Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud"

Transkript

1 Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud Indhold Botilbudspladser til borgere med sindslidelse i og udenfor København... 2 Sammenligning af pladspriser på de Københavnske udenbys botilbud og købte pladser... 2 Beskrivelse af botilbuddene... 3 Holme... 4 Lindegårdshusene... 6 Stubberupgård... 9 Høringsmappe til beboere og pårørende på Holme, Lindegårdshusene og Stubberupgård...12 Hvad høres I om?...15 Konkrete scenarier...15 Konkrete indretninger...18 Hvad er forudsætningerne?...19 Størrelse på botilbud...22 Hvad kan variere fra botilbud til botilbud?...25 Flytteproces ved modernisering...34 Personlig økonomi...35 Hvor lang tid tager det fra at modernisering er finansieret til flytning?

2 Antal botilbudspladser til borgere med sindslidelse i og udenfor København Københavns Kommunes egne pladser i og udenfor København i 2014, i 2016 (efter indflytning af Ringbo til København) og ved gennemførelse af principper i indstillingen fremgår af nedenstående tabel. Pladser i København Pladser udenfor København % - vis pladser udenfor København I % I 2016 (efter % indflytning af Ringbo) Ved gennemførelse af principper i indstillng % Sammenligning af pladspriser på de Københavnske udenbys botilbud og købte pladser Københavns Kommunes gennemsnitlige pladspris på længerevarende botilbud udenfor København er på t. kr. pr. beboer. Spredning på pladsprisen er mellem t. kr. afhængig af borgerens støttebehov. Til sammenligning er den gennemsnitlige pladspris på de købte pladser 789 t. kr. Dette dækker dog over en langt større spredning fra 400 t.kr. til 3,7 mio. kr. 2

3 Beskrivelse af botilbuddene Fakta om de nuværende forhold på Holme, Lindegårdshusene og Stuberrupgård Holme Lindegårdshusene Stubberupgård Nuværende forhold Antal boliger Adresse Cathrinebergvej 5 Boserupvej Roskilde Stubberupvej Borup 2630 Taastrup Kommune Høje-taastrup Roskilde Kommune Køge Kommune Komune Størrelse på ikke m m m2 tidssvarende boliger Antal boliger der har eget bad Antal boliger der har eget køkken Antal beboere pr. bad Antal beboere pr køkken Antal beboere pr. opholdsrum Produktionskøkken Ja Ja Ja Øvrige faciliteter Motionsrum i kælder Offentlig transport Forhold efter modernisering Antal boliger efter modernisering Fælles opholdsområder 1,4 km til busstopsted Store fællesfaciliteter med festsal, gymnastiksal, øverum til musik, beskæftigelsesmulighed mm. Spisesal, café, kreativt værksted, aktivitetsbygning mm. 50 m til busstopsted Busstopsted til døren (dog kun i hverdage til kl. 19) Ca Ca. 43 Reduceres Forbliver uændret pga. færre beboere Reduceres 3

4 Holme Du kan her se en video om Holme: Holme er botilbud med 22 beboere, som ligger ude for Sengeløse i Taastrup kommune. Placering ses på kortet nedenfor. Beboerne bor alle i samme bygning, der er en gammel herregård. Nedenfor ses bygningen samt en af fællesstuerne. 4

5 Boligerne ligger i dag i stueetage til 2. sal. Nedenfor er eksempel på en af boligetagerne. Eksempel på boligetage på Holme Efter ombygning vil der kunne være ca boliger i hovedbygningen. Nedenfor er eksempel på en ombygget boligetage. For at opnå driftsoptimering vil der enten skulle bygges nyt på grunden eller købes en nabobygning. Eksempel på boligetage efter ombygning 5

6 Lindegårdshusene Du kan her se en video om Lindegårdshusene: Lindegårdshusene er et botilbud med 182 beboere, som ligger i Roskilde tæt ved Borup skov. Placering ses på kortet nedenfor. Placering af Lindegårdshusene Beboerne bor i 3 separate bygninger. Lindedalen og Lindebakken er de senest etablerede bygninger med i alt 12 boliger. De øvrige 170 beboere bor i hovedbygningen, Lindegården, som hvor se såkaldte L-huse er forbundet med en fordelingsgang. Oversigt over Lindegårdshusene Lindebakken 4 boliger Lindedalen 8 boliger Lindegården 170 boliger 6

7 Eksisterende forhold Lindegården De utidssvarende boliger ligger alle på Lindegården i de såkaldt L-huse. Nedenfor ses et typisk eksempel på indretningen af et L-hus, der har i alt 17 boliger. Der er 10 L-huse i alt. 7

8 Det foreslås af at hvert L-hus bliver ombygget til at kunne rumme 10 boliger. Arbejdsgruppen har i sit høringssvar udarbejdet et alternativt forslag, hvor der kan være 11 boliger i hvert L-hus. 8

9 Stubberupgård Du kan her se en video om Stubberupgård: Stubberupgård er et botilbud med 43 beboere, som ligger i Stubberup i Borup mellem Roskilde og Køge. Placering ses på kortet nedenfor. Beboerne bor i 3 separate bygninger. Hovedbygningen, Boligen og Annekset. Boligen 14 boliger Hovedbygning 19 boliger Annekset 10 boliger 9

10 Eksisterende forhold Nedenfor er et eksempel på typisk boligetage her 1. sal i hovedbygningen. Værelser er markeret med gult. Fremtidige forhold Fremadrettet vil antal af boligerne være ca. 43 boliger. Nedenfor er en oversigt over fremadrettet antal boliger i de enkelte bygninger. Antal bolig i laden er usikkert og afhænger af endelig myndighedsgodkendelse. Oversigt over antal boliger efter en modernisering Boligen 9 boliger Laden Ca. 20 boliger Hovedbygning 4 boliger Annekset 4 - boliger 10

11 Eksempel på ombygning af boligetage 1. sal hovedbygning Udarbejdet af arbejdsgruppen på Stubberupgård. 11

12 Høringsmappe til beboere og pårørende på Holme, Lindegårdshusene og Stubberupgård Høringsmappen var identisk for alle tre botilbud undtagen de opstillede scenarier. 12

13 Kære beboer eller pårørende på Lindegårdshusene/Holme/Stubberupgård Du inviteres hermed til første møde om modernisering af Lindegårdshusene/Holme/Stubberupgård november 2013 På mødet vil du blive orienteret om videre proces for høring om moderniseringen. Der er ikke taget en beslutning om modernisering af Lindegårdshusene/Holme/Stubberupgård. Det forventes ikke, at der tages beslutning om modernisering før tidligst i slutningen af Men det kan sagtens tage meget længere tid. Der fremlægges i maj måned en indstilling for Socialudvalget omkring resultatet af høringen, samt forslag til indspark til budgetforhandlingerne for Det er ikke sikkert at Socialudvalget ønsker at prioritere et budgetønske. Hvis der tages en beslutning vil en modernisering af Lindegårdshusene/Holme/Stubbeurpgåd tidligst kunne ske til Men det kan sagtens tage meget længere tid. Dette er derfor jeres mulighed for at påvirke den beslutning, der bliver truffet. Uanset hvornår den bliver truffet. Processen for høring er som følger 1. møde Information om høring 28. november 2013 Arbejdsgruppe på dit botilbud januar - februar møde Arbejdsgrupper præsenterer deres høringssvar for Marts

14 Processen for politisk behandling af høringssvar er som følger udarbejder indstilling til Socialudvalget ud fra høringssvar April 2014 Socialudvalget behandler en indstilling med høringssvar samt budgetforslag Maj 2014 Tilbagemelding til jer om hvad Socialudvalget har besluttet Juni

15 Hvad høres I om? Konkrete scenarier Scenarier for Holme Arbejdsgruppen skal forholde sig til følgende konkrete scenarier. Det foreslås, at der for hvert scenarie opstilles fordele og ulemper. Til orientering fremgår anlægsøkonomien for hvert scenarie. Arbejdsgrupperne skal ikke som sådan forholde sig til anlægsøkonomien. Dog er det vigtigt at pointere, at de dyrere scenarier er sværere at finansiere. 1. Holme bevares med 22 pladser, men bygning genoprettes. Anlægsøkonomi: 8,7 mio. kr. Andre kommentarer: Det forventes ikke, at der er behov for genhusning 2. Holme flytter til ny adresse udenfor København. Anlægsøkonomi: 36,3 mio. kr. 3. Holme flytter til ny adresse i København. Anlægsøkonomi: 26,4 mio. kr. Arbejdsgruppen høres ikke om at modernisere Holme. Dette skyldes, at Holme kun kan ombygges til 12 moderniserede boliger. Tegninger på dette vedlægges. Derudover er det undersøgt med Høje Taastrup Kommune om der kan etableres nye boliger på Holmes grund. Dette har de afvist, fordi grunden er mærket som landzone. 15

16 Scenerier for Lindegårdshusene Arbejdsgruppen skal forholde sig til følgende konkrete scenarier. Det foreslås, at der for hvert scenarie opstilles fordele og ulemper. Til orientering fremgår anlægsøkonomien for hvert scenarie. Arbejdsgrupperne skal ikke som sådan forholde sig til anlægsøkonomien. Dog er det vigtigt at pointere, at de dyrere scenarier er sværere at få finansieret. 1. Ombygning af Lindegårdshusene a. Lindegårdshusene ombygges til 132 pladser og 50 pladser flytter ind til København. Anlægsøkonomi: 298,6 mio. kr. b. Lindegårdshusene ombygges til 132 pladser og 50 pladser flytter til nyt tilbud udenfor København. Anlægsøkonomi: 321,1 mio. kr. Ved ombygning af Lindegårdshusene ombygges L-husene til at rumme i alt 10 boliger. Foreløbige skitser på dette vedlægges. Derudover forventes fordelingsgangen nedrevet. Lindebakken og Lindedalen bevares som det er. Evt. kan Lindebakkens boliger sammenlægges. Eksisterende fællesarealer, produktionskøkken mv. bevares og renoveres. 2. Nyetablering af botilbud a. Nyetablering af botilbud i København i boenheder af boliger pr. sted Anlægsøkonomi: mio. kr. pr. boenhed b. Nyetablering af botilbud uden København i boenheder af boliger pr sted Anlægsøkonomi: 41,25 82,5 mio. kr. pr. boenhed 16

17 c. Kombination af boenheder udenfor og i København Scenarier for Stubberupgård Arbejdsgruppen skal forholde sig til følgende konkrete scenarier. Det foreslås, at der for hvert scenarie opstilles fordele og ulemper. Til orientering fremgår anlægsøkonomien for hvert scenarie. Anlægsøkonomien er udarbejdet af Københavns Ejendomme og Kant Arkitekter. Arbejdsgrupperne skal ikke som sådan forholde sig til anlægsøkonomien. Dog er det vigtigt at pointere, at de dyrere scenarier er sværere at få finansieret. 1. Stubberupgård bevares med 43 pladser med den nuværende indretning, men bygninger genoprettes. Anlægsøkonomi: 26,5 mio. kr. Genopretningsbehov dækker over udskiftning af tag, vinduer, installationer mv. 2. Stubberupgård ombygges til at have min. 30 pladser inklusiv nedrivning af nuværende lade og etablering af nye pladser. Anlægsøkonomi: 50,5 mio. kr. for genopretning og modernisering af nuværende bygninger samt mio. kr. for etablering af nybyggeri på grunden med mellem boliger. Stubberupgårds nuværende bygninger kan ombygges til 19 moderniserede pladser. Foreløbige skitser på dette vedlægges. Derudover er undersøgt med Køge Kommune, at det er muligt at rive laden ned og bygge nyt på det samme areal. Dog vides endnu ikke hvor mange m2, der kan etableres. Bygningen er 680 m2 i grundareal. Dvs. der kan minimum etableres 13 boliger á 50 m2 pr. bolig. Men hvis der kan bygges i to etager er der tale om dobbelt så mange boliger. 3. Stubberupgård flyttes til nyt tilbud udenfor København. Anlægsøkonomi: 70,95 mio. kr. 4. Stubberupgård flyttes til nyt tilbud i København Anlægsøkonomi: 51,6 mio. kr. 17

18 Konkrete indretninger Boligstørrelse - Hvad er fordele og ulemper ved 1 eller 2-værelsesboliger? - Vil I prioritere 1 eller 2-værelsesboliger eller en variation? Botilbudsstørrelse - Er botilbudsstørrelsen vigtig? - Hvis ja, hvilken botilbudsstørrelse vil I vurdere er den rigtige indenfor antallet ? Placering af botilbud - Placering i København. Hvad er fordele og ulemper? Hvad vil prioriteres ifht. de to bydelstyper placering tæt på Københavns forstæder eller tæt på centrum i København? - Placering udenfor København. Hvad er fordele og ulemper? Hvad vil prioriteres ifht. de to typer af placeringer. Fællesareal og aktivitetslokaler - Hvilke typer af aktiviteter ønsker I i tilknytning til botilbuddet? - Hvor meget kan beboerne selv bruge aktiviteter, hvis det lå tæt ved for eksempel et fitnesscenter, et bibliotek, eller et samværs- og aktivitetstilbud? - Hvordan vil måltiderne skulle foregå? Der er følgende muligheder, som kan kombineres: o Et produktionskøkken tilbereder maden, som så indtages i mindre beboergrupper eller i egen lejlighed. o Borgeren laver selv mad i eget køkken. o Madlevering ude fra. - Hvad er ønsker til udeareal? 18

19 Hvad er forudsætningerne? Forudsætningerne for modernisering af botilbud med længerevarende boliger fremgår nedenfor. Det er de samme forudsætninger, som har været gældende for modernisering af de øvrige socialpsykiatriske botilbud under Københavns Kommune. Forudsætningerne kan der som udgangspunkt ikke ændres ved. Derfor bedes I ikke om at kommentere forudsætningerne, udover de konkrete spørgsmål, der er stillet under hvert afsnit. Størrelse på bolig En bolig til længerevarende ophold er en stor 1-værelses eller 2-værelsesbolig. Netto er boligerne imellem m2. Dette er altså uden adgangsarealer og fællesareal. Boligen har eget bad. Af hensyn til fremtidig fleksibilitet er badeværelse indrettet, så en borger i kørestol, der har behov for 1 eller 2 hjælpere, kan være der. Hvis beboeren ikke sidder i kørestol, er der plads til at opsætte vaskemaskine og tørretumbler. Boligen har eget køkken. Køkken indrettes med komfur, køleskab, emhætte, bordplade, køkkenvask og opbevaringsskabe og -skuffer. Nedenfor fremgår tegninger over de boligtyper, der typisk etableres. 19

20 1-værelsebolig 20

21 2-værelsesbolig Spørgsmål - Hvad er fordele og ulemper ved 1 og 2-værelsesboliger? - Vil I prioritere 1 eller 2-værelsesboliger eller en variation? Værd at bemærke før I kommenterer - Erfaringen viser, at borgere på ventelisten efterspørger 2-værelsesboliger. 21

22 Størrelse på botilbud Boenheder til længerevarende ophold skal ifht. modernisering af Center Lindegårdens botilbud være minimum 20 boliger. Dette er af hensyn til at opnå en rationel driftsøkonomi. Der er moderniserede botilbud i København, der har op til 100 pladser. De fleste boenheder får dog en størrelse på mellem pladser. Botilbud i København indrettes som etagebyggeri. Der er typisk 3-5 etager, men nogle byggerier etableres med op til 10 etager. Botilbud udenfor København kan etableres, som byggeri i ét plan. Derfor er der større mulighed for at få egen indgang udefra. Eksempler på etagebyggeri Oliebladsgade 5 etager 50 boliger 22

23 Lygten 3 etager 26 boliger København NV Eksempler på boliger i ét plan med egen indgang (forslag til ombygning af Lindegårdshusene) 23

24 Spørgsmål - Er botilbudsstørrelsen vigtig? - Hvilken botilbudsstørrelse vil I vurdere er den rigtige indenfor antallet ? Værd at bemærke før I kommenterer - Helt små botilbud på boliger har ofte begrænset mulighed for aktiviteter - Tilbud på 50 boliger har større mulighed for at få tilknyttet f.eks. et aktivitetshus og et større produktionskøkken. 24

25 Hvad kan variere fra botilbud til botilbud? Byggeri af botilbud vil primært variere ifht.: - Placering - Fællesarealer og aktivitetslokaler Placering Placering i København Generelt har tidligere moderniseringer medført to typer af botilbud i København: - Placering i bydele, som er mere rolige og tæt på Københavns forstæder. Har fordelen ved at give ro, men der er også længere med transport til aktiviteter og byens muligheder. Dette gælder bydelene Amager Vest, Brønshøj, Bispebjerg, Valby, Vanløse og Kgs. Enghave, som er fremhævet med gule bokse på nedenstående kort. - Placering i bydele, som ligger tæt på centrum, og hvor der er meget liv og mange aktiviteter. Dette gælder bydelene Amager Øst, City/Christianshavn, Nørrebro, Vesterbro og Østerbro, som er fremhævet med blå bokse på nedenstående kort. 25

26 Overblik over bydele i København Blå bydele ligger centralt og tæt ved hvor byens aktiviteter tilbud. Gule bydele ligger decentralt i mere rolige kvarerer. 26

27 Placering udenfor København Placering udenfor København vil som udgangspunkt være på Sjælland, og så vidt muligt tæt på København. Der vil være to typer af placeringer udenfor København. - Placering tæt ved transport- og indkøbsmuligheder. Dette vil f.eks. være Lindegårdshusenes eller Ringbos nuværende placering. - Placering i grønne omgivelser, som f.eks. Holme og Stubberupgård er i dag. Spørgsmål: - Placering i København. Hvad er fordele og ulemper? Hvad vil prioriteres ifht. de to bydelstyper placering tæt på Københavns forstæder eller tæt på centrum i København? - Placering udenfor København. Hvad er fordele og ulemper? Hvad vil prioriteres ifht. de to typer af placeringer tæt ved transport- og indkøbsmuligheder eller placering i grønne omgivelser. Værd at bemærke før I kommenterer: - En placering i København vil typisk ikke være centralt på Nørrebro, Vesterbro eller Østerbro. Der er simpelthen ikke byggegrunde til det. - har et ønske om at få flere botilbud i Valby-området. Botilbud til borgere med sindslidelse til længerevarende ophold i København er i dag fordelt, som det fremgår af nedenstående tabel. Der er tilføjet det antal boliger, der flytter ind til København i 2015 ifbm. modernisering af det socialpsykiatriske botilbud Ringbo. 27

28 Tabel 1. Fordeling af længerevarende botilbudspladser i København Bydel Antal boliger Center Amager Amager Vest Amager Øst Amager i alt Center Nordvest Bispebjerg Brønshøj-Husum 61 0 Vanløse 0 0 Nordvest i alt Center City City/Christianshavn 0 0 Vesterbro 20 0 Kgs. Enghave 0 0 Valby 40 0 City i alt 60 0 Center Nørrebro Nørrebro Nørrebro i alt København i alt Ekstra boliger En placering ude på landet kan være vanskelig, da grundene typisk er mærket som landzone. Dette betyder, at der ikke kan bygges nyt, udover det areal, som der af eksisterende bygninger. - En placering tæt på transport og indkøbsmuligheder øger mulighed for at borgeren kan bruge byens tilbud. Det samme gælder for placering i København, hvor der samtidig er adgang til samværs- og aktivitetstilbud udenfor botilbuddet. 28

29 Fællesareal og aktivitetsmuligheder Fællesareal Fællesarealer etableres oftest ét samlet sted. Hvor store fællesarealerne er, afhænger af antallet af boliger. Som udgangspunkt etableres alle botilbud med følgende fælles faciliteter: - Køkken - Spiseplads - Opholdsstue - Vaskeri Botilbud på 50 boliger og derover kan desuden indrettes med: - Produktionskøkken - Lokaler til større arrangementer - Aktivitetslokaler til f.eks.: o Fysisk aktivitet gymnastik, fitnessmaskine mv. o Kreativitet male/tegne, musik o Undervisning o PC-rum o Behandlingsrum til fysioterapi, NADA mv. o Lounge område med mulighed for uformelt samvær, f.eks. spil som billard eller at se TV sammen Placeres botilbuddet i København vil der derudover kigges meget på, om der er samværsog aktivitetstilbud i nærheden, eller centret i øvrigt har aktiviteter i nærheden, som kan anvendes. 29

30 Eksempler på indretninger Fælleslokaler i mindre botilbud (eksempel er taget fra Glasvej) 30

31 Fælleslokaler i større botilbud (Arenagrunden) Caféområde og aktivitetsrum 31

32 Produktionskøkken med tilhørende spisestuer 32

33 Udeareal Udeareal afhænger meget af den geografiske placering. I København vil udeareal som oftest bestå af: - Altaner tilknyttet bolig - Tagterrasse eller gårdhave Udenfor København er mulighederne varierede. Spørgsmål - Hvilke typer af aktiviteter ønsker I i tilknytning til botilbuddet? - Hvor meget kan beboerne selv bruge aktiviteter, hvis det lå tæt ved for eksempel et fitnesscenter, et bibliotek, eller et samværs- og aktivitetstilbud? - Hvordan vil måltiderne skulle foregå? Der er følgende muligheder, som kan kombineres: o Et produktionskøkken tilbereder maden, som så indtages i mindre beboergrupper eller i egen lejlighed. o Borgeren laver selv mad i eget køkken. o Madlevering ude fra. - Hvad er ønsker til udeareal? Værd at bemærke før I kommenterer - Det er ikke muligt at have køkkener i en boenhed, hvor pædagogisk personale laver maden. 33

34 Flytteproces ved modernisering Der er to typer af flytteprocesser: 1. Flytteproces ved modernisering af eksisterende bygninger Hvis den eksisterende bygning I bor i skal moderniseres vil I skulle flytte et andet sted hen, mens den ombygges. I vil typisk skulle genhuses 1 1 ½ år. Genhusningen vil nok ske I noget, der er tilsvarende som det i bor I, som tidligere har været anvendt til socialpsykiatrisk botilbud. Gerne indenfor Center Lindegårdens botilbud. 2. Flytteproces ved flytning til nyt botilbud Flytning til nyt botilbud vil ske ved afgørelse fra Socialcenter København. Som udgangspunkt vil beboere alle være sikret en plads i det eller de nye botilbud. Men der kan være enkelte beboere, som vil profitere af et andet tilbud, oftest efter eget ønske. En indstilling udarbejdes af en sagsbehandler efter en samtale med beboer. Videre information om processen vil blive udsendt, hvis det bliver besluttet at modernisere Lindegårdshusene. Hvis det besluttes, at modernisere Lindegårdshusenes nuværende bygninger, vil der så vidt muligt blive designet en flytteproces, hvor der anvendes det naturlige antal årlige udflytninger fra Lindegårdshusene til at reducere i pladsantallet, før moderniseringen skal ske. 34

35 Personlig økonomi Opholdsbetaling efter en modernisering Som udgangspunkt etableres servicelovsboliger, hvor der skal betales opholdsbetaling, sådan som I er vant til nu. Opholdsbetalingen er udregnet individuelt. Udgifter ved flytning Alle flytteudgifter afholdes af. Dette gælder bestilling af flyttefirma, nedpakning og udpakning. Udgifter til etablering af en ny bolig kan søges i Socialcenter København. Hvor lang tid tager det fra at modernisering er finansieret til flytning? Borgerrepræsent ationen finansierer modernisering År 1 Moderniseringe n bliver planlagt med inddragelse af beboere og pårørende År 2 Byggeriet finder sted (evt. genhusning) År 3-4 I flytter ind År 5 35

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg afdeling 94 Afdeling 94 PRINSENS ALLÉ CAMP er det engelske ord for lejr. LOGOS er det græske ord for tanke, fornuftens og talens brug, det specifikt menneskelige og kilden til den menneskelige kreativitet.

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION DANNEBROGSGADE 12 Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION Dannebrogsgade 12, 1660 København V Personalet: 33 17 83 13 Leder: 33 17 81 50 Souschef: 33 17 81

Læs mere

Redegørelse for særkrav stillet til byggeri til Socialforvaltningens målgrupper

Redegørelse for særkrav stillet til byggeri til Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Byggeri og Kontrakt NOTAT Til Socialudvalget Redegørelse for særkrav stillet til byggeri til Socialforvaltningens målgrupper Indhold Redegørelse for

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

2 Vær Taglejlighed m. 2 altaner Perfekt studielejlighed

2 Vær Taglejlighed m. 2 altaner Perfekt studielejlighed Indretning: Leder du efter en super billig studielejlighed med 2 altaner og en fantastisk udsigt, så har jeg lige lejligheden til dig. Lejligheden indeholder en lys hjørnestue med udgang til den lille

Læs mere

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 27. november 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Natten til tirsdag den

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter LEJLIGHED LEJLIGHED Bryggers Rengøring Entre Sove Sove Rådigh. Personale Vaskeri Entre Ophold Medicin Ophold HAVE TERRASSE NORDHUSET 1:100 REGION SJÆLLAND - PLATANGÅRDEN FORSLAG TIL NY INDRETNING WHITE

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Tillægsdagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød 1 2 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. De første 30 boliger er klar til

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

kvarteret under f orandring

kvarteret under f orandring 1235 boliger Bygget fra 1955-1966 Lisa Christiansen Glostrup Boligselskab Dagens punkter: Introduktion til Stadionkvarteret De 6 etaper De 3 boligtyper Tidsplan Udvendige arbejder Indvendige arbejder 6

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

Undersøgelse og vurdering af ansøgning om ændring af Botilbuddet Herureckas fysiske rammer

Undersøgelse og vurdering af ansøgning om ændring af Botilbuddet Herureckas fysiske rammer Faaborg - Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Den 14.03.2011 Journal nr. 16.15.00-K09-30-07 Socialfaglig konsulent: Ulla Mørk og Kirsten Nørgaard Undersøgelse og vurdering

Læs mere

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr ../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr IndholdsfortegneIse Køkken...3 Orientering....................... 3 Betingelser...4 Procedure...5 Minimumskrav......... 8 Egne notater / tegning...

Læs mere

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger NOTAT Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger Indledning Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere boligmassen

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Total istandsat andel med både altan og "egen" have

Total istandsat andel med både altan og egen have Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Total istandsat andel med både altan og "egen" have Vigerslevvej 214, st. 2500

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune 1. Motivation/baggrund for projektet

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Att.: Martin Basse 29. oktober 2013 Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Tilsynets sag: 2013-613/1389 Statsforvaltningen har i brev af 18. juni

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 19.september 2011 tirsdag den 6. september 2011 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Trægården 26, 4. th. 2300 København S

Trægården 26, 4. th. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Trægården 26, 4. th. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Arbejdsgang for vurdering og levering af hjælpemidler i forbindelse med udskrivning fra hospital. Kommunal myndighedsopgave

Arbejdsgang for vurdering og levering af hjælpemidler i forbindelse med udskrivning fra hospital. Kommunal myndighedsopgave NOTAT Arbejdsgang for vurdering og levering af hjælpemidler i forbindelse med udskrivning fra hospital 9-01-2014 EA Baggrund: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har indgået en samarbejdsaftale om udskrivelser

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE

ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE Analyse 1 iht. kommissoriet Etablering af nye pleje- og demensboliger i Syddjurs Kommune 25. marts 2015 Kuben Management A/S www.kubenman.dk KMS

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere