Undersøgelse af rejseaktivitet blandt beboere i Hovedstadsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af rejseaktivitet blandt beboere i Hovedstadsområdet"

Transkript

1 Løbenr... Aalborg Universitet, Sektionen for By- og Trafikplanlægning Undersøgelse af rejseaktivitet blandt beboere i Hovedstadsområdet Aalborg Universitet udfører for tiden en undersøgelse i hovedstadsområdet af rejseaktiviteten blandt beboere i forskellige boligområder. Formålet med undersøgelsen er, at opnå en bedre indsigt i hvordan byplanlægningen, især gennem placeringen af boligområder, påvirker beboernes transport. Et sådan viden kan bidrage til at løse trafikproblemer og forbedre miljøet. Vi håber du/i vil hjælpe ved at besvare spørgeskemaet. Det boligområde du bor i, er et af 29 udvalgte boligområder, hvor vi foretager en spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne. Hvis du bor alene, udfylder du selvfølgelig selv skemaet. Men hvis husstanden består af flere personer, vil vi anmode om at skemaet udfyldes af det husstandsmedlem, hvis fornavn kommer først i alfabetet, såfremt vedkommende er fyldt 15 år. Eksempelvis: Hvis husstanden består af Maria (38 år), Svend (40 år), Anne (14 år) og Birger (17 år), vil vi gerne have Birger til at udfylde skemaet, siden han er den af husstandens medlemmer over 15 år, hvis fornavn kommer først i alfabetet. Spørgeskemaet er udarbejdet således, at det forhåbentligt kan udfyldes hurtigt, ved hjælp af enkle afkrydsninger, noteringer af adresser og km-tal. En vigtig del af undersøgelsen er spørgsmål nr. 16, hvor vi beder dig om at skrive hvor langt du har transporteret dig med forskellige transportmidler i løbet af den sidste uge. Her er det vigtigt, at du så godt som muligt husker tilbage på den uge, som er gået, og medregner både den daglige transport (inklusiv korte ture i lokalområdet), og de længere ture du måske har været på, f.eks. til rejsemål udenfor Sjælland. Vi håber du (eller en anden person i husstanden) vil svare på alle spørgsmålene, men det er selvfølgeligt frivilligt om man ønsker at deltage i undersøgelsen. Hvis der skulle være et eller flere spørgsmål som du (eller I) ikke ønsker at svare på er det muligt at springe disse spørgsmål over. Efter besvarelsen af spørgeskemaet bedes I sende det i retur til Aalborg Universitet i den vedlagte og frankerede svarkuvert. Vi vil være taknemmelige for en hurtig returnering af spørgeskemaet og senest den 18. juni 2001 der vil blive trukket lod om et gavekort på kr. blandt de besvarede spørgeskemaer. Din besvarelse vil blive opbevaret og behandlet fortroligt, og kun forskergruppen ved forskningsprojektet Transport og byplan vil have adgang til de besvarede spørgeskemaer. Spørgeskemaerne og de opgivne oplysninger vil blive slettet ved projektets afslutning (ved udgangen af år 2002). Spørgsmål angående undersøgelsen kan rettes til Aalborg Universitet ved Pia Knudsen, telefon , Steen Seierup, telefon , eller Petter Næss, telefon Med venlig hilsen Petter Næss Professor Som tak for din hjælp trækker Aalborg Universitet lod blandt de udfyldte og indsendte skemaer. Præmien er et gavekort på kr ,- til et rejsebureau.

2 1. Hvad er din bopæls adresse? Gadenavn og nr.: Postnr.: By: Evt. -adresse: 2. Er du mand eller kvinde? Mand Kvinde 3. Hvor gammel er du? År (Angiv antal fyldte år) 4. Hvilken type bolig bor du i? Parcelhus, villa (enfamiliehus) Række-, kæde- eller gårdhus Tofamiliehus (f.eks. villalejlighed, dobbelthus eller lignende). Etagehus op til 6 etager Højhus (7 etager eller mere) Anden boligtype, skriv i så fald hvad 5. Disponerer husstanden over én eller flere af følgende: (sæt kryds) Sommerhus/fritidshus. Kolonihave(hus). Campingvogn / autocamper. Sejlbåd eller motorbåd. 6. Hvis husstanden består af andre medlemmer end dig selv, så angiv venligst disse husstandsmedlemmers alder og køn. Alder (fyldte år) Køn mand/kvinde 2. medlem år 3. medlem år 4. medlem år 5. medlem år 6. medlem år 7. medlem år 8. medlem år 7. Hvad er husstandens samlede og din personlige årlige indtægt før skat? Husstandens samlede Din personlige brutto-indtægt brutto-indtægt Mindre end kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Over kr. 2

3 8. Har du flyttet bopæl indenfor de sidste 5 år? ja nej Hvis nej: Gå direkte til spørgsmål Hvis du svarede ja på forrige spørgsmål: Skriv adressen for din sidste bolig. Gadenavn og nr.: Postnr.: By/kommune: 10. Hvis du er flyttet - har flytningen fra din forrige til din nuværende bolig ført til ændringer i dit transportomfang? Ja, flytningen har ført til at jeg nu transporterer mig mere Ja, flytningen har ført til at jeg nu transporterer mig mindre Nej, flytningen har ikke ført til nævneværdige ændringer i mit transportomfang 11. Transporterer du regelmæssigt børn til og fra børnehave/vuggestue eller skole? Ja, jeg både bringer og henter børn alle hverdage Ja, jeg enten bringer eller henter børn alle hverdage Ja, jeg bringer eller henter børn nogle dage i løbet af ugen Nej, jeg transporterer ikke regelmæssigt børn til og fra børnehave/vuggestue eller skole. 12. Har du kørekort? Ja, til bil Ja, til motorcykel Nej, intet kørekort 13. Har husstanden rådighed over en eller flere biler som privat transportmiddel i det daglige? (Både biler, der ejes af husstanden selv, og firmabiler, leasede biler og lignende, der står til disposition for husstandens private kørsel, skal her medregnes.) Ja: Nej, jeg/vi råder ikke over bil Hvis ja: Hvor mange biler råder husstanden over? Skriv mærke, model, årgang og omtrentlig årlig kørelængde for hver bil (f.eks. Peugeot (året for indregistrering) km) Hvilket mærke? Hvilken model? Hvilken årgang? Ca. årlig kørelængde (km) Bil nr. 1 Bil nr. 2 Bil nr Har du firmabil stillet til rådighed af din arbejdsgiver? Nej, der stilles ingen firmabil til rådighed for mig Ja, en bil eller varebil til brug i arbejdstiden Ja, en firmabil som fri bil både til brug i arbejdstiden og til privat brug Ja, en firmabil hvor jeg selv betaler en del af omkostningerne 15. Vil du sige at du er afhængig af privatbil for at få dine hverdagsaktiviteter til at hænge sammen? Ja, i høj grad Ja, til en vis grad Nej, slet ikke 3

4 SPØRGSMÅL 16 TIL 18 GÆLDER DIN TRANSPORT I LØBET AF DEN SIDSTE UGE. VI ER INTERESSEREDE I AT FÅ AT VIDE, HVOR MEGET DU PERSONLIGT HAR BEVÆGET DIG RUNDT MED FORSKELLIGE TYPER AF TRANSPORTMIDLER 16. Skriv - så præcist som muligt - hvor mange km du har transporteret dig med forskellige transportformer hver dag i den sidste uge. Her er det vigtigt, at du forsøger så godt du kan, at huske tilbage på den uge, som har gået, og medregner både den ordinære daglige transport (inklusiv korte ture i lokalområdet), og de længere ture du måske har været på, fx til rejsemål udenfor Sjælland. Ugens transport i km: Skriv hvor mange km du bevæger dig med hver transportform hver dag: Dato Med bil Med bus Med tog Til fods eller Med motorcykel, på cykel scooter, knallert Dag 1: km km km km km Dag 2: km km km km km Dag 3: km km km km km Dag 4: km km km km km Dag 5: km km km km km Dag 6: km km km km km Dag 7: km km km km km 17. Er noget af den transport, du skrev op i forrige spørgsmål udført som erhvervsrejser? Erhvervsrejser er transport i forbindelse med udførelsen af et arbejde. Det gælder f.eks. håndværkere og sælgere, der kører rundt til kunder i egen bil, og funktionærer, der tager til møder i forbindelse med arbejdet. Turene mellem boligen og arbejdspladsen regnes derimod ikke som erhvervsrejser.) ja nej 18. Gik nogle af dine ture i løbet af den sidste uge uden for Sjælland? Ja Nej 19. Har du i løbet af den sidste uge overnattet mere end 3 nætter andre steder end på boligadressen? ja nej 20. Har du holdt ferie udenfor hjemmet i løbet af det sidste år? ja nej hvis nej: Gå direkte til spørgsmål Hvis du har holdt ferie udenfor hjemmet i løbet af det sidste år: Hvilket transportmiddel blev benyttet (til den længste afstand) eller hvilken kombination Bil Fly Tog/bus Båd Andet Hvilken måned: Hvor: Hvilken måned: Hvor: Hvilken måned: Hvor: Hvilken måned: Hvor: 4

5 22. Hvor lang tid har du sammenlagt været under uddannelse? Kryds af hvor meget læretid og hvor mange uddannelsesår, du tilsammen har gennemført, helt fra du startede i folkeskolen. Du skal kun krydse af for det tidsrum uddannelsen normalt tager. Hvis du er under uddannelse, skal du medregne antal hele år du hidtil har gennemført af uddannelsen. Mindre end 8 år 13 år: 8 år: 14 år: 9 år: 15 år: 10 år: 16 år: 11 år: 17 år: 12 år: 18 år: mere end 18 år: 23. Hvad hedder den uddannelse du har gennemgået eller er i gang med? Skriv hvad uddannelsen hedder, f.eks. social- og sundhedsassistent, landinspektør, smed, folkeskole, gymnasieuddannelse... Uddannelsesinstitutionens navn: 24. Er du for tiden i arbejde eller under uddannelse? (Sæt et eller flere kryds) Ja, jeg er i arbejde Ja, jeg er under uddannelse Nej, jeg er ikke i arbejde eller under uddannelse Jeg modtager pension, efterløn eller lignende. HVIS DU HVERKEN ER I ARBEJDE ELLER UNDER UDDANNELSE, KAN DU GÅ DIREKTE TIL SPØRGSMÅL NR. 28. HVIS DU ER I ARBEJDE OG/ELLER UNDER UDDANNELSE: 25. Hvad er adressen på dit arbejds- og/eller uddannelsessted? Arbejdssted: Gadenavn og nr.: Postnr.: By: Uddannelsessted: Gadenavn og nr.: Postnr.: By: 26. Hvor mange dage i løbet af den sidste uge har du været på arbejds- eller uddannelsesstedet? dage 27. Omtrent hvor lang er din ugentlige arbejdstid (og/eller studietid) (inklusiv hjemme- og overarbejde)? under 20 timer timer timer timer timer mere end 60 timer 5

6 28. Hvor foregår følgende aktiviteter oftest? Nærmere end ca. 1 km. fra boligen Københavns centrum Andre steder Dagligvareindkøb Køb af tøj, bøger, CD og lign. Cafe/restaurationsbesøg Biografbesøg 29. Omtrent hvor ofte vil du sige at du udfører de aktiviteter, der er nævnt nedenfor? aldrig sjældnere end hver anden måned ca. hver anden måned 1 3 gange pr. måned ca. 1 gang pr. uge flere gange pr. uge dagligt eller næsten dagligt Dagligvareindkøb Indkøb af tøj, sportsartikler, kosmetik osv. Går i biografen Reparerer/vedligeholder hus, bil og have Går på restaurant, cafe og lignede Går på diskotek eller lignende gå i byen -aktiviteter Ser/hører forestillinger indenfor teater, klassisk musik, opera og ballet - og lignende Overværer musicals, koncerter med rytmisk musik og lignende Har besøg af venner Besøger familie Inviterer en nabo ind på snak eller kaffe Deltager i forenings-/politiske aktiviteter, herunder forældreaktiviteter i skole/institutioner, osv. Går ture i nabolaget Går/cykler ture i naturen (skov, strand og lignende) Dyrker holdsport - fodbold, håndbold, volley osv. Dyrker jogging eller løbetræning Dyrker motions- og friluftsaktiviteter i øvrigt Er tilskuer til fodbold/ håndbold, ishockey osv. 6

7 30. Hvilke egenskaber ved boligen er de vigtigste, hvis du skulle flytte til en ny bolig? Sæt kryds ved de tre egenskaber, du ville prioritere højest hvis du skulle vælge en ny bolig: At der er en god udsigt fra boligen At der er gode muligheder for at gøre det selv - bygge om, holde have etc. At boligens pris er lav (dvs. en billig husleje eller lave ydelser på lån osv.) At boligen ligger ugeneret og med afstand til eventuelle naboer. At familie og venner bor i nærheden af boligen. At afstanden til arbejde er kort. At boligen ligger tæt på en togstation (IC-, regional og S-togsstationer) At boligen ligger tæt på et busstop. At boligen ligger tæt på rekreationsområder ved skov, strand eller på landet. At boligen har egen have At boligen fremtræder arkitektonisk og æstetisk flot. At boligen ligger i et område/kvarter, som du kender godt. At vejen til skole/institutioner for børnene er kort At der ikke er sociale problemer i kvarteret/området. At boligen ligger tæt på indkøbsmuligheder At boligen ikke ligger op og ned af en større trafikåre (vej eller jernbane) At boligen ligger langt fra etage- og socialt boligbyggeri. 31. Hvor enig eller uenig er du i hvert af de syv udsagn nedenfor om transport? Skriv om du er helt enig, delvis enig, hverken/eller, delvis uenig eller helt uenig Helt Delvis Hverken/ Delvis Helt enig enig eller uenig uenig Jeg kører altid bil når det er muligt Jeg cykler når afstanden ikke er for stor Bilmærket og komforten betyder mere for mig end hvor langt den kører på literen At rejse med tog (S-toge, regionaltog osv.) er afslappende jeg kan hvile ud, læse, høre musik og lign. på turen Biler er vigtige som fristeder hvor man kan høre radio, synge, tænke tanker, være sammen med vennerne og lignende Kollektiv transport med bus er det værste jeg ved I det centrale København burde det være forbud mod personbiler al persontransport burde ske med cykel, tog og bus 7

8 32. Hvor enig eller uenig er du i hvert af de følgende syv udsagn om miljø? Skriv om du er helt enig, delvis enig, hverken/eller, delvis uenig eller helt uenig. Helt Delvis Hverken/ Delvis Helt enig enig eller uenig uenig Fordelene ved transport med personbiler er langt større end ulemperne Væksten i det private forbrug bør begrænses for at reducere miljøproblemerne Der er alt for mange områder af hverdagen som er underlagt miljøregulering, miljølove osv. Trafikkens luft- og støjforurening er det største miljøproblem i store danske byer Miljøspørgsmål anvendes til at bekæmpe almindelige menneskers mulighed for at køre i bil Jeg synes det er vigtigt at vi selv gør noget for at mindske forureningen, også i forhold til den daglige transport Stat, amter og kommuner bør anvende skrappere virkemidler til at beskytte og forbedre miljøet 33. I forbindelse med vores forskningsprojekt ønsker vi også at lave en mere detaljeret kortlægning af transportaktivitet og turmål i løbet af en uge blandt et mindre udvalg af respondenter. På samme måde ønsker vi også yderligere, at belyse en række spørgsmål gennem interviews med interesserede husstande. Kunne du tænke dig at deltage i en af eller begge disse opfølgende undersøgelser? Deltagelse i detaljeret undersøgelse af transportaktivitet og turmål: ja Deltagelse i interview: ja nej nej Hvis du har kommentarer eller synspunkter i forhold til undersøgelsen, er du velkommen til at skrive dem her: Husk at indsende skemaet når du har udfyldt det. Aalborg Universitet udlodder et gavekort på kr ,- til et rejsebureau blandt de udfyldte og indsendte skemaer. Vinderen vil blive kontaktet direkte via brev eller . Forskningsprogrammet Transport og byplan Aalborg Universitet, Institut for samfundsudvikling og planlægning, Sektionen for By- og trafikplanlægning, Fibigerstræde 11, DK-9220 Aalborg Ø Kontaktpersoner: Projektsekretær Pia Knudsen, tlf , lektor Steen Seierup, tlf , professor Petter Næss, tlf

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009

Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009 Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009 1 Indhold Undersøgelsens formål Side 2 Metode og gennemførelse Side 2 Konklusioner Side 6 Hovedresultater Side

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2012. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person

Levevilkårsundersøgelse 2012. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Levevilkårsundersøgelse 22 Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Sådan udfylder du skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Billøs i bilsamfundet

Billøs i bilsamfundet Billøs i bilsamfundet Af Lykke Magelund, projektleder Transportrådet Nedenfor er gengivet sammenfatningen af rapporten Billøs i bilsamfundet som blev udgivet af Transportrådet i oktober 2000. Rapporten

Læs mere

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu.

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu. 1 af 48 20-01-2012 10:37 Velkommen til VestLivs spørgeskema 2011! Dette spørgeskema er anden runde af undersøgelsen VestLiv, som handler om livskvalitet og sundhed blandt unge, der bor eller har boet i

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard Bilag Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard RESUME Dette dokument indeholder transskriberinger af interview samt tabeller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvantitativ undersøgelse af barrierer for. konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Bilag til rapporten. Udarbejdet af

Kvantitativ undersøgelse af barrierer for. konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Bilag til rapporten. Udarbejdet af Kvantitativ undersøgelse af barrierer for konkurrencefremmende forbrugeradfærd Bilag til rapporten Udarbejdet af Marts 2010 About is one of Europe's leading specialist economics and policy consultancies

Læs mere

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 2 Indhold: FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 UNDERSØGELSESPROCEDURE... 3 Spørgeskema... 3 Svarprocent... 4 Anonymitet...

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED Læs her i folderen om de muligheder du har som bruger med ledsageordningen hos Bruger - Hjælper Formidlingen DET ER DINE ØNSKER, DER TÆLLER Er du mellem 12

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Din tilknytning til Vestkysten. Om oversvømmelse generelt

Din tilknytning til Vestkysten. Om oversvømmelse generelt Bilag Bilag Bilag 1: Følgebrev Bilag 2: Spørgeskema Bilag 3: Hypoteser Bilag 4: Kort med hele området + sample nummer Bilag 5: Referat af fokusgruppemøde Bilag 6: Eksempel på kote og bopæl Bilag 7: Kort

Læs mere

BILEN SOM KULTURFÆNOMEN. 1 Indledning. 1.1 Baggrund for projektet. 1.2 Den kvalitative undersøgelse

BILEN SOM KULTURFÆNOMEN. 1 Indledning. 1.1 Baggrund for projektet. 1.2 Den kvalitative undersøgelse BILEN SOM KULTURFÆNOMEN Mette Jensen seniorforsker, mag.scient.soc., Afdeling for Systemanalyse Danmarks Miljøundersøgelser 1 Indledning Dette paper bygger på den ene del af forskningsprojektet ALTRANS

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere

TØF Oktober 2002 Kollektiv transport på landet Indlæg af Lykke Magelund, Ph.D, civilingeniør, TetraPlanA/S

TØF Oktober 2002 Kollektiv transport på landet Indlæg af Lykke Magelund, Ph.D, civilingeniør, TetraPlanA/S TØF Oktober 2002 Kollektiv transport på landet Indlæg af Lykke Magelund, Ph.D, civilingeniør, TetraPlanA/S Jeg har tænkt mig at bruge det meste af min taletid til at fortælle tre hverdagsberetninger. De

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse. Jens Hoff Bella Marckmann

Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse. Jens Hoff Bella Marckmann Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Jens Hoff Bella Marckmann Indholdsfortegnelse: Sammenfatning...3 Undersøgelsens baggrund og sammenhæng...5

Læs mere