Oplevelseslystne borgere skaber nyt marked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplevelseslystne borgere skaber nyt marked"

Transkript

1 nr.25_side_21-25.qxd :59 Side 21 Samfund Oplevelseslystne borgere skaber nyt marked Vækst. Oplevelser er videnssamfundets vigtigste værdiskaber - Forbrugernes efterspørgsel er en kilde til eksplosiv vækst for virksomheder, byer og lande - Men politikere og erhvervsledere tøver med at satse på kultur og immaterielle værdier - Ugebrevet sætter fokus på oplevelsesøkonomiens muligheder Borgernes efterpørgsel efter oplevelser går kun én vej - opad. Nye undersøgelser fra PLS RAMBØLL Management anslår, at næsten 25 pct. af danskerne forventer at øge deres forbrug af kulturoplevelser næste år. Det er blot et af flere tegn på, at lande, byer og erhverv, der kan levere oplevelser, går en lys fremtid i møde. På tværs af sektorer skiller oplevelsen sig ud som den vigtigste værdi- og identitetsskaber i videnssamfundet. Derfor satser regeringer verden over på kultureksport, regioner på spektakulære events og erhvervslivet på branding og oplevelsesmarkedsføring. Og endnu ikke offentliggjorte svenske tal tyder på, at oplevelsesindustrien fortsætter væksten trods den økonomiske lavkonjunktur. Se også tekstboks. Herhjemme offentliggør Kultur- og Ervervsministeriet inden for den næste måned en rapport om den samfundsøkonomiske betydning af brancher som bl.a. arkitektur, design, indholdsproduktion til nye medier og sport. Den seneste kultur- og erhvervspolitiske redegørelse fra 2000 anslog, at kulturerhvervet i Danmark omsætter for 75 milliarder kr. årligt, omfatter virksomheder og har en eksport på 15 milliarder kr. Dengang viste tallene, at oplevelsesindustriens vækst ligger over gennemsnittet i dansk erhvervsliv. Der er et enormt økonomisk potentiale i oplevelsesøkonomien, men det kræver risikovillighed hos både det offentlige, de private virksomheder og hos kulturproducenterne, siger chefkonsulent Jacob Michael Lund fra Dansk Handel & Service (DHS). Vurderingen deles af en af Danmarks frontløbere inden for den nye oplevelsessektor: Motoren i den økonomi, vi er på vej ind i, er oplevelsen. Det dækker over alle slags oplevelser skabt via Danmark i oplevelsesøkonomien Den moderne borger fascineres af oplevelser. Det har verden over skabt stigende interesse for de kreative og kulturelle erhvervs plads i samfundsøkonomien. Samtidig har regioner og virksomheder opdaget, at de ved at skabe oplevelser kan skabe ny værdi for borgere og forbrugere. Udviklingen er interessant for Danmark, der traditionelt har brystet sig af at være et samfund med dygtige historiefortællere, æstetisk sans og masser af kreative og kunstneriske talenter. Ugebrevet sætter i denne og følgende artikler fokus på Danmark i oplevelsesøkonomien. museer, teater, festivaler, events, identitetsskabelse, storytelling og branding. Det plejede at være afgrænset til kulturlivet, men har spredt sig til næsten alle dele af samfundet, siger Flemming Madsen, der er direktør for projektet Musicon Valley i Roskilde. Det er historien om en festival - Roskilde Festivalen - der blev til en ambitiøs plan om et vækstcenter for oplevelsesindustrien. Men erhvervspolitikken og erhvervslivet befinder sig stadig på begynderstadiet, når det gælder om at udnytte mulighederne i oplevelsesøkonomien, lyder det fra en række af de profiler, der herhjemme og i udlandet har fulgt udviklingen på tæt hold. Ganske vist er der mange succeshistorier om engagerede private og offentlige ledere, der satser på vækst gennem oplevelser, men som Flemming Madsen siger: Redskaber og strategier i politik og virksomheder halter bagefter den ny økonomiske verdensorden. Man er simpelthen utryg ved at investere i noget så immaterielt som oplevelser. Det til trods for, at børskurserne den ene gang efter den anden beviser, at det fir- Nr august

2 nr.25_side_21-25.qxd :59 Side 22 Sverige som oplevelsernes foregangsland På den anden side af Øresund har en statslig svensk institution, KK-stiftelsen, siden 1999 udgivet en stribe rapporter om oplevelsesindustrien. Foretagendet er sat i verden for at styrke erhvervslivets konkurrenceevne gennem kundskabsog kompetenceudvikling. Som et led i det arbejde har svenskerne opgjort oplevelsesindustrien i 13 forskellige brancher spændende fra arkitektur over måltider til turisme. Men det er en løbende diskussion i Sverige, om man burde foretage en mindre skarp afgrænsning. De 13 brancer er: arkitektur, design, film/foto, litteratur, kunst, markedskommunikation, medier, mode, musik, måltider, scenekunst, turisme/besøgserhverv og oplevelsesbaseret læring (herunder computer- og tvspil). KK-stiftelsen har bevidst udeladt brancher som sport, spil og væddemål samt pornografi, da kreativitet ikke anses for at være den grundlæggende drivkraft i disse brancher. En ny analyse af den svenske oplevelsesindustri er i øvrigt på vej, og den tyder ifølge projektleder Carin Daal på, at væksten er fortsat - trods krisesnak. Hun karakteriserer overordnet oplevelsesindustrien som mennesker og virksomheder, der har et kreativt tankesæt. Et spørgsmål, vi tit diskuterer, er, hvorvidt designeren på Ericsson bør opfattes som en del af oplevelsesindustrien, siger Carin Daal. Eller tag som en tankeøvelse designeren på Volvo og hans arbejde. Hvis man ud fra køberens synsvinkel skulle anslå, hvor stor en del af bilens værdi, der beror på designet, ville man helt sikkert komme op på en meget stor del - måske 70 pct. Dermed burde det stå klart, at oplevelsesøkonomi ikke kun er en sag for kunstnere, men en dynamo, der sender impulser igennem alle brancher: Ifølge Carin Daal, der i øjeblikket arbejder med en lignende analyse, tyder de foreløbige resultater på, at væksten i den svenske oplevelsesindustrien er fortsat - trods recession og krisesnak. KK-stiftelsen har i øvrigt taget et markant skridt for at styrke oplevelsesindustriens interne vidensudveksling og indflydelse på det svenske samfund. Den 27. august 2002 blev der oprettet en selvstændig interesseorganisation for oplevelsesindustrien. Kilde: KK-stiftelsen: Upplevelsesindustrin i Sverige Näringsliv och utbildningar. KK-stiftelsen kantet sagt er tro, håb og kærlighed, der får dem til at flytte sig. Thomas Martinsen, leder af Center for Oplevelsesøkonomi i PLS RAMBØLL Management peger ligeledes på, at den eksisterende erhvervspolitik ikke er gearet til oplevelsesøkonomien: Oplevelsessektorens væsentligste udfordring er at blive anerkendt som et sammenhængende erhvervsområde og dermed få øget opmærksomhed, både hvad angår forskning, udvikling, finansiering med mere, siger han. En vindende dagsorden Drivkraften i oplevelsesøkonomien er forbrugernes efterspørgsel efter identitet og inspiration. Det kan begrundes med Maslows klassiske behovspyramide, hvor selvrealisering bliver vigtigere for mennesker i takt med, at menneskets materielle velfærd vokser. Eller man kan nøjes med at pege på de mange undersøgelser, der dokumenterer, at forbrugerne prioriterer oplevelser stadigt højere. Amerikanerne bruger nu flere penge på kultur og underholdning end på biler. Nordmændene spenderer mere på kultur og fritid end på mad. I trit hermed viser bl.a. nye analyser fra PLS RAM- BØLL Management, at danskernes appetit på oplevelser endnu ikke er stillet - trods den øjeblikkelige lavkonjunktur. Undersøgelserne viser, at hver fjerde dansker forventer at forbruge flere kulturoplevelser næste år. Blandt de unge, højtuddannede og indbyggere i de store byer er andelen endnu højere. Uanset om det er København, LEGO eller en soyasovs, der skal markedsføres, gælder det om at levendegøre sine værdier. Du taber, hvis ikke borgerne eller forbrugerne føler, du bidrager til deres livsindhold og giver dem gode historier, siger Claus Sneppen, der er partner og direktør i kommunikationsfirmaet 3Dimension. I modsætning til så mange andre fremtidsorienterede debatter har oplevelsesdagsordenen overlevet både den ny økonomis nedtur og de seneste års recession. Derfor står det klart, at oplevelsesøkonomien har interessante virksomhedsøkonomiske, regionaløkonomiske og samfundsøkonomiske perspektiver: Oplevelser skaber loyale forbrugere: Ønsket om at involvere kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere er fællesnævneren, når erhvervslivet satser på managementredskaber som branding, storytelling, teambuilding, oplevelsesmarkedsføring etc. Oplevelsen fungerer i høj grad som det medie, der skaber unikke relationer mellem virksomheder og mennesker. Oplevelser sætter regioner på verdenskortet: Målrettede satsninger på kultur- og oplevelsesaktiviteter kan for store og små byer gøre forskellen på 22 Nr august 2003

3 nr.25_side_21-25.qxd :59 Side 23 glemsel og synlighed. Festivaler, megaevents og permanente kulturtilbud bruges i stigende grad til at styrke den lokale identitet og tiltrække investeringer og menneskelige talenter. Oplevelser øger landes konkurrenceevne: Regeringer verden over anerkender nu kulturen som en sektor, der genererer høj vækst, beskæftigelse og eksport. Erhvervspolitik og erhvervsfremmeordninger ses efter i sømmene for at understøtte de økonomiske succeser, som f.eks. populære film, store musiknavne og dygtige designere kan være for deres hjemlande. Oplevelser sælger varen bedre Begrebet oplevelsesøkonomi stammer fra en meget citeret artikel og senere bog The Experience Economy af de amerikanske managementkonsulenter Joseph Pine og James Gilmore. De beskæftiger sig med værdiskabelse i erhvervslivet set med forbrugerens øjne og ser oplevelsen som det seneste skud på stammen i et fremadskridende raffinement af produktion og markedsføring. Hvor service handler om at udføre en serie immaterielle aktiviteter på kundens vegne, handler oplevelsesøkonomien om at engagere kunderne via oplevelser af forskellig art. Se figur 1 og tekstboks. Som ophavsmændene bag begrebet fastslår, er der både i forbrugerens øjne og med hensyn til pris forskel på en kop kaffe og en café latte. Førstnævnte koster kun nogle få kroner, hvis den købes i supermarkedet og brygges derhjemme. Sidstnævnte kan løbe op i omkring 30 kr., hvis den serveres som en oplevelse, f.eks. på en stilig café, hvor betjeningen, atmosfæren og Høj Lav Værdiskabelse i oplevelsesøkonomien Lav Kundens behov og interesse Råvarer Produkter Service Figur 1: Oplevelser er nøglen til større involvering af kunderne og dermed højere pris. Kilde: 'The Experience Economy', Pine & Gilmore, Oplevelser Pris Høj gæsterne inviterer til medleven. Se også tekstboks. Dette simple ræsonnement er essensen i de sidste års brandingbølge, som efterhånden er nået ud i alle hjørner af erhvervslivet. Af de valg, vi tager her i livet, er måske de 15 pct. rationalitet - resten er følelser, siger Claus Sneppen. Tager man konsekvensen af det, bør kommunikation og markedsføring handle om at skabe sympati og levendegøre de værdier, du står for. Det kan gøres på mange måder: det personlige møde, events, fester, kulturoplevelser, storytelling. Det kan koges ned til, at du skal tilbyde gode historier, som folk føler, de kan bruge. Om det så er en tur til Costa Rica eller en læskedrik, siger han. Når fokus forskydes fra produktmarkedsføring til oplevelsesmarkedsføring, dukker tiltag som Nikes Niketowns og Levi s Ikon Stores op. Her udstilles produkter i rammer, der afspejler, at firmaerne har anstrengt sig for at skabe en butiksatmosfære, der gør varigt indtryk på forbrugerne. I Niketowns kan kunderne således lege, spille, konkurrere og teste sig selv, mens de kigger på sportstøj. Firmaet bag læskedrikken Red Bull udmærker sig internationalt ved, at størstedelen af markedsføringsbudgettet går til at skabe vilde oplevelser, der medfører medieomtale og brænder sig ind i bevidstheden hos den unge målgruppe. Det sker bl.a. i kraft af flyvekonkurrencer, hvor deltagerne iføres mere eller mindre bæredygtige vinger og gokart-ræs i hjemmebyggede sæbekassebiler. Red Bull har oplevet en eksplosiv vækst på et ellers hårdt marked, der domineres af traditionel annoncering. Blandt sine egne kunder fremhæver Claus Sneppen det lille danskejede rejsebureau Albatros, hvis mest centrale markedsføringsindsats består i at arrangere et maratonløb på den kinesiske mur. En konkret levendegørelse af bureauets koncept, som er individuelle, skræddersyede og kulturelt indholdsrige rejseoplevelser. Roskilde viser vejen for København På det regionale plan er oplevelsesøkonomiens muligheder blevet udnyttet mest konsekvent. En bemærkelsesværdig case er Bilbao i Baskerlandet. Efter en økonomisk nedtur i 80 erne lagde bystyret en revitaliseringsplan, hvor styrkelse af kulturlivet har været et vigtigt element. Mest kendt er Guggenheim Museet, der stod klar i 1997 og første år havde mere end 1,3 millioner besøgende. Men succesen blev opnået i kraft af en række tiltag, der bl.a. omfatter opprioritering af Nr august

4 nr.25_side_21-25.qxd :59 Side 24 Oplevelsens fire dimensioner Forfatterne til bogen The Experience Economy deler oplevelsesøkonomien i fire dimensioner. Her er de skitseret med udgangspunkt i den svenske økonom og fremtidsforsker Bengt Wahlströms gengivelse: Underholdningsdimensionen: En passiv sindsoplevelse, som man normalt får ved at se på en forestilling, lytte til musik eller læse for fornøjelsens skyld. Eksempler: en fodboldkamp, teaterforestilling eller koncert. Uddannelsesdimensionen: En oplevelse, man får ved at tage aktivt del i en begivenhed eller aktivitet. Kaldes ofte edutainment. Eksempel: et besøg på Eksperimentariet. Eskapistdimensionen: En aktivitet med fokus på virkelighedsflugt. Deltagerne opsluges og bliver en del af oplevelsen. Eksempler: kasino eller temapark. Den æstetiske dimension: Her opsluges deltageren også, men forbliver passiv. Eksempel: museum eller kunstgalleri. kunstaktiviteter i skolen og støtte til nye kulturvirksomheder. Satsningen været med til at øge turisme og udefrakommende investeringer i regionen. Herhjemme har Horsens Kommune kastet sig ud i et lignende projekt for at vende en omsiggribende nederlagsstemning og flugt fra byen. Det har allerede resulteret i positiv medieomtale, som hidtil har været en undtagelse for byen med statsfængslet. Takket være sponsorstøtte fra regionens erhvervsliv har der været afholdt intime, men veleksponerede koncerter med internationale topnavne som David Bowie, Bob Dylan og Elton John. Koncerterne er blot et af flere skridt i en langsigtet plan for branding af byen, som kommunikationsfirmaet Jøp, Ove & Myrthu har udarbejdet. Her skitseres en fremtidsvision om Horsens som oplevelsesby - et sted der skaber positive og forskelligartede oplevelser. Også arkitektur og store festivaler er udset til at spille en afgørende rolle i bestræbelserne. Det indebærer, at der for alvor skal fokus på Horsens bykerne, der består af smukke 1700-talsbygninger, og på byens store middelalderfestival og børneteaterfestival. Projektet i Horsens er et typisk træk for de mange kommuner, der tager kampen op for at fastholde og tiltrække arbejdsmarkedets mest attraktive grupper, fortæller konsulent i Kommunernes Landsforening, Thomas Christian Rafn: Oplevelsesøkonomien er indirekte kommet til kommunerne via deres bosætningsstrategier. De seneste år har der været voksende bevidsthed om, at det ikke altid er nok at have billige huse og velfungerende daginstitutioner. Målgruppen af rige veluddannede ønsker oplevelser på alle niveauer fra biografer, biblioteker og caféliv til internationale sportsbegivenheder - alle de aktiviteter, der gør hverdagen lidt sjovere. Musicon Valley i Roskilde er nok det danske projekt, der bedst illustrerer, hvor mange tangenter en offensiv strategi for oplevelsesøkonomien kan spille på. Visionen rækker meget længere end til at fastholde den globale succes, Roskide Festivalen er blevet. Det handler om at gøre Roskilde til en internationalt ledende region inden for musik-, indholds- og oplevelsesindustrien. Musicon Valley er et fintmasket netværk med mange interessenter og fire fokusområder: Academy, som er et samarbejde med regionale uddannelsesinstitutioner, f.eks. Risø og Roskilde Universitetscenter med henblik på at skabe viden, teknologi og uddannelser møntet på oplevelsesindustrien. Business, som går ud på at skabe en attraktiv region for kulturelle iværksættere i samarbejde med bl.a. andre amtet og et internationalt innovationsnetværk. Rockcity, som bygger på et ønske om at skabe Europas førende musikalske oplevelsescenter, herunder museum for dansk pop og rock. Regionen, som handler om at pleje fødekædens første led, det vil sige det kreative indhold i børnenes skoler og institutioner, foreningslivet og fritidslivet. Et dristigt projekt for en by så tæt på hovedstaden, der med sine mangfoldige oplevelsestilbud og kreative miljøer står stærkt - også på de felter, Musicon Valley satser på. I København er det bl.a. Hovedstadens Udviklingsråd og organisationen Wonderful Copenhagen, der arbejder med oplevelsesøkonomi. Sidstnævnte offentliggjorde for nogle år siden det første bud på et egentligt oplevelsesregnskab for byen. Men når det gælder konkrete planer for oplevelsesøkonomien, synes Roskilde i øjeblikket at være et skridt foran København. Høje forventninger til oplevelsesbaseret vækst Mens det var Hollywood, der åbnede amerikanernes øjne for, at oplevelser med fordel kan sættes på øko- 24 Nr august 2003

5 nr.25_side_21-25.qxd :59 Side 25 nomiske formler, har det i Danmark været navne som Aqua, Lars von Trier og Arne Jacobsen. Senest har selskabet IO Interactive med computerspillet Hitman markeret sig som en international bestseller. Siden 2000 har kultur som erhverv officielt haft selvstændig politisk bevågenhed i Danmark. Og den borgerlige regering valgte ved magtskiftet i 2001 at fastholde den fælles satsning i Kultur- og Erhvervsministerierne på et øget samspil mellem kultur og erhverv. Det er desuden regeringens erklærede mål, at kultureksporten skal øges. Dansk Handel & Service er den erhvervsorganisation, der fra starten har forholdt sig mest positivt til de kulturelle og oplevelsesbaserede erhverv. I øjeblikket interesserer DHS sig meget for, hvordan man kan markedsføre immaterielle ydelser på verdensmarkedet. At det kan lade sig gøre, viser en turne i Japan og Kina, som DHS gennemførte sidste efterår sammen med en række designvirksomheder og arkitekttegnestuer. En af deltagerne - Møller og Grønborg - skal nu tegne en hel by i det nordlige Kina til indbyggere. Efter de succesrige fremstød vurderer chefkonsulent Jacob Michael Lund, at der er masser af muligheder for at udbygge eksporten af oplevelsesøkonomien: Danmark har internationalt et godt navn inden for design, men vi er ved at komme efter det med film, spil og musik. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi konstant tænker eksportpotentialet ind i oplevelsesøkonomien, siger han. Bortset fra mindre og spredte initiativer, der skal sikre en bedre forståelse mellem kultur og erhverv, har regeringens interesse indtil videre mest samlet sig om at identificere og beskrive kulturerhvervet, der i andre lande benævnes de kreative industrier eller oplevelsesindustrien. De kilder, Ugebrevet har talt med, er imidlertid enige om, at oplevelsesøkonomien rejser så mange spørgsmål til den traditionelle politik for erhverv, kultur, uddannelse, videnskab og konkurrenceevne, at to ministre - Brian Mikkelsen og Bendt Bendtsen - næppe kan besvare alle spørgsmål. Erhvervspolitisk er den store udfordring, at systemet først og fremmest er gearet til at håndtere virksomheder, der producerer fysiske varer, mens man nu står over for virksomheder, som driver gode forretninger, men med immaterielle produkter. Det kræver et helt nyt tankesæt i både stat og kommuner, siger Jacob Michael Lund. Musicon Valleys direktør vurderer, at oplevelsesøkonomien slår så bredt igennem i alle samfundets sektorer, at det bør være et indsatsområde på tværs af ministerier. Også han peger på vanetænkning som en stor barriere. I forbindelse med vores projekt har vi prøvet at gå ind ad dørene hos både politikere, virksomheder, uddannelser og forskningsinstitutioner. Det giver en meget fin fornemmelse af beslutningstagernes syn på oplevelsesindustrien. Vores oplevelse er, at når vi siger Musicon Valley, så skabes der nogle billeder af Roskilde Festival og glade mennesker. Så smiler de og siger: Ja, det lyder fint - er det noget, vi skal sponsere eller støtte? De har den opfattelse, at kultur er noget, der koster skatteyderne dyrt. Men det skal man vende på hovedet og sige: Det er oplevelser, der fremover skal skabe værdierne i Danmark. Jacob Rosenkrands Referencer - B. Joseph Pine og James H. Gilmore: The Experience Economy - Work is a Theatre & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Bengt Wahlström: Guide til upplevelsessamhället: Från musik & museer till sushi & spa, SNS Förlag Nr august

Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling -

Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling - Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling - Et debatoplæg på kulturområdet af Venstres Folketingsgruppe August 2005 2 Du sidder her med Venstres kulturoplæg; Det kulturelle potentiale kreativitet,

Læs mere

KULTUR- OG OPLEVELSESØKONOMIEN

KULTUR- OG OPLEVELSESØKONOMIEN BORNHOLM I KULTUR- OG OPLEVELSESØKONOMIEN EN RAPPORT OM BORNHOLMS MULIGHEDER FOR AT SKABE VÆKST MED UDGANGSPUNKT I KULTUR- OG OPLEVELSESØKONOMI Projektforslag udarbejdet af KULTUR K&MMUNIKATION for Bornholms

Læs mere

Danmark skal vinde på kreativitet: Perspektiver for dansk uddannelse og forskning i oplevelsesøkonomien

Danmark skal vinde på kreativitet: Perspektiver for dansk uddannelse og forskning i oplevelsesøkonomien ARBEJDSGRUPPEN VEDR. OPLEVELSESØKONOMI Danmark skal vinde på kreativitet: Perspektiver for dansk uddannelse og forskning i oplevelsesøkonomien Rapport til Videnskabsministeriet fra Arbejdsgruppen vedr.

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil VÆKSTPLAN 2020 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil November 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund for Copenhagen Entertainment 4 Målsætningen 5 Indsats målrettet kreative

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan Regeringen, januar 2007 Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan for markedsføring af Danmark Side 2 Indhold Indhold...

Læs mere

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Indhold Grafisk produktion: akprint Forord 4 Resumé 6 Hvad er oplevelsesøkonomi? 8 Metode 12 Hovedkonklusioner 14 Oplevelsesøkonomien i tal 20 Områdeanalyser

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Hovedrapport Dato Marts, 2011 DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll

Læs mere

Fra industri til service Betydning, udfordringer, anbefalinger

Fra industri til service Betydning, udfordringer, anbefalinger Fra industri til service Betydning, udfordringer, anbefalinger Dansk Erhvervs vision Dansk Erhverv vil være erhvervslivets mest betydningsfulde politiske repræsentant og foretrukne rådgiver. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord. Vælger vi at anvende al energi på at tale om, hvordan kagen skal skæres, risikerer vi at miste, hvad mange før os har skabt og kæmpet for.

Forord. Vælger vi at anvende al energi på at tale om, hvordan kagen skal skæres, risikerer vi at miste, hvad mange før os har skabt og kæmpet for. Indholdsfortegnelse Forord 2 Reflektioner 4 Executive summary 6 Kapitel 1 Baggrund 18 Kapitel 2 Den nye danske samfundsmodel 23 1. Vision og mål for Danmark 30 2. De danske værdier 32 3. Erhvervslivet

Læs mere

København - Som Eventdestination

København - Som Eventdestination København - Som Eventdestination Jesper Wiinholdt Glasius Bachelorprojekt Virksomhedsstudier, 5. semester Afleveret 20. december 2007 Vejleder: Svend Tychsen Copenhagen as an event destination This project

Læs mere

- Design af kollektive oplevelser for den individuelle forbruger

- Design af kollektive oplevelser for den individuelle forbruger - Design af kollektive oplevelser for den individuelle forbruger Bachelor Tilvalg Music/ Arts Management I Vejleder: Jens Nielsen Udarbejdet af: Ditte Hjortgaard Nystrand, Louise Marie Olsen, Mia Søndergaard

Læs mere

Copenhagen Entertainment Computerspilzonen. Beretning 2009-2010

Copenhagen Entertainment Computerspilzonen. Beretning 2009-2010 Copenhagen Entertainment Computerspilzonen Beretning 2009-2010 2 Indhold 3 Indholdsfortegnelse 04-05 Hvor langt kan vi nå med dansk-produceret indhold? 06 Samling og samarbejde gør stærkere 07-13 BRANCHE

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017. Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan

Læs mere

Samfundsmodel. Fremtidens Danske

Samfundsmodel. Fremtidens Danske Fremtidens Danske Samfundsmodel Visionen for Danmarks fremtid: Målet: Danmark skal være et velfærdssamfund med høj livskvalitet med uddannelse og arbejde til alle, og omsorg til alle der har behov herfor.

Læs mere

Lad mig starte med mit første budskab. Turismen er stærkt undervurderet herhjemme.

Lad mig starte med mit første budskab. Turismen er stærkt undervurderet herhjemme. Cool Copenhagen UDKAST Vækst i dansk turisme, Fællessalen, Christiansborg, d. 29.oktober 2010 Tak for invitationen. Sikke en overskrift at få, Cool Copenhagen. Det lyder næsten som Jazzmusik og skaber

Læs mere

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 Indhold Velkommen til oplevelsesøkonomien...................................... 3 Vækst & Vision.......................................................

Læs mere

It s rolle i oplevelsesøkonomien

It s rolle i oplevelsesøkonomien Rambøll Management Udarbejdet for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Dansk Handel & Service, Dansk Industri/ITEK og IT-Brancheforeningen It s rolle i oplevelsesøkonomien Maj 2005 It s rolle

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Pop-Up's. - hvem, hvad, hvor. Af: Anine Thomsen. Masterafhandling: Master i Oplevelsesledelse(Mol) Roskilde Universitet

Pop-Up's. - hvem, hvad, hvor. Af: Anine Thomsen. Masterafhandling: Master i Oplevelsesledelse(Mol) Roskilde Universitet Pop-Up's - hvem, hvad, hvor Af: Anine Thomsen Masterafhandling: Master i Oplevelsesledelse(Mol) Roskilde Universitet Afleveret den 24.juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Abstract...4 Motivation...5 1. Kapitel:

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER SEPTEMBER 2005 Forord Computerspil udgør i dag et væsentligt element i børn og unges medieforbrug

Læs mere

Vækst via oplevelser - En casesamling med ti danske virksomheder i oplevelsesøkonomien

Vækst via oplevelser - En casesamling med ti danske virksomheder i oplevelsesøkonomien Vækst via oplevelser - En casesamling med ti danske virksomheder i oplevelsesøkonomien September 2008 Vækst via oplevelser - En casesamling med ti danske virksomheder i oplevelsesøkonomien 10 fortællinger

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Rammebetingelser for Københavns kreative brancher - Rapport 2006

Rammebetingelser for Københavns kreative brancher - Rapport 2006 imagine.. Creative Industries Research Rammebetingelser for Københavns kreative brancher - Rapport 2006 Sofie Birch Mathiasen, Christine Fur Poulsen & Mark Lorenzen er udarbejdet i regi af forskningscenteret

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Vækst via oplevelser

Vækst via oplevelser Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien September 2008 Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien Erhvervs- og Byggestyrelsen September 2008 Vækst via

Læs mere