NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters"

Transkript

1 Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S REPORT - An empirical analysis of the addition of Key Audit Matters Forfatter: Sieu David Yung Mac Vejleder: Censor: Marianne Zander Svenningsen Afleveringsdato: 28/ Antal anslag: Antal normalsider: 79

2 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Executive)summary) Since the awakening of the financial crisis back in 2008 many users of the financial statements, and particularly the Auditor s Report, have questioned the value of the audit performed by the auditors. The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) - an independent auditing standard-setting body that serves the public s interest by setting high-quality international standards for auditing, will try to meet user demands for a more understandable and informative Auditor s Report. They have launched several research programmes and studies since 2009, to get an insight as to what the users are requesting, and by doing this formed a new proposal of improving the Auditor s Report. One of the most innovative changes is the implementation of Key Audit Matters. This thesis deals with the new term Key Audit Matters in the new Auditor s Report. Based on the commentaries the IAASB have received from a range of respondents, covering the world s top professional auditors and investors, this thesis will examine their attitudes by doing an empirical study. This method will give a true and fair view of the capacity of Key Audit Matters, as well as how its implementation can meet user expectations of a more valuable Auditor s Report. Results of the empirical study showed that a huge number of the respondents are supporting this proposal, and believe it will be an improvement from the current pass/fall model. The aim of Key Audit Matters is to give auditors a tool, which they can use and provide users of the Auditor s Report with more insight in the matters that are most significant under the audit. Since Key Audit Matters always are selected from matters communicated with those charged with governance, it can provide more information about the entity and give users a better understanding of the audit and more transparency of the financial statements. However, there are some concerns about the definition of Key Audit Matters, which are highly based on auditor s subjective judgments. I believe users of the Auditor s Report will find it challenging to understand why a reported matter is a Key Audit Matters, when it is in the user s mind-set just an ordinary matter. Another concern is that the description of each Key Audit Matters will be too difficult to understand for some users, since it is requiring a strong professional understanding to get the full value of Key Audit Matters. Therefore, this thesis suggests that the definition of Key Audit Matters can be improved, and the descriptions of each Key Audit Matter can be simplified and understandable for all users. 1/85

3 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Indholdsfortegnelse- Executive)summary)...)1! Figuroversigt)...)4! Kapitel)1)Indledning)...)5! 1.1)Indledning)...)5! 1.2)Problemformulering)...)6! 1.3)Afgrænsning)...)7! 1.3.1!Anvendte!forkortelser!og!begreber!...!8! 1.4)Metode)...)8! 1.4.1!Videnskabelig!metode!...!8! 1.5)Afhandlingens)struktur)...)10! 1.5.1!Analysestrategi!...!10! 1.6)Målgruppe)...)12! 1.7)Litteratur)og)kildekritik)...)12! Kapitel)2)Historien)bag)forslaget)...)13! 2.1)Baggrunden)for)forslaget)...)13! 2.2)Præsentationen)af)den)nye)påtegning)...)15! 2.3)Tilføjelsen)af)ISA)701:)Key)Audit)Matters)...)17! 2.4)Opsamling)...)20! Kapitel)3)Revisors)påtegning)...)21! 3.1)Lovgrundlag)...)21! 3.2)Revisionsstandarderne)...)22! 3.2.1!ISA!700!Udformning!af!en!konklusion!og!afgivelse!af!erklæring!om!et!regnskab!...!23! 3.3)Opsamling)...)27! Kapitel)4)Revisionsteori)...)28! 4.1)Principal)Uog)agentteorien)...)28! 4.1.1!Opsamling!...!31! 4.2)Forventningskløften)...)31! 4.2.1!Opsamling!...!33! 4.3)Revisionsrisikomodellen)...)34! 2/85

4 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters 4.3.1!Opsamling!...!36! 4.4)Sammenfatning)...)36! Kapitel)5))Empiri)...)37! 5.1)Dataindsamling)...)37! 5.1.1!Respondenterne!...!40! 5.1.2!Databehandling!...!40! Kapitel)6)Analyse)af)Key)Audit)Matters)...)44! 6.1)Key)Audit)Matters)i)revisors)påtegning)...)44! 6.1.1!Analyse!af!respondenternes!holdninger!til!spørgsmål!1!...!45! 6.1.2!Opsummering!...!48! 6.2)Er)standarden)vejledende)nok)til)fastlæggelsen)af)KAM?)...)49! 6.2.1!Analyse!af!respondenternes!holdninger!til!spørgsmål!2!...!50! 6.2.2!Opsummering!...!53! 6.3)Hvad)skal)revisor)inkludere)i)beskrivelserne)af)de)enkelte)KAM s)...)54! 6.3.1!Analyse!af!respondenternes!holdninger!til!spørgsmål!3!...!55! 6.3.2!Opsummering!...!57! 6.4)Frivillig)kommunikation)af)Key)Audit)Matters)...)57! 6.4.1!Analyse!af!respondenternes!holdninger!...!58! 6.4.2!Opsummering!...!61! 6.5)Ingen)Key)Audit)Matters)i)revisionen)...)61! 6.5.1!Analyse!af!respondenternes!holdninger!...!62! 6.5.2!Opsummering!...!64! 6.6)Key)Audit)Matters)fra)tidligere)perioder)...)64! 6.6.1!Analyse!af!respondenternes!holdninger!...!65! 6.6.2!Opsummering!...!66! 6.7)Supplerende)oplysninger)og)andre)oplysninger)...)67! 6.7.1!Analyse!af!respondenternes!holdninger!...!68! 6.7.2!Opsummering!...!69! Kapitel)7)Diskussion)...)71! 7.1)Diskussion)af)analysen)...)71! 7.2)Regnskabsbrugerne)og)deres)forventninger)...)71! 7.3)KAM,)EOM)og)modifikation)af)revisors)påtegning)...)73! 7.4)Relevante)informationer)...)75! 3/85

5 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Kapitel)8)Konklusion)...)78! Kapitel)9)Perspektivering)...)81! Kapitel)10)Litteraturliste)...)83! Bilag...Se vedlagte hæfte Figuroversigt- Figur&1:&Afhandlingens&struktur,&egen&tilvirkning& &10! Figur&2&kilde:&Rolf&Elm&Larsen& Revision&i&agentteoretisk&belysning & &30! Figur&3:&Brenda&Porters&forventningskløft,&egen&tilvirkning& &32! Figur&4:&Revisionsrisikomodellen,&kilde:&"Revision&i&praksis"&og&egen&tilvirkning& &34! Figur&5&kilde:&Et&udsnit&af& Oversigt&over&regelsættet&om&erklæringer & &22! Figur&6:&Fortolkning&af&de&enkelte&afsnit&i&den&nye&påtegning,&egen&tilvirkning& &17! Figur&7:&Fordeling&af&kommentarerne&efter&sortering,&egen&tilvirkning& &42! Figur&8:&Udsnit&af&arbejdsskema,&egen&tilvirkning& &43! Figur&9:&Respondenternes&holdninger&til&spørgsmål&1,&kilde:&egen&tilvirkning& &44! Figur&10:&Respondenternes&meninger&til&spørgsmål&1,&egen&tilvirkning& &49! Figur&11:&Respondenternes&holdninger&til&spørgsmål&2,&egen&tilvirkning& &50! Figur&12:&Eksempel&på&struktur&af&KAM& &53! Figur&13:&Respondenternes&meninger&til&spørgsmål&2,&egen&tilvirkning& &54! Figur&14:&Respondenternes&holdninger&til&spørgsmål&3,&egen&tilvirkning& &55! Figur&15:&Respondenternes&meninger&til&spørgsmål&3,&egen&tilvirkning& &57! Figur&16:&Respondenternes&holdninger&til&spørgsmål&3,&egen&tilvirkning& &58! Figur&17:&Respondenternes&meninger&til&spørgsmål&5,&egen&tilvirkning& &61! Figur&18:&Respondenternes&holdninger&til&spørgsmål&6,&egen&tilvirkning& &62! Figur&19:&Respondenternes&meninger&til&spørgsmål&6,&egen&tilvirkning& &64! Figur&20:&Respondenternes&holdninger&til&spørgsmål&7,&egen&tilvirkning& &65! Figur&21:&Respondenternes&meninger&til&spørgsmål&7,&egen&tilvirkning& &67! Figur&22:&Respondenternes&holdninger&til&spørgsmål&8,&egen&tilvirkning& &67! Figur&23:&Respondenternes&meninger&til&spørgsmål&8,&egen&tilvirkning& &70& 4/85

6 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Kapitel)1)Indledning 1.1-Indledning- Revisionsbranchen har i de seneste år været udsat for en del kritik. Medierne stiller spørgsmålstegn ved revisors rolle og værdien af revisionen. Dette sker i kølvandet af de mange konkurser, som den finansielle krise har bragt med sig. Offentlighedens tillid til revisorerne er faldet i takt med de mange konkurser, og revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant står for skud. Kritikken er især rettet mod revisors påtegning, som regnskabsbrugerne ikke mener, giver nok informationer der kan bruges i deres beslutningsprocesser 1. Revisionspåtegningen anses som et vigtig redskab, til at genskabe omverdens tillid til revisionsbranchen, da påtegningen er den eneste måde, hvor revisor kan kommunikere om det udførte revision, og er i realiteten det eneste synlige offentligheden har på revisors arbejde. Revisionspåtegningen er derfor en meget vigtig del af forventningsafstemningen hos regnskabsbrugerne. Problemet har længe været kendt og Internatonal Federation of Accountants (IFAC), har gennem deres uafhængige standardsætter enhed International Auditing and Assurance Standards Boards (IAASB) iværksat en række undersøgelser omkring revisor rapportering. Resultatet var tydeligt, en ændring af revisionspåtegningen er nødvendig, for at imødekomme kritikken. Denne afhandling omhandler emnet revisionspåtegning, som har en signifikant indflydelse på regnskabsbrugernes tillid til revisionsbranchen. Afhandlingen er rettet mod IAASB s nye innovative forslag om en ny revisionspåtegning, som er sendt til høring i Juni Forslaget har længe været et af IAASB mål, om at imødekomme regnskabsbrugernes informationsbehov og efterspørgsel efter mere relevante informationer. Et af de nyeste tiltag i revisors påtegning, er tilføjelsen af Key Audit Matters (KAM) centrale revisionsforhold. Det er interessant at undersøge, hvorvidt KAM kan imødekomme regnskabsbrugernes informationsbehov og styrke regnskabsbrugernes tillid til revisor. 1 IFAC.Auditor reporting. Retrieved from priority 2 Nr. 9 - Ny revisionspåtegning på vej 5/85

7 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters 1.2-Problemformulering- Som det fremgår af indledningen, betyder tilføjelsen af et Key Audit Matters-afsnit, at det nu er påkrævet af revisor, at foretage en professionel vurdering af de forhold, som revisor har identificeret under revisionen. Revisor skal vurdere hvilke(n) forhold de mener er mest signifikant og væsentligt for revisionen, og kommunikere dette gennem deres påtegning. Formålet er, at skabe mere relevant og subjektiv information i revisors påtegning, for at imødekomme regnskabsbrugernes informationsbehov. Jeg mener at det er interessant, at undersøge hvad tilføjelsen af KAM kan bidrage med. I dén forbindelse, er det væsentligt at undersøge, hvad de involverede parter 3 mener om tilgangen af KAM. Hovedformålet med denne afhandling er, at undersøge om IAASB s forslag, med fokus på KAM, kan imødekomme regnskabsbrugernes informationsbehov og hvorvidt KAM skaber mere informationsværdi. For at løse ovenstående problemstilling, har jeg udarbejdet følgende problemformulering og medfølgende arbejdsspørgsmål: Hvordan- vil- tilføjelsen- af- KAM- i- den- nye- revisionspåtegning,- ændre- påregnskabsbrugernes- behov- for- mere- relevant- information- i- revisors- påtegning,- herunder-deres-forventninger-til-revisors-arbejde? - For at besvare ovenstående problemformulering, er disse arbejdsspørgsmål udarbejdet, og vil danne grundlag for konklusionen. Redegørende del: L Er der behov for revisors påtegning? L Hvad indebærer revisors påtegning i dag, herunder hvilke love og standarder der danner grundlag for revisors erklæringer? L Hvorledes skal begrebet KAM forstås og hvordan præsenteres denne under påtegningen? 3 Her menes, regnskabsbrugere (investorer, analytiker m.m.), revisorer (revisionsfirmaer -og foreninger) og lovregulerende foreninger (tilsynsmyndighed og standardsætter) 6/85

8 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Analyse del: L Hvordan vil tilføjelsen af KAM, imødekomme regnskabsbrugernes behov efter mere relevante informationer? L Kan KAM styrke regnskabsbrugernes tillid til revisor? L Skal KAM-sektionen implementeres i revisors påtegning? 1.3-Afgrænsning- Dette afsnit har til formål at belyse en række afgrænsninger, jeg har valgt. Det er en nødvendighed at foretage afgrænsningerne, for at denne afhandling kan være mere specifik målrettet mod løsningen af problemformuleringen. Det forventes, at læseren af denne afhandling har en vis forståelse for revisionsfaget, da der i afhandlingen vil indeholde begreber, som jeg ikke finder relevant, at uddybe. Det vil i nogle tilfælde være nødvendigt, at beskrive enkelte begreber, for at læseren kan forstå afhandlingen. Jeg finder det naturligt, at redegøre for revisors virke, herunder lovgrundlaget. Jeg har valgt at redegøre for den danske lovgivning, og vil derfor se bort fra de øvrige landes reguleringssystemer 4. Dette betyder, at jeg i afhandlingen vil foretage en kort redegørelse for sammenhængen mellem Revisorloven (RL), Erklæringsbekendtgørelsen (BEK) og International Standards on Auditing (ISA). Det vurderes, at lovgrundlaget ikke er en essentielt part i forhold til afhandlingens problemformulering, men en nødvendighed for at forstå revisors virke. I dén forbindelse, ser jeg ikke en anledning til, at redegøre for revisors og ledelsens ansvar. Da IAASB s udsendte forslag indeholder en bred vifte af forbedringer, vil jeg i denne afhandling kun behandle emnet Key Audit Matters. Dette er valgt på baggrund af den begrænsede tilladte omfang på afhandlingen. Endvidere er KAM foretrukket over en anden relevant emne, nemlig Going koncern i den nye påtegning. I min analyse, vil jeg se bort fra kommentarerne, udsendt af virksomheder og universiteter, herunder professorer. Det vurderes, at de har en begrænset indflydelse på afhandlingens problemstilling, samt det forhold, at de ikke vil være repræsentativ på baggrund af de få kommentarer. 4 Dette er valgt på baggrund af afhandlingens fokus, som er rettet mod KAM, hvor en diskussion af lovgrundlaget ikke er afgørende. 7/85

9 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Afhandlingen fokuserer udelukkende på IAASB s forslag, og jeg vil derfor ikke komme ind på EU kommissionens krav til revisors erklæringer og øvrige standarder udsendt af andre tilsynsmyndigheder Anvendte-forkortelser-og-begreber- I den resterende del af afhandlingen, vil jeg anvende følgende forkortelser: L IAASB International Auditing and Assurance Standards Boards L IFAC International Federation of Accountants L ISA International Standards on Auditing L ISA 700: Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab L Foreslåede ISA 701: Kommunikation af Key Audit Matters L RL Revisorloven L BEK Erklæringsbekendtgørelsen L ÅRL - Årsregnskabsloven Regnskabsbruger har samme definition som ÅRL 12, stk. 2 jf. afsnit Metode-- Dette afsnit har til formål, at redegøre for den videnskabelige og analytiske metode jeg har valgt til løsningen af problemformuleringen. Hensigten er at præsentere de anvendte forskningsteknikker Videnskabelig-metode-- Ud fra en videnskabelig vinkel, vil afhandlingens vidensproduktion, tage udgangspunkt i den induktive metode 5. Induktion, som det også kaldes, er en fremgangsmåde som tager afsæt i empirien, sammenholdt med teorien, for at komme frem til en generel holdning. Jeg vil i hele afhandlingen, forholde mig kritisk til de teorier og data der er anvendt. Målet er, at opnå en så høj grad af validitet og reliabilitet 6 som muligt. Validiteten opnås ved, at sikre mig, at der er en generel overensstemmelse mellem teorien og empirien. Teorien der anvendes i denne afhandling, er skrevet af eksperter med høj faglig viden, der skal kunne belyse afhandlingens emne. Empirien hentes fra IFAC s hjemmeside. Her indsamles forslaget og standarderne der anvendes i den redegørende del af afhandlingen. Respondenternes 5 (Andersen!Ib,!2008) S (Andersen!Ib,!2008) S. 83 8/85

10 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters kommentarer til IAASB Exposure Draft, der skal være afhandlingens empiri og datagrundlag indsamles ligeledes fra IFAC s hjemmeside. Jeg har sorteret i respondenternes kommentarer for at fjerne bias, der kan svække afhandlingens troværdighed. IFAC, vurderes som en gyldig og relevant kilde i forbindelse med løsningen af afhandlingens problemformulering. Reliabiliteten opnås ved, at datagrundlaget består af respondenternes kommentarer til IAASB s udsendte Exposure draft. Det forventes derfor, at respondenterne er nøje udvalgt af IAASB, således at undersøgelsen ikke bliver påvirket af tilfældigheder 7. Min metodiske behandling af respondenternes kommentarer, herunder vurderingen af respondenternes holdninger kan være subjektive, men jeg vil så vidt muligt forholde mig objektivt til kommentarerne for at styrke reliabiliteten 8. Afhandlingens dataindsamling, tager både afsæt fra den kvalitative og kvantitative metode 9. Af kvalitative data kan nævnes, love og standarder, herunder IAASB udsendte Exposure draft og de af IAASB s modtagne kommentarer. De data jeg får indsamlet i forbindelse med den empiriske analyse af respondenternes kommentarer til spørgsmål 1-8 (minus 4), er centralt for besvarelsen af afhandlingens problemformulering. Respondenterne til høringsoplægget, må anses at være top professionelle fagfolk, inden for de respektive segmenter. Derfor vil deres kommentarer indeholde en vis form for kvalitet og de er i stand til at forholde sig kritisk til forslaget. Dette vil styrke afhandlingens robusthed og samtidig fremhæve de væsentligste sider af forslaget. Respondenternes kommentarer er af en sekundær karakter, og vurderes til at være pålidelige og essentielle for afhandlingen 10. Afhandlingens kvantitative data, består af min analyse af kommentarerne og på den måde udlede deres holdninger. På baggrund af den empiriske analyse, vil jeg præsentere respondenternes holdninger på en præsentabel og overskuelig måde i form af diagrammer. 7 Tilfældige respondenter, som ikke har nær så meget fagligt indsigt 8 jf. afsnit Databehandling 9 (Andersen!Ib,!2008) S (Andersen!Ib,!2008) S /85

11 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters 1.5-Afhandlingens-struktur- Dette afsnit har til formål, at vejlede læseren gennem afhandlingens struktur og opbygning. Figuren herunder, skal give læseren et illustrativt overblik over afhandlingens dispositioner. Kapitel)2)Historien)bag) forslaget:!redegøre!for! udviklingen!i!forslaget) Kapitel)3)Revisors) påtegning:)redegøre!for! lovgrundlaget!og!isa!700!) Kapitel)4)Revisionsteori:) Redegøre!for!"Principal!Log! agentteorien",! Forventningskløften!og! Revisionisikomodellen! Redegørelse)for)IAASB's)forslag)samt)) revisionsteorier)7og)standarder) Kapitel)5)Empiri:)Redegøre!for! datagrundlaget!og!dataindsamlingsmetoden! Kapitel)6)Analyse)af)Key)Audit)Matters:) Analyse!af!respondenternes!kommentarer! til!iaasb's!7!spørgsmål!om!kam,!herunder! centrale!problemstillinger! Analyse)af) respondenternes) kommentarer)af)kam) Kapitel)7)Diskussion:)Diskutere!centrale! problemstillinger!identiziceret!under!analysen,!og!! sammenholde!det!med!overordnet! problemformulering! Diskussion) af)kam) Kapitel)8)Konklusion:)På!baggrund!af!analysen!og! diskussionen,!vil!jeg!konkludere!på!azhandlingens! problemformulering) Kapitel)9)Perspektivering! Konklu7 sion) Figur 1: Afhandlingens struktur, egen tilvirkning Analysestrategi-- Kapitel 2 har til hensigt, at redegøre for forslagets historiske udvikling. Det skal give læseren forståelse af, hvorfor IAASB har udarbejdet spørgsmålene til KAM og hvad disse skal bruges til. Kapitel 3 skal redegøre for revisors virke. Dette inkluderer en redegørelse af lovgrundlaget og revisionsstandarderne, som revisor skal følge i forbindelse med en påtegning. Dette indebære en kort redegørelse for Revisorloven og Erklæringensbekendtgørelsen, som regulerer godkendte revisorer i Danmark. 10/85

12 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Da afhandlingen omhandler den nye revisionspåtegning, er det nærliggende og væsentligt at introducere læseren for den nuværende revisionsstandard, ISA 700 og ISA 701 (KAM) 11. Dette vil styrke sammenligningsgrundlaget om hvorvidt, foreslåede ISA 701 vil tilføre regnskabsbrugerne flere informationer. Kapitel 4 skal belyse, hvorvidt der er behov for revisors påtegning og hvilke værdier påtegningen har. For at tydeliggøre påtegningens værdi, vil jeg tage udgangspunkt i kendte teorier inden for revisionsfaget. Af revisionsteorier, vil jeg komme ind på Principal og agentteorien, Forventningskløften af Brenda Porter og Revisionsrisiko-modellen. L L L Principal og agentteorien skal belyse, hvorvidt der er for behov for revisor, herunder påtegningens værdi. Forventningskløften er valgt til, at belyse sammenhængen mellem regnskabsbrugernes forventninger til revisors arbejde og dét revisor reelt skal udfører. Revisionsrisiko-modellen er med til, at anskueliggøre revisors udfordringer, i forbindelse med revisors konklusion. Det er endvidere interessant, at undersøge sammenhængen mellem revisionsrisikomodellen og KAM. I kapitel 5, vil jeg redegøre for afhandlingens empiri, herunder hvordan jeg har behandlet de indsamlede data. Kapitel 6 har til formål, at analysere respondenternes kommentarer til de forskellige spørgsmål IAASB har stillet i deres Exposure Draft. Disse spørgsmål som IAASB har stillet, må betragtes som særdeles gennemtænkte af flere eksperter, hvilket vil gavne afhandlingens værdi, ved at udlede respondenternes holdninger til KAM. I kapitel 7 vil diskutere tilføjelsen af KAM sammenholdt med problemformuleringen. Her vil jeg inddrage de væsentligste forhold identificeret under analysen og diskutere dette i forhold til afhandlingens problemformulering. Afslutningsvis i kapitel 8, vil jeg besvare selve problemformuleringen, ved at inddrage analysen og diskussionen, for at drage den endelige konklusion på problemformuleringen. 11 Da denne ISA, kun eksisterer i en engelsk version, har jeg nøje valgt de rette formuleringer, således der vil være mindst muligt informationstab som muligt. 11/85

13 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Denne afhandling er udarbejdet i forbindelse med mit afsluttende projekt under Cand.merc.aud - studiet på CBS. I den forbindelse, vil afhandlingen være nyttig læsning for: undervisere, studerende, erhvervslivet og øvrige regnskabsbrugere, som har interesse for revisors påtegning og i særdeleshed, indblik i KAM i den fremtidige påtegning. Det forventes derfor, at læseren kender til de grundlæggende revisionsteorier, samt indsigt i revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. 1.6-Målgruppe- 1.7-Litteratur-og-kildekritik- I afhandlingen anvendes hovedsageligt gældende lovgivning om revisors virke, herunder RL, BEK og ISA 700. Disse formodes at være pålidelige og valide kilder. I afhandlingen har jeg medtaget ISA 701, som på nuværende tidspunkt ikke er trådt i kraft, men er en nødvendighed for, at give læseren en forståelse af KAM. ISA 701, eksistere kun i en engelsk udgave, hvorfor jeg i afhandlingen har taget højde for min personlige tolkning af denne ISA. Afhandlingen indeholder også litteratur fra teoretikere, bestående af bøger og artikler. Faglitteraturen vil indeholde forfatternes egne subjektive holdninger, men forventes at være brugbare i analysen på baggrund af forfatternes faglighed og ekspertise. Jeg har forsøgt, så vidt muligt, at forholde mig objektivt og kritisk til litteraturen og har kun anvendt pålidelige kilder i afhandlingen. Jeg har bl.a. set bort fra internetsider som kan være svært farvede, f.eks. Børsen, Euroinvester, Ekstrabladet, Wikipedia m.m. - 12/85

14 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Hensigten med dette kapitel er, at redegøre for forslagets udvikling. Dette er særdeles vigtig for forståelsen af hele problematikken omkring revisors påtegning. Endvidere vil det give læseren en bedre forståelse for forslaget og dermed have en bedre forudsætning for, at kunne sætte sig ind i afhandlingens kerne, Key Audit Matters, som præsenteres sidst i kapitlet. Kapitel-2-Historien-bag-forslaget- 2.1-Baggrunden-for-forslaget- Som jeg nævnte i indledningen, har revisors påtegningen været udsat for offentlighedens kritik. Man mente simpelthen, at revisors påtegning ikke er så informativ og værdiskabende for regnskabsbrugerne. Dette er kulmineret under finanskrisen hvor revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant står for skud. Nedenstående citat, belyser få kritikpunkter som revisorerne bliver udsat for. Så skete det igen. Medierne stiller spørgsmål ved revisors rolle og værdien af revision. Hvad kan revisors påtegning på regnskabet bruges til, når vi ser det ene bankkrak og virksomhedsnedbrud efter det andet? Hvorfor svinger revisorernes værdiansættelser fra den ene dag til den anden? Og hvad kan vi i det hele taget bruge revisors arbejde til? 12 Så kontante kan spørgsmålene lyde, alle rettet mod revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. Disse problemstillinger er blevet mere synlige, i takt med finanskrisens indtræden og har længe været et fokusområde for offentligheden, standardsætterne og de øvrige lovregulerende instanser. Disse problemstillinger har medført til, at IAASB 13 har udarbejdet et forslag om en ny og banebrydende forbedring af revisionspåtegningen. Den nye påtegning skal anerkendes som en ny global standardsæt for børsnoterede virksomheder. Det er IAASB s klare formål, at skabe fælles godkendte revisionsstandarder, der skal give regnskabsbrugerne mere gennemsigtighed i revisors påtegning samt reducere forvirringen omkring påtegningen. Det vil alt andet lige være lettere at gennemskue revisors påtegning, hvis påtegningerne alle sammen havde de samme formelle krav og opbygning. 12 (Morten!S.!Renge!FSR,!2011) s IAASB er en uafhængig standardsætter enhed, hvis formål et at sikre høje revisionsstandarder. Mere om IFAC og IAASB kan læses i afsnit /85

15 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Den nye påtegning står højt på IAASB dagsorden og tiltrækker en del opmærksomhed blandt fagfolkene. Morten Speitzer, formand for FSR 14, har følgende kommentarer til IAASB udsendte forslag: Den ny revisionspåtegning er en reaktion på ændringer i revisionsmiljøet herunder stigende kompleksitet og kvalitative oplysninger. Hertil kommer et længe næret ønske fra regnskabsbrugerne om, at revisor oplyser mere i revisionspåtegningen samt den finansielle krise, som har udløst kritiske spørgsmål om revisors uafhængighed og professionelle skepsis og dermed kvaliteten af revisors arbejde og troværdighed. Alt sammen har det sammen med politisk pres fra EU-kommissionen ført til, at IAASB har fremlagt et forslag til en ny revisionspåtegning. 15 Morten Speitzer, har med ovenstående citat, belyst flere af de problemstillinger IAASB prøver at løse. Det er interessant at undersøge, hvorledes det nye forslag skal kunne øge regnskabsbrugernes tillid til revisor og samtidig tilfredsstille regnskabsbrugernes informationsbehov. Forslaget er ikke en prompte reaktion på markedets efterspørgsel, men en længerevarende proces, der blev igangsat tilbage i 2009, på baggrund af regnskabsbrugernes efterspørgsel på mere relevant informationer i revisors påtegning. Herunder ses de tidligere undersøgelser og deres formål: L L L 2009: Foretog IAASB i fællesskab, en international akademisk forskning på brugernes opfattelse af en standard revisors påtegning. Maj 2011: Udsendte IAASB et høringsoplæg om at øge værdien af revisors rapportering, herunder undersøge mulighederne for ændringer. Dette er sket på baggrund af ovenstående forskning, hvor IAASB har modtaget input fra interessenter fra hele verden. Juni 2012: Udsendte IAASB Invitation to Comment (ITC). Her ønskede IAASB, at modtage kommentarer til deres forslag om, at forbedre revisors påtegning. De fik en del kommentarer, som bidrog med en vejledende retning for, hvordan en fremtidig påtegning skal udformes. 16 " Resultatet af de forskellige undersøgelser har været tydeligt, en ændring af revisionspåtegningen er nødvendig for at genskabe regnskabsbrugernes tillid til revisor igen FSR Danske revisorer 15 (Morten!Speitzer!FSR,!2013) s (IAASB!ED,!2013) S (IAASB!ED,!2013) S. 7 14/85

16 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Takket være de mange respondenter lokaliseret over hele kloden og med forskellige indgangsvinkler, har IAASB modificeret deres forslag fra ITC til den nuværende Exposure Draft. Forslaget skal øge informationsmængden i revisors påtegning, som skal bidrage til at minimere forventningskløften af regnskabsbrugernes forventninger til revisors arbejde og deres påtegning. 2.2-Præsentationen-af-den-nye-påtegning- Jeg vil beskrive de enkelte punkter i den nye påtegning for at give læseren et helhedsindtryk af forslaget. IAASB er ikke selv i tvivl om, at dette forslag giver en forbedret kommunikationsværdi i revisionspåtegningen. Overordnet set, skal den nye revisionspåtegning give regnskabsbrugerne mere gennemsigtighed i revisionen 18. Dette kommer til udtryk af den øgede dialog med den øverste ledelse samt at KAM vurderes ud fra revisors egne subjektive vurderinger. På baggrund af den øgede dialog med den øverste ledelse, vil ledelsen også være mere opmærksom på revisors arbejde og de oplysninger revisor forventes at give gennem den nye påtegning, via sektioner som KAM og Going Concern m.fl. 19 Endvidere kan det forventes, at ledelsen selv gør en indsats i, at forbedre årsrapporten og udarbejde en bedre og mere informativ ledelsesberetning. Den nye påtegning skal indføres internationalt, for at sikre, at revisors påtegning er ensartet og for at undgå forvirringer, såfremt revisors påtegning er forskellige. Derfor er det vigtigt for IAASB, at udforme et globalt anerkendt revisionspåtegning, som kan imødekomme regnskabsbrugernes informationsbehov. Herunder vil jeg forklare de væsentligste punkter i den nye påtegning og denne forventes at have følgende struktur: INDEPENDENT AUDITOR S REPORT Til aktionærerne i ABC virksomhed Report on the audit of the Consolidated Financial Statements Opinion Revisor skal i dette afsnit redegøre for deres konklusion på regnskabet. F.eks. kan konklusionen have følgende ordlyd: Det er vores opfattelse at koncernregnskabet er retvisende i alle væsentlige henseender I overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). 18 (IAASB!ED,!2013) S (IAASB!ED,!2013) S. 7 15/85

17 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Formålet er, at rykke konklusionen helt forrest i den nye påtegning, således regnskabsbrugerne ikke er i tvivl om indholdet. Basis for Opinion Dette afsnit har til formål at redegøre for, at revisor har udført revisionen i overensstemmelse med International Standards on Auditing (ISA). Heriblandt, at revisor er uafhængig og har fulgt de etiske regler. Revisor skal udtrykke en konklusion på baggrunden af revisionen, i tilfælde af en modifikation af påtegningen, redegøre for beslutningen. Key Audit Matters Afsnittet skal sikre yderligere informationer i revisors påtegning. Det skal fremhæve områder, der efter revisors professionelle vurderinger, har været mest signifikante i revisionen af regnskabet. Centrale revisionsforhold (KAM) er udvalgt fra de forhold, som revisor har kommunikeret med den øverste ledelse. Disse informationer er indtil videre påkrævet for børsnoterede virksomheder. Revisor skal præsentere de identificerede KAM med en passende overskrift og redegøre for baggrunden for vurderingen og forholdets omfang. Going Concern I dette afsnit, skal revisor give en forklaring på deres vurdering af om Going Concern forudsætningen er passende. Afgive en erklæring på, at ledelsens brug af Going Concern til udarbejdelsen af årsrapporten er relevant, samt en erklæring på, at der ikke er identificeret væsentlig usikkerhed, der kan kaste en betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Endvidere skal revisor påpege, at hverken ledelsen eller revisor kan garantere virksomhedens evne til at forsætte driften 20. Other Information Dette afsnit vedrører revisors ansvar til andre informationer. Andre informationer skal ikke sidestilles med supplerende oplysninger, da det er to vidt forskellige begreber. Other information tager udgangspunkt i proposed ISA 720 fra april 2014 (ikke en del af den nuværende forslag) 21. Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements 20 (IAASB!EM,!2013) S Proposed!ISA!720,!(2014).! 16/85

18 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters Afsnittet har til formål, at belyse ledelsens ansvar for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab i overensstemmelse med IFRS. Herunder for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde regnskabet, der er uden væsentlige fejlinformation, uanset om det skyldes besvigelser eller fejl. Auditor s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements Dette afsnit skal redegøre for revisors ansvar. Revisor skal opnå høj grad af sikkerhed om, hvorvidt regnskabet i sin helhed er uden væsentlige fejlinformationer om, det skyldes besvigelser eller fejl. Dette er ikke ensbetydende med en garanti for, at ISA erne (revisor) er i stand til at opdage væsentlige fejl/besvigelser. Report on Other Legal and Regulatory Requirements Dette afsnit vil variere på baggrund af de nationale reguleringer for revisors påtegning. Dette betyder, at national lov eller standard kan kræve en anden form for formulering og ansvar Figur 2: Fortolkning af de enkelte afsnit i den nye påtegning, egen tilvirkning Det skal påpeges, at ovenstående er en forklaring på strukturen af den nye påtegning og ikke et decideret eksempel på et praktisk eksempel. Der henvises til bilag 4 for at se IAASB udsendte eksempel på den nye påtegning. 2.3-Tilføjelsen-af-ISA-701:-Key-Audit-Matters- Formålet med dette afsnit er, at beskrive de grundlæggende principper omkring KAM og redegøre for, hvorfor KAM kan give regnskabsbrugerne flere informationer. Dette afsnit er skrevet på baggrund af IAASB ED s afsnit omkring KAM og foreslåede ISA KAM er udviklet på baggrund af regnskabsbrugernes opfordringer til yderligere åbenhed omkring væsentlige forhold, som revisor har identificeret under revisionen. Denne tilgang er i høj grad i overensstemmelse med den opfattelse af ITC 23 respondenterne - at det ville være hensigtsmæssigt for revisor at signalere centrale revisionsforhold i revisionspåtegningen. KAM er et begreb, som er videreudviklet fra IAASB s ITC, hvor de har ændret deres forslag omkring et afsnit med Auditor Commentary (IAASB!ED,!2013) S ( 35-79) og s Invite To Comment IAASB ED. (2013). Exposure draft, Reporting on audited financial statements: Proposed new and revised international standards on auditing. ().IAASB. s /85

19 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters IAASB vurderer, at KAM afsnittet kan tilføje de informationer, som regnskabsbrugerne har behov for i deres beslutningsprocesser, set i forhold til Auditor Commentary, som er revisors kommentarer, er KAM målrettet mod centrale revisionsforhold og vil derfor give regnskabsbrugerne mere gennemsigtighed i revisionsprocessen. IAASB mener endvidere, at revisors kommunikation af KAM ikke kun vil assistere regnskabsbrugerne i deres forståelse af disse betydelige forhold, som revisor identificerer under revisionen, men også til en forståelse for virksomheden og ledelsens vurderinger af de finansielle opgørelser. IAASB har udarbejdet ISA 701, som omhandler revisors ansvar om at kommunikere KAM s i revisors påtegning 25. Formålet med denne ISA er, at give flere informationer til brugerne af årsregnskabet og assistere dem til at forstå de forhold, som revisor vurderer til at have mest betydning for revisionen. Endvidere vil regnskabsbrugerne få en bedre forståelse for virksomheden samt have indblik i revisors kommunikation med den øverste ledelse 26. Kommunikationen af KAM er på nuværende tidspunkt kun et krav for børsnoterede virksomheder. Selvom KAM betragtes som en ny kilde til informationer, er der stadig stor uvished omkring, hvilke forhold der kan betragtes som KAM, og det er derfor et område, der kræver yderligere vejledning. Definitionen har følgende ordlyd ifølge foreslåede ISA : Key audit matters Those matters that, in the auditor s professional judgment, were of most significance in the audit of the financial statements of the current period. Key audit matters are selected from matters communicated with those charged with governance. 28 Ud fra ovenstående definition er KAM forhold, som efter revisors professionelle vurdering, betragtes som mest signifikant under revisionen af regnskabet. Der er endvidere tale om de forhold, som revisor og den øverste ledelse havde mest dialog omkring. Hvorvidt et forhold betragtes som mest signifikant, er op til revisors egne vurderinger. Det er ikke respondenternes og IAASB ønske om at have et sæt af KAM s, som skal rapporteres, men nærmere enhedsspecifikke og relevante ud fra revisors egen vurdering. Foreslåede ISA (IAASB!Proposed!ISA!701,!2013) 1 26 (IAASB!Proposed!ISA!701,!2013) (IAASB!Proposed!ISA!701,!2013) 7 28 (IAASB!ED,!2013) S /85

20 Kandidatafhandling 2014 Ny revisionspåtegning En empirisk analyse af Key Audit Matters skal vejlede revisor i fastlæggelsen af KAM. For at fastlægge KAM, skal revisor vurdere følgende områder, som har krævet signifikante revisionsvurderinger: L L L Områder hvor revisor har identificeret signifikant risiko, ifølge den reviderede ISA 315, eller det som revisor har vurderet som signifikant. Områder hvor revisor i deres revision er stødt ind på betydelige vanskeligheder, herunder med hensyn til, at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Omstændigheder, der krævede betydelige ændringer i revisors planlagte tilgang til revisionen, som følge af identifikationen af en væsentlig mangel i den interne kontrol 29. Revisor skal afgøre, hvilke af de forhold kommunikeret med den øverste ledelse, der er de vigtigste revisionsmæssige forhold. Ved denne bestemmelse skal revisor tage hensyn til områder med betydelig revisionsrisiko 30 under revisionen. Dette lægger i højere grad op til revisors egen professionelle vurdering af, hvad der er most significance, hvilket ifølge IAASB er mest værdiskabende. Rent formelt, skal revisor i deres påtegning have et afsnit med overskriften Key Audit Matters. I afsnittet skal revisor forklare, at KAM er bestemt ud fra revisors egen professionel vurdering af, hvad revisor mener er mest væsentlig i forbindelse med revisionen 31. IAASB mener, at det vil være nyttigt i overensstemmelse med eksemplerne i ITC, at beskrivelserne af KAM skal inkluderer en reference til det forbundne sted i årsrapporten, for at øge regnskabsbrugernes forståelse af forholdet. På denne måde vil revisor ikke være kilde til original information omkring virksomheden, da det er den øverste ledelses rolle 32 at informerer om disse. Der kan være dog tilfælde, hvor revisor er nødsaget til at være kilde til originale og følsomme informationer omkring virksomheden. Det kan være følsomme KAM, som f.eks. besvigelser, defekt i de interne kontroller m.fl., som revisor kan være tvungen til at rapportere. Som udgangspunkt bør revisor undgå at rapporterer disse KAM medmindre, det er en del af revisors vurdering, at det er afgørende for revisors beskrivelse af KAM og at give sådanne oplysninger ikke er forbudt ved lov eller øvrig regulering (IAASB!Proposed!ISA!701,!2013) 8 30 Afsnit 4.3 behandler revisionsrisikomodellen hvor begrebet uddybes 31 Se evt. bilag 4 under afsnittet Key audit Matters 32 Vil blive belyst i afsnit 4.1 om Principal og agent teorien 33 I Danmark reguleres godkendte revisorer af Revisorloven og Erklæringsbekendtgørelsen, som afhandlingen kommer ind på i næste kapitel. 19/85

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning An empirical analysis of

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Informative revisorpåtegninger

Informative revisorpåtegninger Informative revisorpåtegninger Analyse af opdaterede ISA er Forfatter: Jeanette Tost Dam Vejleder: Henrik Trangeled Kristensen Aarhus Universitet, Aarhus BSS Cand.merc.aud Juni 2015 Antal anslag: 131.924

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del Going Concern Afsluttende projekt HD 1.del Department of Economics and Business Udarbejdet af: Charlotte Loftager Schibler Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Charlotte Loftager Schibler HD-afsluttende projekt

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Erklæringskvalitet i revisors erklæringer om revision, udvidet gennemgang og review

Erklæringskvalitet i revisors erklæringer om revision, udvidet gennemgang og review Master Thesis, Cand.merc.aud, Aarhus University - Business and Social Sciences Erklæringskvalitet i revisors erklæringer om revision, udvidet gennemgang og review Quality in the auditor's report on audit,

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen Institut for regnskab Forfatter: Martin Husted Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223 Kandidatafhandling Vejleder: Torben Rasmussen Revisionspåtegninger -med fokus på forbehold set i lyset

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Supplerende/korrigerede regnskabsinformation

Læs mere

Aalborg Universitet, august 2005 Cand.Merc.Aud. - studiet Kandidatafhandling REVISION AF LEDELSESBERETNINGEN

Aalborg Universitet, august 2005 Cand.Merc.Aud. - studiet Kandidatafhandling REVISION AF LEDELSESBERETNINGEN Aalborg Universitet, august 2005 Cand.Merc.Aud. - studiet Kandidatafhandling REVISION AF LEDELSESBERETNINGEN Forfatter: Laust R. Jakobsen Vejleder: Peter Thor Kellmer Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Copenhagen Business School 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Udvidet gennemgang Arten og omfanget af arbejdshandlinger ved udvidet gennemgang, herunder revisors reaktion ved formodning om væsentlig

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Finanskrisens påvirkning på revisors arbejde i forhold til going concern, værdiansættelse og besvigelser

Finanskrisens påvirkning på revisors arbejde i forhold til going concern, værdiansættelse og besvigelser Copenhagen Business School 2010 Institut for regnskab og revision Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Afleveringsfrist: 4. august 2010 Finanskrisens påvirkning på revisors arbejde i forhold til going concern,

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Forbedrer intern revision den eksterne revision af årsrapporten?

Forbedrer intern revision den eksterne revision af årsrapporten? Forfatter: Søren Lean Madsen Vejleder: John Wiingaard Cand.merc.aud. Forbedrer intern revision den eksterne revision af årsrapporten? Aarhus School of Business, Aarhus University Juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors

BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors 14. december 2011 Sag 2010-0023093 /ave Offentliggørelse af undersøgelse

Læs mere

Revisors uafhængighed

Revisors uafhængighed Kandidatafhandling Cand.merc.aud Institut for Økonomi Revisors uafhængighed Forbud mod udførelse af ikke- revisionsydelser og krav om rotation af revisionsvirksomheden Forfatter: Mia Kahr Vejleder: Bent

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Going concern i Randers og omegn i en krisetid

Going concern i Randers og omegn i en krisetid Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Forfatter: Kamilla Falch Vejleder: Hans B. Vistisen Going concern i Randers og omegn i en krisetid - fra et revisionsmæssigt synspunkt Aalborg Universitet 30. april 2014

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Påvirkning af offentlighedens tillid til revisor

Påvirkning af offentlighedens tillid til revisor Sommer 12 Påvirkning af offentlighedens tillid til revisor - I forbindelse med Revisortilsynets kvalitetskontrol Louise Kildelund Hänsch Karina Thougaard Thomsen Vejleder: Karsten Andersen Cand.merc.aud.

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

En udvidet gennemgang

En udvidet gennemgang Kandidatafhandling Januar 2013 Anders Balmer AB80902 En udvidet gennemgang En lempelse af de administrative byrder? Vejleder: Kasper Thordahl Institute of Business and Social Sciences Aarhus Universitet

Læs mere

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision Den Europæiske Revisionsret 2012 Håndbog i finansiel revision og juridisk-kritisk revision DA 2 Oversigt HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION OVERSIGT HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

SMS INDSAMLING 2012 SVOVLSTIKKERNE

SMS INDSAMLING 2012 SVOVLSTIKKERNE SMS INDSAMLING 2012 SVOVLSTIKKERNE REGNSKAB 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på regnskabet 3-4 Ledelsesberetning: Ledelsesberetning 5 Regnskab:

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark

Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark Kandidatafhandling Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark af Henrik Kyhnauv Vejleder: Carsten Tjagvad Afleveret 8. april 2011 Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 121.923

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse Peter Düring Jensen KPMG Revisors opgaver Revision Anden assistance Arbejder med henblik på afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten Bogføring Regnskabsudarbejdelse

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning Ændringerne i de etiske regler for revisorer Forfatter: Jan Mortensen Vejleder: Lars Kiertzner Foråret og sommeren 2008 1 Executive summary The area of auditor independence has gone through a significant

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Kandidatafhandling, Copenhagen Busines School 2013. Going Concern. en analyse af revisors adfærd efter øget fokus fra offentligheden

Kandidatafhandling, Copenhagen Busines School 2013. Going Concern. en analyse af revisors adfærd efter øget fokus fra offentligheden Kandidatafhandling, Copenhagen Busines School 2013 Going Concern en analyse af revisors adfærd efter øget fokus fra offentligheden Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Afleveret den 6. januar

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr.

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr. Dienesmindes Venner CVR-nr.: L6275476 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4 MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk r,vww.rerrjsionskontoretvesl.lik l'"lolstebro:

Læs mere

Byens Netværk. Specifikationer til årsrapporten for 2014

Byens Netværk. Specifikationer til årsrapporten for 2014 Byens Netværk Specifikationer til årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning i Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Regnskabspraksis 3 Specifikationer

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere