Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby."

Transkript

1 Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. I henhold til vedtægterne fremsendes de forslag, der er modtaget til behandling på kongressen, forslag til kandidater til forbundsledelsen, budget for år 2015, skitsebudgetter for årene 2013 og 2014 samt forslag til arbejdsprogram for den kommende kongresperiode. Som meddelt i indkaldelsen skal tilmelding af deltagere i kongressen være foretaget på senest 17. oktober. Så, hvis I ikke har tilmeldt jer kongressen - så er muligheden der endnu. Kongresindkaldelsen kan også findes på Ud over kongressens dagsorden vil dagen byde på gæstetaler af Preben Staun, næstformand i Danmarks Idrætsforbund og Flemming Møller Mortensen, der er formand for Folketingets Kulturudvalg samt ordfører hos Socialdemokraterne for bl.a. idræt, sundhed og forebyggelse. Endvidere vil der være et underholdende foredrag om frivillighed ved filosof Vincent F. Hendricks Er der spørgsmål til tilmelding til kongressen, så tøv ikke med at kontakte Jimmy Lauridsen på telefon eller Med venlig hilsen Jan F. Ludvigsen, forbundsformand. / Palle Thomsen, forbundssekretær.

2 Forslag fra samarbejdsudvalget til Arbejdsprogram for Dansk Arbejder Idrætsforbund DAI prioriterer idræt, der gør en forskel i den danske idrætsverden DAI udbyder landsdækkende og regionale idrætstilbud, som giver medlemsforeningerne et tilhørsforhold til DAI Understøtte stævne- og turneringsformer til gavn for medlemsforeningerne Videreudvikle vores idrætstilbud i samarbejde med medlemsforeningerne Satse på nye aktiviteter målrettet ungdom og arbejde på at få ungdommen med i eksisterende aktiviteter Udvikle og udbyde tilbud om uddannelse af ledere, trænere, dommere og udøvere DAI organiserer som tværidrætsligt forbund i Danmarks Idrætsforbund idrætstilbud, der sikrer medlemmerne en livslang aktiv idrætsudvikling Arbejde for, at DAI består af en bred vifte af idrætsaktiviteter med en solid selvbærende frivillig lederskare, og som er forankret i medlemsforeninger Være opmærksom på tendenser i tiden, sådan at nye aktivitetsområder kan være med til at sikre livslang idræt i DAI Indgå relevante partnerskaber med foreninger, kommuner, Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og andre interesserede organisationer om livslange idrætsforløb DAI er fremsynet i udviklingen af turnerings-, stævne-, trænings- og organisationsformer i Danmark Udvikle og gennemføre turneringer og stævner tilpasset nuværende og nye medlemmer Udvikle vores interne struktur så den bliver mere fleksibel og omstillingsparat til gavn for det lokale frivillige engagement DAI skal være et godt og sjovt sted at være frivillig leder Satse på øget brug af lederuddannelser på alle niveauer i organisationen Være opmærksom på rekruttering, fastholdelse og udvikling af nye ledere, med det formål at sikre den frivillige indsats Udvikle klare arbejdsgange, der gør det lettere at være og blive frivillig leder Som arbejdsplads sikre godt samspil mellem frivillige ledere og medarbejdere DAI er bevidst om vores sociale ansvar og sætter fokus på de sundhedsmæssige, mentale og sociale aspekter i idrætten. DAI udvikler og forankrer idræt for grupper med særlige behov med tilbud om træning i idrætsforeninger Have fokus på at forankre centrale initiativer i nuværende medlemsforeninger Iværksætte idræt og træning for grupper med særlige behov; herunder begyndere, borgere med psykiske vanskeligheder og fysisk svage ældre med henblik på at forankre initiativerne som idrætsforeninger Indgå i relevante samarbejder med kommuner og organisationer i og uden for idrættens verden DAI synliggører og sikrer et bredt udbud af internationale aktiviteter og oplevelser til medlemsforeningerne Fastholde engagementet i det internationale arbejder og amatøridrætsforbund CSIT Påvirke CSIT, så flere af vores idrætter kommer på programmet Søge samarbejde med andre idrætsorganisationer om internationale muligheder DAI er kendt som et visionært forbund, der skaber idrætstilbud med kvalitet og samvær i En verden af gode oplevelser

3 Modtagne forslag til valget af forbundsledelse og suppleanter på DAI s kongres 15. november 2014 Forbundsformand: Jan F. Ludvigsen (indstillet af DAI Region Hovedstaden) 4 medlemmer af forbundsledelsen: Jens Jørgen Nygaard (indstillet af DAI Region Hovedstaden) Sonja Søe Bergmann (indstillet af DAI Region Hovedstaden) Annie Nielsen (indstillet af DAI Region Syddanmark) Peter Rasmussen (indstillet af DAI Region Syddanmark) 2 suppleanter til forbundsledelsen: Mogens Damgaard Nielsen (indstillet af forbundsledelsen) Esben Bidstrup (indstillet af forbundsledelsen) Forslag fra samarbejdsudvalget til vedtægtsændringer: Under 7 Forbundsledelsen, samarbejdsudvalg, idrætsudvalg og idrætsforum. SAMARBEJDSUDVALG Forbundets virksomhed kan drøftes i samarbejdsudvalget, som består af: a) Forbundsledelsen b) Op til 3 personer fra hver af de enkelte regioners ledelse c) 1 repræsentant valgt af og blandt medarbejderne. Samarbejdsudvalget samles op til 4 2 gange årligt. Samarbejdsudvalget har følgende primære opgaver under hensyntagen til kongresbestemte regler og vedtagelser: a. Drøftelse af DAI's samlede arbejdsprogram, budgetter og udgiftsprioriteringer. b. Udformning af forslag til retningslinier for DAI's samlede virksomhed. c. Vurdering, koordinering og fornyelse af forbundets samlede virksomhed. d. Organisatorisk udvikling og geografisk udbredelse. e. Drøftelse af økonomiske forhold i regioner og forbund samt drøftelse af forhold med direkte betydning for regionernes virksomhed. Der er tavshedspligt omkring forhold og informationer, der er fortrolige. Arbejdsprogrammet for den kommende kongresperiode, budget for det kommende år, skitsebudget for efterfølgende år samt rettidigt indsendte kongresforslag drøftes på et særligt møde i samarbejdsudvalget i kongresåret. Budgetdrøftelsen foregår på baggrund af forslag/oplæg fra forbundsledelsen. IDRÆTSFORUM Forbundets idrætslige arbejde på landsplan drøftes i et idrætsforum, der afholdes to gange i kongresperioden og består af: Forbundsledelsen Idrætsudvalget Regionsformændene Op til 3 medlemmer fra hvert af regionernes idrætslige udvalg

4 Herudover kan eksempelvis udvalg nedsat af forbundsledelsen og foreninger i nye idrætsgrene inviteres til at deltage. Idrætsforummet har følgende primære opgaver: Indstilling af medlemmer til Idrætsudvalget Initiativer omkring den idrætslige udvikling. Teknisk ledelse af de enkelte idrætsgrene herunder mesterskabsregler. Drøftelse og koordinering og budgettering af forbundets idrætsaktiviteter. Udveksling af erfaringer. Fremmelse og sikring af den organisatoriske tilknytning til DAI lokalt og på landsplan; bl.a. ved dannelse af idrætsforeninger. Procedure for udtagelse af idrætsfolk til internationale opgaver Ny 9: Tegningsregler Forbundsledelsen tegner forbundet i økonomiske anliggender og er bemyndiget til: - At udpege et eller flere medlemmer af forbundsledelsen og forbundssekretæren til enten alene eller i fællesskab at kunne tegne forbundet i økonomiske anliggender under hensyntagen til vedtagne budgetter. - At udpege et eller flere medlemmer af forbundsledelsen og forbundssekretæren til alene eller i fællesskab at kunne disponere over forbundets midler via elektroniske bankprodukter. 9 Doping. 10 Etik og god organisationsledelse DAI og DAI s medlemmer er underkastet Danmarks Idrætsforbunds dopingregulativ samt Danmarks Idrætsforbunds matchfixing regulativ og har sit eget adfærdskodeks om matchfixing. Der er udarbejdet et regelsæt for god organisationsledelse (code of conduct).

5 DAI's kongres 15. november 2014 Budget Skitsebudget Skitsebudget I alt Danmarks Idrætsforbund Fagforbund Renteindtægter Sponseringer/samarbejdsaftaler Kontingenter ekstraordinære Indtægter i alt Adm. tilskud til regioner Administration Personale adm. og ledelse Pr. og information Organisationsudvikling Forsikring foreninger Møder Uddannelse National idræt International idræt Hensættelser m.m Udgifter i alt Resultat Forventet egenkapital

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 4-05/08 Dato 20. marts 2006 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie Nielsen,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-11/14 Dato 13. december 2011 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 10-05/08 Dato 2. januar 2007 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 11-11/14 Dato 7. februar 2013 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie Nielsen

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Godkendt af bestyrelsen den 19. november 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge En evaluering af et 3-årigt projekt med stolemotion og motionsvenner fra Dansk Arbejder Idrætsforbund og Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation.

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation. RAPPORT 7. JUNI 2011 Røde Kors i forandring - Styrkelse af fællesskabet - Stærkere social profil - Fleksibel og dynamisk organisation - Stærke værdier Styrelsen, juni 2011 RødeKors.dk INDHOLD 1 Strategisk

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

JHR og AKA FIA Juni 2015

JHR og AKA FIA Juni 2015 Til Økonomi- og erhvervsudvalget Høringssvar til væksttemaet ildsjæle Tirsdag den 26. maj dannede repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing-Skjern Kulturcenter og en lang række organisationer

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum.

Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum. Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum. Deltagere: Region Syddanmark: Ole Sick, Kurt Andersen (fra kl. 13), Susanne Hansen (fra kl. 13). Region Sjælland: Elna Harder, Aksel Tagmos Region

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Forretningsorden for MpA-udvalget

Forretningsorden for MpA-udvalget Dokument 0 Forretningsorden for MpA-udvalget Oprettet: -11-2005 Revideret: 03-09-2007 Afsnit Beskrivelse Kommentarer Grundlag Udvalget er nedsat og valgt i overensstemmelse med DFIF s vedtægter 17. På

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere