retail bulletin Jo mere Bngene ændrer sig, jo mere forbliver Bngene uændret Mission statements og andet Bdsspilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "retail bulletin Jo mere Bngene ændrer sig, jo mere forbliver Bngene uændret Mission statements og andet Bdsspilde"

Transkript

1 Black Friday årets største salgsbegivenhed Dansk detailhandel oplevede i november 2014, at Black Friday blev en af årets største salgsdage. Forbrugerne reagerede overraskende posi]vt og udviste en entusiasme, der kom bag på de fleste detailister. Det vil ikke gentage sig i, hvor alle detaillister vil sæ`e alt ind på at skabe årets største salgsdag. BuBksløse byer opstår når de kreabve sover Der skal ske en drama]sk ændring i måden hvorved man udvikler byens detailhandel. De tradi]onelle specialbu]kker skal suppleres af pop- up bu]kker og nye discountkoncepter Jo mere Bngene ændrer sig, jo mere forbliver Bngene uændret I den salgsproces, hvor sælger og køber står ansigt ]l ansigt, er det stadigvæk et spørgsmål om ]llid, sympa], ærlighed og engagement. Virksomhedens styrke ikke produkter eller service Det der giver en virksomhed dens styrke på markedet er for hovedparten af virksomheder ikke deres produkter eller den service, som man giver sine kunder, men derimod den posi]on, som virksomheden ejer i forbrugernes bevidsthed. Mission statements og andet Bdsspilde Aldrig før er der blevet frems]llet så mange rapporter med lange udredninger om virksomhedens mission statements, og aldrig før er der spildt så mange ressourcer på at frembringe noget uden prak]sk værdi i virkeligheden. Spørgsmål Bl mærkevareproducenterne Mærkevareproducenterne bør alle som en tænke i nye kvalitetsprodukter og nye promo]ons. Det er nemlig det, der sammen med value for money står øverst på dagsordenen hos indkøberne. Den økonomiske udvikling i Europa står sblle Den Europæiske Centralbank fortsæ`er med at opkøbe statsobliga]oner for derved at medvirke ]l at stø`e de tendenser der er afgørende for at skabe vækst i Europa. Konkurrencefordele varer ikke evigt Det eneste middel mod den skarpe konkurrence er innova]on af alle medarbejdere, hver eneste dag. BRUNO CHRISTENSEN DETAILHANDELS PROMOTION Åkrog Strandvej 51B 8240 Risskov - Ovengaden Neden Vandet 1B 1414 København K Tlf.: Mobil:

2 2 Stort og småt fra nær og Vern.. Hvorfor er der risiko for deflabon i USA og Europa? Defla]on er en risiko, som vi må leve med, og lige i øjeblikket er årsagen at finde i faldende råvarepriser. Denne udvikling kombineret med opbremsningen i Kinas vækst gør en global defla]on ]l et sandsynligt scenarie. Dominic Rossi er global investeringschef for ak]er i Fidelity Worldwide Investment, og set fra hans stol, er der en risiko forbundet med en stram amerikansk pengepoli]k, der meget let kan styrke tendenserne mod en interna]onal defla]on. Devaluering som Kina har gennemført - fører ]l en reduceret købekrae, hvilket igen betyder mindre import, og på den måde falder den samlede verdenshandel. Den økonomiske udvikling i Europa står sblle Den Europæiske Centralbank fortsæ`er med at opkøbe statsobliga]oner for derved at medvirke ]l, at stø`e de tendenser der er afgørende for at skabe vækst i Europa. Det er især den manglende vækst i udviklingslandene, der rammer Europa, og som her er med ]l at svække væksten. Udviklingen i Brasilien og Rusland sammen med Kina påvirker Europa, og dermed også de økonomiske forudsætninger, der er bestemmende for den økonomiske udvikling i Danmark. Dansk detailhandel og øvrige hjemmemarkedserhverv vil kunne mærke konsekvenserne af ovennævnte i form af ]lbageholdende forbrugere. Kina skaber panik på akbemarkedet Kina devaluerer, og gør derved udenlandske produkter dyrere i Kina, hvilket alt andet lige vil give afsætningsmæssige problemer for en række danske virksomheder. Bank of England har klart ]lkendegivet, at sundheden i den kinesiske økonomi er afgørende for den globale økonomi. Uro og usikkerhed om udviklingen i Kina påvirker ak]ekurser overalt i verden, og når det er mest nega]vt breder uroen på ak]emarkedet sig også ]l den adfærd, der bestemmer forbrugernes lyst ]l at bruge penge. Risiko for en global recession Seniorøkonom i Handelsbanken Bjarke Roed- Frederiksen giver udtryk for, at den globale vækst går i den forkerte retning. Godt nok er der posi]ve opsving i USA og i Europa, men netop usikkerheden om Kina får økonomerne ]l at være urolige. Prognoser for vækst er på vej ]l at blive nedjusteret. Jeg tror vi skal regne med en periode præget af usikkerhed. HerBl kommer folkevandringen fra Afrika, der vil smadre mange af de velfærdssystemer, der gennem årene er opbygget i Europa. Konsekvensen heraf vil forstærke usikkerhed og utryghed og betyde faldende afsætning.

3 3 Stort og småt fra nær og Vern.. Singapore fejrer 50 års fødselsdag Singapore har siden 1965 udviklet sig ]l en af den nye ]ds største succeshistorier. Gennemsnitsindkomsten i Singapore var i 1965 på cirka 500 dollars pr indbygger. I dag er gennemsnitsindkomsten vokset ]l dollars. 90% af borgerne i Singapore er boligejere, hvilket er den største andel noget steds i verden. Mere end 4000 interna]onale virksomheder har i dag deres hovedkvarter i Singapore. Singapore kan tjene som et lysende eksempel for et hvilket som helst samfund, der ønsker vækst og økonomisk fremgang. Konkurrencefordele varer ikke evigt Intet varer evigt i denne verden og slet ikke virksomhedens konkurrencefordele. Det, der var in i går er forældet i dag, og derfor skal enhver virksomhed konstant være på udkig eeer nye måder at gøre det på. Ingen ledere i seriøse virksomheder har råd ]l at bruge eeermiddagen på golianen. Konkurrencen vindes af de der træner mest, og som konstant lader sig inspirere af de ]ng, som konkurrenterne gør. Eneste bæredygbge konkurrencefordel er at være mere kreabv Krea]viteten er på vej op ad ranglisten. Den amerikanske forfa`er Gary Hamel fra Massachuse`s Ins]tute of Technology, siger, at det vig]gste for en virksomhed ikke er kapital, viden eller teknologi, men derimod om virksomheden har medarbejdere, der er villige ]l at levere deres krea]vitet, deres passion og ini]a]v. Det eneste middel mod den skarpe konkurrence er innova]on af alle medarbejdere, hver eneste dag. Dagrofa melder om vækst på 0,6% Dagrofa har i årets første 34 uger hae en salgsfremgang på 0,6%, hvilket normalt ikke er en talstørrelse, der bør få nogen ]l at juble, men hos Dagrofa er det tegn på at den kedelige udvikling med større og større underskud er vendt. Derfor er selv en beskeden vækst posi]vt. Det er ifølge ledelsen hos Dagrofa den nye kæde Meny, der med 120 supermarkeder har vist pæn fremgang. Lidl og Rema vinder priser for bedste madkvalitet Børsens smagspris er netop uddelt, og her kunne de to discountkæder Rema og Lidl hver glæde sig over, at vinde priser for bedste madkvalitet. For Lidl er det ikke nyt at vinde kvalitetspriser for sine produkter. Tidligere på året vandt både Lidl og Aldi ]lsvarende hædersbevisninger i England.

4 4 Stort og småt fra vor egen markedsplads.. Danskernes økonomi og forbrug Danskerne har to store omkostningsposter, der ikke ser ud ]l at stoppe. Den største omkostning er boligudgieerne, der nu udgør cirka 24% af det private forbrug. En anden omkostningspost, der bliver større og større, er forbrug af data via computer, IPhone, IPad m.m. Forbrug af mad og tøj fylder derimod mindre på budge`et. Det største forbrug pr indbygger er hos borgerne i de større byområder. FremBdens bubkker og forbrugere i et teorebsk perspekbv Et nyt begreb som teknologiske købmandskab er lanceret, og dækker over samspillet mellem det der sker i den fysiske bu]k, og det der sker på ne`et. Gad vide om forbrugerne tænker på samme måde? Genera]on Y - personer født i perioden skulle eeer sigende have helt andre holdninger ]l indkøb og forbrug end deres forældre. De`e skulle betyde, at vi vil se helt andre bu]kker i frem]den end de vi handler i i dag. Ser man på de unge amerikanske forbrugere foretrækker mere end 70% af disse imidler]d at handle i den fysiske bu]k fremfor via ne`et. Jeg vover den påstand, at salg fortsat er et spørgsmål om følelser uanset om man ]lhører gruppe X, Y eller Z. Indkøbsapp Bl mindre bubkker E]lbudsavis oprindelig kendt som Shopgun er en app, der samler alle de trykte ]lbudsaviser i en digital udgave. I dag er der mere end brugere om måneden, der ser ]lbudsaviser fra en eller flere af de 7400 bu]kker, der er ]lmeldt. Farvehandlerkrigen De store producenter af maling er ude i en hård kamp om forbrugerne. Flügger har hae en turbulent periode og er ved at finde ]lbage ]l sine rødder. Det var ikke nogen ulempe, at Flügger skilte sig af med S]nne Bosse som medlem af bestyrelsen. Sadolin Farveland skieer navn og bu]kkerne blive ]l Nordsjö Ide & Design. Dyrup er den eneste af de tre store producenter, der har fremgang i salget. Hver af producenterne vil kæmpe om forbrugernes gunst via ]lbud og lave priser. Brillekrigen Louis Nielsen kan fremvise stor vækst i både salg og indtjening. Markedsandelen på det danske marked er vokset fra 7% ]l næsten 30%, og indtjeningen er de sidste tolv måneder øget med hele 40%. Louis Nielsen er kendt som branchens uar]ge dreng, og har været medvirkende årsag ]l, at hele branchen har været nødt ]l at ]lpasse sig konkurrencen med lave priser på nøjag]g samme måde som Louis Nielsen selv har skabt sin succes gennem årene.

5 5 Mærkevareproducenterne må kunne besvare spørgsmålet: Hvad vil du gøre for at øge mit salg? Det var fredag formiddag og den unge sælger var en ]me ]dligere landet i Bentonville luehavnen fra New York. Han skulle ]l møde hos den indkøbsansvarlige hos Walmart, og han følte sig sikker på, at han var godt forberedt. I venteværelset var der et bord med en kande vand, og ved siden af en kaffeautomat, hvor man selv skulle betale, hvis man ville have en kop kaffe. Da han eeer 30 minu`ers vente]d kom ind på kontoret hos indkøberen en ung mand på 35 år blev han overrasket over enkelheden på kontoret. Der var et skrivebord og to stole. Walmart indkøberen gjorde ikke nogen lang proces ud af velkomsten, men gik lige på og hårdt: Hvad vil du gøre for mig for at jeg kan øge mit salg? Hvis du ikke har noget nyt med i tasken, er der kun pris og rabat, som vi skal tale om! Den unge sælger var alligevel ikke forberedt godt nok, og må`e bide i det sure æble og reducere prisen på de produkter, som Walmart havde i sor]mentet. Et billede af den virkelighed, som danske mærkevareproducenter i større eller mindre grad vil opleve, når de i de kommende måneder skal indgå årsaealer med de store dagligvarekæder. Mærkevareproducenterne udfordres i disse år mere end nogensinde ]dligere, og har som i ]lfældet fra Walmart to muligheder: Præsenta]on af nye og bedre produkter Tilbud om lavere priser og større raba`er Mennesker overalt I Europa har gennem de senere år ændret deres indkøbs- og forbrugsvaner som følge af en økonomisk krise. Forbrugerne har i s]gende grad fly`et deres indkøb fra de tradi]onelle supermarkeder ]l discountbu]kkerne. Vi er i Danmark på vej mod en bu]ksstruktur, hvor antallet af dagligvarebu]kker i dag er domineret af discountkæderne. I flere større provinsbyer har discountkæderne 85% af antallet af dagligvarebu]kker. De seks discountkæder sæ`er dagsordenen på dagligvaremarkedet i Danmark. Samme udvikling kan i varierende grad ses overalt i Europa. Udviklingen indebærer såvel trusler som nye forretningsmuligheder for fødevare- producenterne. Der skal tænkes og handles hur]gere og nye fødevarer skal være af en bedre kvalitet end i går. Mærkevareproducenterne udfordres også af kædernes krav om gennemsig]ghed i hele fødevarekæden. Begreberne HURTIGERE og BEDRE har fået en helt ny og afgørende betydning for konkurrencekraeen i danske fødevarevirksomheder. England er for de fleste danske detaillister og producenter det land, hvor vi pr tradi]on opsøger nye ideer og trends.

6 6 Engelsk dagligvarehandel før år 2000 var domineret af Tesco, Asda og Sainsbury. I dag er det de to tyske discountkæder Aldi og Lidl, der sæ`er dagsordenen på det engelske dagligvaremarked, og det er hos disse to bu]kskæder man re`er blikket for at se eksempler på produktudvikling og nye forbruger]ltag. Tesco en af verdens største dagligvarevirksomheder - reducerer nu antallet af produkter i sine bu]kker for derved at kunne opnå en større konkurrencekrae i forhold ]l kædens konkurrenter. Konsekvensen heraf vil være, at de nye produkter, der slipper gennem nåleøjet hos Tesco har noget nyt og anderledes at byde på. Det er ikke nok at være ligeså god eller ligeså billig som de andre. Der skal mere ]l. Engelske Morrison sænker priserne på flere hundrede dagligvarer, og bebuder yder- ligere prisreduk]oner, hvis de`e ikke giver de ønskede resultater. Asda forfølger sin hid]dige strategi a la Walmart, og Sainsbury, der på samme måde som Marks & Spencer koncentrerer sig om egne mærker og nye convenience- løsninger. Aldi og Lidl er i dag de to mest populære dagligvarekæder i England, og vinder de fleste konkurrencer de deltager i, når kriteriet er et spørgsmål om kvalitet. Vi ser med andre ord en udvikling i England, hvor presset på priser og nye kvalitetsprodukter er lig det vi kender fra resten af Europa Danmark inklusive. Mærkevareproducenterne bør alle som en tænke i nye kvalitetsprodukter og nye promo]ons. Det er nemlig det, der står øverst på dagsordenen hos indkøberne. Sam]dig skal man ikke glemme, at prisen skal være rig]g! Når talen drejer sig om nye produkter, er der hos hovedparten af dagligvarekæderne en voksende interesse for at købe lokale fødevarer, og de vig]gste faktorer er: - Priser og kvalitet der giver value for money - Nye anderledes produkter - Salgsfremmende promo]ons - Effek]vt partnerskab Nye forbrugsvaner og ny teknologi ændrer drama]sk på alle ]dligere normer, og virksomhederne må nødvendigvis ]lpasse sig denne udvikling. Der var en gang hvor de tyske discountkæder ikke blev betragtet som nogen egentlig udfordring. I dag er situa]onen ganske anderledes. Aldi og Lidl er blandt verdens mest innova]ve dagligvarekæder, og forbrugerne overalt i Europa belønner dem herfor. Aldi blev således i 2014 den mest populære bu]kskæde i England. Danske fødevareproducenter konfronteres med store udfordringer i rela]on ]l måden hvorved man skal angribe markedet, og der vil være behov for at udarbejde nye måder for a`rak]ve partnerskaber.

7 7 En mælkekrig er sædvanligvis ensbetydende med lavere priser på mejeriprodukter. Sådan har det også været ind]l fornylig, hvor Rema 1000 gik den anden vej, og bebudede en s]gning på 50 øre pr mælkeprodukt. Formålet hermed er at videresende de 50 øre ]l de nødlidende danske landmænd. Sidenhen har alle øvrige dagligvare- kæder bebudet lignende ]ltag. Ovennævnte viser med al tydelighed, at man som mærkevareproducent må være inds]llet på at ]lpasse sig de aktuelle udfordringer uanset om det gælder en lavere pris - eller der er tale om at udvise samfundsansvar. Kampen om hyldepladsen er og bliver en evig udfordring for alle mærkevare- producenter. Meget tyder på, at bu]kkerne ikke udvider deres hyldekapacitet, men derimod vælger en strategi, der vil minde om Tesco, nemlig en reducering af de produkter, der har den laveste omsætningshas]ghed. Alle nye produkter skal have noget nyt og anderledes at byde på. I modsat fald er det kun et spørgsmål om en lavere pris end sidste gang, der blev indgået en årsaeale. De danske mærkevareproducenter udfordres på deres evne ]l at SÆLGE, fordi det gode salgsarbejde har en anden effekt end det regnearket og den nye reklamekampagne kan udre`e. Indkøberne i dansk dagligvarehandel er i mange ]lfælde mere professionel end de sælgere, der gerne vil have en årsaeale med hjem. Hvis ikke du har noget nyt med Bl mig, der vil give mig mere salg er der kun pris og raba^er Blbage at tale om

8 8 BUTIKSLØSE BYER OPSTÅR NÅR DE KREATIVE SOVER Der skal ske en dramabsk ændring i måden hvorved man udvikler byens detailhandel. De tradibonelle specialbubkker skal suppleres af pop- up bubkker og nye discountkoncepter I stedet for at acceptere lukning af byens specialbu]kker som noget uundgåeligt burde de krea]ve kræeer i byen vågne op, og sørge for at der åbner nye bu]kker, der ikke er en kopi af de bu]kker, der lukker, men derimod ganske anderledes bu]kstyper. Vi er alle vokset op med en bymidte, hvor specialbu]kker, købmænd og supermarkeder har ligget side om side. I dag kan vi konstatere, at købmændene ikke længere eksisterer. Supermarkederne kæmper en heroisk kamp for at overleve i kampen mod discount- bu]kkerne, og specialbu]kkerne mister omsætning ]l de større byområder og netbu]kker. De goe gamle dage kommer aldrig mere igen, og i stedet for at affinde sig med den udvikling, der ender med at byen mister hovedparten af sine bu]kker, er ]den inde ]l at tænke anderledes Måske burde man etablere en task force bestående af krea]ve personer i byen. Omtalte taks force skal udarbejde konkrete planer for at ]ltrække en række nye bu]kskoncepter ]l byen uden hensyntagen ]l de eksisterende bu]kkers modvilje. Planloven redder ikke bymidten fastslår Naturstyrelsen i en ny undersøgelse, hvilket er i god overensstemmelse med den vurdering, som jeg hele ]den har givet udtryk for. Det, der kan ]lføre bymidten ny dynamik og a`rak]vitet, er ]lførsel af alle de bu]ksformer, der i dag er at betragte som konkurrenter for specialdetailhandelen, men som forbrugerne foretrækker at handle hos. Alle de bu]kskoncepter, der forvolder de tradi]onelle specialbu]kker problemer, er netop de bu]kker, der skal relancere bymidten som værende et a`rak]vt handelscenter. Der skal være plads ]l flere discountkoncepter, outletbu]kker, pop- up bu]kker, bu]kker der sælger parallel importerede mærkevarer, genbrugsbu]kker suppleret af årlige by`emarkeder. Alt de`e og meget mere vil ]lføre byen øget konkurrence og ny dynamik. De byer, hvor man fortsæ`er i samme spor som hid]l, risikerer at ende som bu]ksløse. Container City i London er adresse for en række pop- up bubkker, der i kortere eller længere Bdsrum holder deres bubkker åbne.

9 9 FremBdens byer kræver andre bubkstyper Mere end 200 danske byer og byområder er allerede i dag uden bu]kker, og antallet af byer uden detailhandel vil øges i de kommende år. Hvorfor? Måske er forklaringen den, at man febrilsk forsøger at fastholde et mønster, hvor det er de samme bu]kker, der var populære i det 19. og 20. århundrede, som man håber og tror på vil redde byen. Det burde være oplagt for enhver, at man ikke kan udvikle frem]dens byer med de bu]ksformater, der var de førende for 50 eller 75 år siden. Forbrugerne har flere valgmuligheder i dag end nogensinde, og mobiliteten er grænseløs. Den nyeste teknologi gør det mulige at købe produkter fra bu]kker og producenter uden hensyn ]l hvor på kloden disse er beliggende. Jeg blev forleden præsenteret for en ny ide, der var udarbejdet ]l et af de største bu]kscentre i Danmark. Ideen gik ud på at gennemføre ak]viteter i bu]kscentret, der ville virke ]ltrækkende for unge mennesker i alderen år. Ideen gik ud på at man via Snapchat sendte besked ]l de unge, der hereeer må`e tage i centret for at deltage i en konkurrence. Ideen var ikke udformet af et reklamebureau, men derimod af eleverne i en 7. klasse, der af læreren havde fået lov ]l at bruge nogle dage ]l at være innova]ve. Resultatet er i mine øjne ikke mindre end fantas]sk. Tænk hvilken ressource der gemmer sig hos de unge mennesker( årige). Hvorfor er ovennævnte eksempel interessant? Af den simple grund at aldersgruppen årige meget snart ]lhører en af de store forbrugsgrupper derfor. Moralen: Du behøver ikke kigge langt for at finde de gode ideer Bl hvorledes du kan forbedre din forretning. Spørg den lokale skole om du må låne 7. eller 8. klasse en enkelt dag, og du får masser af gode ideer Blbage.

10 10 BLACK FRIDAY BLIVER ÅRETS STØRSTE SALGSDAG Dansk detailhandel oplevede i november måned 2014 at den upåagtede BLACK FRIDAY gik hen og blev en af årets største salgsdage. Forbrugerne reagerede overraskende posi]vt og udviste en entusiasme, der kom bag pa de fleste detaillister. Det vil ikke gentage sig i. Her vil bu]kkerne være sat op ]l den helt store salgsfest, og der vil blive brugt millioner af kroner for at gøre netop denne dag fredag den 27. November ]l årets største salgsdag. Oprindelsen ]l BLACK FRIDAY skal vi finde i den amerikanske by Philidelphia, hvor man gennem mange år har hae tradi]on for, at netop dagen eeer Thanksgiving var en stor handelsdag. Fra omkring 1975 begyndte de amerikanske bu]kskæder og stormagasiner i større s]l, at markedsføre BLACK FRIDAY som en salgsdag. I dag er fredag den 27. November ved at være et globalt fænomen, hvor detaillister overalt i Europa og i USA sæ`er ekstra mange kræeer ind pa, at netop denne dag vil markere indledningen ]l årets julekampagne, der pa de`e ]dspunkt officielt er skudt i gang. Forbrugerne er som regel al]d afventende med at købe årets julegaver før primo/medio december uanset at kæderne har udsendt deres store flo`e julekataloger. Af samme grund kan BLACK FRIDAY den 27. November blive startskuddet ]l en stor salgsfest, der varer helt frem ]l den 23. December. Alle de store bu]kscentre, cityforeninger og handelsstandsforeninger er allerede i gang med at lægge sidste hånd pa annoncer og bu]ksmateriale ]l BLACK FRIDAY. Hvad skal der ]l for ikke at skuffe de mange store forventninger? Det er afgørende, at detaillisterne følger købmandskabets grundregler, og ikke tror, at man kan opna den store succes ved at bruge BLACK FRIDAY ]l at rydde op af ukurante varer. I stedet skal BLACK FRIDAY betragtes som det den er: Årets største salgsdag. - De rigbge produkter er prioritet nr. 1 Uanset om man ]lbyder 100 eller 200 forskellige produkter er det afgørende, Hvorvidt forbrugerne anser de ]lbudte produkter som relevante, og derfor vil definere disse som værende rig]ge produkter. - De rigbge priser er prioritet nr. 2 Den rig]ge pris er den pris, som forbrugerne opfa`er som værende en god handel, og det forudsæ`er, at prisen er pa niveau med - eller lavere end hos konkurrenterne. I dagens hårde konkurrence er der nogle bu]kker, der ændrer deres priser flere gang i løbet af dagen for ]l stadighed at være de billigste. Det er pa den baggrund man skal forsta, hvad forbrugerne opfa`er som rig]ge priser. Salg er glade mennesker, og BLACK FRIDAY er netop sådan en dag, hvor forbrugerne forventer at møde glade og entusias]ske sælgere i bu]kkerne, der vil ga de ekstra skridt for at give kunderne en god oplevelse. BLACK FRIDAY kan blive en fantas]sk festlig dag og aeen, hvis bu]kkernes ledelse er inds]llet pa at lege med.

11 11 Kunderne vælger albd de løsninger, der opleves som bedst En kunde er et menneske, der for egen eller andres regning, har foretaget et indkøb hos os og betalt herfor. En kunde er ingens ejendom, og kan derfor heller ikke overdrages ]l andre. En kunde har hver eneste gang det frie forbrugsvalg. En kunde vælger al]d de løsninger, hvor man tror man opnår de største fordele. En kunde ændrer løbende opfa`else af begreberne god, bedre, bedst og billigst. Kunderne er forudsætningen for virksomhedens eksistens. Kunderne har al]d ret, også selvom de ikke rent juridisk har det. Churchill havde en god måde at udtrykke sig på, når det gjaldt om ærlig kommunika]on: "Man kan narre hele folket en del af Bden og man kan narre en del af folket hele Bden, men man kan ikke narre hele folket hele Bden! Det får mig ]l at tænke på udtalelser, som jeg det seneste års ]d har set i form af store avisoverskrieer med en leder i dansk detailhandel som afsender. Hvordan oplever man det når man får at vide, at de bu]kker man handler i er kedelige? Hvordan oplever man det, når man får at vide, at man er dum hvis man læser ]lbudsaviser, og helt galt er det, hvis man oveni købet køber de pågældende produkter? Hvordan oplever man det, hvis man får at vide, at man ikke skal handle i discountbu]kkerne? Hvordan oplever man det, når nogen hævder, at de har monopol på god fødevarekvalitet? Hvordan oplever man det, når man får at vide, at grænsehandel er af det onde, og afsenderen for øvrigt selv driver bu]kker i grænselander? Hvordan oplever man det, når man får at vide, at man absolut ikke sænker prisen fordi andre gør det, og så alligevel dagen eeer gør det? Hvordan oplever man det, hvis man får at vide, at de produkter man plejer at købe og være ]lfredse med ikke længere dur? Kan man tale eller spinne sig ]l succes, hvis man råber højt nok? Jeg tror købmand Marshall Field, Chicago i 1870erne sagde det, som vi alle i dag skal re`e os eeer. Give the lady what the lady wants Jeg tror kunderne ]l hver en ]d er de klogeste, og derfor tror jeg heller ikke man kan narre dem ]l at gøre noget andet end det, som de selv vil.

12 11 Kan man forhindre en bestemt forretningsmodel i at få succes De to tyske discountkæder Aldi og Lidl sæ`er dagsordenen indenfor dagligvarehandel overalt i Europa. Lidl har gennem de senere år hae så stor succes, at de nu er Europas største. Ikke alle bryder sig om discountkædernes succes, og forsøger at fortælle forbrugerne, at man ikke bør handle i den slags bu]kker. Lige lidt hjælper det. Den franske hypermarkedskæde Carrefour havde i 1970erne en meget krea]v og dyg]g marke]ng- chef - Ethienne Thil - der er fadder ]l følgende citat: Fa:ge mennesker er nødt ;l at handle i bu;kker med de laveste priser, og rige mennesker vil al;d elske at kunne købe daglige forbrugsvarer ;l laveste pris. Discount er og forbliver ;dens mest succesfulde forretningsmodel, som alle detail- lister må ;lpasse sig. Ethienne Thil fremkom med ovennævnte udtalelse på en konference på Scan]con, Aarhus i Ethienne Thil var manden bag den verdensberømte lancering af Carrefours produktserie under navnet: Produit Libre, der blev introduceret under stort ståhej den 1. april En Aprilspøg troede nogen, men det var det ikke tvær]mod. Det store og afgørende spørgsmål er hvorvidt man kan narre forbrugerne ind i sin egen bu]k ved at fortælle dem historier, der i de fleste ]lfælde s]ller konkurrenterne i et dårligt lys. Det eneste våben man har mod dyg]ge konkurrenter, er at skynde sig og blive endnu dyg]gere. Alterna]vet er tab af kunder, omsæt- ning og indtjening. Jeg er overbevist om, at det vig]gste ledelsen kan beslu`e i et marked med høj konkurrence, vil være at udvikle nye services ]l kunderne, som de finder er relevante, og som de sæ`er pris på. Intet menneske kan forhindre en forretningsmodel, der er baseret på bedste kvalitet Bl laveste pris, i at få succes. Det gode lederskab kommer flot ]l udtryk i de udtalelser, som den amerikanske general George S. Pa`on har givet: Krige udkæmpes med våben, men de vindes af mænd. Det er beslutningen hos de soldater, der følger, og den mand, der leder, der skaber sejre. Lederskabet er afgørende i såvel detailhandel som i andre brancher.

13 12 Virksomhedens styrke ikke produkter og service Det der giver en virksomhed dens styrke på markedet er for hovedparten af virksomheder ikke deres produkter eller den service, som man giver sine kunder, men derimod den posi]on, som virksomheden ejer i forbrugernes bevidsthed. Amerikanske undersøgelser af 25 af de mest kendte brands i perioden fra 1923 og frem ]l slutningen af 1990 viser, at 20 af disse brands fortsat indtager posi]on nr 1. Fire af de 25 brands er eeer de mange år rykket ned på andenpladsen, og det sidste brand er rykket ned på femte pladsen. Omtalte analyse understreger betydningen af at virksomheden fastholder fokus på det kerneområde, der har bragt virksomheden ]l dens posi]on. I det øjeblik virksomheden breder sit vareprogram ud for at kunne øge salget, risikerer man sam]dig at udvande sin posi]on. Forbrugerne lader ikke friste ]l at købe virksomhedens produkter blot fordi virksomheden har et bredt vareudvalg, der ]lfredss]ller alle tvær]mod. Forbrugerne køber produktet fordi kvalitet og pris opleves som ]lfredss]llende. McDonald er et godt eksempel på en virksomhed med et brand, som de fleste mennesker overalt i verden kender. På et vist ]dspunkt fik ledelsen ideen om, at gøre McDonald ]l en rig]g restaurant med mange forskellige typer af burger, pizza og kylling. McDonald er burger, og det er den posi]on, som McDonald ejer. I det øjeblik man gerne vil være alt andet mister man fokus, og værst af alt man mister sin posi]on hos mange forbrugere. Det berømte skomærke Nike har på samme måde må`et konstatere, at virksomheden ikke opnår en stærkere posi]on ved at placere sit logo på alle mulige typer af produkter. Tiger Woods m. Fl. Får penge for at gå med Nike produkter. Vi andre gør det ikke, og vælger derfor i mange ]lfælde at købe produkter ]l samme kvalitet men lavere pris. Fokus på virksomhedens kernekompetence er vig]gere end alt andet, og det er her omkring produktudviklingen bør ske. Virksomhedens posi]on er den styrke, hvorved det er muligt at erobre markedsandele, og jo større markedsandel jo større sandsynlighed for at lønsomheden øges. Virksomhedens styrke og succes kommer ikke indefra, men er derimod et resultat af de værdier, som forbrugerne ]llægger produktet eller virksomheden. I en verden med overflod af produkter, og virksomheder der vil sælge ]l os, er det afgørende at kunne differen]ere sig fra konkurrenternes produkter, hvilket kun kan ske i det omfang man er i stand ]l at fastholde fokus. Louis Gerstner, direktør for IBM har på et vist ]dspunkt udtalt følgende om Bill Gates og Microsoe: Vor største konkurrent indenfor sohware er ikke fra en virksomhed, der teknologisk er bedre end IBM slet ikke. Vor største konkurrent er derimod en virksomhed, der er bedre ;l at markedsføre sig ;l en posi;on som værende nr. 1. Virksomheden styrke er Fokus på det virksomheden er kendt for, og ikke alt muligt andet.

14 13 Jo mere Bngene ændrer sig jo mere forbliver Bngene uændret Vi har alle fokus på de samfundsmæssige ændringer, og vi er hver dag inde i store overvejelser, hvorvidt vi skal ændre på vort koncept eller lignende. Jeg tror det være sundt for mange mennesker at standse op, og se nærmere på de basale ]ng i livet for derved at konstatere, at disse fortsat er de samme. Vi har oplevet globalisering og digitalisering. I øjeblikket er robo`erne på vej frem i detailhandel og øvrige serviceerhverv. I den salgsproces, hvor sælger og køber står ansigt ]l ansigt, er det stadigvæk et spørgsmål om ]llid, sympa], ærlighed og engagement. Jo mere ]ngene omkring os ændrer sig jo mere forbliver livets basale værdier de samme. Mission statements og andet Bdsspilde Aldrig før er der blevet frems]llet så mange rapporter med lange udredninger om virksomhedens mission statements, og aldrig før er der spildt så mange ressourcer på at frembringe noget uden prak]sk værdi i virkeligheden. De virksomheder, der klarer sig bedst, er karakteriseret ved en meget enkel ]lgang ]l de aktuelle udfordringer dvs. man fokuserer på SALG og KUNDER. SALG er prioritet nr 1 i enhver virksomhed, og der]l behøver man ikke større akademiske udredninger. SALG er i mange ]lfælde op ad bakke. Ikke desto mindre er det SALGET og kun SALGET, der kan sikre virksomhedens posi]ve udvikling. ENESTE SIKRE KONKURRENCEMÆSSIGE FORDEL ER AT VÆRE MERE KREATIV END KONKURRENTERNE

15 14 TO SECURE PEACE IS TO PREPARE FOR WAR Carl von Clausewitz GLEM ALDRIG AT HOLDE ØJE MED KONKURRENTERNE Carl von Clausewitz siger det meget klart: At sikre freden er al]d at være kampberedt, og når det gælder salg og markedsføring kan man derfor aldrig helt se bort fra de ]ltag, som konkurrenterne præsenterer. Alle virksomheder uanset branche er udsat for angreb fra konkurrenter. At holde øje med konkurrenterne bør derfor være en daglig disciplin for ledelsen. I detailhandel er ]den fra tanke ]l handling meget kort, hvilket afspejler den måde, man arbejder på i detailhandelen. Et salgs]ltag, der ikke har den ønskede effekt bliver med ]mers varsel skro`et ]l fordel for noget andet. Gør konkurrenterne ]l en inspira]onskilde, og vær ikke bange for at kopiere de ideer, der skaber øget salg hos konkurrenterne. Husk: Du får kun lov Bl at leve i fred og ro med dine kunder, hvis du er stærk nok Bl at udkonkurrere dine konkurrenter. Med venlig hilsen Bruno Christensen BRUNO CHRISTENSEN DETAILHANDELS PROMOTION Åkrog Strandvej 51B 8240 Risskov - Ovengaden Neden Vandet 1B 1414 København K Tlf.: Mobil:

Bulletin. retail. The best of 7mes is now. Bruno Christensen Detailhandels Promo7on

Bulletin. retail. The best of 7mes is now. Bruno Christensen Detailhandels Promo7on retail Bulletin 2016 1 The best of 7mes is now Copyright: 2016 Bruno Christensen Indholdet af denne retail bulle

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

retail bulletin Konkurrencedyg@ghed hver dag et fokusområde Tesco giver mærkevare garan@

retail bulletin Konkurrencedyg@ghed hver dag et fokusområde Tesco giver mærkevare garan@ Oktober Kineserne giver os mange nye problemer Ifølge InternaWonal InsWtute of Finance er der ikke meget der tyder på, at de lande som man for få år siden betegnede som verdens vækstlokomowver kan leve

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Bulletin. retail. april

Bulletin. retail. april retail Bulletin april 2016 3 S79er konsulentvirksomheden Detailhandels Promo7on i 1977. Grundlægger det interna7onale netværk The Ebelto9 Group i 1989. Grundlægger Retail Ins7tute Scandinavia i 1997. HVORLEDES

Læs mere

Nye udfordringer nye muligheder. retail bulletin. December 2015

Nye udfordringer nye muligheder. retail bulletin. December 2015 December Nye udfordringer nye muligheder BRUNO CHRISTENSEN DETAILHANDELS PROMOTION Åkrog Strandvej 51B 8240 Risskov - Ovengaden Neden Vandet 1B 1414 København K Tlf.: 86993299 - Mobil: 40331399 - email:brunochristensen@mail.dk

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Kampen om hyldepladsen

Kampen om hyldepladsen Kampen om hyldepladsen Copyright Tænk som detaillist Copyright FÅ DEM IND I BUTIKKEN SÆLG TIL DEM TJEN PÅ DEM FÅ DEM TIL AT KOMME IGEN Copyright Copyright SALG Copyright VINDER Copyright Copyright Copyright

Læs mere

Be a force of nature. arlafoods.dk/job

Be a force of nature. arlafoods.dk/job Be a force of nature START DIN KARRIERE HOS ARLA FOODS OG BRUG DIN NATURKRAFT Hos Arla Foods bliver du en del af en af verdens største mejerivirksomheder. Du kan vælge mellem en bred vi)e af udfordrende

Læs mere

160413 Opsamling EC sidste gang.notebook. April 16, 2013

160413 Opsamling EC sidste gang.notebook. April 16, 2013 Alle var forberedte Det var godt når I refererede l hinanden l arkler l undersøgelser l klip Når I var kildekriske Når I brugte egne figurer Når I lavede sammenligninger 1 tænk over kropsprog stemmeføring

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Nyhedsbreve. Hvorfor og hvordan? Naturturisme 24.11. 2014

Nyhedsbreve. Hvorfor og hvordan? Naturturisme 24.11. 2014 Nyhedsbreve Hvorfor og hvordan? Naturturisme 24.11. 2014 Hvorfor nyhedsbrev? Fordi min chef siger, vi skal have et For at øge salget For at blive mere synlige Salg og rela4oner Informere Trække kunderne

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Retten til vind i håret

Retten til vind i håret Retten til vind i håret Det, der begyndte som kærlighed til cykling og almindelig medmenneskelig nysgerrig, er vokset til en verdensomspændende organisation for Ole Kassow og hans frivillige netværk Cykling

Læs mere

Verden anno. Scenarie 2 Alt er en oplevelse

Verden anno. Scenarie 2 Alt er en oplevelse Verden anno 2025 Alt er en oplevelse 13 Alt er en oplevelse I 2025 har de fysiske butikker fået en helt ny rolle. Butikslokaler og stormagasiner danner rammerne om brandede oplevelser, heriblandt spændende

Læs mere

Rapport over ungdomspræstens arbejde i Kolding Provsti 2014! Evaluering!

Rapport over ungdomspræstens arbejde i Kolding Provsti 2014! Evaluering! Rapport over ungdomspræstens arbejde i Kolding Provsti 2014! Evaluering! 1 af 7 Indledning To år er snart gået, og det er på bagrund af den første 3d og med henblik på at målre9e og evt. ændre ungdomspræstens

Læs mere

3.lek&on: De økonomiske mål

3.lek&on: De økonomiske mål 3.lek&on: De økonomiske mål 3.Lek&on i undervisningsforløbet Økonomi og behovsopfyldelse i Danmark baseret på kapitel 9 i bogen Luk Samfundet Op!, af Brøndum og Hansen, Columbus 2010 3.lek&on: De økonomiske

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Bulletin. retail. Bruno Christensen Detailhandels Promo7on. S79er konsulentvirksomheden. Detailhandels Promo7on i 1977.

Bulletin. retail. Bruno Christensen Detailhandels Promo7on. S79er konsulentvirksomheden. Detailhandels Promo7on i 1977. retail Bulletin 2016 2 S79er konsulentvirksomheden Detailhandels Promo7on i 1977. Grundlægger det interna7onale netværk The Ebelto9 Group i 1989. Grundlægger Retail Ins7tute Scandinavia i 1997 KONKRETE

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Spørgeramme til leverandører

Spørgeramme til leverandører Spørgeramme til leverandører Information til intervieweren: Vær opmærksom på, at svaret kan variere, afhængig af hvilke leverandører, der er tale om. Det er derfor vigtigt at få præciseret, hvilken type

Læs mere

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning?

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Table of Contents Om Popupmore Hvad er en pop up Butik Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Effektiv marketing Kontakt os 3 4 5 7 8 10 2 Om Popupmore

Læs mere

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7.

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7. VERDEN OMKRING JYSK Kunder 2 Konkurrenter 3 Oms 3,9b Leverandører 4 Nye markeder 5 Finanskrisen 6 Møde med konkurrencemyndighederne 7 1 KUNDER JYSKs kunder består af B-t-C-kunder og B-t-B-kunder. B-t-C

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Kraner, stilladser, buldozere. Et byggeboom af historiske dimensioner finder sted netop nu.

Kraner, stilladser, buldozere. Et byggeboom af historiske dimensioner finder sted netop nu. Vores by er under forandring. Rammerne for en moderne, attraktiv, europæisk by bliver lagt i disse år. Vi ser det, når vi går gennem byen: Kraner, stilladser, buldozere. Et byggeboom af historiske dimensioner

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9 Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse Hilsen Kasper & Tobias Side 1 of 9 1 -" DIN BESLUTNING Det er altså ikke så svært. Livet handler om at træffe én beslutning.

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2011

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2011 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stor optimisme i malervirksomhederne (side 2) Selv om det er for tidligt at konstatere, at krisen

Læs mere

Fortæl nye historier om frem0den

Fortæl nye historier om frem0den INCEPCION London Fortæl nye historier om frem0den Frem%dsforsker Nils Elmark er s%1er af det engelske konsulen6irma Incepcion Ltd. og underviser i krea%v forretningsudvikling på Business Ins0tute s MBA-

Læs mere

Børn og unge og deres verden på sociale medier

Børn og unge og deres verden på sociale medier Børn og unge og deres verden på sociale medier Ved Lykke Møller Kristensen, rådgiver og forfa8er 9l bogen: Børn & Sociale Medier Baseret på interviews med børn og unge, analyser og undersøgelser. KONKRETE

Læs mere

GØR DEN DU ER, TIL DET DU GØR

GØR DEN DU ER, TIL DET DU GØR Gør den du er, +l det du gør Dokumenta+on og evaluering GØR DEN DU ER, TIL DET DU GØR Dokumenta+on og evaluering af valgfagsforløb i GentoCe Kommune 1 Valgfaget Gør den du er 6l det du gør FORLØB Forløbet

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

FRA GROSSIST TIL SUCCESFULDT BRANDHOUSE

FRA GROSSIST TIL SUCCESFULDT BRANDHOUSE AF SUSANNE JUHL FRA GROSSIST TIL SUCCESFULDT BRANDHOUSE Som en af Skandinaviens største spillere på grossistmarkedet for isenkram, og med flotte væksttal år efter år, er der masser af luft til tanker om

Læs mere

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked.

Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Hvordan siger man Service på kinesisk? - erfaringer fra det kinesiske marked. Presentation for workshop hos DELTA 09/01/2013 Barbara Scheel / barage@um.dk Service = fuwu Kinesiske forbrugere forventer

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

Verden anno. Scenarie 1 Bekvemmelighed med omtanke

Verden anno. Scenarie 1 Bekvemmelighed med omtanke Verden anno 2025 Bekvemmelighed med omtanke 9 Bekvemmelighed med omtanke I 2020 overhaler netbutikkerne endegyldigt de fysiske butikker som vores foretrukne sted at handle. Vores fremfor og stormagasiner

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling Facts om Redmark Redmark er Danmarks 7. største revisionsfirma Redmark er repræsenteret i 3 byer i Danmark: Aalborg, Aarhus og København Vi er mere end 230 ansatte heraf 38 statsautoriserede revisorer

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

REMA 1000 Marketing og CSR strategi. Anders Jensen

REMA 1000 Marketing og CSR strategi. Anders Jensen REMA 1000 Marketing og CSR strategi Anders Jensen Scenen 2005 3,6 mia. kr. i omsætning en af de mindste dagligvarekæde 136 butikker Markedsandel 3,2% Blandt de laveste image-scorer i dagligvaresektoren

Læs mere

X- Changery på Søborg skole

X- Changery på Søborg skole X- Changery på Søborg skole Program for de to 8mer: 1. Introduk8on 2. Case 1 (om spil) og eksempler fra X- Changery pjece (fremsendt som pdf) Case 2 som optakt 8l 3. Vores eget TEKU spil med fokus på ipads

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA Sønderjyske Fødevarer kvalitet og sundhed Aabenraa Kommune ønsker at styrke kendskabet til og skabe ny viden om sønderjyske fødevarer. Derfor sætter vi

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig.

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. NYHEDSBREV Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. Lad os starte med Warren Buffet. Take the probability of loss times the

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet?

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet? Investor pitch Et investor pitch skiller sig lidt ud fra de andre pitch typer, du kan finde vejledning om her på Rocket Startup, da du med dette pitch, lige som med Pitch Deck, har til formål, at overbevise

Læs mere

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT DECEMBER 2014 VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT Velkommen til det inspirerende ConnectSport Netværk. Opgaven for mange ledere i dag er at være inspirerende. Men hvor skal man lade sig inspirere

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft. Få personlig sparring på hele pakken: kropsprog, stemmeføring, troværdighed, struktur og auten6citet!

Præsentationsteknik med gennemslagskraft. Få personlig sparring på hele pakken: kropsprog, stemmeføring, troværdighed, struktur og auten6citet! Præsentationsteknik med gennemslagskraft Få personlig sparring på hele pakken: kropsprog, stemmeføring, troværdighed, struktur og auten6citet! Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

I dag. Rela4onskompetence og professionel, ressourcefokuseret kollegial sparring 28/02/2015

I dag. Rela4onskompetence og professionel, ressourcefokuseret kollegial sparring 28/02/2015 Rela4onskompetence og professionel, ressourcefokuseret kollegial sparring Pædagogisk dag - Smørblomsten Lørdag den 28. februar 2015 Kobæk Strand I dag En dag med oplæg, dialoger og gruppearbejde om rela4onskompetence

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

MAXIMER Din Vækst. YES. - opsøgende salg på 60. minutter!

MAXIMER Din Vækst. YES. - opsøgende salg på 60. minutter! YES - opsøgende salg på 60. minutter! Vi er et hav af virksomheder her i dag, som alle gerne vil have succes lad os tage på fisketur i håbet om at fange en fisk! Hvornår har du sidst haft tid til, eller

Læs mere

Rejsebrev Kina. Louise Ferslev

Rejsebrev Kina. Louise Ferslev Rejsebrev Kina Louise Ferslev Rhine Bilingual Kindergarten Målgruppe: 3-8 år. Åbningstider: 8.00-17.00 Ansatte: 1 leder, 1 viseinspektør, 24 kvindlige lære, 1 sygeplejerske, 6 rengørringsassistenter, 1

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Husk Sun Tzu Observer

Husk Sun Tzu Observer NYHEDSBREV Husk Sun Tzu Overblik giver ro. I bund og grund handler det om forberedelse. Du kan let gøre brug af 1.000 variabler, og sidde foran 3 skærme 24/7. Det bliver det blot sjældent bedre af. Uagtet

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere