Ä ( Ä &% Ä &("&+ Ä &- Ä ^ '%"'& Ä

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ä ( Ä &% Ä &("&+ Ä &- Ä ^ '%"'& Ä"

Transkript

1 ISSN:

2 32. årgang ISSN Grønt3Fpunkt er medlemsblad for repræsentantskabet i Den Grønne Landsbrancheklub Oplag numre årligt. Bladet redigeres af et udvalg under repræsentantskabet og af Kommunikationsbureauet Citat. Ansvarshavende redaktør: Flemming H. Grønsund Medlemskab og abonnement for 3F medlemmer 75 kr. Abonnement virksomheder og organisationer 150 kr. årligt. Giro nr Tlf Annoncer: Finn Skovsgaard annoncesalg tlf / mail: Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a-s Sidste frist for indsendelse af stof til næste nummer er den 2. oktober Indlæg sendes til Flemming H. Grønsund på Artikler i grøn3fpunkt er ikke nødvendigvis dækkende for repræsentantskabets holdning Formand: Flemming H Grønsund, Uranienborg Allè 9, 2860 Søborg. Tlf , mobil , Kasserer: Sonja M Pedersen Prinsesse Maries Allè 3, 5000 Odense C, Kasserer træffes på tlf på hverdage mellem kl. 17 og 20. Aage Christiansen Tlf , Anni Alslev Pedersen Tlf , Finn Holm Olsen Tina Bak Hansen Tlf mobil , Jørgen Kruse Pedersen Tlf , Viktor Petersen Tlf Poul S. Dahl Tlf , Bjarne Strandhave Pedersen Tlf Erik Brochmann Tlf , Henrik Jørgensen Tlf , Anne-Mette Egtved Nielsen Tlf , Lars Kvistgaard Tlf , Jørgen Horsbøl Rasmussen Tlf , Thomas Møller Tlf , Bestyrelsesformand, forhandlingssekretær Peter K Holm Tlf , Næstformand, forhandlingssekretær Hanne Gram Tlf , Ungdomsrepræsentant Pia L.F. Olsen Deadline Ude uge 9. okt nov. 50 Forsidebillede: Den sortbrogede landrace er en af de oprindelige danske svineracer, men der findes i dag kun få af dem; cirka 60 grise i hele landet. Niels Kristen Stokholm på Thorshøjgaard i Nordsjælland er, en af de eneste i landet, der holder biodynamiske sortbrogede landgrise og sælger dem via stalddørssalg.

3 3F afholder kongres fra den 15. september og en uge frem. På kongressen gøres status over de sidste tre års aktiviteter i forbundet, og der kigges fremad mod de næste års aktiviteter. På kongressen bliver branchegruppernes aktiviteter også drøftet og særligt på det grønne område er der behov for en god diskussion og evaluering. En opgørelse fra Danmarks Statistik påviser at antallet af gartneri-, land- og skovbrugsvirksomheder overstiger det samlede antal af bygge- og anlægs samt industrivirksomheder i Danmark. Virksomhederne på det grønne område er oftest betydeligt mindre, men arbejdet med at oprette lokal- og tiltrædelsesoverenskomster er ikke mindre tidskrævende end for de øvrige brancher, derfor er det faglige arbejde på det grønne område meget ressourcekrævende, og stiller ofte krav om et særligt branchekendskab. I forhold til behandling af faglige sager er det grønne område ligeledes mere arbejdskrævende end mange andre brancher, da hovedparten af virksomhederne er mindre arbejdspladser uden tillidsrepræsentanter til at løse de faglige problemer. Inden for de seneste år har problematikken med den øgede tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft på netop det grønne område, yderligere påvist betydningen af Den Grønne Gruppe i 3F. 3F har altid lagt vægt på, at det er vigtigt at medlemmerne kan genkende sig selv i fagforeningen. De seks branchegrupper er derfor hjørnestene i fagforbundets virke. Det er vigtigt at brancherne får deres interesser varetaget på betryggende vis, og særligt på erhvervsuddannelsesområdet ser vi gruppernes store betydning. Det grønne område har stolte traditioner for erhvervsuddannelser på et højt fagligt niveau, og uden Den Grønne Gruppe vil det se sløjt ud med udviklingen af de grønne erhvervs- og efteruddannelser. gruppen skal være synlig og udadvendt. Der er behov for at Den Grønne Gruppe tør gå nye veje og være med til at flytte grænser. Ofte hører vi kun fra det grønne område i forbindelse med de mange sager om underbetalt udenlandsk arbejdskraft, men der er mange andre problemstillinger som der bør fokuseres på. Det vil fx være et kærkomment lyspunkt, hvis der blev sat mere fokus på de mange uorganiserede vi har på arbejdspladserne, i lighed med Bygge Gruppen som iværksatte kampagnen»har du en på slæb«. I alt for lang tid har det vigende medlemstal stået upåagtet hen, og det er først nu at der så småt begynder at ske aktiviteter. det vil desuden være interessant om Den Grønne Gruppe kan flytte flere grænser i forståelsen af vores overenskomster. Gruppen skal turde afprøve nye holdninger og fortolkninger, her tænkes bl.a. på problemstillingen med løn-udmøntningen på normallønsområdet, hvor særligt anlægsgartnerbranchen er hårdt ramt, da medarbejderne i praksis er ansat på en minimalløn, men uden formel ret til lønforhandling. Problemet for Den Grønne Gruppe er ikke kun centralt. De lokale 3F afdelinger skal også i større omfang sætte fokus på det grønne område. Den nye struktur med oprettelsen af større 3F afdelinger bør give mulighed for et kvalitetsløft med hensyn til aktiviteter, men desværre er effekten ikke har slået igennem endnu. Den Grønne Gruppe har en legitim berettigelse, men det er nødvendigt at 3F kongressen og særligt deltagerne på Den Grønne Gruppe konference, benytter lejligheden til at drøfte gruppens arbejde, med henblik på en mere fremadrettet og offensiv taktik. De kommende overenskomstforhandlinger i 2008 giver anledning til at vise omverdenen, at det grønne område tør og vil stille krav der flytter grænser, til gavn for medlemmerne. Enhver diskussion om at lægge Den Grønne Gruppe under en anden branche er derfor hovedrystende og vil være et kvalitetsmæssigt nederlag for 3F.

4 Af Tine Bjerre Larsen»Det er lige som et ægteskab. Vi er forskellige, men vi supplerer hinanden«, siger Søren Skovager Jensen hen over morgenkaffen og rundstykkerne i køkkenet på hans 90 hektar store gård Helmersminde, som ligger næsten ud til vandet nord for Slagelse. I 17 år har han drukket morgenkaffe sammen med Palle Nielsen, der er hans eneste ansatte og den, som har ansvaret for den lille besætning på 160 søer. Det er fredag og klokken er ni, og Palle er lige kommet ind fra stalden og har slået sig ned omkring bordet, hvor husets frue og søn også får sig en bid brød. Palle spiser som sædvanlig sin medbragte madpakke. Han møder hver morgen klokken syv, fordi der er»nogle madammer der skal fodres«, men i dag er det Søren, der har sørget for, at 73 af grisene kom af sted til slagteriet.»jeg var flink ved Palle og lod ham sove længe, men fik hjælp af min søn i stedet«, siger Søren Skovager Jensen, og forklarer, at de sælger grise på 30 kilo og på 110 kilo. Tonen er gemytlig og samtalen lidt indforstået, når de to drøfter dagens program. Selv om det er Palle, der har ansvaret for grisene, hjælpes de ad om de større ting. Som når smågrisene skal fravænnes, når de er fem uger gamle og bliver flyttet væk fra moren og over til fravænningsstaldene. Det sker hver tredje uge.»fra de bliver fravænnet og moren er klar til at blive løbet igen går seks dage. Så det er fridage, hvor de ikke skal lave andet end at æde«, siger Palle Nielsen. Ovre i grisestalden hænger en stor tavle, som er Palles vigtigste arbejdsredskab. Her kan han se, hvornår hver enkelt gris er løbet, og hvornår de skal fravænnes. Og om de er vaccineret og fejler noget. Hver gris har et kort med oplysninger, og hver uge rykkes kortet et hak frem. Går man ned langs de lange rækker af båse, kan man se, at en lang række lyserøde nyfødte grise kæmper om at få mælk hos moderen. Dem, som er født i går, ligger for sig selv under en varmelampe, og jerngitteret rundt Palle Nielsen ser til de små og store svin i besætningen hver dag. om soen er for at forhindre, at hun kommer til at lægge sig ovenpå sit afkom, fortæller Palle Nielsen. En af de små fosterlignende unger vakler rundt og kan ikke gå.»den skal aflives med det samme. Og vi klipper det yderste af halerne af, når de er født, for de har ingen nerver derude, og hvis vi ikke gør det, bider de dem selv af hinanden«, siger Palle Nielsen. Søerne er af racen LY og koster 1700 kroner stykket, fordi de har de bedste moderegenskaber. De 160 søer er delt ind i syv hold, så der er ca. 23 søer som føder samtidig, og det er Palle Nielsens job at hjælpe naturen på vej og inseminere dem en for en med det bedste orne-donorsæd. I en af de andre mange stalde lyder høje grynt og brunstlyde. Den sorte gamle orne, som løber rundt tæt på søerne og stikker sin savlende grisetryne ud mellem tremmerne, gør kun forarbejdet.»han savler for at stimulere søerne, når de kommer brunst. De kan se og lugte ornen«, forklarer Palle Nielsen.

5 Bortset fra de søer, som er løbet, og som skal gå frit så længe som muligt for at få styrket deres knogler, står alle grisene i bokse.»det er slut i Der bliver det forbudt at have dem i bokse. Nogen synes åbenbart, at det er synd, at de er lukket inde, men hvis de får det de skal have at æde, halm og vand, så tror jeg, at de er ligeglade«. Der er indimellem kritik af forholdene på svinefarme. Hvad siger du til den?»den er ikke berettiget. I de seneste ti år har vi fået en række lovkrav, vi skal overholde, så der er ikke noget at komme efter. Vi registrerer hver milliliter penicillin og har dyrlægekontrol hver måned. Vi har en fodersammensætning, så der er mindst mulig kvælstofudledning, så det med, at landbruget sviner, er noget, der er blæst op i medierne. Der er store bøder for gyllekørsel«. Hvad siger du til de kritisable dyretransporter, vi har hørt om for nylig?»det er da noget alle i landbruget tager afstand fra. Der vil altid være nogle få brodne kar i enhver branche, som ikke skulle have lov til at have dyr, men det er ikke det generelle billede. Tingene bliver blæst op i medierne, for vi gør alt for, at dyrene skal have det bedst muligt. Når vi har læsset dyrene, er ansvaret vognmandens, men vi ser, om de er nået frem, og vi får en afregning bagefter.«så du er sikker på, at dine grises sidste rejse foregår ordentligt?»ja, det er jeg. De skal som regel ikke længere end til Ringsted, så der er under en times kørsel«. At blande korn og tilskudsfoder i de store siloer udenfor og sørge for, at grise får både mad og drikke som de skal er en del af Palles job. Bortset fra grisene og radioen har han kun sit eget selskab i de støvede staldgange. Men at det er et lidt ensomt job, tænker han ikke over.»det havde det nok været, hvis Søren ikke boede på gården. Han stikker hovedet ind hver morgen. Men det er nok ikke alle, der vil egne sig til at gå så meget alene. Det kræver selvdisciplin og specielt, når man har været»det er lidt som et ægteskab«, siger Søren Skovager Jensen om forholdet til sin driftsleder Palle Nielsen. her i mange år. Men jeg har da ikke følt mig udbrændt endnu«, siger Palle C. Nielsen, der fire gange om året mødes med 8-10 andre driftsledere for at tale fag.»jeg går i en erfa-gruppe, og det er rart at snakke sammen om de problemer og erfaringer man har. Det holder en i gang. Vi skiftes til at mødes hos hinanden og går ud og ser besætningen og snakker ting igennem. Det er med til at holde en i gang«. I virkeligheden sætter han stor pris på den store frihed i jobbet, og det at han tilrettelægger sin hverdag selv.»jeg bestemmer selv, hvornår jeg vil møde og kan godt køre midt på dagen. Det er rart, at det er så frit. Og Søren er ikke en, der render og kigger mig over skulderen og siger, hvad jeg skal gøre. Det ville jeg ikke kunne holde ud«, siger Palle Nielsen, der har en formiddagspause, en halv times frokostpause og et kvarter igen om eftermiddagen.»det er ikke sådan, at vi sidder og kigger på uret. Nogle gange ryger vi ind i nogle vigtige samtaler om driften, og det kan give et løft, så man går over til arbejdet med ny energi og måske retter på nogle ting. Palle er uddannet på landbrugsskolen i Høng og har det man kalder»grønt bevis«. Det er det samme som en Det er Palle Nielsens ansvar, at grisene får det mad og drikke de skal have.

6 driftsledereksamen. Men for ham har det aldrig været en drøm for ham at få sit eget.»det er Søren, der ejer både gæld og gården. Jeg er godt tilfreds med at være ansat bortset fra lugten, som jeg godt kan undvære. Jeg har stået på fabrik tidligere, og det var meget monotont. Her har jeg med levende dyr at gøre og skal ikke bare trykke på en knap i plasticproduktionen. Der er ikke to dage, der er ens. Hvis kæden, der kører foderet ind, knækker, så skal jeg finde ud af, hvor det er sket, og det kan godt tage tid«. Lige nu skal han holde weekend, for det er Søren, der har vagten denne uge. Men inden han kører de ti kilometer hjem til konen, de to børn og hunden i Gørlev, skal Søren lige have at vide, at foderet er noget sammenklistret, at han har ændret mængden af hvede, og at der er nogle af grisene, der ikke har villet æde. Tonen mellem dem virker meget afslappet, og det kan ikke undgås, at det bliver lidt»familiært«, når man har arbejdet sammen på den måde i så mange år.»vi ses ikke privat, men mig og konen var da med til deres datters bryllup for nylig, siger Palle Nielsen, der som det første tager et bad, når han kommer hjem«.»man skal jo ikke udfordre skæbnen«, som han siger. Af Tine Bjerre Larsen Han er ikke vokset op på en gård, men arbejdede efter skoletid hos en landmand og blev fastansat bagefter. Arbejdet med dyr var sjovt, for der»skete hele tiden noget nyt«og i dag er Christian Smedegaard Gytkjær, 19, landbrugselev på Rubenlund Agro A/S i Tranekær på Langeland. Han er færdiguddannet om otte måneder, og indtil da har han travlt med at passe besætningen på 500 søer. Christian Smedegaard Gytkjær synes ikke, at kritikken af landbruget og ikke mindst forholdene på svinefarmene er noget, som fylder meget i hans daglige arbejde. Måske fordi der ikke er noget at komme efter på hans nuværende arbejdsplads.»det her er et af de gode steder. Man skal tilse sin besætning hver dag, og det er måske ikke alle steder, at man får gjort det. Men det gør vi her«. Føler du tit, at du skal forsvare landbruget?»selvfølgelig rammer kritikken også en selv, men når folk skælder ud på landbruget, forklarer jeg, hvordan arbejdet foregår. Da mine forældre og bedsteforældre var på besøg, sagde de:»det er slet ikke, som vi ser på TV««. Så det kritiske billede i medierne er ikke virkeligheden?»ikke her i hvert fald. Min underviser i svin på skolen holdt åbent hus hver uge, så folk kunne komme og se landbruget. Men den slags gør man for lidt ud af«. Så dyrene har det godt hos jer?»det synes jeg. Vi har haft skuldersår af anden grad, og har prøvet forskellige ting. Nu får de en ny salve fra dyrlægen, og så er vi igang med at afprøve nogle gummimåtter i stierne. Det ser ud til at det hjælper, at de får sådan en boxmadras at ligge på i stedet for betongulvet«. At der er kommet mere fokus på kontrollen af dyrenes ve og vel i landbruget, på slagterierne og blandt dyrlægerne, er positivt, synes Christians arbejdsgiver, landmand og direktør Ulrik Bremholm.»Vi har længe arbejdet seriøst med staldindretning med gummimåtter og den rigtige behandling og pleje af dyrene, men indenfor det sidste halve år er der for alvor sket noget«, siger Ulrik Bremholm. Han mener, at ni ud af ti landmænd gør, hvad de skal og er godt træt af kritikken af svinefarmene. Efter hans mening blander man»æbler og pærer sammen«.»at nogle få brodne kar ikke overholder loven, kan ingen være tjent med, men vi andre er ved at være godt trætte af at skulle høre for det. Vi har en EU-lov om dyr og transporter, og i Danmark har vi yderligere opstramning i forhold til den, som vi lever op til. Det er ok i mine øjne, men så skal der heller ikke ske yderligere stramninger. Hvis vi skal stramme yderligere procent, så er vi ude af markedet og må vinke farvel til arbejdspladser«, siger Ulrik Bremholm.

7 Af Pia Olsen Kasper Jensen valgte den traditionelle landmandsuddannelse og erfarede, at han stort set ingen rettigheder havde overfor landmændene. Han startede som 18-årig med at passe grise i Bjerringbro. Efter et skoleophold, passede han køer hos en anden landmand, og her startede problemerne.»jeg var meget ung, så jeg havde nok lidt rigeligt fravær. Men efter en omgang, hvor jeg rent faktisk havde været syg, i tre dage med halsbetændelse, så blev jeg fyret. Derefter droppede jeg ud af uddannelsen og arbejdede for min far i et halvt års tid, inden jeg forsøgte igen,«forklarer 21-årige Kasper. Men Kasper genoptog sin uddannelse og startede på en gård med at passe søer. Uheldet ville desværre, at han fik blindtarmsbetændelse allerede efter et par måneders det nye sted.»jeg måtte ikke passe dyr i to måneder fordi jeg havde et åbent sår, som skulle hele indefra. Derfor blev jeg fyret igen. Og så droppede jeg igen ud af uddannelsen, og tog ud og rejse i stedet for.«forklarer Kasper. Da han kom hjem fra sin rejse, havde han igen fået mod på uddannelsen og fortsatte hos en ny landmand, der havde markbrug og grise. Efter at have passet grise de foregående steder, var han nemlig særligt interesseret i at lære noget om markbrug.»i starten gik det godt, men så skulle landmanden pludselig rejse i tre uger, hvor jeg måtte passe gården helt alene. Det var alt for meget for mig at stå alene med hele ansvaret. Og siden ville landmanden heller ikke give mig lov til at arbejde med markbruget, og det var det, jeg manglede at lære noget om«, fortæller Kasper. Kasper brokkede sig til landmanden, men det gjorde blot stemningen mellem dem dårligere og dårligere. De daglige skænderier tog hårdt på Kasper, der også boede på gården. I et forsøg på at redde trådene ud med sin arbejdsgiver, kontaktede Kasper LandboUngdom.»Jeg ville bare have, at de skulle komme ud og hjælpe mig med at forklare min chef, at jeg skulle lære noget, mens jeg var der. Men konsulenten fra LandboUngdom var overhovedet ikke til hjælp. Hun sagde ikke rigtig noget og gjorde slet ikke noget,«siger Kasper, der tre gange efter LandboUngdoms besøg, ringede til dem for at få hjælp.»jeg forklarede dem, at det ikke kunne fortsætte på den måde jeg lærte jo ingenting. Men til sidst sagde konsulenten fra LandboUngdom bare, at hun ikke kunne hjælpe mig,«husker Kasper. Kasper orkede ikke mere og sagde sin lærerplads op.»den sidste måned jeg var der, arbejdede jeg hver weekend, så jeg synes, jeg behandlede min arbejdsgiver pænt. Men tre måneder efter, at jeg var holdt op, fandt jeg så ud af, at han ikke havde indbetalt feriepenge til mig. Så henvendte jeg mig til 3F,«forklare Kasper. Det var en god ide at kontakte 3F, for det viste sig, at det ikke kun var feriepengene som Kasper var blevet snydt for.»arbejdsgiveren havde slet ikke sendt min uddannelseskontrakt af sted til skolen. Hvilket betød, at jeg rent faktisk ikke havde nogen uddannelseskontrakt, og derfor heller ikke skulle arbejde til lærlingeløn, men til almindelig løn. Det betød at jeg havde fået 40 kr. for lidt i timen,«forklarer Kasper. Ud over en betydelig højere timeløn, skulle Kasper også have både overarbejds- og søgne-helligdagsbetaling. Da 3F havde kørt sagen for ham, endte han med at få efterbetalt kr. Desværre har Kasper mistet modet på en uddannelse i landbruget. I dag arbejder han i stedet som kloakarbejder.»jeg har stort set kun haft dårlige erfaringer med landmændene jeg har været i lære hos. De er ligeglade med, om man lærer noget, de vil bare bruge en som billig arbejdskraft,«konkluderer Kasper, der har måtte opgive drømme om at arbejde i landbruget. Kasper Jensen, har i dag skiftet branche og arbejder som chauffør for 3x34.

8 De grønne uddannelser slår sig sammen i større enheder. Både ved Århus og på Sjælland opstår der to nye uddannelsescentre med årselever til 1.januar Ved Århus er det Vejlby Landbrugsskole og Dansk Center for Jordbrugsuddannelse i Beder, der slår sig sammen. Hermed skabes en unik grøn brancheskole, der udbyder stort set alle jordbrugets erhvervsuddannelser. Eleverne vil ikke mærke nogen forandring, da de to skoler fortsat vil eksisterer på hver sine geografiske placeringer. Skolerne får tilsammen omkring 800 årselever og en omsætning på over 100 millioner kroner. Formand for den nye skole bliver gårdejer Jens Ravn, der er udpeget af Dansk Landbrug, mens Thomas Møller, 3F i Århus bliver næstformand. Direktør for DCJ, Claus Christensen, bliver direktør for den nye skole og Vejlbys forstander, Thomas Bent Andersen, fortsætter i ledelsen. På Sjælland slutter Landbrugsskolen Sjælland sig sammen med Roskilde Tekniske Skole under navnet Akademiet for grønne uddannelser i Danmark, og bliver med et forventet antal årselever på 900 landets største grønne uddannelsescenter. Uddannelsescentret bevarer flere lokaliteter. Landbrugsuddannelsen bliver fortsat i Høng og i Vilvorde fortsætter uddannelserne indenfor blomster og fra jord til bord, samt uddannelsen til greenkeeper. Forstander for Landbrugsskolen Sjælland, Karl- Åge Hornsløj Poulsen, lover at landbrugseleverne får en bedre uddannelse, end de hidtil har fået. Og i 3F er der glæde over fusionen, som ventes at styrke de grønne uddannelser. Formel skal fusionerne godkendes af Undervisningsministeriet. At landbruget ikke er for piger er en myte. Faktisk er 85 procent af elevholdet piger på Landbrugsskolen Sjællands afdeling i Lyngby, og det er ikke set før. På afdelingen i Høng har man et»normalt«antal piger på elevholdet, svarende til 25 procent, og årsagen til den store tilstrømning i Lyngby-afdelingen er, at eleverne har mulighed for at medbringe egen hest, mens man går på skole. Ialt 59 elever har søgt ind på Landbrugsskolen og godt halvdelen har indgået uddannelsesaftale med praktiksteder inden skolestart. Den anden halvdel søger stadig praktikplads til 1. oktober inden for kvægbrug, svinebrug, hestehold eller planteavl. Men forstander Karl-Åge Hornshøj Poulsen glæder sig over en større interesse for at arbejde i landbruget.»det har knebet med at rekruttere nye til erhvervet, men nu kan vi spore en lille fremgang i forhold til tidligere år. Vi har allerede nu flere indmeldte til næste hold i november, end der gennemførte modul 1a sidste år. Det er glædeligt«, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen. TBL. Der er forbløffende mange piger på de nye årgange.

9 Af Pia Olsen Uddannelsen indenfor landbruget er ved at blive moderniseret. Den gammeldags landmandsuddannelse, bliver lagt sammen med den mere tidssvarende uddannelse som jordbrugsassistent.»traditionelt har der været to muligheder for uddannelse indenfor landbruget, nemlig den gamle Landmandsuddannelsen, som er styret af landboforeningerne, altså af arbejdsgiverne, eller uddannelsen som jordbrugsassistent, der er en erhvervsuddannelse. 19 mennesker døde ved ulykker i landbrugt sidste år. Tre af dem var børn eller unge. Antallet er en tredobling i forhold til de foregående år og foruden dødsulykkerne sker der et stort antal ulykker, der medfører alvorlige kvæstelser, amputationer og knoglebrud. Udover disse skader skete der 10 trafikulykker, der omfattede landbrugsredskaber. De mange ulykker placerer endnu engang landbruget som et af de farligste erhverv i Danmark. Hver 8.anmeldte arbejdsskade i Danmark finder sted i jordbruget. Arbejdstilsynet fokuserer på arbejdsulykker i disse år, og Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord indleder her i sensommeren en kampagne for at stoppe antallet af ulykker, for mange af ulykkerne kunne være undgået med omtanke og agtpågivenhed. Fokus for kampagnen bliver: Trafik, maskiner, børn og faldulykker. Kampagnen har oprettet sin egen hjemmeside, og her findes spørgsmål som: Hvor må børn opholde sig, hvis de deltager i arbejdet? Hvor ofte sker der faldulykker? Hvad kan overlæs føre til? Kan man svare på dem, har man mulighed for at vinde en Nokia N95 mobiltelefon. Hvad indholdet angår, er de to uddannelse stort set identiske. Men det siger sig selv, at det er uhensigtsmæssigt med en uddannelse, der kun styres af arbejdsgiverne,«siger Uddannelseskonsulent i 3F Kim Olsen. Fordi Landmandsuddannelsen var styret og tilrettelagt af arbejdsgiverne, havde 3F stort set ingen indflydelse på området. Det betød, at lærlingene alt for ofte var overladt til arbejdsgivernes nåde og fromme. Når de to uddannelse fusionerer bliver det forandret.»efter fusionen af de to uddannelser, vil det være muligt for 3F at sikre gode vilkår for landbrugslærlingene, samt at sikre at uddannelsen bliver mere tidssvarende. Jordbrugsassistent-uddannelsen tager eksempelvis meget mere udgangspunkt i, at der er kommet flere lønarbejdere indenfor landbruget. Den gamle landmandsuddannelse, var baseret på at landbruget traditionelt var bygget op af mange små selvstændig,«siger Kim Olsen, der dog mener at den vigtigste forandring er, at 3F nu får mulighed for at sikre lærlingene ordentlige ansættelsesvilkår. Katryna på 6 år deltog i grønt3fpunkts tegnekonkurrence i nr. 5 og fremsendte disse flotte tegninger af henholdsvis sin mor og far på arbejde.

10 I maj måned omkom en 45-årig mandlig gartner i Egedal kommune, da en Spider plæneklipper væltede ned over ham. Plæneklipperen Spider, også kaldet Edderkoppen, er beregnet til at slå græs på skråninger, og maskinen fjernstyres. Den pågældende gartner var ikke oplært i brugen af maskinen og havde heller ikke fået de nødvendige sikkerhedsinstruktioner.»det er ikke nok, at en kollega lige hurtigt viser Man må ikke gå med ryggen til en plæneklipper af typen Spider, og man må heller ikke gå lige nedenfor maskinen. Arkivfoto. hvordan maskinen skal betjenes. Man skal se den på arbejde ude i terrænet, for her opfører maskinen sig jo helt anderledes. Og havde medarbejderen fået tilstrækkelig vejledning i brugen af plæneklipperen, så havde han vidst, at man ikke skal gå lige under den,«forklarer Flemming Grønborg, som er miljøsekretær i 3F Storkøbenhavn. Maskinen var i stand til at slå græs på skråninger med en hældning på 45 grader, men den skråning, som gartneren arbejdede på, havde kun en hældning på 33 grader.»arbejdstilsynet beskrev skråningen som hullet og ujævn og det kan være årsagen til at maskinen væltede,«siger Flemming Grønborg. I øjeblikket undersøges det om, der evt. er fejl ved maskinen, og 3F er desuden ved at finde ud af, om kommunen påtager sig ansvaret for den manglende oplæring af medarbejderen. Den 45-årige mand, der er omkommet efterlader sig tre børn, på henholdsvis 9, 13 og 18 år.»det er en meget tragisk sag. Og den viser netop hvor vigtig en grundig oplæring til maskinerne er,«slutter Flemming Grønborg. P.O. En anlægsgartnerelev som var ansat i en mellemstor anlægsgartnervirksomhed beliggende i Hvidovre, følte at han under sin uddannelse blev chikaneret af sin arbejdsgiver i en grad, at eleven til sidst ikke ønskede GODE BILISTER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD GF - Skov og Natur Torvet Sakskøbing Bonuscheck på 210 mio. kr. til medlemmerne af GF-FORSIKRING Jens Myrup - medlem af GF Ring eller besøg billigere-bilforsikring.dk Billigere-bilforsikring.dk at forsætte uddannelsen. Chikanen bestod bl.a. i at eleven under sygefravær blev afkrævet, at give tilladelse til at arbejdsgiveren måtte kontakte elevens læge, med henblik på at læse hans journal, endvidere blev eleven udsat for nedladende kommentar og påtaler. Sagen kulminerede da anlægsgartnereleven blev indkaldt til en samtale hos arbejdsgiveren første dag efter en endt sygeperiode, Da eleven ønskede at medtage sin tillidsrepræsentant til mødet blev dette nægtet og efter samtalen blev eleven bortvist fra arbejdspladsen. Anlægsgartnereleven kontaktede 3F Bygge,- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening som rejste sag mod virksomheden både for urimelig bortvisning af eleven samt for overtrædelse af tillidsrepræsentantreglerne. På et mæglingsmøde erkendte arbejdsgiveren, at han havde overtrådt overenskomsten ved at nægte tillidsrepræsentantens deltagelse ved mødet med eleven, endvidere erkendte arbejdsgiveren, at bortvisningen samt kravet om journaloplysningerne ikke var lovlig. Eleven fik derfor udbetalt en godtgørelse på kroner. FHG

11 Af Michael Hemming Nielsen, 3F Frederiksborg Hillerød kommune har en række daginstitutioner, hvor der er ansat 5-timers havemænd til at passe det grønne område. Ofte er det pensionister eller folk, der har det som et ekstra job. Overenskomsten beskriver, at minimumslønnen er trin 11 i et år, derefter trin 13 i tre år, derefter trin 16. pr. 1. april er det i Nordsjælland henholdsvis kr. 109,01, kr. 112,88 og kr. og 118,92. Dette er minimumslønninger, der kan variere lidt, afhængigt af hvor i landet man bor. Der skal også forhandles ny løn for 5-timers havemænd. I begge tilfælde gælder overenskomsten mellem 3F og Kommunernes Landsforening for specialarbejdere, gartnere etc. for disse havemænd, ligesom den gælder for folk, der er ansat i 37 timer om ugen, med at passe grønne områder for kommunen. Vi har haft tre medlemmer, der i en årrække er blevet aflønnet med grundlønnen, og ikke fået de anciennitetsstigninger, som de havde krav på. Efter en forhandling med kommunen, er der enighed om at genoprette lønnen, så de tre har fået en ekstra lønudbetaling. Den ene på kr før skat. Han er glad for sit pensionistkontingent til 3F. Tilbage står en uenighed om hvordan, der skal aflønnes ved snerydning. Kender du nogen, der arbejder for kommunen på denne måde, og som kun får 109- i timen, så send dem ned i den lokale 3f afdeling. En 17-årige jordbrugsmaskinfører lærling arbejdede over næsten hver dag. Det kunne man imidlertid ikke se på hans lønseddel, hvilket hans mor opdagede ved et tilfælde. Lærlingen henvendte sig til sin lokale 3F afdeling, med både lønsedler og timesedler, og så kiggede de nærmere på sagen. Resultatet blev, at lærlingen endte med at få efterbetalt i alt kr. i manglende overarbejdsbetaling. Da lærlingen desuden var utilfreds med sit lærested, fordi de krævede, at han skulle arbejde næsten hver weekend, hjalp 3F ham også med at komme ud af sit lærlingeforhold.»lærlingen fortsætter nu sin uddannelse på en anden virksomhed, og har i et takkebrev til sin 3F afdelingen givet udtryk for, at han var meget glad for hjælpen fra fagforeningen«, siger faglig sekretær Anders Mortensen fra 3F Holbæk- Odsherred. P.O. Af Formand Per Thomsen, Østsjælland. Vores medlem, Jan Petersen, opsagde sin stilling hos Slovakia Invest A/S i november Jans arbejdssted var på farmen Dan-Slovakia Agrar, a/s i Slovakiet. Jan blev fritstillet og modtog løn frem til og med februar I opsigelsen stod der, at han afviklede alt optjent ferie i fratrædelsesperioden hvilket også er en hel normal procedure i forbindelse med en fratrædelsesordning. Det atypiske i denne sag er derfor, at firmaet efterfølgende ikke ville udbetale feriepenge for optjeningsårene 2005 og 2006, selv om ferien, der skal afholdes for disse penge, først kan påbegyndes i henholdsvis maj 2006 og maj Selv om Jan var ansat på danske vilkår og dansk kontrakt som udstationeret i Slovakiet, henholdte firmaet sig til de slovakiske regler, hvor der ikke skelnes mellem optjeningsår og afviklingsår og deres påstand var derfor, at Jan ikke skulle have udbetalt nogen feriepenge. Da Slovakia Invest A/S ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation, måtte sagen gennem de almindelige domstole inden Jan kunne få sine feriepenge. Ud over at retten idømte firmaet til at betale de manglende feriepenge godt kr., blev de også pålagt at betale kr. fordi ansættelsesbeviset var mangelfuldt, når det nu havde vist sig, at der kunne stilles tvivl om, hvorvidt Jan var ansat efter danske eller slovakiske regler. Med tillagte procesrenter fik Jan efterbetalt godt kr. fra sin tidligere arbejdsplads.

Det er stadig fyringsgrund at blive gravid. Juni 2007 Den Grønne Landsbrancheklubs Repræsentantskab Nr. 4. se side 12-13

Det er stadig fyringsgrund at blive gravid. Juni 2007 Den Grønne Landsbrancheklubs Repræsentantskab Nr. 4. se side 12-13 Juni 2007 Den Grønne Landsbrancheklubs Repræsentantskab Nr. 4 Det er stadig fyringsgrund at blive gravid se side 12-13 Overenskomstkravet, er højere løn, s. 4-7 De store gartnerier har stigende overskud,

Læs mere

Barskt job at passe forsøgsdyr. læs side 12-13. Marts 2007 Den Grønne Landsbrancheklub Nr. 2

Barskt job at passe forsøgsdyr. læs side 12-13. Marts 2007 Den Grønne Landsbrancheklub Nr. 2 Marts 2007 Den Grønne Landsbrancheklub Nr. 2 Bestem selv overenskomstkravene, side 4-6 Gartner glemte pension til voksenelev, side 10 Fællestillidsmand Harcelerer over leder i grønt3fpunkt, side 14 3F

Læs mere

YZ )"+ [^` &)%#%%% < &%"&& AZY^\Z

YZ )+ [^` &)%#%%% < &%&& AZY^\Z ISSN: 1902-1496 32. årgang ISSN 1902-1496. Grønt3Fpunkt er medlemsblad for repræsentantskabet i Den Grønne Landsbrancheklub Oplag 12.000. 8 numre årligt. Bladet redigeres af et udvalg under repræsentantskabet

Læs mere

Efteruddannelsestillæg

Efteruddannelsestillæg 31. årgang Juni 2006 Nr. 2 Den Grønne Landsbrancheklub Efteruddannelsestillæg 2. halvår 2006 Tag ud og gem, tillæg på 24 sider midt i bladet ISSN 0109-2324. Grønt3Fpunkt er medlemsblad for repræsentantskabet

Læs mere

Projekt Fælles ansvar: Læs side 4-6

Projekt Fælles ansvar: Læs side 4-6 31. årgang September/oktober 2006 Nr. 3 Den Grønne Landsbrancheklub Projekt Fælles ansvar: Læs side 4-6 Lærling fik 50.000 kroner efterbetalt, side 8 Ny lønstatistik for gartnere, side 16-17 Ny lønstatistik

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

Storhed står for fald

Storhed står for fald December 2010 Danmarks største grønne branchemagasin Nr. 8 Storhed står for fald side 4-5 Turen går mod Nødebo side 10-12 Svært ved at læse? side 16-18 Tænk, hvis ingen taler med dig side 19-21 www.gront3fpunkt.dk

Læs mere

punkt SIDE 12 SIDE 3 SIDE 8 Dinoerne venter www.gront3fpunkt.dk grønt

punkt SIDE 12 SIDE 3 SIDE 8 Dinoerne venter www.gront3fpunkt.dk grønt DANMARKS STØRSTE GRØNNE BRANCHE MAGASIN www.gront3f.dk Dinoerne venter Se side 15 NR. 2 IKKE MEGET AT HENTE PÅ OK SIDE 3 KUNSTEN AT FLYTTE FISK SIDE 8 DEN MODERNE HERREMAND SIDE 12 LYSPUNKTER TRODS MANGE

Læs mere

FULD FART FREM. Dansk Byggeri lader sig udnytte. Store Løntjek-dag den 25. oktober side 5. Du tjekker din lottokupon, når du spiller...

FULD FART FREM. Dansk Byggeri lader sig udnytte. Store Løntjek-dag den 25. oktober side 5. Du tjekker din lottokupon, når du spiller... FULD FART FREM Nr. 4 2007 3F Frederiksborg Dansk Byggeri lader sig udnytte Useriøse byggefirmaer som køber sig adgang til udenlandsk arbejdskraft og efterfølgende plat ved at melde sig ind i Dansk Byggeri

Læs mere

KOM POSTEN. Vi passer både på blomster og besøgende. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. Tivoli

KOM POSTEN. Vi passer både på blomster og besøgende. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. Tivoli KOM POSTEN Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn NR. 3 Maj/juni 2004 Tivoli Vi passer både på blomster og besøgende Læs. 4-5 Gratis i Tivoli og til BonBon-Land forrygende sommerquiz

Læs mere

GRØNT. 03 Kvindernes kamp fortsætter 08 Stort tema om tiden efter udlicitering 24 SIDER. 14 Grebet strammes om landbrugspraktik

GRØNT. 03 Kvindernes kamp fortsætter 08 Stort tema om tiden efter udlicitering 24 SIDER. 14 Grebet strammes om landbrugspraktik GRØNT Magasinet for os, der arbejder grønt Magasinet for os, der arbejder grønt APRIL 2014 NR. 3 XXX 24 SIDER med OK-overblik og tema 03 Kvindernes kamp fortsætter 08 Stort tema om tiden efter udlicitering

Læs mere

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber DECEMBER 2013 NR. 7 GRØNT Magasinet for os, der arbejder grønt Redaktionen ønsker jer alle en glædelig jul 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade,

Læs mere

GRØNT. 05 Trællene på Grevegården 08 Hvor folk og fæ trives KURSER

GRØNT. 05 Trællene på Grevegården 08 Hvor folk og fæ trives KURSER NOVEMBER 2013 NR. 6 GRØNT 752 KURSER Magasinet for os, der arbejder grønt 05 Trællene på Grevegården 08 Hvor folk og fæ trives 06 Odenses alternative udlicitering 10 Arbejdsgiver om tillidsfolk: De er

Læs mere

MINKKRIGEN RASER SIDE 4 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22. www.gront3fpunkt.

MINKKRIGEN RASER SIDE 4 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22. www.gront3fpunkt. www.gront3fpunkt.dk APRIL 2012 NR. 3 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 MINKKRIGEN RASER SIDE 4 VIND BILL ETTER KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22 MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE

Læs mere

PÅ PILLER OG FYRET 3F SLÅR KRISTELIGE MED 6.600 KRONER 3F-FORMAND: DERFOR SLÅS VI BOSS TVANG KOK TIL AT SIGE OP CHEFER SKJULER ARBEJDSULYKKER

PÅ PILLER OG FYRET 3F SLÅR KRISTELIGE MED 6.600 KRONER 3F-FORMAND: DERFOR SLÅS VI BOSS TVANG KOK TIL AT SIGE OP CHEFER SKJULER ARBEJDSULYKKER Konflikt i Vejle 3F SLÅR KRISTELIGE MED 6.600 KRONER 3F-FORMAND: DERFOR SLÅS VI BOSS TVANG KOK TIL AT SIGE OP CHEFER SKJULER ARBEJDSULYKKER PÅ PILLER OG FYRET TEMA Ebbe Skov Hansen (51) blev ramt af 230

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

GRØNT. 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp. 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt

GRØNT. 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp. 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt GRØNT OKTOBER 2014 NR. 6 XXX Magasinet for os, der arbejder grønt 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

FRA HELVEDE TIL PARADIS

FRA HELVEDE TIL PARADIS FRA HELVEDE TIL PARADIS NÆSTEN DA magasinet for os der arbejder grønt APRIL 2015 NR. 3 LÆS MERE SIDE 8-9 MARKANT JA TIL OVERENSKOMSTER LÆS MERE SIDE 3 MØD GLS-A S NYE FORMAND LÆS SIDE 7 SLUT MED FROSNE

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Der er blevet plads til flere hos Novia

Der er blevet plads til flere hos Novia Kastrup Nr. 2 Juni 2009 Der er blevet plads til flere hos Novia Prøvestenen Det kræver store maskiner at sortere dagens affald. Se side 6 Fyringer Der er et liv efter fyring. Se side 13 3F Kastrup ændrer

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 2 METAL MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN VIRKSOMHEDSPRAKTIK: KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET NY TEKNIK: ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION 190

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30

Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30 Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30 5 Nr. 5 - december 2013 OST bladet Nu begynder det at gøre ondt Det er voldsomme tal, forhandlings-sekretær i 3F og formand for 3F Post, Lars

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 nr. 11/12 november 2007 Lønhop på Vestas Side 6-7 Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 Tillidsrepræsentanter er nøglepersoner

Læs mere

GRØNT. 12 Store. grandækkerdag. 3-5 LK Gruppens konkurs 8-9 Analyse af udlicitering dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt

GRØNT. 12 Store. grandækkerdag. 3-5 LK Gruppens konkurs 8-9 Analyse af udlicitering dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt GRØNT DECEMBER 2014 NR. 8 XXX Magasinet for os, der arbejder grønt 12 Store grandækkerdag 3-5 LK Gruppens konkurs 8-9 Analyse af udlicitering dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE

Læs mere

Kastrup Nr. 3 September 2008. Nordic Aero er gået konkurs. Mød tre medlemmer og hør, hvordan det er gået dem. Side 2

Kastrup Nr. 3 September 2008. Nordic Aero er gået konkurs. Mød tre medlemmer og hør, hvordan det er gået dem. Side 2 Kastrup Nr. 3 September 2008 Flybranchens nedtur koster arbejdspladser 1200 3F ere arbejder i SGS. Ledelsen har bebudet fyringer, men folkene er glade for arbejdspladsen. Læs mere på side 4. Nordic Aero

Læs mere