Oplevelseslystne borgere skaber nyt marked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplevelseslystne borgere skaber nyt marked"

Transkript

1 nr.25_side_21-25.qxd :59 Side 21 Samfund Oplevelseslystne borgere skaber nyt marked Vækst. Oplevelser er videnssamfundets vigtigste værdiskaber - Forbrugernes efterspørgsel er en kilde til eksplosiv vækst for virksomheder, byer og lande - Men politikere og erhvervsledere tøver med at satse på kultur og immaterielle værdier - Ugebrevet sætter fokus på oplevelsesøkonomiens muligheder Borgernes efterpørgsel efter oplevelser går kun én vej - opad. Nye undersøgelser fra PLS RAMBØLL Management anslår, at næsten 25 pct. af danskerne forventer at øge deres forbrug af kulturoplevelser næste år. Det er blot et af flere tegn på, at lande, byer og erhverv, der kan levere oplevelser, går en lys fremtid i møde. På tværs af sektorer skiller oplevelsen sig ud som den vigtigste værdi- og identitetsskaber i videnssamfundet. Derfor satser regeringer verden over på kultureksport, regioner på spektakulære events og erhvervslivet på branding og oplevelsesmarkedsføring. Og endnu ikke offentliggjorte svenske tal tyder på, at oplevelsesindustrien fortsætter væksten trods den økonomiske lavkonjunktur. Se også tekstboks. Herhjemme offentliggør Kultur- og Ervervsministeriet inden for den næste måned en rapport om den samfundsøkonomiske betydning af brancher som bl.a. arkitektur, design, indholdsproduktion til nye medier og sport. Den seneste kultur- og erhvervspolitiske redegørelse fra 2000 anslog, at kulturerhvervet i Danmark omsætter for 75 milliarder kr. årligt, omfatter virksomheder og har en eksport på 15 milliarder kr. Dengang viste tallene, at oplevelsesindustriens vækst ligger over gennemsnittet i dansk erhvervsliv. Der er et enormt økonomisk potentiale i oplevelsesøkonomien, men det kræver risikovillighed hos både det offentlige, de private virksomheder og hos kulturproducenterne, siger chefkonsulent Jacob Michael Lund fra Dansk Handel & Service (DHS). Vurderingen deles af en af Danmarks frontløbere inden for den nye oplevelsessektor: Motoren i den økonomi, vi er på vej ind i, er oplevelsen. Det dækker over alle slags oplevelser skabt via Danmark i oplevelsesøkonomien Den moderne borger fascineres af oplevelser. Det har verden over skabt stigende interesse for de kreative og kulturelle erhvervs plads i samfundsøkonomien. Samtidig har regioner og virksomheder opdaget, at de ved at skabe oplevelser kan skabe ny værdi for borgere og forbrugere. Udviklingen er interessant for Danmark, der traditionelt har brystet sig af at være et samfund med dygtige historiefortællere, æstetisk sans og masser af kreative og kunstneriske talenter. Ugebrevet sætter i denne og følgende artikler fokus på Danmark i oplevelsesøkonomien. museer, teater, festivaler, events, identitetsskabelse, storytelling og branding. Det plejede at være afgrænset til kulturlivet, men har spredt sig til næsten alle dele af samfundet, siger Flemming Madsen, der er direktør for projektet Musicon Valley i Roskilde. Det er historien om en festival - Roskilde Festivalen - der blev til en ambitiøs plan om et vækstcenter for oplevelsesindustrien. Men erhvervspolitikken og erhvervslivet befinder sig stadig på begynderstadiet, når det gælder om at udnytte mulighederne i oplevelsesøkonomien, lyder det fra en række af de profiler, der herhjemme og i udlandet har fulgt udviklingen på tæt hold. Ganske vist er der mange succeshistorier om engagerede private og offentlige ledere, der satser på vækst gennem oplevelser, men som Flemming Madsen siger: Redskaber og strategier i politik og virksomheder halter bagefter den ny økonomiske verdensorden. Man er simpelthen utryg ved at investere i noget så immaterielt som oplevelser. Det til trods for, at børskurserne den ene gang efter den anden beviser, at det fir- Nr august

2 nr.25_side_21-25.qxd :59 Side 22 Sverige som oplevelsernes foregangsland På den anden side af Øresund har en statslig svensk institution, KK-stiftelsen, siden 1999 udgivet en stribe rapporter om oplevelsesindustrien. Foretagendet er sat i verden for at styrke erhvervslivets konkurrenceevne gennem kundskabsog kompetenceudvikling. Som et led i det arbejde har svenskerne opgjort oplevelsesindustrien i 13 forskellige brancher spændende fra arkitektur over måltider til turisme. Men det er en løbende diskussion i Sverige, om man burde foretage en mindre skarp afgrænsning. De 13 brancer er: arkitektur, design, film/foto, litteratur, kunst, markedskommunikation, medier, mode, musik, måltider, scenekunst, turisme/besøgserhverv og oplevelsesbaseret læring (herunder computer- og tvspil). KK-stiftelsen har bevidst udeladt brancher som sport, spil og væddemål samt pornografi, da kreativitet ikke anses for at være den grundlæggende drivkraft i disse brancher. En ny analyse af den svenske oplevelsesindustri er i øvrigt på vej, og den tyder ifølge projektleder Carin Daal på, at væksten er fortsat - trods krisesnak. Hun karakteriserer overordnet oplevelsesindustrien som mennesker og virksomheder, der har et kreativt tankesæt. Et spørgsmål, vi tit diskuterer, er, hvorvidt designeren på Ericsson bør opfattes som en del af oplevelsesindustrien, siger Carin Daal. Eller tag som en tankeøvelse designeren på Volvo og hans arbejde. Hvis man ud fra køberens synsvinkel skulle anslå, hvor stor en del af bilens værdi, der beror på designet, ville man helt sikkert komme op på en meget stor del - måske 70 pct. Dermed burde det stå klart, at oplevelsesøkonomi ikke kun er en sag for kunstnere, men en dynamo, der sender impulser igennem alle brancher: Ifølge Carin Daal, der i øjeblikket arbejder med en lignende analyse, tyder de foreløbige resultater på, at væksten i den svenske oplevelsesindustrien er fortsat - trods recession og krisesnak. KK-stiftelsen har i øvrigt taget et markant skridt for at styrke oplevelsesindustriens interne vidensudveksling og indflydelse på det svenske samfund. Den 27. august 2002 blev der oprettet en selvstændig interesseorganisation for oplevelsesindustrien. Kilde: KK-stiftelsen: Upplevelsesindustrin i Sverige Näringsliv och utbildningar. KK-stiftelsen kantet sagt er tro, håb og kærlighed, der får dem til at flytte sig. Thomas Martinsen, leder af Center for Oplevelsesøkonomi i PLS RAMBØLL Management peger ligeledes på, at den eksisterende erhvervspolitik ikke er gearet til oplevelsesøkonomien: Oplevelsessektorens væsentligste udfordring er at blive anerkendt som et sammenhængende erhvervsområde og dermed få øget opmærksomhed, både hvad angår forskning, udvikling, finansiering med mere, siger han. En vindende dagsorden Drivkraften i oplevelsesøkonomien er forbrugernes efterspørgsel efter identitet og inspiration. Det kan begrundes med Maslows klassiske behovspyramide, hvor selvrealisering bliver vigtigere for mennesker i takt med, at menneskets materielle velfærd vokser. Eller man kan nøjes med at pege på de mange undersøgelser, der dokumenterer, at forbrugerne prioriterer oplevelser stadigt højere. Amerikanerne bruger nu flere penge på kultur og underholdning end på biler. Nordmændene spenderer mere på kultur og fritid end på mad. I trit hermed viser bl.a. nye analyser fra PLS RAM- BØLL Management, at danskernes appetit på oplevelser endnu ikke er stillet - trods den øjeblikkelige lavkonjunktur. Undersøgelserne viser, at hver fjerde dansker forventer at forbruge flere kulturoplevelser næste år. Blandt de unge, højtuddannede og indbyggere i de store byer er andelen endnu højere. Uanset om det er København, LEGO eller en soyasovs, der skal markedsføres, gælder det om at levendegøre sine værdier. Du taber, hvis ikke borgerne eller forbrugerne føler, du bidrager til deres livsindhold og giver dem gode historier, siger Claus Sneppen, der er partner og direktør i kommunikationsfirmaet 3Dimension. I modsætning til så mange andre fremtidsorienterede debatter har oplevelsesdagsordenen overlevet både den ny økonomis nedtur og de seneste års recession. Derfor står det klart, at oplevelsesøkonomien har interessante virksomhedsøkonomiske, regionaløkonomiske og samfundsøkonomiske perspektiver: Oplevelser skaber loyale forbrugere: Ønsket om at involvere kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere er fællesnævneren, når erhvervslivet satser på managementredskaber som branding, storytelling, teambuilding, oplevelsesmarkedsføring etc. Oplevelsen fungerer i høj grad som det medie, der skaber unikke relationer mellem virksomheder og mennesker. Oplevelser sætter regioner på verdenskortet: Målrettede satsninger på kultur- og oplevelsesaktiviteter kan for store og små byer gøre forskellen på 22 Nr august 2003

3 nr.25_side_21-25.qxd :59 Side 23 glemsel og synlighed. Festivaler, megaevents og permanente kulturtilbud bruges i stigende grad til at styrke den lokale identitet og tiltrække investeringer og menneskelige talenter. Oplevelser øger landes konkurrenceevne: Regeringer verden over anerkender nu kulturen som en sektor, der genererer høj vækst, beskæftigelse og eksport. Erhvervspolitik og erhvervsfremmeordninger ses efter i sømmene for at understøtte de økonomiske succeser, som f.eks. populære film, store musiknavne og dygtige designere kan være for deres hjemlande. Oplevelser sælger varen bedre Begrebet oplevelsesøkonomi stammer fra en meget citeret artikel og senere bog The Experience Economy af de amerikanske managementkonsulenter Joseph Pine og James Gilmore. De beskæftiger sig med værdiskabelse i erhvervslivet set med forbrugerens øjne og ser oplevelsen som det seneste skud på stammen i et fremadskridende raffinement af produktion og markedsføring. Hvor service handler om at udføre en serie immaterielle aktiviteter på kundens vegne, handler oplevelsesøkonomien om at engagere kunderne via oplevelser af forskellig art. Se figur 1 og tekstboks. Som ophavsmændene bag begrebet fastslår, er der både i forbrugerens øjne og med hensyn til pris forskel på en kop kaffe og en café latte. Førstnævnte koster kun nogle få kroner, hvis den købes i supermarkedet og brygges derhjemme. Sidstnævnte kan løbe op i omkring 30 kr., hvis den serveres som en oplevelse, f.eks. på en stilig café, hvor betjeningen, atmosfæren og Høj Lav Værdiskabelse i oplevelsesøkonomien Lav Kundens behov og interesse Råvarer Produkter Service Figur 1: Oplevelser er nøglen til større involvering af kunderne og dermed højere pris. Kilde: 'The Experience Economy', Pine & Gilmore, Oplevelser Pris Høj gæsterne inviterer til medleven. Se også tekstboks. Dette simple ræsonnement er essensen i de sidste års brandingbølge, som efterhånden er nået ud i alle hjørner af erhvervslivet. Af de valg, vi tager her i livet, er måske de 15 pct. rationalitet - resten er følelser, siger Claus Sneppen. Tager man konsekvensen af det, bør kommunikation og markedsføring handle om at skabe sympati og levendegøre de værdier, du står for. Det kan gøres på mange måder: det personlige møde, events, fester, kulturoplevelser, storytelling. Det kan koges ned til, at du skal tilbyde gode historier, som folk føler, de kan bruge. Om det så er en tur til Costa Rica eller en læskedrik, siger han. Når fokus forskydes fra produktmarkedsføring til oplevelsesmarkedsføring, dukker tiltag som Nikes Niketowns og Levi s Ikon Stores op. Her udstilles produkter i rammer, der afspejler, at firmaerne har anstrengt sig for at skabe en butiksatmosfære, der gør varigt indtryk på forbrugerne. I Niketowns kan kunderne således lege, spille, konkurrere og teste sig selv, mens de kigger på sportstøj. Firmaet bag læskedrikken Red Bull udmærker sig internationalt ved, at størstedelen af markedsføringsbudgettet går til at skabe vilde oplevelser, der medfører medieomtale og brænder sig ind i bevidstheden hos den unge målgruppe. Det sker bl.a. i kraft af flyvekonkurrencer, hvor deltagerne iføres mere eller mindre bæredygtige vinger og gokart-ræs i hjemmebyggede sæbekassebiler. Red Bull har oplevet en eksplosiv vækst på et ellers hårdt marked, der domineres af traditionel annoncering. Blandt sine egne kunder fremhæver Claus Sneppen det lille danskejede rejsebureau Albatros, hvis mest centrale markedsføringsindsats består i at arrangere et maratonløb på den kinesiske mur. En konkret levendegørelse af bureauets koncept, som er individuelle, skræddersyede og kulturelt indholdsrige rejseoplevelser. Roskilde viser vejen for København På det regionale plan er oplevelsesøkonomiens muligheder blevet udnyttet mest konsekvent. En bemærkelsesværdig case er Bilbao i Baskerlandet. Efter en økonomisk nedtur i 80 erne lagde bystyret en revitaliseringsplan, hvor styrkelse af kulturlivet har været et vigtigt element. Mest kendt er Guggenheim Museet, der stod klar i 1997 og første år havde mere end 1,3 millioner besøgende. Men succesen blev opnået i kraft af en række tiltag, der bl.a. omfatter opprioritering af Nr august

4 nr.25_side_21-25.qxd :59 Side 24 Oplevelsens fire dimensioner Forfatterne til bogen The Experience Economy deler oplevelsesøkonomien i fire dimensioner. Her er de skitseret med udgangspunkt i den svenske økonom og fremtidsforsker Bengt Wahlströms gengivelse: Underholdningsdimensionen: En passiv sindsoplevelse, som man normalt får ved at se på en forestilling, lytte til musik eller læse for fornøjelsens skyld. Eksempler: en fodboldkamp, teaterforestilling eller koncert. Uddannelsesdimensionen: En oplevelse, man får ved at tage aktivt del i en begivenhed eller aktivitet. Kaldes ofte edutainment. Eksempel: et besøg på Eksperimentariet. Eskapistdimensionen: En aktivitet med fokus på virkelighedsflugt. Deltagerne opsluges og bliver en del af oplevelsen. Eksempler: kasino eller temapark. Den æstetiske dimension: Her opsluges deltageren også, men forbliver passiv. Eksempel: museum eller kunstgalleri. kunstaktiviteter i skolen og støtte til nye kulturvirksomheder. Satsningen været med til at øge turisme og udefrakommende investeringer i regionen. Herhjemme har Horsens Kommune kastet sig ud i et lignende projekt for at vende en omsiggribende nederlagsstemning og flugt fra byen. Det har allerede resulteret i positiv medieomtale, som hidtil har været en undtagelse for byen med statsfængslet. Takket være sponsorstøtte fra regionens erhvervsliv har der været afholdt intime, men veleksponerede koncerter med internationale topnavne som David Bowie, Bob Dylan og Elton John. Koncerterne er blot et af flere skridt i en langsigtet plan for branding af byen, som kommunikationsfirmaet Jøp, Ove & Myrthu har udarbejdet. Her skitseres en fremtidsvision om Horsens som oplevelsesby - et sted der skaber positive og forskelligartede oplevelser. Også arkitektur og store festivaler er udset til at spille en afgørende rolle i bestræbelserne. Det indebærer, at der for alvor skal fokus på Horsens bykerne, der består af smukke 1700-talsbygninger, og på byens store middelalderfestival og børneteaterfestival. Projektet i Horsens er et typisk træk for de mange kommuner, der tager kampen op for at fastholde og tiltrække arbejdsmarkedets mest attraktive grupper, fortæller konsulent i Kommunernes Landsforening, Thomas Christian Rafn: Oplevelsesøkonomien er indirekte kommet til kommunerne via deres bosætningsstrategier. De seneste år har der været voksende bevidsthed om, at det ikke altid er nok at have billige huse og velfungerende daginstitutioner. Målgruppen af rige veluddannede ønsker oplevelser på alle niveauer fra biografer, biblioteker og caféliv til internationale sportsbegivenheder - alle de aktiviteter, der gør hverdagen lidt sjovere. Musicon Valley i Roskilde er nok det danske projekt, der bedst illustrerer, hvor mange tangenter en offensiv strategi for oplevelsesøkonomien kan spille på. Visionen rækker meget længere end til at fastholde den globale succes, Roskide Festivalen er blevet. Det handler om at gøre Roskilde til en internationalt ledende region inden for musik-, indholds- og oplevelsesindustrien. Musicon Valley er et fintmasket netværk med mange interessenter og fire fokusområder: Academy, som er et samarbejde med regionale uddannelsesinstitutioner, f.eks. Risø og Roskilde Universitetscenter med henblik på at skabe viden, teknologi og uddannelser møntet på oplevelsesindustrien. Business, som går ud på at skabe en attraktiv region for kulturelle iværksættere i samarbejde med bl.a. andre amtet og et internationalt innovationsnetværk. Rockcity, som bygger på et ønske om at skabe Europas førende musikalske oplevelsescenter, herunder museum for dansk pop og rock. Regionen, som handler om at pleje fødekædens første led, det vil sige det kreative indhold i børnenes skoler og institutioner, foreningslivet og fritidslivet. Et dristigt projekt for en by så tæt på hovedstaden, der med sine mangfoldige oplevelsestilbud og kreative miljøer står stærkt - også på de felter, Musicon Valley satser på. I København er det bl.a. Hovedstadens Udviklingsråd og organisationen Wonderful Copenhagen, der arbejder med oplevelsesøkonomi. Sidstnævnte offentliggjorde for nogle år siden det første bud på et egentligt oplevelsesregnskab for byen. Men når det gælder konkrete planer for oplevelsesøkonomien, synes Roskilde i øjeblikket at være et skridt foran København. Høje forventninger til oplevelsesbaseret vækst Mens det var Hollywood, der åbnede amerikanernes øjne for, at oplevelser med fordel kan sættes på øko- 24 Nr august 2003

5 nr.25_side_21-25.qxd :59 Side 25 nomiske formler, har det i Danmark været navne som Aqua, Lars von Trier og Arne Jacobsen. Senest har selskabet IO Interactive med computerspillet Hitman markeret sig som en international bestseller. Siden 2000 har kultur som erhverv officielt haft selvstændig politisk bevågenhed i Danmark. Og den borgerlige regering valgte ved magtskiftet i 2001 at fastholde den fælles satsning i Kultur- og Erhvervsministerierne på et øget samspil mellem kultur og erhverv. Det er desuden regeringens erklærede mål, at kultureksporten skal øges. Dansk Handel & Service er den erhvervsorganisation, der fra starten har forholdt sig mest positivt til de kulturelle og oplevelsesbaserede erhverv. I øjeblikket interesserer DHS sig meget for, hvordan man kan markedsføre immaterielle ydelser på verdensmarkedet. At det kan lade sig gøre, viser en turne i Japan og Kina, som DHS gennemførte sidste efterår sammen med en række designvirksomheder og arkitekttegnestuer. En af deltagerne - Møller og Grønborg - skal nu tegne en hel by i det nordlige Kina til indbyggere. Efter de succesrige fremstød vurderer chefkonsulent Jacob Michael Lund, at der er masser af muligheder for at udbygge eksporten af oplevelsesøkonomien: Danmark har internationalt et godt navn inden for design, men vi er ved at komme efter det med film, spil og musik. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi konstant tænker eksportpotentialet ind i oplevelsesøkonomien, siger han. Bortset fra mindre og spredte initiativer, der skal sikre en bedre forståelse mellem kultur og erhverv, har regeringens interesse indtil videre mest samlet sig om at identificere og beskrive kulturerhvervet, der i andre lande benævnes de kreative industrier eller oplevelsesindustrien. De kilder, Ugebrevet har talt med, er imidlertid enige om, at oplevelsesøkonomien rejser så mange spørgsmål til den traditionelle politik for erhverv, kultur, uddannelse, videnskab og konkurrenceevne, at to ministre - Brian Mikkelsen og Bendt Bendtsen - næppe kan besvare alle spørgsmål. Erhvervspolitisk er den store udfordring, at systemet først og fremmest er gearet til at håndtere virksomheder, der producerer fysiske varer, mens man nu står over for virksomheder, som driver gode forretninger, men med immaterielle produkter. Det kræver et helt nyt tankesæt i både stat og kommuner, siger Jacob Michael Lund. Musicon Valleys direktør vurderer, at oplevelsesøkonomien slår så bredt igennem i alle samfundets sektorer, at det bør være et indsatsområde på tværs af ministerier. Også han peger på vanetænkning som en stor barriere. I forbindelse med vores projekt har vi prøvet at gå ind ad dørene hos både politikere, virksomheder, uddannelser og forskningsinstitutioner. Det giver en meget fin fornemmelse af beslutningstagernes syn på oplevelsesindustrien. Vores oplevelse er, at når vi siger Musicon Valley, så skabes der nogle billeder af Roskilde Festival og glade mennesker. Så smiler de og siger: Ja, det lyder fint - er det noget, vi skal sponsere eller støtte? De har den opfattelse, at kultur er noget, der koster skatteyderne dyrt. Men det skal man vende på hovedet og sige: Det er oplevelser, der fremover skal skabe værdierne i Danmark. Jacob Rosenkrands Referencer - B. Joseph Pine og James H. Gilmore: The Experience Economy - Work is a Theatre & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Bengt Wahlström: Guide til upplevelsessamhället: Från musik & museer till sushi & spa, SNS Förlag Nr august

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom?

Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom? Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom? Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Oplæg på

Læs mere

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Nykøbing F., Roskilde, Svendborg, Horsens Jon Sundbo RUC/CEUS Kan danske byer skabe vækst gennem den kreative klasse og oplevelsesøkonomi?

Læs mere

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Gi9e Marling Professor Arkitekt, Ph. D. Aalborg Universitet Byudvikling i Odense kommune at lege, lære og opleve Velfærdsbyen

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

EXPERIENCE DESIGN. Strategisk oplevelsesøkonomi

EXPERIENCE DESIGN. Strategisk oplevelsesøkonomi Strategisk oplevelsesøkonomi Eventets DNA (Have 2004 via Lyck 2008) Oplevelseskompas (Lund 2005) Flow i oplevelsen (Csikszentmihalyi 1975) The Four Realms of an Experience (Pine & Gilmore 1999) Flow Four

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi. Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School

De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi. Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School Formål med kortlægning Strategi for: S1: Kommunal og regional livskvalitet

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Drømmen Made in Denmark

Drømmen Made in Denmark Drømmen Made in Denmark En drøm eller en mulighed? Jeg mener det er en drøm af en mulighed Citat, Lars Larsen. Informationsmøde d. 27. november 2012. Visionen præsenteres for lokale, regionale og nationale

Læs mere

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne?

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Fremtidens biblioteksrum (temadag) v/ Rasmus Grøn 25. marts 2014 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

EVENT MARKETING PRODUCTION

EVENT MARKETING PRODUCTION dk EVENT MARKETING PRODUCTION EMP Det er vores dybeste forpligtelse, og vores løfte, at vi i samarbejde med vores partnere, vil opnå de resultater, vi har i sinde at realisere. Denne målsætning udgør fundamentet

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Fremtiden mødesteder: Mere software tak!

Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Projekt fremtidens mødekoncepter Hidtil har forretningsmodellen for den danske mødebranche kort sagt været: Vi leverer alt det praktiske (læs: rammer og logistik)

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Oplevelsesøkonomi Af Jan Halberg Madsen

Oplevelsesøkonomi Af Jan Halberg Madsen Oplevelsesøkonomi Af Jan Halberg Madsen - Artiklen er en kort indføring i centrale modeller baseret på Oplevelsesøkonomi, (2010), af Jan Halberg Madsen, udgivet på forlaget Systime, ISBN: 8761626147 -

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Musik er idræt for hjernen. Grundlaget for al faglig udvikling er to fag, og det er musik og idræt. Det kan dokumenteres, så det brager", sagde

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

...But big is powerful

...But big is powerful Small is beautiful......but big is powerful Det professionelle museum - Faglighed og professionalitet Udfordringer eller muligheder? Realiteterne Case: Museum Sydøstdanmark Udfordringer eller muligheder?

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af MasterClass 2012 Danmarks største sponsorkonference præsenteres af Om MasterClass 2012 Onsdag den 5. september byder Promovator, i samarbejde med dagbladet Børsen, endnu engang velkommen til MasterClass,

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Vækstkultur. Erhvervskonferencen. i Danmark. 30. august. www.erhvervskonferencen.dk SVENDBORG. SvendborgAlliancen. Arrangører.

Vækstkultur. Erhvervskonferencen. i Danmark. 30. august. www.erhvervskonferencen.dk SVENDBORG. SvendborgAlliancen. Arrangører. Vækstkultur i Danmark Læs mere om konferencen, talerne, programmet, samt ledsagerprogram og kulturelle aktiviteter og tilmeld dig på www.erhvervskonferencen.dk 2013 30. august Erhvervskonferencen Guldsponsorer

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil Beslutningsforslag nr. B 208 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. april 2010 af Mogens Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Leif Lahn Jensen (S), Anne-Marie Meldgaard (S), Flemming Møller Mortensen (S), Rasmus

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] 26 27 Sponsorering En sponsor en person eller en virksomhed, der yder økonomisk, eller anden støtte til f.eks. en

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Interview Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Mød KulturERhvervs medlem, Kim Bisgaard i et interview om hjertebarnet, Godsbanen

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere