ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

2 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14 th Floor New York, New York USA Denne Internationale Standard om Revision (), Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab er udarbejdet af International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), en uafhængig standard udstedende organisation, der indgår i International Federation of Accountants (IFAC). IAASB har til formål at udstede standarder af høj kvalitet om revision og andre erklæringer med sikkerhed samt bidrage til en større tilnærmelse af internationale og nationale standarder for på den måde at styrke kvaliteten og ensartetheden af praksis på verdensplan og styrke offentlighedens tillid til den globale revisions - og erklæringsprofession. Den originale engelsksprogede publikation kan downloades gratis fra IFAC s website: Den godkendte tekst er den engelsksprogede udgave. IFAC s mål er at tjene offentlighedens interesser, styrke regnskabsprofessionen på globalt plan og bidrage til udviklingen af en stærk international økonomi ved at etablere og fremme efterlevelsen af faglige standarder af høj kvalitet og den internationale ensretning af sådanne standarder samt udtale sig om forhold af interesse for offentligheden på områder, hvor professionens ekspertise er relevant. April 2009, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering er tilladt forudsat, at sådanne kopier skal anvendes ved undervisning eller privat og hverken sælges eller formidles, og forudsat, at hver kopi bibeholder teksten: April 2009, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Anvendes med tilladelse af IFAC. Kontakt dersom der ønskes tilladelse til at gengive, sælge eller videresende dette dokument. I andre situationer kræves IFAC s skriftlige tilladelse for at gengive, sælge, videresende eller gøre anden tilsvarende brug af dette dokument ud over, hvad loven tillader. Kontakt Denne Internationale Standard om Revision (), Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab er udgivet på engelsk af International Auditing and Assurance Standard Board i International Federation for Accountants (IFAC) i april 2009 og oversat til dansk af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og genudgivet med tilladelse fra IFAC. IFAC har overvejet processen for oversættelsen af International Standard on Auditing oversættelsen er udført i overensstemmelse med Policy Statement Policy for Translation and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkendte tekst i samtlige Internationale Standarder om Revision, der udgives af IFAC, er den originale engelske tekst. Engelsk udgave af International Standard om Revision (), Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab 2009, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Dansk udgave af International Standard om Revision (), Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab 2011, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Originaltitel: International Standard on Auditing (), Special Considerations Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts or Items of a Financial Stament. ISBN:

3 SÆRLIGE OVERVEJELSER- REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der begynder den 15. december 2009 eller senere*) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Afsnit Omfanget af denne ISA Ikrafttrædelsesdato...4 Mål...5 Definitioner...6 Krav Overvejelser ved accept af opgaven Overvejelser ved planlægning og udførelse af revisionen...10 Udformning af en konklusion samt overvejelser ved afgivelse af erklæring Vejledning og andet forklarende materiale Omfanget af denne ISA...A1-A4 Overvejelser ved accept af opgaven...a5-a9 Overvejelser ved planlægning og udførelse af revisionen...a10-a14 Udformning af en konklusion samt overvejelser ved afgivelse af erklæring...a15-a18 Bilag 1: Eksempler på specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab Bilag 2: Eksempler på revisors erklæringer om en bestanddel af et regnskab og om et specifikt element, der indgår i et regnskab. * Ikrafttrædelse i Danmark udskudt med 12 måneder., Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab, bør læses i sammenhæng med ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionen gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision.

4 Indledning Omfang af denne ISA 1. ISA gælder for revision af et regnskab og skal tilpasses som nødvendigt efter omstændighederne, når de anvendes ved revisioner af andre historiske finansielle oplysninger. Denne ISA omhandler særlige overvejelser, når disse ISAer anvendes ved en revision af en bestanddel eller et specifikt element, en konto eller post, der indgår i et regnskab. Bestanddelen, det specifikke element, kontoen eller posten, der indgår i et regnskab, kan være udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med generelt eller særligt formål. Hvis den er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål, gælder ISA også for revisionen. (jf. afsnit A1-A4) 2. Denne ISA gælder ikke for en komponentrevisors erklæring, der afgives som resultat af arbejde udført på en komponents finansielle oplysninger efter anmodning fra koncernopgaveteamet til brug for en revision af et koncernregnskab (se ISA ). 3. Denne ISA tilsidesætter ikke kravene i andre ISAer, og omhandler heller ikke alle særlige overvejelser, der kan være relevante under hensyntagen til opgavens omstændigheder. Ikrafttrædelsesdato 4. Denne ISA træder i kraft for revisioner af bestanddele, specifikke elementer, konti eller poster for perioder, der begynder den 15. december 2009 eller senere. Når det drejer sig om revisioner af bestanddele af eller specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab, der er udarbejdet pr. en bestemt dato, træder denne ISA i kraft for revisioner af sådanne oplysninger, som er udarbejdet pr. 14. december 2010 eller senere. Mål 5. Det er revisors mål, ved anvendelsen af ISAer ved en revision af en bestanddel af eller et specifikt element, en konto eller post, der indgår i et regnskab, på passende vis at behandle de særlige overvejelser, der er relevante for: (a) (b) (c) Definitioner accept af opgaven planlægning og udførelse af den pågældende opgave, og udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om bestanddelen eller på det specifikke element, kontoen eller posten, der indgår i et regnskab. 6. I denne ISA henvises til: (a) element, der indgår i et regnskab eller element, hvilket betyder et element, en konto eller en post, der indgår i et regnskab 1 ISA 800, Særlige overvejelser Revision af regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med begrebsrammer med særligt formål. 2 ISA 600, Særlige overvejelser Revision af koncernregnskaber (herunder komponentrevisorernes arbejde). Side 1

5 Krav (b) (c) International Financial Reporting Standards, hvilket betyder, International Financial Reporting Standards udstedt af International Accounting Standards Board en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, hvilket omfatter tilhørende noter. Tilhørende noter omfatter normalt anvendt regnskabspraksis og andre forklarende oplysninger, som er relevante for bestanddelen eller for elementet. Overvejelser ved accept af opgaven Anvendelse af ISAer 7. ISA 200 kræver, at revisor overholder alle ISAer, der er relevante for revisionen 3. Ved revision af en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, gælder dette krav, uanset om revisor også har til opgave at revidere virksomhedens fuldstændige regnskab. Har revisor ikke samtidig til opgave at revidere virksomhedens fuldstændige regnskab, skal revisor fastslå, om det er muligt at revidere en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i dette regnskab, i overensstemmelse med ISAer. (jf. afsnit A5-A6) En acceptabel regnskabsmæssig begrebsramme 8. ISA 210 kræver, at revisor fastslår, om den regnskabsmæssige begrebsramme, der anvendes ved udarbejdelsen af et regnskab, er acceptabel 4. Ved en revision af en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, skal dette omfatte, om anvendelsen af den regnskabsmæssige begrebsramme vil resultere i en præsentation, der giver fyldestgørende oplysning, der gør det muligt for de tiltænkte brugere at forstå informationen, der formidles i bestanddelen eller i elementet, samt indvirkningen af væsentlige transaktioner og begivenheder på de oplysninger, som formidles i bestanddelen eller elementet. (jf. afsnit A7) Konklusionens form 9. ISA 210 stiller krav om, at de aftalte vilkår for revisionsopgaven omfatter den forventede form af enhver erklæring, som revisor skal afgive 5. Når der er tale om revision af en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, skal revisor overveje, om den forventede form for konklusion er passende efter omstændighederne. (jf. afsnit A8-A9) Overvejelser ved planlægning og udførelse af revisionen 10. ISA 200 anfører, at ISAer er skrevet i relation til revision af regnskaber; de skal tilpasses som nødvendigt efter omstændighederne, når de anvendes ved revision af andre historiske finansielle oplysninger 6,7. Når revisor planlægger og udfører 3 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision, afsnit ISA 210, Aftale om vilkår for revisionsopgaver, afsnit 6(a). 5 ISA 210, Aftale om vilkår for revisionsopgaver, afsnit 10 (e). 6 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision, afsnit 2. Side 2

6 revisionen af en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, skal revisor tilpasse alle ISAer, som er relevante for revisionen, som nødvendigt efter opgavens omstændigheder. (jf. afsnit A10-A14) Udformning af en konklusion og overvejelser ved afgivelse af erklæring 11. Når revisor udformer en konklusion og afgiver erklæring om en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, skal revisor overholde kravene i ISA 700 8, tilpasset som nødvendigt efter opgavens omstændigheder. (jf. afsnit A15-A16) Afgivelse af erklæring om virksomhedens fuldstændige regnskab og på en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i dette regnskab 12. Hvis revisor påtager sig en opgave om at afgive erklæring om en bestanddel af eller på et specifikt element, der indgår i et regnskab i forbindelse med en opgave om at revidere virksomhedens fuldstændige regnskab, skal revisor udtrykke en særskilt konklusion for hver opgave. 13. En revideret bestanddel af eller et revideret specifikt element, der indgår i et regnskab, kan offentliggøres sammen med virksomhedens reviderede fuldstændige regnskab. Hvis revisor konkluderer, at præsentationen af bestanddelen eller det specifikke element, der indgår i et regnskab, ikke er tilstrækkelig adskilt fra det fuldstændige regnskab, skal revisor anmode ledelsen om at afhjælpe situationen. Ifølge afsnit 15 og 16 skal revisor også adskille konklusionen om bestanddelen eller det specifikke element, der indgår i et regnskab, fra konklusionen om det fuldstændige regnskab. Revisor må ikke afgive erklæring med konklusion om bestanddelen eller om det specifikke element, der indgår i et regnskab, før revisor er tilfreds med adskillelsen. Modificeret konklusion, supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet eller supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen i revisors erklæring om virksomhedens fuldstændige regnskab 14. Hvis konklusionen i revisors erklæring om en virksomheds fuldstændige regnskab er modificeret, eller revisors erklæring indeholder en supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet eller en supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen, skal revisor fastslå den indvirkning, som dette kan have på revisors erklæring om en bestanddel eller et specifikt element, der indgår i dette regnskab. Når det anses passende, skal revisor tilsvarende afgive en konklusion med modifikation på bestanddelen eller det specifikke element, der indgår i et regnskab, eller medtage en supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet eller en supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen i revisors erklæring. (jf. afsnit A17) 15. Hvis revisor konkluderer, det er nødvendigt at udtrykke en afkræftende konklusion eller ikke afgive en konklusion om virksomhedens fuldstændige regnskab som helhed, tillader ISA 705 ikke, at revisor i den samme erklæring medtager en konklusion uden modifikation om en bestanddel af eller på et specifikt element, der 7 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision, afsnit 13 (f) forklarer, at udtrykket regnskab normalt henviser til et fuldstændigt regnskab som fastsat af kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. 8 ISA 700, Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab. Side 3

7 indgår i dette regnskab 9. Årsagen er, at en sådan konklusion uden modifikation vil modsige den afkræftende konklusion eller den manglende konklusion om virksomhedens fuldstændige regnskab som helhed. (jf. afsnit A18) 16. Hvis revisor konkluderer, at det er nødvendigt at udtrykke en afkræftende konklusion eller ikke afgive en konklusion om virksomhedens fuldstændige regnskab som helhed, men revisor alligevel, i relation til en separat revision af et specifikt element, der indgår i det pågældende regnskab, finder det passende at udtrykke en konklusion uden modifikation om det pågældende element, skal revisor kun gøre dette, hvis: (a) (b) (c) lov eller øvrig regulering ikke forbyder revisor at gøre dette konklusionen udtrykkes i en erklæring, der ikke offentliggøres sammen med den erklæring, der indeholder den afkræftende konklusion, eller manglende konklusion, og det specifikke element, der indgår, ikke udgør en større del af virksomhedens fuldstændige regnskab. 17. Revisor skal ikke udtrykke en konklusion uden modifikationer om en bestanddel af et fuldstændigt regnskab, hvis revisor har afgivet en afkræftende konklusion eller ikke har afgivet konklusion om det fuldstændige regnskab som helhed. Dette er tilfældet, selvom revisors erklæring om bestanddelen ikke offentliggøres sammen med den erklæring, som indeholder den afkræftende konklusion, eller manglende konklusion. Årsagen er, at en bestanddel af et regnskab anses for at udgøre en væsentlig del af dette regnskab. *** Vejledning og andet forklarende materiale Omfanget af denne ISA (jf. afsnit 1) A1. ISA 200 definerer begrebet historiske finansielle oplysninger som oplysninger primært fra en virksomheds regnskabssystem udtrykt i finansielle termer i relation til denne bestemte virksomhed, om økonomiske begivenheder fra tidligere perioder eller økonomiske forhold eller omstændigheder på tidspunkter bagud i tid 10. A2. ISA 200 definerer begrebet regnskab som en struktureret fremstilling af historiske finansielle oplysninger, herunder tilhørende noter, der har til formål at informere om en virksomheds økonomiske ressourcer eller forpligtelser på et bestemt tidspunkt eller om ændringerne deri for en periode i overensstemmelse med en regnskabsmæssig begrebsramme. Begrebet dækker normalt over et fuldstændigt regnskab som fastsat af kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme 11. A3. ISAer er skrevet i relation til revision af regnskaber 12 ; de skal tilpasses som nødvendigt efter omstændighederne, når de anvendes ved en revision af andre 9 ISA 705, Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring, afsnit ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision, afsnit 13(g). 11 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision, afsnit 13(f). 12 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision, afsnit 2. Side 4

8 historiske finansielle oplysninger såsom en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab. Denne ISA giver vejledning i denne henseende. (Bilag 1 indeholder eksempler på sådanne andre historiske finansielle oplysninger.) A4. En erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed, som ikke er en revision af historiske finansielle oplysninger, udføres i overensstemmelse med ISAE Overvejelser ved accept af opgaven Anvendelse af ISAer (jf. afsnit 7) A5. ISA 200 kræver, at revisor overholder (a) relevante etiske krav, herunder kravene vedrørende uafhængighed i forbindelse med opgaver om revision af regnskaber og (b) alle ISAer, som er relevante for revisionen. ISA 200 stiller også krav om, at revisor skal overholde ethvert krav i en ISA, medmindre omstændighederne ved revisionen gør, at hele ISAen ikke er relevant, eller at kravet ikke er relevant, fordi det er betinget, og betingelsen ikke eksisterer. Revisor kan under usædvanlige omstændigheder vurdere det nødvendigt at afvige fra et relevant krav i en ISA ved at udføre alternative revisionshandlinger for at opnå målet med det pågældende krav 14. A6. Det er måske ikke muligt at overholde kravene i ISAer, som er relevante for revisionen af en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, når revisor ikke samtidig har som opgave at revidere virksomhedens fuldstændige regnskab. I sådanne tilfælde vil revisor ofte ikke have den samme forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder dens interne kontrol, som en revisor, der også reviderer virksomhedens fuldstændige regnskab. Revisor har heller ikke det revisionsbevis for den generelle kvalitet af regnskabsmaterialet eller anden regnskabsinformation, som ville være krævet ved en revision af virksomhedens fuldstændige regnskab. Revisor kan derfor have behov for yderligere bevis for at underbygge det revisionsbevis, der er anskaffet via regnskabsmaterialet. Ved revision af et specifikt element, der indgår i et regnskab, kræver visse ISAer revisionsarbejde, der kan stå i misforhold til det element, der revideres. Selvom kravene i ISA f.eks. sandsynligvis er relevante ved revision af en opgørelse over tilgodehavender, er det muligvis praktisabelt at overholde disse krav som følge af den revisionsindsats, det kræver. Hvis revisor konkluderer, at en revision af en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, i overensstemmelse med ISAer måske ikke er praktisk mulig, kan revisor drøfte med den daglige ledelse, om en anden type opgave måske kan være mere praktisk mulig. En acceptabel regnskabsmæssig begrebsramme (jf. afsnit 8) A7. En bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, kan være udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme, der er baseret på en regnskabsmæssig begrebsramme udstedt af en organisation, som er autoriseret eller anerkendt til at udstede standarder til brug for udarbejdelsen af fuldstændige regnskaber (f.eks. International Financial Reporting Standards). Hvis dette er tilfældet, kan fastsættelsen af, om den anvendte regnskabsmæssige 13 ISAE 3000, Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske regnskabsoplysninger. 14 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision, afsnit 4-18 og ISA 570, Fortsat drift (Going Concern) Side 5

9 begrebsramme er acceptabel, omfatte overvejelser om, hvorvidt begrebsrammen indeholder alle kravene i den begrebsramme, som den er baseret på, som er relevante for præsentationen af en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, der giver fyldestgørende oplysninger. Konklusionens form (jf. afsnit 9) A8. Formen af konklusion, som revisor skal udtrykke, afhænger af den relevante regnskabsmæssige begrebsramme samt eventuelle gældende love eller øvrige reguleringer 16. I overensstemmelse med ISA : (a) (b) når der udtrykkes en konklusion uden modifikationer om et fuldstændigt regnskab, der er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme for et regnskab, som giver et retvisende billede, skal revisors konklusion, medmindre andet er krævet ved lov eller øvrig regulering, indeholde en af følgende formulering: i) regnskabet giver i alle væsentlige henseender et retvisende billede* i overensstemmelse med den [relevante regnskabsmæssige begrebsramme], eller ii) regnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med den[relevante regnskabsmæssige begrebsramme]. når der udtrykkes en konklusion uden modifikationer på et fuldstændigt regnskab, der er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme, der ikke må fraviges, skal revisors konklusion angive, at regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med [den relevante regnskabsmæssige begrebsramme]. A9. Når der er tale om en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, behandler den relevante regnskabsmæssige begrebsramme muligvis ikke udtrykkeligt præsentationen af bestanddelen eller elementet. Dette kan være tilfældet, når den relevante regnskabsmæssige begrebsramme er baseret på en regnskabsmæssig begrebsramme, som er udstedt af en organisation, der er autoriseret eller anerkendt til at udstede standarder til brug for udarbejdelse af et fuldstændigt regnskab (f.eks., International Financial Reporting Standards). Revisor overvejer derfor, om den forventede form for konklusion er passende set i lyset af den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Faktorer, som kan påvirke revisors overvejelser, om anvende formuleringen i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede * (eller giver et retvisende billede ) skal bruges i revisors konklusion, omfatter: om den relevante regnskabsmæssige begrebsramme eksplicit eller implicit begrænser sig til udarbejdelsen af et fuldstændigt regnskab om bestanddelen af eller det specifikke element, der indgår i et regnskab: * Oversættelse af present fairly in alle material respects kan efter dansk lovgivning og praksis ikke anvendes som et gyldigt alternativ til giver et retvisende billede. 16 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision, afsnit ISA 700, Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, afsnit Side 6

10 fuldt ud opfylder ethvert af de krav i begrebsrammen, der er relevant for den bestemte bestanddel eller element, og om præsentationen af bestanddelen eller elementet indeholder tilhørende noter hvis det er nødvendigt for at opnå et retvisende billede, giver oplysninger ud over de, som begrebsrammen specifikt kræver, eller i usædvanlige situationer afviger fra kravene i begrebsrammen. Revisors beslutning om den forventede form for konklusion er et spørgsmål om faglig vurdering. Beslutningen kan påvirkes af, hvorvidt formuleringen i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede * (eller giver et retvisende billede ) i revisors konklusion om en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, som er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme for aflæggelse af et regnskab, der giver et retvisende billede, er almindeligt anerkendt i den pågældende jurisdiktion. Overvejelser ved planlægning og udførelse af revisionen (jf. afsnit 10) A9. Relevansen af hver enkelt ISAer kræver omhyggelig overvejelse. Selv når kun et specifikt element, der indgår i et regnskab, er genstand for revision, er ISAer som ISA , ISA og ISA 570 i princippet relevante. Årsagen er, at elementet kunne være fejlopgjort, som følge af besvigelser, indvirkningen af transaktioner med nærtstående parter eller ukorrekt anvendelse af forudsætningen om fortsat drift ifølge den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. A10. Herudover er ISAer skrevet i forbindelse med revision af regnskaber; og skal tilpasses som nødvendigt efter omstændighederne, når de anvendes ved revision af en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab 20. Den daglige ledelses skriftlige udtalelser om det fuldstændige regnskab ville eksempelvis blive erstattet af skriftlige udtalelser om præsentationen af bestanddelen eller elementet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. A11. Ved revision af en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, i forbindelse med revisionen af virksomhedens fuldstændige regnskab, kan revisor muligvis være i stand til at bruge revisionsbevis, der er opnået som led i revisionen af virksomhedens fuldstændige regnskab, ved revisionen af bestanddelen eller elementet. ISAer kræver dog, at revisor planlægger og udfører revisionen af bestanddelen eller elementet med henblik på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, som skal danne grundlag for konklusionen om bestanddelen eller om elementet. A12. De enkelte bestanddele, der udgør et fuldstændigt regnskab, og mange af elementerne i dette regnskab, herunder de tilhørende noter, er indbyrdes forbundne. Ved revision af en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, er revisor derfor måske ikke i stand til isoleret at overveje bestanddelen eller elementet. * Oversættelse af present fairly in alle material respects kan efter dansk lovgivning og praksis ikke anvendes som et gyldigt alternativ til giver et retvisende billede. 18 ISA 240, Revisors overvejelser om besvigelser ved revision af regnskaber. 19 ISA 550, Nærtstående parter. 20 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision, afsnit 2. Side 7

11 Revisor kan som følge heraf være nødsaget til at udføre handlinger vedrørende de indbyrdes forbundne poster for at opfylde målet med revisionen. A13. Væsentlighed, der fastsættes for en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, kan desuden være lavere end den væsentlighed, der er fastsat for virksomhedens fuldstændige regnskab; dette vil påvirke arten, den tidsmæssige placering og omfanget af revisionshandlingerne og vurderingen af ikke-korrigerede fejlinformationer. Udformning af en konklusion og overvejelser ved afgivelse af erklæring (jf. afsnit 11, 14) A14. ISA 700 kræver, at revisor ved udformning af en konklusion vurderer, om regnskabet giver fyldestgørende oplysninger, som gør det muligt for de tiltænkte brugere at forstå indvirkningen af væsentlige transaktioner og begivenheder på den information, som formidles i regnskabet 21. Drejer det sig om en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, er det vigtigt, at bestanddelen eller elementet, herunder de tilhørende noter, under hensyntagen til kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, giver fyldestgørende oplysninger, der gør det muligt for de tiltænkte brugere at forstå den information, der formidles i bestanddelen eller elementet, og indvirkningen af væsentlige transaktioner og begivenheder på den information, der formidles i bestanddelen eller elementet. A15. Bilag 2 til denne ISA indeholder eksempler på revisors erklæringer på en bestanddel af og på et specifikt element, der indgår i et regnskab. Modificeret konklusion, supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet eller supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen i revisors erklæring om virksomhedens fuldstændige regnskab (jf. afsnit 14-15) A16. Selv når en konklusion med modifikationer på virksomhedens fuldstændige regnskab, en supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet eller en supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen ikke relaterer sig til den reviderede bestanddel eller det reviderede element, kan revisor stadig anse det passende at henvise til modifikationen i en supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen i revisors erklæring om bestanddelen eller elementet, hvis revisor anser, det er relevant for brugernes forståelse af den reviderede bestanddel eller det reviderede element eller den tilhørende erklæring (jf. ISA 706) 22.(22) A17. I revisors erklæring om en virksomheds fuldstændige regnskab er det tilladt, hvor det er relevant, ikke at afgive en konklusion om aktiviteter og pengestrømme, og udtrykke en konklusion uden modifikationer om virksomhedens finansielle stilling, da den manglende konklusion alene vedrører resultatet af aktiviteter og pengestrømme og ikke regnskabet som helhed ISA 700, Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, afsnit 13(e). 22 ISA 706, Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring, afsnit ISA 510, Førstegangsrevision primobalancer, afsnit A8, og ISA 705, Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring, afsnit A16. Side 8

12 Bilag 1 (jf. afsnit A3) Eksempler på specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab tilgodehavender, hensættelser vedrørende dubiøse tilgodehavender, varebeholdninger, forpligtelsen vedrørende optjente pensionsydelser under en privat pensionsordning, den bogførte værdi af identificerede immaterielle aktiver eller forpligtelsen vedrørende opståede, men ikke anmeldte krav i en forsikringsportefølje, herunder tilhørende noter en opgørelse over eksternt administrerede aktiver og indtægter fra en privat pensionsordning, herunder tilhørende noter en opgørelse over nettoværdien af materielle aktiver, herunder tilhørende noter en opgørelse over udbetalinger vedrørende leje af ejendomme, herunder forklarende noter en opgørelse over overskudsandele eller medarbejderbonus, herunder forklarende noter. Side 9

13 Eksempler på en revisors erklæringer om en bestanddel af og om et specifikt element, der indgår i et regnskab Bilag 2 (jf. afsnit A16) Eksempel 1: revisors erklæring om en bestanddel, som er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med generelt formål (i dette eksempel en begrebsramme for aflæggelse af et regnskab, der giver et retvisende billede). Eksempel 2: revisors erklæring om en bestanddel, som er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål (i dette eksempel en begrebsramme for aflæggelse af et regnskab, der giver et retvisende billede). Eksempel 3: revisors erklæring om et specifikt element, en konto eller post, der indgår i et regnskab, som er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål (i dette eksempel en begrebsramme, der ikke må fraviges). Side 10

14 Eksempel 1: Omstændighederne omfatter følgende: revision af en balance (det vil sige en bestanddel af et regnskab) balancen er udarbejdet af virksomhedens ledelse i overensstemmelse med kravene i den regnskabsmæssige begrebsramme i jurisdiktion X, som er relevant for udarbejdelsen af en balance den relevante regnskabsmæssige begrebsramme er en begrebsramme for aflæggelse af et regnskab, som giver et retvisende billede, udformet for at opfylde det almindelige behov for finansielle oplysninger hos en bred kreds af brugere vilkårene for revisionsopgaven afspejler beskrivelsen i ISA 210 af ledelsens ansvar for regnskabet revisor har fastlagt, at det er passende at anvende formuleringen i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede * (eller giver et retvisende billede i revisors konklusion DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING [Passende adressat] Vi har revideret medfølgende balance for ABC Selskab, pr. 31. december 20X1, samt anvendt regnskabspraksis og noter (Tilsammen benævnt bestanddelen). Ledelsens 24 ansvar for bestanddelen Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen og det retvisende billede af denne bestanddel i overensstemmelse med de krav i den regnskabsmæssige begrebsramme i Jurisdiktion X, der er relevante for udarbejdelsen af en sådan bestanddel, og for sådan intern kontrol, som er relevant for udarbejdelsen af bestanddelen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om bestanddelen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision. Disse standarder kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om bestanddelen er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis for beløbene og oplysningerne i bestanddelen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation i bestanddelen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en bestanddel, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten 24 Eller et andet begreb, der er passende inden for lovgivningen i den pågældende jurisdiktion. Side 11

15 af virksomhedens interne kontrol 25. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende og om de skøn, som ledelsen har udøvet, er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af bestanddelen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores revisionskonklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at bestanddelen i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede * af ABC Selskab s finansielle stilling pr. 31. december 20XI i overensstemmelse med de krav i den regnskabsmæssige begrebsramme i Jurisdiktion X, der er relevante for udarbejdelsen af en sådan bestanddel. [Revisors underskrift] [Dato på revisors erklæring] [Revisors adresse] * Oversættelse af "present fairly in all material respects" kan efter dansk lovgivning og praksis ikke anvendes som et gyldigt alternativ til " giver et retvisende billede". 25 I situationer, hvor revisor også har ansvar for at udtrykke en konklusion om effektiviteten af intern kontrol i forbindelse med revisionen af bestanddelen, vil sætningen blive formuleret således: "Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en bestanddel, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne". Side 12

16 Eksempel 2: Omstændighederne omfatter følgende: revision af en opgørelse over kontante ind- og udbetalinger (det vil sige en bestanddel af et regnskab) bestanddelen er udarbejdet af virksomhedens ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis for ind - og udbetalinger som svar på en kreditors anmodning om information om pengestrømme. Ledelsen kan selv vælge den regnskabsmæssige begrebsramme den relevante regnskabsmæssige begrebsramme er en begrebsramme for aflæggelse af et regnskab, der giver et retvisende billede udformet for at opfylde behovet for finansielle oplysninger hos specifikke brugere 26 revisor har fastslået, at det er passende at bruge formuleringen i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede * (eller giver et retvisende billede ) i revisors konklusion distribution eller anvendelse af revisors erklæring er ikke begrænset DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING [Passende adressat] Vi har revideret medfølgende opgørelse af kontante ind - og udbetalinger for ABC Selskab for regnskabsåret 20X1, samt anvendt regnskabspraksis og noter. (Tilsammen bestanddelen). Ledelsen har ved udarbejdelsen af bestanddelen anvendt den i note x beskrevne regnskabspraksis for kontante ind og udbetalinger. Ledelsens 27 ansvar for bestanddelen Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af og det retvisende billede af denne bestanddel, i overensstemmelse med den i note X beskrevne regnskabspraksis for ind- og udbetalinger, herunder for fastlæggelsen af, at den anvendte regnskabspraksis for ind og udbetalinger under de givne omstændigheder er et acceptabelt grundlag for udarbejdelsen af bestanddelen, samt for sådan intern kontrol, som ledelsen fastlægger, er nødvendig for udarbejdelsen af bestanddelen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om bestanddelen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision. Disse standarder kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om bestanddelen er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis for beløbene og oplysningerne i bestanddelen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, 26 ISA 800 indeholder krav og vejledning til formen og indholdet af regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål. 27 Eller et andet begreb, der er passende inden for lovgivningen i den pågældende jurisdiktion. Side 13

17 herunder vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation i bestanddelen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en bestanddel, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, og om de skøn, som ledelsen har udøvet, er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af bestanddelen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores revisionskonklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at bestanddelen i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede * af ABC Selskab s ind - og udbetalinger for regnskabsåret 20XI i overensstemmelse med den i note X beskrevne regnskabspraksis for ind - og udbetalinger Supplerende oplysning vedrørende anvendt regnskabspraksis Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note X i bestanddelen, der redegør for anvendt regnskabspraksis. Bestanddelen er udarbejdet med det formål at give oplysninger til kreditor XYZ. Som følge heraf kan bestanddelen være uegnet til andet formål. [Revisors underskrift] [Dato på revisors erklæring] [Revisors adresse] * Oversættelse af "present fairly in all material respects" kan efter dansk lovgivning og praksis ikke anvendes som et gyldigt alternativ til " giver et retvisende billede". Side 14

18 Eksempel 3: Omstændighederne omfatter følgende: revision af forpligtelsen for opståede, men ikke anmeldte krav i en forsikringsportefølje (det vil sige element, konto eller post, der indgår i et regnskab) de finansielle oplysninger er udarbejdet af virksomhedens ledelse i overensstemmelse med regler for regnskabsaflæggelse fastlagt af en myndighed, for at imødekomme den pågældende myndigheds krav. Ledelsen kan ikke selv vælge den regnskabsmæssige begrebsramme den relevante regnskabsmæssige begrebsramme er en begrebsramme, der ikke kan fraviges, udformet for at imødekomme behovet for finansielle oplysninger hos bestemte brugere 28 vilkårene for revisionsopgavens afspejler beskrivelsen i ISA 210 af ledelsens ansvar for regnskabet distribution af revisors erklæring er begrænset DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING [Passende adressat] Vi har revideret medfølgende opgørelse af forpligtelser for opståede men ikke anmeldte krav for ABC Forsikring Selskab for regnskabsåret 20X1 (opgørelsen). Opgørelsen er udarbejdet af ledelsen efter [beskriv den af myndigheden fastlagte regnskabspraksis]. Ledelsens 29 ansvar for opgørelsen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde opgørelsen i overensstemmelse med [beskriv de regnskabsbestemmelser, der er fastsat af myndigheden ] og for sådan intern kontrol, som ledelsen fastlægger, er nødvendig for at kunne udarbejde en opgørelse, der er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om opgørelsen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision. Disse standarder kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for beløbene og oplysningerne i opgørelsen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation i opgørelsen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en opgørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision 28 ISA 800 indeholder krav og vejledning til formen og indholdet af regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål 29 Eller et andet begreb, der er passende inden for lovgivningen i den pågældende jurisdiktion. Side 15

19 omfatter endvidere vurdering af den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, og om de skøn, som ledelsen har udøvet er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af opgørelsen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores revisionskonklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at den finansielle information i opgørelsen af forpligtelser for opståede men ikke anmeldte krav for ABC Forsikring Selskab pr. 31. december 20X1 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med [beskriv de regnskabsbestemmelser, der er fastsat af myndigheden ] Supplerende oplysning vedrørende anvendt regnskabspraksis og om begrænsning i distribution Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på note X i opgørelsen, hvori anvendt regnskabspraksis beskrives. Opgørelsen er udarbejdet for at hjælpe ABC Forsikring Selskab til at opfylde Myndighed DEF s krav. Som følge heraf kan opgørelsen være uegnet til andet formål. Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for ABC Forsikring Selskab og Myndighed DEF, og bør ikke udleveres til andre parter end ABC Forsikring Selskab og Myndighed DEF. [Revisors underskrift] [Dato på revisors erklæring] [Revisors adresse] Side 16

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

ISA 580 Skriftlige udtalelser

ISA 580 Skriftlige udtalelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Skriftlige udtalelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

ISA 505 Eksterne bekræftelser

ISA 505 Eksterne bekræftelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Eksterne bekræftelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

ISA 501 Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder

ISA 501 Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse Foreningen af

Læs mere

ISA 570 Fortsat drift (Going concern)

ISA 570 Fortsat drift (Going concern) International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Fortsat drift (Going concern) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

ISA 530 Revision ved brug af stikprøver

ISA 530 Revision ved brug af stikprøver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Revision ved brug af stikprøver Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse

ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation med den øverste ledelse Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People Indsamlingsregnskab for perioden 27. december december 2015

Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People Indsamlingsregnskab for perioden 27. december december 2015 Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People Indsamlingsregnskab for perioden 27. december 2014 26. december 2015 Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger

ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger IFAC Board ISRS 4410 (ajourført) Marts 2012 International standard om beslægtede opgaver ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Endelig udgave April, December 2015 ISA 720 International standard om revision Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Denne standard er udarbejdet og godkendt af International Auditing and

Læs mere

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing Udover ændri and Assurance Standards Board ISAE 3400 DK Januar 2012 International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle

Læs mere

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 De seneste standarder og vejledninger Anders Bisgaard, Beierholm Dagsorden Clarity-projektet Præmissen

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Regnskab for landsdækkende indsamling (hus- og gadeindsamling) i perioden januar 31. december 20XX

Regnskab for landsdækkende indsamling (hus- og gadeindsamling) i perioden januar 31. december 20XX CVR-nr. 00 00 00 00 Regnskab for landsdækkende indsamling (hus- og gadeindsamling) i perioden januar 31. december 20XX Koncept for særskilt regnskab i henhold til 8, stk. 2 i bekendtgørelse om indsamling

Læs mere

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 Ringe Boligselskab Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 2. Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR. Landsindsamlingsregnskab. København, 17. Marts 2017

KIRKENS KORSHÆR. Landsindsamlingsregnskab. København, 17. Marts 2017 KIRKENS KORSHÆR Landsindsamlingsregnskab 2016 København, 17. Marts 2017 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den Uafhængige revisors erklæring 4 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultat

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven April 2013 Revisionsteknisk Udvalg FSR - danske revisorer 2013 Revisionsteknisk Udvalg Standard om udvidet gennemgang

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

CK Kronborg. CVR-nr. 32 11 76 51. Årsregnskab for 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent

CK Kronborg. CVR-nr. 32 11 76 51. Årsregnskab for 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent CK Kronborg CVR-nr. 32 11 76 51 Årsregnskab for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Foreningen Roskilde Festival CVR-nr Indsamlingsregnskab for perioden 1. oktober oktober 2015

Foreningen Roskilde Festival CVR-nr Indsamlingsregnskab for perioden 1. oktober oktober 2015 Foreningen Roskilde Festival CVR-nr. 39 12 27 15 Indsamlingsregnskab for perioden 1. oktober 2014 1. oktober 2015 Indsamlingsregnskab for Foreningen Roskilde Festival Indholdsfortegnelse Side Stamoplysninger

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44 årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven - UDKAST * ** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Omfanget af denne standard... 1-3 Omfanget af denne standard... 1-2 Udvidet

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2011 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

REVU s UDTALELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER I DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

REVU s UDTALELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER I DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING (REVU har i juli 2012 foretaget enkelte præciseringer i den oprindelige udtalelse fra januar 2012. De berørte afsnit er markeret med *) Afledt af ikrafttrædelsen af de internationale standarder om revision

Læs mere

Resultatopgørelse for 2015

Resultatopgørelse for 2015 Resultatopgørelse for 2015 Provisioner 6.066.832 4.626 Administrationstilskud m.v. 1.617.191 1.644 Kontingenter 541.978 538 Regulering medlemsindskud 219.900 162 Transportregnskab 146.726 73 Indtægter

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S CVR nr. 15 46 59 72 Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr. 72

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S. Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance

Egedal Fjernvarme A/S. Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance Egedal Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter 1 Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD CLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD Ejerforeningen 38-40,8000 Arhus C CVR-nr. 19903745 Arsrapport for 2008 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2009 Dirigent Ejerforeningen

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016 ÅRSREGNSKAB 2016 Til medlemmerne i Hasseris Grundejerforening Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Hasseris Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar 2016-31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge ¾ ó»ª ±² Udvikling Stevns cvr. nr. 36 10 24 46 Algade 8 4660 Store Heddinge Årsrapport for 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé { Ú ëê ëé çë ìç ¾»ª ±²à³ ò¼µ { ò¾ ó»ª ±²ò¼µ

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2014 30. september 2015 Balance 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere