Kommunikation i folkekirken IDEKATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikation i folkekirken IDEKATALOG"

Transkript

1 Kommunikation i folkekirken IDEKATALOG

2 Indholdsfortegnelse Forord... Model for kommunikation... Ti bud om kommunikation... Fadervor starter sognefestival... Nye måder at komme ud med budskabet på... Dukketeater er ikke kun for børn... Kirken bliver genkendt... Retningeslinjer for visuel kommunikation i Bredballe Kirke... Skab synlighed af menighedsrådsvalg i lokalavisen... Unge ideer til ung kommunikation... Online med konfirmanderne... Møder børnene, hvor de er... Digitale medier er sociale... Paragraffer for fotografering... Sogneundersøgelse i Nørremarkskirken... Sidegevinsten ved sogneundersøgelse... Er døren åben?... Efterlønner må arbejde frivilligt... Mystery shopper... Kirken sælger billetter... Tilfredse gæster i kirken... En plan for frivillighed Forsidefoto Korset er lavet af en geværpatron, der stammer fra borgerkrigen ( ) i Sierra Leone. Kirken i Sierra Leone spillede en aktiv rolle i årene efter krigen. Man samlede bl.a. patronhylstre fra jorden og lavede dem om til kors Udgiver: Haderslev Stift, Ribe Landevej 35-37, Haderslev. Projekt for kommunikation ved Vejle Provsti Projektgruppe: Bente Munk, Ole Engberg, Kirsten Almind, Karen Sundbøll, Leif Arffmann. Tekst, foto og layout: Marie Skødt (hvor ikke andet er nævnt).

3 Forord Dette idekatalog har form af en artikelsamling af gode historier om kommunikation i sognene. Ønsket er at skabe inspiration, motivation og nye perspektiver på arbejdet med sognenes kommunikation. Kommunikation har flere betydninger for kulturen. På den ene side er kommunikation udadrettet, idet den, gennem overførsel eller udveksling af information, sigter mod at påvirke eller interagere med omgivelserne. På den anden side er den rettet internt mod opretholdelsen og vedligeholdelsen af fællesskabets betydninger og selvopfattelse. Disse aspekter er nært forbundne, eftersom de begge fungerer afgrænsende og organiserende i forhold til omverden (Lars Thøger Christensen). Idekataloget samler erfaringer fra Kommunikation i folkekirken - pilotprojekt i Vejle Provsti. Pilotprojektet har arbejdet sammen med seks sogne og ungdomspræsten for at undersøge kirkens udfordringer med kommunikation set fra sognenes perspektiv. Det drejer sig om Bredballe, Egtved, Gauerslund, Nørremarkskirken, Smidstrup-Skærup, Vindelev-Kollerup sogne samt ungdomspræsten i Vejle Provsti. Sognene repræsenterer by- og landsogne og en geografisk spredning. 25. juni 2013 Marie Skødt

4 Breve Personlige taler ved bryllup eller begravelse TALE Prædiken Kirkeblad Hjemmeside ÉN ORD MANGE Samtaler ansigt til ansigt LYTTE Brugerundersøgelser Lytte til stemninger og tendenser 4

5 Model for kommunikation Med pilotprojektet er der udviklet en model, som giver overblik over fire former for eksternt rettet kommunikation. Modellen er en stærk forenkling af virkeligheden, der har til formål at give overblik over et særligt genstandsfelt. Centralt for modellen står formidling af ordet, hvor man som kommunikator enten kan fungere som taler eller som lytter. På den anden akse er det formidling af ordet til én eller til mange på samme tid. Dette giver fire forskellige kombinationsmuligheder for kommunikation, hvor man på den ene side enten taler til én eller mange eller at man lytter til én eller mange. Modellen tydeliggør fire kategorier, som er relevante for kommunikation og som kommer til udtryk på forskellig måde. Kommunikation med én I kommunikation med den enkelte er det åbenlyst, at samtalen står centralt. Det er i samtalen, at man simultant kan tale og lytte til hinandens synspunkter og derigennem lære hinanden at kende. I kommunikation med den enkelte er udfordringen at være nærværende i samtalen og at udtrykke sig klart og tydeligt i dialogen. Når der er enkelte eller få deltagere er der mere plads til fordybelse. Kommunikation med mange I kommunikation med mange gælder det, at samtalen ofte får karakter af monolog. I et oplæg med mange tilhørere kan ikke alle komme til orde. Forud for oplægget går arbejde med at kende sin målgruppe og vide, hvad de har brug for at vide. Kommunikation til mange er også dialog. Man skal tale og lytte til den målgruppe, som man kommunikerer med for at skabe en formidling med et stærkt og tydeligt budskab. Opgaven er på forhånd at kende og forstå målgruppens behov for information og at ramme en stemning, som vinder genklang hos modtageren. 5

6 Ti bud om kommunikation En guide til afsenderen i at tænke i budskaber og modtagere Af Arne Mariager Krav nr. 1: Vær helt afklaret om, hvad budskabet er. Husk at kommunikation altid har en hovedperson. Budskabet skal derfor være formuleret, så modtageren får lyst til at modtage og har let ved at forstå meddelelsen. Afsenderens forfængelighed er uvæsentlig. Før budskabet sendes ud: Vær selvkritisk og spørg: Er der noget som helst i dette budskab, som kan misforstås? Hvis ja, så lav formuleringen om. Dette er ultimativt. Stil dernæst dig/jer selv yderligere to spørgsmål: Fremstår min/vores pointe tilstrækkelig klar? Er der noget overflødigt i budskabet? Vær totalt ærlig i besvarelsen af spørgsmålene og lad aldrig magelighed eller travlhed påvirke svaret. Lav om, hvis det er nødvendigt. Husk at ord, trykt tekst, billeder, film etc. i forbindelse med kommunikation er redskaber. Værktøjer, som skal bringe budskabet igennem. Det er ikke pyntegenstande, men brugsgenstande i kommunikation. Derfor er det vigtigste ikke, at det er smukt, men at det virker. Undgå brug af fremmedord, fagudtryk, udenlandske ord og enhver form for indforståethed. Undgå indskudte sætninger i såvel mundtlig som skriftlig kommunikation. Kan det ikke udelades, så huske endelig at afslutte alle sætninger. Uanset om der bruges mundtlig eller skriftlig kommunikation, så forbered budskabet på forhånd og byg det op via korte sætninger. Brug aktivt sprog, uanset om kommunikation er skriftlig eller mundtlig. Det vil sige, tal i datid eller nutid - undgå før-datid og førnutid. Udnyt mulighederne i metaforer (billedsprog). Uanset om der kommunikeres verbalt eller skriftligt, er metaforer med til at levendegøre budskabet og til at fastholde modtagerens interesse. 6 Arne Mariager ved et foredrag for projektdeltagere i Bredballe Sognegård 28. februar 2013

7 Udsnit af 140 m2 vægmaleri ved UC Syddanmark, campus Esbjerg malet af Flemming Rendbo

8 Fadervor starter sognefestival 8 En god ide fra et nyt medlem blev bakket op af det øvrige menighedsråd. Nu arbejder en stor del af sognets kirkelige sammen om sognefestivalen. Som nyt medlem i menighedsrådet ønskede Jan Weber at bidrage med andet og mere end praktiske, administrative opgaver eller små tiltag med spredt effekt. Nu ser han spændt frem til, at hans ide bliver ført ud i livet i sammen med det øvrige menighedsråd og en række lokale samarbejdspartnere. Ønsket var at lave et arrangement for hele sognet i et fælles projekt. Det var oprindeligt fascinationen af nogle tal, der førte til ideen bag sognefestivalen, der skal finde sted 6. september 13. Talkombinationen kan nemlig genfindes i Matthæusevangeliet kapitel 6, vers Hvis man slår op i Biblen, finder man en tekst, som er velkendt for de fleste; nemlig Fadervor er kirkens modsvar på overtroens og bank under bordet, mener Jan Weber. Hele arrangementet bliver bygget op om Fadervor som tema, fortæller Jan Weber. Fredag aften er der festaften med et stort arrangement med Sigurd Barrett, som fortæller bibelhistorier og synger sin Fadervor-sang sammen med børn og forældre. Kirkekoret synger og underholder sammen med den musikalske underholdningsvært, som er kendt af de fleste. Spejderne laver snobrød over bål med reference til vort daglige brød, der er koncerter, foredrag og vi maler et stort vægmaleri. Festivalen starter og slutter med en gudstjeneste. - En stor del af projektet handler om kommunikation, hvor vi kommunikerer på mange niveauer, siger Jan Weber. - Både mellem alle samarbejdspartnere, hvor vi har opdelt opgaverne imellem os og ud til sognet. Timingen er helt central. Vi skød det hele i gang, da kirkebladet med Sigurd Barrett på forsiden udkom i juni. Vi benytter os af kendiseffekten for at få folk til at åbne kirkebladet og blive opmærksomme på festivalen. - Vi har lavet en fælles hjemmeside, for det er et fælles projekt for os alle. Jan Weber fremhæver, at det er vigtigt, at hjemmesiden var klar, da kirkebladet udkom, så de nysgerrige kunne læse mere om arrangementet og de parter, der står bag. Hvis de bliver mødt af en hjemmeside, der er under opbygning, så glemmer de det hele igen, mener Jan Weber, der arbejder som tv-fotograf og er vant til at tænke i billeder. - En facebook-gruppe kan være aktiv under selve festivalen, hvor vi deler fotos og videos fra de arrangementer, der finder sted. - Målet med arrangementet er ikke kun, at vi åbner kirkedøren op, så man kan komme ind. Tværtimod er det vores ønske at komme ud af kirken og vise, hvad vi laver, fortæller en engageret Jan Weber, der også har planer om at få bannere op at hænge i byen og plakater for at synliggøre festivalen mest muligt. Plakaterne skal op at hænge nogle uger før festivalen - og ikke i så god tid, at man kan nå at blive trætte af dem, understreger Jan Weber, der ønsker at fremstille en række forskellige plakater med citater for at fastholde opmærksomheden, for som Jan understreger: - Folk må gerne undre sig Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 9-13 Fadervor Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

9 Nye måder at komme ud med budskabet på Elektroniske nyhedsbreve er en ny slags kirkeblad - Det er ikke fordi der sker så meget her, fortæller Birgitte Rosager Møldrup undskyldende, inden hun begynder at remse de ting op, som rent faktisk sker i det lille landsogn. En liste af opgaver, som det er til at blive helt forpustet af. Som præst på landet er det Birgitte Rosager Møldrup, der opdaterer hjemmesiden med lidt assistance fra sekretæren, der arbejder to timer om ugen for sognet. Udover at være præst i Kollerup- Vindelev Sogn er Birgitte Rosager Møldrup hjælpepræst i Jelling. - Kirkebladet udkommer tre gange om året, hvor det tidligere udkom fire gange om året. Det giver mere tid og råd til at arbejde med et nyhedsbrev, som vi udsender elektronisk via mail. Det er et modul, som er integreret i vores hjemmesideløsning, så det har samme grafiske udseende som hjemmesiden og det er der god signalværdi i, fortæller Birgitte, der lægger vægt på æstetikken i sin kommunikation. - Nyhedsbrevet bruger jeg til at fortælle, hvad der sker. En børnegudstjeneste på søndag vil jeg reklamere for, kirkeministerens besøg, vores nye biskop og så har vi en konkurrence i kirkebladet. Jeg sender ud 1-2 gange om måneden til de 50 personer på listen, helst ikke for tit, men jeg bringer gerne nyheder i sognet og nyheder, der går ud over sognet. Besøg på hjemmesiden stiger, når nyhedsbrevene bliver sendt ud, kan Birgitte se på statistikkerne, der måler antal besøg, viste sider og tidsforbrug pr. side. - Billeder er relevante og jeg får respons, når jeg har nogle gode billeder med. format for, hvordan annoncen skal se ud. I virkeligheden er der meget arbejde med at få tingene til at lykkes, fortæller Birgitte Rosager Møldrup, der gerne så, at annoncen havde endnu mere kant og flere farver for at vække opmærksomhed i den spraglede avis. - Der må ikke være fejl i annoncen, men det sker af og til, for der er mange led, før alle informationerne er samlede. Birgitte ser gerne, at der er en kommunikationsansvarlig i menighedsrådene, der sørger for, at tingene kommer ud på den rigtige måde. Det kan ske i et samarbejde med præsten, der i forvejen roder med rigtigt mange opgaver. En kommunikationsansvarlig vil være med til tjekke, om tingene kommer godt nok ud til naboerne og give kritik og sparring, der tager udgangspunkt i, hvordan en bruger opfatter tingene. En person, der tager medansvar og har en god fornemmelse for stemninger, vil kunne bidrage rigtigt meget og skabe værdi for kirken. Man er det, man viser og derfor er det vigtigt med æstetik og at kirken fremstår med et godt image Kollerup-Vindelev Sogn er med i en fælles annonce med nabosogne i området og er glade for samarbejdet på den front. - Vi har fået taget nogle professionelle fotos, som vi kan bruge i annoncen og vi har lavet et fast 9

10 Fotograf: Henrik Lynggard Jensen

11 Dukketeater er ikke kun for børn Det er ikke kun børnene i sognet, der har glæde af dukketeatret. Et team af hjælpere arbejder i månedsvis med opgaven. - Vi har lavet dukketeater i tre år og vi bliver ved så længe, det er sjovt, fortæller Bente Rosenkrants, der er sognepræst i Smidstrup og Skærup Kirker og står bag stykket, som bliver skrevet hen over sommeren. I august går arbejdet igang og arbejdsgruppen mødes for at at lave dukker og kulisser til stykket. - Det er en flot fortælling, og det er meningsfyldt at arbejde med stykket. Vi er helt høje, mens det står på, fortæller Bente Rosenkrants, der som præst har det naturlige ansvar for det teologiske indhold i stykket. Dukketeatret bliver vist fire gange op til jul. De to børnehaver og dagplejerne i de to sogne bliver inviteret til kirkerne for at se stykket. Det samme gør de mindste skolebørn. Vi kan se, at de følger godt med og er optagede af historien, fortæller Bente. Børnene tager ofte forældre og bedsteforældre med, så der er fuld hus hver gang. Også de ældre beboere i sognet skal have mulighed for at se stykket, så kulisser og dukker flyttet til plejehjemmet, hvor det bliver vist for plejehjemsbeboerne. Også her er der begejstring og enighed om, at dukketeater ikke kun er for børn. Næsten 300 mennesker så dukketeatret i Det er en dialogisk proces at arbejde med dukketeatret og Bente får god assistance af det kvindelige korps af dukkemagere og mændene, der står for kulisserne. Mens forberedelserne står på, diskuterer de frivillige flittigt teologi i forhold til dukketeatret. - Det er vigtigt, hvad englen siger, for det er det helt centrale i historien og hvad er ansigtsudtrykket for en kvinde, der skal føde Guds søn? Det er nogle af de spørgsmål, som vi diskuterer. Nogle gange har vi nye forslag til, hvordan vi kan gøre replikkerne endnu mere præcise i forhold til vores historie, siger Bente Rosenkrants med et smil. - Vi har en stor gruppe af frivillige, der arbejder med dukkerne og kulisserne. Til sidst i processen kommer der flere til, som gerne vil hjælpe som dukkeførere, fortæller Bente, der fremhæver, at de frivillige ikke kun er mennesker, der kommer i kirken til hverdag, men at der også kommer andre mennesker, som gerne vil være med til denne opgave, hvor de på forhånd præcist ved, hvad de siger ja til. 11

12 Kirken bliver genkendt En designlinje for kirkens kommunikation sikrer ensartet kommunikation Med tre præster, en organist og sognemedhjælper, flere kordegne, kirketjenere og kirkegårdspersonale, menighedsråd og flere aktivitetsudvalg er der mange mennesker i Bredballe Kirke, der kommunikerer eksternt på kirkens vegne. Der er stor sandsynlighed for, at kommunikationen mere afspejler den enkelte afsender, hvis man ikke aftaler fælles retningslinjer for, hvordan kirkens kommunikation skal se ud. Annette Maarbjerg er formand for menighedsrådet i Bredballe Kirke, hvor man har valgt at oprette et kommunikationsudvalg, som har lavet en ny designlinje for kirkens kommunikation. - At vi har et kommunikationsudvalg giver en tryghed i, at der er flere øjne, der ser på det, vi laver og det er et lille, effektivt udvalg, der drøfter emner, der er vigtige for os. Kommunikationsudvalget er præstens forlængede arm i forhold til vores kirkeblad, hjemmeside og andet eksternt information. Udvalget udsprang af, at præsterne var ansvarlige for kirkebladet, hvor det blev en større og større opgave at samle materialet, få det sat op og sendt videre til tryk, hvorfor opgaven blev lagt ved en frivillig, der var tidligere medlem af menighedsrådet. I løbet af vores kommunikationsprojekt det sidste års tid har vi fået mere fokus på det, så opgaverne for udvalget er bredere nu, end de var tidligere. - Det vigtigste er ensartetheden i det, der kommer fra kirken, så man identificerer og genkender kirken som afsendere. Vi har samtidigt givet et frirum for klubber til at gøre, hvad der passer bedst til deres målgruppe, så vores designlinje ikke bliver for stram fra starten, fortæller Anette Maarbjerg om menighedsrådets overvejelser, før de satte udvalget i gang med opgaven. - Jo flere gange, man ser det samme, jo bedre sidder det fast på nethinden. Der vil altid være for- 12 skellige holdninger til, hvordan et logo skal se ud. Hos os har vi valgt et logo, vi allerede har brugt i mange år, og som vi nu bliver mere konsekvent i brugen af. Designlinjen er beskrevet i et internt dokument, som fastholder det, som der er aftalt for at sikre ensartetheden. Designlinjen omfatter brevpapir m. logo, A4 m. logo, fakturaer og kuvert samt giver en guide for, hvordan man bruger logoet i invitationer til kirkelige arrangementer. Der er gjort overvejelser om, hvordan designlinjen rent praktisk skal føres ud i livet i de elektroniske skabeloner, som personale og medarbejdere arbejder med. Det nemme er på mange måder at lave manualen, mens det svære er i virkeligheden at få den til formidlet til alle de mennesker, der skal bruge den. Der er store fordele ved at have en designlinje, mener Annette Maarbjerg, der har siddet i menighedsrådet i godt 12 år og været formand i to perioder. Når der skal laves invitationer til arrangementer, skal man ikke tænke det hele fra bunden, men man har noget at tage fat i og det letter arbejdet for medarbejdere og frivillige. Annette Maarbjerg mener, at det giver en fællesskabsfølelse, fordi det synliggør, at man arbejder for det samme

13 Retningslinjer for visuel kommunikation ved Bredballe Kirke Baggrund og formål Der er mange afsendere af kommunikation fra Bredballe Kirke. I dag er der ikke nogen fælles linje for kommunikationen og der bliver brugt forskellige logoer, formater og teksttyper. Vi ønsker at skabe en mere ensartet visuel kommunikation, som gør det lettere at se, at informationerne kommer fra Bredballe Kirke. Samtidigt vil vi gerne gøre det nemt for afsenderne at sikre denne ensartethed ved vejledning, skabeloner og let adgang til kirkens logo. Retningslinjerne gælder for kommunikationsmaterialer fra præster og alle ansatte ved Bredballe Kirke, menighedsrådet samt frivillige, der er involveret i arbejde, der er støttet af menighedsrådet. Det er vores håb, at alle vil opleve retningslinjerne som en hjælp til udformning af kirkens kommunikation. Oplægget er godkendt på menighedsrådsmøde den 7. november De nye retningslinjer er gældende fra 1. januar Menighedsrådet 1. Overordnede retningslinjer 1.1. Typografi Til al voksenkommunikation bruges skrifttypen Arial. Til børnekommunikation er skrifttypen valgfri Kirkens logo Kirkens logo anvendes på alle kommunikationsmaterialer. Det godkendte logo findes på hjemmesiden: bredballekirke.dk i tre forskellige størrelser både i en positiv såvel som negativ udgave. På breve, kuverter og fakturaer er placeringen givet. På alle andre materialer kan størrelse og placering vælges frit. Sognegårdens logo udgår og udelades fremover. 2. Specifikke kommunikationsmaterialer 2.1. Breve Der findes en skabelon til brev med logo (se bilag 1). Denne placeres på IT skrivebordet, eller kan rekvireres hos formanden for hjemmesideudvalget. Skabelonen indeholder logo i øverste højre hjørne og informationstekst i bunden samt følgende felter, som der skiftes til med musens venstre tast: Adressefelt Datofelt, hvor måneden skrives helt ud (januar, februar osv.) Tekstfelt Felt til underskrift 2.2. Konvolutter Nuværende konvolutter bruges op. Når der skal bestilles nye overvejes selvprint ved hjælp af skabelon, eller indkøb efter udarbejdet skabelon med kirkens logo (se bilag 2) Tryksager (invitationer, programmer, foldere, pjecer) For disse materialer gælder de overordnede retningslinjer omkring skrifttype og logo. Der findes en skabelon for et A4 ark med kirkens logo uden undertekst i bunden (se bilag 3). Placeres ligeledes på IT skrivebordet under navnet A4 med logo, eller kan rekvireres hos formanden for hjemmesideudvalget Annoncer Skrifttypen Arial og kirkens logo Hjemmeside Skrifttypen Arial og kirkens logo Faktura fra kirkegårdskontoret Tilrettes i overensstemmelse med overordnede retningslinjer.

14 Staby Kirke

15 Det er med journalister, som folk er flest. Vi søger uvilkårligt mod det, der afviger og hvor der er en lige vej med et lille bump, ser vi snarere bumpet end den lige vej. Kristian Pahus Skab synlighed af menighedsrådsvalget i lokalavisen Tips, der kan synliggøre valget - og arbejdet i de fire år mellem valgene Af Kristian Pahus Vær opsøgende Redaktionen er ikke alvidende, men den savner som regel stof. Husk: Meget styres af Den Store Redaktionelle Tilfældighed. Vær i god tid, men ikke i for god tid. Plej relationen også uden for valgperioden. Vær præcis, tilgængelig og omgængelige, selv hvis du føler dig skidt behandlet. Overvej den gode lokale vinkel Valget i sig selv er som hovedregel uinteressant. Alle foreninger vælger jo bestyrelser og alle mangler folk. Det er ikke noget nyt. Journalister er altid på jagt efter konflikter - det kan også fortolkes positivt. Jeg holder selv af ordet brudflader. En god historie bevæger sig altid langt en brudflade, også når det er en positiv historie. Brudflader kan være fortid/nutid, unge/ gamle, hos os/hos de andre, mænd/kvinder, præst/lægfolk, dansk/afrikansk, Orgelmusik/ rock, tro/forstand, grundtvigsk/missionsk, folkelig/elitær, byen/landdistriktet, nærhed/ afstand, tradition/fornyelse, før omvendelsen/efter omvendelsen, før valget/efter valget osv. Brudfladen skal være lokal for at være interessant for lokalavisen Vær indstillet på, at journalisten finder en helt anden vinkel, end du havde planlagt - og glæd dig over omtalen alligevel Kig spændende personer ud De fleste historier fortælles bedst af levende mennesker, altså individuelle fortællinger. Det er ofte sjovere (og nemmere) for journalisten at tale med 1-2 personer end med 10. Lokalredaktionen er altid på udkig efter interessante mennesker: Han har været kirkeværge siden 2. verdenskrig; han er den yngste formand i Danmark, hun har valgt 12 præster (og hende, der er nu, er den bedste...). Igen: Mennesker, der er på en brudflade - eller har stået på en - er de mest interessante Kristian Pahus holdt foredrag i Gauerslund Sognegård 31. maj 2012 som optakt til årets menighedsrådsvalg. 15

16 Unge ideer til ung kommunikation Ungdomspræsten i Vejle involverer unge i sit arbejde Unge mennesker, der kommer til og flytter væk tre år senere. Det skaber nogle helt særlige udfordringer for ungdomspræsten, der arbejder med de unge mennesker. De unge rykker sig hele tiden. Rikke Holm er ungdomspræst i Vejle Provsti og kalder det et vilkår for jobbet, der ikke kan være anderledes. - Jeg samarbejder meget med de voksne på ungdomsuddannelserne rundt om de unge. Det er helt nødvendigt i mit arbejde, før ellers var der ingen kontinuitet, fortæller Rikke Holm. - Jeg kan ikke tale de unges sprog, og det kommer jeg aldrig nogensinde til, fortæller Rikke Holm med fast overbevisning. - Jeg skal færdes, hvor de er, tale mit eget sprog og det forhåbentligt på en måde, der matcher deres. Det vil være utroværdigt, hvis jeg overtager deres sprog. Sprog og kulturer hænger nøje sammen og forskellige mennesker har sit eget sprogbrug, som kendetegner, hvem de er. Om online kommunikation er der ingen tvivl om, at der gælder nogle særlige udfordringer. Der er rigtig mange på markedet og konkurrencen om opmærksomhed er hård, fremhæver Rikke Holm. - Jeg har ikke ressourcer til at gå ind i konkurrencen og lave den flotteste, lækreste kampagne. De oplysninger, der er brug for i forhold til mit arbejde skal være tilgængelige og de skal fremstå overskuelige og med et lækkert, indbydende layout. Hjemmesiden er ansigtet udadtil og den skal være informativ og indbydende på samme tid, mener Rikke Holm, der fortsætter: - Hjemmesiden skal synliggøre, hvad man kan 16 bruge en ungdomspræst til og hvordan man kommer i kontakt med mig. Det er tidskrævende at opbygge en ny hjemmeside, så det var en arbejdsopgave for volontør Christine Aanstad Jensen, der som nybagt student blev ansat i et år hos ungdomspræsten. Christine var selv en del af målgruppen, da hun startede her, så hun havde nogle gode forudsætninger for at gøre arbejdet, hun legede med det og så brugte hun de timer der skulle til, fortæller Rikke Holm. Christine Aanstad Jensen, der siden er flyttet til Århus for at videreuddanne sig, tog fat i nogle skoleelever fra en af ungdomsuddannelserne i Vejle og lod dem til at være med til at pege på nogle muligheder for at udvikle hjemmesiden. Det skete ved at lave et fokusgruppeinterview med en lille gruppe elever for at få indsigt i målgruppens informationsbehov. Det gav et indblik i, hvordan andre unge tænker og tilegner sig informationer og på den måde kunne Christine få testet sine ideer til emnevalg, menupunkter og sprogbrug på hjemmesiden. For Rikke Holm betyder det, at det er nemt at arbejde med hjemmesiden, der blev udviklet i Jeg arbejder ind i konceptet og opdaterer, når der er brug for det, så det er rigtigt fint. Jeg har valgt ikke at være udfarende på de sociale medier, fordi det er en det er en kommunikationsform, som du skal holde ved lige hver dag eller måske endda flere gange om dagen. Unge går ikke bare ind og liker en gruppe som ungdomspræstens - der skal være en grund til, at man går med ind i en gruppe. - Det er vigtigt for en institution som folkekirken at forholde sig til nye muligheder med de kommunikationsmedier, der kommer til. Når man har noget, der skal kommunikeres, er det vigtigt, at det falder i med den vekselvirkning, der er mellem mennesker og ikke bare bliver råbt højere og højere for døve ører, slutter Rikke Holm

17 Christine Aanstad Jensen var volontør for ungdomspræsten i et år. Foto: Rikke Holm Fakta Fokusgruppeinterviewet er en kvalitativ metode, hvor man udnytter de dynamikker, der opstår i debat og diskussioner til at få en dyb indsigt i og en sammenhængende forståelse for et specifikt emne. Fokusgruppeinterviews varer typisk 1½ - 2 timer og ledes af en moderator, der præsenterer interviewets temaer og styrer diskussioner. 17

18 Online med konfirmanderne Unge har 44 timers medieforbrug i døgnet, fortæller Daniel Ord Rasmussen fra det digitale mediebureau Seismonaut på et foredrag om brug af de sociale medier. Det kan da ikke passe, tænker du måske, for døgnet har kun 24 timer, så hvordan er det overhovedet muligt? Det kan det også kun, fordi de unge er på flere medier samtidigt og både tjekker sms er, er på facebook og har fjernsynet tændt i baggrunden, mens de laver lektier. Daniel Ord Rasmussen mener, at vi i stigende grad har tiltro til de sociale medier; medier, hvor vi kan tale med hinanden og dele vores oplevelser med hinanden og ikke bruger hjemmesider som den primære kilde til information. Tiden, hvor sedler med telefonkæder hang på enhver opslagstavle i familier med skolebørn, er passé. I Bredballe Kirke har præsterne oprettet en fælles facebookgruppe til de konfirmander og de har en sms-kæde til hvert hold, hvor de kan udsende informationer til alle på én gang. Mens mobiltelefonen bruges til de hurtige informationer til det enkelte hold, er facebook velegnet til at formidle praktiske informationer om undervisningen og konfirmanderne kan stille spørgsmål til præsterne og til hinanden. Det er eksempelvist almindeligt at bruge facebook til at tjekke, hvem der kommer til gudstjeneste, så man kan aftale at følges ad. Fire kommende konfirmander, Line, Maja, Anne Mette og Nicoline til Konfirmand Aktion. I midten Elisabeth fra Sierra Leone, der fortalte om at være kristen minoritet i et muslimsk land. Foto: Henrik Johannessen

19 Nicoline Leshly Hansen blev konfirmeret i april Hun synes, det er meget rart, at præsterne bruger facebook og sms, fordi de kan få kontakt med alle med én gang. Nicoline på 13 år mener, at præsterne var gode til at skrive, hvis der var noget, at de som konfirmander skulle huske. Nicoline bliver bakket op af Line Christrup Gyldenløve Kjeldsen, der også blev konfirmeret i april Næsten alle bruger facebook, så det er en god måde at komme ud til os alle på. Vi får notifikationer, så vi kan følge med, hvis der er nogen, der skriver. Vi havde en gruppe med alle fra min årgang og brugte den mest til spørgsmål og praktiske informationer. Hvis der var noget, vi skulle huske eller hvis undervisningen var aflyst, fik vi en sms fra vores præst om morgenen for at minde os på det. Det fungerede rigtigt fint, mener 14-årige Line. Line Christrup Gyldenløve Kjeldsen fortæller, at hun er på facebook hver dag, hvor hun går ind og tjekker, hvad der er sket. Hun mener, dog at det er lidt kedeligt, for der sker ikke så meget for tiden. Line fortæller: - I 6. klasse skete der meget på facebook og vi var på næsten hele dagen, for mange havde lige fået det. Nu er jeg mere sammen med mine venner, for vi har det sjovere, når vi er sammen, end at vi skriver sammen over facebook. Jeg er begyndt at bruge Instagram, men det er mest billeder - ellers bruger jeg ikke rigtigt andet. Facebook er god til at give fælles beskeder til hele klassen, men jeg kan godt lide at komme til præst, fordi der snakker man rigtigt om tingene, slutter Line Christrup Gyldendløve Kjeldsen, der er glad for at kunne hjælpe med informationer om unges brug af sociale medier. Facebook giver også mulighed for at dele fotos og videoer, men dette er kun blevet brugt en lille smule i konfirmandgruppen i Bredballe. Henrik Johannessen, der er den ene af de tre præster i Bredballe Kirke, fortæller, at det drejer sig om at vænne sig til at få de nye medier ind i undervisningen. - Vi lagde en musikvideo med Lady Gaga op i gruppen, som kunne tolkes i en kristen kontekst og det gav en del opmærksomhed, men vi kan bruge det endnu mere. Jeg beder gerne konfirmanderne om at tage et foto med af en kirke, de har besøgt i sommerferien eller en kirke, som har en særlig historie for dem. Der er ingen grund til, at vi ikke kan bruge facebook til denne øvelse, så det skal prøves af, siger Henrik, der også kender til de unges medievaner gennem sine tre børn. - Vi bruger gerne nogle af de ting, der er oppe i tiden som et springbræt til at tale om Gud og vi kan bruge de sociale medier endnu mere, men de kan ikke stå alene, udtaler Henrik Johannessen, der mener, at det er godt at prøve tingene af. Han fremhæver samtidigt, at der sker utroligt mange aktiviteter i folkekirken for tiden. - Der er aldrig tidligere i historien sket så meget, siger Henrik Johannesen med eftertryk Simultane dialoger Et af de træk, der kendetegner unges brug af medierne, er den stigende brug af simultane dialoger. Med det menes, at unge i dag kommunikerer på tværs af tid og rum og i flere medier på en gang. Det er ikke unormalt, at unge på den ene side er til kaffe hos mormor, mens de samtidigt skriver sms er med deres venner. Eller at lektie-læsning på værelset foregår med mobiltelefonen tænkt, samtidigt med at man er online på MSN messenger og hører musik i anlægget. Denne udvikling kan anskues negativt. Nogle taler om, at det stigende medieudbud gør de unge forvirrede, hæmmer indlæringen og skaber kaos i den unges tilværelse. Andre medier derimod, at medierne øger de unges refleksivitet. Rune Gregersen i De unges mediebrug - mediernes ungebrug? 19

20 Møder børnene, hvor de er Der er fordele og ulemper ved at bruge facebook og sms i konfirmationsundervisning, mener to præster Af Louise Vorre Bredballe Kirke er en af de kirker, der har valgt at bruge Facebook til kommunikation med sine konfirmander. De har lavet en gruppe til konfirmanderne på Facebook, hvor de tre præster i sognet kan invitere konfirmander til at deltage. I gruppen har både præster og konfirmander mulighed for at dele noget på væggen. Praktiske informationer kan hurtigt deles I gruppen på Facebook er det muligt at dele praktiske informationer, skal konfirmanderne eksempelvis på tur, kan der skrives beskeder omkring det i Facebook gruppen. Birgith Vestergaard og Henrik Johannessen, der begge er sognepræster i Bredballe, har stor glæde af Facebook i forbindelse med konfirmandundervisningen, det er det eneste rigtige at gøre, man møder børnene der, hvor de er, og det er lettere at kommunikere med dem gennem Facebook, fortæller Birgith og fortsætter det er ikke sikkert at de fanger en besked der er givet mundtligt til konfirmandundervisningen, og her er Facebook altså rigtig god, for børnene tjekker jo deres Facebook hele tiden. På Facebook kan man nemt se, hvor 20 mange der har set den besked, man har lagt op på væggen, på den måde kan man se, hvem der har set det og dermed sikre sig at alle har fået beskeden. Birgith er også i kontakt med sine konfirmander gennem sms, Hvis det er en personlig besked, der kun vedrører et enkelt hold, sender jeg en sms til det hold, det drejer sig om, det virker meget bedre end at give dem en seddel med hjem, som måske bliver glemt i tasken, forklarer Birgith Vestergaard, der har to konfirmandhold. Facebook som en del af undervisningen Facebook kan også bruges som et led i undervisningen eller som forberedelse til undervisningen, Jeg kan starte en god debat ved at lægge noget materiale som en video, et udsagn eller et relevant emne op på væggen dagen inden konfirmandundervisningen. Så har børnene tænkt over det, og kan komme med kommentarer i undervisningen, det fungerer rigtig fint, forklarer Henrik der sammen med Birgith styrer konfirmandgruppen på Facebook i Bredballe. Henrik Johannessen kan fortælle, at konfirmandgruppen på Facebook også er en stor hjælp for ham, børnene har taget godt imod det og de holder sig til at diskutere relevante emner i Facebook gruppen indleder Henrik og fortsætter, det er positivt, at jeg kan lægge op til en debat i Facebook gruppen, så kan børnene summe over det, og så får vi en rigtig god debat til konfirmandundervisningen. Det er også en stor hjælp for børnene, da de også kan lægge emner på væggen eller spørge, hvem der skal i kirke næste søndag. Det er meget praktisk for konfirmanderne, for ved at spørge i Facebook gruppen er der mange flere der ser det, måske også fra de andre hold, og så kan børnene følges i kirke.

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk Projektet er støttet af TRYG FONDEN Layout & illustration: venomyum.com Oline har fået en computer,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Inspirationsmøde! Min baggrund! Cases: DMGP/DGP og PicnicFyn! Hvordan når I de unge?! Sociale medier! Nyhedsbreve! Jeres kommunikationsudfordringer!

Inspirationsmøde! Min baggrund! Cases: DMGP/DGP og PicnicFyn! Hvordan når I de unge?! Sociale medier! Nyhedsbreve! Jeres kommunikationsudfordringer! Morten Velander! Inspirationsmøde! Min baggrund! Cases: DMGP/DGP og PicnicFyn! Hvordan når I de unge?! Sociale medier! Nyhedsbreve! Jeres kommunikationsudfordringer! S"l gerne spørgsmål undervejs Visuel

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt

Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Modul 3: Kommunikation og kropssprog, Kommunikation og konflikt Kilder: Kommunikationsmodel: http://akira.ruc.dk/~gud/euc06/docs/komm_plan2.htm Adam og Eva Undertekster til Måns Herngren og Hannes Holms

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131 Min Kirke - En kort introduktion Introduktion Dette dokument beskriver kort en app som firmaet HappyHill har udviklet kaldet Min Kirke. Dette dokument skal fungere som en slags appetitvækker. App en findes

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet.

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet. STÅLPLADER TIL PLAKATER Stålplader opsættes til plakater inde i Frihavnskirken og inde i Luther Kirken, så information (herunder højmesser, koncerter og aktiviteter) fra sognet til menigheden fremover

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk extra JUNI 2015 52. ÅRGANG DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND DIAKONI I SOGNE EN VÆRKTØJSKASSE 2014-2015 DIA IAKONbl bladet DIAKONbladet Juni 2015 extra Af Birthe Fredsgaard, bestyrelsesformand i Diakonhøjskolens

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk]

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk] http://www.youtube.com/wa tch?v=qvj-t0bl-mw Facebook,snapchat mm. Ung anno 2014 ricisis og muligheder Forældreholdninger

Læs mere

Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke

Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke Køb bøgerne i dag Opfølgning på visionsdag i Sæby Kirke V/! Internationale Udviklingsstudier & Socialvidenskab Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Projektleder i REACT giver dig redskaber og

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere