Din brugermanual VDO DAYTON PN 4000 TSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual VDO DAYTON PN 4000 TSN http://da.yourpdfguides.com/dref/3701132"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract:... For din sikkerhed.. Oversigt over enheden Leveringsomfang.. Betjeningselementer og tilslutninger Fjernbetjening RCS 5100 (valgfrit).... Ibrugtagning og montering Første ibrugtagning.

3 Montering... Konfiguration.... Indstillinger Kortvisning/navigationsvisning.. Skærmindstillinger. Regional..... Adressebog....

4 ... Information.. Lyd.... Skift rute Undgå kødannelser. Simulation... TMC (Traffic Message Channel) trafikmeldinger... Advarselspunkter/farlige steder i kortvisningen Vælg position og hastighed/position.. Vælg kort....

5 System-ID.... Nulstilling af standardværdier.. Bluetooth-indstillinger Funktionslinje (Toolbar).. Vælg Rutekriterier/ruteindstilling.... Navigation.. Destination...

6 Adressebog Vælg destination. Geografiske koordinater som destination POI "Steder af interesse" som destination. Navigation Kortvisning.. Menuen Multimedia... Musikafspiller. Billedfremviser..... Underholdning....

7 Videoafspiller. Bluetooth.... DVB-T-digitalfjernsyn.. GPS og TMC Problemløsning... Tekniske data..... over 50 C kan skade navigationssystemet alvorligt, især det indsatte litium-ion-batteri. Litium-ion-batteriet må kun oplades ved temperaturer mellem 0-45 C. Overhold sikkerhedsanvisningerne for brugen af batteriet! Navigationssystemet er ikke stænkvandsbeskyttet, derfor må det ikke udsættes for fugtighed, det kan tage skade af det. GPS (Global Positioning System) er et satellitbaseret system, som understøtter oplysninger om position og tid over hele kloden. Systemet bliver drevet og kontrolleret i USA. USA er ligeledes ansvarlig for systemets anvendelighed og nøjagtighed. Alle ændringer i GPS' anvendelighed og nøjagtighed og også forhold i omgivelserne kan påvirke driften af navigationssystemet. Leverandøren af dette system er ikke ansvarlig

8 for GPS'ens anvendelighed og nøjagtighed. Hvis du placerer skærmen på holdersystemet i dit køretøj, skal du være opmærksom på følgende: Du må under ingen omstændigheder rette på skærmen ved at bevæge selve navigationssystemet, men derimod ved indstilling af holderen. Indstil skærmen, så du hurtigt og let kan se på den, og så du undgår reflekser og blænding. Skærmen må ikke anbringes, så den forhindrer udsyn til ting, der er nødvendige for at kunne føre køretøjet sikkert (f.eks. udsyn til vejen eller instrumentbrættet) eller forhindrer køretøjets sikkerhedsforanstaltninger. Systemet tager ikke højde for den relative sikkerhed på den foreslåede rute. De foreslåede ruter tager ikke højde for vejafspærringer, byggepladser, højde- eller vægtbegrænsninger, trafik- eller vejrforhold eller andre ting, der har indflydelse på sikkerheden eller rutens varighed. Kontroller den foreslåede rutes egnethed ud fra din egen vurdering. Benyt funktionen,,skift rute" (Change Route) for at få andre ruteforslag, eller kør blot den foretrukne strækning og overlad planlægningen af den nye rute til den automatiske omberegning af rute. I bestemte områder kan ensrettede veje, forbud mod at dreje af og forbud mod indkørsel (f.eks. i gågadeområder) ikke registreres. Hvis det er tilfældet, skal du respektere den aktuelle skiltning i gaderne og færdselsloven. Hvis du i nødstilfælde leder efter en beredskabstjeneste (politi, brandvæsen, osv.), skal du ikke udelukkende stole på navigationssystemet. Du bør handle ud fra eget skøn og egne muligheder for at få hjælp i en sådan situation. Sørg for, at alle, der benytter navigationssystemet, læser nærværende oplysninger og anbefalinger om brug af systemet før brug. Yderligere oplysninger 419 Overholdelse af WEEE-direktivet Alle elektriske og elektroniske enheder skal bortskaffes adskilt fra det almindelige husholdningsaffald via de dertil beregnede offentlige steder. Hvis dette symbol med en overstreget skraldespand er anbragt på et produkt, er produktet underkastet det europæiske direktiv 2002/96/ EC. Den fagligt korrekte og separate indsamling af brugte apparater tjener til at forebygge eventuelle miljø- og helbredsskader. Det er forudsætningen for, at brugte elektriske og elektroniske enheder kan genbruges. Udførlige oplysninger om bortskaffelsen af brugte apparater kan fås på kommunekontoret, hos dagrenovationen eller den forhandler, som produktet er købt hos.

9 CE-kvalitetstegn Dette produkt opfylder kravene for CE-kvalitetstegnet til brug i bolig-, kontoreller industriomgivelser. R&TTE-direktiv Hermed erklærer Siemens VDO Trading GmbH, at dette apparat opfylder de grundlæggende krav og de øvrige gældende bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Overensstemmelsesattesten kan rekvireres på følgende adresse: Siemens VDO Trading GmbH, Kruppstraße 105, D Frankfurt am Main, Tyskland. Batterier I mange lande må brugte batterier ikke bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald. Indhent oplysninger om de lokale regler for bortskaffelse af brugte batterier. Også ved beskadigede eller udløbne batterier skal man sørge for en faglig korrekt bortskaffelse. 420 Oversigt over enheden Leveringsomfang Navigationssystemet leveres med følgende dele: Navigationssystem Litium-ion-batteri Holder med sugekop til fastgørelse på forruden Jævnstrømstilslutningskabel 12V til navigationssystemets strømforsyning i køretøjet (adapter til cigarettænder) 100/240V-vekselstrømsnetdel Til strømforsyning og opladning af batteriet må der kun anvendes det medfølgende vekselstrømsstrøms- eller jævnstrømstilslutningskabel! Quick Start kortfattet vejledning SD-kort med kortdata DVB-T antenne (med kabel) DVB-T antenne (uden kabel) Hvad du yderligere kan modtage (valgfrit): Udvendig GPS-antenne Ekstra batteri Aktiv cradle (TMC eller TMC+Bluetooth) Car Connectivity Cable Aktiv DVB-antenne (til forbedring af modtagelse ved svagt DVB-T-signal) Fjernbetjening til rattet (infrarød) Betjeningselementer og tilslutninger Øverste del Tænd/sluk-knap Ved kort tryk: navigationssystemet er i standby-tilstand. Ved gentagne korte tryk tændes systemet igen. Tryk på knappen i ca. 3 sekunder for at slukke navigationssystemet. Tryk på knappen i ca. 3 sekunder for at tænde enheden igen. Navigationssystemet starter helt forfra. Lyssensor - Denne sensor tilpasser automatisk skærmens lysstyrke til de aktuelle lysforhold. Denne funktion kan aktiveres eller afsluttes i menuen Indstillinger Forside 3 4 Skærm / touchscreen skærm Status-LED: Status-LED'en kan lyse i følgende farver: Grøn Strøm bliver tilført til navigationssystemet fra ekstern kilde, og batteriet er mindst 95% opladet.. Rød Strøm bliver tilført til navigationssystemet fra ekstern kilde, og batteriet bliver opladet. Orange Strøm blivlslutningskontakterne nedad. Nu kan batterirummet lukkes. Tilslut navigationssystemet til 12Vstrømforsyningen i køretøjet. Nu oplades batteriet. Det varer cirka 8 timer til batteriet er helt opladet. Uden ekstern strømforsyning er batteriets driftstid i forbindelse med PN 4000 ca. 5 timer ved navigation og ca. 2 timer ved DVB-T-brug (PN 6000: ca. 6 timer ved navigation og ca. 4 timer ved DVB-T). Desuden afhænger batteriets driftstid af den lysstyrke, som er indstillet på skærmen. Stik det medfølgende SD-kort med kortmaterialet ind i SD-kortslotten. I tilfælde af at du bruger aktiv cradle kan du udnytte bilens batteri og tændingsafbryderen i kombination med Car Connectivity Cable. Ved drejning af tændingslåsen i tændingskontakten slukkes eller tændes navigationssystemet automatisk. Hvis navigationssystemet er sat direkte på den aktive cradle, og tændingen er sat til, bliver batteriet automatisk opladet. I tilfælde af at du bruger passiv cradle: Du skal trykke på tænd/sluk-knappen og derved tænde eller slukke for navigationssystemet. Du kan oplade batteriet via cigarettænderens kabel. Batteriet må kun oplades under opsyn. Batteriet må ikke åbnes med vold, der kan komme ætsende syre ud. Beskadigede eller udløbne batterier må ikke længere benyttes, sørg for en korrekt bortskaffelse. Ibrugtagning og montering Montering 427 Inden monteringen af holderen på forruden skal du rengøre stedet på forruden og sugefladen på holderen for at fjerne fedt og støv. Ved temperaturforskelle om dagen/natten eller pga. fugtighed kan vakuummet fra holderens sugekop mindskes. Fastgør derfor navigationssystemet sådan, at det ikke bliver beskadiget, hvis det eventuelt skulle falde ned. Forebyggende bør navigationssystemet afmonteres om natten. Anvend ikke rengøringsmidler ved rengøring af skærm og kabinet. En blød, fugtig klud er tilstrækkeligt. Navigationssystemet må ikke anbringes, så det hindrer udsynet. Navigationssystemet må ikke anbringes inden for det område, hvor airbaggen oppustes. Fastgør navigationssystemet så sikkert, at det ikke kan slynges væk selv i tilfælde af en nødopbremsning eller et sammenstød. Monteringen i køretøjet foretages på følgende måde: Find frem til et sted i køretøjet, som egner sig til montering af holderen; dette sted skal kunne ses godt fra førersædet (med frit udsyn til himlen), men ikke hindre udsynet. Tryk sugekoppen mod ruden, og skub låsehåndtaget hen mod ruden indtil stoppet. Sæt navigationssystemet på holderen. Afmontering: Til afmontering klappes låsehåndtaget i modsat retning; træk forsigtigt i sugekoppens gennemsigtige gummisnip for at løsne sugekoppen fra ruden. Af hensyn til trafiksikkerheden må du kun placere skærmen og foretage dine indtastninger i systemet inden turen og kun, mens køretøjet står stille. Brugen af navigationssystemet fritager under ingen omstændigheder føreren for ansvar. De gældende færdselsregler og de aktuelle hændelser i trafikken har altid første prioritet. De oplysninger, som navigationssystemet stiller til rådighed, tjener kun til orientering, de er ikke bindende. Tjek altid de oplysninger, navigationssystemet stiller til rådighed (hastighed, resterende køretid, afstand, foreslået rute). Se kun på skærmen, når dette er ufarligt. Hold ind til siden et egnet sted, hvis du har brug for at se på skærmen i længere tid. Touchscreen skærmen må aldrig berøres med spidse eller skarpe genstande, da den kan tage skade. For at forhindre tyveri bør du tage navigationssystemet med, hvis du forlader køretøjet for længere tid.

10 428 Indstillinger Konfiguration Når der tændes for navigationssystemet, viser skærmen de retlige henvisninger. Tryk på OK, når du har læst meddelelsen. Så snart systemet er parat, vises Hovedmenuen på skærmen. Touchscreen Navigationssystemet er udstyret med en touchscreen-skærm (sensorskærm). Tryk på skærmen med fingeren på symbolerne, der fungerer som knapper. Undgå at berøre skærmen med skarpe genstande eller med genstande med skarpe kanter, da den følsomme touchscreen-skærm ellers kan tage skade. Hovedmenu Fra Hovedmenuen er følgende funktioner tilgængelige: Destination (side 444) Tryk på knappen Destination og bliv ledt fra den nuværende position til en bestemt destination. En undermenu åbnes med yderligere funktioner, der giver mulighed for navigation og adresseindtastning. Yderligere oplysninger: se Side 444 "Navigation". Hjem/Arbejdsplads De to knapper Hjem og Arbejdsplads giver dig mulighed for at angive to adresser, der ofte benyttes, og åbne disse lynhurtigt. Når du har indstillet hjem eller arbejdsplads, kan du blive navigeret fra et hvilket som helst sted til en af disse adresser. Tryk på knappen Hjem eller Arbejdsplads i Hovedmenuen. Adresserne, der er gemt her, kan til hver en tid ændres. (Se siden 447 "Tilføj til adressebogen".) Kort (side 429) Tryk på knappen Kort for at åbne kortet før eller i løbet af en navigation. Indstillinger Indstillinger (side 429) 429 Tryk på knappen Indstillinger, hvis du ønsker at angive eller ændre i grundindstillingerne, f.eks. sprog, lydstyrke, lysstyrke, måleenhed (kilometer eller miles). En undermenu åbnes med yderligere valgmuligheder for indstilling af navigationen og navigationssystemets funktioner. Multimedia (side 449) Tryk på knappen Multimedia for at åbne multimedievalgmulighederne. En undermenu åbnes med yderligere valgmuligheder til multimedia og anvendelser som f.eks. musikafspiller eller DVB-T-fjernsyn. Indstillinger Tryk på knappen Indstillinger for at angive dine foretrukne grundindstillinger. Den første af tre undermenuer åbnes. Tryk på pilen nederst til højre på skærmen for at komme til de følgende sider i undermenuen. Tryk på knappen Tilbage i skærmens øverste venstre hjørne for at forlade den aktuelt viste skærm uden at gemme ændringerne. Så kommer du tilbage til den aktuelt opkaldende menu. Det aktuelle valg skal gemmes med OK, og du kommer tilbage til den opkaldende menu. De valgte indstillinger kan til hver en tid ændres. I opdaterede versioner af programmet kan menustrukturen være ændret. Kortvisning/navigationsvisning Hvis du trykker på knappen, åbnes valget af indstillinger for visning af landkort. Det aktuelle valg markeres og aktiveres med et grønt flueben. Køretøjsretning: Tryk på knappen for at vælge din foretrukne kortretning. Når det grønne flueben er sat, følger kortvisningen køretøjets køreretning. Hvis der ikke er sat et flueben, vises landkortet med nord øverst, og symbolet peger på landkortet i køreretningen. 3D-visning: Tryk på denne knap for at få vist kortet tredimensionalt. I 3D-visningen kan landkortet ikke vises med nord øverst. Valget af Køretøjsretning deaktiveres. Visuel meddelelse: Tryk på denne knap for i pileform at vise forestående retningsskift på Rutelinjen i løbet af navigationen. 430 Indstillinger Automatisk skala: Aktiver denne funktion for automatisk at få tilpasset skalaen til kortet. Skalaen foregår uafhængigt af hastigheden, og når man nærmer sig et vejkryds. Komplet rute: Aktiver dette valg for vha. aktiv vejvisning overskueligt at vise hele ruten for den resterende navigation på skærmen. Den valgte tilstand angives med et grønt flueben. Hvis visningen Komplet rute ønskes, skal tilstanden deaktiveres igen. Funktionen Forstør/Formindsk er ikke mulig ved dette valg. Aktuel vej: Tryk på denne knap for at vise navnet på den gade, hvor du befinder dig lige nu. Visningen kommer frem på den nederste del af kortet. Aktuel by: Tryk på denne knap for at vise navnet på den by, hvor du befinder dig lige nu. Visningen kommer frem på den nederste del af kortet. Næste vej: Tryk på denne knap for på den øverste del af kortet at angive navnet på den vej, der skal drejes ind på som det næste. Stop vejvisning: Visning af den optimale svingbane for det næste retningsskift på motorveje og landeveje. Tryk på denne knap, hvis du vil benytte denne mulighed. I løbet af navigationen vises de disponible vejbaner i Rutelinjen, og den optimale vejbane gives en grøn farve. Destinationspil: Tryk på denne knap for i løbet af navigationen at få vist den valgte destinations retning som pil i Rutelinjen - afmålt efter kørselsretningen. TMC-symboler: Tryk på denne knap for på skærmen at få vist detaljerede oplysninger om TMC-meddelelser (f.eks. steder med kødannelser) i form af symboler. Kun til rådighed med valgfri TMC-aktiv-cradle. POI-symboler: Via denne knap kan du på kortet få vist symboler for POI-kategorier (f.eks. tankstationer eller hoteller). Efter tryk på denne knap vises udvalget af POI-kategorier som liste. Tryk på den ønskede kategori for at få vist f.eks. tankstationerne på kortet. Se hertil også "POI "Steder af interesse" som destination" på side 446. Indstillinger Skærmindstillinger 431 Tryk på denne knap for at bestemme dine foretrukne indstillinger for skærmvisningen. Det aktuelle valg markeres og aktiveres med et grønt flueben. Farver: Vælg forskellige farver til skærmvisningens baggrund. Tryk på denne knap og vælg farveindstillinger i den efterfølgende liste. Menuernes samlede fremtoning på skærmen vises så i overensstemmelse med de valgte farveindstillinger. Nat/dag: Aktiver denne knap for at skifte mellem skærmvisningens nat/dagtilstand. Denne funktion er ikke aktiv, hvis du har aktiveret den Automatiske lysstyrke. Lysstyrke: En undermenu åbnes med tasteregulatorer for dagog natlysstyrken. Vælg den ønskede værdi i procent og bekræft med Ok. Automatisk lysstyrke: Når du aktiverer knappen, tilpasses lysstyrken automatisk til skærmvisningen via navigationssystemets lyssensorer. Det manuelle skift mellem nat/dag er deaktiveret.

11 Statuslinje: Du kan altid se statuslinjen i den nederste skærmliste. I indstillingerne for statuslinjen kan du indstille op til seks informationstyper som visningsværdier, som du vil informeres om. Mulige informationer er: Tid Dato Ankomsttid Rejsetid Afstand til destination Forsinkelse (på grund af de kødannelsesforsinkelser, der beregnes via meddelelser fra TMC) Hastighedsgrænse Hastighed Højde TMC-sender Batteristatus GPS-status Bluetooth-status Tryk på knapperne felt 1 til felt 6 efter hinanden og udvælg den ønskede informationstype fra den efterfølgende liste ved at trykke på den. Disse informationstyper til statuslinjen kan også ændres direkte ved at trykke på de pågældende felter i statuslinjen. 432 Regional Indstillinger Tryk på denne knap, og udvalget for de regionale indstillinger vises. Dette udvalg er fordelt over to undermenuer. Tryk på pilen nederst til højre for at komme til den følgende side i disse indstillinger. Sprog: Valg af det foretrukne sprog til menu og visning af kortet. Brugerfladen vises på det udvalgte sprog. Stemme: Valg af den foretrukne stemme til navigationshenvisninger. Vælg den ønskede stemme, hvormed navigationshenvisningerne skal gengives. Måleenheder: Skift mellem km og mil. Vælg din foretrukne måleenhed. Husnummerposition: På første- eller sidstepladsen. Her kan du bestemme, i hvilket format husnumrene skal optræde landespecifikt før eller efter vejnavnet. Tidsformat: Skift 12h/24h-modus. Valg af urets visning enten som 12-timers eller som 24-timers visning. Tidszone: Valg af den aktuelle tidszone. En liste med de disponible tidszoner åbnes. Omskiftningen mellem sommer- og vintertid sker automatisk. Adressebog I adressebogen kan du gemme dine fortrukne destinationer. Til enhver tid kan du udvælge gemte adresser til navigationen. I dette menuudvalg kan du oprette nye adresser, slette adresser, der ikke længere benyttes, samt importere adresser fra SD-kortet eller eksportere adresser til et SD-kort. Tilføj: Du har fire muligheder for at lægge en adresse ind i din adressebog: indtaste adressedata direkte, gemme adressen på en POI i en bys omegn, gemme den nuværende position eller den nuværende destination som adresse. Indstillinger Adresse: Tilstanden for adresseindtastningen åbnes. Tryk på punktet Land. Via tastaturet indtaster du landets navn eller går med knappen Liste ind i udvalget over alle disponible lande. Du kan scrolle op og ned i listen for at vælge det ønskede land. 433 Knappen Liste: Når du har indlæst nogle bogstaver, kan du trykke på knappen Liste. Der vises en liste over passende resultater. Det eksisterende antal resultater vises med små tal på denne knap. Via tastaturomskifteren kan du skifte mellem indlæsning af bogstaver, tal og bogstaver med omlyd/specialtegn. Med piletasten "bagud" kan du slette forkerte indlæsninger (hele ord eller enkelte bogstaver). Tryk på indlæsning af byen og skriv navnet på den By, du vil hen til. Tryk på indlæsning af Vejen, og skriv det ønskede vejnavn. Til sidst vælger du husnummeret via punktet Nummer og trykker på OK. Gem adresse i adressebogen: Tastaturet kommer frem, og du kan tildele din adresseindtastning et entydigt navn. Adressen bliver indsorteret i alfabetisk orden i adressebogen efter dette navn og står til rådighed til navigationen. Gem POI i adressebogen: Indtast Landet og Byen i skærmbilledet adresseindtastning. Tryk derefter på knappen POI nederst til venstre, og udvalget af POI-kategorier vises. Tryk på de ønskede kategorier, og udvælg i det efterfølgende udvalg den ønskede POI i den valgte bys omegn. Tryk på knappen Tilføj adresse for at gemme adressen på POI i adressebogen. 434 Indstillinger Aktuel position: Tastaturet kommer frem, og du kan tildele din aktuelle/nuværende position et entydigt navn. Adressen indsorteres i alfabetisk orden efter dette navn i adressebogen. Denne funktion er særligt nyttig, hvis du befinder dig et sted, som du senere ønsker at vende tilbage til. Aktuel destination: Tryk på denne knap, hvis du vil gemme din aktuelle destination i adressebogen. Tastaturet kommer frem, og du kan tildele det aktuelt angivne navigationsmål et entydigt navn. Adressen indsorteres i alfabetisk orden efter dette navn i adressebogen. Slet adresse: Tryk på denne knap for at slette en eller flere adresser fra adressebogen, der ikke længere er behov for. Som det første vises listen over de gemte adresser. Tryk på adressen, der skal slettes (du kan i den forbindelse bladre op og ned med pilene), og bekræftelsesskærmen vises. Tryk på knappen OK, for endegyldigt at slette adressen, eller tryk på knappen Tilbage, og adressen bevares. Importer/eksporter adressebog: Det er muligt at eksportere din adressebog til et SD-kort* eller at importere en adressebog fra SD-kortet. Du kan dermed meget nemt overføre en adressebog til en anden PN 4000/6000. Via eksportfunktionen kan du også arkivere en kopi af din adressebog på SD-kortet. Hvis du vil udføre import eller eksport af adressebogen, skal du kontrollere, om SD-kortet er indsat i SD-stikket. Importer adressebog: Tryk på denne knap for at importere adressebogen fra SD-kortet. Når der er en eksporteret adressebog på SD-kortet, bliver adressebogen på navigationssystemet erstattet af den importerede adressebog. Før selve erstatningen af den nuværende adressebog vil du blive bedt om at bekræfte dette trin i den følgende dialogskærm. Eksporter adressebog: Tryk på denne adressebog for at eksportere den til SD-kortet. Hvis der allerede befinder sig en adressebog på SD-kortet, erstattes denne af det, der skal eksporteres. Før selve erstatningen af den nuværende adressebog på SD-kortet, vil du blive bedt om at bekræfte dette trin i den følgende dialogskærm. * "Secure Digital Card" og "Secure Digital Logo" er lovbeskyttede varemærker tilhørende SD Card Association. Indstillinger Information 435 Ved at trykke på TMC-Info-kontakten kan du få informationer om trafikforløbet, forudsat at TMC er aktiveret og at navigationsenheden er sat i holderen MA3000T/MA3000TB. Problemer på ruten: Tryk på denne knap for at se listen over aktuelle trafikforhindringer på din rute meddelt af TMC-senderen.

12 Afhængig af resultatet kan du få beregnet en ny rute. Alle meddelelser: Tryk på knappen for at se listen over alle trafikmeldinger, der er udsendt fra TMCsenderen. Lyd Vælg denne mulighed for at ændre indstilling af lyd (f.eks. lydløs indstilling, indstilling af lydstyrken, tastaturtone). Lydløs indstilling: Tryk på denne knap for at aktivere eller deaktivere lydløs indstilling for navigationsordrerne. Aktiveret lydløs indstilling genkendes på det grønne flueben. Hvis du igen vil høre navigationsordrerne, skal du deaktivere den lydløse indstilling. Volume: Tryk på denne knap, hvis du vil indstille volumen for navigationsordrerne eller advarselssignalerne. I de følgende skærmindstillinger kan du øge eller sænke lydstyrken procentuelt ved at trykke piletasterne opad eller nedad. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg. Tastaturlyd: Tryk på denne knap for at aktivere eller deaktivere tastelyden. Aktiveret tastelyd genkendes på det grønne flueben. Kun eksterne højttalere: I tilfælde af at du har købt den aktive cradle, og navigationssystemet er fastgjort til den, kan du aktivere autoradioens eksterne højttalere ved at tilføje navigationssystemet til autoradioens system. Ved at aktivere knappen bliver den interne højttaler slukket. 436 Indstillinger Denne funktion hjælper dig effektivt med at optimere en udvalgt eller aktiv ruteføring og at undgå kødannelser og andre trafikforhindringer. Hvis du bruger valgfri TMC-cradle, kan du få genberegnet ruten indbefattet trafikmeldinger. Du får foreslået en relevant ny rute. Hvis du yderligere har markeret funktionen Komplet rute i Indstillinger > Kortvisning > Navigationsvalg, kan du nu helt se den omregnede alternative rute. Funktionslinjen er tilgængelig i alle skærmindstillinger altså også i løbet af navigationer over Dayton-logoet nederst til højre på skærmen. Se "Funktionslinje (Toolbar)" på side 442 Skift rute Undgå kødannelser Kort omkørsel: Beregner et nyt rutestykke for de næste to kilometer. Mellemlang omkørsel: Beregner et nyt rutestykke for de næste syv kilometer. Lang omkørsel: Beregner et nyt rutestykke for de næste femten kilometer. Genberegn rute: Forkaster alle manuelle rutegenberegninger som f. eks. "Mellemlang omkørsel" og genberegner ruten kun på basis af rutepræferencerne/-valgmulighederne. Undgå kødannelse: Så snart en trafikforhindring eller kødannelse meddeles af TMC-senderen, kan du via denne funktion genberegne ruten indbefattet alle meldinger om kødannelse på din rute. En dialogskærm åbnes, og en alternativ rute med ny rutelængde og køretid foreslås. Du kan tage imod eller afvise forslaget. Indstillinger Simulation Via denne menu kan du simulere en navigation mellem et hvilken som helst start- og bestemmelsessted. Vær opmærksom på, at simulationen bruger den samme tid som en virkelig navigation. I denne tilstand vises teksten "Simulation" på skærmen. En yderligere praktisk mulighed for simulation er en ruteplanlægning baseret på køretiden fra A til B under forskellige betingelser. Resultaterne kan ses i statuslinjen, forudsat at du vælger informationstyperne Resterende køretid og Resterende kørselsstrækning til visningen. Når du har aflæst informationerne f.eks. om køretiden, kan navigationssimulationen afsluttes. I modsætning til en ruteplanlægger behøver du ikke give udtryk for noget. Navigationssystemet navigerer dig pålideligt til din destination. 437 Du udvælger altid simulationens bestemmelsessted i Hovedmenuen via knappen Destination. Du kan gennemføre valget af destination som det første skridt i simulationen, men også som det sidste. Startposition: Tryk på denne knap, så skærmen til adresseindtastningen åbnes. Angiv den ønskede startadresse her og slut indtastningen af med OK. Hvis du allerede inden har valgt destinationen og har aktiveret simulationstilstanden (se forneden), startes simulationen. Simulation til/fra: Tryk på denne knap for at aktivere eller deaktivere simulationstilstanden. Aktiveret simulationstilstand genkendes på det grønne flueben. Hvis du vil afslutte simulationen, deaktiverer du simulationstilstanden. Bemærk: Det er desuden nødvendigt at afslutte navigationen. Hertil trykkes i funktionslinjen på knappen Stop vejvisning. Gå tilbage: Tryk på denne knap, hvis du vil gennemføre simulationen fra startstedet til destinationen og retur. Aktiveret tilstand genkendes på det grønne flueben. 438 Indstillinger Hvis du vil benytte den valgfrie TMC-cradle, er det muligt at modtage trafikmeldinger fra de TMC-radiosendere, der er til rådighed. I løbet af navigationen følger systemet i regelmæssige intervaller med i de aktuelle TMC-trafikmeldinger, forudsat at disse er tilgængelige i den del af landet. Aktiv TMC-tilstand vises med et grønt flueben. Se hertil også "Information" på side 435 og "TMC-status og kvalitet (kun aktiv cradle med TMC)" på side 465. TMC (Traffic Message Channel) trafikmeldinger Advarselspunkter/farlige steder i kortvisningen Via dette valg kan du modtage visuelle og/eller akustiske advarsler, når dit køretøj undervejs nærmer sig en fartkontrol eller et overvågningsanlæg ved et trafiklys (er kun til rådighed i de lande, som har givet disse informationer). Desuden kan du modtage en advarsel, hvis din aktuelle hastighed overskrider den foreskrevne tophastighed. Tryk på denne knap for at træffe dit valg på den næste skærm Tryk på denne knap, hvis du vil modtage synlige advarsler på skærmen. Et grønt flueben markerer den aktive status. Tryk på denne knap, hvis du vil modtage hørbare advarsler. Et grønt flueben markerer den aktive status. Vælg position og hastighed/position Ændre position: Under denne menu kan du ændre din position. Hvis du trykker på denne knap, vises skærmindstillingerne for adresseindtastningen. Angiv din ønskede position her. Vælg kort Åbner adgang til det tilgængelige kortmateriale. Når du har installeret individuelle kortprodukter på dit SD-kort, kan du udvælge disse landkort til navigationen. System-ID Vælg denne mulighed for at få vist produktets og kortdatabasens version.

13 Disse oplysninger kan være påkrævet til softwareopdateringer. Indstillinger Nulstilling af standardværdier 439 Via denne knap kan du helt slette forskellige data som f.eks. adressebogen eller Bluetooth-parringsdataene og hvis det er påkrævet genetablere fabriksindstillingerne. Disse valgmuligheder er f.eks. nyttige, når du vil videregive navigationssystemet uden at efterlade personlige indstillinger eller adresser. Navigationssystemet er derefter på systemsiden i udleveringstilstand. Slet adresser: Tryk på denne knap, hvis du vil slette alle gemte adresser i din adressebog uigenkaldeligt. For en sikkerheds skyld dukker en bekræftelsesskærm op, hvor du kan bekræfte eller afbryde sletningsprocessen. Gendan indstillinger: Tryk på denne knap, hvis du vil sætte systemet tilbage til fabriksindstillingerne. Bemærk: Alle dine personlige indstillinger slettes uigenkaldeligt! For en sikkerheds skyld dukker en bekræftelsesskærm op, hvor du kan bekræfte eller afbryde processen. Slet alle parringer: Ved at trykke på knappen slettes listen over de parrede Bluetooth- enheder. Før sletningen vises en bekræftelsesskærm for en sikkerheds skyld. Indstillinger adgangskode: Tryk på denne knap, hvis du vil beskytte dit navigationssystem med en adgangskode (sikkerhedskode). Ved hjælp af de følgende valg kan du så indtaste en adgangskode eller den aktuelle kode. Ved hver systemgenstart bedes der så om adgangskoden. Uden angivelse af den gyldige adgangskode er det ikke muligt at benytte systemet! Til adgangskoden kan du benytte bogstaver og/eller cifre. Den maksimale længde på adgangskoden er 16 tegn. Benyt ikke omlyd eller specialtegn. Med denne funktion kan du beskytte dine personlige data (adresser), der befinder sig i navigationsenheden. Noter adgangskoden på et sikkert sted. Du kan slette en fastlagt adgangskode igen via denne knap. 440 Bluetooth-indstillinger Indstillinger Bluetooth-funktionerne som f.eks. håndfri tilstand og parringen kan kun bruges, hvis navigationssystemet sættes ind i Bluetooth-cradlen MA3000TB. Hvis navigationssystemet ikke sættes ind i cradlen, står Bluetooth-funktionerne ikke til rådighed. Samtidig deaktiveres Bluetooth-knapperne på skærmen. Du kan også åbne menuen Bluetooth-indstillinger fra hovedmenuen via knappen Multimedia. Tryk først på knappen Multimedia, og så på knappen Bluetooth. Tryk derefter på knappen Bluetooth-indstillinger. Bluetooth til/fra: Tryk på denne knap for at slå Bluetooth-funktionerne til og fra. Hvis Bluetooth-funktionerne er slået fra, er håndfri tilstand via navigationssystemet inaktiv, også selv om navigationssystemet er sat ind i cradlen. Automatisk forbindelse: Denne knap aktiverer eller deaktiverer den automatiske forbindelsesoprettelse. Hvis navigationssystemet er sat ind i Bluetoothcradlen, kan Bluetooth-cradlen automatisk forsøge at skabe en forbindelse til den senest forbundne Bluetoothtelefon. Hvis denne telefon befinder sig i nærheden, skaber Bluetooth-cradlen en forbindelse til denne telefon. Håndfri tilstand står til rådighed, når forbindelsesforsøget lykkedes. hertil på knappen Forbind i menuen Bluetooth. startes via knappen Start parring. PIN-kode er Bemærk: Cradlen gemmer op til fem parrede Bluetooth-enheder. at trykke på denne knap åbnes ringetoneskærmen. på knappen OK for at bekræfte dit valg. kan hente funktionslinjen frem på alle skærme. "Kortvisning/navigationsvisning" på side 429. har her direkte adgang til funktionen Genberegn rute. adgang til navigationsstemmens Lydløse indstilling. Se "Lyd" på side 435. Direkte adgang til Lydstyrkeregulering af navigationsordrerne. Se "Lyd" på side 435. Direkte adgang til Annuller navigation. Rutevejledningen afsluttes. Se "Afslut navigation" på side 446. Direkte adgang til Rute og lyd. MP3-afspilleren åbnes. Se "Menuen Multimedia" på side 449. afspillede nummer vil blive afbrudt af lydinstruktioner til navigationen. På den måde kan du hurtigt slå tilbage fra MP3-afspilleren til navigationen. Direkte adgang til dag- og nat-tilstanden for skærmvisningen. Se "Skærmindstillinger" på side 431. Indstillinger Vælg Rutekriterier/ruteindstilling 443 Via Funktionslinjen kan du angive de aktuelt ønskede Rutekriterier. Uafhængig af det valgte rutekriterium kan du aktivere forskellige rutevalgmuligheder for at påvirke ruteberegningen efter dine ønsker. Afhængig af dine præferencer udvælges en passende rute. Følgende tilstande står til rådighed: Valgmuligheder Undgå motorveje Undgå færger Undgå tunneller Undgå betalingsveje Undgå bomme Tag hensyn til trafikmeldinger Præferencer Hurtig Kort Økonomisk 444 Navigation Navigation Målet med navigationssystemet er at føre dig fra din nuværende position til den ønskede destination. Navigationsfunktionen bestemmer ved hjælp af signalet fra GPS automatisk din nuværende position. Det eneste, du skal gøre, er ganske enkelt at indtaste din destination i systemet. Derefter tændes rutevejledningen med mundtlige og visuelle instruktioner. Destination Destination: Tryk på denne knap for at angive eller udvælge dit bestemmelsessted. Destinationerne Hjem og Arbejdsplads, der kan tildeles på forhånd, er direkte tilgængelige fra hovedmenuen. Alene ved at trykke på knappen Hjem eller Arbejdsplads på skærmen bliver du navigeret til disse destinationer. (Se siden 447 "Tilføj til adressebogen".) Som destination kan du: angive en hvilken som helst adresse direkte, vælge en gemt adresse fra din adressebog, vælge en af de sidste destinationer eller vælge en særlig destination (POI), f. eks. restaurant eller værksted. Yderligere kan du også angive geografiske koordinater som destination. Dette giver mening, hvis du vil styre mod destinationer, hvor ingen adressedata foreligger. Efter valg af din destination startes navigationen direkte. På navigationsskærmen kan du hente adressen over i din Adressebog enten som Hjem eller Arbejdsplads. Adresse Indtast destination direkte Tryk på denne knap for at åbne skærmen Adresseindtastning. Land: Tryk på denne knap for at vælge landet på den efterfølgende skærm.

14 By: Tryk på denne knap for at angive eller vælge navnet på en by eller et sted på den efterfølgende skærm. Vej: Tryk på denne knap for at angive eller vælge gadenavne på den efterfølgende skærm. Til sidst vælger du husnummeret og trykker på OK. Navigation 445 Via denne knap kan du veksle mellem indtastning af et husnummer eller et vejkryds. I stedet for et husnummer kan du vælge et vejkryds, f.eks. vejkrydset København, Vestergade/Vester Voldgade i stedet for København, Vestergade 33. Ved at trykke på denne knap kan du åbne listen over særlige destinationer i omegnen af de angivne adresser (POI'er) (f.eks. restauranter, hoteller, tankstationer, bilforhandlere) og vælge det ønskede objekt som destination. Intelligent ordbog: Navigationssystemet er udstyret med en intelligent ordbog. Denne viser kun mulige bogstaver. Knappen Liste: Når du har indlæst nogle bogstaver, kan du trykke på knappen Liste. Der vises en liste over passende resultater. Det eksisterende antal resultater vises med små tal på denne knap. Via tastaturomskifteren kan du skifte mellem indlæsning af bogstaver, tal og bogstaver med omlyd/specialtegn. Med piletasten "bagud" kan du slette forkerte indlæsninger (hele ord eller enkelte bogstaver). Under kørslen på ruten kan du altid indtaste en ny adresse. Navigationssystemet omregner ruten og navigationen fortsætter. Adressebog Vælg destination Tryk på denne knap for at åbne listen med de tidligere gemte adresser. Vælg den ønskede adresse med et tryk, og navigationen startes. Hvis du vil tilføje, ændre eller slette gemte adresser, skal du trykke på knappen Adressebog i Indstillinger. Se hertil også "Adressebog" på side 432. Vælg historik History Tryk på denne knap, og listen over de seneste destinationer vises. Ved at bladre med piletasterne og vælge den ønskede adresse kan du igen benytte disse som destinationer. 446 Navigation Koordinater: Tryk på denne knap, og geokoordinaterne for din aktuelle position vises. Ved at trykke på de individuelle koordinater kan du angive destinationskoordinaterne. Hvis du angiver geografiske koordinater, skal du desuden vælge den nordlige eller sydlige halvkugle over jordklodesymbolet nederst til højre på skærmen. Koordinaterne angives i "grader/minutter/sekunder." Geografiske koordinater som destination POI "Steder af interesse" som destination POI'er (Points of Interest) er særlige destinationer eller steder af interesse som f.eks. restauranter, tankstationer osv., hvis adresser er gemt i relevante kategorier i navigationssystemet. POI: Hvis du vil vælge en POI som destination, skal du trykke på denne knap for at åbne et større udvalg. På den næste skærm angiver du, hvor du søger denne destination: i nærheden af den aktuelle Position eller i nærheden af bestemmelsesstedet. Tæt på position: Tryk på denne knap, hvis du vil søge efter en POI i omegnen af din aktuelle position. Eksempel: Du ønsker at finde et hotel i nærheden af din aktuelle position. Tryk på knappen POI for at åbne POI-menuen. Tryk på knappen Tæt på position. Navigationssystemet viser dig derefter en liste over alle kendte POIkategorier. Ved valg af Hotel viser navigationssystemet en liste over alle kendte hoteller i området. Det hotel, som er tættest på din aktuelle position, vises på listen som det første. Tryk på det ønskede punkt for at vælge dit hotel. Dermed vælger du netop dette hotel som destination. Systemet udregner nu automatisk ruten og viser den på kortet. Tryk på OK på den næste bekræftelsesskærm for at starte navigation. Tæt på destination: Tryk på denne knap, hvis du vil søge efter en POI i omegnen af din aktuelle destination. Afslut navigation Stop vejvisning: Den aktuelle navigation afsluttes ved at trykke på denne knap. Dette gælder også for en navigation i simulationstilstanden. Navigation Navigation bekræft destination Når du har indtastet destinationen vises adressedataene for den ønskede destination på bekræftelsesskærmen. Via knappen Trådkors kan du stadig variere destinationspositionen manuelt. Tryk på det ønskede sted i kortvisningen og "træk" med fingeren under trådkorset. Den nye position overtages. Se også "Funktionslinje (Toolbar)" på side 442. Tilføj til adressebogen: Tryk på denne knap, hvis du vil tilføje den aktuelle adresse i adressebogen eller oprette den som genvej under Hjem eller Arbejdsplads. Rutekriterier: Tryk på denne knap for at vælge bestemte profiler og valgmuligheder for din rute på den næste skærm. De profiler og valgmuligheder, der står til rådighed, forklares under "Vælg Rutekriterier/ruteindstilling" på side Tryk på OK eller vent et øjeblik: Kortvisningen vises automatisk. Navigationen begynder med mundtlige og visuelle instruktioner. Enhver destination gemmes automatisk under kategorien Historik. Navigation Kortvisning Når du har fastlagt destinationen, bliver ruten automatisk beregnet og vist på kortet. Nu kan du køre af sted, navigationssystemet guider dig til den ønskede destination. Ved at trykke på knappen Vis kort i Hovedmenuen kommer du direkte hen til visningen af kortet. 448 Navigation Forstør/formindsk kortet (Zoomfunktion) Via knapperne eller kan du ændre størrelsen og målestokken på det angivne kort. Disse knapper vises ikke, hvis visningen Komplet rute er aktiveret. Hvis funktionen Automatisk skala er aktiveret, bliver der ved manuel ændring af zoom'en med knapperne +/ stillet tilbage til det forrige zoomniveau efter en tidsforsinkelse. Hvis du vil formindske kortet, skal du trykke på knappen til du opnår det ønskede formindskningstrin. Hvis du vil forstørre kortet, skal du trykke på knappen til du opnår det ønskede forstørrelsesstrin. Kompas Ved at trykke på kompasset gentagne gange ændres kortets retning; mulighederne er nord opad, i bilens kørselsretning eller i 3D-visning. Ruteliste Rutelisten (den transparente kolonne til højre på kortet) viser instruktioner (f.eks. betyder en prikket pil "Kør lige frem"). De instruktioner eller informationer, der skal angives, aktiveres eller deaktiveres via menuen Indstillinger i undermenuen Kort.

15 Du kan vælge følgende informationer til visningen i rutelisten: Visuel meddelelse Stop vejvisning Destinationspil Multimedia Menuen Multimedia Navigationssystemet giver dig mulighed for at afspille MP3-filer og for at få vist JPEG-billeder eller for at spille spil. For at kunne gøre det skal du have gemt de relevante MP3-/JPEG-filer på et SD-kort. Hvis du har en skrive-/læseenhed til SD-kort, kan du kopiere dine MP3-filer og JPEG-billeder direkte fra din pc til SD-kortet! 449 Hvis du bruger Microsoft Windows Mediaplayer til kopiering af filer, har du muligheden for at tilføje ekstra information til hver MP3-fil. Du kan tildele filen til kategorien Album, kunstner (Artist) eller Genre. Du kan også skabe din egen individuelle afspilningsliste med de ønskede titler (Playlist). Denne kategorisering er understøttet af Music-Player og gør det derfor let at vælge titlen.husk at din individuelle mappe Min_liste.wpl skal være placeret i den samme mappe som indeholder de enkelte titelnavne. I tilfælde af at du gemmer dine MP3-filer uden disse ekstra informationer, bliver de vist i alfabetisk rækkefølge i afspilningslisten Current Playlist. Picture-Viewer gør det let at vælge billeder vha. mappeunderstøttelse. Hvis du placerer dine billeder i individuelle mapper, kan du nemt vælge de ønskede billeder ved hjælp af Browseren. Sæt SD-kortet i slotten på venstre side af kabinettet. Tryk på knappen Multimedia i navigationssystemets hovedmenu. Multimedievalget vises. 450 Musikafspiller Multimedia Vælg knappen Music-Player. På skærmen ser du listen af alle titler i alfabetisk orden (Current Playlist). Du kan direkte vælge den ønskede titel ved at trykke på den. Hvis du trykker på pilen (øverst til højre), bladrer du i denne og i alle andre lister opad. Hvis du trykker på pilen (nederst til højre) bladrer du i denne og i alle andre lister nedad. Hvis du trykker på pilen øverst til venstre, kommer du tilbage til den forrige menu. Afspilningen afbrydes. Hvis du trykker på knappen Navigation, kommer du tilbage til navigationen (Route&Sound). Afspilningen bliver ikke afbrudt. Hvis du trykker på den ønskede titel, vises der på skærmen: nummerets aktuelle titel den samlede spilletid (på værktøjslinjen) og den tid der allerede er afspillet (vises i undertitlen) Ved hjælp af ikonerne til venstre kan du udføre 5 følgende funktioner: 1 Gå til næste titel 2 Start- Start afspilningen / Pause i løbet af afspilningen. 3 Skift til mappevalget (Menu). Her kan du vælge Album, Artist osv. 4 Stop 5 Gå til forrige titel. 6 Lydstyrkeregulering Multimedia Mappevalget Menu 451 Ved hjælp af ikonerne til venstre i mappevalget (Menu) kan du ved at trykke på den relevante knap udføre følgende funktioner: Album Gå til mappe og valg af album. Artist Gå til mappe og valg af kunstner. Genre Gå til mappe og valg af genre. Playlist Gå til mappe og valg af afspilningsliste. Song Gå til mappe og valg af alle titler i alfabetisk orden. Repeat Tryk på (Repeat off) for afbrydelse af gentaget afspilning. Tryk på (Repeat Track) for at gentage afspilning af sidste titel. Tryk på (Repeat All) for at gentage afspilning af alle titler. Denne funktion gælder for valg af (Album, Artist, Genre eller Playlist). I tilfælde af at du vælger fra Song (liste af titler i alfabetisk orden) gælder denne funktion for alle titler. Shuffle Start/stop funktion af tilfældigt valg af titler. Denne funktion gælder for valg af (Album, Artist, Genre eller Playlist). I tilfælde af at du vælger fra Song (liste af titler i alfabetisk orden) gælder denne funktion for alle titler. VOL Hvis du trykker på lydstyrkens skala, kan du regulere lydstyrken. Hvis du trykker på pilen øverst til venstre, kommer du tilbage til den forrige menu. 452 Billedfremviser Multimedia Vælg knappen Picture-Viewer. På skærmen vises det første billede med filnavn (foroven) inden i en mappe. Ved hjælp af ikonerne til venstre i hovedmenuen kan du udføre følgende funktioner: Slide Start diasshow >> File Gå til det næste billede << File Gå til det forrige billede >> Folder Skift til den næste mappe << Folder Skift til den forrige mappe Browser Hvis du trykker på knappen Browser, åbnes browseren til valg af billeder Hvis du trykker på pilen øverst til venstre, kommer du tilbage til den forrige menu. Hvis du trykker på billedet, skiftes der til fuldskærmstilstand. Hvis du klikker igen, forlades fuldskærmstilstand. I fuldskærmstilstanden kan du ved at trykke på de relevante pile udføre følgende funktioner: 1 Gå til det næste billede 2 Gå til det forrige billede 3 Skift til den næste mappe 4 Skift til den forrige mappe Browseren valg af billeder fra mapper Tryk på knappen Browser i hovedmenuen. Mappevalget vises. Hvis du trykker på pilen (øverst til højre), bladrer du i denne og i alle andre lister opad. Hvis du trykker på pilen (nederst til højre), bladrer du i denne og i alle andre lister nedad. Hvis du trykker på pilen øverst til venstre, kommer du tilbage til den forrige menu. Tryk på den ønskede mappes navn på skærmbilledet. Billedvalget vises. Tryk på det ønskede billedes navn på skærmbilledet. Billedet vises. Multimedia Underholdning Hvis du trykker på denne knap, åbnes en liste over tilgængelige spil. 453 Videoafspiller Hvis du trykker på denne knap, får du mulighed for at afspille WMV-filer (WMV simple profile), der er synkroniseret på navigationssystemet med Microsoft Windows Media Player MTP-protokollen. Yderligere informationer om brug af MTP-protokollen fås under Hjælp i Microsoft Windows Media Player. Bluetooth Ved at trykke på knappen Bluetooth i menuen Multimedia hentes Bluetoothfunktioner som forbindelsesoprettelsen eller håndfri tilstand frem. Forbind: Din parrede Bluetooth-telefon kan forbindes med MA3000TB-holderen via funktionen Forbind. Læs din Bluetooth-telefons brugervejledning for at få yderligere informationer om parringen. I løbet af forbindelsesoprettelsen mellem navigationssystemet og den senest forbundne Bluetooth-telefon vises symbolet Forbindelse etableres i Bluetoothstatuslisten.

16 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Så snart en forbindelse er skabt for første gang, skaber holderen igen automatisk en forbindelse til denne telefon, hvis funktionen Automatisk forbindelse er aktiveret. Bemærk: Forbindelsen til den senest forbundne Bluetooth-telefon kan også skabes automatisk, hvis navigationssystemet befinder sig i Bluetoothholderen, og funktionen Automatisk forbindelse er slået til. Denne indstilling står til rådighed i menuen Bluetooth-indstillinger. Hvis du vil forbinde en anden parret Bluetooth-telefon med holderen, skal du hertil benytte din telefons funktion "Forbind". En forbindelse kan kun skabes, hvis parringen mellem telefonen og holderen allerede findes, og hvis ingen andre telefoner er forbundet med holderen. Afbryd: Tryk på denne knap for at bryde forbindelsen mellem Bluetooth-telefonen og navigationsenheden. Tryk på knappen Forbind for på ny at skabe en forbindelse, eller skab en ny forbindelse via en anden parret Bluetooth-telefon. 454 Genkald Bluetooth Hvis du trykker på knappen, vælges det senest valgte telefonnummer på ny. Valggentagelsesfunktionens opførsel kan være forskellig afhængig af telefonen. Opkald i håndfri tilstand Accept af en indgående telefonsamtale: Hvis en Bluetooth-telefon er forbundet med Bluetooth-cradlen, vises en dialogskærm, så snart der indløber en telefonsamtale. På dialogskærmen vises telefonnummeret på den, der ringer op, hvis det udsendes. Tryk på skærmen på knappen Accepter for at tage imod opkaldet. Tryk på skærmen på knappen Afvis for at afvise opkaldet. I løbet af en telefonsamtale vises en dialogskærm med de følgende knapper: Afslut samtale Skift mellem håndfri tilstand og privat tilstand: I håndfri tilstand er Bluetooth-cradlens mikrofon og højttalere aktive. I privat tilstand er Bluetooth-telefonens interne mikrofon og interne højttaler aktive. I denne tilstand kan samtalen føres fortroligt. Lydstyrkeregulering i løbet af telefonsamtalen. Lukker eller åbner dialogskærmen. Denne knap vises øverst til højre på skærmen, så længe telefonsamtalen varer. Bluetooth Bluetooth-statuslinje 455 Vis Bluetooth-statuslinjesymboler: Du kan aktivere visningen af Bluetooth-status i Statuslinjen via valget Indstillinger > Skærm > Statuslinje > Indstillinger for statuslinje i et af felterne. Afhængig af den nuværende status kan forskellige symboler angives: Symbol Beskrivelse Bluetooth-funktioner inaktive. PND ikke sat ind i Bluetooth-cradlen. PND sat ind i Bluetooth-cradlen. Bluetooth-cradlen er parat til parringen. (Automatisk) forbindelse arrangeres. Forbindelsen til en telefon er aktiv. Bluetooth-indstillinger Bluetooth-indstillingerne er også tilgængelige fra menuen Indstillinger og udførligt beskrevne på siden 440. Yderligere informationer om Bluetooth Strømforsyning Bluetooth-cradlen kan forsynes med strøm via navigationssystemets interne batteri for at muliggøre maksimal mobilitet. I Bluetooth-driften reduceres navigationssystemets løbetid pga. Bluetooths strømforbrug. Vi anbefaler at anvende Bluetooth-cradlen i kombination med en ekstern spændingsforsyning. Mikrofonens position Mikrofonen bør positioneres så tæt på den talende som muligt. Den talende bør dog ikke tale direkte ind i mikrofonen (Mikrofonen rettes helst ikke direkte mod den talende). For at få den bedst mulige audio-lydkvalitet (med mindre ekko) kan det være påkrævet at ændre navigationssystemets eller mikrofonens position. Bemærk: Bluetooth-varemærket og -logoet ejes af Bluetooth SIG, Inc., og al anvendelse af disse mærker gennem VDODayton er licenseret. Andre varemærker og mærkenavne ejes af de pågældende rettighedshavere. 456 DVB-T-fjernsyn DVB-T-digitalfjernsyn Med din PN4000/6000 kan du modtage fjernsynsprogrammer via DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial, det såkaldte "Fjernsyn overalt"). Antallet af de programmer, som kan modtages, kan være mindre, end du kender det hjemmefra, og DVB-T standarden står ikke til rådighed i alle lande i Europa. Modtagekvaliteten afhænger også af flere faktorer, f.eks.: Sendertæthed/-afstand og sendereffekt Køretøjets hastighed og bevægelsesretning. Andre grunde til nedsat modtagekvalitet kan være: Under kørslen, f.eks. på grund af bebyggede områder Svagt signal på grund af, at det hindres af andre biler, viadukter osv. Til DVB-T-modtagelse tilsluttes mindst en og til optimeret modtagelse begge DVB-Tantenner, som er inkluderet i leveringen, til PN 4000/6000. Åbn gummitildækningen foroven til højre på bagsiden, og tilslut antennestikket. Ved anvendelsen af to antenner skal disse være positioneret i en afstand på mindst 50 cm, så en optimeret modtagelse er mulig. DVB-T-billedmodtagelsen slår fra, hvis køretøjet sætter i bevægelse, medmindre de VDO-Dayton-specificerede bagsædeholdere benyttes. DVB-T-lydmodtagelse og navigationshenvisninger står stadigvæk til rådighed. For at tænde for fjernsynsmodtagelsen trykker du i menuen Multimedia på knappen DVBT. Så vises fjernsynsskærmen med knapperne til betjening af fjernsynsmodtageren. Ved at trykke på knappen Tilbage kan du igen forlade DVB-Ttilstanden og vende tilbage til navigationen eller vende tilbage til den åbne menu fra en undermenu. DVB-T-fjernsyn Søgning og valg af sender Funktionerne søgning og valg åbnes ved at trykke på Senderliste i øverste linje på skærmen. Tryk på Senderliste for at åbne den dertil hørende undermenu. Tryk på knappen Sendersøgning for at starte sendersøgningen. Når sendersøgningen er afsluttet, vises listen over de fundne sendere. 457 Når sendersøgningen er afsluttet, vises listen over de fundne sendere. Tryk på den ønskede sender for at se det aktuelle program. Med piletasterne op/ned i begge sider ved siden af senderlisten kan du skifte mellem programmerne. 458 Betjening og styring DVB-T-fjernsyn Øverst til højre på skærmen vises sendersøgningen i bevægelse, derunder datoen og tiden. Ovenover knapperne, der vises nedenunder, kan du regulere lydstyrken. Tryk på knappen [+] for at øge lydstyrken og på knappen [], hvis du vil nedsætte den. Hvis en sender modtages, vises det pågældende sendernavn f.

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke Æskens indhold Æskens indhold a Blue&Me-TomTom A D B C A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) E b USB-kabel c Dokumentationspakke Produktet omfatter

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

Brugervejledning HERE Drive

Brugervejledning HERE Drive Brugervejledning HERE Drive 1.0. udgave DA HERE Drive HERE Drive guider dig til det sted, du vil hen, med rutevejledning sving for sving og taleinstruktioner. Du kan: finde vej i dit hjemland eller det

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON MS 2000X http://da.yourpdfguides.com/dref/3701757

Din brugermanual VDO DAYTON MS 2000X http://da.yourpdfguides.com/dref/3701757 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SBQ-50011G. Brugermanual

SBQ-50011G. Brugermanual SBQ-50011G Brugermanual 1 2 1. OVERSIGT OVER TELEFONEN Knappernes placering 1. Tænd-/slukknap 2. VOL+ 3. VOL- 4. Stik til øretelefoner 5. USB-terminal 3 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆTNING AF KORT Sluk telefonen,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Quick Reference Guide

Quick Reference Guide Quick Reference Guide Kurzreferenz Guide de référence rapide Guida rapida Guía de referencia rápida Beknopte handleiding Snabbreferensguide Lynguide Краткий справочник PMD-B00P DA-1 Montering af Blackbird

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON MS 2000

Din brugermanual VDO DAYTON MS 2000 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Evolve 75 Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent Vejledning til lynstart nüvi 760 til Volvo personlig rejseassistent ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at få oplysninger om produktadvarsler og

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Betjeningsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 2 Systemoversigt Ud for displayet finder du følgende knapper: 1. Power (skærm TIL/FRA): Langt

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

MENUSTRUKTUR GARMIN ZUMO 350LM OG 390LM

MENUSTRUKTUR GARMIN ZUMO 350LM OG 390LM MENUSTRUKTUR GARMIN ZUMO 350LM OG 390LM skærm skærm 2 skærm 3 skærm 4 skærm 5 skærm 6 skærm 7 Opstart ADVARSEL/accepter Alle indstillinger Kort og køretøj Køretøj Bil/MC/Pil eller andet symbol Kortvisning

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere