03 Å R S B E R E T N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03 Å R S B E R E T N I N G"

Transkript

1 03 ÅRSBERETNING

2 Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Hamburg til Danmark... 4 Studierejser og Job-Swop... 5 Benelux... 7 Estland... 8 Letland... 9 Litauen...10 Polen...11 Rusland...12 Storbritannien...13 Tyskland...14 Ungarn...15 Organisation og regnskab Kulturinstituttets organisation...16 Personale...17 Repræsentantskab og bestyrelse...18 Støtte...19 Resultatopgørelse for Balance for Bilag Bilag A: Formandens beretning til repræsentantskabet...22 Bilag B: Aktiviteter Bilag C: Det Danske Kulturinstituts vedtægter...40

3 Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen Med oprettelsen af den nye afdeling i Skt. Petersborg, Ruslands vindue mod Vesten, er et af Kulturinstituttets vigtige strategiske mål siden afslutningen på den kolde krig blevet nået i 2003: gennem en varig tilstedeværelse i Ruslands Østersøkulturhovedstad at styrke de kulturelle forbindelser mellem Danmark og Rusland. Afdelingen komplementerer rækken af danske Øst-institutter, som siden begyndelsen af 90 erne har knyttet tætte bånd mellem Danmark og de baltiske lande, Polen og Ungarn med omkringliggende lande. I forbindelse med disse landes optagelse i EU rykker Rusland endnu nærmere, og det er derfor særdeles vigtigt at inddrage Rusland i et tættere samarbejde, ikke mindst på det kulturelle område. I Benelux-afdelingen har studieture og seminarer spillet en stor rolle i Temaerne, som har været uddybet gennem fremstilling af brochurer og fagbladsartikler, har spændt vidt og bl.a. omfattet ældreforsorg, handicappede børn og unge, multilingvisme, miljøløsninger, demokrati i Europa, kulturhuse i Danmark, integration af indvandrere og popmusikkens rolle i Europa. Nogle af konferencerne foregik i det bredere CICEBregie, et samarbejde mellem 10 EU-landes kulturinstitutter i Bruxelles, som er under stadig udvikling, og som har EU- Kommissionens bevågenhed og støtte. Generalsekretærerne for de ti landes institutter mødes nu i Bruxelles til en årlig drøftelse af, hvordan samarbejdet kan intensiveres. Med de fine fysiske rammer for Instituttets virke, som ved hjælp af mange gode kræfter er blevet etableret i årets løb, er der skabt en meget velegnet platform for dansk-russiske kulturudvekslinger, og det er glædeligt at kunne konstatere, at det allerede på kort tid er lykkedes for afdelingen under ledelse af Rikke Helms at gøre stedet velbesøgt og gennem en strøm af aktiviteter at placere sig som en markant brobygger mellem dansk og russisk kulturliv. Afdelingen i Polen har igen i 2003 sat rekord med 84 kulturarrangementer i 41 byer. Største samlede begivenhed var kulturfremstødet Danmark på Slottet, som indeholdt et stort opbud af kunstnere inden for forskellige genrer. Som sædvanlig var arrangementerne ledsaget af meget fine kataloger og plakater. Det fortsatte tætte nabolandssamarbejde med Den Polske Ambassade i Danmark resulterede bl.a. i visningen af en polsk designudstilling i København. Nye lokaler blev også indviet i Tyskland, hvor afdelingen i forbindelse med institutlederskiftet og efter 7 års tilstedeværelse i Hannover er flyttet tilbage til Tysklands mest folkerige delstat, Nordrhein-Westfalen, nærmere bestemt til den gamle hovedstad Bonn. Trods udflytningen af de fleste regeringskontorer og ambassader til Berlin er Bonn i høj grad forblevet en meget driftig by på såvel erhvervs- som kulturområdet. Instituttet har bevaret gode samarbejdsrelationer med NRW fra Dortmundperioden, og disse blev yderligere styrket gennem det store kulturfremstød Skandinavia 98 og Rhein-Ruhr Kultur-projektet i Danmark i Endvidere har Bonn Universitet en nordisk afdeling med danskundervisning. Instituttet er blevet vel modtaget af byen og delstaten, og institutleder Bernd Kretschmer har sat en række nye spændende initiativer i værk, herunder skandinaviske filmdage og et stort samarbejdsprojekt med danske designfirmaer. I Storbritannien har der i årets løb været fokuseret meget på børnekultur og film med aktiviteter, der er nået langt omkring på De Britiske Øer, ligesom der har været en række landsdækkende koncert- og udstillingsturneer. Emnet kultur og erhverv var endvidere genstand for en vellykket dansk-britisk konference i Edinburgh om kultur og erhverv. Fra afdelingen i Estland skal især fremhæves en række større udstillingsarrangementer som Evergreens & Nevergreens om Arne Jacobsen, Unika kunsthåndværksudstillingen, som tidligere har været vist i Belgien og Polen, og den store udstilling med projektkunst, Projektet, hvori der deltog en række danske såvel som et stort antal baltiske kunstnere. Denne udstilling blev senere vist i Riga. Herudover vistes en række mindre kunstudstillinger med dansk-estisk keramik, grafik, og soloudstillinger af Pia Jensen og Peter Stougård. Men også på film- og musikområdet har afdelingen været meget aktiv. I Letland har den nye leder Mogens Lange pr. 1. marts overtaget arbejdet i et land, der har undergået store forandringer siden den første pionértid i begyndelsen af 90 erne. Det gælder også i høj grad kulturlivet, der dels er blevet meget mere internationaliseret og dels har måttet omstille sig til de nye markedsøkonomiske forhold. Instituttet har utvivlsomt stadig en særlig status i letternes hjerter, men når det kommer til gennemførelsen af konkrete projektforslag, er konkurrencen blevet meget større. Interessen for kulturudvekslinger med Danmark er dog stadig stor, og med Letlands medlemskab af EU får afdelingen yderligere en vigtig rolle at spille i forhold til Letlands integration i EU. Det samme gælder for afdelingerne i de andre nye medlemslande. SIDE 3

4 Arne Jacobsen blev præsenteret i Litauen med to udstillinger, Lille Arne og Milestones and Evergreens med ledsagende seminar og workshop. Oplysningsarbejde i form af seminarer, workshops eller masterclasses har været en fast bestanddel af de mange forskellige kulturarrangementer, hvad enten det har drejet sig om udstillinger, teaterprojekter, deltagelse i filmfestivaler, litteraturmøder eller studieture. Det flerårige dansk-litauiske samarbejdsprojekt Vold i familien fortsattes i 2003 til gensidig inspiration med blandt andet studiebesøg til danske krisecentre og kvindeorganisationer. Efter 12 års virke som leder af afdelingen i Ungarn besluttede Thomas Berntsen at gå på pension med udgangen af Han var i høj grad en drivende kraft bag oprettelsen af afdelingen og udviklingen af det tætte venskabssamarbejde mellem Viborg Amt og Bács-kiskun Amt, som har været en del af fundamentet for Instituttets arbejde. Men hans udstrakte studieturs- og konferencevirksomhed omfattede ikke blot hele Ungarn, men også en række nabolande som Rumænien, Kroatien, Serbien og Slovakiet. Tusinder af mennesker fra myndigheder, organisationer og foreninger i disse lande har i årenes løb via Instituttet i Kecskemet besøgt Danmark og studeret dansk demokrati og samfundskulturelle forhold, ligesom der har været arrangeret utallige studiebesøg den anden vej. Instituttets kurser i dansk har ligeledes været meget efterspurgte med en interesse langt ud over de ca. 50 deltagere, der har været plads til hvert år. Hertil kommer udstillings-, koncert- og foredragsvirksomhed. For sin store indsats har Thomas Berntsen modtaget adskillige ungarske hædersbevisninger, og fra Kulturinstituttets side skal der lyde en varm tak til ham. Kulturinstituttet er naturligvis meget opmærksom på H.C. Andersen jubilæumsåret i 2005, og alle afdelingerne er i tæt samarbejde med HCA2005 Sekretariatet i Odense i fuld gang med at forberede en bred vifte af HCA-aktiviteter, hvoraf mange rækker ud over selve jubilæumsåret. Instituttet blev bedt om at koordinere den praktiske del af projektet i samarbejde med DR, der optog og transmitterede de 7 koncerter, som blev gennemført i De 3 sidste vil være klar til dette års Spil Dansk Dag, og det er derefter hensigten dels at udgive nogle CD er med hele projektet, dels at forsøge at formidle projektet til udlandet gennem Instituttets afdelinger. Med afviklingen af Hamburg til Danmark 2003, der var en opfølgning på danmark til hamborg 2000, er der hermed sat punktum for Kulturinstituttets opgaver for Kulturministeriet i forbindelse med Handlingsplan Ud over de to nævnte projekter, var Instituttet hovedkoordinator på Skandinavia 98, Østersøen Rundt (1998), Danish Wave i Australien (1999), Danish Wave i New York (sammen med Generalkonsulatet i N.Y., 1999), Østersøen Retur (2000), Opfølgning på Danish Wave i N.Y. ( ) og Rhein-Ruhr Kultur (2002). Det har været store, interessante og erfaringsgivende opgaver for Kulturinstituttet, som vi tror har sat sig mange aftryk i de implicerede lande og skabt nye varige samarbejdsnetværker. En stor tak til Kathrine Winkelhorn, som har været projektkoordinator på en række af disse projekter. I februar besøgte kulturminister Brian Mikkelsen, departementschef Karoline Prien Kjeldsen og fuldmægtig Stefan Hermann i to dage afdelingerne i Polen og Estland, hvor de fik et førstehåndsindtryk af, hvordan Instituttet arbejder i udlandet. Kulturministeren omtalte sit positive indtryk fra besøgene i sin tale på sidste års Repræsentantskabsmøde (gengivet i Årsberetning 2002), og fra Kulturinstituttets side vil vi gerne takke for den interesse, vi oplever, Ministeren omfatter Instituttet med. Tak til alle samarbejdspartnere og sponsorer, uden hvis velvilje og støtte årets resultat ikke ville kunne nås, og en særlig tak til Folmer Wisti Fonden for International Forståelse, der igen i det forløbne år har bakket varmt op om Instituttets arbejde. Fra Hovedkontoret har afdelingen for studieture, udvekslinger og job-swop arrangeret projekter dels i institutlandene, og dels i fjernere dele af verden som Australien, New Zealand, Nordamerika og Sydafrika. Men også Asien, først og fremmest Kina, er på vej som et af de nye indsatsområder. Af større projekter i 2003 kan nævnes første fase af A North European Network of Young Female Teachers in the Baltic Sea Area, et samarbejdsprojekt med IUC, der involverer netværksdannelse for yngre kvindelige lærere i 8 lande omkring Østersøen. Southern Cross - Northern Light er ligeledes et netværksprojekt, denne gang i samarbejde med Brændstof i Københavns Amt, der har til formål at etablere et kulturelt netværk mellem Danmark, Senegal og Sydafrika gennem skabelsen af en fælles teaterproduktion med unge talenter, som udvælges og instrueres af Peter Langdal og Pierre Dørge. Lyrik/Musik er et innovativt cross-over projekt, som er initieret af Kunstfonden. 10 unge komponister og 10 unge lyrikere blev bestilt til parvis at skabe værker, som skulle opføres af 10 forskellige ensembler i forbindelse med Spil Dansk Dagen. SIDE 4

5 Hamburg til Danmark Som en fortsættelse af det vellykkede internationale kulturudvekslingsprogram danmark til hamborg år 2000 blev Hamborg i 2003 budt velkommen til Danmark. Én af de gode erfaringer fra danmark til hamborg var, at en lang forberedelsestid gavner det samlede forløb. Det giver mulighed for at udvikle et program, der matcher stedet, tiden og institutionerne. Hermed forankres programmet i værtsinstitutionerne, og det er en forudsætning for at nå et publikum. Interessen i Danmark for at samarbejde med Hamborg har været stor, også uden for hovedstadsområdet. Den primære samarbejdspartner har været Trekantområdet Danmark og dets institutioner i otte jyske kommuner Børkop, Fredericia, Kolding, Lunderskov, Middelfart, Vamdrup, Vejen og Vejle. Trekantområdet Danmark har været en god medarrangør for Hamburg til Danmark. I forhold til den omfattende præsentation af dansk kunst og kultur i Hamborg i 2000 var dette program mindre ambitiøst i omfang. Der var ikke noget ønske om at lave et best-of program, og fra tysk side ønskede man et program, som afspejlede Hamborg som moderne kulturby. Samtidig må det konstateres, at Hamborg siden år 2000 har fået ny regering, hvilket også påvirkede det samlede program. I tilrettelæggelsen har ønsket fra tysk side været at etablere et samarbejde og møde mellem professionelle fra Danmark og Tyskland. Tankegangen og ræsonnementet bag dette har fra tysk side været, at det er den måde, man bedst udvikler sin egen kultur på. Det er i høj grad lykkes, og for Det Danske Kulturinstitut har det været et inspirerende samarbejde. Det var Hamborgs overborgmester og senatspræsident Ole von Beust i overværelse af Prins Joachim og Prinsesse Alexandra, som åbnede udstillingen Designkroppen på Trapholt. Udstillingen er skabt af Museum für Hvilens Jakke, Mette Kragelund. Fra udstillingen Designkroppen, Trapholt. (Foto: Hamburg til Danmark) Kunst und Gewerbe i Hamborg i tæt samarbejde med Trapholt. Programmet er udviklet af Kulturbehörde Hamburg i tæt samarbejde med Det Danske Kulturinstitut, Trekantområdet Danmark, Goethe Institut og en række danske kulturinstitutioner: Det Bruunske Pakhus, Fredericia, Koldinghus, Kongeåmuseet, Vamdrup, Vejen Kunstmuseum, Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus, Middelfart, Trapholt, Musikteatret i Vejle, Spinderihallerne, Vejle, Fredericia Teater, Designskolen i Kolding, Kolding Musikskole, Dansk Musik Informations Center, Levende Musik i Skolen, Rosa, Vestjysk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Den Sorte Diamant, Det Kgl. Bibliotek, Dansk Design Center, Stengade 30, Arkitektskolen, Meldahls Smedie, Nikolaj Udstillingsbygning og Vestsjællands Kunstmuseum. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. SIDE 5

6 Studierejser og Job-Swop Kulturinstituttets aktiviteter er med til at styrke en frugtbar dialog på tværs af landegrænser. Efterspørgslen på internationale projekter vokser, men der er også flere om budet, så målet for vores arbejde er at fastholde den faglige kvalitet, som vores aktiviteter er kendt for. Idéen med Det Danske Kulturinstituts Job-Swop program er at give lærere, skoleledere, pædagoger, konsulenter og administratorer fra skole-, kultur-, socialog sundhedsområdet mulighed for at arbejde sammen med en udenlandsk kollega omkring et fælles projekt som en del af deres efteruddannelse. Deltagerne indkvarteres privat og arbejder sammen med den udenlandske kollega i en periode varierende fra fire til fjorten dage, alt afhængig af destination. I 2003 blev der afviklet udvekslinger med lande i Vest- og Østeuropa samt med oversøiske destinationer i Australien, New Zealand, Nordamerika, Canada og Sydafrika. Job-Swop-udvekslingerne organiseres både som aktiviteter for den enkelte deltager og som et fælles projekt for en snævert defineret målgruppe omkring et fælles tema. Gruppeprojekterne arrangeres i nært samarbejde med den relevante målgruppe. Planlægningen og den praktiske afvikling af en udveksling for en enkeltperson eller for en gruppe forudsætter de samme pædagogiske, politiske, interkulturelle og strategiske overvejelser, som planlægningen og afviklingen af en faglig studierejse. Mange temaer går igen inden for begge aktivitetstyper. I forlængelse af optagelsen af nye medlemslande i EU afviklede Kulturinstituttet i samarbejde med IUC- Europe i 2003 første fase af et større gruppeprojekt - A North European Network of Young Female Teachers in the Baltic Sea Area. Projektet er et samarbejdsprojekt SIDE 6 mellem 8 lande omkring Østersøen med fokus på at skabe et netværk mellem første generation af yngre kvindelige undervisere efter murens fald. Det kvindelige køn dominerer lærerrollen i uddannelsessektoren i samtlige lande og er således en vigtig bestemmende faktor for uddannelsespolitikken for de kommende generationer. Projektet fokuserer på at etablere et netværk mellem 4 tidligere vestlande og 4 tidligere østlande - dels arrangeret som en række udvekslinger, hvor de deltagende parter besøger hinandens lande med et snævert fagligt program tilknyttet de enkelte besøg og dels som en fælles konference for samtlige deltagende lande. I 2003 blev udvekslingsdelen afviklet, mens evalueringen og den fremadrettede konference er planlagt til Projektet har krævet en stor arbejdsindsats - langt større end vi havde forestillet os, hvilket hang sammen med, at også de nordiske lande forventede langt større assistance med hensyn til projektets gennemførelse, end vi havde forestillet os. Men vi er kommet godt igennem første fase takket været et glimrende samarbejde med Europahusene i de involverede lande og IUC-Europe omkring projektet. En faglig studierejse planlægges og tilrettelægges i overensstemmelse med den enkelte gruppes ønsker og forventninger i et snævert samarbejde med gruppen og det respektive institutland eller andre samarbejdspartnere i de lande, hvor Det Danske Kulturinstitut ikke har institutter. Dette forudsætter kendskab til såvel modtagerlandets kultur og faglighed inden for det ønskede tema som til deltagernes baggrund. Her opleves fordelen ved at have en forlænget arm i et institutland, da interaktionen mellem institutlandene og hovedkontoret i København fremmer muligheden for at skabe velfungerende netværk på kort tid. Samarbejdsparterne er altafgørende i de lande, hvor Kulturinstituttet ikke har institutter. Her er især netværket til Sydafrika særdeles velfungerende. I 2003 arrangerede Kulturinstituttet i samarbejde med Brændstof en studietur under kulturprogrammet Southern Cross - Northern Light med det formål at etablere et kulturelt netværk mellem Danmark, Senegal og Sydafrika med henblik på en mulig fælles teaterproduktion, der skal på turné i de respektive lande primo Første fase var et stort arbejde, og Peter Langdal og Piere Dørge mødte en bred vifte af sydafrikanske unge talenter i Cape Town, Stellenbosch og Durban. Overalt stillede man op med et flot program, og nu er vi nået til produktionsfasen, som p.t. primært foregår i Danmark. Der har fortsat været stor interesse for faglige studierejser orienteret mod oversøiske destinationer. Målgrupperne inden for de faglige studierejser til USA, New Zealand, Sydafrika og Australien repræsenterer som oftest uddannelsessektoren i videste forstand. Temaer går ofte igen f.eks. Anvendelsen af ITteknologi, Voksenuddannelse og - undervisning og Skoleledelse og økonomistyring osv. Målgruppen i flere studierejser er gengangere. Kineserne er begyndt at vise interesse for Danmark, og interessen er også vågnet for studierejser den modsatte vej. Således tilrettelægges i skrivende stund den 4. oversøiske studierejse for ledere og mellemledere inden for VUC området. Denne gang går rejsen til Kina. Målgrupper for faglige studierejser er: Beslutningstagere og sagsbehandlere i stat, amter og kommuner NGO er, kulturelle foreninger, idrætsforeninger og politiske partier Lærere, ledere, administratorer, konsulenter og pædagoger Studerende inden for uddannelses-, social- og sundhedssektoren Udenlandske faggrupper med særlig interesse i Danmark og det danske samfund

7 Temaer for faglige studierejser er bl.a.: Social- og sundhedsvæsenet, ældre- og handicapomsorg, belastede unge og lægelig etik Uddannelse og samfund, det multikulturelle samfund, integration af indvandrere/flygtninge Byplanlægning, miljø, design og arkitektur Retsvæsenet, valghandlinger, aktivt medborgerskab og menneskerettigheder Børnekultur, livsværdier for børn og unge, familie og samfund I maj 2003 arrangerede Kulturinstituttet i samarbejde med landsdommer Marianne Levy, Østre Landsret, og School of Magistrates i Tirana for tredje år i træk en studierejse til Danmark for albanske dommer- og anklagerstuderende på andet år. Studierejsen havde til formål at give de studerende indsigt i opbygningen af det danske retsvæsen, så de senere som dommere eller anklagere kan være med til at bekæmpe korruptionen i det albanske retssystem. Fra engelsk side er der fortsat stor interesse for uddannelse i Danmark. Således har Kulturinstituttet i kalenderåret 2003 haft besøg af en række skoledistrikter, som har besøgt Danmark i en given periode med fokus på et særligt tema. Og allerede nu planlægges de første 6 studieture for 2004, der skal løbe af stabelen i forårsmånederne. Hvor temaerne tidligere var koncentreret om fællesemner som demokrati og aktivt medborgerskab etc. er emnerne nu bredere - spændende fra emner som integration af svagere stillede i samfundet til kreativitet i uddannelsen. Flere engelske grupper har betonet glæden ved netop at se kreativiteten boble i projektarbejder i de danske klasseværelser. Det Danske Kulturinstitut afviklede i 2003 i samarbejde med kulturprogrammet Brændstof, Københavns Danse- og musikgruppen Ikusasa Lethu fra KwaZulu-Natal, Sydafrika, optræder i København og omegn i anledning af African Day den 25. september på Københavns Rådhus. (Foto: Natal University) Amt, og CKU et stort dansk/sydafrikansk projekt for fysisk udviklingshæmmede børn og unge på forskellige institutioner i Københavnsområdet som opfølgning af pilotprojektet Jungle Dance Stories, der blev gennemført i efteråret 2002 med den sydafrikanske danser og koreograf Gerard Samuel. I anledning af Handicapåret og med H.C. Andersen jubilæet lige rundt om hjørnet var målet med Klub Vest at få en teaterforestilling op at stå med de psykisk og fysisk handicappede børn og unge som aktører. Resultatet blev en flot forestilling, som blev opført på Forbrændingen i Albertslund i uge psykisk og fysisk handicappede unge fra Klub Vest, som normalt ikke kan holde koncentrationen i mere end 2 minutter ad gangen, holdt publikum i ånde i fulde 35 minutter under en flot forestilling - en modernisering af H.C. Andersens Den grimme ælling med titlen Who Says the Ugly Duckling? Forestillingen blev en så stor succes, at vi i skrivende stund arbejder på at få den på turné til Ungarn i foråret Sydafrika dominerede i 2003 med flere kulturprojekter. I sommermånederne havde vi besøg af en hip-hopgruppe Black Noice fra Cape Town. Gruppen turnerede i Københavnsområdet over 10 dage. De holdt workshops og koncerter på flere ungdomscentre og optrådte på mange uddannelsessteder i Københavnsområdet - fortrinsvis i Københavns Amt. Og endelig havde vi i forbindelse med fejringen af African Day på Københavns Rådhus ultimo september i samarbejde med Den Sydafrikanske Ambassade besøg af musik- og dansegruppen Ikusasa Lethu (Our Future) fra Durban, som optrådte med den rituelle dans og musik fra landområderne iført de traditionelle kostumer, eksempelvis krigsdansen med gedeskind, jomfrudansen osv. De to sidstnævnte projekter blev arrangeret i nært samarbejde med kulturprogrammet Brændstof i Københavns amt. I 2003 afholdt Det Danske Kulturinstitut i samarbejde med Studieskolen kurset Dansk Fonetik og Syntaks. Kurset henvender sig til danskstuderende, som har læst dansk i mindst 2 år, og er rettet mod at forbedre udtalen og den kommunikative sprogfærdighed hos de udenlandske studerende. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. SIDE 7

8 Kulturinstituttet i Benelux Hovedindsatsområderne for afdelingen har været litteratur, Unika udstillingen, CICEB-samarbejde, udarbejdelse af popmanual, H.C. Andersen forberedelse og studierejser. Instituttet samarbejdede med den internationalt velestimerede litteraturfestival Rendez-Vous Littéraire. Det gav mulighed for, at Instituttet sammen med Kunststyrelsen kunne præsentere Jens Christian Grøndahl med store artikler i velanskrevne belgiske aviser til følge. Kunsthåndværkudstillingen Unika afsluttedes i Danmark på Gjethuset i Frederiksværk efter en succesfuld turné rundt i Europa her og hos vores kolleger. Demokratiseminar. Anne Knudsen i paneldiskussion under konferencen om Europas demokratiske Kulturer. (Foto: Lone Leth Larsen) Samarbejdet i CICEB, en sammenslutning af 10 kulturinstitutter i Belgien, blev yderligere styrket, og det resulterede i flere meget store projekter. Samarbejdet i CICEB er en stor fordel for Instituttet, fordi det giver lejlighed til at kunne få danske eksperter og kunstnere ind i store internationale projekter. Vi får mulighed for at være en del af store prestigiøse arrangementer, som vi normalt ikke ville kunne løfte alene. CICEB blev af EU-Kommissionen bedt om at koordinere og stå for afholdelsen af filmfestivalen Cinedays i Bruxelles. Her blev filmene Reconstruction af Christoffer Bo, Pizzaking af Ole Christian Madsen og This Charming Man af M. Strange-Hansen vist. Instituttet afholdt i begyndelsen af året en konference i samarbejde med EU- Parlamentet og EU-Kommissionen om multilinguisme i Europa og behovet for at bibeholde de små sprog som vigtige sprog, også i EU institutionerne. I december blev årets sidste aktivitet inden for CICEB-samarbejdet afholdt, nemlig en konference om demokratiske kulturer i Europa. Ebbe Lundgaard og SIDE 8 Anne Knudsen deltog fra Danmark, og der var på konferencen megen ros til den danske demokratiske model. I efteråret blev der i et samarbejde mellem Rosa (Dansk Rock Samråd) og Søren Burholt Kristensen, praktikant på Instituttet, skabt en manual for musikere, så de kan finde hinanden og lave udveksling. Hovedmålet er at skabe en kontaktdatabase, som musikere kan få adgang til via en hjemmeside. Resultatet blev til udsendelser i radioen. Flere danske rockgrupper blev spillet på forskellige kanaler, der blev skrevet artikler i vigtige aviser, og i foråret 2004 arrangeres i samarbejde med Rosa turneer med danske bands til Benelux. Instituttet startede et samarbejde med H.C. Andersen-sekretariatet og Have PR om at koordinere presse og projektindsatsen for H.C. Andersen året 2005 i Benelux. Det gav Instituttet en helt ny måde at arbejde på; mere helhedsorienteret og i samarbejde med flere forskellige partnere: pressen, PRbureauer, kulturelle og kommercielle partnere. Instituttet har prioriteret studierejser højt, hvilket har givet det gode resultat, at der blev arrangeret 11 studierejser til og fra Benelux. For at opnå dette tal var der blevet arrangeret et seminar om, hvordan man i Danmark håndterer miljøspørgsmål, og der var blevet skrevet artikler til hollandske tidsskrifter om ældreområdet. Instituttet har organiseret 3 udstillinger, der er vist 4 steder, 6 foredrag, 5 seminarer og konferencer, 11 studierejser, 10 koncerter, 8 film, 3 foredrag/ oplæsninger og 1 skoleprojekt. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Lone Leth Larsen, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Bruxelles

9 Kulturinstituttet i Estland Året har været præget af markante udstillinger fra Danmark. Den store Arne Jacobsen udstilling Evergreens & Nevergreens blev vist i et af Tallinns mest markante og indbydende udstillingssteder, et gammelt saltlager, hvor Det Estiske Arkitekturmuseum har til huse. Pressedækningen var ret omfattende, og estisk TV og radio sendte programmer i forbindelse med åbningen, herunder et 20 minutters TV-interview med professor Carsten Thau fra Danmarks Humanistiske Forskningscenter. De landsdækkende og lokale estiske aviser samt faglige tidsskrifter bragte 11 artikler om udstillingen. Udstillingen blev muliggjort takket være støtte fra Internationalt Kultursekretariat. Årets smukkeste udstilling Unika med tekstiler, glas, keramik, møbler, smykker og dansk kunsthåndværk blev en stor succes i Tallinn. Udstillingen Projektet har på mange måder været ud over det sædvanlige. Den har været mere end blot en præsentation af dansk samtidskunst, dels fordi udstillingen med over 40 deltagende kunstnere var en af årets største kunstbegivenheder i Estland, dels på grund af udstillingens overordnede ide - samarbejdet mellem danske og baltiske kunstnere. Projektet var, som titlen antyder, en udstilling med fokus på projektorienteret kunst. Flere måneders optakt havde dog fundet sted på Internettet. Det store udstillingsrum i Tallinns Kunsthal var samlingspunktet for samarbejde og fokus på selve opbygningen af værkerne. Udstillingen er blevet til takket være Sankt Annæ Gymnasiekor og Sankt Annæ Bigbands koncertturné til Helsinki, Riga og Tallinn. (Foto: Instituttets arkiv) støtte og velvilje fra en lang række personer og institutioner samt en vedholdende arbejdsindsats fra de tre arrangører Jacob Tue Larsen, Lars Pedersen og Lise Sattrup. Ikke mindst Internationalt Kultursekretariat, Dansk Center for Billedkunst og Danmarks ambassade i Estland har bakket op om projektet. Instituttet har endvidere arbejdet med en fælles udstilling fra to ide-beslægtede atelierer, Cassius Clay (Danmark) og Asuurkeraamika (Estland), baseret på udveksling mellem estiske og danske keramikere, som har arbejdet i hinandens værksteder. Resultatet blev Unisoonis - maskiner til det velfungerende samfund. Pia Jensens tæppe med geometriske former og forskellige farver turnerede i Estland ligesom Peder Stougårds farvefyldte akrylmalerier. Yderligere var der udstillinger om vikingetidens køkken og dansk-estisk grafisk kunst, sidstnævnte i samarbejde med Nordjyllands Amt. Musikakademi og Skt. Annæ kor og orkester gav koncerter forskellige steder i Estland. Solister fra Det Kongelige Teater gav publikum på I.D.A. Dance Festival i Tartu en stor oplevelse. Instituttet har været engageret i forskellige litterære arrangementer. Som optakt til Den Tredje Nordiske Poesifestival, arrangeret af Nordisk Ministerråds informationskontor i Tallinn, afholdt Instituttet et seminar om nordisk litteratur med deltagelse af forfattere fra Danmark (Pia Tafdrup og Muniam Alfaker), Færøerne (Tórodur Poulsen) og Grønland (Kelly Berthelsen). Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket i 11 udstillinger på 20 forskellige steder, 21 koncerter med 12 solister eller ensembler, 3 teaterforestillinger, 14 filmforevisninger, 6 seminarer og konferencer og 8 studie-/ delegationsrejser. Silvi Teesalu, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Estland På musikfronten har Instituttet været i stand til at præsentere kendte kunstnere som Marilyn Mazur og Pierre Dørge på jazzfestivalen samt violinisten Christina Pryn. Også det færøske band Yggdrasil og ensemble EKS, Very Big Band fra Esbjerg En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. SIDE 9

10 Kulturinstituttet i Letland I begyndelsen af 2003 fik Kulturinstituttet i Letland ny leder. Mange ressourcer er derfor blevet brugt på at holde introduktionsmøder med eksisterende partnere, på at udvikle nye alliancer og på at networke i såvel Letland som Danmark. Beretningsåret startede med et samarbejdsprojekt med universitetet i Riga. Emnet var Søren Kierkegaard, og rammerne var en to-dages international konference. Konferencen samlede lidt mere end 40 deltagere fra de nordeuropæiske og baltiske lande, og den fik en meget stor presseomtale. Den nye institutleder, Mogens Lange (t.h.), holdt velkomstreception i Instituttets foredragssal med deltagelse af bl.a. tidligere udenrigsminister Uffe Elleman Jensen (yderst t.v.) og ambassadør Ole Lisborg. I baggrunden ses kunstneren Yvonne Gerners. (Foto: Anna Karklina) De lettiske kulturinspektører blev kontaktet i maj måned for at høre, om der var interesse for at tage en udstilling med kunstneren Peder Stougaards ansigtstegninger, 82 i alt. Syv af de større byer uden for Riga samt Riga svarede bekræftende, og i løbet af efteråret har udstillingen været rundt i fem byer. Institutlederen har åbnet alle ferniseringerne, hvilket har været en god lejlighed til at lære kontakter i provinsen at kende. Udstillingen har overalt fået stor omtale i de lokale medier, og de mange børnetegninger, som Kulturinstituttet efterfølgende har fået tilsendt, viser, at Peder Stougaard kan motivere sine tilskuere. I samarbejde med Det Lettiske Filminstitut og Rigabiografen Kinogalerija arrangerede Kulturinstituttet to forestillinger med filminstruktøren Jesper Jargil, hvor han viste to af sine dokumentarfilm om dogmekonceptet. Interessen for dansk film er stor, og de efterfølgende spørgsmål-og-svar-sessions viste, at instruktøren og publikum kunne mødes i en frugtbar dialog. Arrangementet blev støttet økonomisk af Det Danske Filminstitut. På den årlige Nordic Film Festival, der arrangeres af International Centre of Cinema og støttes økonomisk af Nordisk Ministerråd, trak hele fire danske film SIDE 10 fulde huse. Det drejede sig om Lars von Triers Dogville, Morten Arnfreds Move Me med efterfølgende foredragssession, Lone Scherfigs Italian for Beginners og Susanne Biers Open Hearts. Det Danske Kulturinstitut lagde hus til en forestilling arrangeret af Søren Kierkegaard Kulturproduktion. Forestillingen bestod af oplæsning på lettisk af en redigeret udgave af Søren Kierkegaards Forførerens Dagbog kombineret med musik af Mozart. Sidstnævnte fremført af de to danske musikere Iben Teilmann og Pia Kaufmann fra Det Kgl. Kapel. Det lykkedes at indgå i et samarbejde med den lettiske Culture Capital Foundation, således at der også blev mulighed for at bruge penge på foromtaler i såvel den trykte som elektroniske presse. Arrangementet blev også støttet økonomisk af den danske ambassade i Letland. I samarbejde med en række større byer i Danmark samt deres kultur- og turistorganisationer og ikke mindst MIC og DFDS lykkedes det at få et lettisk tvhold til Danmark i 14 dage for at lave optagelser til en række udsendelser under temaet Musikalske byer i Danmark. Projektet blev planlagt og ledet af Kulturinstituttet, der betragter dette projekt som et spændende eksempel på ikke blot samarbejde med en række offentlige myndigheder og institutioner i Danmark, men også som et eksempel på aktiv og opsøgende kulturformidling om Danmark. Desuden var Skt. Annæ Koret og Skt. Annæ Big Band på turné i Letland. De afholdte koncerter var en oplevelse for såvel de danske gymnasieelever som for de lettiske tilhørere. Der blev arrangeret i alt fire koncerter. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 9 udstillinger, 5 koncerter, 2 litterære arrangementer, 1 teaterforestilling, 2 dukketeaterforestillinger, 4 filmforevisninger i biograf, 1 videofestival, 2 konferencer, 7 foredrag samt 1 studierejse. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Mogens Lange, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Letland

11 Kulturinstituttet i Litauen Arbejdet ved Det Danske Kulturinstitut i Litauen har i 2003 været præget af et stort oplysningsarbejde, da stort set alle projekter blev afviklet med et tilhørende oplysningsprogram. Oplysning må være kodeordet i Litauen på vej mod Europa. At skaffe én enkelt udstilling af Arne Jacobsens design til Litauen må betragtes som en stor begivenhed i landets kulturliv, og vi er derfor meget stolte over, at det faktisk lykkedes Instituttet at få hele to Arne Jacobsen vandreudstillinger, Lille Arne og Milestones and Nevergreens. Lille Arne kan man betragte som den absolut første og indtil videre den eneste udstilling af slagsen nogensinde præsenteret i Litauen med det enestående koncept, hvor genstandene kan berøres og er tænkt som levende modeller. Dette var i stor kontrast til Det er forbudt at berøre genstandene skilte, man ellers er vant til i Litauen. Året var også rigt på teaterprojekter. Mange litauiske teatre fik danske kollegaer på besøg, bl.a. Ungdomsteatret i Vilnius, dukketeatrene i Kaunas og Panevezys og den moderne dansefestival New Baltic Dance 03 m.m. Der var oplysnings- og workshopprogrammer i alle teaterprojekterne, som vakte meget stor opmærksomhed blandt journalister og især ude i de lokale samfund. Turné af det moderne danseteater CIRK fra København med tilhørende masterklasser på Konservatoriet i Vilnius blev også en stor succes og fik god omtale i pressen. De store internationale filmfestivaler Film Spring og Scanorama, hvor danske film traditionelt bliver præsenteret, havde også seminarer og workshops på programmet, primært rettet mod film- og kommunikationsstuderende. Audra Sabaliuaskiene, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Litauen Åbning af udstillingerne Lille Arne og Milestones & Nevergreens i Klaipeda. (Foto: Charlotte Helt Nørgaard) I løbet af året arrangerede Kulturinstituttet også studierejser, deriblandt studieturen for danske journalister, hvor de bl.a. deltog i åbningen af udstillingen Signs from Denmark i Visaginas (Ignalina atomkraftværket). Instituttet fortsatte det store projekt Vold i familien, og i samarbejde med Dansk Kvindesamfund blev der arrangeret en studietur til Danmark for repræsentanter fra krisecentre og kvindeorganisationer, der tager sig af kriseramte familier og unge. Det blev en så stor succes, at projektet er ved at forgrene sig således, at der kommer flere og flere ideer, f.eks. om at bruge danske erfaringer med projektet Break the Chain, rettet mod småkriminelle unge fra voldsramte familier. Men dette års og måske de sidste fem års største begivenhed må siges at have været H.C. Andersen Prisen, der i april 2003 blev overrakt til Kulturinstituttets samarbejdspartner og teaterdirektør og instruktør fra Panevezys dukketeater, Antanas Markuckis. Han er den første H.C. Andersen prismodtager i Baltikum, hvilket er en stor ære og af stor betydning, og Kulturinstituttet er stolt over, at det fem år lange promoveringsarbejde førte til den storslåede ceremoni i Odense. I den forbindelse kan også nævnes en anden H.C. Andersen prismodtager, nemlig Folketeatret i København (1999) og dets instruktør Preben Harris for forestillingen Nattergalen. I sin tid var det nemlig Instituttet, der hjalp Preben Harris med at komme i kontakt med Vilnius dukketeater og instruktøren, dukkemageren og kunstneren Vitalijus Mazuras, der som instruktør faktisk stod bag forestillingen Nattergalen på Folketeatrets scene. Denne opsummering af året, der gik, viser, at det er lykkedes for Instituttet og for gamle og nye samarbejdspartnere at føre mange gode ideer og initiativer ud i livet, som svarer fuldt ud til det stadigt voksende behov i forskellige samfundslag for flere kontakter på tværs af grænser, fælles projekter, gensidig inspiration og udfordringer, som går i takt med Litauens kommende optagelse i EU. Efter mange gode oplevelser med oplysningsprogrammer, vil Kulturinstituttet gerne fortsætte i den retning, og det er her, Instituttet føler sig stærkt rustet som repræsentant for Danmark, hvor folkelige oplysningstraditioner er mere end ord. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 4 udstillinger vist på 5 steder, 8 koncerter i 15 koncertsale, 10 teaterforestillinger, 2 litteraturmøder, 2 filmforevisninger, 6 seminarer, 3 studierejser. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. SIDE 11

12 Kulturinstituttet i Polen I år 2003 fortsatte Instituttet med at sprede sine aktiviteter ud til stadig flere, store og små polske byer. Det blev til i alt 84 arrangementer i 41 byer. Alle arrangementerne blev til i samarbejde med polske og danske kulturinstitutioner og -personer. I årets løb har Instituttet fortsat samarbejdet med over 20 polske og ca. 20 danske partnere og indgik samarbejde med konkrete projekter, som fulgte med 9 nye danske og 46 polske partnere: museer, højere læreanstalter, kulturcentre, filharmonier, biografer, biblioteker, festivaler, o.lign. Derudover støttede Instituttet over 20 folkeskoler og gymnasier med materialer, plakatudstillinger og oplæg i forbindelse med skolernes danske dage - én-dags arrangementer, som hører under skolernes udbredte aktiviteter i forbindelse med Polens indtræden i EU. Årets største begivenhed var kulturfremstødet Danmark på Slottet, som fandt sted i Poznan, allerede for fjerde gang. Stikordet for årets festival var polakker blandt danskerne, hvor der blev fokuseret på kunstnere af polsk afstamning, som er bosat i Danmark og er blevet en betydningsfuld del af landets kulturliv. Kunstnerne præsenteredes sammen med deres danske makkere på kunstområdet; i projektet deltog 29 kunstnere, bl.a. forfatterne Suzanne Brøgger og Janina Katz, plakatkunstneren Finn Nygaard, fotograferne John R. Johnsen og Piotr Topperzer, teaterinstruktøren Wladimir Herman, Kierkegaard-oversætteren Bronislaw Swiderski, kunstnerne Barbara Wilson og Marianne Søgaard Sørensen, violinisten Wladyslaw Marchwinski o.a. Størstedelen af de mange arrangementer fandt sted på Kulturcentret Slottet, mens andre blev arrangeret på Nationalmuseet, Musikhistorisk Museum, Universitetet, Kunstakademiet og Musikkonservatoriet. Projektet omfattede 6 udstillinger, fire litterære saloner, to seminarer, tre SIDE 12 Kulturminister Brian Mikkelsen på besøg hos Kulturinstituttet i Poznan. (Foto: Instituttets arkiv) forelæsninger på de nævnte læreanstalter, et teaterarrangement, en koncert og visninger af film af danske instruktører, som har læst ved filmskolen i Lodz. Ud over Danmark på Slottet blev en række andre udstillinger præsenteret landet rundt: udstillingen med dansk kunsthåndværk Unika, Arne Jacobsen - dansk designs mester, Musik er liv (en udstilling om Carl Nielsen), børnelitteraturudstillingerne En verden af oplevelser og Bogens magiske verden samt udstillingerne Karen Blixen - liv og værk, Dansk ekslibris, Danske tegneserier og Bjørn Wiinblad - plakater. Ved årets slutning var Instituttet hovedarrangør af udstillingen Polen viser frem, som blev til i København i samarbejde med Øksnehallen, scenograf Ole Koefoed og Polens ambassade. Der blev præsenteret 300 objekter - møbler, tøj, smykker, keramik, tekstiler, sko, grafik, m.m. af 120 unge polske designog akademistuderende I forbindelse med aktiviteterne producerede Instituttet 11 tryksager, deriblandt fire udstillingskataloger og tre plakater. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 16 udstillinger, som er blevet vist 49 steder, 16 koncerter med 5 ensembler, 4 litterære møder, 5 serier af filmforevisninger, 4 seminarer og konferencer. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Boguslawa Sochanska, leder af Det Danske Kulturinstitut i Polen

13 Kulturinstituttet i Rusland En ny afdeling af Det Danske Kulturinstitut så dagens lys i juni Åbningen af Det Danske Kulturinstitut i Skt. Petersborg, opfyldelsen af en længe næret drøm, fandt sted under 300-års jubilæet for den russiske kulturhovedstad. Jubilæet gav anledning til aktiviteter fra mange danske amter, kommuner og kulturaktører. Alt i alt har Danmark i 2003 været flot med på kortet i Skt. Petersborgs kulturfejringer. De største og mest markante bidrag fra dansk side var følgende: Restaureringen af Eremitagens indre gård, DR s Symfoniorkesters besøg i juni med koncert i Filharmonien, åbningen af Det Danske Kulturinstitut, Denmark - Pure Design, stor designudstilling i Designgalleriet i Skt. Petersborg og en Dansk Filmuge med de nyeste danske film i Dom Kino i Skt. Petersborg. Mange danske sponsorer, der har set Kulturinstituttets nye smukke lokaler, har ønsket at være med til at give Instituttet et dansk image. Det gælder i første omgang det danske Kulturministerium og VELUX FONDEN, der har gjort købet af kontoret muligt. Til indretningen er der skænket gaver fra Ny Carlsbergfondet og fra Royal Copenhagen, ligesom vi har fået en stor donation af kontormøbler fra Skive Hallerne og Dencon, Skive, samt Engelbrecht, København. I august åbnede et animationsværksted til et fritidscenter for børn; en gave fra Københavns Kommune. Mange hundrede børn har siden åbningen lavet tegnefilm over danske eventyr, og projektet følges op i 2004 med en udstilling af russiske børnetegninger i Københavns Amt, udveksling af russiske og danske børns Rikke Helms, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Rusland Den Ny Opera fra Esbjerg spiller børnemusicalen Den fortryllede prinsesse. Ungdomsteateret, Skt. Petersborg. (Foto: Andris Blums) tegnefilm og efteruddannelse af russiske lærere på Animationshuset i København. Karen Blixen Museets fine vandreudstilling om Karen Blixen, som af Kulturinstituttet, og med støtte fra den danske ambassade i Moskva, blev oversat og nyproduceret på russisk, har også haft mange besøgende og fået meget fin og bred pressedækning. Med denne udstilling som sin første synlige aktivitet markerede Kulturinstituttet sin tilstedeværelse i Skt. Petersborgs Nationalbibliotek i marts. Ribe Amt har sammen med Esbjerg Konservatoriums Very Big Band og den Ny Opera igen været aktiv i det internationale samarbejde. De organiserede sammen med generalkonsulatet og Kulturinstituttet en turné for Very Big Band, og Esbjerg Konservatorium skænkede et års stipendium til en ung russisk jazzmusiker. I samarbejde med Kulturinstituttet gav Ribe Amt yderligere en gave til Skt. Petersborg, nemlig en børneopera fra Den Ny Opera Den fortryllede prinsesse, der i november måned spillede 5 forestillinger på tre forskellige børneteatre i Skt. Petersborg med stor succes. Reflektioner i Nyt Nordisk Lys er en stor nordisk udstilling af glasmonumenter, udført af glaskunstneren Per Hebsgård, organiseret af maleren Peter Stuhr og Nordisk Ministerråd. Den blev vist i Petrozavodsk og i Skt. Petersborg. Rimsky Korsakov Konservatoriet i Skt. Petersborg har hvert år i september en International Konservatorieuge, hvor Kulturinstituttet nu sidder med i organisationskomiteen. Danmark var i år repræsenteret ved Dansk Saxofonkvartet, støttet af Dansk Musik Informations Center og Bikuben Fonden. I oktober afholdtes den 20. Europe of Regions Konference, støttet af Folmer Wisti Fonden for International Forståelse, med 150 deltagere fra Europa og Rusland. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til: 5 litteraturarrangementer, 14 koncerter, 5 udstillinger, 1 Job-Swop, 1 konference, 1 undervisningsseminar, 4 foredrag og 7 studierejser. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. SIDE 13

14 Kulturinstituttet i Storbritannien Instituttet kan med 2003 se tilbage på et aktivt og spændende år med aktiviteter spredt over et bredt udsnit af kulturlivet og i mange hjørner af Storbritannien. Netop en større geografisk spredning var en af målsætningerne for året, og i den sammenhæng var især den turnerende børnelitteraturudstilling World of Wonders en effektiv formidler, idet den besøgte hele 12 forskellige byer i England, Nordirland og Irland med afslutning i Edinburgh i december. I tilknytning til udstillingen organiserede Instituttet besøg af børnebogsforfatteren Lene Kaaberbøl samt to illustratorer, Lilian Brøgger og Dorte Karrebæk, der alle deltog i forskellige aktiviteter for skolebørn i Edinburgh. Også på såvel musik- som filmområdet lykkedes det at finde partnere uden for Skotland, og der er f.eks. holdt koncerter i henholdsvis Leicester, Loughborough, Preston, Louth og Nottingham samt en komplet Dreyer-kavalkade i London, hvilket tegner et mønster, som Instituttet forventer bliver forstærket i de kommende år. På udstillingsområdet er der foretaget en tilsvarende prioritering, men da de fleste museer og gallerier planlægger 2-3 år frem, vil resultaterne af dette først vise sig på lidt længere sigt. Foruden Dreyer-programmet, der ud over London også blev vist i Edinburgh og Glasgow, bød 2003 også på to andre spændende filmrelaterede begivenheder i form af to seminarer. Det ene var et seminar under Edinburgh International Film Festival om det dansk-skotske filmsamarbejde med udgangspunkt i Lone Scherfigs Wilbur, der blev produceret i 2002 i Skotland i samarbejde med Scottish Screen og lokale producenter, og som havde britisk premiere ved festivalen. Det andet var et endags-seminar om det danske Dogmekoncept på Edinburgh SIDE 14 Lederen af Den Danske Filmskoles manuskriptlinie, Mogens Rukov, fortæller om manuskriptudvikling og Dogmeregler under filmseminar i Edinburgh Filmhouse, december. (Foto: Kim Caspersen) Filmhouse i samarbejde med Hovedstadens Udviklingsråd. Mogens Rukov fra Den Danske Filmskole præsenterede udvalgte Dogmefilm og fortalte om manuskriptskrivning- og udvikling i en biograf fyldt af unge filmentusiaster. Begge aktiviteter viste med al ønskelig tydelighed, at dansk film fortsat har en stærk tiltrækningskraft internationalt, og der forventes gennemført lignende arrangementer i På musikområdet skilte især en koncertturné med Det Jyske Ensemble sig ud. Ensemblet er et af statsensemblerne, og de turnerede i England i november med et program af Mozart, Schumann, Beethoven og Carl Nielsen med stor succes. Flere af spillestederne har efterfølgende henvendt sig og givet udtryk for deres begejstring samt interesse i at afholde koncerter for andre danske ensembler fremover, hvilket understreger den positive effekt af at satse på kvalitet og professionalisme. Et andet eksempel, der bekræfter samme tendens, var Peter Holst Henckels meget roste World of Butterflies, som Instituttet udstillede under Edinburghs Fringe Festival. Hvert af de 68 billeder består af en sommerfugl, dens latinske navn, dens geografiske tilhørssted samt et dokumentarisk foto fra en dramatisk begivenhed, der er foregået samme sted. Udstillingen fik en begejstret modtagelse og har efterfølgende udløst flere forespørgsler fra andre britiske gallerier, der gerne vil huse udstillingen. Afslutningsvis skal det nævnes, at Instituttet arrangerede en konference om nye kontakter/projekter mellem kulturog erhvervslivet i henholdsvis Storbritannien og Danmark i samarbejde med den britiske organisation Arts & Business. Konferencen fokuserede på projekter i begge lande og opfordrede til et øget samarbejde og udveksling. Instituttet har i årets løb arrangeret 13 koncerter med 4 ensembler og 1 musikdag, 3 litterære aktiviteter. Der blev afholdt 3 seminarer, 10 foredrag eller oplæg, og der blev organiseret 5 studieture fra Danmark. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Kim Caspersen, Leder af det Danske Kulturinstitut i Storbritannien

15 Kulturinstituttet i Tyskland År 2003 blev Kulturinstituttets første år i Bonn efter flytningen fra Hannover. Der har således været tale om både en ny geografisk placering for Kulturinstituttet og et afgørende personalemæssigt vagtskifte med både ny institutleder og sekretær. Den meget fordelagtige beliggenhed i byens centrum gør, at Kulturinstituttet allerede i det første år i Bonn har udviklet sig til en kendt og populær adresse for både kulturmyndighederne og brugerne/ publikumet. Den officielle åbning af de nye lokaler den 23. marts, som blev foretaget af HKH Prinsesse Benedikte, markerede den første store begivenhed for Instituttet i Bonn. I arrangementet deltog repræsentanter for Det Danske Kulturinstituts ledelse (næstformanden og generalsekretæren), fhv. afdelingschef Poul Bache fra Kulturministeriet (nu leder af Kunststyrelsen), den danske ambassadør i Tyskland, Bonns overborgmester samt departementschefen fra kulturministeriet i Nordrhein- Westfalen. Derudover deltog ca. 80 indbudte tyske og danske gæster fra kultur og politik. Åbningen af Instituttet fik et meget vellykket forløb og en omfattende omtale både i tysk og dansk presse. Det lykkedes på forholdsvis kort tid at genoplive et velfungerede netværk ikke kun i selve byen Bonn, men i hele området. Samtidig var man opmærksom på, at også de kontakter i Hannover og i det nordtyske område, hvor Instituttet har været placeret i syv år, fortsat bør have Kulturinstituttets opmærksomhed. Et efterhånden fast programpunkt på Bernd Kretschmer, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Tyskland Åbningen af Kulturinstituttet i Bonn fik et meget vellykket forløb og samtidig en omfattende omtale både i tysk og dansk presse. (Foto: Michael Sondermann) Kulturinstituttets årsplan er den årlige koncertrejse gennem Europa med det europæiske ungdomsjazzorkester Swinging Europe under Erik Moseholms kunstneriske ledelse. Koncerten i Bonn den 18. juli, hvor institutlederen bød velkommen og introducerede orkestret, blev gennemført som et open airarrangement på Bonns markedsplads. Det var for fjerde gang i træk, at filmfestivalen Skandinavische Filmtage gennemførtes i Bonns kulturcenter Brotfabrik. På programmet stod flere spillefilm fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. Festivalen åbnedes med Nils Malmros film At kende sandheden. Ved åbningsarrangementet, hvor institutlederen holdt en af åbningstalerne, var ca. 100 gæster til stede. Mange af gæsterne udtrykte anerkendelse for, at institutlederen var den eneste officielle repræsentant fra nordisk side ved åbningen, og at Kulturinstituttet havde støttet arrangementet. På designområdet har Kulturinstituttet indledt et fast samarbejde med de tyske datterselskaber af Louis Poulsen, Fritz Hansen og Kvadrat. Formålet med det nye fællesprojekt danish design connection er at opnå synergieffekter ved fælles PR- og informationsarbejde samt forskellige aktiviteter for at profilere dansk design og arkitektur i Tyskland. I denne sammenhæng fungerer Instituttet som koordinator og sekretariat. Som første fælles aktivitet for den nye designplatform arrangeredes i perioden august et pressebesøg til Danmark for 16 journalister inden for tysk fagpresse (design-arkitektur-byggeri). I programmet indgik rundvisninger hos Kvadrat, Fritz Hansen og Louis Poulsen og besigtigelse af nye offentlige bygninger i København (bl.a. ved havnefronten). Den officielle præsentation af samarbejdsprojektet danish design connection foregik på Gammel Dok, hvor institutlederen bl.a. præsenterede en ny tysksproget imagebrochure om dansk design, som Kulturinstituttet har været med til at fremstille. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 3 udstillinger, 4 koncerter, 4 filmforevisninger, 2 litteraturarrangementer, 1 teaterfestival, 1 seminar og 3 informations- hhv. PRarrangementer. Institutlederen har holdt 2 foredrag og formidlet yderligere 1. Instituttet har medvirket til 2 studierejser. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. SIDE 15

16 Kulturinstituttet i Ungarn I 2003 har mange af Instituttets aktiviteter været præget af Ungarns kommende medlemskab af EU. Instituttet har medvirket ved mange EUarrangementer, det drejer sig om udstillinger, konferencer, kurser og især foredrag. Som i de tidligere år har Instituttet valgt at prioritere samfundskulturelle aktiviteter meget højt. Ungarerne har især udtrykt ønske om at få større kendskab til den danske samfundsmodel samt etablere venskabskontakt med danske grupper. Det drejer sig især om emner som højskoletraditionen, undervisningssystemet, andelsbevægelsen, det sociale område, det politiske system, nærdemokrati, erhvervsforhold og landbrug. Derfor har Instituttet medvirket i og arrangeret mange konferencer og seminarer om samfundsforhold samt arrangeret mange foredrag om det danske samfund. Fra Danmark har interessen især koncentreret sig om udvekslinger og studierejser inden for det folkelige og samfundskulturelle område. Mange danske uddannelsessteder ønsker at etablere venskabsaftaler med ungarske skoler. Ønsket om hjælp til at arrangere studieture kommer især fra amter og kommuner samt uddannelsesinstitutioner. De fleste af de studieture, som Instituttet arrangerer, er for danske grupper til Ungarn. Der har dog i løbet af året også været mange ungarske grupper i Danmark. Interessen for Kulturinstituttets arbejde kan aflæses i den store lyst til at lære dansk. Instituttet har stadig stor succes med danskundervisningen. Hver uge møder ca. 50 elever til undervisning på Instituttet. De studerende, som er fordelt på 4 niveaudelte hold, undervises af Instituttets sekretær, Zsófia Tóth. Hvert år yder Instituttet assistance til kommunikation mellem danske og SIDE 16 Afskedsreception for institutleder Thomas Berntsen i december måned. (Foto: Instituttets arkiv) ungarske erhvervsfolk, rådgivning om generelle erhvervsforhold i de 2 lande samt holder foredrag for danske og ungarske grupper om muligheder for samhandel. Instituttets gode samarbejde med Bács- Kiskun og Viborg amter er en stor hjælp for Instituttet. Medarbejdere i de 2 amter hjælper ofte Instituttet med at skaffe kontakter til enkeltpersoner, institutioner og organisationer. I forbindelse med institutlederskiftet ved udgangen af året arrangerede Bács- Kiskun amt et fagligt program for 30 indbudte danske gæster samt en flot afskedsreception for 150 gæster fra Danmark og Ungarn. Der er et meget stort ønske fra Kroatien om at samarbejde med Danmark for at styrke landets unge demokrati med hjælp fra andre (små)landes erfaringer og om hjælp til dybtgående modernisering og tilpasning til de europæiske standarder på alle vigtige områder, som f.eks. nærdemokrati, græsrodsbevægelser, uddannnelse, kulturmanagement, medier, offentlig forvaltning og foreningsdannelse. Derfor oprettedes i 2002 med hjælp fra Folmer Wisti Fonden for International Forståelse et filialkontor i Zagreb med en lokalt ansat, Drago Mutak. I 2003 har der været studierejser og konferencer, herunder Woman Trafficking i Opatija, i samarbejde med Det Kroatiske Journalistforbund og Journalisternes Efteruddannelse i Danmark med henblik på et on-going projekt inden for medieverden. Instituttet har i årets løb arrangeret 15 udstillinger, 18 koncerter med 4 orkestre, 23 konferencer/kurser, 51 foredrag samt 32 studierejser: 11 til Danmark og 21 for danske grupper til Ungarn. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Thomas Berntsen, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Ungarn

17 Kulturinstituttets organisation Repræsentantskab Bestyrelse Generalsekretær Administration Kulturprojekter Benelux Bryssel Estland Tallinn Letland Riga Litauen Vilnius Rusland Skt. Petersborg Polen Warszawa/Poznan Storbritannien Edinburgh Tyskland Bonn Ungarn Kecskemét Seminarer, Studierejser og Job-Swop Administrationen er ansvarlig for økonomi, regnskab, indkøb, personale og fælles funktioner, både på hovedkontoret i København og i forhold til afdelingerne i udlandet. Seminarer, Studierejser og Job-Swop planlægger og gennemfører seminarer, konferencer, studierejser og job-swop i samarbejde med Instituttets afdelinger og samarbejdspartnere i udlandet. Kulturprojekter er opfølgning og afrunding af returprojekter på Kulturministeriets handlingsplan. Personalet på hovedkontoret og personaleændringer i udlandet fremgår af næste side. Bestyrelsen og repræsentantskabet fremgår af næstfølgende side. SIDE 17

18 Personale Personalet ved hovedkontoret i Danmark pr. 31. maj 2004: Finn Andersen, generalsekretær Pia Rasmussen, kontorchef Lisbeth Manicus, seniorkonsulent Ingrid Valentin, projektkoordinator Merete Fugl Mortensen, chefsekretær Birgit Hamann, bogholder Helle Rønne, projektkoordinator Merete Agger, projektkoordinator Jørgen Fuhry, kontorassistent Bine Ryberg, PR-medarbejder Karin Larsen, projektkoordinator Personaleændringer på Instituttets afdelinger i udlandet: Thomas Berntsen fratrådte med udgangen af 2003 sin stilling som leder af Det Danske Kulturinstitut i Ungarn. Cand. mag. Erling Østergaard tiltrådte pr. 1. marts 2004 stillingen som leder af Det Danske Kulturinstitut i Ungarn. Han kommer fra en stilling som rektor for Viborg Katedralskole. SIDE 18

19 Repræsentantskab og bestyrelse Repræsentantskab Instituttets øverste myndighed er repræsentantskabet, som kan have op til 60 medlemmer. Til repræsentantskabet kan vælges institutioner, der beskæftiger sig med mellemfolkeligt samarbejde. De enkelte institutioner udpeger selv den person, som de ønsker at lade sig repræsentere ved. Enkeltpersoner af betydning for og med interesse for kulturelt samarbejde med udlandet kan også vælges som medlemmer af repræsentantskabet. To medlemmer udpeges af og blandt det ansatte personale, som selv fastsætter valgperioden. De politiske partier i Folketinget tilbydes at lade sig repræsentere med hver et medlem. Institutioner Akademiet for de Skønne Kunster /Carsten Thau Amtsrådsforeningen /Ove Nissen Biblioteksstyrelsen /Jonna Holmgaard Larsen Danmarks Turistråd /Lars Erik Jønsson Dansk Arkitektur Center /Kent Martinussen Dansk Design Center /Ulla Hovgaard Ramlau Dansk Folkeoplysnings Samråd /Bent Jacobsen Dansk Forfatterforening /Viggo Madsen Dansk Kunstnerråd /Franz Ernst Dansk Samvirke /Jens Witthøfft Nielsen Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger /Henrik Jensen Danske Kunsthåndværkere /Gina Hedegaard Nielsen Danske Skønlitterære Forfattere /Annette Lindegaard Det Danske Filminstitut /Jesper Andersen Det Kgl. Bibliotek /Erland Kolding Nielsen Det Kgl. Danske Musikkonservatorium /Marianne L. Jakobsen Det Kgl. Teater /Jane Holkenfeldt Folmer Wisti Fonden for International Forståelse /Helle Wisti Folkehøjskolernes Forening i Danmark /Knud Erik Therkelsen HTS Interesseorganisationen /Kjeld Schouboe Kommunernes Landsforening /Peter Gorm Hansen Kulturelle Samråd i Danmark /Bente Schindel Kunststyrelsen /Poul Bache Landsorganisationen i Danmark /Mogens Jensen Nationalmuseet /Birgitte Kikkenberg Statens Museum for Kunst /Allis Helleland Personlige medlemmer Sølvsmed Mogens Bjørn-Andersen Uddannelseschef Arne Carlsen Fhv. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen Lektor Karsten Fledelius Direktør Litten Hansen Sølvsmed Søren Hansen Fhv. hofmarskal Søren Haslund-Christensen Programchef Connie Hedegaard Generalkonsul Jens Høgel Chefredaktør Anne Knudsen Landsretssagfører Steen Langebæk (næstformand) Anders Laursen, formand for Dansk Musiker Forbund Museumsdirektør Bodil Busk Laursen Jens Munch Lund-Nielsen Radiodirektør Leif Lønsmann Erik Moseholm, Artistic Director Rådmand Søren Møller (formand) Jørgen Nue Møller Fhv. chefredaktør Herbert Pundik Advokat Lennart Ricard Generalkonsul Fritz Schur jr. Centerleder Dorte Skot-Hansen Arkitekt Karin Skousbøll Journalist Rosa Trier Personalevalgte Silvi Teesalu, institutleder i Estland Karin Larsen, hovedkontoret Repræsentantskabet har i 2003 holdt 1 møde. Bestyrelse Kulturinstituttet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Repræsentantskabets formand og næstformand er henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen. Derudover vælges 3 medlemmer af repræsentantskabet. De 2 af personalet udpegede medlemmer af repræsentantskabet er også i bestyrelsen. De politiske Partier Socialdemokratiet /Eva Fatum Det Konservative Folkeparti /Carina Christensen Venstre, Danmarks Liberale Parti /Ester Larsen Det Radikale Venstre /Henning Nielsen Socialistisk Folkeparti /Sanne-Marie Jacobsen Enhedslisten /Finn Hermann Dansk Folkeparti /Hanne Nødgaard Kristeligt Folkeparti /Tove Videbæk Søren Møller, formand Steen Langebæk, næstformand Erland Kolding Nielsen Anders Laursen Lennart Ricard Silvi Teesalu, personalevalgt repræsentant Karin Larsen, personalevalgt repræsentant Helle Wisti, observatør for Folmer Wisti Fonden for International Forståelse Bestyrelsen har i år 2003 holdt 5 møder. Ovenstående oplysninger er ajourført 31. maj 2004 SIDE 19

20 Støtte Det Danske Kulturinstitut ønsker at takke følgende for støtte i 2003: 3M ZVK Aldaris Bryggerierne, Letland Alytus amt Arla Foods Astrid Kruse Jensen Bács-Kiskun Amt Bikuben Fonden Birstonas Kulturpalæ Bodum Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brændstof Carlsberg Carlsberg-Tetley Center for Dansk Billedkunst Centre Urbain, Bruxelles Chr. Jensen A/S CICEB CKU Cultural Endownment, Estonia Culture Capital Foundation, Letland Dacapo Danclean Danisco Danish Softwood Danmarks Turistråd Dansk Litteraturinformationscenter Dansk Musik Informations Center Dansk Musikerforbund Dansommer Den danske ambassade i Belgien Den danske ambassade i Holland Den danske ambassade i Letland Den danske ambassade i Litauen Den danske ambassade i Riga Den danske ambassade i Tallinn Den kongelige norske ambassade i Belgien Den kongelige svenske ambassade i Belgien Den svenske ungdomsstyrelse Dencon A/S Det Danske Filminstitut Det Danske Generalkonsulat i Skt. Petersborg Det Finske kulturinstitut Det flamske kulturministerium Det Nationale Dramateater, Litauen Det Nationale Opera og Balletteater, Litauen DFDS Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond Duvel Dänisches Fremdenverkehrsamt Elsam Engelbrecht, København SIDE 20 Estonia Air EU-kommissionen Faxe Bryggeri Faxe kondi Fjends Kommune Flügger Folmer Wisti Fonden for International Forståelse Fotografisk Center Fritz Hansen Gentofte Kommune Goethe Institut Grundfoss Hotel Aranyhomok, Kecskemét Hovedstadens Udviklingsråd - HUR HTI-Travel, Budapest IKEA Internationalt Kultursekretariat James Walker Jyllands-Posten Fond Karup Kommune Kaunas Dukketeater Kaunas Universitet Kedainiai Kommune Kjellerup Kommune Klaipeda Kommune Klaipeda Kunstgalleri Kolding Kommune Konsul Georg Jorcks og Hustru Emma Jorcks Fond Kulturministeriet Kulturministeriet i Estland Kulturministeriet i Litauen Kunststyrelsen Kvadrat Københavns Amt Københavns Kommune Litauens Nationalbibliotek Litauens Nationale Radio og TV Litauisk klassisk guitarforening Litauisk Nationalt Kunstmuseum Litteraturcentret Litteraturrådet Loksa Shipyard Louis Poulsen Lærernes Hus Martin Manufacturing Mejeriforeningen Mogens Zielers fond Nordisk Informationskontor i Vilnius Nordisk Kulturfond Nordisk Ministerråd Nordjyllands Amt Ny Carlsbergfondet Odense Kommune Palle Dybdal Rasmussen Panevezys Rejsende Dukketeater Pasvalys Kommune Per Hebsgård Pongrac Pusztaen, Ungarn Ragnvald og Ida Blix Fond ROSA Royal Copenhagen SAS SAS, Rusland Scan Shop Scandlines Siauliai Universitet Skive-Hallerne Sonning Fonden Statens Musikråd Stelton Svenska Instituttet Thermo Team Thisted Kommune Tivoli Toyota-Fonden Trekantområdet Danmark Tryg Polska Tulip Ungarns Specialisten Varga Bus VELUX FONDEN Viborg Amt Viborg Kommune Vilnius Kommune Vilnius Ungdomsteater Vilnius Universitet Wonderful Copenhagen Zapolski Kvartetten Ålborg Kommune Århus Kommune

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde

Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 152 Offentligt Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde 21. marts 2012 Formål - At berige kulturlivet i Danmark og udlandet gennem kulturudvekslinger,

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2. Region Midtjylland Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i 2007 Bilag til Regioonsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 35 Swinging Europe European Youth Jazz Orchestra

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Årlig redegørelse for Danmarks internationale kulturudveksling Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Dansk kulturliv

Læs mere

Å R S B 02 E R E T N I N G

Å R S B 02 E R E T N I N G 02 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 4 Afdelingerne Nordrhein-Westfalen... 6 Job-Swop og studierejser... 7 Benelux... 9 Estland... 10 Letland... 11 Litauen... 12 Polen...

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

pieekor 6720 Fanø MODTACMET A

pieekor 6720 Fanø MODTACMET A Borgmesteren Fanø Kommune Att.: Social og kulturchef Henning Kjærgaard Skolevej 5-7 pieekor 6720 Fanø MDTACMET A 1 9 JAN. 2016 K o N s E R VAT R I E T S ESBJERG Esbjerg, den 14. januar 2016 FAN«KMMUNE

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Kulturmødet Mors 2015 Programmet time for time UDKAST

Kulturmødet Mors 2015 Programmet time for time UDKAST 20 08 2015 Hvad har de politiske partier på kultur programmet? Kulturmødets åbningsdebat Kunst og kultur hører ikke til blandt de største politik områder. Men de fleste partier har en kulturpolitik. Hvad

Læs mere

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 1 Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 Kære deltagere i årets Kunst- og Vinmesse her i Sjørring. Godmorgen til jer alle også til The Swingers, som vi lige

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 2 Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig Undersøgelse

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Å R S B 04 E R E T N I N G

Å R S B 04 E R E T N I N G 04 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 7 Estland... 8 Letland... 9 Litauen... 10 Polen... 11 Rusland...

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 05

Å R S B E R E T N I N G 05 05 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 6 Estland... 7 Kina... 8 Letland... 9 Litauen... 10 Polen...

Læs mere

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Fra: Mogens Jensen Sendt: 7. oktober 2015 17:04 Til: kum@kum.dk; Alexander Meli Barming Emne: Statens keramikværksted til Guldagergaard

Læs mere

Danskerne er kulturelle EU-mestre

Danskerne er kulturelle EU-mestre Danskerne er kulturelle EU-mestre Danmark har EU-rekord i at bruge kulturlivet, viser en ny opgørelse. Den væsentligste forklaring er ifølge forsker danskernes og velfærdsstatens rigdom og en kulturpolitik,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Dato Varighed Destination Formål Deltagere 21.01.14-24.01.14 4 dage London Besøge BETT konferencen. En konference der omhandler

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Kunstforening 1. oktober 2015 Mellem

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

Invitation Arts Education konference

Invitation Arts Education konference professionelle kunstnere - professionelle lærere Invitation Arts Education konference 12. Juni 2013 i Dansehallerne København Arts Education: Kreativitet - Oplevelse - Læring UNESCO har med begrebet Arts

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

SALAAM FILMFESTIVAL SALAAM FILMFESTIVAL 2010/11 PROJEKTBESKRIVELSE

SALAAM FILMFESTIVAL SALAAM FILMFESTIVAL 2010/11 PROJEKTBESKRIVELSE SALAAM 2010/11 Polleke. Foto: Salaam Film & Dialog PROJEKTBESKRIVELSE Salaam Filmfestival er i fuld gang med at planlægge den kommende landsturné fra september til marts 2011. Publikum er elever fra skoler

Læs mere

Ministeren taler først. Herefter taler udenrigsministeren (talepapir vedlagt).

Ministeren taler først. Herefter taler udenrigsministeren (talepapir vedlagt). Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Udenrigsudvalget sammen med udenrigsministeren Lukket 29. november 2016

Læs mere

Projektrapport: Scenekunst for børn og unge udveksling mellem Danmark og Cuba

Projektrapport: Scenekunst for børn og unge udveksling mellem Danmark og Cuba Projektrapport: Scenekunst for børn og unge udveksling mellem Danmark og Cuba Med støtte fra Interkulturelt Center og Statens Kunstfond var ASSITEJ Danmark i april 2015 vært for fem cubanske scenekunstneres

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

PROJECT. FAIR2013 Cultural Production in European Cultural Centres. 6th to 8th of June Godsbanen, Aarhus, Denmark. Version 2. Light an Sound Projects

PROJECT. FAIR2013 Cultural Production in European Cultural Centres. 6th to 8th of June Godsbanen, Aarhus, Denmark. Version 2. Light an Sound Projects PROJECT Cultural Production in European Cultural Centres 6th to 8th of June Godsbanen, Aarhus, Denmark Light an Sound Projects CAFE Music Venue THEATRE Litterature Cheramics Open Stage Film & movies Wood

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

Couleur Café. Afrikansk musikfestival 2015 PROJEKTBESKRIVELSE. Lørdag 23. maj kl. 12:00 21:00. Facebook.com/couleurcafedk.

Couleur Café. Afrikansk musikfestival 2015 PROJEKTBESKRIVELSE. Lørdag 23. maj kl. 12:00 21:00. Facebook.com/couleurcafedk. Couleur Café Afrikansk musikfestival 2015 Lørdag 23. maj kl. 12:00 21:00 PROJEKTBESKRIVELSE Følg med på: Facebook.com/couleurcafedk Couleur Cafe 2015 Projektbeskrivelse Frivillige kræfter fejrer Nørrebros

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

70 ÅRS 11. marts 2017

70 ÅRS 11. marts 2017 70 ÅRS JUBILÆUM 11. marts 2017 PROGRAM FOR FESTLIGHEDERNE Kl. 16.30 FDF Grenaa s Brassband under ledelse af dirigent Peter Præstholm byder alle gæster musikalsk velkommen. Kl. 17.00 Morten Skovmand Fernisering

Læs mere

1. at fordele puljen på 125.000 kr. til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag.

1. at fordele puljen på 125.000 kr. til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag. Pkt.nr. 12 Fordeling af pulje til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag 451247 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at fordele puljen på 125.000

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Vision og indsatsområder 2011/2012

Vision og indsatsområder 2011/2012 Vision og indsatsområder 2011/2012 Baggrund Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision og værdigrundlag har Den Kreative Skoles bestyrelse udarbejdet sin vision for skolen og peger på en række indsatsområder,

Læs mere

Scenekunst i Danmark veje til udvikling

Scenekunst i Danmark veje til udvikling Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 248 Offentligt 1 Scenekunst i Danmark veje til udvikling Høringssvar fra Dansens Hus Generelt er det glædeligt, at dansen er bragt på banen i denne rapport om

Læs mere

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea I teatergruppen Batida har vi igennem lang tid haft et stort ønske om at bygge en kunstnerisk bro til Nordkorea. I foråret 2012 lykkedes det, efter

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Del 1: Egnsteater i Thisted Kommune Thy Teater er Thisted Kommunes ubetinget største leverandør af professionel scenekunst. Med 109 forestillinger i 2010 og 120 forestillinger

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010

ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 Jeg kan nu se tilbage på mit første år som præsident for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. Hvis jeg skal tage et kort tilbageblik på det forgangne

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

NYE VEJE FOR FESTIVALEN

NYE VEJE FOR FESTIVALEN NYE VEJE FOR FESTIVALEN Aarhus Jazz Festival 2015 vil vanen tro præsentere et varieret program af høj kvalitet, med både store internationale, europæiske, danske og nordiske orkestre. Ambitionen er at

Læs mere

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Hvad er kultur & kapital? Kultur & Kapital er et målrettet kursustilbud til kulturorganisationer, der arbejder med ekstern finansiering

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26

Læs mere

Annes Atelier. Medlemmerne i panelet i. www.annes-atelier.dk. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter, redaktør af Kunstavisen mm.

Annes Atelier. Medlemmerne i panelet i. www.annes-atelier.dk. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter, redaktør af Kunstavisen mm. Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Gallerist Gitte Albertsen Revisor Jesper Christophersen Medievejleder/kunstskribent mm. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter,

Læs mere

T R A P H O L T A F D E L I N G E N F O R M O D E R N E D A N S K M Ø B E L D E S I G N

T R A P H O L T A F D E L I N G E N F O R M O D E R N E D A N S K M Ø B E L D E S I G N V E R N E R P A N T O N L Y S E T O G F A R V E N T R A P H O L T A F D E L I N G E N F O R M O D E R N E D A N S K M Ø B E L D E S I G N INDHOLD / CONTENT Forord Preface 4 8 Verner Panton Lyset og farven

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

Nyhedsbrev. Streams of Culture. Fjerde projektmøde. København maj / juni 2011. I uge 22 var vi værter

Nyhedsbrev. Streams of Culture. Fjerde projektmøde. København maj / juni 2011. I uge 22 var vi værter S K O LEN V E D B Ü L OW S V E J Nyhedsbrev M A J 2 0 1 1 Streams of Culture I N D H O L D : Fjerde projektmøde. Referat fra mødet i København Resultater og produkter Traditionelle sange og danse København

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 5

Kulturforvaltningen Side 1 af 5 Kulturforvaltningen Side 1 af 5 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 09-01956 2 09-02035 3 09-02037 4 09-02100 5 09-02101 6 09-02102 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Begrundelse PianoRAMA-Competition, frivillig

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse!

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Nyhedsbrev Nr. 6 november 2009 Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Dansk Plakatmuseum er åbnet i ny udstillingsbygning i Den Gamle By Plakaten er et spillevende medie og er nu

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E K U N S T R Å D E T Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E 2 0 0 4-2 0 0 8 K U N S T R Å D E T Det er kunstnerne, der skaber kunsten. Dermed giver de et særligt

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

Å R S B 01 E R E T N I N G

Å R S B 01 E R E T N I N G 01 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 4 Afdelingerne Kulturministeriets handlingsplan... 6 Seminarer og studierejser... 7 Job-Swop... 8 Benelux... 9 Estland... 10 Letland...

Læs mere