UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM"

Transkript

1 - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. juni 2011 F-6-10 HK Danmark som mandatar for F (advokat Jacob Goldschmidt) mod Bjørn Klamer A/S (advokat Allan Jensen) Indledning Sagens spørgsmål er, om Bjørn Klamer A/S opsigelse af F den 29. juni 2009 var i strid med familiefraværsloven (lov nr. 223 om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager). Påstande HK Danmark som mandatar for F har nedlagt påstand om, at Bjørn Klamer A/S skal betale kr. med procesrente fra sagens anlæg den 12. april 2010.

2 - 2 - Bjørn Klamer A/S har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det påstævnte. HK Danmarks påstand, der gøres gældende som godtgørelse efter familiefraværslovens 4, stk. 2, svarer til 12 måneders løn a kr. med tillæg af arbejdsgivers pensionsbidrag, kr. Sagen er ved Retten i Hillerøds kendelse af 25. juni 2010 i medfør af retsplejelovens 227, stk. 1, henvist til Sø- og Handelsretten. Sagsfremstilling Ved Ansættelsesaftale for funktionærer, dateret den 1. august 2007, blev F med tiltrædelse samme dag ansat på fuld tid som kørselsdisponent hos Bjørn Klamer A/S. Lønnen udgjorde kr. pr. måned og blev senere forhøjet til kr. Parterne er enige om, at følgende hændelsesforløb kan lægges til grund: Mandag den 22. juni 2009 afleverede F sin ægtefælle M på Majorgården i Ålsgårde, hvor han skulle påbegynde alkoholafvænning. Efter aftale med sin arbejdsplads mødte F senere på arbejde denne dag. Om tirsdagen blev hun kontaktet af Ms arbejdsplads om, at fagforeningen havde brug for nogle papirer. F tog fri om onsdagen for at ordne disse ting. Om onsdagen den 24. juni 2009 ringede en læge fra Majorgården til F og fortalte, at M var blevet syg, og at han skulle indlægges på hospital. I samråd med familiens egen læge blev M akut indlagt på Hvidovre Hospital. Senere samme dag kontaktede F kørselsleder Ellen Jensen hos Bjørn Klamer A/S og oplyste denne om ægtefællens indlæggelse, og det blev aftalt, at F holdt en yderligere fridag om torsdagen. Om torsdagen var M fortsat ikke i bedring, og F ringede til Ellen Jensen for at oplyse, at hun ikke kunne komme på arbejde om fredagen. F fik afslag på frihed, da der var tale om en meget travl dag op til skoleferien. F mødte herefter på arbejde om fredagen.

3 - 3 - Lørdag den 27. juni 2009 gik Fs ægtefælle i leverkoma, og han havde tillige fået en kraftig lungebetændelse med deraf følgende vejrtrækningsproblemer. Natten mellem lørdag og søndag blev han lagt i respirator på intensivafdelingen. F fik at vide, at ægtefælle var meget ustabil, og at han måske ikke ville overleve natten. Om søndagen ringede Fs yngste datter til Bjørn Klamer A/S og meldte moren syg om mandagen. Mandag den 29. juni 2009, hvor ægtefællen fortsat lå på intensivafdeling uden bedring, ringede Fs ældste datter til Bjørn Klamer A/S og meldte moren syg resten af ugen. Ved overbragt brev af samme dag 29. juni 2009, som F fandt i sin postkasse, da hun tirsdag den 30. juni 2009 kom hjem fra hospitalet, opsagde Bjørn Klamer A/S F med følgende begrundelse: Da du tydeligt giver udtryk for illoyalitet over for firmaet, opsiges du hermed med overenskomstmæssigt varsel, dvs. 3 mdr. fra 30. juni Yderligere begrundelse følger her under. Ellen Jensen, kørselsleder, har givet dig både mundtlig og skriftlig besked vedr. klient Antonio Maya. Han skulle med ekstra mandag den 29. juni. Mandag morgen har ingen chauffør dog fået besked på dette, med deraf følgende kaos. Vogn 41 s ture var ikke blevet delt ud til mandag den 29. juni 2009, til trods for at chaufføren Henning C. havde ferie. Mandag morgen hvor du F ikke kom, blev det en ren gættekonkurrence hvem mon kører hvad? Ingen navne på turene overhovedet. Ellen Jensen måtte ringe til samtlige chauffører for at høre, hvilke ture de kørte. Ingen ferieafbud var givet ud til chaufførerne. Anne Marie fra institutionen BH. Grøftekanten har bedt om et tilbud på noget fast kørsel. Ellen har modtaget bestillingen den 23. juni, sat pris på og afleveret det til dig F samme dag, med aftale om at du sender tilbuddet både på mail og skriftligt til kunden. Den 29. juni ringer kunden og rykker for tilbud. Du giver ofte udtryk for ligegyldighed: Han kan bare fyre mig, siger du. Dette er blot nogle få fejl ud af mange. Fejl som disse har været til stor frustration hos brugere, men sandelig også hos kollegaer, som har brugt meget tid på at rette op på dine mangler. Disse fejl er der sket mange af, og som følge deraf har vi alle i administrationen haft møde sammen med dig. Du lovede at gøre det bedre og tage dig sammen, men det er desværre ikke sket. Derfor modtager du denne opsigelse.

4 - 4 - Den 12. august 2009 gjorde HK Service Hovedstaden på vegne af F indsigelse mod opsigelsen og gjorde bl.a. gældende, at opsigelsen ikke var sagligt begrundet. Det beskrevne hændelsesforløb uddybes under forklaringerne. Det er ubestridt, at det af Ms hospitalsjournal den 29. juni 2009 bl.a. fremgik, at han var svært ustabil, og at der var høj mortalitetsrisiko. Bjørn Klamer A/S frafaldt vidnet Ellen Jensen under hovedforhandlingen. Forklaringer F har forklaret, at hendes arbejde hos Bjørn Klamer A/S, der beskæftiger sig med handicap og turistkørsel, bestod i at planlægge eftermiddagsturene. Chaufførerne kørte om morgenen børnene til skole mv. Når børnene var afleveret, havde chaufførerne morgenens anden tur, hvor det var pensionister og andre brugere., der blev kørt til institutioner. Om eftermiddagen skulle brugerne køres hjem igen. Hun mødte kl. 10 om morgenen og havde planlagt en del af turene aftenen før, men det, der ikke var på plads, skulle ordnes, når hun kom, hvilket f.eks. gjaldt løse ture. En stor del af turene lå i faste programmer. Hvis brugere skulle have fri eller lignende, eller hvis der var ændringer i de enkelte ture, lagde hun det ind i kalenderen. Hun mener, at der var omkring 20 chauffører. Hun havde også med turistkørsel at gøre, hvor hun navnlig ekspederede forespørgsler og udsendte tilbud. På kontoret sad kørselsleder Ellen Jensen, Peter Post Andersen og hende selv. Administrationen blev varetaget af bogholder Connie Kirstein, der sørgede for løn, betalinger mv. Bjørn Klamer, der var chef, opholdt sig på sit kontor eller på værkstedet. Ellen Jensen var daglig leder og Fs overordnede. Det var hende, der som kørselsleder lagde de faste ruter til chaufførerne og indlagde nye brugere på chaufførernes ruter. Ellen Jensen tog også imod chaufførernes sygemeldinger og godkendte deres ferie. Peter Post Andersen var disponent ligesom hende selv. Han stod for morgenturene. Det gik fint, og de supplerede hinanden godt. Peter Post Andersen havde i foråret 2009, kort før skoleferien 2009, været syg i længere tid, og efter

5 uger, hvor hun og Ellen Jensen havde samarbejdet om turene, havde Ellen Jensen sagt til hende, at deres samarbejde fungerede virkelig godt, og at chaufførerne syntes, at det gik virkelig fint. De nåede det hele på trods af Peters sygdom. Peter Post gik på ferie mandag den 29. juni. M havde et stort alkoholproblem, hvilket hendes kolleger vidste. Hun mødte jo på arbejde og kunne være ked af det, og hun fortalte meget om det, og at han lavede ting derhjemme, som ikke var så godt. Hun fortalte om det, fordi hun havde brug for at komme af med det. Hun fortalte, at hun havde truet med at flytte fra M og lade sig skille, fordi han drak så meget. Da hun afleverede M på Majorgården mandag den 22. juni, var han ikke syg. Tirsdag den 23. juni ringede de fra Ms arbejdsplads om, at de skulle bruge nogle papirer. Hun aftalte derfor fridag onsdag den 23. juni. Hun havde nået at få fat i papirerne, da en læge fra Majorgården ringede om onsdagen og fortalte, at M ikke kunne deltage i programmet, da han var dårlig. Hun blev bedt om at kontakte familiens læge, der herefter ringede til lægen på Majorgården. Lægerne blev enige om, at M skulle indlægges på hospitalet. De sendte M hjem i en taxi, så han kunne blive indlagt. Han havde det elendigt, var helt krumbøjet og kunne næsten ikke sige noget. M blev straks indlagt på Hvidovre Hospital, og hun ringede til Ellen Jensen og bad om at kunne holde fri torsdag. Hun fortalte Ellen Jensen om Ms indlæggelse. Hun ville gerne være til stede, når lægen kom, men der kom ingen læge, og hun kunne ikke rigtigt få noget ud af hospitalet. Det var nok holdningen, at der blot var tale om en alkoholiker. M havde det meget dårligt, og hun ringede igen til Ellen Jensen og bad om fri om fredagen. Hun havde glemt, at det var sidste dag før ferien. Ellen Jensen sagde, at hun skulle komme på arbejde. Dagen før sommerferien er en af årets travleste, og hun accepterede at møde. Hun spurgte straks, om hun kunne gå lidt tidligere. Det tager 1 ½ - 1 ¾ timer at komme fra Vassingerød til Hvidovre Hospital. Hun blev færdig med sit arbejde kl , tids nok til at nå bussen kl Hun planlagde normalt ikke kørslen mandag morgen, men Peter Post Andersen havde hverken planlagt eller forberedt kørslerne, så hun måtte lave også det. Da hun forlod arbejdspladsen, regnede hun med, at hun skulle på arbejde om mandagen.

6 - 6 - Lørdag formiddag besøgte deres yngste datter M på hospitalet, og datteren ringede til hende fra hospitalet og fortalte, at M sad med hovedet nede i morgenmaden. Hun skyndte sig til hospitalet. Da hun ankom, stod 5-6 mennesker rundt om M, og hun blev straks bedt om at forlade stuen. M havde vejrtrækningsproblemer. Han blev kørt til en slags intensivafdeling og efter et par timer til en anden, hvor han blev lagt i respirator. Om søndagen, hvor M fortsat lå i respirator, fik hun at vide, at M ikke ville overleve weekenden. Deres yngste datter var hos hende fra om lørdagen. Den ældste datter var i Tyrkiet. Hun rejste hjem og ankom mandag morgen. Den yngste datter ringede til Ellen Jensen om søndagen og fortalte, at vidnet ikke kom på arbejde om mandagen. Mandag den 29. juni 2009 om morgenen var hun sammen med døtrene til møde med lægerne, der fortalte, at M var i dødsrisiko. Den ældste datter ringede til Bjørn Klamer og meddelte, at vidnet ikke kom på arbejde resten af ugen, da de netop havde fået beskeden om Ms helbredstilstand. Bjørn Klamer var på ferie vistnok i Østrig eller Italien. Hun modtog opsigelsen den 29. juni Den lå i hendes postkasse, da hun kom hjem sent mandag aften fra hospitalet. Brevet var uden porto, så det var blevet overbragt. Opsigelsen indeholdt forskellige kritikpunkter. Hun genkender navnet Antonio Maya, men hun husker ikke, at hun skulle have fået en besked om denne. Hun husker ikke, at chaufføren Henning skulle på ferie. Hun havde en forventning om, at hun kom på arbejde mandag morgen, og det materiale, som hun havde afleveret om fredagen, var, som det plejede at være. Hun husker ikke, om hun gav ferieafbud til chaufførerne. Hun husker ikke noget om et tilbud til BH Grøftekanten. Hun havde nogle gange henkastet sagt, at Bjørn bare kunne fyre hende. Det var noget, de alle tre kunne finde på at sige. Det møde, som omtales i slutningen af opsigelsesbrevet, har hun absolut ingen erindring om skulle have fundet sted. De holdt personalemøder, men disse var ikke rettet mod hende. Ingen har sagt til hende, at hun skulle forbedre sig eller lignende, og hun har ikke fået nogen advarsler.

7 - 7 - Hun var ikke på arbejde efter opsigelsen. Hun er fortsat sygemeldt. M døde den 16. juli 2009 uden at være kommet til bevidsthed. Hun var hos M i døgnets 24 timer fra opsigelsen og frem til hans død. Hun husker ikke, at der skal have været problemer med hensyn til ferietilrettelæggelsen sommeren Ved afholdelse af ferie gik hun til Bjørn Klamer, eventuelt via Ellen Jensen. I tilfælde af sygdom ringede hun til Ellen Jensen. Da hun ringede og bad Ellen Jensen om fri i forbindelse med Ms indlæggelse, henviste hun ikke til familiefraværsloven, da hun på daværende tidspunkt ikke kendte til den. Hun ved ikke, hvordan hendes fravær i perioden fra den 22. til 29. juni 2009 blev behandlet lønmæssigt. Bjørn Klamer har forklaret, at han har drevet virksomhed som vognmand siden Bjørn Klamer A/S beskæftiger sig med handicapkørsel for 12 kommuner samt turistkørsel. I 2009 havde selskabet chauffører og 2-3 ansatte på kontoret. F fungerede som kørselskoordinator. Hun passede telefonen, tildelte ture til chaufførerne, modtog adresseændringer og afog tilmeldinger fra brugerne mv. Der var mange tilpasninger i løbet af et dagsprogram. Hun udarbejdede også udkast til tilbud på turistkørsel, som skulle godkendes af ham, før de blev sendt ud. Han havde kontor på 1. sal, mens kontorpersonalet sad i stuen. Peter Post Andersen udførte de samme arbejdsopgaver som F. Ellen Jensen koordinerede kørslerne. Hun havde styr på bilerne. Connie Kirstein var administrator og stod for lønbetalinger. Hun var overhund, og ellers var det Ellen Jensen. Ved sygdom skal medarbejderne ringe til kontorets hovednummer og tale med Ellen Jensen, Connie Kirstein eller ham. Hvis en medarbejder ønsker at holde fri, rettes henvendelse til samme personkreds. Om de enkelte punkter i opsigelsesskrivelsen af 29. juni 2009 er det med hensyn til klienten Antonio Maya, der er blind og hjerneskadet, hans opfattelse, at der må være kommet besked om fredagen om, at den pågældende skulle afhentes om mandagen. Ansvaret lå hos den, der havde morgenvagten. Det er hans opfattelse, at det var Fs opgave. Antonio Maya stod i vejkanten og ventede på en bil, der ikke dukkede op. Chauffør Henning C., der havde vogn 41,

8 - 8 - havde ferie, og Ellen Jensen havde bedt om at få en anden chauffør, men dette blev ikke ekspederet. Om mandagen var der ikke sat navne på turene, hvilket kan føre med sig, at flere chauffører kører ud til samme bruger, og at andre ikke bliver afhentet. Tilsvarende var brugernes ferieafbud ikke kommunikeret ud til chaufførerne, der således kunne køre forgæves. Dette er dog ikke den store katastrofe. En børneinstitution havde bedt om et tilbud på fast kørsel, men F sendte ikke tilbuddet ud. Han havde ikke selv hørt, at F havde sagt Han kan bare fyre mig, men han har fået det at vide af Fs kolleger. Samarbejdet med F, der kom fra en stilling hos Movia, fungerede i begyndelsen godt, men forværredes. Han erindrer ikke noget om problemer med ferieafholdelse i Han tror ikke, at F og Ellen Jensen havde det så godt sammen. Der blev holdt adskillige møder for at få F op igen. De gik over til at holde faste ugentlige møder, hvor han selv, F, Ellen Jensen, Peter Post Andersen og nogle gange Connie Kirstein deltog. På møderne blev det sagt til F, at hun skulle udføre de opgaver, der var. Det kørte et års tid på den måde, men tingene begyndte at halte mere og mere. På møderne kørte de forløbene igennem for at sikre, at beskederne kom videre, og de ændrede procedurerne. Der var ikke problemer med de øvrige ansatte. F havde fortalt, at hendes mand M var alkoholiseret, og at han var i ringe forfatning, og at hun søgte en lejlighed i Allerød. Han ved ikke, om hun søgte skilsmisse. Der var masser af rygter blandt chaufførerne. Han vidste, at M skulle på afvænning den 22. juni, men han blev ikke informeret om udviklingen i Ms sygdom. Fredag den 26. juni var en vigtig dag, hvor næsten alle vogne fik lavet deres ruter om. Også mange chauffører holdt fri. Han husker ikke, om han mødte F den dag. Søndag den 28. juni blev han ringet op af Fs datter, der meldte F syg næste dag, hvor opsigelsen blev afgivet. Han husker ikke, om hun sagde hvorfor. Han kendte ikke familiefraværsloven. Han var ikke selv på kontoret, da opsigelsen blev afsendt. Han var nok på ferie. Han har konciperet brevet, men ikke skrevet det under. Det har Connie Kirstein. Han ved, at han er for lang tid om at opsige folk. Opsigelsen var ikke noget, som han bare lige fandt på. Det var slutningen af måneden, og derfor skulle den ud. På et tidspunkt fik han at vide, at M var afgået ved døden.

9 - 9 - Connie Kirstein har forklaret, at hun er administrator hos Bjørn Klamer A/S, hvor hun har været ansat i 14 år. Hun står for alt med løn. Hun underskrev opsigelsen til F for Bjørn Klamer. Det var på et tidligere tidspunkt besluttet, at F skulle opsiges. Det var Bjørn Klamer, hun selv og kørselsteamet enige om. Bjørn Klamer skrev opsigelsen, som hun havde liggende. F havde selv givet udtryk for, at hun ikke ville være der længere, og der var flere forskellige forhold, der gjorde sig gældende, men vidnet husker ikke nogen speciel episode eller dato. De havde gentagne gange forsøgt at forbedre situationen, men uden resultat. Under møder fik F at vide, at der var ting, der ikke var i orden, men det var svært at få en kommunikation med hende. Med hensyn til den 29. juni er det svært at pege på konkrete forhold. F havde ansvaret for eftermiddagsprogrammet, og det var svært for den medarbejder, der mødte ind om morgenen, at tage bolden op. I starten af Fs ansættelse havde vidnet ikke så meget at gøre med hende, men i de sidste par måneder var de mere sammen. Hun har ikke modtaget kundeklager, men har hørt om ture, der ikke blev kørt. Der var også problemer med sommerferien 2008, hvor Peter Post Andersen slet ikke fik sin ferie. Der kunne ikke opnås enighed internt. Nogen gange meldte F sig syg. F fortalte i foråret og sommeren 2009 om sin ægtefælle M. Det var ikke noget godt forhold M var dranker. F ville gerne flytte fra M og søgte efter en lejlighed. Vidnet var ikke den, der hørte mest om situationen. F fik en halv fridag til at følge M til afvænningsbehandling. Dagen efter var F på arbejde. Vidnet hørte, at der var sket nogle komplikationer, og at M var blevet indlagt på hospitalet. Vidnet hørte ikke så meget om, hvad der skete. F var ikke så meget på arbejde i disse dage. Peter Post Andersen har forklaret, at han har været ansat hos Bjørn Klamer A/S i knap 3 år. Han sad tidligere på kontoret, men begyndte i efteråret 2009 at køre bus.

10 Da han sad på kontoret, planlagde han kørslerne. Han var en del af et team med kørselsleder Ellen Jensen og F. Connie Kirstein sad i bogholderiet og havde ikke med kørslerne at gøre. Vidnet mødte kl om morgenen, hvor han tog imod ændringer i kørselsprogrammet og sørgede for, at det hele fungerede. Senere på morgenen mødte Ellen Jensen, og kl mødte F. Han havde selv fri kl. 14. F planlagde kørslerne om eftermiddagen og tog i øvrigt imod forespørgsler, afgav tilbud og beregnede priser. Da F blev syg i sommeren 2008, måtte han rykke sin ferie i 2 uger. Der blev jævnligt holdt møder på kontoret. De var i en overgangsfase, hvor et nyt system skulle indarbejdes. Der blev lavet nogle fejl, og der var derfor ind imellem opsangsstemning på møderne. Både han selv og F, men også Ellen Jensen kunne få en opsang af Bjørn Klamer for at få systemet til at fungere. Han vidste, at F levede sammen med en mand, der var alkoholiker, og at dette gik F på. Han husker også, at Fs mand skulle indlægges til alkoholafvænning, og at hun blev meget stille i dagene op til. Han fik en SMS fra F om, at det ikke stod godt til med hendes mand, men han husker ikke præcist, hvornår han modtog den. Han er ikke sikker på, at han var på arbejde den 29. juni, men han mener, at han på et tidspunkt fik at vide, at opsigelsen lige var afgivet. Efter opsigelsen talte han med F, og de havde også kontakt via SMS, hvor han bl.a. fik at vide, at det stod rigtigt skidt til med hendes mand. Parternes argumenter HK Danmark som mandatar for F har anført, at F har krav på en godtgørelse efter familiefraværslovens 4, stk. 2, jf. 4, stk. 1, jf. 1, nr. 1, subsidiært efter funktionærlovens 2 b. Det gøres gældende, at det var Fs fravær mandag den 29. juni 2009, der begrundede Bjørn Klamer A/S opsigelse af hende. Samtlige kritikpunkter i opsigelsesskrivelsen kan henføres til Fs manglende fremmøde mandag morgen, herunder manglende afhentning af Antonio

11 Maya, uddeling af vogn 41 s ture mv. Under det tredje kritikpunkt er der direkte henvist til Mandag morgen hvor du F ikke kom. Om det faktiske forløb kan det lægges til grund, at F efter forudgående aftale med arbejdspladsen havde fri onsdag den 24. juni, og at hun med henvisning til sin ægtefælles hospitalsindlæggelse aftalte fridag også torsdag den 25. juni. Fredag den 26. juni var hun på arbejde hele dagen, selvom hun havde anmodet om at få fri på grund af ægtefællens sygdom. Det ligger altså klart, at det er forholdene om mandagen den 29. juni, som var afgørende for opsigelsen. Søndag den 28. juni ringede Fs yngste datter til Bjørn Klamer og meldte hende syg mandag, og om mandagen ringede den ældste datter og meldte F syg resten af ugen. Det var dér, opsigelsen blev ekspederet. I weekenden var Fs ægtefælle gået i leverkoma og havde fået lungebetændelse. Han blev lagt i respirator og var i livsfare. Bjørn Klamer A/S har ikke været i tvivl om, at Fs fravær skyldtes ægtefællens indlæggelse. Dette fortalte F, da hun bad om fri om fredagen, og dette er blevet gentaget, da Fs døtre søndag og mandag ringede og meldte F syg. Efter familiefraværslovens 1, nr. 1, jf. 4, stk. 1, har en medarbejder ret til fravær fra arbejdet, når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykke, der gør medarbejderens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig (force majeure). I det foreliggende tilfælde er betingelserne klart opfyldt. Fs tilstedeværelse var påtrængende nødvendig, da hendes ægtefælle akut kom i livsfare. Force majeure-begrebet i 1, stk. 1, skal forstås bredere end det traditionelle begreb om naturkatastrofer og lign. Af bemærkningerne til lovforslagets 4 fremgår, at bestemmelsen fastsætter lønmodtagerens beskyttelse mod afskedigelse som følge af udnyttelse af fraværsretten eller fremsættelse af ønske om at udnytte fraværsretten, og at lønmodtageren for at give denne en reel beskyttelse har krav på en godtgørelse, hvis denne afskediges i strid med bestemmelsen. Ukendskab til loven fritager ikke Bjørn Klamer A/S for ansvar.

12 Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at opsigelsen i det hele var usaglig og derfor under alle omstændigheder kan begrunde en godtgørelse efter funktionærlovens 2 b. Bjørn Klamer A/S har frafaldet at føre vidnet Ellen Jensen, og der var ingen uoverensstemmelser mellem F og Peter Post Andersens forklaringer. Der kan derfor udledes, at der ikke var særlige kritikpunkter mod F, som de to andre ikke også fik, og at problemerne skyldtes indkøring af et nyt system. Det ville i øvrigt være helt uacceptabelt at forvente en fejlfri arbejdsindsats fra F under ægtefællens alvorlige sygdom. En opsigelse i den situation ville for ikke at være usaglig kræve en påtale, hvilket F ikke har fået, heller ikke mundtligt. Ved udmåling af en godtgørelse efter familiefraværsloven bør udmålingspraksis efter ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven tages i betragtning. Godtgørelsen bør herefter udmåles som svarende til 9 måneders løn, og i hvert fald ikke under 6 måneders løn. En godtgørelse efter funktionærlovens 2 b, bør udmåles til 1½ - 2 måneders løn. Opsigelsen var uanstændig og himmelråbende usaglig. Bjørn Klamer A/S har anført, at opsigelsen blev udfærdiget den 29. juni 2009, hvor den blev underskrevet af Connie Kirstein på vegne af Bjørn Klamer. Det faktiske hændelsesforløb kan ikke subsumeres under familiefraværsloven og bestemmelsen om force majeure. I opsigelsesskrivelsen henvises således til en række kritikpunkter og ikke til, at F har udnyttet sin ret efter familiefraværsloven. Der havde allerede fra sommerferien 2008 været problemer med F, og opsigelsen skal ses som udtryk for, at der var samlet til bunke. En række forhold har været påtalt. Der var problemer med kvaliteten af Fs arbejde. Fejlene i juni kom blot oveni. Det må anses som bevist, at F forud for opsigelsen fik meddelt en mundtlig advarsel, og at hun derfor var klar over, at der ikke var fuld tilfredshed med hendes arbejde. Der er ikke indikationer for, at opsigelsen skyldtes Fs fravær den 29. juni, men Bjørn Klamer A/S er enig i, at datoen den 29. juni er afgørende. Det er ubestridt, at Fs fravær blev behandlet som sygdom, således at der ikke er sket løn-afkortning. Den besked, som Bjørn Klamer fik fra Fs datter søndag den 28. juni, var også en sygemelding.

13 Det er Bjørn Klamer A/S opfattelse, at forholdet ikke kan henføres til familiefraværslovens 1, idet der ikke forelå en force majeure -situation, og idet Bjørn Klamer ikke var bekendt med situationens alvorlige karakter. Det fremgik af bevisførelsen, at F ikke var på arbejde resten af tiden frem til ægtefællens dødsfald, svarende til 17 dage. Dette tidsforløb ligger langt udover, hvad en force majeure-situation tilsiger. Der er derfor ikke grundlag for at henføre forholdet under familiefraværsloven. Hertil kommer, at parterne først efterfølgende har fået kendskab til familiefraværslovens eksistens. En eventuel godtgørelse efter familiefraværsloven skal, som det også fremgår af bemærkningerne til loven, fastsættes under hensyn til Fs ansættelsestid og omstændigheder i øvrigt. Loven har hverken et maksimum eller et minimum. F havde på opsigelsestidspunktet været ansat i ca. 2 år. På baggrund heraf gøres det gældende, at godtgørelsen ikke kan overstige 3 måneders løn. Der henvises til U Ø. Vedrørende spørgsmålet om godtgørelse efter funktionærlovens 2 b gøres det gældende, at der siden 2008 havde været problemer med Fs indsats, og at det som anført havde været drøftet på en række møder. F havde flere gange udtrykt, at han kan bare fyre mig. Når man siger sådan, må man regne med, at det kommer arbejdsgiveren for øre. Af de grunde, der er anført i opsigelsen, har F tilsidesat sit ansvar hos Bjørn Klamer A/S. Fejlene, som kan henføres til F, må anses som grove og vanskelige at rette op på. Fejlene var væsentlige for virksomheden, og opsigelsen var sagligt begrundet, også selvom der ikke skulle være givet en forudgående advarsel. Hvis retten måtte finde opsigelsen usaglig, bør en godtgørelse højst udmåles til 1 1½ måneds løn. Sø- og Handelsrettens afgørelse Det lægges efter bevisførelsen til grund, at Fs ægtefælle, der den 24. juni 2009 blev indlagt på Hvidovre Hospital, under indlæggelsen lørdag den 27. juni 2009 blev ramt af en kraftig lungebetændelse og gik i leverkoma, og at han natten til søndag blev lagt i respirator på hospita-

14 lets intensivafdeling. Det lægges endvidere til grund, at ægtefællen var i akut risiko for at afgå ved døden, hvilket hospitalets læger orienterede F om. Retten finder på den anførte baggrund, at der gjorde sig sådanne tvingende familiemæssige årsager gældende, at Fs tilstedeværelse hos den sygdomsramte ægtefælle var påtrængende nødvendig. F havde derfor ret til fravær fra sit arbejde hos Bjørn Klamer A/S den 29. juni 2009, jf. familiefraværslovens 1, nr. 1). Under de anførte omstændigheder, og idet der ikke i øvrigt er grundlag for at anse opsigelsen for rimeligt begrundet i Fs forhold, finder retten, at opsigelsen, der fandt sted samme dag den 29. juni 2009, og i hvilken der var henvisning til Fs manglende fremmøde og en række omstændigheder og problemer denne dag, må anses at have været i strid med familiefraværslovens 4, stk. 1, jf. 1, nr. 1). Bjørn Klamer A/S skal derfor i medfør af familiefraværslovens 4, stk. 2, betale en godtgørelse til F, der under hensyn hendes ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt passende kan fastsættes til 4 måneders løn, svarende til kr. Efter sagens udfald skal Bjørn Klamer A/S betale sagsomkostninger til HK Danmark med kr., heraf kr. i delvis godtgørelse for HK Danmarks omkostninger til retsafgift og kr. til dækning af advokatomkostninger. Thi kendes for ret: Bjørn Klamer A/S skal inden 14 dage til HK Danmark som mandatar for F betale kr. med procesrente fra den 12. april I sagsomkostninger betaler Bjørn Klamer A/S inden samme frist kr., der forrentes efter rentelovens 8a. Aase Weiler Madsen Claus Forum Petersen Anders Terp-Hansen

15 (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0171005 - DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. oktober 2016 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Birgitte Grønborg Juul og Casper Hauberg Grønnegaard

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) BUPL for A (advokat Peter Breum) mod Ringsted Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen angår afskedigelsen af en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. i faglig voldgiftssag FV2015.0108. Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod. Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

TILKENDEGIVELSE. i faglig voldgiftssag FV2015.0108. Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod. Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 26. november 2015 i faglig voldgiftssag FV2015.0108 Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Hovedspørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Afskedigelsenævnssag BUPL. for A. mod. Tårnby Kommune

Protokollat. med tilkendegivelse. Afskedigelsenævnssag BUPL. for A. mod. Tårnby Kommune 1 Protokollat med tilkendegivelse i Afskedigelsenævnssag FV 2013.0152 BUPL for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Tårnby Kommune (advokat Sabine Buhl Lauborg) 2 1. Indledning Den 29. marts 2012 blev A opsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

------=--- NÆVNENES Hus

------=--- NÆVNENES Hus ,.. -. ------=--- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. april 2017 i sag 51.2016 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B ved (B) I sagens behandling har

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2, dog gengives de afgivne forklaringer.

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2, dog gengives de afgivne forklaringer. Retten i Glostrup DOM Afsagt den 28. april 2015 i sag nr. BS 10H-1690/2014: Kristelig Fagforening s.m.f. B mod A A/S Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 12. juni 2014, vedrører,

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

Kendelse af 3. september 2015 i afskedigelsesnævnssagen FV2015.0043: Danske Fysioterapeuter for A (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen) mod

Kendelse af 3. september 2015 i afskedigelsesnævnssagen FV2015.0043: Danske Fysioterapeuter for A (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen) mod Kendelse af 3. september 2015 i afskedigelsesnævnssagen FV2015.0043: Danske Fysioterapeuter for A (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen) mod Hillerød Kommune (advokat Sabine Buhl Lauborg) 2 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. Afskedigelsesnævnssag: Dansk Psykolog Forening. for. mod. Den selvejende institution Filadelfia

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. Afskedigelsesnævnssag: Dansk Psykolog Forening. for. mod. Den selvejende institution Filadelfia PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i Afskedigelsesnævnssag: Dansk Psykolog Forening for A mod Den selvejende institution Filadelfia Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om Den selvejende institution Filadelfias

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 180/2014 (1. afdeling) Scandinavian Airlines System-Denmark-Norway-Sweden (SAS-konsortiet), SAS Danmark A/S, SAS Norge AS og SAS Sverige AB (advokat

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 192-2012 MM mod Ejendomsmæglervirksomheden AA [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. august 2012 har Klagenævnet for Ejendomsformidling på vegne af MM

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

DOM. Advokatfirmaet A A/S. (Advokat Svend Jacob Harbo) mod. HK Privat som mandatar for. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. Advokatfirmaet A A/S. (Advokat Svend Jacob Harbo) mod. HK Privat som mandatar for. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 25. april 2013 F-8-11 Advokatfirmaet A A/S (Advokat Svend Jacob Harbo) mod HK Privat som mandatar for B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 189-2012 KK og MM mod Ejendomsmægler AA v/advokat LL afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 7. august 2012 har KK og MM indbragt ejendomsmægler AA for Disciplinærnævnet

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D.

Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D. DOM Afsagt den 11. juni 2013 i sag nr. BS SKSd-1099/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande C afgik ved døden den 21. november 2011. Boet behandles som et bobestyrerbo. Sagen drejer sig om,

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger:

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger: 1 Tilkendegivelse Som opmand i den faglige voldgiftssag: DI Overenskomst 1 v/di for Ferrosan A/S (advokat Sannie Skov Tvermoes) mod CO industri for Fagligt Fælles Forbund for fællestillidsrepræsentant

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Disciplinærsag. Dansk Pilotforening for A. mod SAS

Protokollat med tilkendegivelse i Disciplinærsag. Dansk Pilotforening for A. mod SAS Protokollat med tilkendegivelse i Disciplinærsag (FV2013.0010) Dansk Pilotforening for A (advokat Noaman Azzouzi) mod SAS (advokat Christian K. Clasen) - 2 1. Indledning A blev i 1989 ansat som pilot i

Læs mere

NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet. Kendelse

NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet. Kendelse -- -- = --- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse Afsagt af Tvistighedsnævnet den 18. maj 2017 i sag 06.2017 A ved HK Privat ved advokat Klara Hoffritz mod B ved advokat Rolf Ledertoug I sagens behandling

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) FOA Fag og Arbejde for A, B og C (advokat Jacob Goldschmidt) mod Viborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse.

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse. DOM Afsagt den 27. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Birgitte Grønborg Juul og Jacob Schall Holberg (kst.) med domsmænd). 13. afd. nr. S-994-15: Anklagemyndigheden

Læs mere

DOM. Afsagt den 22. marts 2013 i sag nr. BS SKSd-1876/2011: D mod A og Boet efter B og C. Sagens baggrund og parternes påstande

DOM. Afsagt den 22. marts 2013 i sag nr. BS SKSd-1876/2011: D mod A og Boet efter B og C. Sagens baggrund og parternes påstande DOM Afsagt den 22. marts 2013 i sag nr. BS SKSd-1876/2011: D mod A og Boet efter B og C Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt et udateret dokument, er et gyldigt

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV 2011.0002) Dansk Metal mod Tokheim Scandinavia A/S Afsagt den 5. maj 2011 1. Tvisten og dens behandling Uoverensstemmelsen vedrører et krav om betaling af fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Tilkendegivelse meddelt den 5. december 2013 i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Danmarks lærerforening som mandatar for (første afskedigelsesrunde) A, B, C, D, E og (anden afskedigelsesrunde)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127 FOA Fag og Arbejde for A mod Kommunernes Landsforening (KL) for Sønderborg Kommune - 2 Tvisten Uoverensstemmelsen anga r, om det var berettiget,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE ------=--- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt aftvistighedsnævnet den 20. september 2017 i sag 26.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I sagens be

Læs mere

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen Personalejuridiske udfordringer Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Lidt om ferie Opsigelse det praktiske Skal ansættelsesforholdet overhovedet afsluttes?

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2016.0040 Blik- og Rørarbejderforbundet mod Arbejdsgiverne for Østergaard Entreprise A/S Tvisten Sagen angår, om montør As uarbejdsdygtighed, der

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 336 2015-13397 AA og BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Christian Jessen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K. København, den 20. december 2017 Sagsnr. 2017-2383/VTA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K. Klagens tema: Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere