DEFF Licensers servicedeklaration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEFF Licensers servicedeklaration"

Transkript

1 DEFF Licensers servicedeklaration Indholdsfortegnelse 1. DEFF Licensers samarbejde med institutionerne Licensbetingelser Indsamling af FTE (Full-Time Equivalent) Licensforhandling Procedure ved fornyelser Procedure ved nye produkter Procedure ved licenskøb sidst på året Procedure ved fakturering Helpdesk Statistik Rådgivning til nye institutioner Licensdatabasen Evaluering...7 Hvordan får du mere at vide?...7 1

2 DEFF Licenser DEFF Licenser er et sekretariat under der sammen med DEFF sekretariatet varetager de fælles opgaver for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF). DEFF Licenser er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning, Kulturministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. DEFF Licenser formål Formålet med licensarbejdet i DEFF-regi er at anskaffe mest mulig relevant, elektronisk information til forskere, undervisere og studerende inden for institutionernes budgetmæssige rammer. Anskaffelsen sker i nationalt samarbejde for at effektivisere indkøbsproces og administration af konsortielicenserne samt for at opnå de bedst mulige betingelser for de deltagende institutioner. Der samarbejdes også internationalt for at opnå bedst mulige priser og betingelser. Målgruppe DEFF Licensers primære målgruppe er institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning, Kulturministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. DEFF Licensers sekundære målgruppe er andre offentlige institutioner. Formålet med Servicedeklarationen Formålet med deklarationen er at sikre forventningsafstemning gennem en klart defineret aftale for samarbejdet mellem deltagerne i konsortierne og DEFF Licenser. Servicedeklarationen fastlægger serviceniveau, roller og ansvar samt procedurer for samarbejdet. Servicedeklarationen skal sikre, at der ikke hersker tvivl om, hvad institutionerne kan forvente og vice versa, og hvad DEFF Licenser er forpligtet til at levere. Begge parter tilstræber en ubureaukratisk omgangsform, gensidig loyalitet og fleksibilitet samt at omgå fortrolige oplysninger med respekt. 2

3 1. DEFF Licensers samarbejde med institutionerne Hvad kan institutionerne forvente af DEFF Licenser? DEFF Licenser varetager opgaver indenfor følgende områder: deff.dk DEFFnet Evaluering Fakturering Fornyelser FTE indsamling Handlingsplan for Licensområdet Helpdesk Kontakt til biblioteker, leverandører og andre konsortier Licensadministration Licensdatabase Licensforhandling Nye produkter / Markedsovervågning Opstilling af licenskrav Rådgivning til nye institutioner Statistik Udvikling af licensområdet Hvad kan DEFF Licenser forvente af institutionerne? 1 eller flere aftalekontaktpersoner Ajourført fuldmagt Downloadstatistik hvor det er muligt Opdaterede IP numre Overholdelse af svarfrister Overholdelse af licenskrav Opdages misbrug skal det stoppes straks, DEFF og leverandøren informeres Opdatering ved markante ændringer i økonomiske forhold Opdatering ved personaleudskiftning af kontaktpersoner på institutionerne Test af baser Valide tal på FTE, Hospitaler, senge og læger. 3

4 2. Licensbetingelser DEFF Licenser udarbejder og vedligeholder, i samarbejde med Licensgrupperne, en liste over licensbetingelser. LINK til licensbetingelser. 3. Indsamling af FTE (Full-Time Equivalent) DEFF Licenser indsamler institutionernes FTE tal årligt i september fra Danske Universiteter og institutionerne selv. Tallene eftertjekkes ved uregelmæssigheder. Institutionerne er forpligtede til at levere valide tal. FTE definitioner: STÅ= Studenter årsværk dvs. elever/studerende VIP= Akademiske ansatte: Forskere, undervisere og akademiske administrative medarbejdere (Årsværk. DVIP tælles ikke med) STÅ + VIP = FTE Institutioner med ungdomsuddannelser skal kun opgive STÅ Institutioner uden studerende opgiver kun VIP Alle andre institutioner opgiver både VIP og STÅ En del af licenserne er prissat på baggrund af det fulde FTE, og det er disse tal, der registreres i licensdatabasen. Enkelte licenser er baseret på relevante FTE. Ved denne type licenser kontaktes institutionen for at få det nøjagtige tal. 4. Licensforhandling DEFF Licenser indleder forhandlingerne om det kommende års pris med leverandøren så tidligt som muligt. Institutionernes prisforespørgsler, forventede opsigelser, orienteringer om fusioner, organisatoriske ændringer og lignende bør derfor foretages hurtigst muligt og senest den 1. august. DEFF Licenser forhandler altid med henblik på, at sikre fordelagtige priser til alle konsortiets medlemmer og forhandler ikke licenser hvis færre end tre institutioner deltager. 4

5 5. Procedure ved fornyelser Prisen bliver tilgængelig i licensdatabasen for nuværende medlemmer af licensen Infodokumentet skal så vidt muligt indeholde information om bl.a. procentvis ændring i prisen, pris pr. institution, titellister og ændringer i kontrakten Svarfristen er 3 uger Svar er bindende og kan kun gives af aftalekontakter med gyldig fuldmagt Licenserne er fornyet inden den i indeværende år Når en licens er fornyet sendes besked til deltagerne Endelig titelliste sendes til deltagende institutioner straks den modtages fra forlaget Titelliste lægges ud på licensdatabasen DEFFnet opdateres Aftalen/kontrakten lægges i licensdatabasen efter underskrift. Det er muligt at komme med i aftalerne 2 gange årligt (pr.1.1. og pr.1.7.). Tilmelding skal ske senest 1.6., og hvis muligt i forbindelse med fornyelsen i efteråret, ellers senest den Procedure ved nye produkter DEFF Licenser sender information om nye produkter og testmulighed ud til relevante institutioner (CC til licensgrupperne), med oplysning om pris og indhold Ønskes produktet i test, arrangeres denne. Svarfrist 3 uger efter testens udløb Er der tre eller flere institutioner, som ønsker produktet, vil DEFF Licenser indgå samarbejde med leverandøren Når produktet er bestilt, sendes besked til deltagerne Når adgangen er etableret, sendes besked samt evt. administrationsinformation til deltagerne Titelliste sendes til TDNet Titelliste sendes til deltagende institutioner, når den modtages fra forlaget Dateret titelliste tilgængeliggøres via licensdatabasen Aftalen/kontrakten tilgængeliggøres via licensdatabasen efter underskrift. 7. Procedure ved licenskøb sidst på året Institutioner, der måtte ønske at købe licenser sidst på året, skal bestille senest den DEFF Licenser bestiller den ønskede licens Forlaget sender faktura direkte til institutionen 5

6 8. Procedure ved fakturering Deltagende institutioner faktureres 2 gange årligt, i april og oktober Fakturagrundlag udsendes til aftalekontakt i henholdsvis marts og september, der er efterfølgende 3 uger til spørgsmål/rettelser De endelige valutakurser vil fremgå af faktureringen i efteråret 9. Helpdesk Helpdesken kan f.eks. bruges ved IP-ændringer, prisforespørgsler og lign. Institutionerne er desuden velkomne til selv, at tage kontakt til forlagene ved problemer af mindre karakter. DEFF Licenser orienteres hvis det vurderes nødvendigt. DEFF Licenser behandler alle henvendelser så hurtigt som muligt. Det tilstræbes at alle påbegyndes samme dag Skriftlig bekræftelse på modtagelse af henvendelsen sendes, når opgaven påbegyndes. Helpdesken er åben kl på hverdage. Der tages forbehold ved kurser, møder, ferie og sygdom Tages der kontakt til Helpdesk pga. fejl i produkter, beskriv da gerne problemet på engelsk således af DEFF Licenser kan videresende uden oversættelse Ved fejlmeldinger og lign. oplys da gerne IP et hvorfra der fejlmeldes Ved fejlmeldinger og lign. vedlæg da gerne skærmbillede af problemet DEFF Licenser sender henvendelse videre til rette kontaktperson med Cc: til institutionen Institutionen overtager korrespondancen herfra. 10. Statistik Statistik bliver udarbejdet efter behov. 11. Rådgivning til nye institutioner Institutioner, under de tre ressortministerier, der ønsker at deltage i konsortiet, rådgives af DEFF Licenser vedr. generelle vilkår, licenskøb, fakturering mm. Medlemmerne af LUF og LUB tilbyder derudover sparring for nye institutioner. 6

7 12. deff.dk er en af DEFF Licensers primære informationskanaler og institutionerne opfordres til at orientere sig på hjemmesiden der holdes opdateret med: Dagsordener og referater fra licensgruppemøderne LUB og LUF medlemslister LUB og LUF - kommissorier Handlingsplanen for licensområdet Nyheder og information fra licensområdet. 13. Licensdatabasen Licensdatabasen er institutionernes indgang til alle deres oplysninger omkring samarbejdet med DEFF Licenser og indeholder: Licensaftaler på konsortie- og institutionsniveau Titellister på konsortieniveau Licensbetingelser Licensoversigt hvad må man ifølge kontrakten Registrerede IP er og kontaktoplysninger Forlagskontaktoplysninger Fakturagrundlag Licensdatabasen er derudover den elektroniske grænseflade til fornyelse af licensaftalerne. Materialet i licensdatabasen er fortroligt, det er derfor ikke tilladt, at videregive oplysninger af kontraktmæssig karakter fra licensdatabasen til tredje part f.eks. på intranets mm. 14. Evaluering DEFF Licenser udarbejder evalueringsprocedurer for følgende arbejdsopgaver: Helpdesk (årligt) Licensforhandling (årligt) Servicedeklaration (hvert andet år) Ved ændrede procedurer og udvikling redigeres servicedeklarationen DEFF Licenser sammenfatter de enkelte evalueringer og formidler resultaterne til institutionerne via licensgrupperne efterfølgende. Hvordan får du mere at vide? Kontakt DEFF Licenser: Adresse: H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: 7

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration DEFF Licenssekretariatet DEFF Licenssekretariatet er et sekretariat under Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF Licenssekretariatet er finansieret af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold 1 Iværksætterpilotordningen... 2 1.1 Innovationsfonden... 2 1.2 Operatør... 2 2 Hvem kan søge?... 2 2.1 Dimittend eller studerende...

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 5. udgave Indhold 1. Indledning 5 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA)... 6 2.1. Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem... 6 2.1.

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen)

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) Helsingør Kommune Rammeaftale om levering af Stomiprodukter mellem Helsingør Kommune Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr., by] [CVR.nr.]

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Hvem gør hvad, hvornår?

Hvem gør hvad, hvornår? Hvem gør hvad, hvornår? Procedurer for Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked Februar 2014 Side 1 af 12 Indhold Ordforklaring... 2 Formål...

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde 2. oktober 2012 Sagsnr: 2007-001475 Leif Andresen Chefkonsulent LEA@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 54 Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Læs mere