Kompetencebehov hos butiksmedarbejdere inden for convenience fødevarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencebehov hos butiksmedarbejdere inden for convenience fødevarer"

Transkript

1 Fra traditionel detailhandel til convenience butikker Kompetencebehov hos butiksmedarbejdere inden for convenience fødevarer Udarbejdet i december 2009 af GEMBA Innovation for HAKL

2 Indhold 1. INDLEDNING FORMÅL BAGGRUND METODE OG AFGRÆNSNINGER KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER STATUS OG FORVENTNINGER TIL UDVIKLINGEN INDEN FOR CONVENIENCE NYE KOMPETENCEKRAV TIL BUTIKSMEDARBEJDERNE UDDANNELSESBEHOV FOR BUTIKSMEDARBEJDERE ANBEFALINGER RESUME AF UDVIKLING OG TRENDS INDEN FOR CONVENIENCE FØDEVARER UDVIKLING OG TRENDS INDEN FOR CONVENIENCE FØDEVARER INTERNATIONALE TRENDS OG TENDENSER HVAD VISER UNDERSØGELSEN I DANMARK? OPSAMLING PERSONLIG SERVICE INTERNATIONALE TRENDS OG TENDENSER HVAD VISER UNDERSØGELSEN I DANMARK? OPSAMLING NYE TEKNOLOGIER INTERNATIONALE TRENDS OG TENDENSER HVAD VISER UNDERSØGELSEN I DANMARK? OPSAMLING NYE OPGAVER I RELATION TIL CONVENIENCE FØDEVARER BEHOVET FOR NYE KOMPETENCER OG UDDANNELSE GENNEMGÅENDE UDDANNELSESBEHOV UDDANNELSESBEHOV OPDELT PÅ TEMAER OG BUTIKSTYPER

3 1. Indledning 1.1 Formål Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse i daglig tale HAKL - har fået gennemført en undersøgelse af nuværende og fremtidige kompetencebehov for butiksmedarbejdere, der arbejder med convenience fødevarer. Formålet med undersøgelsen har været at indhente viden om omfanget af og fremtidspotentialer for udviklingstendensen omkring convenience fødevarer, herunder oplevelser, og om tendensen udfordrer AMU-målgruppens kernekompetencer i detailhandlen således at der er behov for udvikling af nye efteruddannelsestilbud. Convenience fødevarer defineres på Wikipedia som kommercielt tilberedt mad designet til nemt forbrug. Convenience fødevareprodukter er ofte præfabrikerede fødevarer, der kan sælges som enten varme eller kølede klar-til-at-spise-retter, ved stuetemperatur eller som kølede eller frosne produkter, der kræver minimal forberedelse, typisk kun opvarmning. Resultatet af undersøgelsen er en række konklusioner og anbefalinger til udvikling af relevante nye uddannelsestilbud indenfor convenience fødevarer og relaterede services. 1.2 Baggrund Convenience fødevarer er et voksende marked inden for detailhandlen, og har udviklet sig i takt med ændringer i demografi, arbejdsmarked og kultur. Væksten sker på tværs af brancher, og der kan iagttages en brancheglidning mellem supermarkeder, tankstationer og specialforretninger i salget af convenience fødevarer. Der er endvidere indikationer på, at forbrugernes præferencer for convenience fødevarer ændrer sig fra de traditionelle fastfood produkter til også at inkludere især ferske og kølede produkter. Udviklingen stiller nye krav til de medarbejdere, der arbejder med produkterne, det være sig i supermarkeder, kiosker, specialforretninger eller tankstationer. Spørgsmålet er hvilke nye opgaver det afstedkommer og om det udløser behov for nye kompetencer til løsning af opgaverne. Dette spørgsmål besvares i undersøgelsen. 3

4 1.3 Metode og afgrænsninger Undersøgelsen er gennemført i efteråret 2009 og er forløbet som vist i nedenstående figur Følgende metoder ligger til grund for dataindsamlingen: Trendundersøgelse Der er gennemført desk-research af internationale trends og tendenser inden for convenience fødevarer. Fokus har været på at identificere aktuelle udviklinger samt trends og tendenser på området for detailsalg af convenience fødevarer. Fokus har været på udviklingen i USA og UK, da disse lande traditionelt er ledende inden for convenience fødevarer og da udviklinger i USA og UK ofte kommer til Danmark med en vis forsinkelse. En del af opgaven har netop været at fortolke hvilket gennemslag de vil få i dansk detailhandel. Derudover suppleres med enkelte tal og tendenser fra Tyskland og Japan. Brugerworkshop Der har været afholdt en brugerworkshop med deltagelse af 22 repræsentanter fra: Supermarkeder/Kæder: Kvickly, Netto, Føtex, Bilka, Coop, Rema 1000, SuperBest Kiosker: 7-Eleven, DSB Kort & Godt Tankstationer: Q8 Delikatesse/specialbutikker: Joe & The Juice Organisationer: DI, Dansk Erhverv, Uddannelsesnævnet, HAKL 4

5 De deltagende kæder blev udvalgt efter anbefalingerne fra projektets styregruppe, og repræsenterer en beskæftigelse på ca medarbejdere i dagligvarebranchen, hvilket udgør ca. halvdelen af den samlede beskæftigelse i dagligvarebranchen, som er på ca personer. De deltagende kæder repræsenterer en omsætning på mere end 85 mia. kr. i På workshoppen drøftede deltagerne to overordnede spørgsmål: 1. Hvilke produkter indenfor convenience fødevarer vil især præge udviklingen i dansk detailhandel inden for de kommende 3 år? Hvilke nye opgaver og eventuelle kompetencebehov skaber det for medarbejderne? 2. Hvilke nye teknologier og services, der gør det nemmere og mere spændende for kunden at handle fødevarer, tror I vil præge markedet de kommende 3 år? Hvilke nye opgaver og eventuelle kompetencebehov skaber det for medarbejderne? Interviews Der er gennemført dybdegående personlige interviews med repræsentanter fra supermarkeder, kiosker, tankstationer og delikatesse/specialbutikker. Interviews havde til formål dels at afgrænse området convenience fødevarer, dels identificere trends, forandringer, kompetencemæssige udfordringer og uddannelsesbehov i dansk dagligvarehandel, herunder for forskellige butikstyper. Survey Der er gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til et antal personer i branchen (HR-, butiks-, kategori- og convenience chefer) fra dels et udsnit af de tidligere nævnte deltagende kæders butikker, dels et antal supplerende butikker indenfor special/delikatessehandel udvalgt fra Købmandsstandens Oplysningsbureau. Formålet var at kvantificere resultater fra interviews og workshop. Samlet set har ca. 350 personer modtaget invitationen til at udfylde spørgeskemaet, som er blevet besvaret af 99 respondenter. Online forum Der blev oprettet et online forum for samtlige deltagere fra workshoppen. Formålet var at få brugerne kæderne - til at læse og kommentere delresultaterne fra trendanalyse, workshop, konklusioner og anbefalinger. 5

6 Afgrænsninger og analysetilgang Der er valgt en analysetilgang med fokus på udvikling og tendenser i detailbranchen for convenience fødevarer i forhold til relevans og effekter for butiksmedarbejdere og de opgaver, de skal løse nu og fremover. Det betyder, at der er foretaget visse afgrænsninger i undersøgelsen; der er lagt mindre vægt på en række megatrends såsom forbrugertrends, demografi, livsstil, fødevaretrends på den ene side og detailhandelens strukturudvikling på den anden side, som ikke er genstand for selvstændig analyse, men er indarbejdet, hvor det giver mening. Fokus har været på udviklinger nu og i nærmeste fremtid inden for convenience fødevarer på tværs af butikstyper og de afledte konsekvenser for de opgaver, butikspersonalet skal udføre samt relaterede uddannelsesbehov. Det har været afgørende at foretage en meningsfuld gruppering af en lang række tendenser, der går på tværs af alle gængse afgrænsninger af brancher, butikstyper, madvarer og kategorier inden for området convenience fødevarer. Der er foretaget en gruppering af udviklinger i tre temaer, der er fundet af særlig betydning for den forandring, der sker i detailhandel med convenience fødevarer og som har konsekvenser for butiksmedarbejdernes opgaver og kompetencer. De tre temaer er vist i nedenstående figur. 6

7 1. Convenience fødevarerne, herunder håndtering af fødevarer, produktviden, mærkningsordninger, miljø mm., som er overlappende med fødevareudvikling generelt 2. Den personlige service i forbindelse med salg af convenience fødevarer, som afspejler forbrugernes efterspørgsel efter oplevelser og detailbranchens fokus på personlig service som differentieringsmulighed 3. Nye teknologier, hvor der sker en rivende udvikling i øjeblikket, og som vil få indflydelse på medarbejdernes opgaver i salg af fødevarer, herunder convenience fødevarer. De tre temaer var ikke udvalgt på forhånd, men er fremkommet løbende gennem undersøgelsen, som en meningsfuld gruppering. Især analysen af internationale trends samt interviews har vist, at udviklingen sker inden for disse tre temaer, hvilket også blev bekræftet på workshoppen. De tre temaer afspejler området convenience fødevarer som et ikke-etableret område, der er sammensat af tværgående udviklinger og tendenser. Der sker udviklinger og forandringer inden for hvert af de tre områder, som har afgørende betydning for udviklingen af området convenience fødevarer. Nøglen til forståelsen af den nuværende og fremtidige udvikling af området convenience fødevarer og de afledte opgaver og kompetencebehov for butiksmedarbejdere skal således ses i forskellige kombinationer af de tre temaer. 7

8 2. Konklusioner og anbefalinger Nærværende afsnit opsummerer konklusioner og anbefalinger fra undersøgelsen af udviklingen i detailhandel med convenience fødevarer og heraf afledte nuværende og fremtidige behov for kompetencer og uddannelse blandt butiksmedarbejdere. Convenience fødevarer er defineret ud fra forbrugssituationen at det umiddelbart er til at spise eller ved et minimum af tilberedning kan spises af forbrugeren. Convenience fødevarer dækker over kolde og varme retter og måltider og dele heraf, der er delvist eller helt færdigtilberedte. Convenience fødevarer defineres ligeledes ofte ud fra tilgængelighed, dvs. hvor nemt det er at få fat i og forbruge fødevaren samt den oplevelse, der er forbundet med købet af varen. Produkterne sælges i special- og delikatesseforretninger, tankstationer, kiosker og supermarkeder. Der er således ikke tale om én samlet kategori eller branche. Når udviklinger og tendenser skitseres i det følgende, så er der tale om en række udviklinger og tendenser, der går på tværs af fødevarekategorier og brancher. Undersøgelsens fokus har været på butiksansatte i AMU-målgruppen, dvs. medarbejdere der har erhvervsuddannelse, som det højeste uddannelsesniveau. De observerede trends, der også forventes at præge udviklingen i Danmark, påvirker naturligvis mange medarbejdergrupper. 2.1 Status og forventninger til udviklingen inden for convenience Der sker internationalt og nationalt en brancheglidning i salget af convenience fødevarer - salget flytter i stigende grad ind i supermarkederne, som i visse tilfælde bliver mere deli-agtige produkter, kendt fra deli s og kiosker, indføres i stigende grad i supermarkeder, ligesom supermarkederne har sat fokus på oplevelser og iscenesættelse af fødevarer, som ellers traditionelt har været forbeholdt special- og delikatesseforretninger. Der sker ligeledes en brancheglidning inden for kiosk-segmentet, idet tank- og servicestationer øger salget af convenience produkter, hvilket vurderes at ske på bekostning af bl.a. specialforretningerne. Udviklingen underbygges og detaljeres i nedenstående konklusioner: 8

9 Forventninger om vækst i salget af convenience fødevarer Internationale undersøgelser viser: Markedet for convenience fødevarer er vokset markant de seneste år og det forventes at fortsætte. Business Insights (BI) vurderer, at salget globalt vil vokse med gennemsnitligt 2,7 pct. årligt frem mod Væksten drives især af mindre tid til madlavning, større erhvervsfrekvens blandt kvinder og flere husholdninger med én person. Endvidere præger en voksende gruppe af unge forbrugere med et stort convenience forbrug i stigende grad efterspørgslen. Udbuddet af convenience fødevarer øges kendetegnet ved: o Produkter der gør det mindre tidskrævende at tilberede mad/måltidet o To-go produkter (portability) o Sunde produkter o Kvalitetsbetonede produkter, herunder vækst i ferske/kølede produkter o Produkter med bedre emballageegenskaber i forhold til at gøre det nemmere for forbrugeren at forbruge, opbevare og bortskaffe produktet, herunder bæredygtige emballager Detailhandelen har på tværs af butikstyper sat fokus på convenience ved at tilbyde en bredere palette af convenience produkter, forbedre den personlige service i salget samt gøre det nemmere at købe convenience produkter, herunder ved gradvist at introducere nye teknologiske løsninger. Den danske undersøgelse viser: Stort set alle butikstyper forventer vækst i salg af convenience produkter, nogle helt op mod 50 pct. Mere end halvdelen af supermarkeder, tank/servicestationer og delikatesseforretninger forventer et øget salg på mindst 20 pct. Væksten forventes mindst hos kiosker, der i forvejen har meget convenience. De fleste butikstyper forventer, at salget af sunde convenience produkter og færdigretter øges. Ca. 80 % af deli s vil opprioritere, at medarbejderne kan rådgive kunderne i forbindelse med ernæring, sundhed etc. i butikken. Supermarkeder forventer, at deres sortiment udvides med hurtige aftensmad/ferske færdigretter, herunder kan forventes ændringer i convenience fødevarernes placering og et butikslayout, som øger tilgængeligheden af convenience fødevarer. Tank/servicestationer forventer salg af sandwich. Deli s og kiosker forventer produktsortimentet stort set uændret. Alle butikstyper forventer, at flere medarbejdere fremover vil arbejde med convenience, på nær tank/servicestationer, hvor de forventer et mindre fald af medarbejdere, der arbejder med convenience. Over 60 % af tank/servicestationer samt supermarkeder forventer at opprioritere oplysninger og viden om convenience produkternes bæredygtighed. 1 Future Convenience Food And Drinks, Business Insights,

10 Fokus på den personlige service Supermarkeder og deli s/specialforretninger vil fremover satse mere på den personlige service, herunder vejledning af kunder, iscenesættelse af produkter, bedre produktkendskab og viden om kundernes behov samt gøre det nemmere og hurtigere at købe convenience. Også endelig tilberedelse af aftensmad og de ferske færdigretter kunder køber i supermarkeder kan betyde, at medarbejderne skal være i stand til at vejlede kunder i hvordan tilberedelsen af madvarer skal afsluttes. Kiosker, deli s og tankstationer vil fortsat holde fokus på kundeservice og stramme grebet om kunder ved at introducere nye servicetiltag (flere ting i en kiosk), forbedre fysiske rammer (toiletter, hygiejne) samt skabe øget kundeloyalitet. Det vil ske parallelt med fortsat fokus på at skabe endnu hurtigere, mere præcis og effektiv kundebetjening. Tank/servicestationer vurderer desuden oplysning og viden om produkternes bæredygtighed som værende vigtig. Virksomhedernes arbejde med CSR er der kun 50 % og derunder af butikkerne, der forventer at opprioritere. Nye teknologiske løsninger er undervejs Der er en forventning om, at de elektroniske selvbetjeningskasser inden for de kommende tre år gradvist vinder ind i de danske supermarkeder og at prisscannere i butikker kan bruges til informationssøgning De sociale medier og nettet forventes anvendt i forbindelse med markedsføring, prissammenligning og bestilling af varer Mobiltelefoner forventes anvendt som betalingsmiddel samt til sammenligning af produkter/priser og ikke mindst til uddannelse og produktinformation til medarbejdere. 2.2 Nye kompetencekrav til butiksmedarbejderne Undersøgelsen har blotlagt en række opgaver i forbindelse med butiksmedarbejdernes håndtering og salg af convenience fødevarer, som forventes øget i betydning inden for de kommende tre år. Det er vist i nedenstående tabel, prioriteret ud fra resultaterne af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 100 butikker inden for supermarkeder, kiosker, tank/servicestationer samt delikatesseforretninger samt interviews med 10 udvalgte kæder/butikker. 10

11 Tabel 1: Forventede ændringer i opgaver for medarbejderne som følge af udvikling i convenience Der forventes, at medarbejderne fremover i højere grad skal: 1. Kunne betjene kunden hurtigt, effektivt og med et smil på læben 2. Have et basiskendskab til (gældende relevant) lovgivning og kunne håndhæve den i butikken 3. Være endnu bedre til butiksorden/hygiejne i takt med øget salg af ferske convenience fødevarer 4. Yde en mere personlig og nærværende service 5. Være i stand til at håndtere flere opgaver samtidig bl.a. i kassefunktionen (varesalg, billetsalg, spilsalg, betalinger m.m.) 6. Have en endnu bedre forståelse for de forskellige kundetypers behov og ønsker indenfor convenience fødevarer 7. Kunne rådgive og inspirere kunderne bedre, herunder have større produktkendskab om convenience produkter, deres sundheds- og ernæringsmæssige indhold samt muligheder v. tilberedning, opskrifter mm. 8. Mere viden om butiksindretning og iscenesættelse af convenience produkter Der forventes, at medarbejderen fremover i nogen grad skal: 1. Besidde et grundlæggende kendskab til emballagers egenskaber og sammensætning 2. Have en grundlæggende viden om hvad der er sundt og nærende 3. Kende virksomhedens overordnede CSR-politik (socialt ansvar) 4. Besidde en basis viden omkring de mest gængse mærkningsordninger 5. Besidde viden om nye teknologiske muligheder og relaterede services, især med fokus på scannere og mobile services Udviklingen betyder at medarbejdernes opgavesammensætning ændres, idet en række opgaver forventes opprioriteret, som vist i tabellen. Der er især tale om, at butiksmedarbejderne skal anvende en bredere vifte af kompetencer på samme tid produktviden (om convenience fødevarer), faglige (fødevare)kompetencer (ernæring, sundhed, mærkning) såvel som personlige kompetencer (kommunikation, dialog, vejledning). Det er ikke grundlæggende nye opgaver og viden, som butiksmedarbejderne skal udføre. Det kan forekomme overraskende, at basiskendskab til gældende relevant lovgivning og håndhævning af den, butikshygiejne, orden i butikken samt at medarbejderne er i stand til at betjene kunden hurtigt, effektivt og med et smil på læben placeres højt, da der er tale om kendte kompetencer hos butikspersonalet og ikke er opgaver, der umiddelbart kendetegner arbejdet med convenience. Det synes snarere at pege på, der sker en tilvækst i opgaver, som allerede udføres i et vist omfang blandt butiksmedarbejderne i takt med et forventet øget salg af convenience fødevarer fremover. Den gradvise anvendelse af nye teknologiske løsninger forventes at udfordre medarbejdernes kompetencer. På sigt vurderes der at ske en gradvis afvikling af de 11

12 trivielle medarbejderfunktioner såsom scanning af varer v. kassen (supermarkedet), til fordel for en polarisering af kassefunktionen i selvscanning og/eller multifunktioner v. kassen samt flere serviceorienterede opgaver. Det vil udfordre de butiksmedarbejdere, som varetager kassefunktionen. Tank/servicestationer og kiosker skiller sig ud ved, at de i meget større omfang end andre butikstyper forventer, at medarbejderne fremover i høj grad skal være i stand til at håndtere flere opgaver samtidig i kassefunktionen. Det samme gør sig gældende for personlig og nærværende service. Arbejdet på tværs af produktkategorier vurderes igen højere af tank/servicestationer og kiosker end supermarkeder og deli s. Det kan forekomme overraskende, at de nævnte opgaver placeres højt sammenlignet opgaver, der har en mere indlysende relation til convenience, fx forståelse for kundetypers behov og ønsker inden for convenience fødevarer, basisviden omkring de mest gængse mærkningsordninger, viden om virksomhedens CSR-politik, viden om sundhed og ernæring, endda kendskab til de elektroniske og mobile medier. Det illustrerer den sammensatte karakter af området convenience fødevarer på tværs af traditionelle kategorier. 2.3 Uddannelsesbehov for butiksmedarbejdere Undersøgelsen peger på behov for nye kompetencer og uddannelse inden for en række områder. I figuren nedenfor er et overblik over behov for kompetenceudvikling blandt butiksmedarbejdere i relation til convenience fødevarer på tværs af butikstyper, prioriteret ud fra undersøgelsens resultater. 12

13 Figur 1: Generelle uddannelsesbehov for butiksmedarbejdere inden for convenience fødevarer Der er forskelle mellem kompetencebehov inden for de enkelte butikstyper, hvilket fremgår af tabellerne nedenfor. Med grøn er fremhævet uddannelsesbehov, hvor mere end 50 pct. af respondenterne har angivet et behov, gul indikerer mellem pct. af respondenterne angiver et behov, mens rød viser at mindre end 20 pct. af respondenterne angiver et behov. Der er især aktuelle uddannelsesbehov inden for viden om convenience fødevareprodukterne og den personlige service med variationer mellem butikstyperne. For så vidt angår øget kendskab til nye teknologier og nye services, så vurderes de i mindre grad at være aktuelle, om end de skønnes relevante inden for de kommende tre år. 13

14 Tabel 2: Aktuelle uddannelsesbehov inden for viden om convenience fødevareprodukter Mere relevant viden om convenience fødevareprodukter Supermarked / dagligvarehus Delikatesse/ specialforretning Tank/ servicestation Kiosk Ernæring, sundhed og kostråd 42 % 50 % 22 % 29 % Mærkningsordninger 74 % 33 % 44 % 53 % Fødevaresikkerhed og hygiejne 81 % 83 % 78 % 82 % Tilberedningsmuligheder og inspiration 51 % 83 % 48 % 35 % Produktviden om funktionelle fødevarer 44 % 33 % 57 % 65 % Håndtere nye tilberedningsprocesser 44 % 50 % 61 % 65 % Viden på tværs af kategorier 63 % 67 % 73 % 71 % Tabel 3: Aktuelle uddannelsesbehov inden for personlig service i relation til salg af convenience fødevarer Styrke den personlige service i Supermarked / Delikatesse/ Tank/ Kiosk salg af convenience fødevarer dagligvarehus specialforretning servicestation Personlig kommunikation og formidling 70 % 50 % 83 % 69 % Afkodning af kundens behov 72 % 50 % 57 % 75 % Rådgivning og vejledning i butikken 65 % 83 % 70 % 69 % Inspiration og iscenesættelse 61 % 50 % 74 % 56 % Hurtigere, men stadig personlig service 72 % 80 % 91 % 80 % Tabel 4: Aktuelle og fremtidige uddannelsesbehov inden for nye teknologier og services Øget kendskab til nye teknologier Supermarked / Delikatesse/ Tank/ Kiosk og services dagligvarehus specialforretning servicestation Nu Inden Inden Inden Inden Nu Nu Nu for 3 år for 3 år for 3 år for 3 år Tilberedning og opbevaring 50 % 33 % 0 % 67 % 70 % 17 % 35 % 41 % Selvbetjeningskasser 45 % 48 % 33 % 33 % 13 % 44 % 24 % 35 % Prisscannere med flere funktioner 43 % 50 % 50 % 33 % 22 % 48 % 38 % 25 % Mobile services 29 % 64 % 17 % 50 % 23 % 59 % 24 % 41 % 14

15 Konklusioner Der er identificeret en række uddannelsesbehov blandt butiksmedarbejdere som følge af udviklingen inden for convenience fødevarer: Der er en række grundlæggende uddannelsesbehov på tværs af butikstyper: o o Produkt/fødevarerelaterede uddannelsesbehov: Fødevaresikkerhed og hygiejne som kan udfordres i takt med at produktsortiment og håndteringsfrekvens, herunder af ferske varer, øges. Det bør understreges, at det ikke vedrører kvaliteten af den nuværende uddannelse i fødevaresikkerhed og hygiejne, men vurderes at være et behov vedvarende fokus på området i takt med øget convenience salg. Endvidere mere viden på tværs af kategorierne (især frugt/grønt, kød, mejeri og delikatesse) for at kunne vejlede kunder bedre og imødekomme behov for nemme og sunde måltider på tværs af kategorierne Personlige/servicerelaterede uddannelsesbehov: Personlig kommunikation og formidling, afkodning af kundens behov, rådgivning og vejledning i butikken, inspiration og iscenesættelse, hurtigere/nemmere service Derudover en række uddannelsesbehov relateret til specielt convenience fødevarer, som overvejende er mere specifikke for de enkelte butikstyper, som det fremgår af tabellen. Endelig kan det konkluderes, at der ikke synes at være aktuelle uddannelsesbehov i relation til introduktion af nye teknologiske løsninger i branchen. Fremtiden synes dog at byde på skærpede krav til medarbejderne inden for scannere og mobile services. Hvilke uddannelseskrav det afstedkommer, er endnu for tidligt at sige. 15

16 2.4 Anbefalinger Undersøgelsens resultater giver anledning til følgende anbefalinger: 1. Der er ikke grundlag for at etablere en selvstændig uddannelse i convenience fødevarer. Der er - fortsat - tale om et område, der spreder sig over en bred vifte af brancher/butikstyper, kategorier og opgaver. 2. Der vurderes imidlertid - at være grundlag for at tilbyde nye eller styrkede efteruddannelsestilbud for butiksmedarbejdere inden for følgende tre områder, der går på tværs af faglig viden og personlige kompetencer hos medarbejderne: Faktuel viden om fødevarer med fokus på convenience, herunder: o Fødevaresikkerhed og hygiejne ved fremstilling, håndtering, opbevaring, salg, oprydning og rengøring af sammensatte og to-go produkter inden for convenience kategorien o Mærkningsordninger, herunder almen viden om de mest gængse mærker som økologi i Danmark og EU, bæredygtighedsmærker (fx MSC, fair trade, carbon footprint) og evt. suppleret med CSR (som dog bør være kædespecifikt) o Ernæring, sundhed og kostråd, herunder fokus på sunde convenience produkter såvel færdigtilberedte, som semi-tilberedte produkter o Det kan modulopbygges med et modul i hvert af de nævnte temaer. Inspiration og iscenesættelse for at styrke kundeoplevelsen med fokus på: o Butiksindretning og placering af convenience produkter o Events og iscenesættelse af produkter i butikken o Tilberedningsmuligheder, opskrifter, kombinationsmuligheder på tværs af kategorier, brug af andre medier (web, mobil/sms) o Dette tema er mest snævert fokuseret på convenience fødevarer/oplevelser. Personlig service med fokus på: o Personlig kommunikation og formidling o Afkodning af kundebehov o Vejledning og rådgivning i forbindelse med håndtering og salg af convenience fødevarer o Dette tema bør have fokus på såvel lean kundeservice (nemt, hurtigt), som mere eksplorativ og rådgivende personlig service. 3. Udviklingen af nye uddannelser bør ske i tæt koordination med detailkædernes egne uddannelsesindsats, herunder ved branche- og butikstonede efteruddannelsesmoduler, der tilbydes de enkelte detailkæder. Flere af de deltagende virksomheder, har ytret ønske om en 80/20 model, hvor HAKL udvikler den generelle uddan- 16

17 nelsesdel (de 80%) og virksomheden selv bygger videre på denne med den mere virksomhedsspecifikke del (de 20%). 4. Valg af læringsmetoder bør nøje overvejes, så der sikres maksimal indlæring, deltagelse og engagement samtidigt med at medarbejdernes og butikkernes behov for planlægning og fleksibilitet tilgodeses. De virksomheder, der har deltaget i analysen, lægger vægt på e-learning og blended learning, herunder træning-på-jobbet med variationer inden for de enkelte temaer. Eksempelvis bør: Styrkelse af den personlige service i forbindelse med salg af convenience fødevarer overvejende ske som tilstedeværelseskurser for at udvikle og afprøve medarbejdernes personlige fremtræden og dialog, eksempelvis gennem rollespil, som kan suppleres med virtuelle spil, træningsopgaver i butikken mm. Tilstedeværelseskurser for butikspersonale bør begrænses til 1 dag Uddannelse i mærkningsordninger, lovgivning, retningslinjer fra Styrelser, viden om ernæring og sundhed, sikkerhed, håndtering af reklamationer primært gennemføres som e-learning Træning i tilberedning af måltider typisk ske som blended learning i en kombination af teori og praktisk træning De fleste uddannelsestilbud i videst muligt omfang anvende praktiske eksempler, som er med til at øge motivation og indlæring, fx i træning af medarbejdere i vigtigste husmoderråd, som kan anvendes til rådgivning og inspiration af kunderne Træning i salg af restriktive varer herunder alkohol og tobak ske som blended learning med en kombination af teori og praktiske øvelser, som eksempelvis rollespil. Det ligger udenfor convenience fødevarer, men efterspørges af flere inden for kiosker/servicestationer. 5. Der kan med fordel udvikles små og praktiske værktøjer, som butikspersonalet kan anvende i dagligdagen, som supplement til mere traditionelle kursusmaterialer. Det kan være små bøger og plakater, men det kan også være IT-baserede værktøjer, som kan benyttes på mobilen eller via nettet. Dog kan der ofte være begrænset adgang for butikspersonalet til PC er i butikken. Endelig bør det overvejes, hvorledes leverandører af convenience fødevarer kan deltage i træning, især i forbindelse med produktviden, inspiration mm. - uden at sætte arms length over styr. 17

18 2.5 Resume af udvikling og trends inden for convenience fødevarer Udviklingen inden for convenience fødevarer, herunder købsoplevelsen forbundet med at købe convenience fødevarer, har undergået væsentlige forandringer de seneste år. Det har først og fremmest været drevet af en række megatrends så som øget erhvervsfrekvens, herunder blandt kvinder, flere husholdninger med én person, konkurrence og strukturudvikling i detailhandelen samt forbrugerens efterspørgsel efter nemme måltider på alle tider af døgnet. Udviklingen drives først og fremmest af udviklingen i de største metropoler i USA og Europa, hvor befolkningstætheden er stor og hvor ovenstående megatrends især slår markant igennem. Uden for de største metropoler, herunder Danmark, går udviklingen langsommere omend der klart kan ses de samme udviklingstendenser, som i de største metropoler. Fremtiden forventes fortsat at byde på udvikling og vækst i salget af convenience fødevarer såvel internationalt som i Danmark. Spørgsmålet er, hvordan det vil ske i Danmark og hvilke krav, det stiller til medarbejderne? I det følgende opsummeres undersøgelsens resultater inden for convenience fødevarer, personlig service og nye teknologier. Udviklingstendenser inden for convenience fødevarer Der er identificeret følgende drivers i forbruget af convenience fødevarer på de toneangivende markeder (USA og UK): Nemmere at købe, tilberede, spise: Fødevareprodukter der hjælper forbrugerne med at løse et problem bedre, hurtigere, og gerne billigere, er i høj kurs. Medarbejderne kommer fremover til at spille en vigtig rolle i at gøre det nemmere og hurtigere for kunderne at afvikle deres køb. Dette vurderes at være meget relevant i Danmark. Tilgængelighed i forhold til køb: Udpeget som den vigtigste driver i mange undersøgelser folk vil ikke bruge særlig meget tid på indkøb, herunder transport til/fra medmindre det indebærer inspiration og oplevelser. Det har ført til en vækst i specialiserede convenience fødevare nærbutikker i de største metropoler i USA og Europa. Det har ligeledes ført til et større udbud af convenience fødevarer og ny butiksindretning, som trækker convenience fødevarerne frem i butikken. Danmark har ikke samme metropoler og der kan ikke forventes samme vækst (om end vækst) i specialiserede convenience nærbutikker i Danmark, som desuden er kendetegnet ved et allerede fintmasket net af detailbutikker. Til gengæld vurderes der at komme et væsentligt større udbud af convenience fødevarer med en mere fremtrædende placering i butikken, på tværs af de eksisterende butikstyper. 18

19 Kvalitet: Convenience kategorien har de seneste år udviklet sig til at blive mere mangfoldig og rummer produkter, der af forbrugerne opfattes som værende af højere kvalitet, herunder ferske og kølede produkter. Det stiller større krav til medarbejderne i form af egenproduktion, viden (råvarer, produkter, sundhed, ernæring m.m.), fødevarehygiejne mm. Udviklingen i Danmark følger efter USA og UK, som nævnt ovenfor. De seneste år er der dog kommet et bredere udbud af convenience kvalitetsfødevarer i især danske specialbutikker og supermarkeder. Basic madlavning: Mere madlavning hjemme og fra bunden (scratch / slow cooking), som er en tendens, der umiddelbart taler imod convenience. Dog kan convenience og basic kombineres med mere forarbejdede produkter, hvor forbrugeren har stor indflydelse på færdigtilberedning såsom saucer, snittede/marinerede grøntsager mm. I Danmark peger analysen på en begyndende konvergens mellem mere basic food madlavning og convenience, idet forbrugeren gerne køber nye produkter, der løser et convenience problem, men samtidig er hjemmelavet. Sundhed: Ernæring, ultra lavt kalorieindhold og naturlige råvarer og ingredienser er de vigtigste nye tendenser. Flere mærkningsordninger vil se dagens lys for at gøre det nemmere for forbrugerne at træffe et sundt valg. Det vil også gælde convenience fødevarer. Medarbejderne mødes med krav fra kunderne om viden om hvad der er sundt og ikke sundt. I Danmark er GDA (Guideline Daily Amount eller Vejledende dagligt Indtag) og Nøglehulsmærket eksempler på ny sundhedsmærkning. Der vurderes ligeledes at komme et større udbud af sunde convenience fødevarer på tværs af butikstyper. Troværdige og autentiske fødevarer: Sikre, originale eller autentiske fødevarer med historie og som er troværdige (i forhold til producent, fremstillingsmetode, ingredienser mm) er i vækst som et supplement til frosne produkter og produkter uden historie (den franske hotdog). Medarbejderne er med til at sælge budskabet gennem deres personlige service. Danske forbrugere ser ud til at følge de internationale tendenser og efterspørger i stigende omfang troværdige og autentiske fødevarer, og det antages at få større betydning for udbuddet af convenience fødevarer i Danmark fremover. Ansvarlighed, herunder mærkning: Forbrugerne lægger i stigende grad vægt på økologi, dyrevelfærd, fødevarens oprindelse, CSR (social ansvarlighed) og CO 2 /carbon foot print. Trenden går i retning af entydige mærkningsordninger, som forbrugerne 19

20 har tillid til. Viden om mærkningsordninger er blandt de vigtigste udfordringer for medarbejderne. CO 2 /carbon footprint ser ud til at være blandt de næste store skridt efter økologi og CSR i Danmark i de kommende år. Inspiration, oplevelser og viden: Der er et stigende ønske blandt forbrugerne om at blive inspireret, opleve, lære og vide mere om råvarer, mad og tilberedning. Convenience fødevarer der både inspirerer og løser praktiske problemer i forbindelse med tilberedningen vinder terræn. Medarbejderne er i særdeleshed dem, som skal formidle oplevelser, inspiration og viden til kunderne. Danske special/delikatessebutikker og flere supermarkedskæder er stærkt optaget af at skabe oplevelser og inspiration for kunderne. Det antages, at det fremover vil ske i stigende omfang, herunder med brug af ny teknologi. Undersøgelsen i Danmark, som er baseret på svar fra 99 dagligvarebutikker, kiosker og tankstationer viser, at: Convenience fødevareprodukter sælges på tværs af alle butikstyper og udgør en særlig stor del af salget hos kiosker samt tank- og servicestationer, mens det er relativt mindre for supermarkeder og varehuse Halvdelen af kioskerne og delikatesseforretningerne forventer en vækst på 10 til 20 pct. i salget af convenience fødevarer inden for de kommende tre år, mens den overvejende del af tank- og servicestationerne forventer en vækst på mellem 10 og 30 pct. Hovedparten af supermarkederne forventer derimod at salget af convenience fødevareprodukter er vokset med 50 pct. om tre år. Andelen af butiksmedarbejdere beskæftiget med convenience fødevarer afhænger af butikstype og er størst i kiosker og tankstationer og mindre i supermarkeder. Andelen af beskæftigede med convenience fødevarer forventes at stige i de kommende tre år, især forventer supermarkederne en stigning i antal medarbejdere på mellem pct. Personlig service i forbindelse med salg af convenience fødevarer Der er identificeret følgende drivers i forbruget af fødevarer på de toneangivende markeder (USA og UK), som påvirker salget af convenience fødevarer nu og fremover: Nærvær og entusiasme: Medarbejdere beskæftiget med convenience fødevarer hører til den kategori af butikspersonale, hvor nærvær og entusiasme er vigtigt i forhold 20

Kompetencebehov hos butiksmedarbejdere inden for convenience fødevarer

Kompetencebehov hos butiksmedarbejdere inden for convenience fødevarer Fra traditionel detailhandel til convenience butikker Kompetencebehov hos butiksmedarbejdere inden for convenience fødevarer Udarbejdet i december 2009 af GEMBA Innovation for HAKL 1. Indledning Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Markedsanalyse. Danskhed bliver vigtigere for fødevarer

Markedsanalyse. Danskhed bliver vigtigere for fødevarer Markedsanalyse 14. januar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskhed bliver vigtigere for fødevarer Dansk forbindes med bedre kontrol,

Læs mere

JUICER RETAIL. En uddannelse med omtanke for nye kundeoplevelser og madspild. zbc.dk. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8. Tlf

JUICER RETAIL. En uddannelse med omtanke for nye kundeoplevelser og madspild. zbc.dk. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8. Tlf JUICER RETAIL En uddannelse med omtanke for nye kundeoplevelser og madspild ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 1 Roskilde zbc.dk Tlf. 4634 6200 2 zbc.dk Tendensen går mere i retning af convenience, sundhed

Læs mere

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Februar 2008 2 1. Baggrund Operate A/S har via en webbaseret spørgeskemaundersøgelse samt telefoniske opfølgning undersøgt, hvordan de små

Læs mere

KAREN BRUNSØ, PROFESSOR, MAPP, AARHUS UNIVERSITET

KAREN BRUNSØ, PROFESSOR, MAPP, AARHUS UNIVERSITET BUNDLING FORBRUGERØNSKER, SITUATIONER OG MÅLTIDER KAREN BRUNSØ, PROFESSOR, MAPP, AARHUS UNIVERSITET præsen TATION 1 BUNDLING HVAD ER DET? Product bundling is a marketing strategy that involves offering

Læs mere

Markedet for økologi. Efterspørgsel og forbrugertillid. Mette S. Meldgaard

Markedet for økologi. Efterspørgsel og forbrugertillid. Mette S. Meldgaard Markedet for økologi Efterspørgsel og forbrugertillid Mette S. Meldgaard Den Økologiske markedsandel % af den totale fødevareomsætning i dansk dagligvarehandel 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

4.1.4 Observationsøvelse Observationsbogsteknikken

4.1.4 Observationsøvelse Observationsbogsteknikken Observationsøvelse 4..4 Observationsøvelse Observationsbogsteknikken En trin- for- trin- procedure for afdækning af forbrugerbehov beskrives nedenfor. Denne kan hjælpe dig til at gøre hurtige observationer

Læs mere

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 SuperBest Online Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 E-handel Danskerne købte for i alt 54,7 mia. kr. på nettet i 2012 hvilket er rekord Hvilke forbrugerretninger og trends ser vi i markedet? Socio

Læs mere

Thomas Roland Coop CSR. Oslo, 29. september 2016

Thomas Roland Coop CSR. Oslo, 29. september 2016 Thomas Roland Coop CSR Oslo, 29. september 2016 Hvad vil jeg sige? Lidt om Coop Danmark Vores økologihistorie De økologiske forbrugere Kan I bruge vores erfaringer? Omsætning 45,2 mia. EBIT 632 mia. (Ex.

Læs mere

Vigtige fødevaretrends og deres samspil med økologi. Nina Preus Seniorkonsulent, sociolog Landbrug & Fødevarer

Vigtige fødevaretrends og deres samspil med økologi. Nina Preus Seniorkonsulent, sociolog Landbrug & Fødevarer Vigtige fødevaretrends og deres samspil med økologi Nina Preus Seniorkonsulent, sociolog Landbrug & Fødevarer En analyse af en masse analyser Kvalitative Egne analyser GfK ConsumerScan 3000 panelister

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA Fødevarestyrelsen hoering@fvst.dk og maola@fvst.dk Hellerup, den 28. marts 2014 AMJK e-mail: amjk@dsk.dk Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Resume og konklusioner Et flertal af respondenterne (71 %) synes i nogen eller høj grad, at det er en god idé, hvis der kommer tydelig kaloriemærkning på menutavlen

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd

Markedsanalyse. Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd Markedsanalyse 24. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd Dyrevelfærd er blevet

Læs mere

Projekt- og Udviklingskonsulenterne

Projekt- og Udviklingskonsulenterne Fremtidens behov og tendenser i Foodservice markedet indlæg på møde i projekt Fokus- udvikling af food service kravspecifikationer for pålæg, frugt, grøntsager og kartofler 4. november 2008 i Odense Mie

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Fremtidens Supermarked(er) Toillustrerede modeller af fremtiden

Fremtidens Supermarked(er) Toillustrerede modeller af fremtiden Fremtidens Supermarked(er) Toillustrerede modeller af fremtiden To modeller To modeller Abonnements modellen Familie/gruppe fokus Simplicitet Leverance til hjemmet Serviceydelseincl. digital interaktions

Læs mere

Økonomisk analyse. Aftensmaden i Danmark. 6. januar 2016

Økonomisk analyse. Aftensmaden i Danmark. 6. januar 2016 Økonomisk analyse 6. januar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Aftensmaden i Danmark T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk 53 pct. af forbrugerne tilbereder et varmt måltid til

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

Kort præsentation. Afsætning af økologi. Tredje generation fra Løgismose. Teori og praksis. Bæredygtighed og økologi.

Kort præsentation. Afsætning af økologi. Tredje generation fra Løgismose. Teori og praksis. Bæredygtighed og økologi. Kort præsentation Afsætning af økologi Tredje generation fra Løgismose Teori og praksis Bæredygtighed og økologi Løgismose Gods Overblikket Efterspørgselskurven Realpris >< optimalpris To mulige veje Pris

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Strategi for skolemad

Strategi for skolemad Strategi for skolemad Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende eksperimenterende og

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

En nemmere hverdag med Dankort på mobilen. Video

En nemmere hverdag med Dankort på mobilen. Video En nemmere hverdag med Dankort på mobilen Video Overordnet plan for Dankort på mobilen 2016 2017 Udvikling & test Pilot Generel tilgængelighed Kommerciel Lancering Re-cap: Dankort på mobilen Dankort på

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

CERTIFICERING. k ØD CUISINIER. Kom dine kunder i møde med store smagsoplevelser

CERTIFICERING. k ØD CUISINIER. Kom dine kunder i møde med store smagsoplevelser CERTIFICERING k ØD CUISINIER Kom dine kunder i møde med store smagsoplevelser Danmarks Slagteriskole ZBC Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 2 zbc.dk k ØD CUISINIER k ØD CUISINIER er en ny uddannelse,

Læs mere

Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007

Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 236 Offentligt Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007 Jeg blev i januar bedt om at kommentere en artikel i

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

T

T Børsen 1217 København K www.danskerhverv.dk info@danskerhverv.dk T. + 45 3374 6000 Notat Ny analyse om omnichannel Af: Matthias Lumby Vesterdal, politisk konsulent En stor del af danskernes indkøbsrejser

Læs mere

Coop og økologien Madmanifestet og ny økovision

Coop og økologien Madmanifestet og ny økovision Klik for at redigere i masteren Coop og økologien Madmanifestet og ny økovision Thomas Roland Afdelingschef, Coop Ansvarlighed Danskerne Klik for at bruger redigere få penge i masteren på mad Modsætninger

Læs mere

Markedsføring af dansk oksekød kan producenten tjene flere penge" v. Karsten Borrisholt, Varechef i Irma

Markedsføring af dansk oksekød kan producenten tjene flere penge v. Karsten Borrisholt, Varechef i Irma Markedsføring af dansk oksekød kan producenten tjene flere penge" v. Karsten Borrisholt, Varechef i Irma Naturligvis kan producenten det!!! Hvis han har det til salg, som kunden efterspørger Har han det?????

Læs mere

GFK CONSUMER EXPERIENCES

GFK CONSUMER EXPERIENCES GFK CONSUMER EXPERIENCES Camilla Vinther Senior konsulent, GfK Consumer Experiences 1 Introduktion til GfK Panelet GfK Panel Services har 3000 husholdninger i panelet som hver uge indrapporterer deres

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst 2010 EXECUTIVE SUMMARY VERSION 1.0 16. SEPTEMBER 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 3 2.1 Projektets forløb... 3 2.2 Resultater

Læs mere

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle Sønderjylland Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding Super venlige og smilende personale. god oversigt over forretningen; orden og ren butik; billige gode varer også økologiske Det er en rar forretning at komme

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Detailmarkedet for fisk i Danmark efter ni år med fiskekampagnen

Detailmarkedet for fisk i Danmark efter ni år med fiskekampagnen Detailmarkedet for fisk i Danmark efter ni år med fiskekampagnen Resultater fra Danmarks Statistik og The Nielsen Company Anne C. Bech Consumer Insight 2015 1 9 år med fiskekampagnen 2 Fortsatte kampagner

Læs mere

DANSKERNES FRUGT & GRØNT FORBRUG

DANSKERNES FRUGT & GRØNT FORBRUG DANSKERNES FRUGT & GRØNT FORBRUG PRÆSENTATION AF GFK MARTS 2016 1 Agenda Introduktion til GfK Panelmetode og spørgeskema undersøgelsen Adfærd i dagligvaremarkedet og frugt og grønt adfærd Overordnede resultater

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark Juni, 2008 Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark GDA er en mærkning på emballagen af mad og drikkevarer og viser indholdet af energi (kalorier), sukker,, mættet og salt (natrium). GDA står for Guideline

Læs mere

Convenience-produkter Et spørgsmål om tid og livsstil

Convenience-produkter Et spørgsmål om tid og livsstil Convenience-produkter Et spørgsmål om tid og livsstil Af Sune Andersen og Julia Stacey, MAPP Centret Vi skal alle have mad hver dag. Nogle ser frem til det og har planlagt indkøb såvel som madlavning.

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Introduktion På baggrund af projekt ny service, er der udviklet nogle værktøjer til inddragelse

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Resume. Handel og logistik

Resume. Handel og logistik Resume Handel og logistik Handelsbranchens karakteristika Handelsbranchen beskæftiger cirka 178.000 medarbejder, hvilket er 6,25% af den samlede beskæftigede arbejdsstyrke. Medarbejderne på området er

Læs mere

Æg og økologi. Trends, forventninger og en forsigtig prognose. Thomas Roland, CSR-chef, Coop. Kolding, 11. december

Æg og økologi. Trends, forventninger og en forsigtig prognose. Thomas Roland, CSR-chef, Coop. Kolding, 11. december Æg og økologi Trends, forventninger og en forsigtig prognose Kolding, 11. december 2017 Thomas Roland, CSR-chef, Coop Thomas.roland@coop.dk Hvad vil jeg fokusere på? 1. Lidt om det økologiske marked lige

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

Medlemmer - Kommunikation - Profil - Værdi STÆRK LOKALFORENING - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES. Landbrug & Fødevarer. Formål

Medlemmer - Kommunikation - Profil - Værdi STÆRK LOKALFORENING - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES. Landbrug & Fødevarer. Formål STÆRK LOKAL - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES Formål Projektet Stærk lokalforening er iværksat for at sikre og øge organiseringsprocenten i lokale foreninger landet over. Indsatsen gælder både rekruttering

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT MAJ 2015 Økologisk Landsforening Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj okologi.dk 87 32 27 00 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Dansk Kvæg Kongres 28. februar. Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen

Dansk Kvæg Kongres 28. februar. Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen Dansk Kvæg Kongres 28. februar Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen Hvor meget betyder vi? DK 129 t. tons = EU 27 produktion 7.877 t. tons = 12,8% af verdensproduktion

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSKs vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

21/08/08 Torsdag. Edgar & David Zakarian HTX Euc Syd Teknologi

21/08/08 Torsdag. Edgar & David Zakarian HTX Euc Syd Teknologi Edgar & David Zakarian For meget mad smides ud Indholdsfortegnelse For meget mad smides ud......2 Forord...... 3 Indledning...... 4 Baggrundsviden...... 6 Udgangspunk & Afgrænsning af madvarer:...... 7

Læs mere

- alle tiders emballage fra 3-Stjernet

- alle tiders emballage fra 3-Stjernet - alle tiders emballage fra 3-Stjernet 3-Stjernet A/S 3-Stjernet A/S blev grundlagt i 1950 af Aage Jensen. Og har siden haft en lang tradition for produktion og salg af pålægsprodukter til såvel danske

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere