Fra drengekamp ved ungdomsstævne 1971, mellem Sjælland og København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra drengekamp ved ungdomsstævne 1971, mellem Sjælland og København"

Transkript

1 Fra drengekamp ved ungdomsstævne 1971, mellem Sjælland og København Motion det nye statussymbol Der har igennem rigtig mange år, med korte mellemrum, været sat fokus på vigtigheden af at motionere. Der har for nylig været kampagner med 4 timer om ugen, en halv time om dagen og det nyeste i 2003 omkring Motion på recept. Helt tilbage i 1970 forsøgte DAI-bladets redaktion at få læserne til at indse alvoren i, at over 50 % af dødsfaldene i Danmark på dette tidspunkt skyldes hjertekarsygdomme og, at den fysisk aktive ikke så hyppigt rammes af en blodprop i hjertet som den stillesiddende kontormand. Desuden forebygger motion ryglidelser og slidgigt, øger arbejdsevnen, øger velværet, hæmmer alderdomsprocessen, etc. Hvad var så vejen frem ifølge redaktionens mening. Jo, det var såmænd, at gøre motion til et statussymbol. Hapoel Games i Israel At få lov at deltage i det israelske arbejderidrætsforbund HAPOEL s stort anlagte Hapoel Games, stod for mange i DAI som den absolutte creme for en aktiv idrætsudøver, og for sin sags skyld også for enhver leder i DAI. I 1971 afholdes de 9. Hapoel Games og DAI tog den 28. april til Israel med et herre- og et damehold i håndbold. Det stærke israelske fagforbund Histadrut (svarene til det danske LO) stod bag Hapoel og Hapoel Games og legene havde befolkningens store bevågenhed. Åbningsceremonien blev således overværet af tilskuere og heriblandt Israels daværende præsident Zalman Shazar. Alle deltagere havde fornemmelsen af, at man var med ved de olympiske lege. Der var hen ved udenlandske deltagere, der sammen med de hjemlige deltagere marcherede ind på stadion under præsentation fra højtalerne. Der kunne spores et vis portion gåsehud hos deltagerne, og selv de mest svajryggede fik rettet kroppen ud med en vis stolthed over at være med, selvom man ikke tilhørte den hjemlige danske elite. Og så gik damerne fra DAI tilmed hen og vandt guld og herrerne tog til af bronzemedaljerne. Alle deltagerne fik også en uforglemmelig turistoplevelse med sig hjem, idet værterne havde arrangeret guidede ture til stort set alle historisk kendte steder i landet. Ved de kommende Hapoel Games fik flere idrætsgrene i DAI mulighed for at deltage, og allerede i 1975 tog DAI af sted med aktive idrætsfolk i atletik, håndbold og bordtennis. Sommerhåndbolden er ved at uddø En meget lang tradition med udendørs sommerhåndbold ser ud til at være på kraftig retur i starten af 1970 erne. Fra at have afviklet 467 kampe i sommeren 1970 i Københavnskredsens sommerturnering, var der tegn på en faldende interesse de kommende år. DAI s sommerturneringer i provinsen ser ud til at være stoppet på dette tidspunkt. Noget tydede på, at en meget stor vinterturnering mættede spillerne og, at nogle håndboldspillere hellere ville spille fodbold om sommeren. En hel anden faktor for den dalende interesse kunne være den, at mere fritid og større velstand i starten af 70 erne gav danskerne mulighed for at købe bil og sommerhuse, der jo også kræver tid at udnytte. 19

2 DAI ansætter sin første konsulent i 1973 Efter flere års forgæves forsøg på at opnå tilskud fra Undervisningsministeriet lykkedes det endeligt i 1973 at modtage en bevilling fra ministeriet, der gjorde det muligt at ansætte Jørgen Møller som DAI s første konsulent. Som hovedarbejdsområde skulle han arbejde med tilrettelæggelse af DAI s instruktions- og lederkurser samt yde bistand til kredsenes idrætsudvalg ved tilrettelæggelse af idræts- og ungdomsarbejde. Jørgen var ansat som konsulent i DAI frem til 1985, hvor han overgik til at være daglig leder af Foreningen til fremme af Motions- og Idrætstilbud i dagtimerne (FMI). Jørgen Møller Annonce i DAI-bladet 1975 DAI s udvalgte hold i bordtennis, på tur til Belgien 1971 Forside DAI-bladet juni Tekst: Med så megen ynde er det ikke underligt at tennis og badminton får flere og flere tilhængere Puslingemesterskaber for første gang i 1975 I 1975 lagde Støvringhallen i Nordjylland faciliteter til forbundsmesterskaber i håndbold for puslinge. Det var første gang i DAI s historie, og tilmed også i DIF s historie, at der blev afviklet mesterskaber for puslinge. Mesterskaberne havde forinden været genstand for store diskussioner i DAI s hovedbestyrelse, men beslutningen om at gennemføre mesterskaber synes efter mesterskabernes afholdelse for værende rigtig. Jyllands-kredsen fik lavet et flot arrangement, og der var hold med fra alle fire kredse. AIK Odense vandt mesterskaberne for puslinge foran IF 44, Brønderslev og Slagelse. Hos småpigerne vandt Marievang IF foran IK Frem, AIA Odense og IF 44. Fortsat medlemsfremgang i 1975 Men det begav sig i de dage, at en befaling udgivet fra kejser Augustus, at al verden skulle skrives i mandtal eller sagt på en anden måde: DIF ønsker oplysning om medlemstal i specialforbundene. En årlig tilbagevendende begivenhed og i 1975 viste optællingen en fortsat pæn medlemsfremgang hos DAI. DAI havde i alt 269 foreninger fordelt med 164 i Københavns-kredsen, 23 i Sjællandskredsen, 30 i Fyns-kredsen og 52 i Jyllands-kredsen. Og de i alt medlemmer fordeler sig på i København, på Sjælland, på Fyn og i Jylland. Æren for en fortsat medlemsfremgang blev tilskrevet faktorer såsom leder- og instruktøruddannelser, rimelige turneringsafgifter og holdningen til konkurrenceræset. De store veletablerede foreninger, som også var medlem af andre specialforbund, så i DAI gode muligheder for deres motionister og trimmere at deltage i konkurrence med andre på et mere jordnært niveau og så lige sidegevinsten i form af forbundsmesterskaber og udtagelse til udvalgte forbundshold. For de små foreninger betød en optagelse i DAI mulighed for at deltage i turneringer m.m., hvorved de kunne udvide deres medlemskreds og aktivitetsområde uden større økonomisk belastning. Kredskampe I mange år var der stor prestige i at vinde de såkaldte kredsmesterskaber, der hvert år blev afholdt med deltagelse af udvalgte hold fra hver af de fire kredse. Ofte udgjorde kredskampene også muligheden for at udtage spillere til forbundsholdene, hvilket absolut ikke gjorde dem mindre væsentlige. Fornyelse af formålsparagraf og kongres I 1978 barslede et strukturudvalg med en gennemgribende 20

3 BIF får overrakt dommerklubbens fairplay pokal i 1976 ændring af DAI s vedtægter. Udvalget havde bl.a. kastet sig ud i den vanskelige og ansvarstunge opgave at komme med forslag til fornyelse af DAI s formålsparagraf. Nu er sådan en paragraf ikke noget man ændrer hvert andet år den havde egentlige overlevet rigtigt mange år så alene ordvalget var vanskeligt. Der var ingen tvivl om, at formålet fortsat skulle være at dyrke idræt. I den gældende formålsparagraf stod der, at DAI skal samle alle i by og på land til aktiv idræt og virke for den fysiske og åndelige kulturs vækst. I det nye forslag var det DAI s fornemste opgave at virke for at udbrede amatøridrætten og give den de bedste betingelser overalt i landet. Den ny formålsparagraf fandt nåde hos kongressen og blev vedtaget uden de store sværdslag. Udvalget havde også vurderet spørgsmålet, om man som alternativ til kongressen skulle vælge en eller anden form for repræsentantskabsmøde. Man kom dog frem til, at det var en god idé at bevare kongressens demokratiske karakter, målt ved, at alle klubber har ret til at deltage i forbundets øverste myndighed. Denne form for absolut direkte demokrati er bevaret frem til i dag. Det blev tilmed besluttet at udvide kongressen fra en til to dage og med udvidet adgang for foreningernes repræsentanter for deltagelse i indbyggede møder for de landsdækkende idrætsgrene. DAI fylder 50 år Hvis man tager et blik på forbundets kalender for 1979, vil man kunne konstatere et rigt udvalg af forbundsmesterskaber og internationale arrangementer. For såvel senior som ungdom blev der gennemført mesterskaber i atletik, badminton, bordtennis, fodbold og håndbold var året, hvor DAI kunne fejre sine første 50 leveår, hvilket bl.a. blev markeret med et værtskab for det internationale arbejderidrætsforbund CSIT s mesterskaber i håndbold (med kampe rundt omkring i landet og med finaler i Odense), et multistævne i København, et internationalt elite-atletikstævne i Aalborg. Der blev også plads til deltagelse i Hapoel Games i Israel med idrætsfolk fra atletik, bordtennis, håndbold og tennis og afholdelse af en international ungdomsidrætslejr i Fakse, besøg af fodbold- og badmintonungdom fra Finland samt en lang række udvekslinger med det østtyske forbund DTSB. Dommerne ved CSIT mesterskaber i håndbold 1979 i Odense. Fra venstre: Skriver, Svend Anton Nielsen, Ole Klokker og Kuglelynet Lommepenge til forhandling med DDR Fastsættelse af lommepenge var et centralt og vigtigt emne, når DAI mødtes med det østtyskforbund DTSB for at lave bilaterale udvekslingsaftaler. Det forholdt sig jo således, at det ikke var lovligt at indføre østtyske mark ved indrejse til DDR, og omvendt rådede østtyskere ikke over danske kroner. Så for at idrætsudøvere og ledere havde mulighed for at købe lidt, når de var udenlands, blev det hver gang aftalt, hvor meget værterne skulle udbetale i lommepenge. For året 1979 blev beløbene fastsat til 10,00 mark i DDR og 25,00 kr. i Danmark pr. person pr. dag. De 10 mark rakte rimeligt langt i DDR, mens de 25 kr. hurtigt var brugt i Danmark. Men det gav ikke anledning til utilfredshed. Det var dog ikke altid tilfældet, at alle de udbetalte lommepenge til de østtyske ledere nåede frem til de enkelte idrætsfolk. 21

4 Turn-und Sportfest i Leipzig 1987 Udveksling af eksperter med DDR Ud over aftale om lommepenge og idrætsudvekslinger blev der også truffet aftale om udveksling af eksperter. Disse aftaler havde størst betydning for DAI, der ofte fik besøg af virkelige kapaciteter i form af trænere og instruktører, der virkede på eliteplan i DDR. Mange udøvere i DAI og også i andre specialforbund (her måske i særdeleshed Dansk Atletik Forbund) havde igennem mange år stort udbytte af de aftaler, DAI havde mulighed for indgå. Eksempelvis i 1979 havde DAI besøg af instruktører til fortsættelseskurser i fodbold og håndbold. Studiebesøg i DDR Det østtyske idrætsforbund var i det hele taget meget åbent overfor at vise sit land og i særdeleshed sit idrætsarbejde. I løbet af 1980 erne blev der således arrangeret en række studiebesøg, hvor ledere fra DAI besøgte DDR og idrætsforbundet DTSB. Det var i sagens natur spændende at få mulighed for at komme så tæt på et meget fremmedartet idrætsarbejde og i det hele taget komme bag jerntæppet og så endda ofte på V.I.P. plan. DAI s repræsentanter fik vist områder, der ikke var forbeholdt alle og enhver at se og høre om. Men naturligvis med den forsigtighed, at alle døre ikke stod åbne og, at alle spørgsmål ikke nødvendigvis blev besvaret Fra DAI s første forsøgsprojekt med idræt i dagtimerne i Odense 1983 Lederne på Fuglsølejren 1981, vinder den traditionelle fodboldkamp Økonomisk afmatning, arbejdsløshed og idræt Med stor sikkerhed i pennen indleder daværende forbundsformand Palle Jørgensen det nye årti med en prognose på, at DAI om ti år vil se meget anderledes ud end det gør i Dette gør han i lederen i årets første blad. Han forudså 80 erne til at blive et 10-år med økonomisk afmatning for ikke at tale om stagnation, hvor stat og kommuners sparebestræbelser uden tvivl også ville kunne mærkes inden for idrætten. En dyster økonomisk rapport fra regeringens økonomiske sekretariat forudså i 1981 kæmpeunderskud på betalingsbalancen og hen imod arbejdsløse. Den daværende regerings behandlingsforslag bestod bl.a. i en jobtilbuds- og jobskabelsesordning, hvorunder også det offentlige kunne indgå som producent under særlige vilkår. Idrætten udgjorde en væsentlig sektor i samfundslivet den producerer livskvalitet i store mængder. På denne baggrund fandt man det indlysende at indføje idrætssektoren i jobskabelsesordningen. På den vis ville man kunne skabe mange nye jobs og deraf følgende dagpengebesparelser, og idrætten ville få tilført et stort antal ledere Idræt og motion i dagtimerne oprettelse af FMI I 1983 var DAI blandt initiativtagerne til en videnskabelig undersøgelse på Odense Universitet af den trivselsskabende effekt ved regelmæssig motion. Undersøgelsen viste i al sin tydelighed, at idrætsaktiviteter tilrettelagt på deltagernes egne præmisser virker fremmende på initiativ, virkelyst og medfører en øget optimisme og selvtillid. Idræt og motion i dagtimerne blev DAI s forsøgsmodel til udnyttelse af undersøgelsens resultater startende 21. marts 1983 med DAI Idræt og Motion (Det nuværende Motion og Trivsel ) i Odense kommune i samarbejde med Fællesorganisationen. 22

5 Idéen var en oplagt mulighed for at kunne aktivere mange arbejdsløse og personer, der havde fri i dagtimerne. Mange steder stod idrætsfaciliteterne tomme hen det meste af dagen frem til den sene eftermiddag, hvor foreningsidrætten rykkede ind. DAI markerede med dette initiativ, at forbundets for alvor ønskede og magtede at deltage aktivt i landets idrætspolitiske debat og ikke mindst føre debatten ud i det virkelige liv. En opgørelse i 1985 viste, at ca personer på dette tidspunkt deltog i idrætsaktiviteter om dagen der stort set udgjorde en nettotilgang til idrætten, idet den langt overvejende del ikke i forvejen var medlemmer af en idrætsforening. Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) og DAI havde udviklet hver sin model for projekter om idræt/motion om dagen, og de to modeller havde siden 1983 vundet udbredelse til omkring 40 kommuner. Fra Københavns-kredsens 50 års jubilæumstævne i 1982 Ud over projektet i Odense fik DAI oprettet sit eget tilbud i København. Begge projekter fik en noget omtumlet tilværelse grundet skiftende økonomiske forudsætninger. Således måtte eksempelvis projektet i København lukke ned i nogle år for på ny at starte op 1. februar 1987 under navnet DAI Dagmotion med ca. 400 deltagere fordelt på 30 ugentlige hold. Den 3. juli 1985 oprettede Dansk Idræts-Forbund, LO og DAI i fællesskab FMI (Foreningen til fremme af Motions- og Idrætstilbud i dagtimerne ) med det formål at have en instans, der gennem støtte og rådgivning kunne fremme etablering og drift af organiserede motions- og idrætstilbud i dagtimerne for ledige, personer med ubekvem arbejdstid, efterlønsmodtagere og lignende. DFIF kom siden hen med som interessent i FMI. LO og DIF valgte senere at udtræde af FMI og i 2003 besluttede folketinget, som en del af forliget omkring en ny tips- og lottolov, at overlade forpligtigelserne omkring FMI s virke alene til DFIF. Bidrage til den fritidspolitiske udvikling af idrætten Med initiativet omkring Idræt for arbejdsledige var kimen lagt til en form for nystart for DAI s virke fra hovedsageligt at beskæftige sig med idræt i traditionel forstand til for alvor at sikre idrætstilbud til idrætssvage personer. DAI havde naturligvis sin ordinære virksomhed med turneringer, stævner, mesterskaber, internationalt arbejde, uddannelsesvirksomhed m.v., men lagde samtidigt vægt på til stadighed at give sit bidrag til den fritidspolitiske udvikling i idrætten. Initiativet havde også skabt mulighed for en løbende dialog mellem fagbevægelsen og DAI. En dialog der bl.a. førte til, at LO s forretningsudvalg i 1984 nedsatte et idrætsudvalg med Erik Balle som formand og med deltagelse af George Poulsen (Metal), Niels Jørgen Hilstrøm (LO), Hans Jørgen Jensen (Dansk Funktionærforbund) samt DAI s daværende formand Palle Jørgensen. Forbundsformand Palle Jørgensen får overrakt LO s Kulturpris 1985, af LO s formand Knud Christensen DAI modtager LO s Kulturpris LO satte stor pris på DAI s indsats. DAI modtog således LO s Kulturpris på LO s repræsentantskabsmøde 22. oktober Prisen havde til formål at påskønne kulturarbejdere og organisationer, der gennem en særlig indsats har beskæftiget sig med arbejderbevægelsens og dennes medlemmers forhold, herunder også de menneskelige relatio- 23

6 ner. Blandt de øvrige seks prismodtagere var Poul Dissing og Benny Andersen samt Ove Sprogø. Divisionshold med i DAI s håndboldturneringer Håndbold ser ved starten af det nye årti ud til fortsat at være den nok mest udbredte idrætsgren i DAI. I 1980/81 samler Sjællands-kredsens turneringer 60 hold og blandt seniorholdene kunne man finde 3. divisionshold fra Hashøj, Marievang IF og Slagelse HK. I Jyllands-kredsens seniorturnering er Aalborg HK en naturlig favorit til at vinde mesterskabet. Divisionsholdene følte sig tiltrukket af mulighederne for at komme til at spille forbundsmesterskaber samtidigt med, at det ikke var helt uvæsentligt for spillerne, at de kunne risikere at komme i betragtning til en plads på forbundsholdet og dermed internationale oplevelser, som de ikke ville kunne komme i nærheden af i regi af Dansk Håndbold Forbund. Jyllands-kredsens turneringer havde deltagelse af i alt ca. 40 hold spændende fra senior til puslinge. Turneringerne på Fyn havde deltagelse af tilsammen ca. 110 hold og i København deltog i alt 211 hold i turneringerne. Badminton ungdom på Færøerne 1982 Projekt Ungdomsfodbold 1982 Bidrag til udviklingen af idrætten på Færøerne I slutningen af 1970 erne og starten af 1980 erne er idrætten på Færøerne inde i en rivende udvikling, som bl.a. bygningen af idrætshaller og svømmehaller samt et Idrættens Hus i Thorshavn var et godt udtryk for. Men en knap økonomi gik hårdt ud over leder- og træneruddannelsen og samarbejdet med andre lande, fordi rejser til og fra Færøerne var meget dyre. DAI følte en vis forpligtigelse til at forsøge et samarbejde, fordi DAI i mange år havde haft den færøske idrætsforening I.F. Føroyar som medlem. På den anden side kunne Færøerne være et godt rejsemål rent idrætsligt; dette særligt for ungdommen, der på dette tidspunkt havde meget få internationale opgaver. Efter forhandling med det færøske idrætsforbund blev der for 1982 indgået aftale om, at 10 færøske børn/ unge kunne deltage i unglederuddannelsen på Fuglsølejren (meldte dog afbud p.g.a. eksamenstid) og, at et dame- og herrejuniorhold i håndbold kunne gæste Danmark til ophold og kampe af en uges varighed. Færøerne skulle have besøg af et juniorhold i badminton, en DAI instruktør skulle stå for et kursus I i fodbold på Færøerne, og DAI lavede et fodbolddommerkursus for ca. 50 dommere. Samarbejdet med Færøerne fortsatte en del år frem i tiden til gensidig glæde. I.F. Føroyar har imidlertid siden hen meldt sig ud af DAI for at søge nye udfordringer i KBU og KHF. Projekt Ungdomsfodbold 1982 Set i lyset at en jævn tilbagegang i antallet af ungdomsspillere i de etablerede fodboldklubber i københavnsområdet, gik DAI i 1982 sammen med Landsforeningen Ungdomsringen om et nyt initiativ, der var særligt henvendt til de ungdomsgrupper, der normalt ikke er omfattet af nogen organiseret klub. Man forsøgte at formidle en alternativ fodboldturnering for unge fra ungdomsklubber, fritidsklubber, skoler, beboerklubber, spejdere, m.fl. Der skulle spilles med tidsbegrænset udvisning, flyvende udskiftning og både drenge og piger skulle kunne spille på holdene. For at dæmpe konkurrencen, blev der ikke fra officiel side ført point og uddelt medaljer. Turneringen fik deltagelse af 22 24

7 Benny Bananen Nielsen lægger arm med Anker Jørgensen ved Metal s ungdomstræf på Bornholm i 1982 hold fordelt på 14 klubber og heraf 10 fritids- /ungdomsklubber. Men ingen hold fra skolerne. Initiativet blev siden hen ført videre under navnet Sprinter Cup, der formåede at samle en del børn og unge uden den store fodboldmæssige erfaring for at opleve glæden og spændingen ved det gamle spil. En bemærkning fra en af deltagerne i 1985 afslører med fornøjelig tydelighed dette: Ih, hvor er det altså synd med de hvide streger på græsset. Betegnelsen Sprinter Cup er efterfølgende benyttet af en lang række stævner i mange idrætsgrene i DAI; alle støttet af Arbejdernes Landsbank. Idræt ved fagforbundenes arrangementer 1982 blev også året, hvor DAI begynder på at arrangere idræt som en del af fagforbundenes medlemsarrangementer. I juli måned var 700 lærlinge fra Dansk Metalarbejderforbund samlet på Bornholm og DAI s Københavnskreds havde påtaget sig at stå for en fodboldturnering og stille dommere til rådighed. Denne gigantiske lejr blev en stor oplevelse for såvel lærlinge som DAI ere og stod som et godt eksempel på, at DAI kunne levere nogle gode aktiviteter til fagforbundenes unge medlemmer. Fagbevægelsen begyndte så småt at vise større interesse for DAI s arbejde også fordi udviklingen i samfundet gik i retning af øget fritid. DAI medbragte også sit eget hold, der skulle spille med i en såkaldt gæstepulje. Holdet var dog alt for overlegent og vandt nemt alle kampe med en samlet målscore på hele SiD s formand Hardy Hansen på SiD s Familie Sommerlejr 1986 Engagementet med fagforbundenes medlemsarrangementer fortsætter i 1983, hvor DAI arrangerer idrætten ved Specialarbejderforbundet SiD s og DUI Leg og Virkes sommerarrangement i Svendborg. Lejren var særligt forbeholdt unge mennesker og yngre familier med et ønske om at engagere dem i SiD s arbejde og støtte de unge på det faglige, økonomiske og uddannelses- og oplysningsmæssige område ligesom, at man ønskede at styrke fællesskabet gennem forskellige aktiviteter. Man skal huske på, at der på dette tidspunkt var mere end ledige heraf unge under 25 år. SiD s Familiesommerlejre blev mange år fremover årets store tilløbsstykke for tusinder af familier landet over og også en stor og interessant udfordring for mange DAI ere, der var med som idrætsarrangører, dommere, m.m. Fra 1984 blev DAI også engageret af Landsorganisationen i Danmark til at arrangere idræt på LO s Ungdomslejre. Løb for livet løb for fred I anledning af det internationale ungdomsår tog DAI, LO og fællesorganisationernes ungdomsudvalg initiativ til et landsdækkende fredsløb 1. juni Det var meningen, at der i hvert af de 14 amter landet over skulle arrangeres et løb på 5 km. DAI fandt det vigtigt, at også arbejderidrætten i den daværende situation var med til at yde et bidrag til afspænding. Løbet i 1985 var tænkt som en éngangsbegivenhed, men i 1986 går DAI sammen med Idræt for Fred om at arrangere en fredsstafet 11. oktober i Københavns centrum. Stafetholdene bestod af 3 løbere, der hver skulle løbe en 3,6 25

8 km. lang rundstrækning med start fra Rådhuspladsen og på den vis være med til at markere åbningen af FN s Verdenskongres i anledning Det internationale Fredsår oktober i Bella Centret. Ca. 70 hold deltog i løbet, der på en del af første runde blev ført an af den tidligere storløber Alberto Juantorena fra Cuba medbringende en fredsfakkel, som han dagen forinden havde bragt med sig fra Paris, hvor den i øvrigt var blevet tændt. Løbet blev i flere år fremover en tilbagevendende københavnerbegivenhed. I 1989 havde løbet deltagelse af 170 hold x 3 deltagere = 510 løbere og blandt deltagerne fandt man holdet Gang i 90 erne med Mogens Lykketoft, Jytte Hilden og Jimmy Stahr. Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen affyrede startskuddet og Bubber fra Morgenflimmer agerede konferencier; en opgave der tidligere var blevet varetaget af bl.a. Jesper Klein. Det tunge arbejde med løbet blev klaret af AIK, København. Karate i DAI I løbet af 1985 vælger en række forskellige karateklubber at bryde ud af Dansk Karate Forbund og i stedet søge optagelse i DAI, og i 1986 findes der således flere karateklubber i hver kreds. I første omgang blev der nedsat et karateudvalg i Københavns-kredsen men siden hen også et landsudvalg, der fik til opgave at strukturere og organisere denne nye idrætsgren i DAI. De første forbundsmesterskaber i karate blev afholdt 1. november 1987 med deltagelse af ca. 100 kæmpere. DAI-profilen anno 1987 en verden af gode oplevelser Med illustratoren Jesper Hummeluhrs sportstaske med rekvisitter, ville DAI s markedsføringsudvalg i 1987 symbolisere alle de idrætsgrene, DAI var rammen om. Et udvalg havde, med assistance fra et markedsføringsbureau, siden kongressen i 1986, arbejdet på en analyse af organisationens styrke og svagheder. En 30 siders rapport gav en dybtgående analyse af DAI sammen med konkrete forslag til en videre strategi. Et af de mere tunge forslag bestod i en offensiv overfor arbejderbevægelsen og fagbevægelsen, som man så en god idé i i fællesskab og gennem idrætten - at forstærke forholdet til deres medlemmer. Der var i rapporten i det hele taget lagt op til, at DAI fremover i meget væsentlig grad skulle lave tilbud til den del af befolkningen, der ikke var tiltrukket af de eksisterende idrætstilbud. DAI fik lavet sloganet En verden af gode oplevelser med opfordringen: Kom og få del af oplevelserne. Et slogan, der siden hen er kopieret og gengivet i lettere omskrevet form af flere kommercielle virksomheder. Her kan nævnes slogan fra Ostefabrikant: En verden af gode smagsoplevelser og fra et rejsebureau: En verden af gode rejseoplevelser. Familieidræt til Sovjetunionen Som en ny ingrediens i aftalerne med fagforbundenes frivillige sportsorganisation i Sovjetunionen (Profsport) var 15 familier fra DAI med ved den såkaldte Spartakiade i Moskva i 1989, der samlede mange deltagere fra hele Sovjetunionen og mange andre lande. Hidtil havde det været udvalgte hold i forskellige idrætsgrene, der havde gæstet Sovjetunionen på et mere elitært og konkurrencepræget niveau, men nu var turen kommet til breddeidrætten, og DAI s familier 26

9 fik en fantastisk oplevelse. Landssvømmestævne Odense Universitets svømmehal var i oktober 1989 rammen om et DAI - Landssvømmestævne. Der var ikke tale om de almindelige discipliner men et program sammensat af eksempelvis sjove udspring, 200 m fri svømning, hvor langt på 15 min., leg og vandpolo. Hovedformålet var at gøre deltagerne fortrolige med vand. Aftenens program stod på wienersnitzel og romfromage samt dans til 5-mands orkester. Alt i alt en rigtig god social oplevelse for deltagerne Store Legedag i Vapnagård Uddeling af guldmedaljer i Bocciaturnering i Vapnagård Nærforeninger idræt hvor folk bor Lidt sydvest for Helsingør ligger boligbebyggelsen Vapnagård. Et betonbyggeri opført i starten af 70 erne omfattende godt 1400 lejligheder fordelt på 57 blokke og i alt huses der et sted mellem 3500 og 4000 beboere. Som mange andre store byggerier var Vapnagård præget af et socialt hårdt belastet miljø. Bebyggelsens afdelingsbestyrelse havde igennem en årrække gennemført en række miljøforbedrende foranstaltninger, og i 1990 kom et nyt skud på stammen, med sigte på at forbedre beboernes trivsel og sociale samvær. DAI havde nemlig, sammen med Dansk Funktionærforbund og SiD, taget initiativ til et projekt, hvor man forsøgte at skabe forbedrede fritidstilbud for beboerne. Selve idéen stammede fra en prisbelønnet opgave om fremtidens idrætsforening til DIF s breddeidrætsudvalg i Projektet tog sit udgangspunkt i idrætsaktiviteter men omfattede også andre sociale aktiviteter. Det hele skulle så vidt muligt foregå i bebyggelsen eller i umiddelbar nærhed heraf. Aktiviteterne blev samlet under navnet DAI Nærforening Vapnagård og der blev ansat en projektleder på fuld tid. Projektet var et pilotprojekt for DAI, og skulle det blive en succes, var det hensigten at starte tilsvarende nærforeninger i andre store boligbebyggelser landet over. Pilotprojektet kastede gode erfaringer af sig og blev forankret i bebyggelsen i form af et mere bredt favnende servicetilbud under navnet Det gode naboskab, som den dag i dag eksisterer i bedste live. I 1995 blev idéen med idræt i boligområder fulgt op med en række tilbud i tre omegnskommuner til København og siden hen i Københavns amt. I 1997 blev der indledt et samarbejde med Boligselskabernes Landsforening startende med en konference, hvor hovedspørgsmålet var: Hvordan kan idrætten have betydning for familiens sociale samvær og være med til at styrke det sociale netværk i boligafdelingerne?. Konferencens deltagere så et godt perspektiv i idéen om idræt i nærområdet. Der var enighed om, at den største udfordring lå i at få nogle beboere til at påtage sig opgaven at organisere aktiviteterne idet, at afdelingsbestyrelserne ikke kunne påtage sig flere opgaver ud over støtte og lidt hjælp. DAI bliver repræsenteret i CSIT s ledelse Medlemskabet af det internationale arbejderidrætsforbund havde i mange år og har stadig den dag i dag stor betydning for DAI s internationale arbejde. Mange idrætsgrene har haft stor nytte af at prøve kræfter med andre landes 27

10 idrætsfolk; dette i særlig grad ved de officielle CSIT mesterskaber. DAI s udvalgte hold har deltaget i mesterskaber i mange lande, og DAI har haft fornøjelsen af og også det store arbejde med at arrangere mesterskaberne i Danmark. På det organisatoriske plan har DAI opnået tillidsposter inden for CSIT i form af medlemskab af ungdomskomité samt varetagelse af formandsposten eller sekretærposten i nogle af de tekniske specialkomitéer (badminton, fodbold, håndbold, tennis, familieidræt og ældreidræt). I 1990 opnåede Jørgen Møller som den første DAI er imidlertid at blive valgt til CSIT forretningsudvalg. Familietræf på Agersø 1991 Ankomst til Ungdomsidrætstræf på Møn 1991 Familietræf med idræt på Agersø Lørdag, den 31. august og søndag, den 1. september 1991 blev den første familieidrætslejr afholdt. Agersø, beliggende i Storebælt, lagde jord til lejren, hvor ca. 130 deltagere i alle aldre fik nogle gode dage sammen. Den mindste var under 1 år, og den ældste var nær de 70 år. Der var flot tilslutning til de idrætslige sjove konkurrencer: Sækkeløb, kæmpepindespil, rundbold, forhindringsløb, orienteringsløb, funrace, m.m. Lejrens positive forløb viste med al sin tydelighed, at idéen med en årlig familieidrætslejr var værd at bygge videre på. Ungdomsidrætstræf på Møn År efter år var der blevet udklækket en ny generation af unge instruktører og ledere til DAI og DAI s medlemsforeninger. I 1991 blev der taget initiativ til at fastholde og videreudvikle disse ungledere og efter en planlægningsweekend på et sejlskib i Storebælt, var de unge mennesker klar til at tage imod til Ungdomsfestival på den nedlagte Magleby Skole på Møn. En lille flok 8-14 årige tilbragte nogle oplevelsesrige dage sammen med unglederne fra DAI. Med træffet, lejren eller festivalen hvad man nu måtte kalde den var kimen lagt til en tradition med årlig tilbagevendende ungdomsidrætslejre. For børnene blev det en enestående chance for at prøve nogle forskellige idrætsgrene og lege, og for unglederne var det en kærkommen mulighed for at afprøve sine færdigheder som leder/ instruktør, få opgraderet samme færdigheder og ikke mindst til at få skabt et netværk. Fra 1992 og mange år fremover blev Ungdomsidrætstræffet afholdt i Fjerritslev i Nordjylland. Organisationsidræt Idéerne fra rapporten omkring DAI-profilen 1987 omkring en intensiveret indsats i forhold til fag- og arbejderbevægelsens organisationer blev i praksis skudt i gang i efteråret 1991 med projektet Organisationsidræt. Med udgangspunkt i arbejderbevægelsen og dennes medlemmer, struktur, rammer og ressourcer, var dette DAI s mulighed/chance for at vokse sig større og overleve i konkurrencen med de folkelige idrætsorganisationer. Initiativet skulle appellere og motivere de faglige organisationer til at igangsætte idræts- og fritidstilbud for medlemmerne og deres familie. Initiativet fik bedst fat i Jyllands-kredsens område, og den første forening i projektets kølvand bliver Arbejdernes Idrætsforening 92 i Pandrup. Det skulle også siden hen være Jyllands-kredsen, der fik udnyttet organisationsidrættens potentiale bedst med det resultat, at det i løbet af 90 erne lykkedes at få etableret mange nye foreninger, 28

75 års forskel i dansk idræt

75 års forskel i dansk idræt 75 års forskel i dansk idræt Små og store begivenheder i Dansk Arbejder Idrætsforbund 1929-2004 2 Forord Med dette jubilæumsskrift har jeg forsøgt at give læseren et billede af DAI s udvikling og arbejde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk 56 sider Nr. 6. December 2004 L E D E R R E K R U T T E R I N G P R O F I L E R Ø K O N O M I FA S T H O L D E L S E Fodbold for alle - hele året www.jbu.dbu.dk Den svære balancegang Når jeg ser tilbage

Læs mere

FIRMAIDRÆT REPORTAGE. Vilde med fitness 12. Futsal kun for fynboer 18. Tre foreninger bliver til én 20. Repræsentantskabsmøde i Hillerød

FIRMAIDRÆT REPORTAGE. Vilde med fitness 12. Futsal kun for fynboer 18. Tre foreninger bliver til én 20. Repræsentantskabsmøde i Hillerød FIRMAIDRÆT Nr 10 Nov./dec. 2007 Magasinet fra Dansk Firmaidrætsforbund REPORTAGE Repræsentantskabsmøde i Hillerød Vilde med fitness 12 Futsal kun for fynboer 18 Tre foreninger bliver til én 20 LEDER AF

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

EN KONSULENT TAKKER AF

EN KONSULENT TAKKER AF FYN BOLD Nr. 1 Marts 2009 16. årgang EN KONSULENT TAKKER AF FBUs FODBOLDRÅDSSYSTEM - PÅ VEJ TIL ET GULDÆG DELEGERETMØDE 2009 EN FODBOLDDOMMERS VIGTIGSTE EGENSKAB 2 FYN BOLD 1/2009 FYN BOLD Nr. 1 Marts

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

Indhold. Udfordringer på alle niveauer. Gymnastikåret i glimt 3. Mere synligt DGF 7

Indhold. Udfordringer på alle niveauer. Gymnastikåret i glimt 3. Mere synligt DGF 7 ÅRSBERETNING 2009 Indhold Gymnastikåret i glimt 3 Mere synligt DGF 7 DGFs eventstrategi 8 DGFs elitesatsning 10 Stort og småt i DGF 12 DGF økonomi 14 Økonomi 16 Medlemstal 17 Nyt om navne 18 DGF siger

Læs mere

Idrættens samfundsregnskab 2008. Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger. 43,6 mio. 365.967 17.097 3.489

Idrættens samfundsregnskab 2008. Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger. 43,6 mio. 365.967 17.097 3.489 Idrættens samfundsregnskab 2008 Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 43,6 mio. 365.967 17.097 3.489 Frivillig arbejdskraft for 43,6 mio. kr. 365.967 timer. Det brugte 3.489 frivillige på at drive idrætten

Læs mere

FIRMAIDRÆT DM I FIRMAIDRÆT. 5.300 deltagere til ECSG i Ålborg 5. Pedaler, pantere og motionster 22. 3.000 deltagere til forårets DM-stævner

FIRMAIDRÆT DM I FIRMAIDRÆT. 5.300 deltagere til ECSG i Ålborg 5. Pedaler, pantere og motionster 22. 3.000 deltagere til forårets DM-stævner FIRMAIDRÆT Nr 4 April 2007 Magasinet fra Dansk Firmaidrætsforbund DM I FIRMAIDRÆT 3.000 deltagere til forårets DM-stævner 5.300 deltagere til ECSG i Ålborg 5 Pedaler, pantere og motionster 22 Tilbud til

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

SPONS! -i et lokalt perspektiv. Fra polo til håndbold. Talentudvikling 1 CSR. AJAX historie. Rundt om AJAX. Ajax København sponsormagasin Vol.

SPONS! -i et lokalt perspektiv. Fra polo til håndbold. Talentudvikling 1 CSR. AJAX historie. Rundt om AJAX. Ajax København sponsormagasin Vol. SPONS! Ajax København sponsormagasin Vol. 1 2011 CSR -i et lokalt perspektiv AJAX historie Fra polo til håndbold Rundt om AJAX Talentudvikling 1 12-15 18-19 Chefredaktør, skribent og annonceansvarlig Pernille

Læs mere

Krøniken om Lænken Af Henrik Risegaard Jensen

Krøniken om Lænken Af Henrik Risegaard Jensen Krøniken om Lænken Af Henrik Risegaard Jensen Side 1 af 26 Af Henrik Risegaard Jensen Medlem af Rødovre Lænken Konsulent for Rødovre Lænkens bestyrelse Medlem af Landsforeningens udvalg af pårørende og

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Frontløbere idrætsprojekter med unge anno 2009 Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Udgivet af Danmarks Idræts-Forbund, september 2009 Redaktion Helle Carlsen og Johannes Madsen, Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Strategi 2015: En situationsanalyse

Strategi 2015: En situationsanalyse Strategi 2015: En situationsanalyse Indhold 1. Forord................................... 03 2. Danskerne dyrker idræt som aldrig før efterspørgslen efter idræt................ 04 - Den stille Revolution

Læs mere

Troværdighed Fællesskab Demokrati - Samarbejde

Troværdighed Fællesskab Demokrati - Samarbejde Tune Idrætsforening - 85 år - 20. juni 2009 Indledning Endnu en stor mærkedag i Tune IF s historie. Det er værd at stoppe op og se på den store udvikling, der er sket i TUNE IF igennem de mange år og samtidig

Læs mere

FIRMAIDRÆT. Futsal. Alderen er ingen hindring

FIRMAIDRÆT. Futsal. Alderen er ingen hindring FIRMAIDRÆT Futsal. Alderen er ingen hindring Formandsmøde. Kvinderne på talerstolen 6 Årets leder startede som brokkerøv 8 Invitation til Åbne aktiviteter i DFIF 16 Nr. 1 Januar 2007 Magasinet fra LEDER

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold december august 2007 3. 4. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk NØRREBRO NØRREBRO BYDELEN UDEN BANER FÆLLEDKLUBHUS FÆLLEDKLUBHUS SMAL LØSNING TIL 32 MILLIONER OFFERVILJE

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning...3 Tursejlads... 10 Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 20 Kapsejlads i Danmark... 23 Kommunikation...

Læs mere

Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for de sbog res bidrag til realisering af denne jubilæum

Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for de sbog res bidrag til realisering af denne jubilæum 2009 1985 Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for deres bidrag til realisering af denne jubilæumsbog 3 Forord Ved formand i Ajax Helge Bruus Jensen Når man fejrer et 75 års jubilæum, er det

Læs mere

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Pilotprojekt, 2004 Finansieret af Sundhedsstyrelsen, Vestsjælland Amt, Frederiksborg

Læs mere

Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut

Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Overblik Nyt fra Idan Nr. 38 Marts 2011 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Foto: Colourbox Det med pengene Lad det være sagt med det samme. Jeg er gammel nok til at huske

Læs mere

JYSK FODBOLD DECEMBER 2007. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin

JYSK FODBOLD DECEMBER 2007. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin JYSK FODBOLD DECEMBER 2007 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Et vækkeur til kommunal-politikerne Hvor megen værdi er der egentlig i en flok begejstrede ungdomsspillere, der

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 3. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 3. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 3. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. En Roklub blev til en Ro- & Kajakklub I Sæby Ro- & Kajakklub har kajakkernes indtog været en succes I form til sæsonstart

Læs mere

FIRMAIDRÆT DANMARK-STAFETTEN 2007. Aalborg er klar til europæisk invasion 4. Vestjyderne løber for 33. gang 15

FIRMAIDRÆT DANMARK-STAFETTEN 2007. Aalborg er klar til europæisk invasion 4. Vestjyderne løber for 33. gang 15 FIRMAIDRÆT Nr 6 Juni 2007 Magasinet fra Dansk Firmaidrætsforbund DANMARK-STAFETTEN 2007 i Aalborg, København, Hillerød, Køge og Næstved Aalborg er klar til europæisk invasion 4 Vestjyderne løber for 33.

Læs mere

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere