Vi gør Danmark verdenskendt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi gør Danmark verdenskendt. www.visitdenmark.com/danskturisme"

Transkript

1 Vi gør Danmark verdenskendt Årsberetning 2006

2 Indhold 3 Vækst gennem fornyelse og samarbejde 6 Større gennemslagskraft i udlandet 8 Brand position: Danmark er et trygt, uformelt og frit land 10 Styrket indsats på mødemarkedet 12 Fælles indsats over for nye målgrupper 14 Highlights 18 Mere markedsføring foregår på internettet 20 Turisme og fødevarer sætter Danmark på verdenskortet 22 Turistsæsonen skal forlænges 24 Syv oplevelser, der flytter turister 27 Det er resultaterne, der tæller 28 Et godt år for turismen i Danmark 30 Bestyrelse Bestyrelse Ledelse og organisation 33 Økonomisk resultat 34 Resultatopgørelse 2006 Årsberetning 2006 er udgivet af VisitDenmark.Tekst og redaktion: VisitDenmark. Foto: Jakob Dall, Carsten Snejbjerg og VisitDenmark. Layout og tryk: TrykBureauet A/S. Årsberetningen kan citeres med tydelig kildeangivelse. Redaktionen er afsluttet 30. april 2007

3 3 Vækst gennem fornyelse og samarbejde Turismen i Danmark er inde i en periode præget af optimisme og spirende fremgang. De udenlandske overnatninger steg i 2006 med 2,8 pct. i forhold til året før. Langt de fleste markeder har haft vækst, men fremgangen er især trukket af en stigning på 2,4 pct. i det vigtige tyske marked. Det er den første stigning siden 2003 og den største siden starten af 1990 erne. Fremgangen i de tyske overnatninger er et udtryk for flere positive tendenser. Den tyske økonomi og rejselyst er i bedring, VisitDenmark har fastholdt et højt aktivitetsniveau på markedet, og samtidig har det danske erhverv været dygtigt til at udvikle nye oplevelsesprodukter til tyskerne. Trods et godt resultat og umiddelbart positive forventninger til 2007 er det endnu for tidligt at tale om et egentligt vendepunkt for de sidste mere end 10 års tilbagegang. Der kræver et stort arbejde at sikre en stabil udvikling, der kan matche væksten i den globale turisme, som den internationale turismeorganisation under FN (UNWTO) vurderer vil være 4 pct. i Hvis Danmark skal have del i den internationale vækst, er det nødvendigt med en stærk samarbejdsstruktur, hvor aktørerne i dansk turisme arbejder mod samme mål og ud fra fælles koordinerede strategier for at få besøgende til landet. VisitDenmark har gennemført en række tiltag, der skal sikre dette. Sammenhæng og slagkraft i turismeindsatsen Et nyt Danmarkskort er begyndt at tage form - med 5 regioner og 98 kommuner har turismen i Danmark fået nye aktive medspillere og en oplagt mulighed for at skabe en klar rollefordeling i den offentlige turismeindsats. VisitDenmark er i dialog med en lang række kommuner, og samtidig er samarbejdet med regionerne formaliseret i en gensidig bestyrelsesrepræsentation. Regeringen tog i Redegørelse af 25. januar 2006 om dansk turisme initiativ til, at de regionale vækstfora kunne indstille repræsentanter til VisitDenmarks bestyrelse, mod at VisitDenmark bliver repræsenteret i de regionale turismeudviklingsselskabers bestyrelser. I 2007 kan VisitDenmark byde en ny og udvidet bestyrelse velkommen. Dermed er fundamentet skabt for et endnu bedre samarbejde og en større koordinering af den regionale og nationale turismeindsats. Et samarbejde, som skal give

4 4 Danmark større gennemslagskraft i den internationale konkurrence om turisterne. Partnersamarbejdet er også styrket gennem to selvstændige bestyrelser for hhv. kystferie og city break. I bestyrelserne sidder centrale repræsentanter fra erhvervet og de regionale turismeudviklingsselskaber, som sammen med Visit Denmark har til opgave at fremme væksten inden for disse forretningsområder ved at øge effekten af og investeringerne i fælles markedsføring. Slagkraften i dansk turisme er også styrket gennem konkrete tiltag som f.eks. muligheden for at få en tilpasset version af visitdenmark.com, som VisitDenmark tilbyder turismeorganisationer og netværksforeninger. Betegnelsen visit har slået sig fast som turismens fælles internetadresse, og navnet kombineret med hjertelogoet spreder sig i turismefremmesystemet. Tiltagene er med til at tegne et mere tydeligt billede af Danmark i udlandet. Vækst gennem innovation og fornyelse Det globale rejsemarked er i konstant forandring, og innovation og fornyelse er afgørende for at få del i den internationale vækst. I 2006 har VisitDenmark taget initiativ til det hidtil mest ambitiøse udviklingsprojekt i dansk turisme. Gennem udvikling af nye oplevelsesprodukter og markedsføring af en række tematiserede helårsdestinationer skal Danmark genvinde sin position inden for kystferieturismen. Målet er at skabe vækst i yderområderne af Danmark og en sæsonudvidelse uden for de større byer. På markedsføringssiden har VisitDenmark styrket brandingindsatsen i Sverige, Tyskland og Holland, hvor nyudviklede kommunikationskoncepter skal sikre Danmark en tydelig og attraktiv position. Samtidig er en fremtidssikret version af visitdenmark.com lanceret. Internetportalen indgår som en integreret del af markedsføringen og åbner døren til nye omkostningseffektive måder at tiltrække turister på. VisitDenmark følger nøje udviklingen i de nye rejsemønstre og efterspørgslen efter oplevelsestyper. I 2006 blev syv typer oplevelser, som ferieturisterne søger i Danmark, identificeret, og undersøgelsen er suppleret med potentialemålinger i Formand Niels Nygaard (indtil 1. maj 2007) Mission Sammen med partnere tiltrækker vi turister og styrker deres oplevelser i Danmark

5 Offensiv global markedsføring af Danmark 2007 bliver et år, hvor der sættes internationalt fokus på Danmark. Den 2. april offentliggjorde regeringen det politiske forlig om offensiv global markedsføring af Danmark, hvor turismen indgår som et af fem indsatsområder og er prioriteret med 60 mio. kr. over de næste fire år til en styrket indsats inden for kystferie og city break. Planen er det hidtil største og mest ambitiøse initiativ, som er taget for at markedsføre nationen Danmark. Turismens centrale placering i markedsføringsplanen giver god mening. Med 21 mio. udenlandske besøg om året spiller turismen en væsentlig rolle, når det gælder om at skabe et positivt og tydeligt billede af Danmark. I det kommende år vil VisitDenmark invitere regionerne og erhvervslivet til et samarbejde om, hvordan parterne i fællesskab kan sætte Danmark på verdenskortet. Erhvervsturismen har de senere år stået i skyggen af indsatsen inden for ferieturismen. Fokus på at vende den markante nedgang i de tyske overnatninger har været nødvendig, men strategien er nu lagt, og tiden er inde til at bygge en nationalt koordineret indsats oven på de mange aktiviteter, som i dag sker inden for erhvervsturismen. VisitDenmark vil derfor i 2007 samle partnere om at udarbejde og gennemføre en national strategi. En strategi, der bygger videre på det arbejde, der allerede er i gang med at udvikle et fælles dansk mødebrand og gennemføre kompetence- og produktudvikling. Grobund for vækst Med de mange tiltag er muligheden for vækst i dansk turisme bedre end nogensinde før. Væksten kan ikke skabes af VisitDenmark eller nogen anden aktør alene. Kun gennem en fælles national koordineret indsats kan Danmark få en stærk position og tiltrække besøgende fra udlandet. VisitDenmark ser frem til et fortsat godt samarbejde med alle, der beskæftiger sig med at tiltrække turister og styrke deres oplevelser i Danmark. Formand Niels Nygaard Adm. direktør Dorte Kiilerich Adm. direktør Dorte Kiilerich Vision Vi vil gøre Danmark verdenskendt for nærværende og let tilgængelige oplevelser hele året

6 Vidste du at Større gennemslagskraft i udlandet VisitDenmark gennemfører brandingkampagner i Norge, Sverige, Tyskland og Holland. Det skaber ikke kun et attraktivt og tydeligt billede af Danmark, men giver også erhvervet en salgsplatform. Pressearbejde er en væsentlig del af markedsføringen af Danmark. I 2006 gennemførte VisitDenmark sammen med partnere: 307 presserejser 401 journalistbesøg 27 tv-hold Det resulterede i trykte artikler og 323 web-artikler til en estimeret annonceværdi på 245 mio. kr. Danmark er ikke det billigste land at besøge. Til gengæld byder Danmark på oplevelser, som er værd at betale lidt ekstra for. Men hvad er det unikke ved et besøg i Danmark? Det er netop det, VisitDenmark formidler i brandingkampagnerne. Målet er at skabe en følelsesmæssig præference for Danmark, så landet fremstår attraktivt, tydeligt og samtidig adskiller sig fra andre lande. Det skal være klart, hvorfor man skal vælge Danmark frem for andre destinationer. Samtidig skal billedet af Danmark gøres relevant, så potentielle gæster let identificerer sig med det. På det norske marked er Danmark de sidste 18 år markedsført under sloganet Det er dejlig å være norsk i Danmark. Resultaterne taler deres eget sprog. Siden kampagnens start er overnatningerne steget med 151 pct. og nordmændene foretrækker stadig at besøge Danmark frem for en række konkurrerende destinationer. I 2006 er turen kommet til en forstærket indsats i Sverige, Tyskland og Holland. Resultaterne viser sig ikke det første år. Først efter nogle års konsekvent markedsføring forventes de første resultater at kunne dokumenteres. Herefter har VisitDenmark åbnet døren til markedet, og salget af rejser, produkter og oplevelser, som bakker op om værdierne i kommunikationskonceptet, har et stærkere konkurrencemæssigt udgangspunkt. Alle fire koncepter tager afsæt i de danske brandingværdier Oase/Fri - Hygge/Uhøjtidelig Design/Begavet. Ved at tage afsæt i de fælles grundlæggende værdier skabes der endnu større slagkraft og entydighed i budskabet om at besøge Danmark. Danmarksværdierne ligger også til grund for markedsføringen på de øvrige markeder, som VisitDenmark bearbejder, men som endnu ikke er modne nok til et markedstilpasset kommunikationskoncept. Fire kommunikationskoncepter: Det er dejlig å være norsk i Danmark Som resultat af en konsekvent brandingstrategi er Danmark et af de bedst kendte brands i Norge. 90 pct. af alle nordmænd har kendskab til Danmark som besøgsland og forbinder Danmark med åbne, hyggelige og afslappede mennesker. Sloganet indeholder en todelt påstand: Det er lidt dejligere at være norsk gæst i Danmark end andre nationaliteter, og at det er dejligere at være norsk i Danmark end at være 6

7 7 norsk i Norge. Børnefamilier har været den primære målgruppe for brandingen, men voksne par vægtes i stigende grad. Strategien bakkes bl.a. op af de tre største rederier, DFDS Seaways, Color Line og Stena Line, som sammen med VisitDenmark Oslo står bag mange års succesfulde tv-reklamer og pr-tiltag. Se livet från den danska sidan I Sverige blev det danske brand relanceret i 2005 under overskriften Se livet från den danska sidan. Målet er at slå Danmarks position fast som det mest populære udenlandske rejsemål hos svenskerne og dermed øge turismen fra Sverige. Konceptet bygger på det, der adskiller Danmark fra andre rejsemål. Nemlig menneskene. Svenskerne ser danskerne som afslappede livsnydere og det er denne mentalitet, som får svenskerne til at tage turen over Sundet. Konceptet som kan anvendes i mange varianter - bruges i alle aktiviteter og projekter på det svenske marked. Ab und zu mahl Dänish leben I Danmark siger man du til sine naboer, til bageren og til chefen. Hvad der for tyskerne er utænkeligt, er for danskerne en naturlig del af hverdagen. Danskernes uhøjtidelige omgangsform er netop omdrejningspunktet i konceptet på det tyske marked. Her opfordres tyskerne til fra tid til anden at leve på den danske måde, dvs. lidt mere afslappet. I 2006 er konceptet bl.a. anvendt i et nyt livsstilsmagasin, som distribueres gennem Jysks butikker i Tyskland. Magasinet udgives i samarbejde med Novasol, Scandlines, Campingrådet og andre partnere. Hertil kommer radiospots og en række offline/online annoncer i samarbejde med partnere. Kijk, dat is Denemarken Se, det er det virkelige Danmark er navnet på konceptet, som er introduceret i Holland i Konceptet består i at nedbryde hollændernes fordomme og manglende kendskab til Danmark med en række fakta, der virker positivt overraskende. Konceptet er anvendt i en række projekter og aktiviteter over for voksne over 50 år. Aktiviteterne, hvor en online quiz spiller en central rolle, er eksponeret for over 5,5 mio. personer, og en undersøgelse viser, at aktiviteterne skaber øget interesse for og kendskab til Danmark. Campingrådet og Scandlines har været partnere på aktiviteterne i Kampagnen fortsætter i 2007, hvor fokus udvides til familier med børn. Læs mere om branding af Danmark på

8 Brand position: Danmark er et trygt, uformelt og frit land Danmark er et trygt land at besøge. Og dem som kender os godt ved, at Danmark også tilbyder inspiration, design og godt værtskab. Et højt kendskab betyder, at Danmark er på listen over mulige rejsemål. Jo bedre man kender Danmark, jo større er sandsynligheden for, at man rejser hertil. Det lyder såre indlysende, men nu er det også bevist. VisitDenmark har undersøgt Danmarks brandposition i seks europæiske lande. På tværs af landene siger 15 pct., at de har præference for at besøge Danmark, og at de forventer at besøge Danmark i løbet af de næste to år. Billedet ser anderledes ud, når man udelukkende ser på de personer med højt kendskab til Danmark. Her ønsker 48 pct. at besøge Danmark. Derimod anser kun fem pct. af den relativt store gruppe, der ikke kender Danmark, landet som potentielt rejsemål. En central konklusion af undersøgelsen er derfor, at det gennem markedsføring gælder om at øge kendskabet til Danmark. Lykkes det at øge kendskabet til Danmark, følger præferencen og salget helt automatisk. Dominans og niche Dykker man ned i undersøgelsens resultater, viser der sig store forskelle mellem de seks lande. Danmark har nemlig to ekstreme positioner i Europa: Kendt tæt på og ellers ukendt! I de lande, der grænser op til Danmark - dvs. Norge, Sverige og det nordvestlige Tyskland - står Danmark stærkt. Stærkest i Norge, hvor over halvdelen af befolkningen forventer at besøge Danmark inden for de næste to år, og hvor næsten alle har en meget positiv holdning til Danmark. Vores position i Sverige ligger tæt op af den norske, men konkurrencen fra andre destinationer er noget skarpere, og holdningen til Danmark er stadig positiv, men lidt mere afdæmpet. I Nordtyskland er over hver fjerde interesseret i at holde ferie i Danmark, og en tilsvarende andel kender Danmark godt. Længere væk i Europa - Holland, det øvrige Tyskland eller Storbritannien - er Danmarks position en helt anden. Her er Danmark en nichedestination med en uklar profil. Under 10 pct. har et godt kendskab til Danmark. Man har ikke følelser for Danmark, og opfattelsen af Danmark er neutral. To så ekstreme positioner giver Danmark helt forskellige strategiske udfordringer. På nærmarkederne skal befolkningernes i forvejen høje kendskab og varme følelser for Danmark fastholdes. I de store rejselande i det øvrige Europa er det en udfordring at blive set og hørt. 8

9 Danmark kan ikke uden videre øge kendskabet hos den gennemsnitlige befolkning. Her skal Danmark være noget for udvalgte målgrupper. Danmark er inspirerende På trods af store forskelle landene imellem er grundholdningen nogenlunde ens, når man spørger til Danmarksværdierne Oase/Fri, Hygge/ Uhøjtidelig og Design/Begavet. I alle lande opfattes Danmark mest trygt og mindst dynamisk. I vores nabolande forbinder halvdelen Danmark med egenskaberne frihed, uformel stemning og ro. Blandt de moderne egenskaber dynamisk, inspirerende og design scorer Danmark i alle lande højst på inspirerende og herefter design, som især svenskerne hæfter sig ved. I forhold til Danmarks position i 2003, hvor en tilsvarende undersøgelse blev gennemført, er der i 2006 en relativt større andel, der opfatter Danmark som trygt. Men det er ikke bare Danmark, der opfattes som trygt af flere personer. Andre nordeuropæiske destinationer har haft et tilsvarende spring, hvilket kan skyldes, at der generelt er kommet mere opmærksomhed om tryghed som værdi. Danmark konkurrerer med Sverige og Norge om positionen tryg, ro og frihed, og vi er oppe imod stærke lande som Spanien, Grækenland, England og Frankrig om at være dynamisk, inspirerende og kendt for design. Men vi er verdens mest charmerende og uformelle land, som tilbyder vores gæster frihed og fællesskab - i hvert fald, hvis vi spørger vores norske venner. En central konklusion i undersøgelsen er endelig, at opfattelsen af Danmark ændrer sig med stigende kendskab og konkret erfaring med landet. Har man været i Danmark bare én gang, får man, foruden lyst til at vende tilbage, også et mere nuanceret syn på landet. Undersøgelsen viser, at man først og fremmest får bekræftet sine forestillinger om, at Danmark er et trygt og rart land. Men man får også tilført nye dimensioner til opfattelsen. Se undersøgelsen på Vidste du at VisitDenmark med jævne mellemrum undersøger Danmarks brand position på udvalgte markeder. I 2006 har analyseinstituttet Marketminds gennemført interview med personer mellem 15 og 65 år i Norge, Sverige, Tyskland, Holland, England/Irland og dele af Italien.

10 Styrket indsats på mødemarkedet Danmark har potentiale til at stå stærkere i konkurrencen om at tiltrække møder, kongresser og konferencer. Derfor skal mødeproduktet i Danmark styrkes og en omfattende markedsføring igangsættes. Møder og konferencer er et stort og attraktivt forretningsområde i den globale turisme og derfor også et område med stor konkurrence. I mange år har Danmark slået på traditionelle konkurrenceparametre som faciliteter, tilgængelighed, team building og gode rammer for sociale arrangementer for at trække de store møder, kongresser og konferencer til landet. Det er der ikke noget galt i, men skal Danmark stå stærkere i forhold til konkurrenterne, skal der større fokus på selve indholdsdelen af møderne. Et område, hvor Danmark har potentiale for at tage en stærk position og skabe vækst i turismen. I 2006 har VisitDenmark derfor taget initiativ til et projekt, der skal styrke mødeproduktet i Danmark. Målet er at give de danske mødeudbydere en række nye redskaber og øgede kompetencer til at kunne rådgive de internationale planlæggere om, hvordan et møde eller en konference bedst skrues sammen. Det drejer sig ikke kun om at tænke i nye oplevelseskoncepter, men også om at effektivisere møderne, styrke deltagerinvolveringen og sikre, at mødeplanlæggeren eller konferenceholderen får det ønskede afkast af arrangementet. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med de regionale MICE-netværk, som består af hoteller, konferencecentre, incomingbureauer, event- og kongressarrangører og de regionale turismeudviklingsselskaber. Planen er at gennemføre koncept- og kompetenceudviklingsdelen i og inddrage det nye danske mødekoncept i markedsføringen fra Danmark som foretrukken mødedestination Projektet vil indgå som en af byggeklodserne i en ny national strategi, som VisitDenmark i 2007 inviterer en række samarbejdspartnere til at udarbejde i fællesskab. Strategien vil være en overbygning på den store indsats, som allerede i dag sker på markederne og i regionerne. Når indsatsen koordineres i en national strategi, er vejen banet for en mere effektiv bearbejdning af det internationale mødemarked. En national strategi skal også tage højde for de værdier, Danmark ønsker at være kendt for i det internationale samfund, og skal bygge bro til brancher og sektorer, som har potentiale for at tiltrække møder, kongresser og konferencer til Danmark. 10

11 Vidste du at 11 Mødeturismen i Danmark står for 2,3 mio. overnatninger, og at de udenlandske mødedeltagere lægger 2,4 mia. kr. i omsætning om året.

12 Fælles indsats over for nye målgrupper Kystferiebestyrelsen og city break bestyrelsen i VisitDenmark har besluttet at dreje fokus i markedsføringen fra overnatninger og geografi til målgrupper og oplevelser. De rejsende bliver stadig mere kræsne og rejser efter destinationer, hvor de kan få opfyldt deres drømme og dyrke deres interesser hvad enten det drejer sig om at slappe af, tage på kulturbesøg, være aktiv eller pleje familien. Denne udvikling skal markedsføringen også tage højde for. For blot få år siden tog en stor del af markedsføringen af Danmark udgangspunkt i, hvor den rejsende skulle sove. I dag handler markedsføringen i langt større grad om, hvad den rejsende kan opleve. Det er resultat af en drejning, som VisitDenmark har foretaget i samarbejde med en lang række partnere. Indsatsen er forankret i henholdsvis kystferiebestyrelsen og city break bestyrelsen. De to bestyrelser fungerer som strategiske fora, hvor markedsføringsprojekter drøftes og prioriteres for at skabe større slagkraft i markedsføringen af Danmark. Større gennemslagskraft Som resultat af kystferiebestyrelsens arbejde er der i 2006 gennemført en lang række aktiviteter på tværs af regioner og brancher og indsatsen har vist sig mere effektiv end den tidligere opdelte markedsføring. Kystferiebestyrelsen fokuserer på to primære målgrupper på tværs af markederne, nemlig 1) børnefamilier og 2) voksne par der rejser uden børn. For at målrette markedsføringen yderligere, brydes målgrupperne ned i oplevelsestyper. På den baggrund udarbejdes markedsføringsmaterialet med tilbud, tema og aktiviteter, der kan friste til et besøg i Danmark. Eksempelvis er Nordsee Urlaub kampagnen på det tyske marked i 2006 målrettet både børnefamilier og voksne par. De to magasiner i kampagnerne adskiller sig i sprog og billeder, for mens forældrene gerne vil se billeder af børn, der roder med skovl og spand i sandet, er de voksne mere interesserede i vandreture gennem de gamle handelsbyer, loppemarkeder og særlige naturoplevelser. Opdelingen har også gjort det muligt at distribuere de to oplevelsesmagasiner direkte til målgrupperne, hvilket har givet 40 pct. flere henvendelser end sidste år som følge af kampagnen. Fokus på livsstil City break bestyrelsen skal i 2007 lægge en national strategi for København, Århus, Aalborg og Odense. Målet er at skabe et samarbejde 12

13 13 mellem de fire destinationer omkring temaer. København er naturligvis lokomotivet, når det gælder internationale storbyrejser til Danmark, men især på nærmarkederne kan også Århus, Aalborg og Odense tiltrække mange besøg gennem temaer og oplevelsestilbud. City break bestyrelsen har besluttet at målrette markedsføringen tre hovedmålgrupper: 1) Børnefamilier, 2) voksne par uden børn og 3) unge mellem 20 og 39 år. Hertil arbejdes der med en række specialegmenter som gay og singles. Livsstil har stor betydning for de rejsende, som tager på storbyferie, og der vil derfor i den nationale strategi blive arbejdet videre med at nedbryde målgrupper i oplevelsesprofiler og livsstilssegmenter. Vidste du at VisitDenmark i 2007 tilbyder 150 markedsføringsaktiviteter i over 20 forskellige lande. Dertil kommer en række skræddersyede projekter med samarbejdspartnere.

14 Highlights VisitDenmark arbejder inden for tre forretningsområder: Kystferie, city break og MICE. Her er et udpluk af markedsføringsresultaterne i Januar Dansk camping på hollandsk tv 1,3 mio. hollandske seere kiggede med, da de kendte tv-værter Marit og Sander i to afsnit af programmet Camping LIFE besøgte to hollandske familier på campingferie i Danmark som resultat af et produktivt samarbejde mellem programmets redaktion, Campingrådet og VisitDenmark i Leiden. Markedsføring af jazzfestivaler VisitDenmark og Copenhagen Jazz Festival etablerede i 2006 netværket JazzAround Denmark med 12 danske jazzfestivaler. Ud over erfaringsudveksling profilerer netværket Danmark som jazzland via VisitDenmarks kontorer i Sverige, Norge, Tyskland, Holland, UK og USA. Samarbejdet fortsætter i 2007, nu med flere medlemmer, der er enige om værdien af at promovere hinandens festivaler i udlandet. Turister til Øresundsregionen solgte flybilletter og hotelovernatninger til Øresundsregionen. Det var det direkte resultat af VisitDenmark Londons online kampagne, der skulle trække turister til Øresundsregionen som en del af IMO projektet mellem VisitDenmark, Wonderful Copenhagen, Skåne/Malmø og SAS. Kampagnen har været at finde på Expedias og VisitDenmark Londons hjemmesider fra 16. januar til 13. februar Februar Internet-tv i Norge Markedschef Vidar Mørch gik direkte på internetskærmen i to timer for at svare på rejselystne nordmænds feriespørgsmål om Danmark. Visit Denmark er den første og hidtil eneste annoncør, der har benyttet sig af denne kampagneform. Udsendelsen blev vist på hjemmesiden til Norges største avis Verdens Gang (VG), der har gennemsnitligt unikke brugere hver dag. Det er første gang, der satses så gennemført på en netkampagne. Marts Tyskerne spiller Danmarksspil VisitDenmark Hamborg har lanceret en virtuel Danmarkstur i form af online-spillet Danmark rundt. Spillet, der skal skabe kendskab til Danmark som rejsemål, er bygget op om danske byer, regioner og attraktioner, som præsenteres med billeder, informationer, spørgsmål og link til deres hjemmesider. Omkring tyskere har spillet med i hele perioden, der løb til marts Ud over øget kendskab til Danmark og danske oplevelser har spillet givet 650 nye tilmeldinger til VisitDenmarks nyhedsbrev. Krydstogtmarkedsføring i USA Krydstogter er et stort forretningsområde i USA, og i marts 2006 havde Cruise Copenhagen Network og Cruise Denmark premiere med en helt ny stand på Seatrade i Miami. VisitDenmark New York har desuden i 2006 markedsført Danmark som krydstogtsdestination i samarbejde med Performance Media Group (magasiner målrettet amerikanske rejsebureauer), Signature Travel og Expedia.com. 900 m2 dansk design på svensk messe Danmark fyldte 900 m2, da VisitDenmark 14

15 Stockholm og partnere indtog Sveriges største rejse- og turistmesse TUR i Gøteborg på en ny og stilren designstand. Sammen med 20 hovedudstillere og en række sekundære udstillere satte VisitDenmark og partnere fokus på dansk design. Louis Poulsen, Le Klint, Bitte Kai Rand og DAY Birger et Mikkelsen vækkede interessen for Danmark hos messebesøgende svenskere. April Norsk pressesucces i Århus og Aalborg En norsk pressetur til Aalborg og omegn resulterede i omtale til en annonceværdi på knapt 1,3 mio. norske kr. Succesen blev efterfulgt af en lignede tur til Århus med temaet gourmet. Baggrunden for den vellykkede markedsføring er et samarbejde mellem Århus og Aalborg, der startede i 2005 og er rettet mod Danmarks nærmarkeder. Samarbejdet fortsætter i Mode giver italiensk presserekord Presseomtale for 43,6 mio. kr. Sådan lyder VisitDenmark Milanos årsresultat for presseindsatsen i forbindelse med markedsføringssamarbejdet IM0. Indsatsen indeholder bl.a. et tre minutters indslag på den landsdækkende tv-station Rai1 om Copenhagen Metro Fashion Week til en værdi på mere end 1 mio. kr. IMOsamarbejdet, der skal sælge Øresundsregionen som oplevelsesmetropol og mødedestination, fortsætter i Web-kampagne i USA I foråret gennemførte VisitDenmark New York en webkampagne mod markedets største målgruppe: Velhavende og veluddannede amerikanere over 55 år, der bor i nærheden af de større byer, og har rejst i Europa tidligere. Kampagnen blev lanceret på bl.a. portalen travelocity.com, hvor brugere blev eksponeret for tilbuddet om et besøg i København klikkede sig ind på kampagnen. Maj Norsk bogudgivelse om Danmark Et kendt norsk fotograf og journalistpar har udgivet bogen Danmark - En anderledes reiseguide i Norge. Bogen tager læserne på en rundrejse i romanform, og de mange gode tips er for en stor del researchet af VisitDenmark Oslo, som er ved at skabe sig et navn som sparringpartner for forfattere, der skriver bøger om Danmark. Ud over de mange mennesker, som læser bøgerne, skaber udgivelserne omtale i tv, aviser og blade for mange millioner kroner. I 2006 udkom også bøgerne Jakten på den skjulte elefant og København for livsnytere. Design sælger mødeindustrien På den internationale fagmesse IMEX i Frankfurt lancerede VisitDenmark en helt ny stand, som gennem et anderledes design skal skabe interesse for Danmark som destination for møder, konferencer og belønningsrejser. Møblerne på standen repræsenterer fremtiden i dansk design, og samtidig appellerer standen til sanserne gennem grønne bøgeskove og brusende bølger. Målet er at vise, at Danmark har en innovativ tilgang til måden at holde møder på, og at utraditionelle møder kan skabe engagement og resultater besøgte standen, og BBT Online - et internationalt anerkendt fagmedie kårede standen til messens bedste. Juni Dansk design i amerikanske medier En række førende designmagasiner i USA var på en særlig pressetur til Danmark arrangeret af VisitDenmark New York. Gennem et privat besøg hos Hanne Kjærholm og møder med en række nye danske designere fik journalisterne en personlig oplevelse af danske designikoner som Arne Jacobsen, Arne J. Wegner 15

16 og Poul Kjærholm. Artiklerne i tre af magasinerne - Dwell, Metropolis og Contact Magazine - har en annonceringsværdi på mere end kr. Events tiltrækker turister Events var trækplasteret i en city break kampagne, som VisitDenmark gennemførte i samarbejde med Sterling i Roskilde Festival og Copenhagen Jazzfestival var reason to go i kampagnen, som var rettet mod Spanien, Holland, Tyskland, Storbritannien og Italien. Kampagnen skabte god omtale som følge af pressearbejde og kampagnesider på visitdenmark.com. Italiensk presse i dansk køkken I samarbejde med Arla Foods/Karolines Køkken inviterede VisitDenmark Milano fem italienske journalister på en rejse i dansk madkultur. Ideen var at samarbejde med en virksomhed, som gennem historiefortælling kan sælge Danmark med en utraditionel vinkel, nemlig det danske køkken. Invitationen blev et stort tilløbsstykke blandt italienske mad- og livsstilsmagasiner, og VisitDenmark måtte sige nej til mange interesserede, da rejsen kun havde plads til fem journalister. Gastronomi som tema for presserejser fortsætter i Japanske smil i Skandinavien Japanere med interesse i Skandinavien opfordres til at tage et billede af sig selv, mens de smiler i et af de skandinaviske lande. Det er idéen i en kampagne, som VisitDenmark gennem Scandinavian Tourist Board har kørt i Japan sammen med Norge og Sverige. Kampagnen bygger på et tæt samarbejde med japanske medier. I juni omtalte livsstilsmagasinet Departures kampagnen, som i alt har generet omtaler til en annonceværdi på mere end 12 mio. kr. Juli Svensk Bornholmsprojekt Sammen med en række partnere har Visit- Denmark Stockholm styrket svenske turisters interesse for ferieøen Bornholm læsere har fået et særligt Bornholmsmagasin med i købet af populære livsstilsmagasiner som Amelia og Hus&Hem svenske hjem har fået bornholmske ferietilbud ind af brevsprækken i et samarbejde med supermarkedskæden ICA. Og endelig har svenskere set VisitDenmarks store ferieannonce for Bornholm i IKEA Family Live. August Danmarks-quiz hitter i Holland Som led i en ambitiøs kampagne for at ændre hollændernes syn på ferielandet Danmark blev en online quiz introduceret på VisitDenmarks hollandske hjemmeside. Quizzen bestod af fotospørgsmål og små videoklip fra Danmark og er markedsført på mere end 45 relevante hjemmesider. Siden den 4. august har hollændere klikket sig ind på quizzen, og VisitDenmark Leiden har modtaget forslag i en konkurrence om at finde et nyt slogan. September Tyskland styrker helårsturisme Med ekstra midler i lommen fra projekt helårsturisme har VisitDenmark Hamborg gjort en indsats for at sætte Danmark på verdenskortet i Tyskland. Radiospots på kanalen NDR2 er nået ud i Nordtyskland og store dele af Østtyskland, imageannoncer er trykt i udvalgte magasiner med et samlet oplag på 5,25 mio., og VisitDenmark Hamborg har indgået et samarbejde med den tyske filial af Jysk, Dänisches Bettenlager, om livsstilsmagasinet Dänemark live!, der distribueres i en ½ mio. eksemplarer fire gange om året i de knapt 600 tyske forretninger. Oktober Dansk campinginitiativ i Schweiz For første gang deltog VisitDenmark Hamborg på den store campingmesse i Bern som følge af det stigende antal schweiziske campingturister. De mange interesserede fik en en særlig campingbrochure med syv inspirationsruter, der bl.a. viser en række seværdigheder, der ikke er kendt af tyskerne og schweizerne. 16

17 November Tyske MICE-agenter på flyvende workshop En særlig oplevelse ventede tyske MICE-agenter, da VisitDenmark Hamborg og partnere inviterede til workshop. Deltagerne skulle på en fiktiv flyrejse fra Frankfurt til København og fik tilsendt et boardingkort som entrébillet. På flyet blev deltagerne hilst velkommen af en SAS-kaptajn og derefter fik de en præsentation af København og Øresundsregionen. I eventen deltog 30 agenter og beslutningstagere fra Frankfurt og omegn. Dansk jul i hollandsk tv-succes Det populære hollandske talkshow MAX & Catherine satte seerrekord med mere end en million tv-seere, da juleshopping i København var på programmet. Talkshowet, der retter sig mod voksne hollændere over 50 år, indeholder normalt ikke indslag om ferie, men takket være en unik aftale med tv-kanalen, både økonomisk og i form af en pressetur i samarbejde med en række danske partnere, lykkedes det VisitDenmark Leiden at få 4 minutter om rejsedestinationen København. December København i den tyske æter I anledning af en ny flyrute mellem København og Düsseldorf fik radiolyttere i området en smagsprøve på et city break ophold i København. Visitdenmark, Wonderful Copenhagen og Air Berlin lavede seks radioreportager til unge og par uden børn. Radiokampagnen, der kunne høres på Antenne Düsseldorf med dagligt lyttere, blev fulgt op af en online-kampagne. Dansk jul til engelske MICE-agenter VisitDenmark London blandede forretning med fornøjelse for 70 MICEagenter i workshoppen Denmark Unwrapped. Den eksklusive Londonevent satte fokus på Danmark som mødevært og gav deltagerne mulighed for at tale på enmandshånd med repræsentanter fra flyselskaber, incoming agenter, hoteller og regioner fra Danmark, Færøerne og Grønland. Efterfølgende kunne deltagerne gøre deres personlige julegaveindkøb blandt et udvalg af produkter fra danske designere fra bl.a. Illums Bolighus. Workshoppen blev afsluttet med en uformel reception med mad tilberedt af stjernekokken Paul Cunningham. BBC holder jul i Aalborg Mere end 4,5 mio. briter oplevede en aalborgsk jul i BBC Holidays reportage om traditionel dansk jul i Aalborg og omegn. Programmet, der er Englands mest populære rejseprogram, er kommet i stand som led i et markedsføringssamarbejde i Storbritannien, som VisitDenmark London, Aalborg og Nordjylland har indledt i forbindelse med den nye flyrute mellem London Gatwick og Aalborg nordmænd har set dansk reklamefilm De nye danske reklamefilm i Norge har fået en god start, flere måneder før kampagnen starter på tv. Alene på Dagbladet.no har mere end klikket sig ind for at se filmene. De gode resultater skyldes først og fremmest gode redaktionelle omtaler på de norske netmedier. Bortset fra en pause sidste år har VisitDenmark i Norge vist reklamefilm i 17 år. Det er den norske guldpalmevinder Bobby Peers, der har instrueret de nye reklamefilm Satisfaction og Nøgen for VisitDenmark. Januar Danmarks image i magasinform Visitdenmark lancerer imagemagasiner i eksemplarer. Magasinerne skal udbrede kendskabet om Danmark på bl.a. de markeder, hvor Visit Denmark ikke gennemfører store forbrugerrettede kampagneaktiviteter. Magasinerne distribueres på messer, gennem rejsebureauer og med post i Holland, Italien, UK/ Irland, USA og Spanien. Magasiner udkommer i en international version på markeder, hvor VisitDenmark ikke har kontor. 17

18 Mere markedsføring foregår på internettet Med 4,6 mio. årlige besøg og 18 forskellige markedsindgange skaber visitdenmark.com synlighed om Danmark direkte over for turisterne. Også i lande, hvor VisitDenmark ikke har eget markedskontor. Moderne teknologi sat sammen med et nyt og brugervenligt design. Det er nogle af de vigtigste ingredienser på en ny og fremtidssikret version af portalen visitdenmark.com, som blev lanceret den 1. februar Den nye generation af portalen spiller en central rolle for at få flere besøgende til Danmark. Stadig flere bruger internettet, når de skal vælge rejsemål, og derfor er der i den nye version af visitdenmark.com lagt vægt på at gøre det nemt for turisten og mødeplanlæggeren at booke overnatninger og finde oplevelser i Danmark. Alt tyder på, at brugerne har taget godt imod den nye portal. I 2006 var der i alt 4,6 mio. besøg, hvilket er 60 pct. flere end i En stigning, som ligger over væksten i besøgstallet på andre portaler. Den tyske indgang på visitdenmark.com havde en fremgang på 51 pct., mens Norge og Sverige oplevede en stigning i antallet af besøg på 85 pct. Fælles platform for markedsføring Den nye generation af portalen fungerer som en platform for den samlede markedsføring af Danmark. Ud over at vise, hvad Danmark kan byde på, gennemføres målrettede salgsaktiviteter i nyhedsbreve og på kampagnesider. I 2006 blev der etableret op mod 50 kampagnesider, som i samarbejde med partnere udgjorde omdrejningspunktet i en række markedsføringsaktiviteter. Nyhedsbrevene sendes ud på 10 markeder og nåede op på et samlet antal abonnenter på i VisitDenmark tilbyder alle turismeregioner, destinationer og turistbureauer deres egen målrettede version af visitdenmark.com. Indtil videre har 26 partnere benyttet sig af tilbuddet og flere hjemmesider var færdige til at gå i luften i At stadig flere bruger samme design og tekniske løsning gør det endnu nemmere for turisten at orientere sig, og arbejdet med den nye portal er samtidig med til at skabe synergi og inspiration mellem alle de parter, der arbejder med at tiltrække besøgende til Danmark. Vidste du at Det er typisk de skandinaviske lande, der booker online, mens resten af verden primært søger information og inspiration på visitdenmark.com. 18

19 19 Information på mobiltelefonen I løbet af 2007 fortsætter VisitDenmark udviklingen af portalen. I dag er portalen primært et medie for de turister og mødeplanlæggere, der overvejer at tage til Danmark. Målet er at også at have dialog med de besøgende under og efter deres ophold i Danmark. Et helt nyt initiativ bliver en mobilplatform, hvor VisitDenmark kan kommunikere med de besøgende via mobiltelefon. Det skal sikre, at turisterne kan få forskellige informationer om eksempelvis events, mens de er i Danmark. Andre initiativer er en gæstebog, hvor brugerne kan fortælle andre rejsende om deres oplevelser i Danmark gennem tekst og billeder. Endelig er der planer om at udarbejde en avanceret guide, som præsenterer et udbud af overnatninger, seværdigheder og oplevelser, ud fra de behov og interesser den besøgende har givet til kende. Guiden skal gøre det endnu mere attraktivt at besøge Danmark. Besøg

20 Turisme og fødevarer sætter Danmark på verdenskortet Over 100 mio. seere får smag for Danmark, når mad- og rejseprogrammerne New Scandinavian Cooking vises i Det er første gang, turismen og fødevarebranchen går sammen i så stort et markedsføringsfremstød. Tv-programmerne er færdigproducerede. Aftaler med tv-stationer verden over er ved at falde på plads. Og fra maj 2007 går det løs, når amerikanerne som de første i verden kan tænde fjernsynet og se Claus Meyer rejse Danmark rundt og tilberede velsmagende måltider baseret på lokale råvarer. New Scandinavian Cooking er navnet på tvserien, som forventes at blive sendt i over 70 lande med potentielt 100 mio. seere. Med sit transportable køkken har Claus Meyer besøgt 13 forskellige steder i Danmark, hvor han bl.a. underholder seerne med historier fra egnen og råvarernes oprindelse, mens han tilbereder maden udenfor i smukke omgivelser. Programmerne er optaget ved Lammefjorden, i Grønland, på et DFDS skib mellem København og Oslo, på Bornholm, i Skagen, Nordsjælland, Læsø/Samsø, Limfjorden, Faaborg, Lolland-Falster, Sønderjylland, Aalborg og København. Serien fungerer som et af de største markedsføringsfremstød af Danmark, som VisitDenmark har bidraget aktivt til. Ud over en usædvanligt stor eksponering af Danmark og danske fødevarer forventes serien også at give mange seere lyst til at besøge Danmark. I forbindelse med tv-serien oprettes en hjemmeside, hvor man kan læse mere om lokaliteterne, fødevareproducenterne, lokale kulinariske tilbud og ikke mindst booke et ophold i Danmark. Dertil kommer en kogebog med opskrifterne og oplevelserne fra de 13 programmer. New Scandinavian Cooking fungerer samtidig som et afsæt for turisterhvervet og fødevareproducenterne til at gå sammen om at udvikle, pakke, markedsføre og sælge nye madrelaterede oplevelser i Danmark. Nyt samarbejde Det er første gang, at fødevarebranchen og turismen arbejder sammen om en så omfattende markedsføring af Danmark og danske råvarer i udlandet. I løbet af de senere år er der sket en voldsom udvikling af dansk gastronomi. Mange kompromisløse fødevarerproducenter af bl.a. øl, honning, pølser, ost, smør og salt er dukket op, og udviklingen støttes af de større producenter. Samtidig slår det høje kvalitetsniveau igennem i 20

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014 Velkommen som StorbyPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! StorbyPartner 2014 StorbyPartner du vælger selv, hvor du vil være med Som Storbypartner i 2014 er du med, når

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Kystferiestrategi. i retning mod helårsturisme

Kystferiestrategi. i retning mod helårsturisme Kystferiestrategi i retning mod helårsturisme November 2006 Del I: Kystferiestrategi 2007-2011: Baggrund Situationsbeskrivelse Strategi Vision for kystferieturismen Målgruppevalg Prioriterede markeder

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Hvad er god markedsføring?

Hvad er god markedsføring? Hvad er god markedsføring? God markedsføring i VisitDenmark er: Brød når 2 den tiltrækker flere og mere værdiskabende turister til Danmark, så markedsandelene og omsætningen øges. Her præsenteres en model,

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Hvad er det vi vil..?

Hvad er det vi vil..? Hvad er det vi vil..? Målsætningen for det nye samarbejde er, at - skabe et attraktivt brand, der kan rumme alle aktører - gennemføre stærke markedsføringsaktiviteter... - der giver området stor synlighed

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Antallet af danskere, der rammes af sclerose, er stigende. Stigningen ses primært blandt kvinder - faktisk i en sådan grad, at 2 ud af 3 danskere, der får sygdommen, er kvinder.

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter

Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter Destination Bornholm Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter Bornholms turismestrategi for 2013-2016, som Destination Bornholm

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Københavns Kongres- og mødestrategi

Københavns Kongres- og mødestrategi Københavns Kongres- og mødestrategi København skal være i kongresbyernes superliga Placering By Antal kongresser 1 Vienna 195 2 Paris 181 3 Berlin 172 4 Madrid 164 5 Barcelona 154 6 London 150 7 Singapore

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør STATUS FOR 2012 Alle overnatningerne faldt med 5 % Danske overnatninger faldt med 5 % Udenlandske overnatninger faldt

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG AGENDA Kort intro af Øresundsbron Salgsmål for CRM indsatsen Målgruppe og segmentering Customer Life Cycle program Udvikling

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

10.-19. OKTOBER VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE

10.-19. OKTOBER VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE 2014 10.-19. OKTOBER EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? Oyster Trophy Week er en hyldest til en af de mest eksklusive madvarer, der kommer fra det kolde

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

www.visitdenmark.com Årsberetning 2005

www.visitdenmark.com Årsberetning 2005 www.visitdenmark.com Årsberetning 2005 Dansk turisme Omsætning: 66,6 mia. kr. Heraf eksportindtægter: 27 mia. kr. Beskæftigelse: 99.400 fuldtidsjob Udenlandske overnatninger: 41,7 mio. Udenlandske endagsturister:

Læs mere

Kommunikationsplan Maj 2013. Udgave 1. Smag. på Kongernes Nordsjælland

Kommunikationsplan Maj 2013. Udgave 1. Smag. på Kongernes Nordsjælland Kommunikationsplan Maj 2013 Udgave 1 Smag på Kongernes Nordsjælland i planen Introduktion Vision. Løfte. Position Situation og succeskriterier Målgruppe-dimensioner og -beskrivelse Værdier og budskaber

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Turisternes ferieønsker. VisitDenmark Viden og analyse Islands Brygge 43, 3 DK-2300 Copenhagen S Denmark +45 3288 9900 www.visitdenmark.

Turisternes ferieønsker. VisitDenmark Viden og analyse Islands Brygge 43, 3 DK-2300 Copenhagen S Denmark +45 3288 9900 www.visitdenmark. Turisternes ferieønsker VisitDenmark Viden og analyse Islands Brygge 43, 3 DK-2300 Copenhagen S Denmark +45 3288 9900 www.visitdenmark.com/analyser ISBN: 87-87393-78-6 December, 2011 1 Indhold 0. Introduktion

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

Det transformative møde

Det transformative møde Kommunikationsplan Oktober 2012 Udgave 1, version 5 Det transformative møde i planen Introduktion Vision. Løfte. Position Situation og succeskriterier Målgruppe-dimensioner og -beskrivelse Værdier og budskaber

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere