Bettesvej 2, 2850 Nærum. d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bettesvej 2, 2850 Nærum. d. 05.05.2010"

Transkript

1 Side 1 af 32 Vedr. ejendommen Bettesvej 2, 2850 Nærum Besigtigelse foretaget d Partnerne er beskikkede af Domstolsstyrelsen KØBENHAVN ODENSE ÅRHUS ÅLBORG Tlf Tlf Tlf Tlf Fax: Fax: Fax Fax HOVEDKONTOR: Toldbodgade København K. Tlf Fax: SE-nr:

2 Side 2 af 32 Bygningsrapport Bettesvej Nærum Besigtigelse er foretaget af: Sft Erhvervsvurdering Marianne Zabell Toldbodgade København K. Opgaven: Der ønskes en uvildig bedømmelse af fejl/mangler vedr. nybyggeri på adressen Bettesvej 2, 2850 Nærum. Den byggetekniske gennemgang er visuel og har taget udgangspunkt i de punkter, som bygherren har påpeget og de fejl og mangler som vi i forbindelse med denne gennemgang, yderligere har observeret. Bedømmelse: Der er i forbindelse med gennemgangen foretaget diverse opmålinger, som er sammenholdt med de forskellige branchers tolerancenormer. Der er bl.a. tale om Gulve: Timbermans lægningsvejledning/tolerancenorm., samt Træ 41 (fra træbranchens oplysningsråd). Tolerancer fra Dansk Byggeri, træsektionen 3. Udgave af juni Tolerancer fra Dansk Byggeris malersektion, vedr. visuel bedømmelse. Ved gennemgangen er ovenstående regler og opmålingsmetoder anvendt.

3 Side 3 af Køkken: Malerarbejde: Der er enkelte steder på loftet hvor der ses manglende dækning. (dvs, uensartet dækning). Vægge generelt: Der er observeret et utal buler fra skruer der ikke er skruet ind i gipsen, på stort set alle flader, spartelfelter lodret, som ikke er slebet korrekt og fremstår meget tydeligt. Indmalet snavs og silikone, samt malerklatter Der forekommer udadgående og indadgående hjørner, som ikke er håndværksmæssigt korrekt udført. Generelt: der ses revnede fuger mellem lofter og vægge, samt i hjørner mellem vægflader. Ligeledes ses revnede fuger ovenpå fodlister.

4 Side 4 af 32 Dør mod stue: Der er malet på synligt uhøvlet træ i skydedørskarm. Skrue i karm ikke i skruet helt ind. Der mangler maling. Generelt. Der mangler fuger på fodlister samt maling bag radiatorer på hele 1. Salen. Sam værelse i stueetage.

5 Side 5 af 32 Malerklatter på træbordplade. Bør afrenses hvis det er muligt, ellers skiftes bordpladen. Øvrige arbejder i køkken: Køkkenbordplader er ikke ensartet skåret i stød mod vægge. Generelt mangler fuger mange steder, og de der er udført er ikke renskåret (færdiggjort). Væg ved Corian bordplade er 7 mm ude af vinkel på 2 m, tolerancegrænsen er +/- 2 mm. Grænsen overskrides dermed med 5 mm. Dette er årsagen til at Corian væg.

6 Side 6 af 32 Limslip på bordplade på køkken ø. Der er ujævnheder langs kanten, hvor limen har sluppet. Limslip på træbordplade over ovn. Forholdet er forsøgt udbedret i 2008 af entreprenør, uden held. Pladen bør udskiftes. Vitrineoverskabe: Korpus fejlfarve i forhold til låge.

7 Side 7 af 32 Køkkenventil over vindue defekt. (kun foretaget en malerbehandling over ventil. Færdigstrygning mangler). Gulve: Trægulv i køkken, der ligger op til messingskinne ved skydedør mod stue, sidder i spænd mellem vægstykkerne. Dette indebærer, at gulvet buer opad. Der bør være mindst 1 cm. luft mellem det flydende gulv og vægge. Der forekommer knaster, som burde have være frasorteret.

8 Side 8 af 32 Sidste gulvbræt under vinduer, burde have være limet fast, ifølge lægningsanvisningen, da gulvet er et Click & Go system fra Timberman.. Fuger mellem sammenføjede planker, må højst være 0,5 mm jf. Timbermans tolerancer. Der er til højre for dør mod gang målt 1,3 mm. Bundstykke i dør mod gang: bundstykke mod karm 3 mm. Ifgl. Dansk Byggeri, skal

9 Side 9 af 32 Sokkelskuffe under ovn: Ved udtræk, rammer sokkelskuffen fodlisten. Væg ved vask i træbordplade: Væggen er ude af vinkel, ud over toleranceområdet. Generelt malerklatter stænk og fugemasse på gulve. Rørinstallation under vask i køkkenø, ej færdiggjort. Der er benyttet forkert vandlås. Der er boret et hul for meget. Udskæringshuller mgl. Roset i gennemføring. Vaskeskab langs væg: Mangler dækplade og roset i udskæringshuller, og laminatskader på skabssider indvendigt. Lem mgl. Mod installationsskab.

10 Side 10 af 32 Corianplade skæv, samt underskab ikke i vage. Bordplade ved vinduer har krumning over tolerancen. Bordplade køkken ø har krumning over tolerancen. limede samlinger.

11 Side 11 af 32 Dækskinne mellem køkkengulv og trægulv i stuen er ikke håndværksmæssigt korrekt udført. 2 Stue: Malerklat ved stikkontakt, og på stikkontakt, samt en synlig filtsamling. Der er manglende dækning på vægflade mellem 2 vinduer mod haven. Maling på bundstykke, dør i gavl. Skrue stikker ud på vægstykke under vindue mod haven. Der er i alt set 3 tilsvarende skruer, der ikke er skruet ind i dette rum.

12 Side 12 af 32 Synligt spartelfelt på gavlvæg. Der forekommer knaster, som burde have været frasorteret. 3 mm hul under fodliste. Dette skyldes, at gulvbrædderne er lagt for langt fra væggen og ved lav fugtighed har trukket sig sammen. Forekommer også i stuen under vinduer. Der er fuget mellem fodlister og gulv, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, idet temperatur og relativ luftfugtighed i rummet. Dermed vil fugerne slippe underlaget.

13 Side 13 af 32 Bundstykke i dør mod gang: bundstykke Ifgl. Dansk Byggeri, skal der monteres K stort set alle dører.. Det samme gælder bundstykker. Hjørne mod have 12 mm ude af vinkel. Begge hjørner ved balkondør stue er ude af vinkel over toleranceområdet.

14 Side 14 af 32 Hjørne ved gavldør: 4 mm ude af vinkel. 3. Gang stueetage: Loft: der ses synlig spartel samling i gangareal foran trappe. Vægge: Synlig spartel/malerfejl under trappevange. Stikkontakt skæv i gang mod dør til køkken. Synlig filtsamling bag dør til kælder. Det samme gælder ved dør mod værelse (kontor) og ved siden af hoveddør.

15 Side 15 af 32 Filtbuler over trappe ved vindue. Overmalet spartelmasse i entre. Fodpanel på skråvæg i entre under låge til føringsveje ikke korrekt tilskåret. Skæv stikkontakt ved dør mellem gang og køkken. Synlig spartelsamling væg mod kældertrappe. Bundstykke i dør mod kælder er ikke i vage, og understøtning er ikke korrekt udført. I samme dør, er karm revnet 2 steder.

16 Side 16 af 32 Væghjørne ved hoveddør er 8 mm ude af vinkel. Der forekommer knirkelyde ved betrædning. 5 mm. 4. Badeværelse stueetage: Plade over cisterne er malet på kryds og tværs. Generelt er vinduesplader ru i overflade, og ikke malet på underside.

17 Side 17 af 32 Mørtelfuge under plade over cisterne, burde have fuge. Under vinduseplade, er der malet vægmaling ud på undersiden af vinduespladen. Maling på gummitætning bag dør. forskellig bredde og der er 2 farver fuger efter rep. Uafsluttet flisekant bag dør. Maling på forkant af ubehandlet klinker, som ikke burde benyttes ved opsætning med synlig kant. Til venstre for vask, forekommer der synlig spartelsamling.

18 Side 18 af 32 Dør i badeværelse: Der er 7 mm luft i forkant af dørblad og 2 mm i bagkant. Alle døre bør justeres, således at der er ca. lige meget luft rundt om hele dørbladet, jf. Dansk Byggeri. Generelt bør alle døre og vinduer efterjusteres. 5. Kontor i stueetage: Vægge: synlig filtsamling på gavlvæg. Skrue i væg mod stue. Spartelsamling tv. For dør. Skruer på ydervæg mod vej, samt synlige filtsamlinger Radiator ikke i vage, udenfor toleranceområdet. Er også monteret for langt ned mod gulv.

19 Side 19 af 32 Samtlige hjørner i rummet er ikke i vinkel. Udenfor toleranceområdet mm. Dette gælder for hele huset, stort set alle vægge og lysninger er ikke i vinkel. Gavlvæg 3mm skæv vandret. Udenfor toleranceområdet. 6. Trappe: Der mangler afslutning mellem vange og væg. Under 7. trin er foretaget reparation med silikone. Ej håndværksmæssigt korrekt udført. Øverste trin knirker kraftigt.

20 Side 20 af Stort værelse til venstre for trappe 1. Sal samt alrum: Loft: Synlige spartelsamlinger midt på loftflade. Vægge: Synlige skruer, der ikke er skruet ind i underlaget forekommer, samt flere synlige spartelsamlinger. Bundstykke i dør mod trappeareal: I vens bundstykke mod karm 3 mm. Ifgl. Dansk Byggeri, skal tætte samlinger. Ingen samlinger i husets bundstykker er helt tætte..

21 Side 21 af Midterværelse 1. Sal: Loft. Manglende malerdækning i bremme ved vinduer. Forekommer i flere rum. Vægge. Synlig skrue, samt synlig spartelsamling 9. Balkon: Balkonen har fald mod ydervæggen. Der burde være fald ud mod haven.

22 Side 22 af 32 Der mangler værn. Trækvaliteten af stolper og brædder til værn er af meget ringe kvalitet. 10. Værelse overfor badeværelset 1. Sal: Vægge: der forekommer synlige skruer, samt filtsamlinger.

23 Side 23 af 32 Gulve: Misfarvning af trægulv midt i rummet. Hjørne ude af vinkel 7 mm. 11. Badeværelse 1. Sal: Synlige skruer forekommer, samt filtsamling og penselhår i malingen.

24 Side 24 af 32 Forkerte rosetter i forhold til armatur i bruseniche. Disse er påsat for at dække for store huller omkring ppex-dåserne. Også i bruseniche stuetage er de forkerte. 2 farvet fuger brus 1. sal. Maling/fugemasse ud på fliser ved vaskeskab. Armatur over badekar: Huller omkring PEX dåser i vægfliser er for store til at en almindelig roset kan dække. Toiletsæde ikke monteret korrekt. Badekar er ikke i vage. som armaturet sidder på passer hverken til badekar eller armatur. Bygherre oplyser at VVS firma har tilbudt at ændre løsningen, men vil ikke betale for tømrer- og murerarbejde i denne forbindelse. Vægge ikke i vinkel.

25 Side 25 af 32 Finish vedr. fugearbejdet omkring badekar er ikke håndværksmæssigt korrekt udført. Badekar og fliser burde være i niveau. Gult udtræk under skabe. Det oplyses af bygherre, at det ene skab skal skiftes, idet det er leveret med forkert gavlplade. Bund i skab til venstre er forkert skåret ud. Der forekommer ridser og skrammer på låger. Manglende malerdækning på kant i bruseniche. Mgl.. Fuge på sokkelflise bruseniche. Fejl på skabsbund i badeværelses skab.

26 Side 26 af 32 Betonkant under vaskemaskine er ikke færdiggjort. Fejl/skrammer på bagkant dørblad til badeværelset. Revne i karm. 12. Gangareal 1. Sal: Vægge: Synlige skruer forekommer, samt filtsamling og penselhår i malingen. Manglende maling rundt om loftlem.

27 Side 27 af 32 Bundstykke i dør mod badeværelse 1. sal: bundstykke mod karm 3 mm. Ifgl. Dansk Byggeri, skal. Radiatorrør med synlige samlinger over gulv. Generelle forhold: Trægulv går ikke ind under gerigter.

28 Side 28 af 32 Vægge generelt: Der er ikke færdigmalet bagved radiatorer, og der er ikke fuget på fodlisten, idet radiatorerne er opsat inden færdig malerbehandling Mange steder forekommer der silikone og akryl rester på træværk. Dækplader mellem sammensatte vinduer: søm og malet. Generelt: Trægulvets afstand til rørgennemføringer, skal være mindst 1 cm. Dette er ikke overholdt. Generelt for hele huset: Der forekommer langsider hvor fodlister mere end 2 mm over gulvet. Dansk fodlister følger gulve med en vis udjævnende effekt. Samlinger af fodpaneler og skyggelister er mange steder ikke håndværksmæssigt korrekt udført.

29 Side 29 af 32 Generelt og gælder samtlige rum: Synlige harpiks udtræk på vinduesplader og dørkarme. Paneler og gerigter: Generelt ses disse med et meget tykt lag maling og malingklatter, og deraf medfølgende tydelige penselstrøg og overmalet silikone og akryl fuger.. Der forekommer flere steder savsmuld i malingen og penselhår. Øvrige forhold: Bundstykke i hoveddør er udført af forskelligt træ. Der er skrammer på dørramme. Generelt skal alle vinduer samt inder- og yderdøre justeres, pga der ikke er lige meget luft mellem karm og dørblad.

30 Side 30 af 32 Rør og ledningsophæng i kælder er ikke håndværksmæssigt korrekt udført, og i visse tilfælde hindrer opsætning af loft. Kælder og loft samt huset udvendigt er ikke besigtiget. Afhjælpning af mangler: Malerarbejdet er af så ringe kvalitet, at udbedringen bør foretages ved fuldspartling, filt, og maling, i hele huset, i henhold til korrekt håndværksmæssig udførelse (jf. Dansk byggeri). Vinduesplader; knaster skal forsegles slibes og males, så de kan godkendes jf. Danske Malermestres vurderingskrav (jf. Dansk Byggeri). Paneler og gerigter bør slibes ned og korrekt malerbehandling jf. Dansk Byggeri bør foretages. Der skal færdigmales og fuges bag radiatorer. Alt fugearbejde er af meget ringe kvalitet og

31 Side 31 af 32 bør afhjælpes af en uddannet fugemand. Hvor der er foretaget silikone fuger, skal disse skæres til, og rengøres. (f.eks. ved vindueskarme). knaster skal udskiftes, og hvor trægulvet ikke når ind under fodlister og gerigter, skal disse gulvbrædder udskiftes. Mellem stue og køkken, friskæres trægulv, så det ikke sidder i spænd. Gulvbrædder med limrester udskiftes. Fodlister, skal flyttes ned til gulvet. Skæve vægge rettes op. Snedkerarbejdet jf. rapporten, rettes op i henhold til Dansk Byggeris standarder. Badekar skal i vater og ligge lig overkant fliser. bag dør i badeværelset stuen i samråd med bygherre. Føringsveje kælder: Rør og kabler bør monteres i kabelbakker, således at det er muligt at opsætte et nedhængt loft.

32 Side 32 af 32 Rapporten er udarbejdet på baggrund af en visuel gennemgang på stedet d D Rapporten er udarbejdet af: Sft Marianne Zabell Tlf

Veludført Træhåndværk - kundepjece

Veludført Træhåndværk - kundepjece 1 Udvendige beklædninger Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk - kundepjece - Om træ og andre byggematerialers tolerancer 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 1. udgave

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af:

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af: Indhold 1 Indhold Vedligeholdelsesreglement Forord 2 Hvordan får jeg hjælp 3 Vedligeholdelse 4-14 Sådan bruger du vedligeholdelseskontoen Vedligeholdelse Indkøb af materialer Sådan istandsætter du lofter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

BESKRIVELSE 2014 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

BESKRIVELSE 2014 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = DK-2900 Ombygning enfamiliehus Tonysvej 12 2920 Charlottenlund BESKRIVELSE 2014 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = DK-2900 INDHOLDSFORTEGNELSE = = = = = = = = = = = =

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

8 Installationer, udeomsarealer m.v. 9 Tjekliste - Fraflytningsrapport. 10 Afdelingernes vedligeholdelsesreglementer

8 Installationer, udeomsarealer m.v. 9 Tjekliste - Fraflytningsrapport. 10 Afdelingernes vedligeholdelsesreglementer januar 2008 1 Synshåndbog Indholdsfortegnelse 1 Forord og indledende bemærkninger 2 Vægge 3 Lofter 4 Gulve 5 Træværk 6 Toilet og bad 7 Køkken 8 Installationer, udeomsarealer m.v. 9 Tjekliste - Fraflytningsrapport

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 Besigtigelsesdato: Den 23.11.2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kundeadresse Bygnings

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

Samlerapport 25. juli 2011

Samlerapport 25. juli 2011 Samlerapport 25. juli 2011 Kondemneringsbesigtigelse den 5. maj 2011, kl. 11.00 Cirkelhusene 28, Torpet, 4100 Ringsted Matr. nr. 29, Torpet, Ringsted Jorder BBR-oplysninger Bebyggelsen Cirkelhusene 28,

Læs mere

~ Arbejdsbeskrivelse for indvendig efterisolering af murede gavle og facader samt indvendige vægge mod trapperum.

~ Arbejdsbeskrivelse for indvendig efterisolering af murede gavle og facader samt indvendige vægge mod trapperum. Til beboere i Bistrup Park 3460 Birkerød Omdeles Bistrup Park, 12. december 1999 ~ Arbejdsbeskrivelse for indvendig efterisolering af murede gavle og facader samt indvendige vægge mod trapperum. I forbindelse

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus Udgave 10 - august 2010 Mekanisk fotografisk eller anden gengivelse af dette værk eller dele af det, er

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget Afdeling, Bebyggelsen er beliggende mellem Tuborgvej, Frederiksborgvej og Tagensvej. 24 København NV Besigtiget: maj-august 29 Udført af: Christian Funch Jensen

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Dokument nr. 61339-10 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 08 aug. 2005 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Maj 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Misligholdelse... 3 Akutte skader... 3 Maling af bolig... 3 Løbende rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2009 Marts 2009 4. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Alle udvendige overflader over terræn omkring sokler og lyskasser. langs alle facader mellem terræn og murværk. Samt lyskasser.

Alle udvendige overflader over terræn omkring sokler og lyskasser. langs alle facader mellem terræn og murværk. Samt lyskasser. Bygningsdelkort (12.)01 Sokler og lyskasser Sagsnr.: 0836 Dato 28.08.2008 Hovedgruppe (1.) Undergruppe (12.) Omfatter Lokalisering Alle udvendige overflader over terræn omkring sokler og lyskasser langs

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK LÆGNING AF TRÆGULVE AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende:

Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE gældende vedligeholdelsesreglement vedrørende: ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Kongshvileparken Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

Læs mere