03 Å R S B E R E T N I N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03 Å R S B E R E T N I N G"

Transkript

1 03 ÅRSBERETNING

2 Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Hamburg til Danmark... 4 Studierejser og Job-Swop... 5 Benelux... 7 Estland... 8 Letland... 9 Litauen...10 Polen...11 Rusland...12 Storbritannien...13 Tyskland...14 Ungarn...15 Organisation og regnskab Kulturinstituttets organisation...16 Personale...17 Repræsentantskab og bestyrelse...18 Støtte...19 Resultatopgørelse for Balance for Bilag Bilag A: Formandens beretning til repræsentantskabet...22 Bilag B: Aktiviteter Bilag C: Det Danske Kulturinstituts vedtægter...40

3 Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen Med oprettelsen af den nye afdeling i Skt. Petersborg, Ruslands vindue mod Vesten, er et af Kulturinstituttets vigtige strategiske mål siden afslutningen på den kolde krig blevet nået i 2003: gennem en varig tilstedeværelse i Ruslands Østersøkulturhovedstad at styrke de kulturelle forbindelser mellem Danmark og Rusland. Afdelingen komplementerer rækken af danske Øst-institutter, som siden begyndelsen af 90 erne har knyttet tætte bånd mellem Danmark og de baltiske lande, Polen og Ungarn med omkringliggende lande. I forbindelse med disse landes optagelse i EU rykker Rusland endnu nærmere, og det er derfor særdeles vigtigt at inddrage Rusland i et tættere samarbejde, ikke mindst på det kulturelle område. I Benelux-afdelingen har studieture og seminarer spillet en stor rolle i Temaerne, som har været uddybet gennem fremstilling af brochurer og fagbladsartikler, har spændt vidt og bl.a. omfattet ældreforsorg, handicappede børn og unge, multilingvisme, miljøløsninger, demokrati i Europa, kulturhuse i Danmark, integration af indvandrere og popmusikkens rolle i Europa. Nogle af konferencerne foregik i det bredere CICEBregie, et samarbejde mellem 10 EU-landes kulturinstitutter i Bruxelles, som er under stadig udvikling, og som har EU- Kommissionens bevågenhed og støtte. Generalsekretærerne for de ti landes institutter mødes nu i Bruxelles til en årlig drøftelse af, hvordan samarbejdet kan intensiveres. Med de fine fysiske rammer for Instituttets virke, som ved hjælp af mange gode kræfter er blevet etableret i årets løb, er der skabt en meget velegnet platform for dansk-russiske kulturudvekslinger, og det er glædeligt at kunne konstatere, at det allerede på kort tid er lykkedes for afdelingen under ledelse af Rikke Helms at gøre stedet velbesøgt og gennem en strøm af aktiviteter at placere sig som en markant brobygger mellem dansk og russisk kulturliv. Afdelingen i Polen har igen i 2003 sat rekord med 84 kulturarrangementer i 41 byer. Største samlede begivenhed var kulturfremstødet Danmark på Slottet, som indeholdt et stort opbud af kunstnere inden for forskellige genrer. Som sædvanlig var arrangementerne ledsaget af meget fine kataloger og plakater. Det fortsatte tætte nabolandssamarbejde med Den Polske Ambassade i Danmark resulterede bl.a. i visningen af en polsk designudstilling i København. Nye lokaler blev også indviet i Tyskland, hvor afdelingen i forbindelse med institutlederskiftet og efter 7 års tilstedeværelse i Hannover er flyttet tilbage til Tysklands mest folkerige delstat, Nordrhein-Westfalen, nærmere bestemt til den gamle hovedstad Bonn. Trods udflytningen af de fleste regeringskontorer og ambassader til Berlin er Bonn i høj grad forblevet en meget driftig by på såvel erhvervs- som kulturområdet. Instituttet har bevaret gode samarbejdsrelationer med NRW fra Dortmundperioden, og disse blev yderligere styrket gennem det store kulturfremstød Skandinavia 98 og Rhein-Ruhr Kultur-projektet i Danmark i Endvidere har Bonn Universitet en nordisk afdeling med danskundervisning. Instituttet er blevet vel modtaget af byen og delstaten, og institutleder Bernd Kretschmer har sat en række nye spændende initiativer i værk, herunder skandinaviske filmdage og et stort samarbejdsprojekt med danske designfirmaer. I Storbritannien har der i årets løb været fokuseret meget på børnekultur og film med aktiviteter, der er nået langt omkring på De Britiske Øer, ligesom der har været en række landsdækkende koncert- og udstillingsturneer. Emnet kultur og erhverv var endvidere genstand for en vellykket dansk-britisk konference i Edinburgh om kultur og erhverv. Fra afdelingen i Estland skal især fremhæves en række større udstillingsarrangementer som Evergreens & Nevergreens om Arne Jacobsen, Unika kunsthåndværksudstillingen, som tidligere har været vist i Belgien og Polen, og den store udstilling med projektkunst, Projektet, hvori der deltog en række danske såvel som et stort antal baltiske kunstnere. Denne udstilling blev senere vist i Riga. Herudover vistes en række mindre kunstudstillinger med dansk-estisk keramik, grafik, og soloudstillinger af Pia Jensen og Peter Stougård. Men også på film- og musikområdet har afdelingen været meget aktiv. I Letland har den nye leder Mogens Lange pr. 1. marts overtaget arbejdet i et land, der har undergået store forandringer siden den første pionértid i begyndelsen af 90 erne. Det gælder også i høj grad kulturlivet, der dels er blevet meget mere internationaliseret og dels har måttet omstille sig til de nye markedsøkonomiske forhold. Instituttet har utvivlsomt stadig en særlig status i letternes hjerter, men når det kommer til gennemførelsen af konkrete projektforslag, er konkurrencen blevet meget større. Interessen for kulturudvekslinger med Danmark er dog stadig stor, og med Letlands medlemskab af EU får afdelingen yderligere en vigtig rolle at spille i forhold til Letlands integration i EU. Det samme gælder for afdelingerne i de andre nye medlemslande. SIDE 3

4 Arne Jacobsen blev præsenteret i Litauen med to udstillinger, Lille Arne og Milestones and Evergreens med ledsagende seminar og workshop. Oplysningsarbejde i form af seminarer, workshops eller masterclasses har været en fast bestanddel af de mange forskellige kulturarrangementer, hvad enten det har drejet sig om udstillinger, teaterprojekter, deltagelse i filmfestivaler, litteraturmøder eller studieture. Det flerårige dansk-litauiske samarbejdsprojekt Vold i familien fortsattes i 2003 til gensidig inspiration med blandt andet studiebesøg til danske krisecentre og kvindeorganisationer. Efter 12 års virke som leder af afdelingen i Ungarn besluttede Thomas Berntsen at gå på pension med udgangen af Han var i høj grad en drivende kraft bag oprettelsen af afdelingen og udviklingen af det tætte venskabssamarbejde mellem Viborg Amt og Bács-kiskun Amt, som har været en del af fundamentet for Instituttets arbejde. Men hans udstrakte studieturs- og konferencevirksomhed omfattede ikke blot hele Ungarn, men også en række nabolande som Rumænien, Kroatien, Serbien og Slovakiet. Tusinder af mennesker fra myndigheder, organisationer og foreninger i disse lande har i årenes løb via Instituttet i Kecskemet besøgt Danmark og studeret dansk demokrati og samfundskulturelle forhold, ligesom der har været arrangeret utallige studiebesøg den anden vej. Instituttets kurser i dansk har ligeledes været meget efterspurgte med en interesse langt ud over de ca. 50 deltagere, der har været plads til hvert år. Hertil kommer udstillings-, koncert- og foredragsvirksomhed. For sin store indsats har Thomas Berntsen modtaget adskillige ungarske hædersbevisninger, og fra Kulturinstituttets side skal der lyde en varm tak til ham. Kulturinstituttet er naturligvis meget opmærksom på H.C. Andersen jubilæumsåret i 2005, og alle afdelingerne er i tæt samarbejde med HCA2005 Sekretariatet i Odense i fuld gang med at forberede en bred vifte af HCA-aktiviteter, hvoraf mange rækker ud over selve jubilæumsåret. Instituttet blev bedt om at koordinere den praktiske del af projektet i samarbejde med DR, der optog og transmitterede de 7 koncerter, som blev gennemført i De 3 sidste vil være klar til dette års Spil Dansk Dag, og det er derefter hensigten dels at udgive nogle CD er med hele projektet, dels at forsøge at formidle projektet til udlandet gennem Instituttets afdelinger. Med afviklingen af Hamburg til Danmark 2003, der var en opfølgning på danmark til hamborg 2000, er der hermed sat punktum for Kulturinstituttets opgaver for Kulturministeriet i forbindelse med Handlingsplan Ud over de to nævnte projekter, var Instituttet hovedkoordinator på Skandinavia 98, Østersøen Rundt (1998), Danish Wave i Australien (1999), Danish Wave i New York (sammen med Generalkonsulatet i N.Y., 1999), Østersøen Retur (2000), Opfølgning på Danish Wave i N.Y. ( ) og Rhein-Ruhr Kultur (2002). Det har været store, interessante og erfaringsgivende opgaver for Kulturinstituttet, som vi tror har sat sig mange aftryk i de implicerede lande og skabt nye varige samarbejdsnetværker. En stor tak til Kathrine Winkelhorn, som har været projektkoordinator på en række af disse projekter. I februar besøgte kulturminister Brian Mikkelsen, departementschef Karoline Prien Kjeldsen og fuldmægtig Stefan Hermann i to dage afdelingerne i Polen og Estland, hvor de fik et førstehåndsindtryk af, hvordan Instituttet arbejder i udlandet. Kulturministeren omtalte sit positive indtryk fra besøgene i sin tale på sidste års Repræsentantskabsmøde (gengivet i Årsberetning 2002), og fra Kulturinstituttets side vil vi gerne takke for den interesse, vi oplever, Ministeren omfatter Instituttet med. Tak til alle samarbejdspartnere og sponsorer, uden hvis velvilje og støtte årets resultat ikke ville kunne nås, og en særlig tak til Folmer Wisti Fonden for International Forståelse, der igen i det forløbne år har bakket varmt op om Instituttets arbejde. Fra Hovedkontoret har afdelingen for studieture, udvekslinger og job-swop arrangeret projekter dels i institutlandene, og dels i fjernere dele af verden som Australien, New Zealand, Nordamerika og Sydafrika. Men også Asien, først og fremmest Kina, er på vej som et af de nye indsatsområder. Af større projekter i 2003 kan nævnes første fase af A North European Network of Young Female Teachers in the Baltic Sea Area, et samarbejdsprojekt med IUC, der involverer netværksdannelse for yngre kvindelige lærere i 8 lande omkring Østersøen. Southern Cross - Northern Light er ligeledes et netværksprojekt, denne gang i samarbejde med Brændstof i Københavns Amt, der har til formål at etablere et kulturelt netværk mellem Danmark, Senegal og Sydafrika gennem skabelsen af en fælles teaterproduktion med unge talenter, som udvælges og instrueres af Peter Langdal og Pierre Dørge. Lyrik/Musik er et innovativt cross-over projekt, som er initieret af Kunstfonden. 10 unge komponister og 10 unge lyrikere blev bestilt til parvis at skabe værker, som skulle opføres af 10 forskellige ensembler i forbindelse med Spil Dansk Dagen. SIDE 4

5 Hamburg til Danmark Som en fortsættelse af det vellykkede internationale kulturudvekslingsprogram danmark til hamborg år 2000 blev Hamborg i 2003 budt velkommen til Danmark. Én af de gode erfaringer fra danmark til hamborg var, at en lang forberedelsestid gavner det samlede forløb. Det giver mulighed for at udvikle et program, der matcher stedet, tiden og institutionerne. Hermed forankres programmet i værtsinstitutionerne, og det er en forudsætning for at nå et publikum. Interessen i Danmark for at samarbejde med Hamborg har været stor, også uden for hovedstadsområdet. Den primære samarbejdspartner har været Trekantområdet Danmark og dets institutioner i otte jyske kommuner Børkop, Fredericia, Kolding, Lunderskov, Middelfart, Vamdrup, Vejen og Vejle. Trekantområdet Danmark har været en god medarrangør for Hamburg til Danmark. I forhold til den omfattende præsentation af dansk kunst og kultur i Hamborg i 2000 var dette program mindre ambitiøst i omfang. Der var ikke noget ønske om at lave et best-of program, og fra tysk side ønskede man et program, som afspejlede Hamborg som moderne kulturby. Samtidig må det konstateres, at Hamborg siden år 2000 har fået ny regering, hvilket også påvirkede det samlede program. I tilrettelæggelsen har ønsket fra tysk side været at etablere et samarbejde og møde mellem professionelle fra Danmark og Tyskland. Tankegangen og ræsonnementet bag dette har fra tysk side været, at det er den måde, man bedst udvikler sin egen kultur på. Det er i høj grad lykkes, og for Det Danske Kulturinstitut har det været et inspirerende samarbejde. Det var Hamborgs overborgmester og senatspræsident Ole von Beust i overværelse af Prins Joachim og Prinsesse Alexandra, som åbnede udstillingen Designkroppen på Trapholt. Udstillingen er skabt af Museum für Hvilens Jakke, Mette Kragelund. Fra udstillingen Designkroppen, Trapholt. (Foto: Hamburg til Danmark) Kunst und Gewerbe i Hamborg i tæt samarbejde med Trapholt. Programmet er udviklet af Kulturbehörde Hamburg i tæt samarbejde med Det Danske Kulturinstitut, Trekantområdet Danmark, Goethe Institut og en række danske kulturinstitutioner: Det Bruunske Pakhus, Fredericia, Koldinghus, Kongeåmuseet, Vamdrup, Vejen Kunstmuseum, Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus, Middelfart, Trapholt, Musikteatret i Vejle, Spinderihallerne, Vejle, Fredericia Teater, Designskolen i Kolding, Kolding Musikskole, Dansk Musik Informations Center, Levende Musik i Skolen, Rosa, Vestjysk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Den Sorte Diamant, Det Kgl. Bibliotek, Dansk Design Center, Stengade 30, Arkitektskolen, Meldahls Smedie, Nikolaj Udstillingsbygning og Vestsjællands Kunstmuseum. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. SIDE 5

6 Studierejser og Job-Swop Kulturinstituttets aktiviteter er med til at styrke en frugtbar dialog på tværs af landegrænser. Efterspørgslen på internationale projekter vokser, men der er også flere om budet, så målet for vores arbejde er at fastholde den faglige kvalitet, som vores aktiviteter er kendt for. Idéen med Det Danske Kulturinstituts Job-Swop program er at give lærere, skoleledere, pædagoger, konsulenter og administratorer fra skole-, kultur-, socialog sundhedsområdet mulighed for at arbejde sammen med en udenlandsk kollega omkring et fælles projekt som en del af deres efteruddannelse. Deltagerne indkvarteres privat og arbejder sammen med den udenlandske kollega i en periode varierende fra fire til fjorten dage, alt afhængig af destination. I 2003 blev der afviklet udvekslinger med lande i Vest- og Østeuropa samt med oversøiske destinationer i Australien, New Zealand, Nordamerika, Canada og Sydafrika. Job-Swop-udvekslingerne organiseres både som aktiviteter for den enkelte deltager og som et fælles projekt for en snævert defineret målgruppe omkring et fælles tema. Gruppeprojekterne arrangeres i nært samarbejde med den relevante målgruppe. Planlægningen og den praktiske afvikling af en udveksling for en enkeltperson eller for en gruppe forudsætter de samme pædagogiske, politiske, interkulturelle og strategiske overvejelser, som planlægningen og afviklingen af en faglig studierejse. Mange temaer går igen inden for begge aktivitetstyper. I forlængelse af optagelsen af nye medlemslande i EU afviklede Kulturinstituttet i samarbejde med IUC- Europe i 2003 første fase af et større gruppeprojekt - A North European Network of Young Female Teachers in the Baltic Sea Area. Projektet er et samarbejdsprojekt SIDE 6 mellem 8 lande omkring Østersøen med fokus på at skabe et netværk mellem første generation af yngre kvindelige undervisere efter murens fald. Det kvindelige køn dominerer lærerrollen i uddannelsessektoren i samtlige lande og er således en vigtig bestemmende faktor for uddannelsespolitikken for de kommende generationer. Projektet fokuserer på at etablere et netværk mellem 4 tidligere vestlande og 4 tidligere østlande - dels arrangeret som en række udvekslinger, hvor de deltagende parter besøger hinandens lande med et snævert fagligt program tilknyttet de enkelte besøg og dels som en fælles konference for samtlige deltagende lande. I 2003 blev udvekslingsdelen afviklet, mens evalueringen og den fremadrettede konference er planlagt til Projektet har krævet en stor arbejdsindsats - langt større end vi havde forestillet os, hvilket hang sammen med, at også de nordiske lande forventede langt større assistance med hensyn til projektets gennemførelse, end vi havde forestillet os. Men vi er kommet godt igennem første fase takket været et glimrende samarbejde med Europahusene i de involverede lande og IUC-Europe omkring projektet. En faglig studierejse planlægges og tilrettelægges i overensstemmelse med den enkelte gruppes ønsker og forventninger i et snævert samarbejde med gruppen og det respektive institutland eller andre samarbejdspartnere i de lande, hvor Det Danske Kulturinstitut ikke har institutter. Dette forudsætter kendskab til såvel modtagerlandets kultur og faglighed inden for det ønskede tema som til deltagernes baggrund. Her opleves fordelen ved at have en forlænget arm i et institutland, da interaktionen mellem institutlandene og hovedkontoret i København fremmer muligheden for at skabe velfungerende netværk på kort tid. Samarbejdsparterne er altafgørende i de lande, hvor Kulturinstituttet ikke har institutter. Her er især netværket til Sydafrika særdeles velfungerende. I 2003 arrangerede Kulturinstituttet i samarbejde med Brændstof en studietur under kulturprogrammet Southern Cross - Northern Light med det formål at etablere et kulturelt netværk mellem Danmark, Senegal og Sydafrika med henblik på en mulig fælles teaterproduktion, der skal på turné i de respektive lande primo Første fase var et stort arbejde, og Peter Langdal og Piere Dørge mødte en bred vifte af sydafrikanske unge talenter i Cape Town, Stellenbosch og Durban. Overalt stillede man op med et flot program, og nu er vi nået til produktionsfasen, som p.t. primært foregår i Danmark. Der har fortsat været stor interesse for faglige studierejser orienteret mod oversøiske destinationer. Målgrupperne inden for de faglige studierejser til USA, New Zealand, Sydafrika og Australien repræsenterer som oftest uddannelsessektoren i videste forstand. Temaer går ofte igen f.eks. Anvendelsen af ITteknologi, Voksenuddannelse og - undervisning og Skoleledelse og økonomistyring osv. Målgruppen i flere studierejser er gengangere. Kineserne er begyndt at vise interesse for Danmark, og interessen er også vågnet for studierejser den modsatte vej. Således tilrettelægges i skrivende stund den 4. oversøiske studierejse for ledere og mellemledere inden for VUC området. Denne gang går rejsen til Kina. Målgrupper for faglige studierejser er: Beslutningstagere og sagsbehandlere i stat, amter og kommuner NGO er, kulturelle foreninger, idrætsforeninger og politiske partier Lærere, ledere, administratorer, konsulenter og pædagoger Studerende inden for uddannelses-, social- og sundhedssektoren Udenlandske faggrupper med særlig interesse i Danmark og det danske samfund

7 Temaer for faglige studierejser er bl.a.: Social- og sundhedsvæsenet, ældre- og handicapomsorg, belastede unge og lægelig etik Uddannelse og samfund, det multikulturelle samfund, integration af indvandrere/flygtninge Byplanlægning, miljø, design og arkitektur Retsvæsenet, valghandlinger, aktivt medborgerskab og menneskerettigheder Børnekultur, livsværdier for børn og unge, familie og samfund I maj 2003 arrangerede Kulturinstituttet i samarbejde med landsdommer Marianne Levy, Østre Landsret, og School of Magistrates i Tirana for tredje år i træk en studierejse til Danmark for albanske dommer- og anklagerstuderende på andet år. Studierejsen havde til formål at give de studerende indsigt i opbygningen af det danske retsvæsen, så de senere som dommere eller anklagere kan være med til at bekæmpe korruptionen i det albanske retssystem. Fra engelsk side er der fortsat stor interesse for uddannelse i Danmark. Således har Kulturinstituttet i kalenderåret 2003 haft besøg af en række skoledistrikter, som har besøgt Danmark i en given periode med fokus på et særligt tema. Og allerede nu planlægges de første 6 studieture for 2004, der skal løbe af stabelen i forårsmånederne. Hvor temaerne tidligere var koncentreret om fællesemner som demokrati og aktivt medborgerskab etc. er emnerne nu bredere - spændende fra emner som integration af svagere stillede i samfundet til kreativitet i uddannelsen. Flere engelske grupper har betonet glæden ved netop at se kreativiteten boble i projektarbejder i de danske klasseværelser. Det Danske Kulturinstitut afviklede i 2003 i samarbejde med kulturprogrammet Brændstof, Københavns Danse- og musikgruppen Ikusasa Lethu fra KwaZulu-Natal, Sydafrika, optræder i København og omegn i anledning af African Day den 25. september på Københavns Rådhus. (Foto: Natal University) Amt, og CKU et stort dansk/sydafrikansk projekt for fysisk udviklingshæmmede børn og unge på forskellige institutioner i Københavnsområdet som opfølgning af pilotprojektet Jungle Dance Stories, der blev gennemført i efteråret 2002 med den sydafrikanske danser og koreograf Gerard Samuel. I anledning af Handicapåret og med H.C. Andersen jubilæet lige rundt om hjørnet var målet med Klub Vest at få en teaterforestilling op at stå med de psykisk og fysisk handicappede børn og unge som aktører. Resultatet blev en flot forestilling, som blev opført på Forbrændingen i Albertslund i uge psykisk og fysisk handicappede unge fra Klub Vest, som normalt ikke kan holde koncentrationen i mere end 2 minutter ad gangen, holdt publikum i ånde i fulde 35 minutter under en flot forestilling - en modernisering af H.C. Andersens Den grimme ælling med titlen Who Says the Ugly Duckling? Forestillingen blev en så stor succes, at vi i skrivende stund arbejder på at få den på turné til Ungarn i foråret Sydafrika dominerede i 2003 med flere kulturprojekter. I sommermånederne havde vi besøg af en hip-hopgruppe Black Noice fra Cape Town. Gruppen turnerede i Københavnsområdet over 10 dage. De holdt workshops og koncerter på flere ungdomscentre og optrådte på mange uddannelsessteder i Københavnsområdet - fortrinsvis i Københavns Amt. Og endelig havde vi i forbindelse med fejringen af African Day på Københavns Rådhus ultimo september i samarbejde med Den Sydafrikanske Ambassade besøg af musik- og dansegruppen Ikusasa Lethu (Our Future) fra Durban, som optrådte med den rituelle dans og musik fra landområderne iført de traditionelle kostumer, eksempelvis krigsdansen med gedeskind, jomfrudansen osv. De to sidstnævnte projekter blev arrangeret i nært samarbejde med kulturprogrammet Brændstof i Københavns amt. I 2003 afholdt Det Danske Kulturinstitut i samarbejde med Studieskolen kurset Dansk Fonetik og Syntaks. Kurset henvender sig til danskstuderende, som har læst dansk i mindst 2 år, og er rettet mod at forbedre udtalen og den kommunikative sprogfærdighed hos de udenlandske studerende. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. SIDE 7

8 Kulturinstituttet i Benelux Hovedindsatsområderne for afdelingen har været litteratur, Unika udstillingen, CICEB-samarbejde, udarbejdelse af popmanual, H.C. Andersen forberedelse og studierejser. Instituttet samarbejdede med den internationalt velestimerede litteraturfestival Rendez-Vous Littéraire. Det gav mulighed for, at Instituttet sammen med Kunststyrelsen kunne præsentere Jens Christian Grøndahl med store artikler i velanskrevne belgiske aviser til følge. Kunsthåndværkudstillingen Unika afsluttedes i Danmark på Gjethuset i Frederiksværk efter en succesfuld turné rundt i Europa her og hos vores kolleger. Demokratiseminar. Anne Knudsen i paneldiskussion under konferencen om Europas demokratiske Kulturer. (Foto: Lone Leth Larsen) Samarbejdet i CICEB, en sammenslutning af 10 kulturinstitutter i Belgien, blev yderligere styrket, og det resulterede i flere meget store projekter. Samarbejdet i CICEB er en stor fordel for Instituttet, fordi det giver lejlighed til at kunne få danske eksperter og kunstnere ind i store internationale projekter. Vi får mulighed for at være en del af store prestigiøse arrangementer, som vi normalt ikke ville kunne løfte alene. CICEB blev af EU-Kommissionen bedt om at koordinere og stå for afholdelsen af filmfestivalen Cinedays i Bruxelles. Her blev filmene Reconstruction af Christoffer Bo, Pizzaking af Ole Christian Madsen og This Charming Man af M. Strange-Hansen vist. Instituttet afholdt i begyndelsen af året en konference i samarbejde med EU- Parlamentet og EU-Kommissionen om multilinguisme i Europa og behovet for at bibeholde de små sprog som vigtige sprog, også i EU institutionerne. I december blev årets sidste aktivitet inden for CICEB-samarbejdet afholdt, nemlig en konference om demokratiske kulturer i Europa. Ebbe Lundgaard og SIDE 8 Anne Knudsen deltog fra Danmark, og der var på konferencen megen ros til den danske demokratiske model. I efteråret blev der i et samarbejde mellem Rosa (Dansk Rock Samråd) og Søren Burholt Kristensen, praktikant på Instituttet, skabt en manual for musikere, så de kan finde hinanden og lave udveksling. Hovedmålet er at skabe en kontaktdatabase, som musikere kan få adgang til via en hjemmeside. Resultatet blev til udsendelser i radioen. Flere danske rockgrupper blev spillet på forskellige kanaler, der blev skrevet artikler i vigtige aviser, og i foråret 2004 arrangeres i samarbejde med Rosa turneer med danske bands til Benelux. Instituttet startede et samarbejde med H.C. Andersen-sekretariatet og Have PR om at koordinere presse og projektindsatsen for H.C. Andersen året 2005 i Benelux. Det gav Instituttet en helt ny måde at arbejde på; mere helhedsorienteret og i samarbejde med flere forskellige partnere: pressen, PRbureauer, kulturelle og kommercielle partnere. Instituttet har prioriteret studierejser højt, hvilket har givet det gode resultat, at der blev arrangeret 11 studierejser til og fra Benelux. For at opnå dette tal var der blevet arrangeret et seminar om, hvordan man i Danmark håndterer miljøspørgsmål, og der var blevet skrevet artikler til hollandske tidsskrifter om ældreområdet. Instituttet har organiseret 3 udstillinger, der er vist 4 steder, 6 foredrag, 5 seminarer og konferencer, 11 studierejser, 10 koncerter, 8 film, 3 foredrag/ oplæsninger og 1 skoleprojekt. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Lone Leth Larsen, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Bruxelles

9 Kulturinstituttet i Estland Året har været præget af markante udstillinger fra Danmark. Den store Arne Jacobsen udstilling Evergreens & Nevergreens blev vist i et af Tallinns mest markante og indbydende udstillingssteder, et gammelt saltlager, hvor Det Estiske Arkitekturmuseum har til huse. Pressedækningen var ret omfattende, og estisk TV og radio sendte programmer i forbindelse med åbningen, herunder et 20 minutters TV-interview med professor Carsten Thau fra Danmarks Humanistiske Forskningscenter. De landsdækkende og lokale estiske aviser samt faglige tidsskrifter bragte 11 artikler om udstillingen. Udstillingen blev muliggjort takket være støtte fra Internationalt Kultursekretariat. Årets smukkeste udstilling Unika med tekstiler, glas, keramik, møbler, smykker og dansk kunsthåndværk blev en stor succes i Tallinn. Udstillingen Projektet har på mange måder været ud over det sædvanlige. Den har været mere end blot en præsentation af dansk samtidskunst, dels fordi udstillingen med over 40 deltagende kunstnere var en af årets største kunstbegivenheder i Estland, dels på grund af udstillingens overordnede ide - samarbejdet mellem danske og baltiske kunstnere. Projektet var, som titlen antyder, en udstilling med fokus på projektorienteret kunst. Flere måneders optakt havde dog fundet sted på Internettet. Det store udstillingsrum i Tallinns Kunsthal var samlingspunktet for samarbejde og fokus på selve opbygningen af værkerne. Udstillingen er blevet til takket være Sankt Annæ Gymnasiekor og Sankt Annæ Bigbands koncertturné til Helsinki, Riga og Tallinn. (Foto: Instituttets arkiv) støtte og velvilje fra en lang række personer og institutioner samt en vedholdende arbejdsindsats fra de tre arrangører Jacob Tue Larsen, Lars Pedersen og Lise Sattrup. Ikke mindst Internationalt Kultursekretariat, Dansk Center for Billedkunst og Danmarks ambassade i Estland har bakket op om projektet. Instituttet har endvidere arbejdet med en fælles udstilling fra to ide-beslægtede atelierer, Cassius Clay (Danmark) og Asuurkeraamika (Estland), baseret på udveksling mellem estiske og danske keramikere, som har arbejdet i hinandens værksteder. Resultatet blev Unisoonis - maskiner til det velfungerende samfund. Pia Jensens tæppe med geometriske former og forskellige farver turnerede i Estland ligesom Peder Stougårds farvefyldte akrylmalerier. Yderligere var der udstillinger om vikingetidens køkken og dansk-estisk grafisk kunst, sidstnævnte i samarbejde med Nordjyllands Amt. Musikakademi og Skt. Annæ kor og orkester gav koncerter forskellige steder i Estland. Solister fra Det Kongelige Teater gav publikum på I.D.A. Dance Festival i Tartu en stor oplevelse. Instituttet har været engageret i forskellige litterære arrangementer. Som optakt til Den Tredje Nordiske Poesifestival, arrangeret af Nordisk Ministerråds informationskontor i Tallinn, afholdt Instituttet et seminar om nordisk litteratur med deltagelse af forfattere fra Danmark (Pia Tafdrup og Muniam Alfaker), Færøerne (Tórodur Poulsen) og Grønland (Kelly Berthelsen). Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket i 11 udstillinger på 20 forskellige steder, 21 koncerter med 12 solister eller ensembler, 3 teaterforestillinger, 14 filmforevisninger, 6 seminarer og konferencer og 8 studie-/ delegationsrejser. Silvi Teesalu, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Estland På musikfronten har Instituttet været i stand til at præsentere kendte kunstnere som Marilyn Mazur og Pierre Dørge på jazzfestivalen samt violinisten Christina Pryn. Også det færøske band Yggdrasil og ensemble EKS, Very Big Band fra Esbjerg En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. SIDE 9

10 Kulturinstituttet i Letland I begyndelsen af 2003 fik Kulturinstituttet i Letland ny leder. Mange ressourcer er derfor blevet brugt på at holde introduktionsmøder med eksisterende partnere, på at udvikle nye alliancer og på at networke i såvel Letland som Danmark. Beretningsåret startede med et samarbejdsprojekt med universitetet i Riga. Emnet var Søren Kierkegaard, og rammerne var en to-dages international konference. Konferencen samlede lidt mere end 40 deltagere fra de nordeuropæiske og baltiske lande, og den fik en meget stor presseomtale. Den nye institutleder, Mogens Lange (t.h.), holdt velkomstreception i Instituttets foredragssal med deltagelse af bl.a. tidligere udenrigsminister Uffe Elleman Jensen (yderst t.v.) og ambassadør Ole Lisborg. I baggrunden ses kunstneren Yvonne Gerners. (Foto: Anna Karklina) De lettiske kulturinspektører blev kontaktet i maj måned for at høre, om der var interesse for at tage en udstilling med kunstneren Peder Stougaards ansigtstegninger, 82 i alt. Syv af de større byer uden for Riga samt Riga svarede bekræftende, og i løbet af efteråret har udstillingen været rundt i fem byer. Institutlederen har åbnet alle ferniseringerne, hvilket har været en god lejlighed til at lære kontakter i provinsen at kende. Udstillingen har overalt fået stor omtale i de lokale medier, og de mange børnetegninger, som Kulturinstituttet efterfølgende har fået tilsendt, viser, at Peder Stougaard kan motivere sine tilskuere. I samarbejde med Det Lettiske Filminstitut og Rigabiografen Kinogalerija arrangerede Kulturinstituttet to forestillinger med filminstruktøren Jesper Jargil, hvor han viste to af sine dokumentarfilm om dogmekonceptet. Interessen for dansk film er stor, og de efterfølgende spørgsmål-og-svar-sessions viste, at instruktøren og publikum kunne mødes i en frugtbar dialog. Arrangementet blev støttet økonomisk af Det Danske Filminstitut. På den årlige Nordic Film Festival, der arrangeres af International Centre of Cinema og støttes økonomisk af Nordisk Ministerråd, trak hele fire danske film SIDE 10 fulde huse. Det drejede sig om Lars von Triers Dogville, Morten Arnfreds Move Me med efterfølgende foredragssession, Lone Scherfigs Italian for Beginners og Susanne Biers Open Hearts. Det Danske Kulturinstitut lagde hus til en forestilling arrangeret af Søren Kierkegaard Kulturproduktion. Forestillingen bestod af oplæsning på lettisk af en redigeret udgave af Søren Kierkegaards Forførerens Dagbog kombineret med musik af Mozart. Sidstnævnte fremført af de to danske musikere Iben Teilmann og Pia Kaufmann fra Det Kgl. Kapel. Det lykkedes at indgå i et samarbejde med den lettiske Culture Capital Foundation, således at der også blev mulighed for at bruge penge på foromtaler i såvel den trykte som elektroniske presse. Arrangementet blev også støttet økonomisk af den danske ambassade i Letland. I samarbejde med en række større byer i Danmark samt deres kultur- og turistorganisationer og ikke mindst MIC og DFDS lykkedes det at få et lettisk tvhold til Danmark i 14 dage for at lave optagelser til en række udsendelser under temaet Musikalske byer i Danmark. Projektet blev planlagt og ledet af Kulturinstituttet, der betragter dette projekt som et spændende eksempel på ikke blot samarbejde med en række offentlige myndigheder og institutioner i Danmark, men også som et eksempel på aktiv og opsøgende kulturformidling om Danmark. Desuden var Skt. Annæ Koret og Skt. Annæ Big Band på turné i Letland. De afholdte koncerter var en oplevelse for såvel de danske gymnasieelever som for de lettiske tilhørere. Der blev arrangeret i alt fire koncerter. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 9 udstillinger, 5 koncerter, 2 litterære arrangementer, 1 teaterforestilling, 2 dukketeaterforestillinger, 4 filmforevisninger i biograf, 1 videofestival, 2 konferencer, 7 foredrag samt 1 studierejse. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Mogens Lange, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Letland

11 Kulturinstituttet i Litauen Arbejdet ved Det Danske Kulturinstitut i Litauen har i 2003 været præget af et stort oplysningsarbejde, da stort set alle projekter blev afviklet med et tilhørende oplysningsprogram. Oplysning må være kodeordet i Litauen på vej mod Europa. At skaffe én enkelt udstilling af Arne Jacobsens design til Litauen må betragtes som en stor begivenhed i landets kulturliv, og vi er derfor meget stolte over, at det faktisk lykkedes Instituttet at få hele to Arne Jacobsen vandreudstillinger, Lille Arne og Milestones and Nevergreens. Lille Arne kan man betragte som den absolut første og indtil videre den eneste udstilling af slagsen nogensinde præsenteret i Litauen med det enestående koncept, hvor genstandene kan berøres og er tænkt som levende modeller. Dette var i stor kontrast til Det er forbudt at berøre genstandene skilte, man ellers er vant til i Litauen. Året var også rigt på teaterprojekter. Mange litauiske teatre fik danske kollegaer på besøg, bl.a. Ungdomsteatret i Vilnius, dukketeatrene i Kaunas og Panevezys og den moderne dansefestival New Baltic Dance 03 m.m. Der var oplysnings- og workshopprogrammer i alle teaterprojekterne, som vakte meget stor opmærksomhed blandt journalister og især ude i de lokale samfund. Turné af det moderne danseteater CIRK fra København med tilhørende masterklasser på Konservatoriet i Vilnius blev også en stor succes og fik god omtale i pressen. De store internationale filmfestivaler Film Spring og Scanorama, hvor danske film traditionelt bliver præsenteret, havde også seminarer og workshops på programmet, primært rettet mod film- og kommunikationsstuderende. Audra Sabaliuaskiene, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Litauen Åbning af udstillingerne Lille Arne og Milestones & Nevergreens i Klaipeda. (Foto: Charlotte Helt Nørgaard) I løbet af året arrangerede Kulturinstituttet også studierejser, deriblandt studieturen for danske journalister, hvor de bl.a. deltog i åbningen af udstillingen Signs from Denmark i Visaginas (Ignalina atomkraftværket). Instituttet fortsatte det store projekt Vold i familien, og i samarbejde med Dansk Kvindesamfund blev der arrangeret en studietur til Danmark for repræsentanter fra krisecentre og kvindeorganisationer, der tager sig af kriseramte familier og unge. Det blev en så stor succes, at projektet er ved at forgrene sig således, at der kommer flere og flere ideer, f.eks. om at bruge danske erfaringer med projektet Break the Chain, rettet mod småkriminelle unge fra voldsramte familier. Men dette års og måske de sidste fem års største begivenhed må siges at have været H.C. Andersen Prisen, der i april 2003 blev overrakt til Kulturinstituttets samarbejdspartner og teaterdirektør og instruktør fra Panevezys dukketeater, Antanas Markuckis. Han er den første H.C. Andersen prismodtager i Baltikum, hvilket er en stor ære og af stor betydning, og Kulturinstituttet er stolt over, at det fem år lange promoveringsarbejde førte til den storslåede ceremoni i Odense. I den forbindelse kan også nævnes en anden H.C. Andersen prismodtager, nemlig Folketeatret i København (1999) og dets instruktør Preben Harris for forestillingen Nattergalen. I sin tid var det nemlig Instituttet, der hjalp Preben Harris med at komme i kontakt med Vilnius dukketeater og instruktøren, dukkemageren og kunstneren Vitalijus Mazuras, der som instruktør faktisk stod bag forestillingen Nattergalen på Folketeatrets scene. Denne opsummering af året, der gik, viser, at det er lykkedes for Instituttet og for gamle og nye samarbejdspartnere at føre mange gode ideer og initiativer ud i livet, som svarer fuldt ud til det stadigt voksende behov i forskellige samfundslag for flere kontakter på tværs af grænser, fælles projekter, gensidig inspiration og udfordringer, som går i takt med Litauens kommende optagelse i EU. Efter mange gode oplevelser med oplysningsprogrammer, vil Kulturinstituttet gerne fortsætte i den retning, og det er her, Instituttet føler sig stærkt rustet som repræsentant for Danmark, hvor folkelige oplysningstraditioner er mere end ord. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 4 udstillinger vist på 5 steder, 8 koncerter i 15 koncertsale, 10 teaterforestillinger, 2 litteraturmøder, 2 filmforevisninger, 6 seminarer, 3 studierejser. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. SIDE 11

12 Kulturinstituttet i Polen I år 2003 fortsatte Instituttet med at sprede sine aktiviteter ud til stadig flere, store og små polske byer. Det blev til i alt 84 arrangementer i 41 byer. Alle arrangementerne blev til i samarbejde med polske og danske kulturinstitutioner og -personer. I årets løb har Instituttet fortsat samarbejdet med over 20 polske og ca. 20 danske partnere og indgik samarbejde med konkrete projekter, som fulgte med 9 nye danske og 46 polske partnere: museer, højere læreanstalter, kulturcentre, filharmonier, biografer, biblioteker, festivaler, o.lign. Derudover støttede Instituttet over 20 folkeskoler og gymnasier med materialer, plakatudstillinger og oplæg i forbindelse med skolernes danske dage - én-dags arrangementer, som hører under skolernes udbredte aktiviteter i forbindelse med Polens indtræden i EU. Årets største begivenhed var kulturfremstødet Danmark på Slottet, som fandt sted i Poznan, allerede for fjerde gang. Stikordet for årets festival var polakker blandt danskerne, hvor der blev fokuseret på kunstnere af polsk afstamning, som er bosat i Danmark og er blevet en betydningsfuld del af landets kulturliv. Kunstnerne præsenteredes sammen med deres danske makkere på kunstområdet; i projektet deltog 29 kunstnere, bl.a. forfatterne Suzanne Brøgger og Janina Katz, plakatkunstneren Finn Nygaard, fotograferne John R. Johnsen og Piotr Topperzer, teaterinstruktøren Wladimir Herman, Kierkegaard-oversætteren Bronislaw Swiderski, kunstnerne Barbara Wilson og Marianne Søgaard Sørensen, violinisten Wladyslaw Marchwinski o.a. Størstedelen af de mange arrangementer fandt sted på Kulturcentret Slottet, mens andre blev arrangeret på Nationalmuseet, Musikhistorisk Museum, Universitetet, Kunstakademiet og Musikkonservatoriet. Projektet omfattede 6 udstillinger, fire litterære saloner, to seminarer, tre SIDE 12 Kulturminister Brian Mikkelsen på besøg hos Kulturinstituttet i Poznan. (Foto: Instituttets arkiv) forelæsninger på de nævnte læreanstalter, et teaterarrangement, en koncert og visninger af film af danske instruktører, som har læst ved filmskolen i Lodz. Ud over Danmark på Slottet blev en række andre udstillinger præsenteret landet rundt: udstillingen med dansk kunsthåndværk Unika, Arne Jacobsen - dansk designs mester, Musik er liv (en udstilling om Carl Nielsen), børnelitteraturudstillingerne En verden af oplevelser og Bogens magiske verden samt udstillingerne Karen Blixen - liv og værk, Dansk ekslibris, Danske tegneserier og Bjørn Wiinblad - plakater. Ved årets slutning var Instituttet hovedarrangør af udstillingen Polen viser frem, som blev til i København i samarbejde med Øksnehallen, scenograf Ole Koefoed og Polens ambassade. Der blev præsenteret 300 objekter - møbler, tøj, smykker, keramik, tekstiler, sko, grafik, m.m. af 120 unge polske designog akademistuderende I forbindelse med aktiviteterne producerede Instituttet 11 tryksager, deriblandt fire udstillingskataloger og tre plakater. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 16 udstillinger, som er blevet vist 49 steder, 16 koncerter med 5 ensembler, 4 litterære møder, 5 serier af filmforevisninger, 4 seminarer og konferencer. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Boguslawa Sochanska, leder af Det Danske Kulturinstitut i Polen

13 Kulturinstituttet i Rusland En ny afdeling af Det Danske Kulturinstitut så dagens lys i juni Åbningen af Det Danske Kulturinstitut i Skt. Petersborg, opfyldelsen af en længe næret drøm, fandt sted under 300-års jubilæet for den russiske kulturhovedstad. Jubilæet gav anledning til aktiviteter fra mange danske amter, kommuner og kulturaktører. Alt i alt har Danmark i 2003 været flot med på kortet i Skt. Petersborgs kulturfejringer. De største og mest markante bidrag fra dansk side var følgende: Restaureringen af Eremitagens indre gård, DR s Symfoniorkesters besøg i juni med koncert i Filharmonien, åbningen af Det Danske Kulturinstitut, Denmark - Pure Design, stor designudstilling i Designgalleriet i Skt. Petersborg og en Dansk Filmuge med de nyeste danske film i Dom Kino i Skt. Petersborg. Mange danske sponsorer, der har set Kulturinstituttets nye smukke lokaler, har ønsket at være med til at give Instituttet et dansk image. Det gælder i første omgang det danske Kulturministerium og VELUX FONDEN, der har gjort købet af kontoret muligt. Til indretningen er der skænket gaver fra Ny Carlsbergfondet og fra Royal Copenhagen, ligesom vi har fået en stor donation af kontormøbler fra Skive Hallerne og Dencon, Skive, samt Engelbrecht, København. I august åbnede et animationsværksted til et fritidscenter for børn; en gave fra Københavns Kommune. Mange hundrede børn har siden åbningen lavet tegnefilm over danske eventyr, og projektet følges op i 2004 med en udstilling af russiske børnetegninger i Københavns Amt, udveksling af russiske og danske børns Rikke Helms, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Rusland Den Ny Opera fra Esbjerg spiller børnemusicalen Den fortryllede prinsesse. Ungdomsteateret, Skt. Petersborg. (Foto: Andris Blums) tegnefilm og efteruddannelse af russiske lærere på Animationshuset i København. Karen Blixen Museets fine vandreudstilling om Karen Blixen, som af Kulturinstituttet, og med støtte fra den danske ambassade i Moskva, blev oversat og nyproduceret på russisk, har også haft mange besøgende og fået meget fin og bred pressedækning. Med denne udstilling som sin første synlige aktivitet markerede Kulturinstituttet sin tilstedeværelse i Skt. Petersborgs Nationalbibliotek i marts. Ribe Amt har sammen med Esbjerg Konservatoriums Very Big Band og den Ny Opera igen været aktiv i det internationale samarbejde. De organiserede sammen med generalkonsulatet og Kulturinstituttet en turné for Very Big Band, og Esbjerg Konservatorium skænkede et års stipendium til en ung russisk jazzmusiker. I samarbejde med Kulturinstituttet gav Ribe Amt yderligere en gave til Skt. Petersborg, nemlig en børneopera fra Den Ny Opera Den fortryllede prinsesse, der i november måned spillede 5 forestillinger på tre forskellige børneteatre i Skt. Petersborg med stor succes. Reflektioner i Nyt Nordisk Lys er en stor nordisk udstilling af glasmonumenter, udført af glaskunstneren Per Hebsgård, organiseret af maleren Peter Stuhr og Nordisk Ministerråd. Den blev vist i Petrozavodsk og i Skt. Petersborg. Rimsky Korsakov Konservatoriet i Skt. Petersborg har hvert år i september en International Konservatorieuge, hvor Kulturinstituttet nu sidder med i organisationskomiteen. Danmark var i år repræsenteret ved Dansk Saxofonkvartet, støttet af Dansk Musik Informations Center og Bikuben Fonden. I oktober afholdtes den 20. Europe of Regions Konference, støttet af Folmer Wisti Fonden for International Forståelse, med 150 deltagere fra Europa og Rusland. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til: 5 litteraturarrangementer, 14 koncerter, 5 udstillinger, 1 Job-Swop, 1 konference, 1 undervisningsseminar, 4 foredrag og 7 studierejser. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. SIDE 13

14 Kulturinstituttet i Storbritannien Instituttet kan med 2003 se tilbage på et aktivt og spændende år med aktiviteter spredt over et bredt udsnit af kulturlivet og i mange hjørner af Storbritannien. Netop en større geografisk spredning var en af målsætningerne for året, og i den sammenhæng var især den turnerende børnelitteraturudstilling World of Wonders en effektiv formidler, idet den besøgte hele 12 forskellige byer i England, Nordirland og Irland med afslutning i Edinburgh i december. I tilknytning til udstillingen organiserede Instituttet besøg af børnebogsforfatteren Lene Kaaberbøl samt to illustratorer, Lilian Brøgger og Dorte Karrebæk, der alle deltog i forskellige aktiviteter for skolebørn i Edinburgh. Også på såvel musik- som filmområdet lykkedes det at finde partnere uden for Skotland, og der er f.eks. holdt koncerter i henholdsvis Leicester, Loughborough, Preston, Louth og Nottingham samt en komplet Dreyer-kavalkade i London, hvilket tegner et mønster, som Instituttet forventer bliver forstærket i de kommende år. På udstillingsområdet er der foretaget en tilsvarende prioritering, men da de fleste museer og gallerier planlægger 2-3 år frem, vil resultaterne af dette først vise sig på lidt længere sigt. Foruden Dreyer-programmet, der ud over London også blev vist i Edinburgh og Glasgow, bød 2003 også på to andre spændende filmrelaterede begivenheder i form af to seminarer. Det ene var et seminar under Edinburgh International Film Festival om det dansk-skotske filmsamarbejde med udgangspunkt i Lone Scherfigs Wilbur, der blev produceret i 2002 i Skotland i samarbejde med Scottish Screen og lokale producenter, og som havde britisk premiere ved festivalen. Det andet var et endags-seminar om det danske Dogmekoncept på Edinburgh SIDE 14 Lederen af Den Danske Filmskoles manuskriptlinie, Mogens Rukov, fortæller om manuskriptudvikling og Dogmeregler under filmseminar i Edinburgh Filmhouse, december. (Foto: Kim Caspersen) Filmhouse i samarbejde med Hovedstadens Udviklingsråd. Mogens Rukov fra Den Danske Filmskole præsenterede udvalgte Dogmefilm og fortalte om manuskriptskrivning- og udvikling i en biograf fyldt af unge filmentusiaster. Begge aktiviteter viste med al ønskelig tydelighed, at dansk film fortsat har en stærk tiltrækningskraft internationalt, og der forventes gennemført lignende arrangementer i På musikområdet skilte især en koncertturné med Det Jyske Ensemble sig ud. Ensemblet er et af statsensemblerne, og de turnerede i England i november med et program af Mozart, Schumann, Beethoven og Carl Nielsen med stor succes. Flere af spillestederne har efterfølgende henvendt sig og givet udtryk for deres begejstring samt interesse i at afholde koncerter for andre danske ensembler fremover, hvilket understreger den positive effekt af at satse på kvalitet og professionalisme. Et andet eksempel, der bekræfter samme tendens, var Peter Holst Henckels meget roste World of Butterflies, som Instituttet udstillede under Edinburghs Fringe Festival. Hvert af de 68 billeder består af en sommerfugl, dens latinske navn, dens geografiske tilhørssted samt et dokumentarisk foto fra en dramatisk begivenhed, der er foregået samme sted. Udstillingen fik en begejstret modtagelse og har efterfølgende udløst flere forespørgsler fra andre britiske gallerier, der gerne vil huse udstillingen. Afslutningsvis skal det nævnes, at Instituttet arrangerede en konference om nye kontakter/projekter mellem kulturog erhvervslivet i henholdsvis Storbritannien og Danmark i samarbejde med den britiske organisation Arts & Business. Konferencen fokuserede på projekter i begge lande og opfordrede til et øget samarbejde og udveksling. Instituttet har i årets løb arrangeret 13 koncerter med 4 ensembler og 1 musikdag, 3 litterære aktiviteter. Der blev afholdt 3 seminarer, 10 foredrag eller oplæg, og der blev organiseret 5 studieture fra Danmark. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Kim Caspersen, Leder af det Danske Kulturinstitut i Storbritannien

15 Kulturinstituttet i Tyskland År 2003 blev Kulturinstituttets første år i Bonn efter flytningen fra Hannover. Der har således været tale om både en ny geografisk placering for Kulturinstituttet og et afgørende personalemæssigt vagtskifte med både ny institutleder og sekretær. Den meget fordelagtige beliggenhed i byens centrum gør, at Kulturinstituttet allerede i det første år i Bonn har udviklet sig til en kendt og populær adresse for både kulturmyndighederne og brugerne/ publikumet. Den officielle åbning af de nye lokaler den 23. marts, som blev foretaget af HKH Prinsesse Benedikte, markerede den første store begivenhed for Instituttet i Bonn. I arrangementet deltog repræsentanter for Det Danske Kulturinstituts ledelse (næstformanden og generalsekretæren), fhv. afdelingschef Poul Bache fra Kulturministeriet (nu leder af Kunststyrelsen), den danske ambassadør i Tyskland, Bonns overborgmester samt departementschefen fra kulturministeriet i Nordrhein- Westfalen. Derudover deltog ca. 80 indbudte tyske og danske gæster fra kultur og politik. Åbningen af Instituttet fik et meget vellykket forløb og en omfattende omtale både i tysk og dansk presse. Det lykkedes på forholdsvis kort tid at genoplive et velfungerede netværk ikke kun i selve byen Bonn, men i hele området. Samtidig var man opmærksom på, at også de kontakter i Hannover og i det nordtyske område, hvor Instituttet har været placeret i syv år, fortsat bør have Kulturinstituttets opmærksomhed. Et efterhånden fast programpunkt på Bernd Kretschmer, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Tyskland Åbningen af Kulturinstituttet i Bonn fik et meget vellykket forløb og samtidig en omfattende omtale både i tysk og dansk presse. (Foto: Michael Sondermann) Kulturinstituttets årsplan er den årlige koncertrejse gennem Europa med det europæiske ungdomsjazzorkester Swinging Europe under Erik Moseholms kunstneriske ledelse. Koncerten i Bonn den 18. juli, hvor institutlederen bød velkommen og introducerede orkestret, blev gennemført som et open airarrangement på Bonns markedsplads. Det var for fjerde gang i træk, at filmfestivalen Skandinavische Filmtage gennemførtes i Bonns kulturcenter Brotfabrik. På programmet stod flere spillefilm fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. Festivalen åbnedes med Nils Malmros film At kende sandheden. Ved åbningsarrangementet, hvor institutlederen holdt en af åbningstalerne, var ca. 100 gæster til stede. Mange af gæsterne udtrykte anerkendelse for, at institutlederen var den eneste officielle repræsentant fra nordisk side ved åbningen, og at Kulturinstituttet havde støttet arrangementet. På designområdet har Kulturinstituttet indledt et fast samarbejde med de tyske datterselskaber af Louis Poulsen, Fritz Hansen og Kvadrat. Formålet med det nye fællesprojekt danish design connection er at opnå synergieffekter ved fælles PR- og informationsarbejde samt forskellige aktiviteter for at profilere dansk design og arkitektur i Tyskland. I denne sammenhæng fungerer Instituttet som koordinator og sekretariat. Som første fælles aktivitet for den nye designplatform arrangeredes i perioden august et pressebesøg til Danmark for 16 journalister inden for tysk fagpresse (design-arkitektur-byggeri). I programmet indgik rundvisninger hos Kvadrat, Fritz Hansen og Louis Poulsen og besigtigelse af nye offentlige bygninger i København (bl.a. ved havnefronten). Den officielle præsentation af samarbejdsprojektet danish design connection foregik på Gammel Dok, hvor institutlederen bl.a. præsenterede en ny tysksproget imagebrochure om dansk design, som Kulturinstituttet har været med til at fremstille. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 3 udstillinger, 4 koncerter, 4 filmforevisninger, 2 litteraturarrangementer, 1 teaterfestival, 1 seminar og 3 informations- hhv. PRarrangementer. Institutlederen har holdt 2 foredrag og formidlet yderligere 1. Instituttet har medvirket til 2 studierejser. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. SIDE 15

16 Kulturinstituttet i Ungarn I 2003 har mange af Instituttets aktiviteter været præget af Ungarns kommende medlemskab af EU. Instituttet har medvirket ved mange EUarrangementer, det drejer sig om udstillinger, konferencer, kurser og især foredrag. Som i de tidligere år har Instituttet valgt at prioritere samfundskulturelle aktiviteter meget højt. Ungarerne har især udtrykt ønske om at få større kendskab til den danske samfundsmodel samt etablere venskabskontakt med danske grupper. Det drejer sig især om emner som højskoletraditionen, undervisningssystemet, andelsbevægelsen, det sociale område, det politiske system, nærdemokrati, erhvervsforhold og landbrug. Derfor har Instituttet medvirket i og arrangeret mange konferencer og seminarer om samfundsforhold samt arrangeret mange foredrag om det danske samfund. Fra Danmark har interessen især koncentreret sig om udvekslinger og studierejser inden for det folkelige og samfundskulturelle område. Mange danske uddannelsessteder ønsker at etablere venskabsaftaler med ungarske skoler. Ønsket om hjælp til at arrangere studieture kommer især fra amter og kommuner samt uddannelsesinstitutioner. De fleste af de studieture, som Instituttet arrangerer, er for danske grupper til Ungarn. Der har dog i løbet af året også været mange ungarske grupper i Danmark. Interessen for Kulturinstituttets arbejde kan aflæses i den store lyst til at lære dansk. Instituttet har stadig stor succes med danskundervisningen. Hver uge møder ca. 50 elever til undervisning på Instituttet. De studerende, som er fordelt på 4 niveaudelte hold, undervises af Instituttets sekretær, Zsófia Tóth. Hvert år yder Instituttet assistance til kommunikation mellem danske og SIDE 16 Afskedsreception for institutleder Thomas Berntsen i december måned. (Foto: Instituttets arkiv) ungarske erhvervsfolk, rådgivning om generelle erhvervsforhold i de 2 lande samt holder foredrag for danske og ungarske grupper om muligheder for samhandel. Instituttets gode samarbejde med Bács- Kiskun og Viborg amter er en stor hjælp for Instituttet. Medarbejdere i de 2 amter hjælper ofte Instituttet med at skaffe kontakter til enkeltpersoner, institutioner og organisationer. I forbindelse med institutlederskiftet ved udgangen af året arrangerede Bács- Kiskun amt et fagligt program for 30 indbudte danske gæster samt en flot afskedsreception for 150 gæster fra Danmark og Ungarn. Der er et meget stort ønske fra Kroatien om at samarbejde med Danmark for at styrke landets unge demokrati med hjælp fra andre (små)landes erfaringer og om hjælp til dybtgående modernisering og tilpasning til de europæiske standarder på alle vigtige områder, som f.eks. nærdemokrati, græsrodsbevægelser, uddannnelse, kulturmanagement, medier, offentlig forvaltning og foreningsdannelse. Derfor oprettedes i 2002 med hjælp fra Folmer Wisti Fonden for International Forståelse et filialkontor i Zagreb med en lokalt ansat, Drago Mutak. I 2003 har der været studierejser og konferencer, herunder Woman Trafficking i Opatija, i samarbejde med Det Kroatiske Journalistforbund og Journalisternes Efteruddannelse i Danmark med henblik på et on-going projekt inden for medieverden. Instituttet har i årets løb arrangeret 15 udstillinger, 18 koncerter med 4 orkestre, 23 konferencer/kurser, 51 foredrag samt 32 studierejser: 11 til Danmark og 21 for danske grupper til Ungarn. En komplet arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Thomas Berntsen, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Ungarn

17 Kulturinstituttets organisation Repræsentantskab Bestyrelse Generalsekretær Administration Kulturprojekter Benelux Bryssel Estland Tallinn Letland Riga Litauen Vilnius Rusland Skt. Petersborg Polen Warszawa/Poznan Storbritannien Edinburgh Tyskland Bonn Ungarn Kecskemét Seminarer, Studierejser og Job-Swop Administrationen er ansvarlig for økonomi, regnskab, indkøb, personale og fælles funktioner, både på hovedkontoret i København og i forhold til afdelingerne i udlandet. Seminarer, Studierejser og Job-Swop planlægger og gennemfører seminarer, konferencer, studierejser og job-swop i samarbejde med Instituttets afdelinger og samarbejdspartnere i udlandet. Kulturprojekter er opfølgning og afrunding af returprojekter på Kulturministeriets handlingsplan. Personalet på hovedkontoret og personaleændringer i udlandet fremgår af næste side. Bestyrelsen og repræsentantskabet fremgår af næstfølgende side. SIDE 17

18 Personale Personalet ved hovedkontoret i Danmark pr. 31. maj 2004: Finn Andersen, generalsekretær Pia Rasmussen, kontorchef Lisbeth Manicus, seniorkonsulent Ingrid Valentin, projektkoordinator Merete Fugl Mortensen, chefsekretær Birgit Hamann, bogholder Helle Rønne, projektkoordinator Merete Agger, projektkoordinator Jørgen Fuhry, kontorassistent Bine Ryberg, PR-medarbejder Karin Larsen, projektkoordinator Personaleændringer på Instituttets afdelinger i udlandet: Thomas Berntsen fratrådte med udgangen af 2003 sin stilling som leder af Det Danske Kulturinstitut i Ungarn. Cand. mag. Erling Østergaard tiltrådte pr. 1. marts 2004 stillingen som leder af Det Danske Kulturinstitut i Ungarn. Han kommer fra en stilling som rektor for Viborg Katedralskole. SIDE 18

19 Repræsentantskab og bestyrelse Repræsentantskab Instituttets øverste myndighed er repræsentantskabet, som kan have op til 60 medlemmer. Til repræsentantskabet kan vælges institutioner, der beskæftiger sig med mellemfolkeligt samarbejde. De enkelte institutioner udpeger selv den person, som de ønsker at lade sig repræsentere ved. Enkeltpersoner af betydning for og med interesse for kulturelt samarbejde med udlandet kan også vælges som medlemmer af repræsentantskabet. To medlemmer udpeges af og blandt det ansatte personale, som selv fastsætter valgperioden. De politiske partier i Folketinget tilbydes at lade sig repræsentere med hver et medlem. Institutioner Akademiet for de Skønne Kunster /Carsten Thau Amtsrådsforeningen /Ove Nissen Biblioteksstyrelsen /Jonna Holmgaard Larsen Danmarks Turistråd /Lars Erik Jønsson Dansk Arkitektur Center /Kent Martinussen Dansk Design Center /Ulla Hovgaard Ramlau Dansk Folkeoplysnings Samråd /Bent Jacobsen Dansk Forfatterforening /Viggo Madsen Dansk Kunstnerråd /Franz Ernst Dansk Samvirke /Jens Witthøfft Nielsen Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger /Henrik Jensen Danske Kunsthåndværkere /Gina Hedegaard Nielsen Danske Skønlitterære Forfattere /Annette Lindegaard Det Danske Filminstitut /Jesper Andersen Det Kgl. Bibliotek /Erland Kolding Nielsen Det Kgl. Danske Musikkonservatorium /Marianne L. Jakobsen Det Kgl. Teater /Jane Holkenfeldt Folmer Wisti Fonden for International Forståelse /Helle Wisti Folkehøjskolernes Forening i Danmark /Knud Erik Therkelsen HTS Interesseorganisationen /Kjeld Schouboe Kommunernes Landsforening /Peter Gorm Hansen Kulturelle Samråd i Danmark /Bente Schindel Kunststyrelsen /Poul Bache Landsorganisationen i Danmark /Mogens Jensen Nationalmuseet /Birgitte Kikkenberg Statens Museum for Kunst /Allis Helleland Personlige medlemmer Sølvsmed Mogens Bjørn-Andersen Uddannelseschef Arne Carlsen Fhv. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen Lektor Karsten Fledelius Direktør Litten Hansen Sølvsmed Søren Hansen Fhv. hofmarskal Søren Haslund-Christensen Programchef Connie Hedegaard Generalkonsul Jens Høgel Chefredaktør Anne Knudsen Landsretssagfører Steen Langebæk (næstformand) Anders Laursen, formand for Dansk Musiker Forbund Museumsdirektør Bodil Busk Laursen Jens Munch Lund-Nielsen Radiodirektør Leif Lønsmann Erik Moseholm, Artistic Director Rådmand Søren Møller (formand) Jørgen Nue Møller Fhv. chefredaktør Herbert Pundik Advokat Lennart Ricard Generalkonsul Fritz Schur jr. Centerleder Dorte Skot-Hansen Arkitekt Karin Skousbøll Journalist Rosa Trier Personalevalgte Silvi Teesalu, institutleder i Estland Karin Larsen, hovedkontoret Repræsentantskabet har i 2003 holdt 1 møde. Bestyrelse Kulturinstituttet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Repræsentantskabets formand og næstformand er henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen. Derudover vælges 3 medlemmer af repræsentantskabet. De 2 af personalet udpegede medlemmer af repræsentantskabet er også i bestyrelsen. De politiske Partier Socialdemokratiet /Eva Fatum Det Konservative Folkeparti /Carina Christensen Venstre, Danmarks Liberale Parti /Ester Larsen Det Radikale Venstre /Henning Nielsen Socialistisk Folkeparti /Sanne-Marie Jacobsen Enhedslisten /Finn Hermann Dansk Folkeparti /Hanne Nødgaard Kristeligt Folkeparti /Tove Videbæk Søren Møller, formand Steen Langebæk, næstformand Erland Kolding Nielsen Anders Laursen Lennart Ricard Silvi Teesalu, personalevalgt repræsentant Karin Larsen, personalevalgt repræsentant Helle Wisti, observatør for Folmer Wisti Fonden for International Forståelse Bestyrelsen har i år 2003 holdt 5 møder. Ovenstående oplysninger er ajourført 31. maj 2004 SIDE 19

20 Støtte Det Danske Kulturinstitut ønsker at takke følgende for støtte i 2003: 3M ZVK Aldaris Bryggerierne, Letland Alytus amt Arla Foods Astrid Kruse Jensen Bács-Kiskun Amt Bikuben Fonden Birstonas Kulturpalæ Bodum Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brændstof Carlsberg Carlsberg-Tetley Center for Dansk Billedkunst Centre Urbain, Bruxelles Chr. Jensen A/S CICEB CKU Cultural Endownment, Estonia Culture Capital Foundation, Letland Dacapo Danclean Danisco Danish Softwood Danmarks Turistråd Dansk Litteraturinformationscenter Dansk Musik Informations Center Dansk Musikerforbund Dansommer Den danske ambassade i Belgien Den danske ambassade i Holland Den danske ambassade i Letland Den danske ambassade i Litauen Den danske ambassade i Riga Den danske ambassade i Tallinn Den kongelige norske ambassade i Belgien Den kongelige svenske ambassade i Belgien Den svenske ungdomsstyrelse Dencon A/S Det Danske Filminstitut Det Danske Generalkonsulat i Skt. Petersborg Det Finske kulturinstitut Det flamske kulturministerium Det Nationale Dramateater, Litauen Det Nationale Opera og Balletteater, Litauen DFDS Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond Duvel Dänisches Fremdenverkehrsamt Elsam Engelbrecht, København SIDE 20 Estonia Air EU-kommissionen Faxe Bryggeri Faxe kondi Fjends Kommune Flügger Folmer Wisti Fonden for International Forståelse Fotografisk Center Fritz Hansen Gentofte Kommune Goethe Institut Grundfoss Hotel Aranyhomok, Kecskemét Hovedstadens Udviklingsråd - HUR HTI-Travel, Budapest IKEA Internationalt Kultursekretariat James Walker Jyllands-Posten Fond Karup Kommune Kaunas Dukketeater Kaunas Universitet Kedainiai Kommune Kjellerup Kommune Klaipeda Kommune Klaipeda Kunstgalleri Kolding Kommune Konsul Georg Jorcks og Hustru Emma Jorcks Fond Kulturministeriet Kulturministeriet i Estland Kulturministeriet i Litauen Kunststyrelsen Kvadrat Københavns Amt Københavns Kommune Litauens Nationalbibliotek Litauens Nationale Radio og TV Litauisk klassisk guitarforening Litauisk Nationalt Kunstmuseum Litteraturcentret Litteraturrådet Loksa Shipyard Louis Poulsen Lærernes Hus Martin Manufacturing Mejeriforeningen Mogens Zielers fond Nordisk Informationskontor i Vilnius Nordisk Kulturfond Nordisk Ministerråd Nordjyllands Amt Ny Carlsbergfondet Odense Kommune Palle Dybdal Rasmussen Panevezys Rejsende Dukketeater Pasvalys Kommune Per Hebsgård Pongrac Pusztaen, Ungarn Ragnvald og Ida Blix Fond ROSA Royal Copenhagen SAS SAS, Rusland Scan Shop Scandlines Siauliai Universitet Skive-Hallerne Sonning Fonden Statens Musikråd Stelton Svenska Instituttet Thermo Team Thisted Kommune Tivoli Toyota-Fonden Trekantområdet Danmark Tryg Polska Tulip Ungarns Specialisten Varga Bus VELUX FONDEN Viborg Amt Viborg Kommune Vilnius Kommune Vilnius Ungdomsteater Vilnius Universitet Wonderful Copenhagen Zapolski Kvartetten Ålborg Kommune Århus Kommune

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Årlig redegørelse for Danmarks internationale kulturudveksling Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Dansk kulturliv

Læs mere

Å R S B 04 E R E T N I N G

Å R S B 04 E R E T N I N G 04 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 7 Estland... 8 Letland... 9 Litauen... 10 Polen... 11 Rusland...

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Å R S B 01 E R E T N I N G

Å R S B 01 E R E T N I N G 01 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 4 Afdelingerne Kulturministeriets handlingsplan... 6 Seminarer og studierejser... 7 Job-Swop... 8 Benelux... 9 Estland... 10 Letland...

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur Zentropa China HVEM ER VI Nordisk Film Verdens ældste produktionsselskab Største distributør af film i Skandinavien Zentropa Et af Europas største produktionsselskaber med produktionsfaciliteter i Tyskland,

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser Kultur forbinder på tværs af landegrænser Københavnsafdelingen, program oktober 2013 Kære medlem Vi vil gerne takke for et rigtig godt Hovedstadstræf i København 23-25. august, hvor vi mødte en masse medlemmer

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

0 Å R S B E R E T 6 N I N G

0 Å R S B E R E T 6 N I N G 06 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 6 Estland... 7 Kina... 8 Letland... 9 Litauen... 10 Polen...

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Handlingsplan 2006. For Det Danske Kulturinstitut. Indhold. Bilag

Handlingsplan 2006. For Det Danske Kulturinstitut. Indhold. Bilag Handlingsplan For Det Danske Kulturinstitut Indhold Indledning v/generalsekretær Finn Andersen 2 Handlingsplan for hovedkontoret 5 Benelux 7 Estland 8 Kina 9 Letland 10 Litauen 11 Polen 12 Rusland 13 Storbritannien

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

KULTURDIALOG. Nyhedsbrev fra Det Danske Kulturinstitut Nr. 10 Maj 2006

KULTURDIALOG. Nyhedsbrev fra Det Danske Kulturinstitut Nr. 10 Maj 2006 KULTURDIALOG Nyhedsbrev fra Det Danske Kulturinstitut Nr. 10 Maj 2006 Fejringen af H.C. Andersen satte sit præg på kulturlivet i 2005. Selvom H.C.A.-trætheden vist nåede at indfinde sig i den danske befolkning,

Læs mere

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Børn og Kultur Sekretariats- og kulturafdeling Sagsnr. 74020 Brevid. 1217019 Ref. VDH Dir. tlf. 46 31 40 35 vibekedh@roskilde.dk Driftsaftale med Franz Schubertselskabet 2012-2013 16. maj 2011 Mellem Franz

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Dato Varighed Destination Formål Deltagere 21.01.14-24.01.14 4 dage London Besøge BETT konferencen. En konference der omhandler

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea I teatergruppen Batida har vi igennem lang tid haft et stort ønske om at bygge en kunstnerisk bro til Nordkorea. I foråret 2012 lykkedes det, efter

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Pressemeddelelse Oktober 2013 blickfang Copenhagen er årets shopping-event! Download af pressebilleder på

Pressemeddelelse Oktober 2013 blickfang Copenhagen er årets shopping-event! Download af pressebilleder på Pressemeddelelse Oktober 2013 blickfang Copenhagen er årets shopping-event! Om kun fire uger er det igen tid til den internationale designmesse blickfang, der både er designscenens hot spot og årets design-shopping-event

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

Festival 2012 - teater for børn & unge

Festival 2012 - teater for børn & unge Festival 2012 i tal 1) Tal og fakta de helt basale 2) PR-arbejde, kontakt til pressen og synlighed 3) Tryksager og andet forproduceret materiale 4) Planlægning hvordan vi gjorde det i år? 5) Afvikling

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V)

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V) Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 110 Offentligt TALE Arrangement: Åbent samråd om sammensætningen af Det Kongelige Teaters bestyrelse Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: 8. februar 2012

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Seminar om det internationale kultursamarbejde 3.-4. September 2007, Evaluering samlet baseret på 42 besvarelser

Seminar om det internationale kultursamarbejde 3.-4. September 2007, Evaluering samlet baseret på 42 besvarelser Seminar om det internationale kultursamarbejde 3.-4. September 2007, Evaluering samlet baseret på 42 besvarelser 1. Overordnet seminarvurdering: I hvilken grad levede seminaret op til formålene? I meget

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget

DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Kommunikationsværktøjer for Regionsudvalgets medlemmer 2010-UDGAVEN Kommunikationsværktøjer for Regionsudvalgets medlemmer 2010-UDGAVEN Kommunikations- og presseteamet

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] 26 27 Sponsorering En sponsor en person eller en virksomhed, der yder økonomisk, eller anden støtte til f.eks. en

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere