Kommunikation i folkekirken IDEKATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikation i folkekirken IDEKATALOG"

Transkript

1 Kommunikation i folkekirken IDEKATALOG

2 Indholdsfortegnelse Forord... Model for kommunikation... Ti bud om kommunikation... Fadervor starter sognefestival... Nye måder at komme ud med budskabet på... Dukketeater er ikke kun for børn... Kirken bliver genkendt... Retningeslinjer for visuel kommunikation i Bredballe Kirke... Skab synlighed af menighedsrådsvalg i lokalavisen... Unge ideer til ung kommunikation... Online med konfirmanderne... Møder børnene, hvor de er... Digitale medier er sociale... Paragraffer for fotografering... Sogneundersøgelse i Nørremarkskirken... Sidegevinsten ved sogneundersøgelse... Er døren åben?... Efterlønner må arbejde frivilligt... Mystery shopper... Kirken sælger billetter... Tilfredse gæster i kirken... En plan for frivillighed Forsidefoto Korset er lavet af en geværpatron, der stammer fra borgerkrigen ( ) i Sierra Leone. Kirken i Sierra Leone spillede en aktiv rolle i årene efter krigen. Man samlede bl.a. patronhylstre fra jorden og lavede dem om til kors Udgiver: Haderslev Stift, Ribe Landevej 35-37, Haderslev. Projekt for kommunikation ved Vejle Provsti Projektgruppe: Bente Munk, Ole Engberg, Kirsten Almind, Karen Sundbøll, Leif Arffmann. Tekst, foto og layout: Marie Skødt (hvor ikke andet er nævnt).

3 Forord Dette idekatalog har form af en artikelsamling af gode historier om kommunikation i sognene. Ønsket er at skabe inspiration, motivation og nye perspektiver på arbejdet med sognenes kommunikation. Kommunikation har flere betydninger for kulturen. På den ene side er kommunikation udadrettet, idet den, gennem overførsel eller udveksling af information, sigter mod at påvirke eller interagere med omgivelserne. På den anden side er den rettet internt mod opretholdelsen og vedligeholdelsen af fællesskabets betydninger og selvopfattelse. Disse aspekter er nært forbundne, eftersom de begge fungerer afgrænsende og organiserende i forhold til omverden (Lars Thøger Christensen). Idekataloget samler erfaringer fra Kommunikation i folkekirken - pilotprojekt i Vejle Provsti. Pilotprojektet har arbejdet sammen med seks sogne og ungdomspræsten for at undersøge kirkens udfordringer med kommunikation set fra sognenes perspektiv. Det drejer sig om Bredballe, Egtved, Gauerslund, Nørremarkskirken, Smidstrup-Skærup, Vindelev-Kollerup sogne samt ungdomspræsten i Vejle Provsti. Sognene repræsenterer by- og landsogne og en geografisk spredning. 25. juni 2013 Marie Skødt

4 Breve Personlige taler ved bryllup eller begravelse TALE Prædiken Kirkeblad Hjemmeside ÉN ORD MANGE Samtaler ansigt til ansigt LYTTE Brugerundersøgelser Lytte til stemninger og tendenser 4

5 Model for kommunikation Med pilotprojektet er der udviklet en model, som giver overblik over fire former for eksternt rettet kommunikation. Modellen er en stærk forenkling af virkeligheden, der har til formål at give overblik over et særligt genstandsfelt. Centralt for modellen står formidling af ordet, hvor man som kommunikator enten kan fungere som taler eller som lytter. På den anden akse er det formidling af ordet til én eller til mange på samme tid. Dette giver fire forskellige kombinationsmuligheder for kommunikation, hvor man på den ene side enten taler til én eller mange eller at man lytter til én eller mange. Modellen tydeliggør fire kategorier, som er relevante for kommunikation og som kommer til udtryk på forskellig måde. Kommunikation med én I kommunikation med den enkelte er det åbenlyst, at samtalen står centralt. Det er i samtalen, at man simultant kan tale og lytte til hinandens synspunkter og derigennem lære hinanden at kende. I kommunikation med den enkelte er udfordringen at være nærværende i samtalen og at udtrykke sig klart og tydeligt i dialogen. Når der er enkelte eller få deltagere er der mere plads til fordybelse. Kommunikation med mange I kommunikation med mange gælder det, at samtalen ofte får karakter af monolog. I et oplæg med mange tilhørere kan ikke alle komme til orde. Forud for oplægget går arbejde med at kende sin målgruppe og vide, hvad de har brug for at vide. Kommunikation til mange er også dialog. Man skal tale og lytte til den målgruppe, som man kommunikerer med for at skabe en formidling med et stærkt og tydeligt budskab. Opgaven er på forhånd at kende og forstå målgruppens behov for information og at ramme en stemning, som vinder genklang hos modtageren. 5

6 Ti bud om kommunikation En guide til afsenderen i at tænke i budskaber og modtagere Af Arne Mariager Krav nr. 1: Vær helt afklaret om, hvad budskabet er. Husk at kommunikation altid har en hovedperson. Budskabet skal derfor være formuleret, så modtageren får lyst til at modtage og har let ved at forstå meddelelsen. Afsenderens forfængelighed er uvæsentlig. Før budskabet sendes ud: Vær selvkritisk og spørg: Er der noget som helst i dette budskab, som kan misforstås? Hvis ja, så lav formuleringen om. Dette er ultimativt. Stil dernæst dig/jer selv yderligere to spørgsmål: Fremstår min/vores pointe tilstrækkelig klar? Er der noget overflødigt i budskabet? Vær totalt ærlig i besvarelsen af spørgsmålene og lad aldrig magelighed eller travlhed påvirke svaret. Lav om, hvis det er nødvendigt. Husk at ord, trykt tekst, billeder, film etc. i forbindelse med kommunikation er redskaber. Værktøjer, som skal bringe budskabet igennem. Det er ikke pyntegenstande, men brugsgenstande i kommunikation. Derfor er det vigtigste ikke, at det er smukt, men at det virker. Undgå brug af fremmedord, fagudtryk, udenlandske ord og enhver form for indforståethed. Undgå indskudte sætninger i såvel mundtlig som skriftlig kommunikation. Kan det ikke udelades, så huske endelig at afslutte alle sætninger. Uanset om der bruges mundtlig eller skriftlig kommunikation, så forbered budskabet på forhånd og byg det op via korte sætninger. Brug aktivt sprog, uanset om kommunikation er skriftlig eller mundtlig. Det vil sige, tal i datid eller nutid - undgå før-datid og førnutid. Udnyt mulighederne i metaforer (billedsprog). Uanset om der kommunikeres verbalt eller skriftligt, er metaforer med til at levendegøre budskabet og til at fastholde modtagerens interesse. 6 Arne Mariager ved et foredrag for projektdeltagere i Bredballe Sognegård 28. februar 2013

7 Udsnit af 140 m2 vægmaleri ved UC Syddanmark, campus Esbjerg malet af Flemming Rendbo

8 Fadervor starter sognefestival 8 En god ide fra et nyt medlem blev bakket op af det øvrige menighedsråd. Nu arbejder en stor del af sognets kirkelige sammen om sognefestivalen. Som nyt medlem i menighedsrådet ønskede Jan Weber at bidrage med andet og mere end praktiske, administrative opgaver eller små tiltag med spredt effekt. Nu ser han spændt frem til, at hans ide bliver ført ud i livet i sammen med det øvrige menighedsråd og en række lokale samarbejdspartnere. Ønsket var at lave et arrangement for hele sognet i et fælles projekt. Det var oprindeligt fascinationen af nogle tal, der førte til ideen bag sognefestivalen, der skal finde sted 6. september 13. Talkombinationen kan nemlig genfindes i Matthæusevangeliet kapitel 6, vers Hvis man slår op i Biblen, finder man en tekst, som er velkendt for de fleste; nemlig Fadervor er kirkens modsvar på overtroens og bank under bordet, mener Jan Weber. Hele arrangementet bliver bygget op om Fadervor som tema, fortæller Jan Weber. Fredag aften er der festaften med et stort arrangement med Sigurd Barrett, som fortæller bibelhistorier og synger sin Fadervor-sang sammen med børn og forældre. Kirkekoret synger og underholder sammen med den musikalske underholdningsvært, som er kendt af de fleste. Spejderne laver snobrød over bål med reference til vort daglige brød, der er koncerter, foredrag og vi maler et stort vægmaleri. Festivalen starter og slutter med en gudstjeneste. - En stor del af projektet handler om kommunikation, hvor vi kommunikerer på mange niveauer, siger Jan Weber. - Både mellem alle samarbejdspartnere, hvor vi har opdelt opgaverne imellem os og ud til sognet. Timingen er helt central. Vi skød det hele i gang, da kirkebladet med Sigurd Barrett på forsiden udkom i juni. Vi benytter os af kendiseffekten for at få folk til at åbne kirkebladet og blive opmærksomme på festivalen. - Vi har lavet en fælles hjemmeside, for det er et fælles projekt for os alle. Jan Weber fremhæver, at det er vigtigt, at hjemmesiden var klar, da kirkebladet udkom, så de nysgerrige kunne læse mere om arrangementet og de parter, der står bag. Hvis de bliver mødt af en hjemmeside, der er under opbygning, så glemmer de det hele igen, mener Jan Weber, der arbejder som tv-fotograf og er vant til at tænke i billeder. - En facebook-gruppe kan være aktiv under selve festivalen, hvor vi deler fotos og videos fra de arrangementer, der finder sted. - Målet med arrangementet er ikke kun, at vi åbner kirkedøren op, så man kan komme ind. Tværtimod er det vores ønske at komme ud af kirken og vise, hvad vi laver, fortæller en engageret Jan Weber, der også har planer om at få bannere op at hænge i byen og plakater for at synliggøre festivalen mest muligt. Plakaterne skal op at hænge nogle uger før festivalen - og ikke i så god tid, at man kan nå at blive trætte af dem, understreger Jan Weber, der ønsker at fremstille en række forskellige plakater med citater for at fastholde opmærksomheden, for som Jan understreger: - Folk må gerne undre sig Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 9-13 Fadervor Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

9 Nye måder at komme ud med budskabet på Elektroniske nyhedsbreve er en ny slags kirkeblad - Det er ikke fordi der sker så meget her, fortæller Birgitte Rosager Møldrup undskyldende, inden hun begynder at remse de ting op, som rent faktisk sker i det lille landsogn. En liste af opgaver, som det er til at blive helt forpustet af. Som præst på landet er det Birgitte Rosager Møldrup, der opdaterer hjemmesiden med lidt assistance fra sekretæren, der arbejder to timer om ugen for sognet. Udover at være præst i Kollerup- Vindelev Sogn er Birgitte Rosager Møldrup hjælpepræst i Jelling. - Kirkebladet udkommer tre gange om året, hvor det tidligere udkom fire gange om året. Det giver mere tid og råd til at arbejde med et nyhedsbrev, som vi udsender elektronisk via mail. Det er et modul, som er integreret i vores hjemmesideløsning, så det har samme grafiske udseende som hjemmesiden og det er der god signalværdi i, fortæller Birgitte, der lægger vægt på æstetikken i sin kommunikation. - Nyhedsbrevet bruger jeg til at fortælle, hvad der sker. En børnegudstjeneste på søndag vil jeg reklamere for, kirkeministerens besøg, vores nye biskop og så har vi en konkurrence i kirkebladet. Jeg sender ud 1-2 gange om måneden til de 50 personer på listen, helst ikke for tit, men jeg bringer gerne nyheder i sognet og nyheder, der går ud over sognet. Besøg på hjemmesiden stiger, når nyhedsbrevene bliver sendt ud, kan Birgitte se på statistikkerne, der måler antal besøg, viste sider og tidsforbrug pr. side. - Billeder er relevante og jeg får respons, når jeg har nogle gode billeder med. format for, hvordan annoncen skal se ud. I virkeligheden er der meget arbejde med at få tingene til at lykkes, fortæller Birgitte Rosager Møldrup, der gerne så, at annoncen havde endnu mere kant og flere farver for at vække opmærksomhed i den spraglede avis. - Der må ikke være fejl i annoncen, men det sker af og til, for der er mange led, før alle informationerne er samlede. Birgitte ser gerne, at der er en kommunikationsansvarlig i menighedsrådene, der sørger for, at tingene kommer ud på den rigtige måde. Det kan ske i et samarbejde med præsten, der i forvejen roder med rigtigt mange opgaver. En kommunikationsansvarlig vil være med til tjekke, om tingene kommer godt nok ud til naboerne og give kritik og sparring, der tager udgangspunkt i, hvordan en bruger opfatter tingene. En person, der tager medansvar og har en god fornemmelse for stemninger, vil kunne bidrage rigtigt meget og skabe værdi for kirken. Man er det, man viser og derfor er det vigtigt med æstetik og at kirken fremstår med et godt image Kollerup-Vindelev Sogn er med i en fælles annonce med nabosogne i området og er glade for samarbejdet på den front. - Vi har fået taget nogle professionelle fotos, som vi kan bruge i annoncen og vi har lavet et fast 9

10 Fotograf: Henrik Lynggard Jensen

11 Dukketeater er ikke kun for børn Det er ikke kun børnene i sognet, der har glæde af dukketeatret. Et team af hjælpere arbejder i månedsvis med opgaven. - Vi har lavet dukketeater i tre år og vi bliver ved så længe, det er sjovt, fortæller Bente Rosenkrants, der er sognepræst i Smidstrup og Skærup Kirker og står bag stykket, som bliver skrevet hen over sommeren. I august går arbejdet igang og arbejdsgruppen mødes for at at lave dukker og kulisser til stykket. - Det er en flot fortælling, og det er meningsfyldt at arbejde med stykket. Vi er helt høje, mens det står på, fortæller Bente Rosenkrants, der som præst har det naturlige ansvar for det teologiske indhold i stykket. Dukketeatret bliver vist fire gange op til jul. De to børnehaver og dagplejerne i de to sogne bliver inviteret til kirkerne for at se stykket. Det samme gør de mindste skolebørn. Vi kan se, at de følger godt med og er optagede af historien, fortæller Bente. Børnene tager ofte forældre og bedsteforældre med, så der er fuld hus hver gang. Også de ældre beboere i sognet skal have mulighed for at se stykket, så kulisser og dukker flyttet til plejehjemmet, hvor det bliver vist for plejehjemsbeboerne. Også her er der begejstring og enighed om, at dukketeater ikke kun er for børn. Næsten 300 mennesker så dukketeatret i Det er en dialogisk proces at arbejde med dukketeatret og Bente får god assistance af det kvindelige korps af dukkemagere og mændene, der står for kulisserne. Mens forberedelserne står på, diskuterer de frivillige flittigt teologi i forhold til dukketeatret. - Det er vigtigt, hvad englen siger, for det er det helt centrale i historien og hvad er ansigtsudtrykket for en kvinde, der skal føde Guds søn? Det er nogle af de spørgsmål, som vi diskuterer. Nogle gange har vi nye forslag til, hvordan vi kan gøre replikkerne endnu mere præcise i forhold til vores historie, siger Bente Rosenkrants med et smil. - Vi har en stor gruppe af frivillige, der arbejder med dukkerne og kulisserne. Til sidst i processen kommer der flere til, som gerne vil hjælpe som dukkeførere, fortæller Bente, der fremhæver, at de frivillige ikke kun er mennesker, der kommer i kirken til hverdag, men at der også kommer andre mennesker, som gerne vil være med til denne opgave, hvor de på forhånd præcist ved, hvad de siger ja til. 11

12 Kirken bliver genkendt En designlinje for kirkens kommunikation sikrer ensartet kommunikation Med tre præster, en organist og sognemedhjælper, flere kordegne, kirketjenere og kirkegårdspersonale, menighedsråd og flere aktivitetsudvalg er der mange mennesker i Bredballe Kirke, der kommunikerer eksternt på kirkens vegne. Der er stor sandsynlighed for, at kommunikationen mere afspejler den enkelte afsender, hvis man ikke aftaler fælles retningslinjer for, hvordan kirkens kommunikation skal se ud. Annette Maarbjerg er formand for menighedsrådet i Bredballe Kirke, hvor man har valgt at oprette et kommunikationsudvalg, som har lavet en ny designlinje for kirkens kommunikation. - At vi har et kommunikationsudvalg giver en tryghed i, at der er flere øjne, der ser på det, vi laver og det er et lille, effektivt udvalg, der drøfter emner, der er vigtige for os. Kommunikationsudvalget er præstens forlængede arm i forhold til vores kirkeblad, hjemmeside og andet eksternt information. Udvalget udsprang af, at præsterne var ansvarlige for kirkebladet, hvor det blev en større og større opgave at samle materialet, få det sat op og sendt videre til tryk, hvorfor opgaven blev lagt ved en frivillig, der var tidligere medlem af menighedsrådet. I løbet af vores kommunikationsprojekt det sidste års tid har vi fået mere fokus på det, så opgaverne for udvalget er bredere nu, end de var tidligere. - Det vigtigste er ensartetheden i det, der kommer fra kirken, så man identificerer og genkender kirken som afsendere. Vi har samtidigt givet et frirum for klubber til at gøre, hvad der passer bedst til deres målgruppe, så vores designlinje ikke bliver for stram fra starten, fortæller Anette Maarbjerg om menighedsrådets overvejelser, før de satte udvalget i gang med opgaven. - Jo flere gange, man ser det samme, jo bedre sidder det fast på nethinden. Der vil altid være for- 12 skellige holdninger til, hvordan et logo skal se ud. Hos os har vi valgt et logo, vi allerede har brugt i mange år, og som vi nu bliver mere konsekvent i brugen af. Designlinjen er beskrevet i et internt dokument, som fastholder det, som der er aftalt for at sikre ensartetheden. Designlinjen omfatter brevpapir m. logo, A4 m. logo, fakturaer og kuvert samt giver en guide for, hvordan man bruger logoet i invitationer til kirkelige arrangementer. Der er gjort overvejelser om, hvordan designlinjen rent praktisk skal føres ud i livet i de elektroniske skabeloner, som personale og medarbejdere arbejder med. Det nemme er på mange måder at lave manualen, mens det svære er i virkeligheden at få den til formidlet til alle de mennesker, der skal bruge den. Der er store fordele ved at have en designlinje, mener Annette Maarbjerg, der har siddet i menighedsrådet i godt 12 år og været formand i to perioder. Når der skal laves invitationer til arrangementer, skal man ikke tænke det hele fra bunden, men man har noget at tage fat i og det letter arbejdet for medarbejdere og frivillige. Annette Maarbjerg mener, at det giver en fællesskabsfølelse, fordi det synliggør, at man arbejder for det samme

13 Retningslinjer for visuel kommunikation ved Bredballe Kirke Baggrund og formål Der er mange afsendere af kommunikation fra Bredballe Kirke. I dag er der ikke nogen fælles linje for kommunikationen og der bliver brugt forskellige logoer, formater og teksttyper. Vi ønsker at skabe en mere ensartet visuel kommunikation, som gør det lettere at se, at informationerne kommer fra Bredballe Kirke. Samtidigt vil vi gerne gøre det nemt for afsenderne at sikre denne ensartethed ved vejledning, skabeloner og let adgang til kirkens logo. Retningslinjerne gælder for kommunikationsmaterialer fra præster og alle ansatte ved Bredballe Kirke, menighedsrådet samt frivillige, der er involveret i arbejde, der er støttet af menighedsrådet. Det er vores håb, at alle vil opleve retningslinjerne som en hjælp til udformning af kirkens kommunikation. Oplægget er godkendt på menighedsrådsmøde den 7. november De nye retningslinjer er gældende fra 1. januar Menighedsrådet 1. Overordnede retningslinjer 1.1. Typografi Til al voksenkommunikation bruges skrifttypen Arial. Til børnekommunikation er skrifttypen valgfri Kirkens logo Kirkens logo anvendes på alle kommunikationsmaterialer. Det godkendte logo findes på hjemmesiden: bredballekirke.dk i tre forskellige størrelser både i en positiv såvel som negativ udgave. På breve, kuverter og fakturaer er placeringen givet. På alle andre materialer kan størrelse og placering vælges frit. Sognegårdens logo udgår og udelades fremover. 2. Specifikke kommunikationsmaterialer 2.1. Breve Der findes en skabelon til brev med logo (se bilag 1). Denne placeres på IT skrivebordet, eller kan rekvireres hos formanden for hjemmesideudvalget. Skabelonen indeholder logo i øverste højre hjørne og informationstekst i bunden samt følgende felter, som der skiftes til med musens venstre tast: Adressefelt Datofelt, hvor måneden skrives helt ud (januar, februar osv.) Tekstfelt Felt til underskrift 2.2. Konvolutter Nuværende konvolutter bruges op. Når der skal bestilles nye overvejes selvprint ved hjælp af skabelon, eller indkøb efter udarbejdet skabelon med kirkens logo (se bilag 2) Tryksager (invitationer, programmer, foldere, pjecer) For disse materialer gælder de overordnede retningslinjer omkring skrifttype og logo. Der findes en skabelon for et A4 ark med kirkens logo uden undertekst i bunden (se bilag 3). Placeres ligeledes på IT skrivebordet under navnet A4 med logo, eller kan rekvireres hos formanden for hjemmesideudvalget Annoncer Skrifttypen Arial og kirkens logo Hjemmeside Skrifttypen Arial og kirkens logo Faktura fra kirkegårdskontoret Tilrettes i overensstemmelse med overordnede retningslinjer.

14 Staby Kirke

15 Det er med journalister, som folk er flest. Vi søger uvilkårligt mod det, der afviger og hvor der er en lige vej med et lille bump, ser vi snarere bumpet end den lige vej. Kristian Pahus Skab synlighed af menighedsrådsvalget i lokalavisen Tips, der kan synliggøre valget - og arbejdet i de fire år mellem valgene Af Kristian Pahus Vær opsøgende Redaktionen er ikke alvidende, men den savner som regel stof. Husk: Meget styres af Den Store Redaktionelle Tilfældighed. Vær i god tid, men ikke i for god tid. Plej relationen også uden for valgperioden. Vær præcis, tilgængelig og omgængelige, selv hvis du føler dig skidt behandlet. Overvej den gode lokale vinkel Valget i sig selv er som hovedregel uinteressant. Alle foreninger vælger jo bestyrelser og alle mangler folk. Det er ikke noget nyt. Journalister er altid på jagt efter konflikter - det kan også fortolkes positivt. Jeg holder selv af ordet brudflader. En god historie bevæger sig altid langt en brudflade, også når det er en positiv historie. Brudflader kan være fortid/nutid, unge/ gamle, hos os/hos de andre, mænd/kvinder, præst/lægfolk, dansk/afrikansk, Orgelmusik/ rock, tro/forstand, grundtvigsk/missionsk, folkelig/elitær, byen/landdistriktet, nærhed/ afstand, tradition/fornyelse, før omvendelsen/efter omvendelsen, før valget/efter valget osv. Brudfladen skal være lokal for at være interessant for lokalavisen Vær indstillet på, at journalisten finder en helt anden vinkel, end du havde planlagt - og glæd dig over omtalen alligevel Kig spændende personer ud De fleste historier fortælles bedst af levende mennesker, altså individuelle fortællinger. Det er ofte sjovere (og nemmere) for journalisten at tale med 1-2 personer end med 10. Lokalredaktionen er altid på udkig efter interessante mennesker: Han har været kirkeværge siden 2. verdenskrig; han er den yngste formand i Danmark, hun har valgt 12 præster (og hende, der er nu, er den bedste...). Igen: Mennesker, der er på en brudflade - eller har stået på en - er de mest interessante Kristian Pahus holdt foredrag i Gauerslund Sognegård 31. maj 2012 som optakt til årets menighedsrådsvalg. 15

16 Unge ideer til ung kommunikation Ungdomspræsten i Vejle involverer unge i sit arbejde Unge mennesker, der kommer til og flytter væk tre år senere. Det skaber nogle helt særlige udfordringer for ungdomspræsten, der arbejder med de unge mennesker. De unge rykker sig hele tiden. Rikke Holm er ungdomspræst i Vejle Provsti og kalder det et vilkår for jobbet, der ikke kan være anderledes. - Jeg samarbejder meget med de voksne på ungdomsuddannelserne rundt om de unge. Det er helt nødvendigt i mit arbejde, før ellers var der ingen kontinuitet, fortæller Rikke Holm. - Jeg kan ikke tale de unges sprog, og det kommer jeg aldrig nogensinde til, fortæller Rikke Holm med fast overbevisning. - Jeg skal færdes, hvor de er, tale mit eget sprog og det forhåbentligt på en måde, der matcher deres. Det vil være utroværdigt, hvis jeg overtager deres sprog. Sprog og kulturer hænger nøje sammen og forskellige mennesker har sit eget sprogbrug, som kendetegner, hvem de er. Om online kommunikation er der ingen tvivl om, at der gælder nogle særlige udfordringer. Der er rigtig mange på markedet og konkurrencen om opmærksomhed er hård, fremhæver Rikke Holm. - Jeg har ikke ressourcer til at gå ind i konkurrencen og lave den flotteste, lækreste kampagne. De oplysninger, der er brug for i forhold til mit arbejde skal være tilgængelige og de skal fremstå overskuelige og med et lækkert, indbydende layout. Hjemmesiden er ansigtet udadtil og den skal være informativ og indbydende på samme tid, mener Rikke Holm, der fortsætter: - Hjemmesiden skal synliggøre, hvad man kan 16 bruge en ungdomspræst til og hvordan man kommer i kontakt med mig. Det er tidskrævende at opbygge en ny hjemmeside, så det var en arbejdsopgave for volontør Christine Aanstad Jensen, der som nybagt student blev ansat i et år hos ungdomspræsten. Christine var selv en del af målgruppen, da hun startede her, så hun havde nogle gode forudsætninger for at gøre arbejdet, hun legede med det og så brugte hun de timer der skulle til, fortæller Rikke Holm. Christine Aanstad Jensen, der siden er flyttet til Århus for at videreuddanne sig, tog fat i nogle skoleelever fra en af ungdomsuddannelserne i Vejle og lod dem til at være med til at pege på nogle muligheder for at udvikle hjemmesiden. Det skete ved at lave et fokusgruppeinterview med en lille gruppe elever for at få indsigt i målgruppens informationsbehov. Det gav et indblik i, hvordan andre unge tænker og tilegner sig informationer og på den måde kunne Christine få testet sine ideer til emnevalg, menupunkter og sprogbrug på hjemmesiden. For Rikke Holm betyder det, at det er nemt at arbejde med hjemmesiden, der blev udviklet i Jeg arbejder ind i konceptet og opdaterer, når der er brug for det, så det er rigtigt fint. Jeg har valgt ikke at være udfarende på de sociale medier, fordi det er en det er en kommunikationsform, som du skal holde ved lige hver dag eller måske endda flere gange om dagen. Unge går ikke bare ind og liker en gruppe som ungdomspræstens - der skal være en grund til, at man går med ind i en gruppe. - Det er vigtigt for en institution som folkekirken at forholde sig til nye muligheder med de kommunikationsmedier, der kommer til. Når man har noget, der skal kommunikeres, er det vigtigt, at det falder i med den vekselvirkning, der er mellem mennesker og ikke bare bliver råbt højere og højere for døve ører, slutter Rikke Holm

17 Christine Aanstad Jensen var volontør for ungdomspræsten i et år. Foto: Rikke Holm Fakta Fokusgruppeinterviewet er en kvalitativ metode, hvor man udnytter de dynamikker, der opstår i debat og diskussioner til at få en dyb indsigt i og en sammenhængende forståelse for et specifikt emne. Fokusgruppeinterviews varer typisk 1½ - 2 timer og ledes af en moderator, der præsenterer interviewets temaer og styrer diskussioner. 17

18 Online med konfirmanderne Unge har 44 timers medieforbrug i døgnet, fortæller Daniel Ord Rasmussen fra det digitale mediebureau Seismonaut på et foredrag om brug af de sociale medier. Det kan da ikke passe, tænker du måske, for døgnet har kun 24 timer, så hvordan er det overhovedet muligt? Det kan det også kun, fordi de unge er på flere medier samtidigt og både tjekker sms er, er på facebook og har fjernsynet tændt i baggrunden, mens de laver lektier. Daniel Ord Rasmussen mener, at vi i stigende grad har tiltro til de sociale medier; medier, hvor vi kan tale med hinanden og dele vores oplevelser med hinanden og ikke bruger hjemmesider som den primære kilde til information. Tiden, hvor sedler med telefonkæder hang på enhver opslagstavle i familier med skolebørn, er passé. I Bredballe Kirke har præsterne oprettet en fælles facebookgruppe til de konfirmander og de har en sms-kæde til hvert hold, hvor de kan udsende informationer til alle på én gang. Mens mobiltelefonen bruges til de hurtige informationer til det enkelte hold, er facebook velegnet til at formidle praktiske informationer om undervisningen og konfirmanderne kan stille spørgsmål til præsterne og til hinanden. Det er eksempelvist almindeligt at bruge facebook til at tjekke, hvem der kommer til gudstjeneste, så man kan aftale at følges ad. Fire kommende konfirmander, Line, Maja, Anne Mette og Nicoline til Konfirmand Aktion. I midten Elisabeth fra Sierra Leone, der fortalte om at være kristen minoritet i et muslimsk land. Foto: Henrik Johannessen

19 Nicoline Leshly Hansen blev konfirmeret i april Hun synes, det er meget rart, at præsterne bruger facebook og sms, fordi de kan få kontakt med alle med én gang. Nicoline på 13 år mener, at præsterne var gode til at skrive, hvis der var noget, at de som konfirmander skulle huske. Nicoline bliver bakket op af Line Christrup Gyldenløve Kjeldsen, der også blev konfirmeret i april Næsten alle bruger facebook, så det er en god måde at komme ud til os alle på. Vi får notifikationer, så vi kan følge med, hvis der er nogen, der skriver. Vi havde en gruppe med alle fra min årgang og brugte den mest til spørgsmål og praktiske informationer. Hvis der var noget, vi skulle huske eller hvis undervisningen var aflyst, fik vi en sms fra vores præst om morgenen for at minde os på det. Det fungerede rigtigt fint, mener 14-årige Line. Line Christrup Gyldenløve Kjeldsen fortæller, at hun er på facebook hver dag, hvor hun går ind og tjekker, hvad der er sket. Hun mener, dog at det er lidt kedeligt, for der sker ikke så meget for tiden. Line fortæller: - I 6. klasse skete der meget på facebook og vi var på næsten hele dagen, for mange havde lige fået det. Nu er jeg mere sammen med mine venner, for vi har det sjovere, når vi er sammen, end at vi skriver sammen over facebook. Jeg er begyndt at bruge Instagram, men det er mest billeder - ellers bruger jeg ikke rigtigt andet. Facebook er god til at give fælles beskeder til hele klassen, men jeg kan godt lide at komme til præst, fordi der snakker man rigtigt om tingene, slutter Line Christrup Gyldendløve Kjeldsen, der er glad for at kunne hjælpe med informationer om unges brug af sociale medier. Facebook giver også mulighed for at dele fotos og videoer, men dette er kun blevet brugt en lille smule i konfirmandgruppen i Bredballe. Henrik Johannessen, der er den ene af de tre præster i Bredballe Kirke, fortæller, at det drejer sig om at vænne sig til at få de nye medier ind i undervisningen. - Vi lagde en musikvideo med Lady Gaga op i gruppen, som kunne tolkes i en kristen kontekst og det gav en del opmærksomhed, men vi kan bruge det endnu mere. Jeg beder gerne konfirmanderne om at tage et foto med af en kirke, de har besøgt i sommerferien eller en kirke, som har en særlig historie for dem. Der er ingen grund til, at vi ikke kan bruge facebook til denne øvelse, så det skal prøves af, siger Henrik, der også kender til de unges medievaner gennem sine tre børn. - Vi bruger gerne nogle af de ting, der er oppe i tiden som et springbræt til at tale om Gud og vi kan bruge de sociale medier endnu mere, men de kan ikke stå alene, udtaler Henrik Johannessen, der mener, at det er godt at prøve tingene af. Han fremhæver samtidigt, at der sker utroligt mange aktiviteter i folkekirken for tiden. - Der er aldrig tidligere i historien sket så meget, siger Henrik Johannesen med eftertryk Simultane dialoger Et af de træk, der kendetegner unges brug af medierne, er den stigende brug af simultane dialoger. Med det menes, at unge i dag kommunikerer på tværs af tid og rum og i flere medier på en gang. Det er ikke unormalt, at unge på den ene side er til kaffe hos mormor, mens de samtidigt skriver sms er med deres venner. Eller at lektie-læsning på værelset foregår med mobiltelefonen tænkt, samtidigt med at man er online på MSN messenger og hører musik i anlægget. Denne udvikling kan anskues negativt. Nogle taler om, at det stigende medieudbud gør de unge forvirrede, hæmmer indlæringen og skaber kaos i den unges tilværelse. Andre medier derimod, at medierne øger de unges refleksivitet. Rune Gregersen i De unges mediebrug - mediernes ungebrug? 19

20 Møder børnene, hvor de er Der er fordele og ulemper ved at bruge facebook og sms i konfirmationsundervisning, mener to præster Af Louise Vorre Bredballe Kirke er en af de kirker, der har valgt at bruge Facebook til kommunikation med sine konfirmander. De har lavet en gruppe til konfirmanderne på Facebook, hvor de tre præster i sognet kan invitere konfirmander til at deltage. I gruppen har både præster og konfirmander mulighed for at dele noget på væggen. Praktiske informationer kan hurtigt deles I gruppen på Facebook er det muligt at dele praktiske informationer, skal konfirmanderne eksempelvis på tur, kan der skrives beskeder omkring det i Facebook gruppen. Birgith Vestergaard og Henrik Johannessen, der begge er sognepræster i Bredballe, har stor glæde af Facebook i forbindelse med konfirmandundervisningen, det er det eneste rigtige at gøre, man møder børnene der, hvor de er, og det er lettere at kommunikere med dem gennem Facebook, fortæller Birgith og fortsætter det er ikke sikkert at de fanger en besked der er givet mundtligt til konfirmandundervisningen, og her er Facebook altså rigtig god, for børnene tjekker jo deres Facebook hele tiden. På Facebook kan man nemt se, hvor 20 mange der har set den besked, man har lagt op på væggen, på den måde kan man se, hvem der har set det og dermed sikre sig at alle har fået beskeden. Birgith er også i kontakt med sine konfirmander gennem sms, Hvis det er en personlig besked, der kun vedrører et enkelt hold, sender jeg en sms til det hold, det drejer sig om, det virker meget bedre end at give dem en seddel med hjem, som måske bliver glemt i tasken, forklarer Birgith Vestergaard, der har to konfirmandhold. Facebook som en del af undervisningen Facebook kan også bruges som et led i undervisningen eller som forberedelse til undervisningen, Jeg kan starte en god debat ved at lægge noget materiale som en video, et udsagn eller et relevant emne op på væggen dagen inden konfirmandundervisningen. Så har børnene tænkt over det, og kan komme med kommentarer i undervisningen, det fungerer rigtig fint, forklarer Henrik der sammen med Birgith styrer konfirmandgruppen på Facebook i Bredballe. Henrik Johannessen kan fortælle, at konfirmandgruppen på Facebook også er en stor hjælp for ham, børnene har taget godt imod det og de holder sig til at diskutere relevante emner i Facebook gruppen indleder Henrik og fortsætter, det er positivt, at jeg kan lægge op til en debat i Facebook gruppen, så kan børnene summe over det, og så får vi en rigtig god debat til konfirmandundervisningen. Det er også en stor hjælp for børnene, da de også kan lægge emner på væggen eller spørge, hvem der skal i kirke næste søndag. Det er meget praktisk for konfirmanderne, for ved at spørge i Facebook gruppen er der mange flere der ser det, måske også fra de andre hold, og så kan børnene følges i kirke.

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

enyhedsbrevet Information & Indhold side 3 Indhold Projekt for kommunikation Oktober 2012 Markedsdag 2012, side 4 Hvornår må jeg fotografere, side 8

enyhedsbrevet Information & Indhold side 3 Indhold Projekt for kommunikation Oktober 2012 Markedsdag 2012, side 4 Hvornår må jeg fotografere, side 8 enyhedsbrevet. Projekt for kommunikation Oktober 2012 Indhold Information & Indhold side 3 Markedsdag 2012, side 4 Synlighed i lokalavisen, side 6 Hvornår må jeg fotografere, side 8 Information og indhold

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Vi forklarer børn, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Ham tilhører alt for altid! Vi fortæller

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Børnene lærer, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Vi fortæller børnene, at deres Far i himlen

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev stift.

Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev stift. Stiftsudvalg for funktionshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede (SUFO) Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE KVANTITATIV OG KVALITATIV UNDERSØGELSE, FORÅR 2014 1 ER DER INFORMATION NOK? Nej Ja 60 40 Savner du generelt mere information om kulturelle tilbud i Viborg

Læs mere

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk Projektet er støttet af TRYG FONDEN Layout & illustration: venomyum.com Oline har fået en computer,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Introduktion KÆRE FORÆLDRE Denne folder I nu sidder med, håber vi kan give jer inspiration mange år frem i forhold til jeres

Læs mere

KORT OM PROJEKTET. kirke. Og vi vil skabe anerkendelse af det kirkelige arbejde i forhold til børn og deres

KORT OM PROJEKTET. kirke. Og vi vil skabe anerkendelse af det kirkelige arbejde i forhold til børn og deres STØTTEFORENINGEN FOR DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER INVITERER JER TIL AT VÆRE EN DEL AF VORES ÅRSPROJEKT OG FEJRINGEN AF DKM S 25 ÅRS JUBILÆUM I 2013 Sigurd Barrett og Danmarks Kirkelige Mediecenter fortsætter

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET Folkeskolefaget kristendomskundskab diskuteres hyppigt. Tit formuleres forestillinger om undervisningen i faget, fx at der undervises for lidt i kristendom, for

Læs mere

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE TEMA: #PRIVATLIV Elevmateriale HVAD HAR DU SAGT OG HVAD HAR JEG HØRT? Når vi kommer i skænderi eller diskussion med vores kæreste, eller en hvilken som helst anden person, kommer vi ofte til at sige eller

Læs mere

Gud er min far -4. Forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere

Gud er min far -4. Forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere Gud er min far -4 Forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere Mål: Børnene hører om Guds nåde og tilgivelse. De får tillid til at tage imod Guds nåde og tilgivelse. Børnene indser, hvor vigtigt

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Forbudt for voksne. God mobilstil for tweenz og teenz. Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen

Forbudt for voksne. God mobilstil for tweenz og teenz. Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen Forbudt for voksne God mobilstil for tweenz og teenz Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen Hvor går man hen og får opdateret sine forældre? Fortæl dine forældre, hvad du bruger din

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT 18-2-2011 Isabel Marie Elisabeth Odder & Jeanette Bengtsen klasse 3.5k Indhold Forundersøgelse... 2 Bollemodel... 2 Afsender... 6 Case... 6 Værktøjer... 7 Valg af medie... 7 Logoet...

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Guide til konfirmandprojekt

Guide til konfirmandprojekt Guide til konfirmandprojekt - møde mellem konfirmander og unge muslimer Præster siger om projektet... Konfirmanderne blev meget glade og stolte af deres egen tro. Det var en helt anden måde at snakke om

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke

Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke Køb bøgerne i dag Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke V/! Internationale Udviklingsstudier & Socialvidenskab Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Projektleder i REACT giver dig redskaber og

Læs mere

Minikonfirmandforløb januar 2014 Ågerup kirke - Roskilde Domprovsti

Minikonfirmandforløb januar 2014 Ågerup kirke - Roskilde Domprovsti Minikonfirmandforløb januar 2014 Ågup kirke - Roskilde Domprovsti I alt 33 børn fra 3. klasse i Lindebjgskolen har været i minikonfirmandforløb i 16 tim i dagene 13.-16. og 20.-23. januar 2014. Det 79

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Fordyb dig i. Bibelens fortælling. Videoer med. Studiehæfte

Fordyb dig i. Bibelens fortælling. Videoer med. Studiehæfte gdette hæfte giver ad ang til videoerne Fordyb dig i Bibelens fortælling Videoer med Bibelens fortælling Studiehæfte til samtale og fordybelse 50 år med Bibellæser- Ringen Studiemateriale til Bibelens

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse Formål: Formålet med forløbet for 2. klasse er at give eleverne en guide til, hvad der er god etik omkring brugen af spil som apps og mobilen/tablet som både kommunikationsform,

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Gud taler til mennesker -1

Gud taler til mennesker -1 Gud taler til mennesker -1 Gud taler til børn Mål: Børnene opdager, at Gud taler til mennesker og deler sine hemmeligheder med dem, der søger ham, ærer ham og holder sig tæt til ham. Børnene får forståelse

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Dagsorden og referat vedr. menighedsrådsmøde Onsdag d. 24. april 2013 kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden og referat vedr. menighedsrådsmøde Onsdag d. 24. april 2013 kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden og referat vedr. menighedsrådsmøde Onsdag d. 24. april 2013 kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Tilstede: Martin Bonde Eriksen, Marianne Rossen-Jørgensen, Richter Hansen, Esther

Læs mere

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet.

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet. Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 287 Offentligt TIL ELEVER OG FORÆLDRE certifiedkid.dk ONLINE SECURITY FOR KIDS 9 16 POWERED BY TELENOR Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere