Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014"

Transkript

1 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: Adresse: Tlf.nr.: Websted: EnterCard Danmark (cvr-nr ), filial af EnterCard AS (org-nr ) Arne Jacobsens Allé 13, 3. L2, DK-2300 København S Benyt kontaktformular på loplus-guldkort.dk/kontakt 2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet Kredittype Det samlede kreditbeløb Der menes loftet for eller summen af alle beløb, der stilles til disposition i henhold til en kreditaftale. Betingelser for at udnytte kreditmuligheden Der menes, hvordan og hvornår De vil få pengene. Kreditaftalens løbetid Kreditkort tilknyttet MasterCard. Repræsentativt eksempel anvendt: kr. Kreditgrænsen sættes ud fra en vurdering af Deres konkrete forhold. De vil blive informeret om Deres kreditgrænse, når De modtager Deres LO Plus Guldkort. De kan altid se Deres kreditgrænse og den aktuelle udnyttelse af kreditten i Deres Netbank på De kan bruge Deres LO Plus Guldkort med det samme De modtager det, til at foretage køb og hæve kontanter. Kreditten har ingen fast udløbsdato, idet kreditten er gældende indtil videre. Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge De har op til 52 dages rentefri kredit, minimum 22 dage. afdragene vil blive fordelt De vælger selv om den faste indbetaling skal være 2½, 25, 50 eller 100 % af det skyldige beløb, dog minimum DKK 100,-. De kan til enhver tid ændre den faste indbetalingsprocent, foretage frivillige ekstrabetalinger eller indbetale hele det skyldige beløb. En indbetaling dækker udestående krav i følgende rækkefølge: eventuelt inkassogebyr, renter, øvrige gebyrer og brug af kreditten. Det samlede beløb, De skal betale Ved 100 % udnyttelse af en kreditramme på DKK ,- Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle i en periode på 12 måneder, med 22 dages rentefri kredit omkostninger i forbindelse med Deres kredit. betales DKK ,-. I kredittens løbetid indgår kun renter, og der tages ikke højde for, at De skal betale et fast beløb hver måned. Hvis De hver måned betaler 100 % af Deres saldo, koster det 0 kr. i rente at bruge kortet.

2 3. Kreditomkostninger Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige Debitorrenten (fast) 18,39 % debitorrenter, der gælder for kreditaftalen Pålydende månedlig rente 1,42 % Pålydende årlig rente 17,00 % Der beregnes kun renter, hvis De vælger at overføre en del af den skyldige saldo på Kortkontoen til næste måneds saldo. Renten beregnes da fra det tidspunkt, hvor De overfører en del af skyldig saldo til næste måneds Faktura. Der beregnes kun rente af den del af saldoen, der overføres. Renten af det skyldige beløb beregnes dagligt og tilskrives månedligt. De årlige omkostninger i procent (ÅOP) 17,11 % Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det ÅOP er beregnes på baggrund af 22 dages rentefrihed, samlede kreditbeløb. ÅOP anføres for at hjælpe Dem med at 100 % udnyttelse og 1 års løbetid samt følgende: sammenligne forskellige tilbud. Kreditramme/samlet kreditbeløb: DKK ,-. Renter til udløb: DKK 1.598,-. Kreditten optages dagen efter en rentetilskrivningsdato. Alle måneder er lige lange. De månedlige rentetilskrivninger indbetales straks. Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at - tegne en forsikring vedrørende kreditten, eller Nej - indgå aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse Nej Tilknyttede omkostninger Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med kreditaftalen Betingelser for ændring af ovennævnte omkostninger i forbindelse med kreditaftalen Morarenter Manglende betalinger kan have alvorlige følger for Dem (f.eks. tvangsauktion) og gøre det vanskeligere at opnå kredit. 2 % af beløbet, minimum DKK 50,- ved kontanthævning i hæveautomater i Danmark og udlandet. 1,5 % i kurstillæg ved brug af kortet i udlandet. De vil blive opkrævet et påmindelsesgebyr på DKK 100,- hvis ikke De foretager Deres minimumsbetaling senest på forfaldsdatoen. De vil blive opkrævet renter af den samlede saldo, indtil denne er betalt. Jf. Prislisten for mere information. Vi kan ændre nuværende gebyrer eller afgifter eller tilføje nye, så længe vi informerer Dem mindst 2 måneder før ændringen træder i kraft. Ændringer til Deres fordel kan gennemføres uden varsel. De vil blive pålagt morarenter efter samme rentesats som aftalt i kreditaftalen for manglende betalinger, jf. den til enhver tid gældende prisliste.

3 4. Andre vigtige retlige aspekter Fortrydelsesret De har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage. Førtidig tilbagebetaling De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden. Søgning i en database Kreditgiver skal straks og gratis underrette Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed. Ret til et udkast til kreditaftale De har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis kreditgiveren på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå kreditaftalen med Dem. Ja. Ja. Ja, De er berettiget til at modtage de nævnte oplysninger. Ja, De er berettiget hertil, med mindre kreditanmodningen er afslået.

4 a) Om kreditgiver Tilsynsmyndigheden Finanstilsynet: Århusgade København Ø Telefon: Telefax: Forbrugerombudsmanden: Carl Jacobsens vej Valby Telefon: Telefax: Datatilsynet: Borgergade 28, København K Telefon: Telefax: Finanstilsynet i Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Telefon: Telefax: Forbrukerombudet i : Sandakerveien OSLO Telefon: Telefax: Datatilsynet i : Postboks Oslo Telefon: Telefax:

5 b) Om kreditaftalen Udøvelse af fortrydelsesretten De har ret til at fortryde kreditaftalen men ikke eventuelle foretagne køb efter kreditaftalelovens 19. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De accepterer vilkårene i kreditaftalen, eller fra den dag De modtager kortet. De har efter kreditaftaleloven krav på at få en række oplysninger, blandt andet om fortrydelsesretten. Fortrydelsesfristen løber ikke, før De har modtaget disse oplysninger på skrift (for eksempel på papir eller ). Hvis De for eksempel modtager kortet og kreditaftalen mandag den 1. hvor de nævnte oplysninger fremgår, har De frist til og med mandag den 15. Har De først fået oplysningerne senere, for eksempel onsdag den 3., har De frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, Grundlovsdag, Juleaftensdag eller Nytårsaftensdag, så forlænges fristen til førstkommende hverdag. Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De underrette kreditgiver om, at De har fortrudt aftalen. Underretning skal gives skriftligt, og De skal sende underretningen inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De for eksempel sende et brev anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at De har fortrudt aftalen skal sendes til kreditgiver, på adressen under punkt 1. Udøver De ikke fortrydelsesretten, eller udøver De den ikke rettidigt, er De bundet af kreditaftalen. c) Om klageadgang Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister Hvis De har en klage, kan De kontakte vores kundeservice på Hvis vi ikke løser Deres klage til Deres tilfredshed, har De mulighed for at fremlægge sagen for Forbrugerombudsmanden på ovenstående adresse.

Gentofte Fjernvarme Plusaftale

Gentofte Fjernvarme Plusaftale Navn Adresse Postnummer og by Dato Gentofte Fjernvarme Plusaftale Kære Navn Hermed fremsendes tilbud på en Gentofte Fjernvarme Plusaftale, som fordeler udgiften til fjernvarmeinstallationen i dit hjem

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser T 250 1. Rente - og prisoversigt

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser T 250 1. Rente - og prisoversigt Basisbank A/S Forretningsbestemmelser T 250 1. Rente - og prisoversigt Satser pr. 1. juni 2015 Pålydende rente. Renten er variabel. 0,925 % pr. md. / 11,1% pr. år. Debitorrenten (effektiv rente). 11,68

Læs mere

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt Satser pr. 1. juni 2015 Pålydende rente. Renten er variabel. 1,15% pr. md. / 13,80% pr. år Debitorrenten (effektiv rente). Kreditaftalens

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån VIVUS.DK (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst

Læs mere

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Generelle vilkår for privatkunder - gælder fra 1. november 2010 Vilkår for betalingskonti til privatkunder - gælder fra 1. november 2009 Dette er en del

Læs mere

Kortbestemmelser for Finnair Plus MasterCard Bestemmelser nr. 11 FI, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for Finnair Plus MasterCard Bestemmelser nr. 11 FI, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for Finnair Plus MasterCard Bestemmelser nr. 11 FI, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Ordforklaringer og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser

Læs mere

Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ITA og EuroBonus ITA. SAS EuroBonus World MasterCard

Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ITA og EuroBonus ITA. SAS EuroBonus World MasterCard ortbestemmelser Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ITA og EuroBonus ITA SAS EuroBonus World MasterCard Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 10 EC, september 2012. Disse

Læs mere

Kortbestemmelser for Eurocard.

Kortbestemmelser for Eurocard. Kortbestemmelser for Eurocard. Oktober 2012 3 KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD Bestemmelser nr. 10 EC, oktober 2012. Disse bestemmelser er gældende fra 1. oktober 2012. 103 83 Stockholm, Sverige Telefon:

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Ordforklaringer og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser

Læs mere

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre: Lånevilkår 4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst 20 år, er dansk

Læs mere

Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Privatkort Bestemmelser nr. 12 JYP, marts 2015. Disse bestemmelser er gældende fra 1. marts 2015.

Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Privatkort Bestemmelser nr. 12 JYP, marts 2015. Disse bestemmelser er gældende fra 1. marts 2015. Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Privatkort Bestemmelser nr. 12 JYP, marts 2015. Disse bestemmelser er gældende fra 1. marts 2015. Indhold Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Ordforklaringer

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR GlobeCard Bestemmelser nr. 11 GC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

KORTBESTEMMELSER FOR GlobeCard Bestemmelser nr. 11 GC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. KORTBESTEMMELSER FOR GlobeCard Bestemmelser nr. 11 GC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Ordforklaringer og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser for GlobeCard

Læs mere

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010.

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Indhold Disse bestemmelser er gældende fra 1. november 2010. Kapitel I Kapitel II Kapitel III Definitioner og generelle bestemmelser

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 9 Gældende fra den 01.10.2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Danske Andelskassers Bank A/S, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Danske Andelskassers

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere