2) Formandens beretning på generalforsamlingen den 5. april 2011:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2) Formandens beretning på generalforsamlingen den 5. april 2011:"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i Dansk Færgehistorisk Selskab tirsdag den 05. april 2011 fra kl. 19:00 20:10 Formand Nils Munk bød velkommen til de 24 deltagere. DAGSORDEN 1) Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Poul Wilhelmsen blev foreslået og valgt som dirigent. Jørgen Wiedemann blev foreslået og valgt som referent. Peter Olsen og Jan Vinther Christensen blev foreslået og valgt som stemmetællere. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2) Formandens beretning på generalforsamlingen den 5. april 2011: Så er der atter gået et år. Tiden går hurtigt, og i DFHS går tiden også hurtigt. Vi bliver flere og flere ældre, og tilgangen af yngre medlemmer er alt for få. Er færgerne som en del af rejsen gået over i fortiden? Og er interessen for overfarter og færger, der er erstattet af broer, kun for mennesker, der er på vores gennemsnitsalder? Ved årets udgang var vi 409 medlemmer, heraf 33 udenlandske, hvilket svarer til en tilbagegang på 1 medlem i forhold til Det er i sig selv ikke alarmerende, men vi er til gengæld alle blevet 1 år ældre og dermed flere pensionister. Der vil altså blive færre kontingentkroner til foreningen. Vi har i bestyrelsen drøftet en kontingentforhøjelse, men når vores kasserer har aflagt regnskab, vil det fremgå, at foreningen ikke har likviditetsproblemer. Derfor vil pensionisterne denne gang gå ram forbi. Til gengæld vil jeg opfordre til, at de pensionister, der har det unge sind; betaler fuldt kontingent. Det er trods alt kun DKK 50,- ekstra. Foreningen har også fra medlemmer modtaget gaver på mellem DKK 50 og 500. I alt DKK 3.000,-. Vi har genoptrykt vores hvervebrochure, og marketinggruppen (mest formand Hasse Fentz) har sendt den ud til en række biblioteker. Det er dog ikke her, vi kan forvente den store tilgang. Tværtimod har der på grund af kommunale nedskæringer været flere udmeldelser. Vi tror dog, at den kommende kampagne til uddannelsesinstitutioner, rederier m.m. vil give resultat. Vi har allerede fået Færgen ind i folden, og flere er på vej. Hvervebrochuren er også omdelt i forbindelse med et foredrag om Storebæltsoverfartens afslutning, som jeg holdt på Jernbanemuseet i Odense i oktober måned. Den er også omdelt i forbindelse med generalforsamlingen i Navigatørrådet i Korsør, og bestyrelsen håber naturligvis, at det giver nye medlemmer. Det giver i hvert fald kendskab til vores forening. Ved vores tirsdagsarrangementer her i Valby har der været god tilslutning ved møderne, og vi har bibeholdt arrangementsprisen på de DKK 50, -. Den beslutning, der for nu snart mange år siden blev truffet, at møderne ikke bare skal være billedbytning, men med emner, der kan have eller har interesse for foreningens medlemmer, var god. Vi har haft mange interessante foredragsholdere med lige så interessante foredrag. En af foredragsholderne meldte sig endda ind i vores forening, så det er succes begge veje.

2 Som meddelt på sidste generalforsamling, blev sommerturene reduceret på grund af mindre tilslutning, men måske også, fordi der ikke er så mange færgeruter. Det blev dog til 2 arrangementer i næsten hver sin ende af landet. En stor tak til Ole Schou-Nielsen, som har trukket det store læs med at få møderne og udflugterne planlagt og afviklet. Ole har desværre meddelt, at han vil trække sig tilbage fra hvervet, men vi har heldigvis en ny mand klar til at overtage denne vigtige opgave. En stor tak til Jens Bolt for at have påtaget sig opgaven. Kære Ole. Du har haft hvervet i al den tid, som jeg har været i DFHS. Jeg mener, det er ca. 15 år af foreningens 20-årige historie. Det er flot, og du har med ildhu fået tingene til at fungere. Netop vores tirsdagsarrangementer er med til at holde foreningen i gang, og der har været en mængde gode foredrag over lige så mange spændende emner. Nu er du ikke på valg, så vi beholder dig i bestyrelsen, og jeg er overbevist om, at du ikke vil læne dig tilbage, men fortsat være inspirator til arrangementer. En stor tak fra bestyrelsen, og jeg tror, at jeg har hele foreningen bag mig, når jeg siger: Well done. Vi har betænkt dig med en gave, nemlig gratis deltagelse ved vores tirsdagsmøder for de næste 3 år. Det er bedre end at give dig rødvin, for nu er vi sikre på at se dig. Også i 2010 tog vort medlem Peter Therkildsen initiativ til et medlemsmøde i Odense, og her blev fremmødet 20 medlemmer så langt væk som fra Malmö, Aalborg og Hamburg. Der blev byttet billeder og postkort, og man fik sig mangen en hyggelig passiar, ligesom de flotte skibsmodeller blev beundret. En stor tak til Peter for arbejdet. Uden bladet Færgefarten ville vores forening være ilde stillet, men heldigvis har vi en redaktør, der brænder for opgaven. En stor tak til Erik Wilhelmsen, som fortsat tager det store slæb med bladet, men også en stor tak til de, som skriver artikler og holder os ajour med, hvad der sker på færgefronten. På hjemmesiden gør vi fortsat opmærksom på, hvornår næste nummer af bladet vil udkomme og er udkommet. Udover Færgefarten er vores hjemmeside den anden udadvendte aktivitet. Den bliver bedre og bedre takket være vores Web Master Hasse Fentz. Selv fra den anden side af jorden holder du siden up to date, Hasse, og jeg er dig stor tak skyldig både som Web Master og som næstformand, hvor du stiller op, når det brænder på. Som også meddelt på sidste generalforsamling, har vi etableret en markedsføringsgruppe bestående af Hasse Fentz som formand og Lars Valentin og mig selv som medlemmer. Håbet er naturligvis flere medlemmer også indenfor søfartserhvervene. Det kan give håb om en lavere gennemsnitsalder og dermed også den tilgang af yngre kræfter, som er en livsbetingelse for vores forening. Også i 2010 (den 26.09) var foreningen repræsenteret med en stand på Dansk Jernbane Klubs samlermarked i Valby. Omsætningen blev væsentlig mindre end i 2009, men det blev dog til ca. DKK , svarende til 4 medlemmers kontingenter. Nu skal det hele ikke handle om penge, men alligevel vil jeg nævne, at vi på vores arkiv har særdeles mange bøger, tidsskrifter, postkort og meget andet, som vi har fået stillet til rådighed med salg for øje. Vi har som regel til vores medlemsmøder salgsboden med, men vi har i bestyrelsen besluttet, at vi på vores hjemmeside vil annoncere med de ting, som kan købes. Det giver alle medlemmer en mulighed, som de, der bor længere væk eller ikke kommer til medlemsmøderne, ikke har haft.

3 Vi har et bedre og bedre samarbejde med Jernbanemuseet i Odense, og det er meget vigtigt al den stund, at der ligger meget arkivmateriale, som vi får lov til at benytte, og det er til stor hjælp for forskningsgruppen. Vi har fortsat et godt samarbejde med Scandlines, men der er flere og flere, der forlader rederiet, og det meste er flyttet til Rødby og Helsingør. Kontoret på Dampfærgevej er flyttet til væsentlig mindre lokaler på Sluseholmen, men vi har dog fortsat glæde af sponsoratet, og vi modtager fortsat tegninger og andet. En stor tak til Scandlines. Vores samarbejde med DFDS er naturligvis ikke helt så færgerelateret, selv om de nu har overtaget færger i udlandet. Det bliver stadig mere og mere frugtbart, og vi har også fortsat glæde af, at DFDS er sponsor på vores hjemmeside. Endvidere har DFDS s kommunikationschef Gert Jakobsen sagt, at man i deres interne blad kan gøre reklame for DFHS. Så også her en stor tak til DFDS og Gert Jakobsen. Der blev i efteråret 2009 på DR 2 udsendt en række meget oplysende optagelser om dansk søfart. Hans Otto Kristensen fra vores bestyrelse var en af deltagerne. Der arbejdes fortsat på et projekt om Færgefarten i Danmark, og foreningen er involveret i projektet, men også her er der pengemangel, og vi afventer, om det bliver til noget. Som nævnt på sidste generalforsamling har vi fået digitaliseret en række videoer, som vi har på vores arkiv. Det er takket være Morten Salicath og hans gode kontakter. Vi arbejder nu med en liste over yderligere videoer og film, som vil være til gavn for forskningsgruppen og til glæde for os selv. Det er film, som, hvis de ikke bliver digitaliseret, vil gå til grunde. Vi fik bevilget DKK ,- fra Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond, men om det rækker, vides endnu ikke. Vi samarbejder med Statens Filminstitut, men en del ligger hos DR, og så må vi se, hvad vi kan opnå. Vi er ikke kommet så meget længere med vores forlag, men vi er dog blevet lidt klogere. Vi vil hverken lave ApS eller enkeltmandsfirma, da risikoen vil være for stor enten for foreningen eller for den, som skal stå for forlaget, hvis det er et enkeltmandsfirma. Det er fortsat tanken, at vi i foreningsregi skal udgive hæfter om f.eks. færgetyper, overfarter og lign. Men det vil ske i samarbejde med nogle, der allerede udgiver bøger, pjecer og lignende, og det er gruppen i gang med at få etableret. Jeg vil afslutningsvis rette en stor tak til hvert enkelt bestyrelsesmedlem for et godt, tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde, til vores bladredaktør, til vores revisor og hans suppleant, til de mange medlemmer, der arbejder i de forskellige udvalg og til alle jer, der trofast slutter op om foreningens arbejde. Også i 2010 har foreningen modtaget en mængde materialer, som er indgået til foreningens arkiv. Tak til Erik Kjeldsen, som næsten altid har noget med til vores tirsdagsmøder. Det være sig billeder, dækkeservietter, rangerfløjte og andet. Tak til Jan Vinther for bog om Mols-Linien, et gammelt foto fra Nyborg, blymodel af Sylt, papmodeller af Dronning Margrethe II og Odin og tidsskrifter. Tak til Jørn-Bent Jensen for 20 tegninger af gamle DSB færger, dæksspecifikation for H/F Storebælt, maskinspecifikation for Prinsesse Alexandrine og diverse tegninger og andre specifikationer.

4 Tak til Preben Jensen for plakater. Tak til Niels Faber for en ramme. Tak til Jens-Jørgen Absalonsen for 4 bøger om færger og en akvarel af færgen Danmark, manchetknapper fra DSB og en pencil fra DFDS. Tak til Bengt Widell for generalarrangement af Prinsesse Anne-Marie og Öresund. Tak til Søren Thorsøe for skibslister, fartplaner og fotos i massevis og tidsskrifter i kassevis. Tak til Tom Larsen for DSB tallerkner, tegninger, en PC, tidsskrifter, avisudklip, generalarrangementer, diverse bordflag, et maleri af m/f Kong Frederik IX, som har hængt på kontoret hos tidligere søfartschef i DSB, og meget mere. Tak til Handels- og Søfartsmuseet for 30 stk. Danmarks Skibsliste. Nils Munk afsluttede sin beretning med at give ordet videre til formændene for de forskellige udvalg. HJEMMESIDEN i 2010, WEBMASTER HANS-HENRIK FENTZ Hans-Henrik ( Hasse ) Fentz viderebragte en hilsen fra Søren Thorsøe og Jens Jørgen Absalonsen, som ikke kunne være til stede ved generalforsamlingen. 1. Hjemmesiden fungerer stadigvæk hovedsageligt som formidlingsorgan til medlemmerne om, hvad der sker og er sket i foreningens regi. 2. Forsiden blev delvis fornyet i november og relanceret den 16. Som noget nyt indeholder den et Månedens billede. Selvom det kun bliver til maksimum 12 billeder pr. år, modtager jeg gerne forslag og bidrag til disse billeder. 3. De øvrige oplysninger om færger bliver kun i ringe omfang udvidet. Det skyldes bl.a. at det vil være et kæmpearbejde, og vi synes heller ikke, at det store arbejde, som foreningens medlemmer lægger ned, blot skal stilles til rådighed for alle og enhver. Vi føler, at vi, ved at folk kommer og spørger os, bedre kan markedsføre vor forening og måske der igennem hverve flere medlemmer. MARKETINGGRUPPEN, HANS-HENRIK FENTZ 1. Denne gruppe blev stiftet i 2010 og består af 3 medlemmer. Hovedformålet er ved en aktiv indsats at hverve flere medlemmer til vores forening. 2. Arbejdet med dette er først kommet i gang i begyndelsen af 2011 og går ikke så hurtigt, da indsatsen jo er baseret på frivilligt arbejde i vores fritid. Til potentielle medlemmer sender vi et brev, en hvervebrochure og et prøveeksemplar af Færgefarten. Indtil videre har vi i 2011 fået 3 ekstra færgerederier som medlemmer som et resultat af cirka 20 udsendte breve. TUR-OG EVENTMANAGER OLE SCHOU-NIELSEN Lørdag den 12. juni 2010 var der besøg hos DFDS Canal Tours, hvor der bl.a. blev fortalt om bådene og især den båd, vi skulle sejle med. Den var batteridreven og meget støjsvag. Der afsluttedes med en tur rundt i den ydre del af Københavns Havn.

5 Lørdag den 24. juli 2010 var der sejlads med VENØSUND fra 1931 rundt om Venø. Den lille færge tages ud af drift i forbindelse med leverancen af den nye færge VENØ. Tidligere overfartsleder Thorkild Brosbøl var skipper på sejlturen. Tirsdag den 05. oktober 2010 begyndte tirsdagsmøderne med besøg af direktør Per Gullestrup, der fortalte om rederiet Færgen og de kommende nybygninger. Tirsdag den 2. november fortalte direktør Claus Nicolaisen og projektchef Lars Jordt fra Scandlines om de 2 nye færger til Gedser-Rostock overfarten. Lørdag den 13. November 2010 var der atter medlemsmøde i Odense arrangeret af Peter C. Therkildsen. Hyggeligt møde og megen snak. Deltagelse kan varmt anbefales. Stor tak til Peter for arrangementet. Tirsdag den 7. december 2010 fortalte Hans-Henrik Fentz videre om og viste billeder af færgerne omkring Scotland fra rederiet Caledonian MacBrayne. Tirsdag den 01. februar 2011 var der besøg af direktør Svend Jensen fra Østre Færge, som levende og med lune fortalte om overfarten, øen, rederiet og færgerne. Tirsdag den 1. marts 2011 var et regulært gammeldags byttemøde. Aftenen sluttede med, at der blev vist flere af de film, der nu er blevet digitaliseret. Tirsdag den 29. marts 2011 blev der holdt et ekstra møde, hvor pensioneret skibsinspektør Tom A. Larsen og pensioneret skibsfører Tage Mikkelsen, DSB, fortalte om deres arbejde efter kollisionen mellem DRONNING MARGRETHE II og BORE BRITANNICA i 1991 udfor Rødby Havn. Ole Schou-Nielsen sluttede med at nævne, at der fortsat er mulighed for at deltage i turen til Stockholm, Helsingfors og Tallinn den august Tilmelding inden den 28. april Der er i øjeblikket tilmeldt 24. FORSKNINGSGRUPPEN VED MORTEN SALICATH Da Morten Salicath skulle gå tidligt, blev indlægget givet før formandens beretning. 1. Først den gruppe, der har beskæftiget sig med øfærgerne og småfærgerne. Gruppen har fortsat indsamling af oplysninger, fotos, tegninger og lignende indenfor emnet. Følgende artikler er blevet færdiggjort og bragt i Færgefarten eller ligger klar til bladet: Holbæk-Orø runder 125 år; fortsættelsen blev bragt i Færgefarten 2/2010. Svensk reder renoverer 79-årig færge; det er færgen VEMMENÆS fra 1931, der her omtales. Artiklen blev til ved bl.a. stor hjælp med fotos og tegninger fra den svenske reder. Bragt i Færgefarten 3/2010. Artiklen er i lidt redigeret form blevet bragt i Marstal Søfartsmuseums årbog Her er DFHS blevet nævnt. Desuden har gruppen hjulpet til med artiklen om: Masnedsundbroen blev sat ud af spillet. Gruppen har fortsat efterforskningen om Guldborgfærgen, og det er lykkedes at finde nye fotos og oplysninger om færgen. Desuden har vi med hjælp fra Helsingør Værftsmuseums arkiv fundet Helsingør Værfts projektoplysninger på færgen. Dette værft var en af de 3 tilbudsgivere. Artiklen om GULDBORG, som blev bragt i Færgefarten 3/2009, bliver i lidt ændret form optrykt i Sakskøbing Lokalhistorisk arkivs årbog. Her vil DFHS også blive nævnt.

6 Småfærgegruppen har været i forbindelse med Nordfalster Lokalhistorisk arkiv, hvorfra vi har modtaget en del nyt og ukendt materiale til DFHS s arkiv. Det drejer sig om fotos af færgen GULDBORG og DSB-færger på Masnedø-Orehoved overfarten. Fra Masnedsund-Gaabense overfarten har vi modtaget fotos, breve og kopi af en overfartsjournal. Desuden har et medlem af gruppen opholdt sig i Helsingør i cirka 8 dage, hvor der på Helsingør Bibliotek blev taget cirka digitalfotos om søfart i Helsingør Dagblad, herunder alle oplysninger om trafik på Helsingør Havn. Den oprindelige årsag var at finde oplysninger om færgen ASA-THOR, Danmarks første private bilfærge på Øresund. Disse oplysninger sammenholdt med andre oplysninger er blevet til en stor artikel om denne færge, da det i år er 80 år siden, at færgen blev indsat. Artiklen er nu færdiggjort og ligger nu hos redaktøren for Færgefarten. Et af de nye projekter, som gruppen er i gang med, er en samlet historie om Nordisk Ruteog Færgefart, København. Her anmoder gruppen om hjælp med følgende færger og skibe, som rederiet har ejet eller haft i charter. Det er følgende: S/S NYLAND/ALEXANDRA, S/S NORDBY/DRAGØR, S/S LANDSKRONA fra det svenske datterselskab, M/F MØN og M/F-M/S RIGSØ. Oplysninger om ruterne Kulhuse-Lynæs, Dragør-Limhamn samt Masnedsund-Gaabense overfarten, der snart har jubilæum, vil også blive modtaget med tak. 2. Den øvrige del af gruppen. Her er året også gået med at indsamle oplysninger fra Rigsarkivet, lokalhistoriske arkiver, ældre aviser, Jernbanemuseet og Det Kongelige Bibliotek. Mange oplysninger er også indsamlet fra tidligere søfolk, DFHS s arkiv samt medlemmernes egne arkiver. Vi har aktivt medvirket til, at yderligere materialer er tilgået DFHS s arkiv. Blandt de øvrige større færger er der også aktivitet, og målet er fortsat, at den detaljerede historie for DSB-færger og skibe, der er anskaffet i årene , bliver færdiggjort i år. Der har igen i årets løb været en hel del forespørgsler. Her skal især nævnes oplysninger om østtyskeres flugt og danske færgers involvering heri, men også en hel del spørgsmål om færgers gøren og laden, og sågar om, hvor et maleri, der tidligere har hængt på færgen ROMSØ nu var placeret, samt om de skibe, der var indsat på Samsø-ruten under 2. verdenskrig, efter at færgerne var lagt op. 3. Forskningsgruppens medlemmer har også produceret en del artikler til Færgefarten. Udover de, der er nævnt under småfærgegruppen kan nævnes artikler om færgen ODIN, om Masnedsundbroen, der blev sat ud af spillet, om Hurtigruten, om færgen PRINSESSE ANNE-MARIE, om færgen HÄLSINGBORG og om færgen KRONBORG. Endvidere er der lavet en artikel om DSB-færgeåret 1985, ligesom Jørn-Bent Jensen knokler med Nyt fra skibsregistret. Jesper Aagesen har lagt et stort arbejde i at få afsluttet et indeks for Færgefarten i årene Arbejdet blev afsluttet i år 2010, og kan nu hentes på selskabets hjemmeside. Vi har også afsluttet arbejdet med at lave materialet til Jernbanemuseet, og jeg vil gerne her rette en stor tak til folkene på Jernbanemuseet for deres altid store beredvillighed til at hjælpe os.

7 Tak til alle gruppens medlemmer for en stor indsats i årets løb og god gensidig erfaringsudveksling. BLADGRUPPEN VED ERIK WILHELMSEN Der er udgivet de årlige 4 numre af Færgefarten med flere sider end planlagt og som regel med overholdelse af tidsfristerne. Erik Wilhelmsen, der har været redaktør siden 1991, rettede en stor tak til forfatterne og leverandørerne af billeder. ARKIVGRUPPEN VED NILS MUNK Der er aktive medlemmer hver mødeaften. Der er modtaget mange ting i arkivet, der bugner, og der er arbejde til mange år frem. Arbejdet skrider støt fremad, men bliver nok aldrig færdigt. Der var ingen spørgsmål til beretningen, men Birger Hartvig rettede en tak til bestyrelsen og Færgefartens redaktion, der gør det knaldgodt. Herefter blev beretningen godkendt. 3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2010 Kasserer Mogens Westergaard fremlagde regnskabet, der var godkendt og underskrevet af revisor og bestyrelse. Året sluttede med et lille underskud på DKK Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som hermed var godkendt. 4) Budget for 2011 Kasserer Mogens Westergaard fremlagde budgettet for 2011, som blev godkendt uden bemærkninger. 5) Indkomne forslag Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne: 6 ændres til: Der udarbejdes et referat, som underskrives af dirigenten og referenten. Referatet offentliggøres på Selskabets hjemmeside senest 4 uger efter generalforsamlingen og i et af de to næstfølgende numre af Selskabets blad Færgefarten Plus. 22 ændres til: I tilfælde af Selskabets opløsning skal dets formue, arkivalier og øvrige effekter, som ejes af Selskabet, overdrages til lignende foreninger, museer eller institutioner, hvis formål er beslægtet med Selskabets formål. Hvilke foreninger, institutioner eller museer, der skal modtage formue, arkivalier og øvrige effekter, som ejes af Selskabet, skal besluttes på en generalforsamling. Begge ændringsforslag blev godkendt. 6) Fastsættelse af kontingent for 2011 Der var ingen forslag til dette punkt, så kontingentet fortsætter uændret. 7) Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter Nils Munk blev genvalgt som formand.

8 Jens Bolt Kristensen, Hans Otto Holmegaard Kristensen, Søren Thorsøe og Jørgen Wiedemann blev genvalgt til bestyrelsen. Ole Boisen, Jan Vinther Christensen og Poul Wilhelmsen blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter. Hans Beck blev genvalgt som revisor og Peter Olsen som revisorsuppleant. 8) Eventuelt Bent Olsen spurgte, om det var 1. Gang, der kan betales ekstra i kontingent. Det har man kunnet hidtil, flere gør det, men det er 1. gang, at der på girokortet er afsat plads til Donation/gave til selskabet. Revisoren, Hans Beck, opfordrede til at man skriver medlemsnummer m.m. på indbetalingen, således at kassereren ikke skal bruge sin tid på at identificere indbetaleren. Donationer/gaver bør fra 2011 være en selvstændig post i budget/regnskab. Dirigenten takkede for god ro og orden. Nils Munk takkede Poul Wilhelmsen for god varetagelse af dirigenthvervet. Herefter var generalforsamlingen afsluttet, og Hans-Henrik Fentz fortalte og viste billeder om DUEODDE S salg og overlevering til de nye New Zealandske ejere i efteråret Poul Wilhelmsen Dirigent Jørgen Wiedemann Referent

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 April 2015 ISSN 1601-9229

Model Jernbane Klub. Nyhedsbladet. Nr. 2 April 2015 ISSN 1601-9229 Dansk Model Jernbane Klub Nyhedsbladet Nr. 2 April 2015 ISSN 1601-9229 2 DMJK - Nyhedsbladet Dansk Model Jernbane Klub Stiftet 25. marts 1938 DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen

Læs mere

TRÆF2013. Velkommen. Herning Kongrescenter. Østergade 37, 7400 Herning. Den 24. - 25. august 2013. Dorthe Jollmann

TRÆF2013. Velkommen. Herning Kongrescenter. Østergade 37, 7400 Herning. Den 24. - 25. august 2013. Dorthe Jollmann TRÆF2013 Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning Den 24. - 25. august 2013 Velkommen Dorthe Jollmann 1 GENERALFORSAMLING Alle, der senest den 1. august har forhåndstilmeldt sig generalforsamlingen,

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Jensines nye krøbelspil EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE Foto: Ernst NR. 92 APRIL 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen.

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere