Fra drengekamp ved ungdomsstævne 1971, mellem Sjælland og København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra drengekamp ved ungdomsstævne 1971, mellem Sjælland og København"

Transkript

1 Fra drengekamp ved ungdomsstævne 1971, mellem Sjælland og København Motion det nye statussymbol Der har igennem rigtig mange år, med korte mellemrum, været sat fokus på vigtigheden af at motionere. Der har for nylig været kampagner med 4 timer om ugen, en halv time om dagen og det nyeste i 2003 omkring Motion på recept. Helt tilbage i 1970 forsøgte DAI-bladets redaktion at få læserne til at indse alvoren i, at over 50 % af dødsfaldene i Danmark på dette tidspunkt skyldes hjertekarsygdomme og, at den fysisk aktive ikke så hyppigt rammes af en blodprop i hjertet som den stillesiddende kontormand. Desuden forebygger motion ryglidelser og slidgigt, øger arbejdsevnen, øger velværet, hæmmer alderdomsprocessen, etc. Hvad var så vejen frem ifølge redaktionens mening. Jo, det var såmænd, at gøre motion til et statussymbol. Hapoel Games i Israel At få lov at deltage i det israelske arbejderidrætsforbund HAPOEL s stort anlagte Hapoel Games, stod for mange i DAI som den absolutte creme for en aktiv idrætsudøver, og for sin sags skyld også for enhver leder i DAI. I 1971 afholdes de 9. Hapoel Games og DAI tog den 28. april til Israel med et herre- og et damehold i håndbold. Det stærke israelske fagforbund Histadrut (svarene til det danske LO) stod bag Hapoel og Hapoel Games og legene havde befolkningens store bevågenhed. Åbningsceremonien blev således overværet af tilskuere og heriblandt Israels daværende præsident Zalman Shazar. Alle deltagere havde fornemmelsen af, at man var med ved de olympiske lege. Der var hen ved udenlandske deltagere, der sammen med de hjemlige deltagere marcherede ind på stadion under præsentation fra højtalerne. Der kunne spores et vis portion gåsehud hos deltagerne, og selv de mest svajryggede fik rettet kroppen ud med en vis stolthed over at være med, selvom man ikke tilhørte den hjemlige danske elite. Og så gik damerne fra DAI tilmed hen og vandt guld og herrerne tog til af bronzemedaljerne. Alle deltagerne fik også en uforglemmelig turistoplevelse med sig hjem, idet værterne havde arrangeret guidede ture til stort set alle historisk kendte steder i landet. Ved de kommende Hapoel Games fik flere idrætsgrene i DAI mulighed for at deltage, og allerede i 1975 tog DAI af sted med aktive idrætsfolk i atletik, håndbold og bordtennis. Sommerhåndbolden er ved at uddø En meget lang tradition med udendørs sommerhåndbold ser ud til at være på kraftig retur i starten af 1970 erne. Fra at have afviklet 467 kampe i sommeren 1970 i Københavnskredsens sommerturnering, var der tegn på en faldende interesse de kommende år. DAI s sommerturneringer i provinsen ser ud til at være stoppet på dette tidspunkt. Noget tydede på, at en meget stor vinterturnering mættede spillerne og, at nogle håndboldspillere hellere ville spille fodbold om sommeren. En hel anden faktor for den dalende interesse kunne være den, at mere fritid og større velstand i starten af 70 erne gav danskerne mulighed for at købe bil og sommerhuse, der jo også kræver tid at udnytte. 19

2 DAI ansætter sin første konsulent i 1973 Efter flere års forgæves forsøg på at opnå tilskud fra Undervisningsministeriet lykkedes det endeligt i 1973 at modtage en bevilling fra ministeriet, der gjorde det muligt at ansætte Jørgen Møller som DAI s første konsulent. Som hovedarbejdsområde skulle han arbejde med tilrettelæggelse af DAI s instruktions- og lederkurser samt yde bistand til kredsenes idrætsudvalg ved tilrettelæggelse af idræts- og ungdomsarbejde. Jørgen var ansat som konsulent i DAI frem til 1985, hvor han overgik til at være daglig leder af Foreningen til fremme af Motions- og Idrætstilbud i dagtimerne (FMI). Jørgen Møller Annonce i DAI-bladet 1975 DAI s udvalgte hold i bordtennis, på tur til Belgien 1971 Forside DAI-bladet juni Tekst: Med så megen ynde er det ikke underligt at tennis og badminton får flere og flere tilhængere Puslingemesterskaber for første gang i 1975 I 1975 lagde Støvringhallen i Nordjylland faciliteter til forbundsmesterskaber i håndbold for puslinge. Det var første gang i DAI s historie, og tilmed også i DIF s historie, at der blev afviklet mesterskaber for puslinge. Mesterskaberne havde forinden været genstand for store diskussioner i DAI s hovedbestyrelse, men beslutningen om at gennemføre mesterskaber synes efter mesterskabernes afholdelse for værende rigtig. Jyllands-kredsen fik lavet et flot arrangement, og der var hold med fra alle fire kredse. AIK Odense vandt mesterskaberne for puslinge foran IF 44, Brønderslev og Slagelse. Hos småpigerne vandt Marievang IF foran IK Frem, AIA Odense og IF 44. Fortsat medlemsfremgang i 1975 Men det begav sig i de dage, at en befaling udgivet fra kejser Augustus, at al verden skulle skrives i mandtal eller sagt på en anden måde: DIF ønsker oplysning om medlemstal i specialforbundene. En årlig tilbagevendende begivenhed og i 1975 viste optællingen en fortsat pæn medlemsfremgang hos DAI. DAI havde i alt 269 foreninger fordelt med 164 i Københavns-kredsen, 23 i Sjællandskredsen, 30 i Fyns-kredsen og 52 i Jyllands-kredsen. Og de i alt medlemmer fordeler sig på i København, på Sjælland, på Fyn og i Jylland. Æren for en fortsat medlemsfremgang blev tilskrevet faktorer såsom leder- og instruktøruddannelser, rimelige turneringsafgifter og holdningen til konkurrenceræset. De store veletablerede foreninger, som også var medlem af andre specialforbund, så i DAI gode muligheder for deres motionister og trimmere at deltage i konkurrence med andre på et mere jordnært niveau og så lige sidegevinsten i form af forbundsmesterskaber og udtagelse til udvalgte forbundshold. For de små foreninger betød en optagelse i DAI mulighed for at deltage i turneringer m.m., hvorved de kunne udvide deres medlemskreds og aktivitetsområde uden større økonomisk belastning. Kredskampe I mange år var der stor prestige i at vinde de såkaldte kredsmesterskaber, der hvert år blev afholdt med deltagelse af udvalgte hold fra hver af de fire kredse. Ofte udgjorde kredskampene også muligheden for at udtage spillere til forbundsholdene, hvilket absolut ikke gjorde dem mindre væsentlige. Fornyelse af formålsparagraf og kongres I 1978 barslede et strukturudvalg med en gennemgribende 20

3 BIF får overrakt dommerklubbens fairplay pokal i 1976 ændring af DAI s vedtægter. Udvalget havde bl.a. kastet sig ud i den vanskelige og ansvarstunge opgave at komme med forslag til fornyelse af DAI s formålsparagraf. Nu er sådan en paragraf ikke noget man ændrer hvert andet år den havde egentlige overlevet rigtigt mange år så alene ordvalget var vanskeligt. Der var ingen tvivl om, at formålet fortsat skulle være at dyrke idræt. I den gældende formålsparagraf stod der, at DAI skal samle alle i by og på land til aktiv idræt og virke for den fysiske og åndelige kulturs vækst. I det nye forslag var det DAI s fornemste opgave at virke for at udbrede amatøridrætten og give den de bedste betingelser overalt i landet. Den ny formålsparagraf fandt nåde hos kongressen og blev vedtaget uden de store sværdslag. Udvalget havde også vurderet spørgsmålet, om man som alternativ til kongressen skulle vælge en eller anden form for repræsentantskabsmøde. Man kom dog frem til, at det var en god idé at bevare kongressens demokratiske karakter, målt ved, at alle klubber har ret til at deltage i forbundets øverste myndighed. Denne form for absolut direkte demokrati er bevaret frem til i dag. Det blev tilmed besluttet at udvide kongressen fra en til to dage og med udvidet adgang for foreningernes repræsentanter for deltagelse i indbyggede møder for de landsdækkende idrætsgrene. DAI fylder 50 år Hvis man tager et blik på forbundets kalender for 1979, vil man kunne konstatere et rigt udvalg af forbundsmesterskaber og internationale arrangementer. For såvel senior som ungdom blev der gennemført mesterskaber i atletik, badminton, bordtennis, fodbold og håndbold var året, hvor DAI kunne fejre sine første 50 leveår, hvilket bl.a. blev markeret med et værtskab for det internationale arbejderidrætsforbund CSIT s mesterskaber i håndbold (med kampe rundt omkring i landet og med finaler i Odense), et multistævne i København, et internationalt elite-atletikstævne i Aalborg. Der blev også plads til deltagelse i Hapoel Games i Israel med idrætsfolk fra atletik, bordtennis, håndbold og tennis og afholdelse af en international ungdomsidrætslejr i Fakse, besøg af fodbold- og badmintonungdom fra Finland samt en lang række udvekslinger med det østtyske forbund DTSB. Dommerne ved CSIT mesterskaber i håndbold 1979 i Odense. Fra venstre: Skriver, Svend Anton Nielsen, Ole Klokker og Kuglelynet Lommepenge til forhandling med DDR Fastsættelse af lommepenge var et centralt og vigtigt emne, når DAI mødtes med det østtyskforbund DTSB for at lave bilaterale udvekslingsaftaler. Det forholdt sig jo således, at det ikke var lovligt at indføre østtyske mark ved indrejse til DDR, og omvendt rådede østtyskere ikke over danske kroner. Så for at idrætsudøvere og ledere havde mulighed for at købe lidt, når de var udenlands, blev det hver gang aftalt, hvor meget værterne skulle udbetale i lommepenge. For året 1979 blev beløbene fastsat til 10,00 mark i DDR og 25,00 kr. i Danmark pr. person pr. dag. De 10 mark rakte rimeligt langt i DDR, mens de 25 kr. hurtigt var brugt i Danmark. Men det gav ikke anledning til utilfredshed. Det var dog ikke altid tilfældet, at alle de udbetalte lommepenge til de østtyske ledere nåede frem til de enkelte idrætsfolk. 21

4 Turn-und Sportfest i Leipzig 1987 Udveksling af eksperter med DDR Ud over aftale om lommepenge og idrætsudvekslinger blev der også truffet aftale om udveksling af eksperter. Disse aftaler havde størst betydning for DAI, der ofte fik besøg af virkelige kapaciteter i form af trænere og instruktører, der virkede på eliteplan i DDR. Mange udøvere i DAI og også i andre specialforbund (her måske i særdeleshed Dansk Atletik Forbund) havde igennem mange år stort udbytte af de aftaler, DAI havde mulighed for indgå. Eksempelvis i 1979 havde DAI besøg af instruktører til fortsættelseskurser i fodbold og håndbold. Studiebesøg i DDR Det østtyske idrætsforbund var i det hele taget meget åbent overfor at vise sit land og i særdeleshed sit idrætsarbejde. I løbet af 1980 erne blev der således arrangeret en række studiebesøg, hvor ledere fra DAI besøgte DDR og idrætsforbundet DTSB. Det var i sagens natur spændende at få mulighed for at komme så tæt på et meget fremmedartet idrætsarbejde og i det hele taget komme bag jerntæppet og så endda ofte på V.I.P. plan. DAI s repræsentanter fik vist områder, der ikke var forbeholdt alle og enhver at se og høre om. Men naturligvis med den forsigtighed, at alle døre ikke stod åbne og, at alle spørgsmål ikke nødvendigvis blev besvaret Fra DAI s første forsøgsprojekt med idræt i dagtimerne i Odense 1983 Lederne på Fuglsølejren 1981, vinder den traditionelle fodboldkamp Økonomisk afmatning, arbejdsløshed og idræt Med stor sikkerhed i pennen indleder daværende forbundsformand Palle Jørgensen det nye årti med en prognose på, at DAI om ti år vil se meget anderledes ud end det gør i Dette gør han i lederen i årets første blad. Han forudså 80 erne til at blive et 10-år med økonomisk afmatning for ikke at tale om stagnation, hvor stat og kommuners sparebestræbelser uden tvivl også ville kunne mærkes inden for idrætten. En dyster økonomisk rapport fra regeringens økonomiske sekretariat forudså i 1981 kæmpeunderskud på betalingsbalancen og hen imod arbejdsløse. Den daværende regerings behandlingsforslag bestod bl.a. i en jobtilbuds- og jobskabelsesordning, hvorunder også det offentlige kunne indgå som producent under særlige vilkår. Idrætten udgjorde en væsentlig sektor i samfundslivet den producerer livskvalitet i store mængder. På denne baggrund fandt man det indlysende at indføje idrætssektoren i jobskabelsesordningen. På den vis ville man kunne skabe mange nye jobs og deraf følgende dagpengebesparelser, og idrætten ville få tilført et stort antal ledere Idræt og motion i dagtimerne oprettelse af FMI I 1983 var DAI blandt initiativtagerne til en videnskabelig undersøgelse på Odense Universitet af den trivselsskabende effekt ved regelmæssig motion. Undersøgelsen viste i al sin tydelighed, at idrætsaktiviteter tilrettelagt på deltagernes egne præmisser virker fremmende på initiativ, virkelyst og medfører en øget optimisme og selvtillid. Idræt og motion i dagtimerne blev DAI s forsøgsmodel til udnyttelse af undersøgelsens resultater startende 21. marts 1983 med DAI Idræt og Motion (Det nuværende Motion og Trivsel ) i Odense kommune i samarbejde med Fællesorganisationen. 22

5 Idéen var en oplagt mulighed for at kunne aktivere mange arbejdsløse og personer, der havde fri i dagtimerne. Mange steder stod idrætsfaciliteterne tomme hen det meste af dagen frem til den sene eftermiddag, hvor foreningsidrætten rykkede ind. DAI markerede med dette initiativ, at forbundets for alvor ønskede og magtede at deltage aktivt i landets idrætspolitiske debat og ikke mindst føre debatten ud i det virkelige liv. En opgørelse i 1985 viste, at ca personer på dette tidspunkt deltog i idrætsaktiviteter om dagen der stort set udgjorde en nettotilgang til idrætten, idet den langt overvejende del ikke i forvejen var medlemmer af en idrætsforening. Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) og DAI havde udviklet hver sin model for projekter om idræt/motion om dagen, og de to modeller havde siden 1983 vundet udbredelse til omkring 40 kommuner. Fra Københavns-kredsens 50 års jubilæumstævne i 1982 Ud over projektet i Odense fik DAI oprettet sit eget tilbud i København. Begge projekter fik en noget omtumlet tilværelse grundet skiftende økonomiske forudsætninger. Således måtte eksempelvis projektet i København lukke ned i nogle år for på ny at starte op 1. februar 1987 under navnet DAI Dagmotion med ca. 400 deltagere fordelt på 30 ugentlige hold. Den 3. juli 1985 oprettede Dansk Idræts-Forbund, LO og DAI i fællesskab FMI (Foreningen til fremme af Motions- og Idrætstilbud i dagtimerne ) med det formål at have en instans, der gennem støtte og rådgivning kunne fremme etablering og drift af organiserede motions- og idrætstilbud i dagtimerne for ledige, personer med ubekvem arbejdstid, efterlønsmodtagere og lignende. DFIF kom siden hen med som interessent i FMI. LO og DIF valgte senere at udtræde af FMI og i 2003 besluttede folketinget, som en del af forliget omkring en ny tips- og lottolov, at overlade forpligtigelserne omkring FMI s virke alene til DFIF. Bidrage til den fritidspolitiske udvikling af idrætten Med initiativet omkring Idræt for arbejdsledige var kimen lagt til en form for nystart for DAI s virke fra hovedsageligt at beskæftige sig med idræt i traditionel forstand til for alvor at sikre idrætstilbud til idrætssvage personer. DAI havde naturligvis sin ordinære virksomhed med turneringer, stævner, mesterskaber, internationalt arbejde, uddannelsesvirksomhed m.v., men lagde samtidigt vægt på til stadighed at give sit bidrag til den fritidspolitiske udvikling i idrætten. Initiativet havde også skabt mulighed for en løbende dialog mellem fagbevægelsen og DAI. En dialog der bl.a. førte til, at LO s forretningsudvalg i 1984 nedsatte et idrætsudvalg med Erik Balle som formand og med deltagelse af George Poulsen (Metal), Niels Jørgen Hilstrøm (LO), Hans Jørgen Jensen (Dansk Funktionærforbund) samt DAI s daværende formand Palle Jørgensen. Forbundsformand Palle Jørgensen får overrakt LO s Kulturpris 1985, af LO s formand Knud Christensen DAI modtager LO s Kulturpris LO satte stor pris på DAI s indsats. DAI modtog således LO s Kulturpris på LO s repræsentantskabsmøde 22. oktober Prisen havde til formål at påskønne kulturarbejdere og organisationer, der gennem en særlig indsats har beskæftiget sig med arbejderbevægelsens og dennes medlemmers forhold, herunder også de menneskelige relatio- 23

6 ner. Blandt de øvrige seks prismodtagere var Poul Dissing og Benny Andersen samt Ove Sprogø. Divisionshold med i DAI s håndboldturneringer Håndbold ser ved starten af det nye årti ud til fortsat at være den nok mest udbredte idrætsgren i DAI. I 1980/81 samler Sjællands-kredsens turneringer 60 hold og blandt seniorholdene kunne man finde 3. divisionshold fra Hashøj, Marievang IF og Slagelse HK. I Jyllands-kredsens seniorturnering er Aalborg HK en naturlig favorit til at vinde mesterskabet. Divisionsholdene følte sig tiltrukket af mulighederne for at komme til at spille forbundsmesterskaber samtidigt med, at det ikke var helt uvæsentligt for spillerne, at de kunne risikere at komme i betragtning til en plads på forbundsholdet og dermed internationale oplevelser, som de ikke ville kunne komme i nærheden af i regi af Dansk Håndbold Forbund. Jyllands-kredsens turneringer havde deltagelse af i alt ca. 40 hold spændende fra senior til puslinge. Turneringerne på Fyn havde deltagelse af tilsammen ca. 110 hold og i København deltog i alt 211 hold i turneringerne. Badminton ungdom på Færøerne 1982 Projekt Ungdomsfodbold 1982 Bidrag til udviklingen af idrætten på Færøerne I slutningen af 1970 erne og starten af 1980 erne er idrætten på Færøerne inde i en rivende udvikling, som bl.a. bygningen af idrætshaller og svømmehaller samt et Idrættens Hus i Thorshavn var et godt udtryk for. Men en knap økonomi gik hårdt ud over leder- og træneruddannelsen og samarbejdet med andre lande, fordi rejser til og fra Færøerne var meget dyre. DAI følte en vis forpligtigelse til at forsøge et samarbejde, fordi DAI i mange år havde haft den færøske idrætsforening I.F. Føroyar som medlem. På den anden side kunne Færøerne være et godt rejsemål rent idrætsligt; dette særligt for ungdommen, der på dette tidspunkt havde meget få internationale opgaver. Efter forhandling med det færøske idrætsforbund blev der for 1982 indgået aftale om, at 10 færøske børn/ unge kunne deltage i unglederuddannelsen på Fuglsølejren (meldte dog afbud p.g.a. eksamenstid) og, at et dame- og herrejuniorhold i håndbold kunne gæste Danmark til ophold og kampe af en uges varighed. Færøerne skulle have besøg af et juniorhold i badminton, en DAI instruktør skulle stå for et kursus I i fodbold på Færøerne, og DAI lavede et fodbolddommerkursus for ca. 50 dommere. Samarbejdet med Færøerne fortsatte en del år frem i tiden til gensidig glæde. I.F. Føroyar har imidlertid siden hen meldt sig ud af DAI for at søge nye udfordringer i KBU og KHF. Projekt Ungdomsfodbold 1982 Set i lyset at en jævn tilbagegang i antallet af ungdomsspillere i de etablerede fodboldklubber i københavnsområdet, gik DAI i 1982 sammen med Landsforeningen Ungdomsringen om et nyt initiativ, der var særligt henvendt til de ungdomsgrupper, der normalt ikke er omfattet af nogen organiseret klub. Man forsøgte at formidle en alternativ fodboldturnering for unge fra ungdomsklubber, fritidsklubber, skoler, beboerklubber, spejdere, m.fl. Der skulle spilles med tidsbegrænset udvisning, flyvende udskiftning og både drenge og piger skulle kunne spille på holdene. For at dæmpe konkurrencen, blev der ikke fra officiel side ført point og uddelt medaljer. Turneringen fik deltagelse af 22 24

7 Benny Bananen Nielsen lægger arm med Anker Jørgensen ved Metal s ungdomstræf på Bornholm i 1982 hold fordelt på 14 klubber og heraf 10 fritids- /ungdomsklubber. Men ingen hold fra skolerne. Initiativet blev siden hen ført videre under navnet Sprinter Cup, der formåede at samle en del børn og unge uden den store fodboldmæssige erfaring for at opleve glæden og spændingen ved det gamle spil. En bemærkning fra en af deltagerne i 1985 afslører med fornøjelig tydelighed dette: Ih, hvor er det altså synd med de hvide streger på græsset. Betegnelsen Sprinter Cup er efterfølgende benyttet af en lang række stævner i mange idrætsgrene i DAI; alle støttet af Arbejdernes Landsbank. Idræt ved fagforbundenes arrangementer 1982 blev også året, hvor DAI begynder på at arrangere idræt som en del af fagforbundenes medlemsarrangementer. I juli måned var 700 lærlinge fra Dansk Metalarbejderforbund samlet på Bornholm og DAI s Københavnskreds havde påtaget sig at stå for en fodboldturnering og stille dommere til rådighed. Denne gigantiske lejr blev en stor oplevelse for såvel lærlinge som DAI ere og stod som et godt eksempel på, at DAI kunne levere nogle gode aktiviteter til fagforbundenes unge medlemmer. Fagbevægelsen begyndte så småt at vise større interesse for DAI s arbejde også fordi udviklingen i samfundet gik i retning af øget fritid. DAI medbragte også sit eget hold, der skulle spille med i en såkaldt gæstepulje. Holdet var dog alt for overlegent og vandt nemt alle kampe med en samlet målscore på hele SiD s formand Hardy Hansen på SiD s Familie Sommerlejr 1986 Engagementet med fagforbundenes medlemsarrangementer fortsætter i 1983, hvor DAI arrangerer idrætten ved Specialarbejderforbundet SiD s og DUI Leg og Virkes sommerarrangement i Svendborg. Lejren var særligt forbeholdt unge mennesker og yngre familier med et ønske om at engagere dem i SiD s arbejde og støtte de unge på det faglige, økonomiske og uddannelses- og oplysningsmæssige område ligesom, at man ønskede at styrke fællesskabet gennem forskellige aktiviteter. Man skal huske på, at der på dette tidspunkt var mere end ledige heraf unge under 25 år. SiD s Familiesommerlejre blev mange år fremover årets store tilløbsstykke for tusinder af familier landet over og også en stor og interessant udfordring for mange DAI ere, der var med som idrætsarrangører, dommere, m.m. Fra 1984 blev DAI også engageret af Landsorganisationen i Danmark til at arrangere idræt på LO s Ungdomslejre. Løb for livet løb for fred I anledning af det internationale ungdomsår tog DAI, LO og fællesorganisationernes ungdomsudvalg initiativ til et landsdækkende fredsløb 1. juni Det var meningen, at der i hvert af de 14 amter landet over skulle arrangeres et løb på 5 km. DAI fandt det vigtigt, at også arbejderidrætten i den daværende situation var med til at yde et bidrag til afspænding. Løbet i 1985 var tænkt som en éngangsbegivenhed, men i 1986 går DAI sammen med Idræt for Fred om at arrangere en fredsstafet 11. oktober i Københavns centrum. Stafetholdene bestod af 3 løbere, der hver skulle løbe en 3,6 25

8 km. lang rundstrækning med start fra Rådhuspladsen og på den vis være med til at markere åbningen af FN s Verdenskongres i anledning Det internationale Fredsår oktober i Bella Centret. Ca. 70 hold deltog i løbet, der på en del af første runde blev ført an af den tidligere storløber Alberto Juantorena fra Cuba medbringende en fredsfakkel, som han dagen forinden havde bragt med sig fra Paris, hvor den i øvrigt var blevet tændt. Løbet blev i flere år fremover en tilbagevendende københavnerbegivenhed. I 1989 havde løbet deltagelse af 170 hold x 3 deltagere = 510 løbere og blandt deltagerne fandt man holdet Gang i 90 erne med Mogens Lykketoft, Jytte Hilden og Jimmy Stahr. Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen affyrede startskuddet og Bubber fra Morgenflimmer agerede konferencier; en opgave der tidligere var blevet varetaget af bl.a. Jesper Klein. Det tunge arbejde med løbet blev klaret af AIK, København. Karate i DAI I løbet af 1985 vælger en række forskellige karateklubber at bryde ud af Dansk Karate Forbund og i stedet søge optagelse i DAI, og i 1986 findes der således flere karateklubber i hver kreds. I første omgang blev der nedsat et karateudvalg i Københavns-kredsen men siden hen også et landsudvalg, der fik til opgave at strukturere og organisere denne nye idrætsgren i DAI. De første forbundsmesterskaber i karate blev afholdt 1. november 1987 med deltagelse af ca. 100 kæmpere. DAI-profilen anno 1987 en verden af gode oplevelser Med illustratoren Jesper Hummeluhrs sportstaske med rekvisitter, ville DAI s markedsføringsudvalg i 1987 symbolisere alle de idrætsgrene, DAI var rammen om. Et udvalg havde, med assistance fra et markedsføringsbureau, siden kongressen i 1986, arbejdet på en analyse af organisationens styrke og svagheder. En 30 siders rapport gav en dybtgående analyse af DAI sammen med konkrete forslag til en videre strategi. Et af de mere tunge forslag bestod i en offensiv overfor arbejderbevægelsen og fagbevægelsen, som man så en god idé i i fællesskab og gennem idrætten - at forstærke forholdet til deres medlemmer. Der var i rapporten i det hele taget lagt op til, at DAI fremover i meget væsentlig grad skulle lave tilbud til den del af befolkningen, der ikke var tiltrukket af de eksisterende idrætstilbud. DAI fik lavet sloganet En verden af gode oplevelser med opfordringen: Kom og få del af oplevelserne. Et slogan, der siden hen er kopieret og gengivet i lettere omskrevet form af flere kommercielle virksomheder. Her kan nævnes slogan fra Ostefabrikant: En verden af gode smagsoplevelser og fra et rejsebureau: En verden af gode rejseoplevelser. Familieidræt til Sovjetunionen Som en ny ingrediens i aftalerne med fagforbundenes frivillige sportsorganisation i Sovjetunionen (Profsport) var 15 familier fra DAI med ved den såkaldte Spartakiade i Moskva i 1989, der samlede mange deltagere fra hele Sovjetunionen og mange andre lande. Hidtil havde det været udvalgte hold i forskellige idrætsgrene, der havde gæstet Sovjetunionen på et mere elitært og konkurrencepræget niveau, men nu var turen kommet til breddeidrætten, og DAI s familier 26

9 fik en fantastisk oplevelse. Landssvømmestævne Odense Universitets svømmehal var i oktober 1989 rammen om et DAI - Landssvømmestævne. Der var ikke tale om de almindelige discipliner men et program sammensat af eksempelvis sjove udspring, 200 m fri svømning, hvor langt på 15 min., leg og vandpolo. Hovedformålet var at gøre deltagerne fortrolige med vand. Aftenens program stod på wienersnitzel og romfromage samt dans til 5-mands orkester. Alt i alt en rigtig god social oplevelse for deltagerne Store Legedag i Vapnagård Uddeling af guldmedaljer i Bocciaturnering i Vapnagård Nærforeninger idræt hvor folk bor Lidt sydvest for Helsingør ligger boligbebyggelsen Vapnagård. Et betonbyggeri opført i starten af 70 erne omfattende godt 1400 lejligheder fordelt på 57 blokke og i alt huses der et sted mellem 3500 og 4000 beboere. Som mange andre store byggerier var Vapnagård præget af et socialt hårdt belastet miljø. Bebyggelsens afdelingsbestyrelse havde igennem en årrække gennemført en række miljøforbedrende foranstaltninger, og i 1990 kom et nyt skud på stammen, med sigte på at forbedre beboernes trivsel og sociale samvær. DAI havde nemlig, sammen med Dansk Funktionærforbund og SiD, taget initiativ til et projekt, hvor man forsøgte at skabe forbedrede fritidstilbud for beboerne. Selve idéen stammede fra en prisbelønnet opgave om fremtidens idrætsforening til DIF s breddeidrætsudvalg i Projektet tog sit udgangspunkt i idrætsaktiviteter men omfattede også andre sociale aktiviteter. Det hele skulle så vidt muligt foregå i bebyggelsen eller i umiddelbar nærhed heraf. Aktiviteterne blev samlet under navnet DAI Nærforening Vapnagård og der blev ansat en projektleder på fuld tid. Projektet var et pilotprojekt for DAI, og skulle det blive en succes, var det hensigten at starte tilsvarende nærforeninger i andre store boligbebyggelser landet over. Pilotprojektet kastede gode erfaringer af sig og blev forankret i bebyggelsen i form af et mere bredt favnende servicetilbud under navnet Det gode naboskab, som den dag i dag eksisterer i bedste live. I 1995 blev idéen med idræt i boligområder fulgt op med en række tilbud i tre omegnskommuner til København og siden hen i Københavns amt. I 1997 blev der indledt et samarbejde med Boligselskabernes Landsforening startende med en konference, hvor hovedspørgsmålet var: Hvordan kan idrætten have betydning for familiens sociale samvær og være med til at styrke det sociale netværk i boligafdelingerne?. Konferencens deltagere så et godt perspektiv i idéen om idræt i nærområdet. Der var enighed om, at den største udfordring lå i at få nogle beboere til at påtage sig opgaven at organisere aktiviteterne idet, at afdelingsbestyrelserne ikke kunne påtage sig flere opgaver ud over støtte og lidt hjælp. DAI bliver repræsenteret i CSIT s ledelse Medlemskabet af det internationale arbejderidrætsforbund havde i mange år og har stadig den dag i dag stor betydning for DAI s internationale arbejde. Mange idrætsgrene har haft stor nytte af at prøve kræfter med andre landes 27

10 idrætsfolk; dette i særlig grad ved de officielle CSIT mesterskaber. DAI s udvalgte hold har deltaget i mesterskaber i mange lande, og DAI har haft fornøjelsen af og også det store arbejde med at arrangere mesterskaberne i Danmark. På det organisatoriske plan har DAI opnået tillidsposter inden for CSIT i form af medlemskab af ungdomskomité samt varetagelse af formandsposten eller sekretærposten i nogle af de tekniske specialkomitéer (badminton, fodbold, håndbold, tennis, familieidræt og ældreidræt). I 1990 opnåede Jørgen Møller som den første DAI er imidlertid at blive valgt til CSIT forretningsudvalg. Familietræf på Agersø 1991 Ankomst til Ungdomsidrætstræf på Møn 1991 Familietræf med idræt på Agersø Lørdag, den 31. august og søndag, den 1. september 1991 blev den første familieidrætslejr afholdt. Agersø, beliggende i Storebælt, lagde jord til lejren, hvor ca. 130 deltagere i alle aldre fik nogle gode dage sammen. Den mindste var under 1 år, og den ældste var nær de 70 år. Der var flot tilslutning til de idrætslige sjove konkurrencer: Sækkeløb, kæmpepindespil, rundbold, forhindringsløb, orienteringsløb, funrace, m.m. Lejrens positive forløb viste med al sin tydelighed, at idéen med en årlig familieidrætslejr var værd at bygge videre på. Ungdomsidrætstræf på Møn År efter år var der blevet udklækket en ny generation af unge instruktører og ledere til DAI og DAI s medlemsforeninger. I 1991 blev der taget initiativ til at fastholde og videreudvikle disse ungledere og efter en planlægningsweekend på et sejlskib i Storebælt, var de unge mennesker klar til at tage imod til Ungdomsfestival på den nedlagte Magleby Skole på Møn. En lille flok 8-14 årige tilbragte nogle oplevelsesrige dage sammen med unglederne fra DAI. Med træffet, lejren eller festivalen hvad man nu måtte kalde den var kimen lagt til en tradition med årlig tilbagevendende ungdomsidrætslejre. For børnene blev det en enestående chance for at prøve nogle forskellige idrætsgrene og lege, og for unglederne var det en kærkommen mulighed for at afprøve sine færdigheder som leder/ instruktør, få opgraderet samme færdigheder og ikke mindst til at få skabt et netværk. Fra 1992 og mange år fremover blev Ungdomsidrætstræffet afholdt i Fjerritslev i Nordjylland. Organisationsidræt Idéerne fra rapporten omkring DAI-profilen 1987 omkring en intensiveret indsats i forhold til fag- og arbejderbevægelsens organisationer blev i praksis skudt i gang i efteråret 1991 med projektet Organisationsidræt. Med udgangspunkt i arbejderbevægelsen og dennes medlemmer, struktur, rammer og ressourcer, var dette DAI s mulighed/chance for at vokse sig større og overleve i konkurrencen med de folkelige idrætsorganisationer. Initiativet skulle appellere og motivere de faglige organisationer til at igangsætte idræts- og fritidstilbud for medlemmerne og deres familie. Initiativet fik bedst fat i Jyllands-kredsens område, og den første forening i projektets kølvand bliver Arbejdernes Idrætsforening 92 i Pandrup. Det skulle også siden hen være Jyllands-kredsen, der fik udnyttet organisationsidrættens potentiale bedst med det resultat, at det i løbet af 90 erne lykkedes at få etableret mange nye foreninger, 28

11 stævner og turneringer. For første gang i mange år lanceres der et landslotteri i 1992, der dels skulle give medlemsforeningerne muligheder for indtjening og dels skulle være med til at sikre arbejdet med organisationsidræt. Ud over det motionsmæssige og sociale element i organisationsidrætten var der også den krølle på idéen, at der skulle dannes basis for at afvikle danmarksmesterskaber i fodbold inden for de forskellige fagforbund. Dette lykkedes i flere tilfælde inden for SiD, hvor DAI bl.a. i 1997 afviklede SiD Danmarksmesterskaber i Indefodbold i Aalborg Stadionhal. Mulighed for at tjene penge til klubkassen og samtidig støtte organisationsidrætten Afmatning i kredsenes turneringsvirksomhed Til trods for en medlemsmasse på ca medlemmer i 380 foreninger oplever DAI i slutningen af 1980 erne og starten af 1990 erne en afmatning i kredsenes turneringsvirksomhed som resulterer i, at mange forbundsmesterskaber ikke kan gennemføres eller kun kan gennemføres med dispensation fra mesterskabsreglerne, der på dette tidspunkt krævede godkendt turneringsvirksomhed i 3 kredse i den pågældende idrætsgren. I København opleves der imidlertid en fortsat stabil vækst inden for fodbold. Dart som ny idrætsgren i DAI I 1992 blev der som noget nyt i DAI, begyndende i Fynskredsen, lavet stævner i dart. De første DAI mesterskaber i dart blev spillet 16. april 1994 i Odense. Vold på fodboldbanerne - fodbold på tværs af nationaliteter Efter, at man i en årrække havde haft et stigende antal episoder og sammenstød mellem danskere og indvandrere i forbindelse med fodboldkampe i Københavns-kredsen henvendte DAI sig til DIF for at få hjælp til at løse problemet. DIF fik kortlagt problemerne og peget på løsningsmodeller, og der blev bl.a. lavet informationsmateriale på en del fremmedsprog om de mest fundamentale forhold omkring det at deltage i en fodboldturnering. Dommeruddannelsen fik tilføjet et psykologimodul, og der skulle afholdes temaaftener om dommerrollen. Et andet forslag var at skabe større kendskab nationaliteterne imellem for derved at skabe større forståelse og tolerance. Københavns-kredsen besluttede sig derfor for, i samarbejdet med forbundet, Mellemfolkeligt Samvirke og Arbejdernes Internationale Forum at afholde et kulturelt og sportsligt arrangement 30. maj Arrangementet blev en forrygende succes både for tilskuere, deltagere og arrangører. Stemningen var høj da 300 spillere og familiemedlemmer om aftenen trak til aftenbordet, hvor foreningerne diskede op med lækkerier fra hjemlandet. Aftenstemning ved Fodbold på tværs af nationaliteter CSIT Olympic Family Camp 1993 DAI arrangerede i dagene 31. juli til 7. august 1993 for første gang i Danmark en internationale familieidrætslejr. Inden for det internationale arbejderidrætsforbund CSIT havde man i mange år savnet nogle konkrete aktiviteter i relation til begrebet Sport for all. Man havde formået at holde sig på det teoretiske plan, og i 1993 mente DAI således, at de gode erfaringer fra DAI s egne hyggelige familieidrætslejre og SiD s stortanlagte familiesommerlejre kunne 29

12 forenes i en international familieidrætslejr. Der skulle gives tilbud om sport og motion, små konkurrencer, spil, aktiviteter for børn og unge samt underholdning, folklore og kulturelle arrangementer for enhver smag. Rammerne var til stede i Ballerup ved København og kunderne var til stede i de mange arbejderidrætsforbund i CSIT og DAI s egne foreninger. Initiativet blev da også prist meget højt i CSIT, men det skulle vise sig, at der var langt fra de gode intentioner og til at bryde de barrierer, der ligger i at få en familie til at krydse landets grænser for at deltage i noget så fremmedartet som en international familieidrætslejr. Men maskotten Dai ly fik sammen med de ca. 200 deltagere alligevel en oplevelsesrig uge i Ballerup. Ud over deltagerne fra Danmark var der deltagere fra Italien, Frankrig, Belgien, Holland, Irland, Finland, Letland og Rusland. I alt 9 lande med forskellige syn på idræt, kultur, familieliv og ferie. Nogle af aftenernes kulturelle indslag havde man med stor succes hentet fra arrangementet Fodbold på tværs af nationaliteter tidligere på året. Spæde trin til opstart af ældreidræt 1993 blev også året, hvor de første spæde trin til arbejdet med ældreidræt blev taget. Igangsætning var kodeordet, da DAI sammen med Dansk Firmaidrætsforbund og Odense Universitet inviterede til ældreidrætskonference i dagene fra 5. til 7. november Men hvorfor lige ældreidræt: Der var et stort medlemspotentiale, kun 15 % af alle over 60 år dyrkede motion, af disse var kun 20 % mænd og antallet af ældre ville stige i årene fremover derfor! I konferencen deltog repræsentanter fra ældreorganisationer, kommuner, politikere, idrætsorganisationer, fysioterapeuter og repræsentanter for 15 lokalområder i Danmark, der var i færd med at iværksætte ældreidræt. Konferencen blev startskuddet for de første ældreidrætsprojekter i DAI, og der blev tilbudt råd og vejleding til at opstarte ældreidræt. I 1994 fik DAI oprettet et ældreidrætsudvalg med Hans Jørgen Jensen som formand, der var sikker i sine udtalelser om, at idræt, motion og samvær med andre ældre er den bedste medicin for at undgå ensomhed, diabetes, hjerte-karsygdomme og højt blodtryk m.m. Instruktørkurser og træf i ældreidræt Over to weekenden i efteråret 1994 dannede Søhøjlandets Ferie- og Kursuscenter ved Silkeborg rammen om det første tværidrætslige instruktørkursus i ældreidræt. Odense Universitet, Dansk Firmaidrætsforbund og DAI stod som arrangører af kurset, der havde deltagelse af 32 kursister fra 14 ældreidrætsprojekter landet over. Der var stærke ønsker fremme hos kursisterne om, at der skulle arrangeres flere kurser, og netop uddannelsen af instruktører viste sig siden hen at være en meget afgørende vigtig hjørnesten i fundamentet for ældreidrætten. Kurset blev bl.a. fulgt op med et kursus i marts 1995; denne gang i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund som led i en samarbejdsaftale med DAI om at få iværksat ældreidræt 10 forskellige steder i landet og i forskellige former for byer: Landsbyen, købstaden og storbyen. Samme år arrangerede DAI, DGI og LO Faglige Seniorer Danmarks første ældreidrætstræf, der samlede ældre 30

13 i Frederiksborghallen ved Hillerød. Alle deltagere tog flot imod opfordringen: Ud på gulvet, du gamle. Initiativet med ældreidræt var i første omgang rettet mod friske selvhjulpne ældre men blev i 2001 udbygget til også at omfatte mindre mobile ældre. Der skulle nu oprettes aktiviteter omkring bl.a. stolemotion i hjemmene (ved brug af besøgsvenner), på plejehjem og i foreningerne. Idræt for misbrugsgrupper DAI fik gennem sit arbejde med boligidræt øjnene op for nødvendigheden af at kunne tilbyde nogle særligt tilrettelagte idrætstilbud til misbrugere. Man forsøgte at etablere tilbud i samarbejde med bl.a. alkohol ambulatorier, men det viste sig at være en for kompleks og uoverskuelig opgave. Idræt for sindslidende ikke så tosset endda! Men boligidrætten havde også givet den erfaring, at mange sindslidende havde brug for nogle lettilgængelige idrætstilbud. I efteråret 1995 henvendte Danmarks Idræts-Forbund sig til DAI med idéen om at etablere et samarbejde på denne front. DAI tog udfordringen op med henblik på at skabe idrætsaktiviteter for sindslidende landet over. Der skulle iværksættes og koordineres landsdækkende initiativer, informeres om tilbud, afholdes kurser for personale og støttepersoner inden for psykiatrien samt instruktører og foreninger, der ønskede at indgå i denne opgave. Sidst men ikke mindst lå der en opgave i at forankre de mange kommende tiltag i nye foreninger i DAI. En ny sten var nu lagt i forlængelse af de andre initiativer med etablering af idrætstilbud til socialt svage grupper. Idrætskonsulenter Mange års målsætning med at få ansat konsulenter i alle fire kredse blev opfyldt i Man havde i forvejen ansat en konsulent i Sjællands-kredsen og Jyllands-kredsen, men DIF s nye breddekonsulentordning gav mulighed for ansættelse af yderligere to konsulenter; altså til hhv. København og Fyn/ Syd- Sønderjylland. Ordningen havde også givet mulighed for etablering af konsulentstillinger for ældreidræt og idræt for sindslidende. På samme tidspunkt havde DAI også ansat en konsulent for boligidræt. Bowling som ny idrætsgren Organisationsidrætten førte imidlertid også en ny idrætsgren til listen over DAI s aktiviteter. Bowling viste sig at være en meget tiltrækkende idræt for mange, og i 1997 blev de første stævner således afviklet i København og Slagelse. DAI Sportsfestival DAI Sportsfestival 1998 var medlemmernes chance for at opleve den mangfoldighed af idræt, der foregik i DAI. Der var tilbud om at få en aktiv pinse i Odense i idrættens, samværets og konkurrencens tegn. Samtidigt med, at DAI s store sociale projektindsatser skulle gøres synlige for medlemmerne, skulle mange DAI mesterskaber afvikles sideløbende med stævner i øvrige idrætsgrene. Festivalen fik dog ikke den tilslutning, man havde håbet og troet på, men de deltagere, der havde fundet vej til Odense fik nogle gode dage sammen. 31

14 Indoor Soccer/ Futsal I vinteren fik DAI igen en ny idrætsgren på programmet. DAI s repræsentanter i et teknisk komitémøde i det internationale arbejderidrætsforbund CSIT havde hentet inspiration fra deltageren fra Holland til at lancere spillet Indoor Soccer også kaldet Futsal. Der er kort fortalt tale om indendørs 5-mands fodbold på håndboldbane uden bander, målmanden må tage med hænder, og der spilles med en bold med et lavere opspring end den, man kender fra almindelig indendørs fodbold. Der blev hurtigt etableret turnering i København og i Aalborg, og det viste sig at spillet faldt i god jord hos spillerne. For at sætte ekstra skub i spillets udvikling, var DAI i dagene februar 1998 vært for det første officielle CSIT mesterskab i Indoor Soccer. Mesterskaberne blev en stor succes og havde deltagelse af arbejderidrætsforbundene i Brasilien, Belgien, Frankrig, Holland, Rusland, Italien, Portugal, Bulgarien, Litauen og naturligvis DAI. Spillet har siden hen fået stor tilslutning og dette særligt i København, hvor mange hold fra udendørsturneringen bruger Indoor Soccer som vinterspil. DAI har på det seneste indledt et samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund omkring udbredelse af spillet. Ungledere på overlevelsestur i Fjerritslev og omegn i 1994 Risikerer DAI at brække over på midten? Allerede i 1995 begynder man i DAI at drøfte og vurdere muligheden eller risikoen (alt efter temperament) for, at DAI vil brække over på midten med det traditionelle idrætsarbejde på den ene side og de nye sociale og ressourcetunge initiativer med ældreidræt, boligidræt, idræt for sindslidende m.m. på den anden side. Drøftelserne pågik ikke kun med udgangspunkt i økonomi, men også omkring afvejningen af, hvad der fylder mest i sindene hos de organisatoriske ledere. I 1999 kom man således til den konklusion, at tankerne og ressourcerne skulle adskilles rent strukturelt. Kongressen vedtog, at der skulle laves et idrætsforum, der arbejder med den traditionelle idræt (landsudvalgene for de enkelte idrætsgrene blev afskaffet) og et projektforum til at beskæftige sig med projekterne. Og endeligt et samarbejdsudvalg til at sikre en tæt og kontinuerlig kontakt mellem kredsledelserne og forbundsledelsen. Minifodbold med besøg i sommerland I 1998 deltog ca. 100 børnefodboldhold i et fodboldstævne i Vig på Sjælland. Formålet med stævnet var at tilbyde børnene og deres forældre en god social oplevelse og lidt anderledes, end man kender det fra andre fodboldstævner. Der blev ikke kåret vindere, og holdenes trænere og ledere kunne indtage en lidt mere afslappet holdning til udfordringerne på banen. Efterfølgende var der gratis adgang til Sommerland Sjælland. Stævnerne i Vig er efterfølgende gået hen og blevet en god udflugt for mange fodboldhold, og idéen spredte sig i 2003 til Årslev, med efterfølgende besøg i Bon Bon Land. Minifodboldstævne i Vig Vinteraktiviteter i Norge For at kunne forlænge sæsonen for de mange aktive inden for ældreidrætten lokkede man efterhånden mange ud i det 32

15 fri. Her blev der givet inspiration til aktiviteter og lege og mange nye udfordringer med friluftsidræt. I vinteren 2001 indbød DAI til vinteraktivitetstur til Hovden i Norge, hvor ca. 90 ældre tog imod tilbuddet. Der var folk med, som havde stået på ski før og folk med, der aldrig havde turdet tage udfordringen op før nu, hvor den jævnlige motion havde gjort dem mere adrætte og dermed også mere modige. International dimension på ældreidræt I dagene 31. maj til 2. juni 2002 var DAI vært for det første seminar om ældreidræt inden for det internationale arbejderidrætsforbund CSIT. Seminaret havde deltagelse af 7 lande og havde til formål at få afdækket, hvad der foregår af ældreidræt i de enkelte forbund og ad den vej give hinanden inspiration. Seminaret havde også det klare mål at få aftalt elementerne i et kommende internationalt samarbejde omkring ældreidræt. Poul Nyrup Rasmussen skyder Sund By Løbet 2003 i gang Stavgang en ny effektiv og skånsom idrætsgren. I 2003 tog DAI sammen med Dansk Gymnastik Forbund og DFIF initiativ til at lancere stavgang i Danmark. Stavgang også kaldet Nordic Walking - har i mange år været en meget populær idrætsaktivitet i bl.a. Norge, Sverige og Finland, hvor langrendsskiløbere brugte stave til at træne med om sommeren. Efter at have introduceret stavgang for mange ældre, der hurtigt viste stor interesse for aktiviteten, der bl.a. gav dem tryghed til at gå mere og hurtigere, blev der arrangeret kurser, gådage, m.m. Med en fedtforbrænding, der er op til 40 % større, end ved almindelig gang, var mange ikke i tvivl om, at stavgang burde gøres til Danmarks nationalsport, set i lyset af de overvægtsproblemer som mange lider af. Det viste sig hurtigt, at stavgang ikke kun var for de ældre. Dette blev i al sin tydelighed bevist i foråret 2004, hvor en artikel i bladet Helse fik personer landet over og i alle aldre til at kime DAI s forbundskontor ned for at få anvist foreninger og aktivitetssteder med stavgang. Stavgang i Frederikssund i forbindelse med Projekt Motion for Livet Motion for livet. Et nyt projekt med motion og sundhed kom fra start 1. november Motion for livet havde til formål at få inaktive borgere til via større viden, at tage ansvar for eget liv og i fællesskab motionere og ændre kostvaner. Princippet i projektet var baseret på idéen med, at man blot skal ud af døren for at komme i gang, og der er kun brug for fornuftig beklædning og fodtøj. Elementerne i projektet består af motion, information og undervisning samt udvikling af trygge fællesskaber. Målgruppen er inaktive personer over 35 år og skulle, som en start, foregå i 5 kommuner i Frederiksborg og Vestsjællands amter. Som noget nyt fik projektet sin helt egen hjemmeside, hvor omverdenen kunne følge forløbet og hente inspiration til selv at komme i gang med at motionere og ændre sine kostvaner. Interessen viste sig stor allerede fra starten og mange flere end, man havde håbet på, mødte op til de første personlige tests. DAI skal gøre en forskel i den danske idrætsverden Overskriften for DAI s fremtidige arbejde skal være, at DAI skal gøre en forskel i den danske idrætsverden, og underlaget skal være, at DAI vil være kendt for at skabe En verden af gode oplevelser. De forgangne 75 år har vist, at DAI 33

16 har fået dette gjort langt hen ad vejen. Nutiden viser, at DAI s tilstedeværelse på idrættens danmarkskort er berettiget set fra mange forskellige vinkler. Det er ved arbejdet med stævner og turneringer og samvær i kredsene, ved træf og idrætstilbud til ældre og sindslidende, ved børnefodbold og børnekarate, ved familieidrætslejre, ved udviklingsarbejde i form af uddannelse af nye trænere og ledere, ved tilbud om Livslang idræt, ved Motion for livet, ved tilbud om at opleve det store udland og meget mere. Hensigten med DAI s stiftelse i 1929 var helt klart, at det nye forbund skulle gøre en forskel, og historien har med al sin tydelighed vist, at DAI siden da har hjulpet rigtigt mange mennesker til at lave idræt og herigennem få nogle uundværlige sociale og sundhedsmæssige oplevelser. Efter 75 år kan der ikke undgå at komme rynker. Men der er nok af udfordringer forude og nogle af rynkerne vil forsvinde i takt med, at tingene lykkes og endnu flere mennesker får oplevet glæden ved at lave idræt. 34

17 35

18 36

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 6-05/08 Dato 15. juni 2006 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Annie

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

DAI Præsentation. DAI Senioridræt. IFS Idræt For Sindet. DAI's hjemmeside. Regionernes hjemmesider

DAI Præsentation. DAI Senioridræt. IFS Idræt For Sindet. DAI's hjemmeside. Regionernes hjemmesider 1 2 3 DAI Præsentation DAI Senioridræt IFS Idræt For Sindet 4 DAI's hjemmeside 5 Regionernes hjemmesider En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk En præsentation af Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 2-05/08 Dato 13.-14. januar 2006 på Fangel Kro og Hotel Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 12-05/08 Dato 16. april 2007 kl. 17.00 Sted Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, Odense Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 4-05/08 Dato 20. marts 2006 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie Nielsen,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-08/11 Dato 15. december 2008 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 3-05/08 Dato 21. februar 2006 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 11-11/14 Dato 7. februar 2013 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie Nielsen

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 10-05/08 Dato 2. januar 2007 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 Børnefodbold Ungdomsfodbold Seniorfodbold Stævner Indefodbold Kurser INDHOLD Børnefodbold... side 4 Ungdomsfodbold... side 5 Seniorfodbold... side 6 Oldboys, Veteraner og

Læs mere

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!!

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!! VELKOMMEN I TGF Velkommen i Taastrup Gymnastik Forening :. Uanset om du er gymnast eller forælder, vil vi gøre alt hvad vi kan for at du føler dig hjemme i TGF. Det arbejde, som instruktører og bestyrelse

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-11/14 Dato 13. december 2011 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Fodbold for alle hele året hele livet!

Fodbold for alle hele året hele livet! Mundtlig beretning 2015 Endnu et fodbold år er gået med spændende aktiviteter og udfordringer. Vi skal være opmærksomme på megatrends i samfundet omkring os. Sikre tendenser, der vil påvirke fodbolden,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-05/08 Dato 27. november 2007 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter Rasmussen, Annie

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 15-11/14 Dato 22. august 2013 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie Nielsen

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune Præsentation Bolde i luften Idræts SFO Udfordringer Vision Idræts foreninger Idræts SFO Skoler Team Danmark Hillerød Kommune Breddeidræt

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

BERETNING 2014 DANSK SKOLEIDRÆT, ØSTJYLLAND

BERETNING 2014 DANSK SKOLEIDRÆT, ØSTJYLLAND BERETNING 2014 DANSK SKOLEIDRÆT, ØSTJYLLAND 2014 er for mange elever, lærere, pædagoger, skoleledere og skoleafdelinger lig med ÅR 0. Skolereformen har vendt op og ned på rigtig mange vaner og traditioner

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Glæden ved sammenhold KropAmok Tlf. 21617223 Stadionvej 4 8543 Hornslet WWW.hornsletif.dk/KropAmok MMJ@NTI.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 1 Fakta

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum.

Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum. Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum. Deltagere: Region Syddanmark: Ole Sick, Kurt Andersen (fra kl. 13), Susanne Hansen (fra kl. 13). Region Sjælland: Elna Harder, Aksel Tagmos Region

Læs mere

Aktive familier i Femern Bælt-regionen

Aktive familier i Femern Bælt-regionen Koncepter Aktive familier i Femern Bælt-regionen Inspiration til familierettede aktiviteter for sportsklubber og -foreninger Om projektet Vi præsenterer tre koncepter for grænseregionale aktiviteter for

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 12-11/14 Dato 11. marts 2013 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Afbud fra Nyt møde Jan Ludvigsen (JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie

Læs mere

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN Flyttesynene i BO-VEST vil i fremtiden ske elektronisk. Det kommer til at gavne både medarbejdere og beboere. Nu erstattes papir og pen af tablet-pc ere. Det sker når BO-VEST

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 14-11/14 Dato 14. maj 2013 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Afbud fra Nyt møde Jan Ludvigsen (JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN),

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR En stærk SPORT Dansk hestevæddeløbs historie begynder i 1770. Her starter de første heste i et organiseret væddeløb på Københavns Fælled. Siden har sporten

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Idræt for særlige grupper

Idræt for særlige grupper Idræt for særlige grupper Workshop på Idans konference i Vejen Idrætscenter, 1. juni 2012 Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Se mere på www.fks-odense.dk

Se mere på www.fks-odense.dk Skak Giv hjernen og det strategiske gen en udfordring med firmaidrættens skakturnering, der kører fra oktober til maj måned. Turneringen er inddelt i forskellige grupper, så deltagerne kan vælge mellem

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere