Din brugermanual VDO DAYTON PN 4000 TSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual VDO DAYTON PN 4000 TSN http://da.yourpdfguides.com/dref/3701132"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract:... For din sikkerhed.. Oversigt over enheden Leveringsomfang.. Betjeningselementer og tilslutninger Fjernbetjening RCS 5100 (valgfrit).... Ibrugtagning og montering Første ibrugtagning.

3 Montering... Konfiguration.... Indstillinger Kortvisning/navigationsvisning.. Skærmindstillinger. Regional..... Adressebog....

4 ... Information.. Lyd.... Skift rute Undgå kødannelser. Simulation... TMC (Traffic Message Channel) trafikmeldinger... Advarselspunkter/farlige steder i kortvisningen Vælg position og hastighed/position.. Vælg kort....

5 System-ID.... Nulstilling af standardværdier.. Bluetooth-indstillinger Funktionslinje (Toolbar).. Vælg Rutekriterier/ruteindstilling.... Navigation.. Destination...

6 Adressebog Vælg destination. Geografiske koordinater som destination POI "Steder af interesse" som destination. Navigation Kortvisning.. Menuen Multimedia... Musikafspiller. Billedfremviser..... Underholdning....

7 Videoafspiller. Bluetooth.... DVB-T-digitalfjernsyn.. GPS og TMC Problemløsning... Tekniske data..... over 50 C kan skade navigationssystemet alvorligt, især det indsatte litium-ion-batteri. Litium-ion-batteriet må kun oplades ved temperaturer mellem 0-45 C. Overhold sikkerhedsanvisningerne for brugen af batteriet! Navigationssystemet er ikke stænkvandsbeskyttet, derfor må det ikke udsættes for fugtighed, det kan tage skade af det. GPS (Global Positioning System) er et satellitbaseret system, som understøtter oplysninger om position og tid over hele kloden. Systemet bliver drevet og kontrolleret i USA. USA er ligeledes ansvarlig for systemets anvendelighed og nøjagtighed. Alle ændringer i GPS' anvendelighed og nøjagtighed og også forhold i omgivelserne kan påvirke driften af navigationssystemet. Leverandøren af dette system er ikke ansvarlig

8 for GPS'ens anvendelighed og nøjagtighed. Hvis du placerer skærmen på holdersystemet i dit køretøj, skal du være opmærksom på følgende: Du må under ingen omstændigheder rette på skærmen ved at bevæge selve navigationssystemet, men derimod ved indstilling af holderen. Indstil skærmen, så du hurtigt og let kan se på den, og så du undgår reflekser og blænding. Skærmen må ikke anbringes, så den forhindrer udsyn til ting, der er nødvendige for at kunne føre køretøjet sikkert (f.eks. udsyn til vejen eller instrumentbrættet) eller forhindrer køretøjets sikkerhedsforanstaltninger. Systemet tager ikke højde for den relative sikkerhed på den foreslåede rute. De foreslåede ruter tager ikke højde for vejafspærringer, byggepladser, højde- eller vægtbegrænsninger, trafik- eller vejrforhold eller andre ting, der har indflydelse på sikkerheden eller rutens varighed. Kontroller den foreslåede rutes egnethed ud fra din egen vurdering. Benyt funktionen,,skift rute" (Change Route) for at få andre ruteforslag, eller kør blot den foretrukne strækning og overlad planlægningen af den nye rute til den automatiske omberegning af rute. I bestemte områder kan ensrettede veje, forbud mod at dreje af og forbud mod indkørsel (f.eks. i gågadeområder) ikke registreres. Hvis det er tilfældet, skal du respektere den aktuelle skiltning i gaderne og færdselsloven. Hvis du i nødstilfælde leder efter en beredskabstjeneste (politi, brandvæsen, osv.), skal du ikke udelukkende stole på navigationssystemet. Du bør handle ud fra eget skøn og egne muligheder for at få hjælp i en sådan situation. Sørg for, at alle, der benytter navigationssystemet, læser nærværende oplysninger og anbefalinger om brug af systemet før brug. Yderligere oplysninger 419 Overholdelse af WEEE-direktivet Alle elektriske og elektroniske enheder skal bortskaffes adskilt fra det almindelige husholdningsaffald via de dertil beregnede offentlige steder. Hvis dette symbol med en overstreget skraldespand er anbragt på et produkt, er produktet underkastet det europæiske direktiv 2002/96/ EC. Den fagligt korrekte og separate indsamling af brugte apparater tjener til at forebygge eventuelle miljø- og helbredsskader. Det er forudsætningen for, at brugte elektriske og elektroniske enheder kan genbruges. Udførlige oplysninger om bortskaffelsen af brugte apparater kan fås på kommunekontoret, hos dagrenovationen eller den forhandler, som produktet er købt hos.

9 CE-kvalitetstegn Dette produkt opfylder kravene for CE-kvalitetstegnet til brug i bolig-, kontoreller industriomgivelser. R&TTE-direktiv Hermed erklærer Siemens VDO Trading GmbH, at dette apparat opfylder de grundlæggende krav og de øvrige gældende bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Overensstemmelsesattesten kan rekvireres på følgende adresse: Siemens VDO Trading GmbH, Kruppstraße 105, D Frankfurt am Main, Tyskland. Batterier I mange lande må brugte batterier ikke bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald. Indhent oplysninger om de lokale regler for bortskaffelse af brugte batterier. Også ved beskadigede eller udløbne batterier skal man sørge for en faglig korrekt bortskaffelse. 420 Oversigt over enheden Leveringsomfang Navigationssystemet leveres med følgende dele: Navigationssystem Litium-ion-batteri Holder med sugekop til fastgørelse på forruden Jævnstrømstilslutningskabel 12V til navigationssystemets strømforsyning i køretøjet (adapter til cigarettænder) 100/240V-vekselstrømsnetdel Til strømforsyning og opladning af batteriet må der kun anvendes det medfølgende vekselstrømsstrøms- eller jævnstrømstilslutningskabel! Quick Start kortfattet vejledning SD-kort med kortdata DVB-T antenne (med kabel) DVB-T antenne (uden kabel) Hvad du yderligere kan modtage (valgfrit): Udvendig GPS-antenne Ekstra batteri Aktiv cradle (TMC eller TMC+Bluetooth) Car Connectivity Cable Aktiv DVB-antenne (til forbedring af modtagelse ved svagt DVB-T-signal) Fjernbetjening til rattet (infrarød) Betjeningselementer og tilslutninger Øverste del Tænd/sluk-knap Ved kort tryk: navigationssystemet er i standby-tilstand. Ved gentagne korte tryk tændes systemet igen. Tryk på knappen i ca. 3 sekunder for at slukke navigationssystemet. Tryk på knappen i ca. 3 sekunder for at tænde enheden igen. Navigationssystemet starter helt forfra. Lyssensor - Denne sensor tilpasser automatisk skærmens lysstyrke til de aktuelle lysforhold. Denne funktion kan aktiveres eller afsluttes i menuen Indstillinger Forside 3 4 Skærm / touchscreen skærm Status-LED: Status-LED'en kan lyse i følgende farver: Grøn Strøm bliver tilført til navigationssystemet fra ekstern kilde, og batteriet er mindst 95% opladet.. Rød Strøm bliver tilført til navigationssystemet fra ekstern kilde, og batteriet bliver opladet. Orange Strøm blivlslutningskontakterne nedad. Nu kan batterirummet lukkes. Tilslut navigationssystemet til 12Vstrømforsyningen i køretøjet. Nu oplades batteriet. Det varer cirka 8 timer til batteriet er helt opladet. Uden ekstern strømforsyning er batteriets driftstid i forbindelse med PN 4000 ca. 5 timer ved navigation og ca. 2 timer ved DVB-T-brug (PN 6000: ca. 6 timer ved navigation og ca. 4 timer ved DVB-T). Desuden afhænger batteriets driftstid af den lysstyrke, som er indstillet på skærmen. Stik det medfølgende SD-kort med kortmaterialet ind i SD-kortslotten. I tilfælde af at du bruger aktiv cradle kan du udnytte bilens batteri og tændingsafbryderen i kombination med Car Connectivity Cable. Ved drejning af tændingslåsen i tændingskontakten slukkes eller tændes navigationssystemet automatisk. Hvis navigationssystemet er sat direkte på den aktive cradle, og tændingen er sat til, bliver batteriet automatisk opladet. I tilfælde af at du bruger passiv cradle: Du skal trykke på tænd/sluk-knappen og derved tænde eller slukke for navigationssystemet. Du kan oplade batteriet via cigarettænderens kabel. Batteriet må kun oplades under opsyn. Batteriet må ikke åbnes med vold, der kan komme ætsende syre ud. Beskadigede eller udløbne batterier må ikke længere benyttes, sørg for en korrekt bortskaffelse. Ibrugtagning og montering Montering 427 Inden monteringen af holderen på forruden skal du rengøre stedet på forruden og sugefladen på holderen for at fjerne fedt og støv. Ved temperaturforskelle om dagen/natten eller pga. fugtighed kan vakuummet fra holderens sugekop mindskes. Fastgør derfor navigationssystemet sådan, at det ikke bliver beskadiget, hvis det eventuelt skulle falde ned. Forebyggende bør navigationssystemet afmonteres om natten. Anvend ikke rengøringsmidler ved rengøring af skærm og kabinet. En blød, fugtig klud er tilstrækkeligt. Navigationssystemet må ikke anbringes, så det hindrer udsynet. Navigationssystemet må ikke anbringes inden for det område, hvor airbaggen oppustes. Fastgør navigationssystemet så sikkert, at det ikke kan slynges væk selv i tilfælde af en nødopbremsning eller et sammenstød. Monteringen i køretøjet foretages på følgende måde: Find frem til et sted i køretøjet, som egner sig til montering af holderen; dette sted skal kunne ses godt fra førersædet (med frit udsyn til himlen), men ikke hindre udsynet. Tryk sugekoppen mod ruden, og skub låsehåndtaget hen mod ruden indtil stoppet. Sæt navigationssystemet på holderen. Afmontering: Til afmontering klappes låsehåndtaget i modsat retning; træk forsigtigt i sugekoppens gennemsigtige gummisnip for at løsne sugekoppen fra ruden. Af hensyn til trafiksikkerheden må du kun placere skærmen og foretage dine indtastninger i systemet inden turen og kun, mens køretøjet står stille. Brugen af navigationssystemet fritager under ingen omstændigheder føreren for ansvar. De gældende færdselsregler og de aktuelle hændelser i trafikken har altid første prioritet. De oplysninger, som navigationssystemet stiller til rådighed, tjener kun til orientering, de er ikke bindende. Tjek altid de oplysninger, navigationssystemet stiller til rådighed (hastighed, resterende køretid, afstand, foreslået rute). Se kun på skærmen, når dette er ufarligt. Hold ind til siden et egnet sted, hvis du har brug for at se på skærmen i længere tid. Touchscreen skærmen må aldrig berøres med spidse eller skarpe genstande, da den kan tage skade. For at forhindre tyveri bør du tage navigationssystemet med, hvis du forlader køretøjet for længere tid.

10 428 Indstillinger Konfiguration Når der tændes for navigationssystemet, viser skærmen de retlige henvisninger. Tryk på OK, når du har læst meddelelsen. Så snart systemet er parat, vises Hovedmenuen på skærmen. Touchscreen Navigationssystemet er udstyret med en touchscreen-skærm (sensorskærm). Tryk på skærmen med fingeren på symbolerne, der fungerer som knapper. Undgå at berøre skærmen med skarpe genstande eller med genstande med skarpe kanter, da den følsomme touchscreen-skærm ellers kan tage skade. Hovedmenu Fra Hovedmenuen er følgende funktioner tilgængelige: Destination (side 444) Tryk på knappen Destination og bliv ledt fra den nuværende position til en bestemt destination. En undermenu åbnes med yderligere funktioner, der giver mulighed for navigation og adresseindtastning. Yderligere oplysninger: se Side 444 "Navigation". Hjem/Arbejdsplads De to knapper Hjem og Arbejdsplads giver dig mulighed for at angive to adresser, der ofte benyttes, og åbne disse lynhurtigt. Når du har indstillet hjem eller arbejdsplads, kan du blive navigeret fra et hvilket som helst sted til en af disse adresser. Tryk på knappen Hjem eller Arbejdsplads i Hovedmenuen. Adresserne, der er gemt her, kan til hver en tid ændres. (Se siden 447 "Tilføj til adressebogen".) Kort (side 429) Tryk på knappen Kort for at åbne kortet før eller i løbet af en navigation. Indstillinger Indstillinger (side 429) 429 Tryk på knappen Indstillinger, hvis du ønsker at angive eller ændre i grundindstillingerne, f.eks. sprog, lydstyrke, lysstyrke, måleenhed (kilometer eller miles). En undermenu åbnes med yderligere valgmuligheder for indstilling af navigationen og navigationssystemets funktioner. Multimedia (side 449) Tryk på knappen Multimedia for at åbne multimedievalgmulighederne. En undermenu åbnes med yderligere valgmuligheder til multimedia og anvendelser som f.eks. musikafspiller eller DVB-T-fjernsyn. Indstillinger Tryk på knappen Indstillinger for at angive dine foretrukne grundindstillinger. Den første af tre undermenuer åbnes. Tryk på pilen nederst til højre på skærmen for at komme til de følgende sider i undermenuen. Tryk på knappen Tilbage i skærmens øverste venstre hjørne for at forlade den aktuelt viste skærm uden at gemme ændringerne. Så kommer du tilbage til den aktuelt opkaldende menu. Det aktuelle valg skal gemmes med OK, og du kommer tilbage til den opkaldende menu. De valgte indstillinger kan til hver en tid ændres. I opdaterede versioner af programmet kan menustrukturen være ændret. Kortvisning/navigationsvisning Hvis du trykker på knappen, åbnes valget af indstillinger for visning af landkort. Det aktuelle valg markeres og aktiveres med et grønt flueben. Køretøjsretning: Tryk på knappen for at vælge din foretrukne kortretning. Når det grønne flueben er sat, følger kortvisningen køretøjets køreretning. Hvis der ikke er sat et flueben, vises landkortet med nord øverst, og symbolet peger på landkortet i køreretningen. 3D-visning: Tryk på denne knap for at få vist kortet tredimensionalt. I 3D-visningen kan landkortet ikke vises med nord øverst. Valget af Køretøjsretning deaktiveres. Visuel meddelelse: Tryk på denne knap for i pileform at vise forestående retningsskift på Rutelinjen i løbet af navigationen. 430 Indstillinger Automatisk skala: Aktiver denne funktion for automatisk at få tilpasset skalaen til kortet. Skalaen foregår uafhængigt af hastigheden, og når man nærmer sig et vejkryds. Komplet rute: Aktiver dette valg for vha. aktiv vejvisning overskueligt at vise hele ruten for den resterende navigation på skærmen. Den valgte tilstand angives med et grønt flueben. Hvis visningen Komplet rute ønskes, skal tilstanden deaktiveres igen. Funktionen Forstør/Formindsk er ikke mulig ved dette valg. Aktuel vej: Tryk på denne knap for at vise navnet på den gade, hvor du befinder dig lige nu. Visningen kommer frem på den nederste del af kortet. Aktuel by: Tryk på denne knap for at vise navnet på den by, hvor du befinder dig lige nu. Visningen kommer frem på den nederste del af kortet. Næste vej: Tryk på denne knap for på den øverste del af kortet at angive navnet på den vej, der skal drejes ind på som det næste. Stop vejvisning: Visning af den optimale svingbane for det næste retningsskift på motorveje og landeveje. Tryk på denne knap, hvis du vil benytte denne mulighed. I løbet af navigationen vises de disponible vejbaner i Rutelinjen, og den optimale vejbane gives en grøn farve. Destinationspil: Tryk på denne knap for i løbet af navigationen at få vist den valgte destinations retning som pil i Rutelinjen - afmålt efter kørselsretningen. TMC-symboler: Tryk på denne knap for på skærmen at få vist detaljerede oplysninger om TMC-meddelelser (f.eks. steder med kødannelser) i form af symboler. Kun til rådighed med valgfri TMC-aktiv-cradle. POI-symboler: Via denne knap kan du på kortet få vist symboler for POI-kategorier (f.eks. tankstationer eller hoteller). Efter tryk på denne knap vises udvalget af POI-kategorier som liste. Tryk på den ønskede kategori for at få vist f.eks. tankstationerne på kortet. Se hertil også "POI "Steder af interesse" som destination" på side 446. Indstillinger Skærmindstillinger 431 Tryk på denne knap for at bestemme dine foretrukne indstillinger for skærmvisningen. Det aktuelle valg markeres og aktiveres med et grønt flueben. Farver: Vælg forskellige farver til skærmvisningens baggrund. Tryk på denne knap og vælg farveindstillinger i den efterfølgende liste. Menuernes samlede fremtoning på skærmen vises så i overensstemmelse med de valgte farveindstillinger. Nat/dag: Aktiver denne knap for at skifte mellem skærmvisningens nat/dagtilstand. Denne funktion er ikke aktiv, hvis du har aktiveret den Automatiske lysstyrke. Lysstyrke: En undermenu åbnes med tasteregulatorer for dagog natlysstyrken. Vælg den ønskede værdi i procent og bekræft med Ok. Automatisk lysstyrke: Når du aktiverer knappen, tilpasses lysstyrken automatisk til skærmvisningen via navigationssystemets lyssensorer. Det manuelle skift mellem nat/dag er deaktiveret.

11 Statuslinje: Du kan altid se statuslinjen i den nederste skærmliste. I indstillingerne for statuslinjen kan du indstille op til seks informationstyper som visningsværdier, som du vil informeres om. Mulige informationer er: Tid Dato Ankomsttid Rejsetid Afstand til destination Forsinkelse (på grund af de kødannelsesforsinkelser, der beregnes via meddelelser fra TMC) Hastighedsgrænse Hastighed Højde TMC-sender Batteristatus GPS-status Bluetooth-status Tryk på knapperne felt 1 til felt 6 efter hinanden og udvælg den ønskede informationstype fra den efterfølgende liste ved at trykke på den. Disse informationstyper til statuslinjen kan også ændres direkte ved at trykke på de pågældende felter i statuslinjen. 432 Regional Indstillinger Tryk på denne knap, og udvalget for de regionale indstillinger vises. Dette udvalg er fordelt over to undermenuer. Tryk på pilen nederst til højre for at komme til den følgende side i disse indstillinger. Sprog: Valg af det foretrukne sprog til menu og visning af kortet. Brugerfladen vises på det udvalgte sprog. Stemme: Valg af den foretrukne stemme til navigationshenvisninger. Vælg den ønskede stemme, hvormed navigationshenvisningerne skal gengives. Måleenheder: Skift mellem km og mil. Vælg din foretrukne måleenhed. Husnummerposition: På første- eller sidstepladsen. Her kan du bestemme, i hvilket format husnumrene skal optræde landespecifikt før eller efter vejnavnet. Tidsformat: Skift 12h/24h-modus. Valg af urets visning enten som 12-timers eller som 24-timers visning. Tidszone: Valg af den aktuelle tidszone. En liste med de disponible tidszoner åbnes. Omskiftningen mellem sommer- og vintertid sker automatisk. Adressebog I adressebogen kan du gemme dine fortrukne destinationer. Til enhver tid kan du udvælge gemte adresser til navigationen. I dette menuudvalg kan du oprette nye adresser, slette adresser, der ikke længere benyttes, samt importere adresser fra SD-kortet eller eksportere adresser til et SD-kort. Tilføj: Du har fire muligheder for at lægge en adresse ind i din adressebog: indtaste adressedata direkte, gemme adressen på en POI i en bys omegn, gemme den nuværende position eller den nuværende destination som adresse. Indstillinger Adresse: Tilstanden for adresseindtastningen åbnes. Tryk på punktet Land. Via tastaturet indtaster du landets navn eller går med knappen Liste ind i udvalget over alle disponible lande. Du kan scrolle op og ned i listen for at vælge det ønskede land. 433 Knappen Liste: Når du har indlæst nogle bogstaver, kan du trykke på knappen Liste. Der vises en liste over passende resultater. Det eksisterende antal resultater vises med små tal på denne knap. Via tastaturomskifteren kan du skifte mellem indlæsning af bogstaver, tal og bogstaver med omlyd/specialtegn. Med piletasten "bagud" kan du slette forkerte indlæsninger (hele ord eller enkelte bogstaver). Tryk på indlæsning af byen og skriv navnet på den By, du vil hen til. Tryk på indlæsning af Vejen, og skriv det ønskede vejnavn. Til sidst vælger du husnummeret via punktet Nummer og trykker på OK. Gem adresse i adressebogen: Tastaturet kommer frem, og du kan tildele din adresseindtastning et entydigt navn. Adressen bliver indsorteret i alfabetisk orden i adressebogen efter dette navn og står til rådighed til navigationen. Gem POI i adressebogen: Indtast Landet og Byen i skærmbilledet adresseindtastning. Tryk derefter på knappen POI nederst til venstre, og udvalget af POI-kategorier vises. Tryk på de ønskede kategorier, og udvælg i det efterfølgende udvalg den ønskede POI i den valgte bys omegn. Tryk på knappen Tilføj adresse for at gemme adressen på POI i adressebogen. 434 Indstillinger Aktuel position: Tastaturet kommer frem, og du kan tildele din aktuelle/nuværende position et entydigt navn. Adressen indsorteres i alfabetisk orden efter dette navn i adressebogen. Denne funktion er særligt nyttig, hvis du befinder dig et sted, som du senere ønsker at vende tilbage til. Aktuel destination: Tryk på denne knap, hvis du vil gemme din aktuelle destination i adressebogen. Tastaturet kommer frem, og du kan tildele det aktuelt angivne navigationsmål et entydigt navn. Adressen indsorteres i alfabetisk orden efter dette navn i adressebogen. Slet adresse: Tryk på denne knap for at slette en eller flere adresser fra adressebogen, der ikke længere er behov for. Som det første vises listen over de gemte adresser. Tryk på adressen, der skal slettes (du kan i den forbindelse bladre op og ned med pilene), og bekræftelsesskærmen vises. Tryk på knappen OK, for endegyldigt at slette adressen, eller tryk på knappen Tilbage, og adressen bevares. Importer/eksporter adressebog: Det er muligt at eksportere din adressebog til et SD-kort* eller at importere en adressebog fra SD-kortet. Du kan dermed meget nemt overføre en adressebog til en anden PN 4000/6000. Via eksportfunktionen kan du også arkivere en kopi af din adressebog på SD-kortet. Hvis du vil udføre import eller eksport af adressebogen, skal du kontrollere, om SD-kortet er indsat i SD-stikket. Importer adressebog: Tryk på denne knap for at importere adressebogen fra SD-kortet. Når der er en eksporteret adressebog på SD-kortet, bliver adressebogen på navigationssystemet erstattet af den importerede adressebog. Før selve erstatningen af den nuværende adressebog vil du blive bedt om at bekræfte dette trin i den følgende dialogskærm. Eksporter adressebog: Tryk på denne adressebog for at eksportere den til SD-kortet. Hvis der allerede befinder sig en adressebog på SD-kortet, erstattes denne af det, der skal eksporteres. Før selve erstatningen af den nuværende adressebog på SD-kortet, vil du blive bedt om at bekræfte dette trin i den følgende dialogskærm. * "Secure Digital Card" og "Secure Digital Logo" er lovbeskyttede varemærker tilhørende SD Card Association. Indstillinger Information 435 Ved at trykke på TMC-Info-kontakten kan du få informationer om trafikforløbet, forudsat at TMC er aktiveret og at navigationsenheden er sat i holderen MA3000T/MA3000TB. Problemer på ruten: Tryk på denne knap for at se listen over aktuelle trafikforhindringer på din rute meddelt af TMC-senderen.

12 Afhængig af resultatet kan du få beregnet en ny rute. Alle meddelelser: Tryk på knappen for at se listen over alle trafikmeldinger, der er udsendt fra TMCsenderen. Lyd Vælg denne mulighed for at ændre indstilling af lyd (f.eks. lydløs indstilling, indstilling af lydstyrken, tastaturtone). Lydløs indstilling: Tryk på denne knap for at aktivere eller deaktivere lydløs indstilling for navigationsordrerne. Aktiveret lydløs indstilling genkendes på det grønne flueben. Hvis du igen vil høre navigationsordrerne, skal du deaktivere den lydløse indstilling. Volume: Tryk på denne knap, hvis du vil indstille volumen for navigationsordrerne eller advarselssignalerne. I de følgende skærmindstillinger kan du øge eller sænke lydstyrken procentuelt ved at trykke piletasterne opad eller nedad. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg. Tastaturlyd: Tryk på denne knap for at aktivere eller deaktivere tastelyden. Aktiveret tastelyd genkendes på det grønne flueben. Kun eksterne højttalere: I tilfælde af at du har købt den aktive cradle, og navigationssystemet er fastgjort til den, kan du aktivere autoradioens eksterne højttalere ved at tilføje navigationssystemet til autoradioens system. Ved at aktivere knappen bliver den interne højttaler slukket. 436 Indstillinger Denne funktion hjælper dig effektivt med at optimere en udvalgt eller aktiv ruteføring og at undgå kødannelser og andre trafikforhindringer. Hvis du bruger valgfri TMC-cradle, kan du få genberegnet ruten indbefattet trafikmeldinger. Du får foreslået en relevant ny rute. Hvis du yderligere har markeret funktionen Komplet rute i Indstillinger > Kortvisning > Navigationsvalg, kan du nu helt se den omregnede alternative rute. Funktionslinjen er tilgængelig i alle skærmindstillinger altså også i løbet af navigationer over Dayton-logoet nederst til højre på skærmen. Se "Funktionslinje (Toolbar)" på side 442 Skift rute Undgå kødannelser Kort omkørsel: Beregner et nyt rutestykke for de næste to kilometer. Mellemlang omkørsel: Beregner et nyt rutestykke for de næste syv kilometer. Lang omkørsel: Beregner et nyt rutestykke for de næste femten kilometer. Genberegn rute: Forkaster alle manuelle rutegenberegninger som f. eks. "Mellemlang omkørsel" og genberegner ruten kun på basis af rutepræferencerne/-valgmulighederne. Undgå kødannelse: Så snart en trafikforhindring eller kødannelse meddeles af TMC-senderen, kan du via denne funktion genberegne ruten indbefattet alle meldinger om kødannelse på din rute. En dialogskærm åbnes, og en alternativ rute med ny rutelængde og køretid foreslås. Du kan tage imod eller afvise forslaget. Indstillinger Simulation Via denne menu kan du simulere en navigation mellem et hvilken som helst start- og bestemmelsessted. Vær opmærksom på, at simulationen bruger den samme tid som en virkelig navigation. I denne tilstand vises teksten "Simulation" på skærmen. En yderligere praktisk mulighed for simulation er en ruteplanlægning baseret på køretiden fra A til B under forskellige betingelser. Resultaterne kan ses i statuslinjen, forudsat at du vælger informationstyperne Resterende køretid og Resterende kørselsstrækning til visningen. Når du har aflæst informationerne f.eks. om køretiden, kan navigationssimulationen afsluttes. I modsætning til en ruteplanlægger behøver du ikke give udtryk for noget. Navigationssystemet navigerer dig pålideligt til din destination. 437 Du udvælger altid simulationens bestemmelsessted i Hovedmenuen via knappen Destination. Du kan gennemføre valget af destination som det første skridt i simulationen, men også som det sidste. Startposition: Tryk på denne knap, så skærmen til adresseindtastningen åbnes. Angiv den ønskede startadresse her og slut indtastningen af med OK. Hvis du allerede inden har valgt destinationen og har aktiveret simulationstilstanden (se forneden), startes simulationen. Simulation til/fra: Tryk på denne knap for at aktivere eller deaktivere simulationstilstanden. Aktiveret simulationstilstand genkendes på det grønne flueben. Hvis du vil afslutte simulationen, deaktiverer du simulationstilstanden. Bemærk: Det er desuden nødvendigt at afslutte navigationen. Hertil trykkes i funktionslinjen på knappen Stop vejvisning. Gå tilbage: Tryk på denne knap, hvis du vil gennemføre simulationen fra startstedet til destinationen og retur. Aktiveret tilstand genkendes på det grønne flueben. 438 Indstillinger Hvis du vil benytte den valgfrie TMC-cradle, er det muligt at modtage trafikmeldinger fra de TMC-radiosendere, der er til rådighed. I løbet af navigationen følger systemet i regelmæssige intervaller med i de aktuelle TMC-trafikmeldinger, forudsat at disse er tilgængelige i den del af landet. Aktiv TMC-tilstand vises med et grønt flueben. Se hertil også "Information" på side 435 og "TMC-status og kvalitet (kun aktiv cradle med TMC)" på side 465. TMC (Traffic Message Channel) trafikmeldinger Advarselspunkter/farlige steder i kortvisningen Via dette valg kan du modtage visuelle og/eller akustiske advarsler, når dit køretøj undervejs nærmer sig en fartkontrol eller et overvågningsanlæg ved et trafiklys (er kun til rådighed i de lande, som har givet disse informationer). Desuden kan du modtage en advarsel, hvis din aktuelle hastighed overskrider den foreskrevne tophastighed. Tryk på denne knap for at træffe dit valg på den næste skærm Tryk på denne knap, hvis du vil modtage synlige advarsler på skærmen. Et grønt flueben markerer den aktive status. Tryk på denne knap, hvis du vil modtage hørbare advarsler. Et grønt flueben markerer den aktive status. Vælg position og hastighed/position Ændre position: Under denne menu kan du ændre din position. Hvis du trykker på denne knap, vises skærmindstillingerne for adresseindtastningen. Angiv din ønskede position her. Vælg kort Åbner adgang til det tilgængelige kortmateriale. Når du har installeret individuelle kortprodukter på dit SD-kort, kan du udvælge disse landkort til navigationen. System-ID Vælg denne mulighed for at få vist produktets og kortdatabasens version.

13 Disse oplysninger kan være påkrævet til softwareopdateringer. Indstillinger Nulstilling af standardværdier 439 Via denne knap kan du helt slette forskellige data som f.eks. adressebogen eller Bluetooth-parringsdataene og hvis det er påkrævet genetablere fabriksindstillingerne. Disse valgmuligheder er f.eks. nyttige, når du vil videregive navigationssystemet uden at efterlade personlige indstillinger eller adresser. Navigationssystemet er derefter på systemsiden i udleveringstilstand. Slet adresser: Tryk på denne knap, hvis du vil slette alle gemte adresser i din adressebog uigenkaldeligt. For en sikkerheds skyld dukker en bekræftelsesskærm op, hvor du kan bekræfte eller afbryde sletningsprocessen. Gendan indstillinger: Tryk på denne knap, hvis du vil sætte systemet tilbage til fabriksindstillingerne. Bemærk: Alle dine personlige indstillinger slettes uigenkaldeligt! For en sikkerheds skyld dukker en bekræftelsesskærm op, hvor du kan bekræfte eller afbryde processen. Slet alle parringer: Ved at trykke på knappen slettes listen over de parrede Bluetooth- enheder. Før sletningen vises en bekræftelsesskærm for en sikkerheds skyld. Indstillinger adgangskode: Tryk på denne knap, hvis du vil beskytte dit navigationssystem med en adgangskode (sikkerhedskode). Ved hjælp af de følgende valg kan du så indtaste en adgangskode eller den aktuelle kode. Ved hver systemgenstart bedes der så om adgangskoden. Uden angivelse af den gyldige adgangskode er det ikke muligt at benytte systemet! Til adgangskoden kan du benytte bogstaver og/eller cifre. Den maksimale længde på adgangskoden er 16 tegn. Benyt ikke omlyd eller specialtegn. Med denne funktion kan du beskytte dine personlige data (adresser), der befinder sig i navigationsenheden. Noter adgangskoden på et sikkert sted. Du kan slette en fastlagt adgangskode igen via denne knap. 440 Bluetooth-indstillinger Indstillinger Bluetooth-funktionerne som f.eks. håndfri tilstand og parringen kan kun bruges, hvis navigationssystemet sættes ind i Bluetooth-cradlen MA3000TB. Hvis navigationssystemet ikke sættes ind i cradlen, står Bluetooth-funktionerne ikke til rådighed. Samtidig deaktiveres Bluetooth-knapperne på skærmen. Du kan også åbne menuen Bluetooth-indstillinger fra hovedmenuen via knappen Multimedia. Tryk først på knappen Multimedia, og så på knappen Bluetooth. Tryk derefter på knappen Bluetooth-indstillinger. Bluetooth til/fra: Tryk på denne knap for at slå Bluetooth-funktionerne til og fra. Hvis Bluetooth-funktionerne er slået fra, er håndfri tilstand via navigationssystemet inaktiv, også selv om navigationssystemet er sat ind i cradlen. Automatisk forbindelse: Denne knap aktiverer eller deaktiverer den automatiske forbindelsesoprettelse. Hvis navigationssystemet er sat ind i Bluetoothcradlen, kan Bluetooth-cradlen automatisk forsøge at skabe en forbindelse til den senest forbundne Bluetoothtelefon. Hvis denne telefon befinder sig i nærheden, skaber Bluetooth-cradlen en forbindelse til denne telefon. Håndfri tilstand står til rådighed, når forbindelsesforsøget lykkedes. hertil på knappen Forbind i menuen Bluetooth. startes via knappen Start parring. PIN-kode er Bemærk: Cradlen gemmer op til fem parrede Bluetooth-enheder. at trykke på denne knap åbnes ringetoneskærmen. på knappen OK for at bekræfte dit valg. kan hente funktionslinjen frem på alle skærme. "Kortvisning/navigationsvisning" på side 429. har her direkte adgang til funktionen Genberegn rute. adgang til navigationsstemmens Lydløse indstilling. Se "Lyd" på side 435. Direkte adgang til Lydstyrkeregulering af navigationsordrerne. Se "Lyd" på side 435. Direkte adgang til Annuller navigation. Rutevejledningen afsluttes. Se "Afslut navigation" på side 446. Direkte adgang til Rute og lyd. MP3-afspilleren åbnes. Se "Menuen Multimedia" på side 449. afspillede nummer vil blive afbrudt af lydinstruktioner til navigationen. På den måde kan du hurtigt slå tilbage fra MP3-afspilleren til navigationen. Direkte adgang til dag- og nat-tilstanden for skærmvisningen. Se "Skærmindstillinger" på side 431. Indstillinger Vælg Rutekriterier/ruteindstilling 443 Via Funktionslinjen kan du angive de aktuelt ønskede Rutekriterier. Uafhængig af det valgte rutekriterium kan du aktivere forskellige rutevalgmuligheder for at påvirke ruteberegningen efter dine ønsker. Afhængig af dine præferencer udvælges en passende rute. Følgende tilstande står til rådighed: Valgmuligheder Undgå motorveje Undgå færger Undgå tunneller Undgå betalingsveje Undgå bomme Tag hensyn til trafikmeldinger Præferencer Hurtig Kort Økonomisk 444 Navigation Navigation Målet med navigationssystemet er at føre dig fra din nuværende position til den ønskede destination. Navigationsfunktionen bestemmer ved hjælp af signalet fra GPS automatisk din nuværende position. Det eneste, du skal gøre, er ganske enkelt at indtaste din destination i systemet. Derefter tændes rutevejledningen med mundtlige og visuelle instruktioner. Destination Destination: Tryk på denne knap for at angive eller udvælge dit bestemmelsessted. Destinationerne Hjem og Arbejdsplads, der kan tildeles på forhånd, er direkte tilgængelige fra hovedmenuen. Alene ved at trykke på knappen Hjem eller Arbejdsplads på skærmen bliver du navigeret til disse destinationer. (Se siden 447 "Tilføj til adressebogen".) Som destination kan du: angive en hvilken som helst adresse direkte, vælge en gemt adresse fra din adressebog, vælge en af de sidste destinationer eller vælge en særlig destination (POI), f. eks. restaurant eller værksted. Yderligere kan du også angive geografiske koordinater som destination. Dette giver mening, hvis du vil styre mod destinationer, hvor ingen adressedata foreligger. Efter valg af din destination startes navigationen direkte. På navigationsskærmen kan du hente adressen over i din Adressebog enten som Hjem eller Arbejdsplads. Adresse Indtast destination direkte Tryk på denne knap for at åbne skærmen Adresseindtastning. Land: Tryk på denne knap for at vælge landet på den efterfølgende skærm.

14 By: Tryk på denne knap for at angive eller vælge navnet på en by eller et sted på den efterfølgende skærm. Vej: Tryk på denne knap for at angive eller vælge gadenavne på den efterfølgende skærm. Til sidst vælger du husnummeret og trykker på OK. Navigation 445 Via denne knap kan du veksle mellem indtastning af et husnummer eller et vejkryds. I stedet for et husnummer kan du vælge et vejkryds, f.eks. vejkrydset København, Vestergade/Vester Voldgade i stedet for København, Vestergade 33. Ved at trykke på denne knap kan du åbne listen over særlige destinationer i omegnen af de angivne adresser (POI'er) (f.eks. restauranter, hoteller, tankstationer, bilforhandlere) og vælge det ønskede objekt som destination. Intelligent ordbog: Navigationssystemet er udstyret med en intelligent ordbog. Denne viser kun mulige bogstaver. Knappen Liste: Når du har indlæst nogle bogstaver, kan du trykke på knappen Liste. Der vises en liste over passende resultater. Det eksisterende antal resultater vises med små tal på denne knap. Via tastaturomskifteren kan du skifte mellem indlæsning af bogstaver, tal og bogstaver med omlyd/specialtegn. Med piletasten "bagud" kan du slette forkerte indlæsninger (hele ord eller enkelte bogstaver). Under kørslen på ruten kan du altid indtaste en ny adresse. Navigationssystemet omregner ruten og navigationen fortsætter. Adressebog Vælg destination Tryk på denne knap for at åbne listen med de tidligere gemte adresser. Vælg den ønskede adresse med et tryk, og navigationen startes. Hvis du vil tilføje, ændre eller slette gemte adresser, skal du trykke på knappen Adressebog i Indstillinger. Se hertil også "Adressebog" på side 432. Vælg historik History Tryk på denne knap, og listen over de seneste destinationer vises. Ved at bladre med piletasterne og vælge den ønskede adresse kan du igen benytte disse som destinationer. 446 Navigation Koordinater: Tryk på denne knap, og geokoordinaterne for din aktuelle position vises. Ved at trykke på de individuelle koordinater kan du angive destinationskoordinaterne. Hvis du angiver geografiske koordinater, skal du desuden vælge den nordlige eller sydlige halvkugle over jordklodesymbolet nederst til højre på skærmen. Koordinaterne angives i "grader/minutter/sekunder." Geografiske koordinater som destination POI "Steder af interesse" som destination POI'er (Points of Interest) er særlige destinationer eller steder af interesse som f.eks. restauranter, tankstationer osv., hvis adresser er gemt i relevante kategorier i navigationssystemet. POI: Hvis du vil vælge en POI som destination, skal du trykke på denne knap for at åbne et større udvalg. På den næste skærm angiver du, hvor du søger denne destination: i nærheden af den aktuelle Position eller i nærheden af bestemmelsesstedet. Tæt på position: Tryk på denne knap, hvis du vil søge efter en POI i omegnen af din aktuelle position. Eksempel: Du ønsker at finde et hotel i nærheden af din aktuelle position. Tryk på knappen POI for at åbne POI-menuen. Tryk på knappen Tæt på position. Navigationssystemet viser dig derefter en liste over alle kendte POIkategorier. Ved valg af Hotel viser navigationssystemet en liste over alle kendte hoteller i området. Det hotel, som er tættest på din aktuelle position, vises på listen som det første. Tryk på det ønskede punkt for at vælge dit hotel. Dermed vælger du netop dette hotel som destination. Systemet udregner nu automatisk ruten og viser den på kortet. Tryk på OK på den næste bekræftelsesskærm for at starte navigation. Tæt på destination: Tryk på denne knap, hvis du vil søge efter en POI i omegnen af din aktuelle destination. Afslut navigation Stop vejvisning: Den aktuelle navigation afsluttes ved at trykke på denne knap. Dette gælder også for en navigation i simulationstilstanden. Navigation Navigation bekræft destination Når du har indtastet destinationen vises adressedataene for den ønskede destination på bekræftelsesskærmen. Via knappen Trådkors kan du stadig variere destinationspositionen manuelt. Tryk på det ønskede sted i kortvisningen og "træk" med fingeren under trådkorset. Den nye position overtages. Se også "Funktionslinje (Toolbar)" på side 442. Tilføj til adressebogen: Tryk på denne knap, hvis du vil tilføje den aktuelle adresse i adressebogen eller oprette den som genvej under Hjem eller Arbejdsplads. Rutekriterier: Tryk på denne knap for at vælge bestemte profiler og valgmuligheder for din rute på den næste skærm. De profiler og valgmuligheder, der står til rådighed, forklares under "Vælg Rutekriterier/ruteindstilling" på side Tryk på OK eller vent et øjeblik: Kortvisningen vises automatisk. Navigationen begynder med mundtlige og visuelle instruktioner. Enhver destination gemmes automatisk under kategorien Historik. Navigation Kortvisning Når du har fastlagt destinationen, bliver ruten automatisk beregnet og vist på kortet. Nu kan du køre af sted, navigationssystemet guider dig til den ønskede destination. Ved at trykke på knappen Vis kort i Hovedmenuen kommer du direkte hen til visningen af kortet. 448 Navigation Forstør/formindsk kortet (Zoomfunktion) Via knapperne eller kan du ændre størrelsen og målestokken på det angivne kort. Disse knapper vises ikke, hvis visningen Komplet rute er aktiveret. Hvis funktionen Automatisk skala er aktiveret, bliver der ved manuel ændring af zoom'en med knapperne +/ stillet tilbage til det forrige zoomniveau efter en tidsforsinkelse. Hvis du vil formindske kortet, skal du trykke på knappen til du opnår det ønskede formindskningstrin. Hvis du vil forstørre kortet, skal du trykke på knappen til du opnår det ønskede forstørrelsesstrin. Kompas Ved at trykke på kompasset gentagne gange ændres kortets retning; mulighederne er nord opad, i bilens kørselsretning eller i 3D-visning. Ruteliste Rutelisten (den transparente kolonne til højre på kortet) viser instruktioner (f.eks. betyder en prikket pil "Kør lige frem"). De instruktioner eller informationer, der skal angives, aktiveres eller deaktiveres via menuen Indstillinger i undermenuen Kort.

15 Du kan vælge følgende informationer til visningen i rutelisten: Visuel meddelelse Stop vejvisning Destinationspil Multimedia Menuen Multimedia Navigationssystemet giver dig mulighed for at afspille MP3-filer og for at få vist JPEG-billeder eller for at spille spil. For at kunne gøre det skal du have gemt de relevante MP3-/JPEG-filer på et SD-kort. Hvis du har en skrive-/læseenhed til SD-kort, kan du kopiere dine MP3-filer og JPEG-billeder direkte fra din pc til SD-kortet! 449 Hvis du bruger Microsoft Windows Mediaplayer til kopiering af filer, har du muligheden for at tilføje ekstra information til hver MP3-fil. Du kan tildele filen til kategorien Album, kunstner (Artist) eller Genre. Du kan også skabe din egen individuelle afspilningsliste med de ønskede titler (Playlist). Denne kategorisering er understøttet af Music-Player og gør det derfor let at vælge titlen.husk at din individuelle mappe Min_liste.wpl skal være placeret i den samme mappe som indeholder de enkelte titelnavne. I tilfælde af at du gemmer dine MP3-filer uden disse ekstra informationer, bliver de vist i alfabetisk rækkefølge i afspilningslisten Current Playlist. Picture-Viewer gør det let at vælge billeder vha. mappeunderstøttelse. Hvis du placerer dine billeder i individuelle mapper, kan du nemt vælge de ønskede billeder ved hjælp af Browseren. Sæt SD-kortet i slotten på venstre side af kabinettet. Tryk på knappen Multimedia i navigationssystemets hovedmenu. Multimedievalget vises. 450 Musikafspiller Multimedia Vælg knappen Music-Player. På skærmen ser du listen af alle titler i alfabetisk orden (Current Playlist). Du kan direkte vælge den ønskede titel ved at trykke på den. Hvis du trykker på pilen (øverst til højre), bladrer du i denne og i alle andre lister opad. Hvis du trykker på pilen (nederst til højre) bladrer du i denne og i alle andre lister nedad. Hvis du trykker på pilen øverst til venstre, kommer du tilbage til den forrige menu. Afspilningen afbrydes. Hvis du trykker på knappen Navigation, kommer du tilbage til navigationen (Route&Sound). Afspilningen bliver ikke afbrudt. Hvis du trykker på den ønskede titel, vises der på skærmen: nummerets aktuelle titel den samlede spilletid (på værktøjslinjen) og den tid der allerede er afspillet (vises i undertitlen) Ved hjælp af ikonerne til venstre kan du udføre 5 følgende funktioner: 1 Gå til næste titel 2 Start- Start afspilningen / Pause i løbet af afspilningen. 3 Skift til mappevalget (Menu). Her kan du vælge Album, Artist osv. 4 Stop 5 Gå til forrige titel. 6 Lydstyrkeregulering Multimedia Mappevalget Menu 451 Ved hjælp af ikonerne til venstre i mappevalget (Menu) kan du ved at trykke på den relevante knap udføre følgende funktioner: Album Gå til mappe og valg af album. Artist Gå til mappe og valg af kunstner. Genre Gå til mappe og valg af genre. Playlist Gå til mappe og valg af afspilningsliste. Song Gå til mappe og valg af alle titler i alfabetisk orden. Repeat Tryk på (Repeat off) for afbrydelse af gentaget afspilning. Tryk på (Repeat Track) for at gentage afspilning af sidste titel. Tryk på (Repeat All) for at gentage afspilning af alle titler. Denne funktion gælder for valg af (Album, Artist, Genre eller Playlist). I tilfælde af at du vælger fra Song (liste af titler i alfabetisk orden) gælder denne funktion for alle titler. Shuffle Start/stop funktion af tilfældigt valg af titler. Denne funktion gælder for valg af (Album, Artist, Genre eller Playlist). I tilfælde af at du vælger fra Song (liste af titler i alfabetisk orden) gælder denne funktion for alle titler. VOL Hvis du trykker på lydstyrkens skala, kan du regulere lydstyrken. Hvis du trykker på pilen øverst til venstre, kommer du tilbage til den forrige menu. 452 Billedfremviser Multimedia Vælg knappen Picture-Viewer. På skærmen vises det første billede med filnavn (foroven) inden i en mappe. Ved hjælp af ikonerne til venstre i hovedmenuen kan du udføre følgende funktioner: Slide Start diasshow >> File Gå til det næste billede << File Gå til det forrige billede >> Folder Skift til den næste mappe << Folder Skift til den forrige mappe Browser Hvis du trykker på knappen Browser, åbnes browseren til valg af billeder Hvis du trykker på pilen øverst til venstre, kommer du tilbage til den forrige menu. Hvis du trykker på billedet, skiftes der til fuldskærmstilstand. Hvis du klikker igen, forlades fuldskærmstilstand. I fuldskærmstilstanden kan du ved at trykke på de relevante pile udføre følgende funktioner: 1 Gå til det næste billede 2 Gå til det forrige billede 3 Skift til den næste mappe 4 Skift til den forrige mappe Browseren valg af billeder fra mapper Tryk på knappen Browser i hovedmenuen. Mappevalget vises. Hvis du trykker på pilen (øverst til højre), bladrer du i denne og i alle andre lister opad. Hvis du trykker på pilen (nederst til højre), bladrer du i denne og i alle andre lister nedad. Hvis du trykker på pilen øverst til venstre, kommer du tilbage til den forrige menu. Tryk på den ønskede mappes navn på skærmbilledet. Billedvalget vises. Tryk på det ønskede billedes navn på skærmbilledet. Billedet vises. Multimedia Underholdning Hvis du trykker på denne knap, åbnes en liste over tilgængelige spil. 453 Videoafspiller Hvis du trykker på denne knap, får du mulighed for at afspille WMV-filer (WMV simple profile), der er synkroniseret på navigationssystemet med Microsoft Windows Media Player MTP-protokollen. Yderligere informationer om brug af MTP-protokollen fås under Hjælp i Microsoft Windows Media Player. Bluetooth Ved at trykke på knappen Bluetooth i menuen Multimedia hentes Bluetoothfunktioner som forbindelsesoprettelsen eller håndfri tilstand frem. Forbind: Din parrede Bluetooth-telefon kan forbindes med MA3000TB-holderen via funktionen Forbind. Læs din Bluetooth-telefons brugervejledning for at få yderligere informationer om parringen. I løbet af forbindelsesoprettelsen mellem navigationssystemet og den senest forbundne Bluetooth-telefon vises symbolet Forbindelse etableres i Bluetoothstatuslisten.

16 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Så snart en forbindelse er skabt for første gang, skaber holderen igen automatisk en forbindelse til denne telefon, hvis funktionen Automatisk forbindelse er aktiveret. Bemærk: Forbindelsen til den senest forbundne Bluetooth-telefon kan også skabes automatisk, hvis navigationssystemet befinder sig i Bluetoothholderen, og funktionen Automatisk forbindelse er slået til. Denne indstilling står til rådighed i menuen Bluetooth-indstillinger. Hvis du vil forbinde en anden parret Bluetooth-telefon med holderen, skal du hertil benytte din telefons funktion "Forbind". En forbindelse kan kun skabes, hvis parringen mellem telefonen og holderen allerede findes, og hvis ingen andre telefoner er forbundet med holderen. Afbryd: Tryk på denne knap for at bryde forbindelsen mellem Bluetooth-telefonen og navigationsenheden. Tryk på knappen Forbind for på ny at skabe en forbindelse, eller skab en ny forbindelse via en anden parret Bluetooth-telefon. 454 Genkald Bluetooth Hvis du trykker på knappen, vælges det senest valgte telefonnummer på ny. Valggentagelsesfunktionens opførsel kan være forskellig afhængig af telefonen. Opkald i håndfri tilstand Accept af en indgående telefonsamtale: Hvis en Bluetooth-telefon er forbundet med Bluetooth-cradlen, vises en dialogskærm, så snart der indløber en telefonsamtale. På dialogskærmen vises telefonnummeret på den, der ringer op, hvis det udsendes. Tryk på skærmen på knappen Accepter for at tage imod opkaldet. Tryk på skærmen på knappen Afvis for at afvise opkaldet. I løbet af en telefonsamtale vises en dialogskærm med de følgende knapper: Afslut samtale Skift mellem håndfri tilstand og privat tilstand: I håndfri tilstand er Bluetooth-cradlens mikrofon og højttalere aktive. I privat tilstand er Bluetooth-telefonens interne mikrofon og interne højttaler aktive. I denne tilstand kan samtalen føres fortroligt. Lydstyrkeregulering i løbet af telefonsamtalen. Lukker eller åbner dialogskærmen. Denne knap vises øverst til højre på skærmen, så længe telefonsamtalen varer. Bluetooth Bluetooth-statuslinje 455 Vis Bluetooth-statuslinjesymboler: Du kan aktivere visningen af Bluetooth-status i Statuslinjen via valget Indstillinger > Skærm > Statuslinje > Indstillinger for statuslinje i et af felterne. Afhængig af den nuværende status kan forskellige symboler angives: Symbol Beskrivelse Bluetooth-funktioner inaktive. PND ikke sat ind i Bluetooth-cradlen. PND sat ind i Bluetooth-cradlen. Bluetooth-cradlen er parat til parringen. (Automatisk) forbindelse arrangeres. Forbindelsen til en telefon er aktiv. Bluetooth-indstillinger Bluetooth-indstillingerne er også tilgængelige fra menuen Indstillinger og udførligt beskrevne på siden 440. Yderligere informationer om Bluetooth Strømforsyning Bluetooth-cradlen kan forsynes med strøm via navigationssystemets interne batteri for at muliggøre maksimal mobilitet. I Bluetooth-driften reduceres navigationssystemets løbetid pga. Bluetooths strømforbrug. Vi anbefaler at anvende Bluetooth-cradlen i kombination med en ekstern spændingsforsyning. Mikrofonens position Mikrofonen bør positioneres så tæt på den talende som muligt. Den talende bør dog ikke tale direkte ind i mikrofonen (Mikrofonen rettes helst ikke direkte mod den talende). For at få den bedst mulige audio-lydkvalitet (med mindre ekko) kan det være påkrævet at ændre navigationssystemets eller mikrofonens position. Bemærk: Bluetooth-varemærket og -logoet ejes af Bluetooth SIG, Inc., og al anvendelse af disse mærker gennem VDODayton er licenseret. Andre varemærker og mærkenavne ejes af de pågældende rettighedshavere. 456 DVB-T-fjernsyn DVB-T-digitalfjernsyn Med din PN4000/6000 kan du modtage fjernsynsprogrammer via DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial, det såkaldte "Fjernsyn overalt"). Antallet af de programmer, som kan modtages, kan være mindre, end du kender det hjemmefra, og DVB-T standarden står ikke til rådighed i alle lande i Europa. Modtagekvaliteten afhænger også af flere faktorer, f.eks.: Sendertæthed/-afstand og sendereffekt Køretøjets hastighed og bevægelsesretning. Andre grunde til nedsat modtagekvalitet kan være: Under kørslen, f.eks. på grund af bebyggede områder Svagt signal på grund af, at det hindres af andre biler, viadukter osv. Til DVB-T-modtagelse tilsluttes mindst en og til optimeret modtagelse begge DVB-Tantenner, som er inkluderet i leveringen, til PN 4000/6000. Åbn gummitildækningen foroven til højre på bagsiden, og tilslut antennestikket. Ved anvendelsen af to antenner skal disse være positioneret i en afstand på mindst 50 cm, så en optimeret modtagelse er mulig. DVB-T-billedmodtagelsen slår fra, hvis køretøjet sætter i bevægelse, medmindre de VDO-Dayton-specificerede bagsædeholdere benyttes. DVB-T-lydmodtagelse og navigationshenvisninger står stadigvæk til rådighed. For at tænde for fjernsynsmodtagelsen trykker du i menuen Multimedia på knappen DVBT. Så vises fjernsynsskærmen med knapperne til betjening af fjernsynsmodtageren. Ved at trykke på knappen Tilbage kan du igen forlade DVB-Ttilstanden og vende tilbage til navigationen eller vende tilbage til den åbne menu fra en undermenu. DVB-T-fjernsyn Søgning og valg af sender Funktionerne søgning og valg åbnes ved at trykke på Senderliste i øverste linje på skærmen. Tryk på Senderliste for at åbne den dertil hørende undermenu. Tryk på knappen Sendersøgning for at starte sendersøgningen. Når sendersøgningen er afsluttet, vises listen over de fundne sendere. 457 Når sendersøgningen er afsluttet, vises listen over de fundne sendere. Tryk på den ønskede sender for at se det aktuelle program. Med piletasterne op/ned i begge sider ved siden af senderlisten kan du skifte mellem programmerne. 458 Betjening og styring DVB-T-fjernsyn Øverst til højre på skærmen vises sendersøgningen i bevægelse, derunder datoen og tiden. Ovenover knapperne, der vises nedenunder, kan du regulere lydstyrken. Tryk på knappen [+] for at øge lydstyrken og på knappen [], hvis du vil nedsætte den. Hvis en sender modtages, vises det pågældende sendernavn f.

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON MS 2000X http://da.yourpdfguides.com/dref/3701757

Din brugermanual VDO DAYTON MS 2000X http://da.yourpdfguides.com/dref/3701757 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

F10. Brugervejledning. Dansk

F10. Brugervejledning. Dansk Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN F10 Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Vejledning til PDA - Hjælp til sårsygeplejersker. Sundhed og Omsorg Michael Væggemose

Vejledning til PDA - Hjælp til sårsygeplejersker. Sundhed og Omsorg Michael Væggemose Vejledning til PDA - Hjælp til sårsygeplejersker Sundhed og Omsorg Michael Væggemose Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Start PDA en... 4 3 Kamerafunktion... 5 4 Sårjournalen... 6 4.1 Send billede...

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVMAN F15 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Kom godt i gang med Blaze EZ. Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang med Blaze EZ. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med Blaze EZ 1. Hvad er der i kassen?...1 2. Fysisk beskrivelse...1 2.1. Oversiden...1 2.2. Højre kant...3 2.3. Venstre kant...4 2.4. Nederste kant...4 2.5. Bagsiden...4

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brugermanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel. Uden udtrykkeligt samtykke fra Sony Corporation

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Dansk Oktober 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere