Redegørelse for særkrav stillet til byggeri til Socialforvaltningens målgrupper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for særkrav stillet til byggeri til Socialforvaltningens målgrupper"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Byggeri og Kontrakt NOTAT Til Socialudvalget Redegørelse for særkrav stillet til byggeri til Socialforvaltningens målgrupper Indhold Redegørelse for særkrav stillet til byggeri til Socialforvaltningens målgrupper... 1 Bestilling af redegørelse... 2 Afgræsning af redegørelse... 2 Afgræsning af tilbudstyper... 2 Afgrænsning af særkrav... 2 Botilbud... 2 Kvadratmeter krav... 3 Kvadratmeterpriser inklusiv moms... 4 Økonomi på Socialforvaltningens særkrav... 5 Økonomi for almene boliger og servicelovsboliger... 5 Særkrav i Socialforvaltningens botilbud... 6 Særkrav i boligen... 7 Særkrav i samlet botilbud... 8 Andre krav til botilbud og døgntilbud i Københavns Kommune... 9 Døgntilbud... 9 Kvadratmeterkrav på øvrige døgntilbud Kvadratmeterpriser på øvrige døgntilbud Særkrav til øvrige døgntilbud Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Katrine Madsen Kontoret for Byggeri og Kontrakt - personale Bernstorffsgade København V Telefon

2 Bestilling af redegørelse Økonomiudvalget ønsker en redegørelse for de særkrav, som Socialforvaltningen stiller til byggeri til forvaltningens målgrupper. Beskrivelsen af særkravene skal have fokus på at forklare, hvilke krav der medfører ekstraomkostninger til Socialforvaltningens byggeprojekter, og hvorfor disse krav stilles. Redegørelsen skal anvendes til Økonomiudvalgets budgetseminar i januar Redegørelsen vil indgå i en samlet drøftelse af anlægsøkonomi for kommunens byggeprojekter. Afgræsning af redegørelse Afgræsning af tilbudstyper Denne redegørelse vil omhandle to typer af byggerier i Socialforvaltningen: botilbud og øvrige døgntilbud. Disse to tilbudstyper er valgt, fordi de udgør 79 % af forvaltningens byggeprojekter. Samtidig har de to projekttyper de højeste budgetter. De tilbudstyper, som redegørelsen ikke omhandler, er behandlingstilbud, dagtilbud og myndighedscentre. Fordelingen i antallet af projekter kan ses i tabel 1. Afgræsningen er sket efter dialog med Økonomiforvaltningen. Tabel 1. Fordeling af tilbudstyper på byggeprojekter i Socialforvaltningen siden 2010 Tilbudstype Botilbud Behandlin gstilbud Øvrige døgntilbud (børneinstitutioner, krisecentre og herberger) Dagtil bud Myndi ghed I alt Antal projekter %-del 58 % 21 % 9 % 6 % 6 % 100 % Afgrænsning af særkrav Særkrav er betegnelsen for de krav, som stilles af Socialforvaltningen til funktioner i byggerier til forvaltningens målgrupper. Særkrav omhandler ikke de generelle krav, der stilles til byggeri i Københavns Kommune. De særlige krav, som Københavns Kommune stiller i retningslinier for miljø og anlæg (også kaldet MBA), indgår i en redegørelse, som Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder særskilt til Økonomiforvaltningen. Botilbud Botilbud i Socialforvaltningen etableres til voksne med handicap eller sindslidelse og udsatte borgere. Forskellen på botilbud og døgntilbud er, at borgere i botilbud får en bolig med eget bad og køkken. Dette Side 2 af 12

3 skyldes for voksenområdet, at længden af ophold på botilbud er længere end på de øvrige døgntilbud, som er herberger og krisecentre. På børneinstitutionerne etableres der ikke værelse med eget bad, da dette ikke er normalt for børn, der bor med deres familie. Boliger til unge etableres som udgangspunkt også med eget bad. Socialudvalget har sat en standard for, at boligerne i botilbud skal være minimum 25 kvadratmeter netto, men at der arbejdes hen imod, at boliger er større et-værelses eller to-værelsesboliger. Kvadratmeter krav Den primære udgift til botilbud afhænger af, hvor mange kvadratmeter der bygges. I nedenstående skema fremgår, hvor mange kvadratmeter der i gennemsnit etableres til de tre primære målgrupper. Derudover fremgår kvadratmetre for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejeboliger til sammenligning. Kvadratmetrene kan variere afhængig af borgerens støttebehov. Tabel 2. Kvadratmeterfordeling i botilbud pr. bolig fordelt på målgruppe Målgruppe Handicap Psykiatri Udsatte Ældre* Forklaring Fordeling af bolig m2 Netto boligareal Boliger er på 1 eller 2 værelser med eget bad samt mindre køkken. Badeværelse udgør ca. 7 kvadratmeter, da det skal indrettes handicaptilgængeligt. Køkken er ofte en del af stue eller gang. Adgangsareal m2 Udgør trappeopgange, elevator og gange. Fællesareal Fællesareal udgør arealer til fælles ophold, madlavning og spisning. Brutto boligareal Fordeling af serviceareal m2 M2 pr. bolig i alt kvadratmeter er det maksimale boligareal ifht. at opnå boligstøtte i en almen bolig Bl.a. kontor, medicinrum, pauserum, depot, produktionskøkken * Dækker over boliger i SUFs plejecentre Til sammenligning fremgår i nedenstående tabel 3, hvor mange kvadratmeter en almindelig husstand i København råder over, og hvor mange borgere der bor på under 50 kvadratmeter. Tabel 3. Størrelse på almindelige boliger i København* Gennemsnitligt antal bolig m2/person Andel af én-persons i København (alle husstande der bor på husstandsstørrelser) under 50 m2 Andel af én-personshusstande der bor på mellem m2 Side 3 af 12

4 41,2 m2 15 % 57,4 % *Kilde: Danmarks Statistik I gennemsnit er nettoboligareal for en bolig i et botilbud, derfor sammenligneligt med det gennemsnitlige boligareal for en borger i København (35-40 m2 ifht. 41,2 m2). Derudover er nettoboligarealet sammenligneligt med, hvad de fleste én-personshusstande har af boligstørrelse. Det kan derfor konkluderes, at størrelsen på Socialforvaltningens længerevarende boliger til voksne med handicap eller sindslidelse og udsatte borgere svarer til den størrelse af boliger, borgere i København generelt har. Kvadratmeterpriser inklusiv moms Socialforvaltningen har frem til i år bygget for en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 25,5 t. kr. pr. kvadratmeter (2014 p/l). Fra 2015 og frem regnes der med en kvadratmeterpris på 27 t. kr. (2016 p/l). Stigningen i kvadratmeterpris skyldes primært generel pris- og lønfremskrivning. Derudover skyldes det rådgivernes vurdering af, hvad der er nødvendigt i forhold til at opfylde de gældende Bygningsreglementskrav, MBA-krav (stillet af Københavns Kommune) og Socialforvaltningens særkrav. Ministeriet for By og Bolig fastsætter maksimumbeløbet for etablering af boliger i botilbud efter almenboligloven. Maksimumbeløbet er på 27,56 t.kr. for boliger i Hovedstadsregionen i 2014 og ca. 28,6 t.kr. i Socialforvaltningen bygger derfor generelt under maksimumbeløbet. Se desuden nedenstående tabel 4. Tabel 4. Maksimumbeløb for ældre- og plejeboliger fastsat af Ministeriet for By og Bolig* Maksimumbeløb pr. m Hovedstadsregionen Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe Kommuner Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens Kommuner Øvrig provins Socialforvaltningens byggepriser * Målgruppen for ældre- og plejeboliger er borgere over 18 år med nedsat funktionsevne, hvorfor det også dækker over Socialforvaltningens boligtyper Til sammenligneligning udgør maksimumsbeløb på nybyggeri til almene familieboliger 22 t.kr./m2. Forskellen i maksimumsbeløbet skyldes, at der i familieboliger etableres færre kvadratmeter bad og køkken pr. beboer, fordi flere i husstanden deler bad og køkken. Derudover skyldes forskellen, at der stilles lavere krav til handicaptilgængelighed. Side 4 af 12

5 Købspriserne på en almindelig ejerbolig i København udgør 28 t.kr./m2 (kilde: Danmarks Statistik). Økonomi på Socialforvaltningens særkrav Den største andel af kvadratmeterprisen er håndværkerudgiften. Socialforvaltningen har fået foretaget en opgørelse af fordeling af håndværkerudgifter til et kommende plejeboligbyggeri i Arenakvarteret i Ørestaden. Fordelingen viser, hvor stor en andel af udgifterne, der vedrører bygningsreglement og lovkrav (herunder MBA og arkitektoniske krav), generelle krav til plejeboliger og til sidst Socialforvaltningens særkrav. Opgørelsen viser, at de særkrav som Socialforvaltningen stiller, udgør 7 % af den samlede håndværkerudgift. Socialforvaltningen vurderer, at dette er repræsentativt for botilbudsprojekterne. Tabel 5. Fordeling af udgifter til kommende plejeboligbyggeri på Arenakvarteret Bygningsreglement og lovkrav Generelle krav til Socialforvaltningens særkrav %- fordeling af udgift I alt plejeboliger 66 % 27 % 7 % 100 % Socialforvaltningen har selv en interesse i at holde kvadratmeterprisen så lav som mulig af hensyn til at holde beboernes husleje nede. Dette skyldes, at borgere på førtidspension maksimalt kan betale kr. om måneden i huslejen før boligstøtte (i 2014 p/l). Hvis der bygges helt op til maksimumbeløbet overstiger huslejen kr. Økonomi for almene boliger og servicelovsboliger Socialforvaltningen etablerer botilbud efter to lovgivninger. Almen boliglovgivning og serviceloven. Almene boliger anvendes hvis borgere skal bo i boligen i længere tid og har et indtægtsgrundlag svarende til en førtidspension. Servicelovsboliger anvendes hvis borgere skal bo i tilbuddet i kortere perioder, eller hvis borgeren har et indtægtsgrundlag under en førtidspension. Socialforvaltningen er ved at få udviklet et koncept for etablering af billigere almene boliger, som kan betales af borgere på kontanthjælp. Dette kræver som udgangspunkt dog at boligerne bliver mindre end 65 m2 brutto og helt ned på m2 brutto, hvilket ikke gør dem egnet til borgere med fysisk handicap. Med en gennemsnitspris på 0,6-0,7 mio. kr. pr. bolig er almene boliger billigere at etablere end servicelovsboliger. Dette skyldes, at kommunen kun betaler 10 % af byggesum til boligerne i grundkapital og derudover deponerer for servicearealerne. Af samme årsag giver det kun en mindre anlægsbesparelse, hvis der spares på særkrav til Side 5 af 12

6 boligerne, mens det giver en større anlægsbesparelse at spare på servicearealerne. Servicelovsboliger er dyrere at etablere, fordi kommunen skal betale for den fulde byggesum. Servicelovsboliger er billigst at etablere, hvis der i forvejen kan genanvendes baderum, som det er tilfældet i plejeboliger. Her er prisen ca. 1,2 mio. kr. pr. bolig. Skal baderum etableres fra bunden af, er pris ca. 1,6 mio. kr. pr. bolig. Særkrav i Socialforvaltningens botilbud Socialforvaltningen stiller en række særkrav til byggeri til forvaltningens målgrupper. Kravene er med til at forøge anlægsudgifterne til det enkelte byggeri. Kravene er stillet på grund af beboernes særlige behov, arbejdsmiljø (herunder sikkerhed), krav fra det sociale og sundhedsfaglige tilsyn samt fokus på at mindske udgifter til drift og vedligehold. Nedenfor gennemgås de vigtigste særkrav, som Socialforvaltningen stiller til den enkelte bolig og til indretning af botilbuddet som helhed. Side 6 af 12

7 Særkrav i boligen Socialforvaltningen har i nedenstående illustration af en bolig markeret, hvilke primære særkrav der stilles til boligen og forsøgt at sætte udgift på disse. Prisen er blot et estimat, da økonomien afhænger af, hvilke aftaler den enkelte entreprenør kan indhente og de generelle markedsvilkår på udbudstidspunktet. Illustrationen viser også, hvorfor Socialforvaltningen vælger at stille særkravet, og hvad alternativet til kravet kan være. Indretning af badeværelse Pris: 50 t.kr. pr. badeværelse Hvorfor? Badeværelser forberedes til borgere med plejebehov for at fremtidssikre ifht. borgere med forskellige grader af selvhjulpenhed. Alternativ? Badeværelser ombygges, når plejebehov opstår. Altan Pris: 10 t.kr. Hvorfor? Altan forbedrer udluftningsmuligheder og forbedrer derved arbejdsmiljø og bokomfort. Alternativ? Altan fravælges evt. med opsætning af fransk altan i stedet. Trægulve i god kvalitet Pris: 100 kr. pr. m2 Hvorfor? Bokomfort. Dårligere kvalitet trægulve vil øge udgiften til vedligehold. Alternativ? Linoleumsgulv. Husstandskøkken Pris: 5-10 t.kr. pr. køkken Hvorfor? Køkken etableres som rigtig køkken med komfur for at understøtte borgerens mulighed for større selvstændighed. Alternativ? Der indrettes kun tekøkken (som er nødvendig for at få boligstøtte). To værelser Pris: 5-10 m2 ekstra areal svarende til t.kr. Hvorfor? Der etableres separat soveværelse, da dette er den normale standard for boliger i Danmark. Derudover er det et ønske hos de fleste borgere, at de har to rum. Alternativ? Et-værelsesboliger. Side 7 af 12

8 Elektronisk nøglesystem og personalealarm Pris: 15 t.kr. pr. bolig Hvorfor? Etablering af elektronisk nøglesystem og personalealarmer er nødvendigt af hensyn til sikkerhed for såvel personale og beboere. Med systemerne kan andet personale hurtigt assistere, hvis der opstår konflikter. Alternativ? Der etableres almindeligt nøglesystem og ingen personalealarmer. Særkrav i samlet botilbud Socialforvaltningen har i nedenstående illustration af et botilbud markeret hvilke større kvalitetskrav, der stilles i botilbuddet og forsøgt at sætte udgift på disse. Indretning af uderum Pris: Afhænger af om det er i terræn eller på tag. Ca. 5 t.kr. pr. m2. Hvorfor? Størrelse på uderum er et krav i lokalplan eller kommuneplan. For at gøre udearealet brugbart for målgruppen stiller Socialforvaltningen krav om tilgængelighed og sikring af udearealet, som medfører ekstra udgifter til værn på 1,8 m, elevatortilgængelighed og skridsikre belægninger. Alternativ? Uderum etableres men der anvendes minimale udgifter til at gøre udearealet brugbart. Produktionskøkken Pris: ca. 1 mio. kr. Hvorfor? Produktionskøkken indrettes for at sikre en god madog livskvalitet. Alternativ? Mad leveres udefra. Ekstra elevator Pris: ca. 1 mio. kr. Hvorfor? Der etableres i de fleste døgndækkede botilbud to elevatorer og trappeopgang af hensyn til sikkerhed for personale og beboere. Alternativ? Der etableres kun en elevator. Der må i så fald forventes en øget risiko for magtanvendelser og konflikter. Øgede akustikkrav i aktivitets- og opholdsrum samt spiseområder Pris: ca. 450 t.kr. for botilbud på 50 beboere Hvorfor? Øgede akustikkrav stilles af hensyn til beboernes velfærd, når de er flere sammen. Alternativ? Akustikkrav opfylder bygningsreglementet. Medicinrum og samtalerum Pris: 25 t.kr./m2 á ca m2 pr. rum Hvorfor? Medicinrum etableres af hensyn til sundhedsfaglige krav ved ordinering af medicin, og samtalerum indrettes, så sagsbehandler og personale kan have samtaler med beboere uden for deres bolig. Alternativ? Al opbevaring af medicin og samtaler foregår i borgerens bolig. Side 8 af 12

9 Andre krav til botilbud og døgntilbud i Københavns Kommune Udover krav i bygningsreglement, MBA og Socialforvaltningens egne krav stilles der en række krav i Københavns Kommune, som har stor betydning for anlægsprisen på et botilbud. Socialforvaltningen har opstillet de vigtigste af kravene i nedenstående. - Parkeringspladser. Fastlægges i kommune- og lokalplan, som udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF). Ofte er der ikke behov for parkering til beboerne, men der skal alligevel etableres 1 parkeringsplads for hver 5 boliger. - Brand. Ofte stilles der øgede krav til brandsikring i København ifht. andre kommuner. Krav stilles af Københavns Brandvæsen. Det koster f.eks. 1-1,5 mio. kr. at isætte et sprinkleranlæg pr. etage. - Placering. Boliger til Socialforvaltningens målgrupper skal etableres spredt i Københavns Kommune og visse områder fravælges, fordi der er for mange almene boliger eller der er tale om udsatte byområder. Dette medfører, at boliger skal etableres i kvarterer med højere grundpriser. Krav stilles i bl.a. Kommuneplanstrategien om den sammenhængende by. - Krav ifølge lokalplan. Lokalplan stiller krav til størrelse af udearealer, som kan være større end nødvendigt. Derudover kan lokalplan begrænse dybde af bygninger, hvilket gør det sværere at bruge kvadratmetrene effektivt. Lokalplan udarbejdes af TMF. - Arkitektoniske krav. TMF stiller krav til de arkitektoniske kvaliteter af byggeriet, som fordyrer den samlede økonomi. Det opleves generelt, at arkitektoniske krav til kommunens byggeri og de almene boliger er højere end ved privat byggeri. - Hjemfaldspligt. Der stilles krav fra Økonomiforvaltningen om, at hjemfaldspligt skal indfries. Hjemfaldspligt er kommunes krav på at tilbagekøbe en grund eller ejendom til samme pris som den blev solgt for efter en fastsat årrække. Dette betyder, at selvejende institutioner og boligselskaber skal betale beløbet til kommunen, hvis de ønsker at bevare anvendelsen af grunden. - Grundkøb i byudviklingsområder. Grundkøb i byudviklingsområder er generelt dyrt. Konstellationen omkring at By og Havn skal finansiere metroen via grundsalg i en del af byudviklingsområderne er en af hovedårsagerne til dette. Døgntilbud Øvrige døgntilbud dækker følgende tilbudsvifte i Socialforvaltningen: - Døgninstitutioner til børn med handicap Side 9 af 12

10 - Herberger - Krisecentre Døgntilbud etableres efter serviceloven og ikke som almene boliger. Dette skyldes, at borgeren i en almen bolig får egen lejekontrakt og er derved en varig bolig. Dette giver ikke mening for borgere under 18 år (døgninstitutioner til børn) og for borgere, der skal have et midlertidigt sted at bo (herberger og krisecentre). Kvadratmeterkrav på øvrige døgntilbud Nedenfor fremgår fordeling af kvadratmeter på døgntilbud på beboernes værelser, samt adgangs-, service- og fællesareal. Sammenlignet med botilbud er værelserne mindre, mens fællesareal er større, fordi der deles badeværelser og er større behov for opholdsrum. Adgangsareal er i store træk de samme, da der er tale om lange gange, som skal have en vis bredde af hensyn til sikkerheden. Børneinstitutioner har generelt større serviceareal, fordi der er en højere personalenormering. Sammenlignet med botilbud er antal af kvadratmeter på børneinstitutioner generelt sammenligneligt (77 kvadratmeter pr. plads på en døgninstitution sammenlignet med 79 kvadratmeter pr. plads på et botilbud), fordi der skal etableres en del fællesarealer og baderum. Herberger og krisecentre udgør i gennemsnit 20 kvadratmeter mindre pr. plads end et botilbud. Kvadratmetrene er baseret på kvadratmeter ved de seneste etableringer af tilbudstyperne. Tabel 6. Kvadratmeterfordeling i døgntilbud pr. plads og målgruppe Målgruppe Børn Herberger Krisecentre Forklaring Værelser Værelser Adgangsareal Udgør trappeopgange, elevator og gange. Fællesareal Fællesareal udgør arealer til fælles ophold, madlavning og spisning. Der er mere fællesareal til børneinstitutioner, da de har behov for ophold i mindre grupper på 4-5 børn og har flere badeværelser pr. Serviceareal Bl.a. kontor, medicinrum, pauserum, depot, produktionskøkken. Størrelse på serviceareal er større på døgninstitutioner til børn, fordi der er mere personale. Areal pr. plads Kvadratmeterpriser på øvrige døgntilbud Kvadratmeterprisen på nybyggeri af døgntilbud er den samme som for botilbud. Side 10 af 12

11 Ved ombygninger regnes der med en kvadratmeter-pris på 15 t.kr., hvis der ikke skal ske en større udvendig renovering af bygningen (tag, vinduer etc.). Socialforvaltningen har udregnet fordelingen af håndværkerudgifter ved indretning af en døgninstitution til børn med handicap på Hans Knudsens Plads. Dette er for at give et eksempel på fordelingen af de økonomiske udgifter i byggeprojekter til den dyreste form af døgntilbud, hvor der stilles de fleste særkrav. Der er tale om en indvendig renovering af en bygning med en m2-pris på 15 t.kr. Fordelingen fremgår af tabel 7. Fordelingen viser, at 74 % af håndværkerudgifterne udgør krav stillet i bygningsreglement og lovkrav, samt almindelige renoveringsudgifter (maling af vægge og lofter, samt ). De resterende 26 % udgør særkrav fra Socialforvaltningen. Den økonomiske andel af Socialforvaltningens særkrav er højere for denne projekttype end for botilbud, fordi der allerede er en eksisterende bygning, mens udregningen for botilbud er nybyggeri. Tabel 7. Fordeling af udgifter til kommende døgninstitution til børn med handicap på Hans Knudsens Plads Bygningsreglement Almindelige Socialforvaltningens I alt og lovkrav renoveringsudgifter særkrav %- fordeling af udgift 32 % 42 % 26 % 100 % Hvis etableringen af døgninstitutionen var et nybyggeri, vurderes det at fordelingen af udgifter vil svare til nybyggeri på botilbud. Det vil sige fordelingen i tabel 5 på side 5. Side 11 af 12

12 Særkrav til øvrige døgntilbud Særkrav til døgntilbud er i hovedtræk de samme, som til botilbud, da det er de samme funktions- og kvalitetskrav, der stilles. Nedenfor er en oversigt over særkrav der er stillet til døgninstitutionen til børn med handicap på Hans Knudsens Plads, som et eksempel på den døgntilbudstype, hvor Socialforvaltningen stiller det største antal af særkrav. Tegningen er et udsnit af en etage med 8 pladser til børn med fysiske handicap. Medicinrum og samtalerum Pris: 25 t.kr./m2 á ca m2 pr. rum Hvorfor? Medicinrum etableres af hensyn til sundhedsfaglige krav ved ordinering af medicin og samtalerum indrettes så sagsbehandler og personale kan have samtaler med beboere udenfor deres bolig. Alternativ? Al opbevaring af medicin og samtaler foregår i borgerens bolig. Ekstra elevator Pris: ca. 1 mio. kr. Hvorfor? Der etableres i de fleste døgndækkede døgntilbud to elevatorer og trappeopgang af hensyn til sikkerhed for personale og beboere. Alternativ? Der etableres kun en elevator. Der må i så fald forventes en øget risiko for magtanvendelser og konflikter. Øgede akustikkrav i aktivitets- og opholdsrum samt spiseområder Pris: 1 t. kr. pr. m2 Hvorfor? Øgede akustikkrav stilles af hensyn til beboernes velfærd når de er flere sammen. Alternativ? Akustikkrav opfylder bygningsreglementet. Tagterrasse Produktionskøkken Pris: ca. 0,5 mio. kr. Hvorfor? Produktionskøkkenindrettes for at sikre en god mad- og livskvalitet. Alternativ? Mad leveres udefra eller produceres i husholdningskøkkener Elektronisk nøglesystem og personalealarm Pris: 15 t.kr. pr. plads Hvorfor? Etablering af elektronisk nøglesystem og personalealarmer er nødvendigt af hensyn til sikkerhed for såvel personale og beboere. Med systemerne kan andet personale hurtigt assistere, hvis der opstår konflikter. Alternativ? Der etableres almindeligt nøglesystem og ingen personalealarmer. Indretning af uderum (her tagterrasse) Pris: 400 t. kr. Hvorfor? For at gøre udearealet brugbart for målgruppen stiller Socialforvaltningen krav om tilgængelighed og sikring af udearealet, som medfører ekstra udgifter til værn på 1,8 m, tilgængelighed og skridsikre belægninger. Alternativ? Mange af børnene Side kan 12 ikke af 12 anvende uderummet

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomistaben NOTAT 26-09-2011 Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger Indledning de lovgivningsmæssige rammer Alle plejeboliger i Danmark opføres

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Beskrivelse af Bomiparken

Beskrivelse af Bomiparken Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1. Beskrivelse af Bomiparken, fremtidige indretning og økonomi Beskrivelse af Bomiparken...1 Indretning af dagtilbud og plejehjemmets stueetage...1 Dagtilbuddet...2

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Bilag 4 Sølund Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Funktionskrav på BUF s anlægsområde - aflæggerbordssag til BUU d. 14.1.2015

Funktionskrav på BUF s anlægsområde - aflæggerbordssag til BUU d. 14.1.2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Funktionskrav på BUF s anlægsområde - aflæggerbordssag til BUU d. 14.1.2015 I forbindelse med behandlingen af Københavns

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Bilag 10. Cover til Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybygninger og skolerenoveringer

Bilag 10. Cover til Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybygninger og skolerenoveringer BILAG Bilag 10 Cover til Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybygninger og skolerenoveringer ØU godkendte den 14. juni 2016 indstillingen om maksimalpriser i Københavns Kommunes byggeri med følgende

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning KEN nr 9299 af 02/05/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 10 07 2013 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning

Læs mere

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI - 1 - EJENDOMSFORVALTNINGEN TILSYNET MED STØTTET BYGGERI Notat Til: Byrådet Dato: 25. juni 2004 Emne.: Nøgletal for alment byggeri med tilsagn i 1999-2002 Notatet omhandler en sammenligning af nøgletal

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Bilag 6c - Anlægsudgifter

Bilag 6c - Anlægsudgifter Bilag 6c - Anlægsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse af forventede anlægsudgifter ved gennemførelse af de fire forskellige handleplaner i Plejeboligstrategien. Anlægsudgifterne opdeles i forhold

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

I nedenstående tabel ses, hvilke funktionskrav i Funktionsprogram for Daginstitutioner, Rambøll har kapitaliseret som særkrav:

I nedenstående tabel ses, hvilke funktionskrav i Funktionsprogram for Daginstitutioner, Rambøll har kapitaliseret som særkrav: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Dagtilbudsområdet funktionskrav Børne- og Ungdomsforvaltningen har i Funktionsprogram for daginstitutioner opstillet forvaltningens

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger efter den 1. januar Til Århus Byråd Via Magistraten

Indstilling. Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger efter den 1. januar Til Århus Byråd Via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Ældreboligplan oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Definitioner En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt til ældre, voksne handicappede og

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2014 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

Gennemgang af modeller for opdatering af de fysiske rammer på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang og Boformen Skovvænget

Gennemgang af modeller for opdatering af de fysiske rammer på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang og Boformen Skovvænget Notat Gennemgang af modeller for opdatering af de fysiske rammer på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang og Boformen Skovvænget Resume og indledning I det nedenstående redegøres der for to løsningsmodeller

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres.

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Ejendomme NOTAT 08-10-2013 Bilag 3 Økonomiforklaring Indledning Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. maj 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 3534 Jour. nr.: 82.6.A.M1/22/2222 Ref.:

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II. Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

I sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet er der følgende indstilling:

I sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet er der følgende indstilling: Notat Bilag til sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør Tlf. 3040 isc46@helsingor.dk

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

BILAG 1 PLEJEBOLIGER I ARENAKVARTERET INDHOLD: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Socialforvaltningen

BILAG 1 PLEJEBOLIGER I ARENAKVARTERET INDHOLD: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Socialforvaltningen BILAG 1 PLEJEBOLIGER I ARENAKVARTERET 50 BOLIGER TIL BORGERE MED SINDSLIDELSE INDHOLD: BAGGRUND OG PLACERING S.2 PLAN- OG MILJØFORHOLD S. 3-4 PROJEKT S. 5 ØKONOMI S. 6-7 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

b) Desuden udtrykkes der bekymring for, om borgere, som ikke er i stand til at forbedre deres funktionsniveau vil blive betragtet som B-hold.

b) Desuden udtrykkes der bekymring for, om borgere, som ikke er i stand til at forbedre deres funktionsniveau vil blive betragtet som B-hold. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Bilag 5. Oversigt over høringssvar samt Socialforvaltningens kommentarer 04-03-2013 Sagsnr. 2013-45453 Dokumentnr.

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 8. februar 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

BILAG 1: SKYTTEHUSENE

BILAG 1: SKYTTEHUSENE BILAG 1: SKYTTEHUSENE ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMS- BOLIGER I KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG 17 INDHOLD: OVERSIGT s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

Grundkapital til almene familieboliger. Beskæftigelsesudvalget og Plan- og Ejendomsudvalget Fællesmøde 29. august 2016

Grundkapital til almene familieboliger. Beskæftigelsesudvalget og Plan- og Ejendomsudvalget Fællesmøde 29. august 2016 Grundkapital til almene familieboliger Beskæftigelsesudvalget og Plan- og Ejendomsudvalget Fællesmøde 29. august 2016 Formål med fællesmødet Oplæg til budgetforhandlingerne: 24 mio. kr. til grundkapital

Læs mere

BILAG 1 10 SKÆVE BOLIGER

BILAG 1 10 SKÆVE BOLIGER BILAG 1 10 SKÆVE BOLIGER DECEMBER 2016 Indhold: OVERSIGT OG PLACERING s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 10 SKÆVE BOLIGER s. 4-5 10 skæve boliger ved 3B, Leth og Gori Arkitekter OVERSIGT - PLACERING SKÆVE BOLIGER

Læs mere

Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre

Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Ansøgningsfrist onsdag d. 17. maj 2017 kl. 12.00 Indhold 1. Indledning... 2 2. Puljens

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 08-07- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Socialministeriet har ved brev af 11.

Læs mere

BUU behandlede d. 8. juni 2016 Anlægsbevilling til udbygning af Christianshavns Skole og fritidstilbud.

BUU behandlede d. 8. juni 2016 Anlægsbevilling til udbygning af Christianshavns Skole og fritidstilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Udvidelse af Christianshavns Skole - spørgsmål til p-pladser i forbindelse med anlægssagen 12-08-2016 Sagsnr. 2016-0213751

Læs mere

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.

Læs mere

Herbergsområdet udgør en større andel end krisecenterområdet og står for en markant stigning i forbruget.

Herbergsområdet udgør en større andel end krisecenterområdet og står for en markant stigning i forbruget. NOTAT Udvikling i forbrug - 19 krisecentre og 11 herberg Børn og Velfærd har store udfordringer med stigende udgifter på det specialiserede socialområde for voksne. Blandt de områder som bidrager til stigningen

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Ø6 Almene ungdomsboliger

Ø6 Almene ungdomsboliger Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Ø6 Almene ungdomsboliger Baggrund Et voksende antal studerende ønsker at bosætte sig i København. Da København samtidigt oplever en generel befolkningsvækst, der øger presset

Læs mere

BILAG 1 12 SKÆVE HUSE

BILAG 1 12 SKÆVE HUSE BILAG 1 MARTS 2016 Indhold: OVERSIGT OG PLACERING s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 s. 4-5 12 skæve huse ved 3B, Leth og Gori Arkitekter OVERSIGT - PLACERING SKÆVE HUSE 12 Skæve huse ved 3B Projekt Boligselskab

Læs mere

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI - 1 - EJENDOMSFORVALTNINGEN TILSYNET MED STØTTET BYGGERI Til: Byrådet Dato: 25. juni 2004 Notat Emne.: Evaluering af retningslinier for alment nybyggeri Notatet omhandler en evaluering af de eksisterende

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien)

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien) 3. september 2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 - Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Allé - Redegørelse for projekt, arkitektur og planlægning. Sagsnr. 2009-291147

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge

Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge Bilag vedr. projekter til psykisk syge Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-24449 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge I forbindelse med budgetforliget

Læs mere

SAMUELS HUS UDLEJNINGSBROCHURE FORELØBIG UDLEJNINGSBROCHURE

SAMUELS HUS UDLEJNINGSBROCHURE FORELØBIG UDLEJNINGSBROCHURE SAMUELS HUS UDLEJNINGSBROCHURE FORELØBIG UDLEJNINGSBROCHURE Indhold INDHOLD PRAKTISK INFO Fra kirke til ungdomsboliger er halvvejs... 3 KRITERIER & FORELØBIGE FAKTA Kriterier for leje af ungdomsboliger...

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere

½ ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Værkmestergade Århus C

½ ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Værkmestergade Århus C ½ ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Værkmestergade 15-8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. marts 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3534 Jour. nr.: 13.06.A00

Læs mere

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 11. Boligselskabet Nordbo, afd. 45, Stormgade 11, 9000 Aalborg - 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum (skema B) 2015-011050

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet

Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet Følgende er en oversigt over

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow Status på pejlemærket Måling Den konkrete indikator for pejlemærket om

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud

Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud Bilag 1 Baggrundsinformation om flytning eller modernisering af Center Lindegårdens botilbud Indhold Botilbudspladser til borgere med sindslidelse i og udenfor København... 2 Sammenligning af pladspriser

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Tendenser på boligmarkedet

Tendenser på boligmarkedet Tendenser på boligmarkedet Erfaringer med billige boliger, skæve boliger og ungdomsboliger Vejle Kommune, 29. marts 2016 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i,

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab

Læs mere

Analyse af muligheder for etablering af rehabiliteringscenter med midlertidige pladser I Glostrup Kommune. 06. maj 2016

Analyse af muligheder for etablering af rehabiliteringscenter med midlertidige pladser I Glostrup Kommune. 06. maj 2016 Analyse af muligheder for etablering af rehabiliteringscenter med midlertidige pladser I Glostrup Kommune 06. maj 2016 1 Analyse af muligheder for etablering af rehabiliteringscenter med midlertidige pladser

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG BOLIG AFTENENS PROGRAM kl. 17.00-20.30 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.45 kl. 18.45 kl. 19.10 kl. 20.00 kl. 20.30 Indledning og gennemgang af

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Efterspørgsel på botilbud Borgere med handicap

Efterspørgsel på botilbud Borgere med handicap Socialudvalget 29-1 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 155 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet Att. Specialkonsulent Julie Begtorp Dato: 6.1.21 Sagsnr.: 21-2667 Dok.nr.: 21-1435 Øget behov for botilbud

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere