Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud"

Transkript

1 Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud Indhold Botilbudspladser til borgere med sindslidelse i og udenfor København... 2 Sammenligning af pladspriser på de Københavnske udenbys botilbud og købte pladser... 2 Beskrivelse af botilbuddene... 3 Holme... 4 Lindegårdshusene... 6 Stubberupgård... 9 Høringsmappe til beboere og pårørende på Holme, Lindegårdshusene og Stubberupgård...12 Hvad høres I om?...15 Konkrete scenarier...15 Konkrete indretninger...18 Hvad er forudsætningerne?...19 Størrelse på botilbud...22 Hvad kan variere fra botilbud til botilbud?...25 Flytteproces ved modernisering...34 Personlig økonomi...35 Hvor lang tid tager det fra at modernisering er finansieret til flytning?

2 Antal botilbudspladser til borgere med sindslidelse i og udenfor København Københavns Kommunes egne pladser i og udenfor København i 2014, i 2016 (efter indflytning af Ringbo til København) og ved gennemførelse af principper i indstillingen fremgår af nedenstående tabel. Pladser i København Pladser udenfor København % - vis pladser udenfor København I % I 2016 (efter % indflytning af Ringbo) Ved gennemførelse af principper i indstillng % Sammenligning af pladspriser på de Københavnske udenbys botilbud og købte pladser Københavns Kommunes gennemsnitlige pladspris på længerevarende botilbud udenfor København er på t. kr. pr. beboer. Spredning på pladsprisen er mellem t. kr. afhængig af borgerens støttebehov. Til sammenligning er den gennemsnitlige pladspris på de købte pladser 789 t. kr. Dette dækker dog over en langt større spredning fra 400 t.kr. til 3,7 mio. kr. 2

3 Beskrivelse af botilbuddene Fakta om de nuværende forhold på Holme, Lindegårdshusene og Stuberrupgård Holme Lindegårdshusene Stubberupgård Nuværende forhold Antal boliger Adresse Cathrinebergvej 5 Boserupvej Roskilde Stubberupvej Borup 2630 Taastrup Kommune Høje-taastrup Roskilde Kommune Køge Kommune Komune Størrelse på ikke m m m2 tidssvarende boliger Antal boliger der har eget bad Antal boliger der har eget køkken Antal beboere pr. bad Antal beboere pr køkken Antal beboere pr. opholdsrum Produktionskøkken Ja Ja Ja Øvrige faciliteter Motionsrum i kælder Offentlig transport Forhold efter modernisering Antal boliger efter modernisering Fælles opholdsområder 1,4 km til busstopsted Store fællesfaciliteter med festsal, gymnastiksal, øverum til musik, beskæftigelsesmulighed mm. Spisesal, café, kreativt værksted, aktivitetsbygning mm. 50 m til busstopsted Busstopsted til døren (dog kun i hverdage til kl. 19) Ca Ca. 43 Reduceres Forbliver uændret pga. færre beboere Reduceres 3

4 Holme Du kan her se en video om Holme: Holme er botilbud med 22 beboere, som ligger ude for Sengeløse i Taastrup kommune. Placering ses på kortet nedenfor. Beboerne bor alle i samme bygning, der er en gammel herregård. Nedenfor ses bygningen samt en af fællesstuerne. 4

5 Boligerne ligger i dag i stueetage til 2. sal. Nedenfor er eksempel på en af boligetagerne. Eksempel på boligetage på Holme Efter ombygning vil der kunne være ca boliger i hovedbygningen. Nedenfor er eksempel på en ombygget boligetage. For at opnå driftsoptimering vil der enten skulle bygges nyt på grunden eller købes en nabobygning. Eksempel på boligetage efter ombygning 5

6 Lindegårdshusene Du kan her se en video om Lindegårdshusene: Lindegårdshusene er et botilbud med 182 beboere, som ligger i Roskilde tæt ved Borup skov. Placering ses på kortet nedenfor. Placering af Lindegårdshusene Beboerne bor i 3 separate bygninger. Lindedalen og Lindebakken er de senest etablerede bygninger med i alt 12 boliger. De øvrige 170 beboere bor i hovedbygningen, Lindegården, som hvor se såkaldte L-huse er forbundet med en fordelingsgang. Oversigt over Lindegårdshusene Lindebakken 4 boliger Lindedalen 8 boliger Lindegården 170 boliger 6

7 Eksisterende forhold Lindegården De utidssvarende boliger ligger alle på Lindegården i de såkaldt L-huse. Nedenfor ses et typisk eksempel på indretningen af et L-hus, der har i alt 17 boliger. Der er 10 L-huse i alt. 7

8 Det foreslås af at hvert L-hus bliver ombygget til at kunne rumme 10 boliger. Arbejdsgruppen har i sit høringssvar udarbejdet et alternativt forslag, hvor der kan være 11 boliger i hvert L-hus. 8

9 Stubberupgård Du kan her se en video om Stubberupgård: Stubberupgård er et botilbud med 43 beboere, som ligger i Stubberup i Borup mellem Roskilde og Køge. Placering ses på kortet nedenfor. Beboerne bor i 3 separate bygninger. Hovedbygningen, Boligen og Annekset. Boligen 14 boliger Hovedbygning 19 boliger Annekset 10 boliger 9

10 Eksisterende forhold Nedenfor er et eksempel på typisk boligetage her 1. sal i hovedbygningen. Værelser er markeret med gult. Fremtidige forhold Fremadrettet vil antal af boligerne være ca. 43 boliger. Nedenfor er en oversigt over fremadrettet antal boliger i de enkelte bygninger. Antal bolig i laden er usikkert og afhænger af endelig myndighedsgodkendelse. Oversigt over antal boliger efter en modernisering Boligen 9 boliger Laden Ca. 20 boliger Hovedbygning 4 boliger Annekset 4 - boliger 10

11 Eksempel på ombygning af boligetage 1. sal hovedbygning Udarbejdet af arbejdsgruppen på Stubberupgård. 11

12 Høringsmappe til beboere og pårørende på Holme, Lindegårdshusene og Stubberupgård Høringsmappen var identisk for alle tre botilbud undtagen de opstillede scenarier. 12

13 Kære beboer eller pårørende på Lindegårdshusene/Holme/Stubberupgård Du inviteres hermed til første møde om modernisering af Lindegårdshusene/Holme/Stubberupgård november 2013 På mødet vil du blive orienteret om videre proces for høring om moderniseringen. Der er ikke taget en beslutning om modernisering af Lindegårdshusene/Holme/Stubberupgård. Det forventes ikke, at der tages beslutning om modernisering før tidligst i slutningen af Men det kan sagtens tage meget længere tid. Der fremlægges i maj måned en indstilling for Socialudvalget omkring resultatet af høringen, samt forslag til indspark til budgetforhandlingerne for Det er ikke sikkert at Socialudvalget ønsker at prioritere et budgetønske. Hvis der tages en beslutning vil en modernisering af Lindegårdshusene/Holme/Stubbeurpgåd tidligst kunne ske til Men det kan sagtens tage meget længere tid. Dette er derfor jeres mulighed for at påvirke den beslutning, der bliver truffet. Uanset hvornår den bliver truffet. Processen for høring er som følger 1. møde Information om høring 28. november 2013 Arbejdsgruppe på dit botilbud januar - februar møde Arbejdsgrupper præsenterer deres høringssvar for Marts

14 Processen for politisk behandling af høringssvar er som følger udarbejder indstilling til Socialudvalget ud fra høringssvar April 2014 Socialudvalget behandler en indstilling med høringssvar samt budgetforslag Maj 2014 Tilbagemelding til jer om hvad Socialudvalget har besluttet Juni

15 Hvad høres I om? Konkrete scenarier Scenarier for Holme Arbejdsgruppen skal forholde sig til følgende konkrete scenarier. Det foreslås, at der for hvert scenarie opstilles fordele og ulemper. Til orientering fremgår anlægsøkonomien for hvert scenarie. Arbejdsgrupperne skal ikke som sådan forholde sig til anlægsøkonomien. Dog er det vigtigt at pointere, at de dyrere scenarier er sværere at finansiere. 1. Holme bevares med 22 pladser, men bygning genoprettes. Anlægsøkonomi: 8,7 mio. kr. Andre kommentarer: Det forventes ikke, at der er behov for genhusning 2. Holme flytter til ny adresse udenfor København. Anlægsøkonomi: 36,3 mio. kr. 3. Holme flytter til ny adresse i København. Anlægsøkonomi: 26,4 mio. kr. Arbejdsgruppen høres ikke om at modernisere Holme. Dette skyldes, at Holme kun kan ombygges til 12 moderniserede boliger. Tegninger på dette vedlægges. Derudover er det undersøgt med Høje Taastrup Kommune om der kan etableres nye boliger på Holmes grund. Dette har de afvist, fordi grunden er mærket som landzone. 15

16 Scenerier for Lindegårdshusene Arbejdsgruppen skal forholde sig til følgende konkrete scenarier. Det foreslås, at der for hvert scenarie opstilles fordele og ulemper. Til orientering fremgår anlægsøkonomien for hvert scenarie. Arbejdsgrupperne skal ikke som sådan forholde sig til anlægsøkonomien. Dog er det vigtigt at pointere, at de dyrere scenarier er sværere at få finansieret. 1. Ombygning af Lindegårdshusene a. Lindegårdshusene ombygges til 132 pladser og 50 pladser flytter ind til København. Anlægsøkonomi: 298,6 mio. kr. b. Lindegårdshusene ombygges til 132 pladser og 50 pladser flytter til nyt tilbud udenfor København. Anlægsøkonomi: 321,1 mio. kr. Ved ombygning af Lindegårdshusene ombygges L-husene til at rumme i alt 10 boliger. Foreløbige skitser på dette vedlægges. Derudover forventes fordelingsgangen nedrevet. Lindebakken og Lindedalen bevares som det er. Evt. kan Lindebakkens boliger sammenlægges. Eksisterende fællesarealer, produktionskøkken mv. bevares og renoveres. 2. Nyetablering af botilbud a. Nyetablering af botilbud i København i boenheder af boliger pr. sted Anlægsøkonomi: mio. kr. pr. boenhed b. Nyetablering af botilbud uden København i boenheder af boliger pr sted Anlægsøkonomi: 41,25 82,5 mio. kr. pr. boenhed 16

17 c. Kombination af boenheder udenfor og i København Scenarier for Stubberupgård Arbejdsgruppen skal forholde sig til følgende konkrete scenarier. Det foreslås, at der for hvert scenarie opstilles fordele og ulemper. Til orientering fremgår anlægsøkonomien for hvert scenarie. Anlægsøkonomien er udarbejdet af Københavns Ejendomme og Kant Arkitekter. Arbejdsgrupperne skal ikke som sådan forholde sig til anlægsøkonomien. Dog er det vigtigt at pointere, at de dyrere scenarier er sværere at få finansieret. 1. Stubberupgård bevares med 43 pladser med den nuværende indretning, men bygninger genoprettes. Anlægsøkonomi: 26,5 mio. kr. Genopretningsbehov dækker over udskiftning af tag, vinduer, installationer mv. 2. Stubberupgård ombygges til at have min. 30 pladser inklusiv nedrivning af nuværende lade og etablering af nye pladser. Anlægsøkonomi: 50,5 mio. kr. for genopretning og modernisering af nuværende bygninger samt mio. kr. for etablering af nybyggeri på grunden med mellem boliger. Stubberupgårds nuværende bygninger kan ombygges til 19 moderniserede pladser. Foreløbige skitser på dette vedlægges. Derudover er undersøgt med Køge Kommune, at det er muligt at rive laden ned og bygge nyt på det samme areal. Dog vides endnu ikke hvor mange m2, der kan etableres. Bygningen er 680 m2 i grundareal. Dvs. der kan minimum etableres 13 boliger á 50 m2 pr. bolig. Men hvis der kan bygges i to etager er der tale om dobbelt så mange boliger. 3. Stubberupgård flyttes til nyt tilbud udenfor København. Anlægsøkonomi: 70,95 mio. kr. 4. Stubberupgård flyttes til nyt tilbud i København Anlægsøkonomi: 51,6 mio. kr. 17

18 Konkrete indretninger Boligstørrelse - Hvad er fordele og ulemper ved 1 eller 2-værelsesboliger? - Vil I prioritere 1 eller 2-værelsesboliger eller en variation? Botilbudsstørrelse - Er botilbudsstørrelsen vigtig? - Hvis ja, hvilken botilbudsstørrelse vil I vurdere er den rigtige indenfor antallet ? Placering af botilbud - Placering i København. Hvad er fordele og ulemper? Hvad vil prioriteres ifht. de to bydelstyper placering tæt på Københavns forstæder eller tæt på centrum i København? - Placering udenfor København. Hvad er fordele og ulemper? Hvad vil prioriteres ifht. de to typer af placeringer. Fællesareal og aktivitetslokaler - Hvilke typer af aktiviteter ønsker I i tilknytning til botilbuddet? - Hvor meget kan beboerne selv bruge aktiviteter, hvis det lå tæt ved for eksempel et fitnesscenter, et bibliotek, eller et samværs- og aktivitetstilbud? - Hvordan vil måltiderne skulle foregå? Der er følgende muligheder, som kan kombineres: o Et produktionskøkken tilbereder maden, som så indtages i mindre beboergrupper eller i egen lejlighed. o Borgeren laver selv mad i eget køkken. o Madlevering ude fra. - Hvad er ønsker til udeareal? 18

19 Hvad er forudsætningerne? Forudsætningerne for modernisering af botilbud med længerevarende boliger fremgår nedenfor. Det er de samme forudsætninger, som har været gældende for modernisering af de øvrige socialpsykiatriske botilbud under Københavns Kommune. Forudsætningerne kan der som udgangspunkt ikke ændres ved. Derfor bedes I ikke om at kommentere forudsætningerne, udover de konkrete spørgsmål, der er stillet under hvert afsnit. Størrelse på bolig En bolig til længerevarende ophold er en stor 1-værelses eller 2-værelsesbolig. Netto er boligerne imellem m2. Dette er altså uden adgangsarealer og fællesareal. Boligen har eget bad. Af hensyn til fremtidig fleksibilitet er badeværelse indrettet, så en borger i kørestol, der har behov for 1 eller 2 hjælpere, kan være der. Hvis beboeren ikke sidder i kørestol, er der plads til at opsætte vaskemaskine og tørretumbler. Boligen har eget køkken. Køkken indrettes med komfur, køleskab, emhætte, bordplade, køkkenvask og opbevaringsskabe og -skuffer. Nedenfor fremgår tegninger over de boligtyper, der typisk etableres. 19

20 1-værelsebolig 20

21 2-værelsesbolig Spørgsmål - Hvad er fordele og ulemper ved 1 og 2-værelsesboliger? - Vil I prioritere 1 eller 2-værelsesboliger eller en variation? Værd at bemærke før I kommenterer - Erfaringen viser, at borgere på ventelisten efterspørger 2-værelsesboliger. 21

22 Størrelse på botilbud Boenheder til længerevarende ophold skal ifht. modernisering af Center Lindegårdens botilbud være minimum 20 boliger. Dette er af hensyn til at opnå en rationel driftsøkonomi. Der er moderniserede botilbud i København, der har op til 100 pladser. De fleste boenheder får dog en størrelse på mellem pladser. Botilbud i København indrettes som etagebyggeri. Der er typisk 3-5 etager, men nogle byggerier etableres med op til 10 etager. Botilbud udenfor København kan etableres, som byggeri i ét plan. Derfor er der større mulighed for at få egen indgang udefra. Eksempler på etagebyggeri Oliebladsgade 5 etager 50 boliger 22

23 Lygten 3 etager 26 boliger København NV Eksempler på boliger i ét plan med egen indgang (forslag til ombygning af Lindegårdshusene) 23

24 Spørgsmål - Er botilbudsstørrelsen vigtig? - Hvilken botilbudsstørrelse vil I vurdere er den rigtige indenfor antallet ? Værd at bemærke før I kommenterer - Helt små botilbud på boliger har ofte begrænset mulighed for aktiviteter - Tilbud på 50 boliger har større mulighed for at få tilknyttet f.eks. et aktivitetshus og et større produktionskøkken. 24

25 Hvad kan variere fra botilbud til botilbud? Byggeri af botilbud vil primært variere ifht.: - Placering - Fællesarealer og aktivitetslokaler Placering Placering i København Generelt har tidligere moderniseringer medført to typer af botilbud i København: - Placering i bydele, som er mere rolige og tæt på Københavns forstæder. Har fordelen ved at give ro, men der er også længere med transport til aktiviteter og byens muligheder. Dette gælder bydelene Amager Vest, Brønshøj, Bispebjerg, Valby, Vanløse og Kgs. Enghave, som er fremhævet med gule bokse på nedenstående kort. - Placering i bydele, som ligger tæt på centrum, og hvor der er meget liv og mange aktiviteter. Dette gælder bydelene Amager Øst, City/Christianshavn, Nørrebro, Vesterbro og Østerbro, som er fremhævet med blå bokse på nedenstående kort. 25

26 Overblik over bydele i København Blå bydele ligger centralt og tæt ved hvor byens aktiviteter tilbud. Gule bydele ligger decentralt i mere rolige kvarerer. 26

27 Placering udenfor København Placering udenfor København vil som udgangspunkt være på Sjælland, og så vidt muligt tæt på København. Der vil være to typer af placeringer udenfor København. - Placering tæt ved transport- og indkøbsmuligheder. Dette vil f.eks. være Lindegårdshusenes eller Ringbos nuværende placering. - Placering i grønne omgivelser, som f.eks. Holme og Stubberupgård er i dag. Spørgsmål: - Placering i København. Hvad er fordele og ulemper? Hvad vil prioriteres ifht. de to bydelstyper placering tæt på Københavns forstæder eller tæt på centrum i København? - Placering udenfor København. Hvad er fordele og ulemper? Hvad vil prioriteres ifht. de to typer af placeringer tæt ved transport- og indkøbsmuligheder eller placering i grønne omgivelser. Værd at bemærke før I kommenterer: - En placering i København vil typisk ikke være centralt på Nørrebro, Vesterbro eller Østerbro. Der er simpelthen ikke byggegrunde til det. - har et ønske om at få flere botilbud i Valby-området. Botilbud til borgere med sindslidelse til længerevarende ophold i København er i dag fordelt, som det fremgår af nedenstående tabel. Der er tilføjet det antal boliger, der flytter ind til København i 2015 ifbm. modernisering af det socialpsykiatriske botilbud Ringbo. 27

28 Tabel 1. Fordeling af længerevarende botilbudspladser i København Bydel Antal boliger Center Amager Amager Vest Amager Øst Amager i alt Center Nordvest Bispebjerg Brønshøj-Husum 61 0 Vanløse 0 0 Nordvest i alt Center City City/Christianshavn 0 0 Vesterbro 20 0 Kgs. Enghave 0 0 Valby 40 0 City i alt 60 0 Center Nørrebro Nørrebro Nørrebro i alt København i alt Ekstra boliger En placering ude på landet kan være vanskelig, da grundene typisk er mærket som landzone. Dette betyder, at der ikke kan bygges nyt, udover det areal, som der af eksisterende bygninger. - En placering tæt på transport og indkøbsmuligheder øger mulighed for at borgeren kan bruge byens tilbud. Det samme gælder for placering i København, hvor der samtidig er adgang til samværs- og aktivitetstilbud udenfor botilbuddet. 28

29 Fællesareal og aktivitetsmuligheder Fællesareal Fællesarealer etableres oftest ét samlet sted. Hvor store fællesarealerne er, afhænger af antallet af boliger. Som udgangspunkt etableres alle botilbud med følgende fælles faciliteter: - Køkken - Spiseplads - Opholdsstue - Vaskeri Botilbud på 50 boliger og derover kan desuden indrettes med: - Produktionskøkken - Lokaler til større arrangementer - Aktivitetslokaler til f.eks.: o Fysisk aktivitet gymnastik, fitnessmaskine mv. o Kreativitet male/tegne, musik o Undervisning o PC-rum o Behandlingsrum til fysioterapi, NADA mv. o Lounge område med mulighed for uformelt samvær, f.eks. spil som billard eller at se TV sammen Placeres botilbuddet i København vil der derudover kigges meget på, om der er samværsog aktivitetstilbud i nærheden, eller centret i øvrigt har aktiviteter i nærheden, som kan anvendes. 29

30 Eksempler på indretninger Fælleslokaler i mindre botilbud (eksempel er taget fra Glasvej) 30

31 Fælleslokaler i større botilbud (Arenagrunden) Caféområde og aktivitetsrum 31

32 Produktionskøkken med tilhørende spisestuer 32

33 Udeareal Udeareal afhænger meget af den geografiske placering. I København vil udeareal som oftest bestå af: - Altaner tilknyttet bolig - Tagterrasse eller gårdhave Udenfor København er mulighederne varierede. Spørgsmål - Hvilke typer af aktiviteter ønsker I i tilknytning til botilbuddet? - Hvor meget kan beboerne selv bruge aktiviteter, hvis det lå tæt ved for eksempel et fitnesscenter, et bibliotek, eller et samværs- og aktivitetstilbud? - Hvordan vil måltiderne skulle foregå? Der er følgende muligheder, som kan kombineres: o Et produktionskøkken tilbereder maden, som så indtages i mindre beboergrupper eller i egen lejlighed. o Borgeren laver selv mad i eget køkken. o Madlevering ude fra. - Hvad er ønsker til udeareal? Værd at bemærke før I kommenterer - Det er ikke muligt at have køkkener i en boenhed, hvor pædagogisk personale laver maden. 33

34 Flytteproces ved modernisering Der er to typer af flytteprocesser: 1. Flytteproces ved modernisering af eksisterende bygninger Hvis den eksisterende bygning I bor i skal moderniseres vil I skulle flytte et andet sted hen, mens den ombygges. I vil typisk skulle genhuses 1 1 ½ år. Genhusningen vil nok ske I noget, der er tilsvarende som det i bor I, som tidligere har været anvendt til socialpsykiatrisk botilbud. Gerne indenfor Center Lindegårdens botilbud. 2. Flytteproces ved flytning til nyt botilbud Flytning til nyt botilbud vil ske ved afgørelse fra Socialcenter København. Som udgangspunkt vil beboere alle være sikret en plads i det eller de nye botilbud. Men der kan være enkelte beboere, som vil profitere af et andet tilbud, oftest efter eget ønske. En indstilling udarbejdes af en sagsbehandler efter en samtale med beboer. Videre information om processen vil blive udsendt, hvis det bliver besluttet at modernisere Lindegårdshusene. Hvis det besluttes, at modernisere Lindegårdshusenes nuværende bygninger, vil der så vidt muligt blive designet en flytteproces, hvor der anvendes det naturlige antal årlige udflytninger fra Lindegårdshusene til at reducere i pladsantallet, før moderniseringen skal ske. 34

35 Personlig økonomi Opholdsbetaling efter en modernisering Som udgangspunkt etableres servicelovsboliger, hvor der skal betales opholdsbetaling, sådan som I er vant til nu. Opholdsbetalingen er udregnet individuelt. Udgifter ved flytning Alle flytteudgifter afholdes af. Dette gælder bestilling af flyttefirma, nedpakning og udpakning. Udgifter til etablering af en ny bolig kan søges i Socialcenter København. Hvor lang tid tager det fra at modernisering er finansieret til flytning? Borgerrepræsent ationen finansierer modernisering År 1 Moderniseringe n bliver planlagt med inddragelse af beboere og pårørende År 2 Byggeriet finder sted (evt. genhusning) År 3-4 I flytter ind År 5 35

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

Beskrivelse af Bomiparken

Beskrivelse af Bomiparken Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1. Beskrivelse af Bomiparken, fremtidige indretning og økonomi Beskrivelse af Bomiparken...1 Indretning af dagtilbud og plejehjemmets stueetage...1 Dagtilbuddet...2

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Boligforeningen B45, Grenaa Afd. 11 De Lichtenbergsvej Eksisterende lejlighedsplan - funktionsanalyse

Boligforeningen B45, Grenaa Afd. 11 De Lichtenbergsvej Eksisterende lejlighedsplan - funktionsanalyse Boligforeningen B45, Grenaa Afd. 11 De Lichtenbergsvej Eksisterende lejlighedsplan - funktionsanalyse Køkkener uden mulighed for spiseplads og placering væk fra opholds-areal Trapper i gangarealet kolliderer

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

SAMUELS HUS UDLEJNINGSBROCHURE FORELØBIG UDLEJNINGSBROCHURE

SAMUELS HUS UDLEJNINGSBROCHURE FORELØBIG UDLEJNINGSBROCHURE SAMUELS HUS UDLEJNINGSBROCHURE FORELØBIG UDLEJNINGSBROCHURE Indhold INDHOLD PRAKTISK INFO Fra kirke til ungdomsboliger er halvvejs... 3 KRITERIER & FORELØBIGE FAKTA Kriterier for leje af ungdomsboliger...

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg afdeling 94 Afdeling 94 PRINSENS ALLÉ CAMP er det engelske ord for lejr. LOGOS er det græske ord for tanke, fornuftens og talens brug, det specifikt menneskelige og kilden til den menneskelige kreativitet.

Læs mere

Konvertering af beskyttede boliger og lukning af utidssvarende og ikke-ombygningsegnede plejehjem

Konvertering af beskyttede boliger og lukning af utidssvarende og ikke-ombygningsegnede plejehjem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Faglig Udvikling Ældrestaben BILAG 1.1 23. marts 2006 Sagsnr.: 290802 Dok.nr.: 1800708 /PC Budget 2007 Prioriteringsrum Konvertering af beskyttede boliger og

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

Dag- og Botilbud Gefion

Dag- og Botilbud Gefion Dag- og Botilbud Gefion Dag- og Botilbud Gefion Karpevænget 1D 3460 Birkerød 2 Hvad er Dag- og Botilbud Gefion? Dag- og Botilbud Gefion er et tilbud, der hører under Socialområdet, Rudersdal Kommune. Dag-

Læs mere

Redegørelse for særkrav stillet til byggeri til Socialforvaltningens målgrupper

Redegørelse for særkrav stillet til byggeri til Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Byggeri og Kontrakt NOTAT Til Socialudvalget Redegørelse for særkrav stillet til byggeri til Socialforvaltningens målgrupper Indhold Redegørelse for

Læs mere

SAXOGADE 65-67. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 107. KONTAKTINFORMATION

SAXOGADE 65-67. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 107. KONTAKTINFORMATION SAXOGADE 65-67 Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 107. KONTAKTINFORMATION Saxogade 65-67, 1662 København V Personalet: 82 20 50 95 Leder: 33 17 81 50 Souschef: 33 17 81 49 www.centercity.dk/dannebrogsgade-saxogade

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

EKSKLUSIVE SENIORBOLIGER NYRENOVEREDE BOLIGER I KØBMAGERGADE SKOLE OG I.P. SCHMIDTS GÅRD

EKSKLUSIVE SENIORBOLIGER NYRENOVEREDE BOLIGER I KØBMAGERGADE SKOLE OG I.P. SCHMIDTS GÅRD frem for alt hjem EKSKLUSIVE SENIORBOLIGER NYRENOVEREDE BOLIGER I KØBMAGERGADE SKOLE OG I.P. SCHMIDTS GÅRD GODE BOLIGER OG MED TÆT KONTAKT TIL ANDRE BEBOERE Hvad er et senior bofællesskab? En boform, hvor

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Thomasminde Plejehjemmet Thomasminde blev officielt indviet den 13. august 2004. Thomasminde, Østerbro 8 10, er en bygning

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager 46 eksklusive 1-, 3- og 4-værelseslejligheder Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø nær metro og S-tog

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part B G D C F 64 66 st+1.sal st+1.sal Mølledammen 56 58 60 62 st+1.sal st+1.sal E st+1.sal st+1.sal Boligselskabet Domea Fredensborg Region København Nord fdeling 6806 Mølledammen 20 2980 Kokkedal 4 st+1.sal

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION DANNEBROGSGADE 12 Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION Dannebrogsgade 12, 1660 København V Personalet: 33 17 83 13 Leder: 33 17 81 50 Souschef: 33 17 81

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 26.09.2016 Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby 1. Resume Målgruppen på døgntilbuddet på Bøgholt

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

PROJEKT UCC. Juni 2016

PROJEKT UCC. Juni 2016 PROJEKT UCC Juni 2016 Rev. 16. September 2016 Indholdsfortegnelse Eksisterende fohold Eksisterende situationsplan 4 Eksisterende etageplan, stue 5 Eksisterende etageplan, kælder 6 Eksisterende forhold,

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune 1 April 2011 Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune Disse retningslinjer tager afsæt i den gældende pårørendepolitik for borgere med sindslidelser

Læs mere

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Bilag 3 Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Der er fra Miljø og Teknik lavet en vurdering af hvert enkelt plejecenters bygningsmæssige tilstand, muligheder

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele 24. november 2014 Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo oktober 2014. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro

Læs mere

Struktursammenlægninger daginstitutioner etape 1. Projektbeskrivelse

Struktursammenlægninger daginstitutioner etape 1. Projektbeskrivelse Sagsnr. 2008-39921 Bilag 2 Struktursammenlægninger daginstitutioner etape 1. Projektbeskrivelse Indre By Den Grønne Ko og Kastanjen, Gammeltoftsgade 13 Udgift kr. 3.635.000 Sammenbygning af de 3 institutionsbygninger.

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

BYGGEAVIS NR. 4 TOFTEN. Det gode arbejde i byggeudvalget fortsætter. Fremtidssikring af. Juni Byggeudvalgsmøde mandag d. 6. juni.

BYGGEAVIS NR. 4 TOFTEN. Det gode arbejde i byggeudvalget fortsætter. Fremtidssikring af. Juni Byggeudvalgsmøde mandag d. 6. juni. Fremtidssikring af BYGGEAVIS NR. Det gode arbejde i byggeudvalget fortsætter Byggeudvalgsmøde mandag d.. juni Side Juni 0 Byggeudvalgsmøde mandag d.. juni Emne: Køkken og bad Til det netop afholdte byggeudvalgsmøde

Læs mere

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution.

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 18-08-2015 Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17.00 Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Kristine

Læs mere

Fællesskabets Hus i Ry

Fællesskabets Hus i Ry Fællesskabets Hus i Ry 17.4 udvalg d. 6.12.2016 Dato 1.12.2016 Sagsnummer 301955 Fællesskabets hus i Ry - Dagsorden 17 stk 4 udvalget DAGSORDENSPUNKTER Boenhederne Fællesskabsområdet Tidplan for udbud

Læs mere

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Vi bliver ofte mødt af beboerne i afdelingen med mange forskellige, og meget relevante, spørgsmål i forbindelse med renoveringssagen

Læs mere

Gennemgang af modeller for opdatering af de fysiske rammer på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang og Boformen Skovvænget

Gennemgang af modeller for opdatering af de fysiske rammer på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang og Boformen Skovvænget Notat Gennemgang af modeller for opdatering af de fysiske rammer på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang og Boformen Skovvænget Resume og indledning I det nedenstående redegøres der for to løsningsmodeller

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg

Velkommen til Multihuset Aagaarden. Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Multihuset Aagaarden Dag Hammerskjöldsgade 3 9000 Aalborg Velkommen til Aagaarden Aagaarden blev officielt indviet den 1. april 1979. Aagaarden er et multihus bestående af plejehjemsboliger,

Læs mere

Cirkelhuset Familieboliger i Køge

Cirkelhuset Familieboliger i Køge Cirkelhuset Familieboliger i Køge 130 boliger i op til 7 plan Afdeling 914-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 Bygges i samarbejde med: Cirkelhuset

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

2 Vær Taglejlighed m. 2 altaner Perfekt studielejlighed

2 Vær Taglejlighed m. 2 altaner Perfekt studielejlighed Indretning: Leder du efter en super billig studielejlighed med 2 altaner og en fantastisk udsigt, så har jeg lige lejligheden til dig. Lejligheden indeholder en lys hjørnestue med udgang til den lille

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 27. november 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Natten til tirsdag den

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUF/Kapacitetsstyring NOTAT Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser Dette bilag præsenterer forvaltningens strategi og principgrundlag for

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg afdeling 94 Afdeling 94 PRIN SEN CAMP er det engelske ord for lejr. LOGOS er det græske ord for tanke, fornuftens og talens brug, det specifikt menneskelige og kilden til den menneskelige kreativitet.

Læs mere

renovering af almene Boliger bilag 1

renovering af almene Boliger bilag 1 renovering af almene Boliger bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 VIBO: røgeritoften (AFD. 112) S. 3-4 VIBO: lerfosgade (AFD. 114) S. 5-6 1 renovering af almene boliger lerfosgade, vibo afd.

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Juli 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i Københavns Kommune pr. 1.

Læs mere

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem 10 Ventilation Ventilation af badeværelser i afd. 1 sker via naturligt aftræk og oplukkeligt vindue, og opfylder hermed ikke krav i BR. Ventilation af boliger afd. 2-3 sker via centralt udsugningsanlæg.

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 SMS-ordning til borgere Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 1 Om undersøgelsen Følgende resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Københavns Kommunes

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Forudsætninger Scenarierne

Forudsætninger Scenarierne Område: Det sociale område Afdeling: Driftssekretariat Journal nr.: 11/691 Dato: 5. juli 2011 Udarbejdet af: Mette Müller E-mail: Mette.Mueller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631879 Høringsmateriale Forslag

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 Indledning Boligselskabet Sct. Jørgen har indrettet 32 ungdomsboliger i tilknytning til Asmildkloster Landbrugsskole.

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Eksklusive lejligheder i historisk bygning. skriv dig op til lejlighederne på:

Eksklusive lejligheder i historisk bygning. skriv dig op til lejlighederne på: DET GAMLE BIBLIOTEK Eksklusive lejligheder i historisk bygning Jelling Boligselskab skriv dig op til lejlighederne på: www.lejeboligen.nu Jernbanevej/Fårupvej, Jelling Den centrale placering tæt på skole,

Læs mere

NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT

NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT M a r g r e t h e h ø j p a r k e n 3 0 a r k i t e k t t e g n e d e l e j l i g h e d e r i u n i k t m i l j ø Læs mere på www.margrethehoejparken.dk NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT Til dig,

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby-Hvorup Boligselskab har ønsket at få en

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016

TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016 / TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016 Disposition for temadrøftelsen Anvisningsreglerne i dag 1) Lovgivningsmæssige rammer 2) Anvisningsregler

Læs mere

Grejsdal Åpark. 28 nybyggede familieboliger i Vejle. Afdeling Ved Hammerværket Nr. 10, 12, 18 og Vejle

Grejsdal Åpark. 28 nybyggede familieboliger i Vejle. Afdeling Ved Hammerværket Nr. 10, 12, 18 og Vejle Grejsdal Åpark 28 nybyggede familieboliger i Vejle Dejlige boliger med flot udsigt til Grejsdalen fra egne altaner og terrasser Afdeling 959-0 Ved Hammerværket Nr. 10, 12, 18 og 20 7100 Vejle Lejerbo Vejle

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

Sammenlægning & Helhedsplan

Sammenlægning & Helhedsplan Sammenlægning & Helhedsplan Æblehaven & Rønnebærparken Sammenlægning og helhedsplan Hvis beboermødet beslutter, at lægge Rønnebærparken og Æblehaven sammen, kan der opnås en besparelse på cirka 8 millioner

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

BYGGE- & RENOVERINGSOPGAVER V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S

BYGGE- & RENOVERINGSOPGAVER V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S NETVÆRKSARRANGEMENT DEN 6. MAJ 2015 BYGGE- & RENOVERINGSOPGAVER V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S 1 PRÆSENTATIONEN INDEHOLDER Baggrund og historie Kunder og forretningssegmenter Eksempler på nye

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Opsamling fra alle blokmøder Den 5. og den 12. oktober blev der afholdt fire blokmøder om oplægget til den fysiske helhedsplan i Munkevangen.

Læs mere

Aarhus Friplejehjem 54 plejeboliger

Aarhus Friplejehjem 54 plejeboliger Aarhus Friplejehjem 54 plejeboliger Aarhus Friplejehjem Slet Møllevej 12, Slet 8310 Tranbjerg J Telefon: 76296600 Email: aarhusfriplejehjem@diakon.dk Kristian Bräuner-Møller Marianne Brandstrup Leder/Diakon

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

28. oktober 2015 Til Lene Hoen og styregruppen for processen med fremtidens AST-tilbud i København. På møde tirsdag den 28.10 i Center City valgte jeg afslutningsvis at meddele, at jeg som leder af en

Læs mere

Forord. Ebeltoft. Gribskov Auderød Jægerspris Sjælsmark Sandholm Kongelunden Avnstrup. Thyregod. Sandvad. Jelling. HCØ voksenskole.

Forord. Ebeltoft. Gribskov Auderød Jægerspris Sjælsmark Sandholm Kongelunden Avnstrup. Thyregod. Sandvad. Jelling. HCØ voksenskole. 2 Forord Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance offentliggjorde den 19. september 2012 aftalen Øget fokus på udrejse nye muligheder for asylansøgere der bl.a. giver asylansøgere mulighed for at flytte

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

[IDEOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI]

[IDEOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI] 2011 Esbjerg Kommune Social og Tilbud [IDEOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI] 2 Ideoplæg vedr. Oprettelse af tilbud til samling af særforanstaltninger,

Læs mere

Lærkevej. Lækre familieboliger i København

Lærkevej. Lækre familieboliger i København Lærkevej Lækre familieboliger i København Afdeling 107-0 Lejerbo København Gammel Køge Landevej 26 18 nyrenoverede boliger med altaner eller private haver i København NV 2500 Valby Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere