UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM"

Transkript

1 - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. juni 2011 F-6-10 HK Danmark som mandatar for F (advokat Jacob Goldschmidt) mod Bjørn Klamer A/S (advokat Allan Jensen) Indledning Sagens spørgsmål er, om Bjørn Klamer A/S opsigelse af F den 29. juni 2009 var i strid med familiefraværsloven (lov nr. 223 om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager). Påstande HK Danmark som mandatar for F har nedlagt påstand om, at Bjørn Klamer A/S skal betale kr. med procesrente fra sagens anlæg den 12. april 2010.

2 - 2 - Bjørn Klamer A/S har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det påstævnte. HK Danmarks påstand, der gøres gældende som godtgørelse efter familiefraværslovens 4, stk. 2, svarer til 12 måneders løn a kr. med tillæg af arbejdsgivers pensionsbidrag, kr. Sagen er ved Retten i Hillerøds kendelse af 25. juni 2010 i medfør af retsplejelovens 227, stk. 1, henvist til Sø- og Handelsretten. Sagsfremstilling Ved Ansættelsesaftale for funktionærer, dateret den 1. august 2007, blev F med tiltrædelse samme dag ansat på fuld tid som kørselsdisponent hos Bjørn Klamer A/S. Lønnen udgjorde kr. pr. måned og blev senere forhøjet til kr. Parterne er enige om, at følgende hændelsesforløb kan lægges til grund: Mandag den 22. juni 2009 afleverede F sin ægtefælle M på Majorgården i Ålsgårde, hvor han skulle påbegynde alkoholafvænning. Efter aftale med sin arbejdsplads mødte F senere på arbejde denne dag. Om tirsdagen blev hun kontaktet af Ms arbejdsplads om, at fagforeningen havde brug for nogle papirer. F tog fri om onsdagen for at ordne disse ting. Om onsdagen den 24. juni 2009 ringede en læge fra Majorgården til F og fortalte, at M var blevet syg, og at han skulle indlægges på hospital. I samråd med familiens egen læge blev M akut indlagt på Hvidovre Hospital. Senere samme dag kontaktede F kørselsleder Ellen Jensen hos Bjørn Klamer A/S og oplyste denne om ægtefællens indlæggelse, og det blev aftalt, at F holdt en yderligere fridag om torsdagen. Om torsdagen var M fortsat ikke i bedring, og F ringede til Ellen Jensen for at oplyse, at hun ikke kunne komme på arbejde om fredagen. F fik afslag på frihed, da der var tale om en meget travl dag op til skoleferien. F mødte herefter på arbejde om fredagen.

3 - 3 - Lørdag den 27. juni 2009 gik Fs ægtefælle i leverkoma, og han havde tillige fået en kraftig lungebetændelse med deraf følgende vejrtrækningsproblemer. Natten mellem lørdag og søndag blev han lagt i respirator på intensivafdelingen. F fik at vide, at ægtefælle var meget ustabil, og at han måske ikke ville overleve natten. Om søndagen ringede Fs yngste datter til Bjørn Klamer A/S og meldte moren syg om mandagen. Mandag den 29. juni 2009, hvor ægtefællen fortsat lå på intensivafdeling uden bedring, ringede Fs ældste datter til Bjørn Klamer A/S og meldte moren syg resten af ugen. Ved overbragt brev af samme dag 29. juni 2009, som F fandt i sin postkasse, da hun tirsdag den 30. juni 2009 kom hjem fra hospitalet, opsagde Bjørn Klamer A/S F med følgende begrundelse: Da du tydeligt giver udtryk for illoyalitet over for firmaet, opsiges du hermed med overenskomstmæssigt varsel, dvs. 3 mdr. fra 30. juni Yderligere begrundelse følger her under. Ellen Jensen, kørselsleder, har givet dig både mundtlig og skriftlig besked vedr. klient Antonio Maya. Han skulle med ekstra mandag den 29. juni. Mandag morgen har ingen chauffør dog fået besked på dette, med deraf følgende kaos. Vogn 41 s ture var ikke blevet delt ud til mandag den 29. juni 2009, til trods for at chaufføren Henning C. havde ferie. Mandag morgen hvor du F ikke kom, blev det en ren gættekonkurrence hvem mon kører hvad? Ingen navne på turene overhovedet. Ellen Jensen måtte ringe til samtlige chauffører for at høre, hvilke ture de kørte. Ingen ferieafbud var givet ud til chaufførerne. Anne Marie fra institutionen BH. Grøftekanten har bedt om et tilbud på noget fast kørsel. Ellen har modtaget bestillingen den 23. juni, sat pris på og afleveret det til dig F samme dag, med aftale om at du sender tilbuddet både på mail og skriftligt til kunden. Den 29. juni ringer kunden og rykker for tilbud. Du giver ofte udtryk for ligegyldighed: Han kan bare fyre mig, siger du. Dette er blot nogle få fejl ud af mange. Fejl som disse har været til stor frustration hos brugere, men sandelig også hos kollegaer, som har brugt meget tid på at rette op på dine mangler. Disse fejl er der sket mange af, og som følge deraf har vi alle i administrationen haft møde sammen med dig. Du lovede at gøre det bedre og tage dig sammen, men det er desværre ikke sket. Derfor modtager du denne opsigelse.

4 - 4 - Den 12. august 2009 gjorde HK Service Hovedstaden på vegne af F indsigelse mod opsigelsen og gjorde bl.a. gældende, at opsigelsen ikke var sagligt begrundet. Det beskrevne hændelsesforløb uddybes under forklaringerne. Det er ubestridt, at det af Ms hospitalsjournal den 29. juni 2009 bl.a. fremgik, at han var svært ustabil, og at der var høj mortalitetsrisiko. Bjørn Klamer A/S frafaldt vidnet Ellen Jensen under hovedforhandlingen. Forklaringer F har forklaret, at hendes arbejde hos Bjørn Klamer A/S, der beskæftiger sig med handicap og turistkørsel, bestod i at planlægge eftermiddagsturene. Chaufførerne kørte om morgenen børnene til skole mv. Når børnene var afleveret, havde chaufførerne morgenens anden tur, hvor det var pensionister og andre brugere., der blev kørt til institutioner. Om eftermiddagen skulle brugerne køres hjem igen. Hun mødte kl. 10 om morgenen og havde planlagt en del af turene aftenen før, men det, der ikke var på plads, skulle ordnes, når hun kom, hvilket f.eks. gjaldt løse ture. En stor del af turene lå i faste programmer. Hvis brugere skulle have fri eller lignende, eller hvis der var ændringer i de enkelte ture, lagde hun det ind i kalenderen. Hun mener, at der var omkring 20 chauffører. Hun havde også med turistkørsel at gøre, hvor hun navnlig ekspederede forespørgsler og udsendte tilbud. På kontoret sad kørselsleder Ellen Jensen, Peter Post Andersen og hende selv. Administrationen blev varetaget af bogholder Connie Kirstein, der sørgede for løn, betalinger mv. Bjørn Klamer, der var chef, opholdt sig på sit kontor eller på værkstedet. Ellen Jensen var daglig leder og Fs overordnede. Det var hende, der som kørselsleder lagde de faste ruter til chaufførerne og indlagde nye brugere på chaufførernes ruter. Ellen Jensen tog også imod chaufførernes sygemeldinger og godkendte deres ferie. Peter Post Andersen var disponent ligesom hende selv. Han stod for morgenturene. Det gik fint, og de supplerede hinanden godt. Peter Post Andersen havde i foråret 2009, kort før skoleferien 2009, været syg i længere tid, og efter

5 uger, hvor hun og Ellen Jensen havde samarbejdet om turene, havde Ellen Jensen sagt til hende, at deres samarbejde fungerede virkelig godt, og at chaufførerne syntes, at det gik virkelig fint. De nåede det hele på trods af Peters sygdom. Peter Post gik på ferie mandag den 29. juni. M havde et stort alkoholproblem, hvilket hendes kolleger vidste. Hun mødte jo på arbejde og kunne være ked af det, og hun fortalte meget om det, og at han lavede ting derhjemme, som ikke var så godt. Hun fortalte om det, fordi hun havde brug for at komme af med det. Hun fortalte, at hun havde truet med at flytte fra M og lade sig skille, fordi han drak så meget. Da hun afleverede M på Majorgården mandag den 22. juni, var han ikke syg. Tirsdag den 23. juni ringede de fra Ms arbejdsplads om, at de skulle bruge nogle papirer. Hun aftalte derfor fridag onsdag den 23. juni. Hun havde nået at få fat i papirerne, da en læge fra Majorgården ringede om onsdagen og fortalte, at M ikke kunne deltage i programmet, da han var dårlig. Hun blev bedt om at kontakte familiens læge, der herefter ringede til lægen på Majorgården. Lægerne blev enige om, at M skulle indlægges på hospitalet. De sendte M hjem i en taxi, så han kunne blive indlagt. Han havde det elendigt, var helt krumbøjet og kunne næsten ikke sige noget. M blev straks indlagt på Hvidovre Hospital, og hun ringede til Ellen Jensen og bad om at kunne holde fri torsdag. Hun fortalte Ellen Jensen om Ms indlæggelse. Hun ville gerne være til stede, når lægen kom, men der kom ingen læge, og hun kunne ikke rigtigt få noget ud af hospitalet. Det var nok holdningen, at der blot var tale om en alkoholiker. M havde det meget dårligt, og hun ringede igen til Ellen Jensen og bad om fri om fredagen. Hun havde glemt, at det var sidste dag før ferien. Ellen Jensen sagde, at hun skulle komme på arbejde. Dagen før sommerferien er en af årets travleste, og hun accepterede at møde. Hun spurgte straks, om hun kunne gå lidt tidligere. Det tager 1 ½ - 1 ¾ timer at komme fra Vassingerød til Hvidovre Hospital. Hun blev færdig med sit arbejde kl , tids nok til at nå bussen kl Hun planlagde normalt ikke kørslen mandag morgen, men Peter Post Andersen havde hverken planlagt eller forberedt kørslerne, så hun måtte lave også det. Da hun forlod arbejdspladsen, regnede hun med, at hun skulle på arbejde om mandagen.

6 - 6 - Lørdag formiddag besøgte deres yngste datter M på hospitalet, og datteren ringede til hende fra hospitalet og fortalte, at M sad med hovedet nede i morgenmaden. Hun skyndte sig til hospitalet. Da hun ankom, stod 5-6 mennesker rundt om M, og hun blev straks bedt om at forlade stuen. M havde vejrtrækningsproblemer. Han blev kørt til en slags intensivafdeling og efter et par timer til en anden, hvor han blev lagt i respirator. Om søndagen, hvor M fortsat lå i respirator, fik hun at vide, at M ikke ville overleve weekenden. Deres yngste datter var hos hende fra om lørdagen. Den ældste datter var i Tyrkiet. Hun rejste hjem og ankom mandag morgen. Den yngste datter ringede til Ellen Jensen om søndagen og fortalte, at vidnet ikke kom på arbejde om mandagen. Mandag den 29. juni 2009 om morgenen var hun sammen med døtrene til møde med lægerne, der fortalte, at M var i dødsrisiko. Den ældste datter ringede til Bjørn Klamer og meddelte, at vidnet ikke kom på arbejde resten af ugen, da de netop havde fået beskeden om Ms helbredstilstand. Bjørn Klamer var på ferie vistnok i Østrig eller Italien. Hun modtog opsigelsen den 29. juni Den lå i hendes postkasse, da hun kom hjem sent mandag aften fra hospitalet. Brevet var uden porto, så det var blevet overbragt. Opsigelsen indeholdt forskellige kritikpunkter. Hun genkender navnet Antonio Maya, men hun husker ikke, at hun skulle have fået en besked om denne. Hun husker ikke, at chaufføren Henning skulle på ferie. Hun havde en forventning om, at hun kom på arbejde mandag morgen, og det materiale, som hun havde afleveret om fredagen, var, som det plejede at være. Hun husker ikke, om hun gav ferieafbud til chaufførerne. Hun husker ikke noget om et tilbud til BH Grøftekanten. Hun havde nogle gange henkastet sagt, at Bjørn bare kunne fyre hende. Det var noget, de alle tre kunne finde på at sige. Det møde, som omtales i slutningen af opsigelsesbrevet, har hun absolut ingen erindring om skulle have fundet sted. De holdt personalemøder, men disse var ikke rettet mod hende. Ingen har sagt til hende, at hun skulle forbedre sig eller lignende, og hun har ikke fået nogen advarsler.

7 - 7 - Hun var ikke på arbejde efter opsigelsen. Hun er fortsat sygemeldt. M døde den 16. juli 2009 uden at være kommet til bevidsthed. Hun var hos M i døgnets 24 timer fra opsigelsen og frem til hans død. Hun husker ikke, at der skal have været problemer med hensyn til ferietilrettelæggelsen sommeren Ved afholdelse af ferie gik hun til Bjørn Klamer, eventuelt via Ellen Jensen. I tilfælde af sygdom ringede hun til Ellen Jensen. Da hun ringede og bad Ellen Jensen om fri i forbindelse med Ms indlæggelse, henviste hun ikke til familiefraværsloven, da hun på daværende tidspunkt ikke kendte til den. Hun ved ikke, hvordan hendes fravær i perioden fra den 22. til 29. juni 2009 blev behandlet lønmæssigt. Bjørn Klamer har forklaret, at han har drevet virksomhed som vognmand siden Bjørn Klamer A/S beskæftiger sig med handicapkørsel for 12 kommuner samt turistkørsel. I 2009 havde selskabet chauffører og 2-3 ansatte på kontoret. F fungerede som kørselskoordinator. Hun passede telefonen, tildelte ture til chaufførerne, modtog adresseændringer og afog tilmeldinger fra brugerne mv. Der var mange tilpasninger i løbet af et dagsprogram. Hun udarbejdede også udkast til tilbud på turistkørsel, som skulle godkendes af ham, før de blev sendt ud. Han havde kontor på 1. sal, mens kontorpersonalet sad i stuen. Peter Post Andersen udførte de samme arbejdsopgaver som F. Ellen Jensen koordinerede kørslerne. Hun havde styr på bilerne. Connie Kirstein var administrator og stod for lønbetalinger. Hun var overhund, og ellers var det Ellen Jensen. Ved sygdom skal medarbejderne ringe til kontorets hovednummer og tale med Ellen Jensen, Connie Kirstein eller ham. Hvis en medarbejder ønsker at holde fri, rettes henvendelse til samme personkreds. Om de enkelte punkter i opsigelsesskrivelsen af 29. juni 2009 er det med hensyn til klienten Antonio Maya, der er blind og hjerneskadet, hans opfattelse, at der må være kommet besked om fredagen om, at den pågældende skulle afhentes om mandagen. Ansvaret lå hos den, der havde morgenvagten. Det er hans opfattelse, at det var Fs opgave. Antonio Maya stod i vejkanten og ventede på en bil, der ikke dukkede op. Chauffør Henning C., der havde vogn 41,

8 - 8 - havde ferie, og Ellen Jensen havde bedt om at få en anden chauffør, men dette blev ikke ekspederet. Om mandagen var der ikke sat navne på turene, hvilket kan føre med sig, at flere chauffører kører ud til samme bruger, og at andre ikke bliver afhentet. Tilsvarende var brugernes ferieafbud ikke kommunikeret ud til chaufførerne, der således kunne køre forgæves. Dette er dog ikke den store katastrofe. En børneinstitution havde bedt om et tilbud på fast kørsel, men F sendte ikke tilbuddet ud. Han havde ikke selv hørt, at F havde sagt Han kan bare fyre mig, men han har fået det at vide af Fs kolleger. Samarbejdet med F, der kom fra en stilling hos Movia, fungerede i begyndelsen godt, men forværredes. Han erindrer ikke noget om problemer med ferieafholdelse i Han tror ikke, at F og Ellen Jensen havde det så godt sammen. Der blev holdt adskillige møder for at få F op igen. De gik over til at holde faste ugentlige møder, hvor han selv, F, Ellen Jensen, Peter Post Andersen og nogle gange Connie Kirstein deltog. På møderne blev det sagt til F, at hun skulle udføre de opgaver, der var. Det kørte et års tid på den måde, men tingene begyndte at halte mere og mere. På møderne kørte de forløbene igennem for at sikre, at beskederne kom videre, og de ændrede procedurerne. Der var ikke problemer med de øvrige ansatte. F havde fortalt, at hendes mand M var alkoholiseret, og at han var i ringe forfatning, og at hun søgte en lejlighed i Allerød. Han ved ikke, om hun søgte skilsmisse. Der var masser af rygter blandt chaufførerne. Han vidste, at M skulle på afvænning den 22. juni, men han blev ikke informeret om udviklingen i Ms sygdom. Fredag den 26. juni var en vigtig dag, hvor næsten alle vogne fik lavet deres ruter om. Også mange chauffører holdt fri. Han husker ikke, om han mødte F den dag. Søndag den 28. juni blev han ringet op af Fs datter, der meldte F syg næste dag, hvor opsigelsen blev afgivet. Han husker ikke, om hun sagde hvorfor. Han kendte ikke familiefraværsloven. Han var ikke selv på kontoret, da opsigelsen blev afsendt. Han var nok på ferie. Han har konciperet brevet, men ikke skrevet det under. Det har Connie Kirstein. Han ved, at han er for lang tid om at opsige folk. Opsigelsen var ikke noget, som han bare lige fandt på. Det var slutningen af måneden, og derfor skulle den ud. På et tidspunkt fik han at vide, at M var afgået ved døden.

9 - 9 - Connie Kirstein har forklaret, at hun er administrator hos Bjørn Klamer A/S, hvor hun har været ansat i 14 år. Hun står for alt med løn. Hun underskrev opsigelsen til F for Bjørn Klamer. Det var på et tidligere tidspunkt besluttet, at F skulle opsiges. Det var Bjørn Klamer, hun selv og kørselsteamet enige om. Bjørn Klamer skrev opsigelsen, som hun havde liggende. F havde selv givet udtryk for, at hun ikke ville være der længere, og der var flere forskellige forhold, der gjorde sig gældende, men vidnet husker ikke nogen speciel episode eller dato. De havde gentagne gange forsøgt at forbedre situationen, men uden resultat. Under møder fik F at vide, at der var ting, der ikke var i orden, men det var svært at få en kommunikation med hende. Med hensyn til den 29. juni er det svært at pege på konkrete forhold. F havde ansvaret for eftermiddagsprogrammet, og det var svært for den medarbejder, der mødte ind om morgenen, at tage bolden op. I starten af Fs ansættelse havde vidnet ikke så meget at gøre med hende, men i de sidste par måneder var de mere sammen. Hun har ikke modtaget kundeklager, men har hørt om ture, der ikke blev kørt. Der var også problemer med sommerferien 2008, hvor Peter Post Andersen slet ikke fik sin ferie. Der kunne ikke opnås enighed internt. Nogen gange meldte F sig syg. F fortalte i foråret og sommeren 2009 om sin ægtefælle M. Det var ikke noget godt forhold M var dranker. F ville gerne flytte fra M og søgte efter en lejlighed. Vidnet var ikke den, der hørte mest om situationen. F fik en halv fridag til at følge M til afvænningsbehandling. Dagen efter var F på arbejde. Vidnet hørte, at der var sket nogle komplikationer, og at M var blevet indlagt på hospitalet. Vidnet hørte ikke så meget om, hvad der skete. F var ikke så meget på arbejde i disse dage. Peter Post Andersen har forklaret, at han har været ansat hos Bjørn Klamer A/S i knap 3 år. Han sad tidligere på kontoret, men begyndte i efteråret 2009 at køre bus.

10 Da han sad på kontoret, planlagde han kørslerne. Han var en del af et team med kørselsleder Ellen Jensen og F. Connie Kirstein sad i bogholderiet og havde ikke med kørslerne at gøre. Vidnet mødte kl om morgenen, hvor han tog imod ændringer i kørselsprogrammet og sørgede for, at det hele fungerede. Senere på morgenen mødte Ellen Jensen, og kl mødte F. Han havde selv fri kl. 14. F planlagde kørslerne om eftermiddagen og tog i øvrigt imod forespørgsler, afgav tilbud og beregnede priser. Da F blev syg i sommeren 2008, måtte han rykke sin ferie i 2 uger. Der blev jævnligt holdt møder på kontoret. De var i en overgangsfase, hvor et nyt system skulle indarbejdes. Der blev lavet nogle fejl, og der var derfor ind imellem opsangsstemning på møderne. Både han selv og F, men også Ellen Jensen kunne få en opsang af Bjørn Klamer for at få systemet til at fungere. Han vidste, at F levede sammen med en mand, der var alkoholiker, og at dette gik F på. Han husker også, at Fs mand skulle indlægges til alkoholafvænning, og at hun blev meget stille i dagene op til. Han fik en SMS fra F om, at det ikke stod godt til med hendes mand, men han husker ikke præcist, hvornår han modtog den. Han er ikke sikker på, at han var på arbejde den 29. juni, men han mener, at han på et tidspunkt fik at vide, at opsigelsen lige var afgivet. Efter opsigelsen talte han med F, og de havde også kontakt via SMS, hvor han bl.a. fik at vide, at det stod rigtigt skidt til med hendes mand. Parternes argumenter HK Danmark som mandatar for F har anført, at F har krav på en godtgørelse efter familiefraværslovens 4, stk. 2, jf. 4, stk. 1, jf. 1, nr. 1, subsidiært efter funktionærlovens 2 b. Det gøres gældende, at det var Fs fravær mandag den 29. juni 2009, der begrundede Bjørn Klamer A/S opsigelse af hende. Samtlige kritikpunkter i opsigelsesskrivelsen kan henføres til Fs manglende fremmøde mandag morgen, herunder manglende afhentning af Antonio

11 Maya, uddeling af vogn 41 s ture mv. Under det tredje kritikpunkt er der direkte henvist til Mandag morgen hvor du F ikke kom. Om det faktiske forløb kan det lægges til grund, at F efter forudgående aftale med arbejdspladsen havde fri onsdag den 24. juni, og at hun med henvisning til sin ægtefælles hospitalsindlæggelse aftalte fridag også torsdag den 25. juni. Fredag den 26. juni var hun på arbejde hele dagen, selvom hun havde anmodet om at få fri på grund af ægtefællens sygdom. Det ligger altså klart, at det er forholdene om mandagen den 29. juni, som var afgørende for opsigelsen. Søndag den 28. juni ringede Fs yngste datter til Bjørn Klamer og meldte hende syg mandag, og om mandagen ringede den ældste datter og meldte F syg resten af ugen. Det var dér, opsigelsen blev ekspederet. I weekenden var Fs ægtefælle gået i leverkoma og havde fået lungebetændelse. Han blev lagt i respirator og var i livsfare. Bjørn Klamer A/S har ikke været i tvivl om, at Fs fravær skyldtes ægtefællens indlæggelse. Dette fortalte F, da hun bad om fri om fredagen, og dette er blevet gentaget, da Fs døtre søndag og mandag ringede og meldte F syg. Efter familiefraværslovens 1, nr. 1, jf. 4, stk. 1, har en medarbejder ret til fravær fra arbejdet, når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykke, der gør medarbejderens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig (force majeure). I det foreliggende tilfælde er betingelserne klart opfyldt. Fs tilstedeværelse var påtrængende nødvendig, da hendes ægtefælle akut kom i livsfare. Force majeure-begrebet i 1, stk. 1, skal forstås bredere end det traditionelle begreb om naturkatastrofer og lign. Af bemærkningerne til lovforslagets 4 fremgår, at bestemmelsen fastsætter lønmodtagerens beskyttelse mod afskedigelse som følge af udnyttelse af fraværsretten eller fremsættelse af ønske om at udnytte fraværsretten, og at lønmodtageren for at give denne en reel beskyttelse har krav på en godtgørelse, hvis denne afskediges i strid med bestemmelsen. Ukendskab til loven fritager ikke Bjørn Klamer A/S for ansvar.

12 Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at opsigelsen i det hele var usaglig og derfor under alle omstændigheder kan begrunde en godtgørelse efter funktionærlovens 2 b. Bjørn Klamer A/S har frafaldet at føre vidnet Ellen Jensen, og der var ingen uoverensstemmelser mellem F og Peter Post Andersens forklaringer. Der kan derfor udledes, at der ikke var særlige kritikpunkter mod F, som de to andre ikke også fik, og at problemerne skyldtes indkøring af et nyt system. Det ville i øvrigt være helt uacceptabelt at forvente en fejlfri arbejdsindsats fra F under ægtefællens alvorlige sygdom. En opsigelse i den situation ville for ikke at være usaglig kræve en påtale, hvilket F ikke har fået, heller ikke mundtligt. Ved udmåling af en godtgørelse efter familiefraværsloven bør udmålingspraksis efter ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven tages i betragtning. Godtgørelsen bør herefter udmåles som svarende til 9 måneders løn, og i hvert fald ikke under 6 måneders løn. En godtgørelse efter funktionærlovens 2 b, bør udmåles til 1½ - 2 måneders løn. Opsigelsen var uanstændig og himmelråbende usaglig. Bjørn Klamer A/S har anført, at opsigelsen blev udfærdiget den 29. juni 2009, hvor den blev underskrevet af Connie Kirstein på vegne af Bjørn Klamer. Det faktiske hændelsesforløb kan ikke subsumeres under familiefraværsloven og bestemmelsen om force majeure. I opsigelsesskrivelsen henvises således til en række kritikpunkter og ikke til, at F har udnyttet sin ret efter familiefraværsloven. Der havde allerede fra sommerferien 2008 været problemer med F, og opsigelsen skal ses som udtryk for, at der var samlet til bunke. En række forhold har været påtalt. Der var problemer med kvaliteten af Fs arbejde. Fejlene i juni kom blot oveni. Det må anses som bevist, at F forud for opsigelsen fik meddelt en mundtlig advarsel, og at hun derfor var klar over, at der ikke var fuld tilfredshed med hendes arbejde. Der er ikke indikationer for, at opsigelsen skyldtes Fs fravær den 29. juni, men Bjørn Klamer A/S er enig i, at datoen den 29. juni er afgørende. Det er ubestridt, at Fs fravær blev behandlet som sygdom, således at der ikke er sket løn-afkortning. Den besked, som Bjørn Klamer fik fra Fs datter søndag den 28. juni, var også en sygemelding.

13 Det er Bjørn Klamer A/S opfattelse, at forholdet ikke kan henføres til familiefraværslovens 1, idet der ikke forelå en force majeure -situation, og idet Bjørn Klamer ikke var bekendt med situationens alvorlige karakter. Det fremgik af bevisførelsen, at F ikke var på arbejde resten af tiden frem til ægtefællens dødsfald, svarende til 17 dage. Dette tidsforløb ligger langt udover, hvad en force majeure-situation tilsiger. Der er derfor ikke grundlag for at henføre forholdet under familiefraværsloven. Hertil kommer, at parterne først efterfølgende har fået kendskab til familiefraværslovens eksistens. En eventuel godtgørelse efter familiefraværsloven skal, som det også fremgår af bemærkningerne til loven, fastsættes under hensyn til Fs ansættelsestid og omstændigheder i øvrigt. Loven har hverken et maksimum eller et minimum. F havde på opsigelsestidspunktet været ansat i ca. 2 år. På baggrund heraf gøres det gældende, at godtgørelsen ikke kan overstige 3 måneders løn. Der henvises til U Ø. Vedrørende spørgsmålet om godtgørelse efter funktionærlovens 2 b gøres det gældende, at der siden 2008 havde været problemer med Fs indsats, og at det som anført havde været drøftet på en række møder. F havde flere gange udtrykt, at han kan bare fyre mig. Når man siger sådan, må man regne med, at det kommer arbejdsgiveren for øre. Af de grunde, der er anført i opsigelsen, har F tilsidesat sit ansvar hos Bjørn Klamer A/S. Fejlene, som kan henføres til F, må anses som grove og vanskelige at rette op på. Fejlene var væsentlige for virksomheden, og opsigelsen var sagligt begrundet, også selvom der ikke skulle være givet en forudgående advarsel. Hvis retten måtte finde opsigelsen usaglig, bør en godtgørelse højst udmåles til 1 1½ måneds løn. Sø- og Handelsrettens afgørelse Det lægges efter bevisførelsen til grund, at Fs ægtefælle, der den 24. juni 2009 blev indlagt på Hvidovre Hospital, under indlæggelsen lørdag den 27. juni 2009 blev ramt af en kraftig lungebetændelse og gik i leverkoma, og at han natten til søndag blev lagt i respirator på hospita-

14 lets intensivafdeling. Det lægges endvidere til grund, at ægtefællen var i akut risiko for at afgå ved døden, hvilket hospitalets læger orienterede F om. Retten finder på den anførte baggrund, at der gjorde sig sådanne tvingende familiemæssige årsager gældende, at Fs tilstedeværelse hos den sygdomsramte ægtefælle var påtrængende nødvendig. F havde derfor ret til fravær fra sit arbejde hos Bjørn Klamer A/S den 29. juni 2009, jf. familiefraværslovens 1, nr. 1). Under de anførte omstændigheder, og idet der ikke i øvrigt er grundlag for at anse opsigelsen for rimeligt begrundet i Fs forhold, finder retten, at opsigelsen, der fandt sted samme dag den 29. juni 2009, og i hvilken der var henvisning til Fs manglende fremmøde og en række omstændigheder og problemer denne dag, må anses at have været i strid med familiefraværslovens 4, stk. 1, jf. 1, nr. 1). Bjørn Klamer A/S skal derfor i medfør af familiefraværslovens 4, stk. 2, betale en godtgørelse til F, der under hensyn hendes ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt passende kan fastsættes til 4 måneders løn, svarende til kr. Efter sagens udfald skal Bjørn Klamer A/S betale sagsomkostninger til HK Danmark med kr., heraf kr. i delvis godtgørelse for HK Danmarks omkostninger til retsafgift og kr. til dækning af advokatomkostninger. Thi kendes for ret: Bjørn Klamer A/S skal inden 14 dage til HK Danmark som mandatar for F betale kr. med procesrente fra den 12. april I sagsomkostninger betaler Bjørn Klamer A/S inden samme frist kr., der forrentes efter rentelovens 8a. Aase Weiler Madsen Claus Forum Petersen Anders Terp-Hansen

15 (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B3774005 - PJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. oktober 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Anne Louise Bormann og Hanne Weirup Malten (kst.)). 13.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 23. juni 2014. i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66

Tilkendegivelse. meddelt den 23. juni 2014. i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66 Tilkendegivelse meddelt den 23. juni 2014 i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66 HK/Privat som mandatar for A (advokat Jens Jakob Hartmann) mod FOA Fag og Arbejdes A-kasse (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Aftale om gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage i prøvetiden for en salgsassistent i en forretning ikke i strid med funktionærlovens 2, stk. 6.

Aftale om gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage i prøvetiden for en salgsassistent i en forretning ikke i strid med funktionærlovens 2, stk. 6. U.2004.2453H Aftale om gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage i prøvetiden for en salgsassistent i en forretning ikke i strid med funktionærlovens 2, stk. 6. A blev den 5. marts 2001 ansat som salgsassistent

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til og fra specialskole eller specialklasse I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse.

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 155/2009 (1. afdeling) B og C (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for A (advokat Arvid Andersen)

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere