03 Å R S B E R E T N I N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03 Å R S B E R E T N I N G"

Transkript

1 03 ÅRSBERETNING

2 Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Hamburg til Danmark... 4 Studierejser og Job-Swop... 5 Benelux... 7 Estland... 8 Letland... 9 Litauen...10 Polen...11 Rusland...12 Storbritannien...13 Tyskland...14 Ungarn...15 Organisation og regnskab Kulturinstituttets organisation...16 Personale...17 Repræsentantskab og bestyrelse...18 Støtte...19 Resultatopgørelse for Balance for Bilag Bilag A: Formandens beretning til repræsentantskabet...22 Bilag B: Aktiviteter Bilag C: Det Danske Kulturinstituts vedtægter...40

3 Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen Med oprettelsen af den nye afdeling i Skt. Petersborg, Ruslands vindue mod Vesten, er et af Kulturinstituttets vigtige strategiske mål siden afslutningen på den kolde krig blevet nået i 2003: gennem en varig tilstedeværelse i Ruslands Østersøkulturhovedstad at styrke de kulturelle forbindelser mellem Danmark og Rusland. Afdelingen komplementerer rækken af danske Øst-institutter, som siden begyndelsen af 90 erne har knyttet tætte bånd mellem Danmark og de baltiske lande, Polen og Ungarn med omkringliggende lande. I forbindelse med disse landes optagelse i EU rykker Rusland endnu nærmere, og det er derfor særdeles vigtigt at inddrage Rusland i et tættere samarbejde, ikke mindst på det kulturelle område. I Benelux-afdelingen har studieture og seminarer spillet en stor rolle i Temaerne, som har været uddybet gennem fremstilling af brochurer og fagbladsartikler, har spændt vidt og bl.a. omfattet ældreforsorg, handicappede børn og unge, multilingvisme, miljøløsninger, demokrati i Europa, kulturhuse i Danmark, integration af indvandrere og popmusikkens rolle i Europa. Nogle af konferencerne foregik i det bredere CICEBregie, et samarbejde mellem 10 EU-landes kulturinstitutter i Bruxelles, som er under stadig udvikling, og som har EU- Kommissionens bevågenhed og støtte. Generalsekretærerne for de ti landes institutter mødes nu i Bruxelles til en årlig drøftelse af, hvordan samarbejdet kan intensiveres. Med de fine fysiske rammer for Instituttets virke, som ved hjælp af mange gode kræfter er blevet etableret i årets løb, er der skabt en meget velegnet platform for dansk-russiske kulturudvekslinger, og det er glædeligt at kunne konstatere, at det allerede på kort tid er lykkedes for afdelingen under ledelse af Rikke Helms at gøre stedet velbesøgt og gennem en strøm af aktiviteter at placere sig som en markant brobygger mellem dansk og russisk kulturliv. Afdelingen i Polen har igen i 2003 sat rekord med 84 kulturarrangementer i 41 byer. Største samlede begivenhed var kulturfremstødet Danmark på Slottet, som indeholdt et stort opbud af kunstnere inden for forskellige genrer. Som sædvanlig var arrangementerne ledsaget af meget fine kataloger og plakater. Det fortsatte tætte nabolandssamarbejde med Den Polske Ambassade i Danmark resulterede bl.a. i visningen af en polsk designudstilling i København. Nye lokaler blev også indviet i Tyskland, hvor afdelingen i forbindelse med institutlederskiftet og efter 7 års tilstedeværelse i Hannover er flyttet tilbage til Tysklands mest folkerige delstat, Nordrhein-Westfalen, nærmere bestemt til den gamle hovedstad Bonn. Trods udflytningen af de fleste regeringskontorer og ambassader til Berlin er Bonn i høj grad forblevet en meget driftig by på såvel erhvervs- som kulturområdet. Instituttet har bevaret gode samarbejdsrelationer med NRW fra Dortmundperioden, og disse blev yderligere styrket gennem det store kulturfremstød Skandinavia 98 og Rhein-Ruhr Kultur-projektet i Danmark i Endvidere har Bonn Universitet en nordisk afdeling med danskundervisning. Instituttet er blevet vel modtaget af byen og delstaten, og institutleder Bernd Kretschmer har sat en række nye spændende initiativer i værk, herunder skandinaviske filmdage og et stort samarbejdsprojekt med danske designfirmaer. I Storbritannien har der i årets løb været fokuseret meget på børnekultur og film med aktiviteter, der er nået langt omkring på De Britiske Øer, ligesom der har været en række landsdækkende koncert- og udstillingsturneer. Emnet kultur og erhverv var endvidere genstand for en vellykket dansk-britisk konference i Edinburgh om kultur og erhverv. Fra afdelingen i Estland skal især fremhæves en række større udstillingsarrangementer som Evergreens & Nevergreens om Arne Jacobsen, Unika kunsthåndværksudstillingen, som tidligere har været vist i Belgien og Polen, og den store udstilling med projektkunst, Projektet, hvori der deltog en række danske såvel som et stort antal baltiske kunstnere. Denne udstilling blev senere vist i Riga. Herudover vistes en række mindre kunstudstillinger med dansk-estisk keramik, grafik, og soloudstillinger af Pia Jensen og Peter Stougård. Men også på film- og musikområdet har afdelingen været meget aktiv. I Letland har den nye leder Mogens Lange pr. 1. marts overtaget arbejdet i et land, der har undergået store forandringer siden den første pionértid i begyndelsen af 90 erne. Det gælder også i høj grad kulturlivet, der dels er blevet meget mere internationaliseret og dels har måttet omstille sig til de nye markedsøkonomiske forhold. Instituttet har utvivlsomt stadig en særlig status i letternes hjerter, men når det kommer til gennemførelsen af konkrete projektforslag, er konkurrencen blevet meget større. Interessen for kulturudvekslinger med Danmark er dog stadig stor, og med Letlands medlemskab af EU får afdelingen yderligere en vigtig rolle at spille i forhold til Letlands integration i EU. Det samme gælder for afdelingerne i de andre nye medlemslande. SIDE 3

4 Arne Jacobsen blev præsenteret i Litauen med to udstillinger, Lille Arne og Milestones and Evergreens med ledsagende seminar og workshop. Oplysningsarbejde i form af seminarer, workshops eller masterclasses har været en fast bestanddel af de mange forskellige kulturarrangementer, hvad enten det har drejet sig om udstillinger, teaterprojekter, deltagelse i filmfestivaler, litteraturmøder eller studieture. Det flerårige dansk-litauiske samarbejdsprojekt Vold i familien fortsattes i 2003 til gensidig inspiration med blandt andet studiebesøg til danske krisecentre og kvindeorganisationer. Efter 12 års virke som leder af afdelingen i Ungarn besluttede Thomas Berntsen at gå på pension med udgangen af Han var i høj grad en drivende kraft bag oprettelsen af afdelingen og udviklingen af det tætte venskabssamarbejde mellem Viborg Amt og Bács-kiskun Amt, som har været en del af fundamentet for Instituttets arbejde. Men hans udstrakte studieturs- og konferencevirksomhed omfattede ikke blot hele Ungarn, men også en række nabolande som Rumænien, Kroatien, Serbien og Slovakiet. Tusinder af mennesker fra myndigheder, organisationer og foreninger i disse lande har i årenes løb via Instituttet i Kecskemet besøgt Danmark og studeret dansk demokrati og samfundskulturelle forhold, ligesom der har været arrangeret utallige studiebesøg den anden vej. Instituttets kurser i dansk har ligeledes været meget efterspurgte med en interesse langt ud over de ca. 50 deltagere, der har været plads til hvert år. Hertil kommer udstillings-, koncert- og foredragsvirksomhed. For sin store indsats har Thomas Berntsen modtaget adskillige ungarske hædersbevisninger, og fra Kulturinstituttets side skal der lyde en varm tak til ham. Kulturinstituttet er naturligvis meget opmærksom på H.C. Andersen jubilæumsåret i 2005, og alle afdelingerne er i tæt samarbejde med HCA2005 Sekretariatet i Odense i fuld gang med at forberede en bred vifte af HCA-aktiviteter, hvoraf mange rækker ud over selve jubilæumsåret. Instituttet blev bedt om at koordinere den praktiske del af projektet i samarbejde med DR, der optog og transmitterede de 7 koncerter, som blev gennemført i De 3 sidste vil være klar til dette års Spil Dansk Dag, og det er derefter hensigten dels at udgive nogle CD er med hele projektet, dels at forsøge at formidle projektet til udlandet gennem Instituttets afdelinger. Med afviklingen af Hamburg til Danmark 2003, der var en opfølgning på danmark til hamborg 2000, er der hermed sat punktum for Kulturinstituttets opgaver for Kulturministeriet i forbindelse med Handlingsplan Ud over de to nævnte projekter, var Instituttet hovedkoordinator på Skandinavia 98, Østersøen Rundt (1998), Danish Wave i Australien (1999), Danish Wave i New York (sammen med Generalkonsulatet i N.Y., 1999), Østersøen Retur (2000), Opfølgning på Danish Wave i N.Y. ( ) og Rhein-Ruhr Kultur (2002). Det har været store, interessante og erfaringsgivende opgaver for Kulturinstituttet, som vi tror har sat sig mange aftryk i de implicerede lande og skabt nye varige samarbejdsnetværker. En stor tak til Kathrine Winkelhorn, som har været projektkoordinator på en række af disse projekter. I februar besøgte kulturminister Brian Mikkelsen, departementschef Karoline Prien Kjeldsen og fuldmægtig Stefan Hermann i to dage afdelingerne i Polen og Estland, hvor de fik et førstehåndsindtryk af, hvordan Instituttet arbejder i udlandet. Kulturministeren omtalte sit positive indtryk fra besøgene i sin tale på sidste års Repræsentantskabsmøde (gengivet i Årsberetning 2002), og fra Kulturinstituttets side vil vi gerne takke for den interesse, vi oplever, Ministeren omfatter Instituttet med. Tak til alle samarbejdspartnere og sponsorer, uden hvis velvilje og støtte årets resultat ikke ville kunne nås, og en særlig tak til Folmer Wisti Fonden for International Forståelse, der igen i det forløbne år har bakket varmt op om Instituttets arbejde. Fra Hovedkontoret har afdelingen for studieture, udvekslinger og job-swop arrangeret projekter dels i institutlandene, og dels i fjernere dele af verden som Australien, New Zealand, Nordamerika og Sydafrika. Men også Asien, først og fremmest Kina, er på vej som et af de nye indsatsområder. Af større projekter i 2003 kan nævnes første fase af A North European Network of Young Female Teachers in the Baltic Sea Area, et samarbejdsprojekt med IUC, der involverer netværksdannelse for yngre kvindelige lærere i 8 lande omkring Østersøen. Southern Cross - Northern Light er ligeledes et netværksprojekt, denne gang i samarbejde med Brændstof i Københavns Amt, der har til formål at etablere et kulturelt netværk mellem Danmark, Senegal og Sydafrika gennem skabelsen af en fælles teaterproduktion med unge talenter, som udvælges og instrueres af Peter Langdal og Pierre Dørge. Lyrik/Musik er et innovativt cross-over projekt, som er initieret af Kunstfonden. 10 unge komponister og 10 unge lyrikere blev bestilt til parvis at skabe værker, som skulle opføres af 10 forskellige ensembler i forbindelse med Spil Dansk Dagen. SIDE 4

5 Hamburg til Danmark Som en fortsættelse af det vellykkede internationale kulturudvekslingsprogram danmark til hamborg år 2000 blev Hamborg i 2003 budt velkommen til Danmark. Én af de gode erfaringer fra danmark til hamborg var, at en lang forberedelsestid gavner det samlede forløb. Det giver mulighed for at udvikle et program, der matcher stedet, tiden og institutionerne. Hermed forankres programmet i værtsinstitutionerne, og det er en forudsætning for at nå et publikum. Interessen i Danmark for at samarbejde med Hamborg har været stor, også uden for hovedstadsområdet. Den primære samarbejdspartner har været Trekantområdet Danmark og dets institutioner i otte jyske kommuner Børkop, Fredericia, Kolding, Lunderskov, Middelfart, Vamdrup, Vejen og Vejle. Trekantområdet Danmark har været en god medarrangør for Hamburg til Danmark. I forhold til den omfattende præsentation af dansk kunst og kultur i Hamborg i 2000 var dette program mindre ambitiøst i omfang. Der var ikke noget ønske om at lave et best-of program, og fra tysk side ønskede man et program, som afspejlede Hamborg som moderne kulturby. Samtidig må det konstateres, at Hamborg siden år 2000 har fået ny regering, hvilket også påvirkede det samlede program. I tilrettelæggelsen har ønsket fra tysk side været at etablere et samarbejde og møde mellem professionelle fra Danmark og Tyskland. Tankegangen og ræsonnementet bag dette har fra tysk side været, at det er den måde, man bedst udvikler sin egen kultur på. Det er i høj grad lykkes, og for Det Danske Kulturinstitut har det været et inspirerende samarbejde. Det var Hamborgs overborgmester og senatspræsident Ole von Beust i overværelse af Prins Joachim og Prinsesse Alexandra, som åbnede udstillingen Designkroppen på Trapholt. Udstillingen er skabt af Museum für Hvilens Jakke, Mette Kragelund. Fra udstillingen Designkroppen, Trapholt. (Foto: Hamburg til Danmark) Kunst und Gewerbe i Hamborg i tæt samarbejde med Trapholt. Programmet er udviklet af Kulturbehörde Hamburg i tæt samarbejde med Det Danske Kulturinstitut, Trekantområdet Danmark, Goethe Institut og en række danske kulturinstitutioner: Det Bruunske Pakhus, Fredericia, Koldinghus, Kongeåmuseet, Vamdrup, Vejen Kunstmuseum, Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus, Middelfart, Trapholt, Musikteatret i Vejle, Spinderihallerne, Vejle, Fredericia Teater, Designskolen i Kolding, Kolding Musikskole, Dansk Musik Informations Center, Levende Musik i Skolen, Rosa, Vestjysk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Den Sorte Diamant, Det Kgl. Bibliotek, Dansk Design Center, Stengade 30, Arkitektskolen, Meldahls Smedie, Nikolaj Udstillingsbygning og Vestsjællands Kunstmuseum. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. SIDE 5

6 Studierejser og Job-Swop Kulturinstituttets aktiviteter er med til at styrke en frugtbar dialog på tværs af landegrænser. Efterspørgslen på internationale projekter vokser, men der er også flere om budet, så målet for vores arbejde er at fastholde den faglige kvalitet, som vores aktiviteter er kendt for. Idéen med Det Danske Kulturinstituts Job-Swop program er at give lærere, skoleledere, pædagoger, konsulenter og administratorer fra skole-, kultur-, socialog sundhedsområdet mulighed for at arbejde sammen med en udenlandsk kollega omkring et fælles projekt som en del af deres efteruddannelse. Deltagerne indkvarteres privat og arbejder sammen med den udenlandske kollega i en periode varierende fra fire til fjorten dage, alt afhængig af destination. I 2003 blev der afviklet udvekslinger med lande i Vest- og Østeuropa samt med oversøiske destinationer i Australien, New Zealand, Nordamerika, Canada og Sydafrika. Job-Swop-udvekslingerne organiseres både som aktiviteter for den enkelte deltager og som et fælles projekt for en snævert defineret målgruppe omkring et fælles tema. Gruppeprojekterne arrangeres i nært samarbejde med den relevante målgruppe. Planlægningen og den praktiske afvikling af en udveksling for en enkeltperson eller for en gruppe forudsætter de samme pædagogiske, politiske, interkulturelle og strategiske overvejelser, som planlægningen og afviklingen af en faglig studierejse. Mange temaer går igen inden for begge aktivitetstyper. I forlængelse af optagelsen af nye medlemslande i EU afviklede Kulturinstituttet i samarbejde med IUC- Europe i 2003 første fase af et større gruppeprojekt - A North European Network of Young Female Teachers in the Baltic Sea Area. Projektet er et samarbejdsprojekt SIDE 6 mellem 8 lande omkring Østersøen med fokus på at skabe et netværk mellem første generation af yngre kvindelige undervisere efter murens fald. Det kvindelige køn dominerer lærerrollen i uddannelsessektoren i samtlige lande og er således en vigtig bestemmende faktor for uddannelsespolitikken for de kommende generationer. Projektet fokuserer på at etablere et netværk mellem 4 tidligere vestlande og 4 tidligere østlande - dels arrangeret som en række udvekslinger, hvor de deltagende parter besøger hinandens lande med et snævert fagligt program tilknyttet de enkelte besøg og dels som en fælles konference for samtlige deltagende lande. I 2003 blev udvekslingsdelen afviklet, mens evalueringen og den fremadrettede konference er planlagt til Projektet har krævet en stor arbejdsindsats - langt større end vi havde forestillet os, hvilket hang sammen med, at også de nordiske lande forventede langt større assistance med hensyn til projektets gennemførelse, end vi havde forestillet os. Men vi er kommet godt igennem første fase takket været et glimrende samarbejde med Europahusene i de involverede lande og IUC-Europe omkring projektet. En faglig studierejse planlægges og tilrettelægges i overensstemmelse med den enkelte gruppes ønsker og forventninger i et snævert samarbejde med gruppen og det respektive institutland eller andre samarbejdspartnere i de lande, hvor Det Danske Kulturinstitut ikke har institutter. Dette forudsætter kendskab til såvel modtagerlandets kultur og faglighed inden for det ønskede tema som til deltagernes baggrund. Her opleves fordelen ved at have en forlænget arm i et institutland, da interaktionen mellem institutlandene og hovedkontoret i København fremmer muligheden for at skabe velfungerende netværk på kort tid. Samarbejdsparterne er altafgørende i de lande, hvor Kulturinstituttet ikke har institutter. Her er især netværket til Sydafrika særdeles velfungerende. I 2003 arrangerede Kulturinstituttet i samarbejde med Brændstof en studietur under kulturprogrammet Southern Cross - Northern Light med det formål at etablere et kulturelt netværk mellem Danmark, Senegal og Sydafrika med henblik på en mulig fælles teaterproduktion, der skal på turné i de respektive lande primo Første fase var et stort arbejde, og Peter Langdal og Piere Dørge mødte en bred vifte af sydafrikanske unge talenter i Cape Town, Stellenbosch og Durban. Overalt stillede man op med et flot program, og nu er vi nået til produktionsfasen, som p.t. primært foregår i Danmark. Der har fortsat været stor interesse for faglige studierejser orienteret mod oversøiske destinationer. Målgrupperne inden for de faglige studierejser til USA, New Zealand, Sydafrika og Australien repræsenterer som oftest uddannelsessektoren i videste forstand. Temaer går ofte igen f.eks. Anvendelsen af ITteknologi, Voksenuddannelse og - undervisning og Skoleledelse og økonomistyring osv. Målgruppen i flere studierejser er gengangere. Kineserne er begyndt at vise interesse for Danmark, og interessen er også vågnet for studierejser den modsatte vej. Således tilrettelægges i skrivende stund den 4. oversøiske studierejse for ledere og mellemledere inden for VUC området. Denne gang går rejsen til Kina. Målgrupper for faglige studierejser er: Beslutningstagere og sagsbehandlere i stat, amter og kommuner NGO er, kulturelle foreninger, idrætsforeninger og politiske partier Lærere, ledere, administratorer, konsulenter og pædagoger Studerende inden for uddannelses-, social- og sundhedssektoren Udenlandske faggrupper med særlig interesse i Danmark og det danske samfund

7 Temaer for faglige studierejser er bl.a.: Social- og sundhedsvæsenet, ældre- og handicapomsorg, belastede unge og lægelig etik Uddannelse og samfund, det multikulturelle samfund, integration af indvandrere/flygtninge Byplanlægning, miljø, design og arkitektur Retsvæsenet, valghandlinger, aktivt medborgerskab og menneskerettigheder Børnekultur, livsværdier for børn og unge, familie og samfund I maj 2003 arrangerede Kulturinstituttet i samarbejde med landsdommer Marianne Levy, Østre Landsret, og School of Magistrates i Tirana for tredje år i træk en studierejse til Danmark for albanske dommer- og anklagerstuderende på andet år. Studierejsen havde til formål at give de studerende indsigt i opbygningen af det danske retsvæsen, så de senere som dommere eller anklagere kan være med til at bekæmpe korruptionen i det albanske retssystem. Fra engelsk side er der fortsat stor interesse for uddannelse i Danmark. Således har Kulturinstituttet i kalenderåret 2003 haft besøg af en række skoledistrikter, som har besøgt Danmark i en given periode med fokus på et særligt tema. Og allerede nu planlægges de første 6 studieture for 2004, der skal løbe af stabelen i forårsmånederne. Hvor temaerne tidligere var koncentreret om fællesemner som demokrati og aktivt medborgerskab etc. er emnerne nu bredere - spændende fra emner som integration af svagere stillede i samfundet til kreativitet i uddannelsen. Flere engelske grupper har betonet glæden ved netop at se kreativiteten boble i projektarbejder i de danske klasseværelser. Det Danske Kulturinstitut afviklede i 2003 i samarbejde med kulturprogrammet Brændstof, Københavns Danse- og musikgruppen Ikusasa Lethu fra KwaZulu-Natal, Sydafrika, optræder i København og omegn i anledning af African Day den 25. september på Københavns Rådhus. (Foto: Natal University) Amt, og CKU et stort dansk/sydafrikansk projekt for fysisk udviklingshæmmede børn og unge på forskellige institutioner i Københavnsområdet som opfølgning af pilotprojektet Jungle Dance Stories, der blev gennemført i efteråret 2002 med den sydafrikanske danser og koreograf Gerard Samuel. I anledning af Handicapåret og med H.C. Andersen jubilæet lige rundt om hjørnet var målet med Klub Vest at få en teaterforestilling op at stå med de psykisk og fysisk handicappede børn og unge som aktører. Resultatet blev en flot forestilling, som blev opført på Forbrændingen i Albertslund i uge psykisk og fysisk handicappede unge fra Klub Vest, som normalt ikke kan holde koncentrationen i mere end 2 minutter ad gangen, holdt publikum i ånde i fulde 35 minutter under en flot forestilling - en modernisering af H.C. Andersens Den grimme ælling med titlen Who Says the Ugly Duckling? Forestillingen blev en så stor succes, at vi i skrivende stund arbejder på at få den på turné til Ungarn i foråret Sydafrika dominerede i 2003 med flere kulturprojekter. I sommermånederne havde vi besøg af en hip-hopgruppe Black Noice fra Cape Town. Gruppen turnerede i Københavnsområdet over 10 dage. De holdt workshops og koncerter på flere ungdomscentre og optrådte på mange uddannelsessteder i Københavnsområdet - fortrinsvis i Københavns Amt. Og endelig havde vi i forbindelse med fejringen af African Day på Københavns Rådhus ultimo september i samarbejde med Den Sydafrikanske Ambassade besøg af musik- og dansegruppen Ikusasa Lethu (Our Future) fra Durban, som optrådte med den rituelle dans og musik fra landområderne iført de traditionelle kostumer, eksempelvis krigsdansen med gedeskind, jomfrudansen osv. De to sidstnævnte projekter blev arrangeret i nært samarbejde med kulturprogrammet Brændstof i Københavns amt. I 2003 afholdt Det Danske Kulturinstitut i samarbejde med Studieskolen kurset Dansk Fonetik og Syntaks. Kurset henvender sig til danskstuderende, som har læst dansk i mindst 2 år, og er rettet mod at forbedre udtalen og den kommunikative sprogfærdighed hos de udenlandske studerende. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. SIDE 7

8 Kulturinstituttet i Benelux Hovedindsatsområderne for afdelingen har været litteratur, Unika udstillingen, CICEB-samarbejde, udarbejdelse af popmanual, H.C. Andersen forberedelse og studierejser. Instituttet samarbejdede med den internationalt velestimerede litteraturfestival Rendez-Vous Littéraire. Det gav mulighed for, at Instituttet sammen med Kunststyrelsen kunne præsentere Jens Christian Grøndahl med store artikler i velanskrevne belgiske aviser til følge. Kunsthåndværkudstillingen Unika afsluttedes i Danmark på Gjethuset i Frederiksværk efter en succesfuld turné rundt i Europa her og hos vores kolleger. Demokratiseminar. Anne Knudsen i paneldiskussion under konferencen om Europas demokratiske Kulturer. (Foto: Lone Leth Larsen) Samarbejdet i CICEB, en sammenslutning af 10 kulturinstitutter i Belgien, blev yderligere styrket, og det resulterede i flere meget store projekter. Samarbejdet i CICEB er en stor fordel for Instituttet, fordi det giver lejlighed til at kunne få danske eksperter og kunstnere ind i store internationale projekter. Vi får mulighed for at være en del af store prestigiøse arrangementer, som vi normalt ikke ville kunne løfte alene. CICEB blev af EU-Kommissionen bedt om at koordinere og stå for afholdelsen af filmfestivalen Cinedays i Bruxelles. Her blev filmene Reconstruction af Christoffer Bo, Pizzaking af Ole Christian Madsen og This Charming Man af M. Strange-Hansen vist. Instituttet afholdt i begyndelsen af året en konference i samarbejde med EU- Parlamentet og EU-Kommissionen om multilinguisme i Europa og behovet for at bibeholde de små sprog som vigtige sprog, også i EU institutionerne. I december blev årets sidste aktivitet inden for CICEB-samarbejdet afholdt, nemlig en konference om demokratiske kulturer i Europa. Ebbe Lundgaard og SIDE 8 Anne Knudsen deltog fra Danmark, og der var på konferencen megen ros til den danske demokratiske model. I efteråret blev der i et samarbejde mellem Rosa (Dansk Rock Samråd) og Søren Burholt Kristensen, praktikant på Instituttet, skabt en manual for musikere, så de kan finde hinanden og lave udveksling. Hovedmålet er at skabe en kontaktdatabase, som musikere kan få adgang til via en hjemmeside. Resultatet blev til udsendelser i radioen. Flere danske rockgrupper blev spillet på forskellige kanaler, der blev skrevet artikler i vigtige aviser, og i foråret 2004 arrangeres i samarbejde med Rosa turneer med danske bands til Benelux. Instituttet startede et samarbejde med H.C. Andersen-sekretariatet og Have PR om at koordinere presse og projektindsatsen for H.C. Andersen året 2005 i Benelux. Det gav Instituttet en helt ny måde at arbejde på; mere helhedsorienteret og i samarbejde med flere forskellige partnere: pressen, PRbureauer, kulturelle og kommercielle partnere. Instituttet har prioriteret studierejser højt, hvilket har givet det gode resultat, at der blev arrangeret 11 studierejser til og fra Benelux. For at opnå dette tal var der blevet arrangeret et seminar om, hvordan man i Danmark håndterer miljøspørgsmål, og der var blevet skrevet artikler til hollandske tidsskrifter om ældreområdet. Instituttet har organiseret 3 udstillinger, der er vist 4 steder, 6 foredrag, 5 seminarer og konferencer, 11 studierejser, 10 koncerter, 8 film, 3 foredrag/ oplæsninger og 1 skoleprojekt. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Lone Leth Larsen, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Bruxelles

9 Kulturinstituttet i Estland Året har været præget af markante udstillinger fra Danmark. Den store Arne Jacobsen udstilling Evergreens & Nevergreens blev vist i et af Tallinns mest markante og indbydende udstillingssteder, et gammelt saltlager, hvor Det Estiske Arkitekturmuseum har til huse. Pressedækningen var ret omfattende, og estisk TV og radio sendte programmer i forbindelse med åbningen, herunder et 20 minutters TV-interview med professor Carsten Thau fra Danmarks Humanistiske Forskningscenter. De landsdækkende og lokale estiske aviser samt faglige tidsskrifter bragte 11 artikler om udstillingen. Udstillingen blev muliggjort takket være støtte fra Internationalt Kultursekretariat. Årets smukkeste udstilling Unika med tekstiler, glas, keramik, møbler, smykker og dansk kunsthåndværk blev en stor succes i Tallinn. Udstillingen Projektet har på mange måder været ud over det sædvanlige. Den har været mere end blot en præsentation af dansk samtidskunst, dels fordi udstillingen med over 40 deltagende kunstnere var en af årets største kunstbegivenheder i Estland, dels på grund af udstillingens overordnede ide - samarbejdet mellem danske og baltiske kunstnere. Projektet var, som titlen antyder, en udstilling med fokus på projektorienteret kunst. Flere måneders optakt havde dog fundet sted på Internettet. Det store udstillingsrum i Tallinns Kunsthal var samlingspunktet for samarbejde og fokus på selve opbygningen af værkerne. Udstillingen er blevet til takket være Sankt Annæ Gymnasiekor og Sankt Annæ Bigbands koncertturné til Helsinki, Riga og Tallinn. (Foto: Instituttets arkiv) støtte og velvilje fra en lang række personer og institutioner samt en vedholdende arbejdsindsats fra de tre arrangører Jacob Tue Larsen, Lars Pedersen og Lise Sattrup. Ikke mindst Internationalt Kultursekretariat, Dansk Center for Billedkunst og Danmarks ambassade i Estland har bakket op om projektet. Instituttet har endvidere arbejdet med en fælles udstilling fra to ide-beslægtede atelierer, Cassius Clay (Danmark) og Asuurkeraamika (Estland), baseret på udveksling mellem estiske og danske keramikere, som har arbejdet i hinandens værksteder. Resultatet blev Unisoonis - maskiner til det velfungerende samfund. Pia Jensens tæppe med geometriske former og forskellige farver turnerede i Estland ligesom Peder Stougårds farvefyldte akrylmalerier. Yderligere var der udstillinger om vikingetidens køkken og dansk-estisk grafisk kunst, sidstnævnte i samarbejde med Nordjyllands Amt. Musikakademi og Skt. Annæ kor og orkester gav koncerter forskellige steder i Estland. Solister fra Det Kongelige Teater gav publikum på I.D.A. Dance Festival i Tartu en stor oplevelse. Instituttet har været engageret i forskellige litterære arrangementer. Som optakt til Den Tredje Nordiske Poesifestival, arrangeret af Nordisk Ministerråds informationskontor i Tallinn, afholdt Instituttet et seminar om nordisk litteratur med deltagelse af forfattere fra Danmark (Pia Tafdrup og Muniam Alfaker), Færøerne (Tórodur Poulsen) og Grønland (Kelly Berthelsen). Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket i 11 udstillinger på 20 forskellige steder, 21 koncerter med 12 solister eller ensembler, 3 teaterforestillinger, 14 filmforevisninger, 6 seminarer og konferencer og 8 studie-/ delegationsrejser. Silvi Teesalu, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Estland På musikfronten har Instituttet været i stand til at præsentere kendte kunstnere som Marilyn Mazur og Pierre Dørge på jazzfestivalen samt violinisten Christina Pryn. Også det færøske band Yggdrasil og ensemble EKS, Very Big Band fra Esbjerg En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. SIDE 9

10 Kulturinstituttet i Letland I begyndelsen af 2003 fik Kulturinstituttet i Letland ny leder. Mange ressourcer er derfor blevet brugt på at holde introduktionsmøder med eksisterende partnere, på at udvikle nye alliancer og på at networke i såvel Letland som Danmark. Beretningsåret startede med et samarbejdsprojekt med universitetet i Riga. Emnet var Søren Kierkegaard, og rammerne var en to-dages international konference. Konferencen samlede lidt mere end 40 deltagere fra de nordeuropæiske og baltiske lande, og den fik en meget stor presseomtale. Den nye institutleder, Mogens Lange (t.h.), holdt velkomstreception i Instituttets foredragssal med deltagelse af bl.a. tidligere udenrigsminister Uffe Elleman Jensen (yderst t.v.) og ambassadør Ole Lisborg. I baggrunden ses kunstneren Yvonne Gerners. (Foto: Anna Karklina) De lettiske kulturinspektører blev kontaktet i maj måned for at høre, om der var interesse for at tage en udstilling med kunstneren Peder Stougaards ansigtstegninger, 82 i alt. Syv af de større byer uden for Riga samt Riga svarede bekræftende, og i løbet af efteråret har udstillingen været rundt i fem byer. Institutlederen har åbnet alle ferniseringerne, hvilket har været en god lejlighed til at lære kontakter i provinsen at kende. Udstillingen har overalt fået stor omtale i de lokale medier, og de mange børnetegninger, som Kulturinstituttet efterfølgende har fået tilsendt, viser, at Peder Stougaard kan motivere sine tilskuere. I samarbejde med Det Lettiske Filminstitut og Rigabiografen Kinogalerija arrangerede Kulturinstituttet to forestillinger med filminstruktøren Jesper Jargil, hvor han viste to af sine dokumentarfilm om dogmekonceptet. Interessen for dansk film er stor, og de efterfølgende spørgsmål-og-svar-sessions viste, at instruktøren og publikum kunne mødes i en frugtbar dialog. Arrangementet blev støttet økonomisk af Det Danske Filminstitut. På den årlige Nordic Film Festival, der arrangeres af International Centre of Cinema og støttes økonomisk af Nordisk Ministerråd, trak hele fire danske film SIDE 10 fulde huse. Det drejede sig om Lars von Triers Dogville, Morten Arnfreds Move Me med efterfølgende foredragssession, Lone Scherfigs Italian for Beginners og Susanne Biers Open Hearts. Det Danske Kulturinstitut lagde hus til en forestilling arrangeret af Søren Kierkegaard Kulturproduktion. Forestillingen bestod af oplæsning på lettisk af en redigeret udgave af Søren Kierkegaards Forførerens Dagbog kombineret med musik af Mozart. Sidstnævnte fremført af de to danske musikere Iben Teilmann og Pia Kaufmann fra Det Kgl. Kapel. Det lykkedes at indgå i et samarbejde med den lettiske Culture Capital Foundation, således at der også blev mulighed for at bruge penge på foromtaler i såvel den trykte som elektroniske presse. Arrangementet blev også støttet økonomisk af den danske ambassade i Letland. I samarbejde med en række større byer i Danmark samt deres kultur- og turistorganisationer og ikke mindst MIC og DFDS lykkedes det at få et lettisk tvhold til Danmark i 14 dage for at lave optagelser til en række udsendelser under temaet Musikalske byer i Danmark. Projektet blev planlagt og ledet af Kulturinstituttet, der betragter dette projekt som et spændende eksempel på ikke blot samarbejde med en række offentlige myndigheder og institutioner i Danmark, men også som et eksempel på aktiv og opsøgende kulturformidling om Danmark. Desuden var Skt. Annæ Koret og Skt. Annæ Big Band på turné i Letland. De afholdte koncerter var en oplevelse for såvel de danske gymnasieelever som for de lettiske tilhørere. Der blev arrangeret i alt fire koncerter. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 9 udstillinger, 5 koncerter, 2 litterære arrangementer, 1 teaterforestilling, 2 dukketeaterforestillinger, 4 filmforevisninger i biograf, 1 videofestival, 2 konferencer, 7 foredrag samt 1 studierejse. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Mogens Lange, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Letland

Å R S B 04 E R E T N I N G

Å R S B 04 E R E T N I N G 04 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 7 Estland... 8 Letland... 9 Litauen... 10 Polen... 11 Rusland...

Læs mere

0 Å R S B E R E T 6 N I N G

0 Å R S B E R E T 6 N I N G 06 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 6 Estland... 7 Kina... 8 Letland... 9 Litauen... 10 Polen...

Læs mere

Å R S B 01 E R E T N I N G

Å R S B 01 E R E T N I N G 01 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 4 Afdelingerne Kulturministeriets handlingsplan... 6 Seminarer og studierejser... 7 Job-Swop... 8 Benelux... 9 Estland... 10 Letland...

Læs mere

07 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop 4 Benelux 6 Brasilien 7 Estland 8 Kina 9 Letland 10 Litauen 11 Polen 12 Rusland

Læs mere

Handlingsplan 2006. For Det Danske Kulturinstitut. Indhold. Bilag

Handlingsplan 2006. For Det Danske Kulturinstitut. Indhold. Bilag Handlingsplan For Det Danske Kulturinstitut Indhold Indledning v/generalsekretær Finn Andersen 2 Handlingsplan for hovedkontoret 5 Benelux 7 Estland 8 Kina 9 Letland 10 Litauen 11 Polen 12 Rusland 13 Storbritannien

Læs mere

Å R S B 10 E R E T N I N G

Å R S B 10 E R E T N I N G 10 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 7 Brasilien... 8 Estland... 9 Kina...10 Letland... 11 Litauen...

Læs mere

DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2011. Dialogue Culture Network Activities Exchange

DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2011. Dialogue Culture Network Activities Exchange DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2011 We create Dialogue Culture Network Activities Exchange DDK ÅRSBERETNING 2011 3 Indhold 4 6 12 24 25 26 28 30 33 58 Året der gik, v. generalsekretær Finn Andersen

Læs mere

DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2012. Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Co-creation og innovation

DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2012. Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Co-creation og innovation DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2012 Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Co-creation og innovation Forsidebillede: Ravinder Reddy: Untitled 2007-08. Courtesy privat samling. Fra udstillingen

Læs mere

IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER KULTURUDVEKSLING APRIL 2003 EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME

IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER KULTURUDVEKSLING APRIL 2003 EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME Kulturkontakten IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME HANS EDVARD NØRREGÅRD-NIELSEN OM DANSK KUNST OG UDLANDET ARNE JACOBSEN

Læs mere

KULTURDIALOG. Nyhedsbrev fra Det Danske Kulturinstitut Nr. 10 Maj 2006

KULTURDIALOG. Nyhedsbrev fra Det Danske Kulturinstitut Nr. 10 Maj 2006 KULTURDIALOG Nyhedsbrev fra Det Danske Kulturinstitut Nr. 10 Maj 2006 Fejringen af H.C. Andersen satte sit præg på kulturlivet i 2005. Selvom H.C.A.-trætheden vist nåede at indfinde sig i den danske befolkning,

Læs mere

DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2014. Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Uddannelse og videnskab

DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2014. Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Uddannelse og videnskab DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2014 Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Uddannelse og videnskab Uppercut Danseteater viste En kort, en lang i Kina ifm kultursatsningen i Kina 2014-15.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Side 3. Baggrund og beslutning Side 4. Succeskriterier og oprindelige mål Side 5. Organisatorisk opbygning Side 5

Indholdsfortegnelse. Indledning Side 3. Baggrund og beslutning Side 4. Succeskriterier og oprindelige mål Side 5. Organisatorisk opbygning Side 5 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Baggrund og beslutning Side 4 Succeskriterier og oprindelige mål Side 5 Organisatorisk opbygning Side 5 Budget og regnskab Side 6 Sponsorer Side 7 Markedsføring og

Læs mere

International Ligestilling

International Ligestilling Mentor med mening Marie Brolin-Tani fra Sverige er mentor for den unge danser Ahmad fra Jordan. De arbejder tæt sammen og udvikler sig i København. International Ligestilling En ny håndbog fra den europæiske

Læs mere

EVALUERING AF DET DANSKE KULTURINSTITUT KULTURMINISTERIET

EVALUERING AF DET DANSKE KULTURINSTITUT KULTURMINISTERIET Til Kulturministeriet Dokumenttype Evaluering Dato Oktober 2009 EVALUERING AF DET DANSKE KULTURINSTITUT KULTURMINISTERIET KULTURMINISTERIET Revision [xx] Dato 2009-09-16 Udarbejdet [Navn] af Kontrolleret

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

FÅ DAGE TIL AFGØRELSEN

FÅ DAGE TIL AFGØRELSEN August 2012 Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig kandidatur FÅ DAGE TIL AFGØRELSEN COUNTRYSIDE METROPOLIS Hvad kan kulturhovedstaden føre til? side 5 Vi skal mødes, udvikle vores verden og os selv, side

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSMØDET DEN 24. APRIL 2013

UDKAST TIL ÅRSMØDET DEN 24. APRIL 2013 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N C L A U S B E R G S G A D E 9 5 0 0 0 O D E N S E C E - M A I L : L O F @ S Y M P H O N Y. D K W W W. S Y M P H O N Y. D K L A N D S D E L S O R K

Læs mere

DANMARK FOR HELE FOLKET

DANMARK FOR HELE FOLKET Bente Schindel (red.) DANMARK FOR HELE FOLKET Kulturelle Samråd i Danmark Musisk Oplysnings Forbund - 13 kulturelle integrationsprojekter 1 Indhold Forord Danmark for HELE folket - 13 kulturelle integrationsprojekter

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Indhold Mors stedet for den nødvendige diskussion..................... 3 Kulturmødet 2014 er slut Kulturmødet 2015 er i gang............. 4 Hvad Kulturmødet er......................................

Læs mere

Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013

Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013 Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan 2011-2013 I juni 2010 fremlagde regeringen sin strategi for styrket internationalisering af dansk kulturliv, som har til formål at øge kulturudvekslingen

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS Kulturstøtteordninger 2001/2002 Udgivet for Kulturministeriet af: Medie- og Tilskudssekretariatet Nybrogade 10 1203 København K tlf: 33 92 30 40 fax: 33 14 64 28 e-mail: tips@kulturtilskud.dk hjemmeside:www.kulturtilskud.min.dk

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 2004 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 København 2005 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2004 Redaktion: Anna Rasch, Annette Schneider, Lissa Shin

Læs mere

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud Dansehallernes årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens og ledelsens beretning s. 3-5 Publikum - Udbredelse af dans som kunstart, herunder præsentation af forestillinger s. 6-7 Moderne Dans på

Læs mere

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 - dfs@dfs.dk - www.dfs.dk

Læs mere

W W W. D R A M A T I K E R. D K D E C E M B E R 2 0 0 5 - M E D L E M S B L A D F O R D A N S K E D R A M A T I K E R E S F O R B U N D

W W W. D R A M A T I K E R. D K D E C E M B E R 2 0 0 5 - M E D L E M S B L A D F O R D A N S K E D R A M A T I K E R E S F O R B U N D W W W. D R A M A T I K E R. D K D E C E M B E R 2 0 0 5 - M E D L E M S B L A D F O R D A N S K E D R A M A T I K E R E S F O R B U N D R E P L I K K E R udgives 3 gange årligt af Danske Dramatikeres Forbund

Læs mere

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 Indhold Velkommen til oplevelsesøkonomien...................................... 3 Vækst & Vision.......................................................

Læs mere

Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst. Statens Kunstfonds årsberetning 2014

Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst. Statens Kunstfonds årsberetning 2014 Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst Statens Kunstfonds årsberetning 2014 Indhold 2 Medlemmer af bestyrelsen, udvalgene og repræsentantskabet Beretning fra bestyrelsen

Læs mere