Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen"

Transkript

1 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011

2 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis bagerbranchen skal overleve på sigt, skal der i højere grad fokuseres på håndværksmæssige dyder inden for faget. Sådan lyder et af budskaberne i en analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. Analysen dokumenterer, at 70 % af medarbejderne i branchen ikke kender til mulighederne for brancherelateret efteruddannelse i AMU, og kun et fåtal benytter sig af muligheden. Den gode nyhed er, at de tilkendegiver stor interesse for at dygtiggøre og efteruddanne sig også i AMU regi. Baggrund Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen har i 2010 gennemført en analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet med henblik på at opdatere tilbud om efteruddannelse. Efteruddannelse henviser i denne sammenhæng til arbejdsmarkedsuddannelser, i daglig tale kaldet AMU-kurser, som har til formål at give ikke-faglærte og faglærte de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. I de sidste 10 år har anvendelsen af efteruddannelsesaktiviteter inden for bager- og konditorområdet været meget begrænset. Branchen har ønsket en tilbundsgående undersøgelse af årsager dertil og en afdækning af hvilke kompetencer, der aktuelt og fremadrettet efterspørges. Her følger en kort præsentation af analysens resultater, væsentlige anbefalinger og konklusioner. Den samlede analyserapport, bilag til rapport og handlingsplan kan hentes via hjemmesiden (se analyser under efteruddannelse). En udfordret branche At være bager og/eller konditor er et særligt håndværk i dagens Danmark og et med meget lange og stolte traditioner, som ikke ses tilsvarende i mange andre lande. Som håndværk er det specielt, fordi alle produkter stort set produceres og sælges samme dage. Det stiller store krav til den enkelte bager/konditor, som både skal være en dygtig håndværker, planlægger og sælger hver eneste dag. Mange bagerbutikker har måttet dreje nøglen om de senere år. Det skyldes dels konkurrence fra dagligvare-butikker og tankstationer, som i stigende grad vinder markedsandele på bekostning af traditionelle bagerbutikker, dels den generelle økonomisk afmatning i samfundet, som også påvirker bager- og konditorbranchen og dens kunder forbrugerne. Der ses en udvikling hen imod større bagerier, der indebærer flere ansatte med forskellige funktioner, hvilket øger behovet for kompetencer inden for ledelse, økonomistyring og samarbejde mellem medarbejdergrupper i bageri og butik. Forbrugerne har fokus på, hvad pengene bruges til, og er blevet mere opmærksomme på alternative bager- og konditoriprodukter. Udviklingen er en stor udfordring for branchen, som ikke bare skal tænke på økonomi, lønsomhed og effektivitet, men i ligeså høj grad på produktudvikling, salg, service samt markedsføring for at vinde (nye) kunder. Side 2 af 6

3 Kompetenceudvikling via AMU Formålet med kompetenceudvikling er at forbedre bager- og konditorbranchens indtjenings- og udviklings-muligheder i forhold til de krav, som kunderne, forbrugerne og samfundet stiller. For at fremme produktivitet, udvikling af produkter og service er det vigtigt at udvikle kompetencer i forhold til innovation. Kompetenceudvikling handler om uddannelse og udvikling, således at medarbejderne har de nødvendige forudsætninger for at løse arbejdsopgaver i dag og fremover. Man kan forbedre kompetencer i forhold til en aktuel jobfunktion, skift af jobområde eller jobfunktion. AMU-kurser er rettet mod ikke-faglærte og faglærte medarbejdere og tager udgangspunkt i virksomhedernes og medarbejdernes behov for viden og færdigheder dét der som samlebetegnelse kaldes for kompetencer. AMU-kurser er korte uddannelser - fra 1 dag til 6 uger. De kan tilrettelægges og gennemføres på tekniske skoler eller på virksomheder, nogle dage i sammenhæng eller ved enkeltstående dage nogle uger i træk. De kurser, der udbydes inden for bager- og konditorområdet er grupperet i branche- og jobområdet Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling (se nærmere under Efteruddannelse). Afdækning af kompetencebehov Kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorbranchen er i analysen blevet afdækket via interview med forbrugere/kunder, bager/konditormestre og svende. I analysen indgår data fra følgende undersøgelser. Datagrundlag for ANALYSEN Dataindsamlingen er gennemført på et landsækkende grundlag, hvor forskellige typer af butikker, medarbejdere (bager- og konditormestre, svende) samt forbrugere (bagernes kunder) er repræsenteret. Analysen bygger på data fra: Dybdeinterviews med 15 bager/konditormestre og svende i 12 butikker Telefoniske interview med 101 bager/konditormestre og svende Korte personlige interview med 101 kunder/forbrugere i/ved12 butikker Workshop - dialog om udvikling af uddannelsestilbud med bager/konditormestre/svende og uddannelsesledere fra skoler, som udbyder AMUkurser på bager- og konditorområdet. Side 3 af 6

4 Forbrugernes perspektiv I analysen er forbrugernes forventninger og oplevelse i forhold til at handle i en bager- og konditorforretning blevet afdækket. Det kan groft sagt deles op i 4 dimensioner: Kvalitet, service, udvalg og beliggenhed, hvilket er illustreret i nedenstående figur. Forbrugernes valgkriterier ved køb i bagerier og konditorier Oplevelse Beliggenhed Udvalg Service Kvalitet Centrale basis egenskaber Kvalitet handler blandt andet om god smag, gode råvarer, noget lækkert til en særlig hyggestund, at det er sundt, at de har tillid til kvaliteten og ved, at det er godt. Forbrugerne efterspørger også noget, de ikke selv kan lave. Service handler om smil, venlig og hjælpsom betjening, at blive genkendt og respekteret. En del forbrugere ønsker at vide, hvad de putter i munden og det må også gerne være hurtigt og nemt. Udvalg handler om, at der er noget at vælge i mellem, herunder ønsker om større udvalg af sunde produkter og specialprodukter som glutenfri produkter. Et stort udvalg kan ikke kompensere for mangel på kvalitet og service, mens et begrænset udvalg til dels kan accepteres, hvis kvalitet og service er i orden. Beliggenhed handler om, at det skal være nemt og hurtigt, også at parkere, men det handler også om at være villig til at køre længere for god service og kvalitet. I nogen tilfælde vælger forbrugerne at bruge ekstra tid og ressourcer på at handle et bestemt sted for at få den ekstra kvalitet, som de sætter pris på. Fremtidige udfordringer og muligheder for efteruddannelse Analysen peger på behov for at udvikle et nyt, samlet efteruddannelsestilbud inden for 5 områder: Ledelse, markedsføring, kvalitet & service, brød og kager/konditori. Det skal sammenlignes med udbuddet i dag, hvor der er kurser inden for brød, kager/konditori og et enkelt markedsføringskursus om Vinduesdekoration for bagere. Med udgangspunkt i afdækning af kompetencebehov hos bager/konditormestre og svende og forbrugerkrav giver analysen forslag til en ny struktur for efteruddannelsestilbud og kompetenceudvikling, som illustreret på følgende side. Side 4 af 6

5 Behov og struktur for efteruddannelse Efteruddannelse: Nuværende tilbud Forslag til nyt indhold Ledelse, samarbejde, kommunikation Økonomi, økonomistyring Branding, markedsføring, sortimentsplanlægning og udvikling, service og kvalitet Markedsføring Storytelling Skilte Pjecer Vinduesdekoration Markedsføring Ledelse Kvalitet & Service Kvalitet & Service Samarbejde Kunder & målgrupper Viden om produkterne Skilte Salg Mersalg Rugbrød /surdej Sandwich Fuldkornsbrød Europæiske brødtyper Brød - udvalg Bager- og konditorbranchens kompetence -behov Konditori - udvalg Desserter Bryllupskager Marcipan mm Chokolade mm Nyudvikling Sortimentsplanlægning og -udvikling Sæson Fastfood LEDELSE Der er behov for efteruddannelse på lederniveau større bagerier med ansatte bagermestre, som også kendes fra supermarkedsbagerier ledelse, økonomi, strategi, mål mm. Kvalitetsbevidsthed i faget både bagermestre, svende og butiksansatte. It- kompetencer, specifikt for bagerområdet økonomistyring, sortimentsstyring og planlægning, varebestilling, modtagelse af bestillinger. Et område som fødevarekontrol og mere specifikke regler på områder som økologi og specialprodukter som fx sukkerfriprodukter kan også være relevant. KVALITET & SERVICE Uddannelse af butiksmedarbejdere Kvalitet viden om produkterne, råvarer Service Ernæring, sundhed, allergi - vejledning og deklarering Salg/mersalg - Drift af salgsområdet - Skilte Emballage, valg og fx indpakning af kager i papir MARKEDSFØRING Helhed i butikken samarbejde mellem bagere og butiksansatte storytelling. Kampagner og pjecer. Branding. BRØD Større fokus på brød, mel og råvarer, samt teknikker og fremstillingsprocesser. Fokus på inspiration udefra, nyheder, fx Nan brød, orientalske ting og krydderier. Fokus på sandwich. Specialprodukter som glutenfri & diabetesprodukter med mere. Evt. tillige kurser for ikke dansktalende medarbejdere. KONDITORI På dette område er behovet mindst, der er brug for vedligehold og udvikling af eksisterende kurser Et emne som frugttærter efterspørges af nogle forbrugere. Side 5 af 6

6 Anbefalinger til branchen, skoler og udbyder af efteruddannelse Nye efteruddannelsestilbud kan ikke alene løse problemet med den begrænsede brug af efteruddannelser i bagerkonditorbranchen. Med de udfordringer branchen står over for, er fælles mål, nytænkning og samarbejde blandt aktørerne afgørende for at lykkes med den fremtidige efteruddannelse i bager- og konditorbranchen. Analysen anbefaler at se på helheden og en sammenhæng i hele værdikæden fra forbrugerne til bagerne & branchen og til skolerne & lærerne. Nedenstående ses samlet de vigtigste anbefalinger, der kan være med til at skabe en fremtidig positiv udvikling på efteruddannelsesområdet i bager- og konditorbranchen. Anbefalinger til branchen - herunder efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Ny samlet struktur for efteruddannelsestilbud Ledelse Markedsføring Kvalitet & service Brød Konditori Vækst & kompetencebehov Kvalitet Service Udvalg Markedsføring Branding Kundekrav Kvalitet Service Udvalg Beliggenhed Anbefalinger til skoler og udbyder af efteruddannelse Få bagerne til at komme Interesse Bryde med gamle vaner Ændre holdninger Skabe motivation Timing af kurser Kendskab & overblik Kursusudbud Kursusindhold Økonomi omkrig kurser Fordele for virksomhedens indtjening Markedsføring af kurser Personlig kontakt Via organisationerne Direct mail Internet Mund til mund Forbedre skolernes image Lærernes kompetencer Skolernes faciliteter Bruge eksterne undervisere Samarbejde Undgå aflysninger af kurser Krav til AMUkurser Relevant Effektivt Kompetent Rationelt driftsøkonomisk Fleksible ift form, indhold og sted - gerne i bagerier Side 6 af 6

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. Bilag

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. Bilag Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Bilag Anne C. Bech Oktober 2010 BILAG BILAG 1. METODER OG SPØRGERAMMER.. 5 BILAG 2. RESULTATERNE AF KUNDE- OG FORBRUGERINTERVIEW

Læs mere

Medarbejdergrupperne: Udvælgelse af respondenter, indbydelse og kontakt Respondenternes profil

Medarbejdergrupperne: Udvælgelse af respondenter, indbydelse og kontakt Respondenternes profil Analyse af hotel- og restaurantbranchens nuværende og fremtidige krav til medarbejderkompetencer og deraf afledte behov for efteruddannelse af AMUmålgruppen - Efterår 2007 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 42751 Markedsføring af bageri og konditori Udviklet af: Claus Henry Hansen Uddannelsescenter Holstebro December 2011 1. Uddannelsesmålet og dets

Læs mere

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS

Læs mere

Analyse af konvergens mellem turistbranchen og oplevelsesområdet og konsekvenserne for HAKL s målgruppe

Analyse af konvergens mellem turistbranchen og oplevelsesområdet og konsekvenserne for HAKL s målgruppe Analyse af konvergens mellem turistbranchen og oplevelsesområdet og konsekvenserne for HAKL s målgruppe Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse December 2013 Manto

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET Analyse af AMU uddannelsespakker i faglig opkvalificering vedrørende salgskom- petencer.

UDDANNELSESNÆVNET Analyse af AMU uddannelsespakker i faglig opkvalificering vedrørende salgskom- petencer. UDDANNELSESNÆVNET Analyse af AMU uddannelsespakker i faglig opkvalificering vedrørende salgskompetencer. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Marts 2015 Uddannelsesnævnet

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet

Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 1. Sammenfatning og anbefalinger 6 2. Generelle udviklingstendenser inden for branchen 9

Læs mere

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder I spil som faglig specialist, eventmager og koordinator November 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220

Læs mere

Kompetencebehov hos butiksmedarbejdere inden for convenience fødevarer

Kompetencebehov hos butiksmedarbejdere inden for convenience fødevarer Fra traditionel detailhandel til convenience butikker Kompetencebehov hos butiksmedarbejdere inden for convenience fødevarer Udarbejdet i december 2009 af GEMBA Innovation for HAKL Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

Analyserapport, September 2013. Projekt nr.: 128 818 EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012

Analyserapport, September 2013. Projekt nr.: 128 818 EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med anden etnisk baggrund end

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Afsætning af bæredygtige produkter

Afsætning af bæredygtige produkter Afsætning af bæredygtige produkter Erfaringer fra nordisk detailhandel. Nordiske detailhandlere sælger stadig flere bæredygtige produkter. Denne artikel præsenterer indsatsen bag i form af eksempler på

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

Analyse af de fremtidige kompetencebehov inden for institutionskøkkenområdet

Analyse af de fremtidige kompetencebehov inden for institutionskøkkenområdet Analyse af de fremtidige kompetencebehov inden for institutionskøkkenområdet august 2009 Ulla Lundstrøm, LUNDSTRØM kommunikation & udvikling. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 5 Organisering...

Læs mere

Gæstebetjening og værtskab

Gæstebetjening og værtskab Gæstebetjening og værtskab - Kompetencebehovet for medarbejdere inden for hotel- og restaurantområdet Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område 19. september 2012 ssk/mch Fælles udviklingsredegørelse for industriens område Industriens fælles udviklingsredegørelse beskriver en række generelle behov, tendenser, projekter og initiativer, som Industriens

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri. Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri. Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, December 2013 0 Indledning Efteruddannelsesudvalget for Bygge, Anlæg og Industri

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Analyse af frisørbranchen

Analyse af frisørbranchen Analyse af frisørbranchen Udarbejdet for Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Maj 2008 Forfatter: hh Sidst gemt: 13-05-2008 15:21:00 Sidst udskrevet: 13-05-2008 15:30:00 U:\0223-07 Frisøranalyse\Rapport\Final

Læs mere

Praksisnær undervisning i teknisk design

Praksisnær undervisning i teknisk design Praksisnær undervisning i teknisk design Transformation mellem arbejde og uddannelse - didaktiske overvejelser og ideer Udarbejdet for Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg og Undervisningsministeriet

Læs mere