor, herunder påtegningens værdi. Forventningskløften er valgt til, at belyse sammenhængen mellem regnskabsbrugernes forventninger til revisors arbejde og dét revisor reelt skal udfører. Revisionsrisiko-modellen er med til, at anskueliggøre revisors udfordringer, i forbindelse med revisors konklusion. Det er endvidere interessant, at undersøge sammenhængen mellem revisionsrisikomodellen og KAM. I kapitel 5, vil jeg redegøre for afhandlingens empiri, herunder hvordan jeg har behandlet de indsamlede data. Kapitel 6 har til formål, at analysere respondenternes kommentarer til de forskellige spørgsmål IAASB har stillet i deres Exposure Draft. Disse spørgsmål som IAASB har stillet, må betragtes som særdeles gennemtænkte af flere eksperter, hvilket vil gavne afhandlingens værdi, ved at udlede respondenternes holdninger til KAM. I kapitel 7 vil diskutere tilføjelsen af KAM sammenholdt med problemformuleringen. Her vil jeg inddrage de væsentligste forhold identificeret under analysen og diskutere dette i forhold til afhandlingens problemformulering. Afslutningsvis i kapitel 8, vil jeg besvare selve problemformuleringen, ved at inddrage analysen og diskussionen, for at drage den endelige konklusion på problemformuleringen. 11 Da denne ISA, kun eksisterer i en engelsk version, har jeg nøje valgt de rette formuleringer, således der vil være mindst muligt informationstab som muligt. 11/85

13 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Denne afhandling er udarbejdet i forbindelse med mit afsluttende projekt under Cand.merc.aud - studiet på CBS. I den forbindelse, vil afhandlingen være nyttig læsning for: undervisere, studerende, erhvervslivet og øvrige regnskabsbrugere, som har interesse for revisors påtegning og i særdeleshed, indblik i KAM i den fremtidige påtegning. Det forventes derfor, at læseren kender til de grundlæggende revisionsteorier, samt indsigt i revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. 1.6-Målgruppe- 1.7-Litteratur-og-kildekritik- I afhandlingen anvendes hovedsageligt gældende lovgivning om revisors virke, herunder RL, BEK og ISA 700. Disse formodes at være pålidelige og valide kilder. I afhandlingen har jeg medtaget ISA 701, som på nuværende tidspunkt ikke er trådt i kraft, men er en nødvendighed for, at give læseren en forståelse af KAM. ISA 701, eksistere kun i en engelsk udgave, hvorfor jeg i afhandlingen har taget højde for min personlige tolkning af denne ISA. Afhandlingen indeholder også litteratur fra teoretikere, bestående af bøger og artikler. Faglitteraturen vil indeholde forfatternes egne subjektive holdninger, men forventes at være brugbare i analysen på baggrund af forfatternes faglighed og ekspertise. Jeg har forsøgt, så vidt muligt, at forholde mig objektivt og kritisk til litteraturen og har kun anvendt pålidelige kilder i afhandlingen. Jeg har bl.a. set bort fra internetsider som kan være svært farvede, f.eks. Børsen, Euroinvester, Ekstrabladet, Wikipedia m.m. - 12/85

14 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Hensigten med dette kapitel er, at redegøre for forslagets udvikling. Dette er særdeles vigtig for forståelsen af hele problematikken omkring revisors påtegning. Endvidere vil det give læseren en bedre forståelse for forslaget og dermed have en bedre forudsætning for, at kunne sætte sig ind i afhandlingens kerne, Key Audit Matters, som præsenteres sidst i kapitlet. Kapitel-2-Historien-bag-forslaget- 2.1-Baggrunden-for-forslaget- Som jeg nævnte i indledningen, har revisors påtegningen været udsat for offentlighedens kritik. Man mente simpelthen, at revisors påtegning ikke er så informativ og værdiskabende for regnskabsbrugerne. Dette er kulmineret under finanskrisen hvor revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant står for skud. Nedenstående citat, belyser få kritikpunkter som revisorerne bliver udsat for. Så skete det igen. Medierne stiller spørgsmål ved revisors rolle og værdien af revision. Hvad kan revisors påtegning på regnskabet bruges til, når vi ser det ene bankkrak og virksomhedsnedbrud efter det andet? Hvorfor svinger revisorernes værdiansættelser fra den ene dag til den anden? Og hvad kan vi i det hele taget bruge revisors arbejde til? 12 Så kontante kan spørgsmålene lyde, alle rettet mod revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. Disse problemstillinger er blevet mere synlige, i takt med finanskrisens indtræden og har længe været et fokusområde for offentligheden, standardsætterne og de øvrige lovregulerende instanser. Disse problemstillinger har medført til, at IAASB 13 har udarbejdet et forslag om en ny og banebrydende forbedring af revisionspåtegningen. Den nye påtegning skal anerkendes som en ny global standardsæt for børsnoterede virksomheder. Det er IAASB s klare formål, at skabe fælles godkendte revisionsstandarder, der skal give regnskabsbrugerne mere gennemsigtighed i revisors påtegning samt reducere forvirringen omkring påtegningen. Det vil alt andet lige være lettere at gennemskue revisors påtegning, hvis påtegningerne alle sammen havde de samme formelle krav og opbygning. 12 (Morten!S.!Renge!FSR,!2011) s IAASB er en uafhængig standardsætter enhed, hvis formål et at sikre høje revisionsstandarder. Mere om IFAC og IAASB kan læses i afsnit /85

15 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Den nye påtegning står højt på IAASB dagsorden og tiltrækker en del opmærksomhed blandt fagfolkene. Morten Speitzer, formand for FSR 14, har følgende kommentarer til IAASB udsendte forslag: Den ny revisionspåtegning er en reaktion på ændringer i revisionsmiljøet herunder stigende kompleksitet og kvalitative oplysninger. Hertil kommer et længe næret ønske fra regnskabsbrugerne om, at revisor oplyser mere i revisionspåtegningen samt den finansielle krise, som har udløst kritiske spørgsmål om revisors uafhængighed og professionelle skepsis og dermed kvaliteten af revisors arbejde og troværdighed. Alt sammen har det sammen med politisk pres fra EU-kommissionen ført til, at IAASB har fremlagt et forslag til en ny revisionspåtegning. 15 Morten Speitzer, har med ovenstående citat, belyst flere af de problemstillinger IAASB prøver at løse. Det er interessant at undersøge, hvorledes det nye forslag skal kunne øge regnskabsbrugernes tillid til revisor og samtidig tilfredsstille regnskabsbrugernes informationsbehov. Forslaget er ikke en prompte reaktion på markedets efterspørgsel, men en længerevarende proces, der blev igangsat tilbage i 2009, på baggrund af regnskabsbrugernes efterspørgsel på mere relevant informationer i revisors påtegning. Herunder ses de tidligere undersøgelser og deres formål: L L L 2009: Foretog IAASB i fællesskab, en international akademisk forskning på brugernes opfattelse af en standard revisors påtegning. Maj 2011: Udsendte IAASB et høringsoplæg om at øge værdien af revisors rapportering, herunder undersøge mulighederne for ændringer. Dette er sket på baggrund af ovenstående forskning, hvor IAASB har modtaget input fra interessenter fra hele verden. Juni 2012: Udsendte IAASB Invitation to Comment (ITC). Her ønskede IAASB, at modtage kommentarer til deres forslag om, at forbedre revisors påtegning. De fik en del kommentarer, som bidrog med en vejledende retning for, hvordan en fremtidig påtegning skal udformes. 16 " Resultatet af de forskellige undersøgelser har været tydeligt, en ændring af revisionspåtegningen er nødvendig for at genskabe regnskabsbrugernes tillid til revisor igen FSR Danske revisorer 15 (Morten!Speitzer!FSR,!2013) s (IAASB!ED,!2013) S (IAASB!ED,!2013) S. 7 14/85

16 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Takket være de mange respondenter lokaliseret over hele kloden og med forskellige indgangsvinkler, har IAASB modificeret deres forslag fra ITC til den nuværende Exposure Draft. Forslaget skal øge informationsmængden i revisors påtegning, som skal bidrage til at minimere forventningskløften af regnskabsbrugernes forventninger til revisors arbejde og deres påtegning. 2.2-Præsentationen-af-den-nye-påtegning- Jeg vil beskrive de enkelte punkter i den nye påtegning for at give læseren et helhedsindtryk af forslaget. IAASB er ikke selv i tvivl om, at dette forslag giver en forbedret kommunikationsværdi i revisionspåtegningen. Overordnet set, skal den nye revisionspåtegning give regnskabsbrugerne mere gennemsigtighed i revisionen 18. Dette kommer til udtryk af den øgede dialog med den øverste ledelse samt at KAM vurderes ud fra revisors egne subjektive vurderinger. På baggrund af den øgede dialog med den øverste ledelse, vil ledelsen også være mere opmærksom på revisors arbejde og de oplysninger revisor forventes at give gennem den nye påtegning, via sektioner som KAM og Going Concern m.fl. 19 Endvidere kan det forventes, at ledelsen selv gør en indsats i, at forbedre årsrapporten og udarbejde en bedre og mere informativ ledelsesberetning. Den nye påtegning skal indføres internationalt, for at sikre, at revisors påtegning er ensartet og for at undgå forvirringer, såfremt revisors påtegning er forskellige. Derfor er det vigtigt for IAASB, at udforme et globalt anerkendt revisionspåtegning, som kan imødekomme regnskabsbrugernes informationsbehov. Herunder vil jeg forklare de væsentligste punkter i den nye påtegning og denne forventes at have følgende struktur: INDEPENDENT AUDITOR S REPORT Til aktionærerne i ABC virksomhed Report on the audit of the Consolidated Financial Statements Opinion Revisor skal i dette afsnit redegøre for deres konklusion på regnskabet. F.eks. kan konklusionen have følgende ordlyd: Det er vores opfattelse at koncernregnskabet er retvisende i alle væsentlige henseender I overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). 18 (IAASB!ED,!2013) S (IAASB!ED,!2013) S. 7 15/85

17 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Formålet er, at rykke konklusionen helt forrest i den nye påtegning, således regnskabsbrugerne ikke er i tvivl om indholdet. Basis for Opinion Dette afsnit har til formål at redegøre for, at revisor har udført revisionen i overensstemmelse med International Standards on Auditing (ISA). Heriblandt, at revisor er uafhængig og har fulgt de etiske regler. Revisor skal udtrykke en konklusion på baggrunden af revisionen, i tilfælde af en modifikation af påtegningen, redegøre for beslutningen. Key Audit Matters Afsnittet skal sikre yderligere informationer i revisors påtegning. Det skal fremhæve områder, der efter revisors professionelle vurderinger, har været mest signifikante i revisionen af regnskabet. Centrale revisionsforhold (KAM) er udvalgt fra de forhold, som revisor har kommunikeret med den øverste ledelse. Disse informationer er indtil videre påkrævet for børsnoterede virksomheder. Revisor skal præsentere de identificerede KAM med en passende overskrift og redegøre for baggrunden for vurderingen og forholdets omfang. Going Concern I dette afsnit, skal revisor give en forklaring på deres vurdering af om Going Concern forudsætningen er passende. Afgive en erklæring på, at ledelsens brug af Going Concern til udarbejdelsen af årsrapporten er relevant, samt en erklæring på, at der ikke er identificeret væsentlig usikkerhed, der kan kaste en betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Endvidere skal revisor påpege, at hverken ledelsen eller revisor kan garantere virksomhedens evne til at forsætte driften 20. Other Information Dette afsnit vedrører revisors ansvar til andre informationer. Andre informationer skal ikke sidestilles med supplerende oplysninger, da det er to vidt forskellige begreber. Other information tager udgangspunkt i proposed ISA 720 fra april 2014 (ikke en del af den nuværende forslag) 21. Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements 20 (IAASB!EM,!2013) S Proposed!ISA!720,!(2014).! 16/85

18 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Afsnittet har til formål, at belyse ledelsens ansvar for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab i overensstemmelse med IFRS. Herunder for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde regnskabet, der er uden væsentlige fejlinformation, uanset om det skyldes besvigelser eller fejl. Auditor s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements Dette afsnit skal redegøre for revisors ansvar. Revisor skal opnå høj grad af sikkerhed om, hvorvidt regnskabet i sin helhed er uden væsentlige fejlinformationer om, det skyldes besvigelser eller fejl. Dette er ikke ensbetydende med en garanti for, at ISA erne (revisor) er i stand til at opdage væsentlige fejl/besvigelser. Report on Other Legal and Regulatory Requirements Dette afsnit vil variere på baggrund af de nationale reguleringer for revisors påtegning. Dette betyder, at national lov eller standard kan kræve en anden form for formulering og ansvar Figur 2: Fortolkning af de enkelte afsnit i den nye påtegning, egen tilvirkning Det skal påpeges, at ovenstående er en forklaring på strukturen af den nye påtegning og ikke et decideret eksempel på et praktisk eksempel. Der henvises til bilag 4 for at se IAASB udsendte eksempel på den nye påtegning. 2.3-Tilføjelsen-af-ISA-701:-Key-Audit-Matters- Formålet med dette afsnit er, at beskrive de grundlæggende principper omkring KAM og redegøre for, hvorfor KAM kan give regnskabsbrugerne flere informationer. Dette afsnit er skrevet på baggrund af IAASB ED s afsnit omkring KAM og foreslåede ISA KAM er udviklet på baggrund af regnskabsbrugernes opfordringer til yderligere åbenhed omkring væsentlige forhold, som revisor har identificeret under revisionen. Denne tilgang er i høj grad i overensstemmelse med den opfattelse af ITC 23 respondenterne - at det ville være hensigtsmæssigt for revisor at signalere centrale revisionsforhold i revisionspåtegningen. KAM er et begreb, som er videreudviklet fra IAASB s ITC, hvor de har ændret deres forslag omkring et afsnit med Auditor Commentary (IAASB!ED,!2013) S ( 35-79) og s Invite To Comment IAASB ED. (2013). Exposure draft, Reporting on audited financial statements: Proposed new and revised international standards on auditing. ().IAASB. s /85

19 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters IAASB vurderer, at KAM afsnittet kan tilføje de informationer, som regnskabsbrugerne har behov for i deres beslutningsprocesser, set i forhold til Auditor Commentary, som er revisors kommentarer, er KAM målrettet mod centrale revisionsforhold og vil derfor give regnskabsbrugerne mere gennemsigtighed i revisionsprocessen. IAASB mener endvidere, at revisors kommunikation af KAM ikke kun vil assistere regnskabsbrugerne i deres forståelse af disse betydelige forhold, som revisor identificerer under revisionen, men også til en forståelse for virksomheden og ledelsens vurderinger af de finansielle opgørelser. IAASB har udarbejdet ISA 701, som omhandler revisors ansvar om at kommunikere KAM s i revisors påtegning 25. Formålet med denne ISA er, at give flere informationer til brugerne af årsregnskabet og assistere dem til at forstå de forhold, som revisor vurderer til at have mest betydning for revisionen. Endvidere vil regnskabsbrugerne få en bedre forståelse for virksomheden samt have indblik i revisors kommunikation med den øverste ledelse 26. Kommunikationen af KAM er på nuværende tidspunkt kun et krav for børsnoterede virksomheder. Selvom KAM betragtes som en ny kilde til informationer, er der stadig stor uvished omkring, hvilke forhold der kan betragtes som KAM, og det er derfor et område, der kræver yderligere vejledning. Definitionen har følgende ordlyd ifølge foreslåede ISA : Key audit matters Those matters that, in the auditor s professional judgment, were of most significance in the audit of the financial statements of the current period. Key audit matters are selected from matters communicated with those charged with governance. 28 Ud fra ovenstående definition er KAM forhold, som efter revisors professionelle vurdering, betragtes som mest signifikant under revisionen af regnskabet. Der er endvidere tale om de forhold, som revisor og den øverste ledelse havde mest dialog omkring. Hvorvidt et forhold betragtes som mest signifikant, er op til revisors egne vurderinger. Det er ikke respondenternes og IAASB ønske om at have et sæt af KAM s, som skal rapporteres, men nærmere enhedsspecifikke og relevante ud fra revisors egen vurdering. Foreslåede ISA (IAASB!Proposed!ISA!701,!2013) 1 26 (IAASB!Proposed!ISA!701,!2013) (IAASB!Proposed!ISA!701,!2013) 7 28 (IAASB!ED,!2013) S /85

20 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters skal vejlede revisor i fastlæggelsen af KAM. For at fastlægge KAM, skal revisor vurdere følgende områder, som har krævet signifikante revisionsvurderinger: L L L Områder hvor revisor har identificeret signifikant risiko, ifølge den reviderede ISA 315, eller det som revisor har vurderet som signifikant. Områder hvor revisor i deres revision er stødt ind på betydelige vanskeligheder, herunder med hensyn til, at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Omstændigheder, der krævede betydelige ændringer i revisors planlagte tilgang til revisionen, som følge af identifikationen af en væsentlig mangel i den interne kontrol 29. Revisor skal afgøre, hvilke af de forhold kommunikeret med den øverste ledelse, der er de vigtigste revisionsmæssige forhold. Ved denne bestemmelse skal revisor tage hensyn til områder med betydelig revisionsrisiko 30 under revisionen. Dette lægger i højere grad op til revisors egen professionelle vurdering af, hvad der er most significance, hvilket ifølge IAASB er mest værdiskabende. Rent formelt, skal revisor i deres påtegning have et afsnit med overskriften Key Audit Matters. I afsnittet skal revisor forklare, at KAM er bestemt ud fra revisors egen professionel vurdering af, hvad revisor mener er mest væsentlig i forbindelse med revisionen 31. IAASB mener, at det vil være nyttigt i overensstemmelse med eksemplerne i ITC, at beskrivelserne af KAM skal inkluderer en reference til det forbundne sted i årsrapporten, for at øge regnskabsbrugernes forståelse af forholdet. På denne måde vil revisor ikke være kilde til original information omkring virksomheden, da det er den øverste ledelses rolle 32 at informerer om disse. Der kan være dog tilfælde, hvor revisor er nødsaget til at være kilde til originale og følsomme informationer omkring virksomheden. Det kan være følsomme KAM, som f.eks. besvigelser, defekt i de interne kontroller m.fl., som revisor kan være tvungen til at rapportere. Som udgangspunkt bør revisor undgå at rapporterer disse KAM medmindre, det er en del af revisors vurdering, at det er afgørende for revisors beskrivelse af KAM og at give sådanne oplysninger ikke er forbudt ved lov eller øvrig regulering (IAASB!Proposed!ISA!701,!2013) 8 30 Afsnit 4.3 behandler revisionsrisikomodellen hvor begrebet uddybes 31 Se evt. bilag 4 under afsnittet Key audit Matters 32 Vil blive belyst i afsnit 4.1 om Principal og agent teorien 33 I Danmark reguleres godkendte revisorer af Revisorloven og Erklæringsbekendtgørelsen, som afhandlingen kommer ind på i næste kapitel. 19/85

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers Analyse af væsentlige forskelle ved indregning og måling af omsætning mellem IAS 18 / IAS 11 og IFRS 15 An analysis of significant differences on recignition

Læs mere

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere

IFRS 13 Fair Value Measurement

IFRS 13 Fair Value Measurement Copenhagen Business School, 2012 Cand.merc.aud.-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Afleveringsdato: 28. juni 2012 IFRS 13 Fair Value Measurement set fra et informationsperspektiv

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Følg eller Forklar i Danmark

Følg eller Forklar i Danmark Forfattere: Jakob Toft Andersen, CM/Jur. Studie nr. 240883. Jeppe Juncker Madsen, CM/Jur. Studie nr. 247911. Vejleder: Paul Krüger Andersen Kandidatafhandling Følg eller Forklar i Danmark - Hvorfor & Hvordan

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

EN FLASKE TIL FORSKEL

EN FLASKE TIL FORSKEL EN FLASKE TIL FORSKEL 1. Semester, Hus 06.2. Gruppe 11 Vejleder: Kim Sandholdt Abstract This assignment revolves around charity donations from bottle deposit. We circulate around people s normal habits

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere