Din brugermanual VDO DAYTON MS 2000X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual VDO DAYTON MS 2000X http://da.yourpdfguides.com/dref/3701757"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Vedligeholdelse og pleje Pakkens indhold Betjeningselementer og tilslutninger Første ibrugtagning Montering Ibrugtagning GPS og TMC.

3 Menuen,,Indstillinger" (Grundindstillinger) Menuen,,Navigation" POI Valg af,,særlig destination" Menuen,,Ruteplanlægning" Menuen,,Multimedier Tilslutning til pc / PC Map Tool Yderligere kortmateriale Problemløsning Systemkrav ved anvendelse på en pc...

4 219 Tekniske data.. gældende færdselsregler og de aktuelle hændelser i trafikken kommer altid i første række. Af hensyn til trafiksikkerheden bør du placere skærmen og foretage dine indtastninger i navigationssystemet før rejsen og kun mens du holder stille. Hvis du placerer skærmen på en holdersystemet i dit køretøj, skal du være opmærksom på følgende: Du må under ingen omstændigheder rette på skærmen ved at bevæge selve navigationssystemet. Indstil skærmen, så du hurtigt og let kan se på den, og så du undgår reflekser og at blive blændet. Skærmen må ikke anbringes, så den forhindrer udsyn til ting, der er nødvendige for at kunne føre køretøjet sikkert (f.eks. udsyn til vejen eller instrumentbrættet). Skærmen må heller ikke anbringes inden for det område, hvor airbaggen oppustes. Fastgør navigationssystemet så sikkert, at det ikke kan slynges omkring selv i tilfælde af en nødopbremsning eller et sammenstød. Se kun på skærmen, når dette er ufarligt. Hold ind til siden et egnet sted, hvis du har brug for at se på skærmen i længere tid. De værdier, der vises i systemets,,bordcomputer" for den aktuelle hastighed, køretiden og den tilbagelagte strækning bliver beregnet. Der kan ikke garanteres nøjagtighed i alle tilfælde. Hvad hastigheden angår, er det altid bilens speedometer der gælder. 200 Generelle anvisninger Systemet tager ikke højde for den relative sikkerhed på den foreslåede rute. De foreslåede ruter tager ikke højde for vejafspærringer, byggepladser, højde- eller vægtbegrænsninger, trafik- eller vejrforhold eller andre ting, der har indflydelse på sikkerheden eller rutens varighed. Kontroller den foreslåederutes egnethed ud fra din egen vurdering. Benyt funktionen,,beregne på nytt" for at få andre ruteforslag, eller kør blot den foretrukne strækning og overlad planlægningen af den nye rute til den automatiske omberegning af rute. I bestemte områder kan ensrettede veje, forbud mod at dreje af og forbud mod indkørsel (f.eks. i gågadeområder) ikke registreres. Hvis det er tilfældet, skal du respektere den aktuelle skiltning i gaderne og færdselsloven. Hvis du i nødstilfælde leder efter en beredskabstjeneste (politi, brandvæsen, osv. ), skal du ikke udelukkende stole på navigationssystemet. Du bør handle ud fra eget skøn og egne muligheder for at få hjælp i en sådan situation. Udsæt ikke navigationssystemet for kraftig varme eller for solens stråler i ekstrem grad. Temperaturer over 50 C kan beskadige selve navigationssystemet voldsomt, især det indsatte litium-ion batteri. Batteriet må kun oplades under opsyn. Batteriet må ikke åbnes med magt, da der kan slippe ætsende syre ud. Beskadigede eller udløbne batterier må ikke anvendes mere; sørg for korrekt bortskaffelse. Udsæt aldrig navigationssystemet for fugtighed, da det kan tage skade af det. Især under drift på motorcykel, cykel eller i en cabriolet skal navigationssystemet beskyttes mod væske, da det ikke er beskyttet mod vandsprøjt. Undgå for enhver pris at berøre skærmen med spidse eller skarpe genstande, da den følsomme TouchScreen ellers kan tage skade. GPS (Global Positioning System) er et satellitbaseret system, som understøtter oplysninger om position og tid over hele kloden. Systemet bliver drevet og kontrolleret af USA. USA er ligeledes ansvarlig for systemets anvendelighed og nøjagtighed. Alle ændringer i GPS-anvendelighed og nøjagtighed og også forhold i omgivelserne kan påvirke driften af navigationssystemet. SVDO-Trading GmbH hæfter ikke for anvendeligheden og nøjagtigheden af GPS. Sørg for, at alle, der benytter navigationssystemet, læser nærværende oplysninger og anbefalinger om brug af systemet før brug. Inden monteringen af holdersystemet på forruden rengøres det sted på forruden, hvor du vil fastgøre sugekoppen, med den medfølgende klud eller med rensebenzin, for at fjerne fedt og støv. Ved temperaturforskelle mellem nat og dag eller ved fugtighed kan sugproppen løsne sig. Fastgør derfor navigationssystemet, så det ikke tager skade, hvis det skulle falde ned. Forebyggende bør navigationssystemet afmonteres om natten. Kontrollér holdersystemets fastgørelse før du skal køre bilen. For at forhindre tyveri bør navigationssystemet medbringes, hvis du forlader køretøjet i længere tid. Vedligeholdelse og pleje Anvend ikke rengøringsmidler ved rengøring af skærm og kabinet. En blød, fugtig klud er tilstrækkeligt. Pakkens indhold Pakkens indhold Navigationssystemet leveres med følgende dele: Navigationssystem (inklusive litium-ion batteri) Holdersystemet med sugekop til fastgørelse på vindspejlsglasset Rengøringsklud til montering af sugekop TMC-antenne (kun til MS 2100 Traffic) til modtagelse af trafikoplysninger Jævnstrømstilslutningskabel 12V/24V til navigationssystemets strømforsyning i køretøjet (adapter til cigarettænder) Vekselstrømsstrømforsyning med tilslutningskabel 100V/240V til strømforsyning af navigationssystemet uden for køretøjet (med international adapter til Storbritannien) Til strømforsyning og opladning af batteriet må kun anvendes den medfølgende vekselstrømsstrømforsyning henholdsvis jævnstrømsstrømforsyning! Dvd-rom (Microsoft Windows ) med yderligere kortdata, PC-MapTool, Microsoft ActiveSync og komplet brugervejledning USB-datakabel til tilslutning af navigationssystemet til en pc (Microsoft Windows -pc) QuickStart-vejledning (flersproget) Oversigt over enheden Betjeningselementer og tilslutninger Forside 1 Skærm / TouchScreen 2 Infrarød sensor Kan benyttes sammen med ratfjernbetjening RCS 5100 (tilbehør) Tænd/sluk-knap / Multifunktionsknap / Status-LED Ved kort tryk: navigationssystemet er i standby-tilstand.

5 Ved gentagne korte tryk tændes systemet igen. Med det samme vises det samme skærmbillede, som da systemet gik i standbytilstand. Tryk på knappen i ca. 3 sekunder for at afbryde navigationssystemet. Tryk igen i ca. 3 sekunder for at genaktivere systemet; dette genstarter navigationssystemet. Status-LED'en kan lyse i følgende farver: Grøn Batteriet er fuldt opladet, navigationsenheden kører på batteri eller via strømforsyning på 100V/240V henholdsvis 12V/24V. Gul Batteriet oplades Rød Opladningstilstanden er kritisk, batteriet er næsten tomt. Bagside 4 Batterirum til litiumion batteri (dæksel) 5 GPS-antenne (drejelig) 6 Stik til ekstern GPSantenne 7 Højtaler 8 Holder til montering, f.eks. svanehals Oversigt over enheden Venstre side Højre side Slot til SD-kort 10 Stik til hovedtelefoner 11 Stik til TMC-antenne (kun til MS 2100 Traffic) 12 Stik til 100V/240V-strømforsyning henholdsvis 12V/24V cigarettænder Underside 13 Seriel port Kun til serviceformål! 14 USB-port til forbindelse med pc 15 Nulstilling: hvis navigationssystemet ikke længere reagerer på dine indtastninger, kan du ved at trykke her (f.eks. med en bøjet papirklips eller en anden spids genstand) nulstille systemet. Allerede gemte data går ikke tabt! Holdersystemet Soklen Sugekop Låsearmen Fastgorelse af sugekop Skruen (vertikal indstilling) Skruen (horisontal indstilling) Baerearm aksial indstilling Ekstra lang baerearm Første ibrugtagning og montering Første ibrugtagning Når du første gang tager systemet i brug, skal du deaktivere den elektroniske transportsikring. I forbindelse hermed skal du udføre følgende trin: Åbn batterirummet og løft batteriet op. Forbindelseskablet må ikke være løst. Ved kabelstikket er der en lille kontakt. Skub denne nedad for at aktivere strømtilførslen. Forbind navigationssystemet med strømforsyningen, enten via cigarettænderen i køretøjet eller via et 100V/240V lysnet efter eget valg. Derigennem oplades batteriet. Oplysninger om litium-ion batteriet: Opladning af litium-ion batteriet er kun muligt ved temperaturer mellem 0 og 45 C. Fuld opladning af batteriet tager ca. 5 timer Stunden. Følg sikkerhedsanvisningerne for brug af batteriet! Batteriets levetid uden ekstern strømforsyning ligger på ca. 4 timer ved navigationsdrift og ca. 5 timer ved anvendelse som MP3-afspiller. I mange lande må tomme batterier ikke bortskaffesiseret via farven på teksten GPS: Rød ikke tilstrækkelig signalkvalitet, mindre end 3 modtagne satellitter. Gul tilstrækkelig signalkvalitet, mindre end 5 satellitter. Endnu ikke tilstrækkeligt til en bestemmelse af højden over NN. Grøn God signalkvalitet, der også muliggør bestemmelse af højden. Mindst 5 satellitter modtages. Søgning efter satellit / nulstilling af GPS Hvis navigationssystemet ikke er blevet brugt i flere uger eller hvis det er blevet flyttet flere hundrede kilometer i slukket stand, kan det tage meget lang tid at finde GPS'ens aktuelle position. For at fremskynde dette proces anbefaler vi at nulstille GPS'en. I dette tilfælde vil GPS'ens aktuelle position undersøges uden hensyn til de tidligere lagrede data. Sådan gør du: Bær navigationssystemet ud i omgivelser med en fri udsigt til himmelen. Vælg menupunktet Indstillinger i hovedmenuen. Ved at trykke på piletasten til højre åbn den næste skærm for Indstillinger - vælg feltet Dataforbindelse. Tryk bagefter på Reset-tasten. På displayet vises et sikkerhedsspørgsmål om du virkelig ønsker at nulstille GPS-modtageren. Hvis du vælger Nej, gennemføres nulstillingen ikke. Hvis du vælger Ja, nulstilles GPS-modtageren. På den næste skærm vises oplysninger om GPS. Den aktuelle position lokaliseres. Hvis kolonnen GPS kvalitet vises i grønt, er navigationssystemet klart til brug igen. Tip: Ved benyttelse af navigationssystemet til indenbys beregninger kan indlæsningstiden for ruteplaner, kort og navigationsoplysninger eventuelt blive forlænget. Dette skyldes et højere gadeantal, tillægsoplysninger (f.eks. hoteller og restauranter) samt den tætte bebyggelse. Også efter udkørsel fra kældergarager eller andre afskærmede bygninger kan det eventuelt vare længere, før der modtages GPS-signaler. TMC (kun MS 2100 Traffic) Under navigationen kommer systemet regelmæssigt med de aktuelle TMC trafikmeldinger, såfremt disse er tilgængelige i det pågældende land. TMC-status vises på knappen TMC med følgende farver: Grøn TMC-modtagelsen er i orden, og der er i øjeblikket ingen trafikpropper. Gul: TMCmodtagelsen er i orden, og der er trafikpropper, men ikke på den beregnede rute. Rød TMC-modtagelsen er i orden, og der er i øjeblikket trafikpropper. Tip: For at kunne modtage TMC-beskeder skal den medfølgende antenne tilsluttes systemet MS 2100 Traffic. Antennen med sugekopper placeres på ruden og fastgøres. Indstillinger Menuen,,Indstillinger" (Grundindstillinger) 207 Sådan foretager du dine foretrukne grundindstillinger: Tryk på Indstillinger. Der åbnes en undermenu. Med pilen nederst til højre kommer du til undermenuens sider. Med Tilbage kan du forlade den viste undermenu, uden at ændringerne bliver gemt. Derved kommer du tilbage til den forrige menu. Du bekræfter det netop foretagne valg med Ok og kommer tilbage til den forrige menu. Angiv hjem Under Adresse skal du angive din bopæl. Så kan du ved et enkelt tryk på knappen Hjem senere få vist vejen til den angivne adresse. Lydstyrke I sprogversionen åbnes valg af lydstyrketrin. Vælg kort Udvalget af allerede installerede kort åbnes. Specialdestinationer på kort Listen over de specialdestinationer, som kan vises i kortvisning, åbnes. Profil Under Chauffør/vogn skal du angive din aktuelle køretøjsprofil. Her kan du også angive, om du vil benytte motorveje eller færger. Under Ruteindstillinger skal du angive din foretrukne rejsemåde. Hvis du vælger Økonomisk, bliver den aktuelt bedste kombination af tid og strækning beregnet. Systemindstillinger Sprogversion Her vælger du med et tryk dit foretrukne sprog.

6 Når du har bekræftet dit valg med Ok, kan du derefter vælge den ønskede stemme til den akustiske sprogversion. Km/miles Valg af den ønskede måleenhed. Ur 12/24t Valg af den ønskede visning af klokkeslæt. Lysstyrke Vælg af trin for lysstyrkeindstillingen for henholdsvis dag- og natdrift. Undgå strækning Du skal vælge denne funktion, hvis du ikke vil tilbagelægge et bestemt antal kilometer på den planlagte rute, fordi strækningen er spærret for tiden eller der er en trafikprop. Navigationssystemet vil så vise dig en vej uden om den strækning, der skal undgås. Den her valgte strækningslængde er bestemmende for anvendelse af denne tilstand til senere opslag i henholdsvis navigationen og ruteplanlægningen! Kalibrering af skærmen Her kan du efter behov indstille skærmknapperne, så de er præcist i midten, ved at trykke på de fire trådkors. Egne destinationer I egne destinationer Under navigationen kan du fastlægge bestemte vejpunkter eller adresser med knappen I egne destinationer. Derefter kan du redigere og slette de fastlagte destinationer i menuen Egne destinationer under Systemindstillinger. De fastlagte Egne destinationer kan når som helst benyttes til navigation eller ruteplanlægning. Tip: De her fastlagte valg kan ændres når som helst. For yderligere oplysninger om indstillingerne henvises til den udførlige brugervejledning på den medfølgende dvd. 208 Navigationen Menuen,,Navigation" Formålet med navigationssystemet er at vise dig vej fra din aktuelle position til din ønskede destination. Navigationssystemet bestemmer automatisk den aktuelle position via GPS-signaler. Det eneste, du skal gøre, er at indtaste adressen på den ønskede destination. Du kan vælge en (ny) Adresse, en egen destination, de senest valgte destinationer, din tidligere indtastede hjemmeadresse (Hjem) eller en,,særlig destination" (POI) f.eks. hoteller, tankstationer som destination. Et POI kan kun angives i tilstanden Adresse. Hvis du vælger Fri kørsel, vises den aktuelle GPS-position i kortvisningen. Sådan kan du hele tiden følge med i, hvor på kortet du befinder dig i øjeblikket. Hurtigadgang: I det følgende beskrives trinene fra indtastning af adresse og fra start til slut af navigationen. Slå navigationssystemet til og tryk på ikonet Navigation i hovedmenuen. Destinationsvalget vises. Tryk på ikonet Adresse. Adressevalget vises. Vælg derefter det ønskede destinationssted ved f.eks. at indtaste Hamburg via skærmtastaturet. Du kan også bestemme destinationen ved at angive postnummeret. Tryk på PLZ og indtast postnummeret på skærmtastaturet. på posten D Hamburg for at vælge den. det ønskede vejnavn via skærmtastaturet, f.eks. Karlstraße. på posten Karlstraße for at vælge den. Tryk på posten Karlstraße 14 for at vælge den. Du har nu valgt den ønskede destination. minimeres ved at trykke igen. på knappen Beregning. på Navigation. den beregnede rute. Tryk på knappen Navigation for at starte rutevejledningen. De øvrige funktioner under navigation vises. Tryk på ikonet Afslut navigation. Visningen går tilbage til hovedmenuen. Genberegn rute Hvis du trykker på ikonet Genberegn rute under kørslen, påbegyndes en genberegning fra den aktuelle position til den angivne destination. En sådan genberegning kan for eksempel være nyttig, hvis du under kørslen vælger en anden vej end den, der blev foreslået af navigationssystemet. Navigationen 211 Tryk på knappen i øvre halvdel af skærmen, hvor det aktuelle gadenavn vises. Knapperne for de øvrige funktioner vises Eksempel: Navigations-infoside,,i" Du kan få følgende oplysninger: afstand fra destinationen, formodet ankomsttid, den aktuelle højde, osv. POI Valg af,,særlig destination" Inden for en by kan du vælge et POI (Point of Interest, specialdestinationer som f.eks. parkeringspladser, tankstationer, hoteller, restauranter osv. ). Følgende trin er nødvendige ved indtastning af adressen: Valg af by Valg af POI-kategori Valg af det ønskede POI Eksempel på POI-søgning: Vælg en restaurant som destination Hvis du f.eks. vil guides til en bestemt restaurant i Hamburg, skal du gøre som følger: Vælg først Hamburg som destinationssted i destinationsvalget. Sørg for, at der er trykket på knappen POI, og vælg kategorien Restaurant på listen over tilgængelige POI-kategorier Nu vises en liste med restauranter i Hamburg sorteret efter afstanden. De restauranter, der er placeret på kortest afstand af bymidten, vises først på listen. Vælg den ønskede post på listen ved at trykke på den. Du har nu valgt restauranten som POI i Hamburg og som destination. Nu startes ruteberegningen automatisk, og derefter vises ruten på kortet. Hvis du vil starte navigationen, skal du trykke på knappen Navigation. Tip: De øvrige funktioner er beskrevet i den udførlige brugervejledning på den medfølgende dvd. 212 Ruteplanlægningen Menuen,,Ruteplanlægning" Ruteplanlægningen og navigationen er principielt opbygget på samme måde. Mens startstedet ved navigationen hele tiden bestemmes automatisk via GPS, således at du kun skal angive din destination, kan du ved ruteplanlægningen selv angive både start- og destinationsstedet. På den måde kan du beregne veje mellem de ønskede punkter og fastlægge den ønskede rute, før du begynder turen. Som start- og destinationssted kan du vælge en (ny) adresse, en egen destination, de senest valgte destinationer eller din hjemmeadresse (Hjem) eller en,,særlig destination" (POI). Et POI kan kun angives i tilstanden Adresse. Angivelse af og valg af adresse og destinationer er udførligt beskrevet i kapitlet Navigation. Knapperne på skærmbilledet har i denne visning de samme funktioner i Ruteplanlægning som i Navigation. De er udførligt beskrevet i kapitlet,,navigation". Hurtigadgang: I det følgende beskrives trinene fra indtastning af adresse og fra start til slut af simuleringen.

7 Tryk på ikonet Ruteplanlægning i navigationssystemets hovedmenu. De mulige startsteder vises. Vælg det ønskede startsted. Vælg derefter det ønskede destinationssted. De mulige destinationssteder vises. Vælg det ønskede destinationssted. I Navigation og Ruteplanlægning kan du nemt åbne tidligere destinationer eller indtastede adresser under Seneste destinationer. På den måde undgår du at skulle indtaste igen via tastaturet. Start simulering af navigationen Når du trykker på knappen Simulation, kan du starte simuleringen af navigationen. Vær opmærksom på, at en simulering af en lang strækning kan tage et stykke tid. Simuleringen kan afbrydes til enhver tid. Tryk i navigationsskærmbilledet på knappen med pilen neden for til højre. Tryk på ikonet Afslut navigation. Simuleringen af navigationen afsluttes, og du kommer tilbage til hovedmenuen. Start navigation Når du har fastlagt den ønskede rute, før du starter turen, kan du starte navigationen fra vejbeskrivelsen. Det angivne startpunkt erstattes automatisk med den aktuelle GPS-position. Multimedia Menuen,,Multimedier 213 Navigationssystemet giver dig mulighed for at afspille MP3-filer og for at få vist JPEG-billeder. For at kunne gøre det skal du have gemt de relevante MP3-/JPEG-filer på et SD-kort (medfølger ikke). Hvis du har en skrive-/læseenhed til SD-kort, kan du kopiere dine MP3-filer og JPG-billeder direkte fra din pc til SD-kortet! Sæt SD-kortet i slotten på venstre side af kabinettet. Tryk på ikonet Multimedier i navigationssystemets hovedmenu. Multimedievalget vises. MP3-afspilleren afspilning af filer Vælg ikonet MP3-Player. Skærmbilledet for MP3-afspilleren Music Menu vises. Ved hjælp af ikonerne i menuen kan du udføre de følgende funktioner: 1 Gå til den forrige titel 2 Gå til den næste titel 3 Skift til den forrige mappe 4 Skift til den næste mappe 5 Indstilling af lydstyrken 6 Start afspilningen 7 Stop 8 Åbn menuen Music Settings På skærmen ser du nummerets aktuelle titel, den samlede spilletid og den tid, der allerede er afspillet, samt de valgte afspilningsfunktioner Random, Repeat (tilfældig afspilningsrækkefølge henholdsvis gentagelse) og den valgte equalizertilstand, f.eks. Jazz. Hvis du trykker på knappen Navi, kommer du tilbage til navigationen eller skifter til den aktuelle rutevejledning (Route&Sound) Hvis du trykker på knappen Browser, åbnes browseren til valg af titler (se nedenfor). Hvis du trykker på knappen Exit lukkes MP3afspilleren, og du kommer tilbage til den forrige menu. 214 Multimedia Indstilling af afspilningsfunktionerne Åbn menuen Music Settings. Menuen Music Settings indeholder følgende indstillinger: Hvis du trykker på knappen Equalizer, kan du vælge den ønskede equalizer-indstilling, f. eks. Jazz, Classic, Rock. Hvis du trykker på knappen Random henholdsvis Repeat, kan du aktivere og deaktivere random- henholdsvis repeat-funktionen. Hvis du trykker på knappen Back, kommer du tilbage til menuen Music. Browseren valg af musiktitler fra mapper Med MP3-afspilleren kan du nemt navigere til individuelle titler, og den understøtter mapper. Hvis du placerer dine titler i individuelle mapper, kan du nemt vælge de ønskede musiktitler ved hjælp af browseren. Tryk på knappen Browser på skærmbilledet. Mappevalget vises. Hvis du trykker på pilen (øverst), bladrer du opad i mappelisten. Hvis du trykker på pilen (nederst), bladrer du nedad i mappelisten. Hvis du trykker på knappen Back, kommer du tilbage til den forrige menu. Tryk på den ønskede mappes navn på skærmbilledet. Titelvalget vises. Tryk på den ønskede titel på skærmbilledet. Menuen Music vises, og den valgte titel afspilles. Hvis du trykker på pilen (øverst), bladrer du opad i titellisten. Hvis du trykker på pilen (nederst), bladrer du nedad i titellisten. Hvis du trykker på knappen Back, kommer du tilbage til den forrige menu. Multimedia JPEGfremviseren Få vist billeder Vælg ikonet JPEG-Viewer. 215 Skærmbilledet for JPEG-fremviseren JPEGmenu vises. Ved hjælp af ikonerne i menuen kan du udføre de følgende funktioner: 1 Gå til det forrige billede 2 Gå til det næste billede 3 Skift til den forrige mappe 4 Skift til den næste mappe 5 Start diasshow 6 Hvis du trykker på billedet, skiftes der til fuldskærmstilstand På skærmen vises billedet med dets løbenummer i en mappe. Hvis du trykker på knappen Browser, åbnes browseren til valg af billeder. Hvis du trykker på knappen Exit, lukkes JPEGfremviseren, og du kommer tilbage til den forrige menu. Browseren valg af billeder fra mapper JPEG-fremviseren giver også adgang til enkel navigation i kraft af understøttelsen af mapper. Hvis du placerer dine billeder i individuelle mapper, kan du nemt vælge de ønskede billeder ved hjælp af browseren. Tryk på knappen Browser på skærmbilledet. Mappevalget vises. Hvis du trykker på pilen (øverst), bladrer du opad i mappelisten. Hvis du trykker på pilen (nederst), bladrer du nedad i mappelisten. Hvis du trykker på knappen Back, kommer du tilbage til den forrige menu. Tryk på den ønskede mappes navn på skærmbilledet. Billedvalget vises. Tryk på det ønskede billedes navn på skærmbilledet. Billedet vises. Hvis du trykker på pilen (øverst), bladrer du opad i billedlisten. Hvis du trykker på pilen (nederst), bladrer du nedad i billedlisten. Hvis du trykker på knappen Back, kommer du tilbage til den forrige menu. 216 Tilslutning til pc Vi anbefaler, at du kopierer yderligere kortmateriale (f.eks. til ferier) fra dvd'en til et eller flere SD-kort. På den måde kan du få direkte adgang til kortdataene via valgmulighederne ved at indsætte SD-kortet. Det betyder, at du ikke behøver at ændre de kortdata, der opbevares i navigationssystemets interne lager - den oprindelige konfiguration bevares! Hvis du har en skrive-/læseenhed til SD-kort, kan du kopiere yderligere kortmateriale direkte fra dvd'en til SD-kortet (på mapper tb-navi)! PC Map Tool Yderligere kortmateriale PC Map Tool Hvis MS2000 tilsluttes til en pc, kan kortmaterialet i den interne hukommelse ændres, til dette anvendes det medfølgende PC Map Tool som findes på DVD pladen.

8 Der kan endvidere installeres ekstra kort materiale på et SD kort (tilbehør). For at gøre dette skal Microsoft ActiveSync installeres på din PC (programmet er inkluderet på DVDV pladen). Brug USB data kabelet for at tilslutte din MS2000 til PC. USB forbindelsen skal være klar FØR MS2000 tændes. Hold On/Off knappen inde I 3 sekunder for at slukke MS2000, gentag dette for at tænde den igen. Tilslutning til pc 217 Programmet "PC Map Tool" giver dig mulighed for at slette og indlæse data. Vær venligst opmærksom på at udvælgelse og/eller indlæsning af ALLE kategorier på en gang kræver meget lang tid (mange timer). Den samlede tid afhænger af din PC's kapacitet. I de fleste navigationsanlæg versioner er de Europæiske POI's (F.eks.: p-pladser, tankstationer, seværdigheder m.m) allerede installeret i systemet. Vi anbefaler derfor at du altid vælger "lad være med at ændre eksisterende data på PDA'en". Skulle der, undtagelsesvis, mangle POI data i din navigationsanlæg, vælg da kun de kategorier der er behov for, dette forkorter databehandlingstiden væsentligt. Den specielle funktion "Map section plus Major Roads" gør det muligt at lave sit "eget" kortmateriale indenfor et land eller region samt major roads indenfor det pågældende land eller region. Denne funktion vil normalt tage flere timer. Vi anbefaler derfor at man kun overfører kort materialet uden major roads. I dette tilfælde vælges "medtag kun hovedlandeveje indenfor den valgte Detaljeret information angående systemets software og PC map Tool forefindes på medfølgende DVD. Acrobat Reader skal benyttes (er inkluderet på DVD-ROM pladen) Henvisning til datafil på navigationssystemet Ved tilslutningen via Microsoft ActiveSync -software vises navigationssystemet som,,mobile enhed" i pc'ens filhåndteringsprogrammer. Mappen,,ResidentFlash" indeholder følgende undermapper: Navigator Navigationsprogram System Systemfiler tb-navi I denne mappe kan du slette kortdata for at frigøre lager henholdsvis for at kopiere kortdata fra dvd'en. Undgå at slette eller ændre dataene i mapperne Navigator og System. Hvis du gør det, kan navigationssystemet blive ubrugeligt! Et kortsæt består altid af en gruppe af flere filer, der starter med det samme landenavn. Du skal altid kopiere henholdsvis slette hele gruppen til/fra det interne lager eller til/fra SD-kortet (på mapper tb-navi)! PC Map Tool-applikation installerer kortdata i følgende mappe i computeren:../programme/pc Map Tool/prog.mov/TNSMAPS Fra denne mappe kan data kopieres til et SD-kort. 218 Problemløsning Løsning Problemløsning Problem Ingen GPSmodtagelse i kø- Forrudevarmesystemer og toninger af forruden med vakuretøjet ummetaliseret metal skærmer for GPS-signalet. I givet fald skal du bruge en udendørs GPS-antenne. (Kan købes som tilbehør, Article-no. altid for at holde navigationssystemet lodret. på de fire trådkors og bekræfte med Ok. Navigationssystemet reagerer ikke længere på tryk på skærmen eller kan ikke længere deaktiveres. Hvis navigationssystemet ikke længere reagerer på dine indtastninger, kan du aktivere nulstillingsknappen på undersiden ved at trykke den ind (f.eks. med en udrettet clips eller en anden spids genstand). Allerede gemte data går ikke tabt. Start navigationssystemet ved hjælp af tænd-/slukknappen. Systemet starter ikke, skær- Kontroller, at batteriet er opladet henholdsvis at strømformen forbliver sort syningen til enheden fungerer. Kontroller i forbindelse med tilslutning via jævnstrømskablet i køretøjet at stikket sidder fast i cigarettænderen og har kontakt. Efter et stykke tids brug de- Ved ekstremt lave eller høje temperaturer deaktiveres systeaktiveres systemet automa- met midlertidigt for at undgå beskadigelser. Det aktiveres igen, så snart temperaturen er normal igen. tisk. Der høres ikke nogen rute- Kontroller, om den korrekte lydstyrke er indstillet i bavejledningsanvisninger. sisindstillingerne henholdsvis i navigationsundermenuen. Rutevejledningen er unøjag- En unøjagtighed på 50 m ligger inden for tolerancegræntig. serne. Hvis der gentagne gange forekommer større unøjagtigheder, bør du kontakte en autoriseret forhandler. Kørselsanvisningerne passer Muligvis er den position, som navigationssystemet har konikke til den faktiske trafik- stateret, forkert. Vejnettet kan være blevet ændret, så den ikke længere svarer til oplysningerne på kortet. situation. Yderligere oplysninger Systemkrav ved anvendelse på en pc 219 For at kunne bruge de yderligere kortdata, der findes på den medfølgende dvd, skal du bruge en pc med følgende konfiguration: Microsoft Win 98, ME, XP, Win 2000, Win NT 4.0 ServicePack 5 eller nyere Pentium Processor 233 MHz eller bedre, Pentium 3 med mindst 500 MHz anbefales Harddiskplads: mindst 4 GB Hukommelse: 64 MB RAM, mindst 128 MB anbefales Grafikkort med en opløsning på 800 x 600 pixel Microsoft-kompatibel mus/trackball/touchpad Dvd-rom-drev Skrive/læseenhed SD-kort (valgfrit) Installeret Microsoft ActiveSync -Software version 3.1 eller nyere. Dette program følger med navigationssystemet og muliggør synkronisering med computeren. Tekniske data 3,5" farveskærm LCD-TFT med en opløsning på 320 x 240 pixel, Touchscreen, anti-refleksbelægning Processor med 200MHz 544MB Flash-ROM og 64MB SD-RAM Integreret 12-kanal GPS-modtager Litium-ion batteri med en kapacitet på 1800 mah Mål: ca. 120 mm bredde x 80 mm højde x 37 mm dybde Vægt: ca. 228 g Driftstemperatur: -20 C til +60 C Opbevaringstemperatur for korte tidsrum: -30 C til +60 C Opladetemperatur for litium-ion batteri: 0 C til +45 C Der kan anvendes SD-kort med en lagerkapacitet på maks. 2GB. Kolofon 2006 Siemens VDO Trading GmbH Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er ophavsretsligt beskyttet. Der tages forbehold for tekniske og optiske ændringer samt trykfejl. Oplysningerne i dette dokument kan til enhver blive ændret uden varsel. Siemens VDO Trading GmbH forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre produkter og til ændringer af indholdet uden pligt til at orientere nogen personer eller organisationer. Såvel enhedens specifikationer som pakkens indhold kan afvige fra oplysningerne i dette dokument.

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Service Yderligere informationer vedrørende VDO Dayton Multimedia systemer, serviceadresser og software-updates findes på vores hjemmeside: eller henvend dig direkte til en VDO-Dayton-forhandler. Vi tager forbehold for tekniske ænderinger og fejl. 220 MS 2000/MS 2100 TMC 01/2006 Siemens VDO Trading GmbH.

Din brugermanual VDO DAYTON MS 2000

Din brugermanual VDO DAYTON MS 2000 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON PN 4000 TSN http://da.yourpdfguides.com/dref/3701132

Din brugermanual VDO DAYTON PN 4000 TSN http://da.yourpdfguides.com/dref/3701132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke Æskens indhold Æskens indhold a Blue&Me-TomTom A D B C A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) E b USB-kabel c Dokumentationspakke Produktet omfatter

Læs mere

Tour Mate. Page 1 of 7

Tour Mate. Page 1 of 7 Tour Mate Page 1 of 7 Tour Mate Manual 1. Beskrivelse Tour Mate er et nyt skud på stammen af GPS produkter. Modellen har 4 innovative funktioner.. Find et punkt: Med 8 LED pile, vise Tour Mate dig vej

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 DA7211 Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Betjeningsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 2 Systemoversigt Ud for displayet finder du følgende knapper: 1. Power (skærm TIL/FRA): Langt

Læs mere

Fjernstyring (kun udvalgte modeller)

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Trekker Breeze+ Hurtig Start Guide - DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S

Trekker Breeze+ Hurtig Start Guide - DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Trekker Breeze+ Hurtig Start Guide - DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S HumanWare 1800 Michaud, Drummondville, Québec, CANADA J2C 7G7. Telephone 1-888-723-7273. Fax (819) 471-4828 E-mail: ca.info@humanware.com

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

Uanset hvilken bil systemet monteres i er grundprincip for montering den samme.

Uanset hvilken bil systemet monteres i er grundprincip for montering den samme. Eftermontering af Navigation / Bakkamera / Frontkamera på Peugeot 208, 2008, 308, 508, Partner - Citroën C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C4 Cactus, Berlingo, DS4 Uanset hvilken bil systemet monteres

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning TPM II Sensor Controller Installationsvejledning Introduktion: Tak fordi du besluttede at købe TPM II Sensor Controllert. De følgende sider vil gøre dig fortrolig med programmeringsværktøjet og programmerings-app

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Quick Reference Guide

Quick Reference Guide Quick Reference Guide Kurzreferenz Guide de référence rapide Guida rapida Guía de referencia rápida Beknopte handleiding Snabbreferensguide Lynguide Краткий справочник PMD-B00P DA-1 Montering af Blackbird

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Positionering 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Vandtæt sports-mp3-afspiller

Vandtæt sports-mp3-afspiller Vandtæt sports-mp3-afspiller MEDION LIFE S60017 (MD 84037) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Dansk Oktober 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation.

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere