Oplevelseslystne borgere skaber nyt marked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplevelseslystne borgere skaber nyt marked"

Transkript

1 nr.25_side_21-25.qxd :59 Side 21 Samfund Oplevelseslystne borgere skaber nyt marked Vækst. Oplevelser er videnssamfundets vigtigste værdiskaber - Forbrugernes efterspørgsel er en kilde til eksplosiv vækst for virksomheder, byer og lande - Men politikere og erhvervsledere tøver med at satse på kultur og immaterielle værdier - Ugebrevet sætter fokus på oplevelsesøkonomiens muligheder Borgernes efterpørgsel efter oplevelser går kun én vej - opad. Nye undersøgelser fra PLS RAMBØLL Management anslår, at næsten 25 pct. af danskerne forventer at øge deres forbrug af kulturoplevelser næste år. Det er blot et af flere tegn på, at lande, byer og erhverv, der kan levere oplevelser, går en lys fremtid i møde. På tværs af sektorer skiller oplevelsen sig ud som den vigtigste værdi- og identitetsskaber i videnssamfundet. Derfor satser regeringer verden over på kultureksport, regioner på spektakulære events og erhvervslivet på branding og oplevelsesmarkedsføring. Og endnu ikke offentliggjorte svenske tal tyder på, at oplevelsesindustrien fortsætter væksten trods den økonomiske lavkonjunktur. Se også tekstboks. Herhjemme offentliggør Kultur- og Ervervsministeriet inden for den næste måned en rapport om den samfundsøkonomiske betydning af brancher som bl.a. arkitektur, design, indholdsproduktion til nye medier og sport. Den seneste kultur- og erhvervspolitiske redegørelse fra 2000 anslog, at kulturerhvervet i Danmark omsætter for 75 milliarder kr. årligt, omfatter virksomheder og har en eksport på 15 milliarder kr. Dengang viste tallene, at oplevelsesindustriens vækst ligger over gennemsnittet i dansk erhvervsliv. Der er et enormt økonomisk potentiale i oplevelsesøkonomien, men det kræver risikovillighed hos både det offentlige, de private virksomheder og hos kulturproducenterne, siger chefkonsulent Jacob Michael Lund fra Dansk Handel & Service (DHS). Vurderingen deles af en af Danmarks frontløbere inden for den nye oplevelsessektor: Motoren i den økonomi, vi er på vej ind i, er oplevelsen. Det dækker over alle slags oplevelser skabt via Danmark i oplevelsesøkonomien Den moderne borger fascineres af oplevelser. Det har verden over skabt stigende interesse for de kreative og kulturelle erhvervs plads i samfundsøkonomien. Samtidig har regioner og virksomheder opdaget, at de ved at skabe oplevelser kan skabe ny værdi for borgere og forbrugere. Udviklingen er interessant for Danmark, der traditionelt har brystet sig af at være et samfund med dygtige historiefortællere, æstetisk sans og masser af kreative og kunstneriske talenter. Ugebrevet sætter i denne og følgende artikler fokus på Danmark i oplevelsesøkonomien. museer, teater, festivaler, events, identitetsskabelse, storytelling og branding. Det plejede at være afgrænset til kulturlivet, men har spredt sig til næsten alle dele af samfundet, siger Flemming Madsen, der er direktør for projektet Musicon Valley i Roskilde. Det er historien om en festival - Roskilde Festivalen - der blev til en ambitiøs plan om et vækstcenter for oplevelsesindustrien. Men erhvervspolitikken og erhvervslivet befinder sig stadig på begynderstadiet, når det gælder om at udnytte mulighederne i oplevelsesøkonomien, lyder det fra en række af de profiler, der herhjemme og i udlandet har fulgt udviklingen på tæt hold. Ganske vist er der mange succeshistorier om engagerede private og offentlige ledere, der satser på vækst gennem oplevelser, men som Flemming Madsen siger: Redskaber og strategier i politik og virksomheder halter bagefter den ny økonomiske verdensorden. Man er simpelthen utryg ved at investere i noget så immaterielt som oplevelser. Det til trods for, at børskurserne den ene gang efter den anden beviser, at det fir- Nr august

2 nr.25_side_21-25.qxd :59 Side 22 Sverige som oplevelsernes foregangsland På den anden side af Øresund har en statslig svensk institution, KK-stiftelsen, siden 1999 udgivet en stribe rapporter om oplevelsesindustrien. Foretagendet er sat i verden for at styrke erhvervslivets konkurrenceevne gennem kundskabsog kompetenceudvikling. Som et led i det arbejde har svenskerne opgjort oplevelsesindustrien i 13 forskellige brancher spændende fra arkitektur over måltider til turisme. Men det er en løbende diskussion i Sverige, om man burde foretage en mindre skarp afgrænsning. De 13 brancer er: arkitektur, design, film/foto, litteratur, kunst, markedskommunikation, medier, mode, musik, måltider, scenekunst, turisme/besøgserhverv og oplevelsesbaseret læring (herunder computer- og tvspil). KK-stiftelsen har bevidst udeladt brancher som sport, spil og væddemål samt pornografi, da kreativitet ikke anses for at være den grundlæggende drivkraft i disse brancher. En ny analyse af den svenske oplevelsesindustri er i øvrigt på vej, og den tyder ifølge projektleder Carin Daal på, at væksten er fortsat - trods krisesnak. Hun karakteriserer overordnet oplevelsesindustrien som mennesker og virksomheder, der har et kreativt tankesæt. Et spørgsmål, vi tit diskuterer, er, hvorvidt designeren på Ericsson bør opfattes som en del af oplevelsesindustrien, siger Carin Daal. Eller tag som en tankeøvelse designeren på Volvo og hans arbejde. Hvis man ud fra køberens synsvinkel skulle anslå, hvor stor en del af bilens værdi, der beror på designet, ville man helt sikkert komme op på en meget stor del - måske 70 pct. Dermed burde det stå klart, at oplevelsesøkonomi ikke kun er en sag for kunstnere, men en dynamo, der sender impulser igennem alle brancher: Ifølge Carin Daal, der i øjeblikket arbejder med en lignende analyse, tyder de foreløbige resultater på, at væksten i den svenske oplevelsesindustrien er fortsat - trods recession og krisesnak. KK-stiftelsen har i øvrigt taget et markant skridt for at styrke oplevelsesindustriens interne vidensudveksling og indflydelse på det svenske samfund. Den 27. august 2002 blev der oprettet en selvstændig interesseorganisation for oplevelsesindustrien. Kilde: KK-stiftelsen: Upplevelsesindustrin i Sverige Näringsliv och utbildningar. KK-stiftelsen kantet sagt er tro, håb og kærlighed, der får dem til at flytte sig. Thomas Martinsen, leder af Center for Oplevelsesøkonomi i PLS RAMBØLL Management peger ligeledes på, at den eksisterende erhvervspolitik ikke er gearet til oplevelsesøkonomien: Oplevelsessektorens væsentligste udfordring er at blive anerkendt som et sammenhængende erhvervsområde og dermed få øget opmærksomhed, både hvad angår forskning, udvikling, finansiering med mere, siger han. En vindende dagsorden Drivkraften i oplevelsesøkonomien er forbrugernes efterspørgsel efter identitet og inspiration. Det kan begrundes med Maslows klassiske behovspyramide, hvor selvrealisering bliver vigtigere for mennesker i takt med, at menneskets materielle velfærd vokser. Eller man kan nøjes med at pege på de mange undersøgelser, der dokumenterer, at forbrugerne prioriterer oplevelser stadigt højere. Amerikanerne bruger nu flere penge på kultur og underholdning end på biler. Nordmændene spenderer mere på kultur og fritid end på mad. I trit hermed viser bl.a. nye analyser fra PLS RAM- BØLL Management, at danskernes appetit på oplevelser endnu ikke er stillet - trods den øjeblikkelige lavkonjunktur. Undersøgelserne viser, at hver fjerde dansker forventer at forbruge flere kulturoplevelser næste år. Blandt de unge, højtuddannede og indbyggere i de store byer er andelen endnu højere. Uanset om det er København, LEGO eller en soyasovs, der skal markedsføres, gælder det om at levendegøre sine værdier. Du taber, hvis ikke borgerne eller forbrugerne føler, du bidrager til deres livsindhold og giver dem gode historier, siger Claus Sneppen, der er partner og direktør i kommunikationsfirmaet 3Dimension. I modsætning til så mange andre fremtidsorienterede debatter har oplevelsesdagsordenen overlevet både den ny økonomis nedtur og de seneste års recession. Derfor står det klart, at oplevelsesøkonomien har interessante virksomhedsøkonomiske, regionaløkonomiske og samfundsøkonomiske perspektiver: Oplevelser skaber loyale forbrugere: Ønsket om at involvere kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere er fællesnævneren, når erhvervslivet satser på managementredskaber som branding, storytelling, teambuilding, oplevelsesmarkedsføring etc. Oplevelsen fungerer i høj grad som det medie, der skaber unikke relationer mellem virksomheder og mennesker. Oplevelser sætter regioner på verdenskortet: Målrettede satsninger på kultur- og oplevelsesaktiviteter kan for store og små byer gøre forskellen på 22 Nr august 2003

3 nr.25_side_21-25.qxd :59 Side 23 glemsel og synlighed. Festivaler, megaevents og permanente kulturtilbud bruges i stigende grad til at styrke den lokale identitet og tiltrække investeringer og menneskelige talenter. Oplevelser øger landes konkurrenceevne: Regeringer verden over anerkender nu kulturen som en sektor, der genererer høj vækst, beskæftigelse og eksport. Erhvervspolitik og erhvervsfremmeordninger ses efter i sømmene for at understøtte de økonomiske succeser, som f.eks. populære film, store musiknavne og dygtige designere kan være for deres hjemlande. Oplevelser sælger varen bedre Begrebet oplevelsesøkonomi stammer fra en meget citeret artikel og senere bog The Experience Economy af de amerikanske managementkonsulenter Joseph Pine og James Gilmore. De beskæftiger sig med værdiskabelse i erhvervslivet set med forbrugerens øjne og ser oplevelsen som det seneste skud på stammen i et fremadskridende raffinement af produktion og markedsføring. Hvor service handler om at udføre en serie immaterielle aktiviteter på kundens vegne, handler oplevelsesøkonomien om at engagere kunderne via oplevelser af forskellig art. Se figur 1 og tekstboks. Som ophavsmændene bag begrebet fastslår, er der både i forbrugerens øjne og med hensyn til pris forskel på en kop kaffe og en café latte. Førstnævnte koster kun nogle få kroner, hvis den købes i supermarkedet og brygges derhjemme. Sidstnævnte kan løbe op i omkring 30 kr., hvis den serveres som en oplevelse, f.eks. på en stilig café, hvor betjeningen, atmosfæren og Høj Lav Værdiskabelse i oplevelsesøkonomien Lav Kundens behov og interesse Råvarer Produkter Service Figur 1: Oplevelser er nøglen til større involvering af kunderne og dermed højere pris. Kilde: 'The Experience Economy', Pine & Gilmore, Oplevelser Pris Høj gæsterne inviterer til medleven. Se også tekstboks. Dette simple ræsonnement er essensen i de sidste års brandingbølge, som efterhånden er nået ud i alle hjørner af erhvervslivet. Af de valg, vi tager her i livet, er måske de 15 pct. rationalitet - resten er følelser, siger Claus Sneppen. Tager man konsekvensen af det, bør kommunikation og markedsføring handle om at skabe sympati og levendegøre de værdier, du står for. Det kan gøres på mange måder: det personlige møde, events, fester, kulturoplevelser, storytelling. Det kan koges ned til, at du skal tilbyde gode historier, som folk føler, de kan bruge. Om det så er en tur til Costa Rica eller en læskedrik, siger han. Når fokus forskydes fra produktmarkedsføring til oplevelsesmarkedsføring, dukker tiltag som Nikes Niketowns og Levi s Ikon Stores op. Her udstilles produkter i rammer, der afspejler, at firmaerne har anstrengt sig for at skabe en butiksatmosfære, der gør varigt indtryk på forbrugerne. I Niketowns kan kunderne således lege, spille, konkurrere og teste sig selv, mens de kigger på sportstøj. Firmaet bag læskedrikken Red Bull udmærker sig internationalt ved, at størstedelen af markedsføringsbudgettet går til at skabe vilde oplevelser, der medfører medieomtale og brænder sig ind i bevidstheden hos den unge målgruppe. Det sker bl.a. i kraft af flyvekonkurrencer, hvor deltagerne iføres mere eller mindre bæredygtige vinger og gokart-ræs i hjemmebyggede sæbekassebiler. Red Bull har oplevet en eksplosiv vækst på et ellers hårdt marked, der domineres af traditionel annoncering. Blandt sine egne kunder fremhæver Claus Sneppen det lille danskejede rejsebureau Albatros, hvis mest centrale markedsføringsindsats består i at arrangere et maratonløb på den kinesiske mur. En konkret levendegørelse af bureauets koncept, som er individuelle, skræddersyede og kulturelt indholdsrige rejseoplevelser. Roskilde viser vejen for København På det regionale plan er oplevelsesøkonomiens muligheder blevet udnyttet mest konsekvent. En bemærkelsesværdig case er Bilbao i Baskerlandet. Efter en økonomisk nedtur i 80 erne lagde bystyret en revitaliseringsplan, hvor styrkelse af kulturlivet har været et vigtigt element. Mest kendt er Guggenheim Museet, der stod klar i 1997 og første år havde mere end 1,3 millioner besøgende. Men succesen blev opnået i kraft af en række tiltag, der bl.a. omfatter opprioritering af Nr august

4 nr.25_side_21-25.qxd :59 Side 24 Oplevelsens fire dimensioner Forfatterne til bogen The Experience Economy deler oplevelsesøkonomien i fire dimensioner. Her er de skitseret med udgangspunkt i den svenske økonom og fremtidsforsker Bengt Wahlströms gengivelse: Underholdningsdimensionen: En passiv sindsoplevelse, som man normalt får ved at se på en forestilling, lytte til musik eller læse for fornøjelsens skyld. Eksempler: en fodboldkamp, teaterforestilling eller koncert. Uddannelsesdimensionen: En oplevelse, man får ved at tage aktivt del i en begivenhed eller aktivitet. Kaldes ofte edutainment. Eksempel: et besøg på Eksperimentariet. Eskapistdimensionen: En aktivitet med fokus på virkelighedsflugt. Deltagerne opsluges og bliver en del af oplevelsen. Eksempler: kasino eller temapark. Den æstetiske dimension: Her opsluges deltageren også, men forbliver passiv. Eksempel: museum eller kunstgalleri. kunstaktiviteter i skolen og støtte til nye kulturvirksomheder. Satsningen været med til at øge turisme og udefrakommende investeringer i regionen. Herhjemme har Horsens Kommune kastet sig ud i et lignende projekt for at vende en omsiggribende nederlagsstemning og flugt fra byen. Det har allerede resulteret i positiv medieomtale, som hidtil har været en undtagelse for byen med statsfængslet. Takket være sponsorstøtte fra regionens erhvervsliv har der været afholdt intime, men veleksponerede koncerter med internationale topnavne som David Bowie, Bob Dylan og Elton John. Koncerterne er blot et af flere skridt i en langsigtet plan for branding af byen, som kommunikationsfirmaet Jøp, Ove & Myrthu har udarbejdet. Her skitseres en fremtidsvision om Horsens som oplevelsesby - et sted der skaber positive og forskelligartede oplevelser. Også arkitektur og store festivaler er udset til at spille en afgørende rolle i bestræbelserne. Det indebærer, at der for alvor skal fokus på Horsens bykerne, der består af smukke 1700-talsbygninger, og på byens store middelalderfestival og børneteaterfestival. Projektet i Horsens er et typisk træk for de mange kommuner, der tager kampen op for at fastholde og tiltrække arbejdsmarkedets mest attraktive grupper, fortæller konsulent i Kommunernes Landsforening, Thomas Christian Rafn: Oplevelsesøkonomien er indirekte kommet til kommunerne via deres bosætningsstrategier. De seneste år har der været voksende bevidsthed om, at det ikke altid er nok at have billige huse og velfungerende daginstitutioner. Målgruppen af rige veluddannede ønsker oplevelser på alle niveauer fra biografer, biblioteker og caféliv til internationale sportsbegivenheder - alle de aktiviteter, der gør hverdagen lidt sjovere. Musicon Valley i Roskilde er nok det danske projekt, der bedst illustrerer, hvor mange tangenter en offensiv strategi for oplevelsesøkonomien kan spille på. Visionen rækker meget længere end til at fastholde den globale succes, Roskide Festivalen er blevet. Det handler om at gøre Roskilde til en internationalt ledende region inden for musik-, indholds- og oplevelsesindustrien. Musicon Valley er et fintmasket netværk med mange interessenter og fire fokusområder: Academy, som er et samarbejde med regionale uddannelsesinstitutioner, f.eks. Risø og Roskilde Universitetscenter med henblik på at skabe viden, teknologi og uddannelser møntet på oplevelsesindustrien. Business, som går ud på at skabe en attraktiv region for kulturelle iværksættere i samarbejde med bl.a. andre amtet og et internationalt innovationsnetværk. Rockcity, som bygger på et ønske om at skabe Europas førende musikalske oplevelsescenter, herunder museum for dansk pop og rock. Regionen, som handler om at pleje fødekædens første led, det vil sige det kreative indhold i børnenes skoler og institutioner, foreningslivet og fritidslivet. Et dristigt projekt for en by så tæt på hovedstaden, der med sine mangfoldige oplevelsestilbud og kreative miljøer står stærkt - også på de felter, Musicon Valley satser på. I København er det bl.a. Hovedstadens Udviklingsråd og organisationen Wonderful Copenhagen, der arbejder med oplevelsesøkonomi. Sidstnævnte offentliggjorde for nogle år siden det første bud på et egentligt oplevelsesregnskab for byen. Men når det gælder konkrete planer for oplevelsesøkonomien, synes Roskilde i øjeblikket at være et skridt foran København. Høje forventninger til oplevelsesbaseret vækst Mens det var Hollywood, der åbnede amerikanernes øjne for, at oplevelser med fordel kan sættes på øko- 24 Nr august 2003

5 nr.25_side_21-25.qxd :59 Side 25 nomiske formler, har det i Danmark været navne som Aqua, Lars von Trier og Arne Jacobsen. Senest har selskabet IO Interactive med computerspillet Hitman markeret sig som en international bestseller. Siden 2000 har kultur som erhverv officielt haft selvstændig politisk bevågenhed i Danmark. Og den borgerlige regering valgte ved magtskiftet i 2001 at fastholde den fælles satsning i Kultur- og Erhvervsministerierne på et øget samspil mellem kultur og erhverv. Det er desuden regeringens erklærede mål, at kultureksporten skal øges. Dansk Handel & Service er den erhvervsorganisation, der fra starten har forholdt sig mest positivt til de kulturelle og oplevelsesbaserede erhverv. I øjeblikket interesserer DHS sig meget for, hvordan man kan markedsføre immaterielle ydelser på verdensmarkedet. At det kan lade sig gøre, viser en turne i Japan og Kina, som DHS gennemførte sidste efterår sammen med en række designvirksomheder og arkitekttegnestuer. En af deltagerne - Møller og Grønborg - skal nu tegne en hel by i det nordlige Kina til indbyggere. Efter de succesrige fremstød vurderer chefkonsulent Jacob Michael Lund, at der er masser af muligheder for at udbygge eksporten af oplevelsesøkonomien: Danmark har internationalt et godt navn inden for design, men vi er ved at komme efter det med film, spil og musik. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi konstant tænker eksportpotentialet ind i oplevelsesøkonomien, siger han. Bortset fra mindre og spredte initiativer, der skal sikre en bedre forståelse mellem kultur og erhverv, har regeringens interesse indtil videre mest samlet sig om at identificere og beskrive kulturerhvervet, der i andre lande benævnes de kreative industrier eller oplevelsesindustrien. De kilder, Ugebrevet har talt med, er imidlertid enige om, at oplevelsesøkonomien rejser så mange spørgsmål til den traditionelle politik for erhverv, kultur, uddannelse, videnskab og konkurrenceevne, at to ministre - Brian Mikkelsen og Bendt Bendtsen - næppe kan besvare alle spørgsmål. Erhvervspolitisk er den store udfordring, at systemet først og fremmest er gearet til at håndtere virksomheder, der producerer fysiske varer, mens man nu står over for virksomheder, som driver gode forretninger, men med immaterielle produkter. Det kræver et helt nyt tankesæt i både stat og kommuner, siger Jacob Michael Lund. Musicon Valleys direktør vurderer, at oplevelsesøkonomien slår så bredt igennem i alle samfundets sektorer, at det bør være et indsatsområde på tværs af ministerier. Også han peger på vanetænkning som en stor barriere. I forbindelse med vores projekt har vi prøvet at gå ind ad dørene hos både politikere, virksomheder, uddannelser og forskningsinstitutioner. Det giver en meget fin fornemmelse af beslutningstagernes syn på oplevelsesindustrien. Vores oplevelse er, at når vi siger Musicon Valley, så skabes der nogle billeder af Roskilde Festival og glade mennesker. Så smiler de og siger: Ja, det lyder fint - er det noget, vi skal sponsere eller støtte? De har den opfattelse, at kultur er noget, der koster skatteyderne dyrt. Men det skal man vende på hovedet og sige: Det er oplevelser, der fremover skal skabe værdierne i Danmark. Jacob Rosenkrands Referencer - B. Joseph Pine og James H. Gilmore: The Experience Economy - Work is a Theatre & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Bengt Wahlström: Guide til upplevelsessamhället: Från musik & museer till sushi & spa, SNS Förlag Nr august

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Nye analyser og fremtidige behov

Nye analyser og fremtidige behov Nye analyser og fremtidige behov Trine Bille Associate Professor, cand.polit., Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Fra analyser til erhvervsudvikling Vidensdag

Læs mere

Den kreative by - kun for den kreative klasse?

Den kreative by - kun for den kreative klasse? Den kreative by - kun for den kreative klasse? Dorte Skot-Hansen Odense d. 15. november 2006 Kreative byer? Creativity is what drives every dynamic, modern economy. The communities that attract and keep

Læs mere

Service-, viden- og oplevelsessamfundet

Service-, viden- og oplevelsessamfundet KAPITEL 1 Service-, viden- og oplevelsessamfundet Den berømte danske forfatter Hans Christian Andersen sagde: At rejse er at leve. Hvad var egentlig meningen med dette? Han mente, at hvis man rejser ud

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Oplevelser skaber vækst D. 17.08.2010

Oplevelser skaber vækst D. 17.08.2010 Oplevelser skaber vækst D. 17.08.2010 Roadmap dagens program Lidt om giraffen Oversættelse til danske forhold - lidt om historien og status på oplevelsesøkonomien i Danmark Kan alt tænkes som oplevelser

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Hvad er de kreative erhverv?

Hvad er de kreative erhverv? Hvad er de kreative erhverv? 11 kreative brancher: Arkitektur Bøger og presse Design Film og video Indholdsproduktion og computere Musik Kunst og kunsthåndværk Mode og beklædning Møbler og interiør Radio

Læs mere

Biblioteker i oplevelsesøkonomien

Biblioteker i oplevelsesøkonomien Biblioteker i oplevelsesøkonomien Dorte Skot-Hansen Statsbiblioteket i Århus, maj 2007 Indhold Kulturpolitiske tendenser Oplevelse som omdrejningspunkt Hvad er oplevelsesøkonomi? Oplevelse som strategisk

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Nykøbing F., Roskilde, Svendborg, Horsens Jon Sundbo RUC/CEUS Kan danske byer skabe vækst gennem den kreative klasse og oplevelsesøkonomi?

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Gi9e Marling Professor Arkitekt, Ph. D. Aalborg Universitet Byudvikling i Odense kommune at lege, lære og opleve Velfærdsbyen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Tandlæge på deltid eller heltid

Tandlæge på deltid eller heltid Tandlæge på deltid eller heltid Den Kommunale Tandpleje i Holstebro søger en dygtig tandlæge med tiltrædelse 01.01.14 eller hurtigst muligt herefter. Der er ansøgningsfrist den 13.12.13 med morgenposten

Læs mere

Lidt status fra Danmark. For enden af regnbuen

Lidt status fra Danmark. For enden af regnbuen Lidt status fra Danmark For enden af regnbuen Wischmann Innovation Coaching - rådgivning Uddannelse - kurser Projektledelse Fondraising Ideudvikling It løsninger Strategiske events For kommuner virksomheder

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Danskerne er kulturelle EU-mestre

Danskerne er kulturelle EU-mestre Danskerne er kulturelle EU-mestre Danmark har EU-rekord i at bruge kulturlivet, viser en ny opgørelse. Den væsentligste forklaring er ifølge forsker danskernes og velfærdsstatens rigdom og en kulturpolitik,

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden vedbørne-ogkulturdirektør Flemming Olsen, Herlev Kommune Danmarksturné Kultursamarbejde. Helsingør den 9. september 2009. Dialogmøde mellem kulturminister Carina

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

VISIONER DANSK LIVE 1

VISIONER DANSK LIVE 1 DANSK LIVE VISIONER 1 DANSK LIVES VISIONER Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og fremadrettet Dansk Live er en ledende og samlende aktør i den danske

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom?

Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom? Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom? Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Oplæg på

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år Hygge Factory er en non profit organisation, der laver kunst og kulturprojekter med unge i København. Vi tager unge seriøst som aktive kulturskabere, og udfordrer deres kreative potentialer igennem procesog

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar 2015 Museerne nye samarbejder For at fastholde og udvikle museernes relevans og evne til at aktualisere de samfundsmæssige forandringer, kan vi med fordel

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Souschef med stedfortræderfunktion

Souschef med stedfortræderfunktion Souschef med stedfortræderfunktion Den Kommunale Tandpleje i Holstebro søger en dygtig souschef med tiltrædelse 01.01.14 eller hurtigst muligt herefter. Der er ansøgningsfrist den 13.12.13 med morgenposten

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Deltagere: Jane Strange (V), Region Sjælland Flemming Pless (A), Region Hovedstaden

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Kulturpolitik som erhvervspolitik - en teoretisk vinkel

Kulturpolitik som erhvervspolitik - en teoretisk vinkel Kulturpolitik som erhvervspolitik - en teoretisk vinkel Trine Bille Associate Professor, cand. polit., ph.d. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Kulturpolitikkens

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Kulturøkonomisk forskning i Norden - fra økonomiske ringvirkninger til oplevelsesøkonomi

Kulturøkonomisk forskning i Norden - fra økonomiske ringvirkninger til oplevelsesøkonomi Kulturøkonomisk forskning i Norden - fra økonomiske ringvirkninger til oplevelsesøkonomi Trine Bille Associate Professor, cand. polit., ph.d. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Vækst og innovation De kreative erhverv som vækstmotor i Danmark

Vækst og innovation De kreative erhverv som vækstmotor i Danmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 32 Offentligt Vækst og innovation De kreative erhverv som vækstmotor i Danmark Resumé Der er omkring 85.000 ansatte inden for kreative erhverv

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi 1 FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi Vi lever i idéernes verden. Den verden, hvor drivkraften grundlæggende er at kunne skabe idéer og omsætte

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere