Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane"

Transkript

1 Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet må kun anvendes af Københavns Amt og deres rådgivere. Materialet må ikke videregives herunder kopieres til tredje part uden skriftlig tilladelse fra. Offentliggørelse af materialet eller deraf udledte oplysninger er kun tilladt efter skriftlig tilladelse og kun med opgivelse af analysefirmaet som kilde. Research - Analyse - Rådgivning Alhambravej 12, 1826 Frederiksberg C, Tlf.: , Fax: ,

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om undersøgelsen 2. Frekvenstabeller 3. Frekvenskryds, berørte kommuner 4. Krydstabeller 5. Spørgeskema

3 1. Om undersøgelsen 1.1. Undersøgelsens formål Københavns Amt ønsker med denne undersøgelse at afdække holdningen blandt amtets borgere til en ny letbane, der er påtænkt anlagt langs Ringvej Undersøgelsesmetode og teknik Til undersøgelsen er valgt telefoninterview. Herved opnås for det første, at respondenterne har mulighed for at få gentaget et spørgsmål, hvis de ikke forstår, hvad der bliver spurgt om. For det andet sikres, at respondenterne bruger den fornødne tid på hvert enkelt spørgsmål Derved øges sandsynligheden for, at der svares på det, der bliver spurgt om, og at alle spørgsmål bliver besvaret. Dette kan ikke opnås i samme omfang med en internet-undersøgelse eller med en postalreturneret spørgeskemaundersøgelse. Endelig kræver en række af spørgsmålene en omhyggelig gennemgang fra en trænet interviewer for at sikre standardisering i afkodningen af svarene. Telefoninterviewet er desuden valgt, fordi det giver mulighed for at få interview med et større antal respondenter, inden for de givne økonomiske rammer, end det personlige interview. Undersøgelsen er gennemført individuelt for Københavns Amt, så der ikke er ukendte spørgsmål, der påvirker besvarelsen af Københavns Amts spørgsmål. Inden undersøgelsen er igangsat, er der foretaget en foranalyse med 5 interview til kontrol af spørgeskema og metode. Spørgeskemaet, der er anvendt til telefoninterviewene, er gengivet i afsnit 5. Om undersøgelsen, side 1

4 1.3. Gennemførelsen af undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 9. december til 13. december Respondenterne er kontaktet i tidsrummet fra kl til på hverdage og lørdag til Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med Københavns Amt fastsat til personer i alderen 18 år og bosiddende i Københavns Amt. For at sikre en tilfældig udvælgelse af respondenterne var det den person i husstanden, der tilhørte målgruppen, og som sidst havde fødselsdag, der blev udvalgt til interviewet. Var der ingen personer, der tilhørte målgruppen, blev husstanden fravalgt. Var der ingen hjemme, blev samme telefonnummer forsøgt kontaktet op til 6 gange. Var rette vedkommende ikke hjemme, blev der forsøgt lavet en aftale om, hvornår vi kunne ringe igen. For en undersøgelse af denne art er interview et passende antal interview til at give tilstrækkelig sikkerhed for de fremkomne resultater. Om undersøgelsen, side 2

5 Gennemførelsen af undersøgelsen Der blev anvendt en repræsentativ bruttostikprøve på telefonnumre fra telefonlister over Københavns Amt. Der er foretaget en stratificering efter alle kommuner i Københavns Amt brugbare interview er gennemført. En gennemførelsesprocent på 58% er tilfredsstillende. Tabel A. Undersøgelsens gennemførelsesstatistik Absolutte tal og procent Antal Proc. Bruttostikprøve Ubrugte Fravalgte, udgået Fravalgte, kvote nået Fravalgte, andet Nettostikprøve Nægtere Ikke truffet % 17 % 25 % Gennemførte interview % De forskellige tabelnumre svarer til nummeret på det tilsvarende spørgsmål i spørgeskemaet; Tabel 3 angiver således, at tabellen viser besvarelserne af spørgsmål 3 i spørgeskemaet. For krydstabellerne består tabelnummeret også af et bogstav, der angiver, hvilket kriterium det pågældende spørgsmål er krydset med: - x (a) angiver, at spørgsmålet er blevet krydset med spørgsmål 01: Hvilken kommune bor du i? (Samlet i berørte og Ikke-Berørte kommuner) - x (b) angiver, at spørgsmålet er blevet krydset med spørgsmål 07: Hvor mange biler disponerer husstanden over? - x (c) angiver, at spørgsmålet er blevet krydset med spørgsmål 08: Hvad er din højeste uddannelse? - x (d) angiver, at spørgsmålet er blevet krydset med spørgsmål 09: Må jeg spørge om din alder? - x (e) angiver, at spørgsmålet er blevet krydset med spørgsmål 10: Noter respondentens køn. Om undersøgelsen, side 3

6 Tabel 3 (b) angiver således, at tabellen viser besvarelserne af spørgsmål 3 i spørgeskemaet krydset med spørgsmål 07: Hvor mange biler disponerer husstanden over? I såvel frekvenstabeller som krydstabeller er angivet både antallet af respondenter, der har angivet det pågældende svar, og procentandelen af det samlede antal besvarelser. Der er foretaget vægtning af datamaterialet på køn, alder og kommuner i forhold til aktuel fordeling i Danmarks befolkning 1/ (Kilde: Danmarks Statistik (2003): Folketal 1. juli efter område, civilstand, alder, køn og statsborgerskab Fordeling før og efter vægtning fremgår af nedenstående tre tabeller. Vægtningen er foretaget, da kommunerne Glostrup, Ishøj og Herlev bevidst er overrepræsenteret i stikprøven. Denne overrepræsentation er foretaget, fordi Københavns Amt, udover at se på holdningen til emnet blandt amtets borgere generelt, også har ønsket at se på holdningen i de enkelte kommuner, der i givet fald ville blive berørt af projektet. Det har således været nødvendigt at overrepræsentere ovenstående 3 af de i alt 6 berørte kommuner. Om undersøgelsen, side 4

7 Der er kun vægtet i Frekvenstabeller (afsnit 2) og Krydstabeller (afsnit 4), mens Frekvenskryds i afsnit 3, som kun vedrører de seks berørte kommuner Glostrup, Ishøj, Brøndby, Herlev, Gladsaxe og Lyngby ikke er vægtet. Tabel B. Hvilken kommune bor du i? Vægtet Uvægtet Kommune, Køn, N % n % Alder 1203 Albertslund 47 5% 43 4% Ballerup 77 7% 74 7% Brøndby 57 6% 50 5% Dragør 22 2% 16 2% Gentofte % % Gladsaxe % % Glostrup 35 3% 50 5% Herlev 45 4% 50 5% Hvidovre 83 8% 80 8% Høje-Taastrup 75 7% 72 7% Ishøj 33 3% 52 5% Ledøje-Smørum 16 2% 16 2% Lyngby-Tårbæk 88 9% 89 9% Rødovre 62 6% 59 6% Søllerød 53 5% 51 5% Tårnby 67 7% 59 6% Vallensbæk 20 2% 19 2% Værløse 30 3% 31 3% Total % % Om undersøgelsen, side 5

8 Tabel C. Må jeg spørge om din alder? Vægtet Uvægtet Kommune, Køn, n % n % Alder år % % år % % år % % år % % år % % 70 år eller ældre % % Vil ikke svare 3 0% 3 0% Total % % Tabel D. Noter respondentens køn. Vægtet Uvægtet Kommune, Køn, n % n % Alder 1203 Kvinde % % Mand % % Total % % Rapporten er udarbejdet af projektledere Asger H. Nielsen og Casper O. Jensen. er medlem af FMD (Foreningen af markedsanalyseinstitutter i Danmark) samt ESOMAR. Hermed forpligter vi os til at overholde alle forskrifter, der ifølge disse organisationer knytter sig til god etik indenfor gennemførelse af markedsanalyser. Herudover er forpligtet til at overholde de af FMD og ESOMAR vedtagne kvalitetsstandarder for markedsanalyse ( EMRQS). Om undersøgelsen, side 6

9 2. Frekvenstabeller respondenter

10 Tabel 01. Hvilken kommune bor du i? N % Kommune, Køn, Alder 1203 Gentofte % Lyngby-Tårbæk 88 9% Søllerød 53 5% Gladsaxe % Værløse 30 3% Herlev 45 4% Ballerup 77 7% Ledøje-Smørum 16 2% Rødovre 62 6% Glostrup 35 3% Albertslund 47 5% Høje-Taastrup 75 7% Hvidovre 83 8% Brøndby 57 6% Vallensbæk 20 2% Ishøj 33 3% Tårnby 67 7% Dragør 22 2% Total % Tabel 02. Synes du alt i alt at det er en god eller dårlig idé med en letbane langs Ring 3? N % Kommune, Køn, Alder 1203 Meget god idé % God idé % Hverken/eller % Dårlig idé 82 8% Meget dårlig idé 22 2% Ved ikke 33 3% Total % Tabel 03. Hvis du selv skulle foretage en tur på en strækning, hvor det var muligt at bruge en letbane, er det så sandsynligt eller usandsynligt at du selv ville bruge letbanen? n % Kommune, Køn, Alder 1203 Meget sandsynligt % Sandsynligt % Hverken/eller 57 6% Usandsynligt % Meget usandsynligt 75 7% Ved ikke 15 2% Total % Tabel 04. Københavns Amt har undersøgt tre forskellige løsninger til at udvide den kollektive trafik langs Ring 3: En metro, en letbane og busser. Metroen koster ca. 10 mia. kr., letbanen ca. 3,2 mia. kr., mens busserne koster 1,5 mia. kr. Hvilken af disse muligheder foretrækker du? n % Kommune, Køn, Alder 1203 Metro % Letbane % Busser % Ingen af ovenstående 55 5% Ved ikke 46 4% Total % Frekvenstabeller Side 1

11 Tabel 05. Hvis den kollektive trafik i hovedstadsområdet skal udbygges helt generelt, foretrækker du så at en sådan generel udvidelse primært sker gennem flere metroer, flere letbaner eller flere busser? N % Kommune, Køn, Alder 1203 Metro % Letbane % Busser % Ingen af ovenstående 56 5% Ved ikke 55 5% Total % Tabel 06. Synes du generelt at der fra offentlig side gøres en for lille, tilpas eller for stor indsats for at udbygge den kollektive trafik i hovedstadsområdet. N % Kommune, Køn, Alder 1203 Alt for stor 3 0% For stor 29 3% Tilpas % For lille % Alt for lille % Ved ikke 54 5% Total % Tabel 07. Hvor mange biler disponerer husstanden over? n % Kommune, Køn, Alder privatbil % 2 privatbiler % 3 privatbiler eller flere 12 1% 1 firmabil 71 7% 2 firmabiler 6 1% 3 firmabiler eller flere 1 0% Ingen biler % Total % Tabel 08. Hvad er din højeste uddannelse? n % Kommune, Køn, Alder 1203 Folkeskole; (til og med % 10 klasse/real); Studentereksamen/HF/H 98 10% H/HTX m.v.; Erhvervsuddannelser % (HG, EFG, mesterlære m.v.); Videregående % uddannelse (2-4 års varighed); Universitetsuddannelse % el. tilsvarende (min. 5 års varighed); Anden uddannelse 18 2% Vil ikke oplyse. 5 0% Total % Frekvenstabeller Side 2

12 Tabel 09. Må jeg spørge om din alder? N % Kommune, Køn, Alder år % år % år % år % år % 70 år eller ældre % Vil ikke svare 3 0% Total % Tabel 10. Noter respondentens køn. N % Kommune, Køn, Alder 1203 Kvinde % Mand % Total % Frekvenstabeller Side 3

13 3. Frekvenskryds, berørte kommuner 394 respondenter

14 Tabel 01. Hvilken kommune bor du i? x 01. Hvilken kommune bor du i? Base : 394 Glostrup Ishøj Brøndby Herlev Gladsaxe Lyngby-Tårbæk Total No Weighting n % n % n % n % n % n % n % Gentofte 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Lyngby-Tårbæk 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 89 23% Søllerød 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Gladsaxe 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% % Værløse 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Herlev 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 50 13% Ballerup 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ledøje-Smørum 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Rødovre 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Glostrup % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50 13% Albertslund 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Høje-Taastrup 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Hvidovre 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Brøndby 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 50 13% Vallensbæk 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ishøj 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 52 13% Tårnby 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Dragør 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Total % % % % % % % Frekvenskryds, side 1

15 Tabel 02. Synes du alt i alt at det er en god eller dårlig idé med en letbane langs Ring 3? x 01. Hvilken kommune bor du i? Base : 394 Glostrup Ishøj Brøndby Herlev Gladsaxe Lyngby-Tårbæk Total No Weighting n % n % n % n % n % n % n % Meget god idé 13 26% 18 35% 17 34% 13 26% 23 22% 22 25% % God idé 23 46% 22 42% 25 50% 23 46% 48 47% 39 44% % Hverken/eller 8 16% 7 13% 4 8% 6 12% 18 17% 15 17% 58 15% Dårlig idé 3 6% 4 8% 2 4% 5 10% 7 7% 11 12% 32 8% Meget dårlig idé 2 4% 1 2% 2 4% 1 2% 3 3% 1 1% 10 3% Ved ikke 1 2% 0 0% 0 0% 2 4% 4 4% 1 1% 8 2% Total % % % % % % % Tabel 03. Hvis du selv skulle foretage en tur på en strækning, hvor det var muligt at bruge en letbane, er det så sandsynligt eller usandsynligt at du selv ville bruge letbanen? x 01. Hvilken kommune bor du i? Base : 394 Glostrup Ishøj Brøndby Herlev Gladsaxe Lyngby-Tårbæk Total No Weighting n % n % n % n % n % n % n % Meget sandsynligt 14 28% 14 27% 18 36% 17 34% 20 19% 24 27% % Sandsynligt 27 54% 26 50% 20 40% 26 52% 46 45% 40 45% % Hverken/eller 1 2% 5 10% 1 2% 0 0% 9 9% 5 6% 21 5% Usandsynligt 3 6% 4 8% 5 10% 3 6% 17 17% 14 16% 46 12% Meget usandsynligt 5 10% 3 6% 5 10% 4 8% 9 9% 6 7% 32 8% Ved ikke 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 2 2% 0 0% 3 1% Total % % % % % % % Frekvenskryds, side 2

16 Tabel 04. Københavns Amt har undersøgt tre forskellige løsninger til at udvide den kollektive trafik langs Ring 3: En metro, en letbane og busser. Metroen koster ca. 10 mia. kr., letbanen ca. 3,2 mia. kr., mens busserne koster 1,5 mia. kr. Hvilken af disse muligheder foretrækker du? x 01. Hvilken kommune bor du i? Base : 394 Glostrup Ishøj Brøndby Herlev Gladsaxe Lyngby-Tårbæk Total No Weighting n % n % n % n % n % n % n % Metro 6 12% 6 12% 8 16% 9 18% 10 10% 16 18% 55 14% Letbane 26 52% 32 62% 34 68% 27 54% 49 48% 48 54% % Busser 13 26% 13 25% 8 16% 9 18% 29 28% 18 20% 90 23% Ingen af 2 4% 1 2% 0 0% 4 8% 10 10% 4 4% 21 5% ovenstående Ved ikke 3 6% 0 0% 0 0% 1 2% 5 5% 3 3% 12 3% Total % % % % % % % Tabel 05. Hvis den kollektive trafik i hovedstadsområdet skal udbygges helt generelt, foretrækker du så at en sådan generel udvidelse primært sker gennem flere metroer, flere letbaner eller flere busser? x 01. Hvilken kommune bor du i? Base : 394 Glostrup Ishøj Brøndby Herlev Gladsaxe Lyngby-Tårbæk Total No Weighting n % n % n % n % n % n % n % Metro 19 38% 13 25% 13 26% 18 36% 28 27% 34 38% % Letbane 17 34% 23 44% 25 50% 14 28% 32 31% 35 39% % Busser 8 16% 11 21% 8 16% 8 16% 25 24% 14 16% 74 19% Ingen af 2 4% 2 4% 0 0% 8 16% 10 10% 3 3% 25 6% ovenstående Ved ikke 4 8% 3 6% 4 8% 2 4% 8 8% 3 3% 24 6% Total % % % % % % % Frekvenskryds, side 3

17 Tabel 06. Synes du generelt at der fra offentlig side gøres en for lille, tilpas eller for stor indsats for at udbygge den kollektive trafik i hovedstadsområdet. x 01. Hvilken kommune bor du i? Base : 394 Glostrup Ishøj Brøndby Herlev Gladsaxe Lyngby-Tårbæk Total No Weighting n % n % n % n % n % n % n % Alt for stor 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% For stor 1 2% 1 2% 2 4% 1 2% 5 5% 2 2% 12 3% Tilpas 25 50% 24 46% 17 34% 24 48% 39 38% 38 43% % For lille 15 30% 20 38% 17 34% 16 32% 48 47% 38 43% % Alt for lille 4 8% 6 12% 11 22% 6 12% 8 8% 11 12% 46 12% Ved ikke 5 10% 1 2% 3 6% 3 6% 3 3% 0 0% 15 4% Total % % % % % % % Tabel 07. Hvor mange biler disponerer husstanden over? x 01. Hvilken kommune bor du i? Base : 394 Glostrup Ishøj Brøndby Herlev Gladsaxe Lyngby-Tårbæk Total No Weighting n % n % n % n % n % n % n % 1 privatbil 36 72% 32 62% 31 62% 32 64% 50 49% 43 48% % 2 privatbiler 3 6% 7 13% 3 6% 7 14% 10 10% 14 16% 44 11% 3 privatbiler eller 0 0% 1 2% 0 0% 1 2% 3 3% 1 1% 6 2% flere 1 firmabil 5 10% 3 6% 2 4% 3 6% 4 4% 11 12% 28 7% 2 firmabiler 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 1 1% 2 1% 3 firmabiler eller 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% flere Ingen biler 11 22% 11 21% 16 32% 9 18% 38 37% 24 27% % Total % % % % % % % Frekvenskryds, side 4

18 Tabel 08. Hvad er din højeste uddannelse? x 01. Hvilken kommune bor du i? Base : 394 No Weighting Folkeskole; (til og med 10 klasse/real); Studentereksamen/ HF/HH/HTX m.v.; Erhvervsuddannels er (HG, EFG, mesterlære m.v.); Videregående uddannelse (2-4 års varighed); Universitetsuddann else el. tilsvarende (min. 5 års varighed); n Glostrup Ishøj Brøndby Herlev Gladsaxe Lyngby-Tårbæk Total % n % n % n % n % n % n % 14% 8 15% 7 14% 5 10% 14 14% 3 3% 44 11% 10% 9 17% 2 4% 4 8% 7 7% 11 12% 38 10% 54% 19 37% 22 44% 24 48% 29 28% 22 25% % 18% 12 23% 13 26% 11 22% 35 34% 29 33% % 4% 4 8% 6 12% 6 12% 15 15% 24 27% 57 14% Anden uddannelse 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 3% 0 0% 3 1% Vil ikke oplyse. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Total % % % % % % % Frekvenskryds, side 5

19 Tabel 09. Må jeg spørge om din alder? x 01. Hvilken kommune bor du i? Base : 394 Glostrup Ishøj Brøndby Herlev Gladsaxe Lyngby-Tårbæk Total No Weighting n % n % n % n % n % n % n % år 12 24% 24 46% 3 6% 8 16% 17 17% 12 13% 76 19% år 12 24% 12 23% 11 22% 10 20% 16 16% 18 20% 79 20% år 5 10% 2 4% 6 12% 12 24% 19 18% 16 18% 60 15% år 7 14% 8 15% 12 24% 12 24% 17 17% 20 22% 76 19% år 6 12% 4 8% 6 12% 6 12% 18 17% 6 7% 46 12% 70 år eller ældre 8 16% 2 4% 12 24% 1 2% 16 16% 16 18% 55 14% Vil ikke svare 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 1 1% 2 1% Total % % % % % % % Tabel 10. Noter respondentens køn. x 01. Hvilken kommune bor du i? Base : 394 No Weighting Kvinde Mand Total Glostrup Ishøj Brøndby Herlev Gladsaxe Lyngby-Tårbæk Total n % n % n % n % n % n % n % 17 34% 14 27% 23 46% 13 26% 70 68% 51 57% % 33 66% 38 73% 27 54% 37 74% 33 32% 38 43% % % % % % % % % Frekvenskryds, side 6

20 3. Krydstabeller respondenter Frekvenskryds, side 1

21 Tabel 01.(a) Hvilken kommune bor du i? x 01. Hvilken kommune bor du i? Berørte Ikke Berørte Total Kommune, Køn, Alder 1203 n % n % n % Gentofte 0 0% % % Lyngby % 0 0% 88 9% Tårbæk Søllerød 0 0% 53 8% 53 5% Gladsaxe % 0 0% % Værløse 0 0% 30 5% 30 3% Herlev 45 12% 0 0% 45 4% Ballerup 0 0% 77 12% 77 7% Ledøje- 0 0% 16 2% 16 2% Smørum Rødovre 0 0% 62 9% 62 6% Glostrup 35 10% 0 0% 35 3% Albertslund 0 0% 47 7% 47 5% Høje-Taastrup 0 0% 75 11% 75 7% Hvidovre 0 0% 83 12% 83 8% Brøndby 57 16% 0 0% 57 6% Vallensbæk 0 0% 20 3% 20 2% Ishøj 33 9% 0 0% 33 3% Tårnby 0 0% 67 10% 67 7% Dragør 0 0% 22 3% 22 2% Total % % % Krydstabeller, Spørgsmål 01, Side 1

22 Tabel 01.(b) Hvilken kommune bor du i? x 07. Hvor mange biler disponerer husstanden over? Kommune, Køn, Alder privatbil 2 privatbiler eller flere 1 firmabil eller flere Ingen biler n % n % n % n % n % Gentofte 55 10% 26 17% 11 14% 29 10% % Lyngby- 43 7% 15 10% 12 15% 24 9% 88 9% Tårbæk Søllerød 30 5% 13 9% 5 7% 9 3% 53 5% Gladsaxe 50 9% 13 9% 5 7% 38 14% % Værløse 20 3% 6 4% 3 4% 5 2% 30 3% Herlev 28 5% 7 5% 3 4% 8 3% 45 4% Ballerup 50 9% 8 6% 6 8% 16 6% 77 7% Ledøje- 4 1% 10 7% 1 1% 2 1% 16 2% Smørum Rødovre 35 6% 3 2% 3 4% 22 8% 62 6% Glostrup 25 4% 2 1% 3 4% 8 3% 35 3% Albertslund 25 4% 8 5% 3 4% 13 5% 47 5% Høje-Taastrup 50 9% 7 5% 6 8% 18 6% 75 7% Hvidovre 45 8% 5 3% 2 3% 31 11% 83 8% Brøndby 36 6% 3 2% 2 3% 18 7% 57 6% Vallensbæk 15 3% 4 3% 0 0% 1 0% 20 2% Ishøj 20 4% 5 3% 2 2% 7 3% 33 3% Tårnby 28 5% 12 8% 7 9% 23 8% 67 7% Dragør 12 2% 4 3% 3 3% 4 2% 22 2% Total % % % % % Total Krydstabeller, Spørgsmål 01, Side 2

23 Tabel 01.(c) Hvilken kommune bor du i? x 08. Hvad er din højeste uddannelse? Kommune, Køn, Alder 1203 Folkeskole; (til og med 10 klasse/real); Studentereksamen /HF/HH/HTX m.v.; Erhvervsuddannel ser (HG, EFG, mesterlære m.v.); Videregående uddannelse (2-4 års varighed); Universitetsuddan nelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed); Anden uddannelse Vil ikke oplyse. n % n % n % n % n % n % n % n % Gentofte 12 10% 9 9% 16 5% 41 14% 35 20% 1 6% 0 0% % Lyngby-Tårbæk 3 3% 12 12% 21 7% 28 10% 24 13% 0 0% 0 0% 88 9% Søllerød 2 2% 4 5% 11 4% 18 6% 13 8% 2 12% 2 40% 53 5% Gladsaxe 14 12% 7 8% 29 9% 34 12% 15 8% 3 17% 0 0% % Værløse 2 2% 3 3% 8 2% 7 2% 11 6% 0 0% 0 0% 30 3% Herlev 4 4% 4 4% 21 7% 10 3% 5 3% 0 0% 0 0% 45 4% Ballerup 10 8% 9 9% 29 9% 16 5% 10 6% 3 17% 1 19% 77 7% Ledøje-Smørum 0 0% 3 3% 2 1% 7 2% 4 2% 0 0% 0 0% 16 2% Rødovre 9 8% 6 6% 22 7% 13 5% 8 5% 2 12% 1 21% 62 6% Glostrup 5 4% 4 4% 19 6% 6 2% 1 1% 0 0% 0 0% 35 3% Albertslund 4 3% 3 3% 14 4% 19 7% 7 4% 0 0% 1 20% 47 5% Høje-Taastrup 9 8% 7 7% 23 7% 20 7% 15 8% 1 6% 0 0% 75 7% Hvidovre 12 11% 8 8% 29 9% 25 9% 5 3% 3 19% 0 0% 83 8% Brøndby 8 7% 2 2% 25 8% 15 5% 7 4% 0 0% 0 0% 57 6% Vallensbæk 3 3% 2 2% 7 2% 6 2% 1 1% 0 0% 0 0% 20 2% Ishøj 5 4% 6 6% 12 4% 7 3% 3 1% 0 0% 0 0% 33 3% Tårnby 12 10% 10 10% 25 8% 13 5% 4 3% 2 12% 0 0% 67 7% Dragør 1 1% 0 0% 6 2% 7 2% 8 5% 0 0% 0 0% 22 2% Total % % % % % % 5 100% % Total Krydstabeller, Spørgsmål 01, Side 3

24 Tabel 01.(d) Hvilken kommune bor du i? x 09. Må jeg spørge om din alder? år år år år år 70 år eller ældre Vil ikke svare Total Kommune, Køn, Alder 1203 n % n % n % n % n % n % n % n % Gentofte 18 11% 16 8% 28 15% 20 10% 12 9% 20 13% 1 35% % Lyngby-Tårbæk 14 8% 17 9% 15 8% 19 10% 6 5% 16 10% 1 34% 88 9% Søllerød 4 2% 6 3% 8 4% 9 5% 18 14% 8 5% 0 0% 53 5% Gladsaxe 20 12% 15 8% 18 10% 16 9% 18 14% 15 10% 0 0% % Værløse 4 3% 8 4% 5 3% 5 2% 4 3% 4 3% 0 0% 30 3% Herlev 8 5% 9 4% 10 5% 10 5% 5 4% 1 1% 1 32% 45 4% Ballerup 14 9% 12 6% 17 9% 13 7% 14 10% 7 5% 0 0% 77 7% Ledøje-Smørum 1 1% 5 3% 7 4% 3 2% 0 0% 0 0% 0 0% 16 2% Rødovre 6 4% 13 6% 17 9% 4 2% 5 4% 17 11% 0 0% 62 6% Glostrup 10 6% 8 4% 3 2% 5 2% 4 3% 5 4% 0 0% 35 3% Albertslund 8 5% 16 8% 8 4% 12 6% 2 2% 1 1% 0 0% 47 5% Høje-Taastrup 13 8% 14 7% 16 8% 21 11% 7 6% 3 2% 0 0% 75 7% Hvidovre 11 6% 16 8% 10 5% 15 8% 9 7% 21 14% 0 0% 83 8% Brøndby 4 2% 13 6% 7 3% 13 7% 7 5% 14 9% 0 0% 57 6% Vallensbæk 4 2% 3 2% 3 2% 6 3% 4 3% 0 0% 0 0% 20 2% Ishøj 17 10% 7 4% 1 1% 5 2% 2 2% 1 1% 0 0% 33 3% Tårnby 11 6% 13 7% 12 6% 8 4% 9 7% 14 10% 0 0% 67 7% Dragør 2 1% 5 3% 4 2% 7 4% 1 1% 3 2% 0 0% 22 2% Total % % % % % % 3 100% % Krydstabeller, Spørgsmål 01, Side 4

25 Tabel 01.(e) Hvilken kommune bor du i? x 10. Noter respondentens køn. Kvinde Mand Total Kommune, Køn, Alder 1203 n % n % n % Gentofte 69 13% 45 9% % Lyngby- 50 9% 38 8% 88 9% Tårbæk Søllerød 33 6% 20 4% 53 5% Gladsaxe 69 13% 34 7% % Værløse 19 4% 11 2% 30 3% Herlev 12 2% 33 7% 45 4% Ballerup 46 9% 31 6% 77 7% Ledøje- 3 1% 13 3% 16 2% Smørum Rødovre 31 6% 31 6% 62 6% Glostrup 11 2% 24 5% 35 3% Albertslund 15 3% 32 7% 47 5% Høje-Taastrup 38 7% 37 8% 75 7% Hvidovre 52 10% 31 6% 83 8% Brøndby 26 5% 31 6% 57 6% Vallensbæk 10 2% 10 2% 20 2% Ishøj 8 2% 25 5% 33 3% Tårnby 33 6% 34 7% 67 7% Dragør 12 2% 10 2% 22 2% Total % % % Krydstabeller, Spørgsmål 01, Side 5

26 Tabel 02.(a) Synes du alt i alt at det er en god eller dårlig idé med en letbane langs Ring 3? x 01. Hvilken kommune bor du i? Berørte Ikke Berørte Total Kommune, Køn, Alder 1203 n % n % n % Meget god idé 96 27% % % God idé % % % Hverken/eller 52 14% % % Dårlig idé 29 8% 52 8% 82 8% Meget dårlig 9 2% 13 2% 22 2% idé Ved ikke 7 2% 26 4% 33 3% Total % % % Tabel 02.(b) Synes du alt i alt at det er en god eller dårlig idé med en letbane langs Ring 3? x 07. Hvor mange biler disponerer husstanden over? Kommune, Køn, Alder privatbil 2 privatbiler eller flere 1 firmabil eller flere Ingen biler n % n % n % n % n % Meget god idé % 42 28% 14 18% 54 20% % God idé % 67 44% 36 47% % % Hverken/eller 81 14% 25 16% 15 20% 54 19% % Dårlig idé 42 7% 8 5% 8 10% 28 10% 82 8% Meget dårlig 12 2% 3 2% 2 2% 7 2% 22 2% idé Ved ikke 15 3% 7 5% 2 3% 11 4% 33 3% Total % % % % % Total Krydstabeller, Spørgsmål 02, Side 1

27 Tabel 02.(c) Synes du alt i alt at det er en god eller dårlig idé med en letbane langs Ring 3? x 08. Hvad er din højeste uddannelse? Kommune, Køn, Alder 1203 Folkeskole; (til og med 10 klasse/real); Studentereksamen /HF/HH/HTX m.v.; Erhvervsuddannel ser (HG, EFG, mesterlære m.v.); Videregående uddannelse (2-4 års varighed); Universitetsuddan nelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed); Anden uddannelse Vil ikke oplyse. n % n % n % n % n % n % n % n % Meget god idé 26 22% 20 20% 74 23% 53 18% 50 28% 5 30% 2 41% % God idé 59 50% 53 54% % % 77 43% 8 47% 1 19% % Hverken/eller 22 19% 15 15% 49 15% 51 18% 25 14% 1 6% 1 21% % Dårlig idé 8 7% 8 8% 22 7% 24 8% 18 10% 1 6% 1 20% 82 8% Meget dårlig idé 1 1% 0 0% 15 5% 4 1% 2 1% 0 0% 0 0% 22 2% Ved ikke 2 2% 2 2% 14 5% 7 2% 5 3% 2 12% 0 0% 33 3% Total % % % % % % 5 100% % Total Tabel 02.(d) Synes du alt i alt at det er en god eller dårlig idé med en letbane langs Ring 3? x 09. Må jeg spørge om din alder? år år år år år 70 år eller ældre Vil ikke svare Total Kommune, Køn, Alder 1203 n % n % n % n % n % n % n % n % Meget god idé 39 23% 46 23% 53 28% 50 26% 23 18% 18 12% 1 35% % God idé 91 54% 92 47% 92 49% 89 47% 65 50% 66 44% 1 34% % Hverken/eller 20 12% 31 16% 24 13% 25 13% 24 19% 38 25% 1 32% % Dårlig idé 14 8% 20 10% 14 7% 10 5% 8 6% 15 10% 0 0% 82 8% Meget dårlig idé 1 1% 5 2% 0 0% 9 5% 3 2% 3 2% 0 0% 22 2% Ved ikke 2 1% 3 1% 5 3% 7 4% 6 5% 9 6% 0 0% 33 3% Total % % % % % % 3 100% % Krydstabeller, Spørgsmål 02, Side 2

28 Tabel 02.(e) Synes du alt i alt at det er en god eller dårlig idé med en letbane langs Ring 3? x 10. Noter respondentens køn. Kvinde Mand Total Kommune, Køn, Alder 1203 n % n % n % Meget god idé 96 18% % % God idé % % % Hverken/eller % 62 13% % Dårlig idé 53 10% 29 6% 82 8% Meget dårlig 13 2% 9 2% 22 2% idé Ved ikke 24 5% 9 2% 33 3% Total % % % Krydstabeller, Spørgsmål 02, Side 3

29 Tabel 03.(a) Hvis du selv skulle foretage en tur på en strækning, hvor det var muligt at bruge en letbane, er det så sandsynligt eller usandsynligt at du selv ville bruge letbanen? x 01. Hvilken kommune bor du i? Kommune, Køn, Alder 1203 n 99 Berørte Ikke Berørte Total % n % n % 28% % % Meget sandsynligt Sandsynligt % % % Hverken/eller 19 5% 38 6% 57 6% Usandsynligt 43 12% % % Meget 30 8% 45 7% 75 7% usandsynligt Ved ikke 3 1% 12 2% 15 2% Total % % % Tabel 03.(b) Hvis du selv skulle foretage en tur på en strækning, hvor det var muligt at bruge en letbane, er det så sandsynligt eller usandsynligt at du selv ville bruge letbanen? x 07. Hvor mange biler disponerer husstanden over? Kommune, Køn, Alder privatbil 2 privatbiler eller flere 1 firmabil eller flere Ingen biler n % n % n % n % n % Meget % 40 26% 13 16% 92 33% % sandsynligt Sandsynligt % 59 39% 31 40% % % Hverken/eller 32 6% 4 3% 8 11% 17 6% 57 6% Usandsynligt 93 16% 30 20% 15 19% 27 10% % Meget 35 6% 18 12% 11 14% 19 7% 75 7% usandsynligt Ved ikke 7 1% 1 1% 0 0% 7 3% 15 2% Total % % % % % Total Krydstabeller, Spørgsmål 03, Side 1

30 Tabel 03.(c) Hvis du selv skulle foretage en tur på en strækning, hvor det var muligt at bruge en letbane, er det så sandsynligt eller usandsynligt at du selv ville bruge letbanen? x 08. Hvad er din højeste uddannelse? Kommune, Køn, Alder 1203 Folkeskole; (til og med 10 klasse/real); Studentereksamen /HF/HH/HTX m.v.; Erhvervsuddannel ser (HG, EFG, mesterlære m.v.); Videregående uddannelse (2-4 års varighed); Universitetsuddan nelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed); Anden uddannelse Vil ikke oplyse. n % n % n % n % n % n % n % n % Meget 30 25% 39 40% 75 23% 70 24% 50 28% 6 35% 1 20% % sandsynligt Sandsynligt 58 49% 45 46% % % 66 37% 8 48% 1 20% % Hverken/eller 6 5% 1 1% 23 7% 16 5% 12 7% 0 0% 0 0% 57 6% Usandsynligt 16 13% 9 9% 49 16% 51 17% 30 17% 0 0% 1 19% % Meget 5 4% 4 4% 29 9% 15 5% 16 9% 3 17% 2 40% 75 7% usandsynligt Ved ikke 3 3% 0 0% 5 2% 5 2% 3 1% 0 0% 0 0% 15 2% Total % % % % % % 5 100% % Total Tabel 03.(d) Hvis du selv skulle foretage en tur på en strækning, hvor det var muligt at bruge en letbane, er det så sandsynligt eller usandsynligt at du selv ville bruge letbanen? x 09. Må jeg spørge om din alder? år år år år år 70 år eller ældre Vil ikke svare Total Kommune, Køn, Alder 1203 n % n % n % n % n % n % n % n % Meget 57 34% 50 25% 53 28% 56 30% 27 21% 27 18% 1 35% % sandsynligt Sandsynligt 82 49% 87 44% 92 49% 71 37% 56 44% 63 42% 2 65% % Hverken/eller 6 4% 13 6% 4 2% 14 7% 12 9% 9 6% 0 0% 57 6% Usandsynligt 18 11% 34 17% 31 17% 28 15% 19 14% 25 17% 0 0% % Meget 6 4% 11 6% 7 4% 16 8% 15 12% 20 14% 0 0% 75 7% usandsynligt Ved ikke 0 0% 2 1% 2 1% 5 3% 0 0% 6 4% 0 0% 15 2% Total % % % % % % 3 100% % Krydstabeller, Spørgsmål 03, Side 2

31 Tabel 03.(e) Hvis du selv skulle foretage en tur på en strækning, hvor det var muligt at bruge en letbane, er det så sandsynligt eller usandsynligt at du selv ville bruge letbanen? x 10. Noter respondentens køn. Kommune, Køn, Alder 1203 n 129 Kvinde Mand Total % n % n % 24% % % Meget sandsynligt Sandsynligt % % % Hverken/eller 35 6% 23 5% 57 6% Usandsynligt 84 16% 73 15% % Meget 46 8% 29 6% 75 7% usandsynligt Ved ikke 10 2% 6 1% 15 2% Total % % % Krydstabeller, Spørgsmål 03, Side 3

32 Tabel 04.(a) Københavns Amt har undersøgt tre forskellige løsninger til at udvide den kollektive trafik langs Ring 3: En metro, en letbane og busser. Metroen koster ca. 10 mia. kr., letbanen ca. 3,2 mia. kr., mens busserne koster 1,5 mia. kr. Hvilken af disse muligheder foretrækker du? x 01. Hvilken kommune bor du i? Berørte Ikke Berørte Total Kommune, Køn, Alder 1203 n % n % n % Metro 51 14% % % Letbane % % % Busser 81 23% % % Ingen af 20 5% 36 5% 55 5% ovenstående Ved ikke 11 3% 35 5% 46 4% Total % % % Tabel 04.(b) Københavns Amt har undersøgt tre forskellige løsninger til at udvide den kollektive trafik langs Ring 3: En metro, en letbane og busser. Metroen koster ca. 10 mia. kr., letbanen ca. 3,2 mia. kr., mens busserne koster 1,5 mia. kr. Hvilken af disse muligheder foretrækker du? x 07. Hvor mange biler disponerer husstanden over? Kommune, Køn, Alder privatbil 2 privatbiler eller flere 1 firmabil eller flere Ingen biler n % n % n % n % n % Metro 99 17% 27 18% 20 26% 29 10% % Letbane % 90 59% 42 53% % % Busser % 21 14% 12 15% 92 33% % Ingen af 27 5% 8 5% 3 4% 19 7% 55 5% ovenstående Ved ikke 26 5% 6 4% 1 1% 13 5% 46 4% Total % % % % % Total Krydstabeller, Spørgsmål 04, Side 1

33 Tabel 04.(c) Københavns Amt har undersøgt tre forskellige løsninger til at udvide den kollektive trafik langs Ring 3: En metro, en letbane og busser. Metroen koster ca. 10 mia. kr., letbanen ca. 3,2 mia. kr., mens busserne koster 1,5 mia. kr. Hvilken af disse muligheder foretrækker du? x 08. Hvad er din højeste uddannelse? Kommune, Køn, Alder 1203 Folkeskole; (til og med 10 klasse/real); Studentereksamen /HF/HH/HTX m.v.; Erhvervsuddannel ser (HG, EFG, mesterlære m.v.); Videregående uddannelse (2-4 års varighed); Universitetsuddan nelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed); Anden uddannelse Vil ikke oplyse. n % n % n % n % n % n % n % n % Metro 15 13% 11 12% 46 14% 43 15% 42 24% 3 18% 0 0% % Letbane 58 50% 59 60% % % 88 50% 9 53% 1 20% % Busser 33 28% 24 24% 72 23% 65 22% 27 15% 3 18% 1 20% % Ingen af 7 6% 3 3% 22 7% 7 2% 13 7% 1 5% 3 59% 55 5% ovenstående Ved ikke 4 3% 1 1% 12 4% 21 7% 8 4% 1 6% 0 0% 46 4% Total % % % % % % 5 100% % Total Tabel 04.(d) Københavns Amt har undersøgt tre forskellige løsninger til at udvide den kollektive trafik langs Ring 3: En metro, en letbane og busser. Metroen koster ca. 10 mia. kr., letbanen ca. 3,2 mia. kr., mens busserne koster 1,5 mia. kr. Hvilken af disse muligheder foretrækker du? x 09. Må jeg spørge om din alder? år år år år år 70 år eller ældre Vil ikke svare Total Kommune, Køn, Alder 1203 n % n % n % n % n % n % n % n % Metro 29 17% 37 19% 39 21% 31 16% 13 10% 12 8% 1 32% % Letbane 90 54% % % % 67 52% 53 35% 1 34% % Busser 41 24% 35 18% 27 14% 25 13% 29 23% 67 44% 1 35% % Ingen af 6 4% 12 6% 9 5% 6 3% 12 9% 11 7% 0 0% 55 5% ovenstående Ved ikke 2 1% 6 3% 8 4% 14 7% 8 6% 8 5% 0 0% 46 4% Total % % % % % % 3 100% % Krydstabeller, Spørgsmål 04, Side 2

34 Tabel 04.(e) Københavns Amt har undersøgt tre forskellige løsninger til at udvide den kollektive trafik langs Ring 3: En metro, en letbane og busser. Metroen koster ca. 10 mia. kr., letbanen ca. 3,2 mia. kr., mens busserne koster 1,5 mia. kr. Hvilken af disse muligheder foretrækker du? x 10. Noter respondentens køn. Kvinde Mand Total Kommune, Køn, Alder 1203 n % n % n % Metro 67 12% 95 19% % Letbane % % % Busser % 75 15% % Ingen af 31 6% 24 5% 55 5% ovenstående Ved ikke 33 6% 13 3% 46 4% Total % % % Krydstabeller, Spørgsmål 04, Side 3

35 Tabel 05.(a) Hvis den kollektive trafik i hovedstadsområdet skal udbygges helt generelt, foretrækker du så at en sådan generel udvidelse primært sker gennem flere metroer, flere letbaner eller flere busser? x 01. Hvilken kommune bor du i? Berørte Ikke Berørte Total Kommune, Køn, Alder 1203 n % n % n % Metro % % % Letbane % % % Busser 68 19% % % Ingen af 23 6% 33 5% 56 5% ovenstående Ved ikke 21 6% 34 5% 55 5% Total % % % Tabel 05.(b) Hvis den kollektive trafik i hovedstadsområdet skal udbygges helt generelt, foretrækker du så at en sådan generel udvidelse primært sker gennem flere metroer, flere letbaner eller flere busser? x 07. Hvor mange biler disponerer husstanden over? Kommune, Køn, Alder privatbil 2 privatbiler eller flere 1 firmabil eller flere Ingen biler n % n % n % n % n % Metro % 68 44% 34 43% 71 26% % Letbane % 47 31% 21 28% 93 34% % Busser % 21 14% 14 18% 80 29% % Ingen af 30 5% 11 7% 4 5% 14 5% 56 5% ovenstående Ved ikke 29 5% 6 4% 5 7% 19 7% 55 5% Total % % % % % Total Krydstabeller, Spørgsmål 05, Side 1

36 Tabel 05.(c) Hvis den kollektive trafik i hovedstadsområdet skal udbygges helt generelt, foretrækker du så at en sådan generel udvidelse primært sker gennem flere metroer, flere letbaner eller flere busser? x 08. Hvad er din højeste uddannelse? Kommune, Køn, Alder 1203 Folkeskole; (til og med 10 klasse/real); Studentereksamen /HF/HH/HTX m.v.; Erhvervsuddannel ser (HG, EFG, mesterlære m.v.); Videregående uddannelse (2-4 års varighed); Universitetsuddan nelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed); Anden uddannelse Vil ikke oplyse. n % n % n % n % n % n % n % n % Metro 30 26% 38 38% 98 31% % 82 46% 7 37% 0 0% % Letbane 42 36% 31 31% % 95 32% 57 32% 6 35% 2 41% % Busser 33 28% 21 22% 80 25% 54 18% 23 13% 2 12% 0 0% % Ingen af 6 5% 3 3% 23 7% 9 3% 11 6% 1 5% 3 59% 56 5% ovenstående Ved ikke 7 6% 5 5% 14 4% 23 8% 4 3% 2 11% 0 0% 55 5% Total % % % % % % 5 100% % Total Tabel 05.(d) Hvis den kollektive trafik i hovedstadsområdet skal udbygges helt generelt, foretrækker du så at en sådan generel udvidelse primært sker gennem flere metroer, flere letbaner eller flere busser? x 09. Må jeg spørge om din alder? år år år år år 70 år eller ældre Vil ikke svare Total Kommune, Køn, Alder 1203 n % n % n % n % n % n % n % n % Metro 77 46% 80 40% 86 46% 70 37% 33 26% 22 15% 0 0% % Letbane 41 24% 73 37% 62 33% 67 35% 50 39% 40 27% 2 65% % Busser 40 24% 24 12% 20 10% 38 20% 28 21% 62 42% 1 35% % Ingen af 8 5% 14 7% 12 6% 5 2% 9 7% 9 6% 0 0% 56 5% ovenstående Ved ikke 3 2% 7 3% 9 5% 11 6% 8 6% 17 11% 0 0% 55 5% Total % % % % % % 3 100% % Krydstabeller, Spørgsmål 05, Side 2

37 Tabel 05.(e) Hvis den kollektive trafik i hovedstadsområdet skal udbygges helt generelt, foretrækker du så at en sådan generel udvidelse primært sker gennem flere metroer, flere letbaner eller flere busser? x 10. Noter respondentens køn. Kvinde Mand Total Kommune, Køn, Alder 1203 n % n % n % Metro % % % Letbane % % % Busser % 78 16% % Ingen af 35 6% 21 4% 56 5% ovenstående Ved ikke 34 6% 21 4% 55 5% Total % % % Krydstabeller, Spørgsmål 05, Side 3

38 Tabel 06.(a) Synes du generelt at der fra offentlig side gøres en for lille, tilpas eller for stor indsats for at udbygge den kollektive trafik i hovedstadsområdet. x 01. Hvilken kommune bor du i? Berørte Ikke Berørte Total Kommune, Køn, Alder 1203 n % n % n % Alt for stor 0 0% 3 0% 3 0% For stor 11 3% 18 3% 29 3% Tilpas % % % For lille % % % Alt for lille 43 12% % % Ved ikke 13 4% 41 6% 54 5% Total % % % Tabel 06.(b) Synes du generelt at der fra offentlig side gøres en for lille, tilpas eller for stor indsats for at udbygge den kollektive trafik i hovedstadsområdet. x 07. Hvor mange biler disponerer husstanden over? Kommune, Køn, Alder privatbil 2 privatbiler eller flere 1 firmabil eller flere Ingen biler n % n % n % n % n % Alt for stor 2 0% 0 0% 0 0% 1 0% 3 0% For stor 16 3% 6 4% 4 5% 6 2% 29 3% Tilpas % 58 38% 33 42% % % For lille % 51 34% 26 34% % % Alt for lille 89 16% 25 16% 10 13% 40 15% % Ved ikke 25 4% 12 8% 5 7% 13 5% 54 5% Total % % % % % Total Krydstabeller, Spørgsmål 06, Side 1

39 Tabel 06.(c) Synes du generelt at der fra offentlig side gøres en for lille, tilpas eller for stor indsats for at udbygge den kollektive trafik i hovedstadsområdet. x 08. Hvad er din højeste uddannelse? Kommune, Køn, Alder 1203 Folkeskole; (til og med 10 klasse/real); Studentereksamen /HF/HH/HTX m.v.; Erhvervsuddannel ser (HG, EFG, mesterlære m.v.); Videregående uddannelse (2-4 års varighed); Universitetsuddan nelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed); Anden uddannelse Vil ikke oplyse. n % n % n % n % n % n % n % n % Alt for stor 1 1% 0 0% 1 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 0% For stor 5 4% 2 2% 10 3% 9 3% 2 1% 0 0% 0 0% 29 3% Tilpas 46 40% 50 51% % % 66 37% 8 48% 4 80% % For lille 47 40% 31 31% % 98 33% 71 40% 6 35% 0 0% % Alt for lille 12 10% 13 14% 44 14% 52 18% 32 18% 2 12% 1 20% % Ved ikke 6 5% 2 2% 20 6% 19 6% 7 4% 1 6% 0 0% 54 5% Total % % % % % % 5 100% % Total Tabel 06.(d) Synes du generelt at der fra offentlig side gøres en for lille, tilpas eller for stor indsats for at udbygge den kollektive trafik i hovedstadsområdet. x 09. Må jeg spørge om din alder? år år år år år 70 år eller ældre Vil ikke svare Total Kommune, Køn, Alder 1203 n % n % n % n % n % n % n % n % Alt for stor 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 2 1% 0 0% 3 0% For stor 3 2% 8 4% 4 2% 4 2% 5 4% 4 3% 1 34% 29 3% Tilpas 98 58% 93 47% 70 37% 57 30% 43 33% 54 36% 2 66% % For lille 49 29% 60 31% 71 38% 77 41% 51 40% 60 40% 0 0% % Alt for lille 16 10% 21 10% 38 20% 41 21% 24 19% 17 11% 0 0% % Ved ikke 2 1% 15 8% 6 3% 11 6% 6 4% 13 9% 0 0% 54 5% Total % % % % % % 3 100% % Krydstabeller, Spørgsmål 06, Side 2

40 Tabel 06.(e) Synes du generelt at der fra offentlig side gøres en for lille, tilpas eller for stor indsats for at udbygge den kollektive trafik i hovedstadsområdet. x 10. Noter respondentens køn. Kvinde Mand Total Kommune, Køn, Alder 1203 n % n % n % Alt for stor 3 1% 0 0% 3 0% For stor 21 4% 8 2% 29 3% Tilpas % % % For lille % % % Alt for lille 69 13% 87 18% % Ved ikke 37 7% 16 3% 54 5% Total % % % Krydstabeller, Spørgsmål 06, Side 3

41 Tabel 07.(a) Hvor mange biler disponerer husstanden over? x 01. Hvilken kommune bor du i? Berørte Ikke Berørte Total Kommune, Køn, Alder 1203 n % n % n % 1 privatbil % % % 2 privatbiler 40 11% % % 3 privatbiler 5 2% 6 1% 12 1% eller flere 1 firmabil 25 7% 45 7% 71 7% 2 firmabiler 2 1% 4 1% 6 1% 3 firmabiler 0 0% 1 0% 1 0% eller flere Ingen biler % % % Total % % % Tabel 07.(b) Hvor mange biler disponerer husstanden over? x 07. Hvor mange biler disponerer husstanden over? Kommune, Køn, Alder privatbil 2 privatbiler eller flere 1 firmabil eller flere Ingen biler n % n % n % n % n % 1 privatbil % 0 0% 46 60% 0 0% % 2 privatbiler 0 0% % 7 9% 0 0% % 3 privatbiler 0 0% 12 8% 0 0% 0 0% 12 1% eller flere 1 firmabil 46 8% 7 5% 71 91% 0 0% 71 7% 2 firmabiler 0 0% 0 0% 6 8% 0 0% 6 1% 3 firmabiler 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 1 0% eller flere Ingen biler 0 0% 0 0% 0 0% % % Total % % % % % Total Krydstabeller, Spørgsmål 07, Side 1

42 Tabel 07.(c) Hvor mange biler disponerer husstanden over? x 08. Hvad er din højeste uddannelse? Kommune, Køn, Alder 1203 Folkeskole; (til og med 10 klasse/real); Studentereksamen /HF/HH/HTX m.v.; Erhvervsuddannel ser (HG, EFG, mesterlære m.v.); Videregående uddannelse (2-4 års varighed); Universitetsuddan nelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed); Anden uddannelse Vil ikke oplyse. n % n % n % n % n % n % n % n % 1 privatbil 57 49% 42 43% % % % 9 53% 3 59% % 2 privatbiler 10 8% 16 17% 41 13% 42 14% 30 17% 1 6% 1 20% % 3 privatbiler eller 0 0% 1 1% 4 1% 0 0% 5 3% 1 6% 0 0% 12 1% flere 1 firmabil 3 3% 7 7% 24 8% 18 6% 17 9% 1 6% 0 0% 71 7% 2 firmabiler 0 0% 0 0% 1 0% 2 1% 2 1% 1 6% 0 0% 6 1% 3 firmabiler eller 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 1 0% flere Ingen biler 48 41% 36 37% 90 28% 69 23% 28 16% 5 29% 1 20% % Total % % % % % % 5 100% % Total Tabel 07.(d) Hvor mange biler disponerer husstanden over? x 09. Må jeg spørge om din alder? år år år år år 70 år eller ældre Vil ikke svare Total Kommune, Køn, Alder 1203 n % n % n % n % n % n % n % n % 1 privatbil 86 51% % % % 86 67% 60 40% 2 65% % 2 privatbiler 20 12% 33 17% 35 18% 37 19% 13 10% 2 1% 1 35% % 3 privatbiler eller 1 1% 3 1% 4 2% 3 2% 0 0% 1 1% 0 0% 12 1% flere 1 firmabil 14 8% 17 9% 15 8% 20 10% 5 4% 0 0% 0 0% 71 7% 2 firmabiler 0 0% 2 1% 3 2% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 6 1% 3 firmabiler eller 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% flere Ingen biler 56 33% 34 17% 31 17% 39 20% 30 23% 87 58% 0 0% % Total % % % % % % 3 100% % Krydstabeller, Spørgsmål 07, Side 2

43 Tabel 07.(e) Hvor mange biler disponerer husstanden over? x 10. Noter respondentens køn. Kvinde Mand Total Kommune, Køn, Alder 1203 n % n % n % 1 privatbil % % % 2 privatbiler 70 13% 71 15% % 3 privatbiler 6 1% 6 1% 12 1% eller flere 1 firmabil 39 7% 32 6% 71 7% 2 firmabiler 4 1% 2 0% 6 1% 3 firmabiler 0 0% 1 0% 1 0% eller flere Ingen biler % 97 20% % Total % % % Krydstabeller, Spørgsmål 07, Side 3

44 Tabel 08.(a) Hvad er din højeste uddannelse? x 01. Hvilken kommune bor du i? Kommune, Køn, Alder 1203 Folkeskole; (til og med 10 klasse/real); Studentereksa men/hf/hh/ HTX m.v.; Erhvervsudda nnelser (HG, EFG, mesterlære m.v.); Videregående uddannelse (2-4 års varighed); Universitetsud dannelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed); Anden uddannelse Vil ikke oplyse. n 40 Berørte Ikke Berørte Total Total % n % n % 11% 78 12% % 10% 63 9% 98 10% 35% % % 28% % % 15% % % 1% 15 2% 18 2% 0% 5 1% 5 0% 100% % % Krydstabeller, Spørgsmål 08, Side 1

45 Tabel 08.(b) Hvad er din højeste uddannelse? x 07. Hvor mange biler disponerer husstanden over? Kommune, Køn, Alder 1203 Folkeskole; (til og med 10 klasse/real); Studentereksa men/hf/hh/h TX m.v.; Erhvervsuddan nelser (HG, EFG, mesterlære m.v.); Videregående uddannelse (2-4 års varighed); Universitetsudd annelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed); Anden uddannelse 1 privatbil 2 privatbiler eller flere n firmabil eller flere Ingen biler Total % n % n % n % n % 10% 10 7% 3 4% 48 17% % 7% 17 11% 7 9% 36 13% 98 10% 31% 45 29% 25 33% 90 33% % 30% 42 28% 20 26% 69 25% % 19% 35 23% 20 25% 28 10% % 2% 2 1% 2 3% 5 2% 18 2% Vil ikke oplyse. 3 1% 1 1% 0 0% 1 0% 5 0% Total % % % % % Krydstabeller, Spørgsmål 08, Side 2

46 Tabel 08.(c) Hvad er din højeste uddannelse? x 08. Hvad er din højeste uddannelse? Kommune, Køn, Alder 1203 Folkeskole; (til og med 10 klasse/real); Studentereksame n/hf/hh/htx m.v.; Erhvervsuddann elser (HG, EFG, mesterlære m.v.); Videregående uddannelse (2-4 års varighed); Universitetsudda nnelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed); Anden uddannelse Vil ikke oplyse. Folkeskole; (til og med 10 klasse/real); Studentereksamen /HF/HH/HTX m.v.; Erhvervsuddannel ser (HG, EFG, mesterlære m.v.); Videregående uddannelse (2-4 års varighed); Universitetsuddan nelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed); Anden uddannelse Vil ikke oplyse. n % n % n % n % n % n % n % n % % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % % % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 98 10% 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% % 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% % 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 18 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 5 0% Total % % % % % % 5 100% % Total Krydstabeller, Spørgsmål 08, Side 3

47 Tabel 08.(d) Hvad er din højeste uddannelse? x 09. Må jeg spørge om din alder? Kommune, Køn, Alder 1203 Folkeskole; (til og med 10 klasse/real); Studentereksame n/hf/hh/htx m.v.; Erhvervsuddann elser (HG, EFG, mesterlære m.v.); Videregående uddannelse (2-4 års varighed); Universitetsudda nnelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed); Anden uddannelse Vil ikke oplyse år år år år år 70 år eller ældre Vil ikke svare Total n % n % n % n % n % n % n % n % 13% 12 6% 15 8% 12 6% 17 13% 39 26% 1 35% % 33% 11 5% 10 5% 7 4% 3 2% 11 8% 1 34% 98 10% 20% 60 30% 49 26% 72 38% 46 36% 57 38% 1 32% % 20% 62 32% 68 36% 63 33% 41 32% 25 17% 0 0% % 13% 47 24% 43 23% 35 18% 20 16% 9 6% 0 0% % 1% 5 3% 3 2% 0 0% 0 0% 7 5% 0 0% 18 2% 0 0% 0 0% 1 1% 1 1% 2 2% 1 1% 0 0% 5 0% Total % % % % % % 3 100% % Krydstabeller, Spørgsmål 08, Side 4

48 Tabel 08.(e) Hvad er din højeste uddannelse? x 10. Noter respondentens køn. Kommune, Køn, Alder 1203 Folkeskole; (til og med 10 klasse/real); Studentereksa men/hf/hh/ HTX m.v.; Erhvervsudda nnelser (HG, EFG, mesterlære m.v.); Videregående uddannelse (2-4 års varighed); Universitetsud dannelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed); Anden uddannelse Vil ikke oplyse. n 61 Kvinde Mand Total Total % n % n % 11% 57 12% % 10% 47 10% 98 10% 28% % % 35% % % 14% % % 2% 6 1% 18 2% 1% 0 0% 5 0% 100% % % Krydstabeller, Spørgsmål 08, Side 5

49 Tabel 09.(a) Må jeg spørge om din alder? x 01. Hvilken kommune bor du i? Berørte Ikke Berørte Total Kommune, Køn, Alder 1203 n % n % n % år 72 20% 96 14% % år 69 19% % % år 54 15% % % år 69 19% % % år 43 12% 86 13% % 70 år eller 52 14% 98 15% % ældre Vil ikke svare 2 1% 1 0% 3 0% Total % % % Tabel 09.(b) Må jeg spørge om din alder? x 07. Hvor mange biler disponerer husstanden over? Kommune, Køn, Alder privatbil 2 privatbiler eller flere 1 firmabil eller flere Ingen biler n % n % n % n % n % år 86 15% 21 14% 14 18% 56 20% % år % 36 23% 20 26% 34 12% % år % 39 25% 18 23% 31 11% % år % 40 26% 21 27% 39 14% % år 86 15% 13 9% 5 7% 30 11% % 70 år eller 60 11% 3 2% 0 0% 87 31% % ældre Vil ikke svare 2 0% 1 1% 0 0% 0 0% 3 0% Total % % % % % Total Krydstabeller, Spørgsmål 09, Side 1

50 Tabel 09.(c) Må jeg spørge om din alder? x 08. Hvad er din højeste uddannelse? Kommune, Køn, Alder 1203 Folkeskole; (til og med 10 klasse/real); Studentereksamen /HF/HH/HTX m.v.; Erhvervsuddannel ser (HG, EFG, mesterlære m.v.); Videregående uddannelse (2-4 års varighed); Universitetsuddan nelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed); Anden uddannelse Vil ikke oplyse. n % n % n % n % n % n % n % n % år 23 19% 55 56% 33 10% 33 11% 22 12% 2 14% 0 0% % år 12 10% 11 11% 60 19% 62 21% 47 27% 5 29% 0 0% % år 15 13% 10 10% 49 15% 68 23% 43 25% 3 17% 1 19% % år 12 10% 7 7% 72 23% 63 22% 35 20% 0 0% 1 20% % år 17 14% 3 3% 46 15% 41 14% 20 11% 0 0% 2 41% % 70 år eller ældre 39 33% 11 12% 57 18% 25 9% 9 5% 7 40% 1 20% % Vil ikke svare 1 1% 1 1% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 0% Total % % % % % % 5 100% % Total Tabel 09.(d) Må jeg spørge om din alder? x 09. Må jeg spørge om din alder? år år år år år 70 år eller ældre Vil ikke svare Total Kommune, Køn, Alder 1203 n % n % n % n % n % n % n % n % år % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % år 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % år 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % år 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% % år 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% % 70 år eller ældre 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% % Vil ikke svare 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3 0% Total % % % % % % 3 100% % Krydstabeller, Spørgsmål 09, Side 2

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Juni 2014 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse

Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse Tabelrapport, telefonundersøgelse Maj/Juni 2016 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen MEGAFON Research - Analyse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling

Høje-Taastrup Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling Telefonundersøgelse foretaget 17. januar 20. januar 2011 138 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL

SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL TABELRAPPORT, IT- KOMBI UNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 PROJEKTLEDER: CASPER O. JENSEN A L H A M B R AV E J 1 2 1 8 2 6 F R E D E R I K S B E R G C / / C V R N R. 1 4 9 0

Læs mere

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1 SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN Operate A/S Side 1 METODE Stikprøve og dataindsamling Målgruppe: 18-74 årige mænd og kvinder i Region Hovedstaden (minus Bornholm Kommune). Metode: Web-survey.

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. august 2011 Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud En opinionsundersøgelse gennemført i perioden 23-29. august viser, at hver fjerde dansker

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune 3,19% * (ca. 3,36%) HOFOR Vand HOFOR Spildevand eller Indirekte ejerskab 8 vandselskaber, Vand Albertslund A/S 6 spildevandsselskaber, Spildevand Albertslund A/S

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Februar 2006 1. Ledigheden i Ledighed i Ledigheden er faldet på ét års sigt igen i februar 2006. I gennemsnit var der i 38.643 ledige og aktiverede i februar 2006, jf. skema 2. Dermed er antallet af ledige

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming Tabelrapport, internetundersøgelse Oktober 2014 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Thore Stenfeldt Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv...

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv... Til: Dragør Kommune Kopi til: TOR Sagsnummer Sagsbehandler TTH Direkte 36 13 16 67 Fax - TTH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2012 Natbetjening i Dragør Kommune Indhold

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Social ulighed i sundhed i Københavns Amt

Social ulighed i sundhed i Københavns Amt Social ulighed i sundhed i Københavns Amt Konference på Amtssygehuset i Herlev "Tidlig varsling af diagnostiske og terapeutiske udviklinger" 8. marts 2001 Søren Klebak Embedslægeinstitutionen for Københavns

Læs mere

Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft

Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.589 borgere i Københavns Amt Enheden for Brugerundersøgelser Region Hovedstaden Borgernes oplevelser

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012 Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner Undersøgelse vedrørende rottebekæmpelse Ishøj/Vallensbæk Tabelrapport, telefonundersøgelse April 2012 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie Flausø

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Notat 7. november 2017 J-nr.: /

Notat 7. november 2017 J-nr.: / Notat 7. november 217 J-nr.: 8798 / 2436115 Indeklimaet i de danske skoler lider fortsat Arbejdstilsynet har de første 1 måneder af 217 reageret på 84 tilfælde af dårligt indeklima på 346 besøgte danske

Læs mere

Brugertilfredshed for miljøtilsyn

Brugertilfredshed for miljøtilsyn Plan- og Miljøudvalget 31-05-2011 Brugertilfredshed for miljøtilsyn Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 10/21622 Sagsfremstilling Som en del af Teknik- og Miljøcenterets kvalitetscertificering

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Karen

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet.

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet. typografi i dokumentet. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Grundbeskrivelse Appendiks til Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 1. PLANLÆGNINGSOMRÅDER

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Foreningen Kulturnatten

Foreningen Kulturnatten 1 Foreningen Kulturnatten Kulturnatten 2017 Personlige interview foretaget 13. oktober 2017 2017: 504 respondenter 2015: 467 respondenter 2013: 562 respondenter 2011: 506 respondenter 2009: 514 respondenter

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Faxe Kommune Jobcenterundersøgelse borgerservice

Faxe Kommune Jobcenterundersøgelse borgerservice Faxe Kommune Jobcenterundersøgelse borgerservice Tabelrapport, Telefoninterviews December 2013 Projektkonsulenter Casper Ottar Jensen Connie F. Larsen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter Boligkontoret Danmark Telefoninterview foretaget 4. 16. oktober 2012 1007 respondenter 1 01. Hvad er de primære årsager til, at du bor i din nuværende bolig? 1193 besvarelser 0% 10% 20% 30% 40% Pris og

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Tabelrapport...1 2.1 Frekvenstabeller...1 2.2 Krydstabuleringer...3

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde November 2014 ANALYSENOTAT Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde På vegne af 27 lønmodtagerorganisationer har MEGAFON gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt organisationernes

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Danskernes natur- og friluftsoplevelser

Skov- og Naturstyrelsen Danskernes natur- og friluftsoplevelser Skov- og Naturstyrelsen Danskernes natur- og friluftsoplevelser Tabelrapport, telefonundersøgelse November 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

3.6 Planlægningsområde Syd

3.6 Planlægningsområde Syd 3.6 Planlægningsområde Syd I planlægningsområde Syd indgår kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk, de københavnske bydele Amager Vest, Amager

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 15.685,3 16.026,0 16.418,7 16.902,0 1.216,7 7,8 Dagplejere 14.564,3 13.791,8 13.123,8 12.470,3-2.094,0-14,4 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 19.952,1

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Befolkningsundersøgelse af danskernes erfaringer, holdninger og viden i forhold til hæleri. Web- og telefonundersøgelse foretaget 17. november 5. januar 2015/16 2311 respondenter

Læs mere

Dokumentation: Budget

Dokumentation: Budget Dokumentation: Budget 2006-09 Serviceniveauet er faldet Effektiviteten er også faldet Mest ny gæld under C To budgetter - du selv kan sammenligne Svømmehallen vedtaget på bagsiden af en bagerpose Trafikken

Læs mere

SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN

SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN Dansk Friskoleforening besluttede januar 2009 at indhente data fra Danmarks Statistik, som kan danne grundlag for at vurdere de socioøkonomiske faktorer hos eleverne

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden

Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden September2013 Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Sammenfatning November 2013 Indhold 1. INDLEDNING 3 2. SØGEMØNSTRE 5 3. UDDANNELSESVALGET

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Hovedstaden og 29 kommuner, 211-24 Indhold Forekomst af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Hovedstaden... 5 Københavns

Læs mere

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme En rundspørge blandt 247 medlemmer af Landsforeningen Autisme Juni 2016 Indledning Landsforeningen Autisme har i samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut

Læs mere

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område 28. august 2012 Ålborg Trafikdage Oprettelse af Pendlernet i Movias område Baggrund Staten Mest vækst i kollektiv trafik Kommuner/regioner Mange ændringer siden 2007 Mest mulig trafik for pengene Stort

Læs mere

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 99 danske kommuner i Øresundsregionen bliver til 46 Betydning for Øresundsdatabanken Pr. 1. januar 2007 træder den ny kommunalreform i Danmark i kraft. Herved

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Socialistisk Folkeparti. Danskerne og efterlønnen

Socialistisk Folkeparti. Danskerne og efterlønnen Socialistisk Folkeparti Danskerne og efterlønnen Rapport - Epinion A/S 30 March 2006 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...5 2 Baggrund...6 2.1 Indledning...6 3 Overordnede resultater...7 4 Baggrundsanalyser...8

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere