2) Formandens beretning på generalforsamlingen den 5. april 2011:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2) Formandens beretning på generalforsamlingen den 5. april 2011:"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i Dansk Færgehistorisk Selskab tirsdag den 05. april 2011 fra kl. 19:00 20:10 Formand Nils Munk bød velkommen til de 24 deltagere. DAGSORDEN 1) Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Poul Wilhelmsen blev foreslået og valgt som dirigent. Jørgen Wiedemann blev foreslået og valgt som referent. Peter Olsen og Jan Vinther Christensen blev foreslået og valgt som stemmetællere. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2) Formandens beretning på generalforsamlingen den 5. april 2011: Så er der atter gået et år. Tiden går hurtigt, og i DFHS går tiden også hurtigt. Vi bliver flere og flere ældre, og tilgangen af yngre medlemmer er alt for få. Er færgerne som en del af rejsen gået over i fortiden? Og er interessen for overfarter og færger, der er erstattet af broer, kun for mennesker, der er på vores gennemsnitsalder? Ved årets udgang var vi 409 medlemmer, heraf 33 udenlandske, hvilket svarer til en tilbagegang på 1 medlem i forhold til Det er i sig selv ikke alarmerende, men vi er til gengæld alle blevet 1 år ældre og dermed flere pensionister. Der vil altså blive færre kontingentkroner til foreningen. Vi har i bestyrelsen drøftet en kontingentforhøjelse, men når vores kasserer har aflagt regnskab, vil det fremgå, at foreningen ikke har likviditetsproblemer. Derfor vil pensionisterne denne gang gå ram forbi. Til gengæld vil jeg opfordre til, at de pensionister, der har det unge sind; betaler fuldt kontingent. Det er trods alt kun DKK 50,- ekstra. Foreningen har også fra medlemmer modtaget gaver på mellem DKK 50 og 500. I alt DKK 3.000,-. Vi har genoptrykt vores hvervebrochure, og marketinggruppen (mest formand Hasse Fentz) har sendt den ud til en række biblioteker. Det er dog ikke her, vi kan forvente den store tilgang. Tværtimod har der på grund af kommunale nedskæringer været flere udmeldelser. Vi tror dog, at den kommende kampagne til uddannelsesinstitutioner, rederier m.m. vil give resultat. Vi har allerede fået Færgen ind i folden, og flere er på vej. Hvervebrochuren er også omdelt i forbindelse med et foredrag om Storebæltsoverfartens afslutning, som jeg holdt på Jernbanemuseet i Odense i oktober måned. Den er også omdelt i forbindelse med generalforsamlingen i Navigatørrådet i Korsør, og bestyrelsen håber naturligvis, at det giver nye medlemmer. Det giver i hvert fald kendskab til vores forening. Ved vores tirsdagsarrangementer her i Valby har der været god tilslutning ved møderne, og vi har bibeholdt arrangementsprisen på de DKK 50, -. Den beslutning, der for nu snart mange år siden blev truffet, at møderne ikke bare skal være billedbytning, men med emner, der kan have eller har interesse for foreningens medlemmer, var god. Vi har haft mange interessante foredragsholdere med lige så interessante foredrag. En af foredragsholderne meldte sig endda ind i vores forening, så det er succes begge veje.

2 Som meddelt på sidste generalforsamling, blev sommerturene reduceret på grund af mindre tilslutning, men måske også, fordi der ikke er så mange færgeruter. Det blev dog til 2 arrangementer i næsten hver sin ende af landet. En stor tak til Ole Schou-Nielsen, som har trukket det store læs med at få møderne og udflugterne planlagt og afviklet. Ole har desværre meddelt, at han vil trække sig tilbage fra hvervet, men vi har heldigvis en ny mand klar til at overtage denne vigtige opgave. En stor tak til Jens Bolt for at have påtaget sig opgaven. Kære Ole. Du har haft hvervet i al den tid, som jeg har været i DFHS. Jeg mener, det er ca. 15 år af foreningens 20-årige historie. Det er flot, og du har med ildhu fået tingene til at fungere. Netop vores tirsdagsarrangementer er med til at holde foreningen i gang, og der har været en mængde gode foredrag over lige så mange spændende emner. Nu er du ikke på valg, så vi beholder dig i bestyrelsen, og jeg er overbevist om, at du ikke vil læne dig tilbage, men fortsat være inspirator til arrangementer. En stor tak fra bestyrelsen, og jeg tror, at jeg har hele foreningen bag mig, når jeg siger: Well done. Vi har betænkt dig med en gave, nemlig gratis deltagelse ved vores tirsdagsmøder for de næste 3 år. Det er bedre end at give dig rødvin, for nu er vi sikre på at se dig. Også i 2010 tog vort medlem Peter Therkildsen initiativ til et medlemsmøde i Odense, og her blev fremmødet 20 medlemmer så langt væk som fra Malmö, Aalborg og Hamburg. Der blev byttet billeder og postkort, og man fik sig mangen en hyggelig passiar, ligesom de flotte skibsmodeller blev beundret. En stor tak til Peter for arbejdet. Uden bladet Færgefarten ville vores forening være ilde stillet, men heldigvis har vi en redaktør, der brænder for opgaven. En stor tak til Erik Wilhelmsen, som fortsat tager det store slæb med bladet, men også en stor tak til de, som skriver artikler og holder os ajour med, hvad der sker på færgefronten. På hjemmesiden gør vi fortsat opmærksom på, hvornår næste nummer af bladet vil udkomme og er udkommet. Udover Færgefarten er vores hjemmeside den anden udadvendte aktivitet. Den bliver bedre og bedre takket være vores Web Master Hasse Fentz. Selv fra den anden side af jorden holder du siden up to date, Hasse, og jeg er dig stor tak skyldig både som Web Master og som næstformand, hvor du stiller op, når det brænder på. Som også meddelt på sidste generalforsamling, har vi etableret en markedsføringsgruppe bestående af Hasse Fentz som formand og Lars Valentin og mig selv som medlemmer. Håbet er naturligvis flere medlemmer også indenfor søfartserhvervene. Det kan give håb om en lavere gennemsnitsalder og dermed også den tilgang af yngre kræfter, som er en livsbetingelse for vores forening. Også i 2010 (den 26.09) var foreningen repræsenteret med en stand på Dansk Jernbane Klubs samlermarked i Valby. Omsætningen blev væsentlig mindre end i 2009, men det blev dog til ca. DKK , svarende til 4 medlemmers kontingenter. Nu skal det hele ikke handle om penge, men alligevel vil jeg nævne, at vi på vores arkiv har særdeles mange bøger, tidsskrifter, postkort og meget andet, som vi har fået stillet til rådighed med salg for øje. Vi har som regel til vores medlemsmøder salgsboden med, men vi har i bestyrelsen besluttet, at vi på vores hjemmeside vil annoncere med de ting, som kan købes. Det giver alle medlemmer en mulighed, som de, der bor længere væk eller ikke kommer til medlemsmøderne, ikke har haft.

3 Vi har et bedre og bedre samarbejde med Jernbanemuseet i Odense, og det er meget vigtigt al den stund, at der ligger meget arkivmateriale, som vi får lov til at benytte, og det er til stor hjælp for forskningsgruppen. Vi har fortsat et godt samarbejde med Scandlines, men der er flere og flere, der forlader rederiet, og det meste er flyttet til Rødby og Helsingør. Kontoret på Dampfærgevej er flyttet til væsentlig mindre lokaler på Sluseholmen, men vi har dog fortsat glæde af sponsoratet, og vi modtager fortsat tegninger og andet. En stor tak til Scandlines. Vores samarbejde med DFDS er naturligvis ikke helt så færgerelateret, selv om de nu har overtaget færger i udlandet. Det bliver stadig mere og mere frugtbart, og vi har også fortsat glæde af, at DFDS er sponsor på vores hjemmeside. Endvidere har DFDS s kommunikationschef Gert Jakobsen sagt, at man i deres interne blad kan gøre reklame for DFHS. Så også her en stor tak til DFDS og Gert Jakobsen. Der blev i efteråret 2009 på DR 2 udsendt en række meget oplysende optagelser om dansk søfart. Hans Otto Kristensen fra vores bestyrelse var en af deltagerne. Der arbejdes fortsat på et projekt om Færgefarten i Danmark, og foreningen er involveret i projektet, men også her er der pengemangel, og vi afventer, om det bliver til noget. Som nævnt på sidste generalforsamling har vi fået digitaliseret en række videoer, som vi har på vores arkiv. Det er takket være Morten Salicath og hans gode kontakter. Vi arbejder nu med en liste over yderligere videoer og film, som vil være til gavn for forskningsgruppen og til glæde for os selv. Det er film, som, hvis de ikke bliver digitaliseret, vil gå til grunde. Vi fik bevilget DKK ,- fra Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond, men om det rækker, vides endnu ikke. Vi samarbejder med Statens Filminstitut, men en del ligger hos DR, og så må vi se, hvad vi kan opnå. Vi er ikke kommet så meget længere med vores forlag, men vi er dog blevet lidt klogere. Vi vil hverken lave ApS eller enkeltmandsfirma, da risikoen vil være for stor enten for foreningen eller for den, som skal stå for forlaget, hvis det er et enkeltmandsfirma. Det er fortsat tanken, at vi i foreningsregi skal udgive hæfter om f.eks. færgetyper, overfarter og lign. Men det vil ske i samarbejde med nogle, der allerede udgiver bøger, pjecer og lignende, og det er gruppen i gang med at få etableret. Jeg vil afslutningsvis rette en stor tak til hvert enkelt bestyrelsesmedlem for et godt, tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde, til vores bladredaktør, til vores revisor og hans suppleant, til de mange medlemmer, der arbejder i de forskellige udvalg og til alle jer, der trofast slutter op om foreningens arbejde. Også i 2010 har foreningen modtaget en mængde materialer, som er indgået til foreningens arkiv. Tak til Erik Kjeldsen, som næsten altid har noget med til vores tirsdagsmøder. Det være sig billeder, dækkeservietter, rangerfløjte og andet. Tak til Jan Vinther for bog om Mols-Linien, et gammelt foto fra Nyborg, blymodel af Sylt, papmodeller af Dronning Margrethe II og Odin og tidsskrifter. Tak til Jørn-Bent Jensen for 20 tegninger af gamle DSB færger, dæksspecifikation for H/F Storebælt, maskinspecifikation for Prinsesse Alexandrine og diverse tegninger og andre specifikationer.

4 Tak til Preben Jensen for plakater. Tak til Niels Faber for en ramme. Tak til Jens-Jørgen Absalonsen for 4 bøger om færger og en akvarel af færgen Danmark, manchetknapper fra DSB og en pencil fra DFDS. Tak til Bengt Widell for generalarrangement af Prinsesse Anne-Marie og Öresund. Tak til Søren Thorsøe for skibslister, fartplaner og fotos i massevis og tidsskrifter i kassevis. Tak til Tom Larsen for DSB tallerkner, tegninger, en PC, tidsskrifter, avisudklip, generalarrangementer, diverse bordflag, et maleri af m/f Kong Frederik IX, som har hængt på kontoret hos tidligere søfartschef i DSB, og meget mere. Tak til Handels- og Søfartsmuseet for 30 stk. Danmarks Skibsliste. Nils Munk afsluttede sin beretning med at give ordet videre til formændene for de forskellige udvalg. HJEMMESIDEN i 2010, WEBMASTER HANS-HENRIK FENTZ Hans-Henrik ( Hasse ) Fentz viderebragte en hilsen fra Søren Thorsøe og Jens Jørgen Absalonsen, som ikke kunne være til stede ved generalforsamlingen. 1. Hjemmesiden fungerer stadigvæk hovedsageligt som formidlingsorgan til medlemmerne om, hvad der sker og er sket i foreningens regi. 2. Forsiden blev delvis fornyet i november og relanceret den 16. Som noget nyt indeholder den et Månedens billede. Selvom det kun bliver til maksimum 12 billeder pr. år, modtager jeg gerne forslag og bidrag til disse billeder. 3. De øvrige oplysninger om færger bliver kun i ringe omfang udvidet. Det skyldes bl.a. at det vil være et kæmpearbejde, og vi synes heller ikke, at det store arbejde, som foreningens medlemmer lægger ned, blot skal stilles til rådighed for alle og enhver. Vi føler, at vi, ved at folk kommer og spørger os, bedre kan markedsføre vor forening og måske der igennem hverve flere medlemmer. MARKETINGGRUPPEN, HANS-HENRIK FENTZ 1. Denne gruppe blev stiftet i 2010 og består af 3 medlemmer. Hovedformålet er ved en aktiv indsats at hverve flere medlemmer til vores forening. 2. Arbejdet med dette er først kommet i gang i begyndelsen af 2011 og går ikke så hurtigt, da indsatsen jo er baseret på frivilligt arbejde i vores fritid. Til potentielle medlemmer sender vi et brev, en hvervebrochure og et prøveeksemplar af Færgefarten. Indtil videre har vi i 2011 fået 3 ekstra færgerederier som medlemmer som et resultat af cirka 20 udsendte breve. TUR-OG EVENTMANAGER OLE SCHOU-NIELSEN Lørdag den 12. juni 2010 var der besøg hos DFDS Canal Tours, hvor der bl.a. blev fortalt om bådene og især den båd, vi skulle sejle med. Den var batteridreven og meget støjsvag. Der afsluttedes med en tur rundt i den ydre del af Københavns Havn.

5 Lørdag den 24. juli 2010 var der sejlads med VENØSUND fra 1931 rundt om Venø. Den lille færge tages ud af drift i forbindelse med leverancen af den nye færge VENØ. Tidligere overfartsleder Thorkild Brosbøl var skipper på sejlturen. Tirsdag den 05. oktober 2010 begyndte tirsdagsmøderne med besøg af direktør Per Gullestrup, der fortalte om rederiet Færgen og de kommende nybygninger. Tirsdag den 2. november fortalte direktør Claus Nicolaisen og projektchef Lars Jordt fra Scandlines om de 2 nye færger til Gedser-Rostock overfarten. Lørdag den 13. November 2010 var der atter medlemsmøde i Odense arrangeret af Peter C. Therkildsen. Hyggeligt møde og megen snak. Deltagelse kan varmt anbefales. Stor tak til Peter for arrangementet. Tirsdag den 7. december 2010 fortalte Hans-Henrik Fentz videre om og viste billeder af færgerne omkring Scotland fra rederiet Caledonian MacBrayne. Tirsdag den 01. februar 2011 var der besøg af direktør Svend Jensen fra Østre Færge, som levende og med lune fortalte om overfarten, øen, rederiet og færgerne. Tirsdag den 1. marts 2011 var et regulært gammeldags byttemøde. Aftenen sluttede med, at der blev vist flere af de film, der nu er blevet digitaliseret. Tirsdag den 29. marts 2011 blev der holdt et ekstra møde, hvor pensioneret skibsinspektør Tom A. Larsen og pensioneret skibsfører Tage Mikkelsen, DSB, fortalte om deres arbejde efter kollisionen mellem DRONNING MARGRETHE II og BORE BRITANNICA i 1991 udfor Rødby Havn. Ole Schou-Nielsen sluttede med at nævne, at der fortsat er mulighed for at deltage i turen til Stockholm, Helsingfors og Tallinn den august Tilmelding inden den 28. april Der er i øjeblikket tilmeldt 24. FORSKNINGSGRUPPEN VED MORTEN SALICATH Da Morten Salicath skulle gå tidligt, blev indlægget givet før formandens beretning. 1. Først den gruppe, der har beskæftiget sig med øfærgerne og småfærgerne. Gruppen har fortsat indsamling af oplysninger, fotos, tegninger og lignende indenfor emnet. Følgende artikler er blevet færdiggjort og bragt i Færgefarten eller ligger klar til bladet: Holbæk-Orø runder 125 år; fortsættelsen blev bragt i Færgefarten 2/2010. Svensk reder renoverer 79-årig færge; det er færgen VEMMENÆS fra 1931, der her omtales. Artiklen blev til ved bl.a. stor hjælp med fotos og tegninger fra den svenske reder. Bragt i Færgefarten 3/2010. Artiklen er i lidt redigeret form blevet bragt i Marstal Søfartsmuseums årbog Her er DFHS blevet nævnt. Desuden har gruppen hjulpet til med artiklen om: Masnedsundbroen blev sat ud af spillet. Gruppen har fortsat efterforskningen om Guldborgfærgen, og det er lykkedes at finde nye fotos og oplysninger om færgen. Desuden har vi med hjælp fra Helsingør Værftsmuseums arkiv fundet Helsingør Værfts projektoplysninger på færgen. Dette værft var en af de 3 tilbudsgivere. Artiklen om GULDBORG, som blev bragt i Færgefarten 3/2009, bliver i lidt ændret form optrykt i Sakskøbing Lokalhistorisk arkivs årbog. Her vil DFHS også blive nævnt.

6 Småfærgegruppen har været i forbindelse med Nordfalster Lokalhistorisk arkiv, hvorfra vi har modtaget en del nyt og ukendt materiale til DFHS s arkiv. Det drejer sig om fotos af færgen GULDBORG og DSB-færger på Masnedø-Orehoved overfarten. Fra Masnedsund-Gaabense overfarten har vi modtaget fotos, breve og kopi af en overfartsjournal. Desuden har et medlem af gruppen opholdt sig i Helsingør i cirka 8 dage, hvor der på Helsingør Bibliotek blev taget cirka digitalfotos om søfart i Helsingør Dagblad, herunder alle oplysninger om trafik på Helsingør Havn. Den oprindelige årsag var at finde oplysninger om færgen ASA-THOR, Danmarks første private bilfærge på Øresund. Disse oplysninger sammenholdt med andre oplysninger er blevet til en stor artikel om denne færge, da det i år er 80 år siden, at færgen blev indsat. Artiklen er nu færdiggjort og ligger nu hos redaktøren for Færgefarten. Et af de nye projekter, som gruppen er i gang med, er en samlet historie om Nordisk Ruteog Færgefart, København. Her anmoder gruppen om hjælp med følgende færger og skibe, som rederiet har ejet eller haft i charter. Det er følgende: S/S NYLAND/ALEXANDRA, S/S NORDBY/DRAGØR, S/S LANDSKRONA fra det svenske datterselskab, M/F MØN og M/F-M/S RIGSØ. Oplysninger om ruterne Kulhuse-Lynæs, Dragør-Limhamn samt Masnedsund-Gaabense overfarten, der snart har jubilæum, vil også blive modtaget med tak. 2. Den øvrige del af gruppen. Her er året også gået med at indsamle oplysninger fra Rigsarkivet, lokalhistoriske arkiver, ældre aviser, Jernbanemuseet og Det Kongelige Bibliotek. Mange oplysninger er også indsamlet fra tidligere søfolk, DFHS s arkiv samt medlemmernes egne arkiver. Vi har aktivt medvirket til, at yderligere materialer er tilgået DFHS s arkiv. Blandt de øvrige større færger er der også aktivitet, og målet er fortsat, at den detaljerede historie for DSB-færger og skibe, der er anskaffet i årene , bliver færdiggjort i år. Der har igen i årets løb været en hel del forespørgsler. Her skal især nævnes oplysninger om østtyskeres flugt og danske færgers involvering heri, men også en hel del spørgsmål om færgers gøren og laden, og sågar om, hvor et maleri, der tidligere har hængt på færgen ROMSØ nu var placeret, samt om de skibe, der var indsat på Samsø-ruten under 2. verdenskrig, efter at færgerne var lagt op. 3. Forskningsgruppens medlemmer har også produceret en del artikler til Færgefarten. Udover de, der er nævnt under småfærgegruppen kan nævnes artikler om færgen ODIN, om Masnedsundbroen, der blev sat ud af spillet, om Hurtigruten, om færgen PRINSESSE ANNE-MARIE, om færgen HÄLSINGBORG og om færgen KRONBORG. Endvidere er der lavet en artikel om DSB-færgeåret 1985, ligesom Jørn-Bent Jensen knokler med Nyt fra skibsregistret. Jesper Aagesen har lagt et stort arbejde i at få afsluttet et indeks for Færgefarten i årene Arbejdet blev afsluttet i år 2010, og kan nu hentes på selskabets hjemmeside. Vi har også afsluttet arbejdet med at lave materialet til Jernbanemuseet, og jeg vil gerne her rette en stor tak til folkene på Jernbanemuseet for deres altid store beredvillighed til at hjælpe os.

7 Tak til alle gruppens medlemmer for en stor indsats i årets løb og god gensidig erfaringsudveksling. BLADGRUPPEN VED ERIK WILHELMSEN Der er udgivet de årlige 4 numre af Færgefarten med flere sider end planlagt og som regel med overholdelse af tidsfristerne. Erik Wilhelmsen, der har været redaktør siden 1991, rettede en stor tak til forfatterne og leverandørerne af billeder. ARKIVGRUPPEN VED NILS MUNK Der er aktive medlemmer hver mødeaften. Der er modtaget mange ting i arkivet, der bugner, og der er arbejde til mange år frem. Arbejdet skrider støt fremad, men bliver nok aldrig færdigt. Der var ingen spørgsmål til beretningen, men Birger Hartvig rettede en tak til bestyrelsen og Færgefartens redaktion, der gør det knaldgodt. Herefter blev beretningen godkendt. 3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2010 Kasserer Mogens Westergaard fremlagde regnskabet, der var godkendt og underskrevet af revisor og bestyrelse. Året sluttede med et lille underskud på DKK Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som hermed var godkendt. 4) Budget for 2011 Kasserer Mogens Westergaard fremlagde budgettet for 2011, som blev godkendt uden bemærkninger. 5) Indkomne forslag Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne: 6 ændres til: Der udarbejdes et referat, som underskrives af dirigenten og referenten. Referatet offentliggøres på Selskabets hjemmeside senest 4 uger efter generalforsamlingen og i et af de to næstfølgende numre af Selskabets blad Færgefarten Plus. 22 ændres til: I tilfælde af Selskabets opløsning skal dets formue, arkivalier og øvrige effekter, som ejes af Selskabet, overdrages til lignende foreninger, museer eller institutioner, hvis formål er beslægtet med Selskabets formål. Hvilke foreninger, institutioner eller museer, der skal modtage formue, arkivalier og øvrige effekter, som ejes af Selskabet, skal besluttes på en generalforsamling. Begge ændringsforslag blev godkendt. 6) Fastsættelse af kontingent for 2011 Der var ingen forslag til dette punkt, så kontingentet fortsætter uændret. 7) Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter Nils Munk blev genvalgt som formand.

8 Jens Bolt Kristensen, Hans Otto Holmegaard Kristensen, Søren Thorsøe og Jørgen Wiedemann blev genvalgt til bestyrelsen. Ole Boisen, Jan Vinther Christensen og Poul Wilhelmsen blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter. Hans Beck blev genvalgt som revisor og Peter Olsen som revisorsuppleant. 8) Eventuelt Bent Olsen spurgte, om det var 1. Gang, der kan betales ekstra i kontingent. Det har man kunnet hidtil, flere gør det, men det er 1. gang, at der på girokortet er afsat plads til Donation/gave til selskabet. Revisoren, Hans Beck, opfordrede til at man skriver medlemsnummer m.m. på indbetalingen, således at kassereren ikke skal bruge sin tid på at identificere indbetaleren. Donationer/gaver bør fra 2011 være en selvstændig post i budget/regnskab. Dirigenten takkede for god ro og orden. Nils Munk takkede Poul Wilhelmsen for god varetagelse af dirigenthvervet. Herefter var generalforsamlingen afsluttet, og Hans-Henrik Fentz fortalte og viste billeder om DUEODDE S salg og overlevering til de nye New Zealandske ejere i efteråret Poul Wilhelmsen Dirigent Jørgen Wiedemann Referent

Referat af generalforsamlingen i Dansk Færgehistorisk Selskab tirsdag 17. april 2012 fra kl. 19:00 19:50

Referat af generalforsamlingen i Dansk Færgehistorisk Selskab tirsdag 17. april 2012 fra kl. 19:00 19:50 Referat af generalforsamlingen i Dansk Færgehistorisk Selskab tirsdag 17. april 2012 fra kl. 19:00 19:50 Formand Nils Munk bød velkommen til de 36 deltagere. DAGSORDEN 1) Valg af dirigent, referent og

Læs mere

Formand Nils Munk bød velkommen til de 36 stemmeberettigede deltagere.

Formand Nils Munk bød velkommen til de 36 stemmeberettigede deltagere. Referat af generalforsamlingen i Dansk Færgehistorisk Selskab tirsdag 09.04.2013 fra kl. 19.00 20.15 Formand Nils Munk bød velkommen til de 36 stemmeberettigede deltagere. DAGSORDEN 1) Valg af dirigent,

Læs mere

Formand Nils Munk bød velkommen til de 37 stemmeberettigede deltagere og 3 gæster.

Formand Nils Munk bød velkommen til de 37 stemmeberettigede deltagere og 3 gæster. 1 Referat af generalforsamlingen i Dansk Færgehistorisk Selskab tirsdag den 05.04.2016 fra kl. 19:00 20:15 Formand Nils Munk bød velkommen til de 37 stemmeberettigede deltagere og 3 gæster. DAGSORDEN 1)

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Formand Nils Munk bød velkommen til de 39 stemmeberettigede deltagere.

Formand Nils Munk bød velkommen til de 39 stemmeberettigede deltagere. 1 Referat af generalforsamlingen i Dansk Færgehistorisk Selskab tirsdag den 01. april 2014 fra kl. 19:00 20:10 Formand Nils Munk bød velkommen til de 39 stemmeberettigede deltagere. DAGSORDEN 1) Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Formand Nils Munk bød velkommen til de 33 stemmeberettigede deltagere.

Formand Nils Munk bød velkommen til de 33 stemmeberettigede deltagere. 1 Referat af generalforsamlingen i Dansk Færgehistorisk Selskab tirsdag den 14.04.2015 fra kl. 19.00 20.10 Formand Nils Munk bød velkommen til de 33 stemmeberettigede deltagere. DAGSORDEN 1) Valg af dirigent,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

DAGSORDEN Referat af generalforsamlingen i Dansk Færgehistorisk Selskab tirsdag den fra kl. 19:00 20:15

DAGSORDEN Referat af generalforsamlingen i Dansk Færgehistorisk Selskab tirsdag den fra kl. 19:00 20:15 1 DAGSORDEN Referat af generalforsamlingen i Dansk Færgehistorisk Selskab tirsdag den 04.04.2017 fra kl. 19:00 20:15 Formand Nils Munk bød velkommen til de 35 stemmeberettigede deltagere og 2 gæster. Under

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015 HORNBÆK VINKLUB Indkalder medlemmerne til den: Ordinær Generalforsamling som afholdes på følgende adresse: SuperBrugsen, Sauntevej 1, 3100 Hornbæk Dagsorden: Onsdag den 22. April 2015 - kl. 20.00 1. Valg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Så er det igen ved at være tid for Mars fotografering December 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Vedtægter for Odsherred Detektorforening

Vedtægter for Odsherred Detektorforening Vedtægter for Odsherred Detektorforening 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Odsherred Detektorforening. Den er hjemmehørende i Ods- herred Kommune og er stiftet den 26. august 2008. 2

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2008 Den 21. februar 2008 Efter formandens velkomst til de deltagende 17 medlemmer indledtes generalforsamlingen Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere