IDRÆTSJURISTEN Årsskrift for foreningen Idrætsjura 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDRÆTSJURISTEN Årsskrift for foreningen Idrætsjura 2002"

Transkript

1 IDRÆTSJURISTEN Årsskrift for foreningen Idrætsjura 2002

2 Forord Dette års udgave af Idrætsjuristen, der er tredje udgave, omhandler doping og de retlige spørgsmål og problemer, der kan opstå i forbindelse hermed, f.eks. bevisspørgsmål og idrætsudøverens retsbeskyttelse i forhold til idrætsorganisationerne og pressen, f.eks. Bo Hamburger-sagen. Emnet doping er blevet valgt, ikke kun fordi det inden for sportens verden er meget oppe i tiden, men også og ikke mindst fordi foreningen i dagene 1. og 2. november 2002 afholdt en særdeles vellykket og velbesøgt konference i Idrættens Hus i Brøndby om doping, herunder de retlige problemer i tilknytning til dopingproblematikken. Konferencen blev afholdt som en nordisk idrætsjuridisk konference, med deltagere ikke blot fra Danmark, men også fra Sverige, Norge og Finland. En række særdeles velkvalificerede foredragsholdere var inviteret og løftede med deres indlæg konferencen op på et internationalt niveau, hvilket dokumenteres ved læsning af de artikler, som foredragsholderne beredvilligt har udarbejdet til dette års udgave af Idrætsjuristen. Det er vi alle foredragsholderne meget taknemlige for. Efter min vurdering er det meget vigtigt på enhver måde at bidrage til: at bringe mere information ud om doping at skabe forståelse for farerne ved brug af doping at skabe større viden om doping at gøre alle bedre i stand til at deltage i debatten om doping. iii

3 Idrætsjuristen 2001 Idrætsjuraen i Danmark og USA Med rette kan følgende spørgsmål stilles: Kan man overhovedet forestille sig et Tour De France uden dopingstoffer. Hvorfor vil fodbold FIFA ikke gå ind i bekæmpelsen af doping på lige fod med cykelsport, svømning mv. Bør en dopingtiltalt ikke nyde samme retsbeskyttelse som enhver anden tiltalt med beskikkelse af forsvarer, ret til fremlæggelse af bevismateriale, ret til at indkalde vidner mv. Har elitesporten nået et niveau, hvor den ædle kappestrid er så konkurrencepræget, og kampen står om så mange penge, at en sund sjæl i et sundt legeme skal omskrives til en sund sjæl i et legeme fyldt med godkendte dopingstoffer. Ja, spørgsmålene er mange, og svarene er ganske givet lige så mangeartede og forskellige alt efter om det er amatøridrætsudøveren, den professionelle idrætsudøver, lederen eller tilskueren, der kommer med svaret. Efter min opfattelse bør der overhovedet ikke herske den mindste tvivl om, at dopingmisbrug skal bekæmpes, og at der skal gøres endnu mere for at udbrede kendskabet til de skadelige virkninger af doping. På den anden side er der heller ingen tvivl om, at man bliver nødt til at acceptere, at lægeordineret og lægegodkendt medicin er blevet en del af ikke mindst topidrætten. Imidlertid bør der blandt alle også topidrætsudøvere være fuld enighed om, at der i sportsverdenen kun må benyttes lægegodkendte præparater. Med disse indledende betragtninger er jeg ikke i tvivl om, at dette års artikelserie i Idrætsjuristen ikke blot vil give anledning til yderligere konstruktiv debat om doping, men også vil medvirke til at afklare mange synsvinkler på emnet, ikke mindst på det juridiske område. iv

4 Idrætsjuristen 2001 Idrætsjuraen i Danmark og USA Derfor kan jeg med glæde og stolthed som formand for foreningen Idrætsjura byde Artikelsamling nr. 3 velkommen, og jeg vil samtidig benytte lejligheden til at rette en stor tak endnu engang til lektor, dr. jur. Jens Evald fra Aarhus Universitet, der også denne gang har stået for det redaktionelle, ligesom jeg samtidig vil benytte lejligheden til at rette en stor tak til de øvrige forfattere til samlingens artikler. En særlig tak til Kulturministeriet, som støttede konferencen med kr., og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, som har støttet udgivelsen af denne bog med kr. God læsning. Advokat J. Bertel Rasmussen formand for foreningen Idrætsjura/DIJF v

5 Forfatterne Peter Danowsky är advokat och delägare i Danowsky&Partners advokatbyrå i Stockholm. Han har särskild inriktning på immaterialrätt och mediajuridik. Han har skrivit flera böcker och åtskilliga artiklar i rättsfrågor. Han var i ungdomen road bordtennisspelare, utan stora framgångar. Detsamma gäller nu golf. Bjørn Graae, cand.jur., har siden 1990 været byretsdommer i Århus, fra dog ved retten i Brædstrup. Han er desuden ekstern lektor ved Handelshøjskolen i Århus og ved Aarhus Universitet, bl.a. i faget Idrætsjura. Medforfatter til Idræt og Jura (1997). Verner Møller, cand.mag., ph.d., lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Har bl.a. skrevet bøgerne Sundhed og Idræt (1999), Dopingdjævlen (1999) og har senest udgivet Sportens forførende skønhed (2002) og The Essence of Sport (2003). Kristina Olinder. Efter ett antal år i en styrelse för en golfklubb invaldes K.O. i Svenska Golfförbundets styrelse 1977, där hon satt till invaldes K.O. i Sveriges Riksidrottsförbunds styrelse och avgick därifrån Från 1991 var hon dessutom vice ordförande i styrelsen. I Dopingkommissionen invaldes K.O och blev dess ordförande Civila profession numera pensionerad kommunjurist. Lone Pagh, journalist, cand.jur. Bestyrelsesmedlem i Foreningen Idrætsjura siden Juridisk speciale i konfliktløsning og mediation. vi

6 Har været sportsjournalist ved Danmarks Radio, herunder som reporter ved tre Olympiske Lege, VM i fodbold, IOC-kongresser mv. Er nu chefredaktør for nyhedstjenesten Infopaq. Lauri Tarasti, jur.lic., är domare i Högsta förvaltningdomstolen i Finland. Han har arbetat som ordförande i idrottens första interna, internationella förmedlingsdomstolen i IAAFs Arbitration Panel samt som medlem i WADAs juridiska kommitté. Han har skrivit fyra juridiska böcker, en av dem handlar om dopingjuridik Legal Solutions in International Doping Cases (Milano 2000). Henriette Hillestad Thune er ansatt i advokatfirmaet Schjødt AS idrettsavdeling fra 1999 til Sekretær i Norsk Idrettsjuridisk Forening. Foreleser i idrettsjuss ved Norges Idrettshøyskole fra Diverse idrettsjuridiske publikasjoner. Geir Woxholth, dr juris 1991, professor i formuerett ved Universitetet i Oslo, Tidligere arbeidet som lovrådgiver ved Justisdepartementets Lovavdeling. Skrevet en rekke bøker og artikler innenfor fagene kontraktsrett, selskapsrett, foreningsrett, stiftelsesrett og idrettsjuss. vii

7 Indholdsfortegnelse Introduktion af Jens Evald... 1 Doping-sagen... 1 Oversigt over bogens artikler... 3 Dopingbekæmpelsen. Et farvel til oplysningsidealerne? af Verner Møller... 7 Dopingbekæmpelsens stormløb på den moderne verdens idealer.. 9 Sportens væsen Sport som opdragelse Frygten for moderniteten Litteratur Behandling af dopingsager i Danmark af Bjørn Graae Historik Regelsættet Dopingkontrolarbejdet Afgørelsen i dopingsager Bevisspørgsmål Internationale forhold Efterskrift viii

8 Antidopingarbeidet i Norge af Henriette Hillestad Thune Innledning Historisk tilbakeblikk Norges deltagelse i internasjonalt samarbeid Antidopingarbeidet innenfor den organiserte idretten Innledning Nærmere om organiseringen av NIFs antidopingarbeid Sanksjonering av doping innenfor den organiserte idretten Innledning Saksbehandlingsreglene i dopingsaker Innledning Behandlingen for NIFs domsutvalg Overprøving. Gjenopptagelse Offentlighet Behandlingen av dopingsaker for de alminnelige domstoler Adgang til domstolsprøvelse Domstolsprøvelsens intensitet Saksbehandlingsregler De materielle vilkår for å sanksjonere Innledning Den straffbare handling Forhold som likestilles med positiv dopingprøve Hvilke utøvere må akseptere å bli dopingkontrollert og kan straffes etter NIFs lov Dopingkontroll Virkning av en positiv dopingprøve Skyld og rettsvillfarelse Forsøk og medvirkning Forholdet til dom ilagt av et internasjonalt ix

9 forbund Foreldelse Antidopingarbeidet utenfor den organiserte idretten Innledning Straffebestemmelser om doping Antidopingarbeid og menneskerettigheter Litteratur Svensk idrottsrörelses antidopingarbete af Kristina Olinder Inledning Idrottens verksamhetsidé avseende antidopingarbetet RF:s organisation för antidopingverksamheten Riksidrottsstyrelsen Dopingkommissionen Antidopinggruppen Finansiering av antidopingverksamheten RF:s arbete mot doping Kontrollverksamhet Analysverksamhet Juridisk verksamhet Forskning och utveckling Information och utbildning Nationell samverkan Internationell samverkan Noen bemerkninger om saksbehandlingen i dopingsaker i søksmål for CAS af Geir Woxholth x

10 1. Emnet Hva er CAS? Bakgrunnen for det norske saksanlegget Litt generelt om de rettsspørsmål som skal avgjøres i Norges sak CAS saklige kompetanse: Hvilke saker faller innenfor CAS kompetanse? Hvordan bringes en sak inn for CAS? Om WADAs kommande globala anti-dopingkod af Lauri Tarasti WADA World Anti-Doping Code Kodens innehåll Kodens karaktär Koden och idrottare Svåra definitioner Idrottarens ansvar Till slut Medier, juridik, etik och doping af Peter Danowsky Mediation idrættens nye konfliktløser af Lone Pagh Indledning Introduktion til mediation xi

11 3. Idrættens konfliktløsning Appeludvalget Alternativ konfliktløsning Om idrættens konflikter Konflikter, der ikke egner sig til mediation Disciplinærsager og mediation Holdudtagelser og mediation Fortolkning af turneringsreglementer Mediation i international idræt Den internationale sportsdomstol Det internationale fodboldforbund Canada Storbritannien Opsamling Litteratur xii

12 Introduktion af Jens Evald Doping-sagen Efter afholdelsen af Nordisk Idrætsjuridisk Konference i november 2002 henvendte min gode kollega og tidligere juniorlandsholdsroer, professor Jens Peter Christensen, Aarhus Universitet, sig til mig med en historie, der som han sagde viste et glimt af fortidens mere afslappede indstilling til dopingspørgsmålet. Historien stammer oprindeligt fra en artikel i morgenbladet Nationaltidende, som blev klippet ud og bragt i Aarhus Roklubs medlemsblad for marts måned Artiklen har overskriften Doping-sagen og er underskrevet Evald. Det var det danske rolandsholds læge, dr. Axel Mathiesen, som havde ansvaret for de danske roere op til De Olympiske Lege i London i 1948 og igen op til Europamesterskaberne i Milano i 1950, hvor Aarhus Roklub vandt guld med Garderfireren. Efterfølgende kom det frem, at dr. Mathiesen havde ordineret roerne Androstin, som var et hormonpræparat. Den måske nok bedst kendte idrætslæge gennem tiderne, Dansk Idræts-Forbunds førstelæge, dr. Ove Bøje, hævdede, at Androstin kunne betragtes som doping. Med hensyn til hormonpræparatet mente dr. Mathiesen, at dette kun var ordineret som et tilskud til føden under idrætsfolkenes hårde træning. Et synspunkt som han høstede stærkt bifald for på Dansk Forening for Rosports generalforsamling. Dr. Mathiesen sammenlignede således hormonpræparatet med de såkaldte Tunol-piller, som ifølge Nordisk Konversations Leksikon fra 1950 er: Indregistreret Varemærke. Blanding af forskellige vitaminrige Fiskeleverolier, stan- 1

13 dardiseret saaledes, at det er ca. 60 gange stærkere end Torskelevertran. Sagen havde udviklet sig ubehageligt, i hvert fald havde det internationale ro-forbund sendt Dansk Forening for Rosport et brev, hvori man bad foreningen om en erklæring med hensyn til pillerne. Men det var ikke så ligetil, for Retslægerådet ønskede ikke at tage sig af sagen. Ebbe Parsner, som i dobbeltsculler havde vundet sølv ved De Olympiske Lege i London og guld ved Europamesterskaberne, udtalte sig som aktiv deltager om sit syn på pillerne, og han fremhævede særligt, at han havde det lige så godt efter brugen af pillerne som før og overhovedet ikke kunne mærke nogen forskel. En af Skjolds sølvvindere i firer uden styrmand ved Europamesterskaberne fortalte om brugen af pillerne: Nogle dage før vi skulle rejse til Italien, fik klubben tilsendt en lille flaske Androstin-piller, og jeg vil tro, der kunne blive 4 stk. pr. dag til hver af os. Jeg husker ærligt talt ikke, om jeg tog min daglige dosis, for jeg har aldrig interesseret mig ret meget for piller; men da vi skulle rejse, blev der ordineret 3 piller pr. dag til samtlige roere i forbindelse med middagsmåltidet. Jeg vil tro, at vi i alt har fået piller en halv snes dage, men jeg mærkede ikke, de havde nogen virkning, og det er vel nok det kedelige ved sagen. Var vi blevet stærkere, mere udholdende eller hurtigere efter at have spist Androstin, ville der jo have været lidt mening i, at vi slugte pillerne; men det er trist at blive mistænkt for doping, når vi slet ikke har kunnet mærke noget. Sagen endte her, og skribenten Evald rundede sin artikel i Aarhus Roklubs medlemsblad af med den bemærkning, at konkurrencen ville blive hårdere, efter at tyskerne atter er kommet med i det internationale samarbejde, og at det ville være beklageligt, hvis udlandet mistænker os for doping, fordi dansk rosport siden 1948 har 2

14 tilkæmpet sig en plads i verdenseliten. Og man kan tilføje: med eller uden pillernes hjælp. Oversigt over bogens artikler Bogens artikler er skrevet af foredragsholdere og deltagere fra Nordisk Idrætsjuridisk Konference (2002). Foredragsholderne var lektor, ph.d. Verner Møller, Odense Universitet, professor, dr.med. Bengt Saltin, Rigshospitalet, medlem af WADAs juridiske komité, Lauri Tarasti, advokat Peter Danowsky, professor, dr.jur. Geir Woxholth, og advokat Merethe Stagetorn. På konferencen deltog henved 100 idrætsjurister fra hele Norden. I den første artikel, Dopingbekæmpelsen et farvel til oplysningsidealerne?, diskuterer og analyserer Verner Møller grundlaget for dopingbekæmpelsen. Forfatteren er bekymret over visse tendenser blandt journalister til offentligt at hænge dopingmistænkte atleter ud, og han hævder, at dopingbekæmpelsen er et stormløb mod den moderne verdens idealer, hvis væsentligste karakteristikon netop er, at man ikke forlader sig på rygter eller tvivlsomme indicier. Forfatteren analyserer herefter sportens væsen og peger på det forhold, at der ikke findes noget holdbart argument imod doping, og at brugen af doping så at sige er en konsekvens af sportens væsen. Møller behandler endvidere den klassiske opfattelse af sport som opdragelse og mener, at sporten gang på gang viser, at ideen om sporten som hjemsted for opdragelse, karakterdannelse og sundhed ikke er andet end postulater og drømme. Møller mener, at den måde, hvorpå dopingdebatten er forløbet siden 1998, giver anledning til at frygte, at modernitetens epoke er ved at rinde ud, og at man forlader modernitetens frihedsidealer til fordel for en moralsk praksis, der har middelalderen som forbillede. 3

15 I den anden artikel, Behandling af dopingsager i Danmark, behandler Bjørn Graae Danmarks Idræts-Forbunds regelsæt for behandling af dopingsager. Forfatteren beskriver og analyserer Dopingkontroludvalgets kontrolarbejde, som kan sammenlignes med det efterforskningsmæssige arbejde, der udføres af politi og anklagemyndighed i det omgivende samfund. Herefter behandler Graae afgørelsen i første instans, dvs. ved dopingnævnet. Forfatteren behandler indgående de særlige bevisspørgsmål, som en dopinsag kan give anledning til, og han afslutter artiklen med en omtale af dopingbekæmpelsen i relation til de internationale organisationer. I den tredje artikel, Antidopingarbeidet i Norge, beskriver Henriette Hillestad dopingbekæmpelsen i Norge først og fremmest knyttet til Norges Idrettsforbund (NIF). Organiseringen af dopingbekæmpelsen inden for NIF foregår på tre niveauer: Det første niveau er kontrolvirksomheden, hvor bl.a. prøveudtagningen planlægges og gennemføres. Det andet niveau er påtalevirksomheden, hvor det besluttes, om en dopingsag skal prøves ved de relevante tvistløsningsorganer. Det tredje niveau er prøvelsen for NIFs doms- og appeludvalg. Forfatteren behandler endvidere den norske straffelov, som indeholder en straffebestemmelse ( 162b), der rammer den, som ulovlig indvirker, indfører, udfører, opbevarer, sender eller overdrager stof, der efter regler fastsat av Kongen anses for at være et dopingmiddel. Hillestad afslutter sin artikel med en behandling af antidopingarbejdet i relation til menneskerettighederne, som der i de senere år har været megen fokus på i norsk idræt. I den fjerde artikel, Svensk idrottsrörelses antidopingarbete, behandler Kristina Olinder Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) arbejde mod doping, som begyndte allerede i 1970erne. Olinder tager udgangspunkt i idrættens idégrundlag og mener at kunne sammenfatte fire punkter, som hver især begrunder dopingbekæmpelsen: Doping är fusk, doping är farligt, doping förstör og doping ger fängelse. 4

16 Herefter analyserer og beskriver forfatteren RFs antidopingvirksomhed, som vedrører emnerne kontrolvirksomhed, analysevirksomhed, juridisk virksomhed, forskning og udvikling, information og uddannelse samt nationalt og internationalt samarbejde. I den femte artikel, Noen bemerkninger om saksbehandlingen i dopingsaker i søksmål for CAS, behandler Geir Woxholth den sag, som Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Olympiske Komité (NOK) har anlagt mod IOC og CAS om diskvalifikation af langrendsløberne Muhlegg, Danilova og Lazutina og tilbagetrækning og omfordeling af de medaljer, som disse blev tildelt i Salt Lake City OL. Forfatterens fremstilling baserer sig alene på oplysninger, som var kendt før det norske sagsanlæg. Woxholth giver en beskrivelse af CAS s Court of Arbitration for Sport opbygning og virksomhed. Herefter redegøres for baggrunden for det norske sagsanlæg, ligesom forfatteren giver en generel behandling af de retsspørgsmål, der skal afgøres i Norges sag. Forfatteren beskriver endvidere CAS s saglige kompetence og ser på, hvordan sager indbringes for CAS. I den sjette artikel, Om WADAs kommande globala anti-dopingkod, analyserer Lauri Tarasti World Anti-Doping Agency s (WADA) kommende globale antidoping-regelsæt. Regelsættet (World Anti- Doping Code) skal være det grundlæggende dokument for harmoniseringen af (nationale) dopingregler, og det kommer til at indeholde tre niveauer: I. Selve regelsættet, II. Internationale standarder og III. Alternative fortolkningsregler (Models of Best Practices). Tarasti behandler herefter regelsættets (retlige) karakter og anfører, at det i forhold til de nationale regeringer kan betragtes som en politisk deklaration, der angiver de almindelige principper i kampen mod doping. I forhold til idrætsorganisationerne er regelsættet mere bindende, eftersom disse forventes skriftligt at godkende regelsættet. Idrætsudøverne er bundet af regelsættet gennem deres deltagelse og medlemskab af idrætsorganisationerne. Forfatteren behandler herefter forskel- 5

17 lige vanskelige definitioner i regelsættet og den retlige karakter af idrætsudøverens ansvar (culpa/strikt ansvar). I den syvende artikel, Medier, juridik, etik och doping, skitserer Peter Danowsky mediernes behandling af dopingsager og peger på det forhold, at der ikke er en fælles opfattelse i medierne af, hvordan man skal forholde sig til doping. I den ottende og sidste artikel, Mediation idrættens nye konfliktløser, behandler Lone Pagh tvistløsningen inden for idrætten. Forfatteren peger bl.a. på det forhold, at det traditionelle tvistløsningssystem som udgangspunkt skaber både vindere og tabere. Selvom forfatteren ikke mener, at dopingsager egner sig til mediation, anbefaler hun, at mediation i højere grad betragtes som en alternativ konfliktløsningsmodel inden for idrætten. Forfatteren mener dog, at idrættens beslutningstagere endnu har til gode at få skabt en opfattelse af, at parterne er del af en fælles konflikt, hvori det er et af idrætsverdenens særlige vilkår, at relationerne mellem parterne er nært forbundne og indbyrdes afhængige. 6

18 Dopingbekæmpelsen et farvel til oplysningsidealerne? af Verner Møller, Danmark I november 2000 blev der afholdt en international konference for kritiske sportsjournalister i DGI-byen i København. Et af konferencens temaer var doping, og journalisterne Olav Skaaning Andersen og Niels Christian Jungs præsentation af deres prisbelønnede tv-dokumentar Tavshedens pris var et tilløbsstykke. Andersen og Jung viste klip fra programmet, hvori de sandsynliggør, at Bjarne Riis op gennem 1990erne har gjort brug af det præstationsfremmende stof EPO, og at hans formidable Tour de France-sejr i 1996 altså blev til ved hjælp af ulovlige midler. De fortalte, hvordan de havde tiltaget sig adgang til rytternes hotelværelser, når rytterne havde forladt dem, og fjernet skraldespandenes indhold, før rengøringspersonalet nåede frem. Det rimelige i den fremgangsmåde kunne der godt være stillet spørgsmålstegn ved. Men det blev der ikke. Tilhørerne, der i alt overvejende grad var journalister, accepterede stiltiende, at målet helligede midlet. I affaldet havde Skaaning Andersen og Jung fundet kanyler og medicinrester. Analyser af disse rester afslørede, at der var tale om dopingpræparater, blandt andet netop EPO. Tavshedens pris lod ikke tvivlen komme anklagede til gode. Programmet var en offentlig domfældelse. Da det blev tid for spørgsmål, spurgte jeg derfor, om de ved deres ransagninger var kommet i besiddelse af materiale, der kunne bevise, at Riis var dopet beviser de mente kunne holde i en retssag. Spørgsmålet udløste en interessant reaktion. Knapt havde Skaaning Andersen erkendt, at det havde de nok ikke, før en af verdens førende doping- 7

19 forskere, amerikaneren John Hoberman, fór op i et sjælfuldt forsvar for Andersen og Jungs indsats og proklamerede, at der er masser af anecdotal evidence, hvorpå klapsalverne bragede løs. De tilstedeværendes demonstrative opbakning til anecdotal evidence som grundlag for at hænge mistænkte atleter ud offentligt, er interessant, fordi den implicerer en accept af en ringere retssikkerhed for atleter i den gode anti-dopingsags tjeneste. Nu kan man selvfølgelig sige, at Andersen og Jungs udhængning af Riis intet har med retssikkerhed at gøre. Riis er jo aldrig blevet dømt, endsige sigtet. Og selvom det så sort ud for Bo Hamburger, der i 2001 blev testet positiv for brug af EPO, blev han alligevel i sidste ende frifundet, fordi den ene af to efterfølgende B-prøver var negativ. Frifindelsen skete til trods for, at Anti Doping Danmark s formand Bengt Saltin ikke lod offentligheden i tvivl om, at Hamburger var skyldig. Selv det negative testresultat var ifølge den lægefaglige ekspertise positivt, idet også denne prøve afveg markant fra normalen. Det, der reddede Hamburger, var simpelthen, at der var indlagt en unødvendigt stor usikkerhedsmargin for at være stensikker på, at uskyldige ikke blev dømt som følge af testen. Helt i overensstemmelse med idealerne for moderne retssamfund kom tvivlen altså anklagede til gode. Alligevel er der grund til bekymring. For den offentlige udhængning af mistænkte virker rent faktisk som straf. Bo Hamburger blev således afskediget fra sit hold CSC-World Online og blev af Dansk Cykle Union (DCU) udelukket fra landsholdet på livstid. DCU begrundede udelukkelsen med, at Hamburger havde forbrudt sig mod unionens etiske regler. Hvad disse regler handler om, er ikke formuleret særligt præcist. Men Hamburger-sagen efterlader det indtryk, at de blandt andet betyder, at man bryder de etiske regler, såfremt man påkalder sig mistanke om dopingbrug og derved (ufrivilligt) bringer cykelsporten negativ medieomtale. DCU synes således at optere for en retspraksis i lighed med den middelalderlige inkvisition, hvor ankla- 8

20 gede var ildestedt, dersom de ikke var i stand til at rense sig for mistanke. Som sagt kan man mene, at der ikke er nogen væsentlig grund til bekymring. For ganske vist er det ikke uden menneskelige og økonomiske omkostninger for den mistænkte atlet at blive dømt i folkedomstolen; men den juridiske procedure forløber efter bogen, og efter frifindelse kan anklagede gøre sine tab op og rejse erstatningskrav. Sådan kan man betrygge sig. En nærmere analyse af sagen vil imidlertid afdække uhyggelige perspektiver. Dopingbekæmpelsens stormløb på den moderne verdens idealer Et væsentligt karakteristikon ved den moderne verden er, at man ikke forlader sig på rygter eller tvivlsomme indicier. Den moderne verden er funderet i tillid til den menneskelige fornuft og dømmekraft og har den frie, myndige og oplyste borger som ideal. Men forfærdelsen over atleters brug af doping og lysten til at komme dopingbrugen til livs er åbenbart så stor, at man i lidenskabelige øjeblikke er parat til at kaste vrag på modernitetens idealer. Ret beset er det selve modernitetens grundlag rationaliteten der blev kastet overbord under den dopingstorm, som rejste sig i forbindelse med dopingafsløringerne under Tour de France Debatten var præget af spontan fordømmelse. Den toneangivende offentligheds generelle mishag blev understreget af, at enhver brug af doping forskelsløst blev omtalt som dopingmisbrug. På den måde blev der sprogligt fældet moralsk dom over fænomenet. De mest pessimistiske i koret forkyndte endda uden tøven sportens snarlige død, hvis ikke man hurtigt og effektivt fik bekæmpet det onde, der havde besat den. Retorikken bar præg af et nærmest religiøst engagement i 9

21 dopingbekæmpelsen, og man må undre sig over, hvad det var ved dopingafsløringerne, der satte så voldsomme følelser i gang. Det er værd at huske på, at den dopingbrug, der er på tale i f.eks. Tour de France-sammenhæng, er væsensforskellig fra f.eks. den dopingtvang, som foregik i det forhenværende Østtyskland, hvor umyndige børn og unge uden at de selv eller deres forældre vidste af det blev udsat for helbredstruende dopingkure. Det forekommer oplagt og helt uproblematisk uden videre at fordømme dopingtvang, hvad enten det er sagesløse børn, hunde eller heste, der bliver udsat for tvangen. Sætter man sig derimod for at vurdere myndige atleters frivillige brug af dopingmidler i overensstemmelse med oplysningstidens ideal om en fordomsfri brug af sin fornuft, vil man opdage, at der ikke er noget solidt grundlag for fordømmelsen. Man bliver nødt til at erkende, at den udbredte afstandtagen fra topatleternes dopingbrug grundlæggende er en smagssag. Dopingmodstanderen har ikke nogen bedre begrundelse for sin indsats, end at han rent personligt ikke bryder sig om det. Desuden vil man træffe på et yderligere problem, som en indsats imod doping bør tage højde for, nemlig at doping ikke er et problem i sporten, men derimod et problem ved sporten. Den ofte fremsatte begrundelse for dopingbekæmpelsen: at den er nødvendig som et forsvar for sporten, holder derfor ikke; og det vil jeg argumentere for, inden jeg giver et bud på, hvorfor doping nu om dage vækker så massiv modstand. Sportens væsen Først og fremmest kan man slå fast, at der ikke findes noget holdbart argument imod doping, som ikke samtidig er et argument mod sporten selv. Der er med andre ord ikke noget grundlag for at mene, at atleters 10

22 brug af doping bryder med sportens princip. Tværtimod er der grund til at mene, at doping simpelthen er en konsekvens af det. Sportens princip finder sit mest prægnante udtryk i De Olympiske Leges motto: hurtigere, højere, stærkere. Sportens drivkraft er essentielt viljen til sejr. Hvis ikke fodboldspilleren vil vinde, hvorfor skulle han så kaste sig ind i knaldhårde tacklinger og acceptere den risiko, det indebærer. Hvis ikke cykelrytteren vil vinde, hvorfor så ikke blot lade konkurrenterne køre væk, når de sætter tempoet i vejret, og løbet bliver ubehageligt anstrengende. Der er rigtignok folk, der spiller fodbold uden at gå helhjertet ind i tacklingerne, uden at give sig fuldt ud og uden at bekymre sig synderligt om resultatet. Og der er folk, der kører på racercykel og vælger at følges ad, fordi de synes, det er dejligt at være sammen og få sig rørt. Det er motionister, ikke sportsfolk. Vi kan selv synes, det er sjovt at spille fodbold eller cykle med dem, eller vi kan dovent misunde dem deres disciplin eller lyst til at gøre en forebyggende indsats for helbredet, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Men kun de allerfærreste af os finder det værd at se på. For det, vi værdsætter ved sporten, er det kompromisløse engagement den spænding og intensitet, der kommer af, at sejren betyder noget. Hvor sejren opfattes som ligegyldig, er der ikke noget på spil og derfor ikke andet for tilskuere at overvære end betydningsløs bevægelse. Kun for så vidt tilværelsens absurde sider appellerer til os, vil vi nyde at se motionister motionere. For deres engagement i selve aktiviteten er ikke særlig stort. Motionister motionerer for at redde sig, skønt der ikke er nogen egentlig fare på færde. Som tilskuere ser vi ikke, hvad motionisterne ser for deres indre blik. Vi ser ikke døden i hælene på dem. Motionsidræt er derfor udefra set blottet for spænding. Der er altså et dybt skel mellem motionsidræt og sport. Motionsidræt lokker med gevinst på længere sigt i form af en forøget chance for at bevare et godt helbred langt op i årene. Sporten frister derimod 11

23 med umiddelbar gevinst i form af berusende oplevelser af nærvær, spænding og kompromisløst engagement ved at sætte helbredet på spil. At dyrke sport er at eksistere her og nu: at bruge sig selv, udfolde sit talent og søge sin succes uden bekymring for de veksler, man eventuelt trækker på fremtiden. Brian Holm giver et træffende eksempel i sin bog Smerten glæden. Her skriver han: Engang fortalte en holdkammerat mig, at han ville tage al den medicin, der var nødvendig, for at køre stærkt og blive en stjerne. Han påstod, at det var ham totalt ligegyldigt, om brugen af doping ville forkorte hans liv, så han ikke blev 50 år. Bare han kom til at vinde et stort løb. (Holm 2002: 110). Det er barske løjer. Men det er en alvorlig misforståelse at kalde det usportsligt. Ret beset vidner citatet om en udpræget sportslig indstilling. For sagen er som sagt, at sportens drivkraft er viljen til sejr. Derfor træner sportsfolk langt mere og langt hårdere, end motionister motionerer. For den megen træning kan være med til at give atleten en fordel i forhold til konkurrenterne. Af samme grund søger atleter eksperthjælp i forbindelse med deres træningstilrettelæggelse. En dårlig træner bliver hurtigt fyret, selvom han er nok så flink. For det er en fordel at have en god træner. Som følge af samme logik forsager atleter også gerne bordets glæder, hvis de konkurrerer inden for sportsgrene, hvor lav vægt er en fordel. Et af de ofte fremførte argumenter mod doping er, at det skaber ulige vilkår. Men som de nævnte eksempler viser, er sporten ikke optaget af lighed, kun af jævnbyrdighed. Og eftersom det jævne som bekendt kun er nogenlunde lige, vil én af de jævnbyrdige parter som regel have et overtag. Den position søger atleterne hver især at opnå med træningsflid, strenge diæter, rådgivning, og hvad der ellers foreligger af muligheder. Doping er en konsekvens af selvsamme stræben. 12

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

Fascinationen ved idræt

Fascinationen ved idræt Fascinationen ved idræt Doping blandt danske -Eller cykelryttere Cykelsportens paradoksale attraktion - Et humanistisk perspektiv ph.d. stipendiat, cand.scient. Institut for Idræt og Biomekanik, cand.

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 221. marts 2011 JL Den 21. marts 2011 blev i sag nr. 2/2011 Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg mod A afsagt sålydende KENDELSE: Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg har indbragt

Læs mere

DEN HESTEPRAKTISERENDE DYRLÆGES ROLLE I DOPINGPROBLEMATIKKEN

DEN HESTEPRAKTISERENDE DYRLÆGES ROLLE I DOPINGPROBLEMATIKKEN DEN HESTEPRAKTISERENDE DYRLÆGES ROLLE I DOPINGPROBLEMATIKKEN Den hestepraktiserende dyrlæges fornemste opgave er at varetage hestens tarv. Intet over, intet ved siden af. Doping har noget at gøre med manglende

Læs mere

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag?

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? Jesper von Seelen Oktober, 2009 Danmark går glip af medaljer: Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? I en tid hvor trænere og ledere fra eliteidrætsklubberne og specialforbundene står i kø

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). DDS, DFIF og DGI ønsker at bidrage til kampen mod doping inden for

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90 SYVENDE TRIN: Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl. 6. Kapitel Handling Læs fjerde afsnit på side 90 Efter din ihærdige indsats med trinnene fra 4 6 er du nu blevet i stand til at føre din beslutning

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt August 2009 De 403 bedste atleter fra de 31 Team Danmark-støttede sportsgrene har hen over sommeren 2009 deltaget i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende:

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende: Naturlighed og humanisme - To etiske syn på manipulation af menneskelige fostre Nils Holtug, filosof og adjunkt ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik ved Københavns Universitet Den simple ide

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 7 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 14. juli 2014 I sag nr.

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten 10/2016 Indledning I forbindelse med implementering af 2015-versionen af det internationale kodeks for antidoping, har Anti Doping Danmark (ADD) og Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

Efter Lance Armstrong før WADA-konferencen

Efter Lance Armstrong før WADA-konferencen Efter Lance Armstrong før WADA-konferencen Lone Hansen, Dir. Anti Doping Danmark 1 Både Lance Armstrongs og den danske cykelstjerne Michael Rasmussens dopingsager og dopingbekendelser satte fokus på et

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Når livet slår en kolbøtte

Når livet slår en kolbøtte Når livet slår en kolbøtte - at være en familie med et barn med særlige behov Af Kurt Rasmussen Januar 2014 Når der sker noget med én i en familie, påvirker det alle i familien. Men hvordan man bliver

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer,

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om bekæmpelse af doping inden for rekreativ sport Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE Talentudvikling er en kerneudfordring Idrettsklub Talent-identifikation Sætter potentialet i centrum Talent i biologisk perspektiv Sætter potentialet i centrum

Læs mere

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Informationsfolder Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Randers KFUM håndbold vil med denne informationsfolder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed.

Læs mere

Kommissorium for Advarselsudvalg

Kommissorium for Advarselsudvalg Kommissorium for Advarselsudvalg Panel til gennemgang af whereabouts-overtrædelser Baggrund: Alle udøvere i Anti Doping Danmarks prioriterede testgruppe A er forpligtet til at overholde samtlige krav specificeret

Læs mere

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark 1. Baggrund og formål I henhold til Lov nr. 1438 af 22. december 2004 (L 2004.1438), om fremme af dopingfri idræt, 9

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Etisk kodeks for grønlandsk konkurrenceidræt

Etisk kodeks for grønlandsk konkurrenceidræt Etisk kodeks for grønlandsk konkurrenceidræt Præambel Det etiske kodeks har følgende indhold: Kapitel 1: Etiske normer for udøvere Kapitel 2: Etiske normer for trænere Kapitel 3: Etiske normer for dommere

Læs mere

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker,

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, Prædiken Fastelavnssøndag 2014, 2.tekstrække, Luk 18,31-43. Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, der pludselig er blevet meget klogere end alle vi andre. Mennesker

Læs mere

BadmintonDanmarksAdfærdskodeks

BadmintonDanmarksAdfærdskodeks BadmintonDanmarksAdfærdskodeks 1. Etisk grundlag Badminton Danmarks adfærdskodeks hviler på alment menneskelige normer og værdier, som markerer et tilhørsforhold til vort samfunds kultur og tradition.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge hvad med rettighederne?, Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter.

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter. Af: Maria Gilje Torheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Hunden regnes for at være vores ældste husdyr, og hund og menneske har levet sammen i mindst 14.000 år. Alligevel er forholdet

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT. Jonas Hjortdal og Michael Fester

MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT. Jonas Hjortdal og Michael Fester MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT Jonas Hjortdal og Michael Fester 2016 Titel Matchfixing i dansk eliteidrætmatchfixing i dansk eliteidræt Forfattere Jonas Hjortdal og Michael Fester Omslagslayout DIF Udgave

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE afsagt den 12. december 2014 i sag

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

2.s.e.påske.B Johs 10,22-30 Salmer: Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse.

2.s.e.påske.B Johs 10,22-30 Salmer: Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse. 2.s.e.påske.B. 2016 Johs 10,22-30 Salmer: 754-448-674 342-482-233 Jeg har en slags tro, der handler meget om taknemmelighed. Og om tilgivelse. Hvis der er noget, der er svært, eller som jeg synes er umuligt

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Fornuftens tidsalder Første og anden del af Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Thomas Paine Fornuftens tidsalder Første og anden del Forlaget Fritanken Originalens titel Age of Reason, Part First Udgivet

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 5 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 7. november 2013 I sag

Læs mere

14 U l r i c h B e c k

14 U l r i c h B e c k En eftermiddag, da Ulrich Beck som ung førsteårs jurastuderende gik rundt i den sydtyske universitetsby Freiburg og tænkte over virkelighedens beskaffenhed, slog det ham pludselig, at det egentlig ikke

Læs mere

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT Dette er en folder med oplysning og rådgivning om antidopingreglerne til dig, der er medlem af en firmaidrætsforening under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Corporate governance i Danmark

Corporate governance i Danmark JENS VALDEMAR KRENCHEL OG STEEN THOMSEN Corporate governance i Danmark Bogens tema er de udfordringer, som ledelsen af danske børsnoterede selskaber står overfor med hensyn til corporate governance i særdeleshed,

Læs mere

2013 er efterhånden skudt godt i gang. Også i Risskov Taekwondoklub, hvor et nyt år for os betyder en masse nye projekter.

2013 er efterhånden skudt godt i gang. Også i Risskov Taekwondoklub, hvor et nyt år for os betyder en masse nye projekter. Michael Hartvig Fra: Risskov Taekwondo Klub [ChungMoo@klub-modul.dk] Sendt: 4. marts 2013 20:56 Emne: Nyhedsbrev marts 2013 Kære alle medlemmer af Risskov Taekwondoklub, 2013 er efterhånden skudt godt

Læs mere

Det sande før det informative

Det sande før det informative En lind strøm af dopingbekendelser har lydt fra cykelryttere hvor mantraet har været Jeg har taget doping, og det undskylder jeg. Bjarne Riis angrede ikke, men gør det nødvendigvis hans bekendelse til

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

12. februar Dopingreglementet og World Anti Doping Code

12. februar Dopingreglementet og World Anti Doping Code 12. februar 2009 Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og De Danske Skytteforeninger

Læs mere

Miljøet. Talentudviklingsmiljøer. Udøverens relationen i og udenfor sport

Miljøet. Talentudviklingsmiljøer. Udøverens relationen i og udenfor sport Eliteidrætsmiljøer med udgangspunkt i badminton Carsten Hvid Larsen Institut for idræt og biomekanik Syddansk Universitet Forskningsperspektiver indenfor talentudvikling Perspektiv Biologisk Psykologisk

Læs mere

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for Danish 1 Spørgsmål: Jeg er til enhver tid altid ansvarlig for, hvad jeg indtager eller på anden måde tilfører min krop. Alle idrætsudøvere skal proaktivt indhente information om medicin og kosttilskud,

Læs mere

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Af Dameudvalget, ved Tina Dideriksen 2016 ambitioner Damudvalget ønsker at rekruttere to medlemmer til udvalget gerne fra

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Denne bog har lix 20.

Denne bog har lix 20. Denne bog har lix 20. Glæd dig til de næste DE SKJULTE DÆMONER-bøger: Bog 1: Den nye dobbeltgænger Bog 2: Dødens krystaller (er udkommet) flere bind under forberedelse NICOLE BOYLE RØDTNES Illustreret

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 75 Offentligt Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål I: Vil ministeren på baggrund af den seneste debat om Åndssvageforsorgen i efterkrigstiden og frem

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget.

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget. 1 Indgået mellem BUESKYDNING DANMARK og skytte: Navn, klub, år Et spørgsmål om holdning til tingene Som bruttoholds- og landsholdsskytte tilslutter du dig visse regler officielle, som uskrevne, med en

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40.

Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40. 1 Nollund Kirke. Søndag d. 30. december 2012 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til julesøndag, 1. tekstrække. Luk. 2,25,40. Salmer. DDS 110 Nu vil vi sjunge og være glad. DDS 117 En rose så jeg skyde.

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse.

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse. Manipulation strider principielt imod retorikkens etik. Men nogle gange kan manipulation være et nyttigt kneb til at få din vilje i dagligdagen. Den praktiske side lærer dig at mestre manipulations sorte

Læs mere

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI OPDATERET JANUAR 2015 1. januar 2015 Dopingreglement for motionsidræt under Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund

Læs mere

Projekt beskrivelse Vedrørende ansøgning til Cyclocross Tårn

Projekt beskrivelse Vedrørende ansøgning til Cyclocross Tårn Projekt beskrivelse Vedrørende ansøgning til Cyclocross Tårn Viborg Cycling Dokumentet opdateret: 25-02-2015 14:05:00 Indholdsfortegnelse: 1. Formål med ansøgning...2 2. Viborg Cycling (baggrund)...2 3.

Læs mere

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme Prædiken til midfaste søndag 2014, Johs. 6,24-37. For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme tidspunkt som hele historien med færøske bank skandalen. I det lille nummer

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

THE THREE BROTHERS HVORDAN SER VI PÅ DØDEN?

THE THREE BROTHERS HVORDAN SER VI PÅ DØDEN? The Tale of the Three Brothers Punkt 1 Se filmen i gruppen. Punkt 2 Tal om filmen i gruppen. Punkt 3 Se dokumentaren Døden er som at køre på cykel (følg linket) og læs artiklen Vi har ikke lært at dø (lidt

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

[Indledning] Tak for muligheden for at komme her i dag sammen med justitsministeren og redegøre for regeringens indsats mod matchfixing.

[Indledning] Tak for muligheden for at komme her i dag sammen med justitsministeren og redegøre for regeringens indsats mod matchfixing. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 62 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om matchfixing Åbent Dato og klokkeslæt: 11. januar 2013 kl. 13.00-14.30 Sted: Christiansborg værelse

Læs mere