IDRÆTSJURISTEN Årsskrift for foreningen Idrætsjura 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDRÆTSJURISTEN Årsskrift for foreningen Idrætsjura 2002"

Transkript

1 IDRÆTSJURISTEN Årsskrift for foreningen Idrætsjura 2002

2 Forord Dette års udgave af Idrætsjuristen, der er tredje udgave, omhandler doping og de retlige spørgsmål og problemer, der kan opstå i forbindelse hermed, f.eks. bevisspørgsmål og idrætsudøverens retsbeskyttelse i forhold til idrætsorganisationerne og pressen, f.eks. Bo Hamburger-sagen. Emnet doping er blevet valgt, ikke kun fordi det inden for sportens verden er meget oppe i tiden, men også og ikke mindst fordi foreningen i dagene 1. og 2. november 2002 afholdt en særdeles vellykket og velbesøgt konference i Idrættens Hus i Brøndby om doping, herunder de retlige problemer i tilknytning til dopingproblematikken. Konferencen blev afholdt som en nordisk idrætsjuridisk konference, med deltagere ikke blot fra Danmark, men også fra Sverige, Norge og Finland. En række særdeles velkvalificerede foredragsholdere var inviteret og løftede med deres indlæg konferencen op på et internationalt niveau, hvilket dokumenteres ved læsning af de artikler, som foredragsholderne beredvilligt har udarbejdet til dette års udgave af Idrætsjuristen. Det er vi alle foredragsholderne meget taknemlige for. Efter min vurdering er det meget vigtigt på enhver måde at bidrage til: at bringe mere information ud om doping at skabe forståelse for farerne ved brug af doping at skabe større viden om doping at gøre alle bedre i stand til at deltage i debatten om doping. iii

3 Idrætsjuristen 2001 Idrætsjuraen i Danmark og USA Med rette kan følgende spørgsmål stilles: Kan man overhovedet forestille sig et Tour De France uden dopingstoffer. Hvorfor vil fodbold FIFA ikke gå ind i bekæmpelsen af doping på lige fod med cykelsport, svømning mv. Bør en dopingtiltalt ikke nyde samme retsbeskyttelse som enhver anden tiltalt med beskikkelse af forsvarer, ret til fremlæggelse af bevismateriale, ret til at indkalde vidner mv. Har elitesporten nået et niveau, hvor den ædle kappestrid er så konkurrencepræget, og kampen står om så mange penge, at en sund sjæl i et sundt legeme skal omskrives til en sund sjæl i et legeme fyldt med godkendte dopingstoffer. Ja, spørgsmålene er mange, og svarene er ganske givet lige så mangeartede og forskellige alt efter om det er amatøridrætsudøveren, den professionelle idrætsudøver, lederen eller tilskueren, der kommer med svaret. Efter min opfattelse bør der overhovedet ikke herske den mindste tvivl om, at dopingmisbrug skal bekæmpes, og at der skal gøres endnu mere for at udbrede kendskabet til de skadelige virkninger af doping. På den anden side er der heller ingen tvivl om, at man bliver nødt til at acceptere, at lægeordineret og lægegodkendt medicin er blevet en del af ikke mindst topidrætten. Imidlertid bør der blandt alle også topidrætsudøvere være fuld enighed om, at der i sportsverdenen kun må benyttes lægegodkendte præparater. Med disse indledende betragtninger er jeg ikke i tvivl om, at dette års artikelserie i Idrætsjuristen ikke blot vil give anledning til yderligere konstruktiv debat om doping, men også vil medvirke til at afklare mange synsvinkler på emnet, ikke mindst på det juridiske område. iv

4 Idrætsjuristen 2001 Idrætsjuraen i Danmark og USA Derfor kan jeg med glæde og stolthed som formand for foreningen Idrætsjura byde Artikelsamling nr. 3 velkommen, og jeg vil samtidig benytte lejligheden til at rette en stor tak endnu engang til lektor, dr. jur. Jens Evald fra Aarhus Universitet, der også denne gang har stået for det redaktionelle, ligesom jeg samtidig vil benytte lejligheden til at rette en stor tak til de øvrige forfattere til samlingens artikler. En særlig tak til Kulturministeriet, som støttede konferencen med kr., og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, som har støttet udgivelsen af denne bog med kr. God læsning. Advokat J. Bertel Rasmussen formand for foreningen Idrætsjura/DIJF v

5 Forfatterne Peter Danowsky är advokat och delägare i Danowsky&Partners advokatbyrå i Stockholm. Han har särskild inriktning på immaterialrätt och mediajuridik. Han har skrivit flera böcker och åtskilliga artiklar i rättsfrågor. Han var i ungdomen road bordtennisspelare, utan stora framgångar. Detsamma gäller nu golf. Bjørn Graae, cand.jur., har siden 1990 været byretsdommer i Århus, fra dog ved retten i Brædstrup. Han er desuden ekstern lektor ved Handelshøjskolen i Århus og ved Aarhus Universitet, bl.a. i faget Idrætsjura. Medforfatter til Idræt og Jura (1997). Verner Møller, cand.mag., ph.d., lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Har bl.a. skrevet bøgerne Sundhed og Idræt (1999), Dopingdjævlen (1999) og har senest udgivet Sportens forførende skønhed (2002) og The Essence of Sport (2003). Kristina Olinder. Efter ett antal år i en styrelse för en golfklubb invaldes K.O. i Svenska Golfförbundets styrelse 1977, där hon satt till invaldes K.O. i Sveriges Riksidrottsförbunds styrelse och avgick därifrån Från 1991 var hon dessutom vice ordförande i styrelsen. I Dopingkommissionen invaldes K.O och blev dess ordförande Civila profession numera pensionerad kommunjurist. Lone Pagh, journalist, cand.jur. Bestyrelsesmedlem i Foreningen Idrætsjura siden Juridisk speciale i konfliktløsning og mediation. vi

6 Har været sportsjournalist ved Danmarks Radio, herunder som reporter ved tre Olympiske Lege, VM i fodbold, IOC-kongresser mv. Er nu chefredaktør for nyhedstjenesten Infopaq. Lauri Tarasti, jur.lic., är domare i Högsta förvaltningdomstolen i Finland. Han har arbetat som ordförande i idrottens första interna, internationella förmedlingsdomstolen i IAAFs Arbitration Panel samt som medlem i WADAs juridiska kommitté. Han har skrivit fyra juridiska böcker, en av dem handlar om dopingjuridik Legal Solutions in International Doping Cases (Milano 2000). Henriette Hillestad Thune er ansatt i advokatfirmaet Schjødt AS idrettsavdeling fra 1999 til Sekretær i Norsk Idrettsjuridisk Forening. Foreleser i idrettsjuss ved Norges Idrettshøyskole fra Diverse idrettsjuridiske publikasjoner. Geir Woxholth, dr juris 1991, professor i formuerett ved Universitetet i Oslo, Tidligere arbeidet som lovrådgiver ved Justisdepartementets Lovavdeling. Skrevet en rekke bøker og artikler innenfor fagene kontraktsrett, selskapsrett, foreningsrett, stiftelsesrett og idrettsjuss. vii

7 Indholdsfortegnelse Introduktion af Jens Evald... 1 Doping-sagen... 1 Oversigt over bogens artikler... 3 Dopingbekæmpelsen. Et farvel til oplysningsidealerne? af Verner Møller... 7 Dopingbekæmpelsens stormløb på den moderne verdens idealer.. 9 Sportens væsen Sport som opdragelse Frygten for moderniteten Litteratur Behandling af dopingsager i Danmark af Bjørn Graae Historik Regelsættet Dopingkontrolarbejdet Afgørelsen i dopingsager Bevisspørgsmål Internationale forhold Efterskrift viii

8 Antidopingarbeidet i Norge af Henriette Hillestad Thune Innledning Historisk tilbakeblikk Norges deltagelse i internasjonalt samarbeid Antidopingarbeidet innenfor den organiserte idretten Innledning Nærmere om organiseringen av NIFs antidopingarbeid Sanksjonering av doping innenfor den organiserte idretten Innledning Saksbehandlingsreglene i dopingsaker Innledning Behandlingen for NIFs domsutvalg Overprøving. Gjenopptagelse Offentlighet Behandlingen av dopingsaker for de alminnelige domstoler Adgang til domstolsprøvelse Domstolsprøvelsens intensitet Saksbehandlingsregler De materielle vilkår for å sanksjonere Innledning Den straffbare handling Forhold som likestilles med positiv dopingprøve Hvilke utøvere må akseptere å bli dopingkontrollert og kan straffes etter NIFs lov Dopingkontroll Virkning av en positiv dopingprøve Skyld og rettsvillfarelse Forsøk og medvirkning Forholdet til dom ilagt av et internasjonalt ix

9 forbund Foreldelse Antidopingarbeidet utenfor den organiserte idretten Innledning Straffebestemmelser om doping Antidopingarbeid og menneskerettigheter Litteratur Svensk idrottsrörelses antidopingarbete af Kristina Olinder Inledning Idrottens verksamhetsidé avseende antidopingarbetet RF:s organisation för antidopingverksamheten Riksidrottsstyrelsen Dopingkommissionen Antidopinggruppen Finansiering av antidopingverksamheten RF:s arbete mot doping Kontrollverksamhet Analysverksamhet Juridisk verksamhet Forskning och utveckling Information och utbildning Nationell samverkan Internationell samverkan Noen bemerkninger om saksbehandlingen i dopingsaker i søksmål for CAS af Geir Woxholth x

10 1. Emnet Hva er CAS? Bakgrunnen for det norske saksanlegget Litt generelt om de rettsspørsmål som skal avgjøres i Norges sak CAS saklige kompetanse: Hvilke saker faller innenfor CAS kompetanse? Hvordan bringes en sak inn for CAS? Om WADAs kommande globala anti-dopingkod af Lauri Tarasti WADA World Anti-Doping Code Kodens innehåll Kodens karaktär Koden och idrottare Svåra definitioner Idrottarens ansvar Till slut Medier, juridik, etik och doping af Peter Danowsky Mediation idrættens nye konfliktløser af Lone Pagh Indledning Introduktion til mediation xi

11 3. Idrættens konfliktløsning Appeludvalget Alternativ konfliktløsning Om idrættens konflikter Konflikter, der ikke egner sig til mediation Disciplinærsager og mediation Holdudtagelser og mediation Fortolkning af turneringsreglementer Mediation i international idræt Den internationale sportsdomstol Det internationale fodboldforbund Canada Storbritannien Opsamling Litteratur xii

12 Introduktion af Jens Evald Doping-sagen Efter afholdelsen af Nordisk Idrætsjuridisk Konference i november 2002 henvendte min gode kollega og tidligere juniorlandsholdsroer, professor Jens Peter Christensen, Aarhus Universitet, sig til mig med en historie, der som han sagde viste et glimt af fortidens mere afslappede indstilling til dopingspørgsmålet. Historien stammer oprindeligt fra en artikel i morgenbladet Nationaltidende, som blev klippet ud og bragt i Aarhus Roklubs medlemsblad for marts måned Artiklen har overskriften Doping-sagen og er underskrevet Evald. Det var det danske rolandsholds læge, dr. Axel Mathiesen, som havde ansvaret for de danske roere op til De Olympiske Lege i London i 1948 og igen op til Europamesterskaberne i Milano i 1950, hvor Aarhus Roklub vandt guld med Garderfireren. Efterfølgende kom det frem, at dr. Mathiesen havde ordineret roerne Androstin, som var et hormonpræparat. Den måske nok bedst kendte idrætslæge gennem tiderne, Dansk Idræts-Forbunds førstelæge, dr. Ove Bøje, hævdede, at Androstin kunne betragtes som doping. Med hensyn til hormonpræparatet mente dr. Mathiesen, at dette kun var ordineret som et tilskud til føden under idrætsfolkenes hårde træning. Et synspunkt som han høstede stærkt bifald for på Dansk Forening for Rosports generalforsamling. Dr. Mathiesen sammenlignede således hormonpræparatet med de såkaldte Tunol-piller, som ifølge Nordisk Konversations Leksikon fra 1950 er: Indregistreret Varemærke. Blanding af forskellige vitaminrige Fiskeleverolier, stan- 1

13 dardiseret saaledes, at det er ca. 60 gange stærkere end Torskelevertran. Sagen havde udviklet sig ubehageligt, i hvert fald havde det internationale ro-forbund sendt Dansk Forening for Rosport et brev, hvori man bad foreningen om en erklæring med hensyn til pillerne. Men det var ikke så ligetil, for Retslægerådet ønskede ikke at tage sig af sagen. Ebbe Parsner, som i dobbeltsculler havde vundet sølv ved De Olympiske Lege i London og guld ved Europamesterskaberne, udtalte sig som aktiv deltager om sit syn på pillerne, og han fremhævede særligt, at han havde det lige så godt efter brugen af pillerne som før og overhovedet ikke kunne mærke nogen forskel. En af Skjolds sølvvindere i firer uden styrmand ved Europamesterskaberne fortalte om brugen af pillerne: Nogle dage før vi skulle rejse til Italien, fik klubben tilsendt en lille flaske Androstin-piller, og jeg vil tro, der kunne blive 4 stk. pr. dag til hver af os. Jeg husker ærligt talt ikke, om jeg tog min daglige dosis, for jeg har aldrig interesseret mig ret meget for piller; men da vi skulle rejse, blev der ordineret 3 piller pr. dag til samtlige roere i forbindelse med middagsmåltidet. Jeg vil tro, at vi i alt har fået piller en halv snes dage, men jeg mærkede ikke, de havde nogen virkning, og det er vel nok det kedelige ved sagen. Var vi blevet stærkere, mere udholdende eller hurtigere efter at have spist Androstin, ville der jo have været lidt mening i, at vi slugte pillerne; men det er trist at blive mistænkt for doping, når vi slet ikke har kunnet mærke noget. Sagen endte her, og skribenten Evald rundede sin artikel i Aarhus Roklubs medlemsblad af med den bemærkning, at konkurrencen ville blive hårdere, efter at tyskerne atter er kommet med i det internationale samarbejde, og at det ville være beklageligt, hvis udlandet mistænker os for doping, fordi dansk rosport siden 1948 har 2

14 tilkæmpet sig en plads i verdenseliten. Og man kan tilføje: med eller uden pillernes hjælp. Oversigt over bogens artikler Bogens artikler er skrevet af foredragsholdere og deltagere fra Nordisk Idrætsjuridisk Konference (2002). Foredragsholderne var lektor, ph.d. Verner Møller, Odense Universitet, professor, dr.med. Bengt Saltin, Rigshospitalet, medlem af WADAs juridiske komité, Lauri Tarasti, advokat Peter Danowsky, professor, dr.jur. Geir Woxholth, og advokat Merethe Stagetorn. På konferencen deltog henved 100 idrætsjurister fra hele Norden. I den første artikel, Dopingbekæmpelsen et farvel til oplysningsidealerne?, diskuterer og analyserer Verner Møller grundlaget for dopingbekæmpelsen. Forfatteren er bekymret over visse tendenser blandt journalister til offentligt at hænge dopingmistænkte atleter ud, og han hævder, at dopingbekæmpelsen er et stormløb mod den moderne verdens idealer, hvis væsentligste karakteristikon netop er, at man ikke forlader sig på rygter eller tvivlsomme indicier. Forfatteren analyserer herefter sportens væsen og peger på det forhold, at der ikke findes noget holdbart argument imod doping, og at brugen af doping så at sige er en konsekvens af sportens væsen. Møller behandler endvidere den klassiske opfattelse af sport som opdragelse og mener, at sporten gang på gang viser, at ideen om sporten som hjemsted for opdragelse, karakterdannelse og sundhed ikke er andet end postulater og drømme. Møller mener, at den måde, hvorpå dopingdebatten er forløbet siden 1998, giver anledning til at frygte, at modernitetens epoke er ved at rinde ud, og at man forlader modernitetens frihedsidealer til fordel for en moralsk praksis, der har middelalderen som forbillede. 3

15 I den anden artikel, Behandling af dopingsager i Danmark, behandler Bjørn Graae Danmarks Idræts-Forbunds regelsæt for behandling af dopingsager. Forfatteren beskriver og analyserer Dopingkontroludvalgets kontrolarbejde, som kan sammenlignes med det efterforskningsmæssige arbejde, der udføres af politi og anklagemyndighed i det omgivende samfund. Herefter behandler Graae afgørelsen i første instans, dvs. ved dopingnævnet. Forfatteren behandler indgående de særlige bevisspørgsmål, som en dopinsag kan give anledning til, og han afslutter artiklen med en omtale af dopingbekæmpelsen i relation til de internationale organisationer. I den tredje artikel, Antidopingarbeidet i Norge, beskriver Henriette Hillestad dopingbekæmpelsen i Norge først og fremmest knyttet til Norges Idrettsforbund (NIF). Organiseringen af dopingbekæmpelsen inden for NIF foregår på tre niveauer: Det første niveau er kontrolvirksomheden, hvor bl.a. prøveudtagningen planlægges og gennemføres. Det andet niveau er påtalevirksomheden, hvor det besluttes, om en dopingsag skal prøves ved de relevante tvistløsningsorganer. Det tredje niveau er prøvelsen for NIFs doms- og appeludvalg. Forfatteren behandler endvidere den norske straffelov, som indeholder en straffebestemmelse ( 162b), der rammer den, som ulovlig indvirker, indfører, udfører, opbevarer, sender eller overdrager stof, der efter regler fastsat av Kongen anses for at være et dopingmiddel. Hillestad afslutter sin artikel med en behandling af antidopingarbejdet i relation til menneskerettighederne, som der i de senere år har været megen fokus på i norsk idræt. I den fjerde artikel, Svensk idrottsrörelses antidopingarbete, behandler Kristina Olinder Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) arbejde mod doping, som begyndte allerede i 1970erne. Olinder tager udgangspunkt i idrættens idégrundlag og mener at kunne sammenfatte fire punkter, som hver især begrunder dopingbekæmpelsen: Doping är fusk, doping är farligt, doping förstör og doping ger fängelse. 4

16 Herefter analyserer og beskriver forfatteren RFs antidopingvirksomhed, som vedrører emnerne kontrolvirksomhed, analysevirksomhed, juridisk virksomhed, forskning og udvikling, information og uddannelse samt nationalt og internationalt samarbejde. I den femte artikel, Noen bemerkninger om saksbehandlingen i dopingsaker i søksmål for CAS, behandler Geir Woxholth den sag, som Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Olympiske Komité (NOK) har anlagt mod IOC og CAS om diskvalifikation af langrendsløberne Muhlegg, Danilova og Lazutina og tilbagetrækning og omfordeling af de medaljer, som disse blev tildelt i Salt Lake City OL. Forfatterens fremstilling baserer sig alene på oplysninger, som var kendt før det norske sagsanlæg. Woxholth giver en beskrivelse af CAS s Court of Arbitration for Sport opbygning og virksomhed. Herefter redegøres for baggrunden for det norske sagsanlæg, ligesom forfatteren giver en generel behandling af de retsspørgsmål, der skal afgøres i Norges sag. Forfatteren beskriver endvidere CAS s saglige kompetence og ser på, hvordan sager indbringes for CAS. I den sjette artikel, Om WADAs kommande globala anti-dopingkod, analyserer Lauri Tarasti World Anti-Doping Agency s (WADA) kommende globale antidoping-regelsæt. Regelsættet (World Anti- Doping Code) skal være det grundlæggende dokument for harmoniseringen af (nationale) dopingregler, og det kommer til at indeholde tre niveauer: I. Selve regelsættet, II. Internationale standarder og III. Alternative fortolkningsregler (Models of Best Practices). Tarasti behandler herefter regelsættets (retlige) karakter og anfører, at det i forhold til de nationale regeringer kan betragtes som en politisk deklaration, der angiver de almindelige principper i kampen mod doping. I forhold til idrætsorganisationerne er regelsættet mere bindende, eftersom disse forventes skriftligt at godkende regelsættet. Idrætsudøverne er bundet af regelsættet gennem deres deltagelse og medlemskab af idrætsorganisationerne. Forfatteren behandler herefter forskel- 5

17 lige vanskelige definitioner i regelsættet og den retlige karakter af idrætsudøverens ansvar (culpa/strikt ansvar). I den syvende artikel, Medier, juridik, etik och doping, skitserer Peter Danowsky mediernes behandling af dopingsager og peger på det forhold, at der ikke er en fælles opfattelse i medierne af, hvordan man skal forholde sig til doping. I den ottende og sidste artikel, Mediation idrættens nye konfliktløser, behandler Lone Pagh tvistløsningen inden for idrætten. Forfatteren peger bl.a. på det forhold, at det traditionelle tvistløsningssystem som udgangspunkt skaber både vindere og tabere. Selvom forfatteren ikke mener, at dopingsager egner sig til mediation, anbefaler hun, at mediation i højere grad betragtes som en alternativ konfliktløsningsmodel inden for idrætten. Forfatteren mener dog, at idrættens beslutningstagere endnu har til gode at få skabt en opfattelse af, at parterne er del af en fælles konflikt, hvori det er et af idrætsverdenens særlige vilkår, at relationerne mellem parterne er nært forbundne og indbyrdes afhængige. 6

18 Dopingbekæmpelsen et farvel til oplysningsidealerne? af Verner Møller, Danmark I november 2000 blev der afholdt en international konference for kritiske sportsjournalister i DGI-byen i København. Et af konferencens temaer var doping, og journalisterne Olav Skaaning Andersen og Niels Christian Jungs præsentation af deres prisbelønnede tv-dokumentar Tavshedens pris var et tilløbsstykke. Andersen og Jung viste klip fra programmet, hvori de sandsynliggør, at Bjarne Riis op gennem 1990erne har gjort brug af det præstationsfremmende stof EPO, og at hans formidable Tour de France-sejr i 1996 altså blev til ved hjælp af ulovlige midler. De fortalte, hvordan de havde tiltaget sig adgang til rytternes hotelværelser, når rytterne havde forladt dem, og fjernet skraldespandenes indhold, før rengøringspersonalet nåede frem. Det rimelige i den fremgangsmåde kunne der godt være stillet spørgsmålstegn ved. Men det blev der ikke. Tilhørerne, der i alt overvejende grad var journalister, accepterede stiltiende, at målet helligede midlet. I affaldet havde Skaaning Andersen og Jung fundet kanyler og medicinrester. Analyser af disse rester afslørede, at der var tale om dopingpræparater, blandt andet netop EPO. Tavshedens pris lod ikke tvivlen komme anklagede til gode. Programmet var en offentlig domfældelse. Da det blev tid for spørgsmål, spurgte jeg derfor, om de ved deres ransagninger var kommet i besiddelse af materiale, der kunne bevise, at Riis var dopet beviser de mente kunne holde i en retssag. Spørgsmålet udløste en interessant reaktion. Knapt havde Skaaning Andersen erkendt, at det havde de nok ikke, før en af verdens førende doping- 7

19 forskere, amerikaneren John Hoberman, fór op i et sjælfuldt forsvar for Andersen og Jungs indsats og proklamerede, at der er masser af anecdotal evidence, hvorpå klapsalverne bragede løs. De tilstedeværendes demonstrative opbakning til anecdotal evidence som grundlag for at hænge mistænkte atleter ud offentligt, er interessant, fordi den implicerer en accept af en ringere retssikkerhed for atleter i den gode anti-dopingsags tjeneste. Nu kan man selvfølgelig sige, at Andersen og Jungs udhængning af Riis intet har med retssikkerhed at gøre. Riis er jo aldrig blevet dømt, endsige sigtet. Og selvom det så sort ud for Bo Hamburger, der i 2001 blev testet positiv for brug af EPO, blev han alligevel i sidste ende frifundet, fordi den ene af to efterfølgende B-prøver var negativ. Frifindelsen skete til trods for, at Anti Doping Danmark s formand Bengt Saltin ikke lod offentligheden i tvivl om, at Hamburger var skyldig. Selv det negative testresultat var ifølge den lægefaglige ekspertise positivt, idet også denne prøve afveg markant fra normalen. Det, der reddede Hamburger, var simpelthen, at der var indlagt en unødvendigt stor usikkerhedsmargin for at være stensikker på, at uskyldige ikke blev dømt som følge af testen. Helt i overensstemmelse med idealerne for moderne retssamfund kom tvivlen altså anklagede til gode. Alligevel er der grund til bekymring. For den offentlige udhængning af mistænkte virker rent faktisk som straf. Bo Hamburger blev således afskediget fra sit hold CSC-World Online og blev af Dansk Cykle Union (DCU) udelukket fra landsholdet på livstid. DCU begrundede udelukkelsen med, at Hamburger havde forbrudt sig mod unionens etiske regler. Hvad disse regler handler om, er ikke formuleret særligt præcist. Men Hamburger-sagen efterlader det indtryk, at de blandt andet betyder, at man bryder de etiske regler, såfremt man påkalder sig mistanke om dopingbrug og derved (ufrivilligt) bringer cykelsporten negativ medieomtale. DCU synes således at optere for en retspraksis i lighed med den middelalderlige inkvisition, hvor ankla- 8

20 gede var ildestedt, dersom de ikke var i stand til at rense sig for mistanke. Som sagt kan man mene, at der ikke er nogen væsentlig grund til bekymring. For ganske vist er det ikke uden menneskelige og økonomiske omkostninger for den mistænkte atlet at blive dømt i folkedomstolen; men den juridiske procedure forløber efter bogen, og efter frifindelse kan anklagede gøre sine tab op og rejse erstatningskrav. Sådan kan man betrygge sig. En nærmere analyse af sagen vil imidlertid afdække uhyggelige perspektiver. Dopingbekæmpelsens stormløb på den moderne verdens idealer Et væsentligt karakteristikon ved den moderne verden er, at man ikke forlader sig på rygter eller tvivlsomme indicier. Den moderne verden er funderet i tillid til den menneskelige fornuft og dømmekraft og har den frie, myndige og oplyste borger som ideal. Men forfærdelsen over atleters brug af doping og lysten til at komme dopingbrugen til livs er åbenbart så stor, at man i lidenskabelige øjeblikke er parat til at kaste vrag på modernitetens idealer. Ret beset er det selve modernitetens grundlag rationaliteten der blev kastet overbord under den dopingstorm, som rejste sig i forbindelse med dopingafsløringerne under Tour de France Debatten var præget af spontan fordømmelse. Den toneangivende offentligheds generelle mishag blev understreget af, at enhver brug af doping forskelsløst blev omtalt som dopingmisbrug. På den måde blev der sprogligt fældet moralsk dom over fænomenet. De mest pessimistiske i koret forkyndte endda uden tøven sportens snarlige død, hvis ikke man hurtigt og effektivt fik bekæmpet det onde, der havde besat den. Retorikken bar præg af et nærmest religiøst engagement i 9

21 dopingbekæmpelsen, og man må undre sig over, hvad det var ved dopingafsløringerne, der satte så voldsomme følelser i gang. Det er værd at huske på, at den dopingbrug, der er på tale i f.eks. Tour de France-sammenhæng, er væsensforskellig fra f.eks. den dopingtvang, som foregik i det forhenværende Østtyskland, hvor umyndige børn og unge uden at de selv eller deres forældre vidste af det blev udsat for helbredstruende dopingkure. Det forekommer oplagt og helt uproblematisk uden videre at fordømme dopingtvang, hvad enten det er sagesløse børn, hunde eller heste, der bliver udsat for tvangen. Sætter man sig derimod for at vurdere myndige atleters frivillige brug af dopingmidler i overensstemmelse med oplysningstidens ideal om en fordomsfri brug af sin fornuft, vil man opdage, at der ikke er noget solidt grundlag for fordømmelsen. Man bliver nødt til at erkende, at den udbredte afstandtagen fra topatleternes dopingbrug grundlæggende er en smagssag. Dopingmodstanderen har ikke nogen bedre begrundelse for sin indsats, end at han rent personligt ikke bryder sig om det. Desuden vil man træffe på et yderligere problem, som en indsats imod doping bør tage højde for, nemlig at doping ikke er et problem i sporten, men derimod et problem ved sporten. Den ofte fremsatte begrundelse for dopingbekæmpelsen: at den er nødvendig som et forsvar for sporten, holder derfor ikke; og det vil jeg argumentere for, inden jeg giver et bud på, hvorfor doping nu om dage vækker så massiv modstand. Sportens væsen Først og fremmest kan man slå fast, at der ikke findes noget holdbart argument imod doping, som ikke samtidig er et argument mod sporten selv. Der er med andre ord ikke noget grundlag for at mene, at atleters 10

22 brug af doping bryder med sportens princip. Tværtimod er der grund til at mene, at doping simpelthen er en konsekvens af det. Sportens princip finder sit mest prægnante udtryk i De Olympiske Leges motto: hurtigere, højere, stærkere. Sportens drivkraft er essentielt viljen til sejr. Hvis ikke fodboldspilleren vil vinde, hvorfor skulle han så kaste sig ind i knaldhårde tacklinger og acceptere den risiko, det indebærer. Hvis ikke cykelrytteren vil vinde, hvorfor så ikke blot lade konkurrenterne køre væk, når de sætter tempoet i vejret, og løbet bliver ubehageligt anstrengende. Der er rigtignok folk, der spiller fodbold uden at gå helhjertet ind i tacklingerne, uden at give sig fuldt ud og uden at bekymre sig synderligt om resultatet. Og der er folk, der kører på racercykel og vælger at følges ad, fordi de synes, det er dejligt at være sammen og få sig rørt. Det er motionister, ikke sportsfolk. Vi kan selv synes, det er sjovt at spille fodbold eller cykle med dem, eller vi kan dovent misunde dem deres disciplin eller lyst til at gøre en forebyggende indsats for helbredet, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Men kun de allerfærreste af os finder det værd at se på. For det, vi værdsætter ved sporten, er det kompromisløse engagement den spænding og intensitet, der kommer af, at sejren betyder noget. Hvor sejren opfattes som ligegyldig, er der ikke noget på spil og derfor ikke andet for tilskuere at overvære end betydningsløs bevægelse. Kun for så vidt tilværelsens absurde sider appellerer til os, vil vi nyde at se motionister motionere. For deres engagement i selve aktiviteten er ikke særlig stort. Motionister motionerer for at redde sig, skønt der ikke er nogen egentlig fare på færde. Som tilskuere ser vi ikke, hvad motionisterne ser for deres indre blik. Vi ser ikke døden i hælene på dem. Motionsidræt er derfor udefra set blottet for spænding. Der er altså et dybt skel mellem motionsidræt og sport. Motionsidræt lokker med gevinst på længere sigt i form af en forøget chance for at bevare et godt helbred langt op i årene. Sporten frister derimod 11

23 med umiddelbar gevinst i form af berusende oplevelser af nærvær, spænding og kompromisløst engagement ved at sætte helbredet på spil. At dyrke sport er at eksistere her og nu: at bruge sig selv, udfolde sit talent og søge sin succes uden bekymring for de veksler, man eventuelt trækker på fremtiden. Brian Holm giver et træffende eksempel i sin bog Smerten glæden. Her skriver han: Engang fortalte en holdkammerat mig, at han ville tage al den medicin, der var nødvendig, for at køre stærkt og blive en stjerne. Han påstod, at det var ham totalt ligegyldigt, om brugen af doping ville forkorte hans liv, så han ikke blev 50 år. Bare han kom til at vinde et stort løb. (Holm 2002: 110). Det er barske løjer. Men det er en alvorlig misforståelse at kalde det usportsligt. Ret beset vidner citatet om en udpræget sportslig indstilling. For sagen er som sagt, at sportens drivkraft er viljen til sejr. Derfor træner sportsfolk langt mere og langt hårdere, end motionister motionerer. For den megen træning kan være med til at give atleten en fordel i forhold til konkurrenterne. Af samme grund søger atleter eksperthjælp i forbindelse med deres træningstilrettelæggelse. En dårlig træner bliver hurtigt fyret, selvom han er nok så flink. For det er en fordel at have en god træner. Som følge af samme logik forsager atleter også gerne bordets glæder, hvis de konkurrerer inden for sportsgrene, hvor lav vægt er en fordel. Et af de ofte fremførte argumenter mod doping er, at det skaber ulige vilkår. Men som de nævnte eksempler viser, er sporten ikke optaget af lighed, kun af jævnbyrdighed. Og eftersom det jævne som bekendt kun er nogenlunde lige, vil én af de jævnbyrdige parter som regel have et overtag. Den position søger atleterne hver især at opnå med træningsflid, strenge diæter, rådgivning, og hvad der ellers foreligger af muligheder. Doping er en konsekvens af selvsamme stræben. 12

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 221. marts 2011 JL Den 21. marts 2011 blev i sag nr. 2/2011 Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg mod A afsagt sålydende KENDELSE: Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg har indbragt

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

Fascinationen ved idræt

Fascinationen ved idræt Fascinationen ved idræt Doping blandt danske -Eller cykelryttere Cykelsportens paradoksale attraktion - Et humanistisk perspektiv ph.d. stipendiat, cand.scient. Institut for Idræt og Biomekanik, cand.

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. april 2015 i sag nr. 6/2015 [A]s indbringelse af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 Sagen er behandlet af Lis

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd Til alle spillere, trænere, ledere, dommere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige hjælpere i dansk håndbold Adfærdskodeks Matchfixing - og anden uetisk adfærd Indledning og formål med adfærdskodeks I maj måned

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

A F S N I T 5 TILMELDING UDTAGELSE MEDICIN REKLAME

A F S N I T 5 TILMELDING UDTAGELSE MEDICIN REKLAME A F S N I T 5 TILMELDING UDTAGELSE MEDICIN REKLAME 2015 5 : AMATØR REKLAMER MEDICIN TILMELDING INDHOLD: Artikel Side 5.1 Tilmelding 1 5.2 Forbundsarrangementer 1 5.3 Udtagelsesbestemmelser [B1 2] 1 5.5

Læs mere

Team Roskilde Junior

Team Roskilde Junior Team Roskilde Junior Et dansk juniorteam som skaber bemærkelsesværdige resultater nationalt og internationalt If my mind can conceive it, and my heart can believe it - then I can achieve it. Muhammad Ali

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 Salgstaler på dåse I sidste kapitel foreslog jeg, at du gør op med dig selv, at du kan præstere meget mere, end du tror. Og at du opstiller dit idealbillede af en

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Sammenbrud, kærlighed og cykelstyrt

Sammenbrud, kærlighed og cykelstyrt Sammenbrud, kærlighed og cykelstyrt I biografien Riis giver Bjarne Riis sin version af en historie, der er blevet allemandseje: Historien om, hvordan han nåede den største cykelhæder i verden, og hvad

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 1 af 12 Etisk kodeks for Dansk Sejlsport 2. udgave 2013 Dansk Sejlunion 2013 Præambel Denne etiske kodeks gælder for dansk sejlsport,

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006)

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) 1 Præambel Dette etiske kodeks gælder for dansk konkurrenceidræt, herunder eliteidrætten. I henhold til

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Stjerner som dig RASMUSANKERSEN. - eksklusiv foredragsholder hos plan4u - 70 200 449 info@plan4u.dk www.plan4u.dk

Stjerner som dig RASMUSANKERSEN. - eksklusiv foredragsholder hos plan4u - 70 200 449 info@plan4u.dk www.plan4u.dk Stjerner som dig Bagsiden af karisma af Rasmus Ankersen I denne klumme forklarer mental coach og forfatter, Rasmus Ankersen dig, hvad du som leder kan lære om motivation af en kenyansk stamme, der siden

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup 15. januar 2011 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Forord De unge drikker, tager stoffer og ryger som aldrig før? Eller

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

IDRÆTSJURISTEN. Årsskrift for foreningen Idrætsjura

IDRÆTSJURISTEN. Årsskrift for foreningen Idrætsjura IDRÆTSJURISTEN Årsskrift for foreningen Idrætsjura 2001 Indholdsfortegnelse Forord Af Jens Bertel Rasmussen... 1 Idrættens dobbelte retsorden Af Jens Evald... 3 Kommunal støtte til professionelle sportsklubber

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Mental sundhed i skolen

Mental sundhed i skolen TRIVSEL OG MENTAL SUNDHED JANUAR 2011 Mental sundhed i skolen Af Professor Karen Wistoft Hvad vil det sige at kunne se mening med tingene, at have et positivt selvbillede og samtidig kunne indgå i ordentlige

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere Introduktion til Udspring En guide for tilskuere Juli 2012 Udspring er en æstetisk sport, hvor ynde kombineres med styrke og smidighed, mens udspringeren bevæger sig gennem luften. Udspringeren skal have

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR Indholdsfortegnelse KLUBKATEGORI... 3 Hvordan forestilles det at klubberne vil fordele sig i de tre kategorier?... 3 Hvorfor hedder det en basisklub og ikke en motionsklub?...

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Hvad skal vi gøre først?

Hvad skal vi gøre først? Hvad skal vi gøre først? Tidl. direktør for Institut for Miljøvurdering, lektor ved Aarhus Universitet Hver dag foretages der globale politiske prioriteringer. Vi vælger at støtte nogle gode forslag, mens

Læs mere