2) Formandens beretning på generalforsamlingen den 5. april 2011:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2) Formandens beretning på generalforsamlingen den 5. april 2011:"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i Dansk Færgehistorisk Selskab tirsdag den 05. april 2011 fra kl. 19:00 20:10 Formand Nils Munk bød velkommen til de 24 deltagere. DAGSORDEN 1) Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Poul Wilhelmsen blev foreslået og valgt som dirigent. Jørgen Wiedemann blev foreslået og valgt som referent. Peter Olsen og Jan Vinther Christensen blev foreslået og valgt som stemmetællere. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2) Formandens beretning på generalforsamlingen den 5. april 2011: Så er der atter gået et år. Tiden går hurtigt, og i DFHS går tiden også hurtigt. Vi bliver flere og flere ældre, og tilgangen af yngre medlemmer er alt for få. Er færgerne som en del af rejsen gået over i fortiden? Og er interessen for overfarter og færger, der er erstattet af broer, kun for mennesker, der er på vores gennemsnitsalder? Ved årets udgang var vi 409 medlemmer, heraf 33 udenlandske, hvilket svarer til en tilbagegang på 1 medlem i forhold til Det er i sig selv ikke alarmerende, men vi er til gengæld alle blevet 1 år ældre og dermed flere pensionister. Der vil altså blive færre kontingentkroner til foreningen. Vi har i bestyrelsen drøftet en kontingentforhøjelse, men når vores kasserer har aflagt regnskab, vil det fremgå, at foreningen ikke har likviditetsproblemer. Derfor vil pensionisterne denne gang gå ram forbi. Til gengæld vil jeg opfordre til, at de pensionister, der har det unge sind; betaler fuldt kontingent. Det er trods alt kun DKK 50,- ekstra. Foreningen har også fra medlemmer modtaget gaver på mellem DKK 50 og 500. I alt DKK 3.000,-. Vi har genoptrykt vores hvervebrochure, og marketinggruppen (mest formand Hasse Fentz) har sendt den ud til en række biblioteker. Det er dog ikke her, vi kan forvente den store tilgang. Tværtimod har der på grund af kommunale nedskæringer været flere udmeldelser. Vi tror dog, at den kommende kampagne til uddannelsesinstitutioner, rederier m.m. vil give resultat. Vi har allerede fået Færgen ind i folden, og flere er på vej. Hvervebrochuren er også omdelt i forbindelse med et foredrag om Storebæltsoverfartens afslutning, som jeg holdt på Jernbanemuseet i Odense i oktober måned. Den er også omdelt i forbindelse med generalforsamlingen i Navigatørrådet i Korsør, og bestyrelsen håber naturligvis, at det giver nye medlemmer. Det giver i hvert fald kendskab til vores forening. Ved vores tirsdagsarrangementer her i Valby har der været god tilslutning ved møderne, og vi har bibeholdt arrangementsprisen på de DKK 50, -. Den beslutning, der for nu snart mange år siden blev truffet, at møderne ikke bare skal være billedbytning, men med emner, der kan have eller har interesse for foreningens medlemmer, var god. Vi har haft mange interessante foredragsholdere med lige så interessante foredrag. En af foredragsholderne meldte sig endda ind i vores forening, så det er succes begge veje.

2 Som meddelt på sidste generalforsamling, blev sommerturene reduceret på grund af mindre tilslutning, men måske også, fordi der ikke er så mange færgeruter. Det blev dog til 2 arrangementer i næsten hver sin ende af landet. En stor tak til Ole Schou-Nielsen, som har trukket det store læs med at få møderne og udflugterne planlagt og afviklet. Ole har desværre meddelt, at han vil trække sig tilbage fra hvervet, men vi har heldigvis en ny mand klar til at overtage denne vigtige opgave. En stor tak til Jens Bolt for at have påtaget sig opgaven. Kære Ole. Du har haft hvervet i al den tid, som jeg har været i DFHS. Jeg mener, det er ca. 15 år af foreningens 20-årige historie. Det er flot, og du har med ildhu fået tingene til at fungere. Netop vores tirsdagsarrangementer er med til at holde foreningen i gang, og der har været en mængde gode foredrag over lige så mange spændende emner. Nu er du ikke på valg, så vi beholder dig i bestyrelsen, og jeg er overbevist om, at du ikke vil læne dig tilbage, men fortsat være inspirator til arrangementer. En stor tak fra bestyrelsen, og jeg tror, at jeg har hele foreningen bag mig, når jeg siger: Well done. Vi har betænkt dig med en gave, nemlig gratis deltagelse ved vores tirsdagsmøder for de næste 3 år. Det er bedre end at give dig rødvin, for nu er vi sikre på at se dig. Også i 2010 tog vort medlem Peter Therkildsen initiativ til et medlemsmøde i Odense, og her blev fremmødet 20 medlemmer så langt væk som fra Malmö, Aalborg og Hamburg. Der blev byttet billeder og postkort, og man fik sig mangen en hyggelig passiar, ligesom de flotte skibsmodeller blev beundret. En stor tak til Peter for arbejdet. Uden bladet Færgefarten ville vores forening være ilde stillet, men heldigvis har vi en redaktør, der brænder for opgaven. En stor tak til Erik Wilhelmsen, som fortsat tager det store slæb med bladet, men også en stor tak til de, som skriver artikler og holder os ajour med, hvad der sker på færgefronten. På hjemmesiden gør vi fortsat opmærksom på, hvornår næste nummer af bladet vil udkomme og er udkommet. Udover Færgefarten er vores hjemmeside den anden udadvendte aktivitet. Den bliver bedre og bedre takket være vores Web Master Hasse Fentz. Selv fra den anden side af jorden holder du siden up to date, Hasse, og jeg er dig stor tak skyldig både som Web Master og som næstformand, hvor du stiller op, når det brænder på. Som også meddelt på sidste generalforsamling, har vi etableret en markedsføringsgruppe bestående af Hasse Fentz som formand og Lars Valentin og mig selv som medlemmer. Håbet er naturligvis flere medlemmer også indenfor søfartserhvervene. Det kan give håb om en lavere gennemsnitsalder og dermed også den tilgang af yngre kræfter, som er en livsbetingelse for vores forening. Også i 2010 (den 26.09) var foreningen repræsenteret med en stand på Dansk Jernbane Klubs samlermarked i Valby. Omsætningen blev væsentlig mindre end i 2009, men det blev dog til ca. DKK , svarende til 4 medlemmers kontingenter. Nu skal det hele ikke handle om penge, men alligevel vil jeg nævne, at vi på vores arkiv har særdeles mange bøger, tidsskrifter, postkort og meget andet, som vi har fået stillet til rådighed med salg for øje. Vi har som regel til vores medlemsmøder salgsboden med, men vi har i bestyrelsen besluttet, at vi på vores hjemmeside vil annoncere med de ting, som kan købes. Det giver alle medlemmer en mulighed, som de, der bor længere væk eller ikke kommer til medlemsmøderne, ikke har haft.

3 Vi har et bedre og bedre samarbejde med Jernbanemuseet i Odense, og det er meget vigtigt al den stund, at der ligger meget arkivmateriale, som vi får lov til at benytte, og det er til stor hjælp for forskningsgruppen. Vi har fortsat et godt samarbejde med Scandlines, men der er flere og flere, der forlader rederiet, og det meste er flyttet til Rødby og Helsingør. Kontoret på Dampfærgevej er flyttet til væsentlig mindre lokaler på Sluseholmen, men vi har dog fortsat glæde af sponsoratet, og vi modtager fortsat tegninger og andet. En stor tak til Scandlines. Vores samarbejde med DFDS er naturligvis ikke helt så færgerelateret, selv om de nu har overtaget færger i udlandet. Det bliver stadig mere og mere frugtbart, og vi har også fortsat glæde af, at DFDS er sponsor på vores hjemmeside. Endvidere har DFDS s kommunikationschef Gert Jakobsen sagt, at man i deres interne blad kan gøre reklame for DFHS. Så også her en stor tak til DFDS og Gert Jakobsen. Der blev i efteråret 2009 på DR 2 udsendt en række meget oplysende optagelser om dansk søfart. Hans Otto Kristensen fra vores bestyrelse var en af deltagerne. Der arbejdes fortsat på et projekt om Færgefarten i Danmark, og foreningen er involveret i projektet, men også her er der pengemangel, og vi afventer, om det bliver til noget. Som nævnt på sidste generalforsamling har vi fået digitaliseret en række videoer, som vi har på vores arkiv. Det er takket være Morten Salicath og hans gode kontakter. Vi arbejder nu med en liste over yderligere videoer og film, som vil være til gavn for forskningsgruppen og til glæde for os selv. Det er film, som, hvis de ikke bliver digitaliseret, vil gå til grunde. Vi fik bevilget DKK ,- fra Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond, men om det rækker, vides endnu ikke. Vi samarbejder med Statens Filminstitut, men en del ligger hos DR, og så må vi se, hvad vi kan opnå. Vi er ikke kommet så meget længere med vores forlag, men vi er dog blevet lidt klogere. Vi vil hverken lave ApS eller enkeltmandsfirma, da risikoen vil være for stor enten for foreningen eller for den, som skal stå for forlaget, hvis det er et enkeltmandsfirma. Det er fortsat tanken, at vi i foreningsregi skal udgive hæfter om f.eks. færgetyper, overfarter og lign. Men det vil ske i samarbejde med nogle, der allerede udgiver bøger, pjecer og lignende, og det er gruppen i gang med at få etableret. Jeg vil afslutningsvis rette en stor tak til hvert enkelt bestyrelsesmedlem for et godt, tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde, til vores bladredaktør, til vores revisor og hans suppleant, til de mange medlemmer, der arbejder i de forskellige udvalg og til alle jer, der trofast slutter op om foreningens arbejde. Også i 2010 har foreningen modtaget en mængde materialer, som er indgået til foreningens arkiv. Tak til Erik Kjeldsen, som næsten altid har noget med til vores tirsdagsmøder. Det være sig billeder, dækkeservietter, rangerfløjte og andet. Tak til Jan Vinther for bog om Mols-Linien, et gammelt foto fra Nyborg, blymodel af Sylt, papmodeller af Dronning Margrethe II og Odin og tidsskrifter. Tak til Jørn-Bent Jensen for 20 tegninger af gamle DSB færger, dæksspecifikation for H/F Storebælt, maskinspecifikation for Prinsesse Alexandrine og diverse tegninger og andre specifikationer.

4 Tak til Preben Jensen for plakater. Tak til Niels Faber for en ramme. Tak til Jens-Jørgen Absalonsen for 4 bøger om færger og en akvarel af færgen Danmark, manchetknapper fra DSB og en pencil fra DFDS. Tak til Bengt Widell for generalarrangement af Prinsesse Anne-Marie og Öresund. Tak til Søren Thorsøe for skibslister, fartplaner og fotos i massevis og tidsskrifter i kassevis. Tak til Tom Larsen for DSB tallerkner, tegninger, en PC, tidsskrifter, avisudklip, generalarrangementer, diverse bordflag, et maleri af m/f Kong Frederik IX, som har hængt på kontoret hos tidligere søfartschef i DSB, og meget mere. Tak til Handels- og Søfartsmuseet for 30 stk. Danmarks Skibsliste. Nils Munk afsluttede sin beretning med at give ordet videre til formændene for de forskellige udvalg. HJEMMESIDEN i 2010, WEBMASTER HANS-HENRIK FENTZ Hans-Henrik ( Hasse ) Fentz viderebragte en hilsen fra Søren Thorsøe og Jens Jørgen Absalonsen, som ikke kunne være til stede ved generalforsamlingen. 1. Hjemmesiden fungerer stadigvæk hovedsageligt som formidlingsorgan til medlemmerne om, hvad der sker og er sket i foreningens regi. 2. Forsiden blev delvis fornyet i november og relanceret den 16. Som noget nyt indeholder den et Månedens billede. Selvom det kun bliver til maksimum 12 billeder pr. år, modtager jeg gerne forslag og bidrag til disse billeder. 3. De øvrige oplysninger om færger bliver kun i ringe omfang udvidet. Det skyldes bl.a. at det vil være et kæmpearbejde, og vi synes heller ikke, at det store arbejde, som foreningens medlemmer lægger ned, blot skal stilles til rådighed for alle og enhver. Vi føler, at vi, ved at folk kommer og spørger os, bedre kan markedsføre vor forening og måske der igennem hverve flere medlemmer. MARKETINGGRUPPEN, HANS-HENRIK FENTZ 1. Denne gruppe blev stiftet i 2010 og består af 3 medlemmer. Hovedformålet er ved en aktiv indsats at hverve flere medlemmer til vores forening. 2. Arbejdet med dette er først kommet i gang i begyndelsen af 2011 og går ikke så hurtigt, da indsatsen jo er baseret på frivilligt arbejde i vores fritid. Til potentielle medlemmer sender vi et brev, en hvervebrochure og et prøveeksemplar af Færgefarten. Indtil videre har vi i 2011 fået 3 ekstra færgerederier som medlemmer som et resultat af cirka 20 udsendte breve. TUR-OG EVENTMANAGER OLE SCHOU-NIELSEN Lørdag den 12. juni 2010 var der besøg hos DFDS Canal Tours, hvor der bl.a. blev fortalt om bådene og især den båd, vi skulle sejle med. Den var batteridreven og meget støjsvag. Der afsluttedes med en tur rundt i den ydre del af Københavns Havn.

5 Lørdag den 24. juli 2010 var der sejlads med VENØSUND fra 1931 rundt om Venø. Den lille færge tages ud af drift i forbindelse med leverancen af den nye færge VENØ. Tidligere overfartsleder Thorkild Brosbøl var skipper på sejlturen. Tirsdag den 05. oktober 2010 begyndte tirsdagsmøderne med besøg af direktør Per Gullestrup, der fortalte om rederiet Færgen og de kommende nybygninger. Tirsdag den 2. november fortalte direktør Claus Nicolaisen og projektchef Lars Jordt fra Scandlines om de 2 nye færger til Gedser-Rostock overfarten. Lørdag den 13. November 2010 var der atter medlemsmøde i Odense arrangeret af Peter C. Therkildsen. Hyggeligt møde og megen snak. Deltagelse kan varmt anbefales. Stor tak til Peter for arrangementet. Tirsdag den 7. december 2010 fortalte Hans-Henrik Fentz videre om og viste billeder af færgerne omkring Scotland fra rederiet Caledonian MacBrayne. Tirsdag den 01. februar 2011 var der besøg af direktør Svend Jensen fra Østre Færge, som levende og med lune fortalte om overfarten, øen, rederiet og færgerne. Tirsdag den 1. marts 2011 var et regulært gammeldags byttemøde. Aftenen sluttede med, at der blev vist flere af de film, der nu er blevet digitaliseret. Tirsdag den 29. marts 2011 blev der holdt et ekstra møde, hvor pensioneret skibsinspektør Tom A. Larsen og pensioneret skibsfører Tage Mikkelsen, DSB, fortalte om deres arbejde efter kollisionen mellem DRONNING MARGRETHE II og BORE BRITANNICA i 1991 udfor Rødby Havn. Ole Schou-Nielsen sluttede med at nævne, at der fortsat er mulighed for at deltage i turen til Stockholm, Helsingfors og Tallinn den august Tilmelding inden den 28. april Der er i øjeblikket tilmeldt 24. FORSKNINGSGRUPPEN VED MORTEN SALICATH Da Morten Salicath skulle gå tidligt, blev indlægget givet før formandens beretning. 1. Først den gruppe, der har beskæftiget sig med øfærgerne og småfærgerne. Gruppen har fortsat indsamling af oplysninger, fotos, tegninger og lignende indenfor emnet. Følgende artikler er blevet færdiggjort og bragt i Færgefarten eller ligger klar til bladet: Holbæk-Orø runder 125 år; fortsættelsen blev bragt i Færgefarten 2/2010. Svensk reder renoverer 79-årig færge; det er færgen VEMMENÆS fra 1931, der her omtales. Artiklen blev til ved bl.a. stor hjælp med fotos og tegninger fra den svenske reder. Bragt i Færgefarten 3/2010. Artiklen er i lidt redigeret form blevet bragt i Marstal Søfartsmuseums årbog Her er DFHS blevet nævnt. Desuden har gruppen hjulpet til med artiklen om: Masnedsundbroen blev sat ud af spillet. Gruppen har fortsat efterforskningen om Guldborgfærgen, og det er lykkedes at finde nye fotos og oplysninger om færgen. Desuden har vi med hjælp fra Helsingør Værftsmuseums arkiv fundet Helsingør Værfts projektoplysninger på færgen. Dette værft var en af de 3 tilbudsgivere. Artiklen om GULDBORG, som blev bragt i Færgefarten 3/2009, bliver i lidt ændret form optrykt i Sakskøbing Lokalhistorisk arkivs årbog. Her vil DFHS også blive nævnt.

6 Småfærgegruppen har været i forbindelse med Nordfalster Lokalhistorisk arkiv, hvorfra vi har modtaget en del nyt og ukendt materiale til DFHS s arkiv. Det drejer sig om fotos af færgen GULDBORG og DSB-færger på Masnedø-Orehoved overfarten. Fra Masnedsund-Gaabense overfarten har vi modtaget fotos, breve og kopi af en overfartsjournal. Desuden har et medlem af gruppen opholdt sig i Helsingør i cirka 8 dage, hvor der på Helsingør Bibliotek blev taget cirka digitalfotos om søfart i Helsingør Dagblad, herunder alle oplysninger om trafik på Helsingør Havn. Den oprindelige årsag var at finde oplysninger om færgen ASA-THOR, Danmarks første private bilfærge på Øresund. Disse oplysninger sammenholdt med andre oplysninger er blevet til en stor artikel om denne færge, da det i år er 80 år siden, at færgen blev indsat. Artiklen er nu færdiggjort og ligger nu hos redaktøren for Færgefarten. Et af de nye projekter, som gruppen er i gang med, er en samlet historie om Nordisk Ruteog Færgefart, København. Her anmoder gruppen om hjælp med følgende færger og skibe, som rederiet har ejet eller haft i charter. Det er følgende: S/S NYLAND/ALEXANDRA, S/S NORDBY/DRAGØR, S/S LANDSKRONA fra det svenske datterselskab, M/F MØN og M/F-M/S RIGSØ. Oplysninger om ruterne Kulhuse-Lynæs, Dragør-Limhamn samt Masnedsund-Gaabense overfarten, der snart har jubilæum, vil også blive modtaget med tak. 2. Den øvrige del af gruppen. Her er året også gået med at indsamle oplysninger fra Rigsarkivet, lokalhistoriske arkiver, ældre aviser, Jernbanemuseet og Det Kongelige Bibliotek. Mange oplysninger er også indsamlet fra tidligere søfolk, DFHS s arkiv samt medlemmernes egne arkiver. Vi har aktivt medvirket til, at yderligere materialer er tilgået DFHS s arkiv. Blandt de øvrige større færger er der også aktivitet, og målet er fortsat, at den detaljerede historie for DSB-færger og skibe, der er anskaffet i årene , bliver færdiggjort i år. Der har igen i årets løb været en hel del forespørgsler. Her skal især nævnes oplysninger om østtyskeres flugt og danske færgers involvering heri, men også en hel del spørgsmål om færgers gøren og laden, og sågar om, hvor et maleri, der tidligere har hængt på færgen ROMSØ nu var placeret, samt om de skibe, der var indsat på Samsø-ruten under 2. verdenskrig, efter at færgerne var lagt op. 3. Forskningsgruppens medlemmer har også produceret en del artikler til Færgefarten. Udover de, der er nævnt under småfærgegruppen kan nævnes artikler om færgen ODIN, om Masnedsundbroen, der blev sat ud af spillet, om Hurtigruten, om færgen PRINSESSE ANNE-MARIE, om færgen HÄLSINGBORG og om færgen KRONBORG. Endvidere er der lavet en artikel om DSB-færgeåret 1985, ligesom Jørn-Bent Jensen knokler med Nyt fra skibsregistret. Jesper Aagesen har lagt et stort arbejde i at få afsluttet et indeks for Færgefarten i årene Arbejdet blev afsluttet i år 2010, og kan nu hentes på selskabets hjemmeside. Vi har også afsluttet arbejdet med at lave materialet til Jernbanemuseet, og jeg vil gerne her rette en stor tak til folkene på Jernbanemuseet for deres altid store beredvillighed til at hjælpe os.

7 Tak til alle gruppens medlemmer for en stor indsats i årets løb og god gensidig erfaringsudveksling. BLADGRUPPEN VED ERIK WILHELMSEN Der er udgivet de årlige 4 numre af Færgefarten med flere sider end planlagt og som regel med overholdelse af tidsfristerne. Erik Wilhelmsen, der har været redaktør siden 1991, rettede en stor tak til forfatterne og leverandørerne af billeder. ARKIVGRUPPEN VED NILS MUNK Der er aktive medlemmer hver mødeaften. Der er modtaget mange ting i arkivet, der bugner, og der er arbejde til mange år frem. Arbejdet skrider støt fremad, men bliver nok aldrig færdigt. Der var ingen spørgsmål til beretningen, men Birger Hartvig rettede en tak til bestyrelsen og Færgefartens redaktion, der gør det knaldgodt. Herefter blev beretningen godkendt. 3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2010 Kasserer Mogens Westergaard fremlagde regnskabet, der var godkendt og underskrevet af revisor og bestyrelse. Året sluttede med et lille underskud på DKK Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som hermed var godkendt. 4) Budget for 2011 Kasserer Mogens Westergaard fremlagde budgettet for 2011, som blev godkendt uden bemærkninger. 5) Indkomne forslag Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne: 6 ændres til: Der udarbejdes et referat, som underskrives af dirigenten og referenten. Referatet offentliggøres på Selskabets hjemmeside senest 4 uger efter generalforsamlingen og i et af de to næstfølgende numre af Selskabets blad Færgefarten Plus. 22 ændres til: I tilfælde af Selskabets opløsning skal dets formue, arkivalier og øvrige effekter, som ejes af Selskabet, overdrages til lignende foreninger, museer eller institutioner, hvis formål er beslægtet med Selskabets formål. Hvilke foreninger, institutioner eller museer, der skal modtage formue, arkivalier og øvrige effekter, som ejes af Selskabet, skal besluttes på en generalforsamling. Begge ændringsforslag blev godkendt. 6) Fastsættelse af kontingent for 2011 Der var ingen forslag til dette punkt, så kontingentet fortsætter uændret. 7) Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter Nils Munk blev genvalgt som formand.

8 Jens Bolt Kristensen, Hans Otto Holmegaard Kristensen, Søren Thorsøe og Jørgen Wiedemann blev genvalgt til bestyrelsen. Ole Boisen, Jan Vinther Christensen og Poul Wilhelmsen blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter. Hans Beck blev genvalgt som revisor og Peter Olsen som revisorsuppleant. 8) Eventuelt Bent Olsen spurgte, om det var 1. Gang, der kan betales ekstra i kontingent. Det har man kunnet hidtil, flere gør det, men det er 1. gang, at der på girokortet er afsat plads til Donation/gave til selskabet. Revisoren, Hans Beck, opfordrede til at man skriver medlemsnummer m.m. på indbetalingen, således at kassereren ikke skal bruge sin tid på at identificere indbetaleren. Donationer/gaver bør fra 2011 være en selvstændig post i budget/regnskab. Dirigenten takkede for god ro og orden. Nils Munk takkede Poul Wilhelmsen for god varetagelse af dirigenthvervet. Herefter var generalforsamlingen afsluttet, og Hans-Henrik Fentz fortalte og viste billeder om DUEODDE S salg og overlevering til de nye New Zealandske ejere i efteråret Poul Wilhelmsen Dirigent Jørgen Wiedemann Referent

Formand Nils Munk bød velkommen til de 33 stemmeberettigede deltagere.

Formand Nils Munk bød velkommen til de 33 stemmeberettigede deltagere. 1 Referat af generalforsamlingen i Dansk Færgehistorisk Selskab tirsdag den 14.04.2015 fra kl. 19.00 20.10 Formand Nils Munk bød velkommen til de 33 stemmeberettigede deltagere. DAGSORDEN 1) Valg af dirigent,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere