Din brugermanual VDO DAYTON MS 2000X

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual VDO DAYTON MS 2000X http://da.yourpdfguides.com/dref/3701757"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Vedligeholdelse og pleje Pakkens indhold Betjeningselementer og tilslutninger Første ibrugtagning Montering Ibrugtagning GPS og TMC.

3 Menuen,,Indstillinger" (Grundindstillinger) Menuen,,Navigation" POI Valg af,,særlig destination" Menuen,,Ruteplanlægning" Menuen,,Multimedier Tilslutning til pc / PC Map Tool Yderligere kortmateriale Problemløsning Systemkrav ved anvendelse på en pc...

4 219 Tekniske data.. gældende færdselsregler og de aktuelle hændelser i trafikken kommer altid i første række. Af hensyn til trafiksikkerheden bør du placere skærmen og foretage dine indtastninger i navigationssystemet før rejsen og kun mens du holder stille. Hvis du placerer skærmen på en holdersystemet i dit køretøj, skal du være opmærksom på følgende: Du må under ingen omstændigheder rette på skærmen ved at bevæge selve navigationssystemet. Indstil skærmen, så du hurtigt og let kan se på den, og så du undgår reflekser og at blive blændet. Skærmen må ikke anbringes, så den forhindrer udsyn til ting, der er nødvendige for at kunne føre køretøjet sikkert (f.eks. udsyn til vejen eller instrumentbrættet). Skærmen må heller ikke anbringes inden for det område, hvor airbaggen oppustes. Fastgør navigationssystemet så sikkert, at det ikke kan slynges omkring selv i tilfælde af en nødopbremsning eller et sammenstød. Se kun på skærmen, når dette er ufarligt. Hold ind til siden et egnet sted, hvis du har brug for at se på skærmen i længere tid. De værdier, der vises i systemets,,bordcomputer" for den aktuelle hastighed, køretiden og den tilbagelagte strækning bliver beregnet. Der kan ikke garanteres nøjagtighed i alle tilfælde. Hvad hastigheden angår, er det altid bilens speedometer der gælder. 200 Generelle anvisninger Systemet tager ikke højde for den relative sikkerhed på den foreslåede rute. De foreslåede ruter tager ikke højde for vejafspærringer, byggepladser, højde- eller vægtbegrænsninger, trafik- eller vejrforhold eller andre ting, der har indflydelse på sikkerheden eller rutens varighed. Kontroller den foreslåederutes egnethed ud fra din egen vurdering. Benyt funktionen,,beregne på nytt" for at få andre ruteforslag, eller kør blot den foretrukne strækning og overlad planlægningen af den nye rute til den automatiske omberegning af rute. I bestemte områder kan ensrettede veje, forbud mod at dreje af og forbud mod indkørsel (f.eks. i gågadeområder) ikke registreres. Hvis det er tilfældet, skal du respektere den aktuelle skiltning i gaderne og færdselsloven. Hvis du i nødstilfælde leder efter en beredskabstjeneste (politi, brandvæsen, osv. ), skal du ikke udelukkende stole på navigationssystemet. Du bør handle ud fra eget skøn og egne muligheder for at få hjælp i en sådan situation. Udsæt ikke navigationssystemet for kraftig varme eller for solens stråler i ekstrem grad. Temperaturer over 50 C kan beskadige selve navigationssystemet voldsomt, især det indsatte litium-ion batteri. Batteriet må kun oplades under opsyn. Batteriet må ikke åbnes med magt, da der kan slippe ætsende syre ud. Beskadigede eller udløbne batterier må ikke anvendes mere; sørg for korrekt bortskaffelse. Udsæt aldrig navigationssystemet for fugtighed, da det kan tage skade af det. Især under drift på motorcykel, cykel eller i en cabriolet skal navigationssystemet beskyttes mod væske, da det ikke er beskyttet mod vandsprøjt. Undgå for enhver pris at berøre skærmen med spidse eller skarpe genstande, da den følsomme TouchScreen ellers kan tage skade. GPS (Global Positioning System) er et satellitbaseret system, som understøtter oplysninger om position og tid over hele kloden. Systemet bliver drevet og kontrolleret af USA. USA er ligeledes ansvarlig for systemets anvendelighed og nøjagtighed. Alle ændringer i GPS-anvendelighed og nøjagtighed og også forhold i omgivelserne kan påvirke driften af navigationssystemet. SVDO-Trading GmbH hæfter ikke for anvendeligheden og nøjagtigheden af GPS. Sørg for, at alle, der benytter navigationssystemet, læser nærværende oplysninger og anbefalinger om brug af systemet før brug. Inden monteringen af holdersystemet på forruden rengøres det sted på forruden, hvor du vil fastgøre sugekoppen, med den medfølgende klud eller med rensebenzin, for at fjerne fedt og støv. Ved temperaturforskelle mellem nat og dag eller ved fugtighed kan sugproppen løsne sig. Fastgør derfor navigationssystemet, så det ikke tager skade, hvis det skulle falde ned. Forebyggende bør navigationssystemet afmonteres om natten. Kontrollér holdersystemets fastgørelse før du skal køre bilen. For at forhindre tyveri bør navigationssystemet medbringes, hvis du forlader køretøjet i længere tid. Vedligeholdelse og pleje Anvend ikke rengøringsmidler ved rengøring af skærm og kabinet. En blød, fugtig klud er tilstrækkeligt. Pakkens indhold Pakkens indhold Navigationssystemet leveres med følgende dele: Navigationssystem (inklusive litium-ion batteri) Holdersystemet med sugekop til fastgørelse på vindspejlsglasset Rengøringsklud til montering af sugekop TMC-antenne (kun til MS 2100 Traffic) til modtagelse af trafikoplysninger Jævnstrømstilslutningskabel 12V/24V til navigationssystemets strømforsyning i køretøjet (adapter til cigarettænder) Vekselstrømsstrømforsyning med tilslutningskabel 100V/240V til strømforsyning af navigationssystemet uden for køretøjet (med international adapter til Storbritannien) Til strømforsyning og opladning af batteriet må kun anvendes den medfølgende vekselstrømsstrømforsyning henholdsvis jævnstrømsstrømforsyning! Dvd-rom (Microsoft Windows ) med yderligere kortdata, PC-MapTool, Microsoft ActiveSync og komplet brugervejledning USB-datakabel til tilslutning af navigationssystemet til en pc (Microsoft Windows -pc) QuickStart-vejledning (flersproget) Oversigt over enheden Betjeningselementer og tilslutninger Forside 1 Skærm / TouchScreen 2 Infrarød sensor Kan benyttes sammen med ratfjernbetjening RCS 5100 (tilbehør) Tænd/sluk-knap / Multifunktionsknap / Status-LED Ved kort tryk: navigationssystemet er i standby-tilstand.

5 Ved gentagne korte tryk tændes systemet igen. Med det samme vises det samme skærmbillede, som da systemet gik i standbytilstand. Tryk på knappen i ca. 3 sekunder for at afbryde navigationssystemet. Tryk igen i ca. 3 sekunder for at genaktivere systemet; dette genstarter navigationssystemet. Status-LED'en kan lyse i følgende farver: Grøn Batteriet er fuldt opladet, navigationsenheden kører på batteri eller via strømforsyning på 100V/240V henholdsvis 12V/24V. Gul Batteriet oplades Rød Opladningstilstanden er kritisk, batteriet er næsten tomt. Bagside 4 Batterirum til litiumion batteri (dæksel) 5 GPS-antenne (drejelig) 6 Stik til ekstern GPSantenne 7 Højtaler 8 Holder til montering, f.eks. svanehals Oversigt over enheden Venstre side Højre side Slot til SD-kort 10 Stik til hovedtelefoner 11 Stik til TMC-antenne (kun til MS 2100 Traffic) 12 Stik til 100V/240V-strømforsyning henholdsvis 12V/24V cigarettænder Underside 13 Seriel port Kun til serviceformål! 14 USB-port til forbindelse med pc 15 Nulstilling: hvis navigationssystemet ikke længere reagerer på dine indtastninger, kan du ved at trykke her (f.eks. med en bøjet papirklips eller en anden spids genstand) nulstille systemet. Allerede gemte data går ikke tabt! Holdersystemet Soklen Sugekop Låsearmen Fastgorelse af sugekop Skruen (vertikal indstilling) Skruen (horisontal indstilling) Baerearm aksial indstilling Ekstra lang baerearm Første ibrugtagning og montering Første ibrugtagning Når du første gang tager systemet i brug, skal du deaktivere den elektroniske transportsikring. I forbindelse hermed skal du udføre følgende trin: Åbn batterirummet og løft batteriet op. Forbindelseskablet må ikke være løst. Ved kabelstikket er der en lille kontakt. Skub denne nedad for at aktivere strømtilførslen. Forbind navigationssystemet med strømforsyningen, enten via cigarettænderen i køretøjet eller via et 100V/240V lysnet efter eget valg. Derigennem oplades batteriet. Oplysninger om litium-ion batteriet: Opladning af litium-ion batteriet er kun muligt ved temperaturer mellem 0 og 45 C. Fuld opladning af batteriet tager ca. 5 timer Stunden. Følg sikkerhedsanvisningerne for brug af batteriet! Batteriets levetid uden ekstern strømforsyning ligger på ca. 4 timer ved navigationsdrift og ca. 5 timer ved anvendelse som MP3-afspiller. I mange lande må tomme batterier ikke bortskaffesiseret via farven på teksten GPS: Rød ikke tilstrækkelig signalkvalitet, mindre end 3 modtagne satellitter. Gul tilstrækkelig signalkvalitet, mindre end 5 satellitter. Endnu ikke tilstrækkeligt til en bestemmelse af højden over NN. Grøn God signalkvalitet, der også muliggør bestemmelse af højden. Mindst 5 satellitter modtages. Søgning efter satellit / nulstilling af GPS Hvis navigationssystemet ikke er blevet brugt i flere uger eller hvis det er blevet flyttet flere hundrede kilometer i slukket stand, kan det tage meget lang tid at finde GPS'ens aktuelle position. For at fremskynde dette proces anbefaler vi at nulstille GPS'en. I dette tilfælde vil GPS'ens aktuelle position undersøges uden hensyn til de tidligere lagrede data. Sådan gør du: Bær navigationssystemet ud i omgivelser med en fri udsigt til himmelen. Vælg menupunktet Indstillinger i hovedmenuen. Ved at trykke på piletasten til højre åbn den næste skærm for Indstillinger - vælg feltet Dataforbindelse. Tryk bagefter på Reset-tasten. På displayet vises et sikkerhedsspørgsmål om du virkelig ønsker at nulstille GPS-modtageren. Hvis du vælger Nej, gennemføres nulstillingen ikke. Hvis du vælger Ja, nulstilles GPS-modtageren. På den næste skærm vises oplysninger om GPS. Den aktuelle position lokaliseres. Hvis kolonnen GPS kvalitet vises i grønt, er navigationssystemet klart til brug igen. Tip: Ved benyttelse af navigationssystemet til indenbys beregninger kan indlæsningstiden for ruteplaner, kort og navigationsoplysninger eventuelt blive forlænget. Dette skyldes et højere gadeantal, tillægsoplysninger (f.eks. hoteller og restauranter) samt den tætte bebyggelse. Også efter udkørsel fra kældergarager eller andre afskærmede bygninger kan det eventuelt vare længere, før der modtages GPS-signaler. TMC (kun MS 2100 Traffic) Under navigationen kommer systemet regelmæssigt med de aktuelle TMC trafikmeldinger, såfremt disse er tilgængelige i det pågældende land. TMC-status vises på knappen TMC med følgende farver: Grøn TMC-modtagelsen er i orden, og der er i øjeblikket ingen trafikpropper. Gul: TMCmodtagelsen er i orden, og der er trafikpropper, men ikke på den beregnede rute. Rød TMC-modtagelsen er i orden, og der er i øjeblikket trafikpropper. Tip: For at kunne modtage TMC-beskeder skal den medfølgende antenne tilsluttes systemet MS 2100 Traffic. Antennen med sugekopper placeres på ruden og fastgøres. Indstillinger Menuen,,Indstillinger" (Grundindstillinger) 207 Sådan foretager du dine foretrukne grundindstillinger: Tryk på Indstillinger. Der åbnes en undermenu. Med pilen nederst til højre kommer du til undermenuens sider. Med Tilbage kan du forlade den viste undermenu, uden at ændringerne bliver gemt. Derved kommer du tilbage til den forrige menu. Du bekræfter det netop foretagne valg med Ok og kommer tilbage til den forrige menu. Angiv hjem Under Adresse skal du angive din bopæl. Så kan du ved et enkelt tryk på knappen Hjem senere få vist vejen til den angivne adresse. Lydstyrke I sprogversionen åbnes valg af lydstyrketrin. Vælg kort Udvalget af allerede installerede kort åbnes. Specialdestinationer på kort Listen over de specialdestinationer, som kan vises i kortvisning, åbnes. Profil Under Chauffør/vogn skal du angive din aktuelle køretøjsprofil. Her kan du også angive, om du vil benytte motorveje eller færger. Under Ruteindstillinger skal du angive din foretrukne rejsemåde. Hvis du vælger Økonomisk, bliver den aktuelt bedste kombination af tid og strækning beregnet. Systemindstillinger Sprogversion Her vælger du med et tryk dit foretrukne sprog.

6 Når du har bekræftet dit valg med Ok, kan du derefter vælge den ønskede stemme til den akustiske sprogversion. Km/miles Valg af den ønskede måleenhed. Ur 12/24t Valg af den ønskede visning af klokkeslæt. Lysstyrke Vælg af trin for lysstyrkeindstillingen for henholdsvis dag- og natdrift. Undgå strækning Du skal vælge denne funktion, hvis du ikke vil tilbagelægge et bestemt antal kilometer på den planlagte rute, fordi strækningen er spærret for tiden eller der er en trafikprop. Navigationssystemet vil så vise dig en vej uden om den strækning, der skal undgås. Den her valgte strækningslængde er bestemmende for anvendelse af denne tilstand til senere opslag i henholdsvis navigationen og ruteplanlægningen! Kalibrering af skærmen Her kan du efter behov indstille skærmknapperne, så de er præcist i midten, ved at trykke på de fire trådkors. Egne destinationer I egne destinationer Under navigationen kan du fastlægge bestemte vejpunkter eller adresser med knappen I egne destinationer. Derefter kan du redigere og slette de fastlagte destinationer i menuen Egne destinationer under Systemindstillinger. De fastlagte Egne destinationer kan når som helst benyttes til navigation eller ruteplanlægning. Tip: De her fastlagte valg kan ændres når som helst. For yderligere oplysninger om indstillingerne henvises til den udførlige brugervejledning på den medfølgende dvd. 208 Navigationen Menuen,,Navigation" Formålet med navigationssystemet er at vise dig vej fra din aktuelle position til din ønskede destination. Navigationssystemet bestemmer automatisk den aktuelle position via GPS-signaler. Det eneste, du skal gøre, er at indtaste adressen på den ønskede destination. Du kan vælge en (ny) Adresse, en egen destination, de senest valgte destinationer, din tidligere indtastede hjemmeadresse (Hjem) eller en,,særlig destination" (POI) f.eks. hoteller, tankstationer som destination. Et POI kan kun angives i tilstanden Adresse. Hvis du vælger Fri kørsel, vises den aktuelle GPS-position i kortvisningen. Sådan kan du hele tiden følge med i, hvor på kortet du befinder dig i øjeblikket. Hurtigadgang: I det følgende beskrives trinene fra indtastning af adresse og fra start til slut af navigationen. Slå navigationssystemet til og tryk på ikonet Navigation i hovedmenuen. Destinationsvalget vises. Tryk på ikonet Adresse. Adressevalget vises. Vælg derefter det ønskede destinationssted ved f.eks. at indtaste Hamburg via skærmtastaturet. Du kan også bestemme destinationen ved at angive postnummeret. Tryk på PLZ og indtast postnummeret på skærmtastaturet. på posten D Hamburg for at vælge den. det ønskede vejnavn via skærmtastaturet, f.eks. Karlstraße. på posten Karlstraße for at vælge den. Tryk på posten Karlstraße 14 for at vælge den. Du har nu valgt den ønskede destination. minimeres ved at trykke igen. på knappen Beregning. på Navigation. den beregnede rute. Tryk på knappen Navigation for at starte rutevejledningen. De øvrige funktioner under navigation vises. Tryk på ikonet Afslut navigation. Visningen går tilbage til hovedmenuen. Genberegn rute Hvis du trykker på ikonet Genberegn rute under kørslen, påbegyndes en genberegning fra den aktuelle position til den angivne destination. En sådan genberegning kan for eksempel være nyttig, hvis du under kørslen vælger en anden vej end den, der blev foreslået af navigationssystemet. Navigationen 211 Tryk på knappen i øvre halvdel af skærmen, hvor det aktuelle gadenavn vises. Knapperne for de øvrige funktioner vises Eksempel: Navigations-infoside,,i" Du kan få følgende oplysninger: afstand fra destinationen, formodet ankomsttid, den aktuelle højde, osv. POI Valg af,,særlig destination" Inden for en by kan du vælge et POI (Point of Interest, specialdestinationer som f.eks. parkeringspladser, tankstationer, hoteller, restauranter osv. ). Følgende trin er nødvendige ved indtastning af adressen: Valg af by Valg af POI-kategori Valg af det ønskede POI Eksempel på POI-søgning: Vælg en restaurant som destination Hvis du f.eks. vil guides til en bestemt restaurant i Hamburg, skal du gøre som følger: Vælg først Hamburg som destinationssted i destinationsvalget. Sørg for, at der er trykket på knappen POI, og vælg kategorien Restaurant på listen over tilgængelige POI-kategorier Nu vises en liste med restauranter i Hamburg sorteret efter afstanden. De restauranter, der er placeret på kortest afstand af bymidten, vises først på listen. Vælg den ønskede post på listen ved at trykke på den. Du har nu valgt restauranten som POI i Hamburg og som destination. Nu startes ruteberegningen automatisk, og derefter vises ruten på kortet. Hvis du vil starte navigationen, skal du trykke på knappen Navigation. Tip: De øvrige funktioner er beskrevet i den udførlige brugervejledning på den medfølgende dvd. 212 Ruteplanlægningen Menuen,,Ruteplanlægning" Ruteplanlægningen og navigationen er principielt opbygget på samme måde. Mens startstedet ved navigationen hele tiden bestemmes automatisk via GPS, således at du kun skal angive din destination, kan du ved ruteplanlægningen selv angive både start- og destinationsstedet. På den måde kan du beregne veje mellem de ønskede punkter og fastlægge den ønskede rute, før du begynder turen. Som start- og destinationssted kan du vælge en (ny) adresse, en egen destination, de senest valgte destinationer eller din hjemmeadresse (Hjem) eller en,,særlig destination" (POI). Et POI kan kun angives i tilstanden Adresse. Angivelse af og valg af adresse og destinationer er udførligt beskrevet i kapitlet Navigation. Knapperne på skærmbilledet har i denne visning de samme funktioner i Ruteplanlægning som i Navigation. De er udførligt beskrevet i kapitlet,,navigation". Hurtigadgang: I det følgende beskrives trinene fra indtastning af adresse og fra start til slut af simuleringen.

7 Tryk på ikonet Ruteplanlægning i navigationssystemets hovedmenu. De mulige startsteder vises. Vælg det ønskede startsted. Vælg derefter det ønskede destinationssted. De mulige destinationssteder vises. Vælg det ønskede destinationssted. I Navigation og Ruteplanlægning kan du nemt åbne tidligere destinationer eller indtastede adresser under Seneste destinationer. På den måde undgår du at skulle indtaste igen via tastaturet. Start simulering af navigationen Når du trykker på knappen Simulation, kan du starte simuleringen af navigationen. Vær opmærksom på, at en simulering af en lang strækning kan tage et stykke tid. Simuleringen kan afbrydes til enhver tid. Tryk i navigationsskærmbilledet på knappen med pilen neden for til højre. Tryk på ikonet Afslut navigation. Simuleringen af navigationen afsluttes, og du kommer tilbage til hovedmenuen. Start navigation Når du har fastlagt den ønskede rute, før du starter turen, kan du starte navigationen fra vejbeskrivelsen. Det angivne startpunkt erstattes automatisk med den aktuelle GPS-position. Multimedia Menuen,,Multimedier 213 Navigationssystemet giver dig mulighed for at afspille MP3-filer og for at få vist JPEG-billeder. For at kunne gøre det skal du have gemt de relevante MP3-/JPEG-filer på et SD-kort (medfølger ikke). Hvis du har en skrive-/læseenhed til SD-kort, kan du kopiere dine MP3-filer og JPG-billeder direkte fra din pc til SD-kortet! Sæt SD-kortet i slotten på venstre side af kabinettet. Tryk på ikonet Multimedier i navigationssystemets hovedmenu. Multimedievalget vises. MP3-afspilleren afspilning af filer Vælg ikonet MP3-Player. Skærmbilledet for MP3-afspilleren Music Menu vises. Ved hjælp af ikonerne i menuen kan du udføre de følgende funktioner: 1 Gå til den forrige titel 2 Gå til den næste titel 3 Skift til den forrige mappe 4 Skift til den næste mappe 5 Indstilling af lydstyrken 6 Start afspilningen 7 Stop 8 Åbn menuen Music Settings På skærmen ser du nummerets aktuelle titel, den samlede spilletid og den tid, der allerede er afspillet, samt de valgte afspilningsfunktioner Random, Repeat (tilfældig afspilningsrækkefølge henholdsvis gentagelse) og den valgte equalizertilstand, f.eks. Jazz. Hvis du trykker på knappen Navi, kommer du tilbage til navigationen eller skifter til den aktuelle rutevejledning (Route&Sound) Hvis du trykker på knappen Browser, åbnes browseren til valg af titler (se nedenfor). Hvis du trykker på knappen Exit lukkes MP3afspilleren, og du kommer tilbage til den forrige menu. 214 Multimedia Indstilling af afspilningsfunktionerne Åbn menuen Music Settings. Menuen Music Settings indeholder følgende indstillinger: Hvis du trykker på knappen Equalizer, kan du vælge den ønskede equalizer-indstilling, f. eks. Jazz, Classic, Rock. Hvis du trykker på knappen Random henholdsvis Repeat, kan du aktivere og deaktivere random- henholdsvis repeat-funktionen. Hvis du trykker på knappen Back, kommer du tilbage til menuen Music. Browseren valg af musiktitler fra mapper Med MP3-afspilleren kan du nemt navigere til individuelle titler, og den understøtter mapper. Hvis du placerer dine titler i individuelle mapper, kan du nemt vælge de ønskede musiktitler ved hjælp af browseren. Tryk på knappen Browser på skærmbilledet. Mappevalget vises. Hvis du trykker på pilen (øverst), bladrer du opad i mappelisten. Hvis du trykker på pilen (nederst), bladrer du nedad i mappelisten. Hvis du trykker på knappen Back, kommer du tilbage til den forrige menu. Tryk på den ønskede mappes navn på skærmbilledet. Titelvalget vises. Tryk på den ønskede titel på skærmbilledet. Menuen Music vises, og den valgte titel afspilles. Hvis du trykker på pilen (øverst), bladrer du opad i titellisten. Hvis du trykker på pilen (nederst), bladrer du nedad i titellisten. Hvis du trykker på knappen Back, kommer du tilbage til den forrige menu. Multimedia JPEGfremviseren Få vist billeder Vælg ikonet JPEG-Viewer. 215 Skærmbilledet for JPEG-fremviseren JPEGmenu vises. Ved hjælp af ikonerne i menuen kan du udføre de følgende funktioner: 1 Gå til det forrige billede 2 Gå til det næste billede 3 Skift til den forrige mappe 4 Skift til den næste mappe 5 Start diasshow 6 Hvis du trykker på billedet, skiftes der til fuldskærmstilstand På skærmen vises billedet med dets løbenummer i en mappe. Hvis du trykker på knappen Browser, åbnes browseren til valg af billeder. Hvis du trykker på knappen Exit, lukkes JPEGfremviseren, og du kommer tilbage til den forrige menu. Browseren valg af billeder fra mapper JPEG-fremviseren giver også adgang til enkel navigation i kraft af understøttelsen af mapper. Hvis du placerer dine billeder i individuelle mapper, kan du nemt vælge de ønskede billeder ved hjælp af browseren. Tryk på knappen Browser på skærmbilledet. Mappevalget vises. Hvis du trykker på pilen (øverst), bladrer du opad i mappelisten. Hvis du trykker på pilen (nederst), bladrer du nedad i mappelisten. Hvis du trykker på knappen Back, kommer du tilbage til den forrige menu. Tryk på den ønskede mappes navn på skærmbilledet. Billedvalget vises. Tryk på det ønskede billedes navn på skærmbilledet. Billedet vises. Hvis du trykker på pilen (øverst), bladrer du opad i billedlisten. Hvis du trykker på pilen (nederst), bladrer du nedad i billedlisten. Hvis du trykker på knappen Back, kommer du tilbage til den forrige menu. 216 Tilslutning til pc Vi anbefaler, at du kopierer yderligere kortmateriale (f.eks. til ferier) fra dvd'en til et eller flere SD-kort. På den måde kan du få direkte adgang til kortdataene via valgmulighederne ved at indsætte SD-kortet. Det betyder, at du ikke behøver at ændre de kortdata, der opbevares i navigationssystemets interne lager - den oprindelige konfiguration bevares! Hvis du har en skrive-/læseenhed til SD-kort, kan du kopiere yderligere kortmateriale direkte fra dvd'en til SD-kortet (på mapper tb-navi)! PC Map Tool Yderligere kortmateriale PC Map Tool Hvis MS2000 tilsluttes til en pc, kan kortmaterialet i den interne hukommelse ændres, til dette anvendes det medfølgende PC Map Tool som findes på DVD pladen.

8 Der kan endvidere installeres ekstra kort materiale på et SD kort (tilbehør). For at gøre dette skal Microsoft ActiveSync installeres på din PC (programmet er inkluderet på DVDV pladen). Brug USB data kabelet for at tilslutte din MS2000 til PC. USB forbindelsen skal være klar FØR MS2000 tændes. Hold On/Off knappen inde I 3 sekunder for at slukke MS2000, gentag dette for at tænde den igen. Tilslutning til pc 217 Programmet "PC Map Tool" giver dig mulighed for at slette og indlæse data. Vær venligst opmærksom på at udvælgelse og/eller indlæsning af ALLE kategorier på en gang kræver meget lang tid (mange timer). Den samlede tid afhænger af din PC's kapacitet. I de fleste navigationsanlæg versioner er de Europæiske POI's (F.eks.: p-pladser, tankstationer, seværdigheder m.m) allerede installeret i systemet. Vi anbefaler derfor at du altid vælger "lad være med at ændre eksisterende data på PDA'en". Skulle der, undtagelsesvis, mangle POI data i din navigationsanlæg, vælg da kun de kategorier der er behov for, dette forkorter databehandlingstiden væsentligt. Den specielle funktion "Map section plus Major Roads" gør det muligt at lave sit "eget" kortmateriale indenfor et land eller region samt major roads indenfor det pågældende land eller region. Denne funktion vil normalt tage flere timer. Vi anbefaler derfor at man kun overfører kort materialet uden major roads. I dette tilfælde vælges "medtag kun hovedlandeveje indenfor den valgte Detaljeret information angående systemets software og PC map Tool forefindes på medfølgende DVD. Acrobat Reader skal benyttes (er inkluderet på DVD-ROM pladen) Henvisning til datafil på navigationssystemet Ved tilslutningen via Microsoft ActiveSync -software vises navigationssystemet som,,mobile enhed" i pc'ens filhåndteringsprogrammer. Mappen,,ResidentFlash" indeholder følgende undermapper: Navigator Navigationsprogram System Systemfiler tb-navi I denne mappe kan du slette kortdata for at frigøre lager henholdsvis for at kopiere kortdata fra dvd'en. Undgå at slette eller ændre dataene i mapperne Navigator og System. Hvis du gør det, kan navigationssystemet blive ubrugeligt! Et kortsæt består altid af en gruppe af flere filer, der starter med det samme landenavn. Du skal altid kopiere henholdsvis slette hele gruppen til/fra det interne lager eller til/fra SD-kortet (på mapper tb-navi)! PC Map Tool-applikation installerer kortdata i følgende mappe i computeren:../programme/pc Map Tool/prog.mov/TNSMAPS Fra denne mappe kan data kopieres til et SD-kort. 218 Problemløsning Løsning Problemløsning Problem Ingen GPSmodtagelse i kø- Forrudevarmesystemer og toninger af forruden med vakuretøjet ummetaliseret metal skærmer for GPS-signalet. I givet fald skal du bruge en udendørs GPS-antenne. (Kan købes som tilbehør, Article-no. altid for at holde navigationssystemet lodret. på de fire trådkors og bekræfte med Ok. Navigationssystemet reagerer ikke længere på tryk på skærmen eller kan ikke længere deaktiveres. Hvis navigationssystemet ikke længere reagerer på dine indtastninger, kan du aktivere nulstillingsknappen på undersiden ved at trykke den ind (f.eks. med en udrettet clips eller en anden spids genstand). Allerede gemte data går ikke tabt. Start navigationssystemet ved hjælp af tænd-/slukknappen. Systemet starter ikke, skær- Kontroller, at batteriet er opladet henholdsvis at strømformen forbliver sort syningen til enheden fungerer. Kontroller i forbindelse med tilslutning via jævnstrømskablet i køretøjet at stikket sidder fast i cigarettænderen og har kontakt. Efter et stykke tids brug de- Ved ekstremt lave eller høje temperaturer deaktiveres systeaktiveres systemet automa- met midlertidigt for at undgå beskadigelser. Det aktiveres igen, så snart temperaturen er normal igen. tisk. Der høres ikke nogen rute- Kontroller, om den korrekte lydstyrke er indstillet i bavejledningsanvisninger. sisindstillingerne henholdsvis i navigationsundermenuen. Rutevejledningen er unøjag- En unøjagtighed på 50 m ligger inden for tolerancegræntig. serne. Hvis der gentagne gange forekommer større unøjagtigheder, bør du kontakte en autoriseret forhandler. Kørselsanvisningerne passer Muligvis er den position, som navigationssystemet har konikke til den faktiske trafik- stateret, forkert. Vejnettet kan være blevet ændret, så den ikke længere svarer til oplysningerne på kortet. situation. Yderligere oplysninger Systemkrav ved anvendelse på en pc 219 For at kunne bruge de yderligere kortdata, der findes på den medfølgende dvd, skal du bruge en pc med følgende konfiguration: Microsoft Win 98, ME, XP, Win 2000, Win NT 4.0 ServicePack 5 eller nyere Pentium Processor 233 MHz eller bedre, Pentium 3 med mindst 500 MHz anbefales Harddiskplads: mindst 4 GB Hukommelse: 64 MB RAM, mindst 128 MB anbefales Grafikkort med en opløsning på 800 x 600 pixel Microsoft-kompatibel mus/trackball/touchpad Dvd-rom-drev Skrive/læseenhed SD-kort (valgfrit) Installeret Microsoft ActiveSync -Software version 3.1 eller nyere. Dette program følger med navigationssystemet og muliggør synkronisering med computeren. Tekniske data 3,5" farveskærm LCD-TFT med en opløsning på 320 x 240 pixel, Touchscreen, anti-refleksbelægning Processor med 200MHz 544MB Flash-ROM og 64MB SD-RAM Integreret 12-kanal GPS-modtager Litium-ion batteri med en kapacitet på 1800 mah Mål: ca. 120 mm bredde x 80 mm højde x 37 mm dybde Vægt: ca. 228 g Driftstemperatur: -20 C til +60 C Opbevaringstemperatur for korte tidsrum: -30 C til +60 C Opladetemperatur for litium-ion batteri: 0 C til +45 C Der kan anvendes SD-kort med en lagerkapacitet på maks. 2GB. Kolofon 2006 Siemens VDO Trading GmbH Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er ophavsretsligt beskyttet. Der tages forbehold for tekniske og optiske ændringer samt trykfejl. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver blive ændret uden varsel. Siemens VDO Trading GmbH forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre produkter og til ændringer af indholdet uden pligt til at orientere nogen personer eller organisationer. Såvel enhedens specifikationer som pakkens indhold kan afvige fra oplysningerne i dette dokument.

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Service Yderligere informationer vedrørende VDO Dayton Multimedia systemer, serviceadresser og software-updates findes på vores hjemmeside: eller henvend dig direkte til en VDO-Dayton-forhandler. Vi tager forbehold for tekniske ænderinger og fejl. 220 MS 2000/MS 2100 TMC 01/2006 Siemens VDO Trading GmbH.

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON PN 4000 TSN http://da.yourpdfguides.com/dref/3701132

Din brugermanual VDO DAYTON PN 4000 TSN http://da.yourpdfguides.com/dref/3701132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

F10. Brugervejledning. Dansk

F10. Brugervejledning. Dansk Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN F10 Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Dansk Oktober 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk Brugermanual NAVIGON 5100 5110 Dansk Juni 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder for

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brugermanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel. Uden udtrykkeligt samtykke fra Sony Corporation

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVMAN F15 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SUNGOO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Kom godt i gang med Blaze EZ. Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang med Blaze EZ. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med Blaze EZ 1. Hvad er der i kassen?...1 2. Fysisk beskrivelse...1 2.1. Oversiden...1 2.2. Højre kant...3 2.3. Venstre kant...4 2.4. Nederste kant...4 2.5. Bagsiden...4

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere