TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007"

Transkript

1 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007

2 2

3 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport... 6 Kendskab til kollektiv trafik hhv. cykelstinet... 7 Kriterier for valg af transportform Tilfredshed med trafikforhold i ballerup Meninger om trafik i ballerup Meninger om kollektiv transport Meninger om trafikale indsatsområder Bilag 1: Baggrundsdata Bilag 2: Uddybende tabeller Bilag 3 tabelsamling... 28

4 4 OM UNDERSØGELSEN Udført af: Promonitor Antal besvarelser: personer Antal inviterede respondenter: Besvarelsesprocent: 76,4 % Udførelsestidspunkt: december 2006 Indsamlingsmetode: Elektronisk borgerpanel Rapportansvarlig: Lars Lindenberg, seniorkonsulent Rapportassistent: Sine Jochumsen, analyseassistent Promonitor Syddanske Forskerparker Den 16. januar 2007

5 5 HUSSTANDENS TRANSPORTMIDLER Det mest udbredte transportmiddel i husstandene er cyklen (en eller flere) efterfulgt at en eller to biler. Hele 22% af borgerpanelet oplyser at have to biler i husstanden. Knallert og motorcykel forefindes i sammenlagt 8% af husstandene. En stor del af de 5% som har svaret andet, har oplyst cykel eller knallert/mc hvilket øger andelen af husstande med disse yderligere et par procentpoint. Hvilke af følgende transportmidler findes i husstanden? 100% 90% 85% 80% 70% 66% 60% 50% 40% 30% 20% 22% 10% 0% 1% 1 bil 2 biler 3 biler eller flere En eller flere cykler 4% 4% 5% Knallert Motorcykel Andet:

6 6 AFSTANDE I DEN DAGLIGE TRANSPORT Borgernes daglige transportafstande er størst til og fra arbejde, hvor 35% af borgerpanelet har over 20 km transport i samlet afstand og 57% har mindst 10 km samlet transport til og fra arbejde. Kortere afstande tilbagelægges til øvrige daglige aktiviteter: Det område, hvor borgerne har kortest transport er i forbindelse med daglige indkøb, hvor 90% har under 5 km samlet transport. Til børns skole og til børns fritidsaktiviteter har 67% mindre end 10 km i alt og til egne fritidsaktiviteter har 77% mindre end 10 km samlet daglig transport. Tabeller og figurer nedenfor viser afstande i forbindelse med daglig transport. Figur 1: daglig transportafstand til + fra forskellige gøremål. Daglig transportafstand Afstand til/fra arbejde Afstand til/fra evt. børns fritidsaktiviteter Afstand til/fra egne fritidsaktiviteter Afstand til/fra evt. børns skole Afstand til daglige indkøb 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0-5 km 6-10 km km km Over 20 km Ingen Figur 2: Tabel og grafisk oversigt over daglig transportafstand til + fra forskellige gøremål. Afstand til og fra arbejde 0-5 km 16% 6-10 km 12% km 12% km 10% Over 20 km 35% Ingen, arbejder hjemme 1% Ingen, arbejder ikke 13% A f st a nd t i l og f r a a r be j de 35% 16% 12% 12% 10% 1% 0-5km 6-10km 11-15km 16-20km Over 20km Ingen, arbejder hjemme 13% Ingen, arbejder ikke Daglig transportafstand 0-5 km 6-10 km km km Over 20 km Ingen Afstand til daglige indkøb 90% 8% 1% 0% 0% 1% Afstand til/fra evt. børns skole 64% 3% 2% 1% 1% 29% Afstand til/fra egne fritidsaktiviteter 61% 16% 5% 4% 4% 10% Afstand til/fra evt. børns fritidsaktiviteter 57% 10% 2% 1% 1% 29% Afstand til/fra arbejde 16% 12% 12% 10% 35% 15%

7 7 KENDSKAB TIL KOLLEKTIV TRAFIK HHV. CYKELSTINET Kendskabet til kollektiv transport i kommunens område er tilsyneladende højt, med 36% der har et meget godt kendskab og 48% der har et godt kendskab til mulighederne. Kun omkring 16% af borgerpanelets medlemmer har mindre end godt kendskab til muligheder for kollektiv transport. Kendskabet til cykelstinettet i kommunens område er tilsyneladende også højt, om end ikke helt så højt som kendskabet til mulighederne for kollektiv trafik. Der er 24% som har et meget godt kendskab til cykelstinettet og 50% der har et godt kendskab. 24% har mindre end et godt kendskab. Det meget gode kendskab er en del højere blandt de som foretrækker cykel eler knalert/mc til daglig transport, hvor omkring 45% af disse har meget godt kendskab mens det samme gælder for omkring 15-20% af de som foretrækker bil, kolektiv trafik eler gå-ben. Figur 3a: kendskab til kollektive transportmuligheder i kommunens område Kender du mulighederne for kollektiv transport, som bus og tog, i Ballerup området? Ved ikke 0% Meget ringe kendskab 3% Ringe kendskab 6% Hverken eller 8% Godt kendskab 48% Meget godt kendskab 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 3b: kendskab til cykelstinet i kommunens område Kender du cykelstinettet i og omkring Ballerup området? Ved ikke 0% Meget ringe kendskab 4% Ringe kendskab 8% Hverken eller 12% Godt kendskab 50% Meget godt kendskab 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

8 8 VALG AF TRANSPORTFORM De dominerende transportmidler er bil, cykel og kollektiv transport. Det generelt mest brugte transportmiddel til dækning af den daglige transport blandt Ballerups borgerpanel er bilen. Bilen udgør blandt over halvdelen af borgerne af det mest anvendte transportmiddel. Dernæst følger cyklen som det mest anvendte transportmiddel for 25% af borgerpanelet og derpå kollektiv trafik der er det mest anvendte daglige transportmiddel for 15% af borgerpanelet. Bilen dominerer som den foretrukne transportform til alle de nævnte gøremål, bortset fra transport til og fra børns skole, hvor cyklen bruges af flest med 42% mod bilen som bruges af 32% - det kan endvidere fremhæves at ca. 23% vælger at gå til skole. Blandt alle borgerne oplyser 18% at de bruger kollektiv trafik dagligt, hvortil kommer 20% der bruger kollektiv trafik ugentligt i alt 38% af borgerne der mindst ugentligt anvender kollektiv trafik. Kollektiv transport bruges hovedsageligt i forbindelse med transport til og fra arbejde og i mindre grad til andre transportbehov. Der ses en sammenhæng mellem afstand og valg af transportform til og fra arbejde. Ved afstande under 10 km i alt, ses en mere udbredt brug af cykel hvorefter anvendelse af cykel falder markant til fordel for øget brug af bil og kollektiv transport, der især bliver større ved samlede afstande over 15 km. Bemærkelsesværdigt er også at ca. 40% af de som har under 5 km transport til og fra arbejde, dvs. under 2½ km hver vej, også foretrækker at tage bilen på arbejde. Se figur 5 og 6 næste side der viser valg af transportform i forskellige situationer. Figur 4: tabeller der viser foretrukne valg af transportmidler til daglig transportbehov. Hvilket transportmiddel bruger du mest til dækning af dine daglige transportbehov? Personbil 56% Cykel 23% Går 5% Kollektiv trafik 15% Knallert/MC 1% Andet 0% Ingen af disse 0% Ved ikke 0% Hvor ofte bruger du selv kollektiv trafik Dagligt 18% Ugentligt 20% Månedligt 29% Sjældnere 31% Aldrig 2% Hvilke transportmidler bruges til: Personbil Cykel Går Kollektiv trafik Knallert/MC Til/fra arbejde 56% 22% 2% 19% 1% Til/fra daglige indkøb 59% 23% 15% 1% 0% Til/fra egne fritidsaktiviteter 55% 28% 11% 4% 1% Til/fra evt. børns skole 32% 42% 23% 3% 0% Til/fra evt. børns fritidsaktiviteter 54% 32% 11% 3% 0%

9 9 Figur 5: Valg af transportmiddel fordelt på daglige gøremål. Til/fra evt. børns fritidsaktiviteter Til/fra evt. børns skole Til/fra egne fritidsaktiviteter Til/fra daglige indkøb Til/fra arbejde 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hvilke transportmidler: Personbil Hvilke transportmidler: Går Hvilke transportmidler: Knallert/MC Hvilke transportmidler: Cykel Hvilke transportmidler: Kollektiv trafik Figur 6: Valg af transportmiddel fordelt på afstand til og fra arbejde (samlet afstand). Procentfordeling af transportmiddel fordelt på afstand til arbejde Over 20 km km km 6-10 km 0-5 km 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Personbil Cykel Går Kollektiv trafik Knallert/MC

10 10 KRITERIER FOR VALG AF TRANSPORTFORM Samlet set afgør fire forhold valget af foretrukket dagligt transportmiddel: tidsforbruget på transporten, transportformens tidsmæssige pålidelighed, bekvemmeligheden og økonomi. Blandt de daglige brugere af kollektiv trafik, tillægger flere end gennemsnittet pris / økonomi og miljøvenlighed stor betydning i deres valg af transportform, mens færre af de daglige brugere tillægger bekvemmelighed stor betydning i valg af transportform i forhold til gennemsnittet. De tre vigtigste forhold for de daglige brugere er tidsforbrug, pålidelighed og pris. Flere af de lavfrekvente brugere af kollektiv trafik (defineret som mindre end en gang pr. måned), tillægger bekvemmelighed og tidsforbrug stor betydning i deres valg af transportform, mens relativt færre af de lavfrekvente brugere af kollektiv trafik tillægger pris / økonomi og miljø stor betydning. De tre vigtigste forhold for de sjældne brugere er tidsforbrug, pålidelighed (samme kriterier som borgere der gør dagligt brug af kollektiv transport) og bekvemmelighed. Hvor stor vægt de forskellige forhold tillægges fremgår af nedenstående figur, der viser hvor mange der har valgt at afkrydse hver af de viste muligheder. Figur 7: Forhold af betydning for valg at dagligt transportmiddel. Hvilke 3 forhold har størst betydning for dit valg af dagligt transportmiddel? Ved ikke 1% Pris og økonomi (billig transport) 31% Om transportformen fremmer sundheden Transportformens grad af miljøforurening 12% 16% Transportformens pålidelighed tidsmæssigt 56% Bekvemmelighed ved transporten 45% Trafiksikkerhed ved transporten 20% Tidsforbruget på transporten 80% Forhold af betydning for valg af dagligt transportmiddel krydset med brug af kollektiv trafik Tidsforbrug Trafiksikkerhed Bekvemmelighed Pålidelighed tidsmæssigt Grad af miljøforurening Fremmer sundheden Pris og økonomi Brug af kollektiv trafik: Dagligt 76% 20% 33% 61% 22% 10% 43% Ugentligt 71% 21% 38% 54% 16% 22% 46% Månedligt 82% 21% 47% 54% 11% 19% 27% Sjældnere 87% 18% 56% 60% 5% 13% 21% Aldrig 70% 22% 52% 39% 4% 4% 22% Alle (gens) 80% 20% 45% 56% 12% 16% 31%

11 11 TILFREDSHED MED TRAFIKFORHOLD I BALLERUP Tilfredsheden med en række trafikforhold i Ballerup Kommune udviser stor variation. Over 70% af borgerne svarer de er tilfredse med forholdene for fodgængere i bymidterne Ballerup, Skovlunde og Måløv. Med et sikkert acceptabelt og udmærket resultat på mellem 60% og 70% tilfredse borgere ligger en lang række trafikområder som fremgår af listen nedenfor. Under 50% tilfredse og dermed laveste tilfredshedsgrad opnår trafikstøj og forurening (32% tilfredse), forhold for handicappede (42% tilfredse) og forhold for børn i trafikken generelt (45% tilfredse) samt tryghed i trafikken (47% tilfredse) disse og måske nogle på listen lige over, kan udgøre potentielle fokuspunkter i trafik tilfredsheden. Figur 8: Rangordnet liste over tilfredshed med trafikforhold (korigeret for ved ikke ) Tilfredshed med: I alt tilfredse Fodgængere i Ballerup bymidte - forhold for 79% Fodgængere i Skovlunde bymidte - forhold for 77% Fodgængere i Måløv bymidte - forhold for 73% Cykelstierne i Ballerup 70% Skiltningen 69% Gangstierne i Ballerup 68% Vejnettet i Ballerup 67% Cyklister udenfor bymidterne - forhold for 67% Bilister udenfor bymidterne - forhold for 66% Cyklister i Måløv bymidte - forhold for 64% Fodgængere udenfor bymidterne - forhold for 64% Cyklister i Ballerup bymidte - forhold for 62% Cyklister i Skovlunde bymidte - forhold for 62% Trafikforholdene i Ballerup generelt 61% Bilister i Skovlunde bymidte - forhold for 61% Bilister i Ballerup bymidte - forhold for 60% Fortovene i Ballerup 57% Trafiksikkerheden 56% Børns skoleveje 54% Bilister i Måløv bymidte - forhold for 54% Tryghed i trafikken 47% Børn i trafikken generelt - forhold for 45% Forhold for handicappede 43% Trafikstøj og forurening 32%

12 12 Figur 9: Tilfredshedsdiagrammer: Tilfredshedsscore 0-1 Trafikstøj og forurening 0,80 Skiltningen 0,60 Forhold for handicappede Gangstierne i Ballerup 0,40 Tryghed i trafikken 0,20 Cykelstierne i Ballerup 0,00 Børns skoleveje Vejnettet i Ballerup Trafiksikkerheden Trafikforholdene i Ballerup generelt Fortovene i Ballerup Tilfredshed med forholdene for: Børn i trafikken generelt 0,80 Fodgængere i Ballerup bymidte Handicappede generelt Fodgængere i Skovlunde bymidte 0,60 0,40 Bilister i Måløv bymidte Fodgængere i Måløv bymidte Cyklister udenfor bymidterne 0,20 0,00 Bilister i Ballerup bymidte Bilister i Skovlunde bymidte Fodgængere udenfor bymidterne Bilister udenfor bymidterne Cyklister i Skovlunde bymidte Cyklister i Måløv bymidte Cyklister i Ballerup bymidte

13 13 MENINGER OM TRAFIK I BALLERUP Gennem en række udsagn er borgerpanelets meninger om trafikforholdene i Ballerup Kommune afdækket. Mest udbredt enighed er der om, at trafikken er taget til i de senere 5 år og udgår en større belastning end tidligere. Synspunkterne fremgår samlet nedenfor, med procentangivelse af hvor mange borgere der er enige i de anførte synspunkter. Over halvdelen af borgerpanelet mener at bilerne kører for hurtigt i Ballerup området. På fordelingen over hvor borgerne bor, ses at det især er borgere fra området Ballerup Syd der føler bilerne generelt kører for hurtigt selvom også de andre områder har en væsentlig andel der mener det samme. Figur 10: Synspunkter om trafik Blandt borgernes synspunkter om trafikken i kommunen kan nævnes: Det tager længere tid at komme gennem trafikken nu end tidligere Støj og forurening er begge større problemer nu end tidligere Bilister er blevet dårligere til at overholde færdselsloven Bilerne kører generelt for hurtigt Halvdelen føler sig ikke trygge i trafikken og de fleste mener ikke trafiksikkerheden er høj i Ballerup Under halvdelen mener den kollektive trafik er velfungerende Cyklister er blevet dårligere til at overholde færdselsloven De fleste mener ikke trafiksikkerhed er blevet dårligere de senere år Sikkerheden for børn i trafikken er generelt ikke høj mener mange Privatbilen kan ikke nemt undværes når man bor i Ballerup Kommune mener mange borgere Synspunkter om trafik Det tager længere tid at komme gennem trafikken nu end for 5 år siden Støj fra trafikken er et større problem i Ballerup nu end for 5 år siden Bilister er blevet dårligere til at overholde færdselsloven end de var for 5 år siden Luftforurening fra trafikken er et større problem i Ballerup nu end for 5 år siden Jeg føler mig generelt tryg i trafikken i Ballerup Cyklister er blevet dårligere til at overholde færdselsloven end de var for 5 år siden Den kollektive trafik er velfungerende i Ballerup Alkohol i trafikken er et stigende problem Trafiksikkerheden er generelt høj i Ballerup Trafiksikkerheden er blevet dårligere de sidste 5 år Sikkerheden for børn i trafikken er generelt høj i Ballerup Privatbil kan nemt undværes når man bor i Ballerup Bilister er generelt gode til at overholde færdselsloven Luftforurening fra trafikken er ikke noget videre problem i Ballerup Cyklister er generelt gode til at overholde færdselsloven Støj fra trafikken er ikke noget videre problem i Ballerup Mest enig 81% 60% 54% 53% 50% 47% 37% 37% 30% 30% 26% 22% 21% 16% 14% 13%

14 14 Over halvdelen af borgerpanelet mener at bilerne kører for hurtigt i Ballerup området. På fordelingen over hvor borgerne bor, ses at det især er borgere fra området Ballerup Syd der føler bilerne generelt kører for hurtigt selvom også de andre områder har en væsentlig andel der mener det samme. Figur 11: Mening om hvorvidt bilerne kører for hurtigt. Mener du, at bilerne generelt kører for hurtigt i Ballerup området? Ja 53% Nej 39% Ved ikke 8% Figur 12: Mening om hvorvidt bilerne kører for hurtigt fordelt efter bopæl Område krydset med om man mener, at bilerne generelt kører for hurtigt i Ballerup området Total Ja Nej Ved ikke Ballerup Midt (nord for banen) % 42% 11% Ballerup Syd (syd for banen) % 33% 5% Egebjerg % 42% 9% Måløv % 39% 8% Skovlunde % 40% 8% Se endvidere næste side med grafiske meningsoversigter.

15 15 Synspunkter om trafikken i Ballerup Det tager længere tid at komme gennem trafikken nu end for 5 år siden Jeg føler mig generelt tryg i trafikken i Ballerup Privatbil kan nemt undværes når man bor i Ballerup 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sikkerheden for børn i trafikken er generelt høj i Ballerup Trafiksikkerheden er generelt høj i Ballerup Alkohol i trafikken er et stigende problem Trafiksikkerheden er blevet dårligere de sidste 5 år Den kollektive trafik er velfungerende i Ballerup

16 16 Synspunkter om trafikken i Ballerup Støj fra trafikken er et større problem i Ballerup nu end for 5 år siden Støj fra trafikken er ikke noget videre problem i Ballerup 80% 60% 40% Cyklister er generelt gode til at overholde færdselsloven Bilister er blevet dårligere til at overholde færdselsloven end de var for 5 år siden 20% 0% Luftforurening fra trafikken er ikke noget videre problem i Ballerup Luftforurening fra trafikken er et større problem i Ballerup nu end for 5 år siden Bilister er generelt gode til at overholde færdselsloven Cyklister er blevet dårligere til at overholde færdselsloven end de var for 5 år siden

17 17 MENINGER OM KOLLEKTIV TRANSPORT De fleste er enige i, at der er et busstoppested i nærheden af hvor de bor og næsten halvdelen mener, at kollektiv transport er brugbar i hverdagstrafik og at de føler sig sikker ved stoppesteder og stationer. Færre mener kollektiv trafik har tilfredsstillende rejsetider, korte ventetider ved omstigning eller byder på komfortabel transport. De fleste mener således heller ikke, at de foretrækker kollektiv trafik eller at kollektiv trafik dækker deres transportbehov godt nok. Synspunkterne er sammenfattet nedenfor. Figur 13a og 13b: Meninger om kollektiv trafik blandt alle Udsagn om kollektiv trafik (alle) Der er busstoppested tæt på hvor jeg bor Kollektiv trafik er brugbar til hverdagstransport Jeg føler mig sikker ved stoppesteder Mest enig 78% 49% 45% Jeg føler mig sikker på stationer 44% Kollektiv trafik har tilfredsstillende rejsetider Det er komfortabelt at bruge kollektiv trafik Der er kort ventetid ved omstigning Kollektiv trafik dækker mine transportbehov godt nok Jeg foretrækker at bruge kollektiv trafik 31% 25% 20% 19% 13% Udsagn om kollektiv trafik (alle) Jeg foretrækker at bruge kollektiv trafik Kollektiv trafik dækker mine transportbehov godt nok Kollektiv trafik har tilfredsstillende rejsetider Der er kort ventetid ved omstigning Det er komfortabelt at bruge kollektiv trafik Kollektiv trafik er brugbar til hverdagstransport Mest uenig 58% 55% 37% 36% 35% 22% Jeg føler mig sikker på stationer 20% Jeg føler mig sikker ved stoppesteder Der er busstoppested tæt på hvor jeg bor 15% 10% Blandt daglige brugere af kollektiv trafik, er der mere positive opfattelser. Således mener 76% af de daglige brugere, at kollektiv trafik er brugbar til hverdagstransport, mod 46% af alle. Blandt de daglige brugere foretrækker 40% af de daglige brugere kollektiv transport og 44% mener det dækker transportbehovet godt nok. Interessant er naturligvis, at tilfredshedsresultatet blandt de daglige brugere ikke er højere: på de fleste spørgsmål er under halvdelen af de daglige brugere ikke overvejende enige i synspunkterne om fordelene ved kollektiv transport. Værst står det til med ventetiden ved omstigning, hvor kun 29% mener der er kort ventetid samt ved ovennævnte, at man foretrækker at bruge kollektiv transport hvilket som nævnt kun 40% af de daglige brugere erklærer sig enig med. Heller ikke komforten ved kollektiv trafik eller dens evne til at dække ens transportbehov godt nok, kan opnå tilslutning fra mere end knap halvdelen af de daglige brugere. Figur 14a: Meninger om kollektiv trafik blandt daglige brugere af kollektiv transport i forhold til alle Mest enig i at: Daglige brugere Alle Forskel pct. Point Der er busstoppested tæt på hvor jeg bor 79% 77% 2% Kollektiv trafik er brugbar til hverdagstransport 76% 46% 30% Jeg føler mig sikker på stationer 52% 42% 10% Kollektiv trafik har tilfredsstillende rejsetider 48% 30% 18% Jeg føler mig sikker ved stoppesteder 48% 42% 6% Kollektiv trafik dækker mine transportbehov godt nok 44% 18% 26% Det er komfortabelt at bruge kollektiv trafik 42% 24% 18% Jeg foretrækker at bruge kollektiv trafik 40% 13% 27% Der er kort ventetid ved omstigning 29% 17% 12%

18 18 Figur 14b: Meninger om kollektiv trafik blandt daglige brugere af kollektiv transport i forhold til alle Meninger om kollektiv trafik, brugere i forhold til alle Der er busstoppested tæt på hvor jeg bor Der er kort ventetid ved omstigning 80% 60% 40% Jeg foretrækker at bruge kollektiv trafik Kollektiv trafik er brugbar til hverdagstransport 20% 0% Det er komfortabelt at bruge kollektiv trafik Jeg føler mig sikker på stationer Kollektiv trafik dækker mine transportbehov godt nok Jeg føler mig sikker ved stoppesteder Kollektiv trafik har tilfredsstillende rejsetider Daglige brugere Alle

19 19 Det har ikke været et mål at undersøge brugerprofilerne af kollektiv transport, men resultaterne viser en interessant sammenhæng mellem aldersgrupper og frekvente brugere både daglige og ugentlige, hvor andelen af frekvente brugere er størst blandt de yngre aldersgrupper op til 30 år og derpå falder til et minimum i gruppen år for derefter tilsyneladende at stige svagt. Efter 67 år stiger andelen af ugentlige brugere meget markant og andelen af daglige brugere falder tilsvarende. Figur 15a og 15b: Aldersgruppe og brug af kollektiv transport Aldersgruppe krydset med Hvor ofte bruger du selv kollektiv trafik? Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig år 29% 24% 16% 29% 3% år 22% 19% 28% 29% 1% år 15% 17% 34% 33% 1% år 18% 20% 27% 31% 3% år 5% 34% 30% 22% 9% Aldersgruppe krydset med Hvor ofte bruger du selv kollektiv trafik 40% 30% 20% 10% Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere 0% år år år år år

20 20 MENINGER OM TRAFIKALE INDSATSOMRÅDER Det vigtigste ifølge borgerpanelet er at gøre en indsats for, at alle trafikanter kører mere hensynsfuldt. Dette kan se i kontekst med synspunkterne om, både bilister og cyklister er blevet dårligere de senere år til at overholde færdselsloven. Tæt på dette ønske, er prioriteringen af at forbedre den kollektive trafik, så rejsetiden bliver kortere, sammen med oprettelsen af flere cykelstier (eller måske oplysning om de som allerede findes?). Ønskerne til fremtidens indsats er vist i prioriteret rækkefølge. Figur 16: Mening om hvilken type indsats bør prioriteres højest Sammenfatning (over 50%): Mere hensynsfuld kørsel (89%) Kortere rejsetid med kollektiv transport (79%) Flere cykelstier (67%) Bedre p-forhold ved Ballerup station (55%) Flere hastighedsbegrænsende foranstaltninger udenfor bymidterne (53%) Bedre parkeringsforhold for cykler i Ballerup bymidte (52%) Hvor vigtigt er: Gøre en indsats for at alle trafikanter kører mere hensynsfuldt Forbedre den kollektive trafik så rejsetiden bliver kortere Vigtigt i alt 89% 79% Flere cykelstier 67% Forbedre parkeringsforholdene for personbiler ved Ballerup Station Flere hastighedsbegrænsende foranstaltninger udenfor bymidten Bedre parkeringsforhold for cykler i Ballerup bymidte Flere hastighedsbegrænsende foranstaltninger i bymidten Bedre parkeringsforhold for cykler i Måløv bymidte Bedre parkeringsforhold for cykler i Skovlunde bymidte At der kommer bedre parkeringsforhold for personbiler i Ballerup bymidte At der kommer bedre parkeringsforhold for personbiler i Måløv bymidte At der kommer bedre parkeringsforhold for personbiler i Skovlunde bymidte 55% 53% 52% 43% 38% 38% 36% 35% 29% Ønsket om reduceret luft og støjforurening er mest udtalt blandt borgere med bopæl i Ballerup (både Nord og Syd) mens flere borgere i Måløv og Skovlunde lægger vægt på bedre bus- og tog service. Figur 17a: Mening om hvilken type indsats bør prioriteres højest Hvilken opgave synes du skal der sættes mest fokus på - fordelt på boligområde (eksklusiv "andet") Formindske luft- og støjforurening Bedre busog togservice Bedre forhold for cyklister Bedre forhold for personbiler Bedre forhold for fodgængere Ballerup Midt (nord for banen) 37% 21% 14% 10% 2% Ballerup Syd (syd for banen) 35% 20% 9% 8% 6% Egebjerg 30% 27% 11% 9% 1% Måløv 28% 32% 13% 10% 2% Skovlunde 25% 36% 14% 3% 4%

21 21 Figur 17b: Mening om hvilken type indsats bør prioriteres højest Prioritering af indsats efter bopælsområde Skovlunde Måløv Formindske luft- og støjforurening Bedre bus- og tog-service Egebjerg Bedre forhold for cyklister Ballerup Syd (syd for banen) Ballerup Midt (nord for banen) Bedre forhold for personbiler Bedre forhold for fodgængere 0% 20% 40% 60% 80% 100%

22 22 BILAG 1: BAGGRUNDSDATA [Baggrund] Aldersgruppe 0,35 0,3 32% 31% 0,25 24% 0,2 0,15 0,1 8% 0,05 4% år år år år år 80 år og derover 0% [Baggrund] Boligtype Parcelhus/række/klynge 73% Parcelhus eller rækkehus (ejerbolig) 0% Lejlighed 24% Lejet værelse 1% Andet 2% Almen boligselskab 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

23 23 [Baggrund] Erhverv Ønsker ikke at oplyse 2% Ufaglært arbejder 4% Uden for erhverv 12% Studerende 2% Selvstændig 3% Jobsøgende 2% Funktionær 62% Faglært arbejder 11% Direktør 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% [Baggrund] Køn Mand 55% Kvinde 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

24 24 [Baggrund] Område Skovlunde 22% Måløv 22% Egebjerg 16% Ballerup Syd (syd for banen) 20% Ballerup Midt (nord for banen) 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% [Baggrund] Privat-offentlig Udenfor erhverv, studerende m.m. 16% Privat ansat 47% Offentlig ansat 25% Ikke oplyst 8% Andet 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

25 25 [Baggrund] Uddannelse Ønsker ikke at oplyse 1% Lang videregående uddannelse (over 3 år) 45% Kort videregående uddannelse (3 år og derunder) 28% Ikke angivet 0% Gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse 13% Grundskole 5% Anden uddannelse 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %

26 26 BILAG 2: UDDYBENDE TABELLER Brug af primært transportmiddel til dækning af dine daglige transportbehov krydset med kendskab til cykelstinettet i og omkring Ballerup området Primært dagligt transportmiddel Meget godt kendskab Godt kendskab Hverken eller Ringe kendskab Meget ringe kendskab Personbil 16% 54% 13% 10% 6% Cykel 46% 46% 7% 2% 0% Går 22% 53% 4% 18% 4% Kollektiv trafik 22% 41% 22% 12% 3% Knallert/MC 44% 44% 11% 0% 0% Forhold af betydning for valg af dagligt transportmiddel krydset med afstand til og fra arbejde Afstand til og fra arbejde: Tidsforbrug Trafiksikkerhed Bekvemmelighed Pålidelighed tidsmæssigt Grad af miljøforurening Fremmer sundheden Pris og økonomi 0-5 km 79% 19% 42% 51% 12% 27% 32% 6-10 km 79% 17% 39% 58% 13% 22% 28% km 85% 18% 40% 58% 8% 18% 34% km 83% 23% 43% 54% 9% 13% 31% Over 20 km 87% 16% 50% 63% 14% 9% 28% Alle (gens) 80% 20% 45% 56% 12% 16% 31%

27 27 Forhold af betydning for valg af dagligt transportmiddel fordelt på brug af kollektiv trafik 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig Tidsforbrug Trafiksikkerhed Bekvemmelighed Pålidelighed tidsmæssigt Grad af miljøforurening Fremmer sundheden Pris og økonomi Forskelle i valgkriterier for daglige brugere af kollektiv trafik Tidsforbrug Trafiksikkerhed Bekvemmelighed Pålidelighed tidsmæssigt Grad af miljøforurening Fremmer sundheden Pris og økonomi Dagligt 76% 20% 33% 61% 22% 10% 43% Alle (gens) 80% 20% 45% 56% 12% 16% 31% Forskel i pct-point -4% 0% -12% 5% 10% -6% 12% Forskelle i valgkriterier for sjældne (under 1 x/ md) brugere af kollektiv trafik Tidsforbrug Trafiksikkerhed Bekvemmelighed Pålidelighed tidsmæssigt Grad af miljøforurening Fremmer sundheden Pris og økonomi Aldrig 87% 18% 56% 60% 5% 13% 21% Alle (gens) 80% 20% 45% 56% 12% 16% 31% Forskel i pct-point 7% -2% 11% 4% -7% -3% -10%

28 28 BILAG 3 TABELSAMLING Hvilke af følgende transportmidler findes i husstanden? 1 bil 66% 2 biler 22% 3 biler eller flere 1% En eller flere cykler 85% Knallert 4% Motorcykel 4% Andet: 5% Hvilken afstand tilbagelægger du til og fra arbejde? Afstanden er den samlede transportafstand, dvs. afstanden frem + tilbage 0-5 km 16% 6-10 km 12% km 12% km 10% Over 20 km 35% Ingen, arbejder hjemme 1% Ingen, arbejder ikke 13% Ved ikke 1% Hvilke afstande tilbagelægger du i forbindelse med anden daglig transport? Afstanden er den samlede transportafstand, dvs. afstanden frem + tilbage 0-5 km 6-10 km km km Over 20 km Ingen Ved ikke Afstand til daglige indkøb 88% 8% 1% 0% 0% 1% 0% Afstand til/fra egne fritidsaktiviteter 53% 13% 4% 4% 4% 8% 1% Afstand til/fra evt. børns skole 40% 2% 1% 0% 1% 18% 1% Afstand til/fra evt. børns fritidsaktiviteter 35% 6% 1% 1% 1% 18% 1% Hvilket transportmiddel bruger du mest til dækning af dine daglige transportbehov? Personbil 56% Cykel 23% Går 5% Kollektiv trafik 15% Knallert/MC 1% Andet 0% Ingen af disse 0% Ved ikke 0%

29 29 Hvilke transportmidler bruger du som regel til: Personbil Cykel Går Kollektiv trafik Knallert/MC Andet Ingen af disse Ved ikke Transport til/fra arbejde Transport til/fra daglige indkøb Transport til/fra egne fritidsaktiviteter Transport til/fra evt. børns skole Transport til/fra evt. børns fritidsaktiviteter 48% 19% 1% 16% 1% 1% 5% 0% 58% 23% 15% 1% 0% 0% 1% 0% 45% 23% 9% 4% 1% 1% 8% 2% 14% 19% 10% 1% 0% 0% 17% 3% 25% 15% 5% 1% 0% 0% 17% 4% Kender du mulighederne for kollektiv transport, som bus og tog, i Ballerup området? Meget godt kendskab 36% Godt kendskab 48% Hverken eller 8% Ringe kendskab 6% Meget ringe kendskab 3% Ved ikke 0% Kender du cykelstinettet i og omkring Ballerup området? Meget godt kendskab 24% Godt kendskab 50% Hverken eller 12% Ringe kendskab 8% Meget ringe kendskab 4% Ved ikke 0% Hvor tilfreds er du med følgende? (på en skala på 1-7, hvor 7 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds) Trafikforholdene i Ballerup generelt Meget tilfreds Meget utilfreds 1 Ved ikke 6% 23% 31% 20% 10% 5% 4% 1% Vejnettet i Ballerup 6% 26% 33% 18% 7% 4% 2% 1% Cykelstierne i Ballerup 9% 28% 27% 16% 6% 4% 2% 8% Fortovene i Ballerup 5% 23% 27% 23% 11% 5% 3% 4% Gangstierne i Ballerup 7% 27% 27% 18% 7% 3% 1% 8% Skiltningen 7% 26% 32% 19% 6% 2% 1% 5% Trafiksikkerheden 4% 19% 30% 22% 11% 6% 4% 3% Trafikstøj og forurening 1% 8% 21% 26% 18% 12% 10% 2% Tryghed i trafikken 3% 14% 29% 24% 16% 7% 4% 2% Forhold for 2% 6% 8% 8% 5% 4% 3% 62% handicappede Børns skoleveje 6% 15% 18% 13% 9% 5% 5% 24%

30 30 Hvor tilfreds er du med forholdene for følgende:? Meget tilfreds Meget utilfreds 1 Bilister i Ballerup bymidte 7% 20% 28% 22% 9% 5% 2% 6% Bilister i Måløv bymidte 3% 9% 13% 12% 4% 3% 2% 49% Bilister i Skovlunde 3% 15% 16% 14% 4% 2% 2% 41% bymidte Bilister udenfor 5% 23% 28% 17% 8% 3% 2% 9% bymidterne Cyklister i Ballerup 8% 20% 22% 18% 6% 4% 2% 18% bymidte Cyklister i Måløv bymidte 4% 11% 11% 8% 4% 1% 1% 55% Cyklister i Skovlunde 5% 12% 12% 11% 4% 2% 1% 49% bymidte Cyklister udenfor 6% 21% 25% 16% 5% 3% 1% 17% bymidterne Fodgængere i Ballerup 14% 33% 26% 14% 3% 2% 0% 5% bymidte Fodgængere i Måløv 6% 15% 12% 10% 2% 1% 1% 49% bymidte Fodgængere i Skovlunde 7% 18% 15% 9% 2% 1% 0% 43% bymidte Fodgængere udenfor 5% 21% 23% 19% 5% 3% 1% 19% bymidterne Handicappede generelt 2% 5% 6% 7% 4% 3% 2% 66% Børn i trafikken generelt 1% 10% 20% 17% 11% 6% 3% 26% Ved ikke Hvilke 3 forhold har størst betydning for dit valg af dagligt transportmiddel? Tidsforbruget på transporten 80% Trafiksikkerhed ved transporten 20% Bekvemmelighed ved transporten 45% Transportformens pålidelighed tidsmæssigt 56% Transportformens grad af miljøforurening 12% Om transportformen fremmer sundheden 16% Pris og økonomi (billig transport) 31% Ved ikke 1%

31 31 Hvor enig er du i følgende udsagn om trafikken i Ballerup Mest enig Neutral Mest uenig Ved ikke Kommune? Privatbil kan nemt undværes når man bor i Ballerup 22% 28% 47% 1% Den kollektive trafik er velfungerende i Ballerup 33% 39% 19% 8% Trafiksikkerheden er generelt høj i Ballerup 29% 53% 13% 4% Trafiksikkerheden er blevet dårligere de sidste 5 år 24% 38% 18% 18% Jeg føler mig generelt tryg i trafikken i Ballerup 49% 39% 11% 1% Sikkerheden for børn i trafikken er generelt høj i Ballerup 21% 39% 19% 19% Det tager længere tid at komme gennem trafikken nu end for 5 år 70% 12% 4% 13% siden Alkohol i trafikken er et stigende problem 21% 26% 11% 42% Hvor enig er du i følgende udsagn om trafikken i Ballerup Mest enig Neutral Mest uenig Ved ikke Kommune? Bilister er generelt gode til at overholde færdselsloven 21% 34% 42% 2% Bilister er blevet dårligere til at overholde færdselsloven end de 47% 26% 14% 12% var for 5 år siden Cyklister er generelt gode til at overholde færdselsloven 13% 31% 52% 2% Cyklister er blevet dårligere til at overholde færdselsloven end 40% 31% 14% 14% de var for 5 år siden Luftforurening fra trafikken er ikke noget videre problem i 14% 38% 36% 10% Ballerup Luftforurening fra trafikken er et større problem i Ballerup nu 42% 28% 9% 20% end for 5 år siden Støj fra trafikken er ikke noget videre problem i Ballerup 12% 32% 50% 5% Støj fra trafikken er et større problem i Ballerup nu end for 5 år siden 50% 24% 10% 16% Mener du, at bilerne generelt kører for hurtigt i Ballerup området? Ja 53% Nej 39% Ved ikke 8% Hvor enig er du i følgende udsagn om den kollektive trafik i Mest enig Neutral Mest uenig Ved ikke Ballerup Kommune? Kollektiv trafik er brugbar til hverdagstransport 46% 27% 21% 4% Der er busstoppested tæt på hvor jeg bor 77% 12% 10% 1% Kollektiv trafik har tilfredsstillende rejsetider 30% 30% 35% 4% Der er kort ventetid ved omstigning 17% 38% 31% 13% Jeg føler mig sikker på stationer 42% 34% 19% 4% Jeg føler mig sikker ved stoppesteder 42% 38% 14% 6% Det er komfortabelt at bruge kollektiv trafik 24% 38% 34% 3% Jeg foretrækker at bruge kollektiv trafik 13% 29% 56% 2% Kollektiv trafik dækker mine transportbehov godt nok 18% 25% 53% 3% Hvor ofte bruger du selv kollektiv trafik? Dagligt 18% Ugentligt 20% Månedligt 29% Sjældnere 31% Aldrig 2% Ved ikke 0%

32 32 Hvor vigtigt er efter din mening?: At gøre en indsats for at alle trafikanter kører mere hensynsfuldt? Meget vigtigt Vigtigt Hverken eller Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke 50% 39% 8% 1% 0% 0% At der kommer flere cykelstier? 27% 39% 25% 6% 1% 1% At forbedre den kollektiv trafik så rejsetiden 40% 37% 15% 4% 1% 2% bliver kortere? At forbedre parkeringsforholdene for 25% 24% 21% 13% 7% 9% personbiler ved Ballerup Station At der kommer bedre parkeringsforhold for 14% 19% 28% 20% 10% 7% personbiler i Ballerup bymidte? At der kommer bedre parkeringsforhold for 7% 10% 17% 10% 6% 47% personbiler i Måløv bymidte? At der kommer bedre parkeringsforhold for 8% 8% 18% 12% 8% 43% personbiler i Skovlunde bymidte? At der kommer bedre parkeringsforhold for 17% 25% 26% 8% 4% 18% cykler i Ballerup bymidte? At der kommer bedre parkeringsforhold for 7% 11% 20% 7% 3% 49% cykler i Måløv bymidte? At der kommer bedre parkeringsforhold for 9% 10% 21% 6% 4% 47% cykler i Skovlunde bymidte? At der indføres flere 19% 22% 20% 16% 17% 4% hastighedsbegrænsende foranstaltninger, som f.eks. vejbump eller lignende i bymidten? At der indføres flere hastighedsbegrænsende foranstaltninger, som f.eks. vejbump eller lignende i beboelsesområder udenfor bymidten? 29% 21% 17% 13% 15% 4% Hvilken opgave synes du skal der sættes mest fokus på? Hvilken af opgaverne i Ballerup Kommune synes du der først og fremmest skal fokuseres på, når ikke alle opgaver kan få lige stor fokus på samme tid? Formindske luft- og støjforurening 31% Bedre bus- og tog-service 27% Bedre forhold for cyklister 12% Bedre forhold for personbiler 8% Bedre forhold for fodgængere 3% Ved ikke 5% Andet: 13%

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse Infrastrukturudvalgsmøde 2. september 2008 Gennemgang af busanalyse Brugere og ikke-brugere 1502 borgere i Syddanmark har svaret 50 (3 %) er daglige brugere 55 (3 %) bruger bus mindst én gang om ugen 111

Læs mere

Overvejelser om at stoppe med at køre bil

Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejer du eller har du tidligere overvejet at stoppe med at køre bil? Base: 891 (kører selv i bil) 10 93% 8 6 4 2 5% Ja Nej Ved ikke 2% Side 51 Overvejelser

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Ballerup Kommune. September 2010 BALLERUP KOMMUNE

Cykelregnskab 2010. Ballerup Kommune. September 2010 BALLERUP KOMMUNE Cykelregnskab 2010 Ballerup Kommune September 2010 BALLERUP KOMMUNE Indledning Indhold Indledning 2 Status 3 Nøgletal for trafik 4 Transportvaner 5 Skolebørns transportvaner 6 Tilfredshed og kendskab 8

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Unges adfærd og holdninger til transport

Unges adfærd og holdninger til transport 2016 Unges adfærd og holdninger til transport Projekt: Fleksibel transportadfærd Det Økologiske Råd: Anne Mette Krøyer, Jeppe Juul, Lisa Bay 01-03-2016 1 Indhold Indledning... 3 Baggrundsdata... 3 Resumé...

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1 SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN Operate A/S Side 1 METODE Stikprøve og dataindsamling Målgruppe: 18-74 årige mænd og kvinder i Region Hovedstaden (minus Bornholm Kommune). Metode: Web-survey.

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

Oplysningsskema til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114.

Oplysningsskema til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114. til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114. Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, så nøjagtige og korrekte oplysninger som muligt, til brug

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Baggrund Side 3 De 13 teser Side 6 Metode Side 8 Resultater Side 10 Beregninger

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Næstved Kommunes undersøgelse af bustrafikken i Næstved

Tak fordi du vil deltage i Næstved Kommunes undersøgelse af bustrafikken i Næstved Busserne i Næstved Kommune - Giv din mening til kende Tak fordi du vil deltage i Næstved Kommunes undersøgelse af bustrafikken i Næstved Kommune. Du vil blive stillet nogle spørgsmål om dig selv og dine

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Side Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Mand Køn Kvinde - - Alder - - + Et landdistrikt En by med under. indbyggere En by med mellem. og. indbyggere En by med mellem. og.

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmerne og deres biler... 2 Udvikling i forhold til 2006... 3 Miljø...

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Transportvaner i Odense Kommune

Transportvaner i Odense Kommune Transportvaner i Odense Kommune Arbejdsnotat 2001 Søren Underlien Jensen Transportvaner i Odense Kommune Arbejdsnotat 2001 Søren Underlien Jensen Transportvaner i Odense Kommune Arbejdsnotat 2001 Af Søren

Læs mere

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Kort om undersøgelsen Metode Dataindsamlings metode Borgerpanelet Periode November 2009 Stikprøve 1.043 Svarprocent 77 % Antal svar 805 Vægtning

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008.

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008. Notat Rambøll Danmark as Rambøll NYVIG Bredevej 2 DK-2930 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3625 F: +45 4576 7640 hhu@nyvig.dk www.nyvig.dk CVR nr. DK 3512 8417 Dato 2008-07-04 Ref hhu Skolevejsanalyse

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes

Læs mere

Den 31. oktober 2011. Cykelundersøgelse 2011

Den 31. oktober 2011. Cykelundersøgelse 2011 Den 31. oktober 2011 Cykelundersøgelse 2011 Indhold Forord... 4 Hvilken kommune bor du i?... 5 Angiv dit køn... 6 Angiv din alder... 7 Hvilken uddannelse har du?... 8 Hvordan er din beskæftigelsessituation?...

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold:

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold: Cykelregnskab 2009 Forord Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009 Vi er ambitiøse i Helsingør Kommune! I 2012 skal vi have 25% flere cyklister i kommunen. Ambitiøse mål kræver seriøse initiativer.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme?

Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme? 2015 Side 1 Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme? TØF-konference, den 1. oktober 2015, Anne Kathrine Zahle, Wilke 2015 Side 2 Hvad skal der til for at skabe bedre kundeoplevelser

Læs mere

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vores liv aflæses i vores rejsemønster Fortæl mig, hvor du rejser hen, så skal jeg sige dig, hvem du er. Vores livsmønster og kønsrollerne skinner tydeligt igennem i hverdagens rejsemønster.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik...

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... Cykelregnskab 2010 Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... 4 Infrastruktur... 5 Cykelstinettet... 5 Cykelparkering...

Læs mere

Taxi markedet GFDA0020

Taxi markedet GFDA0020 Taxi markedet GFDA0020 Introtekst: Goddag, mit navn er fra analyseinstituttet GfK Danmark. Vi er ved at gennemføre en undersøgelse om danskernes forbrug af taxakørsel. Må jeg tale med den person i husstanden,

Læs mere

Afrapportering af spørgeskemaanalyse. Efter trafiksikring af Hanehovedvej

Afrapportering af spørgeskemaanalyse. Efter trafiksikring af Hanehovedvej Afrapportering af spørgeskemaanalyse Efter trafiksikring af Hanehovedvej Analyse af beboernes holdninger til trafiksikkerheden på Hanehovedvej - gennemført efter implementering af ændringer BUSLOMME Tidligere

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse

Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse Tabelrapport, telefonundersøgelse Maj/Juni 2016 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen MEGAFON Research - Analyse

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport,

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport, Analyse af TU data for privat og kollektiv transport Marie K. Larsen, DTU Transport, mkl@transport.dtu.dk Analyser af TU Analyserne er udført for at få et bedre overblik over data til brug i ph.d.-projekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Syvstjerneskolen...2 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...2 1.2 Besvarelsesprocenter...3 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Cykelpolitik 2013-18

Cykelpolitik 2013-18 Cykelpolitik 2013-18 2 02 Forord 03 Status for cykeltrafikken i Frederiksberg Kommune 2012 06 Vision, mål og indsatsområder 07 Indsatsområde 1: Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 09 Indsatsområde

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Bilag 2, Frederikssundsruten

Bilag 2, Frederikssundsruten Bilag 2, Frederikssundsruten Januar 2013 Forventede effekter og evalueringsplan 1. Redegørelse for forventede effekter Realisering af ruten forventes at give en øget andel af cyklister på ruten i forhold

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Konklusioner Side 2

Konklusioner Side 2 Københavns Kommune Resumé Ældre og gangbesværede borgeres behov og tilfredshed i forhold til busser Marts 2014 v. Anne Kathrine Zahle, Anders Albrechtsen og Janne Norup 2014 Side 1 Konklusioner De ældre

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK ANALYSEPAPIR OKTOBER 2017 Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre Hver anden byrådskandidat er ifølge en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse Sønderborg 2009 borgerundersøgelse I N D H O L D BOSÆTNING OG KENDETEGN Motiver til bosætning, opfattelser af kommunens kendetegn, styker og svagheder. STATUS OG TILFREDSHED Tilfredshed og betydningen

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere