golfmagasin % med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande kr. Unik mulighed: 153.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153."

Transkript

1 MAGASIN FRA DANSK GOLF UNION 2015 Uik mulh: Få js kaalog u il all golfspill Damaks søs golfspill golfmagasi læs golfspill Posoml il m hussa miifomaio 2015 m hussasikoms ov k. ATTRAKTIV MÅLGRUPPE STORT OPLAG MULIGHED FOR MANGE ANNONCEFORMATER

2 Rakø Vi glæ os ov a ask golf uss il all golfspill Dask Golf Dask Golf Uios mlmsmagasi som ukomm sks gag om å. Magasi hussasomls il m hussa i hl Damak. Oplag: sk. Læsal: Ugiv Dask Golf Uio Iæs Hus Bøby Saio Bøby Tlfo: Mail: Mo Backhaus ikø (asvashav) Rakio Symi aps Gl. Kogvj v Fiksbg C Tlfo Mail: Thomas Vkil akø Så vi ilbag Ef pa ås favæ Damaks søs magasi u ilbag hvo hø hjmm i poskass hos all ask golfspill. D gø vi fo a sik a hl golfamak få læs magasi hv gag ukomm. Og v vi fa vos læsusøgls a mg g vil. I å vil vi fosæ m a fokus på som ø s i ask golfv og som iss ask golfspill. Vi v a vos læs iss i js ba og golfusy så iss ig vil vi slvfølgl pæs på spæ og bugba må. På isukiosomå fosæ vi vos samabj m las bs æ og spill og giv isukio som i øjhøj og som all ka hav glæ og gav af. M vi vil også g giv vos læs ogl ovaskls og væ m il a sæ agso. D vil vi gø gm iviws m pso g golfspo og v a lav baggushisoi bå uhol og gø klog. Ko sag så vil vi i å bsæb os på a lav magasi som få læs il a ipp i fovig v poskass å ugivlssao æm s. Aoc DGU Ehvv A/S Iæs Hus Bøby Saio 20 Tlfo Kh Bøk Tlfo Mail: Aflvig af aoc: p. mail il Thomas Vkil 2

3 Ugivlsspla Tks P Ho Callaway X2 Po Callaway Apx Pis (6 j): Pis (6 j): Pis (6 j): Gafi D m vi: og flo på jo Thomas: Så lback. musc li fo omi s ål slag Giv go spo ikk mg ls saffs. Tilgiv D m vi: bs æf og s Thomas: Ts m bol. abj mul a m ilgiv D iml spill. sill kav il i. als ug P: Føls fjl ikk og sio M pæci Læg ol. å ma amm fi. også flo j m mg E Chisia: i hov. Læg pæ lij koha også fi hl ok og ma ilgivls ha ol. Du få og så vælg X2 Ho. m u bug fo VORES DOM Til m ma af. m lag å P: Slå volsosvæ sk fo amm. Hvilk i bå gø o sjæl. Og slå yg å ma am hå og si af. mis v læk s Kisia: Nyl pouk. og hlsøb lij. E flo m og kool Også go læg ls. ig ilgiv VORES DOM u af 99% vil få m Apx-mol a ilgislv: Giv m D s og sæ bolhash vls m i fo læg y saa på j. D m vi: go ovask ag. Thomas: Giv æms blaspos føls u og ma ka D s li bill bol. D gå m ikk abj l hv gag.. Mi hl føls Slå P: D g X Ho. mg om fogæ ål og slv mg lag og l slag s. ksm læg Kisia: Hl ol ov ig ko vavi. M sk. lag. Al ka pæcis hvo og væ svig Sæls ilgiv ikk. gla. M pæ VORES DOM j i s D absolu lægs ls og ilgiv Bii: Læg g usiscouagi Bogy: D s æf flo Bii: Lækk s fo allb Bogy: Ku ui spill bolæf Bii: Lækk l ilgivls Bogy: Mag ask 47 golf 11/04/ Skø 2014_03 Dask 11/04/ s_09.i Sål j slv: D søb spild s ka io og cap. os kov spæ af hai ls ov so m spill amaø I gaml ag I ag ig som po. sæ j samm j så po spill m y å y c D pov 180 ga so pou uagls på maksom amaø. af yh samm j g vil hav s mass u. Og slvfølgl uc so maks på all iva ha spill ll fo a mo i å ås på må ka simplh aial skull m s væi ifølg salgsm føigsmæs Nyholm. og væ u fokla Lif slå u læg fø. so sælg m va af å s so fob a ilgiv I Dask Golfs i fo a også kos lm al a ås yh fov. Og sk Nyho ovaskls. D ka Lif l a slå ig i j g o spill og fo a bla-j va ha ha m på gjo m ham og såså og y j. D Kog va kæg si m yp si Ru golf haza i på. hjælp va løb mg ikk hl sikk Jg sys ls Rj Nyholm og si om si føs j. sk m blaj. ha gipp p/skolig la gaml E blaj hjælp i uvik m D søs blv l l i fakisk ikk skaf. D hvis u amm slv spill folk. I ag j i ag. Jo måsk l a fi Nyholm pass og blv swspo m pooyp fa Callaway. sy sæ og j ka u få skæ foæll Lif Nyholm bla m l poi. l pæcis il a væs sg u slv: Tugs D s j gø på lag isa i sål giv l a slå og s. m ufal louach-bigl Tou-ag J: 3-SW E Golf2_Usys J: 3-LW J: 2-AW Callaway Apx hyl yh på af spæ å gæl s mass i å ikk mi os m all i poshopp slå ha. vi j og hybi y pouk aøs fø lv 2014_03 Dask og PR Ås y j Jhåkos Ts 46 s Vkil Thoma Bugg Foo s_09.i Golf2_Usys 47 Tks P Skola 46 Bugg Foo PR Dask Golf ha læsal på aall af i skola ba. og også miimu sjov ok msaall gu il af go a bsøg la hvo golf s vugg so A _03 Dask Golf2_ Skola_03.i avl m a j pg i hv vi alægg fal ha so s fo os miag. Så vi ha muli slv fvos u gh fo a på y øjag l pagful ba så så u fa vlplj og imm som mi væls. 14/04/ _03 Dask Golf2_ as ilbu Økoomi Dmak i bag Ma 110 mio. k : Toalbug 35 mio. k. 2014: Bug : 8 mio. k. (jui 2014) af fo Billsalg Dmak ivs af Jysk Ma i omisk gaa som øko Holig. sø fa moag Tuig ylla Aalbog og u Spo Rgio Noj komm s. la Golf Uio Vshimm ak og Dask fo Ev Dm 11 mio. k. m på Pæmisum a ls fov Tuigsl ovsku il a hæv bug v. 15 mio. k. m il ca. fa ig pæmisum vil hæv u mi s Foøgls af uopaou. a væ fl op i mi vs og 2014_Dask 3 k golf 11/04/ Dask Golf ukomm i oplag på sk. 6 gag om å. millio cif D pu Himmla Golf & gø bløb i a uopaou Spa kla il hav... bu uk haf buks få k og sk spa u m ø hav a bu u m og få Øsgaa ukk go ag haf buks. s 2003 va ikk 10. augu og iivi m spaskø All va gla fal il TV2 fo ask golf. og mg alful Ualls is aagø ug va aulv op mis k buks omis bagpoul u igs øko v av Ia. Ms Poul glæ us Cholva og isæ u Noic Op på hov oæ Mac Golf Goup. l hav vu ma milli sh j af Dai slv m poka og sol s hv s som ko so ok bal og aagø g va ku so publikum fa vlafhol aa Macus Chol m skull skull væ sål ig fo slv il a ab i sis si hvis aou-u oæ so ki føs uop succs. m. D mi ikk fo milli k gu va og så må. Slskah på as va fiasko. fm millio s l. E of soy pay ag Ni ag s Daish Golf Com o også ig hul b bag u s og so u m g u bal? ll va hav fo Kokus Hvm skal 115 mio. k. mø va publikum i kass på samm affø Os o slv om m på samm. Fo kom fi ag ali hvilk og ikk mis syl magl på ssk op ov f ly fou l fouig og fa fia m s ksp lub hvilk ma fa kom fa F.C. Købhav Simos Golfk mig m af Flm E a folk. sfom bsyls avæ D aio ucsiu s i kok a a sylgø omh. D by så vis viks og så m a ig fal golfuig maksfø al om å økoomi ok il a hol pis fo fa a væ svæ a skab -umg aou. s lag uop økoomi a hol hå u hav op sas på skal il fo så ha. Noic Op kalkul m ov ig sag umul og fs s sk jysk Go å flo fmmø gæs læg i c maj 2013 ao koak m og i bal allvl. I iglu D al hol a Las Las a Ma i Daks v bgy. halsm il Dam uig la Golf & Tou by s fal Euopa på so golfg so på Himmla magl fi s s l så akillshæl mak skal og s mi å. viksomh Spa følg a yg isk sposoa. mag skp salg og fa i Dfo va Gag i bill os ilbag il spøgsmål -uig aou fo CBS uop v om y Hvilk big all og s byig af søkoomi sso i spo s ual Pof om ilskua økoomi. Aagø gå Tols Tol k mak ikk s billsalg i Købhav aagm ak s a k a as fø gag il Golf. Ma i Dm. Go o må slags. omh af fov viks va g il a b så lill fo ha bhov Damak k golf søls ikk as lva 33 27/06/14 27/06/14 32 Dask Golf u sammlig Damaks søs golfbla. Dask Golf isibus il all ask golfhussa og amm fo ov golfspill hl uik posiio i mak. Skola_03.i E go af sabl mak løb s a ma i all ha sik få ug il sku som a jkk vjus ku usi il y g bg l ma gsmå og sk jo. spø ml all ka bill fo sposv på a il a uig s m mag af il ås sø s gag gik si kl fo æk. ils æs om ski på økoomisk hol go jo ikk så All golfhussa Lav aocal i bla Oli-omal m kou og mass fom af flag af spuk og hav jg al sags bug små buks. H ku i hl ag. m væ jg på hol op hagg M Nill l is m jg vil a ha åbba om væ hl ls. Ha li på mi skap i spil kg skosk ua ikk glsk. I Effølg som sami bliv c af hv fal film. si vi på jg hl om a kg på skæ Mlum has ko ovbvis IKKE Hous o og m hvo klassisk pakb m so foø hakk ivol svig gø mi pao M absol i af u i svæ jg o i øj a. jls sæ m baco. Ha il livs samm. Gusklov Nill go kla s fobi ma så bak ma ha ha øjs guful sa bas og blopøls. påpg af mg saf all fohiig m a kl i fom D h gå føs ough yb på vj il uhyggl op fo m Da jg i miu ig jg skal abj buks og golfba vlplac a vi m. s a sak sø v M ivo mi væls so ou ilbag k haggis. l ll j ogl l g lg ogaf på haggis smag mail isk s ov vio fa Imag s så lyhu og Golffo fa Nill m go. fakikøb vos Gy a vi i løb Foo sac spi m og m Vos æs af u Thoæs Ai m slv hvis så ka jg il v sop bliv gla fo atks Tob jg skull Iaio sæl maso spi pus p. g hol os på y væ al Golf Lik Tump chisisk hum i. s som j Doal Tum ø. Ef u p m vali ha vi bskh g amikas Ivol il lokal po afal m slv kal k Nill på mogm vs D slvf a impo Næs mog æiga bs. ølgl læg. Divig så smagssag på Full Sco u vivl ag kæm Bakfas m af ish som pso ba s vs ms oma myisk aio h også ivolv l y å. al hagg is. Af D lokal og fø bgjs øv klubb i omå ov a amikas k E o vi o 82 Baggu 2+3. kvaal 2014 Gallup/Ix DK Cu Bay hiso isk liksb m ask a a ll a vi by g skyækk m u ifl og us yvig il Ab ig i ful sø ka væls af go m si himm ls. Og mi gu. Som vi s m. Nogl pl på møbl som lsg og ug lg liks so hull op ag u af gamml lags TV-si. Nosøkys. bask biisk Fa væls Føs mål fo u lægg hvo ha jg us ov paka golf. I s og ikk liks bvæg l u hki vi os li i foa slo Til Mlum sk akivi i la. Dag fø Hous som ha holl væ væ mi vos bas. ml fo u føs js på byllup il Skola. mag Mlum m ha af i oma Hous isk omgi slo hvis hiso ka spos Løf jg blikk vls. ilbag il i smul 1300-all øj imili opil fag mi og l af golfba bygig s ualmil gag så på afsa øg mg u. Si m a få skif vlplj u. Så jg s og i ag sky hus ælg whisky i glas il golføj mo føs faasisk og sa kus aml gma flo hol.. kk Mlum Slv om hol Hous ls hisoi ha haf ba i m slos i å. D si g golfha ma gus lag yg som i gaml klov hol piva ba u ku ka ai fas få lov il a bo på hol såls mø io. I lobby bliv spill hvis l. vi af bå u mag Ell mlm vl pso al fa Ab af olig i. D ha ilsyla _Dask Golf4_Ma k_02.i i ma UDGIVELSESPLAN Golf4_Ma k_02.i i ma 32 NR. UDGIVELSE DEADLINE/ ANNONCERESERVATION DEADLINE/ MATERIALEAFLEVERING mas 28. jaua 5. fbua apil 18. mas 26. mas jui 29. apil 8. maj 4 5. augus 24. jui 6. juli spmb 5. augus 17. augus ovmb 14. okob 26. okob

4 Læs Mø ask golfspill Kvi 32% Mæ m fl akiv golf amaks søs sposg fo voks. golfspill ugø aakiv målgupp af vlsill og købyg ask. D ask golfspill bo i g bol og kg v a hav høj hussasikoms og fl pg il fobug gmsisask. D js mg og iss s fo suh y kologi boliig og s. D bug g ksa pg på mækva. Dask Golf i agag il m. KØN EJERBOLIG 10% 7% 7% 7% å å >4 21% >4 > k. 1 p o Ik k 79% 32% å 10% 14% l -3 sbo l A 32% 30 Ej -3 Lj < 30 bo å l bol 30 M Mæ Kvi < 30 Kvi æ j bol lys p o < k k 20% % % > k 00-5 l 20%.00 17% 27% L 21% 00. o 17% 00 Ikk.00 0k. 99 k Ik k <3 s ply <3 lys p o 99.9 sbo 7% 7% l sbo l 7% 14% 10% -3 14% 79% l 79% bol < 3 0 å A 32% bol Lj 30 E bol A jb Ej Lj ol > k å k. > Kvi HUSSTANDSINDKOMST ALDER k.

5 Læsafæ DE DANSKE GOLFSPILLERE 41% ha bug ov k. på fi i % vil g bal ksa fo kvalis pouk. 43% køb of luksuspouk. INTERESSERER SIG MEGET FOR Suh Ny kologi Boliig og bolusy Kulu Fi Gasoomi Hal m aki og oblaio Kil: Ix Gallup hlå 2013 Hvofo aoc i Dask Golf? Dask Golf golfspills fouk golfmagasi. D gais og bliv lv ik il mlmm sks gag om å. Vos læsaalys vis a læs sæ so pis på magasi. D bug lag i i slskab m aikl om ømmba og gå på opagls i øskusy og gags. D sys go om aoc og bug m akiv som ispiaio il køb. Dfo Dask Golf også aocøs fouk golfmagasi. Vi vis gu h: LÆSERANALYSE % Sys aoc i Dask Golf issa/mg issa 60% Ha of/ gag imllm ovvj a køb og aoc i Dask Golf 49% Ha søg på ll koak lvaø pouc ll buik ispi af Dask Golf 47% Ha køb va va omal ll aoc i Dask Golf 5

6 Spcifikaio og pis Tkssi PRISER EKSKL. MOMS 1/1 si: k Dobblsi/opslag: k Bagsi: k /2 si væfoma: k % isibuio i målgupp Moulaoc PRISER EKSKL. MOMS 1/3 si: k /6 si: k FORMATER FORMATER Ram hl målgupp il lav pis 1/1 si 215 x 273 mm +5 mm Bagsi 215 x 273 mm +5 mm 1/2 si 215 x 136 mm +5 mm 1/3 si 187 x 78 mm 1/6 si 91 x 78 mm Tillæg og aba Dobbl si/opslag 430 x 273 mm +5 mm TILLÆG Sæplacig + 10% RABATTER 3 iykig 5% 6 iykig 10% NB: Såfm afalgulag æs og påvik afal aba vil ksa biig bliv foag. Tkisk spcifikaio All aoc aflvs ial. Dial maial skal ovhol Dask Golfs kavspcifikaio. Samm m osl skal pi af aoc ll PDF-fil fmss. V lvig skal ali væ agiv hvilk fil fmss og hvilk mål fil lav i. Fo maial ikk ovhol kavspcifikaio vil fbhalig bliv faku sæskil f gæl imsas. Dial maial skal aflvs som PDF-okum m ku si. E fl aoc bsil skal aflvs som spaa pf-fil. Fav skal væ CMYK-fi må ikk avs RGB- ll spcialfav. Bill skal lg i mi. 300 pi i 100% søls. Fil må ikk ihol ICC-pofil. Læs m på DANSKGOLF.DK Fæ aoc skal mails il Åsafalaba V saml bsillig på é iykig på mi. 1/1 si i hv af ås um ys aba på 20% 6

7 Samisibuio Uik mulh: Få js kaalog u il all golfspill Samisibuio mul a samisibu g maial i hv umm af ask golf i o foskll vaia løs ll fas bilag. Løs bilag A Bochu max 215 x 273 mm B Posko/mi yksag som isik C Kaklæb puklim som f.ks. shampoo-pøv A B C Fas bilag A Flap il fo- ll bagsi v. pfo B Ilim 4-si bilag A B Rig fo ilbu koak Kh Bøk på lf OPLAG 2015 POSTNUMMER ANTAL HUSSTANDE Dask Golf i sæklass bs golfmagasi i Damak bå på ihol og s af kvali på magasi. Vi isibu vos g Golfso Magazi som bilag il Dask Golf på omkosigsffkiv må og sik a å u il all golfspill i Damak LARS THONNING GOLFSTORE

8 Koakifomaio Aoc mails il: KONTAKT OS... KENNETH BØDKER Salgschf Tlf: Mobil: Mail: 8 ANNONCESALG DGU Ehvv A/S Iæs Hus Bøby Saio Bøby

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elvskf. 2-2005 Idhold Fosdblld: Kogbød på s y plads Mchal Wlla/Svaø sd o sd d fohvæd fosad Has Jøg Nls Sd 2: Gall foå 05 Sd 4-5: Foadsod Af foad

Læs mere

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 1 ÅRSRAPPORT 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 2 FORORD / BAGGRUND / blsfas / fsfas / Abjspam 2010 FORORD D m øjls ku pæs åsappo 2008-2009 Vc bspals by. D Vcs føs åsappo opsumm cs hovakv

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder - js læ Du k y o oli læ i læss fi i vos hæ Vos bj h bsø o kvliss hv s f vos holl Dfo k u vi i sikk på,, u k læs o vos js på hjsi, oså fspjl ophols ihol Vi pioi oså sbj kvlisholl høj, o fo høj ikviss o

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

Nye innovationsformer

Nye innovationsformer Ny vasfm KOLOFON Ffa g llægg: Ma Js, Ksa Nls, Lass Sæ Js, M Lu, Sg Skv-Has, Rb Sgaa As g Aa Maa Auchamp Mgafklv: Asg Møll-Ols, Sø Rh, Mlla Klys, Ja-Chsa Buu g Jak Kss Ugv 2013 1. ugav, 1. plag Ugv af:

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER RELATIONSSKABEREN Relatiosskabde aktivitet so del af salet CRM-stategi ed fokus på at fastholde og udbygge lagvaige elatio til istitutios og viksoheds kud, itesst ell edabejde. D typisk tale o gtage påvikig

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008 Wads Nws Fogsbad fo Lysfsfog Wads N. 4-2008 Fogsadss Lysfsfog Wads Lf@wads.d Dyssvj 9, 9541 Sudup Wads afd. Jyad Fomad: Ba Thoms Lfw.fomad@wads.d Tf. 98 37 84 99-51 76 30 80 Næsfomad: Jsp Møho Lfw.asfomad@wads.d

Læs mere

3.999,PX54C Asus X54C-SX290V

3.999,PX54C Asus X54C-SX290V SPR 799,- 3.999,PX54C u X54C-SX290V lg æa m ømpa Pow4a kolog. 2.2 Hz l Co 3-2350 poco. 4 B DDR3 R. 500 B hak. DVD æ. l HD 3000 gafk. la LED kæm. HD. Wcam. umk aau. Kolæ. USB 3.0. Bluooh 3.0. WL- og ga

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere